Datahub tapahtumat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datahub tapahtumat"

Transkriptio

1

2 2 (198) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 8 Määritelmät ja lyhenteet Johdanto Yleistä Yleiset rajapintamääritykset Nimiavaruus (namespace) Versiointi Sanomaversio Sanoman aliversio schemalocation Sanomarakenne Otsikko (header) Prosessi (process) Tapahtumatiedot (payload) Yleiset elementit Tunnusten ja koodilistojen ylläpitäjät Osapuolet ja mittausalueet Käyttöpaikkatunnukset Aikaleimat ja aikavälit Arvojen yksiköt Sanomien tunnukset Sanomavalidoinnit... 23

3 3 (198) XML schema Prosessivalidoinnit Tapahtumavalidoinnit Kuittauskäsittely Kyselytapahtumat Sanomalista Peruutussanomat ja -tapahtumat Tapahtumien välitys Tapahtumien nouto Tapahtumien synkronisuus/asynkronisuus Asynkroniset haut Sanomaliikenteen salaus ja pakkaus DH-100-Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpitoprosessit DH-111 Asiakastietojen päivitys-myyjä DH-112 Asiakastietojen päivityspyyntö - JVH DH-113 Asiakastietojen päivityspyyntö - 3.osapuoli DH-121 Käyttöpaikan luonti DH-122 Käyttöpaikkatietojen päivitys DH-123 Käyttöpaikan poisto DH-124 Käyttöpaikkatietojen päivityspyyntö DH-131 Käyttöpaikkatunnuksen selvitys DH-132 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-nykyinen myyjä DH-133 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-uusi myyjä DH-134 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-jakeluverkonhaltija DH-135 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-3. osapuoli... 68

4 4 (198) 4 DH-200-Mittaustiedon ylläpitoprosessit DH-211 Mittaustiedon ilmoitus DH-221, DH-222, DH-223 Mittaustiedon haut DH-212 Muistutus mittaustiedon ilmoituksesta DH-300-Sopimusprosessit DH-311 Ilmoitus uudesta sopimuksesta DH Uuden sopimuksen tiedot DH Uuden sopimuksen tiedot jakeluverkonhaltijalle DH Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle DH Ulosmuuttoilmoitus tuotantokäyttöpaikan myyjälle DH Ilmoitus myyntisopimuksen peruuntumisesta tulevalle myyjälle DH DH Asiakastietojen päivityksen välitys DH Häviöihin kirjattujen kulutusten nollaus DH-312 Verkkosopimuksen vahvistaminen DH-321 Myyntisopimuksen tietojen päivitys DH-322 Verkkosopimuksen tietojen päivitys DH-323 Ilmoitus myyjättömästä käyttöpaikasta DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä DH-332 Sisäänmuuttokohteen myyjän ilmoitus asiakkaan ulosmuutosta DH-333 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä DH-340 Sopimuksen peruuttaminen DH-341 Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta DH-342 Ilmoitus verkkosopimuksen peruuttamisesta DH-343 Edeltävän myyjän ilmoitus myyntisopimuksen palautuksesta kieltäytymisestä

5 5 (198) DH-344 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä peruutustilanteessa DH-400-Kytkentä- ja katkaisuprosessit DH-411 Toimituksen kytkentäpyyntö DH-412 Ilmoitus toimituksen kytkennästä DH-421 Toimituksen katkaisupyyntö DH-422 Ilmoitus toimituksen katkaisusta DH-413, DH-423 Ilmoitus kytkennän tai katkaisun viivästymisestä DH-500-Taseselvitys DH-514, DH-522 Jakeluverkonhaltijan taseselvitystiedot DH-515, DH-521 Myyjän taseselvitystiedot DH-523 Häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen haku DH-600-Tasevirheiden korjaus DH-700-Tuote- ja laskutustiedon ylläpitoprosessit DH-711, DH-712 Tuotetietojen päivitys DH-721, DH-722, DH-723 Tuotetietojen haku DH-731, DH-732 Laskurivitietojen ilmoitus DH-741, DH-742, DH-743 Laskurivitietojen haku DH-800-Valtuutukset DH-811, DH-812, DH-813 Asiakkaan valtuutuksesta ilmoitus osapuolelta DH-821, DH-822, DH-823 Asiakkaan antamasta valtuutuksesta ilmoitus osapuolelle DH-900-Osapuolitiedot DH-910 Osapuolitiedot DH-920 Osapuolitietojen haku Sanomatyyppien kuvaukset Otsikko

6 6 (198) 12.2 Prosessi Tapahtumatiedot F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas F02 Käyttöpaikkatunnuksen kysely F20 Käyttöpaikkalista E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka F03 Käyttöpaikkatietokysely F21 Käyttöpaikkatiedot F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus F05 Myyjätön käyttöpaikka F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen E66 Mittaustiedot F07 Mittaustietomuistutus F08 Mittaustiedon haku F09 Kytkentä-katko F10 Taseselvitystiedon haku E31 Taseselvitystiedot F19 Tasevirhetiedot F11 Rakenteelliset tiedot, tuote F12 Tuotetietojen haku F13 Laskurivitiedot F14 Laskurivitietojen haku F15 Valtuutustiedot F16 Osapuolitiedot

7 7 (198) F17 Osapuolihaku ACK Kuittaustapahtuma F99 Noutotapahtuma Koodilistat

8 8 (198) Muutoshistoria Päivämäärä Versio Muutokset Muokattu määritelmää anto- ja ottoalueelle, mittausaikasarjalle sekä valtuutukselle. Lisätty määritelmät juridinen toimija, tekninen toimija, mittausvastuullinen alue, rinnakkainen alue ja sanomaliikenneasetus. Täydennetty lukuun 2.6 kuvausta erilaisten kuittausten käytöstä. Tarkennettu lukuun 2.11 sanomien noutomenettelyä. Täydennetty lukuun 2.12 kuvausta tapahtumien synkronisuudesta ja asynkronisuudesta sekä lisätty luku Asynkroniset haut. Poistettu sanomissa asiointitapa asiakkaan tiedoista ja lisätty se sopimustietoihin. 1.4 Tarkennettu lukuun 4.1 että aikasarja-arvojen tulee olla positiivisia ja rajapisteille ilmoitetaan molemmat suunnat erikseen. Päivitetty tapahtumille DH-220 ja DH-740 uudet asynkronisen haun sekvenssikaaviot. Lisätty tuotteen tietoihin tuotteen kuvaus. Poistettu laskurivitiedoista tuotteen ja tuotekomponentin nimet. Muokattu osapuolitietoihin että osapuolella voi olla useita laskutusosoitteita. Lukuun 12 korjattu esimerkkejä erityyppisille tunnuksille. Uusittu sanoman F21 kuvaus luvussa Dokumentti siirretty uudelle pohjalle. Terminologiaa korjailtu koko dokumentissa. Tekstiä sanoitettu uudelleen useassa osassa dokumenttia ja vanhentuneita tai ylimääräisiä kommentteja poistettu. Muokattu määritelmiä asiakas, jakeluverkonhaltija, käyttöpaikka, mittausalue, mittaustieto, osapuoli, rajapiste, tuntitieto, tuotantoyksikkö ja valtuutus. Lisätty määritelmät hinta-aikasarja, kalenteriaikasarja, markkinatasealue, mittausaikasarja, ohjattava kuorma, taseselvitysliitos, tasevirhe, tuotantolaite, tuotekomponentti ja varastolaite. Tarkennettu käytettävät tunnukset osapuolten, mittausalueiden ja käyttöpaikkojen tunnuksille (luvut ja 2.4.3). Tarkennettu osittain hyväksytty -kuittaustyypin kuvausta luvussa 2.6. Sanomalistan (luku 2.8) sarakkeet päivittyneet. Lisätty luku 2.13 Sanomaliikenteen salaus ja pakkaus. Sanomataulukoiden tietokenttiä päivitetty yhtenevämmiksi prosessidokumentin kanssa. Tietokenttiä ja niiden tasoja muutettu keskenään yhteneväisiksi. Sanomat F02 ja F03 jaettu kahdeksi erilliseksi sanomaksi kumpikin. Entinen sanoma F02 on jaettu sanomiksi F02 (käyttöpaikkatunnuksen kysely) ja F20 (käyttöpaikkalista), sanoma F03 on jaettu sanomiksi F03 (käyttöpaikka- ja asiakastietojen haku) ja F21 (vastaus käyttöpaikka- ja asiakastietojen hakuun). Osoitetietojen vapaa teksti -tietokentät päivitetty osoitteen tarkenteiksi. Lisätty 3.osapuolen päivityspyynnöt asiakas- ja käyttöpaikkatiedoille lukuun 3. Täydennetty luvuissa 3.2 ja 3.3, että mikäli asiakkaalla ei ole datahubissa myyntisopimuksia, asiakastiedot päivitetään JVH:n päivityspyynnön pohjalta. Lisätty omat sanomataulukot asiakastietojen päivityspyynnöille lukuihin 3.2 ja uuteen lukuun 3.3. Lisätty asiakastietojen välitys jakeluverkonhaltijalle tapahtumaan DH-112 luvussa 3.2. Selvennetty toimintatapaa asiakas- ja käyttöpaikkatietojen päivityspyynnöissä luvuissa 3.2, 3.3 ja 3.7. Päivitetty tietokenttien pakollisuuksia käyttöpaikkatietojen päivityspyynnössä luvussa 3.7 ja käyttöpaikan rakenteellisten tietojen sanomassa luvussa Käyttöpaikkatunnuksen selvityssanomaan F02 on lisätty käyttöpaikan tyyppi ja käyttöpaikan alityyppi -kentät luvuissa 3.8 ja Käyttöpaikkalistasanomaan F20 on lisätty mittausalueen tietoja luvuissa 3.8 ja Veroluokka on lisätty tapahtuman DH-133 vastaussanomaan luvussa ja sanomatyyppiin F21 luvussa

9 9 (198) Verkkosopimuksen tiedot on lisätty tapahtuman DH-135 vastaussanomaan luvussa Mittaustiedon ilmoituksen sekvenssikaavio päivittynyt luvussa 4.1. Lisätty välitys rajapisteen toiselle osapuolelle. Lisätty tarkennus aikasarjan tunnukselle luvussa 4.1. Lisätty käyttöpaikan tyyppi mittaustietojen hakuun luvuissa 4.2 ja Muutettu mittaustiedon hakua (huomautus 2 luvussa 4.2) siten, että pätö- ja loistehot palautetaan vain jos niille on annettu haussa yksikkö. Uuden myyntisopimuksen ilmoitusprosessiin lisätty tietojen välityksiä luvussa 5.1. Lisätty tulevaisuudessa alkavan sopimuksen peruutus, asiakastietojen päivitys ja häviöihin kirjattujen kulutusten nollaus. Poistettu sanomasta F04 tuotteen nimi luvuissa 5.1.1, 5.2 ja Myyntisopimuksen päättymisprosessi päivittynyt luvussa 5.6. Lisätty tiedon välitys 3.osapuolelle ja tulevaisuudessa alkavan sopimuksen peruutus. Sopimuksen päättymisen syy muutettu pakolliseksi tiedoksi tapahtumassa DH-331 luvussa 5.6. Korjattu käyttöpaikan tilaan liittyvät kytkentä-katko sanoman validointisäännöt vastaamaan prosessidokumenttia luvussa 6. Lisätty uusi luku 7.3, jossa kuvataan DH-523 häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen haku. Korjattu tapahtumassa käytettävät sanomatyypit. Lisätty huomautukset 1, 2 ja 3 lukuun 8 tasevirheiden ilmoittamiseen liittyen. Päivitetty sanoman F11 sisältöä luvuissa 9.1 ja vastaamaan mallia, jossa tuotteella ja tuotekomponentilla voi olla useita erikielisiä nimiä. Muutettu laskurivitietojen ilmoitusta luvussa 9.3 siten, että jokaisella laskurivillä on alku- ja loppuaika sekä lisäksi ilmoituksella on kokonaislaskutusaikaväli. Poistettu maininta online palvelusta luvun 10.1 alusta. Lisätty luku 10.2, asiakkaan antamasta valtuutuksesta osapuolelle ilmoittaminen. Korjattu virheellinen sekvenssikaavio luvussa Sanomatyypin F01 tietojen pakollisuuksia muutettu luvussa Ensimmäinen virallinen versio Lisätty tuotantolajit, taseselvityslajit, käyttäjäryhmät, asiakkaan alityypit, mittaustavat ja mittausalueen tyypit lukuun 13. Lisätty laskutuskanaviin muu laskutuskanava. Lisätty tuotantolajeihin biovoima ja muu tuotanto.

10 10 (198) Määritelmät ja lyhenteet 3.osapuoli. Sähkön vähittäismarkkinoilla toimiva osapuoli, joka tekee palvelua toimijoille sekä asiakkaille. Aika-askel. Tieto, joka kertoo, millä aikatarkkuudella mittari rekisteröi mittaustietoja. Nykyinen taseselvityksessä käytettävä aika-askel on yksi tunti. Kirjoitushetkellä on käynnissä selvitykset siirtymisestä 15 minuutin aika-askeleeseen taseselvityksessä. Aikaleima. Mittaukseen liittyvä tieto, joka kertoo ajanhetken, jolle mitattu energia rekisteröidään. Antoalue. Mittausalue, josta sähköä siirretään ottoalueelle rajapisteiden mittaustietojen ja rajapistesummien ilmoituksissa. (Mittaustiedon) aikaleima. Mittaustiedon ajallinen kohdistusmerkintä, joka kertoo, minkä aikajakson tiedosta on kyse. Asiakas. Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö esim. kunta, jolla on sähkönmyynti-, sähköntoimitus ja/tai sähkönostosopimus myyjän kanssa ja/tai verkkosopimus jakeluverkonhaltijan kanssa ja joka hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa omaan käyttöönsä. Avoin toimittaja. Toimija, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön tai tasapainottaa asiakkaan sähkön tuotannon ja hankinnan sekä käytön ja toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottamalla ylijäämän kunkin tunnin aikana (Tässä yhteydessä asiakas voi tarkoittaa yllä määritetystä poiketen myös toimijoita). CET-aika. Keski-Euroopan aikavyöhyke (Central European Time). Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtoratkaisu. ebix. European forum for energy Business Information exchange. Eurooppalainen järjestö, joka kehittää energia-alan tiedonvaihtoa. Edeltävä myyjä. Sähkönmyyjä, jonka myyntisopimus on päättynyt käyttöpaikalla uuden myyjän ilmoittaman uuden myyntisopimuksen seurauksena. esett. Yhteispohjoismaisesta taseselvityksestä vastaava organisaatio. esett ylläpitää Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirjaa (engl. NBS Handbook) ET. Energiateollisuus ry on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. GLN (Global Location Number). GS1-järjestelmän tunniste, jolla yksilöidään osapuoli datahubissa. GLN-tunnus on 13-merkkinen tunniste, joka muodostuu GS1 yritystunnisteesta, vapaasti valittavista numeroista (3-5 kpl) sekä tarkistusnumerosta.

11 11 (198) GS1. Kansainvälinen yksilöllisiä organisaatiokohtaisia tunnisteita jakava organisaatio. Suomen maatunnus on 64. Maatunnus ja siihen yhdistetty GS1 Finland Oy:n asiakaspalvelun myöntämä yrityskohtainen tunnus on yhteisnimeltään GS1 yritystunniste (GS1 Company Prefix). Yritystunnisteen avulla voidaan muodostaa muita tunnisteita, kuten GLN- ja GSRN-tunnisteita. GSRN (Global Service Relation Number). GS1-järjestelmän tunniste, jolla yksilöidään käyttöpaikka datahubissa. GSRN tunnus muodostuu GLN-tunnuksesta, sarjanumerosta ja tarkistusnumerosta. Hinta-aikasarja. Määrittää tietyn tuotekomponentin hinnan kullekin säännölliselle aikavälille (esimerkiksi jokaiselle tunnille). Jakeluverkonhaltija. Osapuoli, joka hallinnoi yhtä tai useampaa jakelu- tai suurjännitteistä jakeluverkkoa ja joka harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa tässä verkossa. (Jakeluverkonhaltijan) taseselvitys. Taseselvitys jakeluverkonhaltijan ja tämän mittausalueiden osalta siten, kuin sähkömarkkinalaissa ja mittausasetuksessa on määritetty. Juridinen toimija. Sanomarajapinnan sanomissa on erikseen määritetty tiedon tekninen ja juridinen toimija. Tekninen toimija vastaa järjestelmäkäyttäjää, joka ilmoittaa tai vastaanottaa sanoman. Juridinen toimija on osapuoli, jonka tietoa sanoma sisältää. Kalenteriaikasarja. Määrittää ne ajanhetket, jolloin tietyn tuotekomponentin (kuten päivä- tai yösähkö) hinta on voimassa. Kuluttaja. Asiakas, joka on luonnollinen henkilö, ja joka hankkii tai tuottaa sähköä pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Käyttöpaikka. Fyysiseen sijaintiin, esimerkiksi asuntoon, liittyvä käsite, joka yhdistää asiakkaan verkko- ja myyntisopimuksen kautta jakeluverkonhaltijaan sekä sähkön myyjään ja jossa sähkön kulutusta tai tuotantoa voidaan mitata. Liiketoimintaprosessi. Joukko toisiinsa liittyviä tehtäviä, joita tehdään määritellyn tavoitteen, esimerkiksi asiakkaan myyjän vaihdon, saavuttamiseksi Lukema (tai mittauslukema). Kumulatiivinen mittauslaitteiston rekisteröimä lukema. Lukemamittaus. Mittaus, joka rekisteröi kumulatiivisia lukemia ilman aikaleimatietoa. Läpilaskutus. Toimenpide, jossa myyjä tai jakeluverkonhaltija laskuttaa toiselta osapuolelta omat palvelunsa, jotka tämä osapuoli edelleen laskuttaa asiakkaalta. Markkinatasealue. Maantieteellinen alue, jolle sähkömarkkinat määrittävät yhteisen hinnan kullekin ajanhetkelle (eli hinta-aikasarjan). Markkinatasealue koostuu mittausalueista.

12 12 (198) (Markkina)prosessi. Tässä dokumentissa kuvattu toimijoiden välinen liiketoimintaprosessi, johon liittyy osapuolten välistä tiedonvaihtoa. Prosesseja ovat sopimusprosessit, kuten muutot ja myyjänvaihdot sekä mittaustiedon toimitus ja taseselvitys. Mittari. Laite tai laitteiden yhdistelmä, joka rekisteröi sähkön kulutuksen tai tuotannon. Mittari saattaa sisältää myös integroidun tai erillisen ohjauslaitteen, jolla voidaan ohjata käyttöpaikan sähkölaitteita tai esimerkiksi kerrostalon muita mittareita. Mittaus(aikasarja). Käsite, jolla tarkoitetaan tiettyyn mittauspisteeseen (käyttöpaikka, rajapiste tai tuotantoyksikkö) liittyviä mittaustietoja ja niihin liittyviä metatietoja, kuten aikasarjan tunnus. Mittausaikasarjat ovat aikasarjoja, joiden mittaustiedot perustuvat liiketoiminnallisesti sähkömittareiden rekisteröimään tietoon, yleensä sähkön kulutukseen tai tuotantoon. Mittausaikasarjoja kutsutaan myös lyhennetyssä muodossa mittauksiksi. Mittausalue. Jakeluverkonhaltijan hallinnoiman sähköverkon alue, joka sisältää mittauspisteitä (käyttöpaikkoja, rajapisteitä ja tuotantoyksiköitä). Mittausalueen rajaavat yksittäiset rajapisteet. Taseselvitys tehdään mittausalueen tasolla. Mittausasetus. Sähkömarkkinalain nojalla säädetty Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009). Mittauspiste. Piste, jossa sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa voidaan määrittää. Määritys voi tapahtua mittaamalla, arvion perusteella tai laskennallisesti. Mittauspiste voi olla käyttöpaikka, rajapiste tai tuotantoyksikkö. Mittausrekisteri. Mittarin sisältämä looginen tai fyysinen kokonaisuus, joka rekisteröi tiettyä mittauskohdetta, kuten pätötehon antoa verkkoon tai loistehon ottoa verkosta. Rekisteri saattaa sisältää tuntitietoja tai lukemamittauksen kumulatiivisia lukemia. Mittaustiedon status. Status kertoo mittauksilla kerätyn tiedon luotettavuuden tiedon vastaanottajalle. Mittaustiedoille käytettäviä statuksia ovat puuttuva, epävarma, arvioitu, OK ja Korjattu-OK. Mittaustieto. Mittarin tuottama tai jakeluverkonhaltijan arvioima/laskema mittausaikasarjan yksittäinen tiettyä aikaväliä koskeva tieto, joihin taseselvitys sekä asiakkaiden laskutus perustuu. Mittausvastuullinen. Osapuoli, joka vastaa tietyn mittauspisteen mittaustietojen keruusta ja ilmoittamisesta datahubiin. Käyttöpaikkojen osalta mittausvastuullinen on aina jakeluverkonhaltija. (Rajapisteen) mittausvastuullinen alue. Rajapisteeseen liittyvistä kahdesta mittausalueesta se, joka on kyseisen rajapisteen osalta mittausvastuullisen osapuolen hallinnassa. (Sähkön)myyjä. Henkilö, yhteisö tai yhtiö, joka myy sähköä tai ostaa (tässä yhteydessä asiakkaan pientuotannon) sähköä.

13 13 (198) (Sähkön)myyntisopimus. Sopimus, jolla asiakas ostaa ja myyjä myy sähköenergiaa. Sähkön vähittäismyyntinä pidetään sähkönmyyntiä jakeluverkon kautta välittömästi sähkön käyttäjille tai välillisesti käyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen verkon kautta. Myyntituote. Sähkönmyyjän omassa palvelussaan käyttämä sähkötuote. Nykyinen myyjä. Sähkönmyyjä, jonka kanssa asiakkaalla on voimassaoleva sähkönmyyntisopimus sopimusprosessiin liittyvällä käyttöpaikalla prosessin alkaessa. (Käyttöpaikan) Ohjattava kuorma. Tieto käyttöpaikalle asennetusta etäohjattavasta kuormasta (sähkölaitteesta) ja sen ominaisuuksista. Ottoalue. Mittausalue, jolle sähköä siirretään antoalueelta rajapisteiden mittaustietojen ja rajapistesummien ilmoituksissa. Osapuoli. Sähkön vähittäismarkkinoilla yhdessä tai useassa roolissa toimiva yritys tai yhteisö eli sähkömarkkinaosapuoli. Osapuoli voi olla myyjä, jakeluverkonhaltija tai 3.osapuoli ja osapuolella tulee olla sopimus Datahubin kanssa. (Sähkön)ostosopimus. Sopimus, jolla asiakas myy ja myyjä ostaa asiakkaan pientuotannon sähköenergiaa. Pientuotanto. Tarkoitetaan pienimuotoisen tuotantolaitoksen tai usean tuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, joka käsitellään taseselvityksessä kulutustaseen puolella. Tällä hetkellä kulutustaseen puolella käsitellään tuotantolaitokset, joiden nimellisteho on enintään 1 MVA. Pientuotannon verkkopalvelusopimus. Erikseen tehtävä jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen sopimus sähkön syöttämisestä jakeluverkonhaltijan verkkoon. Profiili. Taseselvityksessä käytettävä mittaustietoon tai vuosikäyttöarvioon perustuva (tunti)aikasarja, joka muodostetaan niille mittauspisteille, joilla sähkön kulutusta, tuotantoa tai siirtoa ei rekisteröidä tunneittain (tai muulla taseselvityksessä käytettävällä aika-askeleella). Rajapiste. Kahden mittausalueen rajalla oleva piste, jossa näiden mittausalueiden välinen sähkön siirto mitataan tai muuten määritetään. Rajapistemittaus on mittaus, joka liittyy rajapisteeseen. (Rajapisteen) rinnakkainen alue. Rajapisteeseen liittyvistä kahdesta mittausalueesta se, joka ei ole kyseisen rajapisteen osalta mittausvastuullisen osapuolen hallinnassa. Sanomaliikenneasetus. Sähkömarkkinalain nojalla säädetty Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta (273/2016). Siirtotuote. ks. Verkkotuote Sisäänmuuttokohde. Käyttöpaikka, jonne asiakas on muuttamassa.

14 14 (198) Sopimuksen irtisanominen. Sopimuksen toisen osapuolen suorittama irtisanominen sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Sopimuksen purkaminen. Yksipuolinen sopimuksen välitön purkaminen toisen osapuolen sopimusrikkomuksen tai muun purkamiseen oikeuttavan tapahtuman johdosta. Sopimusprosessi. Myyntisopimuksen solmimiseen ja ilmoittamiseen, sopimustiedon ylläpitämiseen, sopimuksen päättämiseen tai peruuttamiseen liittyvä markkinaprosessi. Sopimustieto. Käyttöpaikan tieto, joka kertoo, millä sähkönmyyjällä on voimassaoleva myyntisopimus kullekin aikavälille. Sähkömarkkinalaki. Merkittävin sähkömarkkinoita sääntelevä laki (588/2013). (Sähkö)tase. Taseselvityksessä määritettävä tunneittainen (tai muun taseselvityksessä käytettävän aika-askeleen mukainen) tieto toimijan sähkön tuotannon ja hankinnan sekä käytön ja toimituksen erotuksesta. (Mittausalueen) Tasepoikkeama. Mittausalueelle toimitetun ja sieltä pois siirretyn sähkön (sisältäen häviöt) summa. Jos raportoidut tiedot ovat oikein, laskennan tulos on nolla. (esett Handbookin määritelmä) Taseselvitys. Tarkoittaa kunkin taseselvitysjakson aikana toteutuneiden sähkökauppojen selvittämistä, jonka tuloksena saadaan kunkin sähkömarkkinoiden osapuolen sähkötase. Taseselvitysikkuna. Aika, jonka sisällä tuntitietoihin voidaan tehdä muutoksia ennen sähkötaseiden sulkeutumista. Taseselvitysliitos. Käsitteellinen tieto, joka yhdistää taseselvitysaikasarjan rakenteellisiin tietoihin (kuten mittausalue), joihin kyseessä oleva taseselvitysaikasarja liittyy. Tasetieto. Käyttöpaikkakohtainen tieto, joka kertoo, millä sähkönmyyjällä on voimassaoleva tasevastuu kullekin aikavälille. Tasetieto sisältää tasevirheiden korjaukseen liittyen myös edellä mainitun aikavälin tunneittaiset mittaustiedot. Tasevirhe. Taseselvitysikkunan ulkopuoliselle ajalle jääneen virheen jälkikäteen tehty korjaus, joka voi johtua käyttöpaikan virheellisestä mittaustiedosta tai myyjätiedosta. Tasevirheiden käsittely. Menettely, jossa suoritetaan rahallinen myyjä- ja mittausaluekohtainen korjaus taseselvitysikkunan sulkeutumisen jälkeen oikaistujen mittausvirheiden ja tasetietojen johdosta. Tasoituslaskenta. Nykyisin käytössä oleva lukemamittauskohteisiin liittyvä laskenta, jossa selvitetään sähkötaseeseen mittausasetuksessa määritetyllä tyyppikuormituskäyrämenettelyllä viedyn energian ja mittauksessa todetun energian erotus. Ennen hubin käyttöönottoa laskennan toteutuksesta vastaa jakeluverkonhaltija. Jakeluverkonhaltija laskuttaa tai hyvittää myyjää laskennan perusteella.

15 15 (198) Tekninen toimija. Sanomarajapinnan sanomissa on erikseen määritetty tiedon tekninen ja juridinen toimija. Tekninen toimija vastaa järjestelmäkäyttäjää, joka ilmoittaa tai vastaanottaa sanoman. Juridinen toimija on osapuoli, jonka tietoa sanoma sisältää. Toimija. Sähkönmyyjä, jakeluverkonhaltija tai mittausvastuullinen. (Sähkön)toimitus. Tarkoitetaan sähkön myyntiä käyttöä tai jälleenmyyntiä varten. (Sähkön)toimitussopimus. Sähköntoimitussopimus on sellainen myyjän ja asiakkaan välinen sopimus, jossa myyjä ottaa vastattavakseen myös verkkopalvelusta. Myyjä sopii tarvittaessa verkkopalvelusta jakeluverkonhaltijan kanssa. Tuntimittaus. Tarkoittaa tunneittain (tunnin aika-askeleella) tapahtuvaa sähkön määrän mittausta ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin. Tuntimitattu käyttöpaikka. Käyttöpaikka, jonne asennettu energiamittari rekisteröi ja toimittaa eteenpäin tuntitietoja. Tuntitieto. Mittaustieto, jossa mittauksen aikaväli on tunti.tuotantoyksikkö. Pohjoismaisessa taseselvityksessä käytettävä käsite, johon liittyy tuotantotaseen puolella käsiteltävää tuotantotietoa. (Sähkö)tuote. Myynti- tai verkkotuote Tuotekomponentti. Sähkötuotteeseen kuuluva tuotteen osa, jonka mukaan laskutetaan tietty osa kokonaispalvelusta. Ulosmuuttokohde. Käyttöpaikka, josta asiakas on muuttamassa pois. Uusi myyjä. Sähkönmyyjä, joka käynnistää sopimusprosessin tietylle käyttöpaikalle. Uusi myyjä voi olla samalla myös käyttöpaikan nykyinen myyjä. (Mittaustiedon) validointi. Tarkoittaa etäluettavilta mittalaitteilta kerättyjen mittaustietojen laadun tarkastamista, mikä tehdään yleensä mittaustiedon hallinta- tai luentajärjestelmässä. Tyypillisiä tarkastuksia ovat muun muassa puuttuvien tietojen toteaminen, negatiivisten arvojen tarkastaminen, ylisuurten tuntitehojen tarkastaminen ja pitkien nolla-arvosarjojen tarkastaminen. Valtuutus. Asiakkaan osapuolelle antama lupa saada tietoonsa itseensä liittyvää tietoa datahubista. Osapuolella tulee olla todiste (esimerkiksi valtakirja) asiakkaan antamasta valtuutuksesta. (Käyttöpaikan) Varastolaite. Tieto käyttöpaikalle asennetusta sähkön varastointiin, eli sähkön lataamiseen ja purkamiseen, soveltuvasta sähkölaitteesta ja sen ominaisuuksista. (Sähkö)verkkosopimus. Jakeluverkonhaltijan ja asiakkaan välinen sopimus, joka koskee asiakkaan tarvitsemaa verkkopalvelua. Verkkotuote. Jakeluverkonhaltijan verkkopalvelussa käyttämä sähkötuote.

16 16 (198) Yritysasiakas tai Yritys. Asiakas, joka ei ole kuluttaja-asiakas. Pääsääntöisesti yritysasiakas on asiakas, joka hankkii tai tuottaa sähköä osana yritystoimintaa. Yritysasiakkaalla voidaan kuitenkin tarkoittaa myös muuta oikeushenkilöä, kuten yhdistystä tai julkisyhteisöä.

17 17 (198) 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämä dokumentti sisältää datahubin tiedonvaihtoon liittyvät rajapintakuvaukset. Dokumentti perustuu datahubin liiketoimintaprosesseihin ja tietomalliin. Dokumentaatio on tuotettu tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa datahubin teknisen asiantuntijaryhmän toimesta. Toimialalle annettiin mahdollisuus myös kommentoida dokumenttia sen valmistuttua. Teknisen työryhmän jäseninä toimivat Fingridin projektiryhmän lisäksi seuraavat henkilöt: Jari Arve, Ari Hallikainen, Jari Hirvonen, Mikko Horsmanheimo, Marko Juslin Arttu Lahtinen, Esa Pietarinen Marjut Puukangas Joni Räsänen, Merja Toikko, Satapirkan Sähkö Oy Enoro Oy (työpajojen fasilitointi) Fingrid Oyj (ryhmän puheenjohtaja) Caruna Oy Fingrid Oyj Fortum Markets Oy Fingrid Oyj Fingrid Oyj Tieto Oyj Enfo Zender Oy Luvussa 2 on esitetty sanomiin ja tapahtumiin liittyviä yleisiä sääntöjä, jotka koskevat rajapintoja yleisesti. Luvuissa 3-11 on kuvattu eri datahub-tapahtumissa käytettävä tietosisältö, tapahtumien välitysketjut sekä alustavat tapahtumavalidoinnit. Dokumentissa esitetyt tapahtumavalidoinnit ovat alustavia ja validoinnit tullaan tarkentamaan järjestelmän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Listattujen tarkistusten lisäksi tapahtumavalidoinnissa tarkistetaan tapahtumakohtaiset tietojen pakollisuudet ja enumeraatiot eli koodilistat. Virheellisistä tapahtumista palautetaan negatiivinen kuittaus. Luvussa 12 on kuvattu yleiset sanomatyypit, joilla luvuissa 3-11 kuvatut tapahtumat toteutetaan. XML-määritykset tullaan tekemään tämän luvun mukaisesti.

18 18 (198) 2 Yleiset rajapintamääritykset Rajapintamääritysten perustana on käytetty ebix -sanomamäärityksiä ( yhteispohjoismaisen vähittäismarkkinan (Harmonised Nordic Retail project / HNR) sekä Norjan datahub-projektin (Elhub) määrityksiä ja dokumentaatiota. Yllä esitettyjä standardeja ja sanomamäärityksiä on sovellettu mahdollisuuksien mukaan. Suomen datahubin toiminnallinen kokonaisuus on kuitenkin huomattavasti laajempi, joten olemassa olevien määritysten suora sellaisenaan hyödyntäminen jää rajalliseksi. Elhubiin verrattuna Suomen datahubissa mallinnetaan tarkemmalla tasolla keskitetty asiakasrekisteri, myynti- ja verkkosopimusten tiedot, tuote- ja hintatiedot sekä laskurivitiedot. Lisäksi Suomen datahub perustuu kokonaisuudessaan tuntipohjaiseen mittaustietoon, kun Elhubissa käsitellään myös profiilikäyttöpaikkojen lukemamittauksia. Edellä kuvatuista syistä johtuen rajapintoihin on jouduttu tekemään merkittävä määrä kansallisia laajennuksia. Koska tarvittavien laajennusten määrä on merkittävä, on tietyissä tilanteissa myös yksinkertaistettu sanomarakennetta verrattuna ebixsanomamäärityksiin. Kuittaussanomana käytetään ebix-rakennetta hyödyntävää kuittaussanomaa, joka on määritelty datahubin tarpeisiin. 2.1 Nimiavaruus (namespace) XML-nimiavaruuden avulla yksilöidään sanomien ja tapahtumien elementit ja attribuutit. Datahubsanomissa käytetään nimiavaruudelle määritystä: urn:fi:datahub:mif:<package>:<message name>:<major version> Package - Käytetään seuraavia arvoja: Masterdata - Rakenteellisten tietojen päivityksiin liittyvät sanomat Metering - Mittaustietoihin liittyvät sanomat Billing - Laskutukseen liittyvät sanomat Query - Kyselyihin liittyvät sanomat Message name määrittää sanoman nimen. Major version määrittää sanomaversion, käytetään etuliitettä v. Lisäksi sanomaan määritellään nimiavaruus abie yleisille entiteeteille ja koodilistoille, joita käytetään sanomissa. Esimerkki:

19 19 (198) <rsm: MasterDataCustomer xmlns:rsm="urn:fi:datahub:mif:masterdata: MasterDataCustomer:v1" xmlns:abie="urn:fi:datahub:mif:common:aggregatedbusinessinformationentities:v1" <rsm:header> <abie:identification>123e4567-e89b-12d3-a </abie:identification> 2.2 Versiointi Sanomaversio Sanomaversio esitetään xml-tiedoston nimiavaruusmäärityksissä. Sanomaversio tullaan päivittämään tilanteessa, jolloin sanomiin tehdään muutoksia, jotka eivät takaa enää taaksepäin yhteensopivuutta edelliseen sanomaversioon nähden. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi: Enumeraatio-arvojen poistaminen tai muuttaminen Muutokset elementtien, tyyppien tai attribuuttien nimiin Muutokset sanoman rakenteeseen tai järjestykseen Pakollisten elementtien tai attribuuttien poistaminen tai lisääminen Elementtien tai attribuuttien muuttaminen pakolliseksi Sanoman aliversio Sanomamäärityksiä voidaan päivittää aliversiolla ilman versiopäivitystä silloin, kun sanomien taaksepäin yhteensopivuus säilyy. Nämä muutokset esitetään XML-schema määrityksessä xsd:version attribuutilla schema-tiedostossa (.xsd). Enumeraatio-arvojen lisääminen Ei-pakolliset sanoman laajennukset schemalocation Viittaus käytettävään schema-tiedostoon (.xsd) esitetään xsi:schemalocation määrityksessä muodossa <nimiavaruus> <xsd tiedosto>. Esimerkki: xmlns:xsi= xsi:schemalocation="urn:fi:datahub:mif:masterdata:masterdatacustomer:v1 MasterDataCustomer.xsd">

20 20 (198) 2.3 Sanomarakenne Kaikki datahubin sanomat rakentuvat seuraavista osista: Sanoman otsikkotiedot Prosessin tiedot Tapahtumatiedot Otsikko (header) Sanoman otsikkotiedot sisältävät seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Otsikkotiedot [1] Sanoman tunnus Sanoman yksilöivä tunnus [2] Sanoman tyyppi Sanoman luontiaika Sanoman tekninen lähettäjä Sanoman juridinen lähettäjä Sanoman tekninen vastaanottaja Sanoman juridinen vastaanottaja Lähettäjän reititystieto Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Yksittäiset kentät on kuvattu luvussa 12. Yksittäiset kentät on kuvattu luvussa 12. Yksittäiset kentät on kuvattu luvussa 12. Yksittäiset kentät on kuvattu luvussa 12. Lähettäjän asettama reititystieto Datahubin sanomaliikenteessä kaikille vastaanotetuille sanomille muodostetaan kuittaussanoma. Kuittauspyyntöä ei esitetä sanomaotsikossa. Sanoman tunnus tulee olla lähettäjäkohtaisesti aina yksilöllinen. Datahub hylkää sanoman, jos samalla sanoman tunnuksella on jo vastaanotettu sanoma samalta lähettäjältä. Uudelleenlähetys tehdään aina uudella sanomatunnuksella sekä korjatuille tiedoille että myös tilanteessa, jolloin lähetetään samat tiedot uudestaan. Sanoman teknisellä toimijalla tarkoitetaan osapuolta, joka toimittaa/vastaanottaa sanoman. Sanoman juridisella toimijalla tarkoitetaan osapuolta, jonka tietoja sanomassa käsitellään. Esimerkiksi jos palveluntarjoaja huolehtii mittaustiedon keruusta ja toimittamisesta datahubiin (jakeluverkonhaltijan puolesta), tekninen lähettäjä on palveluntarjoaja ja juridinen lähettäjä on jakeluverkonhaltija. Teknisellä toimijalla tulee olla aina juridisen toimijan valtuutus kyseiseen prosessiin. [3] [3] [3] [3] [4]

21 21 (198) [4] Sanoman lähettäjä voi asettaa reititystiedon sanomaan, joka palautetaan kuittaussanomassa. Reititystietoa voidaan hyödyntää vastaanotetun kuittauksen reitityksessä alkuperäisen sanoman lähettämälle järjestelmälle. Otsikon tarkempi kuvaus on esitetty luvussa Prosessi (process) Sanoman prosessitiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Prosessi Prosessin tunnus Tiedonvaihdon rooli Toimiala Sähkö Käytetään datahubin tapahtumatunnuksia (esim. DH ) Prosessitietojen tekninen kuvaus on esitetty sanomakuvausosiossa luvussa Tapahtumatiedot (payload) Prosesseihin liittyvät tapahtumat ja tietosisältö on kuvattu tapahtumakohtaisesti luvuissa Tekniset kuvaukset yleisille sanomatyypeille, joilla luvuissa 3-11 kuvatut tapahtumat toteutetaan, on kuvattu luvussa Yleiset elementit Tässä kappaleessa kuvataan sanomiin ja tapahtumiin yleisesti sovellettavia sääntöjä. Säännöt pätevät kaikkiin jäljempänä esitettyihin tapahtumakuvauksiin, ellei yksittäisessä kuvauksessa erikseen muuta mainita Tunnusten ja koodilistojen ylläpitäjät Sanomissa ja tapahtumissa käytetään seuraavia tunnusten ja koodilistojen ylläpitäjiä: Tunnusten ylläpitäjät: EIC, schemeagencyidentifer = 305 GS1, schemeagencyidentifer = 9

22 22 (198) ebix ja kansallinen tunnus, schemeagencyidentifier = 260 Koodilistojen ylläpitäjät: UN/CEFACT, listagencyidentifer = 6 ISO, listagencyidentifer = 5 ebix, listagencyidentifer = 260. Kansallinen koodi, listagencyidentifer = NFI Osapuolet ja mittausalueet Osapuolitunnusten osalta käytetään GS1-järjestelmän GLN-tunnuksia ja mittausalueiden osalta EIC-koodeja Käyttöpaikkatunnukset Käyttöpaikkatunnusten osalta käytetään GS1-järjestelmän GSRN-tunnuksia Aikaleimat ja aikavälit Kaikki aikaleimat esitetään UTC-ajassa (Coordinated Universal Time) ja XML-muodossa YYYY- MM-DDTHH:MM:SS+00:00 tai YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. Esimerkki: T21:00:00+00: T21:00:00Z Oletusarvoisesti voimassaoloajat (alkuaika ja loppuaika) asetetaan vuorokauden rajalle (Suomen virallinen aika). Mittaustiedoissa aikaleimat asetetaan täysille tunneille. Sanoman luontiajat (ja muut vastaavat tekniset tapahtuma-ajat) esitetään sekunnin tarkkuudella. Voimassaolojen päättymisajat (esim. sopimuksen päättymispäivämäärä) esitetään päättymisajanhetkenä. Esimerkiksi, jos sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on , päättymisajanhetki on T22:00:00+00:00 (Suomen virallisessa ajassa ajanhetki :00) Arvojen yksiköt Arvojen yksikkötunnuksina käytetään SI-järjestelmän mukaisia tunnuksia, esim kw, MW, kwh, MWh, kvar, Mvar, kvarh, Mvarh.

23 23 (198) Sanomien tunnukset Sanomien tunnuksina käytetään UUID-tunnuksia (Universally Unique Identifiers). 2.5 Sanomavalidoinnit Datahub validoi sanomia alla esitetyillä kolmella eri tasolla XML schema XML schema validoinnissa sanoma tarkistetaan teknisellä tasolla schemaa vastaan. Validointi tarkistaa sanomarakenteen, elementtien ja attribuuttien pakollisuuden ja tietomuodon oikeellisuuden (formaatti ja kentän maksimipituus) sekä tietojen enumeraatiot. Virhetilanteessa palautetaan SOAP tason hylkäys (SOAP Fault) Prosessivalidoinnit Prosessivalidoinnissa tarkastetaan prosessitason tiedot, prosessin tunnus ja rooli sekä osapuolen oikeudet ilmoittaa kyseinen prosessitapahtuma. Sanomien lähettäjien roolit on listattu kappaleessa Sanomalista. Virhetilanteessa palautetaan SOAP tason hylkäys (SOAP Fault) Tapahtumavalidoinnit Tapahtumavalidointi sisältää tapahtumakohtaiset, markkinaprosessin mukaiset validoinnit, joita ei XML schema - ja prosessivalidoinneissa validoida. Tapahtumavalidoinnissa validoidaan ilmoituksen attribuuttien välisien riippuvuuksien ja aikarajojen täyttymistä. Lisäksi ilmoitettuja arvoja validoidaan datahubin tietosisältöä vasten. Validoinnit läpäisseelle tapahtumalle palautetaan positiivinen kuittaussanoma. Virheellisille sanomille palautetaan negatiivinen kuittaus sisältäen virheilmoituksen (virhekoodi ja virheteksti). Tapahtumavalidoinnin yhteydessä validoidaan myös ilmoitettujen attribuuttien arvot datastandardin sarakkeessa "sallitut arvot" määriteltyjä sääntöjä vasten. Suomalaisen henkilötunnuksen tulee esimerkiksi täyttää sille lainsäädännön asettamat vaatimukset ( Tapahtumakohtaisissa kuvauksissa (luvut 3-11) on listattu kyseiseen tapahtumaan liittyvät tapahtumavalidoinnit. 2.6 Kuittauskäsittely Datahub kuittaa osapuolten pyyntöihin kahdella eri tasolla: teknisellä tasolla sekä prosessitasolla. Teknisellä tasolla datahubin rajapinta vastaa aina jokaiseen osapuolen pyyntöön ilmoittaen, onko pyyntö ymmärretty ja kokonaisuudessaan vastaanotettu vai ei. Tämä on rajapinnan ns. tekninen

24 24 (198) kuittaus, joka on erillinen esimerkiksi sekvenssikaavioissa esitetyistä liiketoiminnallisista ns. prosessitason kuittauksista. Näitä teknisiä kuittauksia ei ole mallinnettu sekvenssikaavioihin. Datahub toimittaa vastaanotetuille sanomille aina joko positiivisen tai negatiivisen kuittauksen myös prosessitasolla. Kyselytapahtumissa palautettavat tiedot toimivat positiivisena kuittauksena ja virhetilanteesta palautetaan negatiivinen kuittaussanoma. Negatiivisessa kuittauksessa ilmoitetaan luvussa 2.5 kuvattujen prosessi- ja tapahtumavalidoinnissa ilmentyneet virheet. Synkronisten palveluiden osalta prosessitason kuittaus palautetaan osapuolelle sen jälkeen, kun datahub on kokonaisuudessaan käsitellyt palvelupyynnön. Asynkronisten palveluiden osalta datahub palauttaa ensin teknisen kuittauksen pyynnön hyväksynnästä ja myöhemmin asynkronisen prosessitason kuittauksen itse tapahtuman käsittelystä. Asynkroniset palvelut ja niiden kuittauskäsittelyt on kuvattu tarkemmin luvussa Datahub-rajapinnassa käytetään aina kuittaussanomaa siten, että sanoman otsikkotiedoissa ei määritellä erikseen, halutaanko kuittaus vai ei. Noudettaessa sanomia datahubista noutavan osapuolen tulee kuitata sanomien vastaanotto erillisellä kuittaussanomalla luvussa 2.11 kuvatun mukaisesti. Datahub-rajapinnassa sovelletaan prosessitason kuittauksissa ebix-rakenteen mukaista kuittaussanomaa, joka sisältää otsikon, prosessin ja kuittaustapahtuman. Sanoman prosessiosio on sisällöltään sama kuin kuitattavassa alkuperäisessä sanomassa. Kuittaustapahtuman sisältö on seuraava. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kuittaustapahtuma Kuittausaika Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Selite Tapahtumatason kuittaus 1 1..n Kuittauksen tyyppi Kuittauksen teksti Päivityksen tyyppi Hyväksytty Osittain hyväksytty Hylätty Virheteksti, jos tapahtuma ei ole hyväksytty Sopimuksen vaihto Myyjän vaihto Sisäänmuutto [1] [2] Aikasarjatason kuittaus Käytetään vain mittaustiedolle

25 25 (198) Lähettäjän aikasarjatunnus Kuittauksen tyyppi Virhekoodi Kuittauksen teksti Virheteksti Huom: [1] [2] Tarkennus Osittain hyväksytty-kuittaustyyppiä käytetään mittaustietosanomissa datahubin vastaanottaessa mittaustietoja. Tällöin hylätyt aikasarjat raportoidaan aikasarjatason kuittauksessa. Haettaessa mittaustietoja datahubista tätä kuittaustyyppiä ei käytetä Osittain hyväksytty - kuittaustyyppiä käytetään myös asiakas ja käyttöpaikkatietojen valtuutuksessa, mikäli asiakkaalla ei ole sopimusta osapuolen valtuutusilmoituksessa (DH- 810) ilmoitettuun käyttöpaikkaan. Tällöin ilmoittava osapuoli saa valtuutuksen ainoastaan asiakkaan tietoihin. Käytetään positiivisessa kuittauksessa ilmaisemaan päivityksen tyyppi datahubissa. Esim: Uuden myyntisopimuksen kuittauksessa palautetaan datahubin päättelemä myyntisopimuksen syy (sopimuksen vaihto, myyjän vaihto, sisäänmuutto). Kuittaussanoman tekninen kuvaus on esitetty luvussa Kyselytapahtumat Kyselytapahtumien tekstimuotoisissa tietokentissä arvot voidaan syöttää sekä isoilla että pienillä kirjaimilla. Haku ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Käyttöpaikkatunnuksen selvitys-haussa tuetaan kadunnimen hakuarvossa tähteä (*) jokerimerkkinä arvon alussa ja lopussa (esim Syy*, *riankatu, *yy*ia*). Jokerimerkkiä tuetaan myös talonumero ja porrastunnus -kentille. 2.8 Sanomalista Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto markkinaprosessien tapahtumista ja niissä käytettävistä sanomista. Taulukon sanoma-sarake viittaa yleisiin sanomatyyppeihin. Yleistä sanomatyyppiä voidaan hyödyntää yhdessä tai useammassa markkinaprosessissa. Luvussa 12 kuvataan näiden sanomatyyppien tietosisältö, tietokenttien formaatti, esimerkkitieto, tiedon XMLviittaus sekä tietokenttien tasot ja pakollisuudet XML-sanoman ja scheman kannalta. Prosessikohtaiset tietosisällöt, tietokenttien tasot ja pakollisuudet sekä prosessikohtaiset kommentit on esitetty luvuissa Aikasarjatyyppisissä sanomissa käytetään NBS-määritysten pohjalta sovellettuja ebix-sanomia (E66 mittaustiedoille ja E31 taseselvitystiedoille). Muiden tapahtumien osalta riittävää vastaavuutta ebix-määrityksistä löytyi vain käyttöpaikan rakenteellisille tiedoille (E58). Muiden sanomien osalta on päädytty määrittämään erikseen kansalliset datahub -sanomat (Fxx sanomat).

26 26 (198) Prosessi Lähettäjä Vastaanottajat Sanomatyypin tunnus Sanomatyypin kuvaus Datahub DH-111 Asiakastietojen päivitys-myyjä Myyjä Jakeluverkonhaltija Myyjä F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas 3. osapuoli DH-112 Asiakastietojen päivityspyyntö Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas DH-121 Käyttöpaikan luonti Jakeluverkonhaltija Datahub E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka DH-122 Käyttöpaikkatietojen päivitys Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä 3. osapuoli E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka DH-123 Käyttöpaikan poisto Jakeluverkonhaltija Datahub E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka DH-124 Käyttöpaikkatietojen päivityspyyntö Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka DH-131 Käyttöpaikkatunnuksen selvitys Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F02 F20 Käyttöpaikkatunnuksen kysely Käyttöpaikkalista DH-132 Käyttöpaikka ja asiakastietojen hakunykyinen myyjä Myyjä Datahub F03 F21 Käyttöpaikkatietokysely Käyttöpaikkatiedot DH-133 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-uusi myyjä Myyjä Datahub F03 F21 Käyttöpaikkatietokysely Käyttöpaikkatiedot DH-134 Käyttöpaikka ja asiakastietojen hakujakeluverkonhaltija Jakeluverkonhaltija Datahub F03 F21 Käyttöpaikkatietokysely Käyttöpaikkatiedot DH-135 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-3. osapuoli 3. osapuoli Datahub F03 F21 Käyttöpaikkatietokysely Käyttöpaikkatiedot DH-211 Mittaustiedon ilmoitus Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub Myyjä 3. osapuoli E66 Mittaustiedot DH-221, DH-222, DH- 223 Mittaustiedon haut Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F08 Mittaustiedon haku DH-212 Muistutus mittaustiedon toimituksesta Datahub Jakeluverkonhaltija F07 Mittaustietomuistutus DH-311 Ilmoitus uudesta sopimuksesta Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija (Myyjä) F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus

27 27 (198) Prosessi Lähettäjä Vastaanottajat Sanomatyypin tunnus Sanomatyypin kuvaus DH-312 Verkkosopimuksen vahvistaminen Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus DH-321 Myyntisopimuksen tietojen päivitys Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus DH-322 Verkkosopimuksen tietojen päivitys Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus DH-323 Ilmoitus myyjättömästä käyttöpaikasta Datahub Jakeluverkonhaltija F05 Myyjätön käyttöpaikka DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija Myyjä F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen DH-332 Sisäänmuuttokohteen myyjän ilmoitus asiakkaan ulosmuutosta Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen DH-333 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen DH-341 Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija Myyjä F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen DH-342 Ilmoitus verkkosopimuksen peruuttamisesta Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen DH-343 Edeltävän myyjän ilmoitus myyntisopimuksen palatutuksesta kieltäytymisestä Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen DH-344 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä peruutustilanteessa. Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen DH-411 Toimituksen kytkentäpyyntö Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija F09 Kytkentä-katko -pyyntö DH-412 Ilmoitus toimituksen kytkennästä Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F09 Kytkentä-katko -ilmoitus DH-421 Toimituksen katkaisupyyntö Myyjä Datahub Jakeluverkonhaltija F09 Kytkentä-katko -pyyntö DH-422 Ilmoitus toimituksen katkaisusta Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F09 Kytkentä-katko -ilmoitus

28 28 (198) Prosessi Lähettäjä Vastaanottajat Sanomatyypin tunnus Sanomatyypin kuvaus DH-413, DH-423 Ilmoitus kytkennän tai katkaisun viivästymisestä Jakeluverkonhaltija Datahub Myyjä F09 Kytkentä-katko -ilmoitus DH-514 Jakeluverkonhaltijan taseselvitystietojen ilmoitus DH-515 Myyjän taseselvitystietojen ilmoitus Datahub Jakeluverkonhaltija E31 Taseselvitystiedot Datahub Myyjä E31 Taseselvitystiedot DH-522 Jakeluverkonhaltijan taseselvitystietojen haku Jakeluverkonhaltija Datahub F10 E31 Taseselvitystiedon haku Taseselvitystiedot DH-523 Häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen haku Jakeluverkonhaltija Datahub F08 E66 Mittaustiedon haku Mittaustiedot DH-521 Myyjän taseselvitystietojen haku Myyjä Datahub F10 E31 Taseselvitystiedon haku Taseselvitystiedot DH-600-Tasevirheiden korjaus Datahub Myyjä Jakeluverkonhaltija F19 Tasevirhetiedot DH-711, DH-712 Tuotetietojen päivitys Myyjä Jakeluverkonhaltija Datahub F11 Rakenteelliset tiedot, tuote DH-721, DH-722, DH- 723 Tuotetietojen haku Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F12 F11 Tuotetietojen haku Datahub DH-731, DH-732 Laskutustietojen päivitys Myyjä Jakeluverkonhaltija Jakeluverkonhaltija Myyjä F13 Laskurivitiedot 3. osapuoli DH-741, DH-742, DH- 743 Laskutustietojen haku Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F14 F13 Laskurivitietojen haku DH-811, DH-812, DH- 813 Asiakkaan valtuutus osapuolelta Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F15 Valtuutustiedot DH-821, DH-822, D-823 Asiakkaan valtuutus asiakkaalta Datahub Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli F15 Valtuutustiedot Myyjä DH-910 Osapuolitiedot Datahub Jakeluverkonhaltija F16 Osapuolitiedot 3. osapuoli

29 29 (198) Prosessi Lähettäjä Vastaanottajat Sanomatyypin tunnus Sanomatyypin kuvaus DH-920 Osapuolitietojen haku Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F17 F16 Osapuolitietojen haku Osapuolitiedot Myyjä Myyjä Kuittaustapahtuma Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli ACK Kuittaustapahtuma Datahub Datahub Noutotapahtuma Myyjä Jakeluverkonhaltija 3. osapuoli Datahub F99 Noutotapahtuma Peruutustapahtuma Myyjä Jakeluverkonhaltija Datahub E67 Alkuperäinen tapahtuma, ks Peruutussanomat ja -tapahtumat Peruutuskäytännöt eri tapahtumille on kuvattu alla olevassa taulukossa. Peruutusehdot, eli säännöt joiden puitteissa peruutus voidaan suorittaa, on kuvattu tapahtumakohtaisesti prosessidokumentissa. Peruutussanomaa käytettäessä lähetetään alkuperäisen sanoman tiedot sanoman tyypillä E67. Lisäksi voidaan välittää peruutuksen selitetieto. Prosessi Sanoma Peruutustapa DH-111 Asiakastietojen päivitysmyyjä DH-112 Asiakastietojen päivityspyyntö DH-121 Käyttöpaikan luonti F01 F01 E58 Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella. Peruutussanoma Käyttöpaikan luonti voidaan perua käyttöpaikan poistolla (DH-123) mikäli käyttöpaikalle ei ole vielä kohdistunut muita tapahtumia. DH-122 Käyttöpaikkatietojen päivitys E58 Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella. DH-124 Käyttöpaikkatietojen päivityspyyntö E58 Peruutussanoma DH-211 Mittaustiedon toimitus E66 Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella. DH-311 Ilmoitus uudesta sopimuksesta DH-312 Verkkosopimuksen vahvistaminen DH-321 Myyntisopimuksen tietojen päivitys DH-322 Verkkosopimuksen tietojen päivitys F04 F04 F04 F04 Erikseen määritetty peruutussanoma (DH-341) Erikseen määritetty peruutussanoma (DH-342) Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella. Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella.

30 30 (198) Prosessi Sanoma Peruutustapa DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä DH-333 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä F06 F06 Peruutussanoma Peruutussanoma DH-411 Toimituksen kytkentäpyyntö F09 Peruutussanoma DH-412 Ilmoitus toimituksen kytkennästä F09 Peruutussanoma DH-421 Toimituksen katkaisupyyntö F09 Peruutussanoma DH-422 Ilmoitus toimituksen katkaisusta DH-413, DH-423 Ilmoitus kytkennän tai katkaisun viivästymisestä DH-711, DH-712 Tuotetietojen päivitys DH-731, DH-732 Laskutustietojen ylläpito DH-811, DH-812, DH-813 Asiakkaan valtuutuksen Ilmoitus F09 F09 F11 F13 F15 Peruutussanoma Peruutus tehdään kytkentä/katkaisuilmoituksella Peruutus tehdään uudella päivitysilmoituksella. Peruutus tehdään korjausriveillä (riveillä, joissa laskutettava määrä on käänteinen alkuperäisiin riveihin nähden). Peruutussanoma Yleiselle peruutustapahtumalle (E67) tehdään seuraavat validoinnit: # Tapahtumavalidointi 1 Alkuperäinen peruutettava sanoma on vastaanotettu järjestelmään. Peruutussanomassa viitataan alkuperäiseen sanomaan elementillä Alkuperäisen sanoman tunnus. 2 Peruutussanoman lähettäjä on sama kuin alkuperäisen sanoman lähettäjä. 3 Peruutussanoman ja alkuperäisen sanoman Voimaantulopäivämäärä on sama Tapahtumien välitys Datahub välittää vastaanotetut tapahtumat tarvittaville osapuolille. Oletusarvoisesti välitetään samat tiedot kuin vastaanotetussa sanomassa. Jos tietosisältö eroaa, on se erikseen mainittu. Sopimustapahtumien (sopimusten luonti- ja päivitystapahtumat) osalta on määritelty erilliset välitystapahtumat, koska kaikkea sopimustietoa ei tule välittää osapuolten välillä. Jos päivityspyynnön perusteella datahubiin ilmoitettu päivitystapahtuma ei sisällä muutoksia jo datahubissa olevaan tietoon verrattuna, tiedot välitetään eteenpäin vain sille osapuolelle, joka on pyytänyt tietojen päivitystä. Tällaisia pyyntötapahtumia ovat asiakastietojen päivityspyyntö jakeluverkonhaltijalta myyjälle ja käyttöpaikkatietojen päivityspyyntö myyjältä jakeluverkonhaltijalle.

31 31 (198) 2.11 Tapahtumien nouto Datahub ei toimita osapuolille toimitettavia sanomia automaattisesti vaan sanomat puskuroidaan lähetysjonoon, josta osapuoli noutaa sanomat yksi kerrallaan. Datahub toimittaa sanomat sanoman otsikkotiedoissa esitetyn luontiajan mukaisessa järjestyksessä. Noudettu sanoma pysyy edelleen osapuolen noudettavana, kunnes osapuoli on erikseen ilmoittanut datahubille noutaneensa sanoman. Osapuolet hakevat sanomat käyttämällä noutotapahtumaa. Noutotapahtuman tietosisältö on seuraava: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Noutotapahtuma 1..1 Aikaleima Osapuoli [1] Sanomapaketti Selite Rakenteelliset tiedot Mittaustieto Laskutustieto [2] Huom: Tarkennus [1] Palautetaan kyseiselle osapuolelle kohdistetut tapahtumat [2] Tapahtumatietojen lisäksi palautetaan myös kyseiseen sanomapakettiin liittyvät kuittaustapahtumat. Asynkroniset haut, eli mittaustietojen ja laskurivitietojen haut, eriytetään jokaisella osapuolella omiin erillisiin jonoihinsa. Tällöin asynkroniset haut eivät sekoitu muuhun tiedonvaihtoon. Osapuolet voivat itse päättää miten jonot tullaan purkamaan osapuolen omiin järjestelmiin rajapintaa toteutettaessa Tapahtumien synkronisuus/asynkronisuus Rakenteellisten tietojen päivitys- ja kyselytapahtumien osalta palvelurajapinnat ovat synkronisia. Kuittaus- ja/tai vastaustiedot kyselyyn palautetaan palvelupyynnön vastauksena saman istunnon aikana. Aikasarjatietojen (mittaustiedot ja taseselvitystiedot) sekä laskurivitietojen osalta palvelut ovat asynkronisia sekä ilmoitustapahtumien että hakutapahtumien osalta. Datahub palauttaa välittömästi synkronisen teknisen tason kuittauksen siitä, että osapuolen pyyntö/ilmoitus on hyväksytty käsiteltäväksi. Varsinaisen tapahtuman käsittelyn kuittaukset ja vastaustiedot kyselyyn palautetaan erikseen noutopalvelun kautta asynkronisesti.

32 32 (198) Asynkroniset haut Hakutapahtuman saapuessa rajapinnassa tarkastetaan, että haku on muodoltaan määritysten mukainen. Samalla tehdään tarkastus, että osapuolella on roolinsa perusteella oikeus lähettää kyseisenlainen hakutapahtuma. Jos muototarkastus tai roolitarkastus tuottaa negatiivisen tuloksen, datahub palauttaa negatiivisen kuittauksen ja haun käsittely päättyy. Jos hakutapahtuma on oikeassa muodossa, ja osapuolella on tapahtumaan tarvittava rooli, datahub aloittaa haun käsittelyn. Tässä yhteydessä tarkastetaan, onko osapuolella oikeus haettuun tietoon käyttöpaikkatasolla. Jos osapuoli on hakenut laajempaa tietokokonaisuutta, josta hänellä on oikeus vain osaan, datahub palauttaa sen osan haetuista tiedoista, johon osapuolella on oikeus. Niistä tiedoista, johon hakijalla ei ole oikeutta palautetaan virheilmoitus. Hakutulosten perään datahub toimittaa osapuolen noudettavaksi positiivisen kuittauksen, jonka noudettuaan osapuoli tietää vastaanottaneensa kaikki kyseiseen hakuun liittyvät sanomat Sanomaliikenteen salaus ja pakkaus Tapahtumat siirretään salattuna HTTPS (TLS 1.2). Sanomat allekirjoitetaan sertifikaatein käyttäen WS-Securityä. Sanomia ei erikseen salata WS-Securityn avulla. Lähetettävät mittaustieto tapahtumat tulee pakata ja vastaavasti datahubin välittämät mittaustieto tapahtumat on pakattu. Pakkaus tehdään tiedonsiirron yhteydessä (HTTP/S) käyttämällä HTTP Compression tekniikkaa.

33 33 (198) 3 DH-100-Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen ylläpitoprosessit KUVA 1 ASIAKAS- JA KÄYTTÖPAIKKATAPAHTUMAT

34 34 (198) 3.1 DH-111 Asiakastietojen päivitys-myyjä Asiakkaat luodaan sopimustapahtumien yhteydessä. Asiakastietojen päivitykset datahubiin tehdään myyjän toimesta. Datahub välittää päivitetyt asiakastiedot niille jakeluverkonhaltijoille ja myyjille, joilla on voimassaoleva tai voimaan tuleva sopimus asiakkaan kanssa. Lisäksi tiedot välitetään niille 3. osapuolille, joilla on asiakkaan antama valtuutus asiakastiedoille. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Myyjä Datahub DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub JVH DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub Myyjä DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub 3. osapuoli Huom: [*] Tarkennus Datahub välittää samat tapahtumatiedot muille osapuolille. Sanomaan lisätään alkuperäisen sanoman tunnus ja lähettäjä. Jos myyjältä vastaanotettavan sanoman tiedot ovat samat kuin datahubissa olevat tiedot (tiedot eivät muutu), tapahtumatietoja ei välitetä muille osapuolille. Poikkeuksena tilanne, jossa jakeluverkonhaltija on pyytänyt asiakastietojen päivitystä (DH-112-1). Tällöin tiedot välitetään kyseiselle jakeluverkonhaltijalle.

35 35 (198) KUVA 2 DH ASIAKASTIETOJEN PÄIVITYS - MYYJÄ Myyjän lähettämät tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Asiakastiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Käytetään vain välitysanomassa [1]

36 36 (198) Alkuperäisen sanoman lähettäjä Selite Asiakkaan perustiedot Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain päivityspyynnössä [1] Asiakkaan tunniste Asiakkaan tunnisteen tyyppi Asiakkaan tyyppi Asiakkaan alityyppi Käytetään joko y-tunnusta, yhdistystunnusta, henkilötunnusta tai osapuolen omaa tunnusta. Y-tunnus Yhdistystunnus Henkilötunnus (hetu) Osapuolen oma tunnus Yritys Kuluttaja Normaali Kuolinpesä [2] Osapuolen oma asiakastunnus [3] Salattu -tieto Kyllä/Ei. Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Yrityksen nimi Pakollinen yritysasiakkaille Etunimi Pakollinen kuluttajaasiakkaalle Keskimmäiset nimet Sukunimi Syntymäaika Pakollinen kuluttajaasiakkaalle Pakollinen kuluttajaasiakkaalle, jos hetua ei ole annettu. VVVV-KK-PP Lisätunnus Yhteystiedot [4] Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Postiosoite [5] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi

37 37 (198) Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Huom: [1] [2] [3] [4] Tarkennus Datahub välittää myyjältä tulleen alkuperäisen sanoman lähettäjän ja tunnuksen välityssanoman mukana näissä kentissä. Jos yritysasiakkaalle on tarve ilmoittaa myös henkilötunnus, ilmoitetaan tämä lisätunnuskentällä. Jos käytetään osapuolen omaa tunnusta, on se muotoa <myyjän tunnus>_<asiakasnumero> (käytetään yksilöivänä tietona tilanteessa, jossa henkilötunnusta ei ole tiedossa). Kenttää käytetään vain tilanteessa, jossa osapuolen oma tunnus halutaan päivittää henkilötunnukseksi. Asiakkaalle voidaan määrittää yksi puhelinnumero ja yksi sähköpostisoite. Vähintään toinen on annettava. [5] Osoitetiedossa tulee postinumeron lisäksi esittää joko kadun nimi tai postilokero. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Asiakas löytyy datahubista. 3 Myyjällä on voimassaoleva tai voimaan tuleva sopimus asiakkaan kanssa. 4 Voimaantulopäivä ei saa olla menneisyydessä.

38 38 (198) 3.2 DH-112 Asiakastietojen päivityspyyntö - JVH Jakeluverkonhaltija voi pyytää asiakastietojen päivittämistä. Päivityspyynnössä jakeluverkonhaltija lähettää asiakkaan asiakastiedot. Datahub välittää pyynnön myyjälle, joka on viimeisenä tehnyt sopimuksen kyseisen asiakkaan kanssa. Jos asiakkaalla ei ole myyntisopimusta datahubissa, päivitetään asiakastiedot suoraan päivityspyynnön perusteella. Tällöin datahub palauttaa jakeluverkonhaltijalle kuittauksena tallennetut tiedot. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas JVH Datahub DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub Myyjä DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub JVH Huom: [*] Tarkennus Datahub välittää samat tapahtumatiedot myyjälle. Sanomaan lisätään alkuperäisen sanoman tunnus ja lähettäjä. KUVA 3 DH ASIAKASTIETOJEN PÄIVITYSPYYNTÖ - JVH

39 39 (198) Tapahtumassa välitetään pakolliset tiedot sekä ne tiedot, jotka halutaan päivitettäväksi. Mikäli jokin tieto halutaan poistaa, lähetetään kyseinen elementti/tietokenttä tyhjänä. Jos vapaaehtoista tietoa ei haluta muuttaa, kyseistä elementtiä/tietokenttää ei lähetetä lainkaan. Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Asiakastiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Selite Asiakkaan perustiedot Asiakkaan tunniste Asiakkaan tunnisteen tyyppi Asiakkaan tyyppi Asiakkaan alityyppi Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain päivityspyynnössä Käytetään joko y-tunnusta, yhdistystunnusta, henkilötunnusta tai osapuolen omaa tunnusta. Y-tunnus Yhdistystunnus Henkilötunnus (hetu) Osapuolen oma tunnus Yritys Kuluttaja Normaali Kuolinpesä [1] [1] [2] Osapuolen oma asiakastunnus [3] Salattu -tieto Kyllä/Ei. Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Yrityksen nimi Etunimi Keskimmäiset nimet Sukunimi Syntymäaika Pakollinen kuluttajaasiakkaalle, jos hetua ei ole annettu. VVVV-KK-PP Lisätunnus Yhteystiedot [4]

40 40 (198) Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinumero Sähköpostiosoite Postiosoite Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Datahub välittää jakeluverkonhaltijalta tulleen alkuperäisen sanoman lähettäjän ja tunnuksen välityssanoman mukana näissä kentissä. Jos yritysasiakkaalle on tarve ilmoittaa myös henkilötunnus, ilmoitetaan tämä lisätunnuskentällä. Jos käytetään osapuolen omaa tunnusta, on se muotoa <myyjän tunnus>_<asiakasnumero> (käytetään yksilöivänä tietona tilanteessa, jossa henkilötunnusta ei ole tiedossa). Kenttää käytetään vain tilanteessa, jossa osapuolen oma tunnus halutaan päivittää henkilötunnukseksi. [4] Asiakkaalle voidaan määrittää yksi puhelinnumero ja yksi sähköpostisoite. Peruutussanomaa ei käytetä asiakastietojen päivityspyynnölle. Peruutus tehdään uudella päivityssanomalla. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Asiakas löytyy datahubista. 3 Jakeluverkonhaltijalla on voimassaoleva sopimus asiakkaan kanssa. 4 Voimaantulopäivä ei saa olla menneisyydessä.

41 41 (198) 3.3 DH-113 Asiakastietojen päivityspyyntö - 3.osapuoli 3.osapuoli voi myös pyytää asiakastietojen päivittämistä. Päivityspyynnössä 3.osapuoli lähettää asiakkaan asiakastiedot. Datahub välittää pyynnön myyjälle, joka on viimeisenä tehnyt sopimuksen kyseisen asiakkaan kanssa. Jos asiakkaalla ei ole myyntisopimusta datahubissa, välittää datahub pyynnön jakeluverkonhaltijalle, joka on viimeisenä tehnyt sopimuksen kyseisen asiakkaan kanssa. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas 3,osapuoli Datahub DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub Myyjä DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub JVH Huom: [*] Tarkennus Datahub välittää samat tapahtumatiedot myyjälle. Sanomaan lisätään alkuperäisen sanoman tunnus ja lähettäjä. KUVA 4 DH ASIAKASTIETOJEN PÄIVITYSPYYNTÖ - 3.OSAPUOLI

42 42 (198) Tapahtumassa välitetään pakolliset tiedot sekä ne tiedot, jotka halutaan päivitettäväksi. Mikäli jokin tieto halutaan poistaa, lähetetään kyseinen elementti/tietokenttä tyhjänä. Jos vapaaehtoista tietoa ei haluta muuttaa, kyseistä elementtiä/tietokenttää ei lähetetä lainkaan. Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Asiakastiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Selite Asiakkaan perustiedot Asiakkaan tunniste Asiakkaan tunnisteen tyyppi Asiakkaan tyyppi Asiakkaan alityyppi Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain päivityspyynnössä Käytetään joko y-tunnusta, yhdistystunnusta, henkilötunnusta tai osapuolen omaa tunnusta. Y-tunnus Yhdistystunnus Henkilötunnus (hetu) Osapuolen oma tunnus Yritys Kuluttaja Normaali Kuolinpesä [1] [1] [2] Osapuolen oma asiakastunnus [3] Salattu -tieto Kyllä/Ei. Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Yrityksen nimi Etunimi Keskimmäiset nimet Sukunimi Syntymäaika Pakollinen kuluttajaasiakkaalle, jos hetua ei ole annettu. VVVV-KK-PP Lisätunnus Yhteystiedot [4]

43 43 (198) Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinumero Sähköpostiosoite Postiosoite Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Datahub välittää jakeluverkonhaltijalta tulleen alkuperäisen sanoman lähettäjän ja tunnuksen välityssanoman mukana näissä kentissä. Jos yritysasiakkaalle on tarve ilmoittaa myös henkilötunnus, ilmoitetaan tämä lisätunnuskentällä. Jos käytetään osapuolen omaa tunnusta, on se muotoa <myyjän tunnus>_<asiakasnumero> (käytetään yksilöivänä tietona tilanteessa, jossa henkilötunnusta ei ole tiedossa). Kenttää käytetään vain tilanteessa, jossa osapuolen oma tunnus halutaan päivittää henkilötunnukseksi. [4] Asiakkaalle voidaan määrittää yksi puhelinnumero ja yksi sähköpostisoite. Peruutussanomaa ei käytetä asiakastietojen päivityspyynnölle. Peruutus tehdään uudella päivityssanomalla. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Asiakas löytyy datahubista. 3 Jakeluverkonhaltijalla on voimassaoleva sopimus asiakkaan kanssa. 4 Voimaantulopäivä ei saa olla menneisyydessä.

44 44 (198) 3.4 DH-121 Käyttöpaikan luonti Käyttöpaikan luonti tehdään datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta. Käyttöpaikalla ei tässä vaiheessa ole kirjattuja sopimuksia, joten luontitapahtumaa ei välitetä eteenpäin. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-121 Huom: E58 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka JVH Datahub KUVA 5 DH KÄYTTÖPAIKAN LUONTI Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa

45 45 (198) Selite Käytetään vain päivityspyynnössä Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Kytketty Katkaistu Rakenteilla Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka Etäkytkettävä Kyllä/Ei Aluetiedot Mittausalue [1] Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Pientuotantokohteelle ilmoitetaan vastaavan kulutuskäyttöpaikan/tuotantokäyttöpaikan tunnus. Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Osoitteen tyyppi Pääosoite Lisäosoite Kadun nimi [2] Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166I mukaista tunnusta. Osoitteen tarkenne Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Koordinaatisto Käytetään WGS84-standardia. Leveysaste Pituusaste Käyttöpaikan ominaisuudet Pakollinen, jos käyttöpaikan tila on eri kuin rakenteilla. Etäluettava Kyllä/Ei

46 46 (198) Mittaustapa Käyttäjäryhmä Tuntimittaus Lukemamittaus Mittaroimaton Käytetään Tilastokeskuksen määrittämää luokittelua sähkön käyttötarkoituksen mukaan Pakollinen kulutuskäyttöpaikalle. Lämmitys riippuu sähköstä Kyllä/Ei Sulakekoko Käytetään sanomaliikenteen menettelyohjeen mukaista muotoa: <johtojen lukumäärä>x<vaiheiden lukumäärä>x<ampeeri> Johtojen lukumäärä jätetään pois jos käytössä vain yksi johto. Kts. sanomaliikenteen menettelyohje kappale 3.8. Esim: 3x25, 2x3x25 [3] Sähköteho Ilmoitetaan aina kilowatteina [3] Vuosikäyttöarviot Ilmoitetaan aina kilowattitunteina Ohjattava kuorma 3 0..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Varastolaite 3 0..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Tuotantolaite 3 0..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Huom: [*] Tarkennus Tietoja Loissähkösarjat saatavilla ja Mittausaika-askel ei välitetä käyttöpaikkatapahtumassa. Datahub päättelee nämä tiedot vastaanotettujen mittaustietojen perusteella. Aikavyöhyketietoa ei ylläpidetä käyttöpaikalla, vaan se määrittyy verkkosopimuksen tuotteen/tuotekomponenttien ja kalenterin perusteella. [1] Mittausalueen tunnuksena käytetään EIC-tunnusta. [2] [3] Käyttöpaikan osoitteessa on aina oltava kadun nimi. Mikäli käyttöpaikalla ei ole virallista katuosoitetta, merkitään kadun nimeksi lähimmän kadun nimi ja tarkennetaan käyttöpaikan sijaintia osoitteen tarkenne -kentässä. Esitettävä joko sulakekoko tai sähköteho. Ote menettelyohjeesta: Sulaketiedot suositellaan kirjamaan sanomissa seuraavilla ehdoilla: ilman välilyöntejä, pienillä kirjaimilla (x) ja ilman ampeerimerkintää (A,a), eli esimerkiksi 3x25. Jos kohteessa on useampi liittymisjohto, kirjataan esimerkiksi 2x3x63. 1x3x63 merkintää ei tule käyttää.pienillä kirjaimilla (x) ja ilman ampeerimerkintää (A,a), eli esimerkiksi 3x25. Jos kohteessa on useampi liittymisjohto, kirjataan esimerkiksi 2x3x63. 1x3x63 merkintää ei tule käyttää. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit.

47 47 (198) # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikkaa ei ole jo kirjattu järjestelmään. 2 Käyttöpaikan tunnus (GS1) on oikean muotoinen. 3 Mittausalue kuuluu jakeluverkonhaltijalle. 4 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle.

48 48 (198) 3.5 DH-122 Käyttöpaikkatietojen päivitys Käyttöpaikkatietojen päivitykset tehdään datahubiin jakeluverkonhaltijan toimesta. Datahub välittää päivitetyt käyttöpaikkatiedot käyttöpaikan voimassaolevalle ja tulevalle myyjälle. Tämän lisäksi muuttuneet käyttöpaikkatiedot toimitetaan 3.osapuolille, joilla on käyttöpaikkaan voimassaoleva asiakkaan valtuutus. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka JVH Datahub DH E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka Datahub Myyjä DH E58 Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka Datahub 3. osapuoli Huom: Tarkennus [*] Datahub välittää samat tapahtumatiedot muille osapuolille. Sanomaan lisätään alkuperäisen sanoman tunnus ja lähettäjä. Jos jakeluverkonhaltijalta vastaanotettavan sanoman tiedot ovat samat kuin datahubissa olevat tiedot (tiedot eivät muutu), tapahtumatietoja ei välitetä muille osapuolille. Poikkeuksena tilanne, jossa myyjä on pyytänyt käyttöpaikkatietojen päivitystä (DH-124-1). Tällöin tiedot välitetään kyseiselle myyjälle.

49 49 (198) KUVA 6 DH KÄYTTÖPAIKKATIETOJEN PÄIVITYS Sanoman tapahtumatiedot sisältävät samat tiedot kuin tapahtuma DH-121. Päivitystapahtumassa toimitetaan kaikki käyttöpaikan tiedot, ei vain muuttuneita tietoja. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä 2 Mittausalue kuuluu jakeluverkonhaltijalle. 3 4 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. Käyttöpaikkaa ei voi päivittää tilaan poistettu käytöstä, jos käyttöpaikalla on voimassa oleva myyntitai verkkosopimus.

50 50 (198) 3.6 DH-123 Käyttöpaikan poisto Käyttöpaikan poisto tehdään jakeluverkonhaltijan toimesta. Käyttöpaikka voidaan poistaa vain, jos sille ei ole sopimustapahtumia. Poistosanomaa ei välitetä eteenpäin. Poistosanomaa käytetään vain virheellisesti luotujen käyttöpaikkojen poistamiseen kokonaan järjestelmästä. Käyttöpaikan poistaminen käytöstä hoidetaan käyttöpaikan päivitystapahtumalla statuksen päivityksellä. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-123 Huom: E58 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka JVH Datahub KUVA 7 DH KÄYTTÖPAIKAN POISTO

51 51 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatiedot Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalueen tunnus Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä 2 Käyttöpaikalle ei ole kirjattu sopimustapahtumia.

52 52 (198) 3.7 DH-124 Käyttöpaikkatietojen päivityspyyntö Myyjä tai 3.osapuoli voi pyytää käyttöpaikkatietojen päivittämistä. Datahub välittää pyynnön jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: [*] E58 E58 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka Rakenteelliset tiedot, käyttöpaikka Myyjä 3.osapuoli Datahub Datahub Datahub välittää samat tapahtumatiedot jakeluverkonhaltijalle. Sanomaan lisätään alkuperäisen sanoman tunnus ja lähettäjä. JVH KUVA 8 DH KÄYTTÖPAIKKATIETOJEN PÄIVITYSPYYNTÖ Tapahtumassa välitetään pakolliset tiedot sekä ne tiedot, jotka halutaan päivitettäväksi. Mikäli jokin tieto halutaan poistaa, lähetetään kyseinen elementti/tietokenttä tyhjänä. Jos vapaaehtoista tietoa ei haluta muuttaa, kyseistä elementtiä/tietokenttää ei lähetetä lainkaan. Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot.

53 53 (198) Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Selite Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan osoite 3 0..n Osoitteen tyyppi Pääosoite Lisäosoite Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166I mukaista tunnusta. Osoitteen tarkenne Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Käyttöpaikan ominaisuudet Käyttäjäryhmä 4 0.,1 Käytetään Tilastokeskuksen määrittämää luokittelua sähkön käyttötarkoituksen mukaan Vuosikäyttöarviot Veroluokka [7] Ohjattava kuorma 3 0..n Varastolaite 3 0..n Tuotantolaite 3 0..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

54 54 (198) Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä 2 Käyttöpaikka ja mittausalue täsmäävät. 3 Myyjällä on voimassaoleva oleva tai voimaan tuleva sopimus käyttöpaikalle. 4 Postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 6 Voimaantulopäivä ei saa olla menneisyydessä 7 Veroluokka on sopimustason tieto, ei käyttöpaikan ominaisuus. Veroluokka on mukana mukana käyttöpaikan päivityspyynnössä, jotta myyjä voi pyytää veroluokan päivitystä.

55 55 (198) 3.8 DH-131 Käyttöpaikkatunnuksen selvitys Käyttöpaikan tunnus voidaan hakea käyttöpaikan osoitteen perusteella. Hakua voidaan tarkentaa mittarinumerolla. Hakuun palautetaan lista käyttöpaikoista osoitetietoineen. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F02 Käyttöpaikkatunnuksen kysely Myyjä 3.osapuoli Datahub DH F20 Käyttöpaikkalista Datahub Myyjä 3.osapuoli Huom: Tarkennus KUVA 9 DH KÄYTTÖPAIKKATUNNUKSEN SELVITYS Kyselytapahtumassa on käytettävissä seuraavat hakukriteerit. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikan osoitekysely Kadun nimi Tuetaan jokerimerkkejä hakuarvossa. [1]

56 56 (198) Talonumero Tuetaan jokerimerkkejä hakuarvossa. Porrastunnus Tuetaan jokerimerkkejä hakuarvossa. Huoneisto Postinumero [1] Postitoimipaikka [1] Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Normaali Kiinteistökäyttöpaikka Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Huom: [1] Tarkennus Kadun nimen lisäksi tulee haussa aina esittää joko postinumero tai postitoimipaikka. Kyselytapahtumassa ei tehdä pakollisuuksien lisäksi muita tapahtumavalidointeja. Virheilmoitus palautetaan, jos yhtään käyttöpaikkaa ei löydy hakukriteereillä. Vastaustapahtumassa palautetaan lista käyttöpaikoista osoitetietoineen. Vastauksessa toimitetaan maksimissaan 50 kappaletta käyttöpaikkoja. Mikäli haulla löytyy enemmän käyttöpaikkoja, kysely palauttaa virhetiedon ja hakukriteeriä tulee tarkentaa. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkalista Käyttöpaikan perustiedot 2 1..n Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Kytketty Katkaistu Rakenteilla Poistettu käytöstä Etäkytkettävä Kyllä/Ei Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero [1]

57 57 (198) Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalueen nimi Mittausalueen tunnus Mittausalueen tyyppi Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Osoitteen tyyppi Pääosoite Lisäosoite Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166I mukaista tunnusta. Osoitteen tarkenne Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Koordinaatisto Leveysaste Pituusaste Huom: Tarkennus

58 58 (198) 3.9 DH-132 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-nykyinen myyjä Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F03 Käyttöpaikkatietokysely Nykyinen myyjä Datahub DH F21 Käyttöpaikkatiedot Datahub Nykyinen myyjä Huom: Tarkennus Haussa käytetään hakukriteerinä käyttöpaikka- ja sopimustunnusta. Haussa palautetaan käyttöpaikkatiedot, sopimustiedot ja sopimusasiakkaat. KUVA 10 DH KÄYTTÖPAIKKA- JA ASIAKASTIETOJEN HAKU - NYKYINEN MYYJÄ Kyselyssä annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietokysely Käyttöpaikan tunnus Myyntisopimuksen tunnus

59 59 (198) Huom: Tarkennus Kyselytapahtumassa ei tehdä pakollisuuksien lisäksi muita tapahtumavalidointeja. Virheilmoitus palautetaan, jos yhtään käyttöpaikkaa ei löydy hakukriteereillä. Haussa kyselyyn palautetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietovastaus 1 1..n [1] Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Etäkytkettävä Päivämäärä, jolta tiedot raportoidaan. Kytketty Katkaistu Rakenteilla Poistettu käytöstä Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka [2] Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Verkkosopimuksen tiedot 3 1..n Verkkotuotteen tunnus Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Koordinaatisto Käyttöpaikan ominaisuudet Verkkosopimuksen tuotteen tunnus Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

60 60 (198) Ohjattava kuorma 3 0..n Varastolaite 3 0..n Tuotantolaite 3 0..n Myyntisopimuksen tiedot Myyntisopimuksen asiakkaat 3 1..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Huom: [1] [2] Tarkennus Haku voi palauttaa useamman rivin tilanteessa, jossa määräaikainen sopimus on uusittu käyttäen samaa sopimusnumeroa. Jos myyjän sopimus on voimassa hakuhetkellä, palautetaan hakuhetken tiedot. Jos myyjän sopimus on päättynyt, palautetaan päättymishetken tiedot. Jos myyjän sopimus astuu voimaan tulevaisuudessa, palautetaan sopimuksen aloitushetken mukaiset tiedot.

61 61 (198) 3.10 DH-133 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-uusi myyjä Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F03 Käyttöpaikkatietokysely Uusi myyjä Datahub DH F21 Käyttöpaikkatiedot Datahub Uusi myyjä Huom : Tarkennus KUVA 11 DH KÄYTTÖPAIKKA- JA ASIAKASTIETOJEN HAKU - UUSI MYYJÄ Haussa käytetään hakukriteerinä käyttöpaikkatunnusta ja asiakastunnusta. Myyjällä tulee olla vähintään yhden asiakkaan osalta valtuutus käyttöpaikkatietoihin. Jos valtuutusta ei ole, palautetaan virheilmoitus. Haussa palautetaan käyttöpaikkatiedot, sopimustilanne ja asiakastiedot. Kyselyssä annetaan seuraavat tiedot:

62 62 (198) Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietokysely 1 1..n Käyttöpaikan tunnus Asiakkaiden tiedot 2 1..n [1] Asiakkaan tunniste Huom: Tarkennus [1] Kyselyyn sisällytetään kaikki uuteen sopimukseen tulevat asiakkaat. Kyselytapahtumassa ei tehdä pakollisuuksien lisäksi muita tapahtumavalidointeja. Virheilmoitus palautetaan, jos yhtään käyttöpaikkaa ei löydy hakukriteereillä. Haussa palautetaan seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietovastaus Voimaantulopäivämäärä Päivämäärä, jolta tiedot raportoidaan. [1] Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Kytketty Katkaistu Rakenteilla Poistettu käytöstä Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka Etäkytkettävä Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Verkkosopimuksen tiedot 3 1..n [2] Veroluokka Verkkotuotteen tunnus Verkkosopimuksen tuotteen tunnus [2] Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

63 63 (198) Koordinaatisto Käyttöpaikan ominaisuudet Ohjattava kuorma 3 0..n Varastolaite 3 0..n Tuotantolaite 3 0..n Sopimustilanne Alkava myyntisopimus Myyntisopimus asiakkaalla Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Seuraavan sopimustapahtuman alkamispäivä Sopimus asiakkaalla Sopimus osittain asiakkaalla Sopimus ei asiakkaalla [2] [2] [2] [2] [3] Määräaikainen myyntisopimus Kyllä/ei [2] Määräaikaisuuden päättymispäivä Tätä tietoa ei palauteta,jos päätttyy yli 90 vuorokauden kuluttua. [2] Voimassa oleva myyntisopimus päättyy Käyttöpaikalle on tullut aiemmin ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä. Poikkeava irtisanomisehto Kyllä/ei [2] Irtisanomisaika Poikkeava irtisanomisaika päivinä [2] Irtisanomisjakso [2] Irtisanomisjakson alkuaika [2] Irtisanomisjakson loppuaika [2] Verkkosopimus asiakkaalla Asiakkaiden tiedot Sopimus asiakkaalla Sopimus osittain asiakkaalla Sopimus ei asiakkaalla Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) [3] [4] Huom: Tarkennus [1] Tiedot raportoidaan hakuhetkeltä. [2] Tiedot palautetaan vain, jos asiakkaalla on voimassa oleva sopimus käyttöpaikalle.

64 64 (198) [3] [4] Arvo päätellään seuraavasti: Sopimus täysin asiakkaalla", jos hakuun on syötetty täsmälleen ne asiakkaat, jotka ovat käyttöpaikan verkko- tai myyntisopimuksella. "Sopimus ei asiakkaalla", jos yhdelläkään ilmoitetulla asiakkaalla ei ole verkko- tai myyntisopimusta. Muussa tilanteessa "Sopimus osittain asiakkaalla" Palautetaan niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat listattu kyselyssä. Asiakastiedot palautetaan vain jos myyjällä on valtuutus asiakastietoihin.

65 65 (198) 3.11 DH-134 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-jakeluverkonhaltija Käyttöpaikan tiedot haetaan käyttöpaikkatunnuksella. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F03 Käyttöpaikkatietokysely JVH Datahub DH F21 Käyttöpaikkatiedot Datahub JVH Huom: Tarkennus KUVA 12 DH KÄYTTÖPAIKKA- JA ASIAKASTIETOJEN HAKU - JVH Kyselytapahtumassa välitetään seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietokysely Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan tunnus Huom: Tarkennus

66 66 (198) Kyselylle tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka sijaitsee jakeluverkonhaltijan mittausalueella. Vastaustapahtumassa palautetaan käyttöpaikkaan liittyvät tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietovastaus Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Etäkytkettävä Päivämäärä, jolta tiedot raportoidaan. Kytketty Katkaistu Rakenteilla Poistettu käytöstä Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka [1] Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Myyjätiedot Myyjä Myyntisopimuksen tiedot 3 0..n [2] Myyntituotteen tunnus Myyntisopimuksen tuotteen tunnus [2] Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Koordinaatisto Käyttöpaikan ominaisuudet Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

67 67 (198) Ohjattava kuorma 3 0..n Varastolaite 3 0..n Tuotantolaite 3 0..n Verkkosopimuksen tiedot 3 1..n Verkkosopimuksen asiakkaat Huom: 3 1..n Tarkennus Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) [1] Tiedot palautetaan kyselyssä esitetyn ajanhetken mukaisesti. [2] Palautetaan, jos myyjä on antanut valtuudet tietoihin

68 68 (198) 3.12 DH-135 Käyttöpaikka ja asiakastietojen haku-3. osapuoli Käyttöpaikan tiedot voidaan hakea käyttöpaikkatunnuksella ja asiakastiedoilla halutulle ajanhetkelle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F03 Käyttöpaikkatietokysely 3. osapuoli Datahub DH F21 Käyttöpaikkatiedot Datahub 3. osapuoli Huom : Tarkennus KUVA 13 DH KÄYTTÖPAIKKA- JA ASIAKASTIETOJEN HAKU - 3. OSAPUOLI Kyselytapahtumassa välitetään seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietokysely Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan tunnus

69 69 (198) Asiakkaiden tiedot 2 1..n Asiakkaan tunniste Huom: Tarkennus Kyselylle tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osapuolella on asiakkaan antama valtuutus käyttöpaikalle. Vastaustapahtumassa palautetaan käyttöpaikkaan liittyvät tiedot. 3. osapuolella tulee olla asiakkaan antama valtuutus käyttöpaikan tietoihin. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatietovastaus Voimaantulopäivämäärä Käyttöpaikan perustiedot Käyttöpaikan tunnus Käyttöpaikan tila Käyttöpaikan tyyppi Käyttöpaikan alityyppi Etäkytkettävä Päivämäärä, jolta tiedot raportoidaan. Kytketty Katkaistu Rakenteilla Poistettu käytöstä Kulutus Tuotanto Tuotantoyksikön oma käyttö Normaali Kiinteistökäyttöpaikka [1] Mittarinumero Pätömittauksen mittarinumero Rinnakkaiskäyttöpaikan tunnus Verkkosopimuksen tiedot 3 1..n Veroluokka Verkkotuotteen tunnus Verkkosopimuksen tuotteen tunnus Aluetiedot Mittausalue

70 70 (198) Käyttöpaikan osoitteet 3 1..n Koordinaatisto Käyttöpaikan ominaisuudet Ohjattava kuorma 3 0..n Varastolaite 3 0..n Tuotantolaite 3 0..n Asiakkaan tiedot 2 1..n Huom: Tarkennus Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) [1] Tiedot raportoidaan kyselyssä esitylle raportointihetkelle. [2] Palautetaan vain niistä asiakkaista, joilta 3. osapuolella on valtuutus ja jotka on hakuun ilmoitettu. [2]

71 71 (198) 4 DH-200-Mittaustiedon ylläpitoprosessit KUVA 14 MITTAUSTAPAHTUMAT 4.1 DH-211 Mittaustiedon ilmoitus Mittauspisteen tuntimittaukset ilmoitetaan datahubiin jakeluverkonhaltijan tai palveluntarjoajan toimesta. Datahub välittää mittaustiedot voimassaolevalle myyjälle ja niille 3. osapuolille, joilla on oikeus mittaustietoihin. Myyjä, jolla on valtuutus tai sopimus käyttöpaikkaan, voi hakea tiedot mittaustiedon haun kautta. Mittaustietotapahtumassa tullaan soveltamaan E66-sanoman tietosisältöä, jota käytetään myös NBS suuntaan mitattua tuotantoa raportoitaessa. (NEG (ebix based) Validated Data for Settlement for Aggregator (E66)) Mittaustietoja toimitetaan oletusarvoisesti vuorokausijaksolla (Suomen virallinen vuorokausi). Erityis- ja korjaustilanteissa raportointijakso voi kuitenkin olla pitempi tai lyhyempi. Tapahtumassa tulee aina toimittaa ehjä aikajana aikasarja-arvoja koko raportointiaikavälille. Jokaiselle positiolle raportointiaikavälillä esitetään joko arvo tai arvo-puuttuu-tieto. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH E66 Mittaustiedot Mittausvastuullinen Datahub DH E66 Mittaustiedot Datahub Myyjä DH E66 Mittaustiedot Datahub 3. osapuoli

72 72 (198) KUVA 15 DH MITTAUSTIEDON ILMOITUS Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Mittausaikasarja Aikasarjan tunnus Sanoman luontiaika Raportointiaikaväli Aika-askel Alkuaika Loppuaika Mittauksen tyyppi Lähettäjäkohtaisesti yksilöivä aikasarjan tunniste [1] Mittausaikasarjan tyyppi Kulutus Tuotanto Loisenergia anto

73 73 (198) Loisenergia otto Rajapistesiirto Yksikkö Mittauksen ominaisuudet Mittauspisteen tyyppi Käyttöpaikka tuotantoyksikkö rajapiste Mittauspiste Mittauspisteen tunnus Aluetiedot Mittausalueen tunnus Ei käytetä rajapistemittaukselle. Antoalue Antoalueen tunnus Käytetään vain rajapistemittauksille Ottoalue Ottoalueen tunnus Käytetään vain rajapistemittauksille Aikasarja-arvot Positio Arvot Arvo [2] Arvo puuttuu Kyllä/Ei [2] Status Epävarma Arvioitu Korjattu OK [3] Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Aikasarjatiedot liitetään mittauspisteeseen mittauspisteen tunnus -kentän perusteella. Aikasarjan tunnuksena ilmoitetaan ilmoittavan järjestelmän käyttämä aikasarjatunnus, jota voidaan käyttää mahdollisten ongelmatilanteiden selvityksessä. Esitetään joko arvo tai arvo-puuttuu tieto. Arvojen tulee aina olla positiivisia. Rajapisteiden osalta molemmat siirtosuunnat ilmoitetaan erikseen. Status esitetään, jos muu kuin mitattu. (136=OK) (Puuttuva), ei esitetä, vaan ilmaistaan Arvo puutttuu kentällä. Epävarma Arvioitu Korjattu OK

74 74 (198) Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. Datahub hylkää sanoman tiedot mittausaikasarjoittain. # Tapahtumavalidointi 1 Mittauspiste löytyy järjestelmästä 2 Osapuolella (jakeluverkonhaltija tai 3. osapuoli) on oikeus toimittaa mittaustietoja mittausalueelle. 3 Mittaustiedon resoluutio on oikea (Tällä hetkellä tunti, jatkossa mahdollisesti 15 min tai 5 min). 4 Ilmoitettava aikaväli ei ole tulevaisuudessa eikä yli 6 vuoden takana menneisyydessä 5 Aikasarja sisältää arvon (tai arvo puuttuu -tiedon) jokaiselle raportointiaikavälin positiolle

75 75 (198) 4.2 DH-221, DH-222, DH-223 Mittaustiedon haut Mittaustietoja voidaan hakea myyjän, 3. osapuolen tai jakeluverkonhaltijan toimesta. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH Myyjä DH F08 Mittaustiedon haku JVH Datahub DH osapuoli DH DH DH E66 Mittaustiedot Datahub Myyjä JVH 3. osapuoli KUVA 16 DH MITTAUSTIEDON HAKU

76 76 (198) Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Mittaushaku Mittauspisteen tunnus Samalla kyselyllä voidaan hakea useampia käyttöpaikkoja [1] Mittausalue [1] Käyttöpaikan tyyppi Aika-askel Jos tyyppiä ei ole annettu, palautetaan sekä kulutus- että tuotantokäyttöpaikkojen tiedot. Pätötehon yksikkö [2] Loistehon yksikkö [2] Pyyntöaikaväli Alkuaika Loppuaika Huom: [1] [2] Tarkennus Voidaan hakea joko kaikki mittauspisteet mittausalueen perusteella tai yksittäinen mittauspiste. Pätö- ja loismittaukset voi hakea määritellyssä yksikössä. Jos yksikköä ei anneta haussa, vastaavasti pätö- tai loistehoa ei palauteta. Vähintään toinen yksiköistä on annettava, että tietoja voidaan palauttaa. Jos mittaus haetaan suuremmalla resoluutiolla kuin datahubin tallennusresoluutio, arvon statukseksi asetetaan heikoin status aika-askeleen sisällä. Jos mittaus haetaan pienemmällä resoluutiolla kuin datahubin tallennusresoluutio, palautetaan mittaus tallennusresoluutiolla. Kyselylle tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Kyselyaikaväli on korkeintaan yksi vuosi. 2 Kyselyaikaväli ei ole tulevaisuudessa eikä yli 6 vuoden takana menneisyydessä. 3 Aika-askel on vähintään yhtä suuri, kuin aika-askel, jolla mittaus on tallennettu datahubiin. 4 Kyselyn yksikkö on energiayksikkö. Vastaustapahtuma sisältää samat tiedot kuin DH-211 (Mittaustiedot). Mittaustiedot toimitetaan vain aikajaksolle, jolle osapuolella on oikeudet tietoihin. Osapuolten oikeudet tietoihin on kuvattu

77 77 (198) dokumentissa "Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa" luvussa 2.2. Vastaustapahtumassa toimitetaan kaikki käyttöpaikalle kirjatut mittaukset (myös loismittaukset, mikäli ne on toimitettu datahubiin). Mittaustietojen vastaustapahtuma palautetaan asynkronisena. Haettaessa suuria mittaustietomääriä vastaustapahtuman muodostaminen voidaan datahubissa tarvittaessa viivästyttää järjestelmän resurssitilanteen näin vaatiessa.

78 78 (198) 4.3 DH-212 Muistutus mittaustiedon ilmoituksesta Datahub ilmoittaa virheellisistä tai ilmoittamattomista mittaustiedoista jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-212 F07 Mittaustietomuistutus Datahub Mittausvastuullinen KUVA 17 DH MUISTUTUS MITTAUSTIEDON ILMOITUKSESTA Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Mittaustietomuistutus Mittauspisteen tunnus Mittausalue Pyyntöaikaväli Alkuaika Loppuaika Huom: [1] Tarkennus Käyttöpaikka, tuotantoyksikkö tai rajapiste. Aikavälinä esitetään ensimmäisen ja viimeisen puuttuvan arvon aikaväli. Datahub tekee tarkastelun tietylle ajanjaksolle (esim avoimelle taseikkunalle). Tällöin pyyntöaikaväli voi olla joko koko avoimen taseikkunan aikaväli tai ensimmäisen ja viimeisimmän puuttuvan arvon aikaväli. [1]

79 79 (198) 5 DH-300-Sopimusprosessit KUVA 18 SOPIMUSTAPAHTUMAT 5.1 DH-311 Ilmoitus uudesta sopimuksesta Myyjä toimittaa uuden myyntisopimuksen tiedot datahubiin. Uudet myyntisopimustiedot datahub toimittaa jakeluverkonhaltijalle. Käyttöpaikan nykyiselle myyjälle datahub toimittaa myyntisopimuksen päättymisilmoituksen.

80 80 (198) Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus Uusi myyjä Nykyinen myyjä Datahub DH F04 Rakenteelliset tiedot, sopimus Datahub JVH DH F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Datahub Nykyinen myyjä DH F06 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Datahub Tuotantokäyttöpaikan myyjä DH F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Datahub Tuleva myyjä DH DH F01 Rakenteelliset tiedot, asiakas Datahub Myyjä Jakeluverkonhaltija 3.osapuoli DH E66 Mittaustiedot Datahub JVH Huom: Tarkennus [*]

81 81 (198) KUVA 19 DH ILMOITUS UUDESTA SOPIMUKSESTA

82 82 (198) DH Uuden sopimuksen tiedot Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Uuden sopimuksen tiedot Voimaantulopäivämäärä Sopimuksen aloituspäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa [1] Käytetään vain välitysanomassa Sopimustiedot Asiointitapa Sähköinen Muu Sopimustunnus Sopimuksen tyyppi Myyntisopimus Sähköntoimitussopimus Kyllä/ei tieto Sopimuksen määräaikaisuus Määräaikaisuuden päättymispäivä Kyllä/ei tieto Laskutustapa Erillislaskutus, Verkko laskuttaa molemmat Myyjä laskuttaa molemmat [6] Poikkeava irtisanomisehto Kyllä/ei tieto Irtisanomisaika Poikkeava irtisanomisaika päivinä [2] Irtisanomisjakso [2] Irtisanomisjakson alkuaika [2] Irtisanomisjakson loppuaika [2] Keskeytyskriittisyys Kyllä/ei tieto Laskutuskanava Paperilasku Verkkolasku E-lasku Sähköposti Netposti Suoramaksu Mobiililasku [5] Veroluokka ,1,2 Tuotetieto 3 0..n

83 83 (198) Tuotteen tunnus Myyntisopimuksen tuotteen tunnus Asiakkaan tarkenne Yhteyshenkilö 3 0..n Tyyppi Edunvalvoja Sopimusvastaava Laskutusvastaava Kytkentävastaava Vikaviestintä Etunimi Sukunimi Muu Nimi Yhteystiedot Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinumero/ Sähköpostiosoite Laskutusosoite [3] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Verkkolaskuosoite [3 Kohdiste Verkkolaskuosoite Välittäjän tunnus Muu sähköinen laskutusosoite [3] Tyyppi Sähköinen osoite Käyttöpaikan tiedot

84 84 (198) Käyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Myyjän tiedot Myyjän tunnus Asiakkaiden perustiedot 3 1..n Asiakkaan tunniste Asiakkaan tunnisteen tyyppi Asiakkaan tyyppi Asiakkaan alityyppi Käytetään joko y-tunnusta, yhdistystunnusta, henkilötunnusta tai osapuolen omaa tunnusta. Y-tunnus Yhdistystunnus Henkilötunnus (hetu) Osapuolen oma tunnus Yritys Kuluttaja Normaali Kuolinpesä Salattu-tieto Kyllä/Ei. Kieli Käytetään ISO mukaista koodia. Yrityksen nimi Pakollinen yritysasiakkaille Etunimi Pakollinen kuluttaja-asiakkaalle Keskimmäiset nimet Sukunimi Pakollinen kuluttaja-asiakkaalle Syntymäaika Pakollinen kuluttaja-asiakkaalle, jos hetua ei ole annettu. VVVV-KK-PP Lisätunnus Yhteystiedot Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinumero Sähköpostiosoite Postisoite [2] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus

85 85 (198) Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Huom: [1] [2] Tarkennus Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Datahub välittää myyjältä tulleen alkuperäisen sanoman tunnuksen välityssanoman mukana tässä kentässä. Jos sopimuksella on poikkeava irtisanomisaika, tulee sopimukselle määrittää joko irtisanomisaika päivinä tai irtisanomisjakso. Irtisanomisjakso määrittää aikavälin, jolloin sopimus voidaan irtisanoa. Jos käytetään irtisanomisjaksoa, tulee myyjän huolehtia jakson päivittämisestä sopimukselle. [3] Osoitetiedossa tulee postinumeron lisäksi esittää joko kadun nimi tai postilokero. [4] Jompi kumpi esitettävä, jos laskutuskanava on muu kuin paperilasku. [5] [6] Kuluttajan e-laskuosoitetta ei tuoda datahubiin. Laskutuskanavaksi voidaan kuitenkin merkitä E-lasku tai Suoramaksu. Tällöin laskutusosoite on pakollinen. Jos kyseessä on sähköntoimitussopimus, laskutustapa tulee olla "Myyjä laskuttaa molemmat" Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 3 Jos asiointitapa on sähköinen, niin yhteystiedoissa tulee olla sähköpostiosoite 3 Voimaantulopäivä on liiketoimintaprosessien määritysten mukainen. 4 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä ja sen status on muu kuin poistettu käytöstä. 5 6 Käyttöpaikalla olevalla myyntisopimuksella ei ole voimassa poikkeavaa irtisanomisehtoa. Tarkistusta ei tehdä, jos käyttöpaikan asiakkuus muuttuu. Jos käyttöpaikalla on voimassaoleva määräaikainen myyntisopimus, uuden sopimuksen aloitusaika ei saa olla aikaisempi kuin määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä. Tarkistusta ei tehdä, jos käyttöpaikan asiakkuus muuttuu. 7 Käyttöpaikalle ei ole kirjattu toista myyntisopimusta samalle aloituspäivämäärälle. Mikäli uusi myyntisopimus astuu voimaan takautuvasti (voimaantulopäivä on aikaisempi kuin kuluva päivä) sopimus otetaan vastaan, mutta sopimusta ei aktivoida datahubissa. Sopimus aktivoidaan vasta, kun uusi myyjä on vahvistanut sopimuksen ja vanha myyjä on hyväksynyt

86 86 (198) sopimuksen. Sopimuksen vahvistaminen ja hyväksyminen tehdään manuaalisesti online-palvelun kautta DH Uuden sopimuksen tiedot jakeluverkonhaltijalle Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Uuden sopimuksen tiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Käytetään vain välitysanomassa [1] Alkuperäisen sanoman lähettäjä Vaatii uuden verkkosopimuksen Käytetään vain välitysanomassa Kyllä/ei tieto Sopimuksen aloituksen syy Sopimuksen vaihto Myyjän vaihto Sisäänmuutto Sopimustiedot Asiointitapa Sähköinen Muu Sopimustunnus Sopimuksen tyyppi Myyntisopimus Sähköntoimitussopimus Kyllä/ei tieto Sähköntoimitussopimus Kyllä/ei tieto Sopimuksen aloituspäivämäärä Laskutustapa Erillislaskutus, Verkko laskuttaa molemmat Myyjä laskuttaa molemmat Keskeytyskriittisyys Kyllä/ei tieto Laskutuskanava Paperilasku Verkkolasku E-lasku Sähköposti Netposti Suoramaksu Mobiililasku Veroluokka ,1,2 Asiakkaan tarkenne Yhteyshenkilö 3 0..n Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

87 87 (198) Yhteystiedot Laskutusosoite Verkkolaskuosoite Muu sähköinen laskutusosoite Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Myyjän tiedot Myyjän tunnus Asiakkaiden perustiedot 3 1..n Postisoite Huom: [1] Tarkennus Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Datahub välittää myyjältä tulleen alkuperäisen sanoman tunnuksen välityssanoman mukana tässä kentässä. [2] DH Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle Datahub ilmoittaa myyntisopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle. Ilmoituksessa käytetään samaa tietosisältöä kuin normaalissa myyntisopimuksen päättämisessä (DH-331). Sanomassa esitetään päättyvän sopimuksen tiedot DH Ulosmuuttoilmoitus tuotantokäyttöpaikan myyjälle Datahub ilmoittaa tuotantokäyttöpaikan sopimuksen päättymisestä tuotantokäyttöpaikan myyjälle. Ilmoituksessa käytetään samaa tietosisältöä kuin normaalissa myyntisopimuksen päättämisessä (DH-331). Sanomassa esitetään tuotantokäyttöpaikan sopimuksen tiedot DH Ilmoitus myyntisopimuksen peruuntumisesta tulevalle myyjälle Datahub ilmoittaa uuden asiakkaan sisäänmuuton yhteydessä myyntisopimuksen peruuntumisen myyjälle, jolla on tulevaisuudessa alkamassa myyntisopimus, joka ei ole sisäänmuuttavan asiakkaan sopimus. Ilmoitus tehdään myyntisopimuksen peruutussanomalla syyllä "Asiakkaan peruutus".

88 88 (198) DH DH Asiakastietojen päivityksen välitys Datahub ilmoittaa kaikille asiakkaan tietoihin oikeutetuille osapuolille, jos asiakastiedot muuttuvat uuden sopimuksen ilmoituksen yhteydessä. Ilmoitus tehdään kuten muutkin asiakastietojen päivityksen välitykset tapahtumassa DH DH Häviöihin kirjattujen kulutusten nollaus Datahub ilmoittaa nolla-aikasarjaa jakeluverkonhaltijalle, jos käyttöpaikalle tulee takautuvasti sisäänmuuttoilmoitus myyjättömälle käyttöpaikalle. Ilmoituksen perusteella jakeluverkonhaltija voi nollata aiemmin tapahtumalla DH-523 hakemansa häviöihin kirjatut kulutukset omasta järjestelmästään. Ilmoitus tehdään DH-523 -tapahtumaa vastaavasti.

89 89 (198) 5.2 DH-312 Verkkosopimuksen vahvistaminen Jakeluverkonhaltija toimittaa verkkosopimuksen vahvistustiedot datahubiin. Vahvistustiedot datahub toimittaa käyttöpaikan voimassaolevalle ja uudelle myyjälle. Tapahtuma DH DH Huom: Sanomatyyppi F04 F04 Tarkennus Sanomatyypin kuvaus Rakenteelliset tiedot, sopimus Rakenteelliset tiedot, sopimus [1] Verkkosopimuksen vahvistustiedot välitetään myyjälle. Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] JVH Datahub Datahub Uusi myyjä Nykyinen myyjä [1] KUVA 20 DH VERKKOSOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Voimaantulopäivämäärä

90 90 (198) Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Verkkosopimuksen hyväksyminen Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Kyllä/ei [1] Selite Selite sopimuksen hylkäämiselle Sopimustiedot Asiointitapa Sähköinen Muu Sopimustunnus Sopimuksen tyyppi Verkkosopimus Sopimuksen aloituspäivämäärä Laskutustapa Erillislaskutus, Verkko laskuttaa molemmat Myyjä laskuttaa molemmat Keskeytyskriittisyys Kyllä/ei tieto Laskutuskanava Paperilasku Verkkolasku E-lasku Sähköposti Netposti Suoramaksu Mobiililasku Veroluokka ,1,2 Asiakkaan tarkenne Tuotetieto 3 0..n Tuotteen tunnus Verkkosopimuksen tuotteen tunnus Yhteyshenkilö 3 0..n Tyyppi Edunvalvoja Sopimusvastaava Laskutusvastaava Kytkentävastaava Vikaviestintä Etunimi Sukunimi Muu Nimi Yhteystiedot

91 91 (198) Tyyppi Puhelin Sähköpostiosoite Puhelinumero/ Sähköpostiosoite Laskutusosoite Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Verkkolaskuosoite Kohdiste Verkkolaskuosoite Välittäjän tunnus Muu sähköinen laskutusosoite Tyyppi Sähköinen osoite Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Huom: [1] Tarkennus Jos jakeluverkonhaltija ei hyväksy verkkosopimusta, palautetaan hylkäystieto. Tällöin sopimustietoja ei sisällytetä sanomaan. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle.

92 92 (198) 2 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä ja sen status on muu kuin poistettu käytöstä. 3 Käyttöpaikan mittausalue kuuluu jakeluverkon haltijalle. 4 Käyttöpaikalle ilmoitettua myyntisopimusta ei ole peruttu

93 93 (198) 5.3 DH-321 Myyntisopimuksen tietojen päivitys Myyntisopimustietojen päivitykset tehdään myyjän toimesta datahubiin. Datahub välittää päivitetyt sopimustiedot jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma DH DH Huom: Sanomatyyppi F04 F04 Tarkennus Sanomatyypin kuvaus Rakenteelliset tiedot, sopimus Rakenteelliset tiedot, sopimus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] Nykyinen myyjä [1] Myyntisopimuksen muuttuneet tiedot välitetään jakeluverkonhaltijalle. Datahub Datahub JVH [1] KUVA 21 DH MYYNTISOPIMUKSEN TIETOJEN PÄIVITYS Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimuksen tiedot Voimaantulopäivämäärä

94 94 (198) Alkuperäisen sanoman tunnus Käytetään vain välitysanomassa Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa Sopimustiedot Sopimustunnus Sopimuksen tyyppi Myyntisopimus Asiointitapa Sähköinen Muu Määräaikainen myyntisopimus Kyllä/ei tieto Määräaikaisuuden päättymispäivä Laskutustapa Erillislaskutus, Verkko laskuttaa molemmat Myyjä laskuttaa molemmat Poikkeava irtisanomisehto Kyllä/ei tieto Irtisanomisaika Poikkeava irtisanomisaika päivinä Irtisanomisjakso Irtisanomisjakson alkuaika Irtisanomisjakson loppuaika Keskeytyskriittisyys Kyllä/ei tieto Laskutuskanava Paperilasku Verkkolasku E-lasku Sähköposti Netposti Suoramaksu Mobiililasku Asiakkaan tarkenne Tuotetieto 3 0..n Tuotteen tunnus Yhteyshenkilö 3 0..n Yhteystiedot Laskutusosoite Verkkolaskuosoite Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12)

95 95 (198) Muu sähköinen laskutusosoite Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Huom: Tarkennus Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Päivitystapahtumassa toimitetaan kaikki tapahtuman tiedot, ei vain muuttuneita tietoja. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Myyntisopimus löytyy järjestelmästä. 3 Jos asiointitapa on sähköinen, niin yhteystiedoissa tulee olla sähköpostiosoite 4 Voimaantulopäivä on liiketoimintaprosessien määritysten mukainen.

96 96 (198) 5.4 DH-322 Verkkosopimuksen tietojen päivitys Verkkosopimustietojen päivitykset tehdään jakeluverkonhaltijan toimesta datahubiin. Datahub välittää päivitetyt sopimustiedot käyttöpaikan voimassaolevalle ja mahdolliselle uudelle myyjälle. Tapahtuma DH DH Huom: Sanomatyyppi F04 F04 Tarkennus Sanomatyypin kuvaus Rakenteelliset tiedot, sopimus Rakenteelliset tiedot, sopimus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] JVH [1] Verkkosopimuksen muuttuneet tiedot välitetään myyjälle. Datahub Datahub Nykyinen myyjä [1] KUVA 22 DH VERKKOSOPIMUKSEN TIETOJEN PÄIVITYS Sanoman tapahtumatiedot sisältävät samat tiedot kuin tapahtuma DH-312. Päivitystapahtumassa toimitetaan kaikki sopimuksen tiedot, ei vain muuttuneita tietoja. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Verkkosopimus löytyy järjestelmästä

97 97 (198) 5.5 DH-323 Ilmoitus myyjättömästä käyttöpaikasta Datahub välittää listan myyjättömistä käyttöpaikoista jakeluverkonhaltijalle. Tarkistus ajetaan päivittäin ja tapahtumassa raportoidaan sellaiset käyttöpaikat, joissa sopimus on päättymässä 14 pv kuluessa eikä käyttöpaikalle ole kirjattuna uutta myyjää. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-323 F05 Myyjätön käyttöpaikka Datahub JVH Huom: Tarkennus KUVA 23 DH ILMOITUS MYYJÄTTÖMISTÄ KÄYTTÖPAIKOISTA Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Käyttöpaikkatiedot 1 1..n Käyttöpaikan tunnus Aluetiedot Mittausalue Sopimukseton aika Alkuaika Loppuaika Huom: Tarkennus

98 98 (198) 5.6 DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä Myyjä ilmoittaa myyntisopimuksen päättymisestä datahubiin. Datahub välittää tiedon jakeluverkonhaltijalle, mikäli käyttöpaikalla on voimassaoleva verkkosopimus. Tapahtuma DH DH DH DH DH Huom: Sanomatyyppi F06 F06 F06 F06 F18 Tarkennus Sanomatyypin kuvaus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] Nykyinen myyjä Datahub Datahub JVH [1] Datahub Tuotantokäyttöpaikan myyjä [2] Datahub 3.osapuoli [3] Datahub Tuleva myyjä [4] [1] Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä välitetään jakeluverkonhaltijalle. [2] [3] [4] Jos käyttöpaikalla on rinnakkaiskäyttöpaikka tuotannolle, niin tuotantokäyttöpaikan myyjälle (sähkön ostaja) välitetään ilmoitus sopimuksen päättymisestä ulosmuuttotilanteessa. Päättyvän myyntisopimuksen tunnusta ei välitetä. Datahub ilmoittaa 3.osapuolelle asiakkaan myyntisopimuksen päättymisestä käyttöpaikalla. Valtuutusta ei kuitenkaan peruuteta eikä päätetä, jotta historiatietoa voi hakea myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakkaan ulosmuuton yhteydessä datahub ilmoittaa myyntisopimuksen peruuntumisen käyttöpaikan myyjälle, jolla on tulevaisuudessa alkava myyntisopimus, joka ei ole sisäänmuutto.

99 99 (198) KUVA 24 DH-331 ILMOITUS MYYNTISOPIMUKSEN PÄÄTTYMISESTÄ Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Päättymispäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa [1] Käytetään vain välitysanomassa [1] Syy Ulosmuutto Irtisanominen [2]

100 100 (198) Purkaminen Sopimustiedot Sopimustunnus Sopimuksen tyyppi Pakollinen alkuperäisessä sanomassa, ei välitetä välityssanomassa. Pakollinen alkuperäisessä sanomassa, ei välitetä välityssanomassa. Laskutusosoite [3] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Datahub välittää myyjältä tulleen alkuperäisen sanoman tunnuksen välityssanoman mukana tässä kentässä. Sopimuksen peruutukset (asiakkaan tai myyjän peruutus) tehdään sopimuksen peruutussanomalla. Peruutusanomassa esitetään perumisen syy sekä tieto, onko peruminen tehty asiakkaan toimesta. Osoitetiedossa tulee postinumeron lisäksi esittää joko kadun nimi tai postilokero. Laskutusosoitteena annetaan asiakkaan uusi osoite, esimerkiksi osoite johon loppulasku toimitetaan. Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. 2 Voimassaoleva myyntisopimus löytyy järjestelmästä. 3 Päättymispäivämäärä on liiketoimintaprosessien määritysten mukainen.

101 101 (198) 5.7 DH-332 Sisäänmuuttokohteen myyjän ilmoitus asiakkaan ulosmuutosta Asiakkaan uusi myyjä ilmoittaa jakeluverkonhaltijalle asiakkaan ulosmuutosta asiakkaan nykyiselle käyttöpaikalle. Datahub välittää ilmoituksen jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: F06 F06 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen [1] Ilmoitus ulosmuutosta välitetään jakeluverkonhaltijalle. Uusi myyjä Datahub Datahub JVH [1] KUVA 25 DH SISÄÄNMUUTTOKOHTEEN MYYJÄN ILMOITUS ASIAKKAAN ULOSMUUTOSTA Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Päättymispäivämäärä Ulosmuuttopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Käytetään vain välitysanomassa [1]

102 102 (198) Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käytetään vain välitysanomassa [1] Syy "Ulosmuutto", Käytetään vain välityssanomassa Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Asiakkaiden perustiedot 2 1..n Asiakkaan tunniste Asiakkaan tunnisteen tyyppi Käytetään joko y-tunnusta, yhdistystunnusta, hetua tai osapuolen omaa tunnusta. Y-tunnus Yhdistystunnus Henkilötunnus (hetu) Osapuolen oma tunnus Yrityksen nimi Pakollinen yritysasiakkaille Etunimi [2] Keskimmäiset nimet [2] Sukunimi [2] Syntymäaika [2] Laskutusosoite [3] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Datahub välittää myyjältä tulleen alkuperäisen sanoman tunnuksen välityssanoman mukana tässä kentässä. Kenttiä käytetään asiakkaan yksilöintiin, jos asiastunnusta (hetua) ei ole esitetty sanomassa. Osoitetiedossa tulee postinumeron lisäksi esittää joko kadun nimi tai postilokero. Laskutusosoitteena annetaan asiakkaan uusi osoite, esimerkiksi osoite johon loppulasku toimitetaan.

103 103 (198) Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 2 Osoitteissa postitoimipaikka on oikea postinumeron perusteella. Tarkistus tehdään vain suomalaiselle osoitteelle. Asiakkaalla on voimassaoleva myynti- ja verkkosopimus järjestelmässä käyttöpaikalla. 3 Päättymispäivämäärä on liiketoimintaprosessien määritysten mukainen.

104 104 (198) 5.8 DH-333 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä Jakeluverkonhaltija ilmoittaa verkkosopimuksen päättymisen datahubiin. Datahub välittää tiedon myyjälle, jolla on voimassaoleva myyntisopimus käyttöpaikalla. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: F06 F06 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen JVH Datahub [1] Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä välitetään nykyiselle myyjälle. Datahub Nykyinen myyjä [1] KUVA 26 DH ILMOITUS VERKKOSOPIMUKSEN PÄÄTTYMISESTÄ

105 105 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Päättymispäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Syy Sopimustiedot Sopimustunnus Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Ulosmuutto Irtisanominen Purkaminen [1] [1] Sopimuksen tyyppi Verkkosopimus Laskutusosoite [2] [3] Osoitteen tarkenne c/o Kadun nimi Talonumero Porrastunnus Huoneisto Postinumero Postilokero Postitoimipaikka Maa Käytetään ISO 3166 alpha-2 mukaista tunnusta. Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Huom: [1] [2] [3] Tarkennus Datahub välittää verkkoyhtiöltä tulleen alkuperäisen sanoman tunnuksen välityssanoman mukana tässä kentässä. Osoitetiedossa tulee postinumeron lisäksi esittää joko kadun nimi tai postilokero. Laskutusosoitteena annetaan asiakkaan uusi osoite, esimerkiksi osoite johon loppulasku toimitetaan.

106 106 (198) Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Voimassaoleva verkkosopimus löytyy järjestelmästä. 2 Päättymispäivämäärä on liiketoimintaprosessien määritysten mukainen.

107 107 (198) 5.9 DH-340 Sopimuksen peruuttaminen Sopimusten peruuttamiseen ei käytetä yleistä peruutussanomaa (E67), vaan peruutustapahtumiin on määritelty omat sanomat DH-341 Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta Myyjä ilmoittaa myyntisopimuksen peruuttamisesta datahubiin. Datahub välittää tiedon jakeluverkonhaltijalle ja edeltävälle myyjälle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Nykyinen myyjä Uusi myyjä Datahub DH F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Datahub JVH [1] DH F18 Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Datahub Edellinen myyjä Nykyinen myyjä [2] Huom: Tarkennus [1] Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta välitetään jakeluverkonhaltijalle. [2] Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta välitetään edeltävälle myyjälle.

108 108 (198) KUVA 27 DH ILMOITUS MYYNTISOPIMUKSEN PERUUNTUMISESTA Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Perumisen syy Peruutettavan sopimuksen aloituspäivämäärä. Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Asiakas peruuttanut sopimuksen Myyjä peruuttanut sopimuksen Selite Sopimustiedot Sopimustunnus Edeltävälle/nykyiselle myyjälle välitetään palautettavan sopimuksen sopimustunnus

109 109 (198) Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Huom: Tarkennus DH-342 Ilmoitus verkkosopimuksen peruuttamisesta Jakeluverkonhaltija ilmoittaa verkkosopimuksen peruttamisesta datahubiin. Datahub välittää tiedon nykyiselle myyjälle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: [1] F18 F18 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen peruminen JVH Datahub Datahub Nykyinen myyjä Uusi myyjä Ilmoitus myyntisopimusksen peruuttamisesta välitetään uudelle tai nykyiselle myyjälle. Sille myyjälle, jolle alkuperäinen vahvistus on toimitettu. [1] KUVA 28 DH ILMOITUS VERKKOSOPIMUKSEN PERUUTTAMISESTA

110 110 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Sopimustiedot Voimaantulopäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Selite Sopimustiedot Sopimustunnus Käyttöpaikan tiedot Käyttöpaikan tunnus Huom: Tarkennus Peruutettavan sopimuksen aloituspäivämäärä. Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa DH-343 Edeltävän myyjän ilmoitus myyntisopimuksen palautuksesta kieltäytymisestä Uuden myyjän peruuttaessa myyntisopimuksen, palautuu käyttöpaikka edeltävän myyjän myyntiin. Mikäli edeltävä myyjä ei halua jatkaa sopimusta, lähettää myyjä sopimuksen päättymisilmoituksen. Sanomasisältö on sama kuin normaalissa myyntisopimuksen päättämisessä DH-331. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: F06 F06 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Nykyinen myyjä Datahub Datahub JVH [1] [1] Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä välitetään jakeluverkonhaltijalle.

111 111 (198) KUVA 29 DH EDELTÄVÄN MYYJÄN ILMOITUS MYYNTISOPIMUKSEN PALAUTUKSESTA KIELTÄYTYMISESTÄ DH-344 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä peruutustilanteessa. Myyjän päättäessä myyntisopimuksen (DH343), jakeluverkonhaltija päättää tarvittaessa verkkosopimuksen. Sanomasisältö on sama kuin normaalissa verkkosopimuksen päättämisessä DH-333. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH Huom: [1] F06 F06 Tarkennus Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen Rakenteelliset tiedot, sopimuksen päättäminen JVH Datahub Datahub Uusi myyjä [1] Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä välitetään uudelle myyjälle, joka on peruuttanut myyntisopimuksen.

112 112 (198) KUVA 30 DH ILMOITUS VERKKOSOPIMUKSEN PÄÄTTYMISESTÄ PERUUTUSTILANTEESSA

113 113 (198) 6 DH-400-Kytkentä- ja katkaisuprosessit KUVA 31 KYTKENTÄ- JA KATKAISUTAPAHTUMAT 6.1 DH-411 Toimituksen kytkentäpyyntö Myyjä välittää kytkentäpyyntötapahtuman datahubiin. Datahub välittää pyynnön jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F09 Kytkentä-katko Myyjä Datahub DH F09 Kytkentä-katko Datahub JVH [1] Huom: Tarkennus [1] Kytkentäpyyntö välitetään jakeluverkonhaltijalle.

114 114 (198) KUVA 32 DH TOIMITUKSEN KYTKENTÄPYYNTÖ Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kytkentäkatko Kytkentäpäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käyttöpaikan tunnus Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Kytkentätila Kytkentäpyyntö Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Myyjällä on voimassaoleva myyntisopimus sekä pyyntöhetkellä että kytkentäpäivämäärällä. 2 Kytkentäpäivämäärä ei ole menneisyydessä.. 3 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä ja sen tila ei ole "poistettu käytöstä"..

115 115 (198) 6.2 DH-412 Ilmoitus toimituksen kytkennästä Jakeluverkonhaltija välittää kytkentäilmoituksen datahubiin. Datahub välittää ilmoituksen myyjälle, jolla on voimassaoleva myyntisopimus käyttöpaikalla. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F09 Kytkentä-katko JVH Datahub DH F09 Kytkentä-katko Datahub Myyjä [1] Huom: Tarkennus [1] Kytkentäilmoitus välitetään myyjälle. KUVA 33 DH ILMOITUS TOIMITUKSEN KYTKENNÄSTÄ

116 116 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kytkentäkatko Kytkentähetki Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käyttöpaikan tunnus Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Kytkentätila Kytketty Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka on jakeluverkon mittausalueella. 2 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä ja sen tila ei ole "poistettu käytöstä".

117 117 (198) 6.3 DH-421 Toimituksen katkaisupyyntö Myyjä välittää katkaisupyyntötapahtuman datahubiin. Datahub välittää pyynnön jakeluverkonhaltijalle. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F09 Kytkentä-katko Myyjä Datahub DH F09 Kytkentä-katko Datahub JVH [1] Huom: Tarkennus [1] Katkaisupyyntö välitetään jakeluverkonhaltijalle. KUVA 34 DH TOIMITUKSEN KATKAISUPYYNTÖ Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kytkentäkatko Katkaisupäivämäärä Alkuperäisen sanoman tunnus Käytetään vain välitysanomassa

118 118 (198) Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käyttöpaikan tunnus Käytetään vain välitysanomassa Kytkentätila Katkaisupyyntö Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Myyjällä on voimassaoleva myyntisopimus sekä pyyntöketkellä että katkaisupäivämäärällä. 2 Katkaisupäivämäärä tulee olla vähintään viikon päässä tulevaisuudessa. 3 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä ja sen tila ei ole "poistettu käytöstä".

119 119 (198) 6.4 DH-422 Ilmoitus toimituksen katkaisusta Jakeluverkonhaltija välittää katkaisuilmoituksen datahubiin. Datahub välittää ilmoituksen myyjälle, jolla on voimassaoleva myyntisopimus käyttöpaikalla.. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F09 Kytkentä-katko JVH Datahub DH F09 Kytkentä-katko Datahub Myyjä 3. osapuoli [1] Huom: Tarkennus [1] Katkaisuilmoitus välitetään myyjälle ja/tai mahdolliselle 3. osapuolelle. KUVA 35 DH ILMOITUS TOIMITUKSEN KATKAISUSTA

120 120 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kytkentäkatko Katkaisuhetki Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käyttöpaikan tunnus Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Kytkentätila Katkaistu Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka on jakeluverkon mittausalueella. 2 Käyttäpaikka löytyy järjestelmästä ja sen tila ei ole "poistettu käytöstä".

121 121 (198) 6.5 DH-413, DH-423 Ilmoitus kytkennän tai katkaisun viivästymisestä Jakeluverkonhaltija välittää viivästymisilmoituksen datahubiin. Datahub välittää ilmoituksen myyjälle, jolla on voimassaoleva myyntisopimus käyttöpaikalla. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH DH DH DH F09 Kytkentä-katko JVH Datahub F09 Kytkentä-katko Datahub Myyjä [1] Huom: Tarkennus [1] Ilmoitus viivästymisestä välitetään myyjälle. KUVA 36 DH ILMOITUS KYTKENNÄN VIIVÄSTYMISESTÄ

122 122 (198) Sanoman tapahtumatiedot sisältävät seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Kytkentäkatko Aikaisintaan Alkuperäisen sanoman tunnus Alkuperäisen sanoman lähettäjä Käyttöpaikan tunnus Pyydetty kytkentätila Aikaisin hetki kytkennälle/katkaisulle Käytetään vain välitysanomassa Käytetään vain välitysanomassa Ilmoitetaan se tila, jota myyjä on pyytänyt. Selite Selite katkaisun viivästymiselle Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Käyttöpaikka on jakeluverkon mittausalueella. 2 Käyttöpaikka löytyy järjestelmästä.

123 123 (198) 7 DH-500-Taseselvitys KUVA 37 TASESELVITYSTAPAHTUMAT Datahub suorittaa taseselvityslaskennat jakeluverkonhaltijoiden osalta ja toimittaa taseselvitystiedot esett:lle. Tietojen välitys tapahtuu NBS-määritysten mukaisesti ( eikä tapahtumia DH-511-DH-513 kuvata tässä dokumentissa. esett toimittaa jakeluverkonhaltijoiden tasepoikkeamatiedot datahubiiin ja datahub välittää tiedot jakeluverkonhaltijoille ja myyjille. Myös tapahtuma DH-512 noudattaa NBS-määrityksiä ( eikä sitä kuvata tässä dokumentissa.

124 124 (198) 7.1 DH-514, DH-522 Jakeluverkonhaltijan taseselvitystiedot Taseselvitystiedot lähetetään jakeluverkonhaltijalle, kun tasepoikkeamatiedot vastaanotetaan esett:ltä. Jakelunverkonhaltija voi myös hakea mittausalueittensa taseselvitystiedot datahubista. Tietoja voidaan hakea myyjäkohtaisesti tai mittausalueen kokonaissummana. Palautuksessa toimitetaan kaikki taseselvityssarjat. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-514 E31 Taseselvitystiedot Datahub JVH DH F10 Taseselvitystiedon haku JVH Datahub DH E31 Taseselvitystiedot Datahub JVH KUVA 38 DH TASESELVITYSTIETOJEN ILMOITUS JAKELUVERKONHALTIJALLE

125 125 (198) KUVA 39 DH TASESELVITYSTIETOJEN HAKU - JVH Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Aikasarjapyyntö Mittausalueen tunnus Myyjän tunnus [1] Pyyntöaikaväli Alkuaika Loppuaika Huom: Tarkennus [1] Jos myyjän tunnusta ei anneta, palautetaan mittausalueen kokonaissummat Taseselvitystiedoissa ja vastaustapahtumassa palautetaan seuraavat aikasarjatiedot Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Summasaikasarja Aikasarjan tunnus Sanoman luontiaika Raportointiaikaväli

126 126 (198) Aika-askel Alkuaika Loppuaika Summasarjan tyyppi 2 Tuotteen tyyppi Pätöenergia Yksikkö Aikasarjan ominaisuudet Aikasarjan tyyppi Taseselvitystapa Kulutus Tuotanto Rajapiste Profiilitaseselvitys Tuntitaseselvitys Laskentatyyppi Kts. lisäkommentti [1] Myyjä Myyjän tunnus Aluetiedot Mittausalueen tunnus Ottoalue Ottoalueen tunnus Antoalue Antoalueen tunnus Aikasarja-arvot Positio Arvot Arvo Status Huom: Tarkennus

127 127 (198) Mittausaluekohtaiset myyjäsummat: Myyjän mitattu summatoimitus Myyjän profiloitu summatoimitus Myyjän pientuotantosumma Myyjän omakäyttösumma Myyjän mittausalueen häviöt [1] Mittausaluekohtaiset summat: Mittausalueen kokonaisrajapistesumma Mittausalueen rajapistesumma Mittausalueen mitattu summatoimitus Mittausalueen profiloitu summatoimitus Mittausalueen tuotantoyksikkösumma Mittausalueen tasepoikkeama Mittausalueen häviöt Mittausalueen omakäyttösumma Mittausalueen pientuotantosumma Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Mittausalue kuuluu jakeluverkonhaltijalle

128 128 (198) 7.2 DH-515, DH-521 Myyjän taseselvitystiedot Taseselvitystiedot lähetetään jakeluverkonhaltijalle, kun tasepoikkeamatiedot vastaanotetaan esett:ltä. Myyjä voi hakea myyjäkohtaisia mittausalueen summatietoja datahubista. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-515 E31 Taseselvitystiedot Datahub Myyjä DH F10 Taseselvitystiedon haku Myyjä Datahub DH E31 Taseselvitystiedot Datahub Myyjä [1] KUVA 40 DH TASESELVITYSTIETOJEN ILMOITUS MYYJÄLLE KUVA 41 DH TASESELVITYSTIETOJEN HAKU - MYYJÄ

129 129 (198) Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Aikasarjapyyntö Mittausalueen tunnus Pyyntöaikaväli Alkuaika Loppuaika Kyselytapahtumassa ei tehdä pakollisuuksien lisäksi muita tapahtumavalidointeja. Virheilmoitus palautetaan, jos yhtään summasarjaa ei löydy hakukriteereillä. Taseselvitystiedoissa ja vastaustapahtumassa palautetaan seuraavat aikasarjatiedot Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Summa-aikasarja Aikasarjan tunnus Sanoman luontiaika Raportointiaikaväli Aika-askel Alkuaika Loppuaika Summasarjan tyyppi 2 Tuotteen tyyppi Pätöenergia Yksikkö Aikasarjan ominaisuudet Aikasarjan tyyppi Taseselvitystapa Kulutus Tuotanto Profiilitaseselvitys Tuntitaseselvitys Laskentatyyppi Kts. lisäkommentti [1] Myyjä Myyjän tunnus Aluetiedot Mittausalue

130 130 (198) Aikasarja-arvot Positio Arvot Arvo Status Huom: [1] Tarkennus Mittausaluekohtaiset myyjäsummat: Myyjän mitattu summatoimitus Myyjän profiloitu summatoimitus Myyjän pientuotantosumma Myyjän omakäyttösumma Myyjän mittausalueen häviöt

131 131 (198) 7.3 DH-523 Häviöihin kirjattujen kulutusten ja tuotantojen haku Jakeluverkonhaltija voi hakea häviötietojaan datahubista. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F08 Mittaustiedon haku JVH Datahub [1] DH E66 Mittaustiedot Datahub JVH [1] Huom: Tarkennus [1] Häviötietoja haetaan mittaustietojen haun kautta mittausaluekohtaisesti. KUVA 42 DH HÄVIÖIHIN KIRJATTUJEN KULUTUSTEN JA TUOTANTOJEN HAKU Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Mittaushaku Mittausalue Hakuaikaväli Alkuaika Loppuaika

132 132 (198) Kyselylle tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Kyselyaikaväli on korkeintaan yksi vuosi. 2 Kyselyaikaväli ei ole tulevaisuudessa eikä yli 6 vuoden takana menneisyydessä. Vastaustapahtumassa palautetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Mittausaikasarja Aikasarjan tunnus Sanoman luontiaika Raportointiaikaväli Aika-askel Alkuaika Loppuaika Mittauksen tyyppi Lähettäjäkohtaisesti yksilöivä aikasarjan tunniste [1] Mittausaikasarjan tyyppi Kulutus Tuotanto Yksikkö Mittauksen ominaisuudet Mittauspisteen tyyppi Käyttöpaikka Mittauspiste Mittauspisteen tunnus Aluetiedot Mittausalueen tunnus Aikasarja-arvot Positio Arvot Arvo [2] Arvo puuttuu Kyllä/Ei [2]

133 133 (198) Status Epävarma Arvioitu Korjattu OK [3] Huom: [1] Tarkennus Aikasarjatiedot liitetään mittauspisteeseen mittauspisteen tunnus -kentän perusteella. Aikasarjan tunnuksena ilmoitetaan Järjestelmään tallennettu käyttöpaikan mittaustietoja ilmoittavan järjestelmän käyttämä aikasarjatunnus, jota voidaan käyttää mahdollisten ongelmatilanteiden selvityksessä. [2] Esitetään joko arvo tai arvo-puuttuu tieto. [3] Status esitetään, jos muu kuin mitattu. (136=OK) (Puuttuva), ei esitetä, vaan ilmaistaan Arvo puutttuu kentällä. Epävarma Arvioitu Korjattu OK

134 134 (198) 8 DH-600-Tasevirheiden korjaus KUVA 43 TASEVIRHETAPAHTUMAT Datahub välittää tasevirhelaskennan tulokset myyjille ja jakeluverkonhaltijoille. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus DH-611 F19 Tasevirhetiedot Datahub Myyjä DH-612 F19 Tasevirhetiedot Datahub JVH Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] KUVA 44 DH TASEVIRHETIETOJEN ILMOITUS MYYJÄLLE

135 135 (198) KUVA 45 DH TASEVIRHETIETOJEN ILMOITUS JAKELUVERKONHALTIJALLE Tasevirhetiedoissa palautetaan seuraavat tiedot Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Tasevirhetiedot Mittausalueen tunnus Myyjä Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Rekisteröintipäivä Tasevirheen laskentahetki Korjaussumma yhteensä EUR Raportointiaikaväli Aika-askel Alkuaika Loppuaika Tasevirheet 2 1..n Tasevirheen tyyppi Käyttöpaikka Käyttöpaikka Häviö Käytetään vain käyttöpaikkakohtaisille sarjoille. Tuntiarvot Positio Mitattu energia kwh [1] Taseeseen viety energia kwh [2] Tasevirhe kwh [3]

136 136 (198) Hintatiedot Positio SPOT-hinta EUR/MWh Korjaus yhteensä EUR Korjattava energia yhteensä Huom: [1] [2] [3] Tarkennus kwh Mitattu energia ilmoitetaan käyttöpaikkojen osalta vain, jos kyseisellä myyjällä on kyseiselle tunnille tasetiedon mukainen tasevastuu kyseiselle käyttöpaikalle. Taseeseen viety energia ilmoitetaan käyttöpaikkojen osalta vain, jos kyseisellä myyjällä on kyseiselle tunnille taseselvitysikkunan sulkeutuessa rekisteröity tai aiemmassa tasevirheiden laskennassa rekisteröity tasevastuu kyseiselle käyttöpaikalle, ja kyseiselle tunnille kyseisellä käyttöpaikalla on olemassa mittausarvo. Arvoksi merkitään nolla, jos mitattua energiaa eikä taseeseen vietyä energiaa ole määritetty.

137 137 (198) 9 DH-700-Tuote- ja laskutustiedon ylläpitoprosessit KUVA 46 TUOTE- JA LASKURIVITAPAHTUMAT

138 138 (198) 9.1 DH-711, DH-712 Tuotetietojen päivitys Tuotetietojen päivitystapahtumalla jakeluverkonhaltija ja myyjä ylläpitävät sopimustuotteidensa tiedot datahubissa. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-711 F11 Rakenteelliset tiedot, tuote Myyjä Datahub DH-712 F11 Rakenteelliset tiedot, tuote JVH Datahub KUVA 47 DH TUOTETIEDON PÄIVITYS Päivitystapahtuma sisältää seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Tuotetiedot 1 1..n Tuotteen voimassaoloaika Alkuaika Loppuaika Tuotteen tunnus Tuotteen omistajan osapuolitunnus Myyjä tai jakeluverkonhaltija

139 139 (198) Tuotteen kuvaus Tuotteen nimi 2 1..n Kieli Tuotteen nimi Tuotekomponentit 2 1..n Tuotekomponentin tunnus Tuotekomponentin tiedot 3 1..n Kieli Tuotekomponentin nimi Hinnan yksikkö Kalenteriaikasarja Käytetään myös hinta-aikasarjan yksikkönä. Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) Hintatiedot 3 1..n Hinta [1] Hinnan voimassaoloaika [1] Alkuaika Loppuaika Hinta-aikasarja Ks. sanomatyypin yleiskuvaus (luku 12) [1] Huom: [1] Tarkennus Esitetään joko kiinteä hinta tai aikasarjapohjainen hinta. Kiinteä hinta esitetään Hinta kentällä ja hinnan voimassaololla. Aikasarjapohjainen hinta (esim tuntihinta) esitetään hinta-aikasarjalla. Tiedon välityksessä ja hakujen palautuksessa hintatiedot esitetään vain, jos osapuolella on valtuutus tietoihin.

140 140 (198) 9.2 DH-721, DH-722, DH-723 Tuotetietojen haku Tuotetietojen haulla osapuolet (jakeluverkonhaltija, myyjä 3.osapuoli) hakevat toisen osapuolen tuotetietoja datahubista. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH Myyjä DH F12 Tuotetietojen haku JVH Datahub DH osapuoli DH DH DH F11 Rakenteelliset tiedot, tuote Datahub Myyjä JVH 3. osapuoli Huom: Tarkennus KUVA 48 DH TUOTETIEDON HAKU Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Tuotehaku Tuotteen omistaja 2 0..n Myyjä tai jakeluverkonhaltija

141 141 (198) Tuotehaussa palautetaan hakuhetkellä voimassaolevat ja tulevaisuudessa voimaan tulevat tuotteet. Palautettavat tiedot ovat samat kuin tuotetietojen päivityksessä (DH-711, DH-712).

142 142 (198) 9.3 DH-731, DH-732 Laskurivitietojen ilmoitus Jakeluverkonhaltija ja myyjä voivat ilmoittaa laskurivitiedot datahubiin laskutustietotapahtumilla. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH F13 Laskutustiedot Myyjä Datahub DH F13 Laskutustiedot Datahub JVH DH F13 Laskutustiedot Datahub 3.osapuoli DH F13 Laskutustiedot JVH Datahub DH F13 Laskutustiedot Datahub Myyjä DH F13 Laskutustiedot Datahub 3.osapuoli Huom: [*] Tarkennus Laskurivitiedot välitetään osapuolille, joilla on valtuutus laskurivitietoihin lähettävän osapuolen osalta. KUVA 49 DH LASKURIVITIETOJEN ILMOITUS

143 143 (198) Laskurivitietojen ilmoitustapahtuma sisältää seuraavat tiedot. Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Laskurivitiedot Käyttöpaikan tunnus Sopimuksen tunnus Osapuolitunnus Kokonaislaskutusaikaväli Alkuaika Loppuaika Laskurivit 2 1..n Tuotteen tunnus Tuotekomponentin tunnus Hinta [1] Hinnan yksikkö Valuutta EUR Hinnan verollisuus Kyllä/Ei Määrä Määrän yksikkö kwh Laskurivin summa [1] Selite ALV-prosentti Alkuaika Loppuaika Huom: [1] Tarkennus Hinnan yksikkö on valuutta/määrän yksikkö. Esim EUR/kWh Summan yksikkö on valuutta. Esim EUR.

144 144 (198) 9.4 DH-741, DH-742, DH-743 Laskurivitietojen haku Laskurivitietojen haulla osapuolet (jakeluverkonhaltija, myyjä 3.osapuoli) hakevat toisen osapuolen toimittamia laskurivitietoja datahubista. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH Myyjä DH F14 Laskurivitietojen haku JVH Datahub DH osapuoli DH DH DH F13 Laskutustiedot Datahub Myyjä JVH 3. osapuoli Huom: Tarkennus

145 145 (198) KUVA 50 DH-740-LASKURIVITIETOJEN HAKU Kyselytapahtumassa annetaan seuraavat tiedot: Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Laskutustietojen haku 1 1..n Osapuolitunnus [2] Käyttöpaikan tunnus [2] Sopimustunnus Laskutusaikaväli [1]

146 146 (198) Alkuaika Loppuaika Huom: Tarkennus [1] Palautetaan laskirivt, jotka leikkavat laskutusaikaväliä. [2] Haetaan joko osapuolen tunnuksella tai yksittäinen käyttöpaikka/sopimus. Jos hakua ei rajata osapuolella ja/tai käyttöpaikalla, palautetaan kaikki hakijalle kuuluvat laskurivit. Laskurivitietojen haussa palautetaan laskurivitiedot. Palautettavat tiedot ovat samat kuin laskurivitietojen päivityksessä (DH-731, DH-732).

147 147 (198) 10 DH-800-Valtuutukset KUVA 51 VALTUUTUSTAPAHTUMAT 10.1 DH-811, DH-812, DH-813 Asiakkaan valtuutuksesta ilmoitus osapuolelta Myyjä, jakeluverkonhaltija ja 3. osapuoli ilmoittavat asiakkaalta saadun valtuutuksen datahubiin. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-811 F15 Valtuutustiedot Myyjä Datahub DH-812 F15 Valtuutustiedot 3. osapuoli Datahub DH-813 F15 Valtuutustiedot JVH Datahub

148 148 (198) KUVA 52 DH-810-ASIAKKAAN VALTUUTUKSEN ILMOITUS Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Valtuutus 1 1..n Selite Vapaamuotoinen selite Osapuolitunnus Ilmoittavan osapuolen tunnus Valtuutuksen aikaväli Alkuaika Loppuaika Valtuutuksen syy/tarkoitus Energiaraportointi Tarjouspyyntö Sopimuksen kilpailutus palveluna Käyttöpaikan tunnus Asiakkaiden tiedot 2 1..n Asiakkaan tunniste Huom: Tarkennus

149 149 (198) Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Valtuutuksen tehneellä asiakkaalla tulee olla voimassa oleva myynti- tai verkkosopimus käyttöpaikalle valtuutusajalle DH-821, DH-822, DH-823 Asiakkaan antamasta valtuutuksesta ilmoitus osapuolelle Asiakas on muokannut osapuolelle annettua valtuutusta oman käyttöliittymänsä kautta. Datahub välittää osapuolelle tiedon valtuutuksen muutoksesta. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus DH-821 F15 Valtuutustiedot Datahub Myyjä Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-822 F15 Valtuutustiedot Datahub 3. osapuoli DH-823 F15 Valtuutustiedot Datahub JVH KUVA 53 DH-820-ASIAKKAAN ANTAMAN VALTUUTUKSEN ILMOITUS Tietokenttä Taso Pakollisuus Kommentti Huom: Valtuutus 1 1..n Selite Vapaamuotoinen selite Osapuolitunnus Valtuutetun osapuolen tunnus

150 150 (198) Valtuutuksen aikaväli Alkuaika Loppuaika Valtuutuksen syy/tarkoitus Energiaraportointi Tarjouspyyntö Sopimuksen kilpailutus palveluna Käyttöpaikan tunnus Asiakkaiden tiedot [1] Asiakkaan tunniste Huom: Tarkennus [1] Asiakas voi antaa valtuutuksen vain omiin tietoihinsa Tapahtumatiedoille tehdään seuraavat tapahtumavalidoinnit. # Tapahtumavalidointi 1 Valtuutuksen tehneellä asiakkaalla tulee olla voimassa oleva myynti- tai verkkosopimus käyttöpaikalle valtuutusajalle.

151 151 (198) 11 DH-900-Osapuolitiedot KUVA 54 OSAPUOLITAPAHTUMAT 11.1 DH-910 Osapuolitiedot Osapuolitiedot ylläpidetään online-palvelun kautta. Datahub välittää uudet ja muuttuneet tiedot jakeluverkonhaltijoille, myyjille ja 3. osapuolille. Tapahtuma Sanomatyyppi Sanomatyypin kuvaus DH-911 F16 Osapuolitiedot Datahub Myyjä DH-912 F16 Osapuolitiedot Datahub JVH Lähettäjä Vastaanottaja Huom:[*] DH-913 F16 Osapuolitiedot Datahub 3. osapuoli KUVA 55 DH-910 OSAPUOLITIETOJEN ILMOITUS

Datahub tapahtumat

Datahub tapahtumat 2 (190) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 8 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 16 1.1 Yleistä... 16 2 Yleiset rajapintamääritykset... 16 2.1 Nimiavaruus (namespace)...

Lisätiedot

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus

Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus Datahub-tapahtumat tekninen kuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 13 1.1 Yleistä... 13 2 Yleiset rajapintamääritykset... 14 2.1 Nimiavaruus (namespace)... 14 2.2 Versiointi... 15 2.2.1 Sanomaversio...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa 2 (264) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 7 Määritelmät ja lyhenteet... 11 1 Johdanto... 18 1.1 Yleistä... 18 1.2 Kehitys vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa... 20 1.3 Liiketoiminta

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa 2 (238) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Muutoshistoria... 6 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 14 1.1 Yleistä... 14 1.2 Kehitys vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdossa... 17 1.3 Liiketoiminta

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus 2 (21) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Siirtotiedostojen sisältö... 8 2.1 Vain tietokonversioon kuuluvat tiedot... 8 2.2 Osapuolitiedot... 9 2.3 Asiakastiedot... 9 2.3.1 Kuluttaja... 10 2.3.1.1 Perustapaus...

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen

Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen Osuusvoimalaitoksen taseselvityksen ohje yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin (NBS) taseselvitykseen 23.01.2017 Versiohistoria Version päivämäärä Selite 12.1.2017 Ensimmäinen versio 23.1.2017 Sivulle

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Ajankohtaista Datahub-projektista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuus Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Pasi Aho Fingridin Datahub-projekti: kohti sähkön vähittäismarkkinoiden

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Siirtotiedosto-ohjeistus

Siirtotiedosto-ohjeistus LUONNOS 7.10.2016 2 (19) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Siirtotiedostojen sisältö... 7 2.1 Vain tietokonversioon kuuluvat tiedot... 7 2.2 Osapuolitiedot... 8 2.3 Asiakastiedot... 8 2.3.1 Kuluttaja...

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 2: FINGRID OYJ:N YLEISET TASESELVITYKSEN EHDOT 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen taseselvitys... 3 3 Tasevastaavan vastuut... 4 4 Rakenteellisten

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE

DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Kaapo Lindholm DATAHUBIN MERKITYS JAKELUVERKONHALTIJALLE CASE: VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Kuvat... 8 Taulukot... 9 Määritelmät ja lyhenteet... 10 1 Johdanto... 14 1.1 Taustaa... 17 1.2 Valittu kuvaustapa... 17 2 Luku- ja tulkintaohje... 18 2.1 Sanomaliikenneprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 6 Kooste sopimusehtomuutoksista Tähän koosteen on kerätty kaikki ehtoihin tehdyt muutokset. Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Varmennepalvelu Rajapintakuvaus Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Varmennepalvelu Rajapintakuvaus 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 Dokumentti julkaistu. Varmennepalvelu

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Palvelusopimuksen esittely. Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014

Palvelusopimuksen esittely. Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 Palvelusopimuksen esittely Pentti Säynätjoki Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 2 Palvelusopimus luonnosvaiheessa Lähetetään Energiavirastolle vahvistettavaksi helmikuun alkuun mennessä Energiavirasto

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa

Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa Koulutus yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Vantaa 28.5.2015 Pohjoismaisen taseselvitysmallin tiivis kertaus olennaisimmat muutokset nykymalliin Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Nordic Balance Settlement

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

LOISSÄHKÖN TOIMITUKSEN JA LOISTEHORESERVIN YLLÄPITO

LOISSÄHKÖN TOIMITUKSEN JA LOISTEHORESERVIN YLLÄPITO SOVELLUSOHJE 1 (5) LOISSÄHKÖN TOIMITUKSEN JA LOISTEHORESERVIN YLLÄPITO 1 Johdanto Tätä ohjetta sovelletaan kantaverkosta Asiakkaalle luovutettavan loissähkön toimituksissa, toimitusten seurannassa ja loissähkön

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot