Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Työraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Työraportti 11.3.2014"

Transkriptio

1 Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmän hankinta Työraportti

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Ensimmäinen neuvottelukierros Neuvotteluihin kutsutut toimijat Fara Genimate Koiviston Auto Lehtosen Liikenne Matkahuolto Pusatec Western Systems Valinnat jatkoneuvotteluihin Sopimusneuvottelut Koiviston Auto Lehtosen Liikenne Matkahuolto Pusatec Neuvottelujen lopputulos ja sen arviointi Yhteenveto lopputuloksesta Arvioidut kustannukset kaupunkiseuduittain Jatkotoimenpiteet... 11

3 2 1 Johdanto Liikennevirasto tilasi kesällä 2013 joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tarpeisiin konsulttiryhmältä NJ Consulting, Tmi Veli Heikkinen ja EJO Consulting selvityksen kaupunkiseutujen ja ELYkeskusten uuden lippu- ja maksujärjestelmähankkeen viiveajan ratkaisuvaihtoehdoista. Selvityksessä suositeltiin mm., että: 1. Paras ratkaisu viiveajalle on nykyisten lippu- ja maksujärjestelmien käyttö (edellyttäen että kilpailuneutraliteettiin liittyvät ongelmat ratkaistaan). 2. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi käynnistää nykyisten lippu- ja maksujärjestelmien käytön varmistava hankintamenettely välittömästi. 3. Toimivaltaisten viranomaisten kannattaa tehdä hankinta yhteisesti. 4. Toimivaltaisten viranomaisten tulee asettaa vaatimukset viiveajan ratkaisulle ja kirjata liikennöitsijöiden järjestelmiin kohdistuvat vaatimukset liikenteen kilpailuttamisasiakirjoihin. 5. Viiveajalla tulee pidättäytyä muutoksista nykyisiin lippu- ja maksujärjestelmiin Selvityksessä on esitetty myös perustelut suorahankinnalle. Selvityksessä suositeltiin myös, että useissa kaupungeissa nykyisin olevien, suljettujen maksujärjestelmien järjestelmätoimittaja avaisi korttisovelluksensa ja rajapintansa muiden laitevalmistajien käyttöön. Oulun, Kuopion, Jyväskylän, Lahden ja Joensuun kaupungit, sekä Uudenmaan ELY-keskus tilasivat syyskuussa 2013 Trafix Oy:ltä työn, jonka keskeisenä sisältönä oli em. selvityksen suositusten toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut nykyisten järjestelmätoimittajien kanssa. Työhön kuului myös maksujärjestelmiä koskevien tekstiosuuksien tuottaminen liikenteen hankinta-asiakirjoihin. Neuvotteluista ovat vastanneet Niilo Järviluoma (NJ Consulting) pääneuvottelijana ja projektipäällikkönä, sekä Olli Kanerva (Trafix Oy) sihteerinä ja asiantuntijana. Taustaryhmässä ovat olleet lisäksi asiantuntijoina Pekka Aalto (Suomen Paikallisliikenneliitto), Veli Heikkinen (Tmi Veli Heikkinen) ja Erkki Jylhä-Ollila (EJO Consulting).

4 2 Ensimmäinen neuvottelukierros Neuvotteluihin kutsutut toimijat Ensimmäiselle neuvottelukierrokselle kutsuttiin sellaiset toimijat, jotka ovat jo Suomessa toteuttaneet joukkoliikenteen maksujärjestelmiä ja omaavat siten jo kokemusta suomalaisesta joukkoliikenteen toimintakentästä. Neuvotteluihin kutsuttiin seuraavat toimijat: Fara Genimate Koiviston Auto Lehtosen Liikenne Matkahuolto Pusatec Western Systems 2.2 Fara Fara toi kantanaan esiin seuraavat asiat: viiveajan järjestelmästä ei ole Faran mielestä olemassa selkeitä määrittelyjä eikä vaatimuksia nykyisiä Pusatecin tuoteoikeuksia ei ole saatavilla ajoneuvolaitteista irrallisen taustajärjestelmän vaatimuksia ei ole saatavilla taustajärjestelmässä vaadittavien datojen saatavuudesta ei ole tietoa Faran ei ole tässä vaiheessa mahdollista antaa asiasta arviota tai kantaa hintaan

5 2.3 Genimate 4 Genimate toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Genimate on keskittynyt ajoneuvolaitteisiin ja rahankäsittelylaitteisiin Genimatella ei ole omaa korttijärjestelmää Genimatella on valmius ajoneuvolaitteiden päivittämiseen, kunhan Pusatecin spesifikaatiot ovat saatavilla Genimatella ei ole valmiutta toimittaa taustajärjestelmää 2.4 Koiviston Auto Koiviston Autolla on Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Porvoossa kaupunkiliikenteessä oma matkakorttijärjestelmä, jonka toimittaja on Pusatec. Koiviston Auto toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Koiviston Auto on valmis neuvotteluihin omistamiensa matkakorttien, matkakorttien tapahtumatietojen ja turvaratkaisussa tarvittavien avainten luovuttamisesta tilaajille 2.5 Lehtosen Liikenne Lehtosen Liikenteellä on Joensuussa kaupunkiliikenteessä oma matkakorttijärjestelmä, jonka toimittaja on Pusatec. Lehtosen Liikenne toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Lehtosen Liikenne on valmis neuvotteluihin omistamiensa matkakorttien, matkakorttien tapahtumatietojen ja turvaratkaisussa tarvittavien avainten luovuttamisesta tilaajille

6 2.6 Matkahuolto 5 Matkahuolto on toteuttanut seutulippuratkaisuja kaikille kaupunkiseuduille. Matkahuollon ratkaisu perustuu Matkahuollon omaan matkakorttiin ja taustajärjestelmään. Matkahuolto toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Matkahuollolla on valmiudet viiveajan ratkaisun toteuttamiseen kaupunkiseutujen seutulippumaiseen liikenteeseen Matkahuolto on valmis neuvotteluihin palvelujensa tarjoamisesta viiveajalle 2.7 Pusatec Pusatec on toteuttanut laajoja maksujärjestelmäratkaisuja. Pusatecilla on oma korttisovellus ja taustajärjestelmäratkaisu. Pusatecilla on myös omat myynti- ja palvelupistesovellukset. Pusatec toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Pusatec on valmis neuvotteluihin viiveajan ratkaisun toteuttamiseen Pusatec on myös valmis luovuttamaan korttisovelluksensa ja sen vaatiman rajapinnan kolmansien osapuolten käyttöön viiveajalle 2.8 Western Systems Western on toimittanut taustajärjestelmiä ja clearing-järjestelmiä. Pusatecin järjestelmästä on olemassa valmis rajapinta Westernin järjestelmään. Western toi kantanaan esiin seuraavat asiat: Western ehdottaa, että viiveajalla käytettäisiin Westernin taustajärjestelmää perustietojen, liikennöintitietojen ja tariffien ylläpitoon tiedot tuotaisiin järjestelmästä/järjestelmään rajapinnan kautta

7 3 Valinnat jatkoneuvotteluihin 6 Jatkoneuvotteluihin valittiin Koiviston Auto, Lehtosen Liikenne, Matkahuolto ja Pusatec. Valinnan perustelut: 1. Jatkoneuvotteluihin valitut ovat vastanneet nykyisten lippu- ja maksujärjestelmien toteutuksesta sekä ylläpidosta ja tällä kokonaisuudella voidaan joustavimmin ja kustannustehokkaimmin hoitaa suhteellisen lyhyt viiveaika. 2. Fara olisi ollut periaatteessa valmis kokonaisratkaisun toteuttamiseen, mutta sen aikataulusta ja kustannuksista ei saatu käsitystä. Se todennäköisesti ei olisi onnistunut näin lyhyellä valmisteluajalla ja olisi vaatinut uusien taustajärjestelmien ja toimintamallien toteuttamista suhteellisen lyhyttä viiveaikaa varten. 3. Genimatella ei ole toteutettuja kaupunkikohtaisia järjestelmiä eikä sillä ole kokemusta kaupunki- ja seutukohtaisten kokonaisjärjestelmien operoinnista ja ylläpidosta eikä riittäviä resursseja. 4. Western olisi pystynyt toteuttamaan taustajärjestelmän, mutta se olisi kuitenkin edellyttänyt Pusatecin, Matkahuollon, Koiviston Auton ja Lehtosen liikenteen järjestelmien hankintaa. Pusatecin osalta kustannukset olisivat jopa kasvaneet, koska se olisi edellyttänyt uuden rajapinnan ylläpitoa. Näin se olisi ollut valittua vaihtoehtoa kalliimpi ja sen tuottama lisäarvo olisi ollut kustannuksiin nähden vähäinen.

8 4 Sopimusneuvottelut Koiviston Auto Koiviston Auton kanssa järjestettiin kaksi jatkoneuvottelukertaa. Neuvotteluissa päädyttiin seuraavaan lopputulokseen: Koiviston Auto luovuttaa kaupunkien matkakorttijärjestelmän tilaajille sopimuskumppanit ovat Koiviston Auton konserniyhtiö Metsäpietilä Oy, sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy sopimuksen hintakomponentit ovat: o korttivarasto per (kertakaikkinen hinta) o matkustusvelka per o perustietojen luovuttaminen (kertakaikkinen hinta) korttivarasto, matkakorttijärjestelmän avaimet, sekä lipputuotteiden käyttötapahtumat siirtyvät tilaajien haltuun tilaajat laskuttavat Koiviston Autolta matkustusvelan ja sen jälkeisestä matkustusoikeudesta Sopimuksen kustannusvaikutukset tilaajittain on esitetty luvussa Lehtosen Liikenne Lehtosen Liikenteen kanssa järjestettiin yksi neuvottelu. Neuvottelussa päädyttiin seuraavaan lopputulokseen: Lehtosen Liikenne luovuttaa Joensuun kaupunkilippujärjestelmän Joensuun kaupungille sopimuskumppanit ovat Lehtosen Liikenne ja Joensuun kaupunki sopimuksen hintakomponentit ovat: o korttivarasto per (kertakaikkinen hinta) o matkustusvelka per korttivarasto, matkakorttijärjestelmän avaimet, sekä lipputuotteiden käyttötapahtumat siirtyvät Joensuun kaupungin haltuun Joensuun kaupunki laskuttaa Lehtosen Liikenteeltä matkustusvelan ja sen jälkeisestä matkustusoikeudesta Joensuun kaupunki laskuttaa Lehtosen liikenteeltä jälkeen palautettujen matkakorttien panttimaksut Sopimuksen kustannusvaikutukset on esitetty luvussa 5.

9 4.3 Matkahuolto 8 Matkahuollon kanssa järjestettiin 7 jatkoneuvottelukertaa. Neuvotteluissa päädyttiin seuraavaan lopputulokseen: Matkahuolto tarjoaa nykyisen kaltaiset lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut tilaajien kaupunkiseutumaiseen liikenteeseen Matkahuolto raportoi mm. seuraavat tiedot: o tilaajan lipputulot lippulajeittain o lipun myyntitiedot eri myyntipisteissä o lippujen käyttötiedot eri liikennetyypeissä (bruttosopimusliikenne, käyttöoikeussopimusliikenne, reittiliikenne, siirtymäajan sopimusliikenne) o lipputuloclearing Matkahuollon lippujen osalta o siirtymäajan sopimusliikenteen raportointi ja tuen laskenta voimassaolevien sopimusten mukaisesti kunkin kaupunkiseudun lippuvalikoima ja myyntipisteet tarkennetaan erillisellä sopimusliitteellä sopimuksen hinnoittelu perustuu kiinteään, kaupunkikohtaiseen kuukausihintaan, sekä volyymiin perustuvaan provisioon. Provisio lasketaan subventoiduista asiakashinnoista lukuun ottamatta Kelatuettuja opiskelijalippuja. Sopimuksen kustannusvaikutukset tilaajittain on esitetty luvussa Pusatec Pusatecin kanssa järjestettiin yksi jatkoneuvottelukerta. Neuvotteluissa päädyttiin seuraavaan lopputulokseen: Pusatec toteuttaa tilaajakaupunkien kaupunkilippujärjestelmät palveluja palveluun kuuluu taustajärjestelmä matkustajamääräraportointeineen, myynti- ja palvelupistelaitteistot ohjelmistoineen, sekä tilaajien käyttöön tulevat työasemaohjelmistot sopimukseen kuuluu myös Pusatecin korttisovelluksen ja rajapinnan luovuttaminen kolmansien osapuolten käyttöön viiveajalle palvelun hinta perustuu kuukausihintaan, sekä työasemien perustamiskustannuksiin sopimuksen osapuolina ovat Pusatec sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Sopimuksen kustannusvaikutukset tilaajittain on esitetty luvussa 5.

10 5 Neuvottelujen lopputulos ja sen arviointi Yhteenveto lopputuloksesta Tilaajakaupunkien joukkoliikenne siirtyy sopimusliikennemalliin alkaen. Kaupunkiseutujen ja ELY-keskusten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmähanke viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Vaikka pilotinomaiset käyttöönotot alkaisivat , niin laajamittaiset käyttöönotot seuduittain ajoittuvat väliselle ajalle. Liikennettä kilpailutettaessa nykyinen liikennöitsijä saattaa vaihtua toiseen ja tilalle saattaa tulla useita, uusia liikennöitsijöitä. Ilman tilaajakaupunkien yhteistä koordinointia, sekä yhteistä lippu- ja maksujärjestelmähankintaa tämä johtaisi matkustajan kannalta hallitsemattomaan lopputulokseen. Neuvottelujen lopputuloksena tilaajakaupunkiseuduilla: 1. Pääosa nykyisistä lipputuotteista säilyy. 2. Olemassa olevat matkakortit säilyvät. 3. Matkustajan kannalta muutokset ovat vähäisiä. 4. Lippujen hinnoittelu siirtyy tilaajille. 5. Uusien liikennöitsijöiden on mahdollista liittyä tilaajien hallinnoimaan lippu- ja maksujärjestelmään. 5.2 Arvioidut kustannukset kaupunkiseuduittain Seuraavissa taulukoissa on esitetty arvioidut kustannukset vuodelle 2014 toimittajittain ja kaupunkiseuduittain. Kustannukset ovat arvioita ja erityisesti Matkahuollon volyymipohjaisessa provisiokustannuksessa on runsaasti epävarmuustekijöitä, koska luotettavia matkustajamääräarvioita ei ole mistään saatavilla. Yhteisten kustannusten jakoperusteena on käytetty seuraavia avaimia: Pusatecin kustannukset on jaettu kaupunkien (ei viranomaisalueiden) asukasmäärien suhteessa. UudELYn osalta on käytetty Porvoon asukaslukua. Koiviston Auton kustannukset on jaettu aktiivisten korttimäärien perusteella. Koiviston Auton kustannukset eivät kohdistu Joensuun kaupungille. Lehtosen Liikenteen kustannukset kohdistuvat ainoastaan Joensuun kaupungille Matkahuollon kustannuksissa on pohjalla Matkahuollon ilmoittama kaupunkikohtainen kuukausikustannus, johon on lisätty kaupunkien arvioima provisiokustannus

11 10 Oulu Kuopio Jyväskylä Lahti Joensuu UudELY Yht. Pusatec Koiviston Auto + Lehtosen Liikenne Matkahuolto Yhteensä Taulukko 1: Arvioidut kustannukset vuodelle 2014 sisältää kuuden kuukauden kustannukset Taulukossa esitettyjen välittömien kustannusten lisäksi on huomioitava seuraavat, tulonmuodostusta lisäävät seikat: matkustusvelka on jälkeiseltä ajalta lipputuloa kaupungille korttien myymisestä matkustajille kertyy tuloa Koiviston Auton ja Lehtosen Liikenteen osalta kertakorvauskustannukset kohdistuvat ainoastaan vuodelle Vuoden 2015 osalta kustannukset riippuvat oleellisesti siitä, milloin kaupunkiseudut liittyvät uuteen, yhteiseen lippu- ja maksujärjestelmään. Jos liittyminen tapahtuu keskimäärin vuoden 2015 puolessa välissä, niin kustannukset vuoden 2015 osalta ovat karkeasti samalla tasolla kuin vuoden 2014 osalta Koiviston Auton ja Lehtosen Liikenteen kertakorvauskustannuksia lukuun ottamatta. Seuraavassa taulukossa on esitetty arvioidut kuukausikustannukset vuodelle Pusatecin kuukausikustannus laskee hiukan vuoden 2015 alusta lukien, mutta Matkahuollon kustannukset pysyvät samoina. Oulu Kuopio Jyväskylä Lahti Joensuu UudELY Yht. Pusatec Matkahuolto Yhteensä Taulukko 2: Arvioidut kuukausikustannukset vuodelle 2015

12 6 Jatkotoimenpiteet 11 Jatkotoimenpiteinä on toteutettava seuraavat toimenpiteet: 1. Pusatec sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy solmivat keskinäisen sopimuksen lippuja maksujärjestelmäpalveluiden sekä tarvittavien korttisovellusspesifikaatioiden toimittamisesta viiveajalle. 2. Koiviston Auto sekä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy solmivat keskinäisen sopimuksen matkakorttien, perustietojen ja avainten luovuttamisesta viiveajalle. 3. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Pusatec ja kolmas osapuoli solmivat kolmikantasopimuksen Pusatecin korttisovelluksen käyttämisestä kolmannen osapuolen maksujärjestelmässä. 4. Kukin kaupunki solmii Matkahuollon kanssa sopimuksen, jossa sovitaan Matkahuollon lippu- ja palveluvalikoimasta kyseisellä kaupunkiseudulla. 5. Kukin kaupunki järjestää alueellaan tarpeellisen määrän kaupunkilippujen asiakaspalvelu- ja jälleenmyyntipisteitä ja solmii näiden kanssa jälleenmyyntisopimuksen. Lähtökohdaksi kannattaa ottaa nykyiset jälleenmyyntipisteet. 6. Pusatecilta hankittavan palvelun toimitusprojektin valvonta. Tämä kannattaa tehdä kaupunkien yhteistyönä. 7. Koiviston Autolta ja Lehtosen Liikenteeltä hankittavien osioiden toimitusten valvonta (korttivarasto, matkustusvelka, salausavaimet). Tämä kannattaa tehdä kaupunkien yhteistyönä Joensuuta lukuun ottamatta. 8. Matkahuollolta hankittavan lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun valvonta. Tästä vastaavat kaupungit kukin omalta osaltaan, mutta yhteisistä periaatteista kannattaa sopia kaupunkien kesken.

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä 28 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä Pekka Aalto, Niilo Järviluoma, Markus Holm, Juhani Bäckström, Erkki Jylhä-Ollila,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 5 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-OLLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika Weiste, Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Vastausten päivitykset:

Lisätiedot

Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet. PILETTI-hanke 2.4.2013

Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet. PILETTI-hanke 2.4.2013 Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet PILETTI-hanke 2.4.2013 Sisällys 1. Tausta 2. Liiketoimintamalli 3. Omistus- ja hallintoperiaatteet 2 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Hannikaisenkatu 17 PL

Lisätiedot

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Lippu- ja maksujärjestelmän tavoitteita Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenteen toimivaltaisten

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti 5 Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti ESIPUHE Tämä raportti kuvaa liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaa kaksivaiheista kaupunkikorttihanketta vuosina 1993 2000. Raportissa on kuvattu hankkeen

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä

Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä 2012 Käyttöoikeussopimus Tampereen seudun joukkoliikenteessä Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Simo Airaksinen Verkkojulkaisu pdf ISBN

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020. Kouvolan kaupunki. 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2015-2020 Kouvolan kaupunki 19.12.2014 Kouvolan kaupunki Sisällys 1 Joukkoliikenteen järjestäminen... 3 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Joukkoliikenteen organisointi Kouvolassa...

Lisätiedot

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93 INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Liikkumisen mobiilimaksaminen Projektisuunnitelma DRAFT ver 0.93 9.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 2 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa...

Lisätiedot

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus

DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN TOTEUTUS PALVELUSOPIMUSMALLILLA STATUS. Palvelusopimusmalliin kuuluva osuus DART 6 RIIHIMÄEN TIENVARSITAULUJÄRJESTELMÄ STATUS Hanke olisi ollut käynnistettävissä vuoden 2004 aikana. Riihimäki liitettiin (ajantasaiseen) MAKE-järjestelmään maaliskuussa 2004. Hanke-ehdotuksen valmistuttua

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014

Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä Helmikuu 2014 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Helmikuu 2014 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN ASIAKASKYSELY 2013 Päivämäärä

Lisätiedot

SOPIMUS RAHASTUSJÄRJESTELMÄN AUTOLAITTEIDEN LUOVUTTAMI- SESTA JA KÄYTÖSTÄ TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEESSÄ

SOPIMUS RAHASTUSJÄRJESTELMÄN AUTOLAITTEIDEN LUOVUTTAMI- SESTA JA KÄYTÖSTÄ TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEESSÄ 1 (5) SOPIMUS RAHASTUSJÄRJESTELMÄN AUTOLAITTEIDEN LUOVUTTAMI- SESTA JA KÄYTÖSTÄ TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEESSÄ Täydentää sopimusta, Linja-autolinjojen liikennöinti 25.4.2016 30.6.2023 (linjat 18, 32A,

Lisätiedot

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella elippu matkapuhelimessa 2 / 24 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Termit ja lyhenteet... 4 1.3 Roolit... 5 1.4 elippu-konsepti... 6 1.4.1 elippu-spesifikaatio...

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:40 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan.

Vastaus: Jokaiselle yhtiölle tulee erilainen laskujen ulkoasu. Vastaus: Laskutusjärjestelmät tuottavat laskun pdf-kuvan. 1) Tarjouspyynnössä kerrotaan, että alkuvaiheessa mukaan tulee konserniyhtiöistä Raahen Vesi Oy ja Raahepolis Oy. Tuleeko kiinteään tarjoushintaan kuulua laskujen erilaiset ulkoasut kyseisten yhtiöiden

Lisätiedot