MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut Lounassetelit syyniin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin"

Transkriptio

1 summa MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014

2 SISÄLTÖ 1/ tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle 2014 Ensimmäiset koulutusvähennykset voi tehdä vuoden 2014 verotuksessa. 8Koulutusalennus kannustaa osaamiseen Edustuskulujen vähennysoikeus jää historiaan. Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN pääkirjoitus Juha Ahvenniemi päätoimittaja Taloussuunnittelun merkitys kasvaa Talouden suhdanteet ovat olleet monelle yrittäjälle haasteelliset vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Epävarmuus vaikuttaa monen yrityksen päätöksentekoon ja riskinottohalukkuuteen. Varman päälle pelaaminen vaikuttaa osaltaan koko kansantalouden kasvuun ja kehitykseen sekä työllisyyteen. Moni yrittäjä on aloittanut uuden tilikauden vuoden alusta. Jokainen yrittäjä harkitsee omaa tilannettaan ja taloudellista asemaansa niin kannattavuuden, vakavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin suhteen päätöksiä tehdessään. Yrityksen talous- ja markkinatilanne täytyy analysoida huolella, kun harkitaan toiminnan laajentamista, investointeja tai uuden työvoiman rekrytointia. Myös maksuvalmiuden entistä yksityiskohtaisempi suunnittelu on elintärkeää toiminnan turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä. Muuttuvassa ja epävarmassa markkinatilanteessa yritysten taloussuunnittelun merkitys korostuu. Talouden ammattilaiset löytyvät tilitoimistosta. Osaava tilitoimisto tuntee lukuisten yritysten talousasiat, tarjoaa laajan perspektiivin ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Tätä kokemusta kannattaa hyödyntää maksimaalisesti oman yrityksesi eduksi. s Juha Ahvenniemi on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja. Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. 2 SUMMA 1/2014

3 lyhyesti Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija 62 vuoden iässä jokaiselle syntymävuosiluokalle vahvistetaan elinaikakerroin, joka vaikuttaa eläkkeen määrään. Vanhojen asuntojen kiinteistövero kiristyy Vanhoista asunnoista perittävää kiinteistöveroa kiristettiin vuodenvaihteessa, kun niin sanotusta jälleenhankinta-arvosta tehtäviä ikäalennuksia leikattiin. Lakimuutoksen jälkeen asuinrakennuksen verotusarvo on aina vähintään 30 prosenttia jälleenhankinta-arvosta aiemman 20 prosentin sijaan. Muutos vaikuttaa ensimmäisen kerran vuodelta 2014 perittävään kiinteistöveroon. Kiinteistövero lasketaan prosenttiosuutena verotusarvosta, joka saadaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta vuotuiset ikäalennukset. Jälleenhankinta-arvo määritellään kaavamaisesti keskimääräisten rakennuskustannusten perusteella. Ikäalennus on puisten asuinrakennusten osalta 1,25 prosenttia ja kivisten 1,0 prosenttia vuodessa. Verottaja alentaa ikäalennuksia, jos rakennukseen on tehty perusparannuksia tai suuria korjauksia. s sanottua 82 % suomalaisista ei tällä hetkellä osta verkosta päivittäistuotteita. Syynä on epäluottamus vihannesten tuoreuteen ja ulkonäköön. TNS Gallup korotus Bensaja dieselveroihin verojen kiristyminen nosti bensiinikäyttöisen henkilöauton keskimääräisiä polttoainekustannuksia arvonlisävero mukaan lukien noin 35 euroa ja dieselauton 36 euroa, jos ajomäärä on kilometriä vuodessa. Kuormaauton polttoainekustannukset nousisivat keskimäärin hieman yli eurolla kilometrin ajomäärällä. suurempi kotitalousvähennys kotitalousvähennyksen saa tehdä vuoden 2014 verotuksessa tuloverosta euron määräisenä eli 400 euroa aiempaa suurempana. Kotitalousvähennyksen voi tehdä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä. Keksintöpalvelut siirtyivät Keksintösäätiöltä Uudenmaan ELY-keskukselle. Keksintösäätiö 170 merkkiä huolehtii aiemmista asiakkuuksista. ELY-keskus hoitaa valtakunnnallisesti muun muassa keksintöjen arvioinnin, testauksen, suojaamisen ja kaupallistamisen neuvonnan sekä rahoituksen. 70% on asuntovelkojen korkojen verotuksessa vähennyskelpoinen osuus lähtien. SUMMA 1/2014 3

4 lyhyesti vuotiaiden työllisyysaste oli 58,2 prosenttia vuonna 2012, mikä oli 22,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna tilastokeskus Lounassetelit tarkempaan syyniin setelin käyttäjä tunnistettava Verohallinnon uusi ohjeistus tiukensi lounassetelien käyttöä ja valvontaa vuodenvaihteessa. Aiemmin paperisia seteleitä on voinut käyttää ilman, että niissä on ollut työntekijän nimi tai että kassan olisi pitänyt tunnistaa ruokailija. Nyt tämä ei ole enää mahdollista. Paperiseen lounasseteliin voidaan painattaa työntekijän nimi. Seteleiden yksilöimiseksi voidaan käyttää myös numerosarjaa. Sekin sallitaan, että työntekijä itse merkitsee seteliin nimensä. Menettelyt ovat tuttuja liikunta- ja kulttuuriseteleistä ja nyt niitä pitää soveltaa myös lounasseteleihin. Verohallinnon ohjeen mukaan kassalla on tarvittaessa tunnistettava setelin käyttäjä ja pyydettävä esittämään henkilöllisyystodistus. Mikään pääsääntö tällainen menettely ei siis ole. Jo aiemmin on edellytetty, että lounasseteliä ei saa vaihtaa rahaksi eikä sillä maksettaessa saa antaa rahaa takaisin. Tämä sääntö pätee vastaisuudessakin. Kassalla on ryhdyttävä valvomaan tarkemmin myös pin-koodilla toimivien lounas- ja virkekorttien käyttöä. Tähän saakka korttia on voinut käyttää kertomatta, että kortin osto-oikeus on rajoitettu. Verohallinnon ohjeessa todetaan, että osto-oikeuden rajoittaminen vain tiettyihin palveluihin voidaan toteuttaa esimerkiksi kortteihin kytkettävillä teknisillä käyttörajoituksilla. s Uusi avustusjärjestelmä Pk-yrityksille tulee voimaan uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi, jota sovelletaaan vuosina Järjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Avustuspäätökset tehdään ELY-keskuksissa. Avustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin hankkeisiin. Kunnalle ajalla myydystä kiinteistöstä saatu myyntivoitto 170 merkkiä on verovapaata tuloa. Tätä määräaikaista verovapautta sovelletaan yksityishenkilöiden verotuksessa. 20 % Osakeyhtiön voitosta perittävä 100 merkkiä tulovero eli yhteisövero on 20 prosenttia alkaen. Vuodelta 2013 osakeyhtiöt maksavat yhteisöveroa vielä 24,5 prosentin mukaan. 4 SUMMA 1/2014

