TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY"

Transkriptio

1 TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE Arvoisa asiakkaamme Selvittelemme tässä tiedotteessamme ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslakiuudistus siirtyy Uusi tilintarkastuslaki ei tullut voimaan vuoden alusta. Lakiuudistus on eduskunnan talousvaliokunnan asiantuntijoiden kuulemisvaiheessa edelleen. Laki saattaa jopa siirtyä seuraavan eduskunnan päätettäväksi, jos eduskunnan talousvaliokunta ja lakia valmistellut kauppa- ja teollisuusministeriö eivät pääse sopuun muutoksista. Osittainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha käyttöön Uusi osittainen sairauspäiväraha mahdollistaa osittaisen työhönpaluun pitkien sairauspoissaolojen jälkeen. Järjestelmän tarkoituksen on lyhentää sairauspoissaoloja ja se perustuu vapaaehtoisuuteen työntekijän ja työnantajan välillä. Vähintään 60 sairauspäivärahapäivää yhtäjaksoisesti kestäneen sairauden jälkeen työntekijällä tai yrittäjällä on mahdollisuus palata omaan työhönsä osa-aikaisesti ja saada KELAn maksamaa osasairauspäivärahaa. Työajan ja palkan on vähennyttävä prosenttiin aikaisemmasta. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä arkipäivän ajan kahden vuoden aikana. Palkansaajien eläkelait yhdistyivät Yksityisten alojen palkansaajia koskevat eläkelait TEL, LEL ja TaEL yhdistyivät vuoden alussa TyEL:ksi. Enää ei ole merkitystä, kuinka kauan työsuhde kestää, paljonko työntekijälle maksetaan tai mikä on hänen tehtävänsä nyt työnantaja voi vakuuttaa kaikki työntekijät samalla vakuutuksella. TyEL:n piiriin kuuluvat kaikki yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät, joiden palkka on vähintään 46,08 /kk ja ikä on vuotta. Vanha TEL-sopimus on muutettu automaattisesti TyELsopimukseksi. LEL:n ja TaEL:n mukaan vakuutetuille on tehty automaattisesti TyEL-sopimus vakuutusyhtiö Eteraan, mikäli työnantaja on vuonna 2006 maksanut LEL- tai TaEL-palkkaa kuuden kuukauden yhtäjaksoisella ajalla vähintään 6378 euroa. Jos yhtiölle on syntynyt TyEL-sopimus Eteraan ja johonkin toiseen vakuutusyhtiöön, voidaan vakuutukset yhdistää yhdeksi TyEL-vakuutukseksi siirtohakemuksella. Uuden käytännön mukaan työnantajat jaotellaan tilapäisiin ja sopimustyönantajiin. Sopimustyönantajalla on vähintään yksi vakituinen työntekijä tai maksetut palkat ylittävät 6378 euroa puolen vuoden ajalta. Tällöin sopimus on tehtävä ja näin syntyy oikeus asiakashyvityksiin. Myös tilapäinen työnantaja voi halutessaan tulla sopimusasiakkaaksi ja saada oikeuden asiakashyvityksiin. Verokorttien voimaantulo vuonna 2007 Uudet vuoden 2007 verokortit otetaan käyttöön tai sen jälkeen maksettavissa palkoissa. Tammikuussa 2007 ennakonpidätys toimitetaan vielä vuoden 2006 verokorttien perusteella. Jos tulot tai vähennykset ovat muuttuneet merkittävästi, verokortin muuttaminen on paikallaan. Uuden verokortin voi tilata nyt myös internetissä, osoitteessa Yritysten vuoden 2006 veroilmoitusten jättöajat Osakeyhtiöt antavat veroilmoituksensa aina neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt antavat veroilmoituksensa tilikauden päättymisestä riippumatta Kaikki liikkeen- ja ammatinharjoittajat palauttavat kaikki veroilmoituslomakkeensa (myös esitäytetyn veroilmoituksen) tilikaudesta riippumatta yhtä aikaa tai lomakkeelle merkittynä tätä myöhäisempänä palautuspäivänä joko 8.5. tai Ennakon täydennysmaksu tammikuussa Henkilön ennakon täydennysmaksu verovuodelle 2006 on maksettava mennessä välttyäkseen kokonaan jäännösveron korolta. Jäännösveron korkoa ja ennakonpalautuksen palautuskorkoa lasketaan alkaen. Jäännösveron koron määrää voi alentaa maksamalla ennakon täydennysmaksua mennessä.

2 2 Jäännösveron korko on 1 prosenttia, kun jäännösveron määrä on korkeintaan euroa. Jäännösveron euron ylittävältä osuudelta korko on 5 prosenttia. Koska lasketusta jäännösveron koron määrästä vähennetään 20 euroa, verovuoden 2006 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin noin euroa. Työn teettäjälle ilmoitusvelvollisuus käytettäessä ulkomaista vuokratyöntekijää Vuoden 2007 alussa voimaantulleen lakimuutoksen perusteella työn teettäjän on annettava ilmoitus Pääkaupunkiseudun verotoimistoon jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä, jolta työn teettäjä on vuokrannut Suomessa tehtävään työhön ulkomaista vuokratyövoimaa. Edellä mainituista yrityksistä on annettava yksilöinti- ja yhteystiedot sekä tieto yrityksen toimialasta. Lisäksi yksilöinti- ja yhteystiedot on annettava ulkomaisen yrityksen asetetusta edustajasta. Työn teettäjän tulee ilmoittaa, kun ensimmäisen kyseisen lähettävän yrityksen työntekijä aloittaa työskentelyn työn teettäjällä. Tiedot on annettava työskentelyn aloittamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Ilmoitus annetaan sellaisen työn teettämisen perusteella, joka on alkanut tai sen jälkeen. Tiedot on annettava ensimmäisen kerran mennessä. Ilmoitus on annettava Islannista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta tai Virosta tulevista vuokratyöntekijöistä. Lisäksi ilmoitus on annettava silloin, kun vuokratyöntekijä tulee sellaisesta valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Työn teettäjälle, joka laiminlyö antaa ilmoituksen tai antaa sen myöhässä, voidaan määrätä enintään euron laiminlyöntimaksu, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Työn teettäjän veronpidätysvelvollisuus Työn teettäjän on pidätettävä ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta 13 prosentin (osakeyhtiö, muu yhteisö ja yhtymä) tai 35 prosentin (elinkeinonharjoittaja) lähdevero. Veronpidätystä ei tarvitse tehdä, mikäli ulkomainen yritys on ennakkoperintärekisterissä tai esittää työn teettäjälle 0- veron lähdeverokortin tai muun selvityksen, joka estää veron pidättämisen. Jos selvitystä ei esitetä, suorituksen maksajan tulee pidättää 13 prosentin lähdevero ja tilittää se oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (VEROH 7619). Ulkomaisen yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin voi tarkistaa maksuttomasta YTJ-tietopalvelusta (www.ytj.fi). Vuoden 2007 tuloveroasteikot Ansiotulot - valtion tuloveroasteikko Verotettava ansiotulo Vero alarajalla Marginaalivero euroa euroa % , , , ,0 Progressiivisen tuloveroasteikon nykyistä kolmatta tuloveroprosenttia alennettiin yhdellä ja ylintä tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä. Asteikon toinen tuloluokka poistettiin kokonaan ja ylintä tulorajaa korotettiin 1400 eurolla. Asteikon tulorajoihin tehtiin 2 prosentin inflaatiotarkistus. Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2007 Maksuluokka I 2,951 % Maksuluokka II 5,151 % Maksuluokka III 6,051 % I-maksuluokka - yleisin luokka - uudet yritykset ja muut kuin liiketoimintaa harjoittavat työnantajat (esim. ammatinharjoittajat) vuonna 2005 olivat enintään euroa tai joiden poistot ylittivät euroa, mutta olivat kuitenkin alle 10 % verovuoden 2005 palkoista II-maksuluokka vuonna 2005 ylittivät euroa ja olivat samalla % palkoista. III- maksuluokka vuodelta 2005 ylittivät euroa ja olivat samalla yli 30 % maksetuista palkoista. Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut Palkasta peritään ennakonpidätyksen lisäksi - eläkevakuutusmaksu - alle 53-vuotiaalta työntekijältä 4,3 % - 53 vuotta täyttäneeltä työntekijältä 5,4 % - työttömyysvakuutusmaksu on 0,58 % - yrityksen osaomistajalta 0,21 % - yhteensä työntekijältä perittävä määrä 4,88 % tai 5,98 %. Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen.

3 3 Sosiaalivakuutukset alkaen - työttömyysvakuutus * työnantaja 0,75 % (v ,75 %) * työntekijä 0,58 % (v ,58 %) - yli euron palkkasummasta * työnantaja 2,95 % (v ,95 %) * työntekijä 0,58 % (v ,58 %) - osaomistajan palkasta * työnantaja 0,75 % (v ,75 %) * työntekijä 0,21 % (v ,21%) - TyEL-vakuutus - tilapäinen työnantaja; vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle 6600 /6kk vuotiaat * työnantaja 17,74 % * työntekijä 4,30 % (2006 4,3 %) vuotiaat * työnantaja 16,64 % * työntekijä 5,40 % (2006 5,4 %) - TyEL-vakuutus sopimustyönantaja; pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 6600 /6 kk vuotiaat * työnantaja 17,14 % * työntekijä 4,30 % (2006 4,3 %) vuotiaat * työnantaja 16,04 % * työntekijä 5,40 % (2006 5,4 %) - YEL-vakuutus vuotiaat 20,8 % ( ,8 %) - aloittavan yrityksen 15,6 % ( ,6 %) vuotiaat 21,9 % ( ,9 %) - aloittavan yrityksen 16,43 % ( ,43%) - tapaturmavakuutus, - työn vaarallisuudesta riippuen 0,3 8,0 % - ryhmähenkivakuutus - keskimäärin 0,082 % (2006 0,082%) Palkansaajan verovapaat matkakustannusten korvaukset kokopäiväraha, työmatka yli 10 tuntia 31,00 ( ) - osapäiväraha, työmatka yli 6 tuntia 14,00 ( ) - ateriakorvaus 7,75 (2006 7,50 ) Ulkomaanpäivärahoista saatte tarvittaessa maakohtaista tietoa toimistostamme. - km-korvaus oma auto 0,43 /km (2006 0,42 ) Luontoisedut alkaen Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 255 eurolla tai 17 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 90,00 eurolla tai 6 sentillä kilometriltä. Ikäryhmä B ( käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270,00 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 100,00 eurolla (tai 7 sentillä kilometriltä). Ikäryhmissä A ja B edun arvoa laskettaessa uushankintahinnalla tarkoitetaan auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta suositushintaa vähennettynä 3400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan kyseinen prosentti ja saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi päivittäin ajettu kilometrimäärä. Ajetuista työajoista on päiväkirjaan merkittävä päivittäin: - ajon alkamis- ja päättymisajankohta - ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti - matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä - matkan pituus, ajon tarkoitus ja auton käyttäjä Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä esim. kodin ja työpaikan välisen etäisyyden vuoksi. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850. Ravintoetu Ravintoedun arvo on 5,00 /ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on 5,00 8,40. Jos välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä alittaa 5,00 tai ylittää 8,40, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää. Enintään 8,40 :n arvoisen lounassetelin muodossa saadun edun arvo on 75 % sen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 5,00. Nimellisarvoltaan yli 8,40 :n lounasseteli arvostetaan nimellisarvoonsa. Autoetu Ikäryhmä A ( käyttöönotetut autot)

4 4 Puhelinetu Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun arvo on 20,00 /kk. Matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20,00 /kk. Asuntoetu keskuslämmitysasunnoissa Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) Asunto valmistunut: Edun arvo /kk ennen v ,00 /m 2 v ,45 /m 2 v tai myöhemmin ,06 /m 2 Muu Suomi Asunto valmistunut Edun arvo /kk ennen v ,90 /m 2 v ,58 /m 2 v tai myöhemmin ,57 /m 2 Asunnon valmistusvuotena pidetään rakennuksen valmistusvuotta tai jos rakennus on kokonaisuudessaan peruskorjattu, korjausvuotta. Jos palkansaaja vastaa itse lämmityskustannuksista keskuslämmitysasunnossa, edun arvoa vähennetään 1,17 /m 2 /kk. Asuntoetuun liittyvän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden arvo on 0,51 /m 2 kuukaudessa. Edun arvo ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä. Sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan asuntoedun arvoa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon. Asunnon pinta-alaan luetaan esim. asuinhuoneet, sauna, uima-allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan. Ennen vuotta 1961 valmistuneessa asunnossa asunnon pinta-alaan luetaan 150 m 2 ylittävältä osalta puolet edellä mainituista tiloista. Lisätietoja luontoiseduista saatte toimistostamme. Viivästysseuraamukset Veronlisäys Viivekorko suoritetaan oma-aloitteisesti suoritettavan veron maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi sekä jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä. joudutaan maksamaan maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneille maksamattomille veroille. Veronlisäys ja viivekorko lasketaan vuodelta Euroopan keskuspankin vahvistaman viitekoron mukaan. Koron määrä vahvistetaan Suomen Pankin ilmoituksella. Koron suuruus vuodelle 2007 lasketaan voimassa olleen viitekoron mukaan. Koron suuruus oli 3 % eli veronlisäyksen ja viivekoron määrä vuonna 2007 on 10 % (viitekorko + 7 %). Yhteisökorko Jos yhteisön tai yhteisetuuden lopullinen vero on suurempi kuin maksetut ennakot, joutuu yhteisö maksamaan yhteisökorkoa maksettavalle erotukselle. Yhteisökorko on vuonna %. Jäännösveron korko Muun kuin yhteisön tai yhteisetuuden jäännösverolle lasketaan jäännösveron korko, joka vuonna 2006 on 1 %. Jäännösveron korko on kuitenkin 5 % siltä osin kuin jäännösvero ylittää euroa. Veronpalautukselle maksettava korko Jos lopullinen vero on maksettuja ennakoita pienempi, maksetaan palautettavalle erotukselle yhteisön ja yhteisetuuden osalta palautettavaa yhteisökorkoa ja muiden verovelvollisten osalta palautuskorkoa. Vuonna 2007 näiden suuruus on 1 % veronlisäys 10 % 9,5 % viivekorko 10 % 9,5 % maksettava yhteisökorko 5 % 4,5 % palautettava yhteisökorko 1 % 0,5 % jäännösveron korko 1 % 0,5 % - korko jäännösveron ylittävältä osalta 5 % 4,5 % palautuskorko 1 % 0,5 % korko muutoksenhaun kautta saaduille palautuksille (verovapaa) 1 % 0,5 % Peruskorko vuonna 2007 Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoron määräksi 3,75 % ajalle Aikaisemmin peruskorko on ollut seuraava: ,25 % ,50 % ,25 % ,50 % ,25 % ,00 % ,50 % ,50 % ,25 % Viivästyskorko Kuluttajilta voidaan periä korkeintaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko on Suomen

5 5 Pankin vahvistama viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Viivästyskorko ajalla on 11 % vuodessa. Tilinpäätökset Aikataulutamme tilinpäätökset työohjelmiimme siten, että tilinpäätökset valmistuvat mennessä. Mikäli Sinulla on erityistoivomuksia valmistumisajankohdan suhteen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä kirjanpitäjäänne. Maiju Timo Pirjo Tarja Merja Airi Ari Marjut Pia Raija Työrauha-tiistait Toimistomme ei ole tiistaisin kiinni, mutta toivomme asioimisen ohjautuvan viikon muihin työpäiviin. Keskitämme tiistaipäiville erityistä keskittymistä vaativat ja pitkäjänteisyyttä vaativat tehtävät. Menestyksellistä alkanutta vuotta toivottaen TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY Suorat puhelinnumerot Toimiston jokaisella henkilöllä on suora puhelinnumero, jota käyttämällä tavoittaa nopeimmin haluamansa henkilön. Puhelinnumerot ovat: Timo Nurmela

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE ASIAKASKIRJE 10.01.2007 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2007! Jo vakiintuneen tavan mukaan olen taas näin uuden vuoden alkaessa koonnut tähän ajankohtaisia

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

Tärkeät päivämäärät 2012

Tärkeät päivämäärät 2012 Tärkeät päivämäärät 2012 Ennakon täydennysmaksu 31.1. ilman jäännösveron korkoa ja yhteisöillä veroilmoituksen viimeiseen arkipäivään ilman yhteisökorkoa. Palkkailmoitus tapaturmavakuutusyhtiölle 31.1.

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Osaamisesta. veroetua. 6 Tärkeät luvut 2014. 4 Lounassetelit syyniin summa 1 2014 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Osaamisesta veroetua 4 Lounassetelit syyniin 6 Tärkeät luvut 2014 SISÄLTÖ 1/2014 4 tiesitkö? Lounassetelien tarkastukset alkavat 6Muistilista vuodelle

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2009 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

Kotitalous. työnanta

Kotitalous. työnanta Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana uudesta ran asiakk Hyödy Ete maksut ja jantasaiset Aja se t lennukse ale ava sta ja joust lvelu ja saava palv Osa ointi sio asi jan taja työnanta ritt

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2010 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 25.-30.11.2010 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 15.10.2010 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008. Budjetointi. maalaa toiminnasta. selkeän. kokonaiskuvan OTA TALTEEN SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2008 Budjetointi maalaa toiminnasta selkeän kokonaiskuvan Yrityksen muistilista vuodelle 2008 OTA TALTEEN Pääkirjoitus Taloushallinnon ulkoistaminen

Lisätiedot

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1

efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 efekto 1 / 2013 s. 1 efekto Tärkeät luvut vuodelle 2013 liite Tilitoimistoyhteistyö Mikä muuttuu vuonna 2013 s. 1 Pääkirjoitus Anne Karppinen-Salonpää Kari Salonpää Taloushallinto on ammattilaisen hommaa Luotettavat ja täsmälliset

Lisätiedot

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE

Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE TILITOIMISTON OHJEKIRJA ASIAKKAILLE Tiina Pajari Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä %-yksiköllä. Esim; 23% :sta 24 %:iin.

Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä %-yksiköllä. Esim; 23% :sta 24 %:iin. TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/5 UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2013 ALKAEN Kaikki arvonlisäverokannat nousevat yhdellä %-yksiköllä. Esim; 23% :sta 24 %:iin. Toimitetut tavarat/palvelut ennen 1.1.2013, laskutus viimeistään

Lisätiedot