Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO"

Transkriptio

1 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO Päiväys: Vesa Kause ,

2 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/24 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto Tulosten esittäminen Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Löysitkö hakemasi tiedon? Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajien taustatietoja Kotipaikka Sukupuoli Ikä Ammatti/asema Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Yhteenveto Liite: avoimet vastaukset kohtaan

3 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 3/24 1. Johdanto Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutetaan vuosittain, kaikille Suomen kunnille avoimena tutkimuksena. Tutkimuksella kartoitetaan kuntien verkkosivujen käyttäjäkunnan mielipiteitä kuntien tarjoamista verkkopalveluista, ja kunnat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään internet-palvelujaan. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001, ja vuosina tutkimukseen on osallistunut kaikkiaan 81 kuntaa eri puolilta Suomea. Yhteensä osallistumiskertoja kuutena vuotena on ollut 162 kpl. Tänä vuonna tutkimus toteutetaan siis seitsemättä kertaa, ja tutkimuksen toteuttajana on Suomen OnlineTutkimus Oy. Tänä vuonna tutkimuksen toteuttamiselle on annettu kunnille aikaa toukokuun alusta lokakuun loppuun saakka. Sipoon kunta toteutti oman tutkimuksensa , jolloin kyselyyn osallistui yhteensä 515 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin kunnan sivuston etusivulle jokaiselle kävijälle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin. Tutkimus toteutetaan vuosittain, joten kunnat voivat käyttää tutkimusta myös halutessaan seurantatutkimuksena. Tutkimuksen avulla kunnat voivat tarkkailla verkkosivujensa käyttäjien mielipiteiden kehittymistä koskien verkkosivujensa tarjontaa. Tutkimuksella voidaan myös seurata käyttäjäkunnan rakenteen kehittymistä. Jokaiselle kunnalle laaditaan tutkimuksesta kuntakohtainen tutkimusraportti, jossa esitetään analysoidusti kunnan nykyisistä sivuista annettu palaute, sekä vastaajien antamat ehdotukset sivujen kehittämiseksi. Vuoden 2007 loppuun mennessä laaditaan vielä kaikille kunnille yhteinen yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan kuntien yhteisesti saamaa vastaajapalautetta; tämä antaa laajempaa näkökulmaa tutkimukseen ja kertoo kuntien internet-sivujen käyttäjäkunnan keskimääräiset mielipiteet, toiveet ja tarpeet koskien kunnallisten verkkopalvelujen tarjontaa. Tällöin omista verkkosivuista saatua palautetta voidaan myös verrata kuntien saamaan keskimääräiseen palautteeseen. Tässä raportissa esitetään Sipoon kunnan verkkosivuilla toteutetun kyselytutkimuksen tulokset yksitellen kysymys kerrallaan. Vastaajat on ristiintaulukoitu siten, että Sipoon kunnan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaisten vastaukset on voitu erottaa toisistaan. Vastausjakaumat esitetään pylväsdiagrammien avulla valintakysymysten osalta, minkä lisäksi avoimeen kysymykseen annetuista vapaista vastauksista on laadittu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa kerrataan vielä tutkimuksen tulokset yhteenvedon muodossa.

4 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 4/24 2. Tulosten esittäminen 2.1. Kuinka usein käyt kuntamme verkkosivuilla? Kaikista vastaajista 6% käy sivuilla päivittäin, 24% viikoittain, 24% kuukausittain, 38% satunnaisesti, ja 8% oli sivuilla ensimmäistä kertaa.

5 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 5/ Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? Kaikista vastaajista 62% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 18% tuli hakupalvelun kautta, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 5% tuli sivuille sattumalta, ja 4% kuntatiedotteiden perusteella.

6 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 6/ Mitä tietoa tulit verkkosivuiltamme hakemaan? Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (32% kaikista vastaajista), asumiseen ja rakentamiseen liittyviä tietoja (20%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (17%), karttoja (15%), sekä kaavoitukseen liittyvää tietoa (15%).

7 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 7/ Löysitkö hakemasi tiedon? Kaikista vastaajista 52% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan ja 37% osittain. 9% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 2% ei ollut hakenutkaan mitään erityistä.

8 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 8/ Haluaisitko, että kunnat tarjoaisivat enemmän mahdollisuuksia asioida kunnallisten tahojen kanssa verkon välityksellä? Jos haluat, niin minkä tahojen kanssa/missä asioissa? Eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä, kunnallisten tahojen ollessa kyseessä, terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (44% kaikista vastaajista), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (41%), kaavoitus-, mittaus- ja rakennusvalvonta-asioissa (36%), kirjaston kanssa (36%), sekä liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (35%).

9 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 9/ Anna arvosana verkkosivuistamme Vastaajia pyydettiin antamaan Sipoon kunnan verkkosivuille kouluarvosana asteikolla Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,50.

10 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 10/ Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä viiteen (1-5), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien kuntamme verkkosivuja 1=erittäin tyytymätön 5=erittäin tyytyväinen keskiarvo 3,24 Vastaajille esitettiin joukko positiivisia luonnehdintoja, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1-5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin luonnehdinta vastasi heidän omaa mielipidettään koskien Sipoon kunnan verkkosivuja (mitä lähempänä annetut pisteet ovat 5:ttä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat luonnehdinnassa viitattuun sivuston osaalueeseen tai ominaisuuteen). Esitetyistä luonnehdinnoista vastaajien mielestä parhaiten sopivat verkkosivuihin, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Vähiten vastaajien mielestä verkkosivuihin sopivat luonnehdinnat, että sivusto erottuisi edukseen, että sivustolla olisi tarpeeksi tietoa, ja että sivustolla oleva tieto olisi helppo löytää. Luonnehdinnoista annettujen pisteiden keskiarvo on 3,24. Tätä arvoa käytetään tässä tutkimuksessa verkkopalvelun käyttäjätyytyväisyysindeksinä. Mitä lähempänä arvo on 5:ttä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon.

11 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 11/ Miten parantaisit kuntamme verkkosivuja? Vastaajille annettiin mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia Sipoon kunnan verkkosivuston parantamiseksi, sekä esittää muita kommentteja sivuista. Vastauksissa esitettiin monia erilaisia yksityiskohtiin meneviä ehdotuksia ja kritiikkiä. Sivuille toivottiin mm. enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, enemmän tietoa Sipoon saaristosta, web-kameroita, tietoa bussiaikatauluista, sekä kunnan henkilöstön yhteystietoja enemmän ja helpommin löydettäväksi. Usean vastaajan mielestä sivuilla esiintyi paljon vanhentunutta tietoa. Tietojen päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän paremmin huomiota. Myös ajankohtaisten tapahtumien ja asioiden uutisoimista toivottiin, ja nämä ajankohtaisasiat toivottiin sijoitettavan heti etusivulle näkyvään paikkaan. Kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; siihen toivottiin piristystä ja värikkyyttä. Myös joidenkin tekstien selkeyttä moitittiin, ja mm. fontteja toivottiin yhdenmukaistettavan. Karttapalvelu sai jonkin verran moitteita; joillakin käyttäjillä karttapalvelu ei toiminut lainkaan. Yleisesti ottaen sivut saivat jonkin verran kritiikkiä siitä, että sivuilla ei nähty olevan tarpeeksi tietoa, ja tiedon löytämisessä oli myös jonkin verran vaikeuksia joiltakin osin. Seuraavassa on joitakin poimintoja annetuista vastauksista. Kaikki annetut vastaukset ovat liitteessä. Ajankohtaiset asiat pitäisi löytyä helposti etusivulta. Kuten näin kesällä uimarantojen syyhy ja levätilanne, miten uimarannat löytyvät ja miten niille pääsee, kunnan ulkoilusaarista enemmän tietoa. Myös kaikille terveydenhuollon sektoreille pitäisi löytyä sähköpostiosoite kunnan sivuilta. Puhelimet ovat koko ajan tukossa, asioita voisi hoitaa ja aikoja varata myös sähköpostilla tai verkossa. Ajankohtaiset asiat pitää julkaista nopeammin. Sipoo-Helsinki kysymys mitä asioita tulossa seuraavaksi? Ajankohtaiset tiedot enismmäisessä sivustossa Beslut på åtgärder och tidtabeller för tekniska tjänster som planläggning, vatten och avlopp Bibliotekets låneärenden via sidorna Bussiaikataulujen etsiminen oli hiukan työlästä, sekä sen selvittäminen mistä bussit lähtevät Söderkullasta, esim. kartta helpottaisi kokonaan uusia asukkaita. Hinnat Sipoon sisällä eivät selvinneet, eikä täysin mitä maksaa kertalippu Söderkulla-Hki keskusta. Bättre översikt. Svårt att veta vad som placerats var. Kommunen borde fundera på sin image. Nu ger sidorna ett konservativ kanske litet tråkig bild. Det skulle kunna finnas mer aktuella saker, såsom om evenemang. Hyresbostäderna kunde finnas på nätet och att kunna boka t.ex. läkartid via nätet. Det var svårt att hitta de lediga arbetsplatserna. Det är ju ngt som intresserar så rubriken skulle kunna finnas i huvudmenyn Esityslistat ja pöytäkirjat tulevat sivuille yleensä luvattoman myöhään Föredragningslistor och protokoll kommer i allmänhet sent i nötet - borde komma i nätet samma dag som p-kollet framläggs till påseende. Vore även bra med beslutslistor genast följande dag i nätet - i varje efter fullmäktiges och styrelsens möten. Haku -osio kuntoon. Jos tietoa ei löydy, myös siitä olisi hyvä tulla tieto. Sivuilta saisi löytyä kunnan työntekijöiden yhteystiedot.

12 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 12/24 hakumahdollisuus tehokkaammaksi Eri toimialojen tietojen ajantasaisuus on hukassa,päivitys??? Niukka tarjonta Joitakin kohtia tulisi selvittää, mitä mikäkin yksikkö tekee. Usein tarjotaan yhtyestieto, mutta ei aina tietoa siitä, missä asioissa ottaa yhteyttä. Kartta ei toimi kunnolla Mozillalla Firefoxilla Karttapalvelun olisi korjaamisen tarpeessa. Yritin niin Operalla kuin FireFoxillakin, kartta ei toiminut kummallakaan. karttapalvelut toimivimmiksi Karttatietoa saaristosta Kuvitusta voisi ehkä uudistaa ja muutenkin lisätä kuvia sivuille. Ja kuten kysyittekin, sähköistä asiointia voisi kehittää. Lisää ajantasaista tietoa muun muassa kaavoituksesta. Käykää katsomassa sivuja miten siellä on kartan kautta mahdollisuus hakea tarkasti tietoa aivan tontti ja rakennustarkkuudella. Vanhat tiedot pois tyyliin "Länsi Tas järven alueen tontteja haettavissa". Olivat haettavissa syksyllä Mera information om kommunalt beslutsfattande. Plocka fram rubriken "nyheter" så att man faktiskt ser det. Näyttävyyttä ulkoasuun. Miettiä miltä sipoo näyttää kuvin ja tekstein. Tuskin niin aneeminen ja harmaa kuin mitä se nyt on. Ei sivustosta jää mitään mieleen. Puheessa ja mediassa sipoo on kuitenkin muodostunut arvokkaaksi ja "hienoksi" paikaksi, joten nettisivujen tulisi mielestäni myös edustaa tätä samaa linjaa. päivitys tietyillä toiminnoilla useammin toimielinten päätökset tiedoksi paremmin koskee tiedottamista yleensä! suorat linkit esim. päiväkotien sivuille puuttuvat ja ostopalvelupäiväkodit huonosti mainittu Muutenkin yksittäistä tietoa joskus vaikea löytää... sähköisellä vuokra-asunto hakemuksella haluaisin kovasti muuttaa kuntaanne mutta lomakkeen haku reisuu on turhan pitkä Sökningsfunktionen fungerar inte. Fel på vissa svenska funktioner (som fungerar på finska). Borde finnas länkar till protokoll från nämndmöten mm. Det borde finnas länkar till anna godkända detalj- och generalplaner, även de som inte är aktuella just nu. Samma sak gäller vatten- och avloppskartor. tarkemmin erotellut palvelut heti etusivulla. Liian monta klikkausta päästäksesi varsinaiselle sivulle josta hakee tietoa. Tekstit selkeälukuisimmiksi (esim. yhtenäinen fontti), ja värit selkeämmiksi Tiedon haku, navigointi (välillä hyppää ruotsinkieliset sivut päälle, vaikka on valinnut kieleksi suomen), talvella tieto latujen kunnosta ja kunnossapito aikatauluista Tiedon hakua helpommaksi. Tietoa pitäisi olla paljon enemmän ja helpommin lajiteltuna. Esim bussi aikataulut, niiden reittikartat ja pysäkkiluettelot ehdottomasti. Paremmin harrastusmahdollisuudet; Pyörätiet, liikuntapaikat, pururadat. Enemmän tietoa myös alueen yhdistyksistä. Trevligare utseende, "med sin tid" t.ex. på sommaren mer somrigt utseende och info för resenärer. Ulkonäkö on aika tylsä ja liian "väritön". Uppdatera dem oftare, nu gammal information och lenkarna fungerar sällan. Mera info på sidorna, nu inget matnyttigt man måste ändo ringa växeln... Vaikea löytää tietoja ja ne ovat puutteellisia. Siihen parannusta. Vet ej är ingen data människa vielä enemmän tietoa, yhteystietoja ym... voisiko sinne saada linkkisivuston ajantasaisiin uutisiin, mm. Helsingin aluekaappauksesta. Tällaista ei varmaan itse kannattaisi ylläpitää, eikä siitä varmaan kannata maksaa,mutta jokin muu taho (arvaisin esim. että Ampparit.com) voisi sen tehdä jollain sponsorisopimuksella Yhteystiedoissa pitäisi olla ehdottomasti sähköpostiosoitteet! Olen yrittänyt jättää puhelimitse vesimittarini lukemaa jo yli viikon siinä onnistumatta

13 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 13/24 3. Vastaajien taustatietoja 3.1. Kotipaikka 67% vastaajista on Sipoon kunnan asukkaita, ja 33% ulkopaikkakuntalaisia.

14 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 14/ Sukupuoli 69% vastaajista on naisia ja 31% miehiä.

15 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 15/ Ikä Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä , , , , ja vuotiaat.

16 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 16/ Ammatti/asema Asemaltaan vastaajat ovat lähinnä toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, työntekijöitä, opiskelijoita, sekä yrittäjiä.

17 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 17/ Mistä olet tällä hetkellä yhteydessä internetiin? Kyselyyn vastattiin lähinnä kotoa tai työpaikalta käsin.

18 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 18/24 4. Yhteenveto Sipoon kunnan internet-sivujen käyttäjätutkimus toteutettiin , jolloin kyselyyn otti osaa 515 vastaajaa. Vastaajista 379 vastasi suomenkieliseen ja 136 ruotsinkieliseen lomakkeeseen. 67% vastaajista oli Sipoon kunnan asukkaita ja 37% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 69% ja miehiä 31%. Vastaajien suurimmat ikäryhmät olivat (36%), (29%), (15%), (7%), sekä vuotiaat (5%). Ammatiltaan vastaajat olivat lähinnä toimihenkilöitä (32%), ylempiä toimihenkilöitä (23%), työntekijöitä (17%), opiskelijoita (7%), sekä yrittäjiä (6%). Kaikista vastaajista 6% käy sivuilla päivittäin, 24% viikoittain, 24% kuukausittain, 38% satunnaisesti, ja 8% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 62% oli tullut sivuille vanhasta muistista, 18% tuli hakupalvelun kautta, 5% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta, 5% tuli sivuille sattumalta, ja 4% kuntatiedotteiden perusteella. Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta ajankohtaisasiaa (32%), asumiseen ja rakentamiseen liittyviä tietoja (20%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19%), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (17%), karttoja (15%), sekä kaavoitukseen liittyvää tietoa (15%). 52% oli löytänyt hakemansa tiedon kokonaan ja 37% osittain. 9% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa, ja 2% ei ollut hakenutkaan mitään erityistä. Eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä, kunnallisten tahojen ollessa kyseessä, terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (44%), koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (41%), kaavoitus-, mittaus- ja rakennusvalvonta-asioissa (36%), kirjaston kanssa (36%), sekä liikunta- ja vapaaaikapalvelujen kanssa (35%). Vastaajat olivat Sipoon kunnan verkkosivuista sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, että sivut toimivat ongelmitta, ja että sivut säästävät aikaa ja vaivaa. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei mitenkään erityisemmin erotu edukseen, että sivuston tietosisältö on osittain riittämätön, ja että sivustolla olevien tietojen löytämisessä on jonkin verran vaikeuksia (ks. kohta 7). Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,24 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,50. Vastaajille annettiin mahdollisuus omasanaisesti esittää kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuista. Vastauksissa esitettiin monia erilaisia yksityiskohtiin meneviä ehdotuksia ja kritiikkiä. Sivuille toivottiin mm. enemmän mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, enemmän tietoa Sipoon saaristosta, web-kameroita, tietoa bussiaikatauluista, sekä kunnan henkilöstön yhteystietoja enemmän ja helpommin löydettäväksi. Usean vastaajan mielestä sivuilla esiintyi paljon vanhentunutta tietoa. Tietojen päivittämiseen toivottiinkin kiinnitettävän paremmin huomiota. Myös ajankohtaisten tapahtumien ja asioiden uutisoimista toivottiin, ja nämä ajankohtaisasiat toivottiin sijoitettavan heti etusivulle näkyvään paikkaan. Kaikki vastaajat eivät olleet tyytyväisiä sivujen ulkoasuun; siihen toivottiin piristystä ja värikkyyttä. Myös joidenkin tekstien selkeyttä moitittiin, ja mm. fontteja toivottiin yhdenmukaistettavan. Karttapalvelu sai jonkin verran moitteita; joillakin käyttäjillä karttapalvelu ei toiminut lainkaan. Yleisesti ottaen sivut saivat jonkin verran kritiikkiä siitä, että sivuilla ei nähty olevan tarpeeksi tietoa, ja tiedon löytämisessä oli myös jonkin verran vaikeuksia joiltakin osin.

19 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 19/24 5. Liite: avoimet vastaukset kohtaan 2.8 Ajankohtaiset asiat pitäisi löytyä helposti etusivulta. Kuten näin kesällä uimarantojen syyhy ja levätilanne, miten uimarannat löytyvät ja miten niille pääsee, kunnan ulkoilusaarista enemmän tietoa. Myös kaikille terveydenhuollon sektoreille pitäisi löytyä sähköpostiosoite kunnan sivuilta. Puhelimet ovat koko ajan tukossa, asioita voisi hoitaa ja aikoja varata myös sähköpostilla tai verkossa. Ajankohtaiset asiat pitää julkaista nopeammin. Sipoo-Helsinki kysymys mitä asioita tulossa seuraavaksi? Ajankohtaiset tiedot enismmäisessä sivustossa Aktiivisemmalla päivityksellä. aloittaisin visuaalisesta ilmeestä ja käytettävyydestä Antaisin hyvän konsultin suunnitella uudet. Artborg 35:lle pitää saada ihan omat sivut kunnan sivustjen alle. Sieltä tulisi löytää kaikkien talossa olevien yhdistysten ja koulujen ja taiteilijoiden yhteystiedot. ks mallia Porvoon taidetehtaan sivuilta!!! Att de skulle fungera då de behövs Beslut på åtgärder och tidtabeller för tekniska tjänster som planläggning, vatten och avlopp Bibliotekets låneärenden via sidorna Bussiaikataulujen etsiminen oli hiukan työlästä, sekä sen selvittäminen mistä bussit lähtevät Söderkullasta, esim. kartta helpottaisi kokonaan uusia asukkaita. Hinnat Sipoon sisällä eivät selvinneet, eikä täysin mitä maksaa kertalippu Söderkulla-Hki keskusta. Bättre översikt. Svårt att veta vad som placerats var. Kommunen borde fundera på sin image. Nu ger sidorna ett konservativ kanske litet tråkig bild. Bör uppdateras oftare Det borde vara lättare att hitta kontaktinformation. Trafikinformation har jag inte hittat. Utveckla olika webbtjänster (och berätta om att de finns och var de finns, samt hur använda). Ordna kurser i webbanvändning för sådana som inte är så vana att söka information där? det kunde kanske vara lättare att hitta blanketter. Det skulle kunna finnas mer aktuella saker, såsom om evenemang. Hyresbostäderna kunde finnas på nätet och att kunna boka t.ex. läkartid via nätet. Det var svårt att hitta de lediga arbetsplatserna. Det är ju ngt som intresserar så rubriken skulle kunna finnas i huvudmenyn Det vore bra att kunna boka t.ex. läkartider och att kontakta läkare för konsultation per e-post. Det är krångligt att hitta något. En keksi! :) Ei tarvitse merkittävästi parantaa, hyvää työtä! en osaa sanoa enemmän linkkejä enemmän tietoa asioista Enemmän tietoa kunnan palveluista ja mahdollisuus hoitaa asioita netin kautta. enemmän voisi olla yhteystietoja, ja lomakkeita esim. asunnon haku kaavake ja tietoja haettavista vuokra asunnoista ja vuokrien määrät. tulevat sähkö- ja vesikatkokset olisi helppo päivittää sinne ei tarvitsisi soitella keskukseen tai huoltoyhtiöön turhaan. eniten haen sivuilta yhteystietoja ja niiden löytäminen on välillä kiven takana erityisesti kiinnostava asia olisi kertoa sipoon saaristosta, mitä saaria, millaisia palveluja siellä on jne. Nyt on vain maininta, että voi ottaa yhteyttä. Olisin tarvinnut tiedon heti... Esityslistat ja pöytäkirjat tulevat sivuille yleensä luvattoman myöhään

20 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 20/24 Föredragningslistor och protokoll kommer i allmänhet sent i nötet - borde komma i nätet samma dag som p-kollet framläggs till påseende. Vore även bra med beslutslistor genast följande dag i nätet - i varje efter fullmäktiges och styrelsens möten. genom att all aktuell information läggs genast på nätet genom att göra dem snyggare (utseendet på sidorna är inte så lockande, i varje fall då det gäller ungdomar) eftersom dom ser ganska tråkiga ut. Haku - toiminto laajemmaksi, ei ymmärrä, jollei osaa kysyä juuri samoilla sanoilla Väriä ja Sipoosta maisemakuvia - näyttävyyttä kaipaan Haku -osio kuntoon. Jos tietoa ei löydy, myös siitä olisi hyvä tulla tieto. Sivuilta saisi löytyä kunnan työntekijöiden yhteystiedot. hakumahdollisuus tehokkaammaksi Eri toimialojen tietojen ajantasaisuus on hukassa,päivitys??? Niukka tarjonta Har tittat efter information om kommunens tomter som kommer till salu. Texten har varit oförändrad sedan i höst. Man kunde informera ifall kommunen kommer att sälja tomter även i år och när det kanske kommer att ske. Hieman laajempi ja kattavampi tiedotus ajankohtaisasioista olisi mukava. Periaatteessa esim. HKI-Sipoo kysymykseen liittyen on aika hyvin tietoa tarjolla, mutta jossain määrin kiinnostaisi vielä tarkempi kuvaus siitä mitä asialle juuri nyt tai lähiaikoina on tapahtumassa. Karttapalvelu ei toimi kunnolla Firefoxilla - voisi olla myös muutenkin hieman kehittyneempi? Information om fastighetsaffärer, pris, båtplatser, kartor, web-kameror Söderskär, Gumbostrand etc. som kanske även förhindrar båtstölder informationen borde åtminstone vara aktuell. nu massor med gammal info som man bara blir sur på. Snabbare uppdatering. har tagit kontakt via webmastern (linken på ena sidan) men till dags dato aldrig fått nåt svar och de begärda uppdaterade sakerna har inte heller skötts om. Kommunen borde satsa mera resurser på att upprätthålla sidornas aktualitet då engång sidorna annars är väldigt bra gjorda. inloggningsmöjlighet för användare (ID-kort mm). Möjlighet att beställa kartor, utdrag mm direkt via nättjänsten (i stället för att köa i telefon) Jag skulle se till att all information som finns på sidorna är aktuella och att d skulle finnas nånting åt alla (unga och äldre). Om lediga hyresbostäder och vad som är aktuellt i sibbo jut nu. Joitakin kohtia tulisi selvittää, mitä mikäkin yksikkö tekee. Usein tarjotaan yhtyestieto, mutta ei aina tietoa siitä, missä asioissa ottaa yhteyttä. Julkisten rakennusten löytäminen on hankalaa. Miten esim. kaikista Nikkilän kouluista voi erottaa sen yhden tietyn? Pitää lähteä maastoon etsimään tai soittaa oa. laitokseen! Pitäisi olla kartta, jossa nimet ovat ao. rakennuksien päälle. Haun pitäisi toimia myös katuosoitteiden lisäksi myös nimillä esim. JOKIPUISTON KOULU niin, että haun avulla löytyisi myös kartalta tarkka kohta sijainnista. Sivustoilta pitäisi löytyä kaikki Sipoon oleellisimmat paikat! Kaavoitusta koskevat kartat osin hitaita avata ja hankalia tulostaa. Kartta ei toimi kunnolla Mozillalla Firefoxilla Kartta ei toiminut ainakaan mun Firefox-selaimella. Kartta palvelu olisi hyvä. Karttapalvelun olisi korjaamisen tarpeessa. Yritin niin Operalla kuin FireFoxillakin, kartta ei toiminut kummallakaan. karttapalvelut toimivimmiksi Karttatietoa saaristosta Kartutdrag och byggnadsinformation skulle kunna vara tillgängliga för alla på nätet. Katsokaa oppia vaikka Porvoon verkkosivuilta. Sipoon sivuilla tieto on vanhaa, ei ajantasalla. PÄivittäkää useammin. Lasten neuvolapalveluista vaikea löytää tietoa. Enemmän tietoa mitä kunnassa tapahtuu, myyjäiset, messut missä on kahviloita ruokapaikkoja jne. matkailu yms. tietoa. Seurojen ja harrrastustoiminnasta

21 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 21/24 enemmän tietoa. Päättäjien toiminnasta enemmän tietoa. Joukkoliikenneaikataulut ja liikenneyhteydet. Kattavammat yhteystiedot joka taholle. kiikku Koulujen ja päiväkotien esittelyjä paremmiksi. Kuntaan muuttajien näkökulman voisi ottaa paremmin huomioon. Koulujen sivuilla kohdassa huoltajien keskustelut on käsittämätön määrä lääkkeitä koskevia luetteloita, roskapostia varmaankin? Sivustojen siivous olisi paikallaan, eihän ne tuollaisina toimi vanhempien käytösssä ollenkaan. Idea vanhemmille tarkoitetusta keskustelupalststa on sinänsä hyvä. koulujen sivut ajantasalle Kunnalliset päätökset (pöytäkirjat) tulisivat nopeammin eisille (tällä hetkellä n. kuukauden viivellä) Kunnallisten päätöksien pöytäkirjat varkkosivuille. Kunnan kartta ei toimi Firefox-selaimella. Tiedän, että uudempi kartta on olemassa, mutta sitä ei ole jostain syystä julkaistu. kunnon kartat, tiehaku kunnan alueelta kuntarajat ylittävä karttapalvelu olisi hyvä, Kuvitusta voisi ehkä uudistaa ja muutenkin lisätä kuvia sivuille. Ja kuten kysyittekin, sähköistä asiointia voisi kehittää. Käytän useiden kuntien verkkosivuja, melkein parhaat on Vantaalla; pöytäkirjat, esityslistat jne... Laajentamalla tai lokeroimalla hakusanalla haetavia tietoja, siten, että joskus löytyisi asia mitä hakee. Laatisin kunnan päivähoidolle paremmat sivut, jos olisi enemmän työaikaa sille. Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjojen liitteet sivuille. Paperikopiot voi unohtaa. Kunnan ja elinkeinoelämä sivujen parempi linkitys yhteen - esim avoimet työpaikat, yritysten uutiset ja tiedotteet jne. linkit päiväkotien kotisivuille Linkitystä ja siihen liittyvää otsikointia voisi kehittää entisestään. Muutoin loistavilta sivuilta ei aina löydä etsimäänsä heti, koska asiat ovat monen linkin takana ja linkit pikkupränttiä. Lisää ajantasaista tietoa muun muassa kaavoituksesta. Käykää katsomassa sivuja miten siellä on kartan kautta mahdollisuus hakea tarkasti tietoa aivan tontti ja rakennustarkkuudella. Vanhat tiedot pois tyyliin "Länsi Tas järven alueen tontteja haettavissa". Olivat haettavissa syksyllä Lisää mahdollisuuksia sähköiseen asioiden hoitoon Lisää tietoa esim. nuorten urheilumahdollisuuksista. Linja-autoliikenteen reittikarttojen saatavuus. Lukkarin koulun kotisivut eivät tällä hetkellä aukea etusivua pidemmälle. Lisäämällä palveluita/ yksityiskohtia, päivittämällä useammin Lite svårt ibland att hittar länk till extern information, som busstider. Gör en "mina sidor" så jag kan spara mina favoriter länker, och blir tex informerat om det finns ny information Lol ei voi kuin nauraa... tämä kunta ei näköjään osaa hoitaa asioitaan jos jonossa on 200 asunnontarvitsijaa. Etsimme muualta. lättare att hitta svårt att veta var man skall söka Mer aktuell information och bilder Mer info om diverse service. Mera aktuellt. Nämndernas protokoll. Protokollen snabbare på internet. Mera blanketter som man kan fylla i på nätet Mera information om kommunalt beslutsfattande. Plocka fram rubriken "nyheter" så att man faktiskt ser det. mera information om vad som händer i kommunen Miksei sivuilla ole kesakuun tapahtumakalenteria? eiko kesakuussa ole yhtaana tapahtumaa?

22 OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 22/24 Modernare utseende, mer interaktiva tjänster, dynamiskt innehåll osv. Möjlighet att stäla direkta frågor till kommunbeslutfattare. HAr försökt få kontakt med kommunen för att fråga om Sibbo kommun har tänkt utveckla möjlighet till trådlöst bredband i skärgården. Sibbo vimlar av sommarhusägare, som vill gärna jobba frpn sin stuga. Vissa somamrkommuner i inlandet har såna tjänster Nopeampaa tiedottamista ja lisää ajankohtaisia uutisia Nyt jos koskan Sipoon olisi syytä uudistaa sivustonsa ja alkaa tarjota palveluja ihan oikeasti verkon kautta. Näyttävyyttä ulkoasuun. Miettiä miltä sipoo näyttää kuvin ja tekstein. Tuskin niin aneeminen ja harmaa kuin mitä se nyt on. Ei sivustosta jää mitään mieleen. Puheessa ja mediassa sipoo on kuitenkin muodostunut arvokkaaksi ja "hienoksi" paikaksi, joten nettisivujen tulisi mielestäni myös edustaa tätä samaa linjaa. Osa verkkosivuista olettaa, että kaikki käyttävät exploreria - mozilla unohdettu. Ovathan sivut selkeät, helppo liikkua jne., jos tietoa on vähän ja niitä ei muuteta ja juurikaan päivitetä, ja jos niitä käyttää usein. Sivusto on lähinnä kuin ilmoitustaulun huono sähköinen versio. Katsokaa vaikka naapurikuntien sivuja!!! Otroligt svårt att hitta tex. tel.nr till folk i kommunen. I Sibbo-frågan så är nyaste informationen sist, när det skulle vara enklare för läsaren att få sista information en högst uppe Parantaisin mm. hakupalvelua paremmat valikot ja otsikoinnit niin, että tieto löytyisi nopeammin. Kysely tuli heti sivulle tultaessa, joten haettua tietoa ei edes voinut vielä löytää (kysymys siis aika turha...). -parempi hakulaite, jos yritän hakea uudesta yläasttesta tietoa uutena paikkakuntalaisena, niin kyllä sitä saa etsiä. Nyt tiedän, että sitä löytyy Nikkilän yläasteen sivulta... Pikayhteyksiä eri henkilöille/tahoille. Esim. kenelle voin ilmoittaa ilkivallasta tai sitä, että "pullonpslsutuspönttö" pitäisi tyhjentää. päivittämällä useammin päivitys tietyillä toiminnoilla useammin toimielinten päätökset tiedoksi paremmin koskee tiedottamista yleensä! pöytäkirjat ja esityslistat ajantasalle!!! tarkempaa tietoa, mitä asioita käsitellään kokouksissa! Pöytäkirjoihin kaikki liitteet mukaan. Enemmän tietoa tulevista asioista ja päätöksistä. Raikkaampi ulkoasu päivitettyä tietoa - usein vanhentunutta/puutteellista Rakennetta selkeytettävä. Rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvät palvelut parannettava. Sanahaulla voisi löytää paremmin Se on hyvä näin, kun vain esim. vuokraasuntokohteisiin saisi esille asuntojen hinnat myös ja älkää antako palakaan Sipoon tonttimaasta Helsingille. Selkeyttä siihen, miten löytää esityslistat ja niiden liitteet. Itselleni tärkeä liite oli aluksi esityslistan liitteenä, mutta sitten kun kokous oli ohi ja tuli pöytäkirja, tuota tärkeää dokumenttia sos. ter. ltk:n kokouksesta ei sitten enää ollutkaan. Selkeyttä, parempi navigointi, enemmän kuvia mutta selkeitä sellaisia Selkeyttäisin sisältöä huomattavasti. selkeämmät valikot marginaalissa, nyt jotenkin epämääräiset ja ylimalkaiset selvennee vastaksista liitteet ptk mukaan ja luettaviksi kartat mukaan Sivuston rakenne on epäselvä, haetun tiedon löytäminen on melkoista arpapeliä. Muuttaisin tekstin kokoa myös suuremmaksi, sillä sivustoa käyttää varmasti moni vanhuskin joilla ei näkö ole parhaimmasta päästä. Sivustot selkeämmäksi, infoa ei kovin helppo löytää tällä hetkellä, eivät ole loogisesti aseteltu. snabbare och utförligare tjänster för Sibbo kommun! suorat linkit esim. päiväkotien sivuille puuttuvat ja ostopalvelupäiväkodit huonosti mainittu Muutenkin yksittäistä tietoa joskus vaikea löytää...

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki Päiväys: 16.11.2011 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asukastilat ja intranet

Asukastilat ja intranet Asukastilat ja intranet. Ikäsi Vastaajien määrä: 7 0 5 0 5 0 5 0 5 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 alle 0 0 5 6 50 5 65 66. Asuntosi koko Vastaajien määrä: 7 0 0 0 0 40 50 60 70 80 90 0 50m 5 80m 80 09m

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. Kirkkonummen kuntalaisbarometri 2007 2 Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1

KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011. Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 KIRKKONUMMEN KUNTALAISBAROMETRI 2011 Kuntalaisbarometri 2011 Intervox Research Oy 1 Tutkimuksen sisältö 1. Taustatiedot 3 7. Hyvä elämä 106 2. Yleisarvosana 14 8. Kunnan hallinto 136 3. Terveyspalvelut

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012

Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 Verkkosivujen käyttäjäkysely uudistus 2012 1. Arvioi uudistettuja Kouvolan kaupungin internetsivuja (http://www.kouvola.fi) asteikolla yhdestä viiteen; 1=täysin eri mieltä/erittäin tyytymätön, 5=samaa

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport

Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport Matkailupalveluiden kartoitus Kartläggning av turismtjänster Loppuraportti / Slutrapport 15. heinäkuuta 2010 15. juli 2010 Länsi-Uudenmaan AKO:n toimeksiannosta På uppdrag av AKO Västnyland Visit Southpoint

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Roosa Nääppä Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 209 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Veneitä tulossa ja lähdössä Säpin satamasta

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Sirkku Huisko kaavoitusarkkitehti planläggningsarkitekt Sipoon kunta Sibbo Kommun Kehitys- ja kaavoituskeskus Utvecklings och planläggningscentralen

Sirkku Huisko kaavoitusarkkitehti planläggningsarkitekt Sipoon kunta Sibbo Kommun Kehitys- ja kaavoituskeskus Utvecklings och planläggningscentralen Nikkilän keskusta-alueen ideasuunnitelma Idéplan för Nickby centrum Asukaskysely, YHTEENVETO 28.05.2009 (4.8.2009) Invånarenkät, SAMMANDARG 28.05.2009 (4.8.2009) Sirkku Huisko kaavoitusarkkitehti planläggningsarkitekt

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16.

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16. Testaa asuntosi kiinnostavuus KoeKaupassa s. 8 Majakka hallituksen verraton työkalu s. 16 Vuokra -asuntojen kysyntä kasvussa s. 30 Avaa luukut luovuuteen s. 10 3 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26

Lisätiedot

Parhaat vuosikertomukset

Parhaat vuosikertomukset Parhaat vuosikertomukset NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Vuosi yrittäjänä -parhaat vuosikertomukset 2009 Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2009 Toimittaneet: Turo Numminen ja Virpi Utriainen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä

Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Käyttäjäkysely tulosten tiivistelmä Helsingin kaupunginosien Helka ry:n palvelimella sijaitsevien kotisivujen kotisivujen käyttäjäkysely järjestettiin 5. 26.10.2007 Mitä käyttäjät sanoivat? Taustaa kaupunginosien

Lisätiedot

Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6

Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6 Kokkolan kaupungin tiedotuslehti Karleby stads informationstidning 02 2015 Tontin voi varata kotikoneelta s.4 Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6 Pienhankinnoille oma verkkopalvelu s.11 Pääkirjoitus

Lisätiedot

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2010 Sosiaalinen media Social media 82 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar Kysymykset ja vastukset Frågor och svar Aukioloajat Toivomuksia että kirjasto aukeaa aiemmin aamulla, on pitempää auki illalla, auki lauantaisin vuoden ympäri ja sunnuntaisin Kirjaston aukioloaika määräytyy

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot