Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma YLEISTÄ SEURAN JOHTO VALMENNUSTOIMINTA JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA KALUSTOTOIMINTA SISÄTARVIKKEET OLYMPIALUOKAT PUUVENEET KILPAILUTOIMINTA OLYMPIALUOKAT JA SISÄSOUTU PUUVENEET (KISATOIMINTA + HARJOITUKSET) TAPAHTUMAT KAUKAJÄRVI REGATTA JA KAUKAJÄRVEN SM-KILPAILUT VIKING SOUTU PIRKAN SOUTU PIENPUUVENEIDEN KESKIMATKAN SM- KISAT TALOUS- JA MARKKINOINTITOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA MUUTA... 14

2 1. Yleistä Viime vusien timintasuunnitelmissa kehittämisen painpiste n llut seuran talustilanteen vakiinnuttamisessa. Tinen keskeinen tavite n llut juniri- ja nurissudun kasvattaminen määrällisesti. Lisäksi viime vusina puuvenesudun merkitys n kasvanut. Taludellisiin tavitteisiin n päästy määrätietisen varainhankinnan kautta. Taludenpidn n jatkuttava tarkkana, vaikkakin investinteihin n tällä hetkellä j mahdllisuus. Vunna 2014 seuran timistssa työskentelee pulipäiväisesti seurasihteeri. Sututimintaa vidaan myös laadullisesti kehittää ilman suuria taludellisia panstuksia. Ohjaaja-/valmentajatimintaa kehitetään edelleen tulevalla kaudella. Seuraan Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen avulla palkattu valmentaja jatkaa erityisesti juniritiminnan kehittämistä. Juniri- ja nuristiminnan laatu pidetään edelleen Sumen sutuyhteisön parhaalla taslla. Hyvin herännyttä piskelijasutu timintaa jatketaan. Seuran kalusttilanne n melk hyvä. Olympialukan veneissä n tarvetta sekä yksikkö että kaksikk veneille ja puuvenepulella yhteiskäyttöiselle parisutuveneelle. Kaupungin rakentaman yhteiskäyttöisen Kaukajärven kalstsujan hyödyt n kiistattmasti sitettu ja tarve tilan laajentamiseen n lemassa. Tavitteena lisi kknaisvaltaisen valmennustilan rakentaminen eri vesiurheilulajien tarpeisiin. Valtakunnallisen vesiurheilukeskuksen ajatusta ajetaan Olympiakmitean, Tampereen kaupungin, alueiden ppilaitsten, entisen Hämeen piirin muiden sutu- ja melntaseurjen sekä muiden sidsryhmien kautta eteenpäin. Hatanpään Sutukeskuksen kehittämistä jatketaan edelleen. Se n erinmainen sisäsudun ja isjen sututapahtumien järjestelypaikkana sekä avvesikauden pidentäjänä, kska Ratinan suvant pysyy pitkään jäättömänä. Sutukeskuksella järjestetään myös kirkkvenesutua kululaisille, piskelijille sekä erilaisille TYKYryhmille. Tulevaisuudessa tulee panstaa myös kansainvälisen retkisututiminnan kehittämiseen Timintasektrit vat juniri-/ nuristiminta, kilpailutiminta lympialukat/puuveneet, valmennustiminta, sisäsutu, kalust sekä talus ja hallint. Naistimikuntaa ei sanan varsinaisessa merkityksessä le, ja sen käynnistäminen n uusien junirisutajien vanhempien harkintavallassa.

3 2. Seuran jht Seuran timinnasta vastaa hallitus, jnka jäsenet situtuvat yhteisesti valittujen sektreiden hitamiseen. Kukin hallituksen jäsen kkaa tarpeelliseksi katsmansa tiimin avukseen. Seuran päätavitteet ja tehtävät päätetään hallituksen työkkuksessa kk vudeksi kerrallaan, ja tulksia seurataan hallituksen säännöllisissä kkuksissa. Hallitus kkntuu 8-12 kertaa vuden aikana. Kukin hallituksen jäsen vastaa myös timintansa budjetinnista.

4 3. Valmennustiminta Melnta- ja sutuliitn vunna 2013 alitettavaksi kaavailtu aluevalmennusjärjestelmä ei tteutunut. Tivn mukaan liitn tavitteena n kuitenkin edelleen tehdä yhteistyötä ja mahdllistaa nurten tutustuminen lympialukkien sutuun myös puuvenesutupaikkakunnilla viemällä lympialukkien kalusta puuveneseurihin ja järjestämällä lympialukkien hjaajakulutusta puuveneseurissa. Takn Sutajat n valmis laittamaan panksensa tähän kehitystyöhön. Valmennustiminnan kehittämisestä vastaa Takn Sutajien hallituksen nimeämä valmennusvalikunta. Valmennusvalikunnan tulee krdinida urheilijiden valmistautumista ja harjittelua yhteistyössä henkilökhtaisten valmentajien kanssa sekä luda avin ja vurvaikutteinen ilmapiiri valmennustiminnassa levien ihmisten välille. Tällä pyritään lumaan seurallemme valmennusjärjestelmä, jlla saadaan aikaan jatkuvuutta ja kehittymistä valmennustiminnassa. Vuden 2014 tavitteena n edelleen lisätä yhteistyötä seuran sisällä puuvene- ja lympialukan valmennustiminnassa. Seuran päätimisena valmentajana timii Eveliina Sipi ja hänen jhdllaan valmennusvalikunta tekee selkeät timintahjeet urheilijiden valmentautumisesta kilpailukaudelle. Seuraavat asiat edellytetään kaikilta, jtka edustavat seuraa tulevalla kilpailukaudella arvkisissa: urheilijiden tulee kaikkien lla virallisesti seuran jäseniä urheilijiden tulee nudattaa säännöllistä harjitushjelmaa urheilijiden tulee sallistua mahdllisiin ennalta ilmitettuihin testeihin ja karsintihin urheilijilla tulee lla kilpailullinen tavite urheilijiden tulee edustaa täydellä panksella seuraa Sutuliigassa ja SMkilpailuissa, ellei kansainvälinen merkittävä kilpailu (piskelijiden MMkisat/universiadit, maailmancup, MM- tai EM -kisa) tai siihen valmistautuminen sitä estä. Kilpailu- ja harjituskaluststa ja sen käytöstä valmennusvalikunta tekee esityksen talven aikana seuran hallitukselle hyväksyttäväksi. Valmentautuminen suritetaan talviaikaan Sutukeskuksella sekä muissa erikseen järjestettävissä harjittelupaikissa. Avvesikaudella harjittelu tapahtuu Kaukajärvellä ja Pyhäjärvellä. Harjitusajat järjestetään yhteistuumin siten, että aktiiveille ja muille seuran jäsenille varataan riittävästi harjitteluaikaa. Kalustn käytön salta pyritään mahdllisimman tehkkaaseen yhteiskäyttöön etenkin jukkueveneiden salta. Valmennusvalikunta nimeää ne veneet, jtka vat tarkitettu vain tiettyjen urheilijiden käyttöön. Uusille sutajille - sekä juniri- että piskelijasutajille - järjestetään sutukulu talviaikaan vähintään kerran viikssa sekä kesällä erikseen svittavana aikana. Melnta- ja sutuliitn painpiste vunna 2014 n valmennustiminnan ja kansallisen kilpailutiminnan kehittämisessä. Valmennusryhmätimintaa lisätään ja ktaan huipulle tähtäävän sutajan uraplku -materiaali valmennuksen työkaluksi. Arvkilpailuihin liitt tukee 1-3 urheilijaa, jiden näytöt riittävät kisavalintaan. Valintakriteerit kilpailuihin julkaistaan myöhemmin. Takn Sutajat panstaa siihen, että seuran edustajia n liitn valmennusryhmien (maajukkueet, kehitysryhmä) kaikilla tasilla.

5 4. Juniri- ja nuristiminta Seuran juniritiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen panstetaan aikaisempien vusien tapaan. Päätavitteet vat sekä määrälliset (uusia sutajia) että kilpailu- ja menestyspaintteiset (Sutuliitn paras lympialukan juniriseura myös v. 2014). Junirit ja nuret sallistuvat aktiivisesti ergsudun sekä lympialukan liiga- ja SM -kisihin kilpailukaudella Ktimaisten kilpailujen lisäksi pyritään tukemaan nurten sallistumista kansainvälisiin kisihin mm. phjismaiden mestaruuskilpailut ja tätä kautta hankkimaan arvkisakkemusta ja menestystä myös kansainvälisemmällä taslla. Suunnitelmassa n tarjta tukea seuran huipulle tähtääville junireille kevään 2014 avvesileirin kustannuksiin sekä mahdllisiin kisamatkihin PM-kisihin, Baltic Cup:iin sekä mahdllisesti junireiden MM-kisihin, mikäli junireiden kehittyminen antaa hyvät edellytykset sallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Kilpailutiminnan hella panstetaan uusien junirien saamiseen mukaan sutuharrastuksen pariin. Vuden 2013 aikana palkattiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella nuristimintaan uusi valmentaja yhteistyössä Ylöjärven Ryhdin hiihtjastn kanssa. Tätä timintaa jatketaan vuden 2014 aikana Tavitteena lisi saada erityisesti C- ja B-juniri-ikäisiä nuria kasvamaan lajin pariin. Tässä suhteessa markkinintitiminta erityisesti seudun yläasteisiin esimerkiksi ktiratasutujen mudssa n avainasemassa. Lisäksi alitetulla yhteistyöllä hiihtäjien kanssa tavitellaan hiihtäjänuria kesäharjitteluun sudun pariin. Lisääntyneen valmennusresurssin avulla panstetaan harjittelun mnipulistamiseen, hjattujen harjituskertjen lisäämiseen sekä uusien harrastajien mukaan saamiseen. Tätä vuden 2013 viimeisellä klmanneksella alitettua timintaa jatketaan vuden 2014 aikana. Tavitteena n varmistaa timinnan jatkuvuus myös tukikauden lputtua. Valmennusresurssin lisäämisen myötä hjattuja harjituskertja n j vuden 2013 aikana pystytty lisäämään kahdesta seitsemään kertaan viikssa ja tätä timintaa n tarkitus jatkaa vuden 2014 aikana. Junireille, jtka eivät pääse sallistumaan hjattuihin harjituksiin vidaan tarjta harjitushjelmia matimiharjitteluun. Valmennuksen resurssinti ja sen vakiinnuttaminen saksi seuratimintaa, hjattujen harjitusten lisääntyminen sekä junirimäärän kasvaminen asettaa uusia haasteita seuralle kalustn ja tätä kautta varainhankinnan suhteen vudelle Tavitteena n kuitenkin pitää nurten sutuharrastus matalan kynnyksen lajina, jllin harrastuskustannukset pysyvät khtuullisina. Yhtenä tavitteena n saada nurisa myös puuvenesudun pulelle. Nurisn harjituslsuhteita ja leskelutilja pyritään parantamaan varaamalla heille ma tila iltapäiväsutuspinning tuntien ajaksi entisestä rakennuksen hierntatilasta. Tämä helpttaa kuluikäisten käytännön järjestelyjä kulujen päätyttyä iltapäivästä, kun sutusali ei kuitenkaan le vielä käytettävissä. Tilaa vi käyttää sekä kulutehtävien tekemiseen, että harjituksiin.

6 5. Kalusttiminta 5.1 Sisätarvikkeet Hyvin timivan sutualtaan käyttöä pyritään kasvattamaan. Vimaharjittelua varten painnnstvälineitä uudistettiin vunna 2012 hankkimalla tarkitukseen spivia tanklevy yhdistelmiä ja käsipainja sekä näille spivat käyttö ja säilytystelineet. Harjittelusalissa n lisäksi kaksi WattBike pyörää erityisharjituksiin sekä yksi Cncept 2 Dyn vimalaite lajinmaiseen lihasharjitteluun. Vuden 2013 alussa saliin hankittiin yksi uusi Cncept SkiErg mnipulistamaan harjittelua. Sisäsutua varten vunna 2013 hankittiin 24 kpl Cncept 2 D-mallin sutulaitetta ja 12kpl uusia Cncept 2 E-mallin sutulaittetta PM4-mallin näytöillä. Näiltä sin välineet riittävät tistaiseksi käyttötarpeiseen nähden, vaikkakin harjittelusalin käyttö lisääntyy jatkuvasti. 5.2 Olympialukat Vuden 2014 aikana Takn Sutajat selvittää mahdllisuuden hankkia spivaa kalusta. Tarpeita n kaksikk sekä yksikkö veneisiin. Junireille lisi tarve saada käyttöön käytetty perämiehellinen pariairnelnen (4x+) -vene. Tällaisen krjaamista ja hyödyntämistä tutkitaan man vanhan kalustn salta. Myös ip -kaksikn pariairhankaimien hankkiminen tulee tiedustella Filipiltä. Krjaus- ja päivitystimenpiteitä tehdään tarvittaessa, jtta nykyinen kalust säilyisi käyttökuntisena mahdllisimman pitkään. Myös veneiden hulta käytön jälkeen paintetaan käyttäjille. Veneet n puhdistettava jkaisen käyttökerran jälkeen. Veneiden virittämisestä ja hultamisesta pidetään myös vunna 2014 erilliset kulutustilaisuudet junireille, heidän vanhemmilleen sekä muille kiinnstuneille. 5.3 Puuveneet Kaikki vukrattavat veneet kaipaavat vutuista hintaa ja lakkausta. Osa kirkkveneistä n hullettu j syksyn 2013 aikana. Keväällä 2014 talktyöt jatkuvat kaikkien seuraveneiden salta. Seuran puuveneyksikkö ja kaksikk vat lleet aktiivisessa käytössä niin treeneissä kuin kisissakin. Tulevan kauden aikana seura pyrkii hankimaan tisen kilpailu kaksikn seuran mistukseen. Hankinta tteutetaan kun kilpailukykyinen kaksikk löytyy. Kisja ja liigapisteiden tavittelua varten pyritään hankkimaan parisutuveneen lisäksi myös vursutuvene seuralle. Vajan puuveneiden mistajat n selvitetty ja veneet vat pääsin aktiivisessa käytössä. Venepaikat n jaettu käyttöaktiivisuuden ja kisamenestyksen perusteella. Kisamatkja varten seuran hankintalistalla n puuvenetraileri.

7 6. Kilpailutiminta 6.1 Olympialukat ja sisäsutu Seuran lympialukkien kilpailulliset tavitteet vat vunna 2014 sekä Sutuliigassa että kaikissa SM -kilpailuissa, kuten myös kansainvälisillä vesillä. Kansainvälisistä kilpailuista liitt panstaa erityisesti MM -kisihin, jten se n myös Takn Sutajien kesän 2014 päätavite. Seuran tuki tulee hjata paitsi liitn valmennusryhmäläisille myös junirien PM -kilpailuihin varmistaen näin junirien ja nurten kansainväliselle taslle tähtäävien ja siellä levien nurten kehittymisen. Melnta- ja sutuliitn tuki hjataan ensisijaisesti venekuljetuksiin sekä jukkueenjhdn kuluihin, jllin n mahdllista lähettää kilpailuihin ismpi jukkue. Melnta- ja sutuliitn hyväksymän kilpailukalenterin mukaan kaudella 2014 kilpailtaisiin seuraavasti: Sisäsutukilpailut Alfa m, Tallinna/Vir EM 2000 m, Köpenhamina/Tanska Finnish Open 2000m Helsinki Sumi SM-500m 500m Ktka/Sumi SM-10km 10000m Ktka/Sumi SM-Ergmaratn 42195m Kerava Sumi Sutuliiga (M8+, W4x, JMA1x, JMA2x, JMB1x, JMB2x, JWA1x, JWA2x, JWB1x, JWB2x, -venelukissa) [alustava, ei vielä päätetty] Kansallinen kilpailu, Lappeenrannan kanavasutu Kansallinen kilpailu ja PM -katsastus Tampereen kansainvälinen regatta SM-kilpailut Senirien ja Masters pienvene -SM ja kansallinen juniriregatta, Tampere Junirien ja alle 23-vutiaiden pienvene-sm ja kansallinen regatta senirit, Jämsänkski Sprintti -SM (junirit, senirit), Prv (?!) Isvene -SM (junirit, senirit), Valkeakski Muut ktimaan kisat syyskuu: Ylipistregatta, Turku Kansainväliset kilpailut 2014 Maailmancup MC1, Sydney/ AUS (Ei tdennäköisesti sumalaisia) MC2, Aiguebelette/FRA

8 MC3 Luzern/CH MM-, EM- ja PM -kisat Junirien EM-kilpailut, Hazewinkel/BEL EM-kilpailut, Belgrad/SRB PM -kisat Kööpenhamina/DEN Alle 23-vutiaiden MM-kilpailut, Varese/ITA Junirien MM-kilpailut, Hampuri/GER MM-kilpailut, Amsterdam/BEL Muut KV -kisat Baltic Open Champs, Pärnu/EST Eur Masters-regatta, Munchen / GER Baltic cup (15-17 v.), paikka? (NOR, SWE, DEN, LTU, LAT, EST, POL) Tart Emäjgi -regatta, Tart/EST Masters-regatta, Ballarat/AUS Kansainvälisenä tavitteena n saada Takn edustajia maajukkuetehtäviin kahteen venekuntaan EM -kisihin kahteen venekuntaan PM -kisihin klmeen venekuntaan MM -kisihin tai Opiskelijiden MM -kisihin kahteen venekuntaan Baltic Cupiin Liitt järjestää 2014 myös leirejä, jille sallistutaan mahdllisuuksien mukaan hiiht/ergleiri yhdessä puuvenesutajien kanssa avvesileiri Varese/ITA avvesileiri Varese/ITA avvesileiri Varese/ITA PM-leiri lkakuu seuraavan kauden suunnitteluleiri liitt järjestänee heinäkuussa meljien ja sutajien yhteisen nurisleirin, jnne taklaisia kannustetaan mukaan Ktimaan tavitteista liigan salta tavitteena n uudistaa liigan kknaiskilpailun vitt kuudennen kerran peräkkäin. Sanmattakin n selvää, että SM -kisjen päätavite n saada kympin putki täyteen eli lla kymmenentenä vutena peräkkäin Sumen paras sutuseura. Erg SM -sisäsutukilpailuun helmikuun 1. päivä pyritään sallistumaan mahdllisimman suurella jukkueella. Tavitteena erglla n 7 SM -kultaa. Kansainvälisen tasn ergsutajamme sallistuvat vuden mittaan klmeen sisäsudun megatapahtumaan: EM- kisaan, MM-kisaan ja British Openiin. Masters lukkien ikäiset sutajat eli yli 27-vutiaat kisaavat tänä vunna missa MMkisissaan Australiassa saakka. Nähtäväksi jää, miten suuren jukkueen sumalaiset ja

9 taklaiset saavat kasaan tiselle pulelle maapalla. Edelleen seuramme kasi sallistuu Eestin Tartssa lkakuussa järjestettävään jkisutuun miesten ja naisten 8+-jukkueella. 6.2 Puuveneet (kisatiminta + harjitukset) Puuvenesutajien yhteiset harjitukset vat sutukeskuksella talviaikana tiistaisin ja trstaisin kl 18:30 ja sunnuntaisin kl 9:00 (paikka vaihtelee). Tiistaisin tehdään vimaharjitus, trstaisin sudetaan erglla ja sunnuntaisin tehdään pitkä peruskestävyysharjitus, syksyisin sauvakävelynä sulla ja talvella hiihtäen eri pulella Tamperetta. Naisten punttitreeni ajittuu lauantai aamulle. Kesällä kirkkvenesutajien harjituspäivät vat maanantaina, tiistaina ja trstaina kl 18:00, sekä sunnuntaisin kl 17:00. Viiklla sutuharjitus kestää keskimäärin 1,5 tuntia sisältäen sekä tekniikkasutua että kestävyysharjittelua. Sunnuntaisin tehdään yleensä pitkä peruskestävyysharjitus järvellä. Jukkue pyrkii harjittelussaan erityisesti kestävyyden kehittämiseen, kska jukkueen päätavitteet vat pitkäkestisissa lajisurituksissa. Tulevan kesän tavitteena n jälleen saada uusia aktiivisia kirkkvenesutajia mukaan harjituksiin niin, että harjituspäivinä saataisiin ainakin klme tai neljä kirkkvenettä samaan aikaan järvelle sutuseuran rannasta. Kesän 2014 tavite n saada seuralle kilpailukykyinen naisten kirkkvenejukkue. Tämän jukkueen kkaminen ja treenit n j alitettu ja sitä jatketaan kevään aikana. Harrasteprukka pyrkii khttamaan prfiiliaan kunturheilijiden jukkueeksi. Tähän jukkn liittyminen pidetään helppna ja se n selkeä jatkum esimerkiksi sutuspinniä aktiivisempaa treenaamista tavitteleville. Harrasteprukan treenit tähtäävät pitkiin retkisutuihin. Puuvenesutajien tavitteena n saada uusia sutajia mukaan timintaan sekä kehittyä lajissaan yhä paremmaksi ja vahvemmaksi sutuseuraksi. Parhaan puuveneseuran tittelin saamiseksi tavitteena n parantaa sijituksia SM-kisissa. Puuvenesutajien tärkeimmät kilpailut kesällä 2014 vat Harrasteprukka: 21., 22. ja Viking Sutu Sulkavan Sutu Pirkan Sutu Miehet/Naiset/Seka kirkkvenejukkue: Keskimatka SM 25km (Sulkava) Pitkämatka SM 58km (Sulkava) Pirkan Sutu (Tampere) Lyhyet matkat: SM 2km ja SM 10km (Tampere) Pienpuuvenesutajat: Pitkät matkat SM 58 km (Sulkava)

10 Keskimatkan SM 25km (Pirkan Sutu, Tampere) Lyhyet matkat: SM 1km ja 10 km (Leppävirta)

11 7. Tapahtumat 7.1 Kaukajärvi regatta ja Kaukajärven SM-kilpailut Tulevana vutena järjestetään Sumen kansainvälisin ja julkisuusarvltaan merkittävin lympialukkien sutukilpailu Kaukajärvellä. Vunna 2014 kilpailu järjestetään Kansainvälisyyden tas pyritään pitämään edelleen laajana. Pyrimme saamaan mukaan santtajia jälleen Venäjältä, muualta Baltiasta ja muista Phjismaista. Tulevana vunna tavittelemme paikalle erityisesti myös Keski-Eurpan kilpailukykyisiä piskelija jukkueita. Myös USAn ja Keski-Eurpan maiden sutajia kutsutaan mukaan listavan kilpailupaikan ja myös vuden 1995 maailmanmestaruus kisjen pitpaikan maineella. Kahtena edellisvutena hyväksi ketut kilpailujen venelukat ja sutujärjestys n tarkitus pitää vimassa. Vunna 2014 järjestetään Kaukajärvellä myös j neljännen kerran peräkkäin tärkeät pienvene SM-kilpailut Tällä kertaa jälleen yhdessä kirkkveneiden lyhyiden matkjen SM-kilpailujen kanssa. Näistä n dtettavissa vuden menevin kk sutupiirejä liikuttava viiknlppu Sumessa. 7.2 Viking sutu Vunna 2014 Viking Sudun päivämääriksi ehdtetaan 21., 22. sekä Tavitteena n nstaa Viking Sudun sallistujamäärää. Tapahtuman suunnittelu käynnistetään päivämäärien varmistuttua. 7.3 Pirkan Sutu 36. Pirkan Sutu järjestetään lauantaina , jllin pienveneet, kajakit ja sa kirkkveneistä lähtee Viinikanlahdesta kl 10. Kirkkveneiden päämatka n 35km ja pienveneillä 26km. Tinen aalt n retkipaintteinen ja sen lähtö tapahtuu kl 16. Varsinainen Pirkan retkisutu järjestetään viikka myöhemmin Pirkan Sutu n sa Pirkan Kierrsta, jka kierretään ensi vunna j 35. kerran. Sutu n järjestetty vudesta 1998 Takn Sutukeskuksen alueella. Takn Sutajat n llut yhtenä järjestäjätahna mukana Pirkan Sudun alusta saakka. Vunna 2005 Takn Sutajat tti kuitenkin kk tapahtuman järjestelyvastuun itselleen. Sutuun sallistuu yli 1000 sutajaa. Pirkan Sutu järjestetään yhteisenä talkpnnistuksena, jhn sallistuivat sekä seuran senirit että junirit. Pirkan sudun pj Kirsi-Maria Pänttönen ja Pirkan Kierrksen sihteeri kutsuu järjestelytimikunnan jäsenet klle keväällä, jssa päätetään vastuualueiden hidsta. Kisailmittautumiset vastaanttaa ja lisätiedt antaa Pirkan Kierrksen timist. Harjitusta tapahtumaan ja venevarauksia hitaa Takn sutajien timist. Tavitteena n nstaa vuden 2014 Pirkan sudun sallistujamäärä n sutajaan.

12 7.4 Pienpuuveneiden keskimatkan SM- kisat Takn sutajat ja Pirkan Kierrs yhteistyössä saivat ikeuden järjestää pienpuuveneiden SM-kisat Pienpuuveneiden keskimatka sudetaan Pirkan sudun yhteydessä. Kisjen järjestelytimikunta n sama kuin Pirkan Sudussa.

13 8. Talus- ja markkinintitiminta Seuran varainhankintaa hidetaan lähinnä sututiminnan avulla, yhteistyöspimuksilla, jäsenmaksuilla ja timinta-avustuksilla. Merkittävimpinä varainkeruuaktiviteetteina vat edelleen sutuspinning ja kirkkveneiden vukraus eri ryhmille kesällä. Sutuspinning kävijöiden määrää pyritään lisäämään. Vetäjien riittävä määrä tullaan varmistamaan säännöllisellä kulutuksella, jita n järjestetty maanlaajuisina Hatanpään Sutukeskuksella. Tavitteena vudella 2014 n saada uusia, erityisesti nuria vetäjiä mukaan timintaan, tavitteena saada uusi sukuplvi aktiiviseksi spinning palveluiden käyttäjiksi. Sutuspinningtiminnan tehkkuutta pyritään lisäämään j alitetulla tavalla eli parantuneen tavitettavuuden tarjamien mahdllisuuksien puitteissa. Nettivarausjärjestelmän käyttöä jatketaan vunna Tätä kautta mm. Spinning tuntien laitevarausten tekeminen helpttuu ja seuran resursseja saadaan khdistettua enemmän markkinintitimenpiteisiin. Tabata spinning n saanut hyvän susin, jten sitä jatketaan. Tabatassa kvempikuntiset spinning kävijät vivat treenata maksimitehilla. Seuran markkininti khdistetaan lähinnä sellaisiin yhteisöihin, jtka vivat aidsti hyötyä tarjamistamme palveluista ja yhteistyömahdllisuuksista. Pyrimme myös tumaan esille huippusutajiemme mainsarvn. Markkinintitimenpiteiden erityisalueena vudelle 2014 n edelleen sutuspinning, Viking sutu sekä kirkkvenevukraus.

14 9. Tiedtustiminta Seuratiminnasta tiedttamiseen n käytettävissä useita eri kanavia, jista keskeisimpinä käytössä lleina vat: - Seuran ilmitustaulu Sutukeskuksella - Seuran ktisivut internetissä - Sähköpsti - Seuran sivut Facebkissa - Seuran ma jäsenlehti Airjen Lisketta - Paikallisen Aamulehden seuratimintapalsta - Tampereella ja lähialueilla timivat paikallislehdet Seuran virallinen ajankhtaisista asiista tiedttaminen hidetaan ensisijaisesti käyttäen Sutukeskuksen ilmitustaulua. Seuran Facebk sivujen merkitys tiedttamisessa kasvaa jatkuvasti ja tavittaa j nyt erityisesti nuremman jäsenistön ja asiakaskunnan. Npean ja laaja-alaisen tiedttamisen keskeisimmäksi välineeksi n nussut seuran mat ktisivut sekä sähköpsti, jnka merkitys valmiine pstituslistineen npeana kanavana n nykyisin merkittävä. Ktisivut pyritään pitämään mahdllisimman hyvin ajan tasalla. Vunna 2013 tettiin käyttöön ktisivujen kautta myös sähköinen spinningvarausjärjestelmä. Nykyisin ktisivuilta löytyy yhteystietjen lisäksi viimeisin infrmaati kilpailumatkista ja tulksista, seuratiminnasta sekä mm. sutuspinning - aikatauluista. Seuran jäsenlehti käsittelee seuran asiita timien myös ilmituskanavana. Jäsenlehden avulla mm. esitetään seuran suunnitelmia, vedetään yhteen kauden saavutuksia, tehdään jäsenesittelyjä, esitetään kannanttja, kerrtaan tapahtumista jne. kaikille seuran jäsenille. Jäsenlehteä julkaistaan tarpeen mukaan. Seuran tiedtustimintaa kehittää ja krdini tiedtustimikunta, jnka hallitus nimeää vudeksi kerrallaan. Tiedtustimikunta kkntuu tarpeesta riippuen 2-4 kertaa vudessa. Tulstiedtusta ja sutuaiheisia valmiita tekstejä pyritään saamaan julkisten tiedtusvälineiden kautta esille.

15 10. Muuta Hallitus pyrkii vastaamaan siitä, että ainakin yksi seuran jäsen edustaa seuraa Sumen Melnta- ja Sutuliitn hallintelimissä. Liitn aluevalmennusjärjestelmässä lemme vahvalla suudella mukana ja pyrimme edesauttamaan seuran jäsenen valinnan aluevalmentajaksi. Seura pyrkii aktiivisesti pitämään yhteyttä sellaisiin henkilöihin Tampereen kaupungin rganisaatissa, jtka vivat vaikuttaa Takn Sutajien timinnan edellytyksiin. HLU:n, Melnta- ja Sutuliitn ja myös seuran itse järjestämiin kulutuksiin sallistutaan tarpeen mukaan. Tavitteena n myös tehdä ja ylläpitää junirisutajille kehitysplkua, jnka kaikki käyvät läpi vusien kuluessa. Tämä alkaa terveystarkastuksilla, siirtyy hjelmidun valmennuksen kautta valmennuskulutukseen ja tuttaa näin pitkällä aikavälillä sekä itsensä tuntevia urheilijita että myöhemmin myös valmentajia. Urheilijan kehitysplun apuna n mahdllista käyttää Tampereen Urheiluakatemian tarjamia mahdllisuuksia. Yhteistyötä Akatemian kanssa kehitetään vuden 2014 aikana.

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä

Keimola Golf ry. Team Keimola. Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakoperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasoryhmiin Keimola Golf ry:ssä Keimla Glf ry Team Keimla Ohjeistus valmennus- ja kilpailutukien jakperiaatteista sekä pelaajien jakautumisesta tasryhmiin Keimla Glf ry:ssä Jani Huhtamella 13.6.2016 1. Ohjeen tarkitus, sisältö ja päivittäminen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 HL7 Finland ry. Bard 2015: c/ Juha Mykkänen, THL, P.O.B. 95, FI-70701 Kupi, Finland tel: +358295248038 Tim Kistinen, FiHTA Juha Mykkänen, THL (chair) Jaakk Lähteenmäki, VTT Jani Kariniemi, Medi-IT Jyrki

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

EVU 2010 joukkue kaudella INFO

EVU 2010 joukkue kaudella INFO EVU 2010 jukkue kaudella 2016-2017 INFO 29.10.2016 EVU kaudella 2016-2017 Jääkiekkseura Länsi-Vantaalla perustettu -69 ktihallit Myyrmäessä Sinettiseura 30 jukkuetta Leijnakiekkkulu 3-7 vutiaille EVU Hki

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Kevätrasti 2012. Toimittajan alkusanat

Kevätrasti 2012. Toimittajan alkusanat Kevätrasti 2012 Nurten Juklan jukkue vudelta 2010: Suvi Riihuhta, Vili Srmunen, Lauri Hyttinen, Henry Varis, Rpe Srmunen, Inkeri Hyttinen ja Saija Seppä. Kuva: Esa Hnknen. Timittajan alkusanat Luet parhaillaan

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

3.Hallinto. 4.Toiminta

3.Hallinto. 4.Toiminta Saimaan kameraseura ry:n timintakertmus vudelta 2015 1.Yleistä Saimaan kameraseura ry n perustettu vunna 1946, jten vusi 2015 li sen 69. timintavusi. Seuran jäsenistö li erittäin aktiivista ja timinta

Lisätiedot

Valmentajista Janne ja Anton lopettivat. Pelaajista pois jäivät Gabriel, William, Aarne ja Pete.

Valmentajista Janne ja Anton lopettivat. Pelaajista pois jäivät Gabriel, William, Aarne ja Pete. TuNL P08 Kauppari - Vanhempain palaveri 13.1 yhteenvet 1. Pelilliset asiat ja turnaukset Olli - Muutkset jukkueessa vudenvaihteessa: Valmentajista Janne ja Antn lpettivat Pelaajista pis jäivät Gabriel,

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013 JIGOTAI RY:N JUDOJAOKSEN TOIMINTALINJA 1. JOHDANTO Jigtai ry n 1970 perustettu budlajien erikisseura, jssa nykyisellään n 8 jasta. Tällä hetkellä Jigtaissa vi harrastaa juda, karatea, ju-jutsua, aikida,

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2017

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2017 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2017 1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2017 1. YLEISTÄ... 2 2. SEURAN JOHTO... 3 3. VALMENNUSTOIMINTA... 4 4. JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA... 5 5. HARRASTETOIMINTA...

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot