Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 49 28.04.2009 Perusturvalautakunta 60 12.05.2009 Kunnanhallitus 114 18.05.2009 Kunnanvaltuusto 51 25.05.2009"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päivähoidon tarve ja tilaratkaisut 2902/41/410/2007 PERUSLK 49 Valmistelija: päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Toteutuneista tarve- ja tilaratkaisuista Päivähoidon piirissä (kunnallinen ja yksityinen päivähoito ja kotihoidon tuen piirissä olevat lapset) kasvoi 1/2008-1/ lapsella. Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä ajalla 1/2008-1/2009 kasvoi 94 lapsella ja yksityisessä hoidossa 14 lapsella. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähentyi 49 lapsella. Yksityisen päiväkodin lopetettua toimintansa Asemakylällä alkaen 16 lasta jäi ilman hoitopaikkaa. Äkilliseen päivähoidon tarpeeseen voitiin vastata vuokraamalla Koy Simppulanhakalta vuokra-asunto Torvelantieltä päiväkotitiloiksi (perusturvalautakunta ja 4). Päiväkodissa on tällä hetkellä 16 alle kolme vuotiasta lasta. Päivähoidon tarve edellytti lisätilojen hankkimista myös elokuun alusta alkavalle toimintakaudelle. Tämän vuoksi perusturvalautakunta päätti vuokrata Haukiputaan Kehitys Oy:ltä ns. Vönsterin tiloja päiväkotikäyttöön lukien. Tilaan mahtui kaksi ryhmää, joissa on tällä hetkellä 33 lasta. Edelleen perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan päivähoitotilannetta ja hyväksyi ns. parakkipäiväkodin perustamisen ja varasi sen mukaiset käyttötalousmenot talousarvioon. Parakkipäiväkodin rakentaminen ei toteutunut. Kasvavan päivähoidon tarpeen vuoksi ryhmäkokoja suurennettiin lukien Martinniemen (neljä hoitopaikkaa alle kolme vuotiaille), Simppulankartanon (neljä hoitopaikkaa alle kolme vuotiaille), ja Asemakylän päiväkodeissa (neljä hoitopaikkaa alle kolme vuotiaille). Vuoden alussa oli kasvatettu Jatulintarhan kahta ryhmää (7 hoitopaikkaa yli kolme vuotiaille ja neljä hoitopaikkaa alle kolme vuotiaille) Pajumaankujan (Kello) ryhmäperhepäiväkoti (12 lasta) lakkautettiin ja toiminta siirrettiin päiväkotiryhmäksi Kellon päiväkotiin (12-21 lasta iästä riippuen). Pajumaan toimitiloihin siirtyi Kellon päiväkodista avoimen päiväkodin toiminta (perusturvalautakunta ). Yksityisiä päiväkoteja perustettiin lukien Santaholmalle (Aurinkotupa) ja lukien Haapakankaalle (Päiväkoti Wilhelmiina) ja Asemakylälle (Päiväkoti Taikametsän tarha). Päiväkodeissa on paikkaa riippuen lapsen iästä. Vuoden

2 2009 alussa ei pystytty järjestämään kaikille hakijoille kunnallista hoitopaikkaa lain määrittämässä ajassa. Tilanteesta selvittiin tilapäisjärjestelyillä ja vanhempien omilla järjestetyillä. Lisäpaikkoja toteutettiin Haukiputaan Kehitys Oy:ltä vuokrattuun toimitilaan (Ukonkaivos) alkaen (31 lasta). Näiden tilojen muutostyöt toteutettiin investointiohjelmaan varatusta koko petupan korjausmäärärahasta. Tämän lisäksi ryhmäperhepäiväkodiksi perustetun Kaverikammarin (Kirkonkylä, Koy Simppulanhakalta vuokrattu asunto) vesivahingon vuoksi yksikön toiminta on sijoitettu Harjukotiin, kirkonkylän avoimen päiväkodin tiloihin. Yksikön toiminnalle tulisi saada uudet toimitilat. Näiden muutosten toteuttamiseksi päivähoidon henkilöstöä lisättiin vuoden aikana 25 henkilöllä, joista yksitoista (11) tointa täytettiin tarpeen mukaisesti. Muutosten kokonaiskulut käyttötalouden osalta olivat nettomenoina , joista vain osa toteutui. Yhteenvetona voidaan todeta, että tehdyillä toimitilojen tilapäisratkaisuilla, yksityisen päivähoidon lisäämisellä ja vanhempien omilla hoitojärjestelyillä on selvitty vuodesta 2008 ja arvioidaan selvittävän kevät Investointiohjelman toteutumisen tilanteesta Haukiputaan kunnan taloussuunnitelman osana olevasta investointisuunnitelmasta (vuosille on päivähoidon hankkeista toteutumassa Martinniemen päiväkodin laajennus, jonka aikaistamista perusturvalautakunta esitti ( ) niin, että suunnittelu toteutetaan vuonna 2008 ja rakentaminen vuosina Valtuusto hyväksyi lautakunnan esityksen Laajennuksen suunnittelu on tehty ja hanke on urakkalaskennassa. Haapakankaan päiväkodin rakentamiseen on varattu määrärahat vuosille Vuodelle 2009 rahat ( ) ovat suunnitteluun ja maatöihin. Hankesuunnittelua ei ole aloitettu. Hankkeen toteutuminen on epäselvä. Tarveselvityksessä hanke perusteltiin lapsimäärän kasvulla kirkonkylän itäpuolen asukasmäärän laajentuessa mm. Haapakankaalla. Proomupuiston päiväkotihanke (Santaholma), jossa koulukäytöstä vapautuvat tilat muutetaan päiväkotikäyttöön, toteutuu suunnitellusti vuoden 2009 aikana. Mahdollisesta valtionosuudesta ei vielä ole tullut päätöstä. Vaajatien (Kiviniemi) päiväkotihanke esitettiin tarveselvityksessä toteutettavaksi yksityisenä hankkeena vuosina 2007 ja Yksityinen päiväkotiyrittäjä on varannut tontin alkuvuodesta Hanke toteutunee 2010 aikana. Länsipuolen päiväkoti on suunniteltu Länsituulen koulun tonttialueelle. Tarveselvityksessä hankkeen koko mitoitettiin 6-osastoiseksi päiväkodiksi ja investointisuunnitelmassa toteutus on

3 merkitty vuosille Tällä hetkellä Länsituulen koulun tonttialueen kaavasta laaditaan käyttösuunnitelmaa. Vaihtoehdoissa on mukana rakenteilla olevan koulun lisäksi lukion ja päiväkodin sijoittaminen tonttialueelle. Sipilän (Asemakylä) päiväkoti on investointiohjelmassa Toteuttamisen tarve riippuu Sipilän uuden kaava-alueen avaamisaikataulusta. Kiviniemen/Hätälän päiväkoti on investointisuunnitelmassa vuosille Hanke kytkeytyy ns. Hätälän uuden kaava-alueen toteuttamisen aikatauluun. Tilapäistiloista Päivähoidon tarpeen kasvun ja päivähoidon tarveselvityksen mukaisten investointihankkeiden siirtymisen vuoksi (kunnan taloudellinen tilanne) on jouduttu toteuttamaan kuvattuja tilapäistilaratkaisuja. Pienet, hajallaan sijaitsevat yksiköt, ovat hoidon (henkilöstön käyttö, sijaisjärjestelyt yms.) ja niihin liittyvien tukipalvelujen sekä kustannusten kannalta huonoja ratkaisuja. Tämän lisäksi Haukiputaan Kehitys Oy:ltä jouduttaneen vuokraamaan päiväkotikäyttöön huonosti soveltuvaa tilapäistilaa m2 (sijainti, pihat, ympäristö). Ensimmäisen osan muutostyöt ja vuokraus on tehty vuoden 2009 alussa. Tekninen lautakunta on myöntänyt kaavasta poikkeusluvan käyttötarkoituksen muutokselle enintään viideksi (5) vuodeksi. Pysyvän luvan myöntäminen rajoittaisi teollisuusalueen käyttöä pitkällä aikavälillä. Kunnan investointiohjelman tarkistamisesta Kunnan investointiohjelmaa ollaan velkamäärän kasvun hillitsemiseksi avaamassa niin, että kunnan investointien kokonaismäärä vähenee ja investointien toteuttamisessa valmistellaan ppp-mallin (Public Private Partnership, Elinkaarimalli) käyttöönottoa. Alustavien kaavailujen mukaan päiväkotirakentamista vähennetään ja toiminta korvataan yksityisillä päiväkodeilla lukuun ottamatta ppp-mallilla toteutettavaa länsipuolen päiväkotia. Ehdotukset tulevat kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kevään 2009 aikana. Päivähoidon hakijatilanteesta Tällä hetkellä ( ) on 161 hakemusta, osa lapsista saadaan sijoitettua nykyisiin ryhmiin. Syksyllä alkavalle toimintakaudelle näyttäisi olevan vähintään kahden päiväkotiryhmän ( ) tarve. Ratkaisuvaihtoehdoista Ratkaisuina on selvitetty vaihtoehtoa, jossa sivistyspalvelut järjestäisivät väliaikaiset tilat mm. kirkonkylän esiopetukselle Länsituulen tai muista kirkonkylän kouluista. Länsituulen koulun rehtorin lausunnon mukaan tiloja ei ole löydettävissä, kuin

4 mahdollisesti omaan opetustoimintaan tehtävien erikoisjärjestelyjen avulla. Toivon, että kunta ei aseta minua turhan suuriin erikoisjärjestelyihin esiopetusryhmien tilojen järjestämisen suhteen, sillä ison yhtenäiskoulun perustaminen rakennuksineen ja sisältöineen on jo riittävän haasteellinen aikaa vievä projekti."..."koulumme palvelutehtävä on muuttunut sen jälkeen kun koulua suunniteltiin. Nyt tiloja tarvitaan myös pienryhmille, joiden ajateltiin vielä koulun suunnitteluvaiheessa (vuonna ) hoidettavan keskitetysti Kirkonkylän koululla. Tämän vuoksi luokkatilat ovat käytössä vaikka oppilasmäärät ovat pienempiä kuin koululle suunniteltiin. Tulevina vuosia oppilaita mahtuu enemmän, mutta he sijoittuvat olemassa oleviin oppilasryhmiin, jolloin oppilasryhmien keskikoko nousee. Väliaikaisten tilojen löytyminen esiopetukselle olisi vähentänyt tilapäistilojen vuokraustarvetta. Vuoden 2008 aikana katsottiin parhaimmaksi tilapäistilojen vaihtoehdoksi tilojen vuokraaminen Haukiputaan Kehitys Oy:ltä. Toimitiloja on vuokrattavissa n m2, joista nyt on vuokrattu 246 m2. Loppuosan tilojen muutostöiden alustavat kustannukset ovat teknisen palvelujen arvion mukaan n. 0,5 M (tarkempi suunnittelu käynnissä). Nyt vuokratuissa tiloissa toimii 2 osastoa ja loppuosan tiloihin mahtuu 3 osastoa. Muutostöille ei ole varattu rahoitusta vuodelle Loppuosan tilojen palvelutuotannon järjestelyistä on valmisteltu kahta vaihtoehtoa: a. yksityisenä toimintana Kunnan keskushallinto on ollut yhteydessä kiinnostuneisiin päiväkotiyrittäjiin ja todennäköisesti yrittäjä saadaan. Yksityisen hoidon tukien suuruus selviää alla olevasta taulukosta sarakkeesta "Tukien suuruus max". Tuet maksetaan Kelan kautta, joka laskuttaa ne kunnan päivähoidolta. Käyttötalouskustannukset ajalta selviää sarakkeesta "Arvioitu 4 kk:n kustannus" (2 nk. pienten osastoa ja 1 isojen osasto). Tukien suuruus Arvioitu 4 kk:n kustannus max alle 3-vuotias - hoitoraha hoitolisä max 134, kuntalisä , yli 3-vuotias - hoitoraha hoitolisä max 134, kuntalisä , Kustannukset yht Vaihtoehto on kunnan kannalta edullisin. Tässä vaihtoehdossa

5 hakeutumista ei voida ohjata (vanhemmat valitsevat) yhtä tehokkaasti kuin omaan toimintaan. Perheiden niin halutessa kunnan on osoitettava heille kunnallinen päivähoitopaikka. b. omana toimintana Vastaavan laajuisen päiväkodin nettokustannukset 4 kk:lta ovat n Laskennan perusteet esitellään kokouksessa. Toiminta voidaan järjestää myös niin, että kunnallisena toimintana toteutetaan yksi osasto ja yksityisenä toimintana 2 osastoa. Kustannuksiltaan, jotka ovat , tämä vaihtoehto on toiseksi edullisin. Laskelmissa ei ole huomioitu vuoden 2009 jo olevia henkilöstöresursseja. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun päivähoidon tarve- ja tilaratkaisuista jatkovalmistelua varten. Päätöskäsittely suoritetaan pidettävässä lautakunnan kokouksessa. Perusturvalautakunta päätti, että päivähoidonjohtaja Eila Huotari on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. PERUSLK 60 Valmistelija: päivähoidonjohtaja Eila Huotari, p. (08) , , hallintopäällikkö Tapio Kangas, p. (08) , , Päivähoidon akuuttia tilatarvetta ja kunnan investointiohjelman tarkistamista on käsitelty kunnan keskushallinnossa. Akuutin tilatarpeen ensisijaisena toteuttamisvaihtoehtona on kirkonkylän n. 2:n esikouluryhmän väliaikaisten tilojen löytyminen kirkonkylän alueen kouluilta (esim. uusi Länsituulen koulu). Toisena vaihtoehtona on väliaikaisten tilojen vuokraaminen Haukiputaan Kehitys Oy:ltä edellisessä lautakunnassa esiteltyjen vaihtoehtojen pohjalta. Tarkennettujen suunnitelmien pohjalta laadittu uusi kustannusarvio on Ensisijaisessa vaihtoehdossa siirretään kirkonkylän alueelta 2 esikouluryhmää koulun tiloihin. Näiltä ryhmiltä vapautuviin tiloihin sijoitetaan päivähoitoa tarvitsevia lapsia, jotka eivät mahdu nykyisiin päiväkotiryhmiin. Tämän vaihtoehdon (2 uutta osastoa, kunnan toimintana) nettokustannukset ovat n Kustannuksissa on huomioitu investointiohjelmaan varattava ensikalustaminen ( ). Käyttökustannukset voidaan kattaa vuoden 2009 talousarviosta (henkilöresurssit vuonna 2008 perustetuista täyttämättömistä toimista, ensikalustaminen Haapakankaan päiväkodin suunnitteluun varatusta määrärahasta ja tilan vuokrakustannukset sivistyspalveluihin varatusta vuokrien määrärahasta). Tämä vaihtoehto on edullisin kun huomioidaan

6 investointikustannusten säästö (Kehitys Oy:n tilojen muutostyöt ja vuokrat ja Haapakankaan päiväkodin poistaminen investointiohjelmasta). Edelleen tämä vaihtoehto edellyttää Länsituulen päiväkodin rakentamisen aikaistamista ja sen koon suurentamista aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää seuraavaa: - siirtää kolme (3) esikouluryhmää tilapäisesti Länsituulen koulun tiloihin. Vapautuviin päivähoidon tiloihin sijoitetaan päivähoitoa tarvitsevia lapsia. - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Haapakankaan päiväkodin varatuista investointirahoista (suunnittelu ja maatyöt) siirretään kahden (2) uuden päivähoitoryhmän ensikalustamiseen ja loppu määräraha käytetään Länsipuolen päiväkodin suunnitteluun. - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Länsituulen koulun sivistyspalveluille varatuista vuokramäärärahoista siirretään kolmen (3) esiopetusryhmän osuus perusturvapalvelujen talousarvioon. Perusturvalautakunta päätti, että päivähoidonjohtaja Eila Huotari on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösesityksen. KHALL 114 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen, jonka mukaan - Haapakankaan päiväkodin investointirahoista (suunnittelu ja maatyöt) siirretään kahden (2) uuden päivähoitoryhmän ensikalustamiseen ja loppu määräraha käytetään Länsipuolen päiväkodin suunnitteluun ja - Länsituulen koulun sivistyspalveluille varatuista vuokramäärärahoista siirretään kolmen (3) esiopetusryhmän osuus perusturvapalvelujen talousarvioon. Kunnanhallitus päätti, että perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kunnankamreeri ja kaavoituspäällikkö ovat läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. KVALT 51 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI

HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2007 HAUKIPUTAAN TUKI- JA PALVELUASUMISEN TARVE JA ORGANISOINTI Palvelu- ja tukiasuntotyöryhmä: Timo Autio, pj Raimo Heino Tapio Kangas Lauri Kauppila Tuula Paaso

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat:

Vaihtoehdot kustannusarvioineen ovat seuraavat: Valtuusto 34 26.04.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 51 02.06.2010 Suomenkielinen koulutusjaosto 01.12.2011 4 Leppätien koulun tilaohjelman muutos 198/05.06.02/2009 KOULJAOS 37 Suomenkielinen koulutusjaosto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot