Toimintasuunnitelma Jaguars Spirit Athletes ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2015. Jaguars Spirit Athletes ry"

Transkriptio

1 !S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Timintasuunnitelma 2015 Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS

2 Sisältö 1. Jhdant Seuran tarkitus Visi vudelle Organisaati Hallitus Timihenkilöt Timikunnat Valmentajat ja jukkueenjhtajat Talus Jäsenistö Sisäinen viestintä Ulkinen viestintä ja markkininti Kulutustiminta Kilpailutiminta Tapahtumat Tapahtumakalenteri... 16

3 1. Jhdant Jaguars Spirit Athletes ry (JSA) n Keski- Sumessa timiva cheerleadingseura, jlla n nin 300 jäsentä ja 50 timihenkilöä. Seurassamme urheilee ja harrastaa eri- ikäisiä tyttöjä ja pikia neljästä 29 ikävuteen asti. Seuran 14 jukkueessa tarjamme liikuntaa yhteensä nin 45 tuntia viikssa. Vusi 2015 n Jaguars Spirit Athletesin klmas timintavusi. Timinta kuitenkin phjautuu Jyväskylä Jaguars ry:ssä aiemmin timineen cheerleading- jastn timintaan sekä jastssa vunna 2011 käynnistettyyn pitkäjänteiseen strategia- ja kehitystyöhön. Seuramme lajeina vat vunna 2015 cheerleading ja cheertanssi. Cheertanssitiminta järjestetään yhteistyössä Muuramen Syke ry:n kanssa. Vunna 2015 seuramme timinnan kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti, jäsenistön tarpeiden ja tiveiden mukaan. Vunna 2011 alitettua viisivutista strategiatyötä tarkennetaan strategian viimeiselle kahdelle vudelle, 2015 ja Seuramme tarjaman harrastetiminnan tarkituksena n tarjta mahdllisimman mnille halukkaille iästä ja taustasta riippumatta mahdllisuus harrastaa cheerleadingia terveyttä edistävänä liikuntana sekä pettaa lajin perustaidt myöhemmin kilpaurheilun pariin siirtyville lapsille ja nurille. Kilpaurheilutiminnan tarkituksena n antaa jkaiselle urheilijalle mahdllisuudet kehittää ja parantaa lajitaitjaan sekä samalla viedä seuramme jukkueita khti maan kärkeä. 2. Seuran tarkitus Timinta- ajatuksemme: Osallistumisen ila: yhdessä tekemistä, liikunnallisten taitjen ja tietjen kehittämistä tasavertaisessa ja turvallisessa seurassa. Seuran tarkituksena n edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistimintaa seuran timinta- alueella siten, että erilaisista lähtökhdista levilla henkilöillä n mahdllisuus harrastaa kunt- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu- urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. 3. Visi vudelle 2015 Seuramme visita n tarkennettu strategiatyön edetessä ja se n tiivistetty klmeen pääkhtaan: 1. Jäseniä varten Seurassa n helpp viihtyä ja jäsentyytyväisyys n kiitettävällä taslla. Seurassa n mahdllisuus harrastaa cheerleadingia kaikissa ikälukissa myös ilman kilpaurheilullisia tavitteita 2. Sumen huipulla Aikuisten ja junireiden edustusjukkueet vat mitalisijilla SM- kilpailuissa Aktiivinen ja timiva Seuratiminnassa n kirjattu selkeät vastuualueet ja timintatavat, jita nudatetaan kk seurassa. Vapaaehtistimijat viihtyvät seurassa. Vunna 2015 seuramme timintaa kehitetään aktiivisesti, tehkkaasti ja innkkaasti.

4 Syksyllä 2015: Jäsenemme ja seuratimijamme viihtyvät seurassamme. Tarjamme ryhmiä eri taittasilla leville ja eri tavin liikuntaan suhtautuville harrastajille. Valmentajia n riittävästi ja kaikille valmentajille n lutu valmentajaplku. Vunna 2011 alitetun strategiatyön mukaan pitkäntähtäimen visina n saavuttaa sellainen timinnan tas, jlla seuraamme vidaan pitää yhtenä Sumen parhaista urheiluseurista vunna Myös vuden 2015 visi n rakennettu tukemaan tätä tavitetta. Vunna 2015 visita ja strategiaa viedään eteenpäin seuraavin timenpitein: Jäsenemme ja seuratimijamme viihtyvät seurassamme Timenpiteet Vunna 2014 uudistetun palautekyselyn vakiiminen saksi seuran timintaa sekä sen tulsten arviinti ja timinnan kehittäminen tulsten perusteella Vunna 2014 tteutetun Jaguars perhe kulutuskknaisuuden avulla lutujen timintakäytänteiden vakiiminen saksi seuran timintaa. Kummi- ja yhteistreenitiminnan suunnittelu ja kkeilu Tarjamme ryhmiä eri taittasilla leville ja eri tavin liikuntaan suhtautuville harrastajille. Timenpiteet SM- jukkueiden mtivaatipäivien järjestäminen kahdesti vudessa SM- jukkueiden tavitteiden luminen kahden vuden ajalle ja tavitteiden tteutumisen seuraaminen Harrastetimintaan sveltuvien kulutuspakettien ja hjeistuksien luminen Valmentajia n riittävästi ja kaikille valmentajille n lutu valmentajaplku. Timenpiteet: Vunna 2014 lutujen valmentajaplkujen tarkastus sekä valmentajien kuluttaminen kulutusplun mukaisesti Yhteisöllisyyttä parantamalla pyrimme tukemaan vapaaehtisten jaksamista sekä lisäämään sekä harrastajiemme että timihenkilöidemme viihtyvyyttä ja mtivaatita. Kilpaurheilua edistämme pitkäjänteisillä urheilija- ja valmentajavalinnilla sekä kilpajukkueiden timinnan vakiimisella. Harrastetiminnan pulella panstamme lemassa levan hjaus- ja valmennustiminnan laatuun entisestään lumalla hjemateriaaleja ja järjestämällä kulutuksia. 4. Organisaati Jaguars Spirit Athletesin timintaa jhtaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen alaisuudessa timii vunna 2015 timinnanjhtaja sekä muut mahdlliset palkatut työntekijät, seuratiminnan ideintiryhmä, jukkueenjhtajaryhmä ja valmentajat. Timiryhmien ja - henkilöiden sekä palkatun timinnanjhtajan avulla tteutetaan seuran timintaa, nstetaan Jaguars Spirit Athletesin jäsenilleen tarjamien palveluiden ja

5 tapahtumien tasa sekä kehitetään jukkueiden timintaa. Seuran arvjen tteutumista seurataan hjaus- ja valmennustiminnassa pitämällä säännöllisesti kkuksia valmentajien, jukkueenjhtajien ja muiden vapaaehtisten kanssa. Seuran arvt vat: 1. Tasavertaisuus - Jkainen seuramme jäsen n yhtä arvkas ja tärkeä. Khtelemme kaikkia jäseniämme samalla tavin. 2. Avimuus - Yhdistystimintamme n läpinäkyvää ja avinta. Jaamme tieta jäsenistöllemme mnipulisesti ja tivmme jäsenistön sallistuvan päätöksen tekn yhdistyksemme asiissa. 3. Turvallisuus - Seuratimintaamme jhdetaan maltillisesti. Kulutamme ja hjaamme valmentajiamme turvalliseen harjitusten hjaamiseen ja myös psyykkisesti turvallisen ilmapiirin lumiseen. 4. Vastuullisuus - Krstamme jkaisen vastuuta massa rlissaan. Haluamme pettaa jkaisen seuramme jäsenen timimaan muita arvstaen ja man vastuunsa kantaen. 5. Yksilöllisyys - Ymmärrämme, että jäsenemme vat yksilöitä jilla n elämä myös seuratimintamme ulkpulella. Khtaamme jäsenemme yksilöinä ja arvstamme erilaisuutta. Seuran missi n: 1.Kasvattaa liikunnan, jukkuetiminnan ja vapaaehtistiminnan avulla lapsista ja nurista liikunnallisia, vastuuntuntisia ja terveellisiä elämäntapja arvstavia aikuisia. 2. Nstaa cheerleadingin tasa ja tunnettavuutta Keski- Sumessa urheilulajina ja kaikille spivana liikuntamutna. 4.1 Hallitus Jaguars Spirit Athletes ry:n timintaa jhtaa syyskkuksessa valittava kahdeksanhenkinen hallitus. Hallitukselle valitaan syyskkuksessa myös kaksi varajäsentä. Hallitus kkntuu nin kerran kuukaudessa päättämään ajankhtaisista asiista ja keskustelemaan seuran tilanteesta ja tulevaisuudesta. Tarvittaessa hallitus keskustelee kiireellisistä asiista myös sähköpstitse ja vahvistaa päätökset seuraavassa kkuksessaan. Hallitus pitää virallisten kkusten lisäksi myös muita palavereita, jiden tarkituksena ei le tehdä päätöksiä vaan esimerkiksi perehtyä ismpiin prjekteihin keskustellen. Hallituksen timintaa hjaa yhdistyslaki, seuran timintasäännöt, strategia ja timintakäsikirja sekä jäsenistön syyskkuksessa tekemät päätökset (timintasuunnitelma ja talusarvi). Hallitustiminnan keskeisimmät tavitteet vunna Strategian ja sitä kautta seuran tavitteiden aktiivinen eteenpäin vieminen. 2. Hyvien käytänteiden vakiiminen ja niiden kirjaaminen hjeistuksiksi 3. Seurarganisaatin timivuuden ja timijiden vastuualueiden tarkentaminen ja kirjaaminen

6 4.2 Timihenkilöt Seuran timinnasta vastaavat eri tehtäviin valitut vapaaehtistimijat sekä palkattu timinnanjhtaja. Ylin päätösvalta seuran asiissa n seuran jäsenistöllä. Seuratimintaa jhdetaan heisen rganisaatikaavin mukaisesti: Jäsenistö, vusikkukset Hallitus Puheenjhtaja - varapuheenjhtaja - sihteeri - taludenhitaja yhteistyökumppanivastaava - timinnanjhtajan esimies - valmennuspäällikkö - jjtiminnan vastaava Timinnanjhtaja Ideintiryhmä Tapahtumatimikunta Valmentajat Jukkueenjhtajat Vapaaehtiset timihenkilöt vat seuramme timinnan edellytys. Vunna 2015 tavitteenamme n saada pidettyä nykyiset vapaaehtistimijamme mukana ja saada tarvittava määrä uusia vapaaehtistimijita eri rleihin. Kaikille timihenkilöille suunnattuja kkuksia pidetään n. 1-2 kuukauden välein. 4.3 Timikunnat Seuratiminnan kehittämiseksi timii seurassamme tarpeen mukaan erilaisia timikuntia. Hallitus päättää uusien timikuntien perustamisesta. Vunna 2015 tavitellaan timivaksi seuraavia timikuntia Seuratiminnan ideintiryhmä Eri- ikäisistä jäsenistämme kstuva timikunta, jnka tarkituksena n tuda jäsenistön ideita ja ajatuksia hallituksen tietn. Seuratiminnan ideintiryhmän jäsenet valitaan syyskkuksessa äänestyksellä Tapahtumatimikunta Lähinnä harrastajiemme vanhemmista kstuva timikunta, jnka tarkituksena n saada aktivitua perheet mukaan timintaamme ja avuksi yksittäisiin tapahtumiin. Tapahtumien järjestämistimikuntaa ylläpitää ja sen timinnasta sekä vapaaehtistimijiden rekrytinnista vastaa timinnanjhtaja. 4.4 Valmentajat ja jukkueenjhtajat Vapaaehtistimiset valmentajat ja jukkueenjhtajat vastaavat seuran päivittäisestä harjitus- ja muusta jukkuetiminnasta. Valmentajat valitsee tehtäviinsä hallitus ja jukkueenjhtajat valitsevat avukseen jukkueen valmentajat.

7 Tavittelemme seurassamme timimaan vunna 2015 yhteensä n vapaaehtistimijaa. 42 valmentajaa 10 varavalmentajaa 6 valmentajaharjittelijaa 14 jukkueenjhtajaa 8 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä 1 ideintiryhmän puheenjhtaja 6 ideintiryhmän jäsentä 10 tapahtumien järjestämistimikunnan jäsentä 5. Talus Tarkka taluden suunnittelu ja seuranta n mahdllistanut seuratiminnan jatkuvan kehittämisen. Vuden 2015 tavitteena n jatkaa yhtä hyvää taludellista suunnittelua kuin tähänkin asti. Yhdistyksemme pääasiallinen tulnlähde n jäseniltä kerättävät harjitus-, leiri- ja kilpailumaksut. Muita tulnlähteitämme vat tapahtumatutt, avustukset ja yhteistyöspimukset sekä talktyö, jnka avulla jukkueet vivat kustantaa erimerkiksi kilpailu- ja leirikustannuksia. Suurimmat timintamme kulut vat viikkharjitusten kulut (tilavukrat ja vapaaehtisten kulukrvaukset), kilpailutiminta, leiritiminta, kulutukset ja henkilöstökulut. Jyväkylän kaupungilta haetaan 1000 vusiavustusta, jka tarkittaa 800 lisäystä seurallemme vunna 2014 myönnettyyn avustukseen. Talusarvi vudelle 2015 n laadittu 5000 tappilliseksi. Talusarvin mukainen liikevaihtmme vunna 2015 n ,60. Timintamme kehittämiseksi vukrasimme vunna 2014 harjitustilan, jnka kuukausivukra nstaa harjitustilakustannuksia aiempiin vusiin nähden. Tavitteenamme n pitää harrastamisen kustannukset nykyisellä taslla ja vastata kulujen nusuun kasvattamalla harrastajamäärää ja yhteistyöspimusten määrää seuraavien klmen vuden ajan niin, että vunna 2018 pääsisimme jälleen nllatulkseen. Tappilliset tulkset mahdllistaa timinnassa aiempina vusina kertynyt ma pääma. Tulpulelle dtetaan myös pieniä vittja vunna 2014 alitetusta sijitustiminnasta. Seuralla n sijitus matalariskisessä yhdistelmärahastssa. Tavitesijitusaika n vuden 2016 kevääseen. Js timinnallinen tuls jää vunna 2015 psitiiviseksi, näillä varilla rahitetaan timintaa asetettujen strategisten tavitteiden mukaisesti. Hyviä käyttökhteita vat muun muassa varustehankinnat ja valmentajakulutus. Laadun kautta kasvuun! seuratiminnan kehittämishanke alitettiin syksyllä 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Seuratiminnan kehittämistuen avulla. Hankkeelle saatiin jatkrahitusta vudelle ja tukea haetaan myös hankkeen viimeiselle kaudelle, Seuramme hakee myös vusiavustusta Jyväskylän kaupungilta.

8 6. Jäsenistö Jäsenmäärämme n tasaantunut edellisten vusien jatkuvasta kasvusta nyt reiluun 300 jäseneen vudessa. Ensimmäisen, pidennetyn timintakauden kknaisjäsenmäärämme li 344 jäsentä. Vuden 2014 kknaisjäsenmäärän arviidaan levan nin 343 jäsentä. Tavitteenamme n saada vunna 2015 seuratimintaamme 324 aktiivista jäsentä. Tavitteena n pitää harrastus- ja kilpailutiminta kaikille lapsille ja nurille sveltuvana. Pyrimme siihen, että timintaan n matala kynnys tulla mukaan ja kuka tahansa vi alittaa cheerleadingin harrastamisen seurassamme. Syksyllä 2012 SLU:n hallinniman Opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratiminnan kehittämistuen avulla alitetun cheerleading erityisliikuntaryhmän timintaa jatketaan. Tavitteena vudelle 2015 n saada jukkuemääriä kasvatettua yhdellä sekä lisätä hieman harrastajamääriä jukkueiden sisällä. Vunna 2014 alitettua cheertanssi- yhteistyötä Muuramen Syke ry:n kanssa jatketaan. Taviteltavat jukkuemäärät vunna vutiaiden ryhmät (mikrt) Yksi 4 5- vutiaiden ryhmä (Tähdet) Yksi 6 8- vutiaiden ryhmä (Sirius) vutiaiden ryhmät (minit) Minit, harraste (Ceres) Minit, harraste/edistyneet (Plut) Minit, edistyneet (Merkurius) vutiaiden ryhmät (junirit) Junirit, alittelijat/harraste (Mars) Junirit, harraste (Tellus) Junirit, edistyneet (Saturnus) Junirit, SM (Jupiter) 16- vutiaiden ja vanhempien ryhmät (aikuiset) Aikuiset, harraste (Eclipse) Aikuiset, edistyneet (Neptunus) Aikuiset, SM (Venus) Erityisryhmät Erityisliikunnan ryhmä (Galaksi) Syksyn alkeisryhmät vutiaiden ryhmä (Asterix) vutiaiden ryhmä (Tritn) Pienryhmät Pienryhmätimintaa n mahdllista harrastaa seurassamme matimisin pienryhmin hallituksen hjeistamalla tavalla. Cheertanssijukkueet yhteistyössä Muuramen Syke ry:n kanssa Minit, cheertanssijukkue (Dine) Junirit, cheertanssijukkue (Devtin) Jukkueiden jäsenet valitaan jukkueisiin jk ilmittautumalla tai valmentajien valinnalla. Js jukkueisiin vapautuu kauden aikana paikkja, täydennetään jukkueita tarpeen mukaan nstamalla jäseniä jukkueeseen alemman tasn jukkueesta kahdesti vudessa: julu- tammikuussa ja tuk- kesäkuussa.

9 Taviteltavat jäsenmäärät jukkueissa vunna 2015 Tavitellut jukkueiden minimijäsenmäärät näkyvät heisesta tauluksta. Jukkueisiin vidaan kuitenkin harrastajamäärien riittäessä, ttaa myös enemmän jäseniä. Näillä jäsenmäärillä pyritään varmistamaan, kilpajukkueissa tarvittava määrä jäseniä ja varamiehiä. Harrastejukkueissa jäsenmääräksi tavitellaan valmentajan ja jukkueen näkökulmasta järkevää jäsenmäärää. Jukkue Jäsenmäärätavite Jukkue Jäsenmäärätavite Venus 28 Ceres 15 Jupiter 28 Sirius 15 Neptunus 18 Tähdet 8 Saturnus 28 Galaksi 4 Merkurius 24 Tritn 20 Tellus 28 Asterix 20 Plut 24 Dine 7 Eclipse 10 Devtin 12 Mars 20 YHTEENSÄ Sisäinen viestintä Sisäistä viestintäämme hjaa vunna 2013 laadittu viestintäsuunnitelma. Sisäisen viestinnän tavitteena n avimen ja vurvaikutuksellisen ilmapiirin avulla parantaa jkaisen seuramme timihenkilön ja jäsenen viihtyvyyttä seurassamme. Sisäisessä viestinnässä krstetaan useamman viestintäväylän käyttöä, jtta tiet saataisiin kulkemaan parhaalla mahdllisella tavalla. Seuramme pääasialliset sisäisen viestinnän kanavat vat sähköpsti, internetsivut ja tapaamiset (kkukset, palaverit ja vanhempaintreenit ja - inft). Muita sisäisen viestinnän kanavia vat tarpeen mukaan puhelut, tekstiviestit, ssiaalinen media ja paperiset tiedtteet. Sähköpsti Jäsenistölle lähetetään 6 kertaa vudessa sähköpstitse jäsentiedte, jka n luettavissa myös seuran internetsivuilta. Seuran sisäisen timinnan lisäksi jäsentiedtteilla pyritään lisäämään jäsenten tietämystä SCL:n ajankhtaisista asiista, kuten kulutuksista, leireistä ja kilpailuista. Sähköpstilla tiedtetaan jukkuekhtaisesti myös muista ajankhtaisista asiista. Internetsivut Internetsivuilla n jatkuvasti saatavilla jäsenille ajankhtaiset tiedt kuten tapahtumakalenteri. Jäsentiedtteiden lisäksi seuran Internetsivut timivat yhtenä tärkeänä tiedttamisen kanavana jäsenillemme. Lisäksi ne antavat tieta seuramme timinnasta myös ulkpulisille.

10 Tapaamiset Viestintää tehstetaan ja tudaan henkilökhtaisemmalle taslle erilaisten tapaamisten avulla. Timihenkilöille pidetään nin kahden kuukauden välein timihenkilöpalavereita ja jukkueiden jäsenille ja heidän vanhemmilleen kahdesti vudessa vanhempaintreenejä ja tarpeen mukaan vanhempaininfja. Tarvittaessa pidetään myös muita tapaamisia. 8. Ulkinen viestintä ja markkininti Vunna 2015 vastuu ulkisesta viestinnästä n hallituksen ulkisen viestinnän vastaavalla. Tavitteena n uuden seuran sekä lajin psitiivinen näkyvyys erityisesti paikallislehdissä sekä muissa paikallismediissa ja Keski- Sumen liikuntapiireissä. Tunnettuuden lisäämiseksi lemme aktiivisesti mukana keskisumalaisissa tapahtumissa. Teemme myös tarpeen mukaan yhteistyötä kulujen kanssa näkyvyyden ja lajituntemuksen edistämiseksi. Näkyvyyttä eri tiedtusvälineissä lisätään tehkkaamman markkininnin ja tiedttamisen avulla. Olemme aktiivisemmin yhteydessä lehdistöön ja lisäämme yhteydenpita Keskisumalaiseen ja muihin paikkakunnalla tunnettuihin lehtiin näkyvyyden lisäämiseksi. Hallituksen ulkisen viestinnän vastaava laatii kilpailutapahtumista ja muista merkittävistä tapahtumista lehdistötiedtteen lähetettäväksi esimerkiksi Keskisumalaiseen. Pääpainina kilpailutulsten tiedttamisen lisäksi vat seuramme imagn vahvistaminen ja vakiinnuttaminen nusevana kilpaurheiluseurana Sumessa. Jatkamme myös aktiivista Facebk- viestintää ja seurablgin kirjittamista. Markkinintitimenpiteillä pyrimme saamaan tarvittavan määrän uusia jäseniä seuraamme, jtta jkaiselta ikätaslta (aikuisten-, juniri-, mini- ja mikr- jukkueista) löytyisi riittävästi harrastajia eritasisten jukkueiden ylläpitämiseksi. Uusia jäseniä rekrytimme kauden alussa tammikuussa alkaviin ryhmiin ja kauden pulivälissä syyskaudella alkaviin alkeisryhmiin. Markkinintia tehdään tarpeen mukaan lehtimainsten, tapahtumien, ssiaalisen median, ilmitustaulumainsten ja kulujen välituntiliikuntatukiiden avulla. Uusien harrastajien rekrytinnissa tullaan painttamaan sitä, että markkinimme khdistetummin ikeassa paikassa, ikeaan aikaan. 9. Kulutustiminta Seuramme kulutustiminta jakautuu klmeen sa- alueeseen: 1. Valmentaja- ja hjaajakulutus 2. Hallinnllinen kulutus 3. Jäsenistön kulutus. Pyrimme tarjamaan vunna 2015 kulutuksia kaikilla näillä sa- alueilla. Valmentaja- ja hjaajakulutus Vuden 2015 valmentaja- ja hjaajakulutuksen järjestämistä hjaa vunna 2014 laaditut valmentajien tulevaisuuden suunnitelma - kyselyt ja valmentajien kanssa käydyt valmentajanplku keskustelut. Lisäksi kulutuksia suunnitellaan vunna 2013 asetetun tavitteen phjalta: vuteen 2016 mennessä jkainen hjaaja

11 n kulutettu ensimmäisen hjausvuden aikana SCL Ohjaajaksi kilpajukkuevalmentaja SCL Valmentajaksi. ja jkainen klme vutta valmentanut SCL Ohjaaja - kulutus kstuu klmesta yhden päivän kulutuksesta: Ohjauksen perusteet, Akrbatiatekniikat 1 ja Stunttekniikat 1. SCL Valmentaja - kulutukseen sisältyy lisäksi Sumen Cheerleadingliitn ja Vierumäen urheilupistn yhdessä järjestämä VK1 kulutus. SCL:n järjestämien kulutusten lisäksi kulutamme valmentajiamme Keski- Sumen Liikunta ry:n ja seuramme itse järjestämillä kulutuksilla tarpeen mukaan. Valmentaja- ja hjaajakulutussuunitelma vudelle 2015 n seuraavanlainen: SCL Ohjaaja ja SCL Valmentaja - kulutukset n. 15 SCL Ohjauksen perusteet kulutusta n. 22 SCL Stunttekniikat 1 kulutusta n. 20 SCL Akrbatiatekniikat 1 kulutusta n. 4 VK1 kulutusta Seuran järjestämät kulutukset Klmisainen kauden alituskulutus: Perehdytys seuran timintatapihin, Jaguars perhe- teeman kertaus, Seuran yhteiset linjaukset valmennuksessa Oman seuran kkeneiden valmentajien wrkshp kilpajukkueiden valmentajille (4h): teemana haastavammat stuntit, haastavammat akrbatiat ja kregrafia. Jukkueenjhtajatiminnan kulutus Kevään kulutus-, seurakehittämis- ja virkistyspäivä Syksyn kulutus-, seurakehittämis- ja virkistyspäivä Syksy: Alittelevien valmentajien kulutuspäivä (4h): teemana stuntperusteet, akrbatiaperusteet, harjitusten suunnittelu ja rekenne sekä psyykkisen valmennuksen perusteet Seuran järjestämissä kulutuksissa käytetään hyväksi seuran sisäistä saamista ja tarpeen mukaan niissä käytetään myös ulkpulisia kuluttajia. SCL:n hjaajatasn kulutukset järjestetään tilauskulutuksina Jyväskylässä. Hallinnllinen kulutus Hallinnllisiin kulutuksiin sallistuvat hallituksen jäsenet, timinnanjhtaja ja muut seuran timihenkilöt tarpeen mukaan. Hallinnllisissa kulutuksissa käytämme hyväksi SCL:n, KesLi:n ja mahdllisuuksien mukaan muiden järjestämiä kulutuksia. Jäsenistön kulutus Jäsenistön kulutuksen tavitteena n kuluttaa jukkueidemme jäsenistä kknaisvaltaisesti hyviä, terveitä urheilijita. Aiempina vusina kulutusten teemja vat lleet urheilijan ravint ja päivärytmi (2012), Minustak huippu- urheilija? - mitä se vaatii (2013), ja urheilijan plku (2014). Vunna 2015 jäsenistön kulutuksen teemana n urheilijan psyyke.

12 Vuden 2015 alustava kulutuskalenteri Ajankhta Kulutus Osallistujat 7.1. Jaguars perhe kulutuksen viimeinen tapaaminen Valmentajat - Käytänteiden juurruttaminen saksi seuratimintaa Jukkueenjhtajat 8.1. Perehdytyspäivä JSA:n timintaan Valmentajat Jukkueenjhtajat Muut timihenkilöt 9.1. Lajitekniikiden ja seuralinjausten kertauskulutus Valmentajat SCL Ohjauksen perusteet - kulutus Valitut valmentajat SCL Akrbatiatekniikat 1 - kulutus Valitut valmentajat SCL Stunttekniikat 1 - kulutus Valitut valmentajat Kilpajukkueiden valmentajien kulutuspäivä (4h) Jukkueiden Venus, Neptunus, Jupiter, Saturnus ja Merkurius valmentajille VK 1 SCL ensimmäinen lähijaks (Vierumäki) Kulutusplun perusteella valitut valmentajat Stunttekniikat 2 SCL, Seinäjki Kulutusplun perusteella valitut valmentajat 8.3. Akrbatiatekniikat 2 SCL, Järvenpää Kulutusplun perusteella valitut valmentajat Jukkueenjhtajakulutus Jukkueenjhtajat Seurafrum, Helsinki Valitut edustajat Stunttekniikka 2, Helsinki Valitut valmentajat VK 1 SCL tinen lähijaks (Vierumäki) Kulutusplun perusteella valitut valmentajat Seuraseminaari, Tampere Valitut edustajat Seuran ma kulutus- ja seuratiminnan kehittämispäivä, timihenkilöiden virkistys Valmentajat Jukkueenjhtajat Muut timihenkilöt Uusien valmentajien kulutuspäivä (4h) Uudet valmentajat ja valmentajaharjittelijat Seuran ma kulutus- ja seuratiminnan kehittämispäivä, timihenkilöiden virkistys Valmentajat Jukkueenjhtajat Muut timihenkilöt Seurafrum, Tampere Valitut edustajat Jäsenistön kulutus Jäsenet Vanhemmat Timihenkilöt Seuraseminaari, Helsinki Valitut edustajat

13 10. Kilpailutiminta Kilpailutiminnaksi laskemme kaikki kilpailut alkeistaslta arvkilpailuihin asti. Kilpailuiden lisäksi kilpailukalenterissa n lueteltuna myös seuramme syys- ja kevätnäytökset. Tavitteenamme n, että jkainen seuramme jäsen pääsee vuden aikana sallistumaan vähintään yhteen kilpailuun tai esiintymiseen. Kilpailutiminnan tavitteet vunna 2015 Saada vähemmän kilpailleille harrastajille mukavia esiintymis- ja kilpailukkemuksia ja tutustuttaa heidät kilpailukäytäntöihin Surittaa kilpailuissa nnistuneet, varmat ja kunkin ryhmän man tasn mukaiset hjelmat Tarjta mahdllisuus kilpailemiseen kaikille kilpailemisesta kiinnstuneille Saavuttaa SM- kilpailuista aikuisten sarjassa sijitus ja junireiden sarjassa sijitus Vuden 2015 alustava kilpailukalenteri Ajankhta Kilpailut Osallistujat MM- kilpailut, USA Kevätnäytös JSA Kaikki jukkueet May Madness Tellus, Plut, Devtin Sumi- Rutsi maattelu, Rutsi Summer Cheer Cup Neptunus, Saturnus, Merkurius, Dine EM- kilpailut, Slvenia Syyskilpailut Syysnäytös JSA Kaikki jukkueet SM- karsintakilpailut Venus, Jupiter, pienryhmät ja paristuntit Super Cheer Cmpetitin Neptunus, Saturnus, Tellus, Merkurius, Plut, Dine, Devtin Winter wildness - kilpailut SM- kilpailut Venus, Jupiter, pienryhmät, paristuntit 11. Tapahtumat Jaguars Spirit Athletes ry järjestää ympäri vuden lähinnä jäsenilleen ja heidän perheilleen tarkitettuja erilaisia tapahtumia. Lisäksi seura sallistuu resurssien sallimissa rajissa muiden tahjen järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumiamme vunna 2015 vat erilaiset leirit, kulutukset, j perinteeksi mudstuneet näytökset ja yhteiset ajanvietttapahtumat.

14 Tapahtumatiminnan tavitteet vunna 2015 Lajin tunnettuuden lisääminen Keski- Sumessa Lajituntemuksen lisääminen harrastajien perheissä Seuran me- hengen kasvattaminen Harrastajien ja seuratimijiden lajisaamisen parantaminen Timinnan markkiniminen ja uusien harrastajien rekrytinti Vuden 2015 alustava tapahtumatiminnankalenteri: Ajankhta Tapahtuma Tapahtuman kuvaus Harjituskausi alkaa Kaikki jukkueet Kulujen kevätlma Kaikki jukkueet Harjitukset peruttu Pääsiäislma Kaikki jukkueet Harjitukset peruttu Vappu Kaikki jukkueet Harjitukset peruttu 9.5. Kevätnäytös JSA Jukkueet esiintyvät sukulaisille ja ystäville; tapahtuma n avin myös muille kiinnstuneille Helatrstai Kaikki jukkueet Harjitukset peruttu Tukfest (NuKSu ry) Lajiesittelypiste ja esiintymisiä Tukfest- tapahtumassa Kulujen päätös Harjitukset peruttu Harjituskausi päättyy Kaikki jukkueet Kesälma Kaikki jukkueet Tellus, Mars, Plut, Ceres, Sirius, Tähdet, Galaksi Jäsenistön kulutuspäivä Kaikille jäsenille ja heidän vanhemmille Syysnäytös JSA Jukkueet esiintyvät sukulaisille ja ystäville; tapahtuma n avin myös muille kiinnstuneille Kauden päätös tapahtuma Jäsenten vuden päätöstilaisuus, jssa palkitsemisia ja yhteistä ajanvietta Jukkuejat 2016 Jukkueisiin jakautuminen seuraavalle timintakaudelle Seuramme järjestää kilpailutimintaan sallistuville jukkueille leirejä seuraavasti: Leirit, SM- jukkueet: Venus ja Jupiter Kevään akrbatialeiri pienryhmissä Kevään SM- viiknlppu Bt camp - viikk Cheer Skillz leiriviikk Syksyn akrbatialeiri pienryhmissä Huippuleiri Syksyn SM- viiknlppu

15 Leirit, Edistyneet jukkueet: Neptunus, Saturnus ja Merkurius Tekniikkaviiknlppu Kevään akrbatialeiri pienryhmissä Cheer Skillz leiriviikk Syksyn akrbatialeiri pienryhmissä Kisaleiriviiknlppu Leirit, harraste/ kilpajukkueet: Tellus ja Plut Kevään leiriviiknlppu Cheer Skillz leiriviikk Syksyn leiriviiknlppu Vuden 2015 alustava leirikalenteri: Ajankhta Tapahtuma Osallistujat Leiriviiknlppu, tekniikat - edistyneet Neptunus, Saturnus ja Merkurius Akrbatialeiri, SM jukkueet Pienryhmissä Jupiterin ja Venuksen jäsenet, js leirille jää vapaavurja, saa niitä varata kuka tahansa Akrbatialeiri, edistyneet jukkueet Pienryhmissä Neptunuksen, Saturnuksen ja Merkuriusken jäsenet, js leirille jää vapaavurja, saa niitä varata kuka tahansa Leiriviiknlppu Tellus ja Plut Leiriviiknlppu, Edistyneet Neptunus, Saturnus ja Merkurius Leiriviiknlppu, SM + Venus ja Jupiter Kesäleiri, Cheer Skillz Venus, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Merkurius, Tellus, Plut Akrbatialeiri, edistyneet jukkueet Pienryhmissä Neptunuksen, Saturnuksen ja Merkuriuksen jäsenet, js leirille jää vapaavurja, saa niitä varata kuka tahansa Akrbatialeiri, SM jukkueet Pienryhmissä Jupiterin ja Venuksen jäsenet, js leirille jää vapaavurja, saa niitä varata kuka tahansa Leiriviiknlppu, Edistyneet Neptunus, Saturnus, Merkurius Mini- ja harrastepäivä Halukkaille harrastejukkueiden jäsenille Huippuleiri Venus ja Jupiter Leiriviiknlppu Tellus ja Plut Leiriviiknlppu, SM Venus ja Jupiter

16 12. Tapahtumakalenteri Tammikuu 7.1. Jaguars - perhe kulutuspäivä 8.1. Timihenkilöiden perehdytyspäivä 9.1. JSA valmentajakulutus: perustekniikat ja seuralinjaukset SCL Ohjauksen perusteet (Jyväskylä) Kevään harjituskausi alkaa SCL Akrbatiatekniikka 1 (Jyväskylä) SCL Stunttitekniikka 1 (Jyväskylä) Jäsenmaksujen ja kevään kausimaksujen eräpäivä Leiriviiknlppu: Neptunus, Saturnus, Merkurius JSA valmentajakulutus: SM- ja edistyneet tasn valmentajille Helmikuu Akrbatialeiri: SM- jukkueet SCL VK1- kulutuksen 1. lähijaks, Vierumäki Akrbatialeiri: Edistyneet tasn jukkueet SCL Stunttitekniikka 1 (Seinäjki) Kevätlma Maaliskuu 8.3. SCL Akrbatiatekniikka 2 (Järvenpää) Leiriviiknlppu: Tellus, Plut JSA Jj- kulutus Leiriviiknlppu: Neptunus, Saturnus, Merkurius SCL Seurafrum (Helsinki) SCL Stunttitekniikka 2 (Helsinki) SCL VK1- kulutuksen 2. lähijaks, Vierumäki Huhtikuu Pääsiäislma Leiriviiknlppu: Venus, Jupiter SCL 20- vutis gaala (Helsinki) SCL Seuraseminaari (Tampere) SCL Kevätkkus (Tampere) JSA kulutus-, seurakehittämis- ja virkistyspäivä Vappuvapaa Tukkuu Vappuvapaat 9.5. JSA kevätkkus 9.5. JSA kevätnäytös Helatrstain treenivapaa May Madness- kilpailut, Vantaa NuKSu Tukfest- tapahtuma Kevätkausi päättyy: Eclipse, Tellus, Mars, Plut, Ceres, Sirius, Tähdet, Galaksi Kulujenpäätösvapaat

17 Kesäkuu 1.6. Siirtyminen kesän harjitusvurihin Summer Cheer Cup kilpailut, Pwerpark, Alahärmä Kevätkauden päätöspalaveri Kesälma kaikilla jukkueilla Heinäkuu Kesälma kaikilla jukkueilla Kausimaksujen eräpäivä heinäkuussa harjittelemaan palaavilla jukkueilla Timihenkilöpalaveri SM- jukkueiden btcamp viikk SCL Cheerleadingin kesäleiri, Vierumäki Elkuu Cheer Skillz leiri: Plut, Merkurius, Tellus, Saturnus, Jupiter, Neptunus, Venus Uusien valmentajien kulutuspäivä JSA kulutus-, seurakehittämis- ja virkistyspäivä Akrbatialeiri: Edistyneet tasn jukkueet Syyskuu Akrbatialeiri: SM jukkueet Leiriviiknlppu: Neptunus, Saturnus, Merkurius SCL Seurafrum (Tampere) Mini- ja harrastepäivä (Hämeenlinna) Huippuleiri: Venus, Jupiter Harjitusmaksujen eräpäivä syyskuussa harjittelun alittavilla jukkueilla Lkakuu Leiriviiknlppu: Tellus, Plut Syyslma Jäsenistön kulutus Leiriviiknlppu: Venus, Jupiter SCL Seuraseminaari (Helsinki) SCL Syyskkus (Helsinki) Syysnäytös Marraskuu SM- karsintakilpailut, Oulu Super Cheer kilpailut, Vantaa JSA syyskkus Julukuu SM- kilpailut, Helsinki Syyskausi päättyy kaikilla jukkueilla Kauden yhteenvetpalaveri Kaudenpäätöstapahtuma Jukkuejat 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 6/2014 Kiitos kaudesta 2014 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteista saat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 6/2013 Kiitos kaudesta 2013 Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 kuudes ja viimeinen jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry

Toimintasuunnitelma 2014. Jaguars Spirit Athletes ry !"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Toimintasuunnitelma 2014 Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%" Sisältö 1. Seuran tarkoitus... 3 2. Visio 2014... 3 3. Johdanto... 3 4. Organisaatio... 4 Toimihenkilöt... 4

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto

Toimintakäsikirja Yleisurheilujaosto VAASAN VASAMA- Yleisurheilu 1 (13) Timintakäsikirja 2 (13) 1. JOHDANTO... 4 2. VISIO... 4 2.1 YLEISTÄ... 4 2.2 LÄHITULEVAISUUDEN TAVOITTEET 2014-2017... 4 3. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄNJAOT... 4 3.1

Lisätiedot

16.4.2015 Kantokasken koulu

16.4.2015 Kantokasken koulu 16.4.2015 Kantkasken kulu Yleistä Kuullaan seuran timinnasta Keskustellaan lasten urheilun perusteista Svitaan yhdessä ryhmän / jukkueen Pelisäännöistä Nuristiminta 2015 Tavitteena tarjta iästä, taittassta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Joukkuejakoinfo 2014

Joukkuejakoinfo 2014 Joukkuejakoinfo 2014 Cheerleadingia voi harjoitella seurassamme neljässä eri ikäluokassa: 4-8- vuotiaat (mikrot), 8-12- vuotiaat (minit), 12-16- vuotiaat (juniorit) ja 16- vuotiaat ja vanhemmat (aikuiset).

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS

SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS SPL TAMPEREEN PIIRI: ALUEELLINEN SEURAVALMENNUS Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Omalle huipulle yhteispelillä Js tutustut menestyvään

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Avoimet työpaikat 2016

Avoimet työpaikat 2016 Avoimet työpaikat 2016 Osa-aikaisen valmennuspäällikön paikan haku on avoinna 18.11.-2.12.2015 Valmennuspäällikön paikkaa haetaan avoimella hakemuksella, joka tulee lähettää 2.12. klo 16.00 mennessä osoitteisiin:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2014 Kausi 2014 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2014. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty liittkkuksessa 1. Edunvalvnta 1.1 Valtakunnallinen edunvalvnta 1 Lukilaisten Liitn kannat edustavat lukilaisten näkemyksiä. 2 Sumen Lukilaisten Liitn edunvalvnta n ennakivaa

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 3/2015 Aurinkoisia kesäpäiviä! Jyväskylä on hieno kaupunki harrastaa liikuntaa ja urheilua. Varsinkin omatoimiseen liikkumiseen

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry Jäsentiedote 2/2013 Kevään kuulumisia Hyvä jäsenemme, tulet jatkossa saamaan jäsentiedotteita noin kuusi kertaa vuodessa. Nämä jäsentiedotteet ovat yhdessä internetsivujemme

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE FINLAND STRATEGIA 2016 2018, VS 2016 Tekijät: PRCF:n Challenge sarjatyöryhmä, sekä Kristian Trnivaara, Sami Klsi ja Raim Niemi 28.10.2015, Mäntsälä 1 TOIMINTA-AJATUS Prsche GT3 Cup Challenge Finland n Sumen rata-autilun lippulaivana sekä

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet

JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet JSA Joukkuejakoinfo 2018 cheerleadingjoukkueet Seurassamme suunnitellaan toimivaksi keväällä 2018 yhteensä 19 cheerleadingryhmää. Tässä infossa esitellään ryhmät ja kerrotaan, miten niihin voi hakeutua

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SOUTAJAT

LAPPEENRANNAN SOUTAJAT Seurakirje 1/16 27.2.2016 Talvinen tervehdys kaikille Lappeenrannan Sutajille! "Pikkujulut" 15.1.2016, Karhusjärven Erän Maja Alkuvuden kuulumisia Pikkujulut pidettiin Karhusjärven Erän majalla 15.1. haasteellisissa

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013

Jigotai ry / judojaosto Toimintalinja 2013 JIGOTAI RY:N JUDOJAOKSEN TOIMINTALINJA 1. JOHDANTO Jigtai ry n 1970 perustettu budlajien erikisseura, jssa nykyisellään n 8 jasta. Tällä hetkellä Jigtaissa vi harrastaa juda, karatea, ju-jutsua, aikida,

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. PÖYTÄKIRJA MU KU Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry:n syyskkus Aika ja paikka: 16.11.2007, Sumen ympäristökeskus Läsnälijat: Kkukseen sallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. 1.

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 3/2014 Aurinkoisia kesäpäiviä! Jyväskylä on hieno kaupunki harrastaa liikuntaa ja urheilua. Varsinkin omatoimiseen liikkumiseen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 []

JAGUARS SPIRIT ATHLETES. [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] JAGUARS SPIRIT ATHLETES [Author Toimintasuunnitelma 2013 [] SISÄLLYSLUETTELO 1 Seuran tarkoitus... 2 2 Visio vuodelle 2013... 2 3 Johdanto... 2 4 Yleistä... 3 4.1 Organisaatio... 3 4.2 Vakaa talous ja

Lisätiedot