KITKE-hanke. Inkeri Kranttila rekisteripäällikkö Kirkkohallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITKE-hanke. Inkeri Kranttila rekisteripäällikkö Kirkkohallitus"

Transkriptio

1 KITKE-hanke Inkeri Kranttila rekisteripäällikkö Kirkkohallitus

2 Hankkeen johtoryhmä (1/2) Johtoryhmän puheenjohtaja: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus Muut jäsenet: keskusrekisterin johtaja Hannu Houtsonen, tietohallintojohtaja Aimo Karjalainen, keskusrekisterin johtaja Tuija Korhonen, tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri Kranttila, tietohallintosuunnittelija Marjut Marila, keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, talouspäällikkö Anne Saloniemi, yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala, hallintopäällikkö Mikko Tähkänen

3 Hankkeen johtoryhmä (2/2) Vakinaiset asiantuntijat: tietohallintopäällikkö Seppo Kuusivuori Helsingin seurakuntayhtymä, tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen Tampereen seurakuntayhtymä, konsultti Juha Samela, Pivotal Consulting Oy Hankepäällikkö Inkeri Kranttila

4 Resurssoinnista Toiminnallinen hankepäällikkö Rekisteripäällikkö Inkeri Kranttila / HaO Järjestelmän toiminnallisuus / sisältöasiat Toimintaprosessit, organisointi ja käyttöönotto Tekninen hankepäällikkö Tietojärjestelmäpäällikkö Jukka Tamminen / TH Järjestelmän tekninen toteutus Käyttöpalveluympäristöt yms. Yksi sovellusryhmä tietohallintoon Useampi suunnittelija osallistuu hankkeeseen

5 Monitoimittajaympäristö Logica Oy: Kirjuri Data Affecto Oy: Kirjuri Digi InfoBuild Oy: Kirjuri WebFocus (raportointi) IBM Oy: Kirjuri käyttöpalvelut Väestörekisterikeskus Jäsentietoja Rakennustietoja Digitoinnin toimittajat

6 Kirkkolain muutos Kirkolliskokouksessa ja eduskunnan käsittelyssä jo hyväksytty Kirkkohallituksella vastuu Kirjurin teknisestä toiminnallisuudesta ja tietoturvasta Vahva tunnistaminen Tarkat lokitiedot ja niiden säilyttäminen 5 v.

7 Kirjuri-järjestelmän kuvaus, toimintamalli ja hyödyt

8 Kirjuri-järjestelmä 1/2 Jäsentietojärjestelmä Viranomaistehtävät Tilastot ja raportit Vaaliluettelot ja äänestysalueet Digitoidun ja skannatun aineiston hallintajärjestelmä Kirkonkirjat ja perhelehdet Arkistoitavat asiakirjat

9 Kirjuri-järjestelmä 2/2 Seurakunnallisen toiminnan suunnittelua ohjaava järjestelmä Karttapalvelu Monipuoliset raportit Jäsenkohtaaminen ja kansalaisliittymä

10 Raportointi Kirjurissa Monipuolinen raportointimahdollisuus Valmisraportteja Käyttäjän itse määrittelemiä raportteja WebFocus-raportointiväline Raportointisovelluksella yksilöllisiä raportteja Karttapalvelu raportoinnin apuna Tehtyjen raporttimäärittelyjen tallennusmahdollisuus

11 Kirjurin rajapinnat Yksi tekninen rajapinta: Ilmoitetaan kaikille seurakuntien muiden järjestelmien toimittajille Tietosisältö määritellään erikseen toimialakohtaisesti järjestelmiin Rajapintojen määrittely 3 vaiheessa: 1) HSRKY:n rajapinnat pilottina 2) Muut käytössä olevat rajapinnat 3) Mahdolliset uudet rajapinta-tarpeet

12 Konversio (1/2) Seurakuntien nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokannoista viedään tiedot Kirjurin yhteiseen tietokantaan Sekä Papinkirjaa että Siriusta varten on tehty omat konversio-ohjelmat Eri tietokannoissa olevat samaa henkilöä koskevat tiedot yhdistetään Viitehenkilöjäseniä ei Kirjurissa Viitehenkilöt Kirjurissa ovat aitoja viitehenkilöitä

13 Konversio (2/2) Konversioajoista syntyy virhelistoja, joiden perusteella tarkistetaan ja korjataan tietoja Nykyisen jäsentietojärjestelmän tietokantaan Kirjurin tietokantaan Henkilötietoraportti työvälineenä konversiotietojen tarkistuksessa Virhelistoja syntyy vain niille seurakunnille, joiden tiedoissa konversio-ohjelma löytää virheitä Kukin seurakunta tarkistaa ja korjaa omia jäseniään koskevat tiedot konversion jälkeen

14 Tehtäviä (1/2) Käyttöpalveluympäristön suunnittelu ja toteutus eri tarkoituksiin Järjestelmän toteutus Järjestelmän testauksen suunnittelu ja toteutus (eri testausvaiheet) Rajapintojen suunnittelu ja toteutus Konversioiden suunnittelu ja toteutus Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteutus

15 Tehtäviä (2/2) Pilotoinnin suunnittelu Sovelluksen eri versiot Seurakuntien tehtäväkokonaisuudet Käyttöönoton suunnittelu Tietoturvatason määrittely ja ohjeistus Tukirenkaiden opastaminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen Digitoinnin toteuttaminen

16 Seurakuntien toimenpiteitä (1/2) Nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokantojen tarkistaminen ja mahd. virheiden korjaaminen ennen tuotantokonversiota Tietokantojen tietojen (dumppien) lähettäminen konversioita varten ohjeiden mukaisesti Konversioiden tietojen tarkistaminen, virheiden korjaaminen ja raportointi Pilotointiin osallistuminen Kirjurin verkkokoulutukseen osallistuminen Digitoinnin käynnistäminen (Yk 15/2008)

17 Seurakuntien toimenpiteitä (2/2) Tietoturvan parantaminen yhteistyössä ITaluekeskusten kanssa Tietoturvapolitiikka Tietoturvan yhteyshenkilö Tietoturvaohjeistus Tekninen tietoturva Käytännön tietoturva ja tietosuoja

18 Seurakuntien IT-yhteistyöalueet Isäntä-srk srk-taloudet Turun ja Kaarinan srky 43 Tampereen srky 36 Lahden srky 12 Rovaniemen srk 26 Oulun srky 11 Ylivieskan srk 20 Kouvolan srky 29 Pedersörenejdens ksamf 28 Kuopion srky 52 Seinäjoen srk 26 Jyväskylän srk 16 Järvenpään srk 25 EHKV-alue Yht Yht. 328

19 Kirjurin aikataulutus 1/2 Data-viranomaistehtävät-toiminnallisuus v Konversio-ohjelmat ja testaus v Digi-perustoiminnallisuus v Digi-Kirdi-näytöt v Data Digi integraatio v Raportointi v

20 Kirjurin aikataulutus 2/2 Karttapalvelun toteutus v Pilottikonversio ja pilotointi v keväällä Tuotantokonversio v syksyllä Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä TYP/IHA v Kaikissa srk:ssa tuotantokäyttö alkaa samanaikaisesti

21 Hyötyjä (1/2) Valtakunnallinen asiakaspalvelu Palvelua useammasta toimipisteestä Palvelua ja tietoa laajemmin vahvan tunnistautumisen myötä internetistä Palvelun monipuolistuminen ja yhdenmukaistuminen Henkilöstön koulutus- ja tukipalvelut Hiippakunnallinen tukirengas Verkkokoulutus Monipuoliset yhteistyömahdollisuudet

22 Hyötyjä (2/2) Kehittämis- ja suunnittelutyön keskittäminen Yksi oma yhteinen järjestelmä, jota kehitetään omien tarpeiden mukaisesti Teknisen ylläpidon keskittäminen Yhteydet muihin järjestelmiin Tiedonsiirrot muihin järjestelmiin (esim. VTJ) Tietoturvan parantaminen keskitetysti ja pienemmin kustannuksin Lokitiedot Käyttäjärekisterit Vahva tunnistautuminen

23 Kustannukset ja säästöt Esiselvitystyöryhmän raportti: Ulkoinen Oma Investointikustannukset Ylläpitokustannukset (10v) Hyödyt (10v) yhteishankinnasta ylläpidon keskittämisestä toiminnan kehittämisestä Yhteensä (Kustannukset ja hyödyt tuhansina euroina)

24 Sidoshankkeita Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi TYP-hanke: työasemien yhteiset palvelut IT-alueet Käyttöpalvelut-hanke Tietoturva-hanke Viestintä

25 Digitointi Kirkonkirjat ja perhelehdet digitoidaan v alkaen: Pääkirjat (sis. mahd. lastenkirjat, siirtoväenkirjat ) Kastetut Vihityt Kuolleet Muuttaneet Seurakuntaan liittyneet ja eronneet LV/PV/PK-kirjat Perhelehtikirjat eli perhelehdet Hakuluettelot

26 Metatiedot Kuvailevaa ja määrittelevää tietoa digitoidusta aineistosta, esim.: Seurakunnan nimi Kirjatyyppi Kirjan alku- ja loppuvuosi Arkistointinumero Aakkosellinen tai kylien yms. mukainen hakutieto kirkonkirjan aukeamien tiedoista Perhelehtien päämiehen (ja puolison) hakutiedot

27 Digikonsultointi Seurakuntakimppojen käyttöön Ohjaa aiemmin digitoitujen aineistojen tarkistamiseen Opastaa aiemmin digitoitujen aineistojen metatietojen määrittämiseen Yhteydenotot:

28 Kirjuri-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä tavoitteita ja tehtäviä

29 Tavoitteita 1/2 Kirkonkirjojenpito ja jäsentietojärjestelmät liittyvät keskeisesti seurakuntalaisten palveluun mm. kirkollisten toimitusten, muuttojen ja sukuselvitysten yhteydessä. Jäsentietojärjestelmä mahdollistaa myös seurakunnan viestien kohdentamisen tietylle ryhmälle iän, sukupuolen, perhetilanteen tms. mukaan. Seurakuntien jäsentietojen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien tulee siis tukea ja palvella mahdollisimman tehokkaasti seurakuntatyön ja seurakuntahallinnon tarpeita.

30 Tavoitteita 2/2 Kirkonkirjojenpito tulee vastaisuudessa järjestää niin, että se mahdollistaa kirkon jäsenen asioinnin missä tahansa kirkon palvelupisteessä riippumatta siitä, mihin seurakuntaan asiakas itse kuuluu. Palvelupisteverkosto tulee säilyttää laajana, jotta asiakasta voidaan palvella lähellä. Tämä edellyttää kirkonkirjojenpidossa kaikkien jäsentietojen keskittämistä yhteen yhteiseen tietokantaan ja näiden tietojen käytettävyyttä valtakunnallisesti seurakuntien ja keskusrekisterien eri palvelupisteissä.

31 Uutta toiminnallisuutta 1/3 Kaikista seurakunnista voidaan antaa samantasoinen palvelu kirkkoherranvirastossa tai keskusrekisterissä asioiville, koska sama valtakunnallinen rekisteri on käytettävissä niin pienissä kuin suurissakin seurakuntatalouksissa. Sijaisuuksia voidaan järjestellä yli seurakuntarajojen. Kaikkiin palvelujen edellyttämiin tehtäviin ei tarvitse olla jokaisessa seurakunnassa osaajia, vaan Kirjuri mahdollistaa työnjaon seurakuntien kesken. Esimerkiksi vaativa sukuselvitys voidaan siirtää asiantuntijan tehtäväksi toiseen seurakuntatalouteen, jos niin halutaan.

32 Uutta Toiminnallisuutta 2/3 Seurakunnan jäsenet voivat asioida muuallakin kuin oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Vastaava käytäntö on ollut pitkään jo maistraateilla. Aluekeskusrekisterin toimintamallia tukevat monet Kirjurijärjestelmän toiminnot, mm. työjono-, tehtävä- ja tilauskäytännöt sekä käyttöoikeuksien hallinnointi. Valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän perusteella voidaan toiminnallisia palveluja kohdistaa entistä paremmin kattavan raportoinnin ja karttapalvelun avulla. Palveluja voidaan suunnitella myös laajempina alueellisina kokonaisuuksina.

33 Uutta Toiminnallisuutta 3/3 Seurakunnallisen toiminnan suunnittelua varten Kirjurijärjestelmään kehitetään mm. monipuolinen työntekijän oman työalansa suunnittelussa tarvitseman raportin tai tilaston määrittelymahdollisuus sekä erilaisia valmiita raportteja ja tilastoja. Jäsenen kohtaaminen ja palvelujen saaminen myös internetissä tulee monipuolisemmaksi. Vahvan tunnistautumisen kautta mahdollistuu myös tiettyjen viranomaistehtäviin liittyvien toimintojen hoitaminen internetissä. (Kansalaisliittymän kautta) Seurakuntien työntekijöille tullaan kehittämään jäsentietoihin liittyviä palveluja helpottamaan ja auttamaan yhteydenpitoa seurakuntalaisiin erilaisissa elämän tilanteissa ja vaiheissa

34 Tehtäviä 1/3 Seurakuntien käyttöönottoon liittyen: Organisaatiomallien kartoittaminen ja päättäminen seurakuntien ja keskusrekisterien alueelliselle yhteistyölle Seurakuntien ja keskusrekisterien palvelujen ja toimintojen kartoittaminen ja prosessien kuvaaminen Pelisäännöt kirkonkirjojenpidossa laadittava huomioiden uusi organisoituminen ja uusitut prosessit Hankkeesta yleisesti ja mahdollisista muutoksista organisoitumisessa ja toimintatavoissa tiedottaminen Seurakuntien ja keskusrekisterien henkilöstön kartoittaminen

35 Tehtäviä (2/3) Kirkkohallituksen tehtäviä Kirjuriin liittyen: Hiippakunnallisten tukirenkaiden roolin selkeyttäminen käytännön työssä, työn ohjeistuksen laatiminen ja kouluttaminen Kirjuri-järjestelmän verkkokoulutuksen suunnittelu, toteutus ja markkinointi Kirjuri-järjestelmän pilotoinnin ja käyttöönoton suunnittelu ja toteutus Kirkonkirjojenpidon käytännön työn toimintaohjeiden uudistaminen huomioiden Kirjuri-järjestelmän antamat mahdollisuudet Sisäinen ja ulkoinen viestintä

36 Tehtäviä 3/3 Kirkkohallituksen tehtäviä Kirjuriin liittyen: Kirjuri-järjestelmän laajempien käyttöoikeuksien myöntäminen Kirjuri-järjestelmän käyttöoikeus- ja lokirekisterin käytännesäännöt Kirjuri-järjestelmän kehitystarpeiden kartoittaminen (sekä käyttäjien tarpeiden että lainsäädännön tai muuttuneiden käytäntöjen yms. vuoksi) Kirkonkirjojenpidon tehtävien ja Kirjuri-järjestelmän käytön organisoiminen, muutosten kehittäminen ja kouluttaminen Kirkonkirjojenpidon tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt Kirjurin tekninen kehittäminen ja ylläpito

Ajankohtaista Kirjurista

Ajankohtaista Kirjurista Ajankohtaista Kirjurista 29.9.2011 Inkeri Kranttila rekisteripäällikkö Kirkkohallitus Menu Konversion tilanne Hyväksymistestaus Kirjurin käyttöönotto, tehtävät ja tuki Työjono, mikä se on? Digi-osio ja

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE. Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE. Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Yhteispalvelun etäpalveluprojektin loppuraportti 11.1.2010 TIIVISTELMÄ Yhteispalvelun etäpalveluprojekti asetettiin yhteispalvelun laajentamishankkeen valmisteluryhmän alaisuuteen

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007

Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007 26.05.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9/2005 Eduskunta Eduskunnan tietohallintolinjaus 2005-2007 26.5.2005 1 ISBN 951-53-2738-5 (nid.) ISBN 951-53-2739-3 (PDF) ISSN 1239-1638 2 Saatesanat Eduskunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2005-2008

Tietohallintostrategia 2005-2008 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia 2005-2008 Helsinki 2005 ISBN 951-49-2108-9 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia 2005-2008 Helsinki

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011 MUSEOIDEN K O K O E L M A H A L L I N TA J Ä R J E S T E L M Ä T N Y K Y T I L A J A VA I H T O E H T O I S E T K E H I T Y S M A L L I T Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SIPA:n suunnittelupäivät 17.5.2011 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Mikäs se sellainen tiedonohjaussuunnitelma on? Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen Metlan tiedonohjaussuunnitelma

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot