Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen"

Transkriptio

1 Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien aihealueiden kysymyksiä: 1. Yleisiä kysymyksiä projektiin ja prosesseihin liittyen 2. Asiakastietojen käsittely Yleisiä kysymyksiä projektiin ja prosesseihin liittyen 1.1 Miksi ei dokumentaatiosta tehty suoraan englanninkielistä? Ensimmäiset dokumentit on tehty suomenkielisiksi sen vuoksi, että näin on saatu ala paremmin heti alusta alkaen mukaan kommentointiin. Lopulliset dokumentit on julkaistu myös englanniksi keväällä Onko pohjoismainen järjestelmä vain haave? Kuinka samankaltainen Suomen datahub tulee olemaan verrattuna Norjan datahubiin? NordREGin ja norjalaisten Elhubin dokumentteja on hyödynnetty prosessityössä. Mikäli päätämme poiketa pohjoismaisesta linjasta ja toteuttaa kansallisia eroavaisuuksia, poikkeamat on pystyttävä perustelemaan. Lähtökohtaisesti datahubin tulee palvella mahdollisimman hyvin suomalaisia toimijoita. Datahub on sinänsä askel kohti yhteispohjoismaisia vähittäismarkkinoita, mutta sen lisäksi tarvitaan merkittäviä poliittisia linjauksia ja viranomaisten päätöksiä pohjoismaiden kesken. 1.3 Haetaanko tiedot reaaliajassa vai tallennetaanko kysyvään järjestelmään? Tietojen välitykset ovat kaikki synkronisia eli reaaliaikaisia. Suuremmat haut esim. mittaustietojen massahaut ovat asynkronisia. 1.4 Kuka on se joku joka korjaa sellaiset tilanteet, joita datahub kokonaisuus vaatii? Väärä käyttöpaikka yms. sotkuja. Datahubiin rakennetaan mahdollisimman kattavat validoinnit, jotta virheellinen data tai virheelliset prosessit voidaan hylätä jo ennen kuin sotkua syntyy. Mikäli toimijoiden huolellisuudesta ja datahubin tarkastuksista huolimatta, datahubiin syntyy korjausta vaativa tilanne, selvitys tehdään virheeseen liittyvien toimijoiden toimesta. Mikäli korjaus vaatii toimenpiteitä suoraan datahubiin, voidaan se tehdä datahub operaattorin toimesta. 1.5 Tuleeko toimijoiden tehdä järjestelmien logiikka samanlaiseksi kuin datahubin logiikka? Kyllä, näin varmistetaan datahubin tehokas toiminta ja hyödyt toimijoille.

2 1.6 Asiakasraportointi helpottuu kun datahubista saa kaikkien käyttöpaikkojen tiedot näkyviin kerralla, riippumatta jakeluverkonhaltijasta. Kyllä. Tämä toiminnallisuus vaatii, että yksilöintitiedot ovat kunnossa; esim. kuluttaja asiakkaalla on henkilötunnus. 1.7 Voiko myyjä toimia myyjänä ilman omaa asiakastietojärjestelmää? Entä tarvitseeko jakeluverkonhaltija omaa asiakastietojärjestelmää datahubin käyttöönoton myötä? Datahub on tulevaisuuden tiedonvaihtomalli sähkömarkkinoilla. Kaikkia tietoja ei ole tarkoitus tallentaa datahubiin vaan ainoastaan ne tiedot, mitä osapuolten on välitettävä toisilleen. Toimijoiden tulee tarkastella asiakastietojärjestelmänsä tarvetta ja sen ominaisuuksia omien liiketoimintatarpeiden ja esim. laskutuksen näkökulmasta, jota datahub ei tee. 1.8 Tanskan datahubiin voidaan viedä asiakastietoa ilman rajapintoja, myyjät tallentavat suoraan. Laskutus on kuitenkin hoidettava jostain. Miten Suomessa? Tiedot on tarkoitus välittää rajapintojen kautta teknisen kuvauksen mukaisesti. Käyttöliittymällä suoritettavat toimenpiteet ovat liiketoimintaprosessien osalta samat kuin rajapintojen kautta hoidettavat prosessit. Asiakastieto liittyy aina sopimukseen, eli asiakas luodaan ainoastaan sopimusprosessissa. 1.9 Missä formaatissa tiedonvaihto datahubissa? Teknisessä dokumentaatiossa, Datahub-tapahtumat, kuvataan tuleva formaatti kaikkien tapahtumien osalta Onko datahubin käyttö jatkossa pakollista? Miten valvotaan jos joku ei toimi sovittujen sääntöjen mukaisesti? On pakollista, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välinen tiedonvaihto toimii ainoastaan datahubin kautta. Tuleva lainsäädäntö sekä datahub operaattorin kanssa tehtävä palvelusopimus määrittelevät pelisäännöt, minkä mukaan toimitaan Jääkö Z-kieli historiaan datahubin käyttöönoton myötä? Kyllä jää Kuinka uuden myyjän ilmoittautuminen ilmoitetaan jatkossa? Uusi myyjä tekee sopimuksen datahub operaattorin kanssa ja datahubista välitetään myyjän tiedot tarvittaville osapuolille. Myyjän sähköposti-ilmoitusvelvollisuus jakeluverkonhaltijoille poistuu tätä myötä Onko datahubin käyttöliittymä loppuasiakkaille vakio vai voidaanko sitä modifioida? Loppuasiakkaille tarjottava käyttöliittymä on kaikille vakio Kun uusi myyjä ilmoittautuu datahubiin niin meneekö siitä kaikkien verkkoyhtiöiden osalta tieto esettille? Datahub ilmoittaa uusien osapuolten rekisteröinnin, osapuolten päättymisten ja osapuolten tietojen päivittymisen kaikille datahubin osapuolille myös esettille.

3 1.15 Kaikki nykyiset online-palvelut eivät täytä sähköisen tunnistautumisen vaateita. Asiakkaalta tarvitaan siis online-palveluun kirjautumisen lisäksi vahva tunnistautuminen online-palvelun sisällä. Yhtiöt voivat varmaan edelleen tarjota mittaustietojen katselua omissa palveluissa ilman vahvaa tunnistautumista, (esim. mobiiliappit), onko näin? Kyllä, yhtiöt voivat edelleen tarjota mittaustietojen katselua omissa palveluissa Millainen on yrityksen vahva tunnistautuminen? Asiakkaan kirjautuminen datahubin käyttöliittymään tullaan mahdollistamaan Suomi.fi palveluportaalin kautta. Yritysasiakkaiden osalta kirjautuminen hoidetaan saman kanavan kautta. Yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö valtuuttaa haluamansa henkilön yrityksen tietoihin ja tämä henkilö kirjautuu vahvalla tunnistautumisella Suomi.fi portaalin kautta näihin tietoihin Liittyen mm. sopimuksen määräaikaisuuteen: Kuka taho milloinkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta Datahubissa ja millä toimija kykenee varmistamaan asian? Markkinaosapuolet ovat vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja sen varmistamisesta, Datahub luottaa siihen, että tiedot jotka toimitetaan datahubiin, ovat oikein. Datahubin tarkistukset ja validoinnit ovat enemmän teknisiä Miten reaaliaikainen datahubista on tarkoitus tulla? Onko tarkoitus, että markkinaosapuolet voisivat kytkeä esimerkiksi asiakastietojärjestelmänsä datahubiin niin, että kaikki datahubissa oleva tarvittava tieto voidaan hakea jatkossa reaaliaikaisesti datahubista? Yhteyttä asiakastietojärjestelmän ja mittaustietokannan välillä ei välttämättä jatkossa tarvittaisi? Datahub vastaa toimijan ilmoituksiin välittömästi. Jatkossa myyjän ei esimerkiksi myyntisopimuksesta ilmoitettuaan tarvitse odottaa jakeluverkonhaltijan vahvistusta, vaan tieto sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä palautuu myyjälle reaaliaikaisesti suoraan datahubista. Datahub välittää osapuolelle kuuluvat sanomat lähetysjonoon ja osapuolet voivat itse käydä hakemassa heille kuuluvia sanomia haluamallaan syklillä. Eli rajapintojen kautta voidaan tietoa kysellä suoraan datahubista Liittyen mm. sopimuksen määräaikaisuuteen: Kuka taho milloinkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta Datahubissa ja millä toimija kykenee varmistamaan asian? Markkinaosapuolet ovat vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja sen varmistamisesta Milloin ebix rajapinnan mukainen tietoliikenne tulee olla toiminnassa datahub projektia varten? Ebix-muotoisia sanomia tullaan tarvitsemaan siinä vaiheessa, kun lähdetään testaamaan rajapintaa varsinaista datahub-järjestelmää vasten. Tietokonversiovaiheessa ebixsanomia ei vielä tarvita

4 2 Asiakastietojen käsittely 2.1 Miten hoidetaan asiakkuuksien käsittely, joilla on sama y-tunnus, kunta tms.? Asiakkaita on voitu lisätä joko asiakkaan omasta toiveesta tai tietojärjestelmissä olevien rajoitteiden vuoksi. Asiakkaat yksilöidään kuluttajat henkilötunnuksella ja yritys y-tunnuksella datahubiin. Tällöin osapuolen järjestelmissä olevat usean asiakasnumeron saman y-tunnuksen omaava asiakas tallennetaan vain kertaalleen datahubiin. Sopimustiedoilla voidaan antaa tarkemmat tiedot esimerkiksi laskutusta tai muuta tarkempaa kohdistusta varten. 2.2 Miten käsitellään kahden henkilön nimissä oleva sopimus? Kumpikin henkilö perustetaan omiksi asiakkaiksi ja linkitetään sopimukseen. 2.3 Miten datahubiin tallennetaan henkilötunnus ja y-tunnus tulevilta elinkeinoasiakkaalta; eli asiakkaalla on sekä y-tunnus että henkilötunnus? Lisäksi asiakkaalla on henkilökohtainen sopimus jossa on sama henkilötunnus. Elinkeinoharjoittajana voi olla yksi asiakas tyypillä yritys ja tällöin yksilöivä tieto on y- tunnus, lisätunnuksena voidaan antaa henkilötunnus. Tämän lisäksi elinkeinoharjoittaja voi olla kuluttaja-asiakkaana datahubissa, jolloin yksilöivä tieto on henkilötunnus. 2.4 Miten on tulkittava osoitetietojen hallinta tietomallista? Asiakkaan ja sopimuksen osoitetiedot ovat erikseen. Asiakkaalle annetaan asiakkaan varsinainen osoite ja sopimukselle voi antaa esimerkiksi erillisen laskutusosoitteen. 2.5 Uuden asiakkaan perustaminen ja viikon päästä voimaan tuleva uusi osoite. Miten tämä päivitetään? Myyjä päivittää uuden osoitteen omaan järjestelmäänsä, jolloin tieto tulee datahubiin asiakastietojen päivityksenä. Asiakastietojen päivityksessä välitetään tieto voimaantulopäivästä. 2.6 Miten toimitaan jos asiakas kieltää laskutusosoitteen päivittämisen ja välittämisen jakeluverkonhaltijalle? Sekä myynti- että verkkoyhtiö tarvitsevat ko. tietoa. Jos asiakas haluaa verkkolaskun eri osoitteeseen voi myyjä ilmoittaa tämän erikseen jakeluverkonhaltijalle tai asiakas voi itse ilmoittaa osoitteen jakeluverkonhaltijalle. 2.7 Tietoja haetaan henkilötunnuksen perusteella. Jos ei ole henkilötunnusta, niin asiakasta ei voida tunnistaa? Koottua tietojen näkymistä (esim. asiakkaan kaikkien käyttöpaikkojen kulutustiedot) ei voida tarjota, mikäli asiakkaalla ei ole yksilöivää tietoa. Asiakas ei voi myöskään valtuuttaa toista osapuolta omiin tietoihin ilman henkilötunnusta datahubissa. 2.8 Vastuu asiakkaan vahvasta tunnistamisesta jää myyjille ja verkoille, ei datahubille? Kyllä. Toimijoiden tuleekin aloittaa heti puuttuvien yksilöintitietojen kerääminen ja tallentaminen sekä varmistaa, että kaikkien uusien sopimusten kohdalta tiedot ovat kunnossa.

5 2.9 Onko oletus, että asiakas on sähkölaskun maksaja, miten välittyy tieto siitä kuka on maksuvelvollinen? Jos maksajatieto on jotenkin poikkeava ja asiakas ilmoittaa tästä myyjälle, voi myyjä välittää tiedon erikseen sähköpostitse jakeluverkonhaltijalle. Pääsääntöisesti sopimuskumppani on myös maksuvelvollinen Kun asiakastietoihin tehdään muutoksia, muuttuko automaattisesti datahubissa? Kyllä, kun myyjä päivittää tiedot omaan järjestelmäänsä, välittyvät tiedot siitä datahubiin ja sitä kautta jakeluverkonhaltijalle Asiakastiedot toimijan järjestelmissä on tallennettu esim. Matti ja Maija Meikäläinen -> Miten hoidetaan datahubissa? Asiakkaat tulee tallentaa omiksi asiakkuuksiksi ja molemmat asiakkaat ilmoitetaan datahubiin. Esimerkin mukainen Matti Meikäläinen ilmoitetaan omalla henkilötunnuksellaan ja Maija Meikäläinen omalla henkilötunnuksellaan Kaksi asiakasta on tallennettu yhdelle asiakasnumerolle ja on annettu vain yksi henkilötunnus, kuinka hoidetaan? Molemmat asiakkaat tulee olla omina asiakkuuksina ja molemmilla asiakkailla tulee olla oma yksilöivä tunniste Yksittäisillä asiakkailla voi olla useita asiakasnumeroita ja sopimuksia, miten hoidetaan datahubissa? Asiakas yksilöidään henkilötunnuksen tai y-tunnuksen perusteella ja sen tiedon perusteella asiakas yhdistetään yhdeksi asiakkaaksi datahubissa Toimijoiden kannattaisi tehdä sopimukset yhdelle asiakkaalle - huonompi perinnän kannalta. Datahub pystyy toteuttamaan sekä yhden että useamman asiakkaan yhdistämisen käyttöpaikan sopimukselle Asiakastieto - myyjä päättää päivitetäänkö, mikä voi olla esimerkki kun myyjä ei päivitä tietoa? Esimerkiksi silloin, jos myyjällä on tuoreempaa tietoa käytettävissä Jos henkilötunnus on yksilöivä/määräävä tieto, on oltava tarkastus, että henkilötunnus on oikea (asiakas syyllistyy petokseen jos käyttää väärää henkilötunnusta)? Toimijoiden tehtävä on varmistaa, että henkilötunnus on oikea. Datahubissa ei ole vastaavaa tarkistusta. Datahub validoi ainoastaan henkilötunnuksen teknisen muodon, että on oikein Jos viimeisin myyjä päivittää asiakastietoa, meneekö tieto eteenpäin kaikille asiakkaan voimassaoleville myyjille? Kyllä, datahub välittää tiedon eteenpäin kaikille siihen oikeutetuille osapuolille.

6 2.18 Miten käsitellään ulkomaiset asiakkaat, kun heillä ei ole välttämättä vielä suomalaista henkilötunnusta? Heille tallennetaan syntymäaika ja henkilötunnus päivitetään kun se saadaan. Yksilöivänä tietona tallennetaan myyjän oma tunnus (myyjän tunnus + asiakastunnus myyjän järjestelmässä) Miten yhteyshenkilö eroaa sopimuksen asiakkaasta eli sopimuskumppanista? Sopimuskumppani on vastuullinen sopimuksesta ja tämän nimiin tulee myös verkkosopimus. Yhteyshenkilö on sopimukseen liittyvä asiakas, joka esimerkiksi hoitaa sähkösopimusasioita. Yhteyshenkilöitä tallennetaan lähinnä yritysasiakkaille Tarkistaako datahub onko asiakas täysi-ikäinen? Kenellä on velvollisuus varmistaa asiakkaan oikeustoimikelpoisuus? Toimijoiden velvollisuus on tarkistaa asiakkaan oikeustoimikelpoisuus. Datahub validoi onko asiakas täysi-ikäinen Keskimmäiset nimet, onko tarpeellisia? Ei ole pakolliseksi määritelty tieto datahubissa Mitä tapahtuu migraatiossa jos myynti ja verkkosopimukset ovat eri asiakkaille? Sopimukset voidaan tuoda migraatiossa eri asiakkaille. Mikäli verkkosopimuksen asiakkaalla ei ole lainkaan myyntisopimusta, tiedot ylläpidetään jakeluverkonhaltijan toimesta Pitääkö toistaiseksi voimassaoleville sopimuksille tulla takaraja mihin mennessä sopimukset tulee olla samoilla nimillä? Datahubin käyttöönoton myötä uudet sopimukset tulevat samoille nimille sitä mukaa kun sopimuksia uusitaan Miten jakeluverkonhaltija toimii jos myyjä tekee sopimuksen oikeustoimikelvottomalle asiakkaalle? Jakeluverkonhaltijan ei ole pakko vahvistaa verkkosopimusta oikeustoimikelvottomalle asiakkaalle, tällöin jakeluverkonhaltija ilmoittaa kieltäytymisestä datahubiin, josta tieto menee myyjälle. Myyjän tehtävä on huolehtia, että sopimus saadaan oikeustoimikelpoisen asiakkaan nimiin Kuinka hoidetaan sopimus perustettavan yrityksen nimiin, jolla ei vielä ole y- tunnusta? Sopimukset tulee tehdä aina oikeustoimikelpoisen asiakkaan nimiin. Jos yrityksellä ei ole vielä y-tunnusta, tulee sopimus tehdä esimerkiksi jonkun yrityksen vastuuhenkilön nimiin siksi aikaa kunnes y-tunnus on saatu Tuleeko datahubiin millaiset validointitiedot henkilötunnuksille ja y-tunnuksille? Jos ei tule, niin miten hallitaan näppäilyvirheet? Datahubiin tulee tekninen validointi siitä, että henkilötunnus ja y-tunnus ovat oikean muotoisia.

7 2.27 Onko asiakkaan mahdollista edelleen vastaanottaa sopimus- tai käyttöpaikkakohtaisesti laskuja eri laskunvastaanottajien osoitteisiin? Esim. kp A laskutus myyntisopimus ja verkkosopimus osoitteeseen X, kp:n B laskutus myynti ja verkko osoitteeseen Y. Datahubin pitää mahdollistaa myyjän ilmoitus verkolle sopimus/käyttöpaikkakohtaisesti. Tämä on mahdollista. Sopimukset ilmoitetaan käyttöpaikkakohtaisesti datahubiin ja sopimukselle voi antaa poikkeavat laskunvastaanottajatiedot. Jos asiakas ilmoittaa myyjälle, että jakeluverkonhaltijan lasku menee eri osoitteeseen kuin myyntilasku on myyjän ilmoitettava tämä jakeluverkonhaltijalle muutoin kuin datahubin välityksellä Jos myyjä ei päivitä asiakkaan tietoja verkon päivityspyynnön perusteella, eikö verkolle mene siitä ilmoitusta? Tästä menee vastaus jakeluverkonhaltijalle. Myyjän tulee vastata päivityspyyntöön lähettämällä asiakastiedon päivitys datahubiin, joka sisältää joko jakeluverkonhaltijan ilmoittamat tiedot (myyjä hyväksyy jakeluverkonhaltijan ilmoittamat tiedot), tai omassa järjestelmässään olevat asiakastiedot (myyjä hylkää jakeluverkonhaltijan ehdottamat tiedot). Mikäli myyjä ei vastaa päivityspyyntöön 2 arkipäivän kuluessa, lähettää datahub myyjälle muistutuksen päivittäin, kunnes myyjä vastaa pyyntöön Onko kuolinpesä-asiakkaiden osalta asiakkaalla aina oltava yhteystieto? Datahubin tietomalli ei tätä tietoa vaadi, mutta sujuvan asiakaspalvelun vuoksi on hyvä olla Miten kuolinpesät hoidetaan? Voiko henkilötunnus olla sama kahdella asiakkaalla? Voidaanko tehdä nimenmuutoksella? Henkilötunnus on yksilöivä tieto, joten se ei voi olla kuin yhdellä henkilöasiakkaalla. Jos vainajan henkilötunnusta käytetään, tulee asiakastietoon viedä lisätieto, että on kuolinpesä. Kuluttaja-asiakkaalla on alityyppi-tieto, jolla tämä voidaan ilmoittaa DH-341 Ilmoitus myyntisopimuksen peruuttamisesta ja virheellisesti perustetun asiakkaan poisto datahubista. Jos perustetaan Asiakas virheellisillä tiedoilla sopimuksen perustamisen yhteydessä, niin saadaanko virheellistä asiakasta poistettua tai passivoitua datahubista? Myyjä peruuttaa sopimuksen datahubista. Tämän jälkeen peruutetun sopimuksen asiakas jää ilman sopimusta datahubiin. Tieto poistetaan datahubin prosesseissa alla olevan prosessikaavion mukaisesti. (Prosessidokumentaatio versio 1.1 kpl 2.3)

8 2.32 Onko olemassa vaara, että datahub ei huomaa tuplahetua, vaan tekee tuplaasiakkaan? Esimerkiksi asiakkaalla on väärä (mutta oikein muotoiltu) hetu, tehdään sopimus. Tämän jälkeen huomataan, että on väärä hetu ja korjataan. Päivitys lähtee hubiin: mitä tapahtuu? Osapuoli voi korjata jo toimitetut tiedot peruuttamalla ilmoitetun sopimuksen lähettämällä peruutusilmoituksen ja tämän jälkeen korjattuaan tiedot omaan järjestelmään lähettää uudelleen uuden sopimuksen ilmoitus oikealla tunnuksella. Ainoastaan operaattori voi korjata henkilötunnuksen. On muistettava, että osapuolet voivat tehdä hetun mukaan tarkastuksen omien järjestelmien kautta jo ennen tiedon välittämistä datahubiin Mitä tapahtuu, kun myyjä B saa koko hetun tietoonsa ja päivittää sen datahubiin? Yhdistyvätkö asiakkaat yhdeksi datahubissa? Vaatinee manuaalityötä datahuboperaattorilta? Myyjä B voi ilmoittaa hetun ja hetun perusteella päivitetään myyjän B ilmoittamat tiedot hetun omaavan asiakkaan tietoihin Miten hetun korjaus? Jos Matin hetu onkin V? Entä jos uudella hetulla löytyy jo toinen asiakas (sama Matti oikealla hetulla) datahubista? Henkilötunnusta ei voi päivittää muutoin, kuin operaattorin toimesta. Jos tässä tarkoitetaan sitä, että syntymäajaksi päivitetään hetu, niin tiedot päivitetään ja tieto välitetään muille osapuolille, joilla on sopimus asiakkaan kanssa. Jos tieto on virheellinen ja tälle hetulle löytyy asiakas datahubista, päivittyy väärän asiakkaan tiedot. Datahub ei tarkasta sopimusprosesseissa että hetu ja nimi täsmäävät. Tällöin tämä oletettavasti huomataan sitten sen osapuolen toimesta kenen asiakas tämä virheellisesti päivittynyt on. Datahubin henkilötunnukselle tehdään muototarkistus tarkastusnumeron perusteella 2.35 Kaikilla ei ole ole puhelinta eikä sähköpostia, mutta tämä on datahubissa pakollinen tieto, pitäisikö olla joku selite, miksi ei ole? Lähtökohtaisesti valtaosalla on joku yhteystieto ja markkinaosapuolten tulisi huomioida tämä omissa prosesseissaan. Ei tuoda selitetietoa 2.36 Mikä on sähköinen asiointitapa? Onko esim. tekstiviesti on määritelty sähköiseksi? Tekstiviesti ei ole sähköinen asiointitapa, sähköinen viestintäkanava esim. sähköposti 2.37 Yritysasiakkaalta puuttuu yhteyshenkilön tiedot (tämä puuttuu datahub määrittelyistä negatiivisen kuittauksen syynä) Tämä ei ole sopimustapahtuman hylkäyksen peruste, tämä tulee ohjeistaa niin, että edellytetään yhteyshenkilötiedon toimitusta ja tämän tiedon toimitusta ja jatkossa voidaan valvoa, että toimiala toimii ohjeistusten mukaisesti 2.38 Miten datahub muistuttaa myyjää asiakastietojen puuttumisesta? Asiakastieto ei voi puuttua, sopimuksella on oltava aina asiakas ja asiakkaalla on aina oltava sopimus. Jos kysymys liittyy jvh:n lähettämään päivityspyyntöön, datahub

9 muistuttaa sähköpostitse myyjää päivityksestä määräajan jälkeen. Tietokonversio ei välitä asiakastietoa datahubiin ilman sopimusta Miten C/O-osoitetta (osoitteen tarkenne) on tarkoitus käyttää? Esim. kuolinpesän pesänhoitaja, edunvalvoja? Osapuolet käyttävät tätä oman tarpeen mukaisesti, tämä on vapaa tekstikenttä, joten sen suhteen ei ole mitään määrämuotoja. Kentän tarkoitus on mahdollistaa lisätiedon antaminen osoitteeseen, esimerkiksi juuri kuolinpesän pesänhoitajan tiedot Myyjällä on oikeus enintään 6 viikkoa sitten päättyneisiin tietoihin (sopimuksen päättymisen jälkeen). Miten laskutuksen korjaus hoidetaan? Kuinka saadaan asiakkaan nykyinen osoite? Myyjällä on oikeus asiakkaan tietoihin oman sopimuksensa ajalta, mutta myyjällä on oikeus päivittää asiakastietoa vielä kuusi viikkoa sopimuksen päättymisen jälkeen. Asiakkaan mahdollisesti muuttunut osoite saadaan datahubin ulkopuolelta, kuten nykyään (esimerkiksi postin osoiterekisteriä hyödyntämällä) Miten käsitellään mahdolliset henkilötunnuksen muutokset? Asiakastietojen päivitystapahtumalla ei henkilötunnusta voi muuttaa. Mikäli tämä on tarpeellista, tulee osapuolen olla yhteydessä datahub-operaattoriin ja ilmoittaa muutostarpeesta, esimerkiksi sähköpostitse Onko elinkeinonharjoittajalle pakko ilmoittaa lisäksi henkilötunnus vai onko se valinnaista? Yritysten yksilöintitietona on aina joko y-tunnus tai yhdistystunnus. Lisätunnus ei datahubin tietomallissa ole pakollinen tieto Miksi annetaan vaihtoehtoja kuolinpesän merkitsemiseen? Pitäisi olla vain yksi tapa. Kuolinpesän alityypillä voidaan selkeästi erottaa tämä muista kuluttaja-asiakkaista. Mutta osapuolilla voi olla tarve lisätä tieto asiakkaan nimen perään esimerkiksi laskutusta varten. Tiedonvaihdon ja datahubin näkökulmasta tälle ei ole estetttä Mihin tarkoituksiin lisätunnistetta saa käyttää? Onko mahdollista laittaa osapuolen (esim. myyntiyhtiön) oma asiakastunnus? Lisätunnus kenttä asiakkaan tiedoissa on tarkoitettu ainoastaan auttamaan asiakkaan yksilöinnissä. Lisätunnus kenttä on muidenkin tietoon oikeutettujen käytettävissä, joten tähän ei tule laittaa osapuolten omia asiakasnumeroita Mitä tarkoittaa "Verkon turvallinen kytkentä"? Jos jakeluverkonhaltija hoitaa kytkennän katkaistuun käyttöpaikkaan muuttotilanteessa etäkytkentänä, on jvh:n varmistettava asiakkaalta, että jälleenkytkentä voidaan tehdä turvallisesti. Eli jvh voi sopia asiakkaan kanssa tarkan ajan, jolloin sähköt kytketään ja asiakas varmistaa, ettei tällöin ole mitään sähkölaitteita päällä jotka voisivat päälle kytkeytyessään aiheuttaa vaaratilanteita.

10 2.46 Ihmisen on siis pakko hankkia puhelin ja liittymä? Lähtökohtaisesti valtaosalla on joku yhteystieto ja markkinaosapuolten tulisi huomioida tämä omissa prosesseissaan Voidaanko yritysasiakkaiden osalta ilmoittaa datahubiin yrityksen ns. virallinen postiosoite mutta tämän lisäksi myyjällä tai verkolla voi olla omissa tiedoissaan eri käyttötarkoituksiin sovittuja virallisesta osoitteesta poikkeavia osoitteita? Kyllä voidaan, datahubissa asiakkaalla on ainoastaan yksi osoite ja osapuolet voivat omissa järjestelmissään määritelle mikä on datahubiin ilmoitettava osoite ja ylläpitää muita tarpeita varten olevia osoitteita Onko sähköisissä toiminnoissa jotakin mihin tarvitaan sähköinen allekirjoitus, vai riittääkö normaali sähköisen asioinnin tunnistautuminen, kuten TUPAS? Loppuasiakas kirjautuu datahubin tarjoamaan käyttöliittymään Väestörekisterikeskuksen tarjoamaa Suomi.fi palvelun käyttämällä virallisella tunnistuksella. Näin ollen sähköistä allekirjoitusta ei tarvita Kun saman asiakkaan tiedot tulevat tietokonversiossa useammalta osapuolelta, niin millä säännöllä päätellään, kenen ilmoittama tieto jää voimaan? Tämän osalta tarkempi ohjeistus tulee datahub-projektin tietokonversion ohjeistuksissa myöhemmin tietokonversiotyön edetessä Kertaisitteko vielä henkilötunnuksen päivittämisen tilanteessa, jossa asiakkaalla on olemassa henkilötunnus mutta tunnus muuttuu esim. sukupuolenkorjausprosessin johdosta? Luodaanko muutokselle jokin sujuva ja tietoturvallinen prosessi, jos muutos tehdään pyyntönä suoraan operaattorille? Tähän ei ole vielä luotu erillistä prosessia. Henkilötunnuksen muutos on harvinainen tilanne, jota ei ole katsottu tarpeelliseksi automatisoida. Tällä hetkellä kuvaus on, että osapuoli ilmoittaa datahub-operaattorille muutostarpeesta. Tarkempi henkilötietoja käsittelyn tietoturvavaatimukset täyttävä malli tullaan määrittelemään vielä projektin edetessä ja tämä tullaan ohjeistamaan toimialalle Miksi ei ole eritelty turvakieltoasiakasta ja asiakasta, joka on itse kieltänyt tietojen luovutuksen? Myyjän ja verkon prosesseissa tuon eron tietäminen olisi merkityksellistä. Prosessien määrittelyn yhteydessä tätä asiaa mietittiin, eikä nähty tarvetta eritellä tätä. Voisiko kysyjä vielä perustella millä lailla tämä on merkityksellistä, niin voimme viedä tämän vielä käsiteltäväksi prosessityöryhmään Eikö asiakkaalla ole laskun oikaisuoikeus 10 vuoden päähän, joten asiakastietojen poisto datahubista ei voi olla automaattinen 6 vuoden jälkeen? Mittaustietojen säilytysajaksi linjattu 6 vuotta perustuu viranomaisten kanssa käydyn keskustelun lisäksi kirjanpitolakiin ja mittausasetukseen. Koska mittaustieto poistuu tämän ajan mukaisesti, ei myöskään tällöin ole tarvetta säilyttää asiakastietoa datahubissa pidempään tilanteessa kun asiakkaaseen ei liity mittaustietoa eikä voimassaolevaa sopimusta.

11 2.53 Miksi suomi.fi palvelu? Eikö tosiaan voi käyttää pankkitunnistautumista? Loppuasiakkaiden kirjautuminen datahubin tarjoamaan käyttöliittymään hoidetaan Suomi.fi palvelun tarjoaman tunnistuspalvelun kautta. Pankkitunnistus on yksi tapa tunnistautua tähän palveluun. Osapuolet voivat tarjota linkin Suomi.fi palveluportaaliin omissa online-palveluissaan. Suomi.fi palveluportaali tarjoaa myös mahdollisuuden kirjautua palveluun silloinkin kun asiakkaalle ei ole voimassaolevaa sopimusta sähkön myyjän kanssa eli tilanteissa jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuutta kirjautua osapuolen online-palveluihin Tapahtuuko operaattorille tehtävä henkilötietojen muutos koneellisesti vai sähköpostitse? Jos tarkoitetaan yleisesti asiakastietojen muutosta (muu kuin henkilötunnus) tapahtuu tämä sähköisesti määriteltyjen rajapintojen kautta. Mikäli on tarve muuttaa henkilötunnusta, ilmoitetaan siitä erikseen operaattorille, esimerkiksi sähköpostitse. Tämä tullaan ohjeistamaan vielä tarkemmin projektin edetessä Miten myyjälle tulee muistutus jos ei kuittaa kahdessa päivässä asiakastiedon muutosta? Sanoma, sähköposti vai käyttöliittymän kautta? Tämä tulee tarkentumaan vielä projektin edetessä. Toistaiseksi ei ole määritelty, että tästä lähtisi muistutus sanomana Jos asiakkaan tiedot poistetaan kuuden vuoden jälkeen, niin miten esim. toimitusehtojen mukainen kymmenen vuoden laskutuksen korjaus? Kts. vastaus kysymykseen Jos uusi asiakas muuttaa sisään jossain tulevaisuudessa, niin miten uusi myyjä näkee käyttötiedot? Muuttotilanteessa myyjä ei näe käyttöpaikan käyttötietoa etukäteen. Asiakkaan muuttaessa uuteen käyttöpaikkaan, ei asiakas voi antaa valtuutusta edellisen asiakkaan kulutustietoihin. Uusi myyjä saa asiakkaan muutettua ja sopimuksen alettua käyttötietoja normaalin prosessin mukaisesti Meneehän asiakastiedon päivityksestä tieto samalla myös muille jakeluverkonhaltijoille? Kyllä, datahub välittää päivitetyt asiakastiedot niille jakeluverkonhaltijoille ja myyjille, joilla on voimassaoleva tai voimaan tuleva sopimus asiakkaan kanssa Jos on kyseessä rekisteröity yhdistys ja yhdistyksen yhteyshenkilöllä (pj ja kysytty myös entiseltä pj:ltä) ei ole tiedossaan kuin yhdistystunnus, mitä asiakkaan tietoihin tallennetaan yksilöiväksi tiedoksi? Onko rekisteröidyillä yhdistyksillä aina y-tunnus kuitenkin? Yhdistyksistä tulee ensisijaisesti asiakkaan tunnukseksi yhdistystunnus, jos se on tiedossa. Jos on tiedossa vain y-tunnus voi sen antaa yksilöivänä tietona. Kaikilla yhdistyksillä ei välttämättä ole y-tunnusta, mutta yhdistystunnus on aina.

12 2.60 Yritysasiakas, jolla ei ole validia y-tunnusta eikä yhdistystunnusta. Mikä laitetaan asiakkaan tunnisteen tyypiksi? Yrityksen oma tunniste oli rajattu kuluttajaasiakkaille. Yritysasiakkaiden y-tunnukset ja yhdistystunnukset on kaikkien osalta saatavillä julkisista rekistereistä, tämän vuoksi ei vastaavaa yrityksen omaa tunnusta tarvitse käyttää yritysasiakkaille Datastandardi.xlsx: Asiakkaan kieli kentän esimerkki = suomi, pitäisikö olla ISOkoodi: fi? Liiketoimintaosiossa esimerkkisarakkeessa on esitetty liiketoiminnallinen esimerkki. Tietokonversion osalta on esitetty tekninen esimerkki jossa tämä on jo muodossa fi Miten hetuttomia asiakkaita käsitellään datahubissa tuotannossa, ero asiakkaaseen jolla on hetu. Riittääkö niille siellä sisäinen asiakastunnus, mikä on ohjeen mukaan konversioon muodostettu. Hetuttomalle asiakkaalle ei voida taata samanlaista palvelua datahubin tietojen perusteella, kuin sellaiselle kuluttajalle joka on yksilöity hetulla. Esimerkiksi tämä asiakas ei voi valtuuttaa muita osapuolia omiin tietoihinsa, koska valtuutuksen ilmoittamiseen tarvitaan tuo hetu. Eli esimerkiksi uusi myyjä ei voi saada datahubista asiakkaan kulutustietoja tai muitakaan käyttöpaikan tietoja uuden sopimuksen teon tueksi. Ja kun tämä asiakas tekee jatkossa uuden sopimuksen ja ilmoittaa hetun, ei voida kytkeä uutta ilmoitettua asiakasta siihen hetuttomaan, jolloin asiakashistoria ei ole yhtenäinen. Asiakas ei myöskään pääse tarkastelemaan datahubin käyttöliittymän kautta omia tietojaan, koska siihen tarvitaan aina vahva tunnistautuminen. Vaikka asiakas pääsisi kirjautumaan sinne Suomi.fi palveluun, ei hän siellä näe datahubissa olevia tietojaan, koska niiden löytämiseen tarvitaan asiakkaan hetu. Nykyisen myyjän ja jakeluverkonhaltijan väliset prosessit kyllä toimivat tällä myyjän omalla tunnuksella.

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen 1 (18) Kysymyksiä ja Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI Ohje 1 (13) Sähköisen asioinnin linkin kautta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin henkilöhohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse tunnistustapa => Pankkitunnistus Ohje 2 (13) Valitse pankki,

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Pajadata Oy Rantatie 27 33250 Tampere Y-tunnus: 0981392-1 Kotipaikka: Tampere Puhelin: +358 (0) 207 434 455 Faksi: +358 (0) 207 434 460 pajadata@pajadata.fi Sisällys Xpaja

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Miten Vero voisi Viestit-Appia hyödyntää? Markku Heikura

Miten Vero voisi Viestit-Appia hyödyntää? Markku Heikura Miten Vero voisi Viestit-Appia hyödyntää? 28.3.2017 Markku Heikura Suomi.fi-viestit osana Veron toimintaa Verolle Suomi.fi-viestit on tärkeä osa paperittomuuteen pyrkimisessä. Mobiili viestit-sovellus

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille.

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille. Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille www.jyvaskylanenergia.fi Yleistä Isännöitsijät: Seuraa sähkön ja lämmön tuntitasoista sekä vedessä vuositasoista kulutusta (veden etäluentakohteissa myös

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake Silmäaseman asiakasrekisterin rekisteriseloste 3.1.2018 Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake 1 Rekisterinpitäjä Silmäasema Optiikka Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet äitiys-, isyys ja vanhempainrahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Basware toimittajaportaali

Basware toimittajaportaali Basware toimittajaportaali Sisältö 3 Yleistä 4 Toimittajaportaalin edut 5-10 Rekisteröinti 11-22 Laskun teko 23 Lasku JIP 2 Yleistä Toimittajaportaali on Baswaren internetissä toimiva sovellus, jonka kautta

Lisätiedot

Sidonnaisuusrekisteri.fi. Jussi Määttä

Sidonnaisuusrekisteri.fi. Jussi Määttä Sidonnaisuusrekisteri.fi Jussi Määttä 040 710 8698 jussi.maatta@sidonnaisuusrekisteri.fi Uuden kuntalain mukainen sidonnaisuusrekisteri Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja

Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja Kunta-info 4.4.2017 Matti.Hiltunen@vrk.fi Hankepäällikkö Väestörekisterikeskus Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071 Rotaryklubin rekisteröiminen Aloitustunnus 86049071 1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx 2. Kun yhdistys rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin, niin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot