MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv"

Transkriptio

1 summa MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Yrityksen muistilista 3 Palvelualojen alv 6 Toimiva varasto?

2 pääkirjoitus Tilinpäätösten aika Monella yrityksellä tilikausi on kalenterivuosi. Vuoden vaihde merkitsee tilinpäätöskauden alkua. Tilinpäätös on tärkeä väline yritykselle. Luottamus yritystoimintaan perustuu pitkälti siihen millaisen kuvan tilinpäätös yrityksestä antaa ja että yrityksen taloudellista asemaa kuvaavat tilinpäätöstiedot ovat oikeat ja luotettavat. Sen vuoksi ei ole samantekevää, minkälainen tilitoimisto yrittäjällä on laatimassa kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä. Kun yritys voi viestiä sidosryhmilleen, että sen talouskumppani edustaa alansa asiantuntemusta ja luotettavuutta, antaa se samalla itsestään kuvan taloudestaan huolta pitävänä kumppanina, johon voidaan luottaa. Taloushallintoliitto on laatinut tilitoimistoalalle toimialastandardin, joka kertoo, mitä kirjanpidossa ja tilinpäätösten toteuttamisessa tulee ottaa huomioon ja minkälaisia periaatteita ja osaamista tulee edellyttää. Taloushallintoliiton jäsentoimiston edellytetään toimivan alan toimialastandardin mukaisesti. Lisäksi Taloushallintoliitto tekee jatkuvaa laadunvarmennustyötä sen varmentamiseksi, että tilitoimistosi liiton jäsentoimistona toimii lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisesti ja noudattaa samalla alan hyviä käytäntöjä. Tilinpäätöksen toteuttaminen alan pelisääntöjen mukaan asiantuntemuksella on tilitoimistollesi kunnia-asia. Ei ole samantekevää, minkälaiselle kumppanille olet antanut talousasiasi hoidettavaksi. Osaava, valvottu toimisto on yksi tärkeimmistä kumppaneista, kun rakennat luottamusta toimintaasi kohtaan. Siitä kannattaa pitää kiinni. Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 18 B 10, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Juha Ahvenniemi Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto SISÄLTÖ 1/ Palvelualojen 4 Yrityksen 6 Toimiva kevennetty arvonlisäverotus jatkuu muistilista vuodelle 2011 varasto vai tavaroiden hautausmaa? Hyvällä varastonhallinnalla yritys säästää ja vapauttaa rahaa muuhun toimintaan.

3 LAKI & VERO Palvelualojen kevennetty arvonlisäverotus jatkuu Teksti: Markku Ojala Parturi- ja kampaamopalvelujen sekä pienten korjauspalveluiden (polkupyörien, kenkien, nahkatavaroiden, vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut) myynnistä tilitetään vero tänäkin vuonna yhdeksän prosentin mukaan normaalin 23 prosentin sijasta. Kevennetty arvonlisävero on ollut käytössä vuosina ja käyttöä on jatkettu väliaikaisella lailla yhdellä vuodella. Avoinna on, mitä verokantaa näihin palveluihin sovelletaan kuluvan vuoden jälkeen. EU:n arvonlisäverodirektiivin muutoksen myötä alempi vero voitaisiin säätää pysyväksikin. Uuden hallituksen on otettava kantaa kysymykseen vuoden 2012 budjettivalmistelun yhteydessä. s Matalapalkkatuki päättyi vuodenvaihteessa Teksti: Markku Ojala Vuodesta 2006 käytössä ollut matalapalkka-alojen työllistämisen tukimuoto on päättynyt. Verotuksen kautta suunnatun tuen tavoite oli kannustaa työllistämään 54 vuotta täyttäneitä työntekijöitä, joille kokoaikaisesta työstä maksettava palkka oli yli 900 ja alle 2000 euroa kuukaudessa. Tukimuotoa pidettiin kalliina ja melko tehottomana, mutta joidenkin näkemysten mukaan tukea olisi pitänyt jatkaa ikääntyneiden työtekijöiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. s SEPA-siirtymäaika päättyy Teksti: Anne Nisén, Finanssialan Keskusliitto Virallinen SEPA-siirtymäaika päättyy vuoden lopussa. Maksamisessa otetaan käyttöön SEPA-maksuaineisto sekä IBAN-muotoiset tilinumerot ja pankin BIC-koodit. Suomalaisten pankkien aiempia maksuaineistoja voi osittain käyttää lokakuun loppuun saakka. Suomessa siirrytään SEPA-aikaan vuoden alussa, josta lähtien maksamisessa pitää käyttää kansainvälistä SEPAmaksuaineistomuotoa ja tilinumeron kansainvälistä muotoa IBANia (International Bank Account Number) sekä pankin yksilöivää BIC-tunnusta (Bank Identification Code). Aiemmin Suomessa käytetyt laskujen maksupalvelu- ja toistuvaissuoritus -standardit jäävät pois käytöstä. Pankit ovat kuitenkin sopineet erityispalveluajasta, joka jatkuu saakka. Sinä aikana pankit voivat halutessaan vielä vastaanottaa yrityksiltä maksuja vanhoilla maksumuodoilla. Marraskuusta 2011 alkaen maksuaineistot hylätään, jos uusia aineistomuotoja ja kansainvälisiä koodeja ei ole otettu käyttöön. Pankit saattavat hinnoitella vanhoilla aineistomuodoilla lähetettävät maksut eri tavalla kuin SEPA-maksut. Käyttäjälle maksaminen on yksinkertaista. Verkkopankkia käyttäessä yrityksen täytyy maksaessaan ottaa huomioon vain IBANin ja BICin käyttö. Yrityksen laskutukseen SEPA merkitsee muutoksia. Laskuille ja tilisiirtolomakkeille on merkittävä tilinumerot IBAN-muodossa sekä muistettava lisäksi pankin BIC-koodin lisäys. Tilisiirtolomake muuttuu huhtikuun alussa, jonka jälkeen se sisältää vain IBANit ja BICtunnuksen. Suomalaisen tilinumeron voi jättää sen jälkeen kokonaan pois lasku- ja tilisiirtolomakkeilta. s SUMMA 1/2011 3

4 Yrityksen muistilista 2011 Tärkeät päivät Ennakon täydennysmaksu ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle Työnantajan vuosi-ilmoitus verohallinnolle työeläkeyhtiölle Osinkojen vuosi-ilmoitus Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista (Tulevat esitäytettyyn veroilmoitukseen, jos ilmoitus mennessä) Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä Veroilmoitukset Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake 2C*) Verotusyhtymät Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *) 4.4. Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) 4.4. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt **) 2.5. Vähäistä toimintaa harjoittavat*) 10. tai Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta (Huom! vuoden 2009 hakuaikaa on pidennetty saakka) Toistuvat päivämäärät Paperiset kausiveroilmoitukset (perillä Verohallinnossa ***) Sähköiset kausiveroilmoitukset Verotiliverojen maksupäivä Yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin Ennakkoverojen maksupäivä (kantokuukaudet ennakkoverolipussa) 4 SUMMA 1/ päivä 12. päivä 12. päivä 20. päivä 23. päivä Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Kysy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin tilitoimistostasi. *) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia palauttavat joko tai (palautuspäivä veroilmoituksessa). **) Muutoin 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. ***) Jos 7. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, ilmoitus annettava niitä seuraavana päivänä. Tammikuussa 2011 annettava ilmoitus poikkeuksellisesti ja kesäkuussa annettava ilmoitus 8.6. (kuukauden viimeisen päivän ja seuraavan kuun 7. päivän välille pitää jäädä 4 työpäivää). Yrityksen sosiaalimaksut Työntekijän eläkevakuutus *) TyEL-vakuutettavan ansion alaraja 52,49 /kk Sopimustyönantaja (maksu-% määräytyy vuoden 2009 palkkasumman perusteella) palkat alle ,5 % palkat ,5 23 % palkat yli % Tilapäinen työnantaja 23 % Yrittäjäeläkevakuutus alle 53 v 21,6 % 53 v täyttänyt 22,9 % Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta) alle 53 v 16,2 % 53 v täyttänyt 17,175 % Työttömyysvakuutus **) palkat alle ,8 % palkkojen ylittävältä osalta 3,2 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja 0,8 % Tapaturmavakuutus Aloittain työn tapaturmariskin mukaan 0,3 8 % Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,071 % Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 % *) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden 6 kk palkkasumma ylittää yhtäjaksoisesti euroa. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta. **) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun (katso jäljempänä) ja tilittää maksut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä. Palkansaajan sosiaalimaksut Sairausvakuutusmaksu (pidätysprosentissa) Työntekijä 2,01 % (päivärahamaksu 0,82 % ja sairaanhoitomaksu 1,19 %) YEL-vakuutettu yrittäjä 2,11 % (korotettu päivärahamaksu 0,10 %) Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän maksu 0,6 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja 0,2 % Työeläkevakuutusmaksu alle 53 v työntekijä 4,7 % 53 v täyttänyt työntekijä 6 % Korot Peruskorko 1,50 % Yleinen viivästyskorko (ei vahvistettu lehden painoon mennessä) Veronlisäys ja viivekorko (muut kuin verotiliverot) 8 % Maksettava yhteisökorko 3 % Palautettava yhteisökorko 0,5 % Jäännösveron korko euroon asti 0,5 % yli euron osalle 3 % Palautuskorko (muut kuin yhteisöt) 0,5 % Verotilin viivästyskorko 8 % Verotilin hyvityskorko 0,5 %

5 Ota talteen! Matkakustannusten korvaukset Kotimaan päivärahat Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha) 16 Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) 34 Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden: vähintään 2 tunnilla 16 yli 6 tunnilla 34 Yömatkaraha (väh. 4 tuntia klo 21 07) 10 Ateriakorvaus enimmillään 8,50 (2 ateriaa 17 ) Kilometrikorvaukset Oman auton käytöstä Käyttöetuauton käytöstä Moottoripyörän käytöstä Korotukset ed. mainittuihin korvauksiin: Henkilöiden kuljettaminen Perävaunun kuljettaminen Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,46 /km 0,11 /km 0,33 /km 0,03 /km/hlö 0,07 /km 0,03 /km Ulkomaan päivärahat Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yli 200 maalle tai alueelle. Yleisimpien alueiden päivärahat: Alankomaat 65 Belgia 62 Britannia 68 Lontoo ja Edinburgh 74 Espanja 65 Irlanti 63 Islanti 64 Italia 66 Milano 67 Itävalta 63 Kiina 62 Latvia 50 Liettua 47 Luxemburg 63 Monaco 67 Norja 65 Puola 56 Ranska 65 Ruotsi 68 Saksa ja Berliini 62 Tanska 69 Tshekki 60 Turkki 58 Istanbul 61 Venäjä 55 Moskova 71 Pietari 63 Viro 48 Yhdysvallat 64 New York City Los Angeles Washington DC San Francisco 71 Koko lista ulkomaan päivärahoista osoitteessa Pyydä tarvitsemasi muu päivärahatieto tilitoimistostasi. Luontoisetujen verotusarvoja Puhelinetu 20,00 /kk Matkapuhelinetu (kattaa myös teksti- ja multimediaviestit) 20,00 /kk Ravintoetu 5,40 kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero välillä 5,40 9,00 Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 75 % nimellisarvo enintään 9,00 (minimi 5,40 ) Autoetu Vapaa autoetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2006 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,18 /km 0,19 /km 0,20 /km Käyttöetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2006 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,06 /km 0,07 /km 0,08 /km Asuntoetu kysy tilitoimistostasi Työsuhdematkalippu Henkilökohtainen enintään 300 euron arvoinen matkalippu kokonaan verovapaata tuloa. Lisäksi lippu on verovapaata tuloa 600 euroa ylittävältä osalta euroon saakka (esim. 900 euron arvoisen lipun verotusarvo on 300 euroa.) Liikunta- ja kulttuurisetelit Verovapaa, jos edun arvo on enintään 400 /vuosi/hlö (kysy tilitoimistostasi). Arvonlisäverot Yleinen verokanta 23 % Alennetut verokannat Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 13 % Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihde- 9 % tilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisiolupatulot, omien taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset, parturi- ja kampaamopalvelut sekä pienet korjauspalvelut (suutari, pyöräkorjaamot) Tarkista arvolisäverokanta tilitoimistostasi. PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN SUMMA 1/2011 5

6 6 SUMMA 1/2011 Huonosti hoidettu varasto paisuu suureksi ja tavara kiertää hitaasti. Suurissa varastoissa tavaraa myös vahingoittuu, pilaantuu ja katoaa enemmän. Hyvin toimivaan varastoon tilataan tuotteita kysynnän mukaan juuri oikea määrä ja oikeaan tarpeeseen. Tämä vaatii markkinoiden tuntemusta ja hyvää varastonhallintajärjestelmää.

7 LISÄARVOA Teksti: Anja Söderholm ja Kati Jalojärvi Tilitoimiston varaston hoitaminen on hyvin yksinkertaista; varastostamme löytyy toimistotarvikkeita, tulostuspaperia ja -värejä. Sieltä kukin käy hakemassa tarvitsemansa ja mikäli huomaa jonkin tarvikkeen olevan vähissä, kirjoittaa tämän puutelistaan. Näin osaamme tilata tarvittavia tuotteita lisää vetäen samalle kyseisen puutteen listalta yli. Tavaran saavuttua ne tarkistetaan lähetteeseen ja tuleva lasku tarkistetaan lähetteen perusteella. Varastomme arvoa ei löydy kirjanpidosta. Emme tarvitse tilausjärjestelmää, tulleiden tuotteiden lisäämistä varastokirjanpitoon, varastosta otettavia tuotteita ei tarvitse merkitä otetuksi ja varaston määriä ei tarvitse erikseen laskea. Tilanne on eri yrityksillä, joissa myydään muutakin kuin palvelua ja sen tuottamaa materiaalia. Varastolla tarkoitetaankin vaihto-omaisuutta eli myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Kauppayrityksissä vaihto-omaisuus sisältää ostettuja tavaroita, teollisuusyrityksen vaihto-omaisuuteen sisältyy muun muassa raaka-aineita, puolivalmisteita, keskeneräistä tuotantoa ja valmiita tuotteita, arvopaperikauppiailla osakkeita ja rakennusalalla keskeneräisiä rakennuksia. Varaston seuranta Varastokirjanpito, josta selviää kappalemäärät saapuneista tuotteista, lähetetyistä tuotteista ja niiden jäljelle jäävästä saldosta, on tärkeä työkalu yritykselle. Kun tuotteille saadaan annettua vielä ostohinnat, saadaan myös varaston arvo selville. Varaston laskenta eli inventaario tehdään vähintään tilinpäätösvaiheessa, jolloin voidaan tarkistaa varaston oikeellisuus varastokirjanpitoon. Samalla tulee tarkistaa tuotteiden myyntikelpoisuus. Tunnuslukuja Varaston kiertonopeus saadaan laskettua tunnusluvulla, jossa kauden aikana myytyjen tuotteiden hankintahinta jaetaan varaston arvolla kauden lopussa. Jos kiertonopeus on esimerkiksi neljä, tarkoittaa se, että varasto vaihtuu neljä kertaa vuodessa ja keskimääräinen tavaran varastointiaika on kolme kuukautta. Vaihto-omaisuudesta puhuttaessa esiin nousee myös termi JOT = Just On Time. JOT on toimintaperiaate, jonka tavoitteena on pitää varasto mahdollisimman pienenä. Optimaalinen on tilanne, jossa varastointiaika on mahdollisimman lyhyt ja varastossa olevien tuotteiden määrä pieni. Varastoon tilataan tuotteita juuri oikea määrä ja juuri oikeaan tarpeeseen kysynnän mukaan. Tämä vaatii hyvää markkinoiden tuntemusta ja varastonhallintajärjestelmää. Oivalluksia Varastoinnin kustannukset Varaston pitäminen mahdollisimman kevyenä on tärkeää varaston kustannusten vuoksi. Varasto sitoo pääomaa ja tavaran käsittely ja säilyttäminen maksavat. Varaston paisuessa suureksi ja kiertäessä hitaasti varastoon jää tavallisesti tuotteita, jotka muuttuvat aikaa myöden myyntikelvottomiksi. Suurissa varastoissa tavaraa vahingoittuu, pilaantuu ja häviää enem- Jos tuote ei enää ole ostohinnan arvoinen se arvostetaan alempaan esim. tämän hetken myyntiarvoon. Kävin vuosi sitten Toimitusjohtaja-valmennuksen Helsingin seudun kauppakamarissa. Kävimme paljon asioita läpi johtamisesta, rooleista, haasteista ja tehtävistä. Yksi päivä jäi mieleen ylitse muiden. Johtamisen ja strategian testauksessa meidät istutettiin pelaamaan Oivallustehdas-peliä. Ensin hyvään tulokseen pyrimme Sämpläys Oy -nimisessä kokoonpanossa. Valmistimme neljää erilaista tuotetta aivan huippuunsa viritetyillä tuotantolinjoilla. Logistiikka toi alihankkijan varastoista lisää materiaalia kunkin linjan käsivarastoon. Valmistuotevarastosta tuotteita oli tarkoitus toimittaa asiakkaille sitä mukaa, kun tilauksia saapui myyntiin. Tilityshetkessä alihankkijan varastot olivat tyhjät, mutta meidän käsivarastoissa ja erityisesti tuotantolinjojen eri vaiheissa oli tavaraa pöydät notkuen. Toisena oli vuorossa pelaaminen Virtaviiva-kokoonpanossa. Aikaa ja tilauksia oli saman verran kuin Sämpläyksessäkin. Lopputulos: asiakas oli jo saanut 98 prosenttia tilauksistaan, Virtaviivassa kaksi henkilöä oli vapautettu etelän lomalle ja käsivarastoissa ja tuotantolinjalla oli vain minimaalisesti tavaroita ja keskeneräisiä tuotteita. Mitä tämä vaati? Oivallusta ja uskallusta, paljon suunnittelua ja kaiken mittaamista ja raportointia! Kati Jalojärvi SUMMA 1/2011 7

8 män. Myös varastokirjanpidosta aiheutuu kustannuksia ja suuren varaston inventointi on työlästä. Toisaalta varastointikustannukseksi voidaan laskea myös kysytyn tavaran puutekustannus, tilanne, jossa joudutaan myymään ei oota. Myyntivoitto jää saamatta, asiakas saatetaan menettää. Teollisuudessa tavaran puute saattaa aiheuttaa jopa toiminnan keskeytymisen. Varaston arvon tärkeys kirjanpidossa Kirjanpidossa varasto arvostetaan tilinpäätöksessä alimpaan arvoon. Jos tuote ei ole enää alkuperäisen ostohinnan arvoinen, tulee tarkistaa, millä hinnalla vastaavaa tuotetta saisi tilinpäätöshetkellä ostettua. Tai mikä on tuotteen tämän hetken myyntihinta. Näistä valitaan inventaarihinnaksi arvo, joka on pienin. Jotta yritys näkee tuloslaskelmastaan ja taseestaan mahdollisimman totuudenmukaisen taloudellisen tilanteensa, varaston arvo tulee kirjata oikeaksi raportointijakson päättyessä, mieluiten siis kuukausittain. Ostolaskut kirjataan ostoihin tuloslaskelmaan tavaran toimituspäivämäärän mukaan ja myynnit tuotoiksi tuloslaskelmaan samalla periaatteella. Mikäli laskut saadaan lähtemään samalla päiväyksellä kuin tavara on lähtenyt, helpottuu myynnin kirjaaminen oikealle kuukaudelle. Varaston arvon muutoksella kohdistetaan ostokulut samalle ajanjaksolle myynnin kanssa. Tuloslaskelma antaa yrittäjille laajemman kuvan kaupankäynnin tuottavuudesta kuin tuotteiden kateraportit myyntilaskutuksesta. Tuloslaskelman katelaskenta sisältää myös ne erät, joita ei voida suoraan kohdistaa myytävän tuotteen hankintahintaan, mutta joiden määrä muuttuu myynnin mukaan. Tällainen katteellinen tuloslaskelma ei ole niin sanottu virallinen tuloslaskelmaraportti, mutta hyvä raportti yrityksen sisäiseen käyttöön. Varaston arvo näkyy yrityksen taseessa omaisuutena, joka on suhteellisen pian muutettavissa rahaksi. Sähköiset järjestelmät Edistyneimmässä sähköisessä varastonhallinnassa tilaukset tehdään viivakoodeja hyödyntäen varastojärjestelmästä, josta ne lähtevät sähköisesti toimittajille. Tavaran saavuttua määrät tarkistetaan ja merkitään tulleeksi varastoon. Näistä vastaanotetuista tilauksista lähtee aineisto ostolaskujen sähköisen kierrätyksen järjestelmään. Tuleva lasku kohdistuu tilausta vastaan, mikäli rivien summa täsmää määriteltyjen toleranssien rajoissa. Näin automaattisesti tarkastettu lasku jatkaa matkaa hyväksyjälle ja maksettavaksi. Palautteena varastonhallinta tarvitsee tiedon ainakin niistä hintapoikkeamista, jotka eivät ole mahtuneet määriteltyjen rajojen sisään. Näin muuttuneisiin ostohintoihin pystytään reagoimaan nopeammin. Varastonhallintaan, tilausjärjestelmiin ja ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn on valmiita ohjelmistoja runsaasti. Kun vielä lasketaan mukaan yritysten teettämät omat ohjelmistot, määrä on jo valtava. Ideaalitilanteessa yritys pystyy hyödyntämään uutta tekniikkaa mahdollisimman tehokkaasti ja tieto kulkee varastonhallinnasta automaattisesti eteenpäin muihin taloushallinnon järjestelmiin. Valmiita integraatioita ei kaikkiin järjestelmiin ole, mutta niiden tilanne kannattaa aina kartoittaa! Varaston toimivuuden merkitys Kun varastonhallintaa lähdetään kehittämään, mietitään ensin tarpeet. Liikkeelle kannattaa lähteä pohtimalla, mitkä tuotteet ovat menestystuotteita, jotka kiertävät nopeasti ja tuottavat hyvän katteen? Mitkä ovat puolestaan varastoon helposti jämähtäviä tuotteita, joista pitäisi vain päästä pikaisesti eroon? Onko nopeus ja hyvä toimitusvalmius yritykselle tarpeeksi tuottava kilpailutekijä? Hyvällä varastonhallinnalla yritys säästää ja vapauttaa rahaa muuhun toimintaan. s summa Yrityksen muistilista PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 3 Palvelualojen alv 6 Toimiva varasto? Anna palautetta lehdestä ja voita ipad! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Valitse kyseinen lehti. 3. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on n. 800 euron arvoinen ipad. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi summa 1 2013 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Numeroiden kertomaa 3 Laskumerkinnät uusiksi 6 Yrittäjän muistilista pääkirjoitus Valtiovallan erityisessä suojeluksessa Tuoreeseen eurooppalaiseen

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin summa 1 2014 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 SISÄLTÖ 1/2014 4 tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008 Budjetointi maalaa toiminnasta selkeän kokonaiskuvan Yrityksen muistilista vuodelle 2008 OTA TALTEEN Pääkirjoitus Taloushallinnon ulkoistaminen

Lisätiedot

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2007 Yrityksen muistilista vuodelle 2007 OTA TALTEEN Uuden työntekijän PALKKAUS Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä Pääkirjoitus Tilinpäätösajat

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Työntekijästä. yrittäjälle pelivaraa. 6 Tilitoimistojen hyvät tavat. 3 Arvonlisävero kiristyy

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Työntekijästä. yrittäjälle pelivaraa. 6 Tilitoimistojen hyvät tavat. 3 Arvonlisävero kiristyy summa 32012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Työntekijästä yrittäjälle pelivaraa 3 Arvonlisävero kiristyy 6 Tilitoimistojen hyvät tavat pääkirjoitus Pienissä yrityksissä tulevaisuus Viime

Lisätiedot

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Kesätyöntekijä. tulevaisuuden voimavara. Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee

Kesätyöntekijä. tulevaisuuden voimavara. Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2008 Kesätyöntekijä tulevaisuuden voimavara Yritysmuoto henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi Sukupolvenvaihdosten verotus kevenee Pääkirjoitus Hyvä tilitoimistotapa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus summa 22012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN yrityskauppa on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku 6 Yrittäjän verotus pääkirjoitus Laatu puhuttaa tilitoimistoja Taloushallintoliitto

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2009 Rahoitukseen löytyy vaihtoehtoja Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin Pääkirjoitus Toukokuu 2009 Talouskriisi ja yrittäjän

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot summa 2 2013 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Tuntityön pelisäännöt 4 E-laskun vaihtoehdot 6 Lomakarenssin loppu SISÄLTÖ 2/2013 4 tiesitkö? Valmistaudu e-laskuun 6Kun työntekijä sairastuu lomalla

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

INFO 1 2012. Yrittäjä. Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä. Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti

INFO 1 2012. Yrittäjä. Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä. Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti Yrittäjä INFO 1 2012 Länsi Pohjan Yrittäjät kouluttaa: Facebook-sivut yrityksen käytössä Venäläinen matkailija välittää tietoa tehokkaasti Vuoden 2012 tärkeitä lukuja Kuntauudistus vaikuttaa myös yrittäjiin

Lisätiedot

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014

TILIPOSTI & Palkka. Kera Groupin Juha Nieminen luottaa tuotteistamiseen. Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 TILIPOSTI & Palkka Rantalaisen asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Ota hyöty irti henkilöstösuunnitelmista! Sähköinen taloushallinto säästää aikaa Edustuskulujen verovähennys poistui 8 Kera Groupin Juha

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi MCI summa 3 2014 AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista SISÄLTÖ 3/2014 4

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot