Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere"

Transkriptio

1 Caravan-lehden Leirintäkysely 2010 Tutkimusraportti Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, Tampere

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Leirintäkyselyn toteutus Tutkimusaineiston kuvaus Leirintäalueiden käyttö Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueen menestystekijät Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät Parhaat leirintäalueet Heikoimmat leirintäalueet Palvelutoiveet Internetin käyttö matkailtaessa Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Tietokanavat leirintäalueista Karttapalvelujen käyttö... 24

3 2 1. Leirintäkyselyn toteutus Caravan-lehden leirintäkysely toteutettiin Lahden Caravan-näyttelyssä Messuilla vierailleiden karavaanareiden mielipiteitä Suomen leirintäalueista selvitettiin heitä haastattelemalla. Valtaosa kyselylomakkeista täytettiin haastattelutilanteessa, osan kyselylomakkeista messukävijät täyttivät itsenäisesti Caravan-lehden messuosastolla. Kyselyssä arvioitiin seuraavia osa-alueita: parhaan leirintäalueen nimeäminen ja perustelut heikoimman leirintäalueen nimeäminen ja perustelut palvelutarvekartoitus tietokanavat leirintäalueista perille löytämisen keinot ja apuvälineet Erityiskiitos haastatteluiden tekemisestä ja täytettyjen lomakkeiden tallentamisesta sähköiseen muotoon kuuluu Lahden ammattikorkeakoulun matkailulinjan opiskelijoille. Iiris Homma ja Krista Heinonen vastasivat ansiokkaasti näistä tutkimuksen vaiheista. Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta. Aineisto käsittää kaikkiaan 568 vastausta. Aineistoa voidaankin pitää varsin mittavana ja voimme arvioida sen antavan riittävän hyvän kokonaiskuvan tarkasteltavista asioista. Aineiston esikäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota parhaan leirintäalueen nimeämiseen. Tässä kohdin kävi selvästi ilmi, että muutaman yhdistyksen yhteiskuljetuksella paikalle saapuneet ryhmät olivat pyrkineet systemaattisesti tuomaan esille oman yhdistyksensä aluetta. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa suodatettiin pois liialliset oman alueen kehut. Näin menetellen saamme puolueettomamman ja kaiken kaikkiaan paremman kuvan matkailevan karavaanarin näkemyksistä nythän etsittiin parasta vierailukohdetta, ei oman yhdistyksen parasta kausipaikkaa. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin mukana, kun tarkastellaan muita kysymyksiä ainoastaan parhaan leirintäalueen osalta tarkastelu rajoittuu pienempään osajoukkoon. Kyselyn tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoiden ja grafiikan muodossa. Lisäksi vapaamuotoinen asiakaspalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu raporttiin.

4 3 2. Tutkimusaineiston kuvaus SF-CARAVAN JÄSENYYS % on jäsen 95 ei ole 5 SAAPUI MESSUILLE % matkailuajoneuvolla 42 henkilöautolla tai julkisilla kulkuvälineillä 42 yhteiskuljetuksella 16 MATKAILEVAN SEURUEEN KOKO % 1 2 henkilöä henkilöä 22 vähintään 5 henkilöä 10 MATKAILEE % matkailuautolla 54 matkailuvaunuyhdistelmällä 46 HARRASTUKSEN KESTO % alle 5 vuotta 19 vähintään 5 vuotta 81

5 4 3. Leirintäalueiden käyttö Kesällä 2010 käyttämiesi leirintäalueiden määrä? vähintään 7 aluetta aluetta 52 ei yhtään Harrastatko myös talvileirintää? ei 37 kyllä

6 5 4. Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueiden toiminnan onnistumista on tässä raportissa tarkasteltu kahdessa vaiheessa: on esitelty menestystekijöitä ja toisaalta asiakaspakoa aiheuttavia, epäonnistuneita tekijöitä. Oheisessa kuvassa on eritelty keskeiset leirintäalueen menestystekijät ja niiden vastakohtana asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Tämä myös havainnollistaa argumentteja, joilla jäljempänä listatut parhaat ja heikoimmat leirintäalueet ovat tulleet mainituiksi. Kyseessä ovat vastaajien spontaanit perustelut parhaille ja heikoimmille leirintäalueille. Karavaanareilla on hyvin vahva ja myös yhtenäinen näkemys siitä, mihin onnistunut toiminta perustuu. Toimiva leirintäalueen konsepti perustuu hyvin vahvasti siisteyden, asiakaspalvelun ja virkistyspalveluiden varaan. Menestystekijät ovat nimensä mukaisesti tekijöitä, joissa leirintäalue on onnistunut todella hyvin. Näiden tekijöiden varaan rakentuu menestys ja asiakasuskollisuus. Menestystekijöiden perusteella leirintäalueella palataan uudestaan ja aluetta suositellaan toisille karavaanareille. Menestystekijöiden vastakohtana ovat asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Asiakaspakoa aiheuttaviksi tekijöiksi on nimetty palvelun osa-alueet, joissa leirintäalue on selkeästi epäonnistunut. Tässä kohdin aivan kuten heikoimman leirintäalueen nimeämisessä näkyy selvästi karavaanareiden korkea kynnys mainita epäonnistumisista. Takana onkin selkeä epäonnistuminen tai pettymys. MENESTYSTEKIJÄT siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu edullinen sähkön kanssa ongelmia ei vieraanvaraisuutta kallis, huono hinta-laatusuhde hankala maasto huono palvelu niukka palvelutarjonta rauhaton, meluisa alue paikat rempallaan puutteelliset sosiaalitilat epäsiisti ASIAKASPAKOA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT

7 6 5. Leirintäalueen menestystekijät edullinen 10 lapset huomioitu 33 rauhallinen alue 48 monipuolinen palvelutarjonta 56 saunomismahdollisuus 58 rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka 81 ystävällinen palvelu 150 siisteys kunnossa mainintojen lukumäärä

8 7 Menestystekijöiden taustalla vaikuttavia asioita voidaan luonnehtia seuraavasti: siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu edullinen Alueen yleinen siisteys luo tärkeällä tavalla mukavaa tunnelmaa. On mukava saapua ja oleskella alueella, kun siisteydestä on huolehdittu asianmukaisesti. Siisteys korostuu sosiaali- ja huoltotilojen kohdalla ja tarkoittaa näiden osalta siivouksen ja jatkuvan ylläpidon lisäksi muuta ylläpito- ja kunnossapitotoimintaa. Asiakkaat arvostavat nykyaikaisia ja siistiä puitteita. Laajemmin siisteys kohdistuu myös koko alueeseen, leirintäpaikkojen, kulkuväylien ja ympäristön siisteyteen yleensä. Asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen sujuvuus sijoittuvat toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi. On paljolti henkilökunnan toiminnan varassa, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi. Henkilökunnan toiminta keskeisellä tavalla luo asiakasuskollisuutta ja saa asiakkaat palaamaan alueelle. Monesti hyvin hoidettu palvelutilanne myös kompensoi ja antaa anteeksi pieniä puitteita muilla osa-alueilla. Virkistäytymismahdollisuus veden äärellä on keskeisellä sijalla. Uintimahdollisuus on kaikista tärkeintä, mutta vesi elementtinä tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia. Vesistön läheisyys sinänsä luo monille asiakkaille lisäarvoa. Tässä kohtaa vastaus asiakkaiden toiveisiin saattaa olla myös uima-allas tai maauimala, aina ei tarvitse olla järven tai meren äärellä. Saunomiseen liittyy paljon myös muita tekijöitä kuin itse sauna, sillä myös joustavat saunomisjärjestelyt, saunomisaikataulut ja perhesaunan tyyppiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Saunomisen osalta vastaajien kommentit ovatkin hyvin monipuolisia ja hyvät saunakokemukset jaksetaankin mainita painokkaasti. Yleisesti ottaen tarjolla olevat aktiviteetit joko leirintäalueella tai sen läheisyydessä. Tässä kohdin saattaa korostua esimerkiksi sijainti merkittävän matkailukohteen läheisyydessä. Avaintekijä rauhallisuuden osalta on sopivassa suhteessa omaa rauhaa ja karavaanariseuraa. Lasten huomioiminen leikkipaikkojen, aktiviteettien ja muiden palvelutekijöiden osalta. Hintataso herättää yleisesti hyvin niukasti kommentteja, etenkin verrattaessa tutkimuksiin muilla toimialoilla. Tässä kohdin on mainittu sekä hyvä hinta-laatusuhde tai yleistä hintatasoa edullisempi hinta. Joskus myös perushintaan kuuluvat lisäpalvelut (joista monesti totuttu maksamaan erikseen) tuottavat myönteistä palautetta.

9 8 Erilaisissa karavaanariryhmissä voidaan osoittaa seuraavat poikkeamat arvostuksissa: Lapsiperheet: Pariskunnat: Matkailuauto: Uimaranta ja vesistön läheisyys korostuu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Samoin korostuu alueen yleinen viihtyisyys. Myös lasten yleinen huomiointi alueella korostuu, mutta tämä ei ole kuitenkaan tärkein lapsiperheiden toimintaa ohjaileva tekijä. Lasten huomioiminen alueella nouseekin lapsiperheiden argumenteissa vasta neljälle sijalle. Ystävällinen palvelu ja alueen yleinen siisteys ovat vetovoimatekijöitä ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa. Matkailuautolla kulkevien näkemykset eivät suuresti poikkea matkailuvaunulla kulkevien näkemyksistä. Yksittäisenä poikkeuksena nousee kuitenkin esille maasto-olosuhteet, sillä tasainen leiriytymispaikka koetaan autolla matkailuautolla kulkevien keskuudessa tärkeäksi. Aktiivimatkailijat: Aktiivimatkailijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikista aktiivisimpia karavaanareita, jotka ovat päättyneen kesän aikana vierailleet vähintään seitsemällä eri alueella. Saunomismahdollisuus nousee merkittävään asemaan aktiivimatkailijoiden keskuudessa. Saunomiseen liittyviä asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta, mikä korostaa asian tärkeyttä. Samoin rannan ja vesistön läheisyys koetaan tärkeäksi. Viihtyisyys yleisesti korostuu myös. Sen sijaan alueen palvelutarjonta ei nouse erityisen korkealle. Aktiivimatkailijat eivät monesti olekaan alueen palvelutarjonnan varassa, vaan heillä on jokin oma harrastus, jonka perässä he liikkuvat.

10 9 6. Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät sähkön kanssa ongelmia 4 ei vieraanvaraisuutta 13 kallis, huono hintalaatusuhde 21 hankala maasto 21 huono palvelu 26 niukka palvelutarjonta 27 rauhaton, meluisa alue 28 paikat rempallaan 40 puutteelliset sosiaalitilat 43 epäsiisti alue mainintojen lukumäärä

11 10 Listalle sijoittuvia tekijöitä ja niiden taustalla vaikuttavia seikkoja voidaan kuvata seuraavasti: epäsiisti alue puutteelliset sosiaalitilat paikat rempallaan rauhaton, meluisa alue niukka palvelutarjonta huono palvelu hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta sähkön kanssa ongelmia Siisteys koetaan ongelmaksi. Kriittisimmin asiakkaat arvioivat sosiaali- ja huoltotilojen siisteyttä, mutta monesti kritiikin taustalla on myös laajempi vaikutelma koko leirintäalueen yleisestä siisteydestä ja ylläpidosta. Sosiaalitilojen puutteet liittyvät hyvin läheisesti siihen, että alue on koettu epäsiistiksi. Yleisimmin mainintojen takana onkin siivouksen ja jatkuvan ylläpidon puutteet, toissijaisesti puutteellinen varustelutaso. Tähän ryhmään sisältyvät myös muutamat maininnat suihkujen tai saunojen puuttumisesta. Tässä kohdin mainittuja asioita yhdistää yleinen kunnossapidon laiminlyönti. Huonoon kuntoon päässeet rakennukset ja huoltotilat ovat suurin taustalla vaikuttava tekijä. Rauhattomuuden taustalla on ensisijaisesti muiden leiriytyjien aiheuttamat häiriöt, mahdollisesti yleinen rauhattomuus ja levottomuus. Kyse saattaa olla myös alueen sisäisistä järjestelyistä ja leirintäpaikan sijoittumisesta yleisen hälinän keskelle. Toissijaisesti kyseessä saattaa olla esimerkiksi läheisen valtatien aiheuttama liikennemelu. Alueelta puuttuu keskeisiä asiakkaiden kaipaamia päivittäisiä oheis- tai tukipalveluita. Asiakaspalvelun hoitamisessa on koettu ongelmia tai palvelutilanteessa muutoin on esiintynyt kitkaa. Mahdollisesti palvelu on ollut epäystävällistä tai sovitut ja luvatut asiat eivät ole toteutuneet. Taustalla vaikuttavat vaikea maaston muoto tai hoitamaton leirintämaasto. Tämä kohta sisältää myös maininnat hankalasta tieosuudesta tai kulkuyhteydestä. Hinnoittelu koetaan ongelmaksi, ensisijaisesti hinnan ja tarjotun palvelun epäsuhde. Kun vieraanvaraisuus koetaan ongelmaksi, on takana tyypillisesti kitka kausipaikkalaisten ja vierailijoiden välillä. Kausipaikkalaisten toiminta on saattanut jättää vaikutelman, että ulkopuoliset eivät ole tervetulleita. Toissijaisesti kyse saattaa olla myös henkilökunnan välittämästä vaikutelmasta. Sähkön saamisessa on ollut ongelmia esimerkiksi sähkön saatavuudessa tai toimitusvarmuudessa. Muutamissa kommenteissa kyseenalaistettiin myös sähköturvallisuuteen liittyviä seikkoja.

12 11 7. Parhaat leirintäalueet Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään paras leirintäalue, jolla he ovat viime aikoina vierailleet. Vastaukset hajaantuivat hyvin laajalle ja tässä yhteydessä nimettiin yhteensä 122 eri leirintäaluetta. Vastaukset hajaantuivatkin hyvin voimakkaasti. Useimmat nimetyistä alueista saivat kuitenkin vain yhden tai muutaman maininnan. Kärkiryhmä muodostuu viidestä eniten mainintoja saaneesta alueesta ja toisesta kuuden alueen ryhmästä, joka hyvin tiiviisti seuraa kärkiryhmää. Yhteensä nämä alueet keräsivät 34% kaikista annetuista maininnoista. Kärkeen sijoittuvat seuraavat 5 leirintäaluetta: 34 Kalajärvi, Peräseinäjoki 30 Rairanta, Uusikaupunki 19 Kuninkaanlähde, Kankaanpää 18 Pitkäjärvi, Kokemäki 14 Maisansalo, Tampere ja viiden parhaan listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 13 Purho, Hamina 12 Hiilimutka, Vieremä 11 Etuniemi, Hirvensalmi 10 Rauhalahti, Kuopio 10 Kattivankkuri, Vuokatti 10 Hietajärvi, Joensuu 10 Alatalo, Kuopio Nimettyjä alueita tarkasteltiin vielä erikseen erilaisten karavaanariryhmien keskuudessa. Kärkiryhmä tosin saa aika tasapuolisesti mainintoja kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Viisi parasta aluetta eri vastaajaryhmissä on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Alueen nimeämisen jatkoksi vastaajia pyydettiin lyhyesti perustelemaan mielipiteensä. Perustelut on leirintäaluekohtaisesti koottu sivulta 13 alkavaan taulukkoon.

13 12 perheelliset pariskunnat 1. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 4. Etuniemi, Hirvensalmi 4. Kattivankkuri, Vuokatti 5. Hiilimutka, Vieremä 5. Maisansalo, Tampere matkailee vaunulla matkailee autolla 1. Rairanta, Uusikaupunki 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Pitkäjärvi, Kokemäki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Kattivankkuri, Vuokatti 3. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Maisansalo, Tampere 4. Rauhalahti, Kuopio 5. Etuniemi, Hirvensalmi 5. Hietajärvi, Joensuu vieraili kesän aikana 1-6 alueella vieraili kesän aikana vähintään 7 alueella 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 1. Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. Rairanta, Uusikaupunki 2. Rairanta, Uusikaupunki 3. Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Kuninkaanlähde, Kankaanpää 4. Hiilimutka, Vieremä 5. Etuniemi, Hirvensalmi 5. Hietajärvi, Joensuu

14 13 Kalajärvi, Peräseinäjoki erittäin ystävälliset ja palveluhaluiset isännät, siisti alue, lapset hyvin huomioitu, tuntee itsensä todella tervetulleeksi homma alueella hoituu huomioidaan lapset ja vanhukset hyvin hoidetut alueet, kaunis seutu, hyvä henkilökunta hyvät aukioloajat eli aukeaa aikaisin keväällä ja sulkeutuu myöhään syksyllä, aina tilaa hyvät sosiaalitilat, puhdas vesi, ravintola ja karaoke lähellä, riittävästi sähköpaikkoja ihana isäntäpari ja paljon toimintaa kokonaisuudessaan toimiva lapset otettu huomioon lapsille paljon tekemistä, ystävälliset ja avuliaat isännät, ulkoilumaastot lähellä, hyvä monipuolinen, hyvät saunat monipuolinen, parhaat isännät mukava henkilökunta, hyvä palvelu ja siisti paikka parhaat palvelut, ravintola, golf siellä on kaikki palvelut. Upea hiekkaranta. Halpa kokonaismaksu. Ei sisäänpäin lämpiäviä. siellä on kaikki, viihtyisä siisteys, ystävällinen henkilökunta, hyvät ruokapalvelut, hyvä sauna, kaunis ympäristö siisti, hyvä palvelu, kaikki siisti, tanssit, minigolf yms. siisti, ystävälliset ihmiset, monipuolista toimintaa viihtyisä, monipuolinen, ystävällinen ystävällinen ja auttava vastaanotto Rairanta, Uusikaupunki hyvä ja rauhallinen sijainti hyvä merellinen sijainti, hyvät palvelut, siisti paikka hyvät palvelut, lähellä pikkukaupungin keskustaa ilmainen wlan, antenniverkko iso alue, merenrannassa, kaikki palvelut esim. WLAN kaikki pelasi kehittyvä, edistyksellinen, meren rannalla lapset huomioitu, siisti, hyvät ranta ja sauna mukavia ihmisiä, viihtyisä, siisti alue, mukavasti uudistettu palvelu, siisteys, hyvät suihkut + saunat siisti, hyvä palvelu, hyvät saunat ja suihkut, harrastusmahdollisuudet hyvät, kalastus siisti, hyvä sijainti, saunat ja uimaranta siisti, kaiken kattava siisti, kaikki toimii ja hyvässä kunnossa siisti, rauhallinen, ystävällinen, monipuoliset palvelut siisti, ystävällinen henkilöstö, toimiva toimiva, siisti, ystävällinen palvelu, kaikki tarvittavat löytyy viihtyisä, siisti, ammattitaitoiset ja kohteliaat isännät

15 14 Kuninkaanlähde, Kankaanpää hyvä palvelu, uima-allas, siisti, kiva paikka hyvät palvelut, ilmainen kuljetus kaupungille, maauimala ilmainen kaupunkikuljetus, iso uima-allas (maauimala), sauna, tanssipaikka lapset huomioitu, siisti, riittävästi sähköpaikkoja, hyvät palvelut lapsille luxus paikat lentopallo maauimala, minigolf, lapset huomioitu, leipomoauto aamuisin (tuoreita leipomotuotteita), hyvät bussiyhteydet keskustaan maauimala, paljon tekemistä maa-uimala, sauna koko päivän sisältyen hintaan on vaan niin hyvä: siisti, puhdas, ystävällinen, halpaloistava paljon aktiviteetteja, sauna lämmin koko päivän, lapsille ja nuorille ohjelmaa paljon toimintaa sauna koko päivän siisti, hyvin huomioitu lasten viihtyminen (leikkipaikat, uimala, lastenohjaajat & ohjelma) siisti, kesällä uinti, talvella hiihtoladut uimala ym. uinti/sauna kesällä takuu varma, palvelut huippu luokkaa viihtyisä alue, paljon tekemistä Pitkäjärvi, Kokemäki lähellä, hyvät palvelut, hyvä ranta + sauna parhaat palvelut ja siisteys, mukavat ihmiset puhdas, rauhallinen, ei pubia, lapsi ystävällinen puhdasta, siistiä, hyvä sauna/pesuhuone, hyvä uimaranta rauhallinen ja siisti järvipaikka rauhallinen, kaunis, siisti rauhallinen, viihtyisä, metsäinen alue se on vaan hyvä paikka se vaan on hyvä, rauhallinen, siisti, viihtyisä siisti alue, yst. palvelu, siistit wc:t, saunatilat siisti ja rauhallinen, hyvä ranta, lapset otettu huomioon alueella siisti ja rauhallinen, puhdas järvi, wlan Maisansalo, Tampere erinomaiset sosiaalitilat, ystävällinen henkilökunta, kaunis paikka hyvät huoltorakennukset ja saunat, miellyttävä henkilökunta hyvät yleiset tilat, saunat, hyvä kemsan tyhjennys systeemi kunnostettu, hyvät palvelut, ystävällinen toimikunta, laaja ja kaunis alue, hyvän tien päässä loistava ja hyvä huoltorakennus sekä sauna siisteys siisti, hyvin hoidettu siisti, kaikki toimii siistit, hyvin hoidetut tilat ja ystävällinen palvelu, Namu ja nakki kioski on hyvä. sosiaalitilat erinomaiset, saunavuorot hyvät sosiaalitilat hyvät/erinomaiset, saunavuorot kesällä hyvät ystävällinen henkilökunta, hyvät palvelut

16 15 Purho, Hamina hyvä henki, paljon toimintaa ja myytävää Hyvä palvelu, siisti hyvä palvelu, siisti Ihana paikka metsän keskellä. Siisti ja hyvä sauna. Ihmiset ihmiset Kausialue Kodikas, ihanat saunat, hyvät vieraspaikat Hiilimutka, Vieremä hyvät palvelut: savusauna ja puusaunoja, ystävällinen henkilökunta idyllinen, ystävällinen ympäristö ja isännät lapsille hyvin erilaisia välineitä, siisti ja ruohikkoalue rauhallinen, mukava, kiva ranta siisteys, hieno paikka, hyvä sauna ja ystävällinen henkilökunta siisteys, maisema, ystävällisyys Siisti, ystävällinen, hyvä uimaranta ja sauna, viihtyisä vuoden karavanalue ystävällinen henki myös "turistille" ystävällinen vastaanotto, vieraat saavat hyvän palvelun, siisti, rauhallinen, lapsiystävällinen Etuniemi, Hirvensalmi kokonaisuus, hyvät saunat ja suihkut, hyvä henkilökunta kokonaisuus hyvät saunat, ystävällinen palvelu, siisti lapsiystävällinen, hyvä ranta, siisti palvelut sekä viihtyvyys erinomainen sekä ihmiset tosi reiluja ja ystävällisiä tosi siisti, lapsiystävällinen, hyvä ranta ystävälliset ihmiset ja vastaanotto, hyvät saunat ja uintimahdollisuus siisti siisti, paljon ajanvietettä lapsille siisti, rauhallinen, mukavat isännät, lapsiystävällinen Rauhalahti, Kuopio hyvät sos. tilat, siisti Hyvin hoidetut alueet, siisti, palvelu pelasi Siisti, monipuolinen, iso Monipuolinen Siisteimmät vessat Hyvät palvelut, siisti alue Kaikki kohdallaan hyvä palvelu, siisti palvelut erinomaiset siisti, viihtyisä viihtyisä, hyvin hoidettu, hyvä sauna Kattivankkuri, Vuokatti rauhallinen, siisti, viihtyisä, kunnossa, ystävällisyys siisti, rauhallinen Viihtyisä, siisti, tilava puhtaus, ystävällisyys kokonaisuus, siisti, kivanoloinen paikka uintimahdollisuus, siisti vaikka vanhat rakennukset huoltotilat, järjestys, siisti siisti, hiljainen, hyvät liikuntamahdollisuudet

17 16 Hietajärvi, Joensuu hyvä palvelu, hieno ranta + sauna hyvä uimaranta, hyvä alue, siisti hyvät saunat ja muut tilat, hyvä henki molemmat saunat yhtäaikaiset, siisti, viihtyisä, savusauna, mukava henkilökunta paljon ohjelmaa, kaunis luonto, mukavat isännät palvelu, paikka ranta, savusauna, siisti, tanssilava rauhallinen, viihtyisä. Hyvä savusauna ja uimaranta siisti, mukava, saunat 4-5h Mitä muuta tekisi unien ja ruuan päälle kun odottaa saunoja siisti, rauhallinen, kaunis ympäristö, saunat toimiva alue, puhdas vetinen järvi, savusauna ja yhtäaikaiset saunavuorot Alatalo, Kuopio hyvä paikka, lapsiystävällinen, maaseudun rauha helppo mennä, vanha maalaistalo, järvi, hyvät tilat ja saunat, ystävällinen henkilökunta, siisti, hyvä tie perille hyvä autopaikka, hyvä henkilökunta rauhallinen, viihtyisä, mukavat ihmiset aluetta kehitetään koko ajan hyvä tunnelma ja toimiva siisti, toimiva, ystävällinen palvelu erinomaiset puitteet, ystävälliset isännät, nätti alue lapsiystävällinen hyvä palvelu, alue hyvä, siisti

18 17 8. Heikoimmat leirintäalueet Heikoimman leirintäalueen nimesi vain 45 prosenttia vastaajista. Mainintoja kertyi yhteensä 255 kappaletta ja tässä kohtaa vastaajat nimesivät 148 eri aluetta. Tämä, sanoin kuin se että kymmenen eniten mainittua leirintäaluetta keräsivät vain neljänneksen kaikista äänistä, osoittaa vastaajien nimeämien leirintäalueiden suurta hajontaa. Karavaanareiden ilmeisen positiivinen perusasenne vaikuttaa varmasti siihen, että heikoimpia alueita ei nimetä läheskään yhtä usein kuin parhaita alueita. Tutkijalle jääkin vaikutelma, että heikoimpien listalle joutumisen taustalla täytyy olla selkeä pettymys tai epäonnistuminen. Asiakas on pettynyt palveluun tai asiakkaalle annettuun palvelulupaukseen. Eniten mainintoja saivat seuraavat viisi leirintäaluetta: 9 Visulahti, Mikkeli 8 Lempivaara, Riihimäki 8 Maisansalo, Tampere 8 Poroholma, Rauma 7 Nallikari, Oulu ja listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 6 Savikoski, Kylmäkoski 6 Mukkula, Lahti 5 Yyteri, Pori 5 Härmälä, Tampere 5 Silversand, Hanko 5 Kuninkaanlähde, Kankaanpää 5 Koitereen Helmi, Ilomantsi Mielenkiintoista on, että heikoimpien leirintäalueiden listalle sijoittuu osin samoja alueita kuin parhaiden listalle. Näitä alueita ovat Kuninkaanlähde ja Maisansalo. Muista listalle joutuneista alueista Maisansalo poikkeaa sikäli, että se kyseenalaista huomiota nimenomaan vieraanvaraisuuden puutteesta ja vakioporukan suhtautumisesta vierailijoihin. Muiden leirintäalueiden osalta perustelut ovat hyvin tyypillisiä ja keskittyvät vahvasti yleiseen siisteyteen, viihtyisyyteen ja alueiden kunnossapitoon.

19 18 Seuraavassa taulukossa on koottu taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. Visulahti, Mikkeli epäsiisti, ränsistynyt, huonot yleiset tilat, huono/likainen ranta, kallis epäsiisti, suorastaan törkyinen, yleisvaikutelma hinta, epäsiisti, ei huolehdittu esim käsipapereiden riittävyydestä huonokuntoiset huoltorakennukset, epäsiisti kallis, epäsiistit WC- ja suihkutilat kallis, sähkötolppien määrä vähäinen surkeat huoltorakennukset, roskia ympäriinsä törkeän epäsiisti wc:t epäsiistit Lempivaara, Riihimäki ei vierailija-ystävällinen, sisäänlämpiävä epämääräisiä kulkijoita, kiinteät rakennukset epäsiisti, rauhaton epäsiistit huoltorakennukset huonot sos. tilat, epäkunnossa, tie vieressä (rauhattomuus ja melu) meluisa, epäsiistit huoltotilat haisi! pieni ja liian täynnä siivotonta, meluisaa sisäänlämpiävä, ei haluta vieraita Maisansalo, Tampere henkilökunta ja vakiasukkaat ovat niin kuin muita ei saisi tullakaan sisäänpäin lämpeäviä eripurainen vakiporukka! epäkohteliaat isännät, humalaiset vastaanotto Poroholma, Rauma sekavaa toimintaa, suihkuja/wc:tä liian vähän asiakkaisiin nähden ahdas, meluinen esim. wc-tilojen siisteys pesutilat likaiset epäsiisti!! Pesutilat likaisia Kallis paikka Paikka ylitäynnä, suihkuja ja wc:tä tosi vähän Nallikari, Oulu epäsiisti, meluisa, ei yörauhaa, paljon mustalaisia hoitamaton ruutu liikaa väkeä, hoitamaton ruutu meluisa, liikaa ihmisiä, kallis... mutainen, epäsiisti sekavat ja vaikeat järjestelyt

20 19 Savikoski, Kylmäkoski epäviihtyisä, liian pelkistetty rauhaton ja epäsiisti epäsiisti, palvelu olematon, saunat huonot känniporukkaa, paikat rempallaan ja roskainen WC:t haisee, ankea alue, lapsille ei mitään Mukkula, Lahti epämiellyttävä paikka, epäsiisti, huono palvelu hälinää, häiriöitä liian meluisa paikat olivat niin huonot töykeä palvelu, hinta-laatu-suhde ei ole kohdannut useaan vuoteen! vanhanaikainen, sos. tilat epäsiistit, palveluntaso huono Yyteri, Pori wc-tilat likaiset, ränsistyneitä pöytiä ja penkkejä, mutta palvelu hyvää ja hienot rannat sotkuinen, liian täynnä alue on päästetty todella huonoon kuntoon epäsiisti, meluisa likaisuus Härmälä, Tampere siivoton, huonot sosiaalitilat, mustalaisten hevoskärryjä epäsiisti epäsiisti paikka huonot suihku/wc-tilat asiakasmäärään nähden, vanhahko rauhaton, epäsiisti Silversand, Hanko epäsiisti ja rauhaton paikat rempallaan -> rahastuksen maku parhaat paikat vuosi-/kausipaikkalaisilla epäsiisti, huonot palvelut Kuninkaanlähde, Kankaanpää alue sijaitsee männikössä epäystävällistä palvelua, ei asiantuntemusta esim. turvallisuus säännöistä... palvelu isännät slummi, kasvanut liian suureksi Koitereen Helmi, Ilomantsi ei palveluita, epäsiisti ja huonokuntoinen, pitäisi poistaa leirintäoppaasta! huonokuntoinen ja hoitamaton paikka, ei palveluita hoitamaton, huonot palvelut nuhjuinen, onkohan suihkussa hometta? se mutainen

21 20 9. Palvelutoiveet Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta tai läheisyydestä? mainintojen lukumäärä 130 ruokaravintola 124 tanssipaikka 55 ulkoilumaastot ja reitit 54 uimaranta 35 uimahalli, uima-allas 30 sauna 29 baari, terassi 27 ruokakauppa 21 lasten leikkipaikat ja aktiviteetit 12 luontokohteet 10 hiihtoladut 10 pyöräilyreitit 9 minigolf 7 veneilymahdollisuus 6 kahvila 6 wlan-yhteys Palvelutoiveiden osalta voidaan mainita seuraavat poikkeamat eri karavaanariryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa: tanssipaikka korostuu erityisesti ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa perheellisten keskuudessa korostuu uimaranta sekä lasten leikkipaikat ja aktiviteetit aktiivimatkailijat vierastavat baareja ja terasseja; sen sijaan heillä on monesti jokin oma, tyypillisesti ulkoiluun tai liikkumiseen liittyvä harrastus

22 Internetin käyttö matkailtaessa Käytätkö internetiä karavaanimatkoillasi? en koskaan 28 satunnaisesti 37 säännöllisesti Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Mitä suurempi on matkaileva perhe, sitä aktiivisemmin nettiä käytetään. Vaunulla matkailevat ovat aktiivisempia käyttäjiä kuin autolla liikkuvat. Aktiivimatkailijoiden keskuudessa säännöllinen käyttö on hyvin yleistä. Aloittelevien karavaanareiden keskuudessa on enemmän käyttäjiä kuin pidempään harrastaneiden keskuudessa.

23 Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversiota omalla matkapuhelimella? en tarvitse mobiiliversiota 56 en vielä, aion kyllä 38 olen kokeillut Erot eri vastaajaryhmien välillä ovat hyvin pieniä. Mobiiliversiota kokeilleiden osuus ei missään vastaajaryhmässä saavuta 10 prosentin osuutta.

24 Tietokanavat leirintäalueista Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Leirintäoppaan sähköinen verkkolehti Kuulopuheet Internet (myös keskustelupalstat) Caravan-lehden ilmoitukset Caravan-lehden jutut Leirintäopas tärkein toiseksi tärkein kolmanneksi tärkein Eri vastaajaryhmien välillä ei esiinny merkitseviä eroja. Leirintäopas on kaikissa ryhmissä selvästi tärkein tietolähde.

25 Karttapalvelujen käyttö Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa Leirintäoppaan sähköistä GoogleMapskarttaa 4 Internetin reittihakua ja - karttoja 10 Muita karttoja 12 Ajo-opasteita, tienviittoja 15 Leirintäoppaan ajoohjeita 22 Leirintäoppaan karttoja 52 Navigaattoria käyttää Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Leirintäoppaan karttojen ja ajo-ohjeiden käyttö on selvästi yleisempää yli 5 kuin alle 5 vuotta karavaanarina olleiden keskuudessa. Navigaattorin käyttö on yleisempää matkailuautolla liikkuvien keskuudessa. Aktiivimatkailijoiden kohdalla korostuvat Leirintäoppaan ajo-ohjeet ja navigaattorin käyttö.

26 Leirintäkysely 2010 Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia on luettavissa Caravan-lehdestä. 1. Viime kesänä käyttämiesi leirintäalueiden määrä? tai enemmän 2. Harrastatko myös talvileirintää? Kyllä Ei 3. Mikä on paras leirintäalue, jolla olet viime aikoina vieraillut (leirintäalueen nimi ja sijainti)? 3a. Miksi se on paras? 7. Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa: Leirintäoppaan karttoja Leirintäoppaan ajo-ohjeita Leirintäoppaan sähköistä GoogleMaps-karttaa Internetin reittihakua ja -karttoja Navigaattoria Ajo-opasteita, tienviittoja Muita karttoja 8. Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversioita omalla matkapuhelimellani? Olen kokeillut En ole vielä käyttänyt, aion kyllä En tarvitse mobiiliversiota 9. Käytätkö internettiä karavaanimatkoillasi En koskaan Satunnaisesti Säännöllisesti 4. Mikä on ollut huonoin leirintäalue (leirintäalueen Vastaajan taustatiedot: nimi ja sijainti)? 1. Matkailevan seurueen koko normaalisti: 1 2 henkilöä 3 4 henkilöä 4a. Miksi se on huonoin? 5 tai enemmän 3. Olen harrastanut karavaanimatkailua Alle 5 vuotta 5. Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta Yli 5 vuotta tai sen välittömästä läheisyydestä (ruokailumahdollisuus, tanssipaikka, baari/terassi, uimahalli, teatteri...)? 4. Matkailemme Matkailuvaunuyhdistelmällä Matkailuautolla 5. Oletko (tai joku perheestäsi) SF-Caravan ry:n jäsen? 6. Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Numeroi tärkeysjärjestykseen 1 6 (1=tärkein): Kyllä Ei Leirintäopas Leirintäoppaan sähköinen verkkolehti Caravan-lehden jutut Caravan-lehden ilmoitukset Internet (myös keskustelupalstat) Kuulopuheet 6. Tulin messuille Matkailuajoneuvolla Henkilöautolla tai julkisilla kulkivälineillä Yhteiskuljetuksella Jos tulit yhteiskuljetuksella, yhdistyksen nimi: Jokin muu, mikä? Kiitos vastauksistasi! Jos haluat osallistua Caravan-tuotteiden arvontaan, täytä myös erillinen kilpailukuponki. Onnea arvontaan!

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet

Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet Omavalvontakäytäntöjen kehittämistarpeet 29.3.2012 Minna Dammert Nykytilaanalyysejä Kehityshankkeita Apua tuotteistamiseen Keittiösuunnittelua COACHingverkosto Koulutusta valmennusta Esimiestyötä Apua

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Tiivistelmä IKÄIHMISTEN LINJAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ 2 (27) 18.5.2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN IKÄIHMISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 201 Asiakastyytyväisyyskyselyssä annettujen

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho

Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila. Salla Erho Rovaniemen kaupunginkirjaston nuortentila Salla Erho 9.5.2012 Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Kirjaston ulkoisen ilmeen määrittäjä: Alvar Aalto Aalto-sali, pääkirjaston keskus Pääkirjasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi vastauskielellä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Suomi retken vio arvostella asiansa ruokia tuotteita paremmiksi hienoa saisi saloista kalustoa naapurilta annokset

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut

Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Tuusulan kunta/liikuntapalvelut Uimahallin tyytyväisyyskysely 2016 N=224 3 Vastaajan ikä Valitse ryhmä, johon kuulut ikäsi perusteella (N=224) 25 % 22 % 23 % 15 % 15 % 1 5 % 2 % 6 % 3 % 8 % 1 % 7-12 vuotta

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN

MÖKILLE SAMMALNIEMEEN MÖKILLE SAMMALNIEMEEN Lähde kaupungin kiireestä Sammalniemen luontoon viettämään unohtumaton loma! Raision Seudun Lasten Tuen mökki on avoinna ympärivuoden, mökki sijaitsee Juupajoella Sammalniemen leirikeskuksen

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ

KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ KESKEISIÄ TULOKSIA JA TUTKIJAN NÄKEMYKSIÄ Lukijatutkimuksen toteutus Yliopisto-lehden lukijatutkimus toteutettiin kirjekyselyn ja sähköisen web-kyselyn yhdistelmänä huhtikuussa 2014. Kyselyn kohderyhmiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Anna Broberg Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO

SAVITAIPALEEN KUNTA Kysely Savitaipaleen kunnan venesatama-alueista YHTEENVETO 1 (5) LIITE 1 30.12.2009 0620-D3757 SAVITAIPALEEN KUNTA Kyselyjä lähetetty 250 kpl Kyselyyn vastanneita 6 kpl Vastausprosentti 18 % 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista edustaa veneilytilannettanne parhaiten?

Lisätiedot

Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus. Luontomatkailuseminaari Veli-Matti Hartikainen

Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus. Luontomatkailuseminaari Veli-Matti Hartikainen Etelä-Savon retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeiden kartoitus Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Veli-Matti Hartikainen Taustaa Järvisuomessa on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen retkisatamaverkosto.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari Mun Espoo on kyselyn tuloksia Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoo-tarina 1.1 -kuntalaistutkimus Espoon kaupunki 11.11.2016 Merja Olari-Sintonen Jaakko Savolainen Jari Holttinen

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Konneveden matkailualueen brändäyspäivät

Etelä-Konneveden matkailualueen brändäyspäivät Etelä-Konneveden matkailualueen brändäyspäivät Kiehtova maisema hanke Rositsa Bliznakova OHJELMA ti 15.11.2016 SEMINAARIPÄIVÄ Konnevesisali, Kauppatie 25, 4300 Konnevesi 13:00 Avaussanat, projektipäällikkö

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014. Taustamuuttujat n % n % Nainen 133 55 109 53. Mies 109 45 96 47 TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot Vuosi 2010 Vuosi 2014 Taustamuuttujat n % n % Sukupuoli (n=242) Sukupuoli (n=205) Nainen 133 55 109 53 Mies 109 45 96 47 Ikä (n=240) Ikä (n=205) 68-73-vuotiaat 92 38

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 SF-Caravan Vakka-Suomi ry 054 Vanhakartanontie 216 23500 Uusikaupunki 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Tässä suunnitelmassa määritellään toiminnan sisällön keskeiset asiat ja tavoitteet. Jäsenistö

Lisätiedot

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia

Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia k ä y t t ä j ä l l e k ä t e v ä t e k n o l o g i a Marika Nordlund Turvapuhelin on vähän käytetty apuväline Ikäihmisten turvapuhelinkyselyn tuloksia 2 Sisältö 1. Johdanto: Tavoitteet ja toteutus...

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot