Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia."

Transkriptio

1 Massamuutokset Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 Muutoskatsastukset alkaa 6vrk kuluttua Tulossa on pitkä ja värikäs kausi muutoskatsastuksia, kun useampi tuhat kuormaautoa ottaa nykyiset tekniset massat hyötykäyttöön tieliikennemassojen noustessa. Etenkin perävaunujen osalta on luvassa paljon kaluston päivityksiä lisäakseleiden muodossa. MUISTAKAA Keväällä luennoitiin suunnitelmista. Moni asia ei ollut silloin tiedossa tai ehti muuttua lopullisiin kesäkuussa annettuihin säädöksiin Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Ohjeita katsastajille -järjestyksessä 17 Nostoteli riittää liikkeellelähtökyvyn parantamislaitteeksi, helpoiten vaatimukset tulee täytettyä muissa tapauksissa pitämällä lumiketjut matkassa talvirengaskaudella Autolle voidaan merkitä pienemmät talvipainot erikoisehdolla 19a Ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa ei saa ylittää rekisteriin merkittyjä massoja. Rekisteriin ei saa merkitä suurempia massoja, mitä valmistaja sallii Liukkaalla ajettaessa saa keventää tukiakselia ja ylittää vetävän akselin tiellä sallitun massan, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tielle Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 20 Akselimassat eivät muutu 2-akseliselle tieystävälliselle tai vetävälle paripyörin varustetulle telille 21t 3-akseliselle telille, jossa on 2 paripyöräakselia 27t Perävaunun telimassoihin ei tule muutoksia Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 21 4-akselinen tieystävällinen auto 35t 5-akselinen auto 42t Siltasääntö lasketaan mm-tarkkuudella apulomakkeen kaavoilla Ennen käyttöönotettu 2- ja 3-akselinen auto saa 2t lisää massaa asti Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 akseliset puolikkaat pääsevät hyödyntämään 4,5v vetoauton väliaikaisia massankorotuksia tehokkaasti 3m sääntö auton ja perävaunun akselien välillä säilyy Siltasääntö rajoittaa lyhyiden sorapuolikkaiden kokonaispainoa Katsastuksessa ei tarvitse ottaa kantaa yhdistelmän massaan perävaunun paripyöräisyyden osalta Vaatimuksen toteutuminen on käytöstä kiinni Ei nytkään määritellä 3-akseliselle autolle yhdistelmämassoja erikseen 3- ja 4-akselisen perävaunun kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 23-6 Yhdistelmän tehovaatimus Yli 44t yhdistelmillä käyttöönottoajankohdasta riippumatta 5kw/t Lasketaan kw tarkkuudella Yli 60t yhdistelmillä 300kw+2,625*(massa-60t) asti Vaatimukset eivät koske ennen käyttöön otettuja enintään 60t yhdistelmämassaisia vetoautoja Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 23a VAK Kuljetuksen kuuluessa 719/1994 soveltamisalaan 3-akselisella vetoautolla yhdistelmämassa enintään 60t 4-akselisella vetoautolla yhdistelmämassa enintään 68t 4+4-akselisen säiliöperävaunuyhdistelmän kohdalla sallitaan 68t ilman perävaunun paripyörävaatimusta 4+4-akselinen yhdistelmä ilman vaarallista kuljetettavaa 64t sinkkupyöräkärryllä Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 Korkeus 440cm 6/2012 tiedotteen ohje pätee edelleen Ajoneuvon korkeutta mitattaessa tulee huomioida akselinnostolaitteen vaikutus ajoneuvon korkeuteen. Ajoneuvossa voi olla myös muita erityisiä menetelmiä esim. akselin kuormituslaite, joilla perää voidaan nostaa auton ketteryyden parantamiseksi purku- ja lastauspaikoilla. Vaikutusta ei huomioida, kun tarkastellaan ajoneuvon korkeutta. Tällaisista ratkaisuista pitää tehdä merkintä rekisteröintitodistukselle esimerkiksi seuraavasti: Akselin kuormituslaitteen käyttö kielletty tieliikenteessä, nostaa ajoneuvon korkeuden yli 440cm / nostaa taka-alleajosuojan korkeuden yli sallitun Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 Tieliikennemassan muuttaminen autolle ja yhdistelmälle 407/2013 astuu voimaan Tämän jälkeen voidaan hyväksyä suurempia massoja autolle ja yhdistelmälle sekä 440 korkeus ajoneuvolle Muutoskatsastukset tulevat olemaan haastava kokonaisuus, jonka valmistelu aloitettiin helmikuussa Trafi hoitaa päätöstentekijöiden eli katsastajien tiedottamisen tuttujen kumppanit sivujen kautta muutokset M&M Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 19 a ( /407) Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän massan sekä akselille tai telille kohdistuvan massan enimmäisarvot Ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää tiellä kuljetettaessa ei akselille tai telille kohdistuva massa eikä ajoneuvon massa saa ylittää ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyä arvoa. Nykyistä suurempien massojen käyttöönotto vanhalla kalustolla edellyttää aina muutoskatsastuksen Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla auton vetävälle akselille kohdistuva massa saa akselinnostolaitetta käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akselimassan jos tästä ei aiheudu vahinkoa tielle. Yli 11,5t akselimassa mahdollistavat akselinnostolaitteet ovat jatkossa sallittuja Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 Valmistajantodistus ajoneuvon massoista Suurimpien sallittujen massojen määrittely lähtee valmistajan ajoneuvolle sallimista massoista Muutosten yhteydessä uusista massoista tulee antaa kirjallinen todistus ja uusi valmistajankilpi Valmistaja määrittelee seuraavat massat: Akselimassat Telimassat Ajoneuvon massa Yhdistelmän massa Todistuksen antaa pääsääntöisesti valmistajan Suomessa toimiva edustaja Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Katsastaja määrittelee autolle seuraavat tieliikennemassaa rajoittavat tekijät Auton akselivälin rajoittama massa (siltasääntö) Moottoritehon rajoittama yhdistelmän massa Laskennassa huomioitava siirtymäkauden kevyemmät vaatimukset Vetäville akseleille kohdistuvan massan rajoittama massa (huomioitava myös kitkanparannuslaite) Vetopalkin ja vetolaitteen D-arvo Laskenta tehdään tieliikennemassoilla, jotta vältytään keinotekoiselta teknisten massojen säätämiseltä Massalomakkeeseen lasketaan kaikki edellä mainitut arvot, vaikka päässälaskuna näkisi tietyn kohdan olevan selkeästi rajoittava tekijä! Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 Lopullisen suurimman tieliikenteessä sallitun massan määräytyminen Ennen käyttöönotetuille autoille määritetään erikseen väliaikaiset korkeammat ja alkaen voimassa olevat pysyvät massat Tuplamäärittelyä tulee auton telimassa, massa ja yhdistelmämassa tietoihin Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävillä autoilla määritetään erikseen VAK-ajossa sallitut massat Näiden kolmen eri määrittelyn lisäksi autolle ja yhdistelmälle voi tulla vielä vaihtoehtoisia massoja vaihtoehtoisten rengaskokojen myötä Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 Työkalut muutosten hallintaan Tietojen kerääminen lähtee Trafin antamasta lomakkeesta: Ajoneuvoyhdistelmän tai auton massan määritys Valmistajan edustaja täyttää lomakkeen ensimmäisen sivun tai antaa kaikki samat tiedot omalla todistuspohjalla Katsastaja täyttää toiselle sivulle erikseen tieliikennemassaa rajoittavat arvot ja laskee niiden pohjalta ajoneuvon ja yhdistelmän suurimman sallitun massan Lomake digitoidaan auton asiakirjoihin ja kaikki katsastajat voivat myöhemmin tarkastaa siitä alkuperäiset merkinnät Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Rekisterimerkinnät KATSAn kenttiin tehtävät merkinnät on selostettu tarkasti tiedotteessa 4/2013 Järjestelmä huomioi massaa määritettäessä akselien määrät, siltasäännön ja VAK-massat Katsastajan tulee huomioida vetolaitteiden ja tehon rajoittamat massat VAK-autoilla tulee VAK-yhdistelmä massat kenttiin ja mahdolliset suuremmat erikoisehtoihin 4,5v siirtymän korkeampia massoja hyödyntäville autoille tulee aina siirtymän jälkeiset massat erikoisehtoihin Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 Ajoneuvoihin tehtävät muutokset suurempia massoja varten Suurempaa yhdistelmä massaa rajoittaa monessa tapauksessa auton tai perävaunun vetolaitteet Vetopalkin, vetokytkimen, vetopöydän tai vetoaisan vaihtaminen on kohtuudella toteutettavissa monessa tapauksessa Uudet tiedot saadaan hyväksyntämerkinnöistä ja merkitään ajoneuvolle muutoskatsastuksessa 55-68t yhdistelmien kohdalla korkeampien massojen käyttäminen voi edellyttää kitkanparannuslaitteen asentamista vetävälle akselille Telin keventimellä saatava 12,24t vetävän akselin massa riittää kitkan parannustoiminnoksi 68t asti Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 Akselien lisäykset 3- ja 4-akselisiin perävaunuihin tullaan asentamaan lisäakseleita niiden mahdollistaessa suuremmat yhdistelmämassat Perävaunun akselimuutokset tulee tehdä aina valmistajan ohjeiden mukaan Uuden perävaunun massan voi antaa ainoastaan valmistaja Monessa paikassa tehty harkitsemattomia muutoksia ilman valmistajan ohjeita Autojen kohdalla kiinnostusta etenkin 3-akselisten muuttamisessa 4-akselisiksi Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 Perävaunuvalmistajien linjauksia Jokainen valmistaja vastaa itse siitä miten sallii suurempia massoja ja antaa niihin todistuksia Lähtökohtaisesti ennen muutosten tekemistä on oltava yhteydessä valmistajaan Valmistaja antaa ohjeet muutosten toteuttamiseen Akselin lisääminen perävaunuun ei ole aina ihan yksinkertaista haluttaessa lisää hyötykuormaa Huomioitava siltasääntö Kuorman jakautuminen, jotta akseli ja telipainoja ei ylitetä jne. Käytös liikenteessä uusilla akselistoilla Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 Kestääkö kalusto suurempia massoja? Komponenttien mitoitusvaatimuksiin ei tule helpotuksia lainsäädännössä Teknisten massojen ja tieliikennemassojen välinen ero pienenee Hyvä huollon merkitys kasvaa Nyt ja tulevaisuudessa välipitämättömällä huollolla ja väärinkäytöllä saadaan rikki vaikka mitä Uusi lainsäädäntö on selvästi nykyistä monimutkaisempi, nähtäväksi jää miten eri toimijat ymmärtävät sen Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 Suorat liikenneturvallisuusvaikutukset Sama tavara kulkee pienemmällä ajoneuvomäärällä Liikenne, päästöt ja kustannukset laskevat Akselimäärän ja yhdistelmän pituuden kasvu parantaa stabiliteettia ja uudet mitat vähentävät ylikuormia (muutos kasvattaa enemmän kantavuutta kuin kuormatilaa) Paripyörävaatimuksella saadaan vähennettyä tiekuormitusta Massan kasvu ei heikennä hidastuvuutta tai ohjattavuutta, koska vaatimukset ovat suorituskykyperusteisia Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Lisää vaikutuksia Paripyörävaatimuksen takia käytetään kapeampia perävaununrunkoja joiden lujuus-paino suhde ja stabiliteetti ovat huonompia Uudet turvallisuutta edistävät varusteet tulevat kansainvälisissä säädöksissä ensin enintään 3- akselisille ajoneuvoille Massojen korotusten takia autoihin ja perävaunuihin tehdään lisäakseleita joiden sovittaminen jarruihin ja ohjaukseen on aina haasteellista Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 LOPUKSI! Tarkista ennen muutoskatsastuksen hyväksymistä, että kaikki meni oikein Tarkista kaikki otteelle tulostuneet tiedot uudelleen ennen paperien luovuttamista asiakkaalle Paperilla moni asia hyppää paremmin silmille Pyydä asiakasta tarkastamaan uusi rekisteröintitodistus välittömästi Huomioitavia asioita on todella paljon ja kaikille tulee tapahtumaan virheitä Mitä nopeammin ne huomataan sitä helpompi ne on korjata Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 HCT eli High Capacity Transport kokeilut (jättirekat) Massastrategiaan kuuluu myös nyt ehdotettuja muutoksia suurempien yhdistelmien kokeilut Trafilla on valtuudet myöntää poikkeuslupa ajoneuvon tai yhdistelmän mitoista ja massoista Poikkeusluvan tulee liittyä uuden tekniikan kokeiluun, tuotekehitykseen tai sille on oltava muu erityinen syy Poikkeus ei saa vääristää kilpailua, eikä vaarantaa liikenneturvallisuutta Mahdollisiin kokeiluihin liittyen ei ole tehty päätöksiä Trafissa Yhdistelmätyypit, pituudet ja massat ovat auki Sallittavista reiteistä käydään keskustelua Liikenneviraston ja ELY-keskusten kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 Kokeilujen tarkoitus on löytää uusia kuljetusratkaisuja maanteille huomioiden Liikenneturvallisuus Liikenteen sujuvuus Ympäristövaikutukset Kustannusvaikutukset tieinfralle Kustannukset liikennöitsijälle Toiminta lähtee kuljetusalan tuotekehityksestä, Trafin rooli on toimia kokeilut mahdollistavana lupaviranomaisena Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 Hakemusten tilanne Trafille on esitelty kaksi hanketta Raakapuukuljetuksia t yhdistelmillä Merikonttikuljetuksia 31-33m pitkillä yhdistelmillä Molempien hankkeiden osalta on jätetty ensimmäiset ajoneuvoja koskevat poikkeuslupahakemukset Näiden käsittely on aloitettu, mutta tekemistä ennen ensimmäisiä lupia on paljon Molempiin hankkeisiin on suunniteltu useita yhdistelmiä Hurjasta medianäkyvyydestä huolimatta kokeiluajoneuvojen vaikutus on varsin vähäinen lyhyellä tähtäimellä Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 Kiitoksia mielenkiinnosta Jättiyhdistelmien kokeiluluvista vastaa Trafin ajoneuvotekniset poikkeusluvat Trafin virkamiesten yhteystiedot yhteystiedot henkilöhakemisto Liikenteen turvallisuusvirasto

LIIKENNETURVAN LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 17.5.2013

LIIKENNETURVAN LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 17.5.2013 1 (7) Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta; LVM/1533/03/2012 LIIKENNETURVAN LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008

KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1.0 Sisällysluettelo KATSASTAJAN KÄSIKIRJA Versio 2.0 22.10.2008 1 1.0 Sisällysluettelo 2. KÄSIKIRJAN TARKOITUS, SISÄLLÖNKUVAUS JA KÄYTTÖOHJE... 4 2.1 JOHDANTO...4 2.2 KÄSIKIRJAN KÄYTTÖ...5 2.3 KÄYTETTYJÄ

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Ville Lyytinen Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 26.5.2014 Valvoja: Professori

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998)

Soveltamisohjeita liikenneministeriön päätökseen auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) Ohje 1 (8) Antopäivä: 28.10.2011 Voimaantulopäivä: 29.10.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 533/208/2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.!

Katsastuksesta tehtiin oikaisuvaatimus, jonka Trafi hylkäsi 11.3.2014 antamallaan päätöksellä.! Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki 1. ASIA Valitus liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) päätöksestä oikaisuvaatimukseen auton XXX-123 muutoskatsastusasiassa (Dnro TRAFI/2434/03.05.00/2014).

Lisätiedot

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita

Ainespuuta, metsäenergiajakeita ja puujalosteita Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Perttu Anttila, Antti Korpilahti ja Kari Väätäinen Puutavaran maantiekuljetusten kehittämispyrkimyksiä Suomessa ja Ruotsissa e e m t a 60 50 Aines- ja energiapuun

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PAINEILMAJARRUJEN TARKASTUS KATSASTUKSESSA

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PAINEILMAJARRUJEN TARKASTUS KATSASTUKSESSA 1 (18) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki ajoneuvolain muuttamisesta (961/2013) 53 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Moottoriajoneuvojen ja niiden

Lisätiedot

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 1/2014 Esipuhe

Lisätiedot

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet

Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Sisällys Pidemmälle vähemmällä Polttonesteen säästämismahdollisuudet Polttonesteen kulutukseen liittyviä tekijöitä, joihin voi vaikuttaa Auton ja auton kunnon vaikutukset yksityiskohtaisesti Sivu 5 12

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2014 Juha Mäntymaa TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Muutokset lyhyesti Heti!

Lisätiedot

Maakuljetusten. 15 järjestäminen

Maakuljetusten. 15 järjestäminen Maakuljetusten 15 järjestäminen SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Maakuljetusten järjestäminen Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali.

Lisätiedot

EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA

EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA Haastattelututkimus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan Ko. Riihimäki, kevät 2014 Toni Kohtamäki TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA

KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA KOMMENTTIPUHEENVUORO MITTA- JA PAINOUUDISTUKSESTA Pohjoisen logistiikkafoorumi 16.1.2013 Oulu SKAL Heikki Huhanantti SKAL:n mitat ja massat työryhmän tavoitteet Tavoite: selkeä käsitys muutoksista Euroopassa

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Tiehallinto Tampere 2007 Kannen

Lisätiedot

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja

ADR/VAK-ajoneuvojen vaatimuksiin liittyviä tulkintoja OHJE 1 / 14 Antopäivä: 30.06.2011 Voimaantulopäivä: 01.07.2011 Säädösperusta: Laki liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009. Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa muistion 649/208/2009/03.07.2009

Lisätiedot

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset:

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset: 4 Kuljettaminen Kuorma- autojen mitta- ja massarajoitusten korotusten vaikutukset tieliikenteeseen Lasse Nykänen*, Heikki Liimatainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta

EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta IP/03/1435 Bryssel 21.10.2003 EU:n ajokorttilainsäädännön tarkistus ehkäisee väärinkäytöksiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää vapaata liikkuvuutta Euroopan komissio ehdottaa ajokortteja koskevan

Lisätiedot

Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä

Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä www.prinfohobro.dk 130092 FI Oikein vai väärin? Tosiasioita kuorma-auton renkaista ja polttoainesäästöistä Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand,

Lisätiedot