Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Indeksisertifikaatti. Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä. nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja"

Transkriptio

1 Indeksisertifikaatti Indeksisertifikaateilla voi hyötyä sekä nousu- että laskumarkkinoista. Sertifi - kaatin tyypistä riippuu, saako sijoittaja tuottoa kohde-etuuden noustessa vai laskiessa. Lisätuoton ohella sijoittaja voi indeksisertifikaatilla myös hakea suojaa tai hajautusta sijoitussalkulleen. Kaupankäynti indeksisertifikaateilla on yhtä vaivatonta kuin kaupankäynti osakkeilla. Mikä on indeksisertifikaatti? Indeksisertifikaatti on Nordea Bank AB:n liikkeeseenlaskema arvopaperi, jonka arvo määräytyy kohdeetuuden kehityksen perusteella. Kohde-etuutena voi olla indeksi, osake, valuutta tai raaka-aine. Indeksisertifikaatteja on kahta päätyyppiä: BULL ja BEAR. Indeksisertifikaatti BULLin arvo seuraa kohdeetuuden kehitystä. Indeksisertifikaatti BEAR liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin kohde-etuus. Mikä on indeksisertifikaatti x2? Indeksisertifikaatti x2:n tuottokerroin on 2. Indek si - sertifikaatin BULL x2:n arvo kehittyy kohde-etuuteen nähden suhteessa 2:1, eli arvon kehitys on kaksinkertainen kohde-etuuteen nähden. Indeksisertifikaatti BEAR x2:n arvo taas kehittyy kohde-etuuteen nähden vastakkaiseen suuntaan suhteessa 2:1, eli liikkuu kaksinkertaisesti vastakkaiseen suuntaan kuin kohde-etuus. Miksi sijoittaa indeksisertifikaattiin? Kustannustehokas ja helppo tapa hajauttaa osake-, valuutta- tai hyödykemarkkinoille. Mahdollisuus tehdä tuottoa nousevilla ja laskevilla markkinoilla. Helppo tapa suojata olemassa olevaa sijoitussalkkua Arvonkehitystä on helppo seurata, arvo päivittyy reaaliaikaisesti pörssissä. Likvidi, läpinäkyvä jälkimarkkina.

2 Kaupankäynti indeksisertifikaateilla Indeksisertifikaatit ovat niin kutsuttuja Closed End -sertifikaatteja, eli niiden päättymispäivä on määritelty etukäteen. Indeksisertifikaatin voi kuitenkin myydä milloin tahansa kesken voimassa oloajan, ja niillä voi käydä aktiivista kauppaa voimassaoloaikana. Nordea on sitoutunut antamaan indeksisertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Nordea Bank AB:n liikkeeseen laskemat indeksi - sertifikaatit noteerataan Helsingin Pörssissä ja niillä käydään kauppaa samalla tavalla kuin osakkeilla. Osto- ja myyntitoimeksiantoja voi tehdä joko verkkopankin tai puhelinpalvelun kautta tai Nordean konttoreissa. Kaupan - käynnin edellytyksenä on, että sijoittajalla on arvo-osuustili. Indeksisertifikaatin välityspalkkio on sama kuin osakekaupankäynnissä. Kulut Indeksisertifikaatti BULLiin ja BEARiin liittyy vuotuinen hallinnointipalkkio. Kyseinen kulu huomioidaan sertifikaatin hinnassa. Kulut vaihtelevat riippuen kohde-etuudesta ja tuotekohtaiset kulut selviävät tuotekohtaisista esitteistä. Osinkojen huomioiminen Osinkojen vaikutus sertifikaatin hintaan riippuu siitä, onko kohde-etuutena tuottoindeksi vai hintaindeksi. Tuottoindeksin kohdalla osingot kerätään jatkuvasti indeksiin ja ne heijastuvat suo raan sertifikaatin arvoon. Hintaindeksin kohdalla taas odotetut osingot on huomioitu serti fikaatin arvossa siten, että BULL-sertifikaatti on odotettujen osinkojen verran halvempi ja BEAR-sertifikaatti taas odotettujen osinkojen verran kalliimpi kuin kohde-etuus. Toisin sanoen indeksi sertifikaatti huomioi osinkovaikutukset etukäteen. Indeksisertifikaatin ja indeksisertifikaatti x2:n erot ja riskit BULL-sertifikaatti Seuraa kohde-etuutta samansuuntaisesti. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Jos kohde-etuus yhden päivän aikana laskee 100 % tai enemmän, menettää indeksisertifikaatti BULL koko arvonsa ja erääntyy arvottomana. Indeksisertifikaattiin liittyy riski liikkeeseen laskijan takaisinmaksukyvystä. BEAR-sertifikaatti Seuraa kohde-etuutta vastakkaiseen suuntaan. Indeksisertifikaatti BEARin arvo kehittyy kohde-etuuteen nähden vastakkaiseen suuntaan. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman, jos kohde-etuus yhden päivän aikana nousee 100 % tai enemmän. Indeksisertifikaattiin liittyy riski liikkeeseen - laskijan takaisinmaksukyvystä. BULL x2 -sertifikaatti Seuraa kohde-etuutta suhteessa 2:1, eli päivänsisäinen arvon kehitys on kaksinkertainen kohde-etuuteen nähden. Vipuvaikutuksen ansiosta indeksisertifikaat tiin kohdistuu kaksinkertainen vaikutus kohdeetuuden liikkeistä ja siten myös riskit ovat kaksinkertaiset suoraan sijoitukseen verrattuna. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Jos kohde-etuus yhden päivän aikana laskee 50 % tai enemmän, menettää indeksisertifikaatti BULL x2 koko arvonsa ja erääntyy arvottomana. Indeksisertifikaattiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. BEAR x2 -sertifikaatti Seuraa kohde-etuutta käänteisessä suhteessa 2:1, eli päivänsisäinen arvon muutos on kaksinkertainen vastakkaiseen suuntaan kohde-etuuteen nähden Vipuvaikutuksen ansiosta indeksisertifikaat tiin kohdistuu kaksinkertainen vaikutus kohdeetuuden liikkeistä ja siten myös riskit ovat kaksinkertaiset suoraan sijoitukseen verrattuna. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman, jos kohde-etuus yhden päivän aikana nousee 50 % tai enemmän Indeksisertifikaattiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Nordean Internet-sivuilta: com/ warrantit sekä Nordean konttoreista löytyy tarkempia tietoja tällä hetkellä kaupan käynnin kohteena olevista sertifikaateista.

3 Indeksisertifikaatti BULL Mikäli markkinanäkemys viittaa nouseviin kurs - seihin, on indeksisertifikaatti BULL oikea valinta näkemyksen hyödyntämiseen. Indeksiserti fi - kaatti BULL muistuttaa taloudelliselta luonteeltaan ostettua termiinisopimusta. Mikäli viiteindeksi nousee, myös indeksisertifikaatin arvo nousee. Jos taas viiteindeksin arvo laskee, myös indeksisertifikaatin arvo laskee. Termi BULL viittaakin tuottomahdollisuuksiin nousevilla markkinoilla. Sertifikaatin simuloitu kehitys l l l l l l l l 12/05 06/06 12/06 05/07 11/07 04/08 10/08 03/09 Kuva esittää OMXH25-indeksin kehitystä, OMXH25-indeksiin perustuvan indeksisertifikaatti BULLin arvon kehitys on vastaava. Indeksisertifikaatti BULLin päivänsisäinen tuottokerroin on vakio kohde-etuuteen nähden. Tämä tarkoittaa, että indeksisertifikaatin päivänsisäinen liike on 1:1 suhteessa kohde-etuuteen. Indeksisertifikaatti BULLin arvon kehitys Kohde-etuus nousee indeksisertifikaatin kehityksen kohde-etuuden noustessa. Lähde: Bloomberg Kohde-etuus laskee indeksisertifikaatin kehityksen kohde-etuuden hinnan laskiessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL ,00 9,8 2, ,02 9,7 1, ,09 9,4 3, ,13 9,2 2, ,26 8,9 3,26 Muutos 11,00 % 11,00 % on laskenut 11 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BULL on myös laskenut 11 %. Heiluva markkina Olettaen, että markkinat liikkuvat edestakaisin voisi indeksisertifikaatin kehitys olla seuraavanlainen: Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL ,00 10,6 6, ,55 9,8 7, ,06 9,5 3, ,26 9,0 5, ,44 10,3 14,44 Muutos 3,00 % 3,00 % on noussut 3 %. Vastaavana aikana myös indeksisertifikaatti BULL on noussut 3 %. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL ,00 10,5 5, ,86 10,8 2, ,85 11,0 1, ,82 11,2 1, ,68 11,5 2,68 Muutos 15,00 % 15,00 % on noussut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BULL on myös noussut 15 %. 3

4 Indeksisertifikaatti BEAR Laskevilla markkinoilla voi hyödyntää indeksisertifikaatti BEARia. Indeksisertifikaatti BEAR muistuttaa taloudelliselta luonteeltaan myytyä termiinisopimusta. Indeksisertifikaatti BEAR seuraa kohde-etuutena olevan indeksin kehitystä käänteisesti. Mikäli viiteindeksi laskee, indeksisertifikaatin arvo nousee. Jos taas viite - indeksin arvo nousee, indeksisertifikaatin arvo laskee. Termi BEAR viittaakin tuottomahdollisuuksiin laskevilla markkinoilla. Sertifikaatin simuloitu kehitys l l l l l l l l 03/05 11/05 07/06 04/07 12/07 08/08 04/09 01/10 OMXH25-indeksi Indeksisertifikaatti OMXH25 BEAR Kuva esittää OMXH 25-indeksin ja kyseiseen indeksiin perus tuvaan indeksisertifikaatti BEARin simuloitua arvon kehitystä. Kuten kuvasta käy ilmi, on indeksisertifikaatin kehitys päinvastaista indeksiin verrattuna. Lähtötaso indeksoitu sataan. Indeksisertifikaatti BEARin päivänsisäinen tuotto kerroin on vakio kohde-etuuteen nähden. Tämä tarkoittaa että indeksisertifikaatin päivänsisäinen liike suhteessa kohde-etuuteen on 1:1, mutta vastakkaiseen suuntaan. Indeksisertifikaatti BEARin arvon kehitys Kohde-etuus laskee indeksisertifikaatti BEARin kehityksen kohdeetuuden hinnan laskiessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR ,00 10,2 2, ,06 10,5 3, ,11 10,7 2, ,53 11,5 7, ,16 11,7 1,16 Muutos 15,00 % 16,76 % Lähde: Bloomberg on laskenut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEARin arvo on liikkunut vastakkaiseen suuntaan verrattuna kohde-etuuteen tuottamalla 16,76 %. Tämä johtuu siitä, että BEAR-sertifikaatin arvo perustuu kohdeetuuden päivittäiseen kurssikehitykseen, eikä kurssikehitykseen pidemmällä aikavälillä. Kohde-etuus nousee indeksisertifikaatti BEARin kehityksen kohdeetuuden hinnan noustessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR ,00 9,5 5, ,86 9,2 2, ,85 9,1 1, ,82 8,9 1, ,68 8,7 2,68 Muutos 15,00 % 13,45 % on noussut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEAR on laskenut 13,45 %. Heiluva markkina Olettaen, että markkinat liikkuvat edestakaisin, voisi indeksisertifikaatti BEARin kehitys olla seuraavanlainen: Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR ,00 9,7 3, ,97 9,6 0, ,88 9,9 2, ,98 10,1 1, ,02 10,3 2,02 Muutos 3,00 % 2,82 % on laskenut 3 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEAR on noussut 2,82 %. 4

5 Indeksisertifikaatti BULL x2 Mikäli markkinanäkemys viittaa nouseviin kursseihin, on indeksisertifikaatti BULL x2 oikea valinta näkemyksen hyödyntämiseen. Mikäli viiteindeksi nousee, myös indeksisertifikaatin arvo nousee. Jos taas viiteindeksin arvo laskee, myös indeksisertifikaatin arvo laskee. Termi BULL viittaakin tuottomahdollisuuksiin nousevilla markkinoilla. Indeksisertifikaatti BULL x2:n päivänsisäinen tuottokerroin on vakio kohde-etuuteen nähden. Indeksisertifikaatin päivänsisäinen liike on kaksinkertainen suhteessa kohde-etuuteen. Sertifikaatin simuloitu kehitys l l l l l l l l 03/05 11/05 07/06 04/07 12/07 08/08 04/09 01/10 Indeksisertifikaatti OMXH25 Bull 2xL OMXH25-indeksi Kuva esittää OMXH 25 -indeksin ja indeksisertifikaatti OMXH25 BULL x2:n simuloitua kehitystä. Lähtötaso indeksoitu sataan. Indeksisertifikaatti BULL x2:n arvon kehitys Kohde-etuus nousee indeksisertifikaatti BULL x2:n kehityksen kohde-etuuden hinnan noustessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL x ,00 11,0 10, ,86 11,6 5, ,85 12,1 3, ,82 12,5 3, ,68 13,2 5,36 Muutos 15,00 % 31,67 % Lähde: Bloomberg verrattuna kohde-etuuteen (+31,67 %). Tämä johtuu siitä, että BULL x2 -sertifikaatin arvo perustuu kohde-etuuden päivittäiseen kurssikehitykseen, eikä kurssikehitykseen pidemmällä aikavälillä. Kohde-etuus laskee indeksisertifikaatti BULL x2:n kehityksen kohde-etuuden hinnan laskiessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL x ,00 9,6 4, ,02 9,4 2, ,09 8,8 6, ,13 8,4 4, ,26 7,9 6,52 Muutos 11,00 % 21,04 % on laskenut 11 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BULL x2 on laskenut 21,04 %. Heiluva markkina Olettaen, että markkinat liikkuvat edestakaisin, voisi indeksisertifikaatin kehitys olla seuraavanlainen: Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BULL x ,00 11,2 12, ,55 9,5 15, ,06 8,9 6, ,26 8,0 10, ,44 10,3 28,89 Muutos 3,00 % 2,95 % on noussut 3 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BULL x2 on noussut 2,95 %. on noussut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BULL x2:n tuotto on yli kaksinkertainen 5

6 Indeksisertifikaatti BEAR x2 Laskevilla markkinoilla voi hyödyntää indeksisertifikaattia BEAR x2. Indeksisertifikaatti BEAR x2 seuraa kohde-etuutena olevan indeksin kehitystä käänteisesti suhteesa 2:1. Mikäli viiteindeksi laskee, indeksisertifikaatin arvo nousee. Jos taas viiteindeksin arvo nousee, indeksisertifikaatin arvo laskee. Termi BEAR viittaakin tuottomahdollisuuteen laskevilla markkinoilla. Indeksisertifikaatti BEAR x2:n päivänsisäinen tuottokerroin on vakio kohde-etuuteen nähden. Tämä tarkoittaa, että indeksisertifikaatin päivänsisäinen liike on käänteinen ja kaksinkertainen suhteessa kohde-etuuteen. Sertifikaatin simuloitu kehitys l l l l l l l l 03/05 11/05 07/06 04/07 12/07 08/08 03/09 01/10 Indeksisertifikaatti OMXH25 Bear x2 OMXH25-indeksi Kuva esittää OMXH25-indeksin ja indeksisertifikaatti OMXH25 BEAR x2:n simuloitua kehitystä. Lähtötaso indeksoitu sataan. Indeksisertifikaatti BEAR x2:n arvon kehitys Kohde-etuus laskee indeksisertifikaatti BEAR x2:n kehityksen kohde-etuuden hinnan laskiessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR x ,00 10,4 4, ,06 11,0 6, ,11 11,5 4, ,53 13,2 15, ,16 13,5 2,33 Muutos 15,00 % 35,41 % Lähde: Bloomberg on laskenut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEAR x2 on liikkunut yli kaksinkertaisesti vastakkaiseen suuntaan tuottamalla 35,41 %. Tämä johtuu siitä, että BEAR x2 -sertifikaatin kehitys perustuu kohde-etuuden päivittäiseen kurssikehitykseen, eikä kurssikehitykseen pidemmällä aikavälillä. Kohde-etuus nousee indeksisertifikaatti BEAR x2:n kehityksen kohde-etuuden hinnan noustessa. Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR x ,00 9,0 10, ,86 8,5 5, ,85 8,2 3, ,82 7,9 3, ,68 7,5 5,36 Muutos 15,00 % 25,48 % on noussut 15 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEAR x2 on laskenut 25,48 %. Heiluva markkina Olettaen että markkinat liikkuvat edestakaisin voisi indeksisertifikaatin kehitys olla seuraavanlainen: Kohde-etuus Indeksisertifikaatti BEAR x ,00 9,4 6, ,97 9,2 1, ,88 9,7 5, ,98 10,1 3, ,02 10,5 4,04 Muutos 3,00 % 5,45 % on laskenut 3 %. Vastaavana aikana indeksisertifikaatti BEAR x2 on noussut 5,45 %. 6

7 TÄRKEÄÄ TIETOA SERTIFIKAATEISTA Täydelliset ehdot Nordean indeksisertifikaattien täydelliset ehdot koostuvat Nordea Bank AB:n (publ) warrantti-ohjelman perusesitteestä, sen mahdollisista täydennyksistä ja lopullisista ehdoista. Ruotsinkielinen perusesite Emissionsprogram för Warranter & Certifikat, 6 Oktober 2009 sisältää indeksisertifikaattien yleiset ehdot, ja yhdessä lopullisten ehtojen kanssa ne muodostavat indeksisertifikaatin täydelliset ehdot. Näiden lisäksi tärkeää tietoa on saatavilla Nordean vuosikertomuksesta, ja osia vuosikertomuksesta on sisällytetty perusesitteeseen. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa tai lähimmässä Nordean konttorissa. Sijoittajan on tärkeää tutustua kaikkiin edellä mainittuihin asiakirjoihin ennen sijoittamista indeksisertifikaattiin. Sertifikaatit ja verotus Suomen verolainsäädäntö ei sisällä säännöksiä, joissa sertifikaatit olisi erikseen mainittu. Myöskään sertifikaatteja koskevaa oikeus- ja verotuskäytäntöä ei ole, joten niiden verokohteluun voi liittyä tulkintariskejä. Sertifikaatteja pidettäneen tuloverotuksessa omaisuutena, jonka myynti realisoi luovutusvoiton tai tappion. Luovutusvoitto verotetaan luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän pääomatulona. Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä sertifikaatista saadusta myyntihinnasta aiheutuneiden myyntikulujen ja sertifikaatin hankintahinnan yhteismäärä. Sertifikaattien hankintahintana pidetään niistä maksettua hintaa lisättynä mahdollisilla ostoon liittyvillä kuluilla. Sertifikaatin raukeamisesta aiheutuva menetys (hankintahinta) voitaneen rinnastaa luovutustappioon. Kokonaiskustannukset Indeksisertifikaattien kaupankäynnistä peritään etukäteen määritellyt välitys- ja säilytyspalkkiot. Indeksisertifi - kaatteihin liittyy vuotuinen hallinnointipalkkio. Lisäksi indeksisertifikaatteihin BULL x2 ja BEAR x2 liittyy rahoitusmarginaali. Kokonaiskustannuksissa tulee huomioida myös osto- ja myyntinoteerausten välinen erotus eli niin kutsuttu spread. Spreadin suuruus voi vaihdella markkinatilanteen mukaan. Riskit Tietyt riskitekijät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea-konsernin toimintaan sekä osana pankin warranttiohjelmaa liikkeeseen laskettaviin sertifikaatteihin. Riskit koskevat sekä pankkiin, Nordeakonserniin ja osana warranttiohjelmaa liikkeeseen laskettaviin sertifikaatteihin liittyviä olosuhteita, jotka eivät liity erityisesti pankkiin tai Nordea-konserniin tai yksittäiseen indeksisertifikaattiin. Seuraava yhteenveto tietyistä riskeistä on ainoastaan suppea kuvaus tietyistä indeksisertifikaatteihin liittyvistä riskeistä. Se ei ole täydellinen kuvaus Nordea Bank AB:n (publ) liikkeeseen laskemiin indeksisertifikaatteihin liittyvistä riskitekijöistä. Sijoittajaa kehotetaan siksi lukemaan huolellisesti pankin warranttiohjelman perusesitteen kohta Riskfaktorer sekä muut perusesitteessä annetut tiedot. Pääoman menettämiseen liittyvä riski Indeksisertifikaatti ei ole pääomaturvattu, ja pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Valuuttakurssiriski Indeksisertifikaatin, jonka kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa, liittyy myös valuuttakurssiriski huolimatta siitä, että indeksisertifikaatti noteerataan euroissa. Tuotteen monimutkaisuuteen liittyvä riski Jokaisen sijoittajan on perehdyttävä tarkasti tuotteeseen sovellettavaan tuottorakenteeseen, jotta hän saa käsityksen siitä, miten indeksisertifikaatti toimii ja millaisia riskejä indeksisertifikaattiin liittyy. Perusesitteen luvussa 6 Information om instrument som emitteras enligt programmet on kuvattu indeksisertifikaatteihin liittyvät riskit ja niiden tuottoominaisuudet. Kaupankäynnin edellytyksenä on että sijoittaja on täyttänyt soveltuvuusarvioinnin. Kohde-etuuksiin liittyvät riskit Indeksisertifikaatin kehitys seuraa indeksin, osakekorin tai yksittäisen osakkeen kehitystä. Kohde-etuuden arvo vaikuttaa indeksisertifikaatin arvoon. Kehitys voi olla haltijan kannalta sekä positiivista että negatiivista, ja haltijan oikeus tuottoon riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuden arvonmuutosten lisäksi indeksisertifikaatin arvoon voivat vaikuttaa kohde-etuutena olevaan indeksiin sisältyvän osakkeen odotetut osingot. 7

8 Markkinahäiriöihin ja erityistapauksiin liittyvät riskit Mikäli kohde-etuuden kaupankäynti keskeytetään tai sille ei jostain syystä noteerata virallista arvoa, mikäli tietty kohde-etuutena olevaan indeksiin sisältyvä yhtiö joutuu erityisen tapahtuman kohteeksi (kuten osakkeen poistuminen pörssistä, konkurssi, selvitystila tai vastaava tapahtuma, splittaus, uusemissio, takaisinosto tai vastaava tapahtuma) tai mikäli lakia tai muuta vastaavaa säännöstä muutetaan tai riskienhallinnan kustannukset kasvavat, arvostushetkeä, kohde-etuuden koostumusta ja tuoton laskentatapaa voidaan muuttaa ja kohde-etuus voidaan korvata toisella kohde-etuudella. Mikäli pankki arvioi, että tällaiset muutokset eivät tuota kohtuullista tulosta, pankki voi laskea tuoton ennenaikaisesti. Tämän jälkeen pääomalle maksetaan markkinakorkoa. Pankki voi tehdä tarpeellisiksi katsomansa muutokset Nordean warranttiohjelman ehtoihin, jos jokin indeksisertifikaatin lopullisissa ehdoissa määritelty erityinen tapahtuma toteutuu. Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihtoehtoiskustannuksiin liittyvä riski Indeksisertifikaatille ei makseta korkoa tai muuta tuottoa, vaan kulloinkin maksetaan ainoastaan indeksisertifikaatin markkina-arvo. Sijoittaja ottaa sellaista korkoa vastaavan vaihtoehtoiskustannuksiin liittyvän riskin, jonka sijoittaja olisi voinut saada, jos hän olisi sijoittanut rahat puhtaasti korollisiin rahoitusvälineisiin. Likviditeettiriski Indeksisertifikaattikaupassa sijoittaja ottaa riskin, joka riippuu markkinakehityksestä ja jälkimarkkinoiden likviditeetistä. Nordea on sitoutunut antamaan indeksisertifikaateille jatkuvan osto- ja myyntinoteerauksen. Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa indeksisertifikaatin myynti voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta. Luottoriski Indeksisertifikaattiin liittyy riski Nordea Bank AB:n (publ) takaisinmaksukyvystä, eikä indeksisertifikaateille ole asetettu erillistä vakuutta. Takaisinmaksumäärä edellyttää, että pankki selviytyy taloudellisista velvoitteistaan takaisinmaksupäivänä. Yksi tapa arvioida tätä on tarkastella Nordean luottoluokitusta. Standard & Poor s on antanut Nordealle luokituksen AA ja Moody s luokituksen Aa1. Lisätietoa on saatavilla osoitteista ja Talletussuoja Valtiollinen talletussuoja ei kata sijoituksia indeksisertifikaatteihin. Indeksisertifikaatit eivät ole talletussuojaa säätelevässä lainsäädännössä tarkoitettuja talletuksia. Huomautus Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 8

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010

Uuden Sukupolven Indeksituotteet. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm 23.3.2010 Uuden Sukupolven Indeksituotteet Indeksisijoittaminen Euroopassa Sijoittajien vaatimukset

Lisätiedot

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen

Tähtiluokka 2009. Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Tähtiluokka 2009 Strukturoidut Tuotteet Antti Parviainen Indeksilaina sijoituskohteena Nimellispääoma suojattu Liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus merkittävä tekijä Tuottona tietty prosenttiosuus viiteindeksin

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI 26.5.2016 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus: Osakkeet,

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI Maaliskuu 2017 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus:

Lisätiedot

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008

Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä. Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 Osakesalkun rakentaminen sertifikaattituotteiden avulla kaaoksen keskellä Equity Derivatives Nils Schalin 21.10.2008 1 Agenda Nordea Markets uudet tuotteet Tausta Nordean ajankohtainen sertifikaattitarjonta:

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Pörssinoteeratut Todistukset (ETN) Sijoita pienillä kaupankäyntikuluilla

Pörssinoteeratut Todistukset (ETN) Sijoita pienillä kaupankäyntikuluilla 3.11.2015 Pörssinoteeratut Todistukset (ETN) Sijoita pienillä kaupankäyntikuluilla Myyntiaika: Jatkuva Kohde-etuudet: Osakkeet, osakeindeksit ja hyödykkeet Vipukerroin: X1 X5 Minimisijoitus: 1 osuus Merkinnän

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015

Nordea Markets. Raaka-ainemarkkinakatsaus. Rami Palin 22.5.2015 Nordea Markets Raaka-ainemarkkinakatsaus Rami Palin Nordea Markets 22.5.2015 Öljy Öljyn hinta on monen tekijän tulos Lyhyen aikavälin kysyntä/tarjonta Varastotasot Kysyntä OPECin tavoitteet ja tuotantokuri

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla

Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Lisätuottoa Bull- ja Bear-sertifikaateilla Sisältö Commerzbank AG Bull & Bear perusteet Sertikaatin komponentit Esimerkkejä Vertailua muihin tuotteisiin Suojamekanismi Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm

Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm Indeksisijoittaminen ja OMXH25 sertifikaatit Indeksisijoittaminen Euroopassa

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009 Maatalouden riskienhallinta Suomessa Rami Palin 22.4.2009 1 Sisältö Nordea ja hyödykejohdannaiset Kokonaisvaltaista riskienhallintaa Nordeasta Esimerkki rapsin hintariskin suojaamisesta Hyödykesuojauksen

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014

Keskuspankkeja ja luottamusta. Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Pasi Sorjonen 1. joulukuuta 2014 Keskuspankkeja ja luottamusta Tulevaa Yhdysvallat: Työllisyyslukujen vuoro Keskuspankkikokouksia (EKP, BoE) Luottamuslukuja Mennyttä Yhdysvallat:

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014

Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa. Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Öljyn hinnan lasku on Venäjälle liikaa Sanna Kurronen Lokakuu 2014 Onko Putinin onni kääntynyt? Rahoitussektorin kautta pakotteet purevat Talouskasvua ei ole Rupla kärsii nyt Venäjän heikkoudesta ja öljyn

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Riskinkaihtajan vaihtoehdot

Riskinkaihtajan vaihtoehdot Riskinkaihtajan vaihtoehdot Antti Parviainen Strukturoidut tuotteet / Markets Arvopaperin aamuseminaari 7.2.12 Kuka on riskinkaihtaja? Kumman otat? Varma 100 eur vai kruuna/klaava 250 eur? Kumman otat?

Lisätiedot

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla

Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Päiväkohtaista vipua Bull & Bear -sertifikaateilla Matias Juslin Equity Derivatives Public Distribution 21. marraskuuta 2013 Bull & Bear -sertifikaatit: Johdanto Pörssissä treidattu sertifikaatti, jolla

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 15 maaliskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 29. huhtikuuta 2010 voimaan

Lisätiedot

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013

Fed kertoo taaperostaan. Pasi Sorjonen 16/12/2013 Fed kertoo taaperostaan Pasi Sorjonen 16/12/2013 Alkaako Fed taapertaa nyt vai kuukauden kuluttua? Viime viikon antia: Yhdysvalloissa sopu budjetista Tulevaa: Tavallista tärkeämpi keskuspankkien viikko

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power

19.4.2010 BULL SAHKO X2 H. Kohde-etuus: SHB Power 19.4.2010 BULL SAHKO X2 H Kohde-etuus: SHB Power Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Perusesitteen

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT

maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT R a a k a - a i n e e t maailmantalouden pyörteissä TALOUSNÄKYMÄT SYYSKUU 2014 Maailmantalouden nousu vahvistuu lisää Maailmantalous on piristynyt teollistuneiden maiden johdolla Maailmankaupan kunnollista

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter

Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Danske Bank DDBO FE8B: Suomi Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1682437238 Suomi Sprinter Suomi

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015

Venäjä ei nopeasti nouse. Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Venäjä ei nopeasti nouse Sanna Kurronen Maailskuu 2015 Talous on lamassa Talous supistuu selvästi vuonna 2015 ja yhä 2016 Venäjän talous supistuu tänä vuonna noin neljä prosenttia ja edelleen hieman vuonna

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 16.7.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske

Lisätiedot

Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa?

Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa? Ruplan sielunelämästä Mikä ruplaa liikuttaa? Sanna Kurronen, Senior Analyst 27.09.2017 2 1.Öljy Nousu tukee ruplaa 150 125 100 75 50 25 0 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Source: Nordea Markets and Macrobond

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Pääomaturvattu indeksisijoittaminen Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Agenda Indeksisijoittamisesta lyhyesti Indeksisijoittamisen vaihtoehdot Pääomaturvattu indeksisijoittaminen

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 36/2005 All Stars Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter

Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Danske Bank DDBO FE73: Teollisuus Sprinter Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1615622898 Teollisuus Sprinter

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

19.4.2010 BULL KULTA X2 H. Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC )

19.4.2010 BULL KULTA X2 H. Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC ) 19.4.2010 BULL KULTA X2 H Kohde-etuus: Termiinisopimus kulta ( GC ) Lopulliset ehdot Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan Perusesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista.

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia. Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015. ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen

Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia. Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015. ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen Global insight. Nordic edge. Bull & Bear ja Nokia Nasdaq, Avoimet ovet 1.9.2015 ETN:t Suomessa 5 vuotta Nokia alusta alkaen www.handelsbanken.fi/sertifikaatit Mikä on ETN? Exchange Traded Note: Rakkaalla

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit käyttää pörssinoteerattuja sijoitustuotteita Sijoittajamestari

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot