HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan tarkastus 155 Sairaalasielunhoidon sopimus 156 Kirkon henkilöstön kehittämissopimus 157 Kitulan rukoushuoneen avustusanomus 158 Seurakunnan yleiset hankintaohjeet ja hankintamenettelyt pienhankinnoissa 159 Vuodet 2012 hinnastot 160 Haminan seurakunnan vuoden 2012 talousarvio ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Saatavien poistaminen 162 2,3 Vuoden 2011 talousarvion muutokset ja ylitykset 163 Yhteistyötoimikunnan jäsenen määrääminen 164 Lähetystyölle varatun avustuksen käyttö 165 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 166 Lähetystyölle kerätyn vapaaehtoiskannatuksen jakaminen vuonna Lapsityönohjaajan viran täyttäminen 168 Riikka Karinnon opintovapaa hakemus Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kirkkoneuvosto Sivu 122 Aika torstai klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra poissa varajäsenet Juha Parjanen Vesa Aurén läsnä Esko Kiri Liisa Hanski läsnä Heidi Suurnäkki Nina Janes läsnä Anne Urpalainen Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi Osmo Näkki läsnä Simo Suutari Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen läsnä Muut läsnäolijat Juha Parjanen läsnä seuraavien pykälien ajan: , , Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 123 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kirkkoherra Jari Pennanen on sairauslomalla ja hänen sijaisensa kappalainen Juha Parjanen on estynyt johtamasta kokousta, joten puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Nina Janes. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 154 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Kivelä ja Osmo Näkki.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 124 SAIRAALASIELUNHOIDON SOPIMUS 155 Haminan seurakunta huolehtii osasta sairaalasielunhoitoa ostopalveluna. Oman paikallisen sairaalan sielunhoito huolehditaan omin pappisvoimin. Kuusankosken psykiatrisen sairaalan ja Kotkan keskussairaalan vastaavat palvelut olemme hoitaneet yhteistyössä sairaaloissa työskentelevien sairaalapappien kanssa. Nyt käytännön työtä ja taloudellista vastuuta kantavat seurakuntayhtymät haluavat päivittää tämän työmuodon yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa Kouvolan seurakuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, Haminan seurakunta ja Pyhtään seurakunta jakavat Kotkan keskussairaalan ja Kuusankosken psykiatrisen sairaalan sielunhoitotyön kustannukset siten, että - virkojen haltijaseurakunnat suorittavat hallinnosta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä - 30 % sopimuksessa mainitun sairaalasielunhoitajan viran palkkamenoista henkilösivukustannuksineen. - loppuosa palkkakustannuksista jaetaan virkojen haltijaseurakuntien ja muiden sopijaseurakuntien kesken sen hoitopäivämäärän perusteella jonka seurakuntia vastaavat kunnat ovat käyttäneet sopimuksessa mainituissa terveydenhoitolaitoksissa kalenterivuoden aikana. Hoitopäivien määrät lasketaan joka kolmas vuosi kolmen edeltävän vuoden määrien keskiarvona. Sopimus lähetetään esityslistan mukana. Sopimus astuu voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukaisesti Haminan seurakunnan osuus tällä hetkellä olisi e vuodessa. Allekirjoitetaan edellä esitetty sopimus sairaalasielunhoidosta Kotkan keskussairaalassa ja Kuusankosken psykiatrisessa sairaalassa. hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 125 KIRKON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSOPIMUS 156 Kirkon pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen ja se on tullut voimaan alkaen (aiempi sopimus hyväksytty 1998). Kehittämissopimus sisältää virka- ja työehtosopimusvaikutteisia määräyksiä (luku 3 ja 4) sekä määräyksiä, joka ovat suositusluontoisia (luku 2). Niiden voimaan tulosta seurakuntaa sitovasti päättää kirkkovaltuusto. Henkilöstön kehittämissopimus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Kehittämissopimus sisältää mm. seuraavaa: - välttämättömään koulutukseen työntekijä määrätään, koska lähtökohtana on, että työntekijä ei selviä työtehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta. Työntekijä saa koulutusajalta varsinaisen palkan ja lisäksi hänelle korvataan matkakustannukset KirVESTES:n mukaisesti sekä muut koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. - tarkoituksenmukaiseen koulutukseen osallistumista varten työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata. Virka- tai työvapaa voi olla osaksi tai kokonaan palkallista. Myös koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia mm. matkakustannuksia voi työnantaja päättää kohtuullisessa määrin korvata. - kehittämissopimus sisältää myös määräyksiä taloudellisista etuuksista, jotka koskevat perehdyttämistä, työnohjausta ja mentorointia sekä työkykyä ylläpitävää varhaiskuntoutusta. Kokonaan uutta näissä määräyksissä on vain mentorointia koskeva osuus. Kehittämissopimus lähetetään esityslistan mukana. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen. hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 126 KITULAN RUKOUSHUONEEN AVUSTUSANOMUS 157 Kitulan rukoushuone on lähettänyt seuraavanlaisen anomuksen: Anomus Haminan seurakunnan kirkkoneuvostolle Kitulan rukoushuoneen johtokunta anoo 600 euron suuruista avustusta rukoushuoneen ylläpitokustannuksiin. Hamina Rukoushuoneen johtokunnan puolesta HANNU NÄKKI Hannu Näkki Puheenjohtaja Rukoushuoneen tilinumero: Hsop IBAN FI Talousarviossa on tehtäväalueella muu seurakuntatyö 290, tilillä 4850 varattuna muihin avustuksiin 2.500,00 euroa jaettavaksi muille kirkollisille järjestöille. Rahaa on käytettävissä tällä hetkellä 1.400,00 euroa. Päätetään myöntää Kitulan rukoushuoneelle 600 euron suuruinen avustus talousarvion menokohdalta hyväksyttiin. Osmo Näkki ei osallistunut asian käsittelyyn.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 127 SEURAKUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET JA HANKINTAMENETTELYT PIENHANKINNOISSA 158 Seurakunta hankkii tavaroita ja palveluita Seutuhankinnan kautta. Seutuhankinnan asiakkaina on erilaisia ja erikokoisia julkisia toimijoita. Jotta kaikki asiakkaat eli hankintayksiköt toimisivat samojen periaatteiden mukaan on Seutuhankinnan asiakasjohtoryhmässä valmisteltu hankintaohjeet. Hankintaohjeet on tarkistanut Kotkan kaupungin lakimies. Hankintaohje on laaja opas hankintalaista ja sen alaisista hankinnoista. Lisäksi on laadittu käytännölliset menettelyohjeet pienhankinnoissa, joita sovelletaan kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ja joissa jokainen organisaatio itse on määrännyt euromääräiset rajat. Haminan seurakunnan rajat ovat samat kuin jo voimassa olevassa hankintaohjeessa, jossa on hyväksytty kirkkovaltuustossa Hankintamenettelyt pienhankinnoissa täydentävät vanhaa ohjetta ja ovat täytäntöönpano-ohjeita. Hyväksytään yleiset hankintaohjeet ja hankintamenettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ns. pienhankinnoissa. hyväksyttiin. VUODEN 2012 HINNASTOT 159 Kokouskutsun mukana lähetetään sisäiset ateriahinnat, ateriahinnat, leirien ja kerhojen ruokamaksut sekä tilavuokrat. Muutoksia vuoteen 2011 on mm. rippikoulun ruokamaksussa ja lasten ja nuorten leireissä. Kaikki seurakunnan keittiöt on hinnoiteltu erikseen ja hinnat on tehty yhteneviksi. Vuoden 2012 alusta alamme perimään pitopalveluilta keittiön vuokraa. Lisäksi henkilökunnan autopaikka, jossa on lämmityspistoke, vuokra nousee 17 eurosta 25 euroon. Hyväksytään esitetyt hinnastot vuodelle hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 128 HAMINAN SEURAKUNNAN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 160 KJ 15:1: Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuoden 2011 verotulot ovat vähentyneet n. 2 % vuodesta Ensi vuoden verotulojen odotetaan laskevan 2 prosentti vuodesta 2011, mikä on euroa. Seurakuntien väkimäärä on vähentynyt 191 henkilöllä marraskuun puoliväliin mennessä tänä vuonna. Seurakunnan toimintamenot nousevat vuonna 2012 yhteensä euroa ja samaan aikaan toimintatuotot laskevat reilut euroa. Nämä kaikki yhteensä merkitsee vuosikatteen pienenemistä lähes euroa. Ensi vuoden vuosikate on reilut euroa miinuksella. Vuosikatteen pitäisi riittää investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvioesityksen Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio jaetaan esityslistan mukana. Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Sivu 129 SAATAVIEN POISTAMINEN 161 Taloussääntö 12 Saatavien perintä Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talousjohtajalle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 38/2008) Liitteenä nro 1 on luettelo saatavista, joita ei ole saatu perittyä perimistoimenpiteistä huolimatta. Luettelo ei ole julkinen. Päätetään poistaa liitteestä ilmenevät saatavat, koska niitä ei ole saatu perittyä perimistoimenpiteistä huolimatta. Päätettiin 1. poistaa alle viiden euron saatavat ja 2. lähettää muille vielä yksi perintäkirje.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 130 VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOKSET 162 Talousarvion muutokset jaetaan liitteenä 2. Talousarvion tehtäväaluekohtaiset muutokset jaetaan liitteenä 3. Taloussääntö 6 Talousarvion muutokset Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan ja/tai tuloarvion muutosesityksessä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Kirkkovaltuusto on päättänyt hyväksyessään vuoden 2011 talousarvion, että sitovuustasona on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustasona on tehtäväalueen toimintakate. Nyt tehtävät muutosesitykset eivät vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin. Pääluokkiin (kirkkovaltuuston hyväksyntä) tarvittavat muutokset: Yleishallinto Hautatoimi yhteensä ,00 euroa ,00 euroa ,00euroa Muutokset paikataan yhteisöverotulojen lisäyksellä ,00 euroa ja kiinteistötoimen säästöillä 6.000,00 euroa yhteensä ,00 euroa Investoinnit Taseirtaimiston hankinta (flyygeli Kulmakiveen) Virojoen seurakuntatalon peruskorjaus ,00 euroa ,00 euroa

11 Kirkkoneuvosto Sivu 131 Miehikkälän pappilan myynti yhteensä ,00 euroa ,00 euroa Päätetään 1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyt talousarvion muutokset, liite 2 2. hyväksyä tehtäväaluekohtaiset muutosesitykset liitteen 3 mukaan hyväksyttiin. YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN JÄSENEN MÄÄRÄÄMINEN 163 Kirkkoneuvosto määräsi kokouksessaan työsuojelupäälliköksi talousjohtaja Tarja Partasen. Koska Tarja Partanen oli aiemmin nimetty yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi, täytyy kirkkoneuvoston valita uusi jäsen yhteistyötoimikuntaan. Yhteistoimintasopimus 14 3 mom. Työnantajan edustajana toimii työsuojelupäällikkö sekä, jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, kirkkoherra ja kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. Valitaan jäsen yhteistyötoimikuntaan. Yhteistyötoimikunnan jäseneksi valittiin seurakuntapuutarhuri Katri Partanen.

12 Kirkkoneuvosto Sivu 132 LÄHETYSTYÖLLE VARATUN AVUSTUKSEN KÄYTTÖ Kn 164 Talousarvioon vuodella 2011 on varattu euron avustusmääräraha lähetystyön tukemista varten. Haminan seurakunta on ottanut vastuulleen valtakunnallisten lähetysjuhlien järjestämisen yhdessä SLS:n kanssa vuonna Valtaisan työmäärän lisäksi seurakunnalle koituu juhlista taloudellista vastattavaa noin euroa. Tässä taloudellisessa tilanteessa summa on liian suuri ylimääräisenä menona. Erilaisia ratkaisuja pohtiessaan talousjohtaja ja kirkkoherra ovat yhdessä lähetystyöstä vastaavien viranhaltijoiden kanssa päätyneet ehdottamaan kirkkoneuvostolle, että lähetysjuhlista aiheutuvat ylimääräiset menot katetaan siten, että vuoden 2011 ja 2012 aikana lähetysjärjestöille normaalisti osoitetut avustukset ohjataan lähetysjuhlien menojen kattamiseen. Näin tehden avustusmäärärahat edelleen kohdentuvat lähetystyön tukemiseen, mutta kahden vuoden ajan poikkeuksellisella tavalla kohdennettuina. Vuodesta 2013 alkaen jälleen palataan entiseen käytäntöön. Asiasta päättäminen kuuluu kirkkoneuvoston toimivaltaan. Lähetystyölle osoitetut avustusmäärärahat käytetään vuosina 2011 ja 2012 kattamaan valtakunnallisten lähetysjuhlien menoja. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 165 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Merkitään viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Sivu 133 LÄHETYSTYÖLLE KERÄTYN VAPAAEHTOISKANNATUKSEN JAKAMINEN VUONNA Nimikkosopimukset seurakunnalla on Suomen Lähetysseuran (SLS), Evankelisen Lähetysyhdistyksen (ELY), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) sekä Kansanlähetyksen (SEKL) kanssa. Näiden sopimusjärjestöjen vapaaehtoiskannatus Hamina- Vehkalahden seurakunnassa vuonna 2010 oli: SLS ,88 24,0% ELY ,3% SLEY ,6% SEKL ,08 15,0% Yhteensä ,96 99,9% 100,0 % Virolahden ja Miehikkälän seurakunnissa vapaaehtoiskannatus on jaettu seuraavasti: SLS 60% ja SEKL 40%. Kirkkoneuvostolle esitetään, että vuonna 2011 nimikkolähetystyölle kerätyt/kerättävät vapaaehtoiskannatustuotot jaetaan emäseurakunnan osalta sopimusjärjestöjen kesken yo laskelman mukaisessa prosentuaalisessa suhteessa. Kappeliseurakuntien osalta vapaaehtoiskannatus jaetaan prosentuaalisessa suhteessa SLS:n (60%) ja SEKL:n (40%) kesken, kuten aikaisemminkin. Nimikkolähetystyölle kerättävät varat vuonna 2011 jaetaan seuraavasti: Hamina SLS 24 % ELY 36 % SLEY 25 % SEKL 15 % Virolahti, Miehikkälä SLS 60 % SEKL 40 % hyväksyttiin.

14 Kirkkoneuvosto Sivu 134 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 167 Lapsityöstä vastaava kappalainen Kari Rautiainen on tehnyt seuraavanlaisen esityksen: Lapsityönohjaajan virka on ollut kuluvan vuoden 2011 avoin, kun edellinen lapsityönohjaaja erosi virasta. Lastenohjaaja Mia Rautamies siirtyi täksi vuodeksi vs. lapsityönohjaajaksi. Kulunut vuosi on sujunut lapsityössä hyvin. Mia Rautamies nauttii niin lapsityönpastorin kuin lastenohjaajien luottamusta. Hän on asettunut hyvin esimiesasemaansa lastenohjaajiin nähden. Hän on ollut valmis etsimään ratkaisuja vaikeisiinkin asioihin ja henkilökemia toimii lapsityönpastorin kanssa. Hän tuntee hyvin seurakuntamme lapsityön haasteet ja tarpeet, toimintaympäristön ja yhteistyökumppanit, samoin lastenohjaajien osaamisalueet ja kyvyt. Mia Rautamies hakee opiskelupaikkaa, joka valmistaa hänet lapsityönohjaajan virkaan. Kouluttautuminen lapsityönohjaajaksi työn ohella oli toimiva ratkaisu Mian edeltäjänkin kohdalla ja siten ei ole uusi asia. Hän on valmis jatkamaan seurakuntamme palveluksessa ja on siis innokas kouluttautumaan seurakunnan ja työalansa parhaaksi. Mikäli lapsityönohjaajanvirka täytettäisiin se johtaisi siihen, että seurakunnassamme olisi yksi lastenohjaaja yli tämän hetkisen tarpeen. on myös seurakunnalle taloudellisesti edullisempi ratkaisu kuin viran täyttö. ESITÄN, että lapsityönohjaajan virkaa ei julisteta toistaiseksi avoimeksi vaan tehtävää kutsutaan hoitamaan sijaisena vs. lapsityönohjaaja Mia Rautamies saakka (vaativuusryhmä 503,./. 10%). Mia Rautamiehen sijaiseksi kutsutaan lastenohjaaja Reija Roimola (vaativuusryhä 402). Päätetään olla julistamatta lapsityönohjaajan virkaa toistaiseksi avoimeksi ja tehtävää kutsutaan hoitamaan lastenohjaaja, vs. lapsityönohjaaja Mia Rautamies väliseksi ajaksi. Palkkaus KirVESTES:n mukainen vaativuusryhmä 503./. 10 %. Mia Rautamiehen sijaiseksi vastaavaksi ajaksi kutsutaan lastenohjaaja Reija Roimola, jonka vaativuusryhmä on 402. hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Sivu 135 RIIKKA KARINNON OPINTOVAPAA HAKEMUS 168 Riikka Karinto on jättänyt seuraavanlaisen hakemuksen: Opintovapaa hakemus Riikka Karinto Haen opintovapaata ajalle suorittaakseni sosionomin tutkintoa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. RIIKKA KARINTO Riikka Karinto Kyseessä oleva koulutus ei kuulu Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen piiriin. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus mukaan opintovapaa on palkatonta ja sen myöntäminen on harkinnanvaraista. Myönnetään nuorisotyönohjaaja Riikka Karinnolle hänen anomansa palkaton opintovapaa ajalle väliseksi ajaksi ja kirkkoherra palkkaa hänen tilalleen sijaisen (kirkkoneuvoston ohjesäänto 11 2 mom.). hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 169 Liite 4, 169.

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) Kirkkoneuvosto IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 195 Kokouksen avaus 196 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 197 Pöytäkirjan tarkastus 198 Ääntenlaskijat 199 Työjärjestys 200

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot