oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN"

Transkriptio

1 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Veroille tulossa oma tili Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi

2 Pääkirjoitus Tammikuu 2009 Lähivuodet tuovat merkittäviä lakiuudistuksia yritysten taloushallintoon Syksyn kuuma keskusteluaihe oli yritysten sukupolvenvaihdosten veronhuojennukset. Nyt asia on saatu päätökseen ja sukupolvenvaihdosten voi olettaa vilkastuvan. Vireillä on monia muitakin merkittäviä verouudistuksia. Kaikkien yrittäjien verotusmenettely tulee muuttumaan, kun verottaja ottaa mahdollisesti jo vuonna 2010 käyttöön myöhemmin tässä lehdessä kerrottavan verotili järjestelmän. Parhaillaan pohditaan yritysten ja pääomatulojen verotuksen uudistamista. Valtiovarainministeriön asettaman Hetemäen asiantuntijatyöryhmän työ saattaa lähivuosina tietää yrittäjien verotukseen merkittäviä muutoksia. Myös kansainvälisen palvelukaupan ympärillä käy muutosten aalto, kun yritysten välisen palvelukaupan verotuksessa arvonlisävero suoritetaan pääsääntöisesti ostajan sijaintimaassa eli juuri päinvastoin kuin nykyisin. Muutos tulee koskemaan sekä myyntiä Suomesta EUalueelle että suomalaisen yrityksen palveluhankintoja EU-alueelta. Muutokset vaativat paljon uusien asioiden omaksumista kirjanpitäjiltä. Osin valmistautuminen tulevaan on jo alkanut ja jatkuu edelleen lähivuosina. Tilitoimistolta edellytetään muutostilanteissa hyvää osaamista ja tietojen pitämistä ajan tasalla. Tällä ja hyvällä tili toimiston ja yrittäjän välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että yrityksen taloushallinto on ajan tasalla ja valmis ottamaan uudistukset vastaan. Juha Ahvenniemi Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto Sisällys Sukupolvenvaihdosten verouudistus miten kävikään Kaikki maksut yhdeltä tililtä YritYKSEn muistilista Verotili yhtenäistää eräpäivät Yrityksissä, joissa maksuvalmius on heikko, yhtenäistäminen saattaa lisätä maksuvaikeuksia. SIVU 6 2 Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press oy, Mikonkatu 18 B 10, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Painotalo Auranen Oy ISSN

3 Laki & vero Sukupolvenvaihdosten verouudistus miten kävikään Hallitus luopui kiistoja aiheuttaneesta esityksestään TTasan vuosi sitten Summan numerossa 1/2008 uutisoitiin hallituksen lupauksesta, jonka mukaan sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaverotus kevenee vuoden 2008 aikana. Lupaus perustui nykyisen hallitusohjelman kirjaukseen, jossa sukupolvenvaihdoksilta esitettiin poistettavaksi perintö- ja lahjavero kokonaan. Ohjelmaan oli myös kirjattu sittemmin ongelmalliseksi ja uudistuksen kompastuskiveksi muodostunut toteamus siitä, että huojennus kohdennettaisiin vain niin sanottuun aitoon yritystoiminnan omaisuuteen. Erinäisten vaiheiden jälkeen eduskunnalle annettiin lopulta kompromissiesitys, jossa ehdotettiin omaisuuden arvostustaso madallettavaksi 40 prosentista 20 prosenttiin perintö- ja lahjaveron laskemista varten. Hallitusohjelmassa luvattua täydellistä verovapautta ei siis esitetty, mutta toisaalta ei myöskään esitetty omaisuuden jaottelemista aitoon yritystoiminnan omaisuuteen ja muuhun omaisuuteen. Ehdotus nähtiin ongelmalliseksi verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tästä syystä hallitus aikoi muuttaa esitystään siten, että yrityksen omaisuuden jaottelu huojennukseen oikeuttavaan ja sen ulkopuoliseen omaisuuteen olisi noussut jälleen pintaan. Ehdotuksen mukaan jako olisi tapahtunut kaavamaisella tavalla. Mallia kritisoitiin vahvasti ja sen pelättiin aiheuttavan ennalta arvaamattomia lopputuloksia ja tietyissä tilanteissa jopa kiristävän verotusta nykyisestä. Lopulta hallitus ilmoittikin, että se vetää koko esityksen pois eduskunnasta. Nykyiset säännökset säilyvät ja veroa kevennetään kautta linjan Hallitus ehdottaa sukupolvenvaihdoksiin kohdennettavien veronkevennysten sijaan, että perintöja lahjaveroa alennetaan yleisesti kolmen prosenttiyksikön verran ensimmäisessä veroluokassa. Yritystoiminnan jatkaja voi saada verotuksessaan nykyisten säännösten mukaisen huojennuksen. Päätökseen on siis vihdoin saatu eri suuntiin vellonut keskustelu, joka on häirinnyt ja tuonut epävarmuutta suku polvenvaihdosten suunnitteluun jo pitkään. SEPA kaikki tilinumerot muuttuvat Jatkossa kaikki maksut voi, ainakin teorissa, hoitaa yhdeltä tililtä niin Suomeen kuin muuallekin Eurooppaan. SEPA:n (Single European Payment Area) kotimarkkina-alue kattaa EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja ja Liechtenstein) sekä Sveitsin. Se perustuu yhtenäiseen infrastruktuuriin, sääntöihin ja standardeihin. Alkuvaiheessa SEPA koskee perusmaksuliikennettä: tilisiirtoja, korttimaksuja ja suoraveloituksia. SEPA tulee koskemaan kaikkia: kuluttajia, yrityksiä ja julkishallintoa riippumatta siitä, onko toimintaa vain kotimaassa vai myös yli rajojen, Erkki Saarelainen Nordeasta selittää. Eniten SEPA:sta hyötyvät yritykset, joilla on useita eurotilejä, mutta kaikki yritykset hyötyvät siitä, että taloushallinnossa ei jatkossa tarvitse pitää erilaisia reskontrasovellutuksia koti- ja ulkomaanmaksuja varten, Saarelainen jatkaa. IBAN ja BIC Kyse ei ole mistään niin monimutkaisesta kuin hienot kirjainyhdistelmät ehkä antavat ymmärtää. IBAN (International Bank Account Number) on uusi tilinumero, joka korvaa nykyiset tilinumerot. BIC (Bank Identifier Code) puolestaan on koodi, joka yksilöi kunkin pankin, siis pankin osoite. Nämä kaksi koodia muodostavat perustan SEPA-maksuille ja ohjaavat maksun oikeaan maahan, pankkiin ja lopulta saajan tilille. Muunnoksia voi helpoiten tehdä pankkien internet-sivuilla, joilta löytyy IBAN-tilinumerolaskelmia. Markku Ojala Voita kannettava tietokone! Arvottava palkinto on kevyt multimediakannettava, jonka arvo on noin Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijatutkimukseen klikkaamalla kyselyyn-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 3

4 Yrityksen muistilista vuodelle Työnantajan sivukulut 2009 Eläkevakuutukset TyEL-ansion raja 49,93 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle /6 kk 22,4 % Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma vähintään /6 kk TyEL-maksu*) 2007 palkkasumma alle ,4 % nousee liukuvasti 21,4 22,4 % 2007 palkkasumma yli ,4 % YEL alle 53 v. yrittäjä 20,8 % YEL vähintään 53 v. yrittäjä 21,9 % Aloittavan yrittäjän YEL-maksu alle 53 v. 15,6 % vähintään 53 v. 16,425 % Työttömyysvakuutus palkkasumma alle ,65 % em. rajan ylittävän palkkasumman osalta 2,7 % TyEL vakuutetusta yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajamaksu 0,65 % Tapaturmavakuutus Työn tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön tariffin mukaan 0,3 6,6 % Ryhmähenkivakuutus, keskimäärin 0,07 % Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksut I luokka 2,801 % II luokka 5,001 % III luokka 5,901 % Muiden työnantajien sosiaaliturvamaksut 3,851 % Työntekijän sivukulut 2009 Sairausvakuutusmaksu (sis. ennakonpidätyksen) 1,98 % päivärahamaksu 0,70 % (yrittäjän korotettu päivärahamaksu YEL-tulosta 0,09 %) sairaanhoitomaksu 1,28 % Työttömyysvakuutusmaksu palkansaajan maksu 0,20 % yrityksen osaomistajan maksu 0,07 % Työeläkevakuutusmaksu alle 53 v. työntekijä 4,3 % vähintään 53 v. työntekijä 5,4 % Korot Peruskorko 5 % Yleinen viivästyskorko 11,5 % Veronlisäys ja viivekorko 11,5 % Maksettava yhteisökorko 6,5 % Palautettava yhteisökorko 2,5 % Jäännösveron korko euroon asti 2,5 %, yli euron osalle 6,5 % *) Sopimustyönantajan TyEL-maksuihin vaikuttavat mm. vuoden 2009 tilapäinen, enimmillään yhden prosenttiyksikön työkyvyttömyysosan alennus (täysimääräinen, jos v palkkasumma alle 1,65 milj. euroa), yhtiökohtainen, asiakassuhteeseen perustuva keskimäärin 0,3 %:n asiakashyvitys sekä yli 1,65 milj. euron palkkasummassa myös yrityksen riskiin perustuva maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja työttömyyseläkkeet. Matkakustannusten korvaukset 2009 Kotimaan päivärahat Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha) 16 Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) 35 Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden: - vähintään 2 tunnilla 16 - yli 6 tunnilla 35 Yömatkaraha, enimmillään 10 Ateriakorvaus 8,75 Kilometrikorvaukset Oman auton käytöstä 0,45 /km Käyttöetuauton käytöstä 0,12 /km Moottoripyörän käytöstä 0,33 /km Korotukset ed. mainittuihin korvauksiin: Henkilöiden kuljettaminen 0,03 /km/hlö Perävaunun kuljettaminen 0,07 /km Yli 80 kg painavien suurten esineiden kuljettaminen 0,02 /km Ulkomaan päivärahat Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yhteensä 210 maalle tai alueelle. Yleisimpien alueiden päivärahoja: Alankomaat 65 Belgia 62 Britannia 71 Lontoo ja Edinburgh 77 Espanja 66 Irlanti 67 Islanti 71 Italia ja Milano 67 Itävalta 62 Kiina 62 Latvia 55 Liettua 49 Luxemburg 65 Monaco 66 Norja 67 Puola 60 Ranska 66 Ruotsi 66 Saksa 63 Tanska 67 Tshekki 61 Turkki 57 Istanbul 65 Venäjä 48 Moskova 78 Pietari 62 Viro 53 Yhdysvallat 63 New York City, Los Angeles, Washington DC, San Francisco 70 Koko lista ulkomaan päivärahoista osoitteessa Pyydä tarvitsemasi muu päivärahatieto tilitoimistostasi.

5 Ota talteen! Luontoisetujen verotusarvoja 2009 Puhelinetu Matkapuhelinetu (kattaa myös teksti- ja multimediaviestit) 20,00 /kk 20,00 /kk Ravintoetu 5,50 (kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero välillä 5,50 9,20 ) Lounasseteli tai muu ruokailulipuke 75 % nimellisarvosta, kun nimellisarvo enintään 9,20 (minimi 5,50 ) Autoetu: ikäryhmä A (käyttöönottovuosi ) Vapaa autoetu: edun arvo kuukaudessa 1,4 % auton uushankintahinnasta tai 19 snt/km; käyttöetu kuukaudessa 1,4 % auton uushankintahinnasta tai 7 snt/km ikäryhmä B (käyttöönottovuosi ) Vapaa autoetu: 1,2 % auton uushankintahinnasta /kk tai 20 snt/km; käyttöetu 1,2 % auton uushankintahinnasta /kk tai 8 snt/km ikäryhmä C (ennen vuotta 2004 käyttöönotetut autot), Vapaa autoetu: 0,9 % auton uushankintahinnasta /kk tai 21 snt/km; käyttöetu 0,9 % auton uushankintahinnasta /kk tai 9 snt/km Asuntoetu kysy tilitoimistostasi Työsuhdematkalippu 75 % käyvästä arvosta Liikunta- ja kulttuurisetelit verovapaa, jos edun arvo on enintään 400 /vuosi/hlö (kysy tilitoimistostasi) ALV-kannat Yleinen verokanta 22 % Elintarvikkeet (ei tarjottuina) ja rehut asti 17 % alkaen 12 % Kirjat, lääkkeet, liikuntatilojen käyttömaksut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, käyntisatamapalvelut, YLEn lupamaksut (TV-luvat), taideesineiden ensimyynti ja tekijänoikeusjärjestön saama korvaus tekijänoikeudesta 8 % Vuodesta 2007 vuoteen 2010 kokeiluna parturi- ja kampaamopalvelut, vaatteiden ja liinavaatteiden, pyörien ja kenkien ja nahkatavaroiden korjaus- ja muutostyöt 8 % Tarkista arvolisäverokanta tilitoimistostasi. Tärkeät päivät 2009 Ennakon täydennysmaksu ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa Palkkailmoitus tapaturmavak.yhtiölle mennessä Työnantajan vuosi-ilmoitus verovirastolle mennessä työeläkeyhtiölle Veroilmoitus Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (tilikaudesta riippumatta) 3.4. Vähäistä toimintaa harjoittajat joko 7.5. tai (Palautuspäivä veroilmoituksessa) Elinkeinoyhtymät 3.4. Verotusyhtymät 2.3. Elinkeinoyhtymät (avoin yhtiö tai KY) (tilikaudesta riippumatta) 3.4. Maa- ja metsätaloudenharjoittajat 7.5. tai (sen mukaan kuin kunkin veroilmoitukseen on merkitty) Maatalouden lomake 2 ja arvonlisäverovelvolliset metsätaloudenharjoittajat 2.3. (lomake 2A tai 2C) Poikkeus: metsätalouden harjoittajat, joilla ei alv-velvollisuutta sekä vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat palauttavat joko 7.5. tai (Palautuspäivä veroilmoituksessa.) Yhteisöt 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä Työnantajasuoritukset kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuun 10. pvä Arvonlisäverotilitykset kuukausittain viimeistään veron kertymiskuukauden jälk. toisen kuukauden 15. pvä Valvontailmoitukset kuukausittain 15. päivä (työnantajasuoritusten ja arvolisäveron tiedot) Ennakkoverot kuukausittain 23. päivä Merkitse tähän tilitoimistosi yhteystiedot PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 5

6 Teksti: Maarit Seeling Verotili yhtenäistää eräpäivät Vuonna 2010 suuri osa yritysten veroasioista siirtyy maksettaviksi erityisten verotilien kautta. 6 V Verotilille otetaan oma-aloitteiset verot kuten arvon lisävero, työnantajan toimittamat palkkojen ennakon pidätykset ja sosiaaliturvamaksut sekä muut ennakonpidätykset. Alkuvaiheessa verotili koskee ainoastaan yritysasiakkaita. Menettelyn tavoitteena on helpottaa yrityksiäverotuksiin liittyvissä asioissa sekä luoda yrityksille nykyistä parempi kokonaiskuva verotus- ja maksutilanteestaan. Ajallaan veronsa maksaneelle yrittäjälle tämä ensimmäinen vaihe ei vaikuta muuta kuin sen, että työnantajasuoritusten maksuaika pitenee kahdella päivällä ja arvonlisäveron lyhenee kolmella. Sen sijaan uudessa järjestelmässä ei voi enää itse vaikuttaa siihen, mitä veroa maksaa ja missä aikataulussa, vaan kaikki verot ovat samassa velkasummassa, Tilitoimisto Finansian toimitusjohtaja Riikka Lehtinen toteaa. Ilmoitusten tekniset muutokset vaikuttavat myös talous hallinnon järjestelmiin. Jos yritys tekee kirjanpitonsa itse, sen on huolehdittava tarvittavista päivityksistä ajoissa. Keppiä ja porkkanaa Verotililaki lupaa pidennystä pienyritysten ilmoitus- ja maksujaksoihin: Kaikki oma-aloitteiset verot voi ilmoittaa ja maksaa kolmen kuukauden jaksoissa, jos liikevaihto on enintään euroa. Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Verohallinto lähettää kirjeen yrityksille, joita muutos koskee. Jos kirjeeseen ei vastaa, yritys siirtyy tilityksis-

7 Verotili 1) Maksu ja ilmoitus kuun 12. päivä 2) Yritys ei voi kohdentaa maksua tietylle verolle 3) Oma pysyvä viitenumero verojen maksuun 4) Maksamattomista veroista huomautus tiliotteelle 5) Verosaldon seurantaa varten avataan verkkopalvelu Uudistus voimaan vaiheittain Verotili on verohallinnon ylläpitämä maksajakohtainen tili, jolle kootaan asiakkaan veroja ja maksuja koskevia tietoja, kuten tietoja maksuista, palautuksista, koroista sekä myöhästymis- ja laimin lyöntimaksuista. Verot ilmoitetaan kausivero ilmoituksella. Verotilimenettely otetaan käyttöön vaiheittain: Tavoitteena on saattaa kaikki verolajit ennen pitkää vero tilille. Uudistuksen etenemisaikataulusta ei ole vielä päätetty. 7

8 velkaa ei ole otettu, on vuoden kuluessa helpompi reagoida ja tehdä mahdollisia muutoksia, jos tuloja ei sä ole automaattisesti tullut oletetulla näihin tavalla. ajanjaksoihin. Budjetin Lehtinen suunnittelu neuvookin ja laatiminen reagoimaan ovat yrityksen kirjeeseen. toiminnan ennustamista Hän muistuttaa, ja tavoitteenasettelua, että pitempään siksi ilmoittamisajanjaksoon sen pitää perustua mahdollisimman siirtymisellä totuudenmukaiseen on riskinsä. Yrityksen kuvaan on yrityksen mietittävä, mahdollisuuksista pystyykö ja se kyvyistä. järjes- tällöitämään Tämä taloutensa on kaikkein niin, haastavin että aina osa, löytyy esimerkiksi kolmen Kousa myöntää. kuukauden arvonlisäveron summa kerralla tai jopa vuoden, jos kuuluu alle euron liikevaihtoluokkaan. Ilmoitus- ja maksuaikojen yhtenäistäminen yleiseen eräpäivään aikaistaa arvonlisä- ja myöhemmin myös ennakkoveron maksua. Yrityksissä, joissa maksuvalmius on heikko, yhtenäistäminen saattaa lisätä maksuvaikeuksia, Lehtinen epäilee. Pienessä yrityksessä budjettien laadinta on kuitenkin helpompaa sen takia, koska itse vastaa siitä, miten Uuden pärjätään järjestelmän ja mitä plussaksi yrityksessä hän tapahtuu. lukee muun Yrityksen muassa tilaa sen, on myös että verotilin helpompi saldon seurata. pystyy Kun näkemään käyn asiakkailla ja internetistä myyn aktiivisesti, tunnuksilla. tiedän suoraan Esimerkiksi missä mennään. tilintarkastusta varten on helppo saada saldovahvistus. Yrityksen maksamat verot käytetään Ammattiapua verotilillä tilitoimistolta olevien erääntyneiden Kousa sanoo, verojen että suoritukseksi. pienessä yrityksessä budjetoinnin jos arvonlisävero tarpeet voivat me- ol- Esimerkiksi nee la aika jonain yksinkertaisiakin. kuukautena miinukselle, Hän kuitenkin tämän suosittelee miinuksen lähikumppaniksi vähentää sa- voi maan tilitoimistoa. aikaan maksettavista työnantajasuorituksista Tilitoimistosta on suoraan ollut paljon ilman palautushakemusmenettelyä. apua, koska sieltä on saanut tietoa yhtiölle Liikamaksut tulevista verohallinto jotka palauttaa olisivat ilman muuten hakemus- saattaneet tul- kustannuksista, ta, la yllätyksenä. Lehtinen huomauttaa. Uuden yhtiön perustamisessa on paljon uusia asioita, eikä kaikkea tule välttämättä ottaneeksi huomioon. Tilitoimisto auttaa myös verosuunnitelman tekemisessä ja heillä on ajan tasalla oleva, viimeisin tieto. Kousa tähdentää, että tilitoimiston käyttäminen vapauttaa aikaa yrityksen muuhun toimintaan. Ilmoitus- ja maksuaikojen yhtenäistäminen yleiseen eräpäivään aikaistaa arvonlisä- ja myöhemin myös ennakkoveron maksua. Tilitoimiston avulla yrityksen omistaja voi myös varmistua, että kaikki asiat tulee hoidetuksi niin kuin pitää ja ikäviltä yllätyksiltä, kuten jälkiveroilta vältytään. Kun yritys sitten alkaa tehdä voittoa, tilitoimisto antaa arvokkaita neuvoja varojen ohjaamiseen. Rahaliikennettä on meilläkin sen verran, että kaiken muistaminen on jo vaikeaa. Meillä tilitoimisto myös hoitaa laskumuistutukset, minun ei tarvitse keskittyä niihin. Toimisto hoitaa sitten ikävätkin asiat aina perintää myöten, jos niihin tulee joskus tarvetta.! Summa0108.indd :46:44

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008 Budjetointi maalaa toiminnasta selkeän kokonaiskuvan Yrityksen muistilista vuodelle 2008 OTA TALTEEN Pääkirjoitus Taloushallinnon ulkoistaminen

Lisätiedot

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv summa 12011 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Yrityksen muistilista 3 Palvelualojen alv 6 Toimiva varasto? pääkirjoitus Tilinpäätösten aika Monella yrityksellä tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2007 Yrityksen muistilista vuodelle 2007 OTA TALTEEN Uuden työntekijän PALKKAUS Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä Pääkirjoitus Tilinpäätösajat

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi summa 1 2013 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Numeroiden kertomaa 3 Laskumerkinnät uusiksi 6 Yrittäjän muistilista pääkirjoitus Valtiovallan erityisessä suojeluksessa Tuoreeseen eurooppalaiseen

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin summa 1 2014 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 SISÄLTÖ 1/2014 4 tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahamaailmassa. myllertää. 6 Veromuutokset. 3 Sijaispalvelujärjestelmä

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahamaailmassa. myllertää. 6 Veromuutokset. 3 Sijaispalvelujärjestelmä summa 32011 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Rahamaailmassa myllertää 3 Sijaispalvelujärjestelmä 6 Veromuutokset pääkirjoitus Taloushallinnon sähköistyminen asettaa haasteita Vuosikymmenien

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Työntekijästä. yrittäjälle pelivaraa. 6 Tilitoimistojen hyvät tavat. 3 Arvonlisävero kiristyy

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Työntekijästä. yrittäjälle pelivaraa. 6 Tilitoimistojen hyvät tavat. 3 Arvonlisävero kiristyy summa 32012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Työntekijästä yrittäjälle pelivaraa 3 Arvonlisävero kiristyy 6 Tilitoimistojen hyvät tavat pääkirjoitus Pienissä yrityksissä tulevaisuus Viime

Lisätiedot

Kesätyöntekijä. tulevaisuuden voimavara. Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee

Kesätyöntekijä. tulevaisuuden voimavara. Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2008 Kesätyöntekijä tulevaisuuden voimavara Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee Pääkirjoitus Hyvä tilitoimistotapa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2009 Rahoitukseen löytyy vaihtoehtoja Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin Pääkirjoitus Toukokuu 2009 Talouskriisi ja yrittäjän

Lisätiedot

tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä.

tiedottavat omille asiakkailleen mm. kulkuteistä. www.lahdentilikeskus.fi 1 / 2 0 0 8 kiertoon TIEDOTTAA UUDET TILAT TILIKESKUKSELLE Toimitilamme muuttuvat tänä vuonna. Uusi osoitteemme on Askon alueella ASKO 2:n tilat (osoite Askonkatu 9 B, 15100 Lahti)

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus summa 22012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN yrityskauppa on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku 6 Yrittäjän verotus pääkirjoitus Laatu puhuttaa tilitoimistoja Taloushallintoliitto

Lisätiedot

INFO 1 2012. Yrittäjä. Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä. Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti

INFO 1 2012. Yrittäjä. Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä. Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti Yrittäjä INFO 1 2012 Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti Vuoden 2012 tärkeitä lukuja Kuntauudistus vaikuttaa myös yrittäjiin

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot summa 2 2013 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Tuntityön pelisäännöt 4 E-laskun vaihtoehdot 6 Lomakarenssin loppu SISÄLTÖ 2/2013 4 tiesitkö? Valmistaudu e-laskuun 6Kun työntekijä sairastuu lomalla

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi MCI summa 3 2014 AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista SISÄLTÖ 3/2014 4

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot