Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Caravan-lehden Leirintäkysely 2010 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Leirintäkyselyn toteutus Tutkimusaineiston kuvaus Leirintäalueiden käyttö Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueen menestystekijät Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät Parhaat leirintäalueet Heikoimmat leirintäalueet Palvelutoiveet Internetin käyttö matkailtaessa Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Tietokanavat leirintäalueista Karttapalvelujen käyttö... 24

3 2 1. Leirintäkyselyn toteutus Caravan-lehden leirintäkysely toteutettiin Lahden Caravan-näyttelyssä Messuilla vierailleiden karavaanareiden mielipiteitä Suomen leirintäalueista selvitettiin heitä haastattelemalla. Valtaosa kyselylomakkeista täytettiin haastattelutilanteessa, osan kyselylomakkeista messukävijät täyttivät itsenäisesti Caravan-lehden messuosastolla. Kyselyssä arvioitiin seuraavia osa-alueita: parhaan leirintäalueen nimeäminen ja perustelut heikoimman leirintäalueen nimeäminen ja perustelut palvelutarvekartoitus tietokanavat leirintäalueista perille löytämisen keinot ja apuvälineet Erityiskiitos haastatteluiden tekemisestä ja täytettyjen lomakkeiden tallentamisesta sähköiseen muotoon kuuluu Lahden ammattikorkeakoulun matkailulinjan opiskelijoille. Iiris Homma ja Krista Heinonen vastasivat ansiokkaasti näistä tutkimuksen vaiheista. Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta. Aineisto käsittää kaikkiaan 568 vastausta. Aineistoa voidaankin pitää varsin mittavana ja voimme arvioida sen antavan riittävän hyvän kokonaiskuvan tarkasteltavista asioista. Aineiston esikäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota parhaan leirintäalueen nimeämiseen. Tässä kohdin kävi selvästi ilmi, että muutaman yhdistyksen yhteiskuljetuksella paikalle saapuneet ryhmät olivat pyrkineet systemaattisesti tuomaan esille oman yhdistyksensä aluetta. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa suodatettiin pois liialliset oman alueen kehut. Näin menetellen saamme puolueettomamman ja kaiken kaikkiaan paremman kuvan matkailevan karavaanarin näkemyksistä nythän etsittiin parasta vierailukohdetta, ei oman yhdistyksen parasta kausipaikkaa. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin mukana, kun tarkastellaan muita kysymyksiä ainoastaan parhaan leirintäalueen osalta tarkastelu rajoittuu pienempään osajoukkoon. Kyselyn tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoiden ja grafiikan muodossa. Lisäksi vapaamuotoinen asiakaspalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu raporttiin.

4 3 2. Tutkimusaineiston kuvaus SF-CARAVAN JÄSENYYS % on jäsen 95 ei ole 5 SAAPUI MESSUILLE % matkailuajoneuvolla 42 henkilöautolla tai julkisilla kulkuvälineillä 42 yhteiskuljetuksella 16 MATKAILEVAN SEURUEEN KOKO % 1 2 henkilöä henkilöä 22 vähintään 5 henkilöä 10 MATKAILEE % matkailuautolla 54 matkailuvaunuyhdistelmällä 46 HARRASTUKSEN KESTO % alle 5 vuotta 19 vähintään 5 vuotta 81

5 4 3. Leirintäalueiden käyttö Kesällä 2010 käyttämiesi leirintäalueiden määrä? vähintään 7 aluetta aluetta 52 ei yhtään Harrastatko myös talvileirintää? ei 37 kyllä

6 5 4. Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueiden toiminnan onnistumista on tässä raportissa tarkasteltu kahdessa vaiheessa: on esitelty menestystekijöitä ja toisaalta asiakaspakoa aiheuttavia, epäonnistuneita tekijöitä. Oheisessa kuvassa on eritelty keskeiset leirintäalueen menestystekijät ja niiden vastakohtana asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Tämä myös havainnollistaa argumentteja, joilla jäljempänä listatut parhaat ja heikoimmat leirintäalueet ovat tulleet mainituiksi. Kyseessä ovat vastaajien spontaanit perustelut parhaille ja heikoimmille leirintäalueille. Karavaanareilla on hyvin vahva ja myös yhtenäinen näkemys siitä, mihin onnistunut toiminta perustuu. Toimiva leirintäalueen konsepti perustuu hyvin vahvasti siisteyden, asiakaspalvelun ja virkistyspalveluiden varaan. Menestystekijät ovat nimensä mukaisesti tekijöitä, joissa leirintäalue on onnistunut todella hyvin. Näiden tekijöiden varaan rakentuu menestys ja asiakasuskollisuus. Menestystekijöiden perusteella leirintäalueella palataan uudestaan ja aluetta suositellaan toisille karavaanareille. Menestystekijöiden vastakohtana ovat asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Asiakaspakoa aiheuttaviksi tekijöiksi on nimetty palvelun osa-alueet, joissa leirintäalue on selkeästi epäonnistunut. Tässä kohdin aivan kuten heikoimman leirintäalueen nimeämisessä näkyy selvästi karavaanareiden korkea kynnys mainita epäonnistumisista. Takana onkin selkeä epäonnistuminen tai pettymys. MENESTYSTEKIJÄT siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu edullinen sähkön kanssa ongelmia ei vieraanvaraisuutta kallis, huono hinta-laatusuhde hankala maasto huono palvelu niukka palvelutarjonta rauhaton, meluisa alue paikat rempallaan puutteelliset sosiaalitilat epäsiisti ASIAKASPAKOA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT

7 6 5. Leirintäalueen menestystekijät edullinen 10 lapset huomioitu 33 rauhallinen alue 48 monipuolinen palvelutarjonta 56 saunomismahdollisuus 58 rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka 81 ystävällinen palvelu 150 siisteys kunnossa mainintojen lukumäärä

8 7 Menestystekijöiden taustalla vaikuttavia asioita voidaan luonnehtia seuraavasti: siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu edullinen Alueen yleinen siisteys luo tärkeällä tavalla mukavaa tunnelmaa. On mukava saapua ja oleskella alueella, kun siisteydestä on huolehdittu asianmukaisesti. Siisteys korostuu sosiaali- ja huoltotilojen kohdalla ja tarkoittaa näiden osalta siivouksen ja jatkuvan ylläpidon lisäksi muuta ylläpito- ja kunnossapitotoimintaa. Asiakkaat arvostavat nykyaikaisia ja siistiä puitteita. Laajemmin siisteys kohdistuu myös koko alueeseen, leirintäpaikkojen, kulkuväylien ja ympäristön siisteyteen yleensä. Asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen sujuvuus sijoittuvat toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi. On paljolti henkilökunnan toiminnan varassa, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi. Henkilökunnan toiminta keskeisellä tavalla luo asiakasuskollisuutta ja saa asiakkaat palaamaan alueelle. Monesti hyvin hoidettu palvelutilanne myös kompensoi ja antaa anteeksi pieniä puitteita muilla osa-alueilla. Virkistäytymismahdollisuus veden äärellä on keskeisellä sijalla. Uintimahdollisuus on kaikista tärkeintä, mutta vesi elementtinä tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia. Vesistön läheisyys sinänsä luo monille asiakkaille lisäarvoa. Tässä kohtaa vastaus asiakkaiden toiveisiin saattaa olla myös uima-allas tai maauimala, aina ei tarvitse olla järven tai meren äärellä. Saunomiseen liittyy paljon myös muita tekijöitä kuin itse sauna, sillä myös joustavat saunomisjärjestelyt, saunomisaikataulut ja perhesaunan tyyppiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Saunomisen osalta vastaajien kommentit ovatkin hyvin monipuolisia ja hyvät saunakokemukset jaksetaankin mainita painokkaasti. Yleisesti ottaen tarjolla olevat aktiviteetit joko leirintäalueella tai sen läheisyydessä. Tässä kohdin saattaa korostua esimerkiksi sijainti merkittävän matkailukohteen läheisyydessä. Avaintekijä rauhallisuuden osalta on sopivassa suhteessa omaa rauhaa ja karavaanariseuraa. Lasten huomioiminen leikkipaikkojen, aktiviteettien ja muiden palvelutekijöiden osalta. Hintataso herättää yleisesti hyvin niukasti kommentteja, etenkin verrattaessa tutkimuksiin muilla toimialoilla. Tässä kohdin on mainittu sekä hyvä hinta-laatusuhde tai yleistä hintatasoa edullisempi hinta. Joskus myös perushintaan kuuluvat lisäpalvelut (joista monesti totuttu maksamaan erikseen) tuottavat myönteistä palautetta.

9 8 Erilaisissa karavaanariryhmissä voidaan osoittaa seuraavat poikkeamat arvostuksissa: Lapsiperheet: Pariskunnat: Matkailuauto: Uimaranta ja vesistön läheisyys korostuu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Samoin korostuu alueen yleinen viihtyisyys. Myös lasten yleinen huomiointi alueella korostuu, mutta tämä ei ole kuitenkaan tärkein lapsiperheiden toimintaa ohjaileva tekijä. Lasten huomioiminen alueella nouseekin lapsiperheiden argumenteissa vasta neljälle sijalle. Ystävällinen palvelu ja alueen yleinen siisteys ovat vetovoimatekijöitä ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa. Matkailuautolla kulkevien näkemykset eivät suuresti poikkea matkailuvaunulla kulkevien näkemyksistä. Yksittäisenä poikkeuksena nousee kuitenkin esille maasto-olosuhteet, sillä tasainen leiriytymispaikka koetaan autolla matkailuautolla kulkevien keskuudessa tärkeäksi. Aktiivimatkailijat: Aktiivimatkailijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikista aktiivisimpia karavaanareita, jotka ovat päättyneen kesän aikana vierailleet vähintään seitsemällä eri alueella. Saunomismahdollisuus nousee merkittävään asemaan aktiivimatkailijoiden keskuudessa. Saunomiseen liittyviä asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta, mikä korostaa asian tärkeyttä. Samoin rannan ja vesistön läheisyys koetaan tärkeäksi. Viihtyisyys yleisesti korostuu myös. Sen sijaan alueen palvelutarjonta ei nouse erityisen korkealle. Aktiivimatkailijat eivät monesti olekaan alueen palvelutarjonnan varassa, vaan heillä on jokin oma harrastus, jonka perässä he liikkuvat.

10 9 6. Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät sähkön kanssa ongelmia 4 ei vieraanvaraisuutta 13 kallis, huono hintalaatusuhde 21 hankala maasto 21 huono palvelu 26 niukka palvelutarjonta 27 rauhaton, meluisa alue 28 paikat rempallaan 40 puutteelliset sosiaalitilat 43 epäsiisti alue mainintojen lukumäärä

11 10 Listalle sijoittuvia tekijöitä ja niiden taustalla vaikuttavia seikkoja voidaan kuvata seuraavasti: epäsiisti alue puutteelliset sosiaalitilat paikat rempallaan rauhaton, meluisa alue niukka palvelutarjonta huono palvelu hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta sähkön kanssa ongelmia Siisteys koetaan ongelmaksi. Kriittisimmin asiakkaat arvioivat sosiaali- ja huoltotilojen siisteyttä, mutta monesti kritiikin taustalla on myös laajempi vaikutelma koko leirintäalueen yleisestä siisteydestä ja ylläpidosta. Sosiaalitilojen puutteet liittyvät hyvin läheisesti siihen, että alue on koettu epäsiistiksi. Yleisimmin mainintojen takana onkin siivouksen ja jatkuvan ylläpidon puutteet, toissijaisesti puutteellinen varustelutaso. Tähän ryhmään sisältyvät myös muutamat maininnat suihkujen tai saunojen puuttumisesta. Tässä kohdin mainittuja asioita yhdistää yleinen kunnossapidon laiminlyönti. Huonoon kuntoon päässeet rakennukset ja huoltotilat ovat suurin taustalla vaikuttava tekijä. Rauhattomuuden taustalla on ensisijaisesti muiden leiriytyjien aiheuttamat häiriöt, mahdollisesti yleinen rauhattomuus ja levottomuus. Kyse saattaa olla myös alueen sisäisistä järjestelyistä ja leirintäpaikan sijoittumisesta yleisen hälinän keskelle. Toissijaisesti kyseessä saattaa olla esimerkiksi läheisen valtatien aiheuttama liikennemelu. Alueelta puuttuu keskeisiä asiakkaiden kaipaamia päivittäisiä oheis- tai tukipalveluita. Asiakaspalvelun hoitamisessa on koettu ongelmia tai palvelutilanteessa muutoin on esiintynyt kitkaa. Mahdollisesti palvelu on ollut epäystävällistä tai sovitut ja luvatut asiat eivät ole toteutuneet. Taustalla vaikuttavat vaikea maaston muoto tai hoitamaton leirintämaasto. Tämä kohta sisältää myös maininnat hankalasta tieosuudesta tai kulkuyhteydestä. Hinnoittelu koetaan ongelmaksi, ensisijaisesti hinnan ja tarjotun palvelun epäsuhde. Kun vieraanvaraisuus koetaan ongelmaksi, on takana tyypillisesti kitka kausipaikkalaisten ja vierailijoiden välillä. Kausipaikkalaisten toiminta on saattanut jättää vaikutelman, että ulkopuoliset eivät ole tervetulleita. Toissijaisesti kyse saattaa olla myös henkilökunnan välittämästä vaikutelmasta. Sähkön saamisessa on ollut ongelmia esimerkiksi sähkön saatavuudessa tai toimitusvarmuudessa. Muutamissa kommenteissa kyseenalaistettiin myös sähköturvallisuuteen liittyviä seikkoja.

12 11 7. Parhaat leirintäalueet Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään paras leirintäalue, jolla he ovat viime aikoina vierailleet. Vastaukset hajaantuivat hyvin laajalle ja tässä yhteydessä nimettiin yhteensä 122 eri leirintäaluetta. Vastaukset hajaantuivatkin hyvin voimakkaasti. Useimmat nimetyistä alueista saivat kuitenkin vain yhden tai muutaman maininnan. Kärkiryhmä muodostuu viidestä eniten mainintoja saaneesta alueesta ja toisesta kuuden alueen ryhmästä, joka hyvin tiiviisti seuraa kärkiryhmää. Yhteensä nämä alueet keräsivät 34% kaikista annetuista maininnoista. Kärkeen sijoittuvat seuraavat 5 leirintäaluetta: 34 Kalajärvi, Peräseinäjoki 30 Rairanta, Uusikaupunki 19 Kuninkaanlähde, Kankaanpää 18 Pitkäjärvi, Kokemäki 14 Maisansalo, Tampere ja viiden parhaan listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 13 Purho, Hamina 12 Hiilimutka, Vieremä 11 Etuniemi, Hirvensalmi 10 Rauhalahti, Kuopio 10 Kattivankkuri, Vuokatti 10 Hietajärvi, Joensuu 10 Alatalo, Kuopio Nimettyjä alueita tarkasteltiin vielä erikseen erilaisten karavaanariryhmien keskuudessa. Kärkiryhmä tosin saa aika tasapuolisesti mainintoja kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Viisi parasta aluetta eri vastaajaryhmissä on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Alueen nimeämisen jatkoksi vastaajia pyydettiin lyhyesti perustelemaan mielipiteensä. Perustelut on leirintäaluekohtaisesti koottu sivulta 13 alkavaan taulukkoon.

13 12 perheelliset pariskunnat 1. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 4. Etuniemi, Hirvensalmi 4. Kattivankkuri, Vuokatti 5. Hiilimutka, Vieremä 5. Maisansalo, Tampere matkailee vaunulla matkailee autolla 1. Rairanta, Uusikaupunki 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Pitkäjärvi, Kokemäki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Kattivankkuri, Vuokatti 3. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Maisansalo, Tampere 4. Rauhalahti, Kuopio 5. Etuniemi, Hirvensalmi 5. Hietajärvi, Joensuu vieraili kesän aikana 1-6 alueella vieraili kesän aikana vähintään 7 alueella 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Rairanta, Uusikaupunki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Hiilimutka, Vieremä 5. Etuniemi, Hirvensalmi 5. Hietajärvi, Joensuu

14 13 Kalajärvi, Peräseinäjoki erittäin ystävälliset ja palveluhaluiset isännät, siisti alue, lapset hyvin huomioitu, tuntee itsensä todella tervetulleeksi homma alueella hoituu huomioidaan lapset ja vanhukset hyvin hoidetut alueet, kaunis seutu, hyvä henkilökunta hyvät aukioloajat eli aukeaa aikaisin keväällä ja sulkeutuu myöhään syksyllä, aina tilaa hyvät sosiaalitilat, puhdas vesi, ravintola ja karaoke lähellä, riittävästi sähköpaikkoja ihana isäntäpari ja paljon toimintaa kokonaisuudessaan toimiva lapset otettu huomioon lapsille paljon tekemistä, ystävälliset ja avuliaat isännät, ulkoilumaastot lähellä, hyvä monipuolinen, hyvät saunat monipuolinen, parhaat isännät mukava henkilökunta, hyvä palvelu ja siisti paikka parhaat palvelut, ravintola, golf siellä on kaikki palvelut. Upea hiekkaranta. Halpa kokonaismaksu. Ei sisäänpäin lämpiäviä. siellä on kaikki, viihtyisä siisteys, ystävällinen henkilökunta, hyvät ruokapalvelut, hyvä sauna, kaunis ympäristö siisti, hyvä palvelu, kaikki siisti, tanssit, minigolf yms. siisti, ystävälliset ihmiset, monipuolista toimintaa viihtyisä, monipuolinen, ystävällinen ystävällinen ja auttava vastaanotto Rairanta, Uusikaupunki hyvä ja rauhallinen sijainti hyvä merellinen sijainti, hyvät palvelut, siisti paikka hyvät palvelut, lähellä pikkukaupungin keskustaa ilmainen wlan, antenniverkko iso alue, merenrannassa, kaikki palvelut esim. WLAN kaikki pelasi kehittyvä, edistyksellinen, meren rannalla lapset huomioitu, siisti, hyvät ranta ja sauna mukavia ihmisiä, viihtyisä, siisti alue, mukavasti uudistettu palvelu, siisteys, hyvät suihkut + saunat siisti, hyvä palvelu, hyvät saunat ja suihkut, harrastusmahdollisuudet hyvät, kalastus siisti, hyvä sijainti, saunat ja uimaranta siisti, kaiken kattava siisti, kaikki toimii ja hyvässä kunnossa siisti, rauhallinen, ystävällinen, monipuoliset palvelut siisti, ystävällinen henkilöstö, toimiva toimiva, siisti, ystävällinen palvelu, kaikki tarvittavat löytyy viihtyisä, siisti, ammattitaitoiset ja kohteliaat isännät

15 14 Kuninkaanlähde, Kankaanpää hyvä palvelu, uima-allas, siisti, kiva paikka hyvät palvelut, ilmainen kuljetus kaupungille, maauimala ilmainen kaupunkikuljetus, iso uima-allas (maauimala), sauna, tanssipaikka lapset huomioitu, siisti, riittävästi sähköpaikkoja, hyvät palvelut lapsille luxus paikat lentopallo maauimala, minigolf, lapset huomioitu, leipomoauto aamuisin (tuoreita leipomotuotteita), hyvät bussiyhteydet keskustaan maauimala, paljon tekemistä maa-uimala, sauna koko päivän sisältyen hintaan on vaan niin hyvä: siisti, puhdas, ystävällinen, halpaloistava paljon aktiviteetteja, sauna lämmin koko päivän, lapsille ja nuorille ohjelmaa paljon toimintaa sauna koko päivän siisti, hyvin huomioitu lasten viihtyminen (leikkipaikat, uimala, lastenohjaajat & ohjelma) siisti, kesällä uinti, talvella hiihtoladut uimala ym. uinti/sauna kesällä takuu varma, palvelut huippu luokkaa viihtyisä alue, paljon tekemistä Pitkäjärvi, Kokemäki lähellä, hyvät palvelut, hyvä ranta + sauna parhaat palvelut ja siisteys, mukavat ihmiset puhdas, rauhallinen, ei pubia, lapsi ystävällinen puhdasta, siistiä, hyvä sauna/pesuhuone, hyvä uimaranta rauhallinen ja siisti järvipaikka rauhallinen, kaunis, siisti rauhallinen, viihtyisä, metsäinen alue se on vaan hyvä paikka se vaan on hyvä, rauhallinen, siisti, viihtyisä siisti alue, yst. palvelu, siistit wc:t, saunatilat siisti ja rauhallinen, hyvä ranta, lapset otettu huomioon alueella siisti ja rauhallinen, puhdas järvi, wlan Maisansalo, Tampere erinomaiset sosiaalitilat, ystävällinen henkilökunta, kaunis paikka hyvät huoltorakennukset ja saunat, miellyttävä henkilökunta hyvät yleiset tilat, saunat, hyvä kemsan tyhjennys systeemi kunnostettu, hyvät palvelut, ystävällinen toimikunta, laaja ja kaunis alue, hyvän tien päässä loistava ja hyvä huoltorakennus sekä sauna siisteys siisti, hyvin hoidettu siisti, kaikki toimii siistit, hyvin hoidetut tilat ja ystävällinen palvelu, Namu ja nakki kioski on hyvä. sosiaalitilat erinomaiset, saunavuorot hyvät sosiaalitilat hyvät/erinomaiset, saunavuorot kesällä hyvät ystävällinen henkilökunta, hyvät palvelut

16 15 Purho, Hamina hyvä henki, paljon toimintaa ja myytävää Hyvä palvelu, siisti hyvä palvelu, siisti Ihana paikka metsän keskellä. Siisti ja hyvä sauna. Ihmiset ihmiset Kausialue Kodikas, ihanat saunat, hyvät vieraspaikat Hiilimutka, Vieremä hyvät palvelut: savusauna ja puusaunoja, ystävällinen henkilökunta idyllinen, ystävällinen ympäristö ja isännät lapsille hyvin erilaisia välineitä, siisti ja ruohikkoalue rauhallinen, mukava, kiva ranta siisteys, hieno paikka, hyvä sauna ja ystävällinen henkilökunta siisteys, maisema, ystävällisyys Siisti, ystävällinen, hyvä uimaranta ja sauna, viihtyisä vuoden karavanalue ystävällinen henki myös "turistille" ystävällinen vastaanotto, vieraat saavat hyvän palvelun, siisti, rauhallinen, lapsiystävällinen Etuniemi, Hirvensalmi kokonaisuus, hyvät saunat ja suihkut, hyvä henkilökunta kokonaisuus hyvät saunat, ystävällinen palvelu, siisti lapsiystävällinen, hyvä ranta, siisti palvelut sekä viihtyvyys erinomainen sekä ihmiset tosi reiluja ja ystävällisiä tosi siisti, lapsiystävällinen, hyvä ranta ystävälliset ihmiset ja vastaanotto, hyvät saunat ja uintimahdollisuus siisti siisti, paljon ajanvietettä lapsille siisti, rauhallinen, mukavat isännät, lapsiystävällinen Rauhalahti, Kuopio hyvät sos. tilat, siisti Hyvin hoidetut alueet, siisti, palvelu pelasi Siisti, monipuolinen, iso Monipuolinen Siisteimmät vessat Hyvät palvelut, siisti alue Kaikki kohdallaan hyvä palvelu, siisti palvelut erinomaiset siisti, viihtyisä viihtyisä, hyvin hoidettu, hyvä sauna Kattivankkuri, Vuokatti rauhallinen, siisti, viihtyisä, kunnossa, ystävällisyys siisti, rauhallinen Viihtyisä, siisti, tilava puhtaus, ystävällisyys kokonaisuus, siisti, kivanoloinen paikka uintimahdollisuus, siisti vaikka vanhat rakennukset huoltotilat, järjestys, siisti siisti, hiljainen, hyvät liikuntamahdollisuudet

17 16 Hietajärvi, Joensuu hyvä palvelu, hieno ranta + sauna hyvä uimaranta, hyvä alue, siisti hyvät saunat ja muut tilat, hyvä henki molemmat saunat yhtäaikaiset, siisti, viihtyisä, savusauna, mukava henkilökunta paljon ohjelmaa, kaunis luonto, mukavat isännät palvelu, paikka ranta, savusauna, siisti, tanssilava rauhallinen, viihtyisä. Hyvä savusauna ja uimaranta siisti, mukava, saunat 4-5h Mitä muuta tekisi unien ja ruuan päälle kun odottaa saunoja siisti, rauhallinen, kaunis ympäristö, saunat toimiva alue, puhdas vetinen järvi, savusauna ja yhtäaikaiset saunavuorot Alatalo, Kuopio hyvä paikka, lapsiystävällinen, maaseudun rauha helppo mennä, vanha maalaistalo, järvi, hyvät tilat ja saunat, ystävällinen henkilökunta, siisti, hyvä tie perille hyvä autopaikka, hyvä henkilökunta rauhallinen, viihtyisä, mukavat ihmiset aluetta kehitetään koko ajan hyvä tunnelma ja toimiva siisti, toimiva, ystävällinen palvelu erinomaiset puitteet, ystävälliset isännät, nätti alue lapsiystävällinen hyvä palvelu, alue hyvä, siisti

18 17 8. Heikoimmat leirintäalueet Heikoimman leirintäalueen nimesi vain 45 prosenttia vastaajista. Mainintoja kertyi yhteensä 255 kappaletta ja tässä kohtaa vastaajat nimesivät 148 eri aluetta. Tämä, sanoin kuin se että kymmenen eniten mainittua leirintäaluetta keräsivät vain neljänneksen kaikista äänistä, osoittaa vastaajien nimeämien leirintäalueiden suurta hajontaa. Karavaanareiden ilmeisen positiivinen perusasenne vaikuttaa varmasti siihen, että heikoimpia alueita ei nimetä läheskään yhtä usein kuin parhaita alueita. Tutkijalle jääkin vaikutelma, että heikoimpien listalle joutumisen taustalla täytyy olla selkeä pettymys tai epäonnistuminen. Asiakas on pettynyt palveluun tai asiakkaalle annettuun palvelulupaukseen. Eniten mainintoja saivat seuraavat viisi leirintäaluetta: 9 Visulahti, Mikkeli 8 Lempivaara, Riihimäki 8 Maisansalo, Tampere 8 Poroholma, Rauma 7 Nallikari, Oulu ja listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 6 Savikoski, Kylmäkoski 6 Mukkula, Lahti 5 Yyteri, Pori 5 Härmälä, Tampere 5 Silversand, Hanko 5 Kuninkaanlähde, Kankaanpää 5 Koitereen Helmi, Ilomantsi Mielenkiintoista on, että heikoimpien leirintäalueiden listalle sijoittuu osin samoja alueita kuin parhaiden listalle. Näitä alueita ovat Kuninkaanlähde ja Maisansalo. Muista listalle joutuneista alueista Maisansalo poikkeaa sikäli, että se kyseenalaista huomiota nimenomaan vieraanvaraisuuden puutteesta ja vakioporukan suhtautumisesta vierailijoihin. Muiden leirintäalueiden osalta perustelut ovat hyvin tyypillisiä ja keskittyvät vahvasti yleiseen siisteyteen, viihtyisyyteen ja alueiden kunnossapitoon.

19 18 Seuraavassa taulukossa on koottu taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. Visulahti, Mikkeli epäsiisti, ränsistynyt, huonot yleiset tilat, huono/likainen ranta, kallis epäsiisti, suorastaan törkyinen, yleisvaikutelma hinta, epäsiisti, ei huolehdittu esim käsipapereiden riittävyydestä huonokuntoiset huoltorakennukset, epäsiisti kallis, epäsiistit WC- ja suihkutilat kallis, sähkötolppien määrä vähäinen surkeat huoltorakennukset, roskia ympäriinsä törkeän epäsiisti wc:t epäsiistit Lempivaara, Riihimäki ei vierailija-ystävällinen, sisäänlämpiävä epämääräisiä kulkijoita, kiinteät rakennukset epäsiisti, rauhaton epäsiistit huoltorakennukset huonot sos. tilat, epäkunnossa, tie vieressä (rauhattomuus ja melu) meluisa, epäsiistit huoltotilat haisi! pieni ja liian täynnä siivotonta, meluisaa sisäänlämpiävä, ei haluta vieraita Maisansalo, Tampere henkilökunta ja vakiasukkaat ovat niin kuin muita ei saisi tullakaan sisäänpäin lämpeäviä eripurainen vakiporukka! epäkohteliaat isännät, humalaiset vastaanotto Poroholma, Rauma sekavaa toimintaa, suihkuja/wc:tä liian vähän asiakkaisiin nähden ahdas, meluinen esim. wc-tilojen siisteys pesutilat likaiset epäsiisti!! Pesutilat likaisia Kallis paikka Paikka ylitäynnä, suihkuja ja wc:tä tosi vähän Nallikari, Oulu epäsiisti, meluisa, ei yörauhaa, paljon mustalaisia hoitamaton ruutu liikaa väkeä, hoitamaton ruutu meluisa, liikaa ihmisiä, kallis... mutainen, epäsiisti sekavat ja vaikeat järjestelyt

20 19 Savikoski, Kylmäkoski epäviihtyisä, liian pelkistetty rauhaton ja epäsiisti epäsiisti, palvelu olematon, saunat huonot känniporukkaa, paikat rempallaan ja roskainen WC:t haisee, ankea alue, lapsille ei mitään Mukkula, Lahti epämiellyttävä paikka, epäsiisti, huono palvelu hälinää, häiriöitä liian meluisa paikat olivat niin huonot töykeä palvelu, hinta-laatu-suhde ei ole kohdannut useaan vuoteen! vanhanaikainen, sos. tilat epäsiistit, palveluntaso huono Yyteri, Pori wc-tilat likaiset, ränsistyneitä pöytiä ja penkkejä, mutta palvelu hyvää ja hienot rannat sotkuinen, liian täynnä alue on päästetty todella huonoon kuntoon epäsiisti, meluisa likaisuus Härmälä, Tampere siivoton, huonot sosiaalitilat, mustalaisten hevoskärryjä epäsiisti epäsiisti paikka huonot suihku/wc-tilat asiakasmäärään nähden, vanhahko rauhaton, epäsiisti Silversand, Hanko epäsiisti ja rauhaton paikat rempallaan -> rahastuksen maku parhaat paikat vuosi-/kausipaikkalaisilla epäsiisti, huonot palvelut Kuninkaanlähde, Kankaanpää alue sijaitsee männikössä epäystävällistä palvelua, ei asiantuntemusta esim. turvallisuus säännöistä... palvelu isännät slummi, kasvanut liian suureksi Koitereen Helmi, Ilomantsi ei palveluita, epäsiisti ja huonokuntoinen, pitäisi poistaa leirintäoppaasta! huonokuntoinen ja hoitamaton paikka, ei palveluita hoitamaton, huonot palvelut nuhjuinen, onkohan suihkussa hometta? se mutainen

21 20 9. Palvelutoiveet Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta tai läheisyydestä? mainintojen lukumäärä 130 ruokaravintola 124 tanssipaikka 55 ulkoilumaastot ja reitit 54 uimaranta 35 uimahalli, uima-allas 30 sauna 29 baari, terassi 27 ruokakauppa 21 lasten leikkipaikat ja aktiviteetit 12 luontokohteet 10 hiihtoladut 10 pyöräilyreitit 9 minigolf 7 veneilymahdollisuus 6 kahvila 6 wlan-yhteys Palvelutoiveiden osalta voidaan mainita seuraavat poikkeamat eri karavaanariryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa: tanssipaikka korostuu erityisesti ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa perheellisten keskuudessa korostuu uimaranta sekä lasten leikkipaikat ja aktiviteetit aktiivimatkailijat vierastavat baareja ja terasseja; sen sijaan heillä on monesti jokin oma, tyypillisesti ulkoiluun tai liikkumiseen liittyvä harrastus

22 Internetin käyttö matkailtaessa Käytätkö internetiä karavaanimatkoillasi? en koskaan 28 satunnaisesti 37 säännöllisesti Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Mitä suurempi on matkaileva perhe, sitä aktiivisemmin nettiä käytetään. Vaunulla matkailevat ovat aktiivisempia käyttäjiä kuin autolla liikkuvat. Aktiivimatkailijoiden keskuudessa säännöllinen käyttö on hyvin yleistä. Aloittelevien karavaanareiden keskuudessa on enemmän käyttäjiä kuin pidempään harrastaneiden keskuudessa.

23 Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversiota omalla matkapuhelimella? en tarvitse mobiiliversiota 56 en vielä, aion kyllä 38 olen kokeillut Erot eri vastaajaryhmien välillä ovat hyvin pieniä. Mobiiliversiota kokeilleiden osuus ei missään vastaajaryhmässä saavuta 10 prosentin osuutta.

24 Tietokanavat leirintäalueista Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Leirintäoppaan sähköinen verkkolehti Kuulopuheet Internet (myös keskustelupalstat) Caravan-lehden ilmoitukset Caravan-lehden jutut Leirintäopas tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein Eri vastaajaryhmien välillä ei esiinny merkitseviä eroja. Leirintäopas on kaikissa ryhmissä selvästi tärkein tietolähde.

25 Karttapalvelujen käyttö Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa Leirintäoppaan sähköistä GoogleMapskarttaa 4 Internetin reittihakua ja - karttoja 10 Muita karttoja 12 Ajo-opasteita, tienviittoja 15 Leirintäoppaan ajoohjeita 22 Leirintäoppaan karttoja 52 Navigaattoria käyttää Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Leirintäoppaan karttojen ja ajo-ohjeiden käyttö on selvästi yleisempää yli 5 kuin alle 5 vuotta karavaanarina olleiden keskuudessa. Navigaattorin käyttö on yleisempää matkailuautolla liikkuvien keskuudessa. Aktiivimatkailijoiden kohdalla korostuvat Leirintäoppaan ajo-ohjeet ja navigaattorin käyttö.

26 Leirintäkysely 2010 Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia on luettavissa Caravan-lehdestä. 1. Viime kesänä käyttämiesi leirintäalueiden määrä? tai enemmän 2. Harrastatko myös talvileirintää? Kyllä Ei 3. Mikä on paras leirintäalue, jolla olet viime aikoina vieraillut (leirintäalueen nimi ja sijainti)? 3a. Miksi se on paras? 7. Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa: Leirintäoppaan karttoja Leirintäoppaan ajo-ohjeita Leirintäoppaan sähköistä GoogleMaps-karttaa Internetin reittihakua ja -karttoja Navigaattoria Ajo-opasteita, tienviittoja Muita karttoja 8. Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversioita omalla matkapuhelimellani? Olen kokeillut En ole vielä käyttänyt, aion kyllä En tarvitse mobiiliversiota 9. Käytätkö internettiä karavaanimatkoillasi En koskaan Satunnaisesti Säännöllisesti 4. Mikä on ollut huonoin leirintäalue (leirintäalueen Vastaajan taustatiedot: nimi ja sijainti)? 1. Matkailevan seurueen koko normaalisti: 1 2 henkilöä 3 4 henkilöä 4a. Miksi se on huonoin? 5 tai enemmän 3. Olen harrastanut karavaanimatkailua Alle 5 vuotta 5. Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta Yli 5 vuotta tai sen välittömästä läheisyydestä (ruokailumahdollisuus, tanssipaikka, baari/terassi, uimahalli, teatteri...)? 4. Matkailemme Matkailuvaunuyhdistelmällä Matkailuautolla 5. Oletko (tai joku perheestäsi) SF-Caravan ry:n jäsen? 6. Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Numeroi tärkeysjärjestykseen 1 6 (1=tärkein): Kyllä Ei Leirintäopas Leirintäoppaan sähköinen verkkolehti Caravan-lehden jutut Caravan-lehden ilmoitukset Internet (myös keskustelupalstat) Kuulopuheet 6. Tulin messuille Matkailuajoneuvolla Henkilöautolla tai julkisilla kulkivälineillä Yhteiskuljetuksella Jos tulit yhteiskuljetuksella, yhdistyksen nimi: Jokin muu, mikä? Kiitos vastauksistasi! Jos haluat osallistua Caravan-tuotteiden arvontaan, täytä myös erillinen kilpailukuponki. Onnea arvontaan!

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Kumppani Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 17.6.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 NYKYTILANNE... 3 2.1

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset

RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset RAPORTTI Tallinnan Eläintarhan asiakastutkimuksen tulokset Christina Daous Kulttuurituotannon koulutusohjelma (240 op) Marraskuu 2014 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 PERUSKYSYMYKSET 4 3 ELÄINTARHAN VIERAILU

Lisätiedot

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Turun kaupunki Kaupunkitutkimusohjelma TUTKIMUSKATSAUKSIA 8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Antti Vasanen Tästä on

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. Loma-asuntomessut Kalajoella 2014 1. JOHDANTO 3 2.

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013

Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Jemina Isoviita Liminganlahden luontokeskuksen asiakastutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 197 Översättning: Firma Pimma Åhman. Kansikuva: Opastusta Lintujen kahdeksan vuodenaikaa

Lisätiedot