5 TIESITKÖ? Edustusmenojen vähennysoikeus jäi historiaan ? Edustusmenoja ei saa vähentää arvonlisäverotuksessa eikä verovuodesta 2014 lähtien myöskään tuloverotuksessa. Jos yrityksesi tilikausi on esim , ei myöskään vuoden 2003 puolella tapahtunutta edustusta voi vähentää. On entistä tärkeämpää erottaa edustusmenot vähennyskelpoisista myynti- ja markkinointimenoista. Verokortti bitteinä vuoden 2014 verokortti tulee voimaan helmikuun alussa. Työnantaja voi pyytää ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti, jolloin työntekijä ei tarvitse paperista verokorttia, mikä on uutta aiempaan nähden. Pyyntö pitää tehdä Verohallinnolle tammikuun 2014 aikana, jolloin työnantajan tulee lähettää Verohallinnolle yksilöidyt tiedot työntekijöistä. Muutosverokortti pitää antaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin. Osinkoverotus valui uomaansa Yhteisövero aleni vuodenvaihteessa 20 prosenttiin ja osinkoverotuksessa luovuttiin euroon saakka verovapaista päääomatulo-osingoista. Yhtiön tuottama voitto kohtaa uudessa järjestelmässä yhteisöveron lisäksi aina myös osinkoveron. Yrittäjän kokonaisverorasitus ei kuitenkaan merkittävästi kiristynyt aiemmin verovapaiden pääomatulo-osinkojen osalta. Kun yhteisöverokanta oli 24,5 prosenttia, osakas ei maksanut euron suuruisista pääomatulo-osingosta osinkoveroa. Nyt yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja osakas maksaa netto-osingosta vielä 6 prosentin mukaisen osinkoveron (0,8 * 0,25 * 0,30), kun pääomatuloveron verokanta on 30 prosenttia. Verotus kiristyi näin laskettuna vain 1,5 prosenttiyksikköä. Pitää tosin muistaa, että pääomatulo-osinko vaatii osakeyhtiöltä aiempaa suuremman nettovarallisuuden, kun tuottoprosentti aleni prosenttiyksiköllä kahdeksaan prosenttiin euron nettovarallisuudella tämä tarkoittaa euroa aiempaa pienempää pääomatulo-osingon määrää. Huomionarvoista on, että osinkoverotukseen tuli uusi huojennusalue euron pääomatulo-osingoille. Aiemmin tämänsuuruisista osingoista oli 70 prosenttia veronalaista tuloa, nyt 25 prosenttia. Ero on merkittävä. Yli euron pääomatulo-osinkojen osalta veronalainen osuus nousee jo 85 prosenttiin. Mikäli yhtiöllä ei ole juurikaan nettovaroja tai niiden pohjalta laskettava 8 prosentin tuotto ei riitä kattamaan jaettavaa osinkoa, laskennallisen pääoman tuoton ylittävä osa osingosta verotetaan ansiotulona, josta on 75 prosenttia veronalaista tuloa. Lisämaustetta osinkoverotukseen tuo se, että pääoman palautusta sijoitetun oman pääoman rahastosta (SVOP-rahasto) ryhdytään lähtien verottamaan saajan osinkotulona, jos sijoituksesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Pienen yrityksen osakkaiden ennen tekemien sijoitusten osalta tätä sääntöä ja aikarajaa ryhdytään soveltamaan kuitenkin vasta, kun palautus maksetaan tai sen jälkeen. Mikäli SVOP-rahastoon on siirretty yhtiön tuottamia voittovaroja tai palautus maksetaan muulle kuin sijoituksen tehneelle henkilölle, palautus verotetaan osinkotulona ilman aikarajoja. Uudet säännökset on siis muistettava omistajanvaihdostilanteessa. Uudella osakkaalla rahastosta tehty palautus käsitellään aina osinkotulona. Säännöksillä saattaa olla vaikutusta myös erilaisissa yritysjärjestelyissä syntyneiden SVOP-palautusten verotukseen. Verotus siis osaltaan vesittää osakeyhtiölain mahdollistamaa yrityksen joustavan pääomanhuollon mallia. Laki oli alunperin tarkoitus säätää niin, että SVOP-palautukseen olisi sovellettu myyntivoittoverotuksen sääntöjä ja palutus vähennetty osakkeiden hankintamenoa vastaan, mutta hallitus päätti syksyllä yllättäen toisin. Muistettava on myös, että korkeampaa 32 prosentin pääomatuloveroa sovelletaan euroa ylittäviin pääomatuloihin. Tämäkin vaikuttaa osinko- ja myös muiden pääomatulojen verotukseen. s uusi osuuskuntalaki tuli voimaan Perustajaksi riittää yksikin henkilö ja osuuskunnan voi perustaa jopa ilman osuusmaksua. Kuittia on tarjottava asiakkaalle käteiskaupoissa, joihin luetaan myös korttimaksaminen ja maksu esimerkiksi lounassetelillä. Kuitin tarjoamisesta säädetään voimaan tulleessa laissa. SUMMA 1/2014 5

6 Yrityksen muistilista 2014 Tärkeät päivät Ennakon täydennysmaksu ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen antopäivään ilman yhteisökorkoa Palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen Verohallinnolle sähköisenä 3.2. Työeläkevakuutusyhtiölle Tapaturmavakuutusyhtiölle TVR Työttömyysvakuutusrahastolle Osinkojen vuosi-ilmoitus (sähköisenä) (3.2.) Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä Veroilmoitukset Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake 2C*) Verotusyhtymät Liikkeen- ja ammatinharjoittajat *) 2.4. Elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) 2.4. Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt (tilikausi päättynyt **) Vähäistä toimintaa harjoittavat*) 7. tai Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta Toistuvat päivämäärät Paperiset kausiveroilmoitukset (perillä Verohallinnossa ***) Sähköiset kausiveroilmoitukset Verotiliverojen maksupäivä Yhteenvetoilmoitus myynneistä EU-maihin Ennakkoverojen maksupäivä (kantokuukaudet ennakkoverolipussa) 7. päivä 12. päivä 12. päivä 20. päivä 23. päivä Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Kysy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin tilitoimistostasi. *) Vähäistä liike- ja ammattitoimintaa tai vähäistä maataloustoimintaa harjoittavat sekä metsätalouden harjoittajat, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia palauttavat joko 7.5. tai (palautuspäivä veroilmoituksessa). **) Muutoin 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. ***) Jos 7. päivä on arkipyhä tai viikonloppu, ilmoitus annettava niitä seuraavana päivänä. Poikkeuksellisesti tammi- ja toukokuussa ilmoitukselle on annettu yksi lisäpäivät; sen on oltava perillä tammikuun 9. päivä ja toukokuun 8. päivä. Yrityksen sosiaalivakuutusmaksut Työntekijän eläkevakuutusmaksut TyEL-vakuutettavan ansion alaraja 56,55 /kk Sopimustyönantaja *) Vuoden 2012 palkkasumma alle 1,9365 milj. 24,2 % 1,9365 milj. 30,9840 milj. 24,05 % yli 30,9840 milj. 24,02 % Lopulliseen maksuun vaikuttavat asiakashyvitys yms. -maksua alentavat tekijät. Tilapäinen työnantaja *) 24,2 % Yrittäjäeläkevakuutus alle 53 v. 23,3 % 53 v. täyttänyt 24,8 % Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta) (alkanut v. 2013/ennen v. 2013) alle 53 v. 18,174 % /17,48 % 53 v. täyttänyt 19,344 %/18,60 % Työttömyysvakuutus **) palkat alle 1, 9905 milj. 0,75 % palkkojen 1 990k milj. ylittävältä osalta 2,95 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***) 0,75 % Tapaturmavakuutus Aloittain työn tapaturma- ja ammattiriskin mukaan 0,1 7 % (keskimäärin 0,85% palkoista) Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin) 0,067 % Työnantajan sairasvakuutusmaksu 2,14 % Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutusmaksu (pidätysprosentissa) Työntekijä 2,16 % (päivärahamaksu 0,84 % ja sairaanhoitomaksu 1,32 %) YEL-vakuutettu yrittäjä 2,29 % (päivärahamaksu 0,84 %, sairaanhoitomaksu 1,32 %, lisärahoitusosuus 0,13 %) Työttömyysvakuutusmaksu työntekijän maksu 0,5 % TyEL-vakuutettu yrityksen osaomistaja ***) 0,19 % Työeläkevakuutusmaksu alle 53 v työntekijä 5,55 % 53 v täyttänyt työntekijä 7,05 % *) TyEL-vakuutussopimus tehtävä (sopimustyönantaja), jos työsuhteessa jatkuvasti ainakin yksi työntekijä tai työntekijöiden 6 kk yhtäjaksoinen palkkasumma vähintään euroa. Mikäli jatkuvassa palveluksessa ei ole työntekijöitä tai mainittu palkkasumma alittuu, kyse on tilapäisestä työnantajasta. Maksuprosentit pitävät sisällään myös palkansaajan osuuden vakuutusmaksusta. **) Lisäksi yritys pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja tilittää maksut Työttömyysvakuutusrahastolle. ***) Esim. osakeyhtiössä työskentelevä osakas, joka omistaa % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa % osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

7 Ota talteen! Korot Peruskorko ( ) 0,5 % Yleinen viivästyskorko (vahvistamatta lehden painoon mennessä) Veronlisäys ja viivekorko (muut kuin verotiliverot) 7,5 % Maksettava yhteisökorkosettava yhteisökorko 2,5 % Palautettava yhteisökorko 0,5 % Jäännösveron korko euroon asti 0,5 % yli euron osalle 2,5 % Palautuskorko (muut kuin yhteisöt) 0,5 % Verotilin viivästyskorko 7,5 % Verotilin hyvityskorko 0,5 % Matkakustannusten korvaukset Kotimaan päivärahat Yli 6 tunnin työmatka (osapäiväraha) 18 Yli 10 tunnin työmatka (kokopäiväraha) 39 Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden: vähintään 2 tunnilla 18 yli 6 tunnilla 39 Yömatkaraha (väh. 4 tuntia klo 21 07) 12 Ateriakorvaus enimmillään 9,75 (2 ateriaa 19,50 ) Kilometrikorvaukset Oman auton käytöstä 0,43 /km Käyttöetuauton käytöstä 0,13 /km Moottoripyörän käytöstä 0,33 /km Korotukset ed. mainittuihin korvauksiin: Henkilöiden kuljettaminen 0,03 /km/hlö Perävaunun kuljettaminen 0,07 /km Yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 /km Ulkomaan päivärahat Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yli 200 maalle tai alueelle. Yleisimpien alueiden päivärahat: Alankomaat 65 Belgia 61 Britannia 68 Lontoo ja Edinburgh 72 Espanja 62 Irlanti 66 Islanti 65 Italia 64 Itävalta 62 Kiina 64 Hongkong 66 Macao 62 Latvia 51 Liettua 50 Luxemburg 64 Monaco 67 Norja 69 Puola 56 Ranska 66 Ruotsi 66 Saksa ja Berliini 61 Tanska 68 Tshekki 57 Turkki 54 Istanbul 56 Venäjä 56 Moskova 70 Pietari 64 Viro 51 Yhdysvallat 63 New York City, Los Angeles ja Washington DC 69 Luontoisetujen verotusarvoja Puhelinetu 20,00 /kk Matkapuhelinetu (kattaa myös teksti- ja multimediaviestit) 20,00 /kk Ravintoetu 6,10 kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero välillä 6,10 10,00 Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 75 % nimellisarvo enintään 10,00 (minimi 6,10 ) Autoetu Vapaa autoetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2009 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,19 /km 0,20 /km 0,21 /km Käyttöetu ikäryhmä A ikäryhmä B Ikäryhmä C Auton ennen 2009 käyttöönottovuosi % auton 1,4 % 1,2 % 0,9 % uushankinnasta JA kuukaudessa TAI euroa km 0,07 /km 0,08 /km 0,09 /km Asuntoetu kysy tilitoimistostasi Työsuhdematkalippu Henkilökohtainen enintään 300 euron arvoinen matkalippu kokonaan verovapaata tuloa. Lisäksi lippu on verovapaata tuloa 600 euroa ylittävältä osalta euroon saakka (esim. 900 euron arvoisen lipun verotusarvo on 300 euroa.) Liikunta- ja kulttuurisetelit Verovapaa, jos edun arvo on enintään 400 /vuosi/hlö (kysy tilitoimistostasi). Arvonlisäverot Yleinen verokanta 24 % Alennetut verokannat Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 % Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet*) 10 % lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset *) Vähintään kuukauden ajaksi tilatut. Irtonumeromyynti 24 % Tarkista arvolisäverokanta tilitoimistostasi. Koko lista ulkomaan päivärahoista osoitteessa Pyydä tarvitsemasi muu päivärahatieto tilitoimistostasi.

8 Lakiuudistus tarjoaa veroporkkanaa henkilöstön koulutukseen panostaville työnantajille. Edun saaminen edellyttää koulutussuunnitelmaa sekä selvitystä koulutusvähennyksen perusteista. Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Thinkstock Koulutusvähennys tähtää osaamisen kehittämiseen 8 SUMMA 1/2014

9 LISÄARVOA Vuoden 2014 alusta yrityksillä on mahdollista saada yritysverotuksessa ylimääräinen koulutusvähennys, jonka tarkoituksena on kannustaa työnantajia koko henkilökunnan systemaattiseen kouluttamiseen. Aikataulullisesti yritysten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava vastaamaan uusia vaatimuksia vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Ensimmäiset koulutusvähennykset voi tehdä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Uudistuksen perustana on työmarkkinaosapuolten välillä sovittu toimintamalli, joka keskittyy osaamisen kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäämiseen. Tarkoituksena on, että henkilökunnan osaaminen kohtaisi entistä paremmin työelämän muuttuvat vaatimukset ja että työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet nykyisen työnantajan palveluksessa paranisivat. Samalla osaamisen kehittäminen halutaan ulottaa sellaisten työntekijöiden pariin, jotka ovat tähän saakka jääneet siitä paitsi. Jatkossa työnantajalla on velvollisuus keskustella ammatillisen osaamisen kehittämisestä, mikäli työntekijä sitä pyytää. Yritysten ohella uudistus koskettaa julkista sektoria ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden verovähennys toteutetaan koulutuskorvauksella. Uudistuksen ainoa avoin asia liittyy tilanteeseen, missä esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus voidaan katsoa työntekijän kohdalla verotettavaksi tuloksi. Tämä on tulkinnanvarainen kysymys, jonka kehitystä on tarkoitus seurata tarkasti seuraavan kahden vuoden ajan, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Rauno Vanhanen. Seuranta ja aikataulut ylös Lakiuudistuksen myötä verovähennystä ja koulutuskorvausta on tarjolla vuosittain kolmen koulutuspäivän ajalta työntekijää kohden. Etuuden saaminen edellyttää, että työnantaja laatii työn tekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan koulutussuunnitelman. Yli 20 henkilöä työllistävien, yhteistoimintalain piiriin kuuluvien yritysten kohdalla sellaiseksi soveltuu yhteistoiminta Näin vähennyksen saa Yritys laatii koulutussuunnitelman. edellyttää koulutussuunnitelman Vähennys laatimista. Suunnitelman tulee sisältää koulutuspäivien aikataulu ja niiden toteutumisen seuranta. Henkilöstö pitää jakaa ammatillisen osaamisen kehittämisen kannalta järkeviin ryhmiin. Koulutuksen pitää olla vähintään tunnin mittainen. Koulutussuunnitelmassa on mainittava myös, miten toimitaan työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyisyyden ylläpitämiseksi sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttämiseksi. Koulutussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee yrityksiä, joilla on säännöllisesti töissä vähintään 20 työntekijää. Tämän ulko puolelle jäävissä yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta verovähennyksen ehdoton edellytys. Jos koulutussuunnitelmaa ei ole tehty, työntekijä voi pyytää työnantajaa käymään keskustelun ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Jos työnantaja ja työntekijöiden edustaja päätyvät yhteisesti siihen, että yrityksessä ei ole tarvetta osaamisen kehittämiselle, koulutusta ei tarvitse järjestää. Silloin oikeutta vero vähennykseenkään ei synny. Päätoimestaan YEL- ja MyEL-vakuutetut eivät kuulu vähennyksen piiriin. SUMMA 1/2014 9

10 MCI lain 16 :n tarkoittama koulutussuunnitelma, jonka sisältöä on täydennetty ja täsmennetty muun muassa määräaikaisten työsopimusten käytön ja joustavien työaikajärjestelyjen osalta. Jos työnantaja ei kuulu yhteistoimintalain piirin, laissa on säädetty taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta verovähennyksen ehdoton edellytys. Suurempien yritysten on joka tapauksessa reagoitava ytlain muutokseen. Sen puitteissa koulutussuunnitelma on toteutettava jatkossa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Tästä huolimatta yritykset kokevat uudistuksen myönteisenä asiana, Vanhanen täsmentää. Kaikista koulutussuunnitelmista on käytävä ilmi tietyt perustiedot. Niitä ovat arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä sekä kyseiseen arvioon pohjautuva, esimerkiksi henkilöstöryhmittäin tehty vuosisuunnitelma. Siitä on esitettävä ne yleiset periaatteet, joiden avulla yritys pyrkii ylläpitämään ikääntyneiden ja työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkykyä sekä työmarkkinakelpoisuutta. Kaiken muun lisäksi koulutussuunnitelmaan tulee kirjata sen toteutus aikatauluineen ja seurantatapoineen. Koulutussuunnitelma ei kuitenkaan juridisesti sido työnantajaa. Sen tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta esimerkiksi yritysten taloudellisissa olosuhteissa tai henkilöstörakenteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Selvitykset lisäävät paperitöitä Yritys saa tehdä ylimääräisen koulutusvähennyksen verovuonna enintään kolmesta koulutuspäivästä työntekijää kohti. Ylimeneviä koulutuspäiviä ei voi siirtää vähennyksessä toiselle, alle kolme koulutuspäivää suorittaneelle työntekijälle. Vähennyksen piiriin luettavaa koulutusta ovat muun muassa työaikana tapahtuvat, yrityksen ulkopuolisen tahon järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen sisäiset koulutukset. Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saa esimerkiksi perehdytyksestä tai työnopastuksesta. Koulutuspäivän kesto on vähintään kuusi tuntia, joka voi koostua useammasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta. Koulutuksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään tunnin ja työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutusvähennyksen saaminen edellyttää, että työntekijän palkkoihin ei ole saatu palkkatukea. Yrityksille koulutusvähennyksen määrä on 50 prosenttia koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Suomen Yrittäjien omien laskelmien mukaan pk-yritykset saavuttavat täysillä koulutuspäivillä noin 60 euron vuosittaisen veroedun työntekijää kohden. Koska siihen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten tekeminen vaatii jonkin verran resursseja, voivat monet yritykset pitää saavutettavaa etua riittämättömänä. Tietysti toivomme, että veroporkkanasta on apua osaamisen kehittämiseen, Vanhanen toteaa. Työnantajalle koituu ylimääräistä paperityötä muun muassa kirjallisesta selvityksestä, jossa käydään läpi koulutusvähennyksen laskentaperusteet sekä koulutusvähennyksen edellytysten täyttyminen työntekijäkohtaisesti. Mikäli työnantajaan ei sovelleta elinkeinoverolakia, työnantaja voi verovähennyksen sijaan saada koulutuskorvauksen. Koulutuskorvaukseen oikeuttavan koulutuksen vaatimukset ja määrä ovat samat kuin koulutusvähennykseen oikeuttavassa koulutuksessa. Koulutuskorvausta haetaan työttömyysvakuutusrahastolta ilmoittamalla palkkailmoituksella koulutuskorvauksen määrä, joka vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. s Yritykset kokevat uudistuksen myönteisenä asiana. summa Osaamisesta VEROETUA AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 Anna palautetta lehdestä ja voita ipad mini! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa /summa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen /summa. 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on n. 400 euron arvoinen Applen ipad mini Retina -näytöllä. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 10 SUMMA 1/2014

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Onko yrityksen euro 65 senttiä? Yrittäjät käyttävät yrityksen rahoja huolettomammin kuin omiaan, koska sadan euron menosta arvonlisäja yhteisöverovähennys on 35 euroa. Jos toiminimiyrittäjän marginaalivero on 45 prosenttia, yrityksen euro on vain 55 senttiä. Sama on myös toisinpäin. Euron lisämyynnistä yritykselle jää 65 senttiä. Monen kannattavan yrityksen omistaja on säästäväinen, suorastaan pihi. Kun yrittäminen on aloitettu jokainen lantti tarkkaan käyttäen, ei siitä elämäntavasta pääse irti, vaikka voitot täyttäisivät rahakirstut. Kun rahat ovat tiukoilla, on yrityksen siirryttävä säästökuurille. Tuhlaavasta rahan käytöstä on yrittäjän helpompi tiukentaa kukkaron nyörejä, henkilökunnalle se on vaikeampaa. Rahan niukkuus tuo kekseliäisyyttä, löysä raha tuhlailua. Kansantalous perustuu tuhlaamiseen. Kun kaikki säästävät, ovat kaikki tiukoilla. Pienistä puroista tulee iso virta. Uuden työntekijän puhelinlasku siirtyy liian usein sellaisenaan yrityksen maksettavaksi. Usein puhelinsopimus jää vuosiksi tarkistamatta ja lasku on sen mukainen. Yhden työntekijän 50 euroa liian suuri puhelinlasku aiheuttaa vuodessa 600 euron ja 10 vuodessa euron ylimääräisen menon. Turhia menoja voi olla pilvin pimein. Liian korkea vuokra, liian suuri toimitila. Tarpeettomia jäsenmaksuja, turhia lehtitilauksia. Kaikki menot tulisi käydä läpi vähintään joka toinen vuosi, vaikka rahatilanne olisi hyvä. Ulkomaan nettipuhelut olisivat ilmaisia. Kelpaisiko pienempi auto. Markkinointiin hupenee rahaa suuria summia ovatko painopisteet oikeita, miten seurataan markkinoinnin tuloksia? Kun työt vähenevät, pitäisi olla rohkeutta lomautuksiin. Mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Liian usein yrittäjä tinkii omista tuloistaan, jotta henkilökunta saisi palkkansa. Kun rahat ovat liian tiukoilla, vievät perintäkulut, verotilin korot ja viivästyskorot loputkin rahat. Rahaton joutuu maksamaan kaikesta enemmän. Paras säästö saadaan kassan hallinnalla. Kun tiedetään rahojen riittävyys seuraavien kuukausien aikana, voidaan menoja hallita paremmin. Kun asiakkaat vaativat pitkiä maksuaikoja, on myös omiin maksuihin saatava pitemmät maksuajat. Tulevan kassavirran kirjanpitoa odotellessa: ei ne suuret tulot vaan pienet menot. Pienistä puroista tulee iso virta. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 1/

12 Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Suomen Taloushallintoliitto ry Puh

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä

OTA TALTEEN. Yrityksen muistilista vuodelle 2007. Uuden työntekijän PALKKAUS. Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2007 Yrityksen muistilista vuodelle 2007 OTA TALTEEN Uuden työntekijän PALKKAUS Toimintakertomus pienissä osakeyhtiöissä Pääkirjoitus Uusi vuosi

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN

oma tili Veroille tulossa Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2009 Veroille tulossa oma tili Ja vielä sukupolvenvaihdosten verotuksesta Yrittäjän muistilista koko vuodeksi Pääkirjoitus Tammikuu 2009 Lähivuodet

Lisätiedot

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. 1 (6) Tilitoimisto Anita Niiranen Ky ASIAKASTIEDOTE Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi Puh. 017-818 611 16.1.2013 HYVÄT ASIAKKAAT! Hinnantarkistukset Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä. Veroilmoituksien

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ennakonpidätyksen muutokset Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Näkökulmat kohtaavat

Näkökulmat kohtaavat OMA summa 1 2017 IDUN AU K T O R I S O ON T S I M I O T I TIL TI H E L S ASIAKA Näkökulmat kohtaavat ARVON MÄÄRITYKSESSÄ 4 Yrittäjävähennys tasaa yritysmuotojen eroja 6 Ota talteen Yrityksen muistilista

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2009 vp Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 95/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 15.11.2016 Esityksen tavoitteet Hallitusohjelman kirjaus: Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi,

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017

Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin. Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutukset kunnan tuloihin ja budjetointiin Vaikutukset verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksen ja budjettiriihen vaikutuksista kunnan verotuloihin 2017 Kilpailukykysopimuksella

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot