MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut Lounassetelit syyniin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin"

Transkriptio

1 summa MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014

2 SISÄLTÖ 1/ tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle 2014 Ensimmäiset koulutusvähennykset voi tehdä vuoden 2014 verotuksessa. 8Koulutusalennus kannustaa osaamiseen Edustuskulujen vähennysoikeus jää historiaan. Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN pääkirjoitus Juha Ahvenniemi päätoimittaja Taloussuunnittelun merkitys kasvaa Talouden suhdanteet ovat olleet monelle yrittäjälle haasteelliset vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Epävarmuus vaikuttaa monen yrityksen päätöksentekoon ja riskinottohalukkuuteen. Varman päälle pelaaminen vaikuttaa osaltaan koko kansantalouden kasvuun ja kehitykseen sekä työllisyyteen. Moni yrittäjä on aloittanut uuden tilikauden vuoden alusta. Jokainen yrittäjä harkitsee omaa tilannettaan ja taloudellista asemaansa niin kannattavuuden, vakavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin suhteen päätöksiä tehdessään. Yrityksen talous- ja markkinatilanne täytyy analysoida huolella, kun harkitaan toiminnan laajentamista, investointeja tai uuden työvoiman rekrytointia. Myös maksuvalmiuden entistä yksityiskohtaisempi suunnittelu on elintärkeää toiminnan turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä. Muuttuvassa ja epävarmassa markkinatilanteessa yritysten taloussuunnittelun merkitys korostuu. Talouden ammattilaiset löytyvät tilitoimistosta. Osaava tilitoimisto tuntee lukuisten yritysten talousasiat, tarjoaa laajan perspektiivin ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Tätä kokemusta kannattaa hyödyntää maksimaalisesti oman yrityksesi eduksi. s Juha Ahvenniemi on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja. Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. 2 SUMMA 1/2014

3 lyhyesti Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija 62 vuoden iässä jokaiselle syntymävuosiluokalle vahvistetaan elinaikakerroin, joka vaikuttaa eläkkeen määrään. Vanhojen asuntojen kiinteistövero kiristyy Vanhoista asunnoista perittävää kiinteistöveroa kiristettiin vuodenvaihteessa, kun niin sanotusta jälleenhankinta-arvosta tehtäviä ikäalennuksia leikattiin. Lakimuutoksen jälkeen asuinrakennuksen verotusarvo on aina vähintään 30 prosenttia jälleenhankinta-arvosta aiemman 20 prosentin sijaan. Muutos vaikuttaa ensimmäisen kerran vuodelta 2014 perittävään kiinteistöveroon. Kiinteistövero lasketaan prosenttiosuutena verotusarvosta, joka saadaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta vuotuiset ikäalennukset. Jälleenhankinta-arvo määritellään kaavamaisesti keskimääräisten rakennuskustannusten perusteella. Ikäalennus on puisten asuinrakennusten osalta 1,25 prosenttia ja kivisten 1,0 prosenttia vuodessa. Verottaja alentaa ikäalennuksia, jos rakennukseen on tehty perusparannuksia tai suuria korjauksia. s sanottua 82 % suomalaisista ei tällä hetkellä osta verkosta päivittäistuotteita. Syynä on epäluottamus vihannesten tuoreuteen ja ulkonäköön. TNS Gallup korotus Bensaja dieselveroihin verojen kiristyminen nosti bensiinikäyttöisen henkilöauton keskimääräisiä polttoainekustannuksia arvonlisävero mukaan lukien noin 35 euroa ja dieselauton 36 euroa, jos ajomäärä on kilometriä vuodessa. Kuormaauton polttoainekustannukset nousisivat keskimäärin hieman yli eurolla kilometrin ajomäärällä. suurempi kotitalousvähennys kotitalousvähennyksen saa tehdä vuoden 2014 verotuksessa tuloverosta euron määräisenä eli 400 euroa aiempaa suurempana. Kotitalousvähennyksen voi tehdä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä. Keksintöpalvelut siirtyivät Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskukselle. Keksintösäätiö 170 merkkiä huolehtii aiemmista asiakkuuksista. ELY-keskus hoitaa valtakunnnallisesti muun muassa keksintöjen arvioinnin, testauksen, suojaamisen ja kaupallistamisen neuvonnan sekä rahoituksen. 70% on asuntovelkojen korkojen verotuksessa vähennyskelpoinen osuus lähtien. SUMMA 1/2014 3

4 lyhyesti vuotiaiden työllisyysaste oli 58,2 prosenttia vuonna 2012, mikä oli 22,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna tilastokeskus Lounassetelit tarkempaan syyniin setelin käyttäjä tunnistettava Verohallinnon uusi ohjeistus tiukensi lounassetelien käyttöä ja valvontaa vuodenvaihteessa. Aiemmin paperisia seteleitä on voinut käyttää ilman, että niissä on ollut työntekijän nimi tai että kassan olisi pitänyt tunnistaa ruokailija. Nyt tämä ei ole enää mahdollista. Paperiseen lounasseteliin voidaan painattaa työntekijän nimi. Seteleiden yksilöimiseksi voidaan käyttää myös numerosarjaa. Sekin sallitaan, että työntekijä itse merkitsee seteliin nimensä. Menettelyt ovat tuttuja liikunta- ja kulttuuriseteleistä ja nyt niitä pitää soveltaa myös lounasseteleihin. Verohallinnon ohjeen mukaan kassalla on tarvittaessa tunnistettava setelin käyttäjä ja pyydettävä esittämään henkilöllisyystodistus. Mikään pääsääntö tällainen menettely ei siis ole. Jo aiemmin on edellytetty, että lounasseteliä ei saa vaihtaa rahaksi eikä sillä maksettaessa saa antaa rahaa takaisin. Tämä sääntö pätee vastaisuudessakin. Kassalla on ryhdyttävä valvomaan tarkemmin myös pin-koodilla toimivien lounas- ja virkekorttien käyttöä. Tähän saakka korttia on voinut käyttää kertomatta, että kortin osto-oikeus on rajoitettu. Verohallinnon ohjeessa todetaan, että osto-oikeuden rajoittaminen vain tiettyihin palveluihin voidaan toteuttaa esimerkiksi kortteihin kytkettävillä teknisillä käyttörajoituksilla. s Uusi avustusjärjestelmä Pk-yrityksille tulee voimaan uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, jota sovelletaaan vuosina Järjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Avustuspäätökset tehdään ELY-keskuksissa. Avustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin hankkeisiin. Kunnalle ajalla myydystä kiinteistöstä saatu myyntivoitto 170 merkkiä on verovapaata tuloa. Tätä määräaikaista verovapautta sovelletaan yksityishenkilöiden verotuksessa. 20 % Osakeyhtiön voitosta perittävä 100 merkkiä tulovero eli yhteisövero on 20 prosenttia alkaen. Vuodelta 2013 osakeyhtiöt maksavat yhteisöveroa vielä 24,5 prosentin mukaan. 4 SUMMA 1/2014

5 TIESITKÖ? Edustusmenojen vähennysoikeus jäi historiaan ? Edustusmenoja ei saa vähentää arvonlisäverotuksessa eikä verovuodesta 2014 lähtien myöskään tuloverotuksessa. Jos yrityksesi tilikausi on esim , ei myöskään vuoden 2003 puolella tapahtunutta edustusta voi vähentää. On entistä tärkeämpää erottaa edustusmenot vähennyskelpoisista myynti- ja markkinointimenoista. Verokortti bitteinä vuoden 2014 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa. Työnantaja voi pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti, jolloin työntekijä ei tarvitse paperista verokorttia, mikä on uutta aiempaan nähden. Pyyntö pitää tehdä Verohallinnolle tammikuun 2014 aikana, jolloin työnantajan tulee lähettää Verohallinnolle yksilöidyt tiedot työntekijöistä. Muutosverokortti pitää antaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin. Osinkoverotus valui uomaansa Yhteisövero aleni vuodenvaihteessa 20 prosenttiin ja osinkoverotuksessa luovuttiin euroon saakka verovapaista päääomatulo-osingoista. Yhtiön tuottama voitto kohtaa uudessa järjestelmässä yhteisöveron lisäksi aina myös osinkoveron. Yrittäjän kokonaisverorasitus ei kuitenkaan merkittävästi kiristynyt aiemmin verovapaiden pääomatulo-osinkojen osalta. Kun yhteisöverokanta oli 24,5 prosenttia, osakas ei maksanut euron suuruisista pääomatulo-osingosta osinkoveroa. Nyt yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja osakas maksaa netto-osingosta vielä 6 prosentin mukaisen osinkoveron (0,8 * 0,25 * 0,30), kun pääomatuloveron verokanta on 30 prosenttia. Verotus kiristyi näin laskettuna vain 1,5 prosenttiyksikköä. Pitää tosin muistaa, että pääomatulo-osinko vaatii osakeyhtiöltä aiempaa suuremman nettovarallisuuden, kun tuottoprosentti aleni prosenttiyksiköllä kahdeksaan prosenttiin euron nettovarallisuudella tämä tarkoittaa euroa aiempaa pienempää pääomatulo-osingon määrää. Huomionarvoista on, että osinkoverotukseen tuli uusi huojennusalue euron pääomatulo-osingoille. Aiemmin tämänsuuruisista osingoista oli 70 prosenttia veronalaista tuloa, nyt 25 prosenttia. Ero on merkittävä. Yli euron pääomatulo-osinkojen osalta veronalainen osuus nousee jo 85 prosenttiin. Mikäli yhtiöllä ei ole juurikaan nettovaroja tai niiden pohjalta laskettava 8 prosentin tuotto ei riitä kattamaan jaettavaa osinkoa, laskennallisen pääoman tuoton ylittävä osa osingosta verotetaan ansiotulona, josta on 75 prosenttia veronalaista tuloa. Lisämaustetta osinkoverotukseen tuo se, että pääoman palautusta sijoitetun oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) ryhdytään lähtien verottamaan saajan osinkotulona, jos sijoituksesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Pienen yrityksen osakkaiden ennen tekemien sijoitusten osalta tätä sääntöä ja aikarajaa ryhdytään soveltamaan kuitenkin vasta, kun palautus maksetaan tai sen jälkeen. Mikäli SVOP-rahastoon on siirretty yhtiön tuottamia voittovaroja tai palautus maksetaan muulle kuin sijoituksen tehneelle henkilölle, palautus verotetaan osinkotulona ilman aikarajoja. Uudet säännökset on siis muistettava omistajanvaihdostilanteessa. Uudella osakkaalla rahastosta tehty palautus käsitellään aina osinkotulona. Säännöksillä saattaa olla vaikutusta myös erilaisissa yritysjärjestelyissä syntyneiden SVOP-palautusten verotukseen. Verotus siis osaltaan vesittää osakeyhtiölain mahdollistamaa yrityksen joustavan pääomanhuollon mallia. Laki oli alunperin tarkoitus säätää niin, että SVOP-palautukseen olisi sovellettu myyntivoittoverotuksen sääntöjä ja palutus vähennetty osakkeiden hankintamenoa vastaan, mutta hallitus päätti syksyllä yllättäen toisin. Muistettava on myös, että korkeampaa 32 prosentin pääomatuloveroa sovelletaan euroa ylittäviin pääomatuloihin. Tämäkin vaikuttaa osinko- ja myös muiden pääomatulojen verotukseen. s uusi osuuskuntalaki tuli voimaan Perustajaksi riittää yksikin henkilö ja osuuskunnan voi perustaa jopa ilman osuusmaksua. Kuittia on tarjottava asiakkaalle käteiskaupoissa, joihin luetaan myös korttimaksaminen ja maksu esimerkiksi lounassetelillä. Kuitin tarjoamisesta säädetään voimaan tulleessa laissa. SUMMA 1/2014 5

6 Yrityksen muistilista 2014 Tärkeät päivät Ennakon täydennysmaksu ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa Palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen Verohallinnolle sähköisenä 3.2. Työeläkevakuutusyhtiölle Tapaturmavakuutusyhtiölle TVR Työttömyysvakuutusrahastolle Osinkojen vuosi-ilmoitus (sähköisenä) (3.2.) Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä Veroilmoitukset Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake 2C*) Verotusyhtymät Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *) 2.4. Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) 2.4. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt **) Vähäistä toimintaa harjoittavat*) 7. tai Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta Toistuvat päivämäärät Paperiset kausiveroilmoitukset (perillä Verohallinnossa ***) Sähköiset kausiveroilmoitukset Verotiliverojen maksupäivä Yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin Ennakkoverojen maksupäivä (kantokuukaudet ennakkoverolipussa) 7. päivä 12. päivä 12. päivä 20. päivä 23. päivä Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Kysy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin tilitoimistostasi. *) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia palauttavat joko 7.5. tai (palautuspäivä veroilmoituksessa). **) Muutoin 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. ***) Jos 7. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, ilmoitus annettava niitä seuraavana päivänä. Poikkeuksellisesti tammi- ja toukokuussa ilmoitukselle on annettu yksi lisäpäivät; sen on oltava perillä tammikuun 9. päivä ja toukokuun 8. päivä. Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut Työntekijän eläkevakuutusmaksut TyEL-vakuutettavan ansion alaraja 56,55 /kk Sopimustyönantaja *) Vuoden 2012 palkkasumma alle 1,9365 milj. 24,2 % 1,9365 milj. 30,9840 milj. 24,05 % yli 30,9840 milj. 24,02 % Lopulliseen maksuun vaikuttavat asiakashyvitys yms. -maksua alentavat tekijät. Tilapäinen työnantaja *) 24,2 % Yrittäjäeläkevakuutus alle 53 v. 23,3 % 53 v. täyttänyt 24,8 % Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta) (alkanut v. 2013/ennen v. 2013) alle 53 v. 18,174 % /17,48 % 53 v. täyttänyt 19,344 %/18,60 % Työttömyysvakuutus **) palkat alle 1, 9905 milj. 0,75 % palkkojen 1 990k milj. ylittävältä osalta 2,95 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***) 0,75 % Tapaturmavakuutus Aloittain työn tapaturma- ja ammattiriskin mukaan 0,1 7 % (keskimäärin 0,85% palkoista) Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,067 % Työnantajan sairasvakuutusmaksu 2,14 % Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutusmaksu (pidätysprosentissa) Työntekijä 2,16 % (päivärahamaksu 0,84 % ja sairaanhoitomaksu 1,32 %) YEL-vakuutettu yrittäjä 2,29 % (päivärahamaksu 0,84 %, sairaanhoitomaksu 1,32 %, lisärahoitusosuus 0,13 %) Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän maksu 0,5 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***) 0,19 % Työeläkevakuutusmaksu alle 53 v työntekijä 5,55 % 53 v täyttänyt työntekijä 7,05 % *) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden 6 kk yhtäjaksoinen palkkasumma vähintään euroa. Mikäli jatkuvassa palveluksessa ei ole työntekijöitä tai mainittu palkkasumma alittuu, kyse on tilapäisestä työnantajasta. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta. **) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja tilittää maksut Työttömyysvakuutusrahastolle. ***) Esim. osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

7 Ota talteen! Korot Peruskorko ( ) 0,5 % Yleinen viivästyskorko (vahvistamatta lehden painoon mennessä) Veronlisäys ja viivekorko (muut kuin verotiliverot) 7,5 % Maksettava yhteisökorkosettava yhteisökorko 2,5 % Palautettava yhteisökorko 0,5 % Jäännösveron korko euroon asti 0,5 % yli euron osalle 2,5 % Palautuskorko (muut kuin yhteisöt) 0,5 % Verotilin viivästyskorko 7,5 % Verotilin hyvityskorko 0,5 % Matkakustannusten korvaukset Kotimaan päivärahat Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha) 18 Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) 39 Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden: vähintään 2 tunnilla 18 yli 6 tunnilla 39 Yömatkaraha (väh. 4 tuntia klo 21 07) 12 Ateriakorvaus enimmillään 9,75 (2 ateriaa 19,50 ) Kilometrikorvaukset Oman auton käytöstä 0,43 /km Käyttöetuauton käytöstä 0,13 /km Moottoripyörän käytöstä 0,33 /km Korotukset ed. mainittuihin korvauksiin: Henkilöiden kuljettaminen 0,03 /km/hlö Perävaunun kuljettaminen 0,07 /km Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 /km Ulkomaan päivärahat Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yli 200 maalle tai alueelle. Yleisimpien alueiden päivärahat: Alankomaat 65 Belgia 61 Britannia 68 Lontoo ja Edinburgh 72 Espanja 62 Irlanti 66 Islanti 65 Italia 64 Itävalta 62 Kiina 64 Hongkong 66 Macao 62 Latvia 51 Liettua 50 Luxemburg 64 Monaco 67 Norja 69 Puola 56 Ranska 66 Ruotsi 66 Saksa ja Berliini 61 Tanska 68 Tshekki 57 Turkki 54 Istanbul 56 Venäjä 56 Moskova 70 Pietari 64 Viro 51 Yhdysvallat 63 New York City, Los Angeles ja Washington DC 69 Luontoisetujen verotusarvoja Puhelinetu 20,00 /kk Matkapuhelinetu (kattaa myös teksti- ja multimediaviestit) 20,00 /kk Ravintoetu 6,10 kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero välillä 6,10 10,00 Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 75 % nimellisarvo enintään 10,00 (minimi 6,10 ) Autoetu Vapaa autoetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2009 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,19 /km 0,20 /km 0,21 /km Käyttöetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2009 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,07 /km 0,08 /km 0,09 /km Asuntoetu kysy tilitoimistostasi Työsuhdematkalippu Henkilökohtainen enintään 300 euron arvoinen matkalippu kokonaan verovapaata tuloa. Lisäksi lippu on verovapaata tuloa 600 euroa ylittävältä osalta euroon saakka (esim. 900 euron arvoisen lipun verotusarvo on 300 euroa.) Liikunta- ja kulttuurisetelit Verovapaa, jos edun arvo on enintään 400 /vuosi/hlö (kysy tilitoimistostasi). Arvonlisäverot Yleinen verokanta 24 % Alennetut verokannat Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet*) 10 % lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset *) Vähintään kuukauden ajaksi tilatut. Irtonumeromyynti 24 % Tarkista arvolisäverokanta tilitoimistostasi. Koko lista ulkomaan päivärahoista osoitteessa Pyydä tarvitsemasi muu päivärahatieto tilitoimistostasi.

8 Lakiuudistus tarjoaa veroporkkanaa henkilöstön koulutukseen panostaville työnantajille. Edun saaminen edellyttää koulutussuunnitelmaa sekä selvitystä koulutusvähennyksen perusteista. Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Thinkstock Koulutusvähennys tähtää osaamisen kehittämiseen 8 SUMMA 1/2014

9 LISÄARVOA Vuoden 2014 alusta yrityksillä on mahdollista saada yritysverotuksessa ylimääräinen koulutusvähennys, jonka tarkoituksena on kannustaa työnantajia koko henkilökunnan systemaattiseen kouluttamiseen. Aikataulullisesti yritysten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava vastaamaan uusia vaatimuksia vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Ensimmäiset koulutusvähennykset voi tehdä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Uudistuksen perustana on työmarkkinaosapuolten välillä sovittu toimintamalli, joka keskittyy osaamisen kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäämiseen. Tarkoituksena on, että henkilökunnan osaaminen kohtaisi entistä paremmin työelämän muuttuvat vaatimukset ja että työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet nykyisen työnantajan palveluksessa paranisivat. Samalla osaamisen kehittäminen halutaan ulottaa sellaisten työntekijöiden pariin, jotka ovat tähän saakka jääneet siitä paitsi. Jatkossa työnantajalla on velvollisuus keskustella ammatillisen osaamisen kehittämisestä, mikäli työntekijä sitä pyytää. Yritysten ohella uudistus koskettaa julkista sektoria ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden verovähennys toteutetaan koulutuskorvauksella. Uudistuksen ainoa avoin asia liittyy tilanteeseen, missä esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus voidaan katsoa työntekijän kohdalla verotettavaksi tuloksi. Tämä on tulkinnanvarainen kysymys, jonka kehitystä on tarkoitus seurata tarkasti seuraavan kahden vuoden ajan, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Rauno Vanhanen. Seuranta ja aikataulut ylös Lakiuudistuksen myötä verovähennystä ja koulutuskorvausta on tarjolla vuosittain kolmen koulutuspäivän ajalta työntekijää kohden. Etuuden saaminen edellyttää, että työnantaja laatii työn tekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan koulutussuunnitelman. Yli 20 henkilöä työllistävien, yhteistoimintalain piiriin kuuluvien yritysten kohdalla sellaiseksi soveltuu yhteistoiminta Näin vähennyksen saa Yritys laatii koulutussuunnitelman. edellyttää koulutussuunnitelman Vähennys laatimista. Suunnitelman tulee sisältää koulutuspäivien aikataulu ja niiden toteutumisen seuranta. Henkilöstö pitää jakaa ammatillisen osaamisen kehittämisen kannalta järkeviin ryhmiin. Koulutuksen pitää olla vähintään tunnin mittainen. Koulutussuunnitelmassa on mainittava myös, miten toimitaan työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyisyyden ylläpitämiseksi sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttämiseksi. Koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee yrityksiä, joilla on säännöllisesti töissä vähintään 20 työntekijää. Tämän ulko puolelle jäävissä yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta verovähennyksen ehdoton edellytys. Jos koulutussuunnitelmaa ei ole tehty, työntekijä voi pyytää työnantajaa käymään keskustelun ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Jos työnantaja ja työntekijöiden edustaja päätyvät yhteisesti siihen, että yrityksessä ei ole tarvetta osaamisen kehittämiselle, koulutusta ei tarvitse järjestää. Silloin oikeutta vero vähennykseenkään ei synny. Päätoimestaan YEL- ja MyEL-vakuutetut eivät kuulu vähennyksen piiriin. SUMMA 1/2014 9

10 MCI lain 16 :n tarkoittama koulutussuunnitelma, jonka sisältöä on täydennetty ja täsmennetty muun muassa määräaikaisten työsopimusten käytön ja joustavien työaikajärjestelyjen osalta. Jos työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piirin, laissa on säädetty taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta verovähennyksen ehdoton edellytys. Suurempien yritysten on joka tapauksessa reagoitava ytlain muutokseen. Sen puitteissa koulutussuunnitelma on toteutettava jatkossa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Tästä huolimatta yritykset kokevat uudistuksen myönteisenä asiana, Vanhanen täsmentää. Kaikista koulutussuunnitelmista on käytävä ilmi tietyt perustiedot. Niitä ovat arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä sekä kyseiseen arvioon pohjautuva, esimerkiksi henkilöstöryhmittäin tehty vuosisuunnitelma. Siitä on esitettävä ne yleiset periaatteet, joiden avulla yritys pyrkii ylläpitämään ikääntyneiden ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyä sekä työmarkkinakelpoisuutta. Kaiken muun lisäksi koulutussuunnitelmaan tulee kirjata sen toteutus aikatauluineen ja seurantatapoineen. Koulutussuunnitelma ei kuitenkaan juridisesti sido työnantajaa. Sen tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta esimerkiksi yritysten taloudellisissa olosuhteissa tai henkilöstörakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Selvitykset lisäävät paperitöitä Yritys saa tehdä ylimääräisen koulutusvähennyksen verovuonna enintään kolmesta koulutuspäivästä työntekijää kohti. Ylimeneviä koulutuspäiviä ei voi siirtää vähennyksessä toiselle, alle kolme koulutuspäivää suorittaneelle työntekijälle. Vähennyksen piiriin luettavaa koulutusta ovat muun muassa työaikana tapahtuvat, yrityksen ulkopuolisen tahon järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen sisäiset koulutukset. Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saa esimerkiksi perehdytyksestä tai työnopastuksesta. Koulutuspäivän kesto on vähintään kuusi tuntia, joka voi koostua useammasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta. Koulutuksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin ja työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutusvähennyksen saaminen edellyttää, että työntekijän palkkoihin ei ole saatu palkkatukea. Yrityksille koulutusvähennyksen määrä on 50 prosenttia koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Suomen Yrittäjien omien laskelmien mukaan pk-yritykset saavuttavat täysillä koulutuspäivillä noin 60 euron vuosittaisen veroedun työntekijää kohden. Koska siihen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten tekeminen vaatii jonkin verran resursseja, voivat monet yritykset pitää saavutettavaa etua riittämättömänä. Tietysti toivomme, että veroporkkanasta on apua osaamisen kehittämiseen, Vanhanen toteaa. Työnantajalle koituu ylimääräistä paperityötä muun muassa kirjallisesta selvityksestä, jossa käydään läpi koulutusvähennyksen laskentaperusteet sekä koulutusvähennyksen edellytysten täyttyminen työntekijäkohtaisesti. Mikäli työnantajaan ei sovelleta elinkeinoverolakia, työnantaja voi verovähennyksen sijaan saada koulutuskorvauksen. Koulutuskorvaukseen oikeuttavan koulutuksen vaatimukset ja määrä ovat samat kuin koulutusvähennykseen oikeuttavassa koulutuksessa. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastolta ilmoittamalla palkkailmoituksella koulutuskorvauksen määrä, joka vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. s Yritykset kokevat uudistuksen myönteisenä asiana. summa Osaamisesta VEROETUA AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 Anna palautetta lehdestä ja voita ipad mini! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa /summa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen /summa. 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on n. 400 euron arvoinen Applen ipad mini Retina -näytöllä. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 10 SUMMA 1/2014

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Onko yrityksen euro 65 senttiä? Yrittäjät käyttävät yrityksen rahoja huolettomammin kuin omiaan, koska sadan euron menosta arvonlisäja yhteisöverovähennys on 35 euroa. Jos toiminimiyrittäjän marginaalivero on 45 prosenttia, yrityksen euro on vain 55 senttiä. Sama on myös toisinpäin. Euron lisämyynnistä yritykselle jää 65 senttiä. Monen kannattavan yrityksen omistaja on säästäväinen, suorastaan pihi. Kun yrittäminen on aloitettu jokainen lantti tarkkaan käyttäen, ei siitä elämäntavasta pääse irti, vaikka voitot täyttäisivät rahakirstut. Kun rahat ovat tiukoilla, on yrityksen siirryttävä säästökuurille. Tuhlaavasta rahan käytöstä on yrittäjän helpompi tiukentaa kukkaron nyörejä, henkilökunnalle se on vaikeampaa. Rahan niukkuus tuo kekseliäisyyttä, löysä raha tuhlailua. Kansantalous perustuu tuhlaamiseen. Kun kaikki säästävät, ovat kaikki tiukoilla. Pienistä puroista tulee iso virta. Uuden työntekijän puhelinlasku siirtyy liian usein sellaisenaan yrityksen maksettavaksi. Usein puhelinsopimus jää vuosiksi tarkistamatta ja lasku on sen mukainen. Yhden työntekijän 50 euroa liian suuri puhelinlasku aiheuttaa vuodessa 600 euron ja 10 vuodessa euron ylimääräisen menon. Turhia menoja voi olla pilvin pimein. Liian korkea vuokra, liian suuri toimitila. Tarpeettomia jäsenmaksuja, turhia lehtitilauksia. Kaikki menot tulisi käydä läpi vähintään joka toinen vuosi, vaikka rahatilanne olisi hyvä. Ulkomaan nettipuhelut olisivat ilmaisia. Kelpaisiko pienempi auto. Markkinointiin hupenee rahaa suuria summia ovatko painopisteet oikeita, miten seurataan markkinoinnin tuloksia? Kun työt vähenevät, pitäisi olla rohkeutta lomautuksiin. Mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Liian usein yrittäjä tinkii omista tuloistaan, jotta henkilökunta saisi palkkansa. Kun rahat ovat liian tiukoilla, vievät perintäkulut, verotilin korot ja viivästyskorot loputkin rahat. Rahaton joutuu maksamaan kaikesta enemmän. Paras säästö saadaan kassan hallinnalla. Kun tiedetään rahojen riittävyys seuraavien kuukausien aikana, voidaan menoja hallita paremmin. Kun asiakkaat vaativat pitkiä maksuaikoja, on myös omiin maksuihin saatava pitemmät maksuajat. Tulevan kassavirran kirjanpitoa odotellessa: ei ne suuret tulot vaan pienet menot. Pienistä puroista tulee iso virta. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 1/

12 Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Suomen Taloushallintoliitto ry Puh

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014. Tärkeitä lukuja vuodelle 01 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 01 LUONTOISEDUT 01 Ravintoetu Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET Kotimaan päivärahat 01 Kilometrikorvaus SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2013

Tärkeät päivämäärät 2013 Tärkeät päivämäärät 2013 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

MCI AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI. Pienyrittäjän uusi TILINPÄÄTÖS. 6 Yrityksen muistilista 2016. 3 Mikä verotuksessa muuttui?

MCI AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI. Pienyrittäjän uusi TILINPÄÄTÖS. 6 Yrityksen muistilista 2016. 3 Mikä verotuksessa muuttui? summa 1 2016 MCI AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI Pienyrittäjän uusi TILINPÄÄTÖS 3 Mikä verotuksessa muuttui? 6 Yrityksen muistilista 2016 Korot Auton käyttöönottovuosi SISÄLTÖ 1/2016 4 Verohallinnon

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Yrityksen. muistilista. 6 Toimiva varasto? 3 Palvelualojen alv summa 12011 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Yrityksen muistilista 3 Palvelualojen alv 6 Toimiva varasto? pääkirjoitus Tilinpäätösten aika Monella yrityksellä tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia.

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. ASIAKASTIEDOTE 3.1.2016 1 Asiakastiedote 2017 Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta. Myös internetin kautta osoitteesta http://www.vero.fi löytyy

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 1 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 2 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 3 huhti 21 10:43 Suvi Ilvonen 4 Valtion tulovero vuonna 2015 Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla,

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilaverotuksesta

Ajankohtaista maatilaverotuksesta Ajankohtaista maatilaverotuksesta Timo Sipilä Koulutusvähennys Hallitus on antanut eduskunnalle 5.9.2013 (HE 95/13) esityksen, jonka mukaan elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa saisi tehdä

Lisätiedot

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1

TILI PROFIILI OY ASIAKASTIEDOTE 2014 1 1 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 Verotili, kausiveroilmoitukset sekä maksujen eräpäivät työnantajasuoritukset ja arvonlisäverot (kuukausimenettelyn piiriin kuuluvilla) joka kuun 12. päivä Sekä työnantajasuoritusten

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008 Budjetointi maalaa toiminnasta selkeän kokonaiskuvan Yrityksen muistilista vuodelle 2008 OTA TALTEEN Pääkirjoitus Taloushallinnon ulkoistaminen

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi

Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi Liittojen yhteinen ohjeistus osaamisen kehittämistä koskevien määräysten soveltamiseksi 1 Taloudellisesti tuettu osaamisen kehittäminen Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista työntekijöiden ammatillisen

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2007 Yrityksen muistilista vuodelle 2007 OTA TALTEEN Uuden työntekijän PALKKAUS Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä Pääkirjoitus Tilinpäätösajat

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Numeroiden. kertomaa. 6 Yrittäjän muistilista. 3 Laskumerkinnät uusiksi summa 1 2013 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Numeroiden kertomaa 3 Laskumerkinnät uusiksi 6 Yrittäjän muistilista pääkirjoitus Valtiovallan erityisessä suojeluksessa Tuoreeseen eurooppalaiseen

Lisätiedot

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2007 Yrityksen muistilista vuodelle 2007 OTA TALTEEN Uuden työntekijän PALKKAUS Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä Pääkirjoitus Uusi vuosi

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2009 Veroille tulossa oma tili Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi Pääkirjoitus Tammikuu 2009 Lähivuodet

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2009 Veroille tulossa oma tili Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi Pääkirjoitus Tammikuu 2009 Lähivuodet

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

Ennakkoperinnän avainluvut 2016

Ennakkoperinnän avainluvut 2016 Ennakkoperinnän avainluvut 2016 Hyvä lukija, Olen koonnut tähän esitteeseen vuoden 2016 ennakkoperinnän keskeiset avainluvut. Esitteeseen on kerätty tietoa seuraavista aiheista: valtion tuloveroasteikko

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 23.1.2007 1 Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta

Ajankohtaista verotuksesta Ajankohtaista verotuksesta Konsultit 2HPO 1 Reaaliset käytettävissä olevat tulot desiileissä ja ylimmässä prosentissa Lähde: VATT 2 Bruttotulojen koostumuksen kehitys Lähde: VATT 3 Bruttotulojen koostumus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Näkökulmat kohtaavat

Näkökulmat kohtaavat OMA summa 1 2017 IDUN AU K T O R I S O ON T S I M I O T I TIL TI H E L S ASIAKA Näkökulmat kohtaavat ARVON MÄÄRITYKSESSÄ 4 Yrittäjävähennys tasaa yritysmuotojen eroja 6 Ota talteen Yrityksen muistilista

Lisätiedot

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio

Verotietoa 8.3.2012. Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Verotietoa 8.3.2012 Veronmaksajain Keskusliitto Pääekonomisti Minna Punakallio Miksi veroja kerätään? Veroilla katetaan julkisen sektorin menot Julkiset menot, milj. Osuus BKT:sta Per capita, milj. Per

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 32 2008 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2006 Helsingissä keskitulot 28 333 euroa Veroja ja veroluonteisia maksuja helsinkiläisillä 7 520 euroa maksajaa

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. 1 (6) Tilitoimisto Anita Niiranen Ky ASIAKASTIEDOTE Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi Puh. 017-818 611 16.1.2013 HYVÄT ASIAKKAAT! Hinnantarkistukset Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Veroilmoituksien

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Koulutuskorvaus ohje työnantajille

Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaus 1 (5) Ohjeita työnantajille 1.1.2014 alkaen Koulutuskorvaus ohje työnantajille Koulutuskorvaukseen oikeutetut työnantajat Koulutuskorvauksen saamisen edellytykset Koulutuskorvaus on taloudellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 1 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 2 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 3 huhti 21 10:43 Sanni Kiri 4 Valtion tuloveroasteikko 2015 Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys. Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomen verojärjestelmä: muutos ja pysyvyys Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Suomalainen verojärjestelmä Kokonaisveroaste Verotulojen rakenne Suurimmat muutokset Progressiosta regressioon Kokonaisveroaste

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA Kohdennettuihin maksuvälineisiin erikoistunut yritys Luotettava kumppani ( toiminut vuodesta 2005 alalla ) Suomen Vahvimmat 2009, 2010, 2011 ja 2012 ( Rating

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot