Tiedolla johtaminen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla Terveydenhuollon atk-päivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedolla johtaminen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla Terveydenhuollon atk-päivät 12.5.2015"

Transkriptio

1 Tiedolla johtaminen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla Terveydenhuollon atk-päivät Marjaana Siirala 1

2 Esittäjän nimi 2

3 Hyvinvointitoimialan tunnuslukuja Hyvinvointitoimialalla on työntekijöitä 5414 (mukaan on laskettu harjoittelijat ja työllistetyt), joista vakituisia on ( ) Toimipisteitä on 140 Koko henkilöstön keski-ikä ( ) oli 43,6 vuotta ja vakinaisen henkilöstön 47,7 vuotta. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 3263 ja miehiä 289. Tilinpäätös 2014: 579,33 M (netto) Talousarvio vuodelle 2015: 580,81 M

4 Hyvinvointitoimialan arvot Olemme helposti lähestyttäviä. Turkulaisten hyvinvointi on hyvinvointitoimialalla tärkeintä. Olemme rohkeita ammattilaisia. Asiakas hyötyy monipuolisesta ammattitaidostamme. Kannamme vastuumme tulevaisuudesta. Palvelumme edistävät kaupunkilaisten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta. Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasaarvoisuuteen. Toimintamme on perusteltua, avointa ja läpinäkyvää. Toimimme kumppanuudessa turkulaisten hyväksi. Pidämme lupauksemme asiakkaillemme ja kumppaneillemme.

5 Esittäjän nimi 5

6 Tiedolla johtamisen taustaa Turussa: Hyto tienraivaajana Ohjain-hanke SoTe-tieto -hanke Lähtökohtana yhteisen kielen hakeminen ja käsitteiden määrittely. Näiden pohjalta tietovaraston toteutus, kun kaupunkitason linjauksia ei tullut Yhteensopivuuden varmistaminen kaupunkitasolle Tavoitteena tukea sopimusohjauksen tietotarpeita HyTon tietopalvelumalli Tietojohtamisen jalkauttamismalli SoTe tietojohtamishanke Turku pilottina, case kotihoito Marjaana Siirala 6

7 Tietojohtamisesta Vaan: Yhtenäisten toimintatapojen ja määritellyn prosessin puuttuessa jokainen organisaatiossa hankkii tarpeidensa mukaisesti tietoa omista lähteistään ja analysoi sen omasta näkökulmastaan omaan käyttöönsä. Tietojohtamisen tehtävänä kokonaiskuva organisaation hallussa olevasta tiedosta ja valjastaa se palvelemaan liiketoimintaa Tiedolla johtamisen kulttuuri: toiminta on läpinäkyvää ja avointa Tavoitteena: päällekkäisten työtehtävien poistaminen tietotulvan parempi hallinta kokonaisvaltainen ymmärrys toiminnan tavoitteista ja merkityksestä Tietojohtamisesta koko organisaation läpäisevä toimintamalli Kehittäminen-yksikkö

8 Hanke-/projektiaihio Tavoite Hyton tavoitteiden saavuttamista tukevat tietotyön toimenpiteet on visioitu ja ryhmitelty teemoihin ja hankeaihioiksi. Kehitysvisio SoTeohjauksen tehostaminen Strategian jalkauttaminen ja operatiivisten päätösten tukeminen Tietotyön optimointi Kestävän ratkaisun varmistaminen Johtamismallia tukeva ratkaisu Strategisen ja operatiivisen johtamisen tuki Toimintamallin yksinkertaistamin en, tehtävien automatisointi SoTe tietopalvelun ja IT-toiminnan yhteistyö SoTe - raportoinnin kehittäminen Johdon raportoinnin kehittäminen Toimintojen uudelleen organisointi Uuden toimintamallin jalkauttaminen Suunnittelun ja seurannan kehittäminen ja yhtenäistäminen Alueellinen yhteistyö Strategisen johtamisen tiedollinen tuki Johdon tuki Tietotyön roolin korostaminen Kestävät ratkaisut Teema Marjaana Siirala 8

9 Tietojohtaminen koostuu tiedon tuottamisesta ja tiedon hyödyntämisestä Tiedonhallinta TIETOTUOTANNON OHJAAMINEN JA TIEDON TUOTTAMINEN Tietojohtaminen Tiedolla johtaminen TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Tietojohtaminen kattaa tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen. Tiedonhallinnalla luodaan edellytykset tiedolla johtamiselle. Tiedolla johtaminen on tiedonhallinnalla tuotetun tiedon hyödyntämisestä strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. LUONNOS Siimar

10 Kokemus, ymmärrys Osaaminen Tietojohtaminen on toimintaa, jolla ohjataan ja toteutetaan tiedon muodostumista Strateginen ja operatiivinen johtaminen Strateginen ja operatiivinen suunnittelu Tiedon hyödyntäminen Analysointi Raportointi ja visualisointi Tiedon integrointi Tiedon tuottaminen Käsite- ja tietomallit Tietovarannot LUONNOS Siimar

11 Tietojohtamisen viitekehys kuvaa peruskäsitteet ja niiden väliset suhteet Tiedolla johtaminen - tiedon hyödyntäminen Tietojohtaminen Strateginen ohjaus Strategian seuranta ja arviointi Sopimusohjaus Palvelujen järjestäminen Palvelujen ohjaus Asiakkuuksien hallinta Palvelujen tuottaminen Kehittämisen ohjaus Toiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen Tiedonhallinta - Tietotuotannon ohjaaminen ja tietojen tuottaminen Toiminta- ja tietoarkkitehtuuri* Raportoinnin ja analytiikan ratkaisut (BI) Toiminnan ohjaustietojen hallinta Tietovarastointi Tiedon ohjaus Tietohallinto ja tietotekniikka Ydintietojen hallinta Tiedonsiirto Tiedon avaamista koskevat periaatteet Taustajärjestelmät *Prosessit, käsitteet, tietovarannot, tietovirrat Osaamisen hallinta LUONNOS Siimar

12 Tietojohtaminen strategisen johtamisen mallissa KV Tiedon kumuloituminen KH Lautakunta Kaupungin strategia Strateginen sopimus Hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn muutosta kuvaavat strategiset indikaattorit Strategisten ohjelmien toteutumista kuvaavat toimialakohtaiset mittarit Perustoiminnan tunnusluvut Toimiala Palvelualue Operatiivinen sopimus Strategisista sopimuksista johdetut palvelualuekohtaiset mittarit Palvelualuekohtaiset tunnusluvut Tulosyksikkö LUONNOS Siimar

13 Tietojohtamisen evoluutio Turun kaupungissa Konsernitasolla johdettu kehittäminen Tietoisuuden kasvaminen Toimialakohtainen kehittäminen Tietojohtamisen vision toteuttaminen strategisena hankkeena Strategiaan pohjautuva kaupunkitason tietojohtamisen visio Tietojohtaminen strategiseksi tavoitteeksi Turku strategiassa Kokonaisarkkitehtuuriajattelu tietojohtamisen suunnitteluun Tietojohtaminen mukaan kaupungin ITstrategiaan. Sote-tietojohtamisen mallin soveltaminen muille toimialoille Valtakunnallisten tietomääritysten ja mittarien soveltaminen Sote-toimialan sisäisen tiedon käytön tehostaminen johtamisessa Siimar

14 Marjaana Siirala 14 Pe gas os Effi ca Per son ec SA P Tila sto kes kus SoTeDW T i e t o j e n l a t a u s a l u e Hyvinvointitoimialan raportointiportaali R a p o r t t i e n j a k e l u

15 Turun tiedonhallinnan arkkitehtuuri (Siimar) Julkaisu SAP Portal SharePoint Raportointiportaali Analytiikka Integraatio SAP BI Business Objects BW RS/AS DW PowerView/ Powerpivot A D Tietolähde SAP ERP, MM/SRM, HR Pegasos, Effica, Personec, vtj, tilastokeskus, vero, Interaktio Täällä asioi 182 tuhatta turkulaista käyttäen kirjastoja, busseja, sairaaloita, kassakoneita, nettiä ja muita palveluita Marjaana Siirala Siimar

16 Käsitemallipohjainen ketterä tietovarasto ja raportointiportaali Toiminnan tunnuslukuja V alusta mukaan henkilöstö- (ja talous-)tietoja Käsitemalli laajennettavissa Arkean tietovarastototeutus Käsitemallin vaikuttavuuden ja joustavuuden arviointi, Turun yliopisto Sivistystoimialan pilotti osana Kuntatieto ohjelmaa, tuotantosuunnittelu Työterveyshuollon käyttöönotto Raportointiportaali kehitetty hyton ja ITn yhteistyönä keväällä 2014, toimintamalli hyödynnettävissä myös muille toimialoille Käyttöönotettu Arkea, palautepalvelu Marjaana Siirala 16

17 Hyödyntäminen Kuukausiraportointi lautakunnalle Kansalliset raportit (Kuusikko, Tilastokeskus) Porautuvat raportit eri johdon tasoille Erillisselvitykset, esim. paljon palveluita käyttävät Marjaana Siirala 17

18 Visuaalinen raportointi, esimerkkejä Marjaana Siirala 18

19 Marjaana Siirala 19

20 Marjaana Siirala 20

21 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkileikkaus 28.) 100% 90% 3,8 % 3,4 % 4,2 % 16,21% 17,33% 17,49% 80% 70% 60% 24,9 % 26,0 % 25,2 % 50% 40% 23,5 % 21,4 % 20,7 % 30% 20% 10% 0% 31,6 % 31,9 % 32,4 % Joulu Joulu Joulu

22 oma osto Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Marjaana Siirala 22

23 Tehtyjä erillisselvityksiä PWC: potilasvirta-analyysi perustuen aikana tapahtuneisiin julkisen terveydenhuollon kontakteihin Johtopäätökset: 1. Palvelujen käyttö painottuu voimakkaasti osalle turkulaisista neljänneksellä turkulaisista on ollut yli 20 kontaktia vuodessa 2. Potilasvirtoja ei pystytä tällä hetkellä ohjaamaan systemaattisesti, vaan ne muodostuvat vahvasti potilaan oman toiminnan perusteella 3. Terveyspalvelujen suurkuluttajilla on useita diagnooseja 4. Kevyemmät hoito- tai palvelumuodot eivät välttämättä ole lisänneet tuottavuutta tai kustannustehokkuutta 5. Potilasvirtoihin liittyvien reaaliaikaisten tietojen hyödyntäminen on toiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa tällä hetkellä haastavaa NHG: SoTe-yhdistymisen arviointi, case Kotihoidon selvitys ja ehdotus tuottavuuden parantamiseksi Marjaana Siirala 23

24 CASE: Paljon palveluita käyttävät Tietyillä kriteereillä asioivat paljon palveluja käyttävät ja heidän pääasialliset asiointiterveysasemansa tunnistettiin - KASTE-rahoituksella palvelumuotoiluhanke hakee uusia tapoja vastata palvelutarpeisiin Marjaana Siirala 24

25 Merkittäviä kehittämisiä pdrg käyttöönotto Pegasos tietovarasto Päivystystietojen tehokkaampi hyödyntäminen Marjaana Siirala 25

26 Mahdollisuuksia elinkaari/asiakaspolut asiakasryhmäkohtaisten kustannusten laskenta tuottavuusindikaattorit ennustemallit Marjaana Siirala 26

27 Kiitos! Marjaana Siirala 27

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1.

STRATEGINEN SOPIMUS 2015 2018 KONSERNIHALLINTO. Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. STRATEGINEN SOPIMUS 2018 KONSERNIHALLINTO Vihreä=kv osio Punainen=kh osio Musta (valkoinen) = informaatio 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Turun kaupunginhallitus ja Turun konsernihallinto.

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016-2018

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016-2018 Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016-2018 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri Määrittely 1.0 Päiväys 23.4.2012 23.4.2012 2 (28) Tiivistelmä Tämä dokumentti on kuvaus valtionhallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET

TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET TURUN KAUPUNKI PALVELUKESKUKSET Talousarvio -2018 Sisällysluettelo HANKIN- JA LOGISTIIKKAKESKUS... 3 LYHYT KUVAUS TOIMINNAS... 3 TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT... 3 TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET

Lisätiedot