SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2017 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN"

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN ja toteuma Sisällys SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA... 2 HALLINTOPALVELUT... 6 OPETUSPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT KULTTUURIPALVELUT KIRJASTOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISOPALVELUT

2 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 2013 Henkilöstösuunnitelma Toteutui osittain Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma valmis Työskentely aloitettiin ja opetuspalveluissa tehtiin Orimattilan yhteiskoulussa koulukohtainen työhyvinvointimalli ja kokeiltiin sitä. Opetuspalveluissa tehtiin työhyvinvointikartoitus. Opetuspalveluiden malleista keskusteltiin palvelukeskuksen johtoryhmässä ja sovittiin, että niiden pohjalta jatketaan koko palvelukeskusta koskevan hyvinvointisuunnitelman valmistelua Henkilöstön hyvinvointisuunnitelman tekeminen 2016 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2017 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2

3 TIEDOTTAMINEN 2013 Viestintäsuunnitelman valmistelu tulosalueiden kanssa Hyväksyttiin palvelukeskuksen viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma valmis Toteutunut Viestintäsuunnitelman toteutus Henkilöstöresurssi: viestintäsihteeri (tehtävämuutos) Lautakunnan henkilöstöresurssiesitys kaupunginhallitukselle keväällä Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 2017 Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 3

4 LAATUTYÖ 2013 Laatutyömallin valmistelu koko sivistyspalvelukeskukselle Aloitettu 2014 Laatutyömallien kehittäminen Keskustelut palvelukeskuksen tulosalueiden kanssa ja yhteistä suunnittelua laatutyöstä. Tehtiin opetuspalveluiden laatuarviointi keväällä Laatutyömalli valmis Työ kesken. Jätettiin seudullinen rahoitushakemus jätetty laatutyömallin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa Laatutyömallien kehittäminen 2017 Laatutyömallien kehittäminen 4

5 TIETOTEKNIIKKA 2013 Tietotekniikkasuunnitelma Sivistyspalvelukeskuksen tietotekniikkasuunnitelma hyväksyttiin Käyttöönotto Tietoliikenneverkko: liikennöintivarmuuden ja nopeuden nostaminen 2015 Käyttöönotto ja henkilöstöresurssi: tietotekniikkatukihenkilö sivistyspalveluihin (ATK-osasto) Toteutettiin Erkko-lukion sähkö- ja tietoliikenneverkon uusiminen ja valmiuksien rakentaminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Tietoliikenneyhteyden nopeutta nostettiin lukiossa ja yhteiskoulussa. Yhteiskoulun ja lukion langaton verkko uusittiin. Pennalan, Virenojan, Myllylän, Jokivarren ja Tönnön tietoliikenneliittymän uusiminen ja nopeuden nosto Kyläkoulujen tietoliikenneyhteyksien parantaminen 2017 Kyläkoulujen tietoliikenne yhteyksien parantaminen 5

6 HALLINTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN HALLINNON SUUNNITELMALLISUUS, JOUSTAVUUS JA PALVELUTUOTANNON TUKEMINEN 2013 Kehittämissuunnitelman laadinta Koulujen laskujen tarkastus ja tiliöinti Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimen kehittämissuunnitelman kokouksessaan Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyivät pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskukseen Henkilöstöasioiden kouluttaminen Laadittiin Orimattilan kaupungin opas työntekijöille

7 HALLINNON KUNTALAISLÄHEISYYS 2013 Päätöksenteon perusteluiden korostaminen Päätöksenteossa on nojauduttu Orimattilan kaupunkistrategia 2020 ja Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteisiin mistä ovat esimerkkinä sivistystoimen palveluverkossa 2014 toteutetut muutokset Kotisivujen kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen Sivistystoimenjohtaja sekä tulosaluejohtajat ovat osallistuneet moniin keskustelutilaisuuksiin palveluverkon kehittämisestä. Facebook otettiin käyttöön tiedotuskanava. Tuotettiin uutta tiedotusmateriaalia asiakkaille ja niitä julkaistiin kaupungin kotisivuilla (mm. Kouluun ilmoittautumisopas, Koululaisten iltapäivätoiminnan esite) Tiedotuksen lisääminen Kouluille ja päivähoitoyksiköissä on otettu käyttöön Pedanet oppimisalusta, joka toimii myös yksiköiden kotisivupohjana. Oppimisalustan ja kotisivujen käyttöönotto tapahtuu toimintavuoden alussa syksyllä Koulujen Wilma viestinnän ohje tulee lautakuntaan hyväksyttäväksi

8 HALLINNON TARKOITUKSENMUKAISET TOIMINTATAVAT 2013 Työtehtävien järjestely Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyi pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskuksen toimistosihteereille Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Kouluun ilmoittautuminen toteutettiin sähköisenä. Iltapäivätoiminnan haketumista ja toiminnan periaatteita selkeytettiin Prosessien kehittäminen

9 HALLINNON RIITTÄVÄ, OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 2013 Toimistosihteerien yhteistyön lisääminen Yhteistyö on lisääntynyt oppilasasioissa ja henkilöstöasioissa. Koulutussuunnitelma 2014 Työnohjausta Koulutusta Henkilöstölle järjestettiin sisäistä tietotekniikkakoulutusta ja psykologeille säännöllistä työnohjausta Eläketoimien täyttäminen Toimenkuvien tarkistus Lukion toimistosihteerin viralle ei saatu kaupunginhallituksen täyttölupaa, mutta virka voitiin kuitenkin täyttää yt-menettelyssä vapaaehtoisuuden pohjalta

10 OPETUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 2013 Esikouluryhmässä 1 aikuinen/10 lasta Alkuopetusryhmän tavoitekoko 20 Perusopetusryhmän tavoite max. 25 Nuorisotoimen kanssa tehtävän yhteistyön malli Koulunuorisotyöntekijä aloittaa Laaditaan yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa toimimiseksi Sijoituslasten opetuksen selkiinnyttäminen Etappiryhmät aloittavat Joustavan po:n aloittaminen (opetussuunnitelman muutos) 3-portaisen tuen suunnitelma valmis Oppilaaksioton periaatteet ja kriteerit Uudet oppilaaksiottoperiaatteet hyväksyttiin Määriteltiin tavoitellut ryhmäkoot ja oppilaaksiottoalue sekä lähikoulualueet. Koulunuorisotyöntekijä aloitti työskentelyn. Aloitettiin 3-portaisen tuen suunnitelman toteutus: Toteutettiin sijoituslasten opetuksen siirtäminen suoraan osaksi opetuspalveluja ja etappiryhmät aloittivat syksyllä Joustavan perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin Yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa ei toteutunut. 10

11 2014 Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Kunta yhtenä koulupiirinä, hallintosäännön muutos Laaditaan yhteistyömalli sairaalaopetukseen 3-portainen tuki ajetaan koulujen arkeen: resurssien uudelleen kohdentaminen Selvitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan ottaminen koulujen toiminnaksi Sähköinen esiopetukseen ja kouluun hakeutuminen Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun opetussuunnitelman valmistelu aloitettiin ja sivistystoimenjohtaja nimesi opetuspäällikön vetämään OPS-työtä yhdessä opetuspalveluiden OPS-ohjausryhmän kanssa. OPStyöskentely käynnistyi syksyllä. Uusi oppilashuollon opetussuunnitelma hyväksyttiin Sairaalaopetuksen yhteistyömalli ei toteutunut. Opetuspäällikön kautta avustajaresurssin uudelleen suuntaaminen kouluille ja erityisen tuen oppilaiden sijoittumisen ohjaamisen tehostaminen sekä erityisen tuen päätösten systemaattinen tarkastaminen ja päätösten teon systematisointi. Esi-opetukseen ja koulujen ensimmäisille luokille pystyi hakemaan sähköisesti. Lukion valtakunnallinen tuntijako hyväksyttiin ja kommentoitiin lukion OPS-työn aloitusta Opetushallitukselle. Rakennettiin sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät tekniset ratkaisut Erkko-lukioon. Otettiin käyttöön koulunuorisotyön yhteistyömalli nuorisopalveluiden kanssa. Opetuspäällikön antoi ohjeen sijoituslasten tiedonvaihdosta Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun OPS-työtä tehtiin yhdessä seudullisesti ja seudullisen aikataulun mukaisesti. Aineryhmätyöskentely oli kevään 2015 painopistealueena ja osallistuttiin seudullisen aineryhmätyöskentelyyn. Lukion OPS-työ käynnistettiin Erkko-lukiossa valtakunnallisten lukio-opetuksen opetussuunnitelmaperuste-ehdotuksen kommentoinnilla huhti-toukokuussa

