LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LEIPOMOHALLIN RAKENTAMINEN VUOHELAN HERKKUPUOTI OY:LLE 124/68/682/2006 Khall 137 Vuohelan Herkkupuoti Oy:n toiminnan laajentuessa sen kunnalta vuokraamat tilat ovat käyneet ahtaiksi. Kunnanhallitus päätti, että leipomolle valmistellaan uusien tilojen rakennushanketta kuntastrategian mukaisesti ja jätetään investointiavustushakemus TE-keskukselle n. 1,5 miljoonan euron kustannusarvion perusteella. Merkitään pöytäkirjaan, että elinkeinojohtaja Eero Ahola oli kokouksessa läsnä esittelemässä leipomohallin rakentamishanketta. Khall 181 Elinkeinojohtaja Eero Ahola on valmistellut hankkeelle seuraavat sopimusehdotukset: 1. Kunta rakentaa brm2 -suuruisen leipomohallin Vuohelan 2. Hallin kustannusarvio on Haahtela-rakennuttaminen Oy:n arvion mukaan euroa, alv 0 %. 3. Kunta vuokraa hallin Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle viiden vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika voi jatkua vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta päättymään 6 kk ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokraennakko on 6 kk:n vuokran suuruinen. Vuosivuokra lasketaan toteutuneista rakennuskustannuksista kaavalla (12 kk:n euribor + 2 %-yksikköä) + kiinteistövero 4. Yritys voi lunastaa hallin itselleen kertakaupalla ennen kuin viisi vuotta vuokra-aikaa on kulunut. 5. Kunta hakee TE-keskukselta investointiavustusta 25 % tai vähintään 20 % rakennuskustannuksista (alv 0 %). 6. Tontiksi on valittu teollisuusalueella oleva tontti metsäkonehallin vieressä. 7. Muut ehdot ovat vuokrasopimuksen mukaiset. Elinkeinojohtaja Eero Ahola on kokouksessa esittelemässä asiaa.

2 (Asian valmistelija elinkeinojohtaja Eero Ahola, ) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Joutsan kunta rakentaa leipomohallin Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle edellyttäen, että TE-keskus tukee hanketta. Muut ehdot ovat sopimusehdotuksen mukaiset. Merkitään pöytäkirjaan, että elinkeinojohtaja Eero Ahola selosti asiaa kokouksessa ja esitteli tilintarkastustoiminnan yrityksestä laatiman arvion. Khall 214 Elinkeinojohtaja Eero Ahola on valmistellut hankkeelle seuraavat sopimusehdotukset: 1. Kunta rakentaa brm2 -suuruisen leipomohallin Vuohelan 2. Hallin kustannusarvio on Haahtela-rakennuttaminen Oy:n arvion mukaan euroa, alv 0 %. 3. Kunta vuokraa hallin Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle viiden vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika voi jatkua vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sopimusta päättymään 6 kk ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokraennakko on 6 kk:n vuokran suuruinen. Vuosivuokra lasketaan toteutuneista rakennuskustannuksista kaavalla (12 kk:n euribor + 2 %-yksikköä) + kiinteistövero 4. Yritys voi lunastaa hallin itselleen kertakaupalla ennen kuin viisi vuotta vuokra-aikaa on kulunut. 5. Kunta hakee TE-keskukselta investointiavustusta. 6. Tontiksi on valittu teollisuusalueella oleva tontti metsäkonehallin vieressä. 7. Muut ehdot ovat vuokrasopimuksen mukaiset. (Asian valmistelija elinkeinojohtaja Eero Ahola, ) Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Joutsan kunta rakentaa leipomohallin Vuohelan Kunta hakee investointiavustusta. Hankkeen edellytyksenä on, että TE-keskus tukee hanketta. Kvalt 36 Hyväksyttiin.

3 Khall 250 Joutsan kunnan ja Vuohelan Herkkupuoti Oy:n välinen sopimusluonnos on esityslistan liitteenä. (Asian valmistelija elinkeinojohtaja Eero Ahola, puh ) Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen liitteen nro 1 mukaisena. Khall 273 Sampo Pankki Oyj on kirjeellään antanut vuokravakuuden: "Olemme lupautuneet järjestämään Vuohelan Herkkupuoti Ky:lle vuokravakuuden määrältään yhdessä Finnvera Oyj:n kanssa. Vuokravakuus tulee olemaan voimassa 3 vuotta ja edunsaajana Joutsan kunta. Sopimusasiakirjat vuokravakuudesta toimitetaan edunsaajalle viimeistään, kun vuokranmaksuvelvoite Vuohelan Herkkupuoti Ky:lle astuu voimaan." Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Sampo Pankki Oyj:n/Finnvera Oyj:n antaman vuokravakuuden. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terttu Hentinen ilmoitti poistuvansa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi julkisesti ilmoitetun valitusuhan vuoksi. Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Reijo Hamina. Varajäsenenä oli paikalla Tauno Kuitunen. Kvalt 45 Esityslistan liitteenä nro 1 on sopimusluonnos liitteineen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terttu Hentinen ilmoitti, että hän ei osallistu tämän pykälän kohdalla päätöksentekoon julkisesti ilmoitetun valitusuhkan vuoksi. Varajäsenenä kokouksessa oli Pirkko Päiviö. Kunnanjohtaja Harri Nissinen selosti kunnanhallituksen tekemää muutosta sopimuksen kohtaan "vuokravakuus".

4 Hyväksyttiin päätösehdotus siten, että siihen sisällytetään kohdan "vuokravakuus" muutos siten, että vuokravakuus toimitetaan edunsaajalle viimeistään kun vuokranmaksuvelvoite Vuohelan Herkkupuoti Ky:lle astuu voimaan. Khall 75 Vuohelan Herkkupuoti Oy:n liikevaihto on kasvanut vuonna 2005 yhteensä 90,2 % ja 2006 edelleen 79,0 %. Yritys on saanut lisää markkinakanavia mm. valtakunnallisen toimitussopimuksen. Yrittäjä Pirkko Hämäläisen mukaan kysyntä kasvaa edelleen. Yrityksen työntekijämäärä on kasvanut kolmessa vuodessa neljästä työntekijästä kahteenkymmeneen. Vuohelan Herkkupuoti Oy on merkittävä työllistäjä Joutsassa. Gluteenitonta leipää tarvitsevat keliakiaa sairastavat henkilöt. Keliakialiitossa on Suomessa jäsentä ja liiton antamien tietojen mukaan diagnoosin saa neita on Suomessa henkilöä. Keliakialiiton arvion mukaan Euroopassa saattaa olla jopa 5 milj. keliaakik koa. Vuohelan Herkkupuoti Oy:n pestattua leipomon suunnittelua vetämään projektipäällikkö Jou ni Oravan on tuotantotaloudellisesti tehokkaan leipomokokonaisuu den koko kasvanut 1050 m2:sta 1450 m2:iin. Leipomokokonaisuus muodostuu kahdesta erillisestä leipomosta (kaura- ja tattarilinjat), toiminnan tarvitsemista toimisto- ja sosiaalitiloista sekä tuotteiden esittelyyn ja myyntiin tarvittavasta myymälästä. Kunnan puheenjoh tajisto on käsitellyt leipomohanketta ja pyytänyt hankkeesta seuraa vat selvitykset: 1. Tilinpäätösanalyysi, jonka on laatinut HTM-tilintarkastaja Raija Pulkkinen. 2. Projektipäällikkö Jouni Oravan laatima pohjapiirustus ja perustelukirje. Elinkeinojohtaja Eero Ahola on valmistellut hankkeelle seuraavan sopimusehdotuksen: 1. Kunta rakentaa 1450 brm2 -suuruisen leipomo hallin Vuohelan 2. Hallin kustannusarvio on , alv 0 % 3. Kunta vuokraa hallin Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle vii den vuoden vuokrasopimuksella. 4. Vuokra-aika voi jatkua kaksi (2) vuotta kerral laan, ellei jompikum pi osa puoli irtisano sopimusta päättymään yhtä (1) vuotta en nen vuok ra-ajan päätty mistä. 5. Vuokraennakko on 6 kk:n vuokran suuruinen. 6. Vuosivuokra lasketaan toteutuneista kustannuksista (12 kk:n

5 euribor + 2 %-yksikköä) + kiinteistövero. 7. Yritys voi lunastaa hallin itselleen kertakaupalla ennen kuin viisi vuotta vuokra-aikaa on kulunut. 8. Kunta hakee TE-keskukselta investointiavustusta. 9. Tontiksi on valittu teollisuusalueella oleva tontti Rametkon metsäkonehallin vierestä. 10. Muut ehdot ovat vuokrasopimuksen mukaiset. Rakentamisprosessin toteuttaminen: Tekninen lautakunta on päättänyt, että leipomohalli rakennetaan KVR-urakkana. Leipomohallin uusi suunnitelma poikkeaa aikaisemmasta merkittävästi, jolloin on tarpeen arvioida myös leipomohallin rakentamistapa. Aikaisemmissa kunnan hankkeissa on moitittu sitä, että tarjoajia on ollut liian vähän, eikä riittävää kilpailua ole syntynyt. Pilkotussa urakassa saadaan todennäköisesti useampia tarjouksia eri osa-alueilta. Lisäksi on tärkeää määritellä suunnitelmien pohjalta tarkat urakkarajat ja -vastuut. Hanke on kunnan kannalta laaja, joten sen projektivastuu on tarkoituksenmukaista pitää kunnalla itsellään. Tarkoituksenmukaisinta on siis, että Joutsan kunta suunnitteluttaa kohteen arkkitehti- ja rakennekuvat sekä teettää LV-, IA- ja S-suunnitelmat työselityksineen. Varsinainen rakentamishanke kilpailutetaan pilkottuina urakoina edullisimman hinnan saamiseksi. (Asian valmistelijat: elinkeinojohtaja Eero Ahola, puh ja tekninen johtaja An tero Korhonen, puh ) Joutsan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Joutsan kunta rakentaa leipomohallin Vuohelan Herkkupuoti Oy:lle em. sopimusehdotuksen ja rakentamistavan mukaisesti edellyttäen, että hanke saa TE-keskuksen avustusta. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus jättää asian pöydälle. Asia käsitellään pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että elinkeinojohtaja Eero Ahola ja tekninen johtaja Antero Korhonen olivat kokouksessa esittelemässä asiaa.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Työsutmk 40 Kehitysvammahuollon toimintakeskus Helperissä on suoritettu 8.10.2007 työsuojelutarkastus, josta tarkastuskertomus esityslistan liitteenä.

Työsutmk 40 Kehitysvammahuollon toimintakeskus Helperissä on suoritettu 8.10.2007 työsuojelutarkastus, josta tarkastuskertomus esityslistan liitteenä. Työsuojelutoimikunta 40 19.11.2007 Joutsan kunnanhallitus 49 26.11.2007 Perusturvalautakunta 36 02.04.2008 Joutsan kunnanhallitus 108 21.04.2008 Perusturvalautakunta 42 29.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 Kunnanhallitus 05.01.2009 AIKA 13:00-15:37 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai 19.02.2008 klo 10.00 16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat 72 43 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2015 38 Kunnanvaltuusto 03.06.2015 AIKA 03.06.2015 klo 18:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.10.2008 klo 16.00-18.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 17.05.2010 maanantai kello 16.00-18.58 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.3.2011 klo 18.00 19.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot