Asiakkuus tunnista asiakkaasi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakkuus tunnista asiakkaasi"

Transkriptio

1 Asiakkuus tunnista asiakkaasi Petäjävesi Heikki Karjaluoto Markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heikki Karjaluoto KTT (2002) Markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Dosentti Tampereen & Lapin yliopisto Hallituksen jäsen Pyka Oy & Tutkimusyhtiö Fakta Oy Toimitusjohtaja Omega Research Oy Johtanut useita laajoja tutkimus- ja kehitysprojekteja digitaalisesta markkinoinnista (mm. DIMAR) Yli 100 julkaisua Mobile Marketing Academic of the Year 2007 Pörssi ry:n vuoden opettaja 2008 & palkinto Karjaluoto

2 AGENDA Asiakkuusajattelu Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto AGENDA Asiakkuusajattelu Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

3 Vanha näkemys (1/3) Markkinoija Asiakas Peitto Toisto Vaikutus Keskeyttävää Passiivinen Vanhaa ajattelu (2/3) Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen Perinteinen markkinointiajattelu (4P) Arvon luominen transaktiossa (tuote/kanava) Asiakkaiden tavoittaminen Peppers, D., & Rogers, M. (2011), Managing Customer Relationships, 2 nd ed. Wiley Karjaluoto

4 4P-markkinointimix ajattelu (3/3) Product Price Target market Place Promotion Pitävätkö vanhat opit enää paikkaansa? Markkinoinnin tavoitteet Karjaluoto

5 Uusi malli Asiakas Markkinoija Asiakas Asiakas Engagement Vuorovaikutus Brand co-creation Sosiaalisuus Asiakas Jakaminen Osallistuminen Sosiaalinen kanssakäyminen digitaalisesti Uutta ajattelua Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen Asiakasstrategiat Arvon luominen asiakassuhteissa Perinteinen markkinointiajattelu (4P) Asiakkaiden tavoittaminen Arvon luominen transaktiossa (tuote/kanava) Peppers, D., & Rogers, M. (2011), Managing Customer Relationships, 2 nd ed. Wiley., pg. 14 Karjaluoto

6 4P 4C Product Customer solution Price Customer cost Target market Place Convenience Promotion Communication Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., & Brennan, R. (2012), Marketing, An Introduction. 2 nd ed. Pearson. Markkinoinnin nykyinen määritelmä Marketing is managing profitable customer relationships 1 MARKKINOINTI = ASIAKKUUSMARKKINOINTI 1 Armstrong, G., Kotler, P., Harker, M., & Brennan, R. (2012), Marketing, An Introduction. 2 nd ed. Pearson Karjaluoto

7 Markkinointiajattelun muutos Tuotteet Ominaisuudet Lisäarvo Hinta Hankintaketju Viestintä Tuoteorientaatio Kokemukset Ratkaisu Osallistaminen Arvotarjooma Arvoverkosto Dialogi Palveluorientaatio Lähde: Mukailtu Vargo & Lusch (2006, 2008); Saarijärvi (2011); AMA (2012) Karjaluoto (2010) Karjaluoto

8 Asiakkuusajattelun kehittyminen Lähde: Saarijärvi, H., Karjaluoto, H., & Kuusela H. (2011) Asiakkuusajattelu Asiakassuhteiden synnyttäminen ja kehittäminen Keskittyminen asiakkuuksien arvoon Asiakassuhde perustuu luottamukseen Samaa/lähes samaa tarkoittavia käsitteitä: Asiakkuudenhallinta, CRM, asiakashallinta Karjaluoto

9 Miksi markkinointiajattelu on muuttunut? KOLME SYYTÄ 1. Palvelujen markkinointi / Suhdemarkkinointi / CRM / Service dominant logic 2. DIGITAALISUUS 3. ASIAKASKÄYTTÄYTYMINEN MARKKINOINNIN ROI Karjaluoto

10 Lähtökohta MUTTA, menestyksen lähtökohta on hyvä tuote / palvelu, joka MYY Joka saa aikaan sen, että? Karjaluoto

11 Asiakaskäyttäytyminen -Valta on siirtymässä asiakkaille Asiakkaista on tullut entistä tietoisempia vaativampia B2B, B2C, B2B2C, Blah Blah Blah itsenäisempiä he ovat kaikki erilaisia C2B! 1. Aalto Verkkosivut ja portaalit Brändäys ja Riskirahoitus Vapaa kilpailu dot.com kupla Disintermediaatio First mover -edut Digitaalisuuden kehityspolku 2. Aalto Ansaintamallit Search Brändit Monikanavaisuus Seurailijoiden strategiat 3. Aalto Web2.0, 3.0, 4.0., 5.0. Käyttäjien luoma sisältö Suosittelu Arviointi Sosiaalinen web Yritykset yhteisöissä Mobiilisuus ja uudet päätelaitteet Lokaalius Karjaluoto

12 Viestinnän muutos Kulutuksen muutos Mitattavuus Kohdennettavuus 1to1 Kustannussäästöt Moneltamonelle Kiire Tietoisuus Y & Z - sukupolvet Sosiaalisuus Helppous Vastuullisuus Hedonismi Toimialojen murros Teknologian muutos Liiketoiminnan muutos Mobiili Konvergenssi Web 1.0 -> Web N HTML5 3D Pilvipalvelimet Analytiikka Julkaisujärjestelmät Born global Vuorovaikutteisuus T&K Edelläkävijyys Uudet liiketoiminnat Asiakkuusajattelu AGENDA Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

13 Asiakkuusmarkkinointistrategia Perustuu asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen Mitä kauemmin yritys kykenee pitämään asiakkaansa ja tyydyttämään heidän tarpeensa sen menestyvämpi yritys on Käytännössä pitkälti myyntisuppilon hallintaa Myyntisuppilon hallinta Messut Verkostot Kumppanit Hakukoneet Sos.media Tapahtumat Mainonta Suosittelu Analytiikka Tuote Markkinointi Kontaktointi Myynti Liidit Myyntimahdollisuudet Kaupat Karjaluoto

14 Asiakkuusmarkkinointistrategian vaiheet 1. Asiakkaiden tunnistaminen & hankinta 2. Asiakkaiden luokittelu Luottamuksen kehittyminen 4. Tarjooman personointi & tuotteistaminen 3. Vuoropuhelu / viestintä Asiakkuusajattelu AGENDA Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

15 Asiakkaiden hankinta kaksi näkökulmaa Inbound Fokus kiinnostuneissa (asiakas valitsee meidät) Content marketing Kiinnostava sisältö, optimointi, some Vuorovaikutteiset keinot Pehmeä myynti Outbound Fokus kenet haluamme (me valitsemme asiakkaamme) Keskeytysmainonta Perinteiset keinot (cold calls, maksettu mainonta, face-to-face) Kova myynti Inbound marketing ja digimarkkinointi Sosiaalinen media Hakukoneet Uutiskirjeet Infografit Arvostelut Webinarit Verkkokyselyt Organisaation kotisivu Landing pages CALL TO ACTION (ilmainen sisältö, webinarit, videot, kirjat yms.) CRM (liidit) Webanalytiikka (CTA-konversio) CRM Karjaluoto

16 Esimerkki mikroyritys 99% vuotiaista etsii hääkuvaajansa netistä Ei hakusanamainontaa Ei Facebook mainoksia Kerran ollut 60 eur lehtimainos Häämessut koettu tärkeäksi 21v Itseoppinut Lv 60k 4-5 vahvaa liidiä päivässä Oma intohimo Sivustolla keskimäärin 15min 700 postausta 3 vuodessa 2,500 lukijaa pv Jaetaan Karjaluoto

17 Hääkuvauspalvelu key takeaways Täysin itseoppinut Esikuva Chase Jarvis Jakaminen Tavoitteet Myyntisuppiloajattelu Ole siellä missä asiakkaat ovat Pehmitetään asiakas ennen yhteydenottoa niin että ostaa eikä neuvottele hinnasta -> nykyiset asiakkaat tärkein myyntikeino Keinot Blogi & Facebook tärkeimmät, referenssivideot Sisällöntuotanto Omat keikat tuovat ideoita (esim. upseerihäät-blogikirjoitus) Mittaaminen Analytics, Facebook statistiikka, liiketoimintatavoitteet (tunnettuus) Esimerkki suuri yritys Karjaluoto

18 Esimerkki Esim. B2B digimarkkinointipalveluita myyvä HubSpot SEO & SEM, sosiaalinen media, analytiikka yms. 50,000 liidiä /kk 40% (20,000) kvalifioituu myyntimahdollisuuksiksi 400 kvalifioituu asiakkaiksi vain 2% myyntimahdollisuuksista ja 0.8% liideistä! Haasteena liidien laatu! Vrt. markkinoinnin perusopit: Ketä me haluamme asiakkaiksemme? Kannattavia asiakkaita, suosittelijoita? Steenburgh & Avery (2011), HubSpot: Inbound marketing and Web2.0. Harvard Business School Case. Asiakkaiden tunnistamisen problematiikka Kuka on loppukäyttäjä? Kuka on suhteen toisella puolella? Suhteiden sisällä olevat suhteet? Miten päättäjä tavoitetaan? Miten asiakas tavoitetaan? Miten saadaan tapaaminen? Karjaluoto

19 Asiakkuusajattelu AGENDA Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Asiakastiedon kerääminen & jalostaminen Asiakkuusmarkkinoinnin perusajatus on kohdella jokaista asiakasta yksilöllisesti (1to1 marketing) Kyetään lisäämään asiakkuuksien nykyistä arvoa ja ymmärtämään asiakkuuksien potentiaalinen arvo 20/80 sääntö pätee yhä Karjaluoto

20 Mitä asiakastietoa tarvitaan? Asiakkaan perustiedot Asiakaskohtaaamisista tallennettu tieto Ostohistoria RFM-malli Tulevaisuus CLV Pehmeä tieto Asiakastyytyväisyys, suosittelu + muun tiedon yhdistäminen Asiakkuuksien luokittelu Eniten kasvavat Parhaat Vaeltajat Vähäinen Kannattamattomat Kannattavuus/potentiaali Suuri Eettinen kysymys: pitäisikö kannattamattomista asiakkaista hankkiutua eroon? Mitä strategioita ehdottaisit eri tyyppisten asiakkaiden hallinnalle? Karjaluoto

21 Asiakkuuksien arviointi Ostoeurot Millaisia uudet asiakkaat ovat? Miksi asiakkaat lähtevät? Käyntitiheys Mukaillen S-ryhmä (2011) Asiakkaiden luokittelu 1-2. Parhaat (16%) 3. Hyvät (9%) 4. Hyvät (10%) 5. Potentiaaliset (10%) 6. Potentiaaliset (11%) 7. Satunnaiset (14%) (+tunnistamaton 14%) Mukaillen S-ryhmä (2011) Karjaluoto

22 Asiakkuuksien kannattavuuden arviointi Asiakkuuksien kannattavuus ja elinkaariarvo = Tuotot - kustannukset tiettynä ajanjaksona LTV (Lifetime value = elinkaariarvo) yleisin, vaikea arvioida tarkasti RFM-malli (Recency, Frequency, Monetary value) Yksinkertainen & helppo Käyntitiheys & ostoeurot Share of wallet Kuinka suuri osuus yrityksellä X on asiakkaan ostoseuroista verrattuna kilpailijoihin (esim. tietyssä tuotekategoriassa) Voidaan arvioida asiakkaan potentiaalia Muut mittarit (esim. WOM-arvo, osaamisarvo) 100% Maailman kovin NPS (86 %) Jos omistat Icebugit, kuinka todennäköisesti suosittelisit niitä muille? (N=1140, ka=9.56) 90% 80% 76,7 % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 11,4 % 10% 8,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 1,9 % 0% = En lainkaan todennäköisesti 10 = Erittäin todennäköisesti Karjaluoto

23 Net Promoter Score Asiakkuusajattelu AGENDA Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

24 Suunnitteluprosessi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että brändikohtaamiset tuotteen, palvelun tai organisaation kanssa joita asiakas tai potentiaalinen asiakas kokevat, ovat relevantteja tälle henkilölle sekä konsistensseja ajan suhteen (AMA 2008) Asiantuntijoiden mietteitä markkinointiviestinnän trendeistä Karjaluoto

25 Markkinointiviestinnän instrumentit Johtava massamedia Eniten kasvava Henkilökohtaisin Näkyvyys Täydentävä massamedia Tehokkain Vaikuttavuuden ja ROIn maksimointi Perinteinen, luotettava, alueellinen Täydentävä massamedia Lyhytaikainen Tärkeä B2B Mihin panostetaan tulevaisuudessa? LISÄTÄÄN Verkkomediamainonta Display-mainonta Hakukonemarkkinointi Mobiilimarkkinointi & Sosiaalinen media Digitoimistojen käyttö VÄHENNETÄÄN Printtimedia Hakemistot (erit. painetut) Osoitteeton suoramainonta Liike- ja mainoslahjat 94% mainostajista aikoo hyödyntää tulevaisuudessa IAB Finland (2012); Mainosbarometri (2013); TNS GALLUP (2012) Karjaluoto

26 Tiedä mihin olet menossa Yrityksen strategia 1. Markkinointi(viestintä)strategia 2. Kohderyhmä(t) 3. Viestinnän tavoitteet 4. Keinot, kanavat ja mediat 5. Budjetti 6. Mittaaminen ja tulokset Asiakassuhde perustuu dialogiin Perinteinen markkinoija vs. one-to-one markkinoija Mitä eroa? Dialogin edellytyksiä Dialogin osapuolet selkeästi tunnistettu Osapuolet voivat ja haluavat osallistua Osapuolet voivat kontrolloida dialogia Vaikuttaa osapuolten käyttäytymiseen Pitäisi olla jatkuvaa (jatkuu siitä mihin viimeksi loppui) Karjaluoto

27 Asiakaskommunikaation hallinta Tehokkuus ja vaikuttavuus Asiakaskommunikaatio pitkällä tähtäimellä suunniteltua ja kokonaisvaltaista 360 astetta perspektiivi asiakkaisiin Integroitu markkinointiviestintä (IMC) Käsittää kaikki asiakkaan ja brändin väliset kohtaamiset Perusajatuksena yhtenäinen markkinointiviestintäilme Pitkä aikajänne CRM kommunikointistrategian peruste Kohdennettua markkinointiviestintää Viestintä suunniteltu asiakkaan näkökulmasta Vuorovaikutus on suhteellista Karjaluoto

28 Markkinointiviestinnnän tavoitteet Tavoitteet kanavittain (pk-yritykset) Yrityksen oma verkkopalvelu Hakukonemarkkinointi Verkkomainonta Sähköposti Palvelun parantaminen Viestinnän tehostaminen Brandin vahvistaminen Myynnin lisääminen Yrityksen ulkopuoliset yhteisöt (sosiaalinen media) 0% 20% 40% 60% 80% Lähde: DimarK (2012) (pk-yritykset, n=467) Karjaluoto

29 Mitkä syyt ovat ohjanneet/tulevat ohjaamaan organisaatiotanne käyttämään eri digitaalisen markkinoinnin kanavia? Viestin nopea perille saaminen Kuluttaja-/asiakaskäyttäytyminen Kustannustekijät Tietoisuuden kasvattaminen Uusasiakashankinta Viestinnän kohdennettavuus Asiakaspalvelu Asiakastyytyväisyyden parantaminen Asiakasuskollisuuden vahvistaminen Asiakaskunnan siirtyminen digitaalisiin kanaviin Brändin rakentaminen Lisämyynti nykyisille asiakkaille Mahdollisuus asiakasdialogiin Rekrytointi 2,0 3,7 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 2, Ei lainkaan tärkeä Erittäin tärkeä Lähde: DimarK (2012) (pk-yritykset, n=467) Digimarkkinoinnin tärkeimmät muodot Yrityksen oma verkkopalvelu Uutiskirjeet sähköpostilla Hakukonemarkkinointi Sosiaalinen media Suuret yritykset Pk-yritykset Suoramainonta sähköpostilla Verkkomainonta Ei käytä lainkaan Käyttää jatkuvasti Lähde: DiViA Digibarometri (2012) (suuret yritykset, n=401) ja DimarK (2012) (pk-yritykset, n=467) Karjaluoto

30 Miten hyvin omasta mielestään hyödyntää digitaalista markkinointia? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erittäin huonosti 27,0 % 64 % Melko huonosti 37,0 % 16,0 % Ei hyvin eikä huonosti 16,0 % Melko hyvin 3,0 % Erittäin hyvin Lähde: DimarK (2012) (pk-yritykset, n=467) Kuluttajan ostoprosessin muuttuminen Kuluttaja Tarve Informaation etsintä Vertailu Osto Oston jälkeinen käyttäytyminen yritys Karjaluoto

31 Asiakaskäyttäytymisen muutos: suomalainen kuluttaja Internet koetaan tärkeimmäksi mediaksi OSTANUT (viim. 3kk aikana) 45 % SEURANNUT JOTAIN YHTEISÖPALVELUA (viim. 3kk aikana) 42 % KÄYTTÄNYT INTERNETIÄ (viim.3kk aikana) 89 % LUKENUT BLOGEJA JA KIRJOITTANUT KESKUSTELUPALSTOILLE TAI BLOGEIHIN (viim. 3kk aikana) 40 % Lähde: Tilastokeskus (2012); IAB, TNS ym. Et voi unohtaa sosiaalista mediaa Vanhat markkinoinnin opit eivät enää päde / toimi Suomessa yli 2 M Facebook-käyttäjää, lähes kaikki käyttävät internetiä Yritykset eivät voi miettiä ollako mukana vai ei, kysymys on kuinka hyvin olet mukana Oikein toteutettuna hyödyllistä Tietoisuuden kasvattaminen & brändäys Liidien kerääminen Liikennettä kotisivulle PR työkalu Markkinatutkimus Myynnin edistäminen Asiakassuhteiden hallinta Rekrytointi Sisäinen käyttö, jne. Karjaluoto

32 Annettu autoja käyttöön 100 bloggaajalle ( Fiesta Movement ) Kutsuttiin 60 naisbloggaajaa vierailemaan Fordin tehtaalle Unohda sosiaalinen media More than 90 percent of the conversations about products, services, and brands happen offline decisions we make are based on true interpersonal influence: social influence, which happens most often, and most powerfully, face-foface Karjaluoto

33 Unohda sosiaalinen media Eikö business as usual enää toimi? Face-to-face, puhelin, yrityksen verkkosivu & sähköposti tehokkaimmat keinot B2B-liiketoiminnassa (DIMAR, 2012) Yritykset kuvittelevat, että asiakkaat haluavat osallistua ja jakaa sisältöjä, tutkimukset kertovat myös toista The importance of different channels in interacting with X (n=24) Lähde: DIMAR -projekti (2012) Karjaluoto

34 Vaikea arvioida ROIta Unohda sosiaalinen media 1/3 pk-yrityksistä haluaa vähentää somen käyttöä (Vertical Response, 2012) Tietoturvaongelmat ja kilpailun pelko Someen käytetty aika on pois jostain muusta Kaikki suuretkaan yritykset eivät tuota sisältöjä someen (esim. Apple) Verkkokeskustelujen rooli on pieni (90% tapahtuu offlinessa) Kokeile mikä vaikutus Facebook sivusi sulkemisella on liiketoimintaasi Digitaalisista kanavista tärkeimmät riittävät ET OLE TOIMITTAJA Spenner, P., and Freeman, K. (2012) Keep It Simple. They don t want a relationship with you. Just help them make good choices, Harvard Business Review, May. Consumers top three reasons for connecting online with firms: 1. Discount 2. Purchase 3. Get information Marketers believe consumers want to interact with them on social media Karjaluoto

35 Kuka muistaa Kaivuri Jukan? Mitä mieltä SINÄ olet? UNOHDAN JA KESKITYN PERINTEISIIN KEINOIHIN SOME ON OLENNAINEN OSA YRITYKSEMME LIIKETOIMINTAA Karjaluoto

36 ÄLÄ TEE SOSIAALISTA MEDIAA ILMAN LIIKETOIMINTATAVOITTEITA JA MUISTA At the end of the day it s all about the product 30,000 Facebook fania 15,000 YouTube latausta 5,000 Twitter seuraajaa 500 blogin lukijaa viikossa 3,000 kävijää kotisivuilla / kk SO WHAT? Vanity metrics Karjaluoto

37 Seuraa näitä 1. Relevantti liikevaihto 2. Myyntimäärä 3. Asiakkaiden pysyvyys 4. Relevantti kasvu Karjaluoto

38 Business goals Sosiaalisen median strategia Measurement Tactics Tools Lähde: Mukaillen Gillin & Schwartzman (2011, p. 145) Asiakkuusajattelu AGENDA Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

39 Pohdinta Kuinka pitkälle asiakasta kannattaa kuunnella ja suunnitella tarjooma vastaamaan hänen tarpeitaan? Tuote vs. palvelu Tuotekeskeinen Palvelukeskeinen -Ainutlaatuisuus -Tuotetaan vuorovaikutuksessa -Asiakassuhteiden korostunut rooli Karjaluoto

40 Onko asiakkaiden kuuntelu hyvä bisnesstrategia? Your customers are never going to help you invent the next big thing We do no market research you can t go out and ask people what s the next big [thing.] There s a great quote by Henry Ford, right? He said, If I d have asked my customers what they wanted, they would have told me A faster horse. Karjaluoto

41 Asiakkaan kokema hyöty Yrityksen osaaminen & resurssit Liiketoimintastrategia PALVELUTARJOOMAN PERSONOINTI & TUOTTEISTAMINEN Palveluryhmä 1 Palveluryhmä 2 Palveluryhmä 3 Palvelu A Palvelu B Palvelu A Palvelu B Palvelu A Palvelu B Palveluiden arviointi ja analysointi Palveluiden kohdentaminen asiakassegmenteille Mukaillen Tekes (2009) Karjaluoto

42 Tuotteistamisen hyödyt Helpompi myydä ja markkinoida Laatu ja monistettavuus paranee Helpompi valvoa laatua Parantunut kilpailukyky Tehokkuus Yhtenäisempi palvelubrändi Helpompi uusien työntekijöiden perehdytys Tuotteistuksen aste Tuotteistuksen tasot Monistettu tuote Sisäisten työmenetelmien tuotteistaminen Palvelun tuotetuki Tuotteistettu palvelu Nimi Kuvaus Hinnasto Rakenteet, prosessit, menetelmät, apuvälineet kuvattu Ainutkertaisen työn osuus vähentynyt Räätälöitävissä Moduulit Tuotteistuksen hyötypotentiaali Karjaluoto

43 Tuotteistamisen vaiheet Palvelulupaus Palvelutuotteet Asiakkaiden osallistaminen Hinnoittelu & markkinointi Seuranta & kehitys Asiakkaan kokema hyöty Yrityksen strategia Palvelujen määrittely ja pakettien rakentaminen Tuotantoprosessien määrittely Palveluiden vakiointi ja monistettavuus Palvelutuotteiden kehitys asiakkaiden kanssa Testaus Houkutteleva Erottuva 3C Markkinointisuunnitelma Palvelubrändin luominen Palvelun jatkuva kehittäminen Asiakastyytyväisyys Laadun mittaaminen Asiakaspysyvyys Suosittelu Kannattavuus Kasvu Nimi ja ilme AGENDA Asiakkuusajattelu Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

44 Asiakas-/palvelulähtöinen organisaatio Mukaillen Grönroos (2009) Asiakaskeskeinen organisaatio Panostaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin Asiakaspysyvyys ykkösprioriteetti kohtele asiakkaita yksilöllisesti nopea reagointi asiakkailta tulevaan kommunikaatioon kaikki organisaation työntekijät arvostavat asiakkaiden elinkaariarvoa organisaation työntekijöillä oltava valtaa reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Edellytykset asiakassuhteista vastaavat henkilöt (key account manager) asiakaskannan arvon parantaminen päätöksenteko pitää perustua asiakastiedon hyväksikäyttöön tavoitteena asiakasarvon kasvattaminen Karjaluoto

45 Strategia Taktinen << Survival mode Leadership Mode >> Strateginen Kustannusten hallinta Asiakkaiden säilyttäminen Asiakkaiden hankinta Verkostot ja globalisaatio Myynti Markkinointi Transaktiot Säilytä kannattavimmat Luottamus Dynaaminen hinnoittelu Myy lisää nykyisille Nykyinen asiakaskunta myyjinä Uudet tuotteet / tarjoomat -> uudet asiakkaat Kilpailijoiden asiakkaat Differointi ja innovointi Uusien kumppanuuksien avulla uusia asiakkaita Kasva yritysostoin Globalisaation avulla kustannustehokkuutta ja ulkoistamista 1. Asiakastyytyväisyys 3. Lisää myyntiä & vähennä kustannuksia 2. Asiakasuskollisuus AGENDA Asiakkuusajattelu Asiakkuusstrategian vaihemalli Asiakkaiden hankinta Asiakkaiden luokittelu Vuorovaikutus Tarjooman personointi Strategian jalkauttaminen Loppuyhteenveto Karjaluoto

46 Yhteenveto Markkinointi = Asiakkuusmarkkinointi Asiakkuusmarkkinointi keskittyy kannattavien, pitkäaikaisten asiakkuuksien synnyttämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen niiden elinkaarien eri vaiheissa Asiakkuusmarkkinointistrategia käsittää neljä vaihetta Asiakkaiden tunnistaminen Asiakkaiden luokittelu Vuoropuhelu/viestintä Tarjooman personointi & tuotteistaminen Suurin muutos on tapahtunut vuoropuhelussa/viestinnässä Strategian onnistuminen on johtamiskysymys Heikki Karjaluoto Karjaluoto

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen www.hamk.fi TYÖPAJAN SISÄLTÖ 1. Kuulumiset 2. Kertaus aiemmasta tietoiskusta 3. Uusia ideoita 4. Tärpit

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Ostoprosessi eri roolien silmin

Ostoprosessi eri roolien silmin Ostoprosessi eri roolien silmin Mika Mäki Senior SEM/SEO Analyst Verkkoliiketoiminnan kehittäminen Sisällön kehittäminen Käytettävyyden kehittäminen Liidigenerointi Verkkoliiketoiminnan mittaristot Digimarkkinointi

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa

Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Tietotalo Digiforum 11.2.2016 #SOME2016 #DigiForum Asiakaskohtaaminen sosiaalisessa mediassa Esittely: Toni Hopponen 00358 (0) 40 1989 003 Toni@flockler.com @tonihopponen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen. Katja Juvankoski 2.10.2014

Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen. Katja Juvankoski 2.10.2014 Venäjän verkkomarkkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Katja Juvankoski 2.10.2014 mediakolmio > strategia. konsepti. mainonta. viestintä. tv. radio. verkko. studio Lappeenranta Helsinki mediakolmio.fi

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja

Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti. Veera Bianca Papinoja Kuvaa, tägää & keskustele miten hyödynnät somea tuloksellisesti Veera Bianca Papinoja www.veerabianca.com @veerabianca Veera Bianca Some- ja PR -konsultti Matkabloggaaja / Instagrammaaja (www.veerabianca.com

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor -

Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Vägledning i sociala medier - Kompetenser och etiska frågor - Jaana Kettunen, Pedagogiska forskningsinstitutet Jyväskylä Universitet Vägledardagarna 26 October 2016 Åbo, Finland 1 Johdantoa n Uuden teknologian

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta The impact of investment Econometrics & ROI Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Magazines & Brand Metrics Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Aikakauslehdet & kuluttajan ostopolku

Lisätiedot

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa

Haaga-Helia MSL16. Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Haaga-Helia MSL16 Videoiden hyödyntäminen matkailuyrityksen markkinoinnissa Päivä 1, ohjelma 16.2.2016 1. Tavoitteet, kurssisisältö, arvosteluperusteet ja vaatimukset 2. Case Stronghold 3. Videot osa sisältömarkkinointia

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Lähtökohdat tutkimukselle

Lähtökohdat tutkimukselle When customer engagement is effectively tracked and managed, firms will increase their profits Kumar, 2015 Gaining value of customer relationships in digital business environment. Lähtökohdat tutkimukselle

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Tero Nieminen Johtajatiimi. Digitaalinen vuoropuhelu ENNEN tapaamista ja asiakkaan sitouttaminen

Tero Nieminen Johtajatiimi. Digitaalinen vuoropuhelu ENNEN tapaamista ja asiakkaan sitouttaminen Tero Nieminen Johtajatiimi Digitaalinen vuoropuhelu ENNEN tapaamista ja asiakkaan sitouttaminen tero@johtajatiimi.com KIITOS! Yli 50% myyjistä ei valmistaudu tapaamiseen (Haaga-Helian MANIA-tutkimus

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Microsoft Dynamics Marketing markkinoinnin mittaamisen lähteenä. Jani Rauhala, Senior Consultant (DI,

Microsoft Dynamics Marketing markkinoinnin mittaamisen lähteenä. Jani Rauhala, Senior Consultant (DI, Microsoft Dynamics Marketing markkinoinnin mittaamisen lähteenä Jani Rauhala, Senior Consultant (DI, KTM) @jarauhala Mepco Oy Toimittaa ratkaisuja yritysten ja julkishallinnon asiakkuudenhallintaan, markkinointiin,

Lisätiedot

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors

Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio Tomi Grönfors, Brandfors Webinaari 12.2.2016 Miten rakennan digitaalisen kivijalan? Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT Jarno Wuorisalo Cuutio.fi & Valve.fi Tomi Grönfors

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot