Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Leirintäkyselyn toteutus Tutkimusaineiston kuvaus Leirintäalueiden käyttö Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueen menestystekijät Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät Parhaat leirintäalueet Heikoimmat leirintäalueet Palvelutoiveet Internetin käyttö matkailtaessa Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Tietokanavat leirintäalueista Karttapalvelujen käyttö...25

2 2 1. Leirintäkyselyn toteutus Caravan-lehden leirintäkysely toteutettiin Lahden Caravan-näyttelyssä Messuilla vierailleiden karavaanareiden mielipiteitä Suomen leirintäalueista selvitettiin heitä haastattelemalla. Valtaosa kyselylomakkeista täytettiin haastattelutilanteessa, osan kyselylomakkeista messukävijät täyttivät itsenäisesti Caravan-lehden messuosastolla. Kyselyssä arvioitiin seuraavia osa-alueita: parhaan leirintäalueen nimeäminen ja perustelut heikoimman leirintäalueen nimeäminen ja perustelut palvelutarvekartoitus tietokanavat leirintäalueista perille löytämisen keinot ja apuvälineet Erityiskiitos haastatteluiden tekemisestä ja täytettyjen lomakkeiden tallentamisesta sähköiseen muotoon kuuluu Lahden ammattikorkeakoulun matkailulinjan opiskelijoille. Suvi Syrjänen ja Minna Räsänen vastasivat ansiokkaasti näistä tutkimuksen vaiheista. Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta. Aineisto käsittää kaikkiaan 503 vastausta. Aineistoa voidaankin pitää varsin mittavana ja voimme arvioida sen antavan riittävän hyvän kokonaiskuvan tarkasteltavista asioista. Aineiston esikäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota parhaan leirintäalueen nimeämiseen. Tässä kohdin kävi selvästi ilmi, että muutaman yhdistyksen yhteiskuljetuksella paikalle saapuneet ryhmät olivat pyrkineet systemaattisesti tuomaan esille oman yhdistyksensä aluetta. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa suodatettiin pois liialliset oman alueen kehut. Näin menetellen saamme puolueettomamman ja kaiken kaikkiaan paremman kuvan matkailevan karavaanarin näkemyksistä nythän etsittiin parasta vierailukohdetta, ei oman yhdistyksen parasta kausipaikkaa. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin mukana, kun tarkastellaan muita kysymyksiä ainoastaan parhaan leirintäalueen osalta tarkastelu rajoittuu pienempään osajoukkoon. Kyselyn tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoiden ja grafiikan muodossa. Lisäksi vapaamuotoinen asiakaspalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu raporttiin.

3 3 2. Tutkimusaineiston kuvaus SF-CARAVAN JÄSENYYS % on jäsen 95 ei ole 5 SAAPUI MESSUILLE % matkailuajoneuvolla 48 henkilöautolla tai julkisilla kulkuvälineillä 34 yhteiskuljetuksella 18 MATKAILEVAN SEURUEEN KOKO % 1 2 henkilöä henkilöä 20 vähintään 5 henkilöä 7 MATKAILEE % matkailuautolla 59 matkailuvaunuyhdistelmällä 41 HARRASTUKSEN KESTO % alle 5 vuotta 20 vähintään 5 vuotta 80

4 4 3. Leirintäalueiden käyttö Kesällä 2011 käyttämiesi leirintäalueiden määrä? Harrastatko myös talvileirintää?

5 5 4. Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueiden toiminnan onnistumista on tässä raportissa tarkasteltu kahdessa vaiheessa: on esitelty menestystekijöitä ja toisaalta asiakaspakoa aiheuttavia, epäonnistuneita tekijöitä. Oheisessa kuvassa on eritelty keskeiset leirintäalueen menestystekijät ja niiden vastakohtana asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Tämä myös havainnollistaa argumentteja, joilla jäljempänä listatut parhaat ja heikoimmat leirintäalueet ovat tulleet mainituiksi. Kyseessä ovat vastaajien spontaanit perustelut parhaille ja heikoimmille leirintäalueille. Karavaanareilla on hyvin vahva ja myös yhtenäinen näkemys siitä, mihin onnistunut toiminta perustuu. Toimiva leirintäalueen konsepti perustuu hyvin vahvasti siisteyden, asiakaspalvelun ja virkistyspalveluiden varaan. Menestystekijät ovat nimensä mukaisesti tekijöitä, joissa leirintäalue on onnistunut todella hyvin. Näiden tekijöiden varaan rakentuu menestys ja asiakasuskollisuus. Menestystekijöiden perusteella leirintäalueella palataan uudestaan ja aluetta suositellaan toisille karavaanareille. Menestystekijöiden vastakohtana ovat asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Asiakaspakoa aiheuttaviksi tekijöiksi on nimetty palvelun osa-alueet, joissa leirintäalue on selkeästi epäonnistunut. Tässä kohdin aivan kuten heikoimman leirintäalueen nimeämisessä näkyy selvästi karavaanareiden korkea kynnys mainita epäonnistumisista. Takana onkin selkeä epäonnistuminen tai pettymys. MENESTYSTEKIJÄT siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rauhallinen alue rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta hinta-laatusuhde lapset huomioitu viihtyisyys turvallisuusasioiden laiminlyönti hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta niukka palvelutarjonta rauhaton, meluisa alue huono palvelu kunnossapito laiminlyöty puutteelliset sosiaalitilat epäsiisti ASIAKASPAKOA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT

6 5. Leirintäalueen menestystekijät 6

7 7 Menestystekijöiden taustalla vaikuttavia asioita voidaan luonnehtia seuraavasti: siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu hyvä hinta-laatusuhde viihtyisä Alueen yleinen siisteys luo tärkeällä tavalla mukavaa tunnelmaa. On mukava saapua ja oleskella alueella, kun siisteydestä on huolehdittu asianmukaisesti. Siisteys korostuu sosiaali- ja huoltotilojen kohdalla ja tarkoittaa näiden osalta siivouksen ja jatkuvan ylläpidon lisäksi muuta ylläpito- ja kunnossapitotoimintaa. Asiakkaat arvostavat nykyaikaisia ja siistiä puitteita. Laajemmin siisteys kohdistuu myös koko alueeseen, leirintäpaikkojen, kulkuväylien ja ympäristön siisteyteen yleensä. Asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen sujuvuus sijoittuvat toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi. On paljolti henkilökunnan toiminnan varassa, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi. Henkilökunnan toiminta keskeisellä tavalla luo asiakasuskollisuutta ja saa asiakkaat palaamaan alueelle. Monesti hyvin hoidettu palvelutilanne myös kompensoi ja antaa anteeksi pieniä puitteita muilla osa-alueilla. Virkistäytymismahdollisuus veden äärellä on keskeisellä sijalla. Uintimahdollisuus on kaikista tärkeintä, mutta vesi elementtinä tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia. Vesistön läheisyys sinänsä luo monille asiakkaille lisäarvoa. Tässä kohtaa vastaus asiakkaiden toiveisiin saattaa olla myös uima-allas tai maauimala, aina ei tarvitse olla järven tai meren äärellä. Saunomiseen liittyy paljon myös muita tekijöitä kuin itse sauna, sillä myös joustavat saunomisjärjestelyt, saunomisaikataulut ja perhesaunan tyyppiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Saunomisen osalta vastaajien kommentit ovatkin hyvin monipuolisia ja hyvät saunakokemukset muistetaan pitkään. Saunomismahdollisuuksiin liittyy läheisesti myös toimivat ja siistit sosiaalitilat. Yleisesti ottaen tarjolla olevat aktiviteetit joko leirintäalueella tai sen läheisyydessä. Tässä kohdin saattaa korostua esimerkiksi sijainti merkittävän matkailukohteen läheisyydessä. Avaintekijä rauhallisuuden osalta on sopivassa suhteessa omaa rauhaa ja karavaanariseuraa. Lasten huomioiminen leikkipaikkojen, aktiviteettien ja muiden palvelutekijöiden osalta. Hintataso herättää yleisesti hyvin niukasti kommentteja, etenkin verrattaessa tutkimuksiin muilla toimialoilla. Tässä kohdin on mainittu sekä hyvä hinta-laatusuhde tai yleistä hintatasoa edullisempi hinta. Joskus myös perushintaan kuuluvat lisäpalvelut (joista monesti totuttu maksamaan erikseen) tuottavat myönteistä palautetta. Hyvät puitteet, siis alue sekä mukavat ja vieraanvaraiset ihmiset luovat viihtyisän alueen, johon on mukava palata uudelleen.

8 8 Erilaisissa karavaanariryhmissä voidaan osoittaa seuraavat poikkeamat arvostuksissa: Lapsiperheet: Pariskunnat: Matkailuauto: Uimaranta ja vesistön läheisyys korostuu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Samoin korostuu alueen yleinen viihtyisyys. Myös lasten yleinen huomiointi alueella korostuu, mutta tämä ei ole kuitenkaan tärkein lapsiperheiden toimintaa ohjaileva tekijä. Lasten huomioiminen alueella nouseekin lapsiperheiden argumenteissa vasta neljälle sijalle. Ystävällinen palvelu ja alueen yleinen siisteys ovat vetovoimatekijöitä ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa. Matkailuautolla kulkevien näkemykset eivät suuresti poikkea matkailuvaunulla kulkevien näkemyksistä. Yksittäisenä poikkeuksena nousee kuitenkin esille maasto-olosuhteet, sillä tasainen leiriytymispaikka koetaan autolla matkailuautolla kulkevien keskuudessa tärkeäksi. Aktiivimatkailijat: Aktiivimatkailijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikista aktiivisimpia karavaanareita, jotka ovat päättyneen kesän aikana vierailleet vähintään seitsemällä eri alueella. Saunomismahdollisuus nousee merkittävään asemaan aktiivimatkailijoiden keskuudessa. Saunomiseen liittyviä asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta, mikä korostaa asian tärkeyttä. Samoin rannan ja vesistön läheisyys koetaan tärkeäksi. Viihtyisyys yleisesti korostuu myös. Sen sijaan alueen palvelutarjonta ei nouse erityisen korkealle. Aktiivimatkailijat eivät monesti olekaan alueen palvelutarjonnan varassa, vaan heillä on jokin oma harrastus, jonka perässä he liikkuvat.

9 6. Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät 9

10 10 Listalle sijoittuvia tekijöitä ja niiden taustalla vaikuttavia seikkoja voidaan kuvata seuraavasti: epäsiisti alue puutteelliset sosiaalitilat kunnossapidon laiminlyönti rauhaton, meluisa alue niukka palvelutarjonta huono palvelu hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta turvallisuus-asiat Siisteys koetaan ongelmaksi. Kriittisimmin asiakkaat arvioivat sosiaali- ja huoltotilojen siisteyttä, mutta monesti kritiikin taustalla on myös laajempi vaikutelma koko leirintäalueen yleisestä siisteydestä ja ylläpidosta. Sosiaalitilojen puutteet liittyvät hyvin läheisesti siihen, että alue on koettu epäsiistiksi. Yleisimmin mainintojen takana onkin siivouksen ja jatkuvan ylläpidon puutteet, toissijaisesti puutteellinen varustelutaso. Tähän ryhmään sisältyvät myös muutamat maininnat suihkujen tai saunojen puuttumisesta. Tässä kohdin mainittuja asioita yhdistää yleinen kunnossapidon laiminlyönti. Huonoon kuntoon päässeet rakennukset ja huoltotilat ovat suurin taustalla vaikuttava tekijä. Rauhattomuuden taustalla on ensisijaisesti muiden leiriytyjien aiheuttamat häiriöt, mahdollisesti yleinen rauhattomuus ja levottomuus. Kyse saattaa olla myös alueen sisäisistä järjestelyistä ja leirintäpaikan sijoittumisesta yleisen hälinän keskelle. Toissijaisesti kyseessä saattaa olla esimerkiksi läheisen valtatien aiheuttama liikennemelu. Alueelta puuttuu keskeisiä asiakkaiden kaipaamia päivittäisiä oheis- tai tukipalveluita. Asiakaspalvelun hoitamisessa on koettu ongelmia tai palvelutilanteessa muutoin on esiintynyt kitkaa. Mahdollisesti palvelu on ollut epäystävällistä tai sovitut ja luvatut asiat eivät ole toteutuneet. Taustalla vaikuttavat vaikea maaston muoto tai hoitamaton leirintämaasto. Tämä kohta sisältää myös maininnat hankalasta tieosuudesta tai kulkuyhteydestä. Hinnoittelu koetaan ongelmaksi, ensisijaisesti hinnan ja tarjotun palvelun epäsuhde. Kun vieraanvaraisuus koetaan ongelmaksi, on takana tyypillisesti kitka kausipaikkalaisten ja vierailijoiden välillä. Kausipaikkalaisten toiminta on saattanut jättää vaikutelman, että ulkopuoliset eivät ole tervetulleita. Toissijaisesti kyse saattaa olla myös henkilökunnan välittämästä vaikutelmasta. Turvallisuusasioihin liittyy ennen kaikkea turvavälien ja paloturvallisuuden huomioiminen alueella yleensä ja erityisesti vaunujen/autojen sijoittelussa.

11 11 7. Parhaat leirintäalueet Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään paras leirintäalue, jolla he ovat viime aikoina vierailleet. Vastaukset hajaantuivat hyvin laajalle ja tässä yhteydessä nimettiin yhteensä 115 eri leirintäaluetta. Vastaukset hajaantuivatkin hyvin voimakkaasti. Useimmat nimetyistä alueista saivat kuitenkin vain yhden tai muutaman maininnan. Kärkiryhmä muodostuu viidestä eniten mainintoja saaneesta alueesta ja toisaalta runsaasti mainintoja saaneista alueista, jotka ovat viiden kärkiryhmän tuntumassa. Yhteensä tässä taulukossa listatut alueet keräsivät 47% kaikista annetuista maininnoista. Kärkeen sijoittuvat seuraavat 5 leirintäaluetta: 32 SFC Rairanta, Uusikaupunki 29 SFC Kuturanta, Lestijärvi 27 SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 22 SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 16 Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio ja viiden parhaan listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 14 SFC Kalliojärven Lukkuhaka, Isokyrö 13 SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää 13 SFC Hietajärvi, Joensuu 10 Camping Messilä, Hollola 10 Lomakylä Santalahti, Kotka 9 SFC Purho, Hamina 9 SFC Hiilimutka, Vieremä 8 SFC Etuniemi, Hirvensalmi 7 SFC Kattivankkuri, Vuokatti 7 SFC Hietasaari, Uurainen 7 Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki 7 Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu 7 Savikoski, Kylmäkoski Useimmat parhaiden listalle sijoittuvat alueet ovat SFC-alueita. SFC alueet ovat SF- Caravanin jäsenyhdistysten ylläpitämiä alueita, jotka on suunniteltu nimenomaan karavaanareiden tarpeita silmällä pitäen. Näillä eri puolilla Suomea sijaitsevilla alueilla yöpyminen on suhteellisen edullista. Myönteinen palaute osoittaa sen, että omiksi koetuilla alueilla viihdytään. Nimettyjä alueita tarkasteltiin vielä erikseen erilaisten karavaanariryhmien keskuudessa. Kärkiryhmä tosin saa aika tasapuolisesti mainintoja kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Viisi parasta aluetta eri vastaajaryhmissä on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Alueen nimeämisen jatkoksi vastaajia pyydettiin lyhyesti perustelemaan mielipiteensä. Perustelut on leirintäaluekohtaisesti koottu sivulta 13 alkavaan taulukkoon.

12 12 perheelliset pariskunnat 1. SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 2. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 2. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 3. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 3. SFC Kuturanta, Lestijärvi 4. SFC Hiilimutka, Vieremä 4. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 5. Lomakylä Santalahti, Kotka 5. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio matkailee vaunulla matkailee autolla 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 1. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. SFC Kuturanta, Lestijärvi 2. SFC Rairanta, Uusikaupunki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 4. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 4. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 5. SFC Hiilimutka, Vieremä 5. SFC Kuturanta, Lestijärvi Lomakylä Santalahti, Kotka vieraili kesän aikana 1-6 alueella vieraili kesän aikana vähintään 7 alueella 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 1. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. SFC Kuturanta, Lestijärvi 2. SFC Rairanta, Uusikaupunki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 4. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 4. SFC Kuturanta, Lestijärvi 5. SFC Hiilimutka, Vieremä 5. SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää

13 13 Seuraavassa taulukossa on koottu leirintäaluekohtaisesti taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. SFC Rairanta, Uusikaupunki hyvä palvelu, paikat hoidettu, hinta-laatu kohdallaan hyvät palvelut, siisti, meren rannalla ja lähellä kaupunkia hyvät saunat, siisti uimapaikka, hyvä palvelu hyvät siistit palvelut, läpi vuoden auki, isäntäpari aina paikalla hyvät tilat, hyvät saunat, hyvät palvelut+palvelu kaikki palvelut löytyy, meri, kaupunki lähellä, siisti kaikki toimii kaunis, siisti, asiallinen kivat ihmiset, siisti, hyvä ilmapiiri kokonaisuus hyvä lapsille aktiviteetteja loistavat puitteet, kaikki toimii mukava, viihtyisä palvelut, alue rauhallinen, saunat, hyvä ranta, meren läheisyys, kalastus, siisti rauhallinen, siisti, hyvät kalavedet saunat siisti, asiat kunnossa siisti, hyvä henki, palvelu parasta siisti, hyvä ilmapiiri siisti, hyvä palvelu, kiva paikka siisti, kaikki palvelut, ystävälliset ihmiset siisti, mukavat ihmiset siisti, palvelu, Wlan-verkko siisti, palvelualttius, palvelut melko lähellä siisti, puhdas vesi siisti, tilava, ystävälliset ihmiset, mukavaa ohjelmaa siisti, toimiva, sijainti siisti, viihtyisä, kalavedet, hyvät palvelut, hyvä ranta, saunat, meri lähellä siisti, ystävällinen hlökunta, tilava siisti, ystävälliset ihmiset ja isännät, kaunis ja monipuolinen paikka siisti, hyvin hoidettu, kaikki toimii, jatkuva isäntäpäivystys tanssi, sauna, uinti uusittu, invapaikat, jätehuolto, ystävällisyys, edullinen, keskusta lähellä, meri, lämmintä, koska Etelä-Suomessa, kaupungissa tapahtumia viihtyisä ystävällinen isäntäväki, siisti, rauhallinen, hyvät palvelut, luonnon lähellä, siistit tilat (WC, suihku, sauna)

14 14 SFC Kuturanta, Lestijärvi hinta-laatusuhde hyvin hoidettu, ystävällinen henkilökunta hyvä sijainti, viihtyisä, hyvä palvelu hyvät palvelut, rauhallinen, hyvä sijainti ja hieno paikka kalastus, sopivan rauhallinen paikka lapsille paljon harrastuksia lapsiystävällinen, siisti, erittäin rauhallinen lämmin vastaanotto rauhallinen rauhallinen, hyvää palvelua rauhallinen, luonnonläheinen rauhallinen, siisti rauhallinen, viihtyisä siisteys, rauhallisuus, järvi lähellä, ystävällistä porukkaa siisti siisti, järven ranta, rantasauna, ystävällisyys siisti, lapsiystävällinen siisti, mukavat ihmiset, hyvä palvelu siisti, puhdas, hyvä järjestely, rauhallinen siisti, rauhallinen tyylikäs, siisti, kansainvälinen viihtyisä, rauhallinen, siisti ystävällisyys, siisteys, rauhallisuus, kalastus SFC Pitkäjärvi, Kokemäki erittäin siisti, rauhallinen paikka hyvä uimaranta, leikkikenttä kotoinen, viihtyisä lapsiystävällinen, todella hyvä aidattu leikkikenttä leppoisa paikka mukavia ihmisiä pieni, rauhallinen, siisti, palveluja riittävästi rauhallinen, lapsilla oma hieno karavaanialue, alue kaunis, ystävälliset isännät rauhallinen, lapsille hyvä leikkikenttä, siisti rauhallinen, siisti rauhallinen, siisti rauhallinen, siisti, hyvät saunat, järvi, kaunis luonto, urheilumahdollisuudet rauhallinen, siisti, kaunis paikka, sopivan peni siisti siisti, hyvin hoidettu siisti, lapsiystävällinen, rauhallinen, hyvät tilat siisti, lapsiystävällinen, rento, hyvä ulkoilumaasto, luontoystävällinen, karaokemahdollisuus siisti, miellyttävä ilmapiiri siisti, rauhallinen siisti, rauhallinen, hyvä uimaranta, lapsille paljon puuhastelua leikkikentällä, hyvä lenkkeilymaasto siisti, rauhallinen, hyvä vastaanotto ja palvelu siisti, rauhallinen, ystävällistä väkeä siisti, ystävällinen siisti, ystävälliset isännät sopivan pieni, erittäin siisti, edullinen tosi siisti, mukavat isännät

15 15 SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki avoin ilmapiiri, karaoke, ystävällistä väkeä, siistit tilat hieno hiekkaranta, järjestys huoltotilat, saunat, kesäkeittiö hyvä palvelu, asiakkaiden viihtyvyys tärkeä, taso korkea kaikin puolin hyvä kaikki palvelut samassa paikassa kaikki palvelut yhdellä hinnalla, hyvä palvelu kaikki toimii hyvin ja hyvä palvelu kokonaisuus toimii, palvelut, harrastusmahdollisuudet, isännät/emännät aina ystävällisiä maisema, hyvät huoltotilat, siisti monipuolinen, siisti, hyvä palvelu palvelut, hieno alue, siisti runsaasti palveluja, ystävälliset isännät siisti siisti, hyvä uimapaikka siisti, hyvät tilat siisti, palvelut ok siisti, vastaanotto ok siistit tilat, ohjelmaa lapsille viihtyisä ystävällinen palvelu, leirintämaksuun sisältyy paljon, edullinen Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio hyvät palvelut, kylpylä iso alue, hyvät palvelut, toimiva lapsille aktiviteetteja, kaikesta ei tarvitse maksaa, uimaranta, tilava lähellä monipuolinen, tilava monipuoliset palvelut, rauhallinen, luontopolut, järvi lähellä palvelu, ranta, sauna palvelut toimii, siisti, avara päällystetys paikat, järjestys siisti siisti, rauhallinen, hyvä palvelu siisti, tilavat paikat, paljon mahdollisuuksia ajanviettoon sijainti viihtyisä ja kaikin puolin ok SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää hyvät palvelut, alue hyvät tilat, lenkkimaastot, hyvä palvelu, kokonaisuus iso alue, siisti, uima-allas, hyvä asiakaspalvelu kokonaisuus, maauimala, sos.tilat, ystävällinen hlökunta lapset huomioitu lapsille aktiviteetteja maauimala, lapsille aktiviteetteja, siisti siisti siisti, hyvät ulkoilumaastot, aktiviteetteja, kaikki toimii siisti, kaikki toimii siisti, lapsiystävällinen siisti, perheystävällinen uimamahdollisuus, leikkipaikat, hyvät saunat ja uimaaltaat

16 16 SFC Hietajärvi, Joensuu hyvä ranta, mukavat isännät, hyvät saunat, hlökohtainen esittely käytännöllinen, ystävällinen mukavat ihmiset, palvelut lähellä, saunat savusauna, hyvä ranta siisti, luonnonläheinen, erittäin ystävällinen palvelu, sauna-ajat siisti, saunat auki pitkään, savusauna, veneet, kota, savustus, kaikki ilmaista hyvä sijainti, ranta, saunat, savusauna, muikut, yleinen ilonpito siisti, ystävälliset ihmiset ystävällinen palvelu ystävällinen palvelu, siisti, hyvä ohjelma ystävällinen vastaanotto, hyvä maasto, hyvät kävelyreitit hyvä ja rauhallinen alue Camping Messilä, Hollola eläväinen hyvin hoidettu hyvä alue, järvi, ystävällinen hlökunta hyvät palvelut, henkilökunta ystävällistä iso, siisti, hyvä sauna, ranta siisti siisteys, asiakasystävällisyys, palvelut suosittu tarjoaa riittävät palvelut, siisti Lomakylä Santalahti, Kotka 4 tähden paikka, asfaltti hyvin rakennettu hyvä palvelu, siisti kaikki toimii, siisti kohteessa kaikki tarvittavat palvelut, siisti läheinen sijainti, siisti, toimiva siisti, tilava siisti, tilava, ei häiriköintiä sijainti, meri, kaupunki lähellä, asfaltti, tilava tasokas ja hyvä sijainti SFC Purho, Hamina hyvä sijainti, saunat hyvä uimaranta, kaksi saunaa hyvät saunat, telttasauna, puhdas ja kalaisa järvi mukava alue, hyvä sauna, fiilis ok, palvelu ok, mukava vastaanotto, kalamyyntiä ja leipämyyntiä, juhannus mukavia ihmisiä, hyvä telttasauna siisti, hyvin hoidettu, sauna joka ilta, puhdas järvi siisti, hyvä varustus siisti, ystävällinen palvelu SFC Hiilimutka, Vieremä mieluinen rauhallinen rauhallinen selkeät väylät, hyvät palvelut siisti siisti siisti siisti alue, mukavat isännät siisti, palvelut toimii siisti, rauhallinen, hyvät palvelut, saunat sosiaalitilat, palvelut toimii

17 17 SFC Etuniemi, Hirvensalmi karavaaniystävällinen mukava kohtelu siisti, hyvä vastaanotto ja opastus siisti, selkeä, ystävällinen opastus sopiva koko, tarvittavat palvelut viihtyisä, siisti, hyvä palvelu SFC Kattivankkuri, Vuokatti huoltotilat siistit, paljon käytettävissä, yleiskuva siisti hyvin varusteltu, siisti korkea taso, siisti, palvelu sauna siisti, hyvässä järjestyksessä sopivan tavallinen, hyvät lenkkeilymaastot SFC Hietasaari, Uurainen hyvä uimaranta, hyvät huoltotilat hyvä vastaanotto kaunis ympäristö, viihtyisä lapsille tekemistä, hyvä uimaranta ok siisteys SFC Kalliojärven Lukkuhaka, Isokyrö Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki hyvä palvelu jäin sanoitta kaikille kaikkea siisti, kukkaistutukset, ystävällisyys siisti, rauhallinen siisti, ystävällinen, hyvä palvelu ystävällinen vastaanotto, siisti, kauniit kukat hieno paikka, kaikki pelaa hinta-laatusuhde, iso tanssipaikka, rauhallinen homma hallussa, siisti kaikki palvelut pelaa, on lähellä kaikki toimii siisti, rauhallinen siisti, ystävälliset isännät ja muu hlökunta asfaltoidut autopaikat, hyvä huoltorakennus hyvä tanssiravintola, erinomainen palvelu miri, hiekka, siisti, lapsiystävällinen ranta siisti, hyvät palvelut tilava, hienot sosiaalitilat uimapaikka Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu kaunis lapsille tekemistä, tilava meren rannalla, kauniit maisemat, kylpylä meri lähellä siisti siistit huoltorakennukset ja muut sos.tilat siistit ja uudet sosiaalitilat, hyvät paikat Savikoski, Kylmäkoski tanssit ja karaoke, orkesteri joka vko hyvä joka viikonloppu tanssia ja karaokea, paljon erilaista ohjelmaa kaikki on yhtä perhettä, myös turistit rento meininki, tanssia 2.00 asti siellä on rentoa meininkiä, karaoke ja tanssit trampoliini

18 18 8. Heikoimmat leirintäalueet Heikoimman leirintäalueen nimesi vain 53 prosenttia vastaajista. Mainintoja kertyi yhteensä 265 kappaletta ja tässä kohtaa vastaajat nimesivät 144 eri aluetta. Tämä, sanoin kuin se että kymmenen eniten mainittua leirintäaluetta keräsivät vain kolmanneksen kaikista äänistä, osoittaa vastaajien nimeämien leirintäalueiden suurta hajontaa. Karavaanareiden ilmeisen positiivinen perusasenne vaikuttaa varmasti siihen, että heikoimpia alueita ei nimetä läheskään yhtä usein kuin parhaita alueita. Tutkijalle jääkin vaikutelma, että heikoimpien listalle joutumisen taustalla täytyy olla selkeä pettymys tai epäonnistuminen. Asiakas on pettynyt palveluun tai asiakkaalle annettuun palvelulupaukseen. Eniten mainintoja saivat seuraavat kuusi leirintäaluetta: 11 SFC Maisansalo Caravan, Tampere 11 Camping Messilä, Hollola 9 Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki 9 Koitereen Helmi, Ilomantsi 8 Top Camping Yyteri, Pori 7 Mukkulan Leirintäalue, Lahti 7 Tampere Camping Härmälä, Tampere ja listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 6 SFC Rairanta, Uusikaupunki 6 SFC Vankkurimännikkö, Virrat 6 Aulanko Camping, Hämeenlinna 4 Top Camping Visulahti, Mikkeli 4 Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu 3 Hanko Camping Silversand, Hanko 3 SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää Edellisen vuoden tutkimuksen tavoin voidaan tehdä mielenkiintoinen havainto, että heikoimpien leirintäalueiden listalle sijoittuu osin samoja alueita kuin parhaiden listalle. Tänä vuonna näitä alueita ovat Camping Messilä, Kuninkaanlähde, Top Camping Hiekkasärkät, Nallikari Lomakylä & Camping ja Rairanta. Muista listalle joutuneista alueista Maisansalo Caravan poikkeaa sikäli, että se kyseenalaista huomiota nimenomaan vieraanvaraisuuden puutteesta. Muiden leirintäalueiden osalta perustelut ovat hyvin tyypillisiä ja keskittyvät vahvasti yleiseen siisteyteen, viihtyisyyteen ja alueiden kunnossapitoon.

19 19 Seuraavassa taulukossa on koottu taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. SFC Maisansalo Caravan, Tampere epäsiisti, meluisa epäsiisti, meluisa epäystävällinen katsotaan kuin halpaa makkaraa liikaa häiriöitä, ei noudateta sääntöjä, aluevetäjä ei ole todellakaan sosiaalinen sekava, sisäänlämpiävä sisäänlämpiävä sisäänlämpiävä sisäänpäin kääntyvä sisäänpäin kääntyvä ilmapiiri Camping Messilä, Hollola yök yök ei ole vaitiolovelvollinen huono palvelu, ahdas, meteli Karavaanarit TV-ohjelma niuhoa rauhaton, sosiaalitilat vanhat ja epäsiistit töykeä, ei siisti ärsyttävä julkisuus ärsyttävä julkisuus Karavaanarit-ohjelma mtv3:lla Top-Camping Hiekkasärkät, Kalajoki epäsiisti, liian iso, rauhaton, ei järjestystä rauhaton paikka sotkuinen, kallis Koitereen Helmi, Ilomantsi ei sähköpistokkeita, pesutiloja ym. muita palveluita epäsiisti, ei merkattuja parkkipaikkoja, ei laituria, opasteet puutteellisia epäsiisti, huonosti hoidettu kaikki rempallaan mutalillu ränsistyneet tilat, huono palvelu siellä ei ollut mitään surkea, maisemat hienot töykeä palvelu Top Camping Yyteri, Pori ei lapsiystävällinen, epäsiisti, meteli epäsiisti epäsiisti, mikään ei toimi epäsiisti, rauhaton epäsiisti, huono palvelu, en koskaan mene uudelleen liian iso, ahdas, epäviihtyisä sotkuinen sotkuinen, likainen, meluinen Mukkulan Leirintäalue, Lahti epäsiisti epäsiisti, rauhaton epäsiisti, rauhaton huono palvelu pesutilat vanhoja sosiaalitilat huonot Tampere Härmälä Camping, Tampere epäsiisti epäsiisti, rempallaan epäsiisti, yleisten tilojen vähyys suhteessa käyttäjämääriin huono jätehuolto huono palvelu, ränsistyneet tilat

20 20 SFC Rairanta, Uusikaupunki liian paljon ihmisiä, ahdasta liian suuri liikaa ihmisiä liikaa porukkaa pienet saunat, pitkä matka uimaan, töykeä palvelu, turistit saavat huonomman kohtelun saunan lauteet lakattu vaaralliseksi SFC Vankkurimännikkö, Virrat ei palvelua, ei istutuksia, sotkuinen epäsiisti, männynneulasia, hiekkaa huono palvelu lapsien leikkikentän varusteet rikki leikkikentän varusteet rikki yleisilme Aulanko Camping, Hämeenlinna epäsiisti epäsiisti keskeneräinen, huonot paikat sos.tilat kaukana toisistaan, epäsiisti, ei miesten pesutiloja, astianpesupaikkaa, valaistusta, vaunupaikat huonosti pohjitetut, hinta-laatusuhde huono repsahtanut, ei palveluja, vaikka sijainti kaunis Top Camping Visulahti, Mikkeli epäsiisti epäsiisti epäsiistit WC- ja suihkutilat vessat yms. sotkuiset Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu ei saa hyvää paikkaa ilman etukäteisvarausta ei turvavälejä, ei välitetä turvallisuudesta kaamea yöelämä, vartijat eivät välittäneet, ruuhkaa, jonotusta, epäsiisti tyly vastaanotto Hanko Camping Silversand, Hanko epäsiisti epäsiisti huono hinta-laatusuhde SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää armeijan kuri, kuulutetaan kuka tekee missäkin mitä väärin suuri ja kallis väkeä paljon suhteessa tiloihin

21 21 9. Palvelutoiveet Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta tai läheisyydestä? mainintojen lukumäärä 158 ruokaravintola 122 tanssipaikka 78 ulkoilumaastot ja reitit 73 baari, terassi 70 uimaranta 53 ruokakauppa 38 lasten leikkipaikat ja aktiviteetit 36 sauna 26 uimahalli, uima-allas 18 teatteri 16 luontokohteet, luontopolku 11 karaoke 10 pyöräilyreitit 8 järjestettyä ohjelmaa 8 minigolf 8 koiran ulkoilupaikka 8 veneilymahdollisuus 7 hiihtoladut 6 wlan tai muu internetyhteys Palvelutoiveiden osalta voidaan mainita seuraavat poikkeamat eri karavaanariryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa: tanssipaikka ja baari/terassi korostuvat erityisesti ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa perheellisten keskuudessa korostuu uimaranta sekä lasten leikkipaikat ja aktiviteetit aktiivimatkailijat vierastavat baareja ja terasseja; sen sijaan heillä on monesti jokin oma, tyypillisesti ulkoiluun tai liikkumiseen liittyvä harrastus

22 Internetin käyttö matkailtaessa Käytätkö internetiä karavaanimatkoillasi? Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Mitä suurempi on matkaileva perhe, sitä aktiivisemmin nettiä käytetään. Vaunulla matkailevat ovat aktiivisempia käyttäjiä kuin autolla liikkuvat. Aktiivimatkailijoiden keskuudessa säännöllinen käyttö on hyvin yleistä. Aloittelevien karavaanareiden keskuudessa on enemmän käyttäjiä kuin pidempään harrastaneiden keskuudessa. Kokonaisuutena käyttöaktiivisuus on kohonnut vuoden aikana sekä säännöllisesti että satunnaisesti käyttävien osalta.

23 Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversiota omalla matkapuhelimella? Erot eri vastaajaryhmien välillä ovat hyvin pieniä. Mobiiliversiota kokeilleiden osuus ei missään vastaajaryhmässä saavuta 10 prosentin osuutta.

24 Tietokanavat leirintäalueista Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Eri vastaajaryhmien välillä ei esiinny merkitseviä eroja. Leirintäopas on kaikissa ryhmissä selvästi tärkein tietolähde.

25 Karttapalvelujen käyttö Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Caravan-lehden Leirintäkysely 2010 Tutkimusraportti 10.11.2010 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siisteys on tärke. Caravan-lehden leirintäkysely. Leirintä. Suuri leirintäkysely Lahden Caravan-messuilla

Siisteys on tärke. Caravan-lehden leirintäkysely. Leirintä. Suuri leirintäkysely Lahden Caravan-messuilla Suuri leirintäkysely Lahden Caravan-messuilla Siisteys on tärke Teksti Pirjo Rättyä Caravan-lehden leirintäkysely toteutettiin Lahden Caravan-messuilla 17. 19.9.2010 haastattelemalla messuvieraita. Kyselylomakkeen

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA!

YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA! YRITTÄJÄ KAIKKI IRTI ISOSTA KIRJASTA! VAPAA-AIKA YRITYSPALVELUT MAINOSTAMINEN Vierailemme Ison Kirjan leirintäalueella joka vuosi, usein asuntovaunulla. Pari vuotta sitten vuokrasimme myös suuren mökin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 22.3.2017 Kysely Wilhelmiinan asukkaiden läheisille Kysely toteutettiin 23.2-19.3.2017 Kysely lähti 99 vastaanottajalle (88 kpl vuonna 2016), vastauksia saimme kaikkiaan

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok - ohjelma 08.30 09.00 Tulokahvit 09.00 10.00 Esittelyt, päivän ohjelma ja laadun perustietoutta matkanjärjestäjän näkökulmasta 10.00 10.30 Hotelli-,

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

TYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 Iloisuus / Oppiminen 700 600 500 400 300 Huono Ei osaa sanoa Hyvä 200 100 0 4-6v. 7-12v. 13-15v. Aikuiset Kaikki Vastausprosentit 16,3 59,5 11,2 12,2 100 Luovuus 400 350 300 250 200 150 Huono Ei osaa sanoa

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Soukan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vesien virkistyskäyttö ja vedenlaatu

Vesien virkistyskäyttö ja vedenlaatu Vesien virkistyskäyttö ja vedenlaatu Valtakunnallinen ulkoiluseminaari 1.12.2011 Tuija Lankia ja Eija Pouta tuija.lankia@mtt.fi eija.pouta@mtt.fi Kuva: Janne Artell Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme!

LIITE 1. Hyvä Asiakkaamme! Hyvä Asiakkaamme! LIITE 1 Mielipiteenne on meille tärkeä. Kertokaa meille, mitä mieltä olette palvelustamme ja ravintolastamme. Vastausten perusteella haluamme kehittää ja parantaa toimintaamme. Lomakkeen

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

KAINUU EIKÖS SE OLE SUOMESSA? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008

KAINUU EIKÖS SE OLE SUOMESSA? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 Kainuun matkailufoorumi 20.10.2011 KAINUU EIKÖS SE OLE SUOMESSA? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 Jari Järviluoma Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.11.2011 1 Tausta Pohjana Riikka

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kysely Mobilian Autokylässä. Heinä elokuu 2011

Kysely Mobilian Autokylässä. Heinä elokuu 2011 Kysely Mobilian Autokylässä Heinä elokuu 2011 Ole$eko nähneet tämän logon aikaisemmin? 66 % 8 % 26 % Kyllä Ei En ;edä Tunne$eko käsi$een Mobilian Autokylä? 34 % 66 % Kyllä Ei paikan päällä Aamuleh; Kangasala

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

UNELMIESI KOTI PICKALAAN

UNELMIESI KOTI PICKALAAN UNELMIESI KOTI PICKALAAN Parasta aikaa kotona ja vapaalla Pickalan asuntoalue sijaitsee luonnon keskellä meren rannassa, pääkaupunkiseudun tuntumassa vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä.

Lisätiedot

Tuo vieraasi Saunasaareen.

Tuo vieraasi Saunasaareen. Tuo vieraasi Saunasaareen. Suomalaiseen vieraanvaraisuuteen sisältyy kunnollinen saunominen, lempeä pesu, ruokailu ja rentoutuminen hyvässä seurassa. Tarjoamme käyttöönne kolmen perinteisen savusaunan,

Lisätiedot

DESIGN MANAGEMENT YRITYSYMPÄRISTÖ YRITYSKUVAN TEKIJÄNÄ

DESIGN MANAGEMENT YRITYSYMPÄRISTÖ YRITYSKUVAN TEKIJÄNÄ DESIGN MANAGEMENT YRITYSYMPÄRISTÖ YRITYSKUVAN TEKIJÄNÄ Yrityksen yritysympäristö on fyysinen, visuaalisesti vaikuttava kokonaisuus. Siihen kuuluvat yrityksen ja asiakkaiden sekä kaikkien muiden sidosryhmien

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

KOTIHARJUN SAUNAYHDISTYS ry

KOTIHARJUN SAUNAYHDISTYS ry To 17. Su 20.5.2012 Saunaretki Karjalaan Sivu 1 / 14 Kotiharjun Saunayhdistys ry:n perinteinen kevätretki Karjalan maisemiin ja sen saunoihin. Entistä Suomea. Heino Tours Finland, Kotka. Venäjän puolella.

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Perustietoja Ähtäristä

Perustietoja Ähtäristä Perustietoja Ähtäristä asukasluku 6182 pinta-ala 906 km² 169 järveä elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 % valtakunnallisesti tunnettu matkailusta 200 000 kävijää/v E-P:n toiseksi

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25

Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 25 1. Olen Kysymykseen vastanneet: 24 (ka: 1,8) (1.1) tapahtuman osallistujan vanhempi 37,5% 9 (1.2) seuraohjaaja 45,8% 11 (1.3) järjestäjä

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016

VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016 VETOVOIMAISIMMAT KOTIMAAN MATKAKOHTEET 2016 KOTIMAASSA MATKUSTANEET 75 % teki lomamatkan kotimaassa viime kesänä Oletko käynyt aikaisemmin samassa kohteessa? 30-50 vuotiaista 80 % teki lomamatkan kotimaassa

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Matinkylän kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

SF - Caravan Sisä Savo Ry ISÄNTÄINFO

SF - Caravan Sisä Savo Ry ISÄNTÄINFO SF - Caravan Sisä Savo Ry ISÄNTÄINFO YLEISTÄ Etuniemi on SFC caravanalue (ei yleinen leirintäalue ) jonne voivat majoittua: - SF-Caravan ja sen ulkomaalaisten sisarjärjestöjen jäsenet - Em. Järjestöihin

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

Multian tonttitarjonta 2015

Multian tonttitarjonta 2015 Tarjous koskee kaava-alueen tontteja. Kaipaatko maalle maaseudun rauhaan? Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Osallistu Liedon keskustan puistojen suunnitteluunkyselyn. Vastauksia yhteensä 87 kpl (77 sähköistä, 10 paperista)

Osallistu Liedon keskustan puistojen suunnitteluunkyselyn. Vastauksia yhteensä 87 kpl (77 sähköistä, 10 paperista) Osallistu Liedon keskustan puistojen suunnitteluunkyselyn tulokset Vastauksia yhteensä 87 kpl (77 sähköistä, 10 paperista) Kyselyyn vastaamisen aikavertailu 45% 40% 42% 35% 30% 34% 25% 20% 15% 10% 12%

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Mellunmäen kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Som medlem i Caravan Club får du samma rabatt som SF Caravans medlemmar på de platser de har samarbetsavtal med.

Som medlem i Caravan Club får du samma rabatt som SF Caravans medlemmar på de platser de har samarbetsavtal med. Finland Som medlem i Caravan Club får du samma rabatt som SF Caravans medlemmar på de platser de har samarbetsavtal med. Alatalo, Kuopio, Jänneniementie 70940 Jännevirta Tel: +358 50 309 80 12 B49960 Pyhältö

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Anna Broberg Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto

Lisätiedot

Kysely Kivinokan kesämajalaisille

Kysely Kivinokan kesämajalaisille Kysely Kivinokan kesämajalaisille Kysely Kivinokan kesämajalaisille Kysely toteutettu nettikyselynä syys-lokakuussa 2014. Lisäksi sai vastata paperille Kulosaaren kartanolla järjestetyssä ideointitapahtumassa.

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ. -kävijäkyselyn analyysi. Johdanto

JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ. -kävijäkyselyn analyysi. Johdanto JÄÄSKELÄN ALUEEN KÄYTTÖ -kävijäkyselyn analyysi Johdanto Jyväskylän maalaiskunnan liikuntapalvelut toteutti syksyllä 24 kyselyn Touruvuoren, Savonmäen ja Jääskelän alueiden käytöstä. Kyselyssä sovellettiin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Tervetuloa! Varkauden-Pieksämäen seutu. Sisältö:

Tervetuloa! Varkauden-Pieksämäen seutu. Sisältö: Varkauden-Pieksämäen seutu Sisältö: Tervetuloa! Tule kokemaan iloisia hetkiä Savon sydämeen! Täällä voit nauttia kiireettömästä yhdessäolosta perheesi kanssa tai osallistua elämyksellisiin aktiviteetteihin.

Lisätiedot

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy. Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjätyytyväisyyskysely Syksy 2013 Tutkimuksen toteutus! Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tilojen käyttäjien tyytyväisyys Otaniemen, Töölön ja Arabian kampusten tiloihin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg

hienoa saisi kalustoa naapurilta saloista annokset asennetta lehtijutuin saaliin seisova reissun saalis ilma jdy jkbjh kiva niinkuin isompi dhg Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi vastauskielellä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Suomi retken vio arvostella asiansa ruokia tuotteita paremmiksi hienoa saisi saloista kalustoa naapurilta annokset

Lisätiedot