Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa"

Transkriptio

1 Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa

2

3 Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini Futuuri BEST 10 Mini Futuuri BESTin edut Mini Futuuri BESTin hinnoittelu Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin eroavaisuudet 13 Usein kysyttyä 16

4 4 I Mini Futuurit Mini Futuurit Johdanto Mini Futuurit ovat jalostettu versio klassisesta Turbo Warrantista. Erona on, että Mini Futuureilla ei ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää. Turbo Warrantin tapaan Mini Futuurit tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä sekä kohde-etuuden hinnannoususta että hinnanlaskusta vipuvaikutusta käyttämällä. Erona tavalliseen warranttiin on se, että kohde-etuuden implisiittinen volatiliteetti 1 ei vaikuta Mini Futuurien arvonmääritykseen. Markkinoiden korkea volatiliteetti ei myöskään näy korkeampana aika-arvona Mini Futuurien hinnassa, kun taas tavallisten warranttien ja optioiden hinnassa se tyypillisesti näkyy. Mini Futuureja on kahdenlaisia: Mini Long ja Mini Short. Mini Longilla voit hyötyä nousevista markkinoista, ja vastaavasti Mini Shortilla voit saada tuottoa markkinoiden laskiessa. 1 Implisiittinen volatiliteetti tarkoittaa optiomarkkinoiden näkemystä kohde-etuuden tulevasta volatiliteetista. Sitä käytetään muun muassa tavallisten warranttien hinnoittelussa.

5 Mini Futuurit I 5 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Mini Futuurit tarjoavat mahdollisuuden seurata kohde-etuuden liikkeitä täysimääräisesti rajoitetulla pääomalla. Yli jäävän osuuden Mini Futuurin rahoitusosuuden rahoittaa liikkeeseenlaskija. Mini Longissa sijoittaja maksaa lainan rahoituskustannukset epäsuorasti siten, että rahoituskustannus (korko) liitetään päivittäin Mini Futuurin rahoitusosuuteen. Osakkeisiin liittyvä mahdollinen osingonjako huomioidaan samoin Mini Futuureissa sopeuttamalla rahoitustasoa osingonmaksua vastaavalla määrällä. Oikealla oleva esimerkki kuvaa Mini Longia, jonka rahoitusosuus on 8 euroa ja kohde-etuutena olevaa osaketta, jonka hinta on 10 euroa. Sijoittajan osuudeksi Mini Longissa tulee 2 euroa. Tämä summa on Mini Futuurin hinta. Jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta nousee 11 euroon, Mini Futuurin arvo nousee 2 eurosta 3 euroon. Jos osakkeen hinta nousee 10 prosenttia, Mini Futuurin arvo nousee 50 prosenttia. Näin ollen Mini Futuurin vipuvaikutus on viisinkertainen. Se, mikä rahoitusosuus suhteessa kohde-etuuden hintaan valitaan, vaikuttaa paitsi Mini Futuurin rahoituskustannuksiin myös vipuvaikutukseen. Mitä korkeampi Mini Futuurin rahoitusosuus on suhteutettuna kohde-etuuden hintaan, sitä korkeampi on myös vipuvaikutus ja siten myös Mini Futuurin suhteellinen tuotto tai tappio. Suuri vipuvaikutus tarkoittaa korkeaa tuottopotentiaalia, mutta samalla tappioriski kasvaa vastaavasti. Esimerkki Mini Long Mini Long Osake Osakekurssi Oma pääoma Rahoitusosuus Stop loss -tason kuukausittainen tarkistus Indeksipistettä Päivittäinen rahoituskustannus Vipuvaikutus maksetaan rahoituskustannuksen avulla. Normaalisti rahoituskustannus nostaa Mini Longin rahoitusosuutta päivittäin. Viitekorko päivitetään kuukausittain, mikä tarkoittaa, että rahoituskustannusta (korkoa) tarkistetaan joka kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Rahoituskustannus määräytyy rahoitusosuuden ja vallitsevien markkinakorkojen mukaan. Huomaa: Jos kohde-etuuden hinta ei muutu ajan myötä lainkaan, riski siitä, että Mini Futuuri saavuttaa stop loss -tason, kasvaa. Tämä johtuu siitä, että rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) ja stop loss -taso (tarkistetaan kuukausittain) lähenevät jatkuvasti kohdeetuuden hintaa , , , ,00 Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) Katkoviiva: Stop loss tason tarkistus DAX Mini Futuurin rahoitusosuus nousee päivittäin päivittäistä rahoituskustannusta vastaavalla määrällä. Yllä olevassa kuvassa Mini Longin kohde-etuutena on DAX30-indeksi. Tammikuun 2. päivä 2008 rahoitusosuus on indeksipistettä ja stop loss -taso indeksipistettä. Rahoituskustannuksen päivittäinen tarkistus nostaa Mini Longin rahoitusosuuden arvon kuukauden kuluttua 5 020,58 indeksipisteeseen. Stop loss -tasoa tarkistetaan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, jotta rahoitusosuuden ja stop loss -tason välillä säilyy ero. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

6 6 I Mini Futuurit Mini Longin rahoitusosuus ja stop loss -taso Indeksipistettä Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) DAX Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Erääntyminen Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Rahoitusosuuden lisäksi Mini Longilla on stop loss -taso, joka on hieman rahoitusosuutta korkeampi ja takaa sen, että Mini Futuurin arvo ei koskaan ole negatiivinen. Jos stop loss -taso saavutetaan Mini Futuurin juoksuaikana, arvopaperi erääntyy välittömästi, jolloin sille maksetaan tavallisesti jäännösarvo. Mini Longin jäännösarvo muodostuu parhaassa tapauksessa stop loss -tason ja rahoitusosuuden välisestä erotuksesta. Vastaavasti Mini Shortin jäännösarvo on parhaassa tapauksessa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välinen erotus. Jäännösarvon suuruus riippuu pitkälti vallitsevasta markkinatilanteesta, sillä Commerzbankin on purettava kohdeetuutta koskeva suojauksensa kohde-etuuden likvidititeetin sallimissa rajoissa 2. Mini Shortin stop loss -taso ja rahoitusosuus Indeksipistettä DAX Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Erääntyminen Suurista kurssiheilahteluista markkinoilla voi seurata, että jäännösarvo putoaa nollaan, jos kohde-etuuden hinta tavoittaa stop loss -tason lisäksi rahoitusosuuden tason. Tällöin sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Mini Futuurilla, jonka rahoitusosuus ja stop loss -taso ovat lähellä kohde-etuuden hintaa, on korkeampi vipuvaikutus. Näin ollen myös stop loss -tapahtuman riski on suurempi. Sijoittajan tulee aina olla tietoinen tästä riskistä. Mitä suurempi on rahoitusosuuden (sekä stop loss -tason) ja kohde-etuuden hinnan välinen erotus, sitä pienempi on stop loss -tapahtuman riski. Kääntöpuolena on vipuvaikutuksen heikkeneminen. Commerzbankin Mini Futuurien vipuvaikutukset sekä ajantasaiset rahoitusosuudet ja stop loss -tasot ovat saatavilla verkko-osoitteesta 2 Ostaessasi Mini Futuurin Commerzbank ostaa kohde-etuutta puolestasi eli suojaa itsensä kurssikehitykseltä. Kun Mini Futuuri erääntyy, Commerzbankin on myytävä kohde-etuutta saman verran.

7 Mini Futuurit I 7 Esimerkki Sijoittaja A uskoo DAX30-indeksin nousevan, kun taas sijoittaja uskoo, että indeksin arvo laskee. Molemmilla on sijoitettavaa pääomaa euroa. Kumpikin sijoittaja etsii tietoa erilaisista vipusijoitustuotteista, koska he haluavat ansaita rahaa markkinanäkemyksellään ja kasvattaa pääomaansa mahdollisimman paljon. Sijoittajat rajaavat optiot, tavalliset warrantit ja futuurit vaihtoehtojen joukosta. Optiot ja tavalliset warrantit ovat liian monimutkaisia ja edellyttävät sekä laajaa tietotaitoa että kokemusta johdannaiskaupasta. Optioihin sijoittaminen edellyttää myös monimutkaisia optiolaskelmia. Futuureilla taas tappiota ei ole rajattu millään tavalla, jolloin sijoittajat voisivat menettää enemmän kuin sijoittamansa euroa. Mini Futuuri on sopivin instrumentti kummankin sijoittajan tarkoituksiin. Mini Futuuri tarjoaa vipuvaikutuksen sijoitetulle pääomalle, ja sen arvonmääritys on myös erittäin selkeä. Kohdeetuudella, DAX30-indeksillä, käydään kauppaa ostohetkellä pisteellä. Sijoittaja A päättää sijoittaa Mini Longiin, jonka rahoitusosuus on pistettä. Sijoittaja B puolestaan päättää sijoittaa Mini Shortiin, jonka rahoitusosuus on pistettä. Mini Longin hinta = (kohde-etuuden hinta rahoitusosuus) / kerroin 3 = (6 600 pistettä pistettä) / 200 = 8,00 euroa Kesäkuussa 2012 DAX-indeksin arvo oli pistettä. Valitun Mini Futuurin kerroin on 200:1. Sijoittaja A:n Mini Long maksaa näin ollen 8,00 euroa. 3 Kerroin määrää, kuinka moneen kohde-etuuteen saat vipuvaikutuksen. Jos kerroin on esimerkiksi 200, saat vipuvaikutuksen 0,005:een (1/200) kohde-etuuteen. Mini Shortin hinta = (rahoitusosuus kohde-etuuden hinta) / kerroin = (9 000 pistettä pistettä) / 200 = 12,00 euroa Sijoittaja A:n valitseman Mini Longin päivittäiseksi rahoituskustannukseksi muodostuu 0,6849 indeksipistettä 5 prosentin vuosikorolla (5000 x 0,05 / 365). Mini Longin rahoitusosuutta nostetaan päivittäin rahoituskustannuksen verran, ja kuukauden kuluttua rahoitusosuuden arvo on 5020,55 pistettä ( ,6849 x 30). Stop loss -tasoa tarkistetaan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, jotta sen ja päivittäin tarkistetun rahoitusosuuden välillä säilyy ero. Sijoittaja B:n Mini Short maksaa 12,00 euroa. Rahoitusosuus on pistettä. Sijoittaja B:n Mini Shortin rahoitusosuus on kauempana DAX-indeksin hinnasta kuin sijoittaja A:n Mini Longin. Tämän takia B:llä on suurempi turvaväli (turvapuskuri). Yllä laskettu hinta on Mini Futuurin teoreettinen arvo. Commerzbank määrittelee tuotteelle vielä osto- ja myyntihinnan, joilla Commerzbank ostaa ja myy tuotetta. Sijoittaja B:n hankkiman Mini Shortin päivittäiseksi rahoituskustannukseksi muodostuu saman laskukaavan perusteella 1,2329 indeksipistettä (9000 x 0,05 / 365). Kuukauden kuluttua rahoitustaso olisi laskenut 8963,01 indeksipisteeseen (9000 1,2329 x 30). Seuraavan kuukauden alussa stop loss -tasoa tarkistetaan, jotta sen ja rahoitusosuuden välillä säilyy ero.

8 8 I Mini Futuuri vipuvaikutus kohde-etuuden hinta / kerroin = Mini Futuurin hinta Mini Longin vipu = (6600/ 200) / 8 = 4,13 Mini Shortin vipu = (6600/ 200) / 12 =2,75 Vipuvaikutus Vipuvaikutus kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä Mini Futuurin arvo muuttuu, kun kohde-etuuden hinta muuttuu 1 prosenttiyksikön. Vasemmalla näet, miten vipuvaikutus lasketaan. Mini Long Jos DAX-indeksi nousee (laskee) 1 prosentin, Mini Longin arvo nousee (laskee) 4,13 prosenttia. Jos DAX-indeksi nousee esimerkiksi 5 prosenttia eli 6930 pisteeseen, Mini Longin arvo nousee 4,13 kertaa enemmän eli 20,65 prosenttia (4,13 x 5 %). Näin ollen Mini Longin arvo nousee 8,00 eurosta 9,65 euroon. Toisaalta jos DAX-indeksi laskee esimerkiks 1 prosenttia eli 6534 pisteeseen, Mini Longin arvo laskee 4,13 kertaa enemmän eli 4,13 prosenttia (4,13 x 1%). Näin ollen Mini Longin arvo laskee 8 eurosta 7,67 euroon. Mini Short Jos DAX-indeksi laskee (nousee) 1 prosentin, Mini Shortin arvo nousee (laskee) 2,75 prosenttia. Jos DAX-indeksi laskee esimerkiksi 5 prosenttia eli 6270 pisteeseen, Mini Shortin arvo nousee 2,75 kertaa enemmän eli 13,75 prosenttia (2,75 x 5 %). Näin ollen Mini Shortin arvo nousee 12,00 eurosta 13,65 euroon. Toisaalta jos DAX-indeksi nousee esimerkiksi 1 prosenttia eli 6666 pisteeseen, Mini Shortin arvo laskee 2,75 kertaa enemmän eli 2,75 prosenttia (2,75 x 1 %). Näin ollen Mini Shortin arvo laskee 12 eurosta 11,67 euroon. Skenaario 1 DAX-indeksi nousee DAX nousee Arvonkehitys (%) 200 % 150 % 100 % 50 % Vuoden 2007 tammi- ja heinäkuun välisenä aikana DAX-indeksi nousi pistettä (+21 %). Näin ollen sijoittaja A:n euron sijoituksen (1 250 Mini Longia) arvo nousi tuona aikana 80 % eli euroon. Sijoittaja B:n euron sijoituksen (833 Mini Shortia) arvo puolestaan laski 68 prosenttia eli euroon. 0 % DAX 30 Mini Long DAX 30 -indeksi DAX 30 Mini Short

9 Mini Futuuri I 9 DAX30-indeksi Mini Long Mini Short Tammikuu ,00 EUR 12,00 EURr Kappalemäärä Sijoitettu pääoma EUR EUR Heinäkuu ,38 EUR* 3,89 EUR** Loppuarvo EUR 3240 EUR Tuotto 21 % 80 % 68 % * MINI Long: rahoitusosuus 5 123,28 pistettä ** MINI Short: rahoitusosuus 8 778,08 pistettä Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. Skenaario 2 DAX-indeksi laskee Heinäkuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana DAX-indeksi laski pistettä (-22,5 %). Tämä tilanne on puolestaan ihanteellinen sijoittaja B:n kannalta. Sijoittaja A:n Mini Longin arvo laski 69 prosenttia eli eurosta euroon. Sijoittaja B sen sijaan on tehnyt voittoa laskevilla markkinoilla: Mini Shortin arvo melkein kolminkertaistui ja nousi eurosta euroon. DAX30-indeksi Mini Long Mini Short Heinäkuu ,38 EUR 3,89 EUR Kappalemäärä Sijoitettu pääoma EUR EUR Maaliskuu ,56 EUR* 11,41 EUR** Loppuarvo 3169 EUR EUR Tuotto 23 % 68 % 193 % * MINI Long: rahoitusosuus 5 287,67 pistettä ** MINI Short: rahoitusosuus 8 482,19 pistettä Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. Nouseva DAX Arvon kehitys (%) 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % DAX 30 Mini Long Johtopäätöksiä DAX 30- indeksi DAX 30 Mini Short Edellä olevat esimerkit havainnollistavat, miten Mini Futuurilla voi saada suhteellisen suurta tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Mini Futuurit vahvistavat vipuvaikutuksellaan kohde-etuuden arvonmuutosta. Esimerkit osoittavat myös, että vipuvaikutus voi olla sijoittajan kannalta epäsuotuisa ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa suuren tappion. Mini Futuureihin sijoitettaessa on pidettävä mielessä, että vaikka sijoittaja voi saada sijoitukselleen teoriassa rajoittamattoman tuoton, hän voi myös menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

10 10 I Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BEST Barrier Equals STrike Uskot sitten vahvaan DAX30-indeksiin, öljyn hinnan laskuun tai kullan hinnan nousuun, Mini Futuuri BESTillä saat sijoitukseesi yhden vaihteen lisää päättymättömällä juoksuajalla ja kaikissa markkinaolosuhteissa. Mini Futuuri BEST on ainutlaatuinen: siinä missä Mini Futuurin stop loss -taso on hyvin lähellä rahoitusosuuden tasoa, Mini Futuuri BESTissä nämä tasot ovat yhtä suuret. Tästä tulee nimitys BEST: Barrier Equals Strike.

11 Mini Futuuri BEST I 11 Mitä etuja BESTillä on? Mini Futuuri BESTillä on muihin tuotteisiin nähden eräs yksinkertainen etu: BEST tarjoaa sijoittajalle joustavuutta ja korkeamman vipuvaikutuksen. Jos stop loss -taso on rahoitusosuuden yläpuolella (Mini Long) tai alapuolella (Mini Short), sijoittaja ei voi hyödyntää vipuvaikutusta täysin. Jos Mini Futuurin tapauksessa kohde-etuuden hinta saavuttaa stop loss -tason, tuote erääntyy, vaikka kohde-etuuden hinta ei yltäisi rahoitusosuuden tasolle. Toisin kuin Mini Futuuri, Mini Futuuri BEST muuttuu arvottomaksi vasta, kun kohde-etuuden hinta yltää rahoitusosuuden tasolle. Myös Mini Futuuri BESTin tapauksessa sijoittaja maksaa vipuvaikutuksen rahoituskustannuksen siten, että rahoitusosuus ja stop loss -taso muuttuvat sinä aikana, kun sijoittaja omistaa Mini Futuuri BESTin. Mini Long BEST kohde-etuutena USD 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Euro/USD-valuuttakurssi Rahoitusosuus = Stop loss Yllä oleva graafi näyttää hintakehityksen EUR/USD. Mini Futuuri BEST:lla rahoitusosuus on identtinen Stop loss-tason kanssa (Barrier Equals STrike), mikä mahdollistaa tuotteen korkeamman vipuvaikutuksen. Mini Futuuri BESTin hinnoittelu Kun stop loss -taso saavutetaan, Mini Futuuri BEST erääntyy ja kaupankäynti sillä lakkaa. Liikkeeseenlaskija purkaa suojauksensa heti, kun markkinatilanne sen sallii. Liikkeeseenlaskijan hintariski riippuu siitä, onko kyseessä Mini Futuuri vai Mini Futuuri BEST. Tämä riski on ns. gap risk eli riski, että markkinahinnat nousevat tai laskevat rahoitusosuuden tason ohi (ts. markkinahinnassa syntyy väli, gap), jolloin liikkeeseenlaskijan on myytävä positionsa epäedulliseen markkinahintaan. Tämä voi merkitä liikkeeseenlaskijalle suuria tappioita. Tästä syystä Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin hinnat eroavat toisistaan. Mini Futuuri Kun stop loss -taso saavutetaan, liikkeeseenlaskijan on purettava suojauksensa markkinahintaan ja maksettava jäännösarvo eli markkinahinnan ja rahoitusosuuden erotus. Jos markkinahinnat heilahtelevat rajusti, liikkeeseenlaskija ei pysty myymään suojaustaan edes rahoitusosuutta vastaavaan hintaan. Tällöin Mini Futuuri on arvoton ja Mini Futuurin omistaja menettää koko rahoitusosuuden ja stop loss -tason välisen erotuksen. Eroa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välillä voi pitää turvapuskurina, jota liikkeeseenlaskija käyttää suojanaan, kun markkinat heilahtelevat äkillisesti.

12 12 I Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BESTin stop loss -taso on yhtä kuin rahoitusosuus. Tämän takia Mini Futuuri BEST erääntyy arvottomana, kun stop loss -taso saavutetaan. Liikkeeseenlaskijan näkökulmasta katsottuna samanlaista turvapuskuria kuin Mini Futuurissa ei ole. Tämä nostaa liikkeeseenlaskijan tappioriskiä, jos markkinahinta lähenee edelleen rahoitusosuutta. Tätä sanotaan liikkeeseenlaskijan gap riskiksi. Se on kurssiriski, joka kompensoidaan liikkeeseenlaskijalle. Tästä syystä Mini Futuuri BESTin hinta sisältää preemion, jota Mini Futuurin hinnassa ei ole. Sen takia Mini Futuuri BESTin hinta on hieman korkeampi kuin Mini Futuurin hinta. Preemio on hinta, jonka sijoittaja maksaa saadakseen lisää joustavuutta ja suuremman vipuvaikutuksen: Mini Futuuri BEST erääntyy myöhemmin kuin Mini Futuuri, ja sillä voidaan käydä kauppaa kauemmin. Sijoittaja menettää preemion kokonaan, kun stop loss -taso saavutetaan. Sijoittaja tietää siis aina, mikä on maksimaalinen tappio suurissa markkinaheilahteluissa. Sijoittajan on tärkeää verrata Mini Futuurin turvapuskuria vastaavan Mini Futuuri BESTin preemioon, jotta hän voi valita itselleen sopivan tuotteen.

13 Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero I 13 Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin ero 2 erilaista skenaariota Mini Futuuri BEST eroaa Mini Futuurista siten, että BESTissä rahoitusosuus on aina yhtä kuin stop loss -taso. Tästä syystä tuotteet käyttäytyvät eri lailla eri markkinatilanteissa ja ne hinnoitellaan hieman eri tavoin. Seuraavassa verrataan Mini Long BESTiä Mini Longiin kahdessa eri markkinatilanteessa. Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä: Mini Longin ja Mini Long BESTin kohde-etuutena on osakeindeksi A, jonka arvo on tällä hetkellä 115 pistettä. Mini Longin rahoitusosuus on 100, kun Mini Long BESTin on vastaavasti 110. Mini Longin stop loss -taso on 110, kun taas Mini Long BESTillä se on yhtä kuin rahoitusosuus eli 110. Mini Long BESTin gap-riskilisä on 2 euroa. Alla on laskelma Mini Longin ja Mini Long BESTin hinnoista. Ainoa ero hintalaskelmissa on 2 euron preemio, joka johtuu gap-riskistä. Oletetaan lisäksi, että molemmissa tapauksissa yksi Mini Long vastaa yhtä kappaletta kohde-etuutta. Mini Long BESTin hinnaksi muodostuu 7 euroa, kun vastaavasti Mini Longin hinnaksi muodostuu 15 euroa. Näin ollen Mini Long BESTin tappioriski on pienempi kuin vastaavan Mini Longin samalla stop loss -tasolla. Hintojen laskeminen Mini Long: (indeksin arvo ajantasainen rahoitusosuus) = ( ) = 15 Mini Long BEST: (indeksin arvo ajantasainen rahoitusosuus) + preemio = ( ) + 2 = 7

14 14 I Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero Skenaario 1: Mini Long Indeksipistettä Stop loss Rahoitusosuus Indeksi Skenaario 1: Mini Long Indeksipistettä Skenaario 2: Mini Long Indeksipistettä Stop loss = Rahoitusosuus Indeksi Skenaario 2: Mini Long Indeksipistettä Stop loss Indeksi Indeksi Rahoitusosuus Stop loss = Rahoitusosuus Skenaario 1: Indeksi A:n arvo laskee 109 pisteeseen Mini Long: Mini Long erääntyy ja kaupankäynti sillä pysäytetään, kun 110 euron stop loss -taso saavutetaan. Sijoittaja saa näin ollen jäännösarvon, joka on keskiarvo hinnasta, jolla liikkeeseenlaskija onnistuu myymään kohde-etuuden. Tässä esimerkissä se on noin 110 euroa. Hinnankehityksestä johtuva tappio on 5 euroa. Mini Long BEST: Myös Mini Long BESTin stop loss -taso on 110, joten Mini Long BEST erääntyy tällä tasolla. Tappio on tällöin 7 euroa. Mini Long BESTin tapauksessa tappio on 2 euroa suurempi kuin Mini Longin kohdalla, koska Mini Futuuri BESTiin kuuluu taattu stop loss -taso. Taattu stop loss -taso kuvataan lähemmin skenaariossa 2. Skenaario 2: Indeksin arvo laskee alle 100 pisteen heti pörssin avautuessa Mini Long: Mini Long erääntyy ennenaikaisesti jo 110 eurossa. Markkinatilanteen takia liikkeeseenlaskija ei pysty purkamaan suojaustaan yli 100 eurolla. Tällöin sijoittajalle ei makseta jäännösarvoa ja maksimaalinen tappio on 15 euroa. Mini Long BEST: Mini Long BEST erääntyy, kun stop loss -taso 100 euroa saavutetaan. Tässä tulee esiin BEST-konseptin etu: Mini Long BESTin stop loss -taso on taattu, kun taas Mini Longin jäännösarvo riippuu siitä, mihin hintaan liikkeeseenlaskija pystyy purkamaan suojauksensa. Mini Long BESTin omistaja tietää jo ostohetkellä, mikä tappio on rajun kurssilaskun sattuessa. Mini Futuuri BEST erääntyy AINA ilman jäännösarvoa. Huomaa: Mini Futuuri BESTin vipuvaikutus voi olla suurempi kuin vastaavan Mini Futuurin, mikä lisää sijoittajan hintariskiä.

15 Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero I 15 Yhteenveto Mini Futuuri BEST on monessa suhteessa joustavampi sijoitusväline kuin Mini Futuuri: Gap-riskin takia Mini Futuuri BESTin hinnassa on Mini Futuuriin nähden preemio. Tämä preemio on Mini Futuuri BESTin taatun stop loss -tason kustannus. Mini Futuuriin sijoittava ei voi olla varma, mikä on jäännösarvo, kun kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason. Mini Futuuri BEST on läpinäkyvämpi. Jos kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason, sijoittaja tietää aina maksimaalisen kustannuksen. Se vastaa preemiota, jonka hän on maksanut ostaessaan tuotteen. Sijoittaja voi toimia markkinoilla myymällä tuotteen ennen kuin kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason. Mini Futuuriin sijoittava voi kärsiä suuremman tappion, joka vastaa stop loss -tason ja rahoitusosuuden erotusta. Sijoittaja, joka uskoo markkinoiden nousuun (Long) tai laskuun (Short) ja siihen, että kohde-etuuden arvo ei saavuta rahoitusosuuden tasoa, voi ostaa Mini Futuuri BESTin, ja saada suuremman vivun kuin Mini Futuurin tapauksessa. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä.

16 16 I Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Miten osingonjako vaikuttaa Mini Futuurin hinnoitteluun? Yleisesti ottaen Commerzbank hinnoittelee osingon mukaan kaikkiin Mini Futuuri- ja Mini Futuuri BEST -tuotteisiin. päivä Mini Futuuri BEST:lla), jotta voidaan varmistua, että rahoitusosuus ei ohita sitä ja että rahoitusosuuteen jäisi etäisyyttä jäljelle. Ajankohtaiset korkoprosentit Mini Futuuri BEST:lle löydät kotisivuiltamme. Kun Mini Futuurin tai Mini Futuuri BESTin kohde-etuus on eurooppalainen osake, rahoitusosuutta ja stop loss -tasoa tarkistetaan samassa suhteessa osinkoon nähden. Mitä tarkoittaa sana BEST Mini Futuurissa? Mini Futuuri BESTin rahoitusosuus ja stop loss -taso ovat yhtä suuret. Sijoittajan näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisuutta suurempaan vipuvaikutukseen. Commerzbankin Mini Futuuri BEST-tuotteiden kohde-etuuksia ovat osakkeet, osakeindeksit, jalometallit ja Brent-öljy. Miksi Mini Futuurin rahoitusosuus muuttuu? Mini Futuurin toteutushinta on sama kuin sen rahoitusosuus. Sijoittajana altistut kohdeetuuden hinnankehitykselle vaikka et ole sijoittanut kaiken kattavaa sijoituspääomaa. Tästä muodostuu vipuvaikutus Mini Futuurille tai Mini Futuuri BEST:lle. Liikkeellelaskijan rahoituskustannus veloitetaan sijoittajalta säätämällä rahoitusosuutta. Mini Long:lle tämä tarkoittaa, että rahoitusosuus nousee joka päivä. Mini Short toimii kuitenkin hieman eri tavalla. Mini Short:ssa kohdeetuutta lainataan ja myydään. Arvopaperin lainaamisesta (lyhyeksi myymisestä) muodostuu kuluja, jotka tavallisesti korvataan niillä korkotuloilla jotka saadaan arvopaperin pitämisestä ja samalla sijoittamisesta. Stop loss -tasoa mukautetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (joka Milloin Mini Futuuri voi knockata? Mini Futuurit voivat knockata eli erääntyä ennenaikaisesti, kun niiden kohde-etuudella käydään kauppaa. Kaikkien suomalaisten osakkeiden kaupankäyntiajat ovat NASDAQ OMX -pörssissä klo 10:00 18:25, kun taas DAX30-indeksillä voi käydä kauppaa Xetrassa, joka on avoinna klo 10:00 18:35 4. Mini Futuurit voivat myös erääntyä ennenaikaisesti NDX-pörssin kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos kohde-etuutena on ulkomaisia osakkeita, valuuttoja, Brent-öljyä tai jalometalleja. Kuinka voin seurata Mini Futuurini hinnankehitystä ja laskea ajantasaisen hinnan? Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin hinta on helppo laskea. Mini Longin hinta on kohde-etuuden hinnan ja Mini Futuurin rahoitusosuuden välinen erotus korjattuna kertoimella. Mini Shortin hinta saadaan vähentämällä kohde-etuuden hinta rahoitusosuudesta korjattuna kertoimella. Jos Mini Futuurin kohde-etuus on noteerattu muussa valuutassa kuin eurossa, laskelmassa on otettava huomioon myös valuuttakurssi. Mini Futuuri BESTin hintaan sisältyy preemio verrattuna Mini Futuuriin (sama rahoitusosuus). Preemio johtuu liikkeeseenlaskijan ottamasta lisäriskistä. 4 Suomen aikaa.

17 Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista I 17 Miksi Mini Futuurin rahoitusosuuden ja stop loss -tason välinen erotus ei vastaa jäännösarvoa? Kun Mini Futuurin stop loss -taso saavutetaan, liikkeeseenlaskija purkaa oman kohde-etuutta koskevan suojauksensa. Jäännösarvo riippuu siitä, mikä on rahoitusosuuden ja kohdeetuuden hinnan välinen erotus suojauksen purkuhetkellä. Tällöin jäännösarvo ei välttämättä vastaa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välistä erotusta. Äärimmäisissä kurssiliikkeissä, kuten esimerkiksi pörssin avaamishetkellä tai tulosjulkistusten aikaan, on mahdollista, että jäännösarvoa ei ole lainkaan. Tämä tosin tapahtuu vasta, kun Mini Futuurin kohde-etuuden hinta saavuttaa Mini Futuurin rahoitusosuuden. Mini Futuuri BESTin jäännösarvo on AINA nolla, koska rahoitusosuuden ja stop loss -tason erotus on nolla. Minkä takia Mini Futuurin spreadi (osto- ja myyntihinnan välinen erotus) vaihtelee? Johtavana liikkeellelaskijana Commerzbank haluaa tarjota sijoittajille mahdollisimman pienen ja houkuttelevan spreadin. Spreadin suuruus voi vaihdella ja mitään takuuta spreadin suuruudelle ei ole. Yleisesti ottaen markkinatilanne ja kohde-etuuden likviditeetti määrittelevät spreadin suuruuden. Kenelle Mini Futuuri sopii? Mini Futuureja ja Mini Futuuri BESTiä voidaan käyttää erilaisten markkinanäkemysten hyödyntämiseen ja erilaisten sijoitusstrategioiden toteuttamiseen. Vipuvaikutuksella voidaan hyödyntää lyhytja pitkäaikaisia kurssimuutoksia ilman aika-arvon menetystä. Voit hyötyä nousevista ja laskevista markkinoista ilman monimutkaisia optiolaskelmia. Kuinka erotan ostohetkellä Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin? Kaikilla Mini Futuureilla on pörssikoodi, joka näkyy myös arvopaperivälittäjälläsi. Mini Futuuri BESTin pörssikoodi alkaa aina B-kirjaimella. Esimerkiksi B LONGDAX A CBK on Mini Futuuri BEST, jonka kohdeetuus on DAX30-indeksi ja liikkeeseenlaskija Commerzbank. Mini Futuurien ajantasaiset rahoitusosuudet ja stop loss -tasot löydät verkkosivustoltamme: Kuinka voin käydä kauppaa Mini Futuureilla? Commerzbankin Mini Futuurit ja Mini Futuuri BESTit ovat Nordic Derivatives Exchange -pörssissä (NDX) noteerattuja arvopapereita. Mini Futuurit on rekisteröity Euroclear Finland Oy:öön. Kaupankäynti Mini Futuuri BESTillä on yhtä helppoa kuin osakkeilla, tavallisilla warranteilla tai turbowarranteilla koko juoksuajan edellyttäen, että Mini Futuuri ei eräänny ennenaikaisesti. Kaupankäyntiä varten tarvitset vain arvopaperivälittäjäsi tarjoaman arvo-osuustilin. Kaupankäynti Mini Futuureilla tapahtuu Internetissä joko pankkisi tai arvopaperivälittäjäsi kautta. Arvopaperivälittäjäsi tai pankkisi tavallisen välityspalkkion lisäksi muita kaupankäyntipalkkioita ei ole. Commerzbank AG ei peri välityspalkkiota. Commerzbank toimii markkinatakaajana ( market maker ) ja takaa likviditeetin kaikille Commerzbankin Mini Futuureille ja Mini Futuuri BESTeille koko kaupankäyntipäivänä. Voit siis ostaa ja myydä Mini Futuureita ja

18 18 I Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Mini Futuuri BESTejä yhtä helposti kuin tavallisia warrantteja ja osakkeita. Tiesithän, että verkkosivustollamme on paljon hyödyllistä tietoa Mini Futuureista ja Mini Futuuri BESTeistä avainlukuja, tuotteiden reaaliaikaisia hintoja ja paljon muuta.

19 Vastuuvapauslauseke I 19 Vastuuvapauslauseke Tässä esitteessä kuvataan joitakin mutta ei kaikkia Mini Futuureihin liittyviä riskejä ja muita tärkeitä näkökohtia. Sijoittajan tulisi käydä kauppaa Mini Futuureilla ainoastaan, mikäli hän ymmärtää niiden toimintaperiaatteen ja ottamansa riskin suuruuden. Kaupankäynti Mini Futuureilla ei välttämättä sovellu kaikille, jotka saavat nämä tiedot käsiinsä. Ennen sijoituspäätösten tekemistä sijoittajan tulisi tutustua esitteeseen, joka on saatavilla Commerzbankin verkkosivustolta osoitteesta ja joka muodostaa perustan Mini Futuurien noteeraukselle, tai pyytää pankkiaan tai välittäjäänsä selittämään esitteen sisältö. Joihinkin Mini Futuureihin liittyy vipuvaikutus, mikä tarkoittaa, että suhteellisen pieni muutos kohde-etuutena olevassa osakkeessa tai indeksifutuurissa saattaa aiheuttaa suuren muutoksen Mini Futuurin hinnassa. Tämä voi koitua sijoittajan eduksi tai vahingoksi. Sijoittajia muistutetaan siitä, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy taloudellinen riski. Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa sijoitusta saattaa olla vaikeaa myydä. Mini Futuurien osto- ja myyntihintoja ei aina välttämättä voida taata, ja vaikka voitaisiin, sijoittajan saattaa olla joskus vaikeaa saada Mini Futuureista markkinahintaa. Commerzbank AG saattaa olla ainoa toimija, joka antaa hintoja joillekin tai kaikille Mini Futuureille. Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti sijoituksen arvoon. Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti Mini Futuurien ja ulkomailla noteerattujen yritysten kurssiin. Mini Futuureihin voi liittyä joissakin maissa erityyppisiä asiakkaita koskevia kaupankäyntirajoituksia. Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Mini Futuurien arvo voi sekä nousta että laskea, eikä sijoittaja saa välttämättä sijoittamaansa pääomaa takaisin. Mini Futuurien vipuvaikutus tarkoittaa, että sijoitetun pääoman arvo vaihtelee kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen arvoa enemmän. Kaikki tiedot ovat peräisin Commerzbank AG:n luotettavina pitämistä lähteistä, mutta Commerzbank AG ei anna mitään vakuutusta tai takuuta näiden tietojen oikeellisuudesta. Kaikki tiedot saattavat muuttua ilman, että muutoksesta ilmoitetaan erikseen. Nämä tiedot on koottu vain tiedotustarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu eikä niitä näin ollen saa tulkita tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä Mini Futuureja tai Mini Futuuri BESTejä. Commerzbankkonserni ja konsernin henkilöstö voivat niin ikään omistaa tai hankkia omistukseensa kyseisiä arvopapereita tai johdannaisia taikka käydä kauppaa niillä sekä myydä niitä sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Commerzbank-konserni voi laskea liikkeeseen Mini Futuureja tai Mini Futuuri BESTejä, jotka kohdistuvat yrityksiin, joiden kanssa sillä on pankki- tai muu liikesuhde. Commerzbank-konserni ei vastaa mistään kuluista, tappioista tai vahingoista, jotka syntyvät näiden tietojen käytön seurauksena tai liittyvät jollakin tavalla niiden käyttöön. Commerzbank AG antaa ainoastaan tietoja tuotteistaan, ei sijoitusneuvontaa. Mikäli tarvitset lisätietoja Mini Futuureista tai Mini Futuuri BESTeistä tai käyt niillä kauppaa, ota yhteyttä omaan sijoitusneuvojaasi. Tämän informaation julkaisija on Commerzbank AG. 2013

20 Commerzbank AG Corporates & Markets Equity Markets & Commodities Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Warranttilinja: (maksuton) Sähköposti: Kotisivut: www10.warrants.commerzbank.com

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST

Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Sisältö 04 Mini Futuurit Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki 10 Mini Futuuri BEST Mini Futuuri

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together

Turbo Warrantit. Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi. Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Achieving more together Turbo Warrantit Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Vivulla Vauhtia Sijoituksillesi Kuten hyvin tiedetään, osakemarkkinat eivät aina

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Bull- ja Bear-sertifikaatit

Bull- ja Bear-sertifikaatit Bull- ja Bear-sertifikaatit Jokaiselle sijoittajalle sopiva vipuvaikutus Tuotetietoja Achieving more together Vivuta markkinanäkemyksesi 3 Vivuta markkinanäkemyksesi Aurinkovoiteen suojakerroin valitaan

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen

Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit - Vipua sijoitukseen Minifutuurit ovat arvopaperisoituja sijoitusinstrumentteja, jossa sijoittaja pääsee käyttämään osakkeen liikkeen täysimääräisesti hyödykseen ilman, että sijoittaa koko

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear

Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Sijoitus isolla vivulla Bull & Bear Siiri Vehmer 31.8.2016 Runko Käyttötarkoituksista Miksi BULL & BEAR? Muutama esimerkki tuotteen toiminnasta Case Brexit: Ottivatko sijoittajat näkemystä sertifikaattien

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit

r1 2 (1 0,02) 1 0,027556 (1 0, 0125) A250A0100 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset 21.4.2015 Futuuri, termiinit ja swapit A50A000 Finanssi-investoinnit 6. harjoitukset.4.05 Futuuri, termiinit ja swapit Tehtävä 6. Mikä on kahden vuoden bonditermiinin käypä markkinahinta, kun kohdeetuutena on viitelaina, jonka nimellisarvo

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI 26.5.2016 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus: Osakkeet,

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Nokia Discount-sertifikaatti. DC NOK7C 5.30CG Sijoita Nokiaan alennuksella

Nokia Discount-sertifikaatti. DC NOK7C 5.30CG Sijoita Nokiaan alennuksella Nokia Discount-sertifikaatti 1 Nokia Discount-sertifikaatti DC NOK7C 5.30CG Sijoita Nokiaan alennuksella 2 CitiFirst Nokia Oyj Nokia Oyj:n kurssikehitys 20.6.2011 17.6.2016. Lähde: Reuters 8 6 Euroa 4

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Commerzbank Akatemia. Warranttikaupan perusteet. Johannes Ankelo Equity derivatives - Public Distribution Commerzbank Akatemia

Commerzbank Akatemia. Warranttikaupan perusteet. Johannes Ankelo Equity derivatives - Public Distribution Commerzbank Akatemia Commerzbank Akatemia Warranttikaupan perusteet Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

ETF-sijoittamisen perusteet

ETF-sijoittamisen perusteet ETF-sijoittamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! ETF-webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle ETF-sijoittamisen ja säästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit mitä ETF:t ovat ja kuinka niillä

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR)

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) MARKKINOINTIMATERIAALI Maaliskuu 2017 Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupankäyntikustannuksilla Merkintäaika: Jatkuva Kohde-etuus:

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Tunnuslukujen perusteet

Tunnuslukujen perusteet Tunnuslukujen perusteet Tervetuloa webinaariin! Webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle miten tunnuslukuja käytetään ja lasketaan. Tämän esityksen aikana opit käyttämään seuraavia tunnuslukuja: P/E, PEG,

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Erä A: 4.000.000 Long Turboa Erä B: 4.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on SAMPO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on SAMPO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on SAMPO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä:

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 29.4.2016 1 Suhdannevaihteluilla tarkoitetaan arvo- ja kasvuosakkeiden paremmuuden vaihtelua sijoittajien näkökulmasta. V Taloudellista pääomaa s. 88. 2 Inflaation vastakohta on devalvaatio. V Taloudellista pääomaa

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta?

Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Onko sijoittajalla oikeutta hyötyä ruuan hinnan noususta? Finsifin seminaari 20.9.2011 Hanna Hiidenpalo 19.9.2011 1 Miksi elintarvikkeet ja ruuan tuotanto kiinnostavat myös sijoittajia? 35 % maailman työväestöstä

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

, tuottoprosentti r = X 1 X 0

, tuottoprosentti r = X 1 X 0 Ostat osakkeen hintaan ja myyt sen vuoden myöhemmin hintaan X 1. Kokonaistuotto on tällöin R = X 1, tuottoprosentti r = X 1 ja pätee R = 1 + r. Lyhyeksimyymisellä tarkoitetaan, että voit myydä osakkeen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS

Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS VALTIOKONTTORI Valtiokonttorin TALOUSARVIO- EHDOTUS 2004 Valtionvelka VALTIOKONTTORI SISÄLLYSLUETTELO 36 Valtionvelan korot 3 36.01 Euromääräisen velan korko 6 36.03 Valuuttamääräisen velan korko 7 36.09

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Pa Paav a o v P auklin Pauklin Tavex OY Ke K hitysjoh hity t sjoh a t ja

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Pa Paav a o v P auklin Pauklin Tavex OY Ke K hitysjoh hity t sjoh a t ja Kultaan sijoittamisen perustotuudet t t Paavo Pauklin Tavex OY Kehitysjohtaja Agenda Kullan ominaisuudet Kullan tuotto ja hinnan rakenne Sijoitus tuotteet: kolikot ja laatat Miksi sijoittaa kultaan? Käytä

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Warrantit, jotka perustuvat osakkeisiin tai arvopapereihin, jotka edustavat osakkeita, osakeindeksejä,

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NASDAQ 100 -indeksi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NASDAQ 100 -indeksi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on NASDAQ 100 -indeksi Erä A: 2.000.000 Short Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Tervetuloa webinaariin! Rahastosäästämisen ABC webinaarin on tarkoitus opettaa sinulle rahastosäästämisen perusteet. Tämän esityksen aikana opit opit kuinka rahastot rakennettu ja

Lisätiedot

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT

KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA. Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT KYSYNTÄ, TARJONTA JA HINTA Tarkastelussa käsitellään markkinoiden toimintaa tekijä kerrallaan MARKKINAT Paikka, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, voivat hankkia tietoa vaihdettavasta tuotteesta sekä tehdä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 3 / 2015

OmaTuottoTalletus 3 / 2015 OmaTuottoTalletus 3 / 2015 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Tekninen analyysi* Vastustasot osoittavat voimansa? 18. lokakuuta 2011

Tekninen analyysi* Vastustasot osoittavat voimansa? 18. lokakuuta 2011 18. lokakuuta 2011 Tekninen analyysi* Vastustasot osoittavat voimansa? Lyhyen rallin jälkeen sekä S&P 500 että Eurostoxx 50 näyttävät pysähtyneen suhteellisen vahvoiksi osoittautuneisiin vastustasoihin.

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot