Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen"

Transkriptio

1 Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien aihealueiden kysymyksiä: 1. Sopimusprosessit 1.1 Yleistä sopimusprosesseista 1.2 Uuden sopimuksen ilmoittaminen 1.3 Sopimuksen päättäminen 1.4 Sopimustietojen muutokset 1 Sopimusprosessit 1.1 Yleistä sopimusprosesseista Onko määräaikaa historiassa mitä ei aleta korjaamaan? Entä jos ei löydy tietoja käyttöönoton ylimenojaksolle. Takautuvia korjauksia voidaan tehdä kuten ennenkin. Ylimenoaikana pitää mahdollisesti miettiä erityiskäsittelyä näille Sopimusten määräaika kappale taulukon 6 kohta 2, miksi sopimukset pitää ilmoittaa 90 vuorokauden säännöllä? Halutaan ilmoittaa jo aiemminkin. 90 vrk säännöllä halutaan varmistaa asiakaslähtöinen toimintatapa. Asiakas voi unohtaa solmineensa uuden myyntisopimuksen esim. vuosi sitten. Sopimuksen ilmoituksen aikarajoihin ei tule suuria muutoksia Datahubin käyttöönoton myötä. Ainoa mikä tulee muuttumaan, on sopimuksen määräaikaisuuden päättymispäivän ilmoittaminen, mikäli päättymispäivä on 90 vrk sisällä uuden sopimuksen ilmoituspäivästä (nykyisen 30 vrk:n säännön sijasta) Keplottelu saman perheen sisällä on mahdollista edelleen? Riittää, että toinen vaihtuu. Nykyinen myyjä saa sopimuksensa päättymisestä tiedon ja voi halutessaan kontaktoida asiakasta varmistuakseen sopimuksen päättymisen oikeellisuudesta. Toimialan toivomuksesta lisättiin datahubin päättelyyn se, että määräaikaisista sopimuksista ei pääse eroon jos yksikin asiakas pysyy samana käyttöpaikan sopimuksella Voiko käyttää väestörekisteriä apuna? Toistaiseksi ei ole mietitty kytköstä väestörekisteriin tämän osalta Online palvelut omilla tunnuksilla. Kuinka hoidetaan kahden nimen vieminen, jotta molemmilla on oikeus hoitaa online palvelun kautta asioita? Tämän tekninen toteutus on vielä määrittelemättä. Periaatteessa molemmilla tulee olla mahdollisuus hoitaa online-palvelun kautta asioita.

2 1.1.6 Poikkeava irtisanomisehto - voiko koskea kuluttajia? Poikkeava irtisanomisehto koskee ainoastaan yrityksiä Kuka valvoo poikkeavia irtisanomisehtoja ja miten? Poikkeavat irtisanomisehdot ovat toimijan ja yritysasiakkaan kesken sovittavissa. Poikkeavat irtisanomisehdot ovat hyvinkin moninaisia. Datahub ei valvo sopimusosapuolten välisiä sopimusehtoja Tarkastaako Datahub ettei poikkeavaa irtisanomisehtoa ole kuluttaja-asiakkaalla? Kyllä Voidaan päästä eroon ikävästä myyntisopimuksesta vaihtamalla asiakasta? Kuinka voidaan estää? Tämä on alalla sovittava toimintamalli. Toimialan toivomuksesta lisättiin datahubin päättelyyn se, että määräaikaisista sopimuksista ei pääse eroon jos yksikin asiakas pysyy samana käyttöpaikan sopimuksella Halvan hinnan aikaan keplotteluja vähemmän - voi kasvaa? Datahubin toiminnassa tähän ei voida ottaa kantaa Asiakas kiistää myyntisopimuksen - mitä tapahtuu? Asiakkaan ilmoittaessa sopimuksen kiistäminen jakeluverkonhaltijalle voi tämä käyttöliittymän kautta ilmoittaa tästä Datahubiin, josta sitten lähtee tieto myyjälle. Toimintamalli tullaan toteuttamaan uuden asetuksen mukaisesti Voiko useammalla käyttöpaikalla olla sama sopimustunnus? Kyllä voi, sopimustunnus ei ole uniikki datahubissa Jatkuvatko sähkön kokonaistoimitussopimukset datahubissa? Kyllä, näiden käsittely on mahdollistettava myös datahubissa Jos kohde on ilman myyjää - katoaako toimitusvelvollisen myyjän oletusmyyjä käsite datahubin myötä? Oletusmyyjä käsitettä ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan. Asiakkaan tulee aina itse tehdä sopimus myyjän kanssa Jos sopimuksilla keplottelu tehdään helpoksi sillä voi olla isot seuraamukset -> myyjät eivät enää halua tehdä määräaikaisia sopimuksia. Tämä on alalla sovittava toimintamalli. Toimialan toivomuksesta lisättiin datahubin päättelyyn se, että määräaikaisista sopimuksista ei pääse eroon jos yksikin asiakas pysyy samana käyttöpaikan sopimuksella Kuinka käsitellään liittymän siirto datahubissa? Liittymiä eikä liittymissopimuksia käsitellä datahubissa.

3 Rikkooko asiakas sopimusehtoja jos tekee tahallaan sopimusrikkomuksen (keplottelee irti määräaikaisesta myyntisopimuksesta)? Tämä riippuu siitä miten myyjä on sopimusehdot määritellyt Välitetäänkö myyntisopimustiedoissa myyjän tuotetieto jakeluverkonhaltijalle? Myyntituote ei ole pakollinen tieto Onko sopimuksella myös laskutukseen liittyvistä yhteystiedoista (osoitteista) poikkeava osoite, johon ilmoitetaan esim. sopimusehtomuutoksista tai muista yhteydenotoista kuin laskuista? Asiakkaalla on oma virallinen osoite, joka voi olla eri kuin käyttöpaikan osoite ja lisäksi asiakkaalle voi antaa erillisen laskutusosoitteen sopimuksittain. Mikäli näiden lisäksi tarvitaan vielä muita osoitteita, on niiden ylläpito hoidettava datahubin ulkopuolella Miten datahubissa käsitellään sopimus, joka kattaa useita käyttöpaikkoja? Perustetaanko tällainen sopimus datahubiin erikseen niin monta kertaa kun sopimuksella on käyttöpaikkoja? Sopimukset ilmoitetaan datahubiin käyttöpaikkakohtaisesti. Myyjällä voi olla saman sopimuksen alla useita käyttöpaikkoja, mutta ilmoitukset tehdään datahubiin käyttöpaikoittain Puuttuuko verkkosopimuksen osalta laskutustapatieto? Miten verkko ilmoittaa, jos se ei suostu esim. myyjän ilmoittamaan yhteislaskutukseen? Jakeluverkonhaltija ilmoittaa omiin perustietoihin, mikäli ei suostu yhteislaskutukseen, Osapuolet sopivat aina keskenään mahdollisesta yhteislaskutuksesta. Näin ollen myyjällä on tiedossa jo sopimusta tehdessään onko yhteislaskutus mahdollista vai ei Miksi tämä pvm raja on ajateltu muuttaa nykyiseen verrattuna? määräaikaisuuden näkyminen 90 vrk entisen 30 sijaan. Tällä parannetaan asiakkaan saaman palvelun laatua Nykyiset sähkönmyyntiehdot mahdollistavat yli 2 vuoden määräaikaisen sopimuksen, tuleeko muutos? Tämä hankaloittaa määräaikaisten sopimusten hallintaa. Myyjä voi halutessaan sopia kuluttaja-asiakkaan sopimuksen määräajasta yli kahden vuoden ajalle. Datahubiin ei voi kuitenkaan ilmoittaa määräaikaa yli kahden vuoden päähän, jotta datahubissa voidaan ottaa huomioon se, että kuluttaja-asiakas voi kuitenkin tuon kahden vuoden määräajan jälkeen irtisanoa tämän sopimuksen kuten toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen. Datahubissa määräajan päättymispäivä on yksi validointitekijä uuden sopimuksen ilmoituksessa. Mikäli datahubiin voisi ilmoittaa pidemmälle ajalle määräajan päättymispäivän, tarkoittaisi se että datahubissa asiakas ei pääsisi irti sopimuksestaan tuon kahden vuoden määräajan puitteissa Kokonaistoimitussopimukset juridisesti yksi sopimus, mutta datahubissa käsitellään erillisinä? Kyllä, datahubissa myynti- ja verkkosopimukset ovat aina erilliset.

4 Minkä kielinen sopimus on jos sopimuksen asiakkaat ovat eri kielisiä? Sopimukselle ei anneta kielikoodia datahubissa, ainoastaan asiakkaalle. Datahub välittää kielikoodin osapuolilta toisille ja osapuolet määrittelevät itse kuinka käsittelevät sopimukset omissa järjestelmissään Mihin datahub tarvitsee verkkosopimuksen laskutusyhteystietoja? Kuuluvatko nämä tiedot tarpeellisuusvaatimuksen piiriin? Verkkosopimuksen laskutustiedot ilmoitetaan vahvistuksessa datahubiin sen vuoksi, että myyjä tarvittaessa näkee mikäli verkkosopimuksen laskutustiedot poikkeavat myyntisopimuksen laskutustiedoista. Näin myyjä voi varmistaa asiakkaalta, että hänen tiedot ovat oikein Voiko sopimustunnusta muuttaa? Sopimustunnusta ei voi muuttaa sopimustietojen päivitystapahtumalla Yhteyshenkilön tyyppi, koodilistalle: esim. isännöitsijä. Saisiko rooleista selvennyksen, miten tulkitaan? yrityksille yksi pakollinen, onko väliä, minkä tyyppinen ilmoitetaan. Oletusarvo on sopimusvastaava. Voidaan ottaa käsittelyyn, kun tarkempia ohjeistuksia tehdään. Ei ole pakollista arvoa siihen mikä ilmoitetaan Miten datahubin kanssa toimitaan tilanteessa, jossa sopimuksen irtisanomiseen vaaditaan kirjallinen irtisanominen. Millaiset tiedot ilmoitetaan datahubiin? Voiko myyjä ilmoittaa irtisanomisaikana esim päivää ja päivittää sen, kunhan on saanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen asiakkaalta? Sopimuksissa, joissa asiakkaan irtisanomisaika on tavallista (14 vuorokautta) pidempi, tulee myyjän ilmoittaa tämä poikkeava irtisanomisaika. Muissa poikkeavissa irtisanomisehdoissa tulee ilmoittaa joko päivämäärä, josta alkaen uusi myyntisopimus voidaan aloittaa, tai päivämääräväli, jonka sisällä uusi myyntisopimus voidaan aloittaa. Datahub ei ota kantaa siihen miten irtisanomisilmoitus on asiakkaalta tullut myyjälle ainoastaan siihen mikä on irtisanomisjakson pituus. Datastandardin mukaan ilmoitetaan tuo lukuna Miten valvotaan ulosmuuttoja ja samaan kp:n sisään muutosta samalle asiakkaalle? Esimerkkitilanne: asiakkaalla määräaikainen sopimus myyjän A kanssa. Asiakas on yhteydessä myyjän B asiakaspalveluun, jossa nähdään, ettei sopimus onnistu määräaikaisuuden vuoksi. Myyjä kertoo tämän asiakkaalle ja kehottaa asiakasta tekemään ulosmuuttoilmoituksen edellisen myyjän online-palvelussa. Tämän jälkeen myyjä tekee uuden sopimuksen sisään muuttona ulosmuuton jälkeiselle päivälle. Pahimmillaan myyjä voi itse tehdä ulosmuuttoilmoituksen ja uuden sopimuksen muuttona heti perään. Miten datahub estää tämän? Ehdotus: kun datahub havaitsee valemuuton, hylätään sisään muutto, ulosmuutto perutaan ja sopimus palautetaan vanhalle myyjälle. Datahub voisi teknisesti kyllä havaita tällaisen toistuvan asiakkaan käytöksen, mutta käytännössä ei ole lainsäädännöllistä oikeutta puuttua asiaan millään tavalla. Kyse voi olla myös oikeasta tarpeesta (esim. ulosmuutto peruuntuu) eikä keplottelusta.

5 Salliiko datahub kokonaistoimitussopimusten tekemisen kaikille myyjille, eikä vain toimitusvelvolliselle? Onko tässä mitään tarkistusta? Vain toimitusvelvollinen myyjä voi tehdä kokonaistoimitussopimuksen. Tähän voidaan rakentaa validointi sen suhteen kuka on toimitusvelvollinen myyjä milläkin verkkoalueella Jos myyjä ilmoittaa läpilaskutuksesta, mutta verkko ei sitä tarjoa, missä kohti jää kiinni? Toki myyjän tulisi tarkistaa tilanne jakeluverkkoyhtiön tiedoista, mutta joskus näitäkin tilanteita saattaa tulla. Tuleeko tilanne esiin vasta myyjän vastaanotettua verkkosopimuksen vahvistuksen, jossa ei ole läpilaskutusta vai tulisiko verkon hylätä ehdotettu verkkosopimus? Periaatteessa datahub voisi hylätä suoraan uuden myyntisopimuksen, mikäli siinä on läpilaskutus, mutta verkko ei sitä tarjoa. Datastandardissa on määritelty, että voidaan antaa vain jos käyttöpaikan JVH sallii yhteislaskutuksen. Yllä mainittu jää kiinni (hylätään) sanoman validoinnissa Sopimustietojen päivitykseen liittyen, jos operaattori päivittää tietoja käsin datahubissa, miten näistä tulee tieto toimijoille? Tulevatko ne normaaleilla prosesseilla, mutta ohittaen normaalit tarkistussäännöt? Tarkoittaako tämä, että toimijan järjestelmässä pitäisi jättää tekemättä tarkistuksia datahubin lähettämille tiedoille? Sama periaate pätee oletettavasti muihinkin päivityksiin, mm. hetun korjaus. Pääperiaate tosiaan on, että kaikki tieto mitä operaattorikin tallentaa, tulee olla sääntöjen mukaista. Nämä operaattorin tekemät korjaukset tehdään aina osapuolten pyynnöstä. Sopimustietojen takautuvia korjauksia operaattori käsittelee silloin kun korjauksen ajalla osapuolia on useita. Näiden osalta varmastikin tuo takautuvuus on tällainen poikkeus mikäli osapuolilla on tapahtumille samat validoinnit kuin datahubissa. Ja tuo mainittu hetun korjaus on toinen. 1.2 Uuden sopimuksen ilmoittaminen Miten varmistetaan, että voimassaolevan sopimuksen haltija jää asumaan osoitteeseen vaikka hän sanoisi, että joku muu on muuttanut kohteeseen? Datahub ei voi ottaa kantaa siihen kuka asuu käyttöpaikalla ja kenen nimissä sopimus on Asiakas ilmoittaa samaan aikaan sekä verkkosopimuksen, että myyntisopimuksen yhtä aikaa erikseen. Miten prosessi alkaa? Asiakas tekee myyntisopimuksen myyjän kanssa, jolloin prosessi käynnistyy datahubissa. Datahubista lähtee verkkosopimustiedot jakeluverkonhaltijalle, joka vahvistaa tiedot datahubiin. MIkäli asiakas on ilmoittanut verkkosopimuksesta jakeluverkonhaltijalle ennen kuin jakeluverkonhaltija on saanut tiedot datahubista, ei verkkosopimuksesta lähde vahvistusta vielä datahubiin. Vahvistus lähtee vasta kun myyjän ilmoitus on tullut jakeluverkonhaltijalle Eikö sopimus voi astua voimaan tänään vaikka kytketään huomenna? Sopimuksen voimaantuloaika päivittyy sen mukaan kuinka saadaan kytkettyä. Jos sopimus on tehty alkavaksi , mutta saadaan kytkettyä vasta , on sopimuksen voimaantuloaika muutettava vastaavasti myös

6 1.2.4 Miten hoidetaan määräaikaisen sopimuksen uusiminen? Myyjä voi tehdä uuden sopimuksen tai muuttaa sopimuksen määräaikaa huomioiden kuluttaja-asiakkaiden kahden vuoden määräaikaisuusäännön Uusi sopimus tehdään alkamaan 2 viikon päähän. Seuraavana päivänä vanha asiakas haluaa päättää oman sopimuksen ja verkko katkaisee? Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa, näin ollen sähköjä ei katkaistaisi tässä välillä. Mutta jos uusi sopimus alkaa vasta esim. 4 viikon päästä, niin silloin jakeluverkonhaltija katkaisee sähköt. Toimitaan kuten nykyisinkin Onko pakko viedä samalla nimellä myynti- ja verkkosopimus? Myyntisopimus dominoi. Kyllä, myyntisopimus tehdään ensin ja se ohjaa verkkosopimuksen tekoa samalle nimelle Kun käyttöpaikalla vaihtuu yksikin asiakas - miksei ole sisäänmuutto? Koska joku aikaisemmista asiakkaista jää käyttöpaikalle, ei ole varsinainen muuttotapahtuma Mahdollistaako datahub "kyseenalaiset" muutot? Datahubissa ei voida ottaa kantaa siihen kuka muuttaa ja miten, Datahubiin voidaan rakentaa ainoastaan teknisiä validointeja Matti ja Maija eroavat ja sopimus muutetaan? Säilyykö sopimustunnus samana? Riippuu täysin siitä, kuinka myyjä hoitaa tämän omassa järjestelmässään Milloin uusi myyjä saa tiedon asiakkaan määräaikaisen sopimuksen päättymisestä? Uutta sopimusta ilmoittaessa mikäli päättymispäivä on 90 vuorokauden sisällä ilmoituspäivästä lähtien Sopimus yhden asiakkaan nimissä -> toinen kilpailuttaa sähkösopimukset. Vaihtuvatko sopimukset (myynti- sekä verkkosopimus) uudelle asiakkaalle? Kyllä Tulkitaanko muutoksi jos Joku nykyisen verkko- ja/tai myyntisopimuksen asiakkaista on mukana myös uudessa myyntisopimuksessa, joka ei ole nykyisen myyjän sopimus? Ei, kaikkien asiakkaiden tulee muuttua niin myynti kuin verkkosopimuksen osalta Jos tehdään sisäänmuutto kuluvalle päivälle ja käyttöpaikalla on vielä vanha sopimus voimassa, vanha sopimus päättyy takautuvasti. Nykyisellään tämä ei ole ok vaan sisäänmuutto on tehtävä aikaisintaan +1vrk jos kp ei ole tyhjillään, muuttuuko käytäntö? Toimitaan nykyisen ohjeistuksen mukaisesti. Datahub mahdollistaa ns. pikamuutot jolloin sopimuksen teko mahdollistetaan samalle päivälle.

7 Eli tarkoittaako tämä sopimuksen tekemisen + 14 vai + 15 pv päähän? +15 pv päähän tekeminen tarkoittaa, että irtisanomisaika on 14 pv. +14 pv päähän ilmoittaminen tarkoittaa, että irtisanomisaika on 13 pv. Toimitaan nykyisen ohjeistuksen mukaisesti Voiko sopimuksen päivityksellä muuttaa asiakkaiden määrää? Jos myyjä halua lisätä tai poistaa asiakkaan, miten se tehdään? Mikäli sopimuskumppaneita lisätään tai poistetaan, ilmoitetaan se aina uudella sopimuksella, ei sopimustietojen päivityksellä Mitä jos myyjä on virheellisesti ilmoittanut sopimuksen toimitussopimukseksi, voiko verkko vastata, ettei käy? Kyllä voi, jakeluverkonhaltija voi ilmoittaa että ei vahvista verkkosopimusta DH-311 Ilmoitus uudesta sopimuksesta. Miten tulkitaan tiedon välitys kohdassa oleva Käyttöpaikan jakeluverkonhaltijalle ilmoitetaan uudesta verkkosopimuksesta, mikäli verkkosopimus prosessissa luodaan. Muussa tapauksessa jakeluverkonhaltija saa tiedon uudesta myyntisopimuksesta käyttöpaikalla. Tarkoittaako tämä vain sen lipun Vaatii uuden verkkosopimuksen asettamista vai jotain laajempaa käsittelyä? Verkkoyhtiölle menee tiedot uudesta sopimuksesta ja siinä samassa tieto Vaatiiko uuden verkkosopimuksen vai ei. Eli periaatteessa on tuo "lippu" ja sen pohjalta verkkoyhtiön tulee osata tehdä uusi verkkosopimus sanomassa olevien tietojen pohjalta Jos myyjä ilmoittaa läpilaskutuksesta, mutta verkko ei sitä tarjoa, missä kohti jää kiinni? Toki myyjän tulisi tarkistaa tilanne jakeluverkkoyhtiön tiedoista, mutta joskus näitäkin tilanteita saattaa tulla. Tuleeko tilanne esiin vasta myyjän vastaanotettua verkkosopimuksen vahvistuksen, jossa ei ole läpilaskutusta vai tulisiko verkon hylätä ehdotettu verkkosopimus? Periaatteessa datahub voisi hylätä suoraan uuden myyntisopimuksen, mikäli siinä on läpilaskutus, mutta verkko ei sitä tarjoa. Datastandardissa on määritelty, että voidaan antaa vain jos käyttöpaikan JVH sallii yhteislaskutuksen. Yllä mainittu jää kiinni (hylätään) sanoman validoinnissa Sopimuksen ilmoittamisen säännöt kohta kohta 7 - kahta uutta sopimusta ei voi ilmoittaa alkavaksi samalle päivälle, vaan myöhemmin ilmoitettu sopimus hylätään (luvun esimerkki 2). Poikkeuksena kohdan 6 sääntö, jolloin samalle päivälle ensin tehty nykyisen asiakkaan uusi sopimus peruuntuu, jos käyttöpaikalle ilmoitetaan sopimus, jossa yksikin asiakas muuttuu. Eikös tämä pitänyt mennä niin, että kaikkien asiakkaiden on muututtava? Kyllä. Määräaikaisuus estää uuden sopimuksen tekemisen, jos yksikin asiakas on sama. Tarvittaessa pitää ensin ilmoittaa ulosmuutto ja ilmoittaa uusi sopimus tai nykyinen myyjä voi poistaa määräaikaisuuden, joiden jälkeen uusi sopimus voidaan ilmoittaa. Korjataan tämä prosessidokumenttiin.

8 Uusi sopimusprosessikaaviossa sopimuksen vahvistus vasta verkkosopimuksen vahvistamisen jälkeen? Pitäisikö vahvistus lähettää vasta verkkosopimuksen vahvistamisen jälkeen? Tällä hetkellä myyjän ei tarvitse odottaa verkon vahvistusta ennen vahvistuksen lähettämistä. Lain mukaan vahvistusilmoitus on lähetettävä käyttäjälle, joka on muu kuin kuluttaja, viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä. Jos sopimus on tehty kuluttajan kanssa kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetussa kotimyynnissä tai etämyynnissä, vahvistusilmoituksen on täytettävä mainitun luvun 13 :ssä vahvistukselle säädetyt vaatimukset. Vahvistusilmoitus on toimitettava kuluttajalle kohtuullisessa ajassa ja viimeistään ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan Datahubin käyttöönotto ei tuo muutosta tähän Kahta uutta sopimusta ei voi ilmoittaa alkavaksi samalle päivälle, vaan myöhemmin ilmoitettu sopimus hylätään (luvun esimerkki 2). Poikkeuksena kohdan 6 sääntö, jolloin samalle päivälle ensin tehty nykyisen asiakkaan uusi sopimus peruuntuu, jos käyttöpaikalle ilmoitetaan sopimus, jossa yksikin asiakas muuttuu. Eikös tämä pitänyt mennä niin, että kaikkien asiakkaiden on muututtava? Näin on. Määräaikaisuus estää uuden sopimuksen tekemisen, jos yksikin asiakas on sama. Tarvittaessa pitää ensin ulosmuuttaa ja ilmoittaa uusi tai nykyinen myyjä voi poistaa määräaikaisuuden, joiden jälkeen uusi sopimus voidaan ilmoittaa. Korjataan prosessidokumenttiin Mikäli asiakkaan nykyinen määräaikainen sopimus on päättymässä vaikkapa ja hän tekee nyt uuden 24 kk määräaikaisen sopimuksen alkaen, miten tämä hoidetaan datahubissa? Myyjä ilmeisesti poistaa edellisen määräaikaisen päättymisen ja ilmoittaa uuden sopimuksen, mutta voiko myyjä ilmoittaa uuden määräaikaisen sopimuksen alkamaan tulevaisuuteen eli tuosta 1.9. alkaen? Vai laskeeko datahub kaksi vuotta ilmoitushetkestä? Tässä tapauksessa myyjän tulee päättää tämä määräajalla oleva sopimus ja ilmoittaa uusi määräaikainen sopimus alkaen. Datahub laskee tämän kuluttajien kahden vuoden määräajan tuosta sopimuksen voimaantulopäivämäärästä. Mutta myyjä ei voi laittaa uuden sopimuksen ilmoitusta kuin sen 90 vrk:n säännön mukaisesti. Eli 90 vrk ennen tuota Sopimuksen päättäminen Myynnin päättyminen - tuleeko ilmoitus jakeluverkonhaltijalle, että toimitusvelvollinen myyjä voi ilmoittautua? Oletusmyyjä käsitettä ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan. Asiakkaan tulee aina itse tehdä sopimus myyjän kanssa. Jakeluverkonhaltija saa ilmoituksen sopimuksettomasta käyttöpaikasta Kun asiakas ilmoittaa myyjälle ja verkolle molemmille päättämisen, mutta eri päivämäärille, pitäisikö määrittelyissä ottaa kantaa, kumpi ilmoitus on määräävä

9 tai kumman osapuolen tulee selvittää oikean päättymispäivä? Vai onko aina niin, että ensimmäinen hubiin lähetetty ilmoitus on määräävä. Datahubiin ensin ilmoitettu sopimuksen päättäminen on määräävä. Kun toinen osapuoli tämän jälkeen lähtee tekemään päättämisilmoitusta, näkee hän että sopimus on jo päätetty Myyntisopimusta ei voida päättää päivämäärälle, jolloin tuleva uusi myyntisopimus on jo voimassa. Tulisi kuvata tarkemmin mitä tapahtuu, jos näin kuitenkin tehdään? Tämä ei ole datahubissa mahdollista. Jos uusi myyntisopimus on jo voimassa tarkoittaa se, että vanha sopimus on jo päättynyt. Jos voimaantulopäivä on tulevaisuudessa, on päättymispäivä tullut jo sen mukaisesti DH-331 Ilmoitus myyntisopimuksen päättymisestä. Kun käytetään syykoodia Purkaminen, niin purkautuuko verkkosopimus myös, jos se on tehty myyntisopimuksen perusteella? Kun myyjä ilmoittaa sopimuksen päättämisen syytiedolla sopimuksen purku voidaan päättäminen käsitellä kuluvana päivänä tai myöhemmin kuten ulosmuutossa. Syytieto välitetään jakeluverkonhaltijalle ja jakeluverkonhaltija päättää sen perusteella verkkosopimuksen omien prosessien mukaisesti. Datahub ei tee päättämistä automaattisesti Voisiko tapahtumaan lisätä tätä varten tiedon esim. Aiheuttaa verkkosopimuksen purkamisen? Voidaan ottaa keskusteluun työryhmässä DH-333 Ilmoitus verkkosopimuksen päättymisestä. Kun käytetään syykoodia irtisanominen, niin mitä aikarajoja silloin käytetään? Käytetään nykyisiä aikarajoja, eli normaali-irtisanomisaika on 14 pv DH-332 sisäänmuuttokohteen myyjän ilmoitus ulosmuutosta. DH-332 myyjän ilmoitus välitetään verkkoyhtiölle, joka päättää sopimuksen. Verkkoyhtiön ilmoitus päättyvästä sopimuksesta välitetään tieto nykyiselle myyjälle. Tuleeko nykyiselle myyjälle tieto siitä, kuka ensimmäisen prosessin käynnisti (eli uusi myyjä)? Tieto ei tule myyjälle vaan hoidetaan verkkoyhtiön kautta. Myyjät eivät missään tapauksessa saa saada tietoonsa mitään muita asiakkaan/käyttöpaikan aiempia tai tulevia myyjiä. Ainoa poikkeus on takautuva uuden myyjän aloitus virheiden korjaustilanteissa Myynti- tai verkkosopimuksen päättymisen syy, miksi kaaviossa ei ole Myyjän vaihtoa? Jos sopimuksen ilmoituksen syyksi validoituu myyjän vaihto, tulee sopimuksen päättymisen syyksi irtisanominen.

10 1.4 Sopimustietojen muutokset KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Muuttoja peruuntuu, asiakas peruu myyntisopimuksen tai muutto peruuntuu. Nämä on nyt hoidettu sähköpostilla. Hyvä avata dokumentissa mitä tapahtuu tällöin. Mikä on syy? Mikäli asiakas on ilmoittanut muuton ja siitä lähetetään peruutus Datahubiin, peruuntuu koko ilmoitettu tapahtuma. Jos asiakas on kuitenkin muuttamassa osoitteeseen, niin uuden valitun myyjän tulee tehdä uusi sopimus ja ilmoittaa siitä normaalisti Datahubiin Mitä tapahtuu datahubissa kun ulosmuutto perutaan? Palautuvatko mahdollisesti uudet ulosmuuton vuoksi peruuntuneet uudet myyntisopimukset? Mikäli ulosmuutto perutaan, palautetaan Datahubiin tilanne mikä oli voimassa ennen ulosmuuton ilmoitusta. Osapuolille lähtee ilmoitukset ulosmuuton peruuntumisesta Takautuvat korjaukset -> voidaanko tehdä suoraan datahubiin? Voiko korjausten varjolla yksipuolisesti tehdä takautuvasti uusia sopimuksia? Miten datahub valvoo? Yksipuolisesti ei voi ilmoittaa takautuvia korjauksia. Korjauksiin tarvitaan aina vastapuolen hyväksyntä DH-332 myyjän ilmoitus välitetään verkkoyhtiölle, joka päättää sopimuksen. Verkkoyhtiön ilmoitus päättyvästä sopimuksesta välitetään tieto nykyiselle myyjälle. Tuleeko nykyiselle myyjälle tieto siitä, kuka ensimmäisen prosessin käynnisti (eli uusi myyjä)? Myyjät eivät missään tapauksessa saa saada tietoonsa mitään muita asiakkaan/käyttöpaikan aiempia tai tulevia myyjiä. Ainoa poikkeus on takautuva uuden myyjän aloitus virheiden korjaustilanteissa Mikä on Datahub-prosessi siinä tilanteessa kun myyjä neuvottelee asiakkaan kanssa verkkotuotteen muutoksen? Käyttötapaus on esimerkiksi verkkotuotteen muuttaminen kaksiaikaisesta yksiaikaiseen. Onko tämän käyttötapauksen tarkoitus toimia Datahub-prosessilla vai tuleeko myyjän ilmoittaa asiasta sähköpostilla jvh:lle? Verkkoyhtiöstä riippuen tuotteen muutos voi vaatia muitakin toimenpiteitä, kuin pelkästään uuden tuotteen vaihdon järjestelmiin. Joten myyjä ilmoittaa tuotteen muutoksesta verkkoyhtiölle datahubin ulkopuolella esim. sähköpostitse eikä tähän ole määritelty datahubiin omaa tapahtumaa. 1.5 Tuotetiedot Tuotteella ei ole kielikoodia? Onko verkonhaltijan perustettava kaksi eri tuotetta, jos haluaa palvella kahdella kielellä? Esim. Päiväsiirto / Dagsöverföring Tätä ei nähty tarpeelliseksi prosessien määrittelyn yhteydessä, voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn prossesityöryhmässä.

11 1.5.2 Hinnan yksikkö pitäisi olla koodilista, jotta hinnan yksikön tulkinta olisi mahdollista automaattisesti. Esimerkkinä hinta on senttiä / kilowattitunti, kirjoitusasuja löytyy monia: snt/kwh, c/kwh jne. Koska tuotteita ei ole harmonisoitu, on haastavaa ylläpitää kaikkia tarvittavia vaihtoehtoja Katsotaanko kytkentä- ja katkaisumaksut verkkotuotteiksi, jolloin niiden tiedot olisivat tarjolla verkkotuotteina? Verkkoyhtiöiden kytkentä ja katkaisumaksuihin liittyy monesti myös hyvinkin erilaisia ehtoja ja aikatauluja, joten ei nähty järkeväksi toteuttaa kuten verkkotuotteet. Ediel.fi löytyy tällä hetkellä kytkyhinnasto.

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen 1 (18) Kysymyksiä ja Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 6 Kooste sopimusehtomuutoksista Tähän koosteen on kerätty kaikki ehtoihin tehdyt muutokset. Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat

LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat LuottamuksellisuustyöryhmTaulukko erityyppisten tietojen käsittelystä eri osapuolisuhteissa tiedon vastaanottajat tietojen yksittäinen tieto tiedon jakeluverkon asiakkaan pääryhmä / haltija haltija kategoria

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11. Voimassa alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 1.2 Verkkopalveluehdoissa

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk?

Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk? Smart Huolenpitosopimus Usein kysytyt kysymykset? Ensimmäisellä huolenpitosopimuslaskullani on 2 kk:n laskut, vaikka valitsin laskutusväliksi 1 kk? Sopimuslaskutus alkaa aina auton käyttöönottopäivästä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Kooste sopimusehtomuutoksista

Kooste sopimusehtomuutoksista Sivu 1 / 8 Kooste sopimusehtomuutoksista Sähköntoimitusehdot STE2014: Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä ei ole erillistä listausta.

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kooste. Kooste. sopimusehtomuutoksista

Kooste. Kooste. sopimusehtomuutoksista 2.5.3. Tekstiä koskien vahvistusilmoituksen lähettämisen aikarajaa on muutettu. Nykyisissä ehdoissa yhteydessä viitataan sähkömarkkinalakiin (88 ). 2.5.4. Vahvistusilmoituksen sisältöä koskevia vaatimuksia

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 5.7.2004 374/532/2004 ACN Communications Finland Oy PL 117 02100 ESPOO VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN ACN:N NUMERONSIIRTOTILAUKSEN SITOVUUTTA ASIANOSAINEN ACN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Ohje RMA-hakuun online palvelusta

Ohje RMA-hakuun online palvelusta Ohje RMA-hakuun online palvelusta Järjestelmän muutoksen vuoksi 1.7.2012 ennen ja jälkeen tehdyt tilaukset käsitellään erillisinä RMA-palautuksina. Näin ollen samaan RMA-pyyntöön ei voida yhdistää tuotteita,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot:

Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot: Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot: Sähköntoimitus alkaa sovittuna päivänä ja jatkuu mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei kahden (2) viikon kuluessa virallisen vahvistuksen lähettämispäivämäärästä ilmoita

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT

SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT SAUNALAHDEN PALVELUPAKETIN TOIMITUSEHDOT 1.3.2012 1. Sopimuksen kohde Saunalahti Palvelupaketti -sopimus on määräaikainen sopimus, joka sisältää pakettihinnoitellun matkaviestintäliittymän ja matkaviestintäverkon

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden kiinteistöverkot

Taloyhtiöiden kiinteistöverkot Taloyhtiöiden kiinteistöverkot Toimintamalli taloyhtiöille ja operaattoreille palveluntarjoajan vaihtotilanteissa Mika Enäjärvi lakiasiat FiCom ry Lähtökohdat Taloyhtiöiden ja asukkaiden mahdollisuudet

Lisätiedot

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet

Synkka Laatu Infopaketti Olemassa olevat tuotteet Infopaketti Olemassa olevat tuotteet SISÄLLYS 1 Lähtökohdat 3 2 Tarkastukset 3 2.1 Myyntierät... 3 2.2 Vähittäistuotteet... 4 2.3 Tarkastusraportti... 4 2.3.1 Huomautusaika... 5 3 Hinnasto 5 4 Laskutus

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen!

Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Tervetuloa perehdytystilaisuuteen! Ajankohtaista Datahub-projektista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuus Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Pasi Aho Fingridin Datahub-projekti: kohti sähkön vähittäismarkkinoiden

Lisätiedot

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta;

Maakaasun verkkopalvelusopimus on jakeluverkonhaltijan ja maakaasun käyttäjän välinen sopimus maakaasun verkkopalveluiden myymisestä ja ostamisesta; 1 (1) MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja sovelletaan liityttäessä maakaasun jakeluverkkoon, jonka nimellinen maksimikäyttöpaine on enintään 8

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi XX.X.2014 SOPIJAPUOLET Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus xxxxxxx-x Yrityksen osoite Yrityksen laskutusosoite Asiakkaan yhteyshenkilö Puhelin E-mail osoite,

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA VUOKRAUKSEN ABC - MIKSI LIITTYÄ SUOMEN VUOKRANANTAJIIN? MIA KORO-KANERVA TOIMINNANJOHTAJA, OTM TAUSTAA

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot