Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!"

Transkriptio

1 Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!

2 Ajankohtaista Datahub-projektista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuus Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Pasi Aho

3 Fingridin Datahub-projekti: kohti sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtoa

4 Polkumme tähän mennessä... 09/2013 Uusi sähkömarkkinalaki, vastuu tiedonvaihdon kehittämisestä 01/2014 Selvitys keskitetystä tiedonvaihdosta alkaa 12/2014 Loppuraportti, TEM käynnistää kuulemisen Fingrid ryhtyy toteutustyöhön 12/2015 Kuvaus Datahub prosesseista Tänään 01-09/2013 Taustatyöt 12/2013 Yhteisymmärrys selvitystyön aloittamisesta Suomessa 04/2014 Väliraportti 02/2015 Alan toimijoilta hyväksyntä loppuraportin ehdotukselle Datahubista 09/2015 Kuvaus nykyisistä prosesseista

5 Datahubin päätoiminnallisuudet Mittaustietojen tallennus ja välitys Asiakas- ja käyttöpaikka -tietojen tallennus ja välittäminen Yhdenmukaisten markkinaprosessien toteutus Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Avoimet rajapinnat kolmansia osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta Viranomaisraportointi v Testaus- ja sertifiointipalvelu Jakeluverkonhaltijan ja sähkön myyjän lakisääteinen kulutustietojen raportointi Master Data

6 Projektin eteneminen Tänään

7 Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvattiin nykyiset prosessit ja varmistettiin niiden syvä ymmärtäminen Sen jälkeen työ jatkui tarvittavien prosessien määrittelemisellä Datahubympäristöön Määrittelytyö ja kaikki projektin vaiheet tehdään tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa

8 Prosessityön eteneminen Fingridin projektitiimi tekee alan toimijoiden ja teknisen ryhmän kommenteista yhteenvedon seuraaviin työpajoihin 5. Kommenttien yhteenveto 1. Prosessiryhmien työpajojen suunnittelu Fingridin projekti-tiimi suunnittelee ja valmistelee työpajat ja niissä käsiteltävien markkinaprosessien määrittelymateriaalit 2. Prosessiryhmien työpajat sähkönmyyjien ja jakeluverkon haltijoiden työpajat kokoontuvat kahden viikon välein alan toimijat voivat kommentoida dokumentteja viikon ajan niiden julkaisusta 4. prosessityön dokumenttien kommentointi 3. Työpajoissa käsiteltyjen aiheiden jatkokehitys ja dokumentointi dokumentit julkaistaan työpajan pitämistä seuraavan viikon perjantaina Teknisen ryhmän työpaja joka toinen viikko

9 Toimialan asiantuntijaryhmät ovat keskeisessä roolissa prosessityössä Tarja Juntunen Loiste Sähkönmyynti Oy Kirsi Kuusisto Helen Oy Vesa Mäkilä Satapirkan Sähkö Oy Riitta Vaissalo Fortum Markets Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Kaisa Ylipeura Energiapolar Oy Sähkönmyyjät Kristian Finell Herrfors Net Ab Jari Jaakola Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Jari Rusanen Loiste Sähköverkko Oy Elina Säiläkivi Caruna Oy Jakeluverkon haltijat

10 Tekninen asiantuntijaryhmä aloittanut tekninen ryhmä määrittelee tekniset kuvaukset prosessityöryhmien kuvaamien liiketoimintaprosessien ja tietomallien mukaisesti. Työn tuloksena syntyy tekninen Datahubin tiedonvaihtoa kuvaava dokumentaatio, joka annetaan myös toimialalle kommentoivaksi. v Jari Arve Satapirkan Sähkö Oy Ari Hallikainen Enoro Oy Jari Hirvonen Fingrid Oyj Mikko Horsmanheimo Caruna Oy Arttu A. Lahtinen Fortum Markets Oy Joni Räsänen Tieto Oyj Merja Toikko Enfo Zender Oy

11 Seurantaryhmä Projektin onnistumisen kannalta tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää. Tehtävää tukemaan perustetaan koko projektin ajaksi seurantaryhmä. Seurantaryhmä seuraa tiiviisti projektin etenemistä ja antaa näkemyksiä toimialaan/sidosryhmiin liittyvissä asioissa Ryhmä edesauttaa projektin tavoitteiden saavuttamisessa ja lisää sidosryhmien tietoisuutta projektin etenemisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö/ Arto Rajala Energiavirasto/ Suvi Lehtinen Energiateollisuus ry/ Markus Piispanen Suomen ElFi Oy/ Pasi Kuokkanen Sähkön myyjien edustajat: Fortum Markets/ Timo Liiri Oulun Energia/ Jari Pirkola Energiamyynti Suomi/ Jukka Hormaluoma Jakeluverkkoyhtiöiden edustajat: Elenia/ Ville Sihvola PKS Sähkönsiirto/ Maria Kähkönen Vaasan Sähköverkko/ Jaakko Yliaho Paikallisvoima ry/ Mikko Rintamäki Fingridin edustajina ryhmässä toimivat puheenjohtajana Pasi Aho ja sihteerinä Marjut Puukangas

12 Tehdyt kuvaukset luovat edellytykset jatkotyölle Liiketoimintaprosessien tarpeet tiedonvaihdolle Tiedonvaihdon tekniset kuvaukset Fingrid voi edetä Datahub tietojärjestelmän hankinnassa Toimialan yritykset voivat edetä omissa suunnitelmissaan D A T A H U B

13 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen" Toiminnalliset ja tekniset määrittelyt Tietojärjestelmähankinnan käynnistäminen Migraatiotyön käynnistyminen Datahubiin liittyvät lainsäädäntömuutokset/lisäykset Vahvaa viestintää alalle: miten Datahubin tuloon pitäisi valmistautua ja varautua? 2016

14 Migraatiosta Tarvittava datasisältö on nyt määritelty Mitä voidaan tehdä jo heti? ei aiheuteta "enempää siivottavaa" datasisältöön Mitkä otettava huomioon tulevissa järjestelmämuutoksissa? Fingridin lähiajan toimenpiteet: migraatiosuunnitelma uusi työryhmä: toimialana edustajat tiedonlaatu- ja konversiotyöhön lisäresurssi rekrytoinnissa Tulee näkymään toimialan yrityksissä jo tämän vuoden aikana => kannattaa valmistautua!

15 Overordnet tidsplan test og migrering Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 DATAVASK OG MIGRERING M Grunnleggende datavask Uttrekk grunndata M M M M Kontinuerlig datavask og datavedlikehold M Pilot migrering Inkrementell migrering Elhub GO-LIVE SYSTEMTILPASNING / TEST Systemtilpasning Systemsertifisering Edielportal Systemgodkj. Elhub Aktørsert. Edielportal Aktørgodkjenning Elhub

16 Datahub -tietojärjestelmätoteutuksen vaiheet ja aikataulu 11/ /2016 Markkinakartoitus Markkinakartoituksessa kerätään tietoa tuotteista ja toimijoista ja lisätään tietoisuutta hankkeesta. Q2/2016 Julkisen hankinnan käynnistäminen Julkinen hankinta arvioidaan käynnistettävän HILMA/TED:ssa rajoitetulla menettelyllä. Q3/2016 Alustava tarjouspyyntö Hankintaprosessi jatkuu jatkoon valituiden hakijoiden kanssa. Alustava v tarjouspyyntömateriaali toimitetaan vain valituille hakijoille. Q1/2017 Lopullinen tarjouspyyntö Hankinnan viimeinen vaihe jonka lopuksi tehdään hankintapäätös. Q3/2017 Projekti Sopimus valitun hakijan kanssa on allekirjoitettu ja tietojärjestelmän toimitusprojekti alkaa..

17 Datahub projektin keskeiset menestystekijät Lainsäädäntötyön valmistuminen - sisältö - aikataulu Toimialan muutokset ja valmius toimia Datahubia vasten - tekninen valmius - aikataulu Tiedon eheys ja oikeellisuus Datahub IT järjestelmätoimituksen onnistuminen - kustannukset - aikataulu Datahubin hyväksyttävyys

18 Mitä tapahtuu muualla? ver /2016 ver /2017 ver coming data hubs ver

19 Välittää. Varmasti.

20 Prosessityö, tietomalli ja tietosuoja Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu, ja Jyväskylä Minna Arffman

21 Prosessityö

22 KOKONAISDOKUMENTAATIO Prosessityö Alustava tietomallikuvaus Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpito 2.10 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Mittaustietojen hallinta ja taseselvitys Sopimusprosessit Laskutukseen vaikuttavien tietojen välitys, valtuutuskäsittely, tulevaisuuden näkymät ja järjestelmän saavutettavuus 11.12

23 Prosessityö Kokonaisdokumenttiin kommentit ja kuvaus mahdollisesta muutosehdotuksesta mennessä. Prosessiryhmät kokoontuvat käsittelemään saadut kommentit ja viimeistelemään dokumentin. Tekninen kuvaus valmistuu kommenteille heti, aikaa kommentoida asti Lopullinen dokumentaatio vko 11 ( ) + käännöstyö

24 Liiketoimintaprosessien projektin aikaisten muutosten käsittely Seurantaryhmä Tekninen työryhmä Tiedonvaihdon kehitysryhmä Prosessityöryhmä Vähittäismarkkinoiden kehitysryhmä TEM FG Ala EV

25 Tietomalli ja tietosuoja

26 Tietomalli Datahub-prosessien määrittämisen yhteydessä kartoitettiin toimijoiden liiketoiminnassa tarvitsema tieto, joka tulee vaihtaa myyjien, jakeluverkonhaltijoiden ja 3.osapuolien välillä. Entistä kattavampi tietosisältö nykyiseen tiedonvaihtoon verrattuna. Määriteltiin Datahubin tietomalli jossa kuvataan markkinaprosessien kannalta tärkeimmät tietojoukot ja niiden suhteet toisiinsa. Myöhemmin valmistuvien rajapintakuvausten yhteydessä tullaan julkaisemaan päivitetty tietotaulukko (ns. datastandardi), jossa kuvataan kunkin attribuutin tarkempi määrittely.

27 Datahubin käsitemalli

28 Käsitteet tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja Ihmisten yksityiselämän suojaa, johon kuuluvat myös muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä (tietosuojavaltuutetun sanasto) Tietoturva Minkä tahansa tiedon (teknistä) suojaamista; Esim. "tietojen salassapitovelvollisuuden ja käyttörajoitusten noudattamiseksi sekä tietojen saatavuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamiseksi toteutettavia hallinnollisia, teknisiä ja muita toimenpiteitä ja järjestelyjä (VNA tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa /681) Tietoturvan määritelmässä keskeistä käsiteet salassapito, eheys ja saatavuus Tietoturva on välttämätön osa tietosuojan toteuttamista.

29 Henkilötietolaissa käytettyjä määritelmiä Henkilötieto Datahub sisältää henkilötietoja Henkilörekisteri Datahub on henkilörekisteri Henkilötietojen käsittely Datahubissa käsitellään henkilötietoja

30 Tietojen tallennus ja käsittely Tietoja tallennetaan Datahubiin osapuolten liiketoimintaprosessien tarpeiden mukaisesti Kerättävien henkilötietojen minimointi Suunnitelmallisuus; käyttötarkoitus, keräämistapa, luovutukset Jokaisen kerätyn tiedon osalta asiallinen tarkoitus/peruste oltava olemassa

31 Tietojen tallennus ja käsittely Jokaisen käsittelytapahtuman oltava lainmukainen ja perusteltu; kohdistuttava vain tuolloin välttämättömiin tietoihin käsittelyn minimointi Tietojen oikeellisuus, korjaamisvelvollisuus Säilytysajan rajaaminen käyttötarkoituksen kannalta välttämättömään ajanjaksoon

32 Tietojen tallennus ja käsittely Selkein käsittelyperuste tiedoille on lakisääteisyys Tietosuojakysymykset merkittävässä asemassa Datahubia koskevassa lainvalmistelutyössä!

33 Tietojen säilytys Mittaustietojen säilytysaika Datahubin tietokannassa on kuusi vuotta ohjaa myös muiden prosessien kannalta tietojen säilytystä Asiakkaan sopimuksen päättyessä, poistuvat asiakas ja sopimustiedot Datahubin operatiivisesta tietokannasta myös kuuden vuoden ajanjakson jälkeen Mittaustiedoista tullaan kuitenkin säilyttämään anonymisoitua tilastotietoa kuuden vuoden jälkeenkin.

34 Fingrid välittää. Varmasti.

35 Asiakas ja käyttöpaikkatietojen käsittely/ Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

36 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen käsittely

37 Käyttöpaikkatietojen käsittely Miten tehdään? Vastuu käyttöpaikkatiedon ylläpidosta on jakeluverkonhaltijoilla Tarvittaessa myyjä ehdottaa muutoksia, jotka jakeluverkonhaltija päivittää Datahubiin Kulutus- ja tuotantokäyttöpaikat voidaan käsitellä erillisinä käyttöpaikkoina, mutta Datahub tulee mahdollistamaan samassa fyysisessä paikassa sijaitsevien käyttöpaikkojen linkittämisen yhteen Mikä muuttuu? Myyjä näkee nykyistä kattavammat käyttöpaikkatiedot Datahubista sopimusta tehdessään Käyttöpaikkatietojen esittäminen muuttotilanteessa: Kp-tunnus ja osoite (mitkä jo nyt kp-rekisterissä) käyttöpaikan tila tieto etäkytkettävyydestä tieto onko kp:lle tulossa uusi sopimus tulevaisuuteen Käyttöpaikat voidaan luoda aiemmassa vaiheessa Datahubiin (esim. uusi vielä mittaroimaton kohde) parempi asiakaspalvelu

38 Käyttöpaikkatietojen käsittely Käyttöpaikkatiedot Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan osoite Mittausalue Ohjattava kuorma (tuotanto) Varastolaite (tuotanto) Tuotantolaite (tuotanto)

39 Käyttöpaikkatietojen käsittely Käyttöpaikan elinkaari ja mahdolliset tilat sen aikana

40 Käyttöpaikkatietojen käsittely Käyttöpaikan tilat Tila Sopimusten solmiminen Toimituksen aloitus Rakenteilla Voidaan solmia Ei voida aloittaa Tilanne käyttöpaikalla Mittaroimaton Liittymä ylläpidolla Kytketty Voidaan solmia Voidaan aloittaa Perustila sähköt kytketty Katkaistu Voidaan solmia Voidaan aloittaa Perustila sähköt ei kytketty Poistettu käytöstä Ei voida solmia Ei voi aloittaa Liittymä purettu

41 Käyttöpaikan luonti Käyttöpaikka luodaan Datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta Käyttöpaikan tilatieto määrittelee minimivaatimuksen tallennettavalle tiedolle

42 Käyttöpaikan tietojen päivitys Jakeluverkonhaltija päivittää tietoja omaan järjestelmäänsä Muuttuneet tiedot ilmoitetaan käyttöpaikkaan liittyville muille osapuolille

43 Käyttöpaikan tietojen päivityspyyntö myyjältä Myyjä voi pyytää tietojen päivitystä omalla pyyntötapahtumalla Myyjällä tulee olla oikeudet käyttöpaikkaan

44 Käyttöpaikan poistaminen käytöstä Jakeluverkonhaltija poistaa käyttöpaikan pysyvästi käytöstä, minkä jälkeen sopimuksia ei voida käyttöpaikalle enää solmia

45 Asiakastietojen käsittely Miten tehdään? Tietojen tehokkaan käsittelyn ja monipuolisten palveluiden tarjoamiseksi asiakas tullaan luomaan Datahubiin vain yhteen kertaan vaaditaan yksilöllinen tunniste (hetu, y- tunnus) Vastuu asiakastiedon ylläpidosta on myyjillä JVH voi ehdottaa muutoksia asiakastietoon, jotka myyjä päivittää Mikä muuttuu? Asiakastiedossa oltava yksilöivät tunnisteet (hetu, y-tunnus, yhdistystunnus) myös osapuolten järjestelmissä Asiakkaat tulee pystyä yksilöimään

46 Asiakastietojen käsittely asiakas 1 asiakas 2 Sopimus 1 Sopimus 2 Asiakas on vain yhteen kertaan Datahubissa Asiakkaalla voi olla useampia sopimuksia Mikäli sopimus on useamman asiakkaan nimissä, perustetaan jokainen omaksi asiakkaaksi ja liitetään sopimukseen

47 Asiakastietojen käsittely Asiakastiedot Datahubissa kuluttaja yritys yhteystiedot osoitetiedot

48 Asiakastiedon luonti Asiakas luodaan aina Myyjän toimesta sopimustapahtuman ilmoituksessa Mikäli ilmoitettavan sopimuksen asiakasta ei löydy Datahubista, luodaan se Datahubiin. Erillistä asiakkaan luonti tapahtumaa ei ole

49 Asiakastietojen päivitys - myyjä Myyjä päivittää asiakastietoja Myyjällä täytyy olla tulevaisuuteen ilmoitettu, voimassaoleva tai enintään 6 viikkoa sitten päättynyt sopimus asiakkaan kanssa Asiakkaan päivitetyt tiedot viedään Datahubiin välittömästi, kun ne on myyjän järjestelmään päivitetty

50 Asiakastietojen päivityspyyntö - jakeluverkonhaltija Asiakas ilmoittaa päivitystarpeen jakeluverkonhaltijalle Jakeluverkonhaltija voi pyytää myyjää päivittämään tiedot Päivityspyyntö välitetään myyjälle, joka on viimeisenä tehnyt sopimuksen asiakkaan kanssa

51 Asiakastiedon poisto Asiakastietoja ei poisteta Datahubista osapuolten toimesta. Asiakastieto poistuu, kun tiedolle ei enää ole tarvetta Mittaustietojen osalta määritelty voimassaoloajaksi 6 vuotta -> asiakastiedot oltava Datahubissa saman ajan

52 Asiakas ja käyttöpaikkatietojen haku Myyjällä, jakeluverkonhaltijalla ja 3.osapuolella oikeus hakea tietoja asiakkaan valtuuttamana tai oman sopimuksensa puitteissa Jakeluverkonhaltijalla oikeus omien mittausalueiden käyttöpaikkoihin ja sitä kautta oikeudet verkkosopimukseen liitettyyn asiakkaaseen

53 Käyttöpaikkatunnuksen selvittäminen Myyjä hakee käyttöpaikan tunnuksen osoitteen perusteella. Myyjä tarvitsee käyttöpaikan tunnusta, jotta pystyy hakemaan tarkemmat käyttöpaikka ja asiakastiedot Datahubista.

54 Oikeudet tietoihin Asiakas- ja käyttöpaikkatietoihin on oikeudet asiakkaan käyttöpaikan myyjällä sopimuksen voimassaoloajalta käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalla asiakastietoon oman verkkosopimuksen ajalta omien käyttöpaikkojen tietoihin asiakkaan valtuuttamalla taholla riippuen annetusta valtuutuksesta voi olla myyjä, jakeluverkonhaltija tai 3.osapuoli

55 Valtuutukset Asiakkaan antamat valtuutukset (1) asiakas ja käyttöpaikkatietoihin Datahubin osapuolten toisilleen antamat valtuutukset roolin mukaiset tehtävät myyjän antamat valtuutukset (2) jakeluverkonhaltijan antamat valtuutukset (3)

56 Valtuutukset Asiakkaan antamat valtuutukset käyttöpaikkakohtaisia Valtuutusten voimassaoloaika maksimissaan 2 vuotta käyttötarkoituksesta riippuen Valtuutus ilmoitetaan erillisellä tapahtumalla Datahubiin Kaikki valtuutettavat oltava Datahubiin rekisteröityneitä osapuolia Osapuolten väliset valtuutukset annetaan roolikohtaisesti.

57 Asiakkaan pääsy omiin tietoihin Asiakkaan pääsy omiin tietoihin mahdollistetaan sähkön myyjän ja/tai jakeluverkonhaltijan portaalin kautta Asiakas voi katsoa mille yrityksille ja mille ajalle on valtuutuksia antanut Asiakas voi muuttaa antamiaan valtuutuksia Asiakas näkee kaikki käyttöpaikkansa ja niiden kulutustiedot riippumatta verkkoyhtiöstä tai myyjästä

58 Katkaisu- ja kytkentäprosessit

59 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Miten tehdään? Datahub välittää myyjän katkaisu- ja kytkentäpyynnöt jakeluverkonhaltijalle. Jakeluverkonhaltija ilmoittaa suoritetuista katkaisu- ja kytkentätoimenpiteestä Datahubiin, jolloin tieto välitetään käyttöpaikan myyjälle. Sopimusprosessien yhteydessä erillistä pyyntötapahtumaa ei ole Mikä muuttuu? Kattavammat käyttöpaikkatiedot Datahubissa auttavat myyjää ajoittamaan kytkentä-/katkaisupyynnöt parempi asiakaspalvelu Mittaustietoa ei toimiteta katkaisujen / kytkentöjen yhteydessä (erillinen haku Datahubista) Myyjän ei tarvitse erikseen vahvistaa pyyntöjä Linkki jakeluverkonhaltijan palveluhinnastoon Datahubissa -> kytkentäajat ja -hinnat

60 Katkaisupyynnöt Myyjä ilmoittaa käyttöpaikan toimituksen katkaisupyynnön Datahubiin josta se välitetään käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalle Pyyntö tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen toivottua katkaisupäivämäärää

61 Kytkentäpyynnöt Myyjä ilmoittaa käyttöpaikan toimituksen kytkentäpyynnön Datahubiin josta se välitetään käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalle Jakeluverkonhaltijan vastuulla edelleen turvallisen kytkennän varmistaminen omien prosessiensa mukaisesti

62 Katkaisutapahtumat Jakeluverkonhaltija ilmoittaa tapahtuneesta käyttöpaikan sähköjen katkaisusta Datahubiin Jakeluverkonhaltija katkaisee käyttöpaikan sähköt esimerkiksi, kun käyttöpaikka on ilman myyjää käyttöpaikalla suoritetaan saneeraustöitä asiakas jättää jakeluverkonhaltijan laskut maksamatta asiakas pyytää sähköjen katkaisua jakeluverkonhaltijalta myyjä pyytää katkaisua

63 Kytkentätapahtumat Jakeluverkonhaltija ilmoittaa tapahtuneesta käyttöpaikan sähköjen takaisinkytkennästä Datahubiin

64 Jakeluverkonhaltijan ilmoitus kytkennän tai katkaisun viivästymisestä Jakeluverkonhaltija vastaa myyjän kytkentä- tai katkaisupyyntöön, että toimenpide ei onnistu pyydetyllä päivämäärällä Ilmoitetaan viimeistään myyjän pyytämää kytkentä- tai katkaisupäivämäärää seuraavana arkipäivänä

65 Fingrid välittää. Varmasti.

66 Mittaustiedot Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Elina Säiläkivi, Jari Rusanen ja Tomi Mäkelä

67 Osapuoli Datahub Jakeluverkonhaltija Mittaustiedon ylläpitotapahtumat DH Mittaustiedon ylläpitoprosessit DH Mittaustiedon toimitus DH Mittaustiedon välitys DH Mittaustiedon toimitus DH Muistutus mittaustiedon toimituksesta DH Mittaustiedon haku DH Mittaustiedon haku - myyjä DH Mittaustiedon haku - JVH DH Mittaustiedon haku - 3. osapuoli

68 Mittaustietojen käsittely, johdanto Miten tehdään? Mittaustiedot aina tuntitasolla Lukemamittaukset arvioon perustuen Tuntimittaukset sellaisenaan Vakiotehokohteet tasainen aikasarja Datahubiin ilmoitetaan ainoastaan yksi (summa-) aikasarja per käyttöpaikka Nykymallin mukainen statuskäsittely ja mittaustiedon tarkkuus Jakeluverkonhaltijalla säilyy edelleen vastuu mittauslaitteistosta ja mittauksen oikeellisuudesta Mittaustiedot säilytetään 6 vuotta Mikä muuttuu? Mittaustiedot välitetään osapuolille Datahubin kautta Datahubiin rakennetaan tarkastuksia, joiden avulla verkonhaltijalle lähetetään tietoa mittaustietojen puutteista tai selkeistä virheistä Lukematietoja ei välitetä, ainoastaan tuntitehoja

69 Mittaustietojen käsittely, tietorakenne

70 Mittaustietojen käsittely, mittaustiedot Datahubiin voi ilmoittaa ja hakea mittausarvot haluamallaan yksiköllä (Wh, kwh, MWh, GWh tai Varh, kvarh, MVarh, GVarh) Käsitellään ainoastaan positiivia (pl. rajapistemittaukset) arvoja ja Suomen virallisessa ajassa Lukemamittaukset vuosikäyttöarvioon perustuen ja käyrällä 1 Mittaroimattomat vakiotehokohteet vakioteholla Mittaustietoihin ei tule lisää tietokenttiä nykytilanteeseen nähden Mittaustietoja toimitetaan joka päivä sekä vain uudet ja muuttuneet arvot Datahub tukee audit-trail toimintoa eli kaikki mittaustietoihin tehdyt muutokset tallennetaan historiatietoihin.

71 Mittaustietojen käsittely, toimituksen aikarajat 13:00 D-13 päivän taseselvitystiedot esettille 09:00 D-13 päivän mittaustiedot välitetty datahubiin 23:59 Alustavat mittaustiedot ilmoitettu datahubiin edellisen päivän osalta 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 12:30 Taseselvityslaskennat laskettu 11:00 Alustavat toissapäivän taseselvitystiedot esettille

72 Mittaustietojen käsittely, validoinnit ja valvonta Vastuu mittaustietojen validoinnista on jatkossakin jakeluverkonhaltijalla. Datahub validoi ainoastaan negatiivisia ja käyttöpaikkojen osalta ylisuuria arvoja Valvonnat ja muistutukset: toimituspäivän (edellisen päivän) alustavia mittaustietoja ei ole vuorokauden vaihteeseen mennessä lainkaan ilmoitettu puuttuva-statuksella olevat tiedot on jätetty arvioimatta 5 päivää toimituksesta tai taseikkunan sulkeutumisen jälkeen on jäänyt mittaustietoja epävarmoilla statuksilla. Myyjien ei tarvitse karhuta tietoja verkoilta

73 Mittaustietojen korjaukset Jakeluverkonhaltijan tulee korjata virheelliset mittaustiedot Datahubiin koko sille ajalle, jolle mittaustietoa Datahubissa säilytetään (6 vuotta) Korjatut mittaustiedot välitetään kaikille mittaustietoon oikeutetuille osapuolille näiden oikeuksien mukaisesti Tämän myötä osapuolet voivat saada korjattua mittaustietoa koko siltä ajalta, mitä mittaustietoa Datahubissa säilytetään Mittaustietojen korjaukseen voi liittyä asiakkaan laskutuksen korjausta, jos asiakasta on jo laskutettu virheellisen tiedon perusteella Noudatetaan ET:n ohjeistusta (Energiateollisuus ry, ) myös jatkossa. Jakeluverkonhaltija tiedottaa myyjille erikseen ajan, jolta näiden tulee korjata oma laskutuksensa asiakkaan kanssa. Mittaustietojen korjaukset huomioidaan myös tasevirheiden korjauksessa.

74 Loissähkömittaukset Datahub välittää loissähkön mittaustietoja, mutta mitään logiikkaa tai muuta käsittelyä ei rakenneta Jakeluverkonhaltijalla ei ole velvoitetta ilmoittaa loissähkötietoja Validointina ainoastaan negatiiviset arvot Käyttöpaikalle lisätään tietokenttä "loissähköt saatavilla", josta myyjä tietää hakea Datahubista loissähkötietoja. Muita tietokenttiä datahubiin ei loissähkön osalta lisätä

75 Rajapiste- ja tuotantoyksikön mittausten käsittely Rajapisteiden ja tuotantoyksiköiden mittaustiedot tarvitaan Datahubiin jakeluverkonhaltijan taseselvityksen laskemiseksi Näiden mittaustiedot ilmoitetaan kuten muutkin mittaustiedot Rajapistemittaustietoja ei voida kuitenkaan korjata taseikkunan ulkopuolella olevalle ajalle Rajapistemittaustietojen ilmoitus Datahubiin on mittauspisteen mittausvastuullisen velvollisuus

76 Tiedonvaihto mittausilmoituksessa Mittausvastuullinen on kerännyt ja validoinut mittaustiedot ja ilmoittaa nämä Datahubiin Tiedot välitetään näihin oikeutetuille osapuolille

77 Jakeluverkonhaltijan mittaustiedonilmoituksessa antamat tiedot

78 Tiedonvaihto mittaustiedon haussa Myyjä, jakeluverkonhaltija tai 3.osapuoli hakee mittaustietoa Datahubista erillishaulla Hakua voi halutessaan rajata mittausalueen, käyttöpaikan, rajapisteen tai tuotantoyksikön tunnuksella Tietoa voi hakea haluamallaan yksiköllä ja aika-askeleella* haluamaltaan aikaväliltä Oletusarvoisesti kaikki Datahubiin ilmoitetut uudet ja muuttuneet mittaustiedot välitetään tietoihin oikeutetuille osapuolille erillishakua voi käyttää tämän lisänä Erillishaku toimii asynkronisesti ja muut prosessit priorisoidaan *palautettava aika-askel ei voi olla lyhempi kuin millä tarkkuudella tieto on Datahubiin tallennettu

79 Tiedonvaihto mittaustiedon muistutuksessa Datahub muistuttaa mittausvastuullista mittaustiedoista olevista puutteista (esimerkiksi tietoja ei toimitettu tai arvioitu) Mittauspisteen tunnus ja aikaväli, jolle on validointivirheitä

80 Fingrid välittää. Varmasti.

81 Sopimusprosessit Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

82 Sopimusprosessit

83 Sopimusprosessi

84 Sopimusprosessi Asiakastietojen kysely Verkkosopimuksen vahvistus Käyttöpaikan sähköjen kytkentä Käyttöpaikkatietojen kysely Verkkosopimus- "aihio" Sopimustietojen tarkistus Sopimuksen luonti (+ asiakastiedon luonti)

85 Uuden sopimuksen ilmoitus Miten tehdään? Sopimuksen ilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa onko kyseessä muutto vai myyjän vaihto -> Datahubin validoinnit tekevät päättelyn Sopimuksen päättämiseen ilmoitettava onko ulosmuutto (vaikuttaa jakeluverkonhaltijan prosesseihin) Sopimuksen teon aikarajat nykyisen kaltaiset Takautuvia ilmoituksia ei sallita Pientuotannon ostosopimus samalla prosessilla kuin myyntisopimus Liittymissopimuksia ei tuoda Datahubiin Mikä muuttuu? Uusi syytieto 'sopimuksen vaihto' nykyisen muuton ja myyjän vaihdon lisäksi Sopimusta tehdessä syytä ei tarvitse ilmoittaa Määräaikaisuudesta ilmoitetaan uudelle myyjälle 90 vrk:n mukaan (aiemmin 30 vrk)

86 Uuden sopimuksen syyt 'Sisäänmuutto' tilanteissa, joissa asiakas tekee uuden sopimuksen uudelle käyttöpaikalle 'Myyjän vaihto' tilanteissa, joissa asiakas tekee uuden myyntisopimuksen uuden myyjän kanssa nykyiselle käyttöpaikalle Uusi syy 'Sopimuksen vaihto' tilanteisiin, joissa myyjä eikä asiakas vaihdu

87 Uuden sopimuksen ilmoitus tietojen tarkistus Selvitetään asiakkaan ja käyttöpaikan tilanne onko käyttöpaikka Datahubissa? onko käyttöpaikka sellaisessa tilassa, että sopimus voidaan tehdä? onko asiakasta Datahubissa? jos ei asiakas luodaan tässä prosessissa Asiakastietojen kysely Käyttöpaikkatietojen kysely

88 Uuden sopimuksen ilmoitus sopimustietojen tarkistus Selvitetään asiakkaan ja käyttöpaikan sopimuksen tilanne onko asiakkaalla voimassaoleva myyntisopimus käyttöpaikalle? estääkö nykyinen sopimus uuden sopimuksen teon? onko käyttöpaikalle ilmoitettu vanhan sopimuksen päättäminen? onko käyttöpaikalle ilmoitettu uusi sopimus alkavaksi toiselle päivälle? tarvitaanko uutta verkkosopimusta? Asiakastietojen kysely Käyttöpaikkatietojen kysely Sopimustietojen tarkistus

89 Uuden sopimuksen ilmoitus sopimuksen luonti Kun tarkistetut tiedot ovat kunnossa, luodaan sopimus Datahubiin Uusi asiakas luodaan samassa yhteydessä. Asiakastietojen kysely Käyttöpaikkatietojen kysely Sopimustietojen tarkistus Sopimuksen luonti (+ asiakastiedon luonti)

90 Uuden sopimuksen ilmoitus Sopimuksella ilmoitettavat tiedot Sopimuksen tiedot Asiakas Laskutusosoite Yhteyshenkilö/ yhteystiedot

91 Uuden sopimuksen ilmoitus - sääntöjä Uusi myyntisopimus voidaan ilmoittaa alkavaksi kuluvalle päivälle tai ennen 14 vrk aikarajaa aina, kun käyttöpaikka on ilman myyjää Sisäänmuutto tulee ilmoittaa viimeistään kuluvana päivänä ja aikaisintaan 90 vuorokautta ennen sopimuksen alkamispäivää. Muissa kuin kahdessa aiemmassa tilanteessa uusi myyntisopimus on ilmoitettava vähintään 14 vuorokauden päähän ja aikaisintaan 90 vuorokautta ennen sopimuksen alkamispäivää Onnistuneesti Datahubiin ilmoitettu uusi myyntisopimus päättää automaattisesti voimassa olevan myyntisopimuksen uuden myyntisopimuksen alkamispäivää edeltävälle päivälle Käyttöpaikalla oleva määräaikaisuuden tai poikkeavat irtisanomisehdot sisältävä myyntisopimus estää voimassaolonsa mukaisesti uudet myyntisopimukset, joissa asiakkaat ovat täysin samat kuin käyttöpaikan voimassaolevassa myyntisopimuksessa.

92 Uuden sopimuksen ilmoitus - sääntöjä Asiakkaan muuttuminen käyttöpaikalla peruuttaa automaattisesti kaikki samalla tai myöhemmällä päivämäärällä alkavat käyttöpaikan nykyisen asiakkaan uudet myyntisopimukset Kahta uutta sopimusta ei voi ilmoittaa alkavaksi samalle päivälle, vaan myöhemmin ilmoitettu sopimus hylätään Ennen aiemmin käyttöpaikalle ilmoitetun uuden myyntisopimuksen voimaantuloa, voidaan väliin ilmoittaa uusi myyntisopimus, mutta tällöin sopimuksen päättymispäivämäärä tulee ilmoittaa ja se ei voi olla myöhemmin kuin aiemmin ilmoitetun sopimuksen alkamispäivämäärä Vain virheiden korjaustilanteissa sopimuksia voidaan ilmoittaa takautuvasti.

93 Sopimuksen määräaikaisuus ja poikkeava irtisanomisehto Myyntisopimuksen määräaikaisuus ilmoitetaan Datahubiin ilmoittamalla tällaiselle sopimukselle määräaikaisuuden päättymispäivämäärä Pääsääntö on, että määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa ennen aikaisesti asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta Datahubissa määräaikainen sopimus estää uuden myyntisopimuksen tekemisen siinä tilanteessa, kun myyntisopimuksen asiakkaat vastaavat kaikilta osin uuteen myyntisopimukseen ilmoitettuja asiakkaita Sopimuksen poikkeava irtisanomisehto estää uuden myyntisopimuksen tekemisen asiakkaan nykyiselle käyttöpaikalle vastaavasti kuin käyttöpaikan nykyinen määräaikainen myyntisopimus

94 Sopimuksen määräaikaisuuteen liittyviä sääntöjä Määräaikaisen myyntisopimuksen katsotaan jatkuvan oletuksena toistaiseksi voimassa olevana, jos sopimuksen päättymistä tai määräaikaisuuden uusimisesta ei erikseen ilmoiteta Datahubiin määräaikaisuuden päättymispäivän jälkeen. Kuluttaja-asiakkaalle tehdyn määräaikaisen myyntisopimuksen määräaikaisuuden päättymispäivämäärä ei voi olla yli kahta vuotta aloituspäivämäärää myöhemmin. Jos nykyinen myyjä haluaa päättää voimassaolevan määräaikaisen sopimuksen, ja jatkaa sopimusta uudella, tulee voimassaolevan sopimuksen määräaikaisuus poistaa sopimuksen päivityksellä, jonka jälkeen uusi sopimus voidaan ilmoittaa Datahubiin. Määräaikaisuuden uusiminen ilmoitetaan sopimuksen päivitystapahtumalla.

95 Tilanne Sopimuksen määräaikaisuus Ilmoitus Datahubiin Syy 1 Asiakas muuttaa käyttöpaikalle Ei vaikutusta sopimusmuutokseen Aikaisintaan 90 vrk ennen sopimuksen alkamispäivää ja viimeistään kuluvana päivänä Sisäänmuutto 2 Asiakas tekee uuden sopimuksen nykyisen myyjänsä kanssa nykyiselle käyttöpaikalleen. Estää uuden sopimuksen ilmoituksen Aikaisintaan 90 vrk ja viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen alkamispäivää Sopimuksen vaihto 3 Asiakas haluaa muuttaa (lisätä/poistaa/muuttaa) sopimuksen sopimusosapuolia esim. erotilanteissa. Ei vaikutusta sopimusmuutokseen Aikaisintaan 90 vrk ja viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen alkamispäivää Sopimuksen vaihto 4 Asiakas kilpailuttaa sähkösopimuksensa ja tekee sopimuksen uuden myyjän kanssa. Estää uuden sopimuksen ilmoituksen Aikaisintaan 90 vrk ja viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen alkamispäivää Myyjän vaihto 5 Asiakas kilpailuttaa sähkösopimuksen ja uuden sopimuksen sopimusosapuolet eroavat käyttöpaikan voimassaolevan sopimuksen sopimusosapuolista (lisätty/poistettu/muutettu) Ei vaikutusta sopimusmuutokseen Aikaisintaan 90 vrk ja viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen alkamispäivää Myyjän vaihto

96 Tilanne 5 Datahubissa kaksi vaihtoehtoista tapaa kuinka voidaan käsitellä Alalta saatava vahvistus kuinka toteutetaan Määräaika estää Määräaika ei estä uutta myyntisopimusta ei voi tehdä sopimusosapuolet muutettava nykyisen myyjän sopimukselle määräajan päättymisestä sovittava nykyisen myyjän kanssa uusi myyntisopimus voidaan tehdä nykyisen myyjän määräaikainen sopimus päättyy syytiedolla myyjän vaihto sopimuksen päättyminen lähtee nykyiselle myyjälle syytiedolla irtisanominen nykyinen myyjä saa tiedon määräaikaisen sopimuksen päättymisestä omasta järjestelmästä

97 Uuden sopimuksen ilmoitus verkkosopimus Myyntisopimuksen tietojen pohjalta Datahubiin on luotu verkkosopimusaihio jakeluverkonhaltijan hyväksyttäväksi Asiakastietojen kysely Verkkosopimuksen vahvistus Käyttöpaikkatietojen kysely Verkkosopimus- "aihio" Sopimustietojen tarkistus Sopimuksen luonti (+ asiakastiedon luonti)

98 Uuden sopimuksen ilmoitus verkkosopimus Miten tehdään? Verkkosopimus syntyy osana myyntisopimuksen ilmoitusta Datahubiin Datahub ei tee sopimuksia, muutoissa syntyy "aihio" jonka jakeluverkonhaltija hyväksyy Myynti ja verkkosopimukset samalle/samoille asiakkaille Mikä muuttuu Jakeluverkonhaltijalle täydellisemmät tiedot verkkosopimusta varten Verkkosopimus tehdään aina samalle nimelle kuin myyntisopimus

99 Uuden sopimuksen ilmoitus - verkkosopimus Verkkosopimuksen tiedot Sopimuksen tiedot Asiakas Laskutustiedot Yhteyshenkilö/ yhteystiedot

100 Uuden sopimuksen ilmoitus - kytkentä Sopimuksen teon yhteydessä myyjä näkee käyttöpaikan tilatiedosta onko sähköt kytketty Asiakastietojen kysely Verkkosopimuksen vahvistus Käyttöpaikan sähköjen kytkentä Jakeluverkonhaltijan palveluhinnastoon linkki Datahubista Käyttöpaikkatietojen kysely Verkkosopimus- "aihio" kytkentähinnat ja -ajat Tapahtuman yhteydessä ei lähde erillistä kytkentäpyyntöä. Sopimustietojen tarkistus Sopimuksen luonti (+ asiakastiedon luonti)

101 Sopimustietojen päivitys Aina kun osapuoli tekee omassa järjestelmässään muutoksia Datahubiin tallennettaviin tietoihin, tulee muutokset ilmoittaa Datahubiin tuotemuutokset laskutustietojen muutokset määräaikaisuuden muutokset Asiakastietojen muutokset voidaan ilmoittaa osana sopimustietojen muutosta tai erillisenä muutostapahtumana

102 Sopimuksen päättämisen ilmoitus Sopimuksen päättämiselle ilmoitetaan syy ulosmuutto sopimuksen irtisanominen sopimuksen purkaminen Uuden sopimuksen ilmoitus päättää käyttöpaikan edellisen sopimuksen voimaantuloa edelliselle päivälle Päättämisen voi ilmoittaa niin myyjä kuin jakeluverkonhaltijakin

103 Sopimuksen päättämisen ilmoitus - sääntöjä Ulosmuuttotilanteessa ja sopimuksen purussa sopimukset voidaan päättää kuluvalle tai myöhemmälle päivälle. Sopimuksen päättäminen kaikissa tilanteissa voidaan ilmoittaa aikaisintaan 90 vrk ennen sopimuksen päättymispäivää. Asiakkaan ulosmuutto peruuttaa automaattisesti kaikki ulosmuuttavan asiakkaan käyttöpaikalle tulevaisuudessa alkavat uudet myyntisopimukset Sopimuksen irtisanominen tulee ilmoittaa viimeistään 14 vrk ennen sopimuksen päättymispäivää Myyntisopimusta ei voida päättää päivämäärälle, jolloin tuleva uusi myyntisopimus on jo voimassa Vain virheiden korjaustilanteissa sopimuksia voidaan päättää takautuvasti

104 Ilmoitus sopimuksettomasta käyttöpaikasta Datahub ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle myyjättömästä käyttöpaikasta Datahubin sisäinen prosessointi joka hoidetaan päivittäin

105 Sopimuksen peruutus ja virheiden korjaus Asiakas käyttää peruutusoikeuttaan Korjataan virheellisesti tehtyjä sopimuksia Datahubissa tieto sopimuksen voimassaolosta sekä taseselvityksen voimassaolosta Oma tapahtuma sopimusten peruutuksiin Takautuvia muutoksia sopimusten alkuja loppupäiviin tulee tehdä ainoastaan selvissä virhetilanteissa. Virheen tehnyt myyjä vastaa tasesähköstä Saattaa vaikuttaa useamman osapuolen taseisiin Datahub ei osaa päätellä, kuka virheen tehnyt myyjä on jos osapuolia kaksi, voivat myyjät keskenään sopia korjauksista jos useampi osapuoli tulee korjaus tehdä manuaalisesti

106 Sopimuksen kiistäminen Uuden asetuksen mukainen jakeluverkonhaltijan asiakkaan ilmoituksen perusteella tekemä sopimuksen kiistäminen tehdään Datahubin käyttöliittymällä Ilmoitus välitetään Datahubista käyttöpaikan myyjälle

107 Laskutukseen vaikuttavien tietojen välitys Sopimusprosesseissa välitetään nykyistä enemmän laskutukseen vaikuttavaa tietoa Datahub mahdollistaa tuotetietojen ja tuotteiden kalenteritietojen välityksen osapuolilta toisille Datahub mahdollistaa laskurivitietojen välityksen

108 Fingrid välittää. Varmasti.

109 Jakeluverkonhaltijan taseselvitys ja tasevirheiden korjaus Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Esa Pietarinen

110 Myyjä Datahub JVH esett Jakeluverkonhaltijan taseselvitys - Tapahtumat DH Taseselvitys DH Taseselvitystietojen ilmoitus DH Taseselvitystietojen lähetys DH Tasevirheiden ilmoitus DH Taseselvitystietojen haku DH Tasevirheiden välitys DH Taseselvitystietojen haku - myyjä DH Taseselvitystietojen haku - JVH DH Häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen haku

111 Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Miten tehdään? Datahub suorittaa jakeluverkonhaltijan taseselvityksen laskennat ja toimittaa tiedot esettille kansallista taseselvitystä varten Datahub tarjoaa rajapinnan, jonka kautta kaikki Datahubin laskentatulokset on tarkistettavissa haluttaessa Mittausvastuulliset ilmoittavat kaikki omalla vastuullaan olevat rajapisteiden mittaustiedot Datahubiin Mikä muuttuu? Jakeluverkonhaltijan ei halutessaan tarvitse suorittaa taseselvityslaskentoja omassa järjestelmässään, mukaan lukien häviöiden laskenta Verkonhaltijoiden ei tarvitse keskenään vaihtaa rajapisteiden mittaustietoja Toimijoiden rajapinta taseselvitysasioissa on Datahubiin Lukemamittauksille käytössä ainoastaan kuormitusmalli 1 Ei tarvetta lämpötilakorjauksille

112 Taseselvityksen lähtötiedot Jakeluverkonhaltija ylläpitää taseselvityksen rakenteellisia tietoja käyttöpaikkatapahtumien sekä Datahubin käyttöliittymän avulla Käyttöliittymällä hallitaan rajapiste-, tuotantoyksikkö-, avoin toimittaja sekä häviömyyjätietoja Taseselvityksessä käytettävät myyntisopimustiedot määräytyvät sopimusprosessien tapahtumien perusteella

113 Datahubin laskemat taseselvityksen tulostiedot myyjälle Yllä olevat tiedot haettavissa erillishaulla tai tilattavissa päivittäinen ilmoitus Datahubista

114 Datahubin laskemat taseselvityksen tulostiedot Yllä olevat tiedot haettavissa erillishaulla tai tilattavissa päivittäinen ilmoitus Datahubista

115 Taseselvityksessä huomioitavat asiat Käyttöpaikan kulutus lasketaan jakeluverkonhaltijan taseeseen, jos käyttöpaikan sähköjä ei saada katkaistua myyjän pyytämänä päivänä Takautuvissa virheiden korjauksissa eli myyntisopimusten peruutuksissa ja aloitus- ja loppupäivien muutoksissa käyttöpaikan kulutus kirjataan sopimusprosessien sääntöjen mukaisesti Pääsääntö on, että kulutus lasketaan virheen tehneen myyjän taseeseen Jakeluverkonhaltija saa ilmoituksen kaikista päättyvistä ja alkavista myyntisopimuksista, jotta voi tarvittaessa katkaista sähköt, jos käyttöpaikka jää myyjättömäksi. Edellisen lisäksi Datahub ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle päivittäin kytketyt myyjättömäksi jääneet ja jäävät käyttöpaikat sisältäen myyjättömän aikavälin Erillishaulla jakeluverkonhaltija voi hakea myös historiatietoa myyjättömistä käyttöpaikoista ja häviöihin jääneistä kulutuksista ja tuotannoista

116 Myyjä Datahub JVH Tasevirheiden korjaus - Tapahtumat DH 600 -Tasevirheiden korjaus DH Tasevirheiden laskenta ja ilmoitus DH-611 Tasevirhetietojen haku DH Tasevirheiden laskutusaineiston ilmoitus

117 Tasevirheiden korjaus Miten tehdään? Datahub ei laskuta tai hyvitä suoraan osapuolia, vaan muodostaa tarvittavan aineiston jakeluverkonhaltijalle Datahubissa suoritettava tasevirheiden korjaus perustuu ET:n ohjeeseen "Taseisiin jääneiden virheiden käsittely taseiden sulkeutumisen jälkeen" Lukemamittauskohteille ei tehdä erillistä tasoituslaskentaa vaan tämä hoidetaan tasevirheiden korjauksen yhteydessä Mikä muuttuu? Jakeluverkonhaltijan ei tarvitse laskea tasevirheitä eikä tasoituslaskentaa Myyjä saa "alustavat" tasevirhetiedot Datahubista jakeluverkonhaltijan sijaan Varsinaiset korjaus- ja hyvityslaskut tulee jatkossakin jakeluverkonhaltijalta

118 Tasevirheiden korjaus / tasetieto Käyttöpaikan tasetieto kertoo, mille aikavälille tietty myyjä on tasevastuussa käyttöpaikan kulutuksesta tai tuotannosta. Tasetieto sisältää myös tämän aikavälin mitatun kulutuksen/tuotannon Tasevirheitä aiheuttaa muutokset käyttöpaikan tasetietoon Muutokset tasetietoon voi johtua joko mittaustietojen korjauksesta tai tasetiedon alku- ja päättymispäivämääriin tehdyistä muutoksista Tasetiedon alku- ja päättymispäivämäärät ovat pääsääntöisesti samat, kuin vastaavan myyjän ja käyttöpaikan myyntisopimuksen voimassaolon päivämäärät Tasetieto voi eriytyä takautuvissa sopimusten peruutuksissa ja virheiden korjauksissa, kun tasevastuu kirjataan "virheen tehneelle" myyjälle

119 Tasetieto vs. sopimustieto, takautuva sopimuksen peruutus

120 Tasevirheiden korjausprosessi Mittausvirheestä johtuva tasevirhe Takautuvasta sopimusmuutoksesta johtuva tasevirhe

121 Tasevirhetietojen haku Myyjä voi halutessaan hakea erillishakuna kaikki omat tasevirheensä, joita ei ole hakuhetkeen mennessä vielä korjattu Perustuen ET:n tasevirheiden käsittelyohjeen liite 3:een

122 Fingrid välittää. Varmasti.

123 Tiedonvaihtopalvelun ajankohtaiset Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Lauri Jännes

124 Agenda Tiedonvaihdon palvelusopimus Ediel.fi -palveluportaali APERAK tietojen raportointi Tiedonvaihdon kehitysryhmä

125 Tiedonvaihtopalvelut Palvelut sisältyvät Fingridin tiedonvaihtopalveluiden palvelusopimukseen, joka tehdään kaikkien sähkömarkkinaosapuolten kanssa

126 Tiedonvaihdon palvelusopimus Sopimus solmitaan kaikkien tiedonvaihdon asiakkaiden kanssa Sähkönmyyjät Jakeluverkonhaltijat Sopimukset postitettiin asiakkaille lokakuussa 2015 Suurin osa sopimuksista on allekirjoitettu ja laskutettu Laskutus jatkossa 2 kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa Sopimus antaa oikeuden käyttää Fingridin tiedonvaihtopalveluita Käyttöpaikkarekisteri, yhteystietotaulukko, Sopimus tuo toimijoille myös velvollisuuksia APERAK tietojen raportointi, omien yhteystietojen ylläpito... Kuluvan vuoden aikana kehitetään uusia palvelukokonaisuuksia uusille asiakasryhmille

127 Ediel.fi Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon portaali Korvaa ja kokoaa nykyiset palvelut samaan paikkaan käyttöpaikkarekisteri, yhteystietotaulukot, ohjeet... Palveluita kehitetään samalla Portaali otetaan käyttöön vuoden 2016 alkupuolella Käyttöönotto viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta Portaali tarkoitettu kaikille sähkönvähittäismarkkinoilla toimiville tahoille myyjillä ja verkonhaltijoilla laajemmat oikeudet Kehitysideoita otetaan vastaan!!

128 Ediel.fi portaalin parannetut palvelut Uutena palveluna uutisvirta nopea tiedotuskanava toimijoille, operaattoreille ja Fingridille Reaaliaikainen yhteystietojen päivitys yhteystietotaulukkoon käyttäjät voivat itse hallita suoraan yhteystietojaan mahdollisuus avata taulukko edelleen Excel -muodossa Käyttöpaikkarekisterin manuaalihauissa parannettuja toiminnallisuuksia hakutulosten rikastus suunnitteilla (kaksikielisyys, kulmatalot...) Globaalihaku hakee myös ohjeista ja dokumenteista Anonyymi palautekanava Responsiivinen toteutus toimii kaikilla laitteilla

129 Ediel.fi portaalin tuomat muut muutokset Jokaiselle yhtiölle 1 "pääkäyttäjä" Parannettu tietoturva henkilökohtaiset tunnukset portaaliin pakollinen SFTP tiedonsiirto käyttöpaikkarekisterin päivittämiseen käyttöpaikkarekisterin WebService -kyselyihin salatut tunnistautumistiedot Käyttöpaikkarekisterin tietojen päivitys ja tietojen haku pidetään muuten ennallaan, osoitteet muuttuvat Pääkanava tiedotteille ja ohjeille Alaa koskevat kyselyt, "pikagallupit" Osa tiedoista edelleen julkisia Negatiivisten APERAK -kuittausten raportointi portaalista

130 APERAK kuittausten raportointi Halutaan seurata tiedonvaihdon laatua, löytää tärkeimmät kehityskohteet ja parantaa yleistä tietoisuutta sanomaliikenteen laadusta. Negatiivisten APERAK kuittausten määrä ei ole absoluuttinen totuus tiedonvaihdon laadusta Toimijat toimittavat tiedot vastaanotettujen negatiivisten APERAK kuittausten määrästä PRODAT ja MSCONS sanomista Luvut raportoidaan 3 kertaa vuodessa, 4kk jaksoissa Kuluvan jakson aikana voi raportoida edellisen jakson luvut Lukuja voi korjata raportointijakson loppuun asti Raportointi manuaalisesti Ediel.fi portaalin kautta Mahdollisesti automatisoitu rajapinta myöhemmin

131 Raportoitavat tiedot APERAK kuittausten raportoinnissa raportoidaan seuraavat tiedot Lähetetyt PRODAT sanomat, kappalemäärä PRODAT sanomiin vastaanotetut negatiiviset APERAK kuittaukset, kappalemäärä Lähetetyt MSCONS sanomat aikasarjakohtaisesti laskettuna MSCONS sanomiin vastaanotetut negatiiviset APERAK kuittaukset, kappalemäärä Lisäksi vapaaehtoinen tekstikenttä lisätietoja, huomioita ja kommentteja varten Fingrid julkaisee yleisiä tilastoja

132 Tiedonvaihdon kehitysryhmä Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä on Fingridin yhteydessä toimiva neuvoa-antava elin Arvioi sähkön vähittäismarkkinoiden tekniseen sanomaliikenteeseen liittyviä kehitysajatuksia ja menettelytapoja sekä niihin liittyviä ohjeistuksia Ryhmä ollut toiminnassa pian 2 vuotta Seuraava rotaatiokierros pidetään ensi toukokuussa Kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan maaliskuun loppuun mennessä Toimijoilla hyvin vähäistä kiinnostusta osallistua ryhmän toimintaan Ei sama kuin ET:n tekninen ryhmä

133 Tiedonvaihdon kehitysryhmä alkaen: Jouni Anttila, Enegia Oy Esa Kaario, Tampereen Sähköverkko Oy Merja Toikko, Enfo Zender Oy Inga Miettinen, HiQ Finland Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Rauli Raitio, Tieto Finland Oy Aki Salminen, Helen Oy Tiina Sandell, Elenia Oy Sakari Seppälä, Enoro Oy Heikki Sivonen, CGI Suomi Oy Sari Wessman, JE-Siirto Oy

134 Fingrid välittää. Varmasti.

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa 2 (272) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 7 Määritelmät ja lyhenteet... 12 1 Johdanto... 19 1.1 Yleistä... 19 1.2 Kehitys vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa... 21 1.3 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa 2 (264) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 7 Määritelmät ja lyhenteet... 11 1 Johdanto... 18 1.1 Yleistä... 18 1.2 Kehitys vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa... 20 1.3 Liiketoiminta

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 18.2.2016 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Jari Pirkola Ville Sihvola Maria

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 13 1.1 Yleistä... 13 2 Yleiset rajapintamääritykset... 14 2.1 Nimiavaruus (namespace)... 14 2.2 Versiointi... 15 2.2.1 Sanomaversio...

Lisätiedot

Datahub tapahtumat

Datahub tapahtumat 2 (198) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 8 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 17 1.1 Yleistä... 17 2 Yleiset rajapintamääritykset... 18 2.1 Nimiavaruus (namespace)...

Lisätiedot

Datahub tapahtumat

Datahub tapahtumat 2 (198) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 8 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 17 1.1 Yleistä... 17 2 Yleiset rajapintamääritykset... 18 2.1 Nimiavaruus (namespace)...

Lisätiedot

Datahub tapahtumat

Datahub tapahtumat 2 (190) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 8 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 16 1.1 Yleistä... 16 2 Yleiset rajapintamääritykset... 16 2.1 Nimiavaruus (namespace)...

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa 2 (238) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 6 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 14 1.1 Yleistä... 14 1.2 Kehitys vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa... 17 1.3 Liiketoiminta

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen 1 (18) Kysymyksiä ja Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 27.11.2017 Aika 27.11.2017 klo. 9.00-14.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Kopula Läsnä Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat tietojen yksittäinen tieto tiedon jakeluverkon asiakkaan pääryhmä / haltija haltija kategoria

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (21) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Siirtotiedostojen sisältö... 8 2.1 Vain tietokonversioon kuuluvat tiedot... 8 2.2 Osapuolitiedot... 9 2.3 Asiakastiedot... 9 2.3.1 Kuluttaja... 10 2.3.1.1 Perustapaus...

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot