Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

2 Muutokset lyhyesti Heti! Voimassa : Voimassa : Tilaajan selvitysvelvollisuus ja rangaistussäännös: Jos tilaajalla on perusteltu syy epäillä, että kuljetuksen suorittaja ei hoida lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana, kuljetussopimusta ei saa tehdä. Tilaajaa voidaan silloin rangaista selvitysvelvollisuutensa laiminlyönnistä. Kabotaasi: kuorman purkamiseksi katsotaan myös lastatun perävaunun kytkeminen pois vetoautosta siinä olevaa kuormaa purkamatta. CMR-rahtikirjan kansainvälisestä kuljetuksesta Suomeen on oltava mukana ajoneuvossa, ja se tulee pyydettäessä esittää poliisille. Myös Tullin velvollisuutena on valvoa tilaajan vastuuta. 30 %:n urakkasääntö poistuu. Ennen lain voimaantuloa sovitut urakat saadaan hoitaa loppuun 30 prosentin sääntö poistuu koskien elinkeinotoiminnan yhteydessä tehtäviä kuljetuksia. Kaikkiin muuttokuljetuksiin vaaditaan liikennelupa. Kaikessa alihankinnassa oltava lähtökohtaisesti liikennelupa Maa-aineksia ja lunta saa kuljettaa ilman lupia vain, jos kaluston omistaja vastaa koko urakasta määrätyin ehdoin. Hinauskuljetuksiin vaaditaan liikennelupa. Ilman lupia saa hinata vain lähimpään turvalliseen paikkaan ei korjaamolle asti. Traktoreille tulee liikennelupapakko tavaraliikenteessä: maa- ja metsätalouden kuljetuksissa lupapakon rajana olisi päivämaksun maksuvelvollisuus. 2 SKAL May-13

3 Tavaraliikennelain muutokset aikajanalla EU:n liikenteenharjoittaja-asetus 1071/2009 EU:n tavaraliikennelupa-asetus 1072/2009 Tavaraliikennelain avaaminen Harmaan talouden torjunta SUOMI: EU asetukset voimaan Tilaajan selvitettävä kuljetusluvan olemassaolo lukien SUOMI: Tavaraliikennelain muutos, vaihe II Tiukka tilaajanvastuu TES:n noudattaminen Kabotaasivalvonta Rekisteröintivelvoite SUOMI: Tavaraliikennelain muutos, vaihe III Keskeiset porsaanreiät tukkoon Liikennelupien merkitys korostuu SKAL:n aloitteesta useiden vuosien kehityshanke, vetäjänä LVM. SKAL asiantuntijana ja sparraajana. 3 SKAL May-13

4 Käytännön esimerkkejä uudesta tavaraliikennelaista

5 Kunta kuljetuspalveluiden tilaajana Heti voimassa Kunta tekee kuljetusyrityksille tarjouspyynnön kolmesta 4-akselisesta maansiirtoautosta omien työmaidensa maansiirtoajoihin. Yksi kuljetusyrityksistä tarjoaa autoja ajoon 30 / h. Kunnan on selvitettävä, että: kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuljetusten suorittaja täyttää lakisääteiset työnantajavelvoitteensa. Hinnan ollessa niin alhainen kuin esimerkissä, epäilyjen työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisesta pitäisi herätä. Jos kunta ottaa halvimman tarjouksen selvityksiä tekemättä, se rikkoo lakia. 5 SKAL May 2013

6 Tilaajan vastuu kabotaasin laillisuudesta Heti voimassa Puolalainen kuljetusyritys ottaa yhteyttä suomalaiseen huolintaliikkeeseen ilmoittaen, että sillä on ajoneuvoyhdistelmä vapaana Helsingissä viemään kappaletavaraa pohjoiseen edulliseen hintaan. Huolintaliikkeen on varmistauduttava, että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus kabotaasina, eli: kuljetuksen suorittaja on tullut maahan kansainvälisen kuorman kanssa kuljetuksen suorittaja ei ole ollut maassa yli 7 vuorokautta kansainvälisen kuorman purun jälkeen ja kuljetuksen suorittaja ei ole suorittanut maassa ollessaan jo kolmea sisäistä kuljetusta tai kolmen kuukauden aikana yhteensä jo 10 sisäistä kuljetusta kuljetuksen suorittaja aikoo täyttää lakisääteiset työnantajavelvoitteensa, esimerkiksi maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan kuljettajalle. Jos yllä olevat ehdot eivät täyty, sopimusta kabotaasikuljetuksen suorittamisesta ei lain mukaan saa tehdä. 6 SKAL May 2013

7 Kabotaasin määritelmä tarkentuu Heti voimassa Kuorman purkamiseksi katsotaan myös lastatun perävaunun kytkeminen pois vetoautosta siinä olevaa kuormaa purkamatta. Lisäksi: CMR-rahtikirjan on oltava mukana ajoneuvossa, ja se on pyynnöstä esitettävä valvovalle viranomaiselle. Tulli poliisin rinnalle valvomaan tilaajan vastuuta Oma 3 kuukauden sääntö: max 10 kuljetusta 7 SKAL May-13

8 Ajoneuvon rekisteröintivelvoite Heti voimassa Ulkomailta maahan tuotu ajoneuvo on rekisteröitävä 7 vuorokauden sisällä maahantuonnista, jos sitä käytetään Suomen sisäisessä liikenteessä. Jos suomalainen kuljetusyritys ostaa / vuokraa Virosta kuormaauton ja alkaa suorittaa autolla Suomen sisäistä liikennettä suomalaisella liikenneluvalla, auto on 7 vrk kuluessa rekisteröitävä Suomeen (ja ajoneuvon käyttö oltava rekisterissä luvanvarainen ). 8 SKAL May 2013

9 Maanrakennusurakan lupa-asiat voimaan Maansiirtoyritys tekee kokonaisurakan omakotitalon pohjatöistä. Kaivuu-urakkaan liittyy maa-aineksen kuljettamista pois tontilta. Urakan suorittaja voi ilman liikennelupaa viedä omalla kuorma-autollaan itse kaivamansa ylimääräiset maat pois. Urakan suorittaja ei voi ilman liikennelupaa harjoittaa laajemmin kuljetustoimintaa, tai käyttää kaivamiensa maiden kuljettamiseen mustakilpistä alihankkijaa. 9 SKAL May 2013

10 Poikkeuksia lupapakosta Lupaehtojen kiristäminen

11 Poikkeukset lupapakosta lain kohtiin liittyen Määrättyjä tapauksia, joissa kuljetus on toissijaista toimintaa: kuljetuksen suorittaja käsittelee tavaraa myös muussa kuin lastaamistarkoituksessa, ja omistaa sekä tuotantovälineet että kuljetuskaluston, on vapautettu lupapakosta. Samoin tapaukset, joissa kuljetuksen suorittaja omistaa kuljettamansa tavaran muutoinkin kuin kuljetuksen ajan, ja vastaa tavarasta taloudellisella riskillä. Asentaja kuljettaa varaosia ja tarvikkeita rakennustyömaalle ja osallistuu asennustöihin. Urakointiin osallistuva yritys siirtää metsässä käytettäviä työkoneita metsäurakointipaikoissa ja urakointipaikasta toiseen. Kotihoidon elinkeinonharjoittaja kuljettaa ruokia vanhuksille pakettiautolla (max kg), myös useiden kuntien alueella. Urakoitsija auraa lumet pois taloyhtiön pihalta ja kuljettaa ne itse pois. Hinausliike siirtää kolarin jälkeen rikkoontuneen ajoneuvon lähimpään turvalliseen paikkaan, ei korjaamolle asti. 11 SKAL May 2013

12 Liikennelupaehtojen kiristäminen Heti voimassa Puutteet työantajavelvoitteiden hoitamisessa voivat johtaa liikenneluvan menettämiseen. Liikennelupa voidaan peruuttaa, jos luvanhaltija on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti laiminlyönyt työehtosopimuksen mukaisen palkan maksamisen tai muiden lakiin perustuvien työsuhde-etuuksien suorittamisen. Liikennelupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava, että liikenneluvan saamisen ehdot ovat vielä voimassa. Hyvämaineisuusvaatimus koskisi jatkossa myös harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 2 :ssä tarkoitettuja organisaatiohenkilöitä (yli 10 prosentin omistusosuus yhteisön pääomasta). Valiokunnan muutoksen jälkeen organisaation hyvämaineisuutta tarkastellaan vain, jos siihen on erityinen syy. 12 SKAL May 2013

13 Kuljetuskaluston mitat ja massat asetuksen muutos kuljetusalan näkökulmasta

14 Miten asetusluonnokseen on päädytty SKAL selvitys mitoista ja massoista 2011 kevät 2012 LVM:n lausuntopyyntö strategiluonnoksesta raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen mitoista ja massoista 6/2012 SKAL lausunto 8/2012 Ministerityöryhmän linjaus raskaan liikenteen mitoista ja massoista 11/2012 Luonnos kansallisesta asetuksesta EU-kierrokselle 12/2012 Lausuntopyyntö kansallisesta asetuksesta 3/2013, lausuntoaika päättyy

15 Mitat ja massat asetusluonnos Kokonaismassojen pysyvä korotus 15 - Auton kolmiakselinen teli 24 t -> 27 t (jos vähintään kaksi akselia varustettu paripyörin) - 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t - vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia - 5 -akselinen kuorma-auto 38 t -> 42 t - 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t -> 64 t tai 68 t - 68 t, jos vähintään 65 % perävaunun tai -vaunujen massasta kohdistuu akseleille, joissa on paripyörät - 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t -> 69 t tai 76 t - 76 t, jos vähintään 65 % perävaunun tai -vaunujen massasta kohdistuu akseleille, joissa on paripyörät - Korkeuden nosto 4,2 m 4,4 m Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen suunnitellulla kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta tien yläpuolisiin rakenteisiin.

16 Mitat ja massat -asetusluonnos Kokonaismassojen 5 v:n väliaikainen korotus saakka, jos auto käyttöönotettu ennen akselinen kuorma-auto 18 t -> 20 t 3-akselinen kuorma-auto 26 t ->28 t 7-akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t -> 64 t (jos perävaunu tai vetoauto käyttöönotettu ennen ) Yli 44 t yhdistelmän vetoauto on varustettava laitteella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla, jos ajoneuvoyhdistelmän vetäville akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 % kokonaismassasta massa > 64 t ja vain yksi vetävä akseli Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta tulee vähintään 20 prosenttia kohdistua vetäville akseleille Teliveto Kytkentäsääntö muuttuu korkeintaan 22 metrisissä yhdistelmissä 1,5 1,7 kertaa rekisterissä sallittu kokonaismassa. 16 Otsikko / Etunimi Sukunimi 26 May 2013

17 Vaarallisten aineiden kuljetukset Jos kuljetukseen on sovellettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia: Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa lähtökohtaisesti 60 tonnia. Kuitenkin 68 tonnia, jos ajoneuvoyhdistelmässä on vähintään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia. Muussa kuin vaarallisten aineiden säiliökuljetuksessa käytettävässä ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 64 tonnia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä tulee kohdistua akseleille, jotka on varustettu paripyörin. 17

18 SKAL:n muutosesitykset asetusluonnokseen 1. Nykyiset 7-akseliset yhdistelmät (myös ADR) sallittava pysyvästi 64- tonnisina 2. Kuorma-auton 2-akselisen telin massa korotettava 19 tonnista 21 tonniin 3. Kaikissa 68-tonnin yhdistelmissä sallittava perävaunut ykköspyörillä 4. Sallittava myös yhdistelmä, jossa on 2-akselinen apuvaunu paripyörillä ja puoliperävaunun 3-akselinen teli ykköspyörillä 5. Sallittava 68-tonnisena myös auton, puoliperävaunun ja sen päälle kytketyn toisen puoliperävaunun yhdistelmä 6. 6-akselisen puoliperävaunuyhdistelmän (3+3) suurin sallittu massa korotettava 48 tonnista 50 tonniin May-13

19 SKAL:n muutosesitykset asetusluonnokseen 7. 6-akselisen varsinaisen perävaunuyhdistelmän (3+3) suurin sallittu massa korotettava 53 tonnista 56 tonniin. 8. Kuljettajalle ja kuljetusyritykselle esitetty reitin tarkistamisvastuu siltojen osalta poistettava 9. Moduuliyhdistelmien kaltaiset yhdistelmät sallittava myös alle 22 metrisinä, ja niissä perävaunuille 2,5-kertainen kytkentämassa. 10. Ajoneuvon painopistettä koskevaa säännöstä (46 1 mom.) muutettava siten, ettei se estä normaalilla kalustolla suoritettavia ylikorkeita kuljetuksia. 11. ETA-alueen ulkopuolelta (esim. Venäjältä) tulevaan kalustoon sovellettava vastavuoroisuuteen perustuen ko. maassa suomalaisille sallittuja mittoja ja massoja May-13

20 Kansainvälinen säädösmuutos vireillä 96/53 Mitat ja massat direktiivin 96/53 muutosehdotus ( ) Energiatehokkuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen, päästöjen vähentäminen, toteuttamiskeinoina muun muassa: aerodynamiikan pienentäminen lisäsiivekkein (pituus 0 2 m) ohjaamojen kehittäminen näkyvyyttä parantamalla Esillä myös: Kannanotot moduuliyhdistelmien käytöstä rajat ylittävässä liikenteessä 45 jalan konttien kuljettaminen intermodaaliliikenteessä 15 cm pitemmät yksiköt sallimalla Ylikuormien valvonnan tehostaminen ja kiristyvä sanktiointi Kaluston mittojen valvonnan tehostaminen ja kiristyvä sanktiointi May-13

21 SKAL mukana 96/53:n tulevassa kehitystyössä SKAL on kutsuttu mukaan työryhmään (DG MOVE), jonka tehtävänä on luoda käytännön mallit ja säädökset uudistettavassa mitta- ja massadirektiivissä esitettyihin, raskaiden ajoneuvojen aerodynamiikkaa käsitteleviin kohtiin. Kutsumme suomalaisia toimijoita ja asiantuntijoita mukaan keskusteluun May-13

22 SKAL 2013

MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN

MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN MILLOIN TARVITSET TAVARALIIKENNELUVAN LIIKENNELUVAN tarve tavaraliikenteessä WWW.SKAL.FI Hyvä tavaraliikenteen ammattilainen tai kuljetuspalveluiden ostaja, Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

Kuljetus3/13. Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen. Yrittäjä. Erkko Papinaho: Hiljainen tieto ei siirry väkisin

Kuljetus3/13. Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen. Yrittäjä. Erkko Papinaho: Hiljainen tieto ei siirry väkisin Kuljetus3/13 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Erkko Papinaho: Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen Kaasu on tärkeä elämäneliksiiri Hiljainen tieto ei siirry väkisin Vaadi laadukasta

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle TULEVAISUUDEN TUNNELI MAARAKENNUSSEMINAARI TILAAJAVASTUU 9 11 Hanna Kinnuselle kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Tarkkalan yrittäjäperheen tukikohta löytyy

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009:

AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009: AJONEUVON SUURIMPIA SALLITTUJA MITTOJA JA MASSOJA KOSKEVAT SELITYKSET 2009: AFGANISTAN Ajoneuvoyhdistelmän pituus voi olla 30 metriä, jos sen viimeinen akseli on ohjattava. ALANKOMAAT Jakamaton kuorma

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

VAK Huoltopalvelut. www.vak.fi. Uusi Scania Streamline. VARMISTA PAIKKASI ETURIVISSÄ. Uutuutena ATPkausitarkastukset! raskone pakuhuolto.

VAK Huoltopalvelut. www.vak.fi. Uusi Scania Streamline. VARMISTA PAIKKASI ETURIVISSÄ. Uutuutena ATPkausitarkastukset! raskone pakuhuolto. 1 Julkaisija: SKAL Oulun lääni ry 42. vuosikerta KESÄKUU 2013 N:o 1 Uusi Scania Streamline. VARMISTA PAIKKASI ETURIVISSÄ. Maksimoi tuottavuutesi pienentämällä polttoaineen kulutusta jopa 8 %. Minimoi kaluston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, %

Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten vuosimuutokset 1/2007-3/2011, % Jäsentiedote 4/2011 Helsinki 28.4.2011 HYVÄ SKAL SUORITELALAT JÄSEN OSA A - Tilastokeskuksen kustannusindeksi maaliskuu 2011 - Yhdistyksen varsinainen kokous pe 20.5.2011 Jyväskylä - Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus

Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 16 7.11.2014 Tuoteväärennykset, majoitus- ja ravitsemus- ja logistiikka-alan harmaa talous ja talousrikollisuus Yritysturvallisuuden

Lisätiedot

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö. Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Työsuojeluhallinto, rakennusalan valvonnan koordinaatioryhmä Muistio 19.6.2014 RAKENNUSTYÖ JA YHTEINEN RAKENNUSTYÖMAA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rakennustyötä?... 3 2 Yhteinen rakennustyömaa... 4

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01)

Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01) 1(15) Työneuvoston lausunto TN 1383-02 (äänestys 6-3, 15/01) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta X Oy:n osakkeenomistajiin ja hallituksen jäseniin. Annettu Palvelutyönantajat ry:n

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Kuljetus. Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta. Yrittäjä. Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Tietohtori tutkii teitä ja siltoja Kuljetus Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 1/14 Yrittäjä Juha Pelkonen, Kuljetusliike O. Pelkonen Oy: Säännöllinen huolto edistää energiatehokkuutta Liity PIHIin! Tietohtori tutkii teitä ja siltoja

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot