HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina klo Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 listan hyväksyminen 139 Pöytäkirjan tarkastus 140 Keskustelu vuoden 2014 toiminnasta työalojen kanssa 141 Vuoden 2014 tilavuokrat 142 Vuoden 2014 leirien ja kerhojen ruokamaksut 143 Vuoden 2014 kasvatustyön leirien isosten ja kerhonohjaajien palkkiot sekä aikuistyön leiriavustajien palkkiot 144 Anomus opintovapaasta 145 Toimistosihteerin toimen vakinaistaminen 146 Lastenohjaajan sijaisuus 147 Tietoturvapolitiikan hyväksyminen ja käyttöönotto 148 Maan myynti vuokrasopimukseen perustuen 149 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 150 METSO-metsänsuojeluohjelma tiedoksi 151 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 91 Aika Tiistaina klo Paikka Osanottajat Kulmakiven yläsali jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra Vesa Aurén Liisa Hanski Nina Janes Arto Kivelä Osmo Näkki Outi Silander varajäsenet läsnä läsnä Esko Kiri läsnä Heidi Suurnäkki läsnä Anne Urpalainen läsnä Tuula Joenpolvi läsnä Simo Suutari läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, :t Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Outi Silander Vesa Aurén Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 92 KOKOUKSEN AVAUS 136 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 137 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 138 Hyväksytään lähetetty esityslista. hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 139 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Silander ja Vesa Aurén. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Silander ja Vesa Aurén.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 93 KESKUSTELU VUODEN 2014 TOIMINNASTA TYÖALOJEN KANSSA 140 Jokaisesta 2. pääluokan työalasta on edustaja paikalla. Keskustellaan vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta sekä tulevaisuudesta myös pidemmällä tähtäimellä. Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Seppo Kiri poistui klo asian käsittelyn jälkeen. VUODEN 2014 TILAVUOKRAT 141 Vuoden 2014 ehdotetut tilavuokrat lähetetään esityslistan mukana. Vuoden 2014 hinnastoon ei ehdoteta korotuksia. Hinnastoon on lisätty Lypsyniemen rantasaunan takkatuvan hinta, joka on aiemmin puuttunut sekä Hakarannan ja Markkulan hirsimökin iltakäytön hinnat. Hakarantaa ja Markkulan hirsimökkiä vuokrataan ainoastaan henkilökunnalle. Hyväksytään esitetyt tilavuokrat vuodelle hyväksyttiin. VUODEN 2014 LEIRIEN JA KERHOJEN RUOKAMAKSUT 142 Vuoden 2014 kerhojen ja leirien hinnasto lähetetään esityslistan mukana. Vuoden 2014 hinnastoon lisätään rippikoulun päiväkoulun ateriamaksu 25 euroa seurakunnan jäseneltä ja 50 euroa muilta, muuten maksut pysyvät ennallaan. Hyväksytään esitetyt leirien ja kerhojen ruokamaksut. hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 94 VUODEN 2014 KASVATUSTYÖN LEIRIEN ISOSTEN JA KERHONOHJAAJIEN PALKKIOT SEKÄ AIKUISTYÖN LEIRIAVUSTAJIEN PALKKIOT 143 Seurakunnan kasvatustyön leirien isosten ja kerhonohjaajien palkkiot ovat seuraavat lapsityön ja varhaisnuorisotyön leirien isoset 15 /päivä rippikoululeirien ja päiväkoulun isoset, ensimmäisen vuoden isoset 10 /päivä rippikoululeirien ja päiväkoulun isoset, toisen vuoden isoset ja vanhemmat 15 /päivä Haminan alueen konfirmaatiobändien palkkio 25 /konfirmaatio kerhonohjaajien palkkio 8 /1 h kerho kerhonohjaajien palkkio 10 /1, 5 h kerho Aikuistyön leirien leiriavustaja 50 /päivä Vahvistetaan perusteluissa mainitut palkkiot vuodelle hyväksyttiin. ANOMUS OPINTOVAPAASTA 144 Maria Suurnäkki on toimittanut seuraavanlaisen anomuksen: Haminan seurakunta kirkkoneuvosto PL HAMINA OPINTOVAPAA-ANOMUS Haen opintovapaata ajalle Olen aloittanut opiskelun Itä-Suomen yliopistossa Opintojen suositusaika on 5 vuotta, opinto-oikeutta tällä hetkellä asti. Opistojen luonteen vuoksi en voi vielä tässä vaiheessa sanoa, mihin asti opinnot kestävät.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 95 Haen nyt ensimmäistä opintovapaajaksoa kyseisiä opintoja varten. Virolahdella MARIA SUURNÄKKI Maria Suurnäkki diakonissa LIITTEENÄ OPISKELUTODISTUS Opintovapaalaki 4 Opinto-oikeus Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. --- Opintovapaalaki 5 Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa Päätetään 1. myöntää diakonissa Maria Suurnäkille palkatonta opintovapaata ajalle palkata sijaiseksi samalle ajalle oman suostumuksen mukaisesti diakonia-opiskelija Riitta Vanhoja, joka valmistunee diakoniksi vuoden 2013 loppuun mennessä. hyväksyttiin. TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN VAKINAISTAMINEN 145 Seurakunnan toimistoista on viimeisten reilun kuuden vuoden aikana vähentynyt kolme virkaa, kaksi taloustoimistosta ja yksi kirkkoherranvirastosta. Henkilöstöpäällikön viran lopettamisen yhteydessä tiesimme, että toimistot tarvitsevat työvoimaa. Uuden työntekijän tehtäväkuvaus osoittautui hankalaksi sen pirstaleisuuden takia ja asia on ollut siksi keskeneräinen. Työvoimaa tarvitaan tällä hetkellä Virolahden ja Miehikkälän hautatietojen syöttämiseen sähköiseen muotoon. Työtä hankaloittaa vanha hautausmaa, jossa maasto ja hautaukset eivät vastaa manuaalista

7 Kirkkoneuvosto Sivu 96 hautakirjanpitoa. Kortiston mukaan tietyssä haudassa on esim. viisi hautapaikkaa, mutta hautausmaalla paikkoja on esim. vain kolme. Mittaustyö ja numerointi sekä tietojen tallennus on siksi äärettömän hidasta. Kirkkohallituksen kehittämä valtakunnallinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri otettiin kaikissa seurakunnissa käyttöön noin vuosi sitten. Varsinaisista alkuhankaluuksista on selvitty ja ohjelmaa pystytään käyttämään jokapäiväisessä käytössä. Ohjelman tavoitteena oli, että virkatodistuksen voi hakea mistä tahansa seurakunnasta Suomessa ja sukuselvityksiä tehtäisiin siinä seurakunnassa, jossa kullakin hetkellä olisi aikaa. Tämä ns. digi-osio ei ole vielä käytössä. Sen käyttöönotto vaatii vielä tarkistustyötä, joka jää seurakuntiin. Seurakunnat on velvoitettu tekemään se vuoden 2014 loppuun mennessä. Tarkistustyö on mekaanista, jota voi tehdä kuka tahansa. Järjestelmää ei tarvitse osata käyttää. Seurakunnan tiedotus on lisääntynyt. Yksistään kotisivujen päivitys vie paljon aikaa. Lisäksi tulee uuden kehittäminen sekä muut tehtävät, mm. kirkolliset ilmoitukset ja kausiesitteet. Toimistot ovat olleet haavoittuvia. Yksikin sairasloma on saanut koko toimistohenkilökunnan työnkuvat uusiksi ja lisännyt kohtuuttomasti toisten työmäärää. On pystytty tekemään ainoastaan aivan välttämätön, mm. haudanhoitosopimukset vuodelta 2012 ovat vielä tekemättä. Näiden selvitysten perusteella ehdotetaan, että toimistoihin palkataan toimistosihteeri alkaen. Taloustoimiston toimistosihteeri (palkanlaskija) oli viime talven opintovapaalla ja hänen sijaisenaan toimi Marjo Kunnari. Hänen työsuhdetta jatkettiin ensin alkukesästä yhden toimistosihteerin sairasloman ajaksi ja sitten vuoden 2013 loppuun. Marjo Kunnari on ilmoittanut halukkuutensa tehtävään ja on suostunut sijaistamaan toisia työntekijöitä sekä tekemään mm. Kirjurin vaatimaa tarkistustyötä. Palkataan toimistosihteerin työsopimussuhteisiin toimeen alkaen toistaiseksi Marjo Kunnari, tehtävän vaativuusryhmä 402, peruspalkka 1.929,23 euroa kuukaudessa. hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Sivu 97 LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS 146 Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan äitiys- ja vanhempainvapaata lastenohjaaja Heidi Pekonmäelle ajalle Toimen hakuaika päättyi ja ilmoitus työpaikasta oli seurakunnan kotisivuilla sekä työvoimatoimiston mol.fi-sivuilla. Määräaikaan mennessä saimme kaksi hakemusta: lastenohjaajaksi opiskeleva Mia Tilli ja sairaanhoitajaksi opiskeleva Anna-Kaisa Takala, molemmat Virolahdelta. Vt. lapsityönohjaaja Mia Rautamies ja kasvatustyöstä vastaava kappalainen Anita Venäläinen haastattelivat molemmat hakijat. He esittävät, että lastenohjaajan sijaisuuteen valitaan Mia Tilli, joka on toiminut työharjoittelussa Haminan seurakunnan lapsityössä ja valmistunee lastenohjaajaksi syksyllä Työalan esitys jaetaan liitteenä 1. Valitaan lastenohjaajan osa-aikaisen toimen 32 h/viikko sijaisuuteen 1. Mia Tilli Virolahdelta ajalle Tehtävän vaativuusryhmä 401, peruspalkka 84 % summasta 1.537,01 euroa/kk - 10 % 3. Mia Tillin kieltäytymisen varalle Anna-Kaisa Takala. hyväksyttiin. TIETOTURVAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 147 Kirjurin valtakunnallisiin selailuoikeuksiin liittyen seurakunnilla täytyy olla tietyt tietoturva-asiat kunnossa vuoden 2013 loppuun mennessä, mm. tietoturvapolitiikka käyttöönotettuna. Jos tietoturvapolitiikka ei ole hyväksytty ja käyttöönotettu vuoden loppuun mennessä, ko. seurakunta tai yhtymä menettää vuoden 2013 loppuun voimassa olevan oikeuden Kirjurin valtakunnallisille selailuoikeuksille. Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen tietoturvaryhmä on valmistellut IT-alueelle ja sen osakasseurakunnille ja seurakuntayhtymille tietoturvapolitiikan. IT-alueen johtokunta hyväksyi tietoturvapolitiikan

9 Kirkkoneuvosto Sivu 98 kokouksessaan Tietoturvapolitiikka on tehty kirkkohallituksen tietoturvapolitiikan pohjalta. Kirkkohallituksen linjauksessa on maininta että tietoturvapolitiikka olisi järkevä olla yhteinen IT-yhteistyöalueen kaikkien seurakuntien kanssa. Tietoturvapolitiikka lähetetään esityslistan mukana. Päätetään hyväksyä Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen tietoturvapolitiikka ja ottaa se Haminassa käyttöön välittömästi. hyväksyttiin. MAAN MYYNTI VUOKRASOPIMUKSEEN PERUSTUEN 148 Virolahden seurakunta on vuonna 2010 hyväksynyt maanvuokrasopimuksen Satumatka Productions-yhtiön kanssa. Maaalue sijaitsee Virolahden Kirkonkylällä Pappilan-nimessä tilassa. Metsän pinta-ala on noin 5000 m 2. Vuokrasopimus jaetaan esityslistan mukana. Vuokrasopimus on tehty päättyväksi ja siinä on maininta, että vuokralaisella on mahdollisuus lunastaa alue myöhemmin itselleen sen jälkeen kun seurakunta katsoo että toiminta alueella on ilmoitetun mukaista. Vuokran suuruus on 150 euroa vuodessa. Kristian Liikkanen ja Satu Liikkanen ovat jättäneet tarjouksen maaalueen ostosta osto-optioon nojautuen. Tarjous jaetaan esityslistan mukana. Tarjousta ei sellaisenaan voi hyväksyä, koska ostaja ei ole sama kuin maanvuokraaja. Myös maksuehdot, panttioikeudet sekä mm. vakuudet eivät ole seurakunnan edun mukaisia. Tarjouksesta on neuvoteltava ostajien kanssa. Seurakunta neuvottelee myynnin ehdoista ostajan kanssa ja sen jälkeen tuodaan kauppakirja kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että seurakunta ei myy ko kohdetta.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 99 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 149 pöytäkirjat ajalta ovat kokouksessa nähtävillä. Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. hyväksyttiin. METSO-METSÄNSUOJELUOHJELMA TIEDOKSI 150 Seurakunta on hakenut Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) METSO-metsiensuojelua. Hakemuksen käytännön työn on tehnyt Kaakon metsänhoitoyhdistys. Hakemus koskee Virolahdella määräalaa tilasta Hiukanmetsä ELY-keskus maksaa suojelusta seurakunnalle. Hanke etenee seuraavaksi maastokatselmukseen. Sen jälkeen ELY-keskus esittää suojelun vaihtoehdot, pysyvä tai määräaikainen suojelu. Maapohja voidaan myydä valtiolle tai jättää seurakunnan omistukseen. Alueen rajoituksista ja luonnonhoidosta on mahdollista sopia. Suojelu ei ole este metsästykselle. Vasta tämän jälkeen seurakunta tekee mahdollisen päätöksen suojeluun mukaan lähtemisestä. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 151 Liite

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 10/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 8.11.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 107 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina.25.09.2012 kello 18.00-20.35. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013 AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot