Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together"

Transkriptio

1 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Achieving more together

2 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kuten hyvin tiedetään, osakemarkkinat eivät aina liiku samaan suuntaan. Turbowarrantit tarjoavat tilanteeseen ainutlaatuisen ratkaisun: voit hyötyä nousevista markkinoista ostamalla osto-turbowarrantin, laskevista markkinoista voit tienata tuottoa ostamalla myyntiturbowarrantin. Pidä kuitenkin tiukasti kiinni, sillä vauhti turbowarranttien kyydissä on kovaa niin ylöskuin alaspäinkin! Yleistä turbowarranteista Turbowarranttien arvonmäärityksessä ei oteta huomioon implisiittistä volatiliteettia, jota käytetään tavallisten warranttien arvonmäärityksessä puhdasta kaupankäyntiä! Voit ansaita markkinoiden liikkeillä laatimatta monimutkaisia optiolaskelmia. Turbowarranttien vipuvaikutus Turbowarranttien mahdollistaman vahvan painotuksen ansiosta pääomaan kohdistuu vipuvaikutus. Vipuvaikutus syntyy, kun turbowarranttisijoitus on suuruudeltaan vain pieni osa siitä pääomasta, jonka sijoittaja joutuisi sitomaan sijoittaessaan kohdeetuutena olevaan osakkeeseen samalla tuotto-odotuksella. Oletetaan, että turbowarrantin hinta on 10 prosenttia kohde-etuuden hinnasta. Tällöin kohdeetuuden hinnan noustessa yhden prosentin, turbowarrantin arvo nousee 10 prosenttia ja vipuvaikutuksen sanotaan olevan 10. Turbowarranttien vipuvaikutus on helppo laskea, toisin kuin tavallisten warranttien. Turbowarrantin vipuvaikutus lasketaan seuraavalla kaavalla: Kohde-etuuden hinta Turbowarrantin hinta x turbowarranttien määrä per osake Voit hyödyntää markkinoiden liikkeitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä kohtaamatta tavallisiin warrantteihin sijoitettaessa ilmenevää aika-arvon häviämistä. Voit käyttää myynti-turbowarrantteja myös suojautuaksesi laskevien markkinoiden riskiltä. Voit tehdä osakkeisiin tai indeksiin perustuvan sijoituksen pienemmällä pääomalla kuin suoraan kohdeetuuteen sijoittamalla, minkä ansiosta saat vipuvaikutuksen sijoittamallesi pääomalle.

3 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Turbowarrantin Arvonmääritys Toteutushinta Kohde-etuuden hinnan ja turbowarrantin toteutushinnan välinen erotus on sekä turbowarrantin hintaan että vipuvaikutukseen vaikuttavista tekijöistä tärkein. Mitä lähempänä nämä hinnat ovat toisiaan, sitä pienempi on turbowarrantin hinta ja sitä suurempi on vipuvaikutus. Ostoturbowarrantin toteutushinta on vallitsevaa kohdeetuuden hintaa alempi liikkeeseenlaskuhetkellä. Ostoturbowarrantin päättymispäivän toteutusarvo on kohdeetuuden hinnan ja toteutushinnan välinen erotus: Osto-turbowarrantin toteutusarvo = Kohdeetuuden hinta Toteutushinta Toisin sanoen sijoittaja säästää toteutushintaa vastaavan summan ostaessaan ostoturbowarrantin. Tämän vuoksi toteutushintaa voidaan pitää liikkeeseenlaskijan myöntämänä luottona kohde-etuuteen sijoittamista varten. Myyntiturbowarrantin arvo määritetään käänteisesti ostoturbowarrantteihin verrattuna. Myynti-turbowarrantin toteutushinta asetetaan liikkeellelaskuhetkellä vallitsevaa kohdeetuuden hintaa korkeammaksi; Myynti-turbowarrantin toteutusarvo = Toteutushinta Kohde-etuuden hinta voidaan sen sijaan käydä kauppaa hinnalla, johon sisältyy alennus toteutusarvosta. Tähän on syynä se, että sijoittaja myy kohde-etuuden toteutushintaan, mutta saa kauppasumman vasta lunastuspäivänä. Sijoittaja maksaa warrantin toteutushintaa vastaavan hinnan ja saa alennusta toteutushinnan maksun lykkääntymisen vuoksi saamatta jääneistä korkotuloista. Knock-out-taso Turbowarrantilla on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi knock-out-taso. Jos kohde-etuuden arvo koskettaa knock-out-tasoa turbowarrantin voimassaoloaikana, erääntyy se välittömästi. Knockout- taso rajoittaa sijoittajan nimmäistappion sijoitettuun pääomaan. Osto-turbowarrantin knock-out-taso on suurempi tai yhtä suuri kuin toteutushinta. Myynti-turbowarrantin knock-outtaso on puolestaan pienempi tai yhtä suuri kuin toteutushinta. Kun myynti-turbon arvo saavuttaa knockout- tason, sijoittaja menettää myyntiwarrantin preemion. Jotta näin ei kävisi, on sijoittajan harkittava myyntiturbojensa myymistä kun kohdeetuuden hinta lähestyy knock-out-tasoa. Preemio ja alennus Preemio on osto-turbowarrantin toinen osa. Kuten aiemmin jo todettiin, sijoittaja voi hyötyä koko kohde-etuuden kurssikehityksestä, mutta hän maksaa vain osan kohdeetuuden hinnasta. Kun liikkeeseenlaskija rahoittaa toteutushinnan, turbowarrantin preemio merkitsee sijoittajalle tarjotun luoton korkoa. Turbowarrantin voimassaoloaikana odotettavissa olevat osingot vähennetään preemiosta. Osto-turbowarrantin hinta on osakkeen hinnan ja toteutushinnan välistä erotusta hieman suurempi. Preemio pienenee turbowarrantin voimassaoloaikana. Lunastuspäivänä preemion arvo on nolla, jolloin jäljellä on vain toteutusarvo. Jos sijoittaja myy turbowarrantin markkinoilla ennen lunastuspäivää, hän saa preemion jäljellä olevan arvon. Myynti-turbowarrantilla

4 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Futuurit, Tavalliset Warrantit ja Turbowarrantit Yhtäläisyyksiä ja eroja Turbowarranteissa on sekä yhtäläisyyksiä että eroja futuureihin ja tavallisiin warrantteihin verrattuna. Seuraavassa luetellaan tärkeimmät yhtäläisyydet ja erot. Yhtäläisyyksiä Toteutushinta vaikuttaa keskeisesti turbowarranttiin samalla tavoin kuin tavalliseenkin warranttiin. Toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan välinen suhde määrittää turbowarrantin arvon ja vipuvaikutuksen voimakkuuden. Mitä lähempänä toteutushinta ja kohdeetuuden hinta ovat toisiaan, sitä pienempi on warrantin hinta ja sitä suurempi on vipuvaikutus. Eroja Turbowarranttien arvonmäärityksessä ei oteta huomioon implisiittistä volatiliteettia, minkä ansiosta turbowarrantti on tavallista warranttia huomattavasti selkeämpi instrumentti. Näin ollen markkinoiden volatiliteetin muutos ei vaikuta aika-arvoon eikä turbowarrantinkaan arvoon. Toisin kuin tavallinen warrantti, turbowarrantti voi erääntyä milloin tahansa voimassaoloaikanaan. Turbowarrantti raukeaa turbowarrantin hinnan saavuttaessa knock-out-tason. Turbowarranttien hinnoittelu on yhtä yllätyksetöntä kuin futuurienkin hinnoittelu. Kohde-etuuden kurssivaihtelu toistuu lähes täydellisesti turbowarrantin kurssivaihteluna, kertoimella korjattuna.

5 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Esimerkit Turbowarranteista Sijoittaja A uskoo vakaasti DAX-indeksin nousevan tulevana vuonna. Sijoittaja B puolestaan odottaa, että DAX-indeksin arvo tulee laskemaan. Molemmilla on sijoitettavaa pääomaa euroa. Kumpikin sijoittaja etsii tietoja erilaisista vipusijoitustuotteista, koska he haluavat kasvattaa pääomaansa mahdollisimman paljon ja ansaita rahaa markkinanäkemyksellään. Sijoittajat rajaavat optiot, tavalliset warrantit ja futuurit vaihtoehtojen joukosta, koska optiot ja tavalliset warrantit ovat liian monimutkaisia ja edellyttävät sekä lisää tietoja että kokemusta johdannaiskaupasta. Sijoittajat hylkäävät futuurit, koska futuurikaupassa tappiota ei ole rajattu millään tavalla, jolloin he voisivat menettää paljon enemmän kuin sijoittamansa euroa. Turbowarrantit ovat ihanteellinen instrumentti kummankin sijoittajan markkinanäkemyksen ja tuotto-odotusten suhteen. Turbowarrantin vipuvaikutus on suuri ja niiden arvonmääritys on erittäin selkeää. Tämän lisäksi niiden riski rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Turbowarrantteja ostaessaan sijoittajat A ja B voivat pahimmassa tapauksessa menettää sijoittamansa euroa. Sijoittajien tavoitteena on tuoton maksimoiminen. Sijoittaja A päättää sijoittaa osto-turbowarranttiin, jonka toteutushinta on euroa ja knock-out-taso on pistettä. Sijoittaja B puolestaan päättää sijoittaa myynti-turbowarranttiin, jonka toteutushinta on euroa ja knock-out-taso pistettä. Turbowarranttien hinnoittelu Laskelmien yksinkertaistamiseksi oletetaan, että DAXindeksi arvo on nyt pistettä. Kerroin, eli warranttien määrä osaketta kohden, on 100:1. Osto-turbowarrantin hinta: = (kohde-etuuden hinta toteutushinta) x erroin + preemio = ( ) x 0,01 + preemio = 5 euroa + preemio Myynti-turbowarrantin hinta: = (toteutushinta kohde-etuuden hinta) x kerroin alennus = ( ) x 0,01 alennus = 5 euroa alennus Molemmilla turbowarranteilla on sama toteutusarvo lunastuspäivänä, koska kohdeetuuden hinta poikkeaa toteutushinnasta yhtä paljon kummassakin tapauksessa. Rahoituskustannuksia sisältäviä preemiota ja alennusta korjataan odotettujen osinkojen verran. Turbowarrantin hinta liikkuu lähes 1:1 kohdeetuutensa kanssa. Preemiosta ja alennuksesta riippumatta kohdeetuuden hinnanmuutokset toistuvat lähes täydellisesti turbowarrantin hinnanmuutoksina, kertoimella korjattuina. Edellisessä esimerkissä DAX-indeksin yhden pisteen muutosta vastaa yhden turbowarrantin hinnan 0,01 euron suuruinen muutos (1 piste x kerroin 100:1). Kahdessa seuraavassa esimerkissä käydään läpi sijoittajien A ja B turbowarranttien arvonkehitystä DAX-indeksin arvon noustessa ja laskiessa.

6 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Esimerkki 1 Nouseva Dax-Indeksi Toteutushinta Elokuun 1. päivän ja marraskuun 1. päivän välisenä aikana vuonna 2006 DAX-indeksin arvo nousi pisteestä pisteeseen eli yhteensä 696 pistettä, tai 12,5 prosenttia. Tälläinen kehitys oli ihanteellinen sijoittajalle A, joka osti ostoturbowarrantteja. Hänen euron sijoituksensa olisi kasvanut euroon, mikä vastaa noin 201 prosentin kasvua. Tämä esimerkki osoittaa selvästi, miten suora sijoitus kohdeetuutena olevaan indeksiin (tuotto 12,5%) ja turbowarrantti (tuotto 201%) poikkeavat toisistaan. Myyntiwarrantti DAX-indeksin arvon noustessa Kaavio 2 Turbowarrant DAX 7 6, , , , , ,400 1 Kaaviossa 1 näkyy sijoittajan A warranttien kehitys yhdessä DAX-indeksin kehityksen kanssa. Huomionarvoista on, miten tarkasti warrantin arvo seuraa kohde-etuuden arvoa. 0 01/08/06 29/08/06 26/09/06 24/10/2006 Turbo-Turbomyyntiwarrantti DAX 30 Lahda: Commerbank AG 5,200 Ostowarrantti DAX-indeksin arvon noustessa Kaavio 1 Turbowarrant /08/06 29/08/06 26/09/ Turbo-Turbomyyntiwarrantti DAX 30 Lahda: Commerbank AG DAX 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 Vipuvaikutus voi kuitenkin kääntyä myös sijoittajaa vastaan. Laskeviin markkinoihin uskonut sijoittaja B osti myyntiturbowarrantteja. Hänen odotuksensa eivät toteutuneet, ja vipuvaikutuksella oli negatiivinen vaikutus hänen sijoitukseensa. Hänen euron sijoituksensa arvo kutistui 122 euroon, mikä tarkoittaa lähes 99 prosentin tappiota. Kaaviossa 2 näkyy sijoittajan B turbowarrantin kehitys. Esimerkkijakson lopussa DAX-indeksin pisteen tason ylittyminen oli hyvin lähellä. Jos taso olisi ylittynyt, sijoittajan B myyntiwarrantteihin olisi kohdistunut knock-outtapahtuma ja hänen sijoituksensa olisi rauennut arvottomana. Näin olisi päässyt käymään jos sijoittaja B olisi pitänyt myyntiturbowarranttejaan vielä muutaman päivän, koska DAXindeksin päätösarvo 6. marraskuuta oli pistettä. Jos sijoittaja B olisi valinnut vipuvaikutukseltaan vielä suuremman myynti -turbowarrantin, jossa toteutushinta ja knock-out taso ovat 6200, hänen turbowarranttiinsa olisi kohdistunut knockouttapahtuma jo 20. lokakuuta. Seuraavaan taulukkoon on koottu informaatiota siitä miten sijoittajien A ja B sijoitukset kehittyivät kun DAX-indeksin arvo nousi. Taulukko 1 DAX 30 Turbo osto Turbo myynti Alkuhinta 5, Ostettujen warranttien määrä 3,030 1,507 Vipu Loppuhinta 6, Loppuarvo 30, Tuotto 12.51% % %

7 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi 7 Esimerkki 2 Laskeva Dax-Indeksi Maaliskuun 24. päivän ja kesäkuun 24. päivän välisenä aikana vuonna 2006 DAX-indeksin arvo laski pisteestä pisteeseen, eli 459 pistettä tai 7,7 prosenttia. Tämä tilanne olisi puolestaan ihanteellinen sijoittajan B kannalta. Hänen euron sijoituksensa kasvoi tällä 3 kuukauden ajanjaksolla euroon, eli 60,9 prosenttia. Tämä tapaus osoittaa miten vipuvaikutus vahvistaa sijoituksen kurssivaihtelua laskevilla markkinoilla. Sijoittajan B warranttien kehitys näkyy kaaviossa 3. Myyntiwarrantti DAX-indeksin arvon laskiessa Turbowarrant DAX 10 6, , , , , ,100 24/03/06 25/04/06 24/05/06 21/06/06 Turbo-Turbomyyntiwarrantti DAX 30 Lahda: Commerbank AG Sijoittaja A olisi voinut ansaita rahaa osto-turbowarrantillaan, koska DAX-indeksin arvo nousi hieman sen jälkeen kun hän oli tehnyt sijoituksen. Hänen warranttiensa arvo oli suurimmillaan 9,04 euroa per turbowarrantti toukokuun 9. päivänä, jolloin hän olisi saavuttanut 20 prosentin voiton. Tämän jälkeen indeksin arvo laski ja samalla myös sijoittajan A warranttien arvo putosi. Hänen sijoituksensa arvo jakson päättyessä 24. kesäkuuta oli euroa, jolloin tappiota oli kertynyt 65,4 prosenttia. Tilannetta havainnollistaa kaavio 4. OOstowarrantti DAX-indeksin arvon laskiessa Kaavio 4 Turbowarrant /03/06 25/04/06 24/05/06 21/06/06 Turbo-Turbomyyntiwarrantti DAX 30 Lahda: Commerbank AG Esimerkin 2 tiedot on koottu allaolevaan taulukkoon. Taulukko 1 DAX 30 Päätelmät esimerkeistä Turbo osto Edellä olevat esimerkit havainnoillistavat, miten turbowarranteilla voidaan saada tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Turbowarrantit vahvistavat vipuvaikutuksellaan kohde-etuuden arvonmuutosta. Esimerkeistä käy myös ilmi, että vipuvaikutus voi olla sijoittajaa vastaan, jolloin se voi pahimmillaan aiheuttaa suuria tappioita. Turbowarrantteihin sijoitettaessa on pidettävä mielessä, että vaikka sijoittaja voi saada sijoitukselleen rajoittamattoman tuoton, voi hän myös menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Sijoittajan tulisikin seurata tarkkaan kohde-etuuden kurssia ja mahdollisesti myydä turbowarranttinsa ennenaikaisesti, jos kohde-etuuden kurssi ei kehity odotetulla tavalla. DAX 6,100 5,900 5,700 5,500 5,300 5,100 Turbo myynti Alkuhinta 5,973 7, Ostettujen warranttien määrä 1,328 2,203 Vipu Loppuhinta 5, Loppuarvo 3,464 16,090 Tuotto -7.68% % 60.90%

8 8 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Miten Turbowarrantin Knock-Out-Taso Toimii? Knock-out-taso rajoittaa sijoittajan tappion Kuten aiemmissa esimerkeissä on tullut esille, turbowarranteilla on knock-out-taso. Kun kohdeetuuden arvo saavuttaa knockout-tason, turbowarranttiin kohdistuu knock-out-tapahtuma. Tällöin turbowarrantti erääntyy heti arvottomana, edellyttäen että knock-out-taso on sama kuin toteutushinta. Knock-outtaso rajoittaa sijoittajan tappion ja estää häntä menettämästä enemmän kuin koko sijoituksensa. Siksi voidaankin sanoa, että se toimii sijoittajan tappion rajoittavana stoploss- rajana. Tämä selviää seuraavasta esimerkistä: Osakkeen kurssi: 25 euroa Turbowarrantin hinta: 5,50 euroa Toteutushinta: 20 euroa Knock-out-taso: 20 euroa Jos sijoittaja olisi ostanut suoraan warrantin kohdeetuutena olevaa osaketta, sijoituksen arvo olisi laskenut eurosta euroon. Tappioksi olisi siis muodostunut euroa. Jos osakkeen arvo olisi jatkanut laskuaan, tappiosta olisi tullut vieläkin suurempi. Jos sijoittaja olisi ostanut ostoturbowarrantin, sijoitukseen olisi kohdistunut knock-outtapahtuma, koska turbowarrantin knock-out-taso oli 20 euroa. Silloin warrantti olisi erääntynyt heti, tällä kertaa arvottomana, koska myös toteutushinta oli 20 euroa. Sijoittaja olisi menettänyt sijoittamansa pääoman kokonaan, jolloin kokonaistappioksi olisi muodostunut 5500 euroa. Knock-outraja olisi tässä tapauksessa rajoittanut sijoittajan tappion euroon. Jos hän olisi ostanut osakkeita, tappio olisi ollut euroa. Oletetaan, että sijoittaja uskoo osakkeen kurssin nousevan 30 euroon. Hän voi ostaa osaketta eurolla tai osto-turbowarranttia eurolla. Oletetaan myös, että sijoittajan markkinanäkemys oli väärä ja osakkeen kurssi laskee 15 euroon. Mitä tapahtuu tällöin?

9 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi 9 Miten Turbowarrantin Knock-Out-Taso Toimii? Mitä knock-out-tapahtuma tarkoittaa? Osa Commerzbankin turbowarranteista on sellaisia, joiden knock-out-taso on yhtä suuri kuin toteutushinta, mutta on myös sellaisia turbowarrantteja, joissa knock-out-taso ja toteutushinta poikkeavat toisistaan. Edellisessä esimerkissä knock-out-taso oli yhtä suuri kuin toteutushinta, minkä vuoksi turbowarrantti erääntyi arvottomana osakkeen kurssin saavutettua knock-out-tason. Niissä tapauksissa, jolloin knock-out-taso ja toteutushinta eivät ole yhtä suuria, warrantilla on arvo knock-out-tapahtuman jälkeen. Seuraavassa esimerkissä kuvataan tällainen turbowarrantti: Osakkeen kurssi: 25 euroa Turbowarrantin hinta: 5,50 euroa Toteutushinta: 18 euroa Knock-out-taso: 20 euroa Turbowarranttiin kohdistuu knock-out-tapahtuma ja se erääntyy heti. Sen jälkeen alkaa vertailujakso, joka kestää enintään kolme tuntia. Vertailujakson aikana lasketaan turbowarrantin tilityskurssi, jonka mukaiseen hintaan pankki tarjoutuu lunastamaan knock-outtapahtuman kohteeksi päätyneet turbowarrantit. Viimeistään kolme tuntia knock-out-tapahtuman jälkeen Commerzbank julkistaa tämän lunastushinnan, joka on voimassa kaupankäyntipäivän loppuun asti. Jos knock-outtapahtuma ilmenee myöhään päivällä ja Commerzbank ei ehdi laskea tällaista tilityshintaa ennen pörssi sulkeutumista, takaisinostomahdollisuutta ei tarjoudu ja lunastushinta siirretään tilillesi normaalisti 10 pankkipäivän kuluttua. Tämän turbowarrantin ostohinta on 5,50 euroa. Oletetaan, että osakkeen kurssi saavuttaa 20 euron knock-outtason. Koska toteutushinta on 18 euroa, on turbowarrantilla edelleen arvo.

10 10 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kaupankäyntitietoja Turbowarranttien riskit Miten turbowarranteilla käydään kauppaa? Turbowarrantteihin sisältyvä vipuvaikutus vahvistaa kohde-etuuden tuottoa. Vipuvaikutus on suurimmillaan, kun kohde-etuuden hinta on lähinnä toteutushintaa. Tällöin vipuvaikutus on erittäin suuri, mutta samaan aikaan on myös erittäin suuri riski, että kohdeetuuden arvo saavuttaa knockout-tason. Jos näin tapahtuu, turbowarrantti erääntyy heti ja Commerzbankin mahdollisesti laskema lunastushinta maksetaan sijoittajalle. Commerzbank tarjoaa riskitasoltaan, eli vipuvaikutukseltaan erilaisia turbowarrantteja. Sijoittajan on itse määritettävä haluamansa riskitaso ja sen jälkeen etsittävä sopiva turbowarrantti. Commerzbankin turbowarrantit ovat pohjoismaiden johdannaispörssissä (NDX, Nordic Derivatives Exchange) tai OMX-pörssissä noteerattavia arvopapereita ja ne on rekisteröity Arvopaperikeskuksessa (APK). Näin ollen niitä voidaan ostaa ja myydä tavallisten warranttien tapaan koko voimassaoloaikana, edellyttäen ettei niihin ole kohdistunut knock-outtapahtumaa. Sijoittaja tarvitsee vain arvo-osuustilin tai meklarin ylläpitämän säilytystilin. Sijoittaja voi käydä kauppaa turbowarranteilla Internetin, pankin tai meklarin välityksellä. Meklarille tai pankille maksettavan tavallisen välityspalkkion lisäksi kaupankäynnistä ei peritä muita maksuja. Commerzbank AG ei peri välityspalkkiota. Sijoittaja voi vähentää riskiä seuraamalla tarkkaan kohde-etuuden hinnan kehittymistä, eli samalla myös turbowarrantin arvoa. Samalla tavoin kuin tavallisiin warrantteihin ja osakkeisiin sijoitettaessa, enimmäistappio rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Commerzbank sitoutuu toimimaan markkinatakaajana (market maker) ja takaa Commerzbankin kaikkien turbowarranttien likviditeetin normaaleissa markkinaolosuhteissa niiden koko voimassaoloajan. Täten sijoittaja voi ostaa ja myydä turbowarrantteja yhtä helposti kuin osakkeita ja tavallisia warrantteja. Turbowarranttien reaaliaikaiset hinnat ja muut tärkeät tiedot ovat saatavissa meklareilta ja Commerzbankin warranttisivulta, osoitteesta.

11 Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi 11 Tärkeä Tietää Tässä oppaassa kuvataan osaa, mutta ei kuitenkaan kaikkia, niistä riskeistä, joita warrantteihin liittyy, sekä muita tärkeitä näkökohtia koskien warrantteja. Älä käy kauppaa warranteilla, ennen kuin olet selvittänyt itsellesi sijoituksen toimintaperiaatteen ja ottamiesi riskien laajuuden. Kaupankäynti warranteilla ei ehkä sovellu kaikille, joille tämä informaatio on saatavilla. Lue tai anna pankin tai meklarin selittää itsellesi warrantin noteerauksen pohjana oleva esite, ennen kuin teet sijoituspäätöksiä. Warranteihin liittyy usein vipuvaikutus, joka tarkoittaa, että suhteellisen pieni muutos kohde-etuutena olevassa osakkeessa tai indeksissä saattaa aiheuttaa suuren muutoksen warrantin hinnassa. Tämä voi koitua yhtä hyvin niin eduksesi kuin vahingoksesi. Sijoittajia muistutetaan myös siitä, että kaikkiin sijoituksiin liittyy taloudellinen riski. Warranteilla on rajoitettu voimassaoloaika ja ne voivat erääntyä kokonaan arvottomina. Sijoittajan saattaa osoittautua vaikeaksi saada sijoitustaan myydyksi. Ostoja myyntikursseja ei aina kiinnitetä ja vaikka niin tehtäisiin, sijoittajan saattaa joskus olla vaikeaa saada oikeudenmukaista hintaa; Commerzbank AG saattaa olla ainoa toimija, joka asettaa hintoja tietyille warranteille. Warrantin ja ulkomailla noteerattujen yritysten hintaan saattavat vaikuttaa, mahdollisesti negatiivisesti, vieraan valuutan kurssimuutokset. Warranttien kauppaan saattaa liittyä rajoituksia joissakin maissa ja erityyppisille asiakkaille. Kaikki informaatio perustuu Commerzbank AG:n luotettavina pitämiin lähteisiin, mutta Commerzbank AG ei anna mitään takuuta tiedoista tai niiden oikeellisuudesta. Kaikki tiedot saattavat muuttua ilmoittamatta etukäteen. Nämä tiedot on koottu informointitarkoitukseen, eikä niitä ole tarkoitettu eikä niitä saa tulkita tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä warrantteja. Commerzbank Group ja konsernin henkilökunta voivat myös omistaa, rakentaa omistuksia tai ostaa tarkoitettuja vakuuksia ja johdannaisia sekä myös myydä näitä sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Commerzbank Group voi laskea liikkeeseen warrantteja, jotka kohdistuvat yrityksiin, joiden kanssa sillä on pankki- tai muu liikesuhde. Commerzbank Group ei hyväksy vastuuta mistään kulusta, tappiosta tai vahingosta, joka syntyy tämän informaation käytön seurauksena tai millään tavalla sen käytön yhteydessä. Commerzbank AG tarjoaa ainoastaan informaatiota pankin tuotteista eikä anna sijoitusneuvoja. Mikäli haluat saada neuvontaa tai tehdä kauppaa warranteilla, ota yhteyttä tavanomaiseen sijoitusneuvojaasi. Tämän informaation julkaisija on Commerzbank AG.

12 Commerzbank AG Frankfurt DLZ Gebäude 2, Händlerhaus Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel: Fax: Verkkosivu: Puhelin:

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini

Lisätiedot

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Sisältö 04 Mini Futuurit Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki 10 Mini Futuuri BEST Mini Futuuri

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Matias Juslin Equity Derivatives Public Distribution 21. marraskuuta 2013 Bull & Bear -sertifikaatit: Johdanto Pörssissä treidattu sertifikaatti, jolla

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit käyttää pörssinoteerattuja sijoitustuotteita Sijoittajamestari

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

Turbowarrantit Unlimited Turbot WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT. Tuote-esite

Turbowarrantit Unlimited Turbot WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT. Tuote-esite WARRANTIT TURBOT MINIFUTUURIT Turbowarrantit Unlimited Turbot Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä: 26.5.2006

Lisätiedot

Bull- ja Bear-sertifikaatit

Bull- ja Bear-sertifikaatit Bull- ja Bear-sertifikaatit Jokaiselle sijoittajalle sopiva vipuvaikutus Tuotetietoja Achieving more together Vivuta markkinanäkemyksesi 3 Vivuta markkinanäkemyksesi Aurinkovoiteen suojakerroin valitaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Tietoja osakeoptioista

Tietoja osakeoptioista Tietoja osakeoptioista Tämä esite sisältää yleisiä tietoja osakeoptioista, joilla voidaan käydä kauppaa Danske Bankin välityksellä. AN OTC TRANSACTION WITH DANSKE BANK AS COUNTERPARTY. ESITTELY Osakeoptioilla

Lisätiedot

Warrantit. Potkua sijoitussalkkuun

Warrantit. Potkua sijoitussalkkuun Warrantit Potkua sijoitussalkkuun Markkinointimateriaali 3/2019 Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin korkealla riskillä, mutta suurella tuottopotentiaalilla.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Sijoittajakäyttäytyminen Sijoittajien tekemiä käyttäytymisvirheitä Liiallinen itseluottamus (overconfidence). Sijoittajien liiallinen

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Tietoja valuuttaoptiosopimuksista

Tietoja valuuttaoptiosopimuksista Tietoja valuuttaoptiosopimuksista Tämä esite sisältää yleisiä tietoja Danske Bankin kautta tehtävistä valuuttaoptiosopimuksista. Valuuttaoptioilla voidaan käydä Danske Bankin kanssa kauppaa pörssin ulkopuolella

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 4.000.000 Long Turboa Erä B: 4.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL -futuuri Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista

Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista Tämä esite sisältää yleisiä tietoja joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja j-optioista sekä niiden käyttämisestä. Lisäksi

Lisätiedot

Commerzbank Akatemia. Warranttikaupan perusteet. Johannes Ankelo Equity derivatives - Public Distribution Commerzbank Akatemia

Commerzbank Akatemia. Warranttikaupan perusteet. Johannes Ankelo Equity derivatives - Public Distribution Commerzbank Akatemia Commerzbank Akatemia Warranttikaupan perusteet Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 29. huhtikuuta 2010 voimaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 1 Agenda Nordea Markets uudet tuotteet Tausta Nordean ajankohtainen sertifikaattitarjonta:

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 4.000.000 Long Turboa Erä B: 4.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

CitiFirst. Bonus Sertifikaatit & Capped Bonus Sertifikaatit

CitiFirst. Bonus Sertifikaatit & Capped Bonus Sertifikaatit CitiFirst & Capped Sertifikaatit 2 CitiFirst 3 Osakkeeseen sijoittava uskoo nousevaan kurssiin. Jos kurssi ei kuitenkaan nouse tai peräti laskee voi sijoitusta pitää epäonnistuneena. Yhteystiedot 0800

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 5.000.000 ostowarranttia Erä B: 5.000.000 ostowarranttia Viimeinen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: 3900 indeksipistettä Erä

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit ovat arvopaperisoituja sijoitusinstrumentteja, jossa sijoittaja pääsee käyttämään osakkeen liikkeen täysimääräisesti hyödykseen ilman, että sijoittaa koko

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja

Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja Indeksisertifikaatti Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja tuottoa kohde-etuuden noustessa vai laskiessa. Lisätuoton

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

CitiFirst. Discount Sertifikaatit

CitiFirst. Discount Sertifikaatit CitiFirst 2 CitiFirst 3 Yhteystiedot 0800 9 4386 Sijoita osakkeeseen alennuksella ovat sijoitustuotteita, jotka mahdollistavat sijoittamisen kohdeetuuteen suoraa sijoitusta edullisempaan hankintahintaan.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä.

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä. TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä

Lisätiedot

ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta

ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta Janna Haahtela janna.haahtela@handelsbanken.fi ARCADA Täydennyskoulutus /Sijoitusneuvonta Rahoitusinstrumentit 4 Optiot ja Warrantit Agenda Johdannaispörssit Johdannaisten peruskäsitteet Erilaiset johdannaistuotteet

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI 26.5.2016 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus: Osakkeet,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Dow Jones EURO STOXX 50 SM -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Dow Jones EURO STOXX 50 SM -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Dow Jones EURO STOXX 50 SM -indeksi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavaa ostowarranttia, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat eurooppalaiset

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on DAX -indeksi Erä A: 2.000.000 ostowarranttia Erä B: 2.000.000 myyntiwarranttia Viimeinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavaa myyntiwarranttia, joiden kohde-etuutena on DAX indeksi Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI)

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa (sarjat 2019: C2 FI ja 2019: P2 FI) Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa 18.3.219 (sarjat 219: C2 FI ja 219: P2 FI) Nordea Bank Abp laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 64 uutta turbowarranttisarjaa

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power 19.4.2010 BULL SAHKO X2 H Kohde-etuus: SHB Power Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Perusesitteen

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE koskien 5 000 000 kappaletta Suomessa liikkeeseen laskettavaa myyntiwarranttia, joiden kohde-etuutena on UPM-KYMMENE OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Hinnanerosopimukset (CFD)

Hinnanerosopimukset (CFD) Varoitus sijoittajille 28/02/2013 Hinnanerosopimukset (CFD) Keskeiset viestit Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia tuotteita eivätkä sovi kaikille sijoittajille. Älä sijoita rahaa, jota sinulla ei ole

Lisätiedot