Liite Katsaus taustaindikaattoreihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite Katsaus taustaindikaattoreihin"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus vuosiseurantaraportti 2014 Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Indikaattoreiden pohjalta voidaan arvioida toimintaympäristön muutosta sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä ja tulevan kehityksen suuntaa. Taustaindikaattorit muuttuvat hitaasti eikä niistä kaikista saada vuosittaista seurantatietoa. Ne kuitenkin antavat tärkeää tietoa toimintaympäristöstä ja vallitsevasta tilanteesta. Yhteiskunnallisia taustaindikaattoreita tullaan käymään tarkemmin läpi kattavassa seurantaraportissa vuonna Toimintaympäristön muutosta kuvaavat indikaattorit Väestömäärä Väestön ikäjakauma Asuntokuntien rakenne Työpaikkamäärä Elinkeinorakenne Työssäkäyntialueet Asiointialueet Kaupunkitasoisten keskusten vaikutusalueet Kulkumuotojakauma Matkatyyppien jakauma Auton omistus 9 2. Liikennejärjestelmän kannalta keskeiset yhdyskuntarakenteen indikaattorit Väestötiheys Väestö taajamissa Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Tampereen ydinkaupunkiseudulla Väestömäärä joukkoliikennevyöhykkeellä Liikennejärjestelmän seurantaindikaattorit Maanteiden liikennemäärät Rautateiden liikennemäärät Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärät Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Tampereen joukkoliikenteen alueella Seutulipun käyttö Koulukuljetukset Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä Joukkoliikenteen rahoitus Kuntien henkilökuljetuksiin käyttämä rahoitus Lähteet 25 1

2 1. Toimintaympäristön muutosta kuvaavat indikaattorit Toimintaympäristöä kuvataan väestömäärän ja -rakenteen sekä erilaisten työssäkäynnin tilastojen kautta. Myös autoistumiskehitys ja asioinnin suuntautuminen antavat tärkeää tietoa laajemmasta toimintaympäristöstä Väestömäärä Kuva 1. Pirkanmaan väestönkehitys ja väestösuunnite 2040 alueittain. (Lähde: Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040) 1.2. Väestön ikäjakauma Tampere Kehyskunnat Läntinen Pohjoinen Lounainen Eteläinen alle 15-vuotiaat 13 % 22 % 16 % 14 % 16 % 17 % vuotiaat 70 % 63 % 61 % 59 % 60 % 62 % vuotiaat 9 % 9 % 12 % 14 % 12 % 11 % yli 74-vuotiaat 8 % 6 % 11 % 13 % 12 % 10 % Taulukko 1. Pirkanmaan ikäjakauma (% väestömäärästä) alueittain vuonna (Tietojen lähde: Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040) 1.3. Asuntokuntien rakenne Pirkanmaa Asuntokuntien lukumäärä 1 henk. 2 henk. 3 henk. 4 henk. yli 4 henk ,8 % 30,4 % 15,6 % 13,7 % 6,4 % ,7 % 32,4 % 12,9 % 10,5 % 5,6 % ,7 % 33,4 % 11,1 % 9,2 % 4,6 % Taulukko 2. Pirkanmaan asuntokuntien rakennevuosina 1991, 2001 ja (Tietojen lähde Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040)

3 1.4. Työpaikkamäärä Kuva 2. Pirkanmaan työpaikat alueittain vuonna 2010 ja ennuste (Lähde: Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040) 1.5. Elinkeinorakenne Kuva 3. Pirkanmaan elinkeinorakenne työpaikkojen määrän (%) mukaan vuosina 2000, 2005 ja 2010 sekä ennuste (Lähde: Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite 2040)

4 1.6. Työssäkäyntialueet Kunta Väkiluku Tampereen työssäkäyntialue Akaa Hämeenkyrö Juupajoki Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Pälkäne Tampere Valkeakoski Vesilahti Ylöjärvi Parkanon työssäkäyntialue Kihniö Parkano Mänttä-Vilppulan tk-alue Mänttä-Vilppula Ruovesi Muut Ikaalinen Punkalaidun Sastamala Urjala Virrat Pirkanmaa yht Kuva 4. Pirkanmaan työssäkäyntialueet vuonna 2014 ja kuntien väkiluvut vuonna Kunta kuuluu työssäkäyntialueeseen jos sen työllisestä työvoimasta vähintään 10 prosenttia pendelöi keskuskuntaan. (Tietojen lähde: Tilastokeskus)

5 Kuva 5. Työssäkäyntialueet ja niiden keskustaajamiin suuntautuvan työssäkäynnin osuus vuonna (Lähde: SYKE, Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa, taustamateriaali)

6 1.7. Asiointialueet Kuva 6. Asiointialueet vuonna (Lähde: SYKE, Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa, taustamateriaali)

7 1.8. Kaupunkitasoisten keskusten vaikutusalueet Kuva 7. Kaupunkitasoisten keskusten arvioidut vaikutusalueet Pirkanmaalla. Vaikutusalueet on arvioitu vähittäiskaupan kerrosalaan perustuen painovoimamallinnuksen avulla. (Lähde: Pirkanmaan palveluverkkoselvitys, Tietojen alkuperäinen lähde: SYKE ja Tilastokeskus.)

8 1.9. Kulkumuotojakauma Kuva 8. Yli 14-vuotiaiden kulkumuotojakauma Pirkanmaan liikennetutkimuksen kunnissa ja koko tutkimusalueella. (Lähde: Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012) Matkatyyppien jakauma Kuva 9. Matkatyyppien jakauma Pirkanmaan liikennetutkimuksen alueella. (Lähde: Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012)

9 1.11. Auton omistus Kuva 10. Asukkaiden jakautuminen autottomiin ja autollisiin talouksiin Tampereella ja ympäryskunnissa. (Lähde: Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012) Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Moottoripyörät Taulukko 3. Pirkanmaan ajoneuvokanta vuonna (Tietojen lähde: Tilastokeskus)

10 2. Liikennejärjestelmän kannalta keskeiset yhdyskuntarakenteen indikaattorit Liikennejärjestelmän kannalta keskeisiksi yhdyskuntarakenteen indikaattoreiksi on tunnistettu väestötiheys, taajamaväestön osuus ja eri joukkoliikennevyöhykkeillä asuvien määrä Väestötiheys Kuva 11. Väestön määrä 250m x 250m ruuduissa Pirkanmaalla vuonna (Tietojen lähde: YKR-aineisto, SYKE)

11 Kuva 12. Väestötiheys Tampereen ydinkaupunkiseudun taajamissa vuonna (Tietojen lähde: YKR-aineisto, SYKE) 2.2. Väestö taajamissa Väestö Kunta Taajamissa Alueilla, joilla min. 20 as/ha Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Taulukko 4. Väestö taajamissa ja tiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla vuonna 2012 perustuen YKR-aineiston 250*250 metrin ruututietoon. (Tietojen lähde: YKR-aineisto, SYKE)

12 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Väestö taajamissa Väestö haja-asutusalueella Kuva 13. Väestön osuus taajamissa ja haja-asutusalueilla Pirkanmaan kunnissa vuonna (Tietojen lähde: Tilastokeskus)

13 2.3. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Tampereen ydinkaupunkiseudulla Kuva 14. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Tampereen ydinkaupunkiseudulla vuosina 1990 ja (Lähde: Urban zone, Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet maankäytön ja liikenteen suunnittelumenetelmänä, 2013)

14 Kuva 15. Matkojen kulkutapajakauma yhdyskuntarakenteen eri osissa asuinpaikan vyöhykkeen mukaan Tampereella, ympäryskunnissa ja Valkeakoskella. (Lähde: Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012)

15 2.4. Väestömäärä joukkoliikennevyöhykkeellä Kuva 16. Väestö SYKE:n määrittämillä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä vuonna (Tietojen lähde: YKR-aineisto, SYKE)

16 Kuva 17. Pirkanmaan jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeet joukkoliikennetietoihin perustuen. (Tietojen lähde: YKRaineisto, SYKE ja Liikennevirasto 2013)

17 3. Liikennejärjestelmän seurantaindikaattorit Liikennejärjestelmän seurantaindikaattoreista tärkeitä ovat maanteiden ja rautateiden liikennemäärät sekä lentomatkustajien ja joukkoliikenteen käyttäjien määrät. Myös kuljetuksiin käytettyä rahoitusta seurataan. Onnettomuusmäärät puolestaan kuvaavat liikennejärjestelmän turvallisuutta Maanteiden liikennemäärät Kuva 18. Liikennemäärien muutoksia , keskimääräinen vuorokausiliikenne. (Tietojen lähde: Pirkanmaan ELYkeskus) Tampereen kaupunkiseudulla liikenne on kasvanut selvästi vuodesta 2000 vuoteen 2013 ja erityisesti kaupunkiseudun eteläosien voimistuminen näkyy liikennemäärissä. Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisissa tarkastelupisteissä liikenteen määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Raskaan liikenteen osuus vaihtelee paljon pisteittäin, mutta sen suhteellinen osuus pienentynyt.

18 3.2. Rautateiden liikennemäärät Kuva 19. Kaukoliikenteen matkustajamäärät vuonna (Lähde: Suomen rautatietilasto 2014) Rataosittaiset luvut osoittavat kuljetettuja nettotonneja (1000 tonnia). Kuva 20. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat vuonna (Lähde: Suomen rautatietilasto 2014)

19 3.3. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärät Kotimaan liikenne Kansainvälinen liikenne Yhteensä Kuva 21. Tampere-Pirkkalan lentoaseman matkustajamäärät vuosina (Tietojen lähde: Finavian liikennetilastot )

20 3.4. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Tampereen joukkoliikenteen alueella Taulukko 5. Tampereen joukkoliikenteen nousumäärät lipputyypeittäin vuonna (Lähde: Tampereen joukkoliikenne 2013) Taulukko 6. Tampereen joukkoliikenteen tunnusluvut vuonna 2013 ja aikasarjana vuoteen (Lähde: Tampereen joukkoliikenne 2013)

21 3.5. Seutulipun käyttö Taulukko 7. Pirkanmaan seutulippujen latausmäärät vuonna 2013 ja aikasarjana vuoteen (Lähde: Tampereen joukkoliikenne 2013) Vuonna 2013 Lempäälän ja Nokian asukkaat saattoivat laajentaa seutulippunsa yhdistelmälipuksi, jolla on mahdollista matkustaa bussien lisäksi myös junalla oman kotikunnan ja Tampereen välillä. Tällaista Seutu+VR-lippua myytiin vuonna 2013 yhteensä 611 kappaletta Koulukuljetukset Esikoulun kuljetukset Esiopetuksen oppilaat Peruskoulun matkaliput Peruskoulun oppilaat Lukion ja keskiasteen matkaliput Säännöllinen tilausliikenne linja-autolla Taksikuljetukset Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä- Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Taulukko 8. Opetustoimen kuljetusasiakkaiden määrä vuonna (Tietojen lähde: Pirkanmaan ELY-keskuksen katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013 ja Tilastokeskus)

22 3.7. Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 22. Pirkanmaalla tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vuosina (Tietojen lähde: Tilastokeskus) Kuolleet Loukkaantuneet Kuva 23. Pirkanmaalla tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä vuosina , kevyt liikenne. (Tietojen lähde: Tilastokeskus) Onnettomuudet Seuraukset Vuosi Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Kuolleet Loukkaantuneet Taulukko 9. Kevyen liikenteen onnettomuudet ja niiden seuraukset maanteillä Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 ja (Tietojen lähde: Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2012) 3 6

23 3.8. Joukkoliikenteen rahoitus Linjaautovuorot Taksivuorot Taksa-alennukset Palveluliikenne Yhteensä Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Pirkanmaa Taulukko 10. Avoimen joukkoliikenteen kuljetuskustannukset vuonna 2013, euroa. (Tietojen lähde: Pirkanmaan ELYkeskuksen katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013) Joukkoliikennerahoitus Runkoliikenne Paikallisliikenne Palveluliikenne Kaupunkiliput Seutuliput Työmatkaliput Yhteensä Vuonna ,5 0,1 0,0 0,0 1,3-3,0 Vuonna ,5 0,3 0,0 0,0 1,3-3,1 Taulukko 11. Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikennerahoitus vuosina 2009 ja 2011, milj. euroa. (Tietojen lähde: Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011)

24 3.9. Kuntien henkilökuljetuksiin käyttämä rahoitus / asukas Avoin joukkoliikenne Opetustoimi Sosiaalitoimi Yhteensä Yhteensä ( ) Osuus (%) / asukas Yhteensä ( ) Osuus (%) / asukas Yhteensä ( ) Osuus (%) / asukas Yhteensä ( ) Akaa , , , Hämeenkyrö , , , Ikaalinen , , , Juupajoki , , , Kangasala , , , Kihniö , , , Lempäälä , , , Mänttä-Vilppula , , , Nokia , , , Orivesi , , , Parkano , , , Pirkkala , , , Punkalaidun , , , Pälkäne , , , Ruovesi , , , Sastamala , , , Tampere , , , Urjala , , , Valkeakoski , , , Vesilahti , , , Virrat , , , Ylöjärvi , , , Taulukko 12. Pirkanmaan kuntien kuljetuskustannukset kuljetustyypeittäin asukasta kohti ( ), kokonaisuutena ( ) ja osuutena kaikista kuljetuskustannuksista (%) vuonna (Tietojen lähde: Pirkanmaan ELY-keskuksen katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013)

25 4. Lähteet Finavian liikennetilastot. https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/tilastot/ Julkisen liikenteen suoritetilasto Liikennevirasto Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna Liikennevirasto Pirkanmaan ELY-keskuksen katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan palveluverkkoselvitys. Pirkanmaan liitto. Julkaistaan vuonna Pirkanmaan väestö- ja työpaikkasuunnite Pirkanmaan liitto Suomen rautatietilasto Liikennevirasto SYKE, Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa. FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Toiminnalliset_alueet Tampereen joukkoliikenne, Kertomus vuoden 2013 toiminnasta. Tampereen joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus Kalenoja & Tiikkaja Tilastokeskus: Esi- ja peruskouluopetus. Moottoriajoneuvokanta. Tieliikenneonnettomuudet. Työssäkäyntialueet. Väestötiedot. Urban Zone, Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet maankäytön ja liikenteen suunnittelumenetelmänä. Seminaariesitys, Mika Ristimäki. Tampereen UZ Road Show YKR-aineisto. Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä. SYKE. Käytössä materiaalit Urban zone hankkeesta lisää: FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vy ohykkeet

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Sivu 46 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Raportti Luonnos MKH 2.12.2013 Teemme muutosta yhdessä Sivu 47 Pirkanmaan liitto 2013 MKH 2.12.2013 Kansikuvat Lentokuva Vallas

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite, kehitysskenaariot Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi - terveiset Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Tampereella 11.4.2008 Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen

Työpaikat. 21.10.2014 Leena Salminen Työpaikat 2012 1 Dialuettelo Dia 5 Tampereen työpaikat 1990 2012 Dia 6 Väestö, työllinen työvoima ja työpaikat 1990-2012 Dia 7 Tampereen työpaikat toimialoittain 2012 Dia 8 Tampereen työpaikat työanantajasektorin

Lisätiedot

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Työpaikka-alueet 2040 Sisällys 1. Johdanto 6 1.1. Selvityksen tavoitteet ja viitekehys 6 1.2. Valmisteluprosessin kuvaus 7 2. Pirkanmaan elinkeinorakenne

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

TURUN SEUDUN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA

TURUN SEUDUN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Raportteja 96 2012 TURUN SEUDUN TURVALLISEN JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Jaakko Klang Hanna Reihe Terhi Svenns Johanna Nyberg Teemu Kinnunen Sisältö Raportteja 96 2012 turun seudun turvallisen

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla

Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla Matkailun taloudelliset vaikutukset Pirkanmaalla vuonna 2008 Välitön matkailutulo Milj. vuonna 2008 Tampereen seutu 551 Ylä-Pirkanmaa 32 Kaakkois-Pirkanmaa 14 Etelä-Pirkanmaa 34 Lounais-Pirkanmaa 22 Luoteis-Pirkanmaa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH

VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040. Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 1 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT 2040 Luonnos väestön, asumisen ja työpaikkojen kehityksestä vuoteen 2040 Heinäkuu 2012/AH 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 Ysikentän ajattelumalli tulevaisuuden kehitysvaihtoehtojen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

V A K K A - S U O M E N

V A K K A - S U O M E N V A K K A - S U O M E N l i i kennejär j e s t e l m ä - s u u n n i t e l m a U u s i k a u p u n k i L a i t i l a P y h ä r a n t a K u s t a v i Ta i v a s s a l o V e h m a a M i e t o i n e n V a

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 11.11.2009 Matias Ansaharju lkm 120 000 110 000 100 000 90 0 00 80 0 00 70 0 00 60 0 00 50 0 00 40 0 00 30 0 00 20 0 00 10 0 00 0 Muut os, lk m 7 0 00 6 0 00 5 0 00

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI 2009-2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI 2009-2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANTARAPORTTI 2009-2012 A203 * 2012 Sisällysluettelo KUVA- JA LÄHDELUETTELO...3 JOHDANTO...5 ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENTEEN MUUTOS...7 PÄIJÄT-HÄMEEN MUUTOS JA NYKYTILA

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla

Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Luonnonkiviainesten ja niitä korvaavien uusiomateriaalien käyttö Pirkanmaalla Satu Routa-Lindroos ja Nina Nenonen 11.6.2014 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan POSKI-hanke Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-323-5

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä.

Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. 1 Käsitteitä Kaupunkiliikenteellä tarkoitetaan Tampereen kaupungin sisällä toimivaa joukkoliikennettä. Lipputuloperusteisella liikenteellä tarkoitetaan yritysvetoista, lipputuloilla harjoitettavaa liikennettä,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Urban Zone Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet TUTKIMUSRYHMÄ Suomen ympäristökeskus SYKE, Rakennetun ympäristön yksikkö: Mika Ristimäki, Maija Tiitu, Ville Helminen, Antti Rehunen, Panu Söderström Tampereen

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot