Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta."

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Leirintäkyselyn toteutus Tutkimusaineiston kuvaus Leirintäalueiden käyttö Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueen menestystekijät Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät Parhaat leirintäalueet Heikoimmat leirintäalueet Palvelutoiveet Internetin käyttö matkailtaessa Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Tietokanavat leirintäalueista Karttapalvelujen käyttö...25

2 2 1. Leirintäkyselyn toteutus Caravan-lehden leirintäkysely toteutettiin Lahden Caravan-näyttelyssä Messuilla vierailleiden karavaanareiden mielipiteitä Suomen leirintäalueista selvitettiin heitä haastattelemalla. Valtaosa kyselylomakkeista täytettiin haastattelutilanteessa, osan kyselylomakkeista messukävijät täyttivät itsenäisesti Caravan-lehden messuosastolla. Kyselyssä arvioitiin seuraavia osa-alueita: parhaan leirintäalueen nimeäminen ja perustelut heikoimman leirintäalueen nimeäminen ja perustelut palvelutarvekartoitus tietokanavat leirintäalueista perille löytämisen keinot ja apuvälineet Erityiskiitos haastatteluiden tekemisestä ja täytettyjen lomakkeiden tallentamisesta sähköiseen muotoon kuuluu Lahden ammattikorkeakoulun matkailulinjan opiskelijoille. Suvi Syrjänen ja Minna Räsänen vastasivat ansiokkaasti näistä tutkimuksen vaiheista. Tallennettu tutkimusaineisto on analysoitu ja raportoitu Focus Master Oy:n toimesta. Aineisto käsittää kaikkiaan 503 vastausta. Aineistoa voidaankin pitää varsin mittavana ja voimme arvioida sen antavan riittävän hyvän kokonaiskuvan tarkasteltavista asioista. Aineiston esikäsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota parhaan leirintäalueen nimeämiseen. Tässä kohdin kävi selvästi ilmi, että muutaman yhdistyksen yhteiskuljetuksella paikalle saapuneet ryhmät olivat pyrkineet systemaattisesti tuomaan esille oman yhdistyksensä aluetta. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa suodatettiin pois liialliset oman alueen kehut. Näin menetellen saamme puolueettomamman ja kaiken kaikkiaan paremman kuvan matkailevan karavaanarin näkemyksistä nythän etsittiin parasta vierailukohdetta, ei oman yhdistyksen parasta kausipaikkaa. Kaikki vastaukset ovat kuitenkin mukana, kun tarkastellaan muita kysymyksiä ainoastaan parhaan leirintäalueen osalta tarkastelu rajoittuu pienempään osajoukkoon. Kyselyn tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoiden ja grafiikan muodossa. Lisäksi vapaamuotoinen asiakaspalaute on kirjoitettu puhtaaksi ja koottu raporttiin.

3 3 2. Tutkimusaineiston kuvaus SF-CARAVAN JÄSENYYS % on jäsen 95 ei ole 5 SAAPUI MESSUILLE % matkailuajoneuvolla 48 henkilöautolla tai julkisilla kulkuvälineillä 34 yhteiskuljetuksella 18 MATKAILEVAN SEURUEEN KOKO % 1 2 henkilöä henkilöä 20 vähintään 5 henkilöä 7 MATKAILEE % matkailuautolla 59 matkailuvaunuyhdistelmällä 41 HARRASTUKSEN KESTO % alle 5 vuotta 20 vähintään 5 vuotta 80

4 4 3. Leirintäalueiden käyttö Kesällä 2011 käyttämiesi leirintäalueiden määrä? Harrastatko myös talvileirintää?

5 5 4. Yleistä leirintäalueiden toiminnan onnistumisesta Leirintäalueiden toiminnan onnistumista on tässä raportissa tarkasteltu kahdessa vaiheessa: on esitelty menestystekijöitä ja toisaalta asiakaspakoa aiheuttavia, epäonnistuneita tekijöitä. Oheisessa kuvassa on eritelty keskeiset leirintäalueen menestystekijät ja niiden vastakohtana asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Tämä myös havainnollistaa argumentteja, joilla jäljempänä listatut parhaat ja heikoimmat leirintäalueet ovat tulleet mainituiksi. Kyseessä ovat vastaajien spontaanit perustelut parhaille ja heikoimmille leirintäalueille. Karavaanareilla on hyvin vahva ja myös yhtenäinen näkemys siitä, mihin onnistunut toiminta perustuu. Toimiva leirintäalueen konsepti perustuu hyvin vahvasti siisteyden, asiakaspalvelun ja virkistyspalveluiden varaan. Menestystekijät ovat nimensä mukaisesti tekijöitä, joissa leirintäalue on onnistunut todella hyvin. Näiden tekijöiden varaan rakentuu menestys ja asiakasuskollisuus. Menestystekijöiden perusteella leirintäalueella palataan uudestaan ja aluetta suositellaan toisille karavaanareille. Menestystekijöiden vastakohtana ovat asiakaspakoa aiheuttavat tekijät. Asiakaspakoa aiheuttaviksi tekijöiksi on nimetty palvelun osa-alueet, joissa leirintäalue on selkeästi epäonnistunut. Tässä kohdin aivan kuten heikoimman leirintäalueen nimeämisessä näkyy selvästi karavaanareiden korkea kynnys mainita epäonnistumisista. Takana onkin selkeä epäonnistuminen tai pettymys. MENESTYSTEKIJÄT siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rauhallinen alue rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta hinta-laatusuhde lapset huomioitu viihtyisyys turvallisuusasioiden laiminlyönti hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta niukka palvelutarjonta rauhaton, meluisa alue huono palvelu kunnossapito laiminlyöty puutteelliset sosiaalitilat epäsiisti ASIAKASPAKOA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT

6 5. Leirintäalueen menestystekijät 6

7 7 Menestystekijöiden taustalla vaikuttavia asioita voidaan luonnehtia seuraavasti: siisteys kunnossa ystävällinen palvelu rannan, vesistön läheisyys, uimapaikka saunomismahdollisuus monipuolinen palvelutarjonta rauhallinen alue lapset huomioitu hyvä hinta-laatusuhde viihtyisä Alueen yleinen siisteys luo tärkeällä tavalla mukavaa tunnelmaa. On mukava saapua ja oleskella alueella, kun siisteydestä on huolehdittu asianmukaisesti. Siisteys korostuu sosiaali- ja huoltotilojen kohdalla ja tarkoittaa näiden osalta siivouksen ja jatkuvan ylläpidon lisäksi muuta ylläpito- ja kunnossapitotoimintaa. Asiakkaat arvostavat nykyaikaisia ja siistiä puitteita. Laajemmin siisteys kohdistuu myös koko alueeseen, leirintäpaikkojen, kulkuväylien ja ympäristön siisteyteen yleensä. Asiakkaan kohtaaminen ja palvelutilanteen sujuvuus sijoittuvat toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi. On paljolti henkilökunnan toiminnan varassa, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi. Henkilökunnan toiminta keskeisellä tavalla luo asiakasuskollisuutta ja saa asiakkaat palaamaan alueelle. Monesti hyvin hoidettu palvelutilanne myös kompensoi ja antaa anteeksi pieniä puitteita muilla osa-alueilla. Virkistäytymismahdollisuus veden äärellä on keskeisellä sijalla. Uintimahdollisuus on kaikista tärkeintä, mutta vesi elementtinä tarjoaa myös monia muita mahdollisuuksia. Vesistön läheisyys sinänsä luo monille asiakkaille lisäarvoa. Tässä kohtaa vastaus asiakkaiden toiveisiin saattaa olla myös uima-allas tai maauimala, aina ei tarvitse olla järven tai meren äärellä. Saunomiseen liittyy paljon myös muita tekijöitä kuin itse sauna, sillä myös joustavat saunomisjärjestelyt, saunomisaikataulut ja perhesaunan tyyppiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Saunomisen osalta vastaajien kommentit ovatkin hyvin monipuolisia ja hyvät saunakokemukset muistetaan pitkään. Saunomismahdollisuuksiin liittyy läheisesti myös toimivat ja siistit sosiaalitilat. Yleisesti ottaen tarjolla olevat aktiviteetit joko leirintäalueella tai sen läheisyydessä. Tässä kohdin saattaa korostua esimerkiksi sijainti merkittävän matkailukohteen läheisyydessä. Avaintekijä rauhallisuuden osalta on sopivassa suhteessa omaa rauhaa ja karavaanariseuraa. Lasten huomioiminen leikkipaikkojen, aktiviteettien ja muiden palvelutekijöiden osalta. Hintataso herättää yleisesti hyvin niukasti kommentteja, etenkin verrattaessa tutkimuksiin muilla toimialoilla. Tässä kohdin on mainittu sekä hyvä hinta-laatusuhde tai yleistä hintatasoa edullisempi hinta. Joskus myös perushintaan kuuluvat lisäpalvelut (joista monesti totuttu maksamaan erikseen) tuottavat myönteistä palautetta. Hyvät puitteet, siis alue sekä mukavat ja vieraanvaraiset ihmiset luovat viihtyisän alueen, johon on mukava palata uudelleen.

8 8 Erilaisissa karavaanariryhmissä voidaan osoittaa seuraavat poikkeamat arvostuksissa: Lapsiperheet: Pariskunnat: Matkailuauto: Uimaranta ja vesistön läheisyys korostuu erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Samoin korostuu alueen yleinen viihtyisyys. Myös lasten yleinen huomiointi alueella korostuu, mutta tämä ei ole kuitenkaan tärkein lapsiperheiden toimintaa ohjaileva tekijä. Lasten huomioiminen alueella nouseekin lapsiperheiden argumenteissa vasta neljälle sijalle. Ystävällinen palvelu ja alueen yleinen siisteys ovat vetovoimatekijöitä ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa. Matkailuautolla kulkevien näkemykset eivät suuresti poikkea matkailuvaunulla kulkevien näkemyksistä. Yksittäisenä poikkeuksena nousee kuitenkin esille maasto-olosuhteet, sillä tasainen leiriytymispaikka koetaan autolla matkailuautolla kulkevien keskuudessa tärkeäksi. Aktiivimatkailijat: Aktiivimatkailijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikista aktiivisimpia karavaanareita, jotka ovat päättyneen kesän aikana vierailleet vähintään seitsemällä eri alueella. Saunomismahdollisuus nousee merkittävään asemaan aktiivimatkailijoiden keskuudessa. Saunomiseen liittyviä asioita lähestytään monesta eri näkökulmasta, mikä korostaa asian tärkeyttä. Samoin rannan ja vesistön läheisyys koetaan tärkeäksi. Viihtyisyys yleisesti korostuu myös. Sen sijaan alueen palvelutarjonta ei nouse erityisen korkealle. Aktiivimatkailijat eivät monesti olekaan alueen palvelutarjonnan varassa, vaan heillä on jokin oma harrastus, jonka perässä he liikkuvat.

9 6. Leirintäalueen asiakaspakoa aiheuttavat tekijät 9

10 10 Listalle sijoittuvia tekijöitä ja niiden taustalla vaikuttavia seikkoja voidaan kuvata seuraavasti: epäsiisti alue puutteelliset sosiaalitilat kunnossapidon laiminlyönti rauhaton, meluisa alue niukka palvelutarjonta huono palvelu hankala maasto kallis, huono hinta-laatusuhde ei vieraanvaraisuutta turvallisuus-asiat Siisteys koetaan ongelmaksi. Kriittisimmin asiakkaat arvioivat sosiaali- ja huoltotilojen siisteyttä, mutta monesti kritiikin taustalla on myös laajempi vaikutelma koko leirintäalueen yleisestä siisteydestä ja ylläpidosta. Sosiaalitilojen puutteet liittyvät hyvin läheisesti siihen, että alue on koettu epäsiistiksi. Yleisimmin mainintojen takana onkin siivouksen ja jatkuvan ylläpidon puutteet, toissijaisesti puutteellinen varustelutaso. Tähän ryhmään sisältyvät myös muutamat maininnat suihkujen tai saunojen puuttumisesta. Tässä kohdin mainittuja asioita yhdistää yleinen kunnossapidon laiminlyönti. Huonoon kuntoon päässeet rakennukset ja huoltotilat ovat suurin taustalla vaikuttava tekijä. Rauhattomuuden taustalla on ensisijaisesti muiden leiriytyjien aiheuttamat häiriöt, mahdollisesti yleinen rauhattomuus ja levottomuus. Kyse saattaa olla myös alueen sisäisistä järjestelyistä ja leirintäpaikan sijoittumisesta yleisen hälinän keskelle. Toissijaisesti kyseessä saattaa olla esimerkiksi läheisen valtatien aiheuttama liikennemelu. Alueelta puuttuu keskeisiä asiakkaiden kaipaamia päivittäisiä oheis- tai tukipalveluita. Asiakaspalvelun hoitamisessa on koettu ongelmia tai palvelutilanteessa muutoin on esiintynyt kitkaa. Mahdollisesti palvelu on ollut epäystävällistä tai sovitut ja luvatut asiat eivät ole toteutuneet. Taustalla vaikuttavat vaikea maaston muoto tai hoitamaton leirintämaasto. Tämä kohta sisältää myös maininnat hankalasta tieosuudesta tai kulkuyhteydestä. Hinnoittelu koetaan ongelmaksi, ensisijaisesti hinnan ja tarjotun palvelun epäsuhde. Kun vieraanvaraisuus koetaan ongelmaksi, on takana tyypillisesti kitka kausipaikkalaisten ja vierailijoiden välillä. Kausipaikkalaisten toiminta on saattanut jättää vaikutelman, että ulkopuoliset eivät ole tervetulleita. Toissijaisesti kyse saattaa olla myös henkilökunnan välittämästä vaikutelmasta. Turvallisuusasioihin liittyy ennen kaikkea turvavälien ja paloturvallisuuden huomioiminen alueella yleensä ja erityisesti vaunujen/autojen sijoittelussa.

11 11 7. Parhaat leirintäalueet Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään paras leirintäalue, jolla he ovat viime aikoina vierailleet. Vastaukset hajaantuivat hyvin laajalle ja tässä yhteydessä nimettiin yhteensä 115 eri leirintäaluetta. Vastaukset hajaantuivatkin hyvin voimakkaasti. Useimmat nimetyistä alueista saivat kuitenkin vain yhden tai muutaman maininnan. Kärkiryhmä muodostuu viidestä eniten mainintoja saaneesta alueesta ja toisaalta runsaasti mainintoja saaneista alueista, jotka ovat viiden kärkiryhmän tuntumassa. Yhteensä tässä taulukossa listatut alueet keräsivät 47% kaikista annetuista maininnoista. Kärkeen sijoittuvat seuraavat 5 leirintäaluetta: 32 SFC Rairanta, Uusikaupunki 29 SFC Kuturanta, Lestijärvi 27 SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 22 SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 16 Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio ja viiden parhaan listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 14 SFC Kalliojärven Lukkuhaka, Isokyrö 13 SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää 13 SFC Hietajärvi, Joensuu 10 Camping Messilä, Hollola 10 Lomakylä Santalahti, Kotka 9 SFC Purho, Hamina 9 SFC Hiilimutka, Vieremä 8 SFC Etuniemi, Hirvensalmi 7 SFC Kattivankkuri, Vuokatti 7 SFC Hietasaari, Uurainen 7 Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki 7 Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu 7 Savikoski, Kylmäkoski Useimmat parhaiden listalle sijoittuvat alueet ovat SFC-alueita. SFC alueet ovat SF- Caravanin jäsenyhdistysten ylläpitämiä alueita, jotka on suunniteltu nimenomaan karavaanareiden tarpeita silmällä pitäen. Näillä eri puolilla Suomea sijaitsevilla alueilla yöpyminen on suhteellisen edullista. Myönteinen palaute osoittaa sen, että omiksi koetuilla alueilla viihdytään. Nimettyjä alueita tarkasteltiin vielä erikseen erilaisten karavaanariryhmien keskuudessa. Kärkiryhmä tosin saa aika tasapuolisesti mainintoja kaikkien vastaajaryhmien keskuudessa. Viisi parasta aluetta eri vastaajaryhmissä on esitetty seuraavan sivun taulukossa. Alueen nimeämisen jatkoksi vastaajia pyydettiin lyhyesti perustelemaan mielipiteensä. Perustelut on leirintäaluekohtaisesti koottu sivulta 13 alkavaan taulukkoon.

12 12 perheelliset pariskunnat 1. SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 2. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 2. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 3. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 3. SFC Kuturanta, Lestijärvi 4. SFC Hiilimutka, Vieremä 4. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 5. Lomakylä Santalahti, Kotka 5. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio matkailee vaunulla matkailee autolla 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 1. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. SFC Kuturanta, Lestijärvi 2. SFC Rairanta, Uusikaupunki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 3. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 4. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 4. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 5. SFC Hiilimutka, Vieremä 5. SFC Kuturanta, Lestijärvi Lomakylä Santalahti, Kotka vieraili kesän aikana 1-6 alueella vieraili kesän aikana vähintään 7 alueella 1. SFC Rairanta, Uusikaupunki 1. SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki 2. SFC Kuturanta, Lestijärvi 2. SFC Rairanta, Uusikaupunki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 3. SFC Pitkäjärvi, Kokemäki 4. Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio 4. SFC Kuturanta, Lestijärvi 5. SFC Hiilimutka, Vieremä 5. SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää

13 13 Seuraavassa taulukossa on koottu leirintäaluekohtaisesti taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. SFC Rairanta, Uusikaupunki hyvä palvelu, paikat hoidettu, hinta-laatu kohdallaan hyvät palvelut, siisti, meren rannalla ja lähellä kaupunkia hyvät saunat, siisti uimapaikka, hyvä palvelu hyvät siistit palvelut, läpi vuoden auki, isäntäpari aina paikalla hyvät tilat, hyvät saunat, hyvät palvelut+palvelu kaikki palvelut löytyy, meri, kaupunki lähellä, siisti kaikki toimii kaunis, siisti, asiallinen kivat ihmiset, siisti, hyvä ilmapiiri kokonaisuus hyvä lapsille aktiviteetteja loistavat puitteet, kaikki toimii mukava, viihtyisä palvelut, alue rauhallinen, saunat, hyvä ranta, meren läheisyys, kalastus, siisti rauhallinen, siisti, hyvät kalavedet saunat siisti, asiat kunnossa siisti, hyvä henki, palvelu parasta siisti, hyvä ilmapiiri siisti, hyvä palvelu, kiva paikka siisti, kaikki palvelut, ystävälliset ihmiset siisti, mukavat ihmiset siisti, palvelu, Wlan-verkko siisti, palvelualttius, palvelut melko lähellä siisti, puhdas vesi siisti, tilava, ystävälliset ihmiset, mukavaa ohjelmaa siisti, toimiva, sijainti siisti, viihtyisä, kalavedet, hyvät palvelut, hyvä ranta, saunat, meri lähellä siisti, ystävällinen hlökunta, tilava siisti, ystävälliset ihmiset ja isännät, kaunis ja monipuolinen paikka siisti, hyvin hoidettu, kaikki toimii, jatkuva isäntäpäivystys tanssi, sauna, uinti uusittu, invapaikat, jätehuolto, ystävällisyys, edullinen, keskusta lähellä, meri, lämmintä, koska Etelä-Suomessa, kaupungissa tapahtumia viihtyisä ystävällinen isäntäväki, siisti, rauhallinen, hyvät palvelut, luonnon lähellä, siistit tilat (WC, suihku, sauna)

14 14 SFC Kuturanta, Lestijärvi hinta-laatusuhde hyvin hoidettu, ystävällinen henkilökunta hyvä sijainti, viihtyisä, hyvä palvelu hyvät palvelut, rauhallinen, hyvä sijainti ja hieno paikka kalastus, sopivan rauhallinen paikka lapsille paljon harrastuksia lapsiystävällinen, siisti, erittäin rauhallinen lämmin vastaanotto rauhallinen rauhallinen, hyvää palvelua rauhallinen, luonnonläheinen rauhallinen, siisti rauhallinen, viihtyisä siisteys, rauhallisuus, järvi lähellä, ystävällistä porukkaa siisti siisti, järven ranta, rantasauna, ystävällisyys siisti, lapsiystävällinen siisti, mukavat ihmiset, hyvä palvelu siisti, puhdas, hyvä järjestely, rauhallinen siisti, rauhallinen tyylikäs, siisti, kansainvälinen viihtyisä, rauhallinen, siisti ystävällisyys, siisteys, rauhallisuus, kalastus SFC Pitkäjärvi, Kokemäki erittäin siisti, rauhallinen paikka hyvä uimaranta, leikkikenttä kotoinen, viihtyisä lapsiystävällinen, todella hyvä aidattu leikkikenttä leppoisa paikka mukavia ihmisiä pieni, rauhallinen, siisti, palveluja riittävästi rauhallinen, lapsilla oma hieno karavaanialue, alue kaunis, ystävälliset isännät rauhallinen, lapsille hyvä leikkikenttä, siisti rauhallinen, siisti rauhallinen, siisti rauhallinen, siisti, hyvät saunat, järvi, kaunis luonto, urheilumahdollisuudet rauhallinen, siisti, kaunis paikka, sopivan peni siisti siisti, hyvin hoidettu siisti, lapsiystävällinen, rauhallinen, hyvät tilat siisti, lapsiystävällinen, rento, hyvä ulkoilumaasto, luontoystävällinen, karaokemahdollisuus siisti, miellyttävä ilmapiiri siisti, rauhallinen siisti, rauhallinen, hyvä uimaranta, lapsille paljon puuhastelua leikkikentällä, hyvä lenkkeilymaasto siisti, rauhallinen, hyvä vastaanotto ja palvelu siisti, rauhallinen, ystävällistä väkeä siisti, ystävällinen siisti, ystävälliset isännät sopivan pieni, erittäin siisti, edullinen tosi siisti, mukavat isännät

15 15 SFC Kalajärvi, Peräseinäjoki avoin ilmapiiri, karaoke, ystävällistä väkeä, siistit tilat hieno hiekkaranta, järjestys huoltotilat, saunat, kesäkeittiö hyvä palvelu, asiakkaiden viihtyvyys tärkeä, taso korkea kaikin puolin hyvä kaikki palvelut samassa paikassa kaikki palvelut yhdellä hinnalla, hyvä palvelu kaikki toimii hyvin ja hyvä palvelu kokonaisuus toimii, palvelut, harrastusmahdollisuudet, isännät/emännät aina ystävällisiä maisema, hyvät huoltotilat, siisti monipuolinen, siisti, hyvä palvelu palvelut, hieno alue, siisti runsaasti palveluja, ystävälliset isännät siisti siisti, hyvä uimapaikka siisti, hyvät tilat siisti, palvelut ok siisti, vastaanotto ok siistit tilat, ohjelmaa lapsille viihtyisä ystävällinen palvelu, leirintämaksuun sisältyy paljon, edullinen Matkailukeskus Rauhalahti, Kuopio hyvät palvelut, kylpylä iso alue, hyvät palvelut, toimiva lapsille aktiviteetteja, kaikesta ei tarvitse maksaa, uimaranta, tilava lähellä monipuolinen, tilava monipuoliset palvelut, rauhallinen, luontopolut, järvi lähellä palvelu, ranta, sauna palvelut toimii, siisti, avara päällystetys paikat, järjestys siisti siisti, rauhallinen, hyvä palvelu siisti, tilavat paikat, paljon mahdollisuuksia ajanviettoon sijainti viihtyisä ja kaikin puolin ok SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää hyvät palvelut, alue hyvät tilat, lenkkimaastot, hyvä palvelu, kokonaisuus iso alue, siisti, uima-allas, hyvä asiakaspalvelu kokonaisuus, maauimala, sos.tilat, ystävällinen hlökunta lapset huomioitu lapsille aktiviteetteja maauimala, lapsille aktiviteetteja, siisti siisti siisti, hyvät ulkoilumaastot, aktiviteetteja, kaikki toimii siisti, kaikki toimii siisti, lapsiystävällinen siisti, perheystävällinen uimamahdollisuus, leikkipaikat, hyvät saunat ja uimaaltaat

16 16 SFC Hietajärvi, Joensuu hyvä ranta, mukavat isännät, hyvät saunat, hlökohtainen esittely käytännöllinen, ystävällinen mukavat ihmiset, palvelut lähellä, saunat savusauna, hyvä ranta siisti, luonnonläheinen, erittäin ystävällinen palvelu, sauna-ajat siisti, saunat auki pitkään, savusauna, veneet, kota, savustus, kaikki ilmaista hyvä sijainti, ranta, saunat, savusauna, muikut, yleinen ilonpito siisti, ystävälliset ihmiset ystävällinen palvelu ystävällinen palvelu, siisti, hyvä ohjelma ystävällinen vastaanotto, hyvä maasto, hyvät kävelyreitit hyvä ja rauhallinen alue Camping Messilä, Hollola eläväinen hyvin hoidettu hyvä alue, järvi, ystävällinen hlökunta hyvät palvelut, henkilökunta ystävällistä iso, siisti, hyvä sauna, ranta siisti siisteys, asiakasystävällisyys, palvelut suosittu tarjoaa riittävät palvelut, siisti Lomakylä Santalahti, Kotka 4 tähden paikka, asfaltti hyvin rakennettu hyvä palvelu, siisti kaikki toimii, siisti kohteessa kaikki tarvittavat palvelut, siisti läheinen sijainti, siisti, toimiva siisti, tilava siisti, tilava, ei häiriköintiä sijainti, meri, kaupunki lähellä, asfaltti, tilava tasokas ja hyvä sijainti SFC Purho, Hamina hyvä sijainti, saunat hyvä uimaranta, kaksi saunaa hyvät saunat, telttasauna, puhdas ja kalaisa järvi mukava alue, hyvä sauna, fiilis ok, palvelu ok, mukava vastaanotto, kalamyyntiä ja leipämyyntiä, juhannus mukavia ihmisiä, hyvä telttasauna siisti, hyvin hoidettu, sauna joka ilta, puhdas järvi siisti, hyvä varustus siisti, ystävällinen palvelu SFC Hiilimutka, Vieremä mieluinen rauhallinen rauhallinen selkeät väylät, hyvät palvelut siisti siisti siisti siisti alue, mukavat isännät siisti, palvelut toimii siisti, rauhallinen, hyvät palvelut, saunat sosiaalitilat, palvelut toimii

17 17 SFC Etuniemi, Hirvensalmi karavaaniystävällinen mukava kohtelu siisti, hyvä vastaanotto ja opastus siisti, selkeä, ystävällinen opastus sopiva koko, tarvittavat palvelut viihtyisä, siisti, hyvä palvelu SFC Kattivankkuri, Vuokatti huoltotilat siistit, paljon käytettävissä, yleiskuva siisti hyvin varusteltu, siisti korkea taso, siisti, palvelu sauna siisti, hyvässä järjestyksessä sopivan tavallinen, hyvät lenkkeilymaastot SFC Hietasaari, Uurainen hyvä uimaranta, hyvät huoltotilat hyvä vastaanotto kaunis ympäristö, viihtyisä lapsille tekemistä, hyvä uimaranta ok siisteys SFC Kalliojärven Lukkuhaka, Isokyrö Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki hyvä palvelu jäin sanoitta kaikille kaikkea siisti, kukkaistutukset, ystävällisyys siisti, rauhallinen siisti, ystävällinen, hyvä palvelu ystävällinen vastaanotto, siisti, kauniit kukat hieno paikka, kaikki pelaa hinta-laatusuhde, iso tanssipaikka, rauhallinen homma hallussa, siisti kaikki palvelut pelaa, on lähellä kaikki toimii siisti, rauhallinen siisti, ystävälliset isännät ja muu hlökunta asfaltoidut autopaikat, hyvä huoltorakennus hyvä tanssiravintola, erinomainen palvelu miri, hiekka, siisti, lapsiystävällinen ranta siisti, hyvät palvelut tilava, hienot sosiaalitilat uimapaikka Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu kaunis lapsille tekemistä, tilava meren rannalla, kauniit maisemat, kylpylä meri lähellä siisti siistit huoltorakennukset ja muut sos.tilat siistit ja uudet sosiaalitilat, hyvät paikat Savikoski, Kylmäkoski tanssit ja karaoke, orkesteri joka vko hyvä joka viikonloppu tanssia ja karaokea, paljon erilaista ohjelmaa kaikki on yhtä perhettä, myös turistit rento meininki, tanssia 2.00 asti siellä on rentoa meininkiä, karaoke ja tanssit trampoliini

18 18 8. Heikoimmat leirintäalueet Heikoimman leirintäalueen nimesi vain 53 prosenttia vastaajista. Mainintoja kertyi yhteensä 265 kappaletta ja tässä kohtaa vastaajat nimesivät 144 eri aluetta. Tämä, sanoin kuin se että kymmenen eniten mainittua leirintäaluetta keräsivät vain kolmanneksen kaikista äänistä, osoittaa vastaajien nimeämien leirintäalueiden suurta hajontaa. Karavaanareiden ilmeisen positiivinen perusasenne vaikuttaa varmasti siihen, että heikoimpia alueita ei nimetä läheskään yhtä usein kuin parhaita alueita. Tutkijalle jääkin vaikutelma, että heikoimpien listalle joutumisen taustalla täytyy olla selkeä pettymys tai epäonnistuminen. Asiakas on pettynyt palveluun tai asiakkaalle annettuun palvelulupaukseen. Eniten mainintoja saivat seuraavat kuusi leirintäaluetta: 11 SFC Maisansalo Caravan, Tampere 11 Camping Messilä, Hollola 9 Top Camping Hiekkasärkät, Kalajoki 9 Koitereen Helmi, Ilomantsi 8 Top Camping Yyteri, Pori 7 Mukkulan Leirintäalue, Lahti 7 Tampere Camping Härmälä, Tampere ja listan tuntumassa ovat seuraavat alueet: 6 SFC Rairanta, Uusikaupunki 6 SFC Vankkurimännikkö, Virrat 6 Aulanko Camping, Hämeenlinna 4 Top Camping Visulahti, Mikkeli 4 Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu 3 Hanko Camping Silversand, Hanko 3 SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää Edellisen vuoden tutkimuksen tavoin voidaan tehdä mielenkiintoinen havainto, että heikoimpien leirintäalueiden listalle sijoittuu osin samoja alueita kuin parhaiden listalle. Tänä vuonna näitä alueita ovat Camping Messilä, Kuninkaanlähde, Top Camping Hiekkasärkät, Nallikari Lomakylä & Camping ja Rairanta. Muista listalle joutuneista alueista Maisansalo Caravan poikkeaa sikäli, että se kyseenalaista huomiota nimenomaan vieraanvaraisuuden puutteesta. Muiden leirintäalueiden osalta perustelut ovat hyvin tyypillisiä ja keskittyvät vahvasti yleiseen siisteyteen, viihtyisyyteen ja alueiden kunnossapitoon.

19 19 Seuraavassa taulukossa on koottu taustalla vaikuttavia argumentteja ja vastaajien kokemuksia. SFC Maisansalo Caravan, Tampere epäsiisti, meluisa epäsiisti, meluisa epäystävällinen katsotaan kuin halpaa makkaraa liikaa häiriöitä, ei noudateta sääntöjä, aluevetäjä ei ole todellakaan sosiaalinen sekava, sisäänlämpiävä sisäänlämpiävä sisäänlämpiävä sisäänpäin kääntyvä sisäänpäin kääntyvä ilmapiiri Camping Messilä, Hollola yök yök ei ole vaitiolovelvollinen huono palvelu, ahdas, meteli Karavaanarit TV-ohjelma niuhoa rauhaton, sosiaalitilat vanhat ja epäsiistit töykeä, ei siisti ärsyttävä julkisuus ärsyttävä julkisuus Karavaanarit-ohjelma mtv3:lla Top-Camping Hiekkasärkät, Kalajoki epäsiisti, liian iso, rauhaton, ei järjestystä rauhaton paikka sotkuinen, kallis Koitereen Helmi, Ilomantsi ei sähköpistokkeita, pesutiloja ym. muita palveluita epäsiisti, ei merkattuja parkkipaikkoja, ei laituria, opasteet puutteellisia epäsiisti, huonosti hoidettu kaikki rempallaan mutalillu ränsistyneet tilat, huono palvelu siellä ei ollut mitään surkea, maisemat hienot töykeä palvelu Top Camping Yyteri, Pori ei lapsiystävällinen, epäsiisti, meteli epäsiisti epäsiisti, mikään ei toimi epäsiisti, rauhaton epäsiisti, huono palvelu, en koskaan mene uudelleen liian iso, ahdas, epäviihtyisä sotkuinen sotkuinen, likainen, meluinen Mukkulan Leirintäalue, Lahti epäsiisti epäsiisti, rauhaton epäsiisti, rauhaton huono palvelu pesutilat vanhoja sosiaalitilat huonot Tampere Härmälä Camping, Tampere epäsiisti epäsiisti, rempallaan epäsiisti, yleisten tilojen vähyys suhteessa käyttäjämääriin huono jätehuolto huono palvelu, ränsistyneet tilat

20 20 SFC Rairanta, Uusikaupunki liian paljon ihmisiä, ahdasta liian suuri liikaa ihmisiä liikaa porukkaa pienet saunat, pitkä matka uimaan, töykeä palvelu, turistit saavat huonomman kohtelun saunan lauteet lakattu vaaralliseksi SFC Vankkurimännikkö, Virrat ei palvelua, ei istutuksia, sotkuinen epäsiisti, männynneulasia, hiekkaa huono palvelu lapsien leikkikentän varusteet rikki leikkikentän varusteet rikki yleisilme Aulanko Camping, Hämeenlinna epäsiisti epäsiisti keskeneräinen, huonot paikat sos.tilat kaukana toisistaan, epäsiisti, ei miesten pesutiloja, astianpesupaikkaa, valaistusta, vaunupaikat huonosti pohjitetut, hinta-laatusuhde huono repsahtanut, ei palveluja, vaikka sijainti kaunis Top Camping Visulahti, Mikkeli epäsiisti epäsiisti epäsiistit WC- ja suihkutilat vessat yms. sotkuiset Nallikari Lomakylä & Camping, Oulu ei saa hyvää paikkaa ilman etukäteisvarausta ei turvavälejä, ei välitetä turvallisuudesta kaamea yöelämä, vartijat eivät välittäneet, ruuhkaa, jonotusta, epäsiisti tyly vastaanotto Hanko Camping Silversand, Hanko epäsiisti epäsiisti huono hinta-laatusuhde SFC Kuninkaanlähde, Kankaanpää armeijan kuri, kuulutetaan kuka tekee missäkin mitä väärin suuri ja kallis väkeä paljon suhteessa tiloihin

21 21 9. Palvelutoiveet Millaisia vapaa-ajan palveluita kaipaat leirintäalueelta tai läheisyydestä? mainintojen lukumäärä 158 ruokaravintola 122 tanssipaikka 78 ulkoilumaastot ja reitit 73 baari, terassi 70 uimaranta 53 ruokakauppa 38 lasten leikkipaikat ja aktiviteetit 36 sauna 26 uimahalli, uima-allas 18 teatteri 16 luontokohteet, luontopolku 11 karaoke 10 pyöräilyreitit 8 järjestettyä ohjelmaa 8 minigolf 8 koiran ulkoilupaikka 8 veneilymahdollisuus 7 hiihtoladut 6 wlan tai muu internetyhteys Palvelutoiveiden osalta voidaan mainita seuraavat poikkeamat eri karavaanariryhmien välisiä eroja tarkasteltaessa: tanssipaikka ja baari/terassi korostuvat erityisesti ilman lapsia matkailevien pariskuntien keskuudessa perheellisten keskuudessa korostuu uimaranta sekä lasten leikkipaikat ja aktiviteetit aktiivimatkailijat vierastavat baareja ja terasseja; sen sijaan heillä on monesti jokin oma, tyypillisesti ulkoiluun tai liikkumiseen liittyvä harrastus

22 Internetin käyttö matkailtaessa Käytätkö internetiä karavaanimatkoillasi? Eri vastaajaryhmien välillä esiintyy eroja seuraavasti: Mitä suurempi on matkaileva perhe, sitä aktiivisemmin nettiä käytetään. Vaunulla matkailevat ovat aktiivisempia käyttäjiä kuin autolla liikkuvat. Aktiivimatkailijoiden keskuudessa säännöllinen käyttö on hyvin yleistä. Aloittelevien karavaanareiden keskuudessa on enemmän käyttäjiä kuin pidempään harrastaneiden keskuudessa. Kokonaisuutena käyttöaktiivisuus on kohonnut vuoden aikana sekä säännöllisesti että satunnaisesti käyttävien osalta.

23 Leirintäoppaan ja lehden mobiiliversion käyttö matkapuhelimella Oletko käyttänyt Leirintäoppaan tai Caravan-lehden mobiiliversiota omalla matkapuhelimella? Erot eri vastaajaryhmien välillä ovat hyvin pieniä. Mobiiliversiota kokeilleiden osuus ei missään vastaajaryhmässä saavuta 10 prosentin osuutta.

24 Tietokanavat leirintäalueista Mistä saat parhaiten tietoa leirintäalueista? Eri vastaajaryhmien välillä ei esiinny merkitseviä eroja. Leirintäopas on kaikissa ryhmissä selvästi tärkein tietolähde.

25 Karttapalvelujen käyttö Miten parhaiten löydät leirintäalueen? Käytätkö pääasiassa

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Caravan-lehden Leirintäkysely 2010 Tutkimusraportti 10.11.2010 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 NYKYTILANNE... 3 2.1

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 23.10.2002 PETO 2 markkinatutkimus Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö

Lisätiedot

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä.

MESSUTUTKIMUS. Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. MESSUTUTKIMUS Tämä raportti perustuu Kalajoen Loma-asuntomessuilla tehtyyn kävijätutkimukseen. Tutkimukseen osallistui yhteensä 7 425 kävijäperhettä. Loma-asuntomessut Kalajoella 2014 1. JOHDANTO 3 2.

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy LUMILOMAILIJAT 2003 Ulkomaalaisten matkailijoiden haastattelututkimus Matkailun edistämiskeskus Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Kumppani Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 17.6.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013

Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013 Kyselytutkimuksen loppuraportti Helmikuu 2013 Tutkijat: Suvi Kuusniemi, Simo Andersson Vastauksia huomisen kysymyksiin Mäntyharjun kunta käynnisti syksyllä 2012 keskustaajaman kehityshankkeen. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ihanaa aikaa poissa kotoota

Ihanaa aikaa poissa kotoota Ihanaa aikaa poissa kotoota Iisalmen Perheen Talo -yhteistyö Petri Paju Emma & Elias -ohjelma 2015 Sisällys: Intro 2 Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat 3 Hyviä kokemuksia ja hyötyä 4 Varauksetonta ja

Lisätiedot

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen 31.8.2009 Taloustutkimus

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen Jonna-Leea Välimaa Kurikan palveluiden kartoittaminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Turun kaupunki Kaupunkitutkimusohjelma TUTKIMUSKATSAUKSIA 8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Antti Vasanen Tästä on

Lisätiedot

AURINKO ASUU KYLPYLÄHOTELLI SANISSA

AURINKO ASUU KYLPYLÄHOTELLI SANISSA Riikka Anttila AURINKO ASUU KYLPYLÄHOTELLI SANISSA Hotellin asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä

Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä Anja Tuohino, Riitta Eronen & Henna Konu FINRELAX - Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

PALVELUKYSELY 2011. Hyvä Kylä Joroinen -hanke

PALVELUKYSELY 2011. Hyvä Kylä Joroinen -hanke PALVELUKYSELY 2011 Hyvä Kylä Joroinen -hanke 1 Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Vastaajien taustatiedot... 2 3. Asuminen ja ympäristö... 7 4. Vapaa-aika ja matkailu... 12 5. Yrittäminen... 19 6. Yhteenveto...

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet -

No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - No Asuinpaikka Mitkä ovat mielestäsi Hakametsän alueen positiiviset ominaispiirteet - mikä erottaa sen muista alueista Tampereella? 1 Etelä-Tampere Suomalaisen jääkiekkoilun kehto ja sellaisena se olisi

Lisätiedot