12 Erkko-lukiossa aloitettiin harjoittelemaan sähköisiä kokeita ja testattiin ylioppilaskirjoituksissa käytettävää koeympäristöä Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 1-6 ja opetussuunnitelman yleisten osien hyväksyminen Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion OPS:n hyväksyminen Uudistettu ylioppilastutkinto 2017 Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 7-9 Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon 12

13 SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ Yhteistyötahojen kartoitus ja suunnitelma Peruskoulun opetussuunnitelmatyöhön on otettu mukaan oppilashuollon henkilöstöä ja sidosryhmiä (esim. yrittäjät) sekä huoltajat Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu 2016 Perusasteen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen - oppilashuollon ohjausryhmä - yhteistyömallien liittäminen osaksi opetussuunnitelmaa (nivelvaiheet esim. esiopetus/perusopetus, koulunuorisotyö jne.) Lukiokoulutuksen yhteistyön vahvistaminen seudullisesti 13

14 2017 VARHAISKASVATUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PÄIVÄHOITOTARJONNAN KEHITTÄMINEN KYSYNTÄÄ VASTAAVAKSI 2013 Päiväkotipaikkojen lisäys, Myllylä 21 Perhepäivähoidon suunnitelma ja kehittäminen Perhepäivähoitajien rekrytointi Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen 2014 Virenojan koululle esiopetusryhmä Vuorohoidon suunnitelman päivittäminen Perhepäivähoidon koulutus ja laatutyö Perhepäivähoitajien rekrytointi 14 Myllylän päiväkodin laajennus toteutui ja otettiin 21 lisäpaikkaa käyttöön. Perhepäivähoidon suunnitelma työstettiin, perhepäivähoitajia rekrytoitiin eläkkeelle siirtyneiden tilalle. Avoimen toiminnan suunnitelma päivitettiin ja asiakastyytyväsyys vastauksia hyödyntäen pyrittiin vastaamaan kysyntään. Esiopetusryhmä Virenojan koululle 8/14. Vuorohoidon linjaukset päivitettiin 2/-14 Perhepäivähoitajille suunnitellut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät koulutukset toteutettiin ja hoitajien työsuhde etuja parannettiin(oman sairaan lapsen palkallinen vapaa).

15 Henkilöstön uudelleen organisointi, aloitetaan (hallinto) avoin toiminta, 1 hoitajan lisäys Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisän tason arviointi (vertailu Päijät-Häme) kh Perhepäivähoitajien perehdyttäminen uuteen Effica-päivähoitoohjelmistoon aloitettiin. Effica- päivähoito-ohjelma käyttöön koko varhaiskasvatuksen alueella 8/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti eläkkeelle siirtyneiden tilalla. Nimettiin kehittämistyöryhmä -> Peltolan varhaiskasvatusaluemallin myötä aloitettiin hallinnon henkilöstön uudelleen organisointityö. Yksityisen tuen arviointi (vrt. Päijät-Häme). Vastaus tuen korottamiseksi kuntalaisaloitteeseen lautakunnassa 6/-14, mutta korotus ei toteutunut Päiväkotipaikkojen lisäys, 63 paikkaa Peltola (6 opettajaa ja 3 hoitajaa) Perhepäivähoitajien rekrytointi Vekkulan tilaratkaisut Varhaiskasvatuksen hallinnonuudistaminen (perhepäivähoidon ohjaus) Avoimen toiminnan edelleen kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Peltolan laajennus edennyt aikataulussaan ja paikkalisäys toteutuu. Henkilöstörekrytointi aloitettiin 4/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti vuoden alkupuolella. Vekkula jatkaa samoissa tiloissa. Hallinnon uudistus edennyt suunnitellusti; kahden päivähoidon ohjaajan, päiväkodin johtajan ja varajohtajan tehtävät järjestetään uudella tavalla->jaettu johtajuus- malli. Aloitettiin säännölliset yhteispalaverikäytännöt (varhaiskasvatusneuvola-lastensuojelu ja kolmas sektori) lapsiperheiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi. Alkuvuodesta järjestettiin lauantaitapahtuma perheille. 15

16 2016 Päiväkotipaikkojen lisäys, 42/42 paikkaa Virenoja/Järvikunta, (8 opettajaa ja 4 hoitajaa) Yksityisen palvelutuotannon kehittäminen -> yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen. Perhepäivähoitajien rekrytointi Pyritään säilyttämään perhepäivähoitotarjonta Vekkulan suunnitelma Avoin varhaiskasvatus ja osapäivähoitosuunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen aluemalli- suunnitelmatyön jatkaminen. 16

17 KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN, VARHAINEN TUKEMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN 2013 Esiopetuksen kolmiportainen tuki Pienten (alle 5v.) lasten erityisen tuen suunnitelma OPS työ Kolmiportaisen tuen mallin kouluttautuminen asteittain käynnistettiin. Lasten kuntoutustyöryhmässä tehtiin yhteistä tarvekartoitusta koskien pienten lasten tuen tarpeita. Esiops- työryhmä nimettiin ja aloitti toimintansa 9/ Erityisen tuen (alle 5 v.) suunnitelma käytäntöön Erityistyöntekijät/organisointi OPS -työ Erityisen tuen suunnitelma ei toteutunut, kehittämisyhteistyö ko.saralla jatkui säännöllisenä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja aloitti 8/-14 työnsä. Varhaiskasvatuksen erityistyöntekijöiden liittyminen koulun ja lastensuojelun yhteistyöryhmiin. OPS- työryhmä jatkoi työtään toukokuuhun -15 saakka OPS:t käytäntöön 3-portaisen tuen malli koko varhaiskasvatuksen alueella Henkilöstösuunnitelman päivittäminen lain velvoitteen mukaiseksi (henkilöstöresurssi) OPS- työssä edetään valtakunnallisten esiops- aikataulun mukaan, siten että ESIOPS on valmis 8/ portaisen tuen malli jalkautumassa koko esiopetusalueelle. Henkilöstösuunnittelu jatkuu aluemallinkehittämistyön ohessa Alle esiopetusikäisten lasten 3-portaisen tuen suunnitelman laatiminen. Terveys -lasten liikunnan ja ravinnon merkitys, suunnitelman toteuttaminen. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma ESIOPS:n laadinnan yhteydessä. 17

18 2017 Mediakasvatustyön jalkauttaminen. Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma. YHTEISTYÖ 2013 Painopisteenä: lastenkulttuuri Moniammatillinen / poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö / yksityisen päivähoitopalveluiden kanssa Yhteistyö lasten kulttuuriin Efekti. Yhteiset suunnittelupalaverit toteutettiin. Yksityisiä päivähoitopalveluja markkinoitiin kunnallisen toiminnan yhteydessä Lastenkulttuuri painopistealueena jatkuu Neuvola-päivähoito yhteistyön kehittäminen Lastensuojelu-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen Päivähoitolapset osallistuivat lasten kulttuuritarjontaan. Työstettiin neuvola-päivähoitoyhteistyön suunnittelua. Suunnitelmallinen yhteistyö: yhteisiä koulutuksia, yhteiset asiakasperheet -> aloituspalaverikäytännön jalkauttaminen Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu esi- ja alkuopetuksessa Nivelvaihe yhteistyötä edelleen kehitettiin suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen /eritysopetukseen. 18

19 2016 Avoin varhaiskasvatus-perhetyö- kolmassektori: nivelvaiheyhteistyö -> perheitä ennalta tukeva varhaiskasvatus yhteistyössä. Suunnitelman luontia, toteuttamista yhdessä arjessa. Lasten terveys ja liikunta yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. ruokahuolto, neuvola, kolmas sektori). Seudullinen yhteistyö esim. esiopetukseen liittyvissä käytännöissä Perheitä tukevan avoimen varhaiskasvatuksen jalkauttaminen eri varhaiskasvatusalueille (päiväkodeissa tapahtuvaa toimintaa). KULTTUURIPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KULTTUURIPALVELUT LISÄÄVÄT HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ SEKÄ TUKEVAT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA 2013 Elävää kuvaa etsimässä kiertävä elokuvateatteri -hanke 05/2013 asti 2014 Kiertävää elokuvateatteri-toimintaa jatketaan uusia yhteistyökumppaneita Wellamo-opiston markkinoinnin tehostaminen ja palvelujen ulottaminen koko kaupungin alueelle Elävää kuvaa etsimässä -hanke toteutui hyvin. Näytöksiä hankkeen aikana oli yhteensä 8 ja katsojia 427. Tavoitteeksi asetettu 45 katsojaa/esitys ylittyi. Hanke synnytti uusia kontakteja kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin välille. Hankerahoituksella hankittiin kulttuuritoimelle siirrettävä elokuvien esityskalusto. Elokuvanäytöksiä on hankkeen jälkeen ollut muutamia. Elokuvien lisenssimaksut sekä mainoskulut ovat olleet esteenä laajempaan toimintaan, koska elokuvatoiminnalle ei ole varattu kulttuuritoimen budjetissa rahaa. 19

20 Wellamo-opisto markkinoi pääasiassa itse omaa toimintaansa ja opiston kurssien markkinointi on selkeästi tehostunut. Kursseja on järjestetty myös kylissä Museoiden vaihtuvien näyttelyiden määräksi vakiintunut yht. vähintään 4/vuosi 2016 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille 2017 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille KAIKKIEN TAVOITETTAVISSA OLEVAT KULTTUURIPALVELUT 2013 Lasten ja nuorten kulttuuripalveluita kehitetään lähtemällä mukaan seudulliseen EFEKTI-lastenkulttuuriverkostoon 2014 EFEKTI Taidemuseolla vähintään yksi lapsille / nuorille suunnattu näyttely / vuosi Orimattila liittyi Efekti-lastenkulttuuriverkostoon. Vuonna 2013 kulttuurivierailuja Orimattilan kouluilla ja päiväkodeilla oli yhteensä 12 ja niihin osallistui 1563 lasta ja nuorta. Verkoston toiminta on saanut kouluilta ja päiväkodeilta erinomaista palautetta. Efekti lastenkulttuurikeskus sai OKM:ltä rahoitusta toimintaansa , mikä käytettiin suoraan kulttuuritarjonnan lisäämiseen kouluille ja päiväkodeille. 20

21 Taidemuseon budjetti ei vuonna 2014 mahdollistanut lapsille/nuorille suunnatun näyttelyn järjestämistä EFEKTI 2016 EFEKTI 2017 EFEKTI Kulttuurikasvatusohjelman sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin. Ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Efektilastenkulttuurikeskuksen kanssa. Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu KULTTUURIPALVELUT VAHVISTAVAT KAUPUNKILAISTEN IDENTITEETTIÄ JA SÄILYTTÄVÄT KAUPUNGIN OMALEIMAISEN KULTTUURIPERIMÄN 21

22 2013 Museoiden kokoelmien sähköinen luettelointi WebMusketti - tietokantaan jatkuu 2014 Kotiseutuarkiston järjestyksen ylläpitotyöt Kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteisen toimijalistan kartoitus Vuonna 2013 saatiin museovirastolta avustusta kotiseutumuseon kokoelmien sähköiseen luettelointiin WebMusketti -kokoelmatietokantaan, joka käytettiin työntekijän palkkaamiseen 2 kk ajaksi. Luetteloitua saatiin 212 esinettä. Kotiseutuarkistoa ei järjestetty, koska työntekijän palkkaukseen ei ollut määrärahoja eikä kulttuuritoimenjohtajan työaika riittänyt järjestelytöihin. Kulttuuritoimijoista ei ole tehty erillistä listausta. Orimattilan kaupungin kotisivuilta löytyy tietoa eri kulttuuritoimijoista Kulttuuri -sivustolta. Yhdistysluettelo päivitetään vuosittain Kaupungin kulttuuritoimijoiden esille tuominen Vanhojen Orimattila-aiheisten filmien elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä Orimattila-Seura ry:n kanssa. UKK-aiheisia elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä UKK-arkiston kanssa. Orimattilan 150v. juhlavuoden tapahtumia järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 2016 Taidemuseon kokoelmat luetteloitu sähköisesti WebMuskettitietokantaan 2017 Kotiseutumuseon kokoelmien sähköinen luettelointityö jatkuu 22

23 KULTTUURIPALVELUIDEN TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN 2013 Museoiden palvelutarjonnan kehittäminen: taidemuseon museokaupan ja www-sivujen uudistaminen Markkinointiyhteistyö kaupungin hallinnon kanssa 2014 Vakinaistetaan vuosittainen tapahtuma-/perinnepäivä kotiseutumuseolle Museokauppaan hankittu muutamia uusia tuotteita, mutta laajempaan uudistukseen ei ole ollut määrärahoja. Www-sivuja ei ole uusittu. Taidemuseolle on avattu oma Facebook-sivusto. Orimattilan taidemuseota on markkinoitu kaupungin hallinnon kanssa yhteistyönä teettämällä Megamyyntiareenalle mainostaulut. Perinnepäivään ei ole ollut määrärahoja kotiseutumuseon budjetissa. Orimattila-Seura ry on pitänyt museolla perinteisen Orimattila-Päivän sekä vanhojen esineiden esittelyillan Kahvilatoiminnan aloittaminen taidemuseolla Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Maanlaajuinen Museokortti käyttöön taidemuseolle 2016 Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Museokortin hyödyntäminen taidemuseon markkinoinnissa 2017 Taidemuseon kävijämääräksi vakiintunut vähintään kävijää vuodessa Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen 23

24 KIRJASTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KIRJASTON PALVELUKULTTUURIN VAHVISTAMINEN 2013 Ajanmukainen kokoelma ja laadukas palvelu Satutuokiot, vinkkaus Toteutuneet muilta kuin vinkkauksen osalta. Vinkkaukseen ei ole ollut resursseja. Kotikirjastopalvelu 2014 kuten 2013 Satutuokiot lopetettu ja palvelun saatavuus heikentynyt supistettujen aukioloaikojen vuoksi kuten 2013 Kotikirjastopalvelu toimii Yhteistyön vahvistaminen nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa Olemassa olevan resurssin muuntaminen: kirjastonhoitaja lasten ja nuorten palveluille 24

25 omatoimikirjaston kehittäminen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2017 KIRJASTON TOIMIPISTEET, KIRJASTOAUTO Palvelut keskittyvät pääkirjastoon ja kirjastoautoon Toteutunut Artjärven kirjaston lakkauttamisen myötä Uusi kirjastoauto Kattava reittisuunnittelu koko Orimattila huomioiden 25

26 2016 Palveluiden kattavuuden selvittäminen 2017 KIRJASTON TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN 2013 Uusi lainauspiste Toteutunut Pääkirjaston laajentamistarve Kirjasto palvelujen ajanmukaistaminen ja houkuttelevuus Toteutunut palvelujen ajanmukaistamisen osalta: hankittu kirjastoon digitointilaitteet sekä tablettitietokoneita

27 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 2013 Yhteistyö kaupungin toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa Yhteisiä projekteja koulun ja kulttuuritoimen kanssa Seudullinen kirjastoyhteistyö alkaa Seudullinen verkkokirjastotoiminta käynnistyi. 27

28 2015 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2016 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2017 HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTI 2013 Uusi lainauspiste Työnohjaus Työkyky- ja koulutuspäivät Lainauspiste on uusittu. Työtehtävät ja toimenkuvat päivitetty. Järjestetty kaksi tyky-päivää. 28

29 2014 Työkyky- ja koulutuspäivät Järjestetty kaksi tyky-päivää Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2016 Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2017 Työkyky- ja koulutuspäivät LIIKUNTAPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN TERVEYSLIIKUNTAPALVELUJEN VAKIINNUTTAMINEN 29

30 2013 Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Liikuntaneuvontatoiminnan vakiinnuttaminen Toteutunut. Ostopalveluna Päijät-Hämeen Liikunnan kautta. Harrasteliikunnan kehittäminen yhteistyössä koulujen ja liikuntaseurojen kanssa Kaupungin henkilöstöliikuntamallin rakentaminen Asiakaspalvelun parantaminen Asioinnin parantaminen 2014 Kokonaisvaltainen terveysliikunnan edistäminen Toteutunut. Route 33 henkilöstöliikunta hanke. Toteutunut. Uimahallin uuden kahvilayrittäjän aloittaminen ostopalveluna. Toteutunut. Julius tilavarusjärjestelmän käyttöönotto. Toteutunut. Liikuntapalveluiden liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta, liikuntahankkeet (Route 33, Terveysliikunnalla hyvinvointia, Liikkuva ja aktiivinen koulu, liikuntapaikkojen kunnossapito. Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Harrasteliikunnan vakiinnuttaminen Sähköiset lomakkeet Toteutunut. Kuntosalilaitteiden uusinta, uimahallin ja kuntosalin kampanjat/teemapäivät. Uusien kuntosalilaitteiden ohjattu opastus. Ei toteutunut Toteutunut. Yhdistyksien avustuslomakkeet, Erityisuintikortti hakemus, liikuntatilojen vuoroanomukset 2015 Liikuntaryhmätoiminnan uudelleen organisointi 30

31 2016 Liikuntaryhmien ja tehtävänkuvien kehittäminen/organisointi: 2017 resurssien suuntaaminen terveys- ja erityisliikuntaan (uinninvalvoja ja 2 liikunnanohjaajaa) MONIPUOLINEN JA LAADUKAS LIIKUNTAPAIKKAVERKKO 2013 Liikuntapaikkasuunnitelma Liikuntapaikkojen hoitohierarkia Ei toteutunut Osittain toteutunut 31

32 Liikuntapalvelut-Tilapalvelut yhteistyön selkeyttäminen ja asiakasnäkökulman vahvistaminen Osittain toteutunut 2014 Urheilutalon peruskorjauksen tarvesuunnitelma Tekojään tarvesuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan hankesuunnitelma Ei toteutunut. Ei toteutunut Ei toteutunut Artjärven lähiliikuntapaikka 2015 Urheilutalon tarveselvitys Vuorenmäen koulun liikuntapaikan suunnittelu 2016 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan rakentaminen Vuorenmäen koulun liikuntapaikan rakentaminen 2017 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen 32

33 SUJUVA ASIOINTI 2013 Avustusohje: laskennallisuuden, seuratoiminnan tuntimäärien ja ohjauksen laadun painottaminen jakoperusteissa Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Artjärven liikuntapaikkojen hoito (eläköityminen) 2014 Kävijätilastoinnin kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toteutunut. Uudet avustusohjeet. Ei toteutunut Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmä. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Toteutunut osittain. Täyttölupaa ei saatu, mutta on hoidettu liikuntapalveluiden omana työnä. Toteutunut: Kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmän käyttöönotto. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Uimahallin järjestyssäännöt. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jakoperusteet Sivistysja vapaa-aikalautakunta /Kv Liikuntatilojen ja toimintojen hinnasto Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Orimattilan liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja menettelytapaohjeet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

34 2015 Julius- tilausvarausjärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakaspalvelulähtöisyyden kehittäminen Sähköisten lomakkeiden kehittäminen YHTEISTYÖ 2013 Vapaa-aikajaoston työn käynnistäminen Toteutunut. Vapaa-aikajaosto kokoontuu vuodessa 2-4 kertaa vuodessa Yhteistyön vahvistaminen seurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö Toteutunut osittain. Seurapalaverit, tapahtumat. Toteutunut. Koululaiskilpailut, Liikkuva koulu hanke, liikuntavastaavien yhteispalaverit, uinninopetus 34

35 2015 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2016 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2017 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 35

36 NUORISOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PERUSNUORISOTYÖN VAHVISTAMINEN 2013 Perusnuorisotyön vahvistaminen Ennaltaehkäisevän päihdetyömallin rakentaminen yhdessä koulujen kanssa: Korit -malli Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien rakentaminen Tapahtumatoiminnan kehittäminen 2014 Korit -mallin toteuttaminen Nuorten vaikuttamiskanavat täysimittaisesti käyttöön Kulttuurinen nuorisotyö: SoundX Tapahtumatoiminnan kehittäminen Selvitetään liikkuvan nuorisotyön laajentamista koko kaupungin alueelle Toteutunut. Talotyö, loma-ajantoiminnot, tapahtumat, teemapäivät. Ei toteutunut. Osittain toteutunut. Päätös nuorisovaltuuston perustamisesta Kv Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot Aloitettiin toteuttaminen. Toteutunut. Nuorisovaltuuston käynnistyi tammikuussa Toteutui. Orimattilasta ei yhtään osallistujaa SoundX:ään Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot, Päijät- Hämeen nuorisotilojen sählyturnaus. Toteutunut: Etsivän nuorisotyö työparitoimintana Tapahtumatoiminnan kehittäminen Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen Nuorisopalveluiden työntekijöiden tehtävänkuvat 36

37 2016 Yhteistyön vahvistaminen kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa

38 KOULUNUORISOTYÖN VAKIINNUTTAMINEN 2013 Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Toteutunut osittain Toteutunut osittain. Koulunuorisotyö aloitettu syksyllä Koulunuorisotyön yhteistyömalli koulujen kanssa tehty Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Koulunuorisotyöntekijä ohjaamaan nuorisovaltuustoa 2016 Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen ja etsivän nuorisotyön kanssa 2017 SYRJÄYTYMISEEN PUUTTUMINEN 38

39 2013 Yhteistyö sosiaali-, terveys-, työvoimapalvelujen ja koulujen kanssa Etsivä nuorisotyö Nuorisotakuu: Lahden seudun neljän kunnan kasvusopimukseen liittyvän hankeyhteistyön selvittäminen ja palveluketjun rakentaminen etsivän työn ja OTE -hankkeen kautta harjoitteluun, työmarkkinoille tai koulutukseen 2014 Etsivän nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi Nuorisotakuu: syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvän hankkeen käynnistäminen (alueellinen yhteistyö, OTE -hanke, etsivä nuorisotyö) Toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi marraskuussa 2013 hankerahoituksella. Ei toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön jatkuminen työparitoimintana hankerahoituksella. Toteutunut. Työpajatoiminnan hankeanomus Työpajatoiminnan aloittaminen Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen työparitoiminnaksi 2016 Toisen etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen

40 VETOVOIMAISET NUORISOTILAT 2013 Nuorisotilojen sijainnin tarveselvitys Toteutunut osittain. Selvitys Nuorisotilojen mahdollisuudesta Pennalaan Jymylinnan nuorisotiloista siirtyminen Pappilantien tiloihin. Artjärven uudet nuorisotilat Uuden Nuorisotilan vakiinnuttaminen ja kehittäminen nuorten käytössä 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripal-veluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnitelma 40

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013-2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelut, lautakunta 19.2.2013 11.3.2013 Kaupunginhallitus 15.4.2013 Valtuusto 28.4.2015 Lautakunta Sivistyspalvelut, lautakunta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013-2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelut, lautakunta 19.2.2013 11.3.2013 Kaupunginhallitus 15.4.2013 Valtuusto Sivistyspalvelut, lautakunta 1. Orimattilan kaupungin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2017 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma (luonnos)

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma (luonnos) 2013-2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma (luonnos) Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelut 24.1.2013 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. ORIMATTILAN KAUPUNGIN STRATEGIASTA NOUSEVAT PÄÄMÄÄRÄT... 3 2. SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Riitta Karjalainen, pj. Tero Rönkkö, vpj Tuomo Jussila, jäsen Kirsti Laatunen, jäsen Jorma Niklander, jäsen Jari Pirinen, jäsen. Saara Paajanen, jäsen Sanna Saarenkoski,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 25 681 771 MENOT 26 110 097 25 619 700 24 989 700 25 449 864 1,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % 2 344 973 TULOT 2 347 557 2 155 800 2 165 800 2 207 619 0,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % 23 336 798

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti

TEHTÄVÄKUVA kehittäminen valtuuston asettamien päämäärien, strategisten päätösten ja tavoitteiden mukaisesti TEHTÄVÄKUVA 2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Kelpoisuusehdot: Henkilön nimi: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä: Tehtävän tarkoitus

Lisätiedot

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Kehittämispäivä 20.8.2014 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet JYVÄSKYLÄ 23.10.2013 EL 28.10.2013 Kasvun

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2016 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 25.4.2017 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA v. 2016 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh.

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 24 19.09.2017 24 Perusopetuksen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8.

Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma 1-8 Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus. Vasu otettu käyttöön 1.8. SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Lapsen hyvinvointia edistävä, laadukas varhaiskasvatus Vasu otettu käyttöön 1.8.2017 /ei Hyvälle yhteistyölle rakentuva varhaiskasvatus Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot