KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA"

Transkriptio

1 KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA Pohjoisen logistiikkafoorumi Oulu SKAL Heikki Huhanantti

2 SKAL:n mitat ja massat työryhmän tavoitteet Tavoite: selkeä käsitys muutoksista Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa Samalla kartoitettu mihin suomalaisten kuljetusyritysten tulee varautua

3 SKAL:n mitat ja massat työryhmän tarkastelukohteet 3 tulokulmaa: 1) Euroopassa tapahtuneet muutokset 2) Toimintaympäristön vaatimukset ja tahtotila Suomessa 3) Tekninen tarkastelu - eri vaihtoehtojen ja kokeilujen mahdollisesti realisoituessa

4 Lausuntopyynnön sisältö 2 kesäkuu Kansallisesti päätettävät asiat / toimenpiteet 1. Ajoneuvojen suurimman sallitun korkeuden nostaminen 4,2 m -> 4,4 m 2. Ajoneuvojen suurimpien sallittujen massojen nostaminen a) Vetoautot 4-akselisen kuorma-auton kokonaismassa 32=>35 t ja 5-akselisen 38=> 42t b) Ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun kokonaismassan nostaminen 8-akselinen yhdistelmä 68 t 9-akselinen yhdistelmä 76 t 3. Poikkeusluvat, kun (=kokeilut, 5v) kokonaispituus kokonaismassa > 25,25 m > 76 t

5 Lausuntopyynnön sisältö 3 kesäkuu EU:n suostumusta edellyttävät toimenpiteet 1. Ajoneuvojen suurimman sallitun leveyden kasvattaminen 2. Puoliperävaunuyhdistelmän suurimman sallitun pituuden ja massan nostaminen 3. Keskiakseliperävaunuyhdistelmän suurimman sallitun pituuden kasvattaminen

6 Ministerityöryhmän esitys LVM:n nettisivut klo 17:39 Ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi: 1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS - 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t - 5 -akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t - 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t - 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t - 4 -akselisen auton siltasääntölievennys - Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys 2. KOKONAISMASSOJEN 5 V:N VÄLIAIKAINEN KOROTUS (hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi) - 2 -akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t - 3 -akselinen kuorma-auto 26 t->28 t - kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t->27t - 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t 3. KORKEUDEN LISÄYS 4,2 m->4,4 m:iin

7 Ajoneuvojen kokoa kasvatetaan kilpailukyvyn parantamiseksi Enimmäispaino tonnia Enimmäiskorkeus 4,2 4,4 metriä Ministerityöryhmän perusteet: Kilpailukyky MEUR kustannussäästöt Päästökustannusten lasku Ympäristö 7 Viranomaispäivä Jan-13

8 LVM: perusteluita esitykselle EHDOTUKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ( = KUSTANNUSLISÄYS INFRALLE JA SÄÄSTÖ KULJETUSKUSTANNUKSIIN) MISSÄ KULJETUSALAN INVESTOINTIKUSTANNUKSET 1,4 YLI 4 MILJARDIA! KUSTANNUSLISÄYS INFRALLE JA SÄÄSTÖ KULJETUSKUSTANNUKSIIN: (Laskelman lähtöarvot ja kustannusvaikutustiedot perustuvat Liikenneviraston toimittamiin tietoihin) Massamuutosten infralisäkustannus Korkeuden infralisäkustannus Infralisäkustannus yht. Kuljetuskustannusten säästö Aika 1-5 v 92 M /v (= 460 M ) 13, ,25 M /v (= 103,25 M ) 112,65M /v (= 563,25 M ) 54 M /v (= 240 M ) Aika 5-10 v 92 M /v (= 460 M ) 3+4,25 M /v (36,25 M ) 99,25 M /v (= 496,25 M ) 209,3 M /v (=1046,5 M ) Aika10-20 v 48,1M /v (= 481 M ) 3+4,25 M /v (72,5 M ) 55,35 M /v (= 553,5 M ) 209,3 M /v (=2093 M ) => yhteensä (20 v) 1401 M 212 M 1613 M 3379,5 M Hyötykerroin 3379,5/1613 = 2,1

9 Ministeriön tiedonanto komissiolle LVM:n nettisivut klo 15:45 Raskaan liikenteen mittojen ja massojen muutosehdotukset komission arvioitaviksi LVM toimittaa raskaan liikenteen enimmäismittojen ja -massojen muutoksia koskevat valtioneuvoston asetuksen pykäläluonnokset EU:n komissiolle mahdollista kannanottoa varten. Suomen on toimitettava muutosehdotukset komissiolle ennen kuin on mahdollista edetä suunnitteilla olevien muutosten voimaansaattamisprosessissa. Asetusmuutosluonnos toimitetaan lähiaikoina kansalliselle lausunnolle myös eri sidosryhmille. LVM esittää, että jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Samalla esitetään myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia. Väliaikaisilla korotuksilla halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja ja kuljetuskaluston valmistajien toimeksiantoja pidemmälle ajalle. Jotta elinkeinoelämä hyötyisi muutoksesta, on varmistettava, että liikenneverkon kunto mahdollistaa liikennöinnin suuremmilla ajoneuvoilla. Tämä edellyttää, että muutoksen vaikutukset otetaan huomioon päätettäessä perusväylänpidon rahoituksesta maaliskuun kehysriihessä. Suuremman kaluston täysimittainen hyödyntäminen vaatii rakenteellisia muutoksia erityisesti siltoihin. Hallituksen kehyskäsittelyn jälkeen muutokset on mahdollista saattaa voimaan ensi kevään aikana, jos EU:n komission taholta ei ilmene estettä etenemiselle. Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä linjasi marraskuun alussa, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja - mittoja korotetaan. Korotuksen tavoitteena on vahvistaa Suomen kilpailukykyä, vähentää ympäristöpäästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä elinkeinoelämälle.

10 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (1257 / 1992) Korkeus 4,2 m -> 4,4 m Telimassat 3-akselinen kuorma-auto 24 t -> 27 t Kokonaismassat, kuorma-autot 4-akselinen kuorma-auto 5-akselinen kuorma-auto Kokonaismassat, yhdistelmät 8-akselinen yhdistelmä 9-akselinen yhdistelmä 32 t -> 35 t 38 t -> 42 t 60 t -> 64 t tai 68 t 60 t -> 69 t tai 76 t

11 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (1257 / 1992) Korkeus 4,2 m -> 4,4 m Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen suunnitellulla kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta tien yläpuolisiin rakenteisiin. SKAL: kohtuuton vaatimus, viranomaiset ja poliitikot yrittävät ulkoistaa niille kuuluvan vastuun. => ei hyväksyttävissä! Yhteiskunta, valtio ja kaupungit / kunnat ilmoittavat infrastruktuurin raja-arvot ja kalustoa koskevilla säädöksillä säädetään sen dimensiot. Pelisääntöjä ei voi pakottaa keikkakohtaisesti kuljettajan eikä kuljetusyritykse vastuulle, kun he noudattavat yleisiä vaatimuksia.

12 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (1257 / 1992) Massat 8-akselisena 68 t, jos vähintään 65 % perävaunun tai -vaunujen massasta kohdistuu akseleille, joissa on paripyörät, eli 4- tai 5-akselisessa perävaunussa tulee vastaavasti olla 3 tai 4 akselia paripyörillä. 9-akselisena 76 t, jos vähintään 65 % perävaunun tai -vaunujen massasta kohdistuu akseleille, joissa on paripyörät, eli 4- tai 5-akselisessa perävaunussa tulee vastaavasti olla 3 tai 4 akselia paripyörillä.

13 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (1257 / 1992) S i l t a s ä ä n t ö Nykyinen sääntö Ehdotus 4-akselinen kuorma-auto 32 t / 6,3 m 35 t / 6,3 m 5-akselinen kuorma-auto 38 t / 7,0 m 42 t / 8,1 m Yhdistelmät Siltasäännön ehdotettu muutos: 4-akselisella yli 44 t yhdistelmällä Siltasääntö raja-arvona ennallaan eli: 5-akselisella 60 t / 16,7 m 67,4 t / 16,7 m 68,0 t / 16,8 m 76,0 t / 19,3 m 270 kg -> 320 kg 270 kg -> 320 kg. 350 kg -> 350 kg

14 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (1257 / 1992) Viiden vuoden poikkeussäännöt - edellä esitetystä poiketen: M u i t a v a a t i m u k s i a - 2-akselisen kuorma-auton massa on 20 t ja - 3-akselisen 28 t asti, jos auto on otettu käyttöön ennen akselisen ajoneuvoyhdistelmän massa on 64 t asti, jos vetoauto tai varsinainen perävaunu on otettu käyttöön ennen Vaarallisten aineiden kuljetukset Ajoneuvoyhdistelmän, johon sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säännöksiä, suurin sallittu massa on 60 tonnia. Kitkavetolaite Yli 44 t yhdistelmän vetoauto on varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla, jos ajoneuvoyhdistelmän vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 % kokonaismassasta, Vetävät akselit Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta tulee vähintään 20 prosenttia kohdistua vetäville akseleille.

15 LVM:n ehdotus puutteita, kysymyksiä Kuljetusyrityksiä = investoinnin ja käyttökustannusten maksajia ei ole kuunneltu lainkaan tai on otettu huomioon pääasiassa kannattajien näkemykset Arvio 11/2012: 1,4 mrd 4,5 mrd Laaditut hyötylaskelmat ovat tarkoitushakuisia? Lainsäädännön monet tärkeät yksityiskohdat olivat pitkään avoinna. 15 Siltasääntömääräykset Telivetovaatimus Moottoritehovaatimus Kytkentämassat Mahdolliset seuraamukset kytkentälaitevaatimuksiin? Ylikuormamaksulainsäädäntö Toleranssit 5%, 10 %?. ja vaikka yksityiskohdista on saatu tietoa ( ) on edelleen lukuisia käytännön ongelmia ratkaisematta

16 LVM:n ehdotus puutteita, kysymyksiä Lainsäädännön monet tärkeät yksityiskohdat ovat avoinna: INFRASTRUKTUURI Infrastruktuuri kokonaisuutena Tie- ja katuverkon korjaukset ja kunnossapito Siltakorkeudet ja siltojen kestävyydet sekä lossit Johtokorkeudet Puut Asiakas- ja sidosryhmätoimintaympäristö Kulkuväylät, ovikorkeudet, kuormauslaitteisto &-koneet» Terminaalit» Satamat» Hallit» Katsastustoimipaikat 16

17 Kuljetusyritykset Investointipakko > Asiakkailta hintapaine > Alhainen investointikyky > Heikosti kannattavat kaatuvat Kuljetusyritysten pääoma (kalusto) menettää arvoaan > Jälleenmyyntiarvo laskee > Vakuudet menettävät arvoaan > Lainansaanti heikkenee Syntyy noidankehä Päätös ei tue kuljetusalaa itseään > On kuunneltu vain kuljetusasiakkaita > / hengen työllistäjä sivuutettiin 17 Viranomaispäivä Jan-13

18 Tarvitaan Tuntuvat investoinnit tiestöön Yrityksille investointituki Polttoaineveron palautusjärjestelmä 18 Viranomaispäivä Jan-13

19 Liikenneturvallisuuden vaatimukset Budjetti tiestöä suosivaksi jo vuonna 2013 Tiestön pullonkaulat ja sillat kartoitettava, korjaussuunnitelmat Liikennevirastolta pikainen selvitys investointitarpeista 19 Viranomaispäivä Jan-13

20

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Muutokset lyhyesti Heti!

Lisätiedot

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset:

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset: 4 Kuljettaminen Kuorma- autojen mitta- ja massarajoitusten korotusten vaikutukset tieliikenteeseen Lasse Nykänen*, Heikki Liimatainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere,

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

14.3.2014. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 14.3.2014 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 14.3.2014 Yleistä Vuoden 2013 aikana Suomen talous supistui ennakkoarvion mukaan 1,4 prosenttia, joten

Lisätiedot

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89 Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA Tutkimusraportti 89 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että ajoneuvoveron perusveron tasoa korotettaisiin verotuottojen lisäämiseksi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 1. 2008 17.1.2008 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4. EK:n

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON. Uusi Scania Streamline. SISÄLLÄ: Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO Puh. 0400-675 621, fax 017-263 2464

YRITYS- UUTISET SAVON. Uusi Scania Streamline. SISÄLLÄ: Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO Puh. 0400-675 621, fax 017-263 2464 SAVON YRITYS- UUTISET 5/2013 Joulukuu SISÄLLÄ: SAVON YRITYSUUTISET 1 s. 2-11 Kuljetus s. 12-19 Maarakentaminen s. 20-26 Tie- ja siltarakentaminen s. 27-43 Rakentaminen s. 44-59 LVIS Mittaukset, maaperätutkimukset,

Lisätiedot

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Perttu Anttila, Antti Korpilahti ja Kari Väätäinen Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa e e m t a 60 50 Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Verotaulukon rakennetta muutettaisiin veron ohjausvaikutuksen

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen

Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Aloite nro 1 Tienpidon varmistaminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry esittää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokoukselle, että jatketaan toimia seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: 1)

Lisätiedot

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 22.3.2013 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2012 2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 22.3.2013 Yleistä Vuoden 2012 talous kasvoi hyvin hitaasti ja syksyllä talouden kasvu pysähtyi ja kääntyi

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON. Luonnonkivi on aito asia. Tutustu valikoimaamme

YRITYS- UUTISET SAVON. Luonnonkivi on aito asia. Tutustu valikoimaamme SAVON YRITYS- UUTISET 3/2013 Heinäkuu SHV-HUOLTOPALVELUT Sisällä: 1 s. 2-13 Kuljetus s. 14-27 Maarakentaminen s. 28-34 Kiviteollisuus s. 35-44 Tie- ja siltarakentaminen s. 44-61 Rakentaminen s. 62-63 Kierrätys/ympäristö

Lisätiedot

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja Kuljetus Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 1/14 Yrittäjä Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta Liity PIHIin! Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 10. 2007 17.12.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4.

Lisätiedot

AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009:

AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009: AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009: AFGANISTAN Ajoneuvoyhdistelmän pituus voi olla 30 metriä, jos sen viimeinen akseli on ohjattava. ALANKOMAAT Jakamaton kuorma

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS

RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS RAIDELIIKENTEEN MAHDOL- LISUUDET TAVARAKULJETUK- SISSA JÄMSÄN SEUDULLA ESISELVITYS Päivämäärä 28/05/2013 Laatijat Tuomo Pöyskö & Antti Heikkinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 OULU P +358 20 755 7070 F

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot