Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST. Tuotetietoa"

Transkriptio

1 Mini Futuuri & Mini Futuuri BEST Tuotetietoa

2

3 Sisältö I 3 Sisältö Mini Futuuri 04 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Päivittäinen rahoituskustannus Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Esimerkki Mini Futuuri BEST 10 Mini Futuuri BESTin edut Mini Futuuri BESTin hinnoittelu Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin eroavaisuudet 13 Usein kysyttyä 16

4 4 I Mini Futuurit Mini Futuurit Johdanto Mini Futuurit ovat jalostettu versio klassisesta Turbo Warrantista. Erona on, että Mini Futuureilla ei ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää. Turbo Warrantin tapaan Mini Futuurit tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä sekä kohde-etuuden hinnannoususta että hinnanlaskusta vipuvaikutusta käyttämällä. Erona tavalliseen warranttiin on se, että kohde-etuuden implisiittinen volatiliteetti 1 ei vaikuta Mini Futuurien arvonmääritykseen. Markkinoiden korkea volatiliteetti ei myöskään näy korkeampana aika-arvona Mini Futuurien hinnassa, kun taas tavallisten warranttien ja optioiden hinnassa se tyypillisesti näkyy. Mini Futuureja on kahdenlaisia: Mini Long ja Mini Short. Mini Longilla voit hyötyä nousevista markkinoista, ja vastaavasti Mini Shortilla voit saada tuottoa markkinoiden laskiessa. 1 Implisiittinen volatiliteetti tarkoittaa optiomarkkinoiden näkemystä kohde-etuuden tulevasta volatiliteetista. Sitä käytetään muun muassa tavallisten warranttien hinnoittelussa.

5 Mini Futuurit I 5 Mistä vipuvaikutus muodostuu? Mini Futuurit tarjoavat mahdollisuuden seurata kohde-etuuden liikkeitä täysimääräisesti rajoitetulla pääomalla. Yli jäävän osuuden Mini Futuurin rahoitusosuuden rahoittaa liikkeeseenlaskija. Mini Longissa sijoittaja maksaa lainan rahoituskustannukset epäsuorasti siten, että rahoituskustannus (korko) liitetään päivittäin Mini Futuurin rahoitusosuuteen. Osakkeisiin liittyvä mahdollinen osingonjako huomioidaan samoin Mini Futuureissa sopeuttamalla rahoitustasoa osingonmaksua vastaavalla määrällä. Oikealla oleva esimerkki kuvaa Mini Longia, jonka rahoitusosuus on 8 euroa ja kohde-etuutena olevaa osaketta, jonka hinta on 10 euroa. Sijoittajan osuudeksi Mini Longissa tulee 2 euroa. Tämä summa on Mini Futuurin hinta. Jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta nousee 11 euroon, Mini Futuurin arvo nousee 2 eurosta 3 euroon. Jos osakkeen hinta nousee 10 prosenttia, Mini Futuurin arvo nousee 50 prosenttia. Näin ollen Mini Futuurin vipuvaikutus on viisinkertainen. Se, mikä rahoitusosuus suhteessa kohde-etuuden hintaan valitaan, vaikuttaa paitsi Mini Futuurin rahoituskustannuksiin myös vipuvaikutukseen. Mitä korkeampi Mini Futuurin rahoitusosuus on suhteutettuna kohde-etuuden hintaan, sitä korkeampi on myös vipuvaikutus ja siten myös Mini Futuurin suhteellinen tuotto tai tappio. Suuri vipuvaikutus tarkoittaa korkeaa tuottopotentiaalia, mutta samalla tappioriski kasvaa vastaavasti. Esimerkki Mini Long Mini Long Osake Osakekurssi Oma pääoma Rahoitusosuus Stop loss -tason kuukausittainen tarkistus Indeksipistettä Päivittäinen rahoituskustannus Vipuvaikutus maksetaan rahoituskustannuksen avulla. Normaalisti rahoituskustannus nostaa Mini Longin rahoitusosuutta päivittäin. Viitekorko päivitetään kuukausittain, mikä tarkoittaa, että rahoituskustannusta (korkoa) tarkistetaan joka kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Rahoituskustannus määräytyy rahoitusosuuden ja vallitsevien markkinakorkojen mukaan. Huomaa: Jos kohde-etuuden hinta ei muutu ajan myötä lainkaan, riski siitä, että Mini Futuuri saavuttaa stop loss -tason, kasvaa. Tämä johtuu siitä, että rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) ja stop loss -taso (tarkistetaan kuukausittain) lähenevät jatkuvasti kohdeetuuden hintaa , , , ,00 Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) Katkoviiva: Stop loss tason tarkistus DAX Mini Futuurin rahoitusosuus nousee päivittäin päivittäistä rahoituskustannusta vastaavalla määrällä. Yllä olevassa kuvassa Mini Longin kohde-etuutena on DAX30-indeksi. Tammikuun 2. päivä 2008 rahoitusosuus on indeksipistettä ja stop loss -taso indeksipistettä. Rahoituskustannuksen päivittäinen tarkistus nostaa Mini Longin rahoitusosuuden arvon kuukauden kuluttua 5 020,58 indeksipisteeseen. Stop loss -tasoa tarkistetaan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, jotta rahoitusosuuden ja stop loss -tason välillä säilyy ero. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

6 6 I Mini Futuurit Mini Longin rahoitusosuus ja stop loss -taso Indeksipistettä Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) DAX Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Erääntyminen Stop loss -taso ja jäännösarvon laskeminen Rahoitusosuuden lisäksi Mini Longilla on stop loss -taso, joka on hieman rahoitusosuutta korkeampi ja takaa sen, että Mini Futuurin arvo ei koskaan ole negatiivinen. Jos stop loss -taso saavutetaan Mini Futuurin juoksuaikana, arvopaperi erääntyy välittömästi, jolloin sille maksetaan tavallisesti jäännösarvo. Mini Longin jäännösarvo muodostuu parhaassa tapauksessa stop loss -tason ja rahoitusosuuden välisestä erotuksesta. Vastaavasti Mini Shortin jäännösarvo on parhaassa tapauksessa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välinen erotus. Jäännösarvon suuruus riippuu pitkälti vallitsevasta markkinatilanteesta, sillä Commerzbankin on purettava kohdeetuutta koskeva suojauksensa kohde-etuuden likvidititeetin sallimissa rajoissa 2. Mini Shortin stop loss -taso ja rahoitusosuus Indeksipistettä DAX Rahoitusosuus (tarkistetaan päivittäin) Stop loss (tarkistetaan kuukausittain) Erääntyminen Suurista kurssiheilahteluista markkinoilla voi seurata, että jäännösarvo putoaa nollaan, jos kohde-etuuden hinta tavoittaa stop loss -tason lisäksi rahoitusosuuden tason. Tällöin sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Mini Futuurilla, jonka rahoitusosuus ja stop loss -taso ovat lähellä kohde-etuuden hintaa, on korkeampi vipuvaikutus. Näin ollen myös stop loss -tapahtuman riski on suurempi. Sijoittajan tulee aina olla tietoinen tästä riskistä. Mitä suurempi on rahoitusosuuden (sekä stop loss -tason) ja kohde-etuuden hinnan välinen erotus, sitä pienempi on stop loss -tapahtuman riski. Kääntöpuolena on vipuvaikutuksen heikkeneminen. Commerzbankin Mini Futuurien vipuvaikutukset sekä ajantasaiset rahoitusosuudet ja stop loss -tasot ovat saatavilla verkko-osoitteesta 2 Ostaessasi Mini Futuurin Commerzbank ostaa kohde-etuutta puolestasi eli suojaa itsensä kurssikehitykseltä. Kun Mini Futuuri erääntyy, Commerzbankin on myytävä kohde-etuutta saman verran.

7 Mini Futuurit I 7 Esimerkki Sijoittaja A uskoo DAX30-indeksin nousevan, kun taas sijoittaja uskoo, että indeksin arvo laskee. Molemmilla on sijoitettavaa pääomaa euroa. Kumpikin sijoittaja etsii tietoa erilaisista vipusijoitustuotteista, koska he haluavat ansaita rahaa markkinanäkemyksellään ja kasvattaa pääomaansa mahdollisimman paljon. Sijoittajat rajaavat optiot, tavalliset warrantit ja futuurit vaihtoehtojen joukosta. Optiot ja tavalliset warrantit ovat liian monimutkaisia ja edellyttävät sekä laajaa tietotaitoa että kokemusta johdannaiskaupasta. Optioihin sijoittaminen edellyttää myös monimutkaisia optiolaskelmia. Futuureilla taas tappiota ei ole rajattu millään tavalla, jolloin sijoittajat voisivat menettää enemmän kuin sijoittamansa euroa. Mini Futuuri on sopivin instrumentti kummankin sijoittajan tarkoituksiin. Mini Futuuri tarjoaa vipuvaikutuksen sijoitetulle pääomalle, ja sen arvonmääritys on myös erittäin selkeä. Kohdeetuudella, DAX30-indeksillä, käydään kauppaa ostohetkellä pisteellä. Sijoittaja A päättää sijoittaa Mini Longiin, jonka rahoitusosuus on pistettä. Sijoittaja B puolestaan päättää sijoittaa Mini Shortiin, jonka rahoitusosuus on pistettä. Mini Longin hinta = (kohde-etuuden hinta rahoitusosuus) / kerroin 3 = (6 600 pistettä pistettä) / 200 = 8,00 euroa Kesäkuussa 2012 DAX-indeksin arvo oli pistettä. Valitun Mini Futuurin kerroin on 200:1. Sijoittaja A:n Mini Long maksaa näin ollen 8,00 euroa. 3 Kerroin määrää, kuinka moneen kohde-etuuteen saat vipuvaikutuksen. Jos kerroin on esimerkiksi 200, saat vipuvaikutuksen 0,005:een (1/200) kohde-etuuteen. Mini Shortin hinta = (rahoitusosuus kohde-etuuden hinta) / kerroin = (9 000 pistettä pistettä) / 200 = 12,00 euroa Sijoittaja A:n valitseman Mini Longin päivittäiseksi rahoituskustannukseksi muodostuu 0,6849 indeksipistettä 5 prosentin vuosikorolla (5000 x 0,05 / 365). Mini Longin rahoitusosuutta nostetaan päivittäin rahoituskustannuksen verran, ja kuukauden kuluttua rahoitusosuuden arvo on 5020,55 pistettä ( ,6849 x 30). Stop loss -tasoa tarkistetaan kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, jotta sen ja päivittäin tarkistetun rahoitusosuuden välillä säilyy ero. Sijoittaja B:n Mini Short maksaa 12,00 euroa. Rahoitusosuus on pistettä. Sijoittaja B:n Mini Shortin rahoitusosuus on kauempana DAX-indeksin hinnasta kuin sijoittaja A:n Mini Longin. Tämän takia B:llä on suurempi turvaväli (turvapuskuri). Yllä laskettu hinta on Mini Futuurin teoreettinen arvo. Commerzbank määrittelee tuotteelle vielä osto- ja myyntihinnan, joilla Commerzbank ostaa ja myy tuotetta. Sijoittaja B:n hankkiman Mini Shortin päivittäiseksi rahoituskustannukseksi muodostuu saman laskukaavan perusteella 1,2329 indeksipistettä (9000 x 0,05 / 365). Kuukauden kuluttua rahoitustaso olisi laskenut 8963,01 indeksipisteeseen (9000 1,2329 x 30). Seuraavan kuukauden alussa stop loss -tasoa tarkistetaan, jotta sen ja rahoitusosuuden välillä säilyy ero.

8 8 I Mini Futuuri vipuvaikutus kohde-etuuden hinta / kerroin = Mini Futuurin hinta Mini Longin vipu = (6600/ 200) / 8 = 4,13 Mini Shortin vipu = (6600/ 200) / 12 =2,75 Vipuvaikutus Vipuvaikutus kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä Mini Futuurin arvo muuttuu, kun kohde-etuuden hinta muuttuu 1 prosenttiyksikön. Vasemmalla näet, miten vipuvaikutus lasketaan. Mini Long Jos DAX-indeksi nousee (laskee) 1 prosentin, Mini Longin arvo nousee (laskee) 4,13 prosenttia. Jos DAX-indeksi nousee esimerkiksi 5 prosenttia eli 6930 pisteeseen, Mini Longin arvo nousee 4,13 kertaa enemmän eli 20,65 prosenttia (4,13 x 5 %). Näin ollen Mini Longin arvo nousee 8,00 eurosta 9,65 euroon. Toisaalta jos DAX-indeksi laskee esimerkiks 1 prosenttia eli 6534 pisteeseen, Mini Longin arvo laskee 4,13 kertaa enemmän eli 4,13 prosenttia (4,13 x 1%). Näin ollen Mini Longin arvo laskee 8 eurosta 7,67 euroon. Mini Short Jos DAX-indeksi laskee (nousee) 1 prosentin, Mini Shortin arvo nousee (laskee) 2,75 prosenttia. Jos DAX-indeksi laskee esimerkiksi 5 prosenttia eli 6270 pisteeseen, Mini Shortin arvo nousee 2,75 kertaa enemmän eli 13,75 prosenttia (2,75 x 5 %). Näin ollen Mini Shortin arvo nousee 12,00 eurosta 13,65 euroon. Toisaalta jos DAX-indeksi nousee esimerkiksi 1 prosenttia eli 6666 pisteeseen, Mini Shortin arvo laskee 2,75 kertaa enemmän eli 2,75 prosenttia (2,75 x 1 %). Näin ollen Mini Shortin arvo laskee 12 eurosta 11,67 euroon. Skenaario 1 DAX-indeksi nousee DAX nousee Arvonkehitys (%) 200 % 150 % 100 % 50 % Vuoden 2007 tammi- ja heinäkuun välisenä aikana DAX-indeksi nousi pistettä (+21 %). Näin ollen sijoittaja A:n euron sijoituksen (1 250 Mini Longia) arvo nousi tuona aikana 80 % eli euroon. Sijoittaja B:n euron sijoituksen (833 Mini Shortia) arvo puolestaan laski 68 prosenttia eli euroon. 0 % DAX 30 Mini Long DAX 30 -indeksi DAX 30 Mini Short

9 Mini Futuuri I 9 DAX30-indeksi Mini Long Mini Short Tammikuu ,00 EUR 12,00 EURr Kappalemäärä Sijoitettu pääoma EUR EUR Heinäkuu ,38 EUR* 3,89 EUR** Loppuarvo EUR 3240 EUR Tuotto 21 % 80 % 68 % * MINI Long: rahoitusosuus 5 123,28 pistettä ** MINI Short: rahoitusosuus 8 778,08 pistettä Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. Skenaario 2 DAX-indeksi laskee Heinäkuun 2007 ja maaliskuun 2008 välisenä aikana DAX-indeksi laski pistettä (-22,5 %). Tämä tilanne on puolestaan ihanteellinen sijoittaja B:n kannalta. Sijoittaja A:n Mini Longin arvo laski 69 prosenttia eli eurosta euroon. Sijoittaja B sen sijaan on tehnyt voittoa laskevilla markkinoilla: Mini Shortin arvo melkein kolminkertaistui ja nousi eurosta euroon. DAX30-indeksi Mini Long Mini Short Heinäkuu ,38 EUR 3,89 EUR Kappalemäärä Sijoitettu pääoma EUR EUR Maaliskuu ,56 EUR* 11,41 EUR** Loppuarvo 3169 EUR EUR Tuotto 23 % 68 % 193 % * MINI Long: rahoitusosuus 5 287,67 pistettä ** MINI Short: rahoitusosuus 8 482,19 pistettä Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. Nouseva DAX Arvon kehitys (%) 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % DAX 30 Mini Long Johtopäätöksiä DAX 30- indeksi DAX 30 Mini Short Edellä olevat esimerkit havainnollistavat, miten Mini Futuurilla voi saada suhteellisen suurta tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Mini Futuurit vahvistavat vipuvaikutuksellaan kohde-etuuden arvonmuutosta. Esimerkit osoittavat myös, että vipuvaikutus voi olla sijoittajan kannalta epäsuotuisa ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa suuren tappion. Mini Futuureihin sijoitettaessa on pidettävä mielessä, että vaikka sijoittaja voi saada sijoitukselleen teoriassa rajoittamattoman tuoton, hän voi myös menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

10 10 I Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BEST Barrier Equals STrike Uskot sitten vahvaan DAX30-indeksiin, öljyn hinnan laskuun tai kullan hinnan nousuun, Mini Futuuri BESTillä saat sijoitukseesi yhden vaihteen lisää päättymättömällä juoksuajalla ja kaikissa markkinaolosuhteissa. Mini Futuuri BEST on ainutlaatuinen: siinä missä Mini Futuurin stop loss -taso on hyvin lähellä rahoitusosuuden tasoa, Mini Futuuri BESTissä nämä tasot ovat yhtä suuret. Tästä tulee nimitys BEST: Barrier Equals Strike.

11 Mini Futuuri BEST I 11 Mitä etuja BESTillä on? Mini Futuuri BESTillä on muihin tuotteisiin nähden eräs yksinkertainen etu: BEST tarjoaa sijoittajalle joustavuutta ja korkeamman vipuvaikutuksen. Jos stop loss -taso on rahoitusosuuden yläpuolella (Mini Long) tai alapuolella (Mini Short), sijoittaja ei voi hyödyntää vipuvaikutusta täysin. Jos Mini Futuurin tapauksessa kohde-etuuden hinta saavuttaa stop loss -tason, tuote erääntyy, vaikka kohde-etuuden hinta ei yltäisi rahoitusosuuden tasolle. Toisin kuin Mini Futuuri, Mini Futuuri BEST muuttuu arvottomaksi vasta, kun kohde-etuuden hinta yltää rahoitusosuuden tasolle. Myös Mini Futuuri BESTin tapauksessa sijoittaja maksaa vipuvaikutuksen rahoituskustannuksen siten, että rahoitusosuus ja stop loss -taso muuttuvat sinä aikana, kun sijoittaja omistaa Mini Futuuri BESTin. Mini Long BEST kohde-etuutena USD 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Euro/USD-valuuttakurssi Rahoitusosuus = Stop loss Yllä oleva graafi näyttää hintakehityksen EUR/USD. Mini Futuuri BEST:lla rahoitusosuus on identtinen Stop loss-tason kanssa (Barrier Equals STrike), mikä mahdollistaa tuotteen korkeamman vipuvaikutuksen. Mini Futuuri BESTin hinnoittelu Kun stop loss -taso saavutetaan, Mini Futuuri BEST erääntyy ja kaupankäynti sillä lakkaa. Liikkeeseenlaskija purkaa suojauksensa heti, kun markkinatilanne sen sallii. Liikkeeseenlaskijan hintariski riippuu siitä, onko kyseessä Mini Futuuri vai Mini Futuuri BEST. Tämä riski on ns. gap risk eli riski, että markkinahinnat nousevat tai laskevat rahoitusosuuden tason ohi (ts. markkinahinnassa syntyy väli, gap), jolloin liikkeeseenlaskijan on myytävä positionsa epäedulliseen markkinahintaan. Tämä voi merkitä liikkeeseenlaskijalle suuria tappioita. Tästä syystä Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin hinnat eroavat toisistaan. Mini Futuuri Kun stop loss -taso saavutetaan, liikkeeseenlaskijan on purettava suojauksensa markkinahintaan ja maksettava jäännösarvo eli markkinahinnan ja rahoitusosuuden erotus. Jos markkinahinnat heilahtelevat rajusti, liikkeeseenlaskija ei pysty myymään suojaustaan edes rahoitusosuutta vastaavaan hintaan. Tällöin Mini Futuuri on arvoton ja Mini Futuurin omistaja menettää koko rahoitusosuuden ja stop loss -tason välisen erotuksen. Eroa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välillä voi pitää turvapuskurina, jota liikkeeseenlaskija käyttää suojanaan, kun markkinat heilahtelevat äkillisesti.

12 12 I Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BEST Mini Futuuri BESTin stop loss -taso on yhtä kuin rahoitusosuus. Tämän takia Mini Futuuri BEST erääntyy arvottomana, kun stop loss -taso saavutetaan. Liikkeeseenlaskijan näkökulmasta katsottuna samanlaista turvapuskuria kuin Mini Futuurissa ei ole. Tämä nostaa liikkeeseenlaskijan tappioriskiä, jos markkinahinta lähenee edelleen rahoitusosuutta. Tätä sanotaan liikkeeseenlaskijan gap riskiksi. Se on kurssiriski, joka kompensoidaan liikkeeseenlaskijalle. Tästä syystä Mini Futuuri BESTin hinta sisältää preemion, jota Mini Futuurin hinnassa ei ole. Sen takia Mini Futuuri BESTin hinta on hieman korkeampi kuin Mini Futuurin hinta. Preemio on hinta, jonka sijoittaja maksaa saadakseen lisää joustavuutta ja suuremman vipuvaikutuksen: Mini Futuuri BEST erääntyy myöhemmin kuin Mini Futuuri, ja sillä voidaan käydä kauppaa kauemmin. Sijoittaja menettää preemion kokonaan, kun stop loss -taso saavutetaan. Sijoittaja tietää siis aina, mikä on maksimaalinen tappio suurissa markkinaheilahteluissa. Sijoittajan on tärkeää verrata Mini Futuurin turvapuskuria vastaavan Mini Futuuri BESTin preemioon, jotta hän voi valita itselleen sopivan tuotteen.

13 Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero I 13 Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin ero 2 erilaista skenaariota Mini Futuuri BEST eroaa Mini Futuurista siten, että BESTissä rahoitusosuus on aina yhtä kuin stop loss -taso. Tästä syystä tuotteet käyttäytyvät eri lailla eri markkinatilanteissa ja ne hinnoitellaan hieman eri tavoin. Seuraavassa verrataan Mini Long BESTiä Mini Longiin kahdessa eri markkinatilanteessa. Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä: Mini Longin ja Mini Long BESTin kohde-etuutena on osakeindeksi A, jonka arvo on tällä hetkellä 115 pistettä. Mini Longin rahoitusosuus on 100, kun Mini Long BESTin on vastaavasti 110. Mini Longin stop loss -taso on 110, kun taas Mini Long BESTillä se on yhtä kuin rahoitusosuus eli 110. Mini Long BESTin gap-riskilisä on 2 euroa. Alla on laskelma Mini Longin ja Mini Long BESTin hinnoista. Ainoa ero hintalaskelmissa on 2 euron preemio, joka johtuu gap-riskistä. Oletetaan lisäksi, että molemmissa tapauksissa yksi Mini Long vastaa yhtä kappaletta kohde-etuutta. Mini Long BESTin hinnaksi muodostuu 7 euroa, kun vastaavasti Mini Longin hinnaksi muodostuu 15 euroa. Näin ollen Mini Long BESTin tappioriski on pienempi kuin vastaavan Mini Longin samalla stop loss -tasolla. Hintojen laskeminen Mini Long: (indeksin arvo ajantasainen rahoitusosuus) = ( ) = 15 Mini Long BEST: (indeksin arvo ajantasainen rahoitusosuus) + preemio = ( ) + 2 = 7

14 14 I Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero Skenaario 1: Mini Long Indeksipistettä Stop loss Rahoitusosuus Indeksi Skenaario 1: Mini Long Indeksipistettä Skenaario 2: Mini Long Indeksipistettä Stop loss = Rahoitusosuus Indeksi Skenaario 2: Mini Long Indeksipistettä Stop loss Indeksi Indeksi Rahoitusosuus Stop loss = Rahoitusosuus Skenaario 1: Indeksi A:n arvo laskee 109 pisteeseen Mini Long: Mini Long erääntyy ja kaupankäynti sillä pysäytetään, kun 110 euron stop loss -taso saavutetaan. Sijoittaja saa näin ollen jäännösarvon, joka on keskiarvo hinnasta, jolla liikkeeseenlaskija onnistuu myymään kohde-etuuden. Tässä esimerkissä se on noin 110 euroa. Hinnankehityksestä johtuva tappio on 5 euroa. Mini Long BEST: Myös Mini Long BESTin stop loss -taso on 110, joten Mini Long BEST erääntyy tällä tasolla. Tappio on tällöin 7 euroa. Mini Long BESTin tapauksessa tappio on 2 euroa suurempi kuin Mini Longin kohdalla, koska Mini Futuuri BESTiin kuuluu taattu stop loss -taso. Taattu stop loss -taso kuvataan lähemmin skenaariossa 2. Skenaario 2: Indeksin arvo laskee alle 100 pisteen heti pörssin avautuessa Mini Long: Mini Long erääntyy ennenaikaisesti jo 110 eurossa. Markkinatilanteen takia liikkeeseenlaskija ei pysty purkamaan suojaustaan yli 100 eurolla. Tällöin sijoittajalle ei makseta jäännösarvoa ja maksimaalinen tappio on 15 euroa. Mini Long BEST: Mini Long BEST erääntyy, kun stop loss -taso 100 euroa saavutetaan. Tässä tulee esiin BEST-konseptin etu: Mini Long BESTin stop loss -taso on taattu, kun taas Mini Longin jäännösarvo riippuu siitä, mihin hintaan liikkeeseenlaskija pystyy purkamaan suojauksensa. Mini Long BESTin omistaja tietää jo ostohetkellä, mikä tappio on rajun kurssilaskun sattuessa. Mini Futuuri BEST erääntyy AINA ilman jäännösarvoa. Huomaa: Mini Futuuri BESTin vipuvaikutus voi olla suurempi kuin vastaavan Mini Futuurin, mikä lisää sijoittajan hintariskiä.

15 Mini Futuuri ja Mini Futuuri Best:n ero I 15 Yhteenveto Mini Futuuri BEST on monessa suhteessa joustavampi sijoitusväline kuin Mini Futuuri: Gap-riskin takia Mini Futuuri BESTin hinnassa on Mini Futuuriin nähden preemio. Tämä preemio on Mini Futuuri BESTin taatun stop loss -tason kustannus. Mini Futuuriin sijoittava ei voi olla varma, mikä on jäännösarvo, kun kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason. Mini Futuuri BEST on läpinäkyvämpi. Jos kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason, sijoittaja tietää aina maksimaalisen kustannuksen. Se vastaa preemiota, jonka hän on maksanut ostaessaan tuotteen. Sijoittaja voi toimia markkinoilla myymällä tuotteen ennen kuin kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason. Mini Futuuriin sijoittava voi kärsiä suuremman tappion, joka vastaa stop loss -tason ja rahoitusosuuden erotusta. Sijoittaja, joka uskoo markkinoiden nousuun (Long) tai laskuun (Short) ja siihen, että kohde-etuuden arvo ei saavuta rahoitusosuuden tasoa, voi ostaa Mini Futuuri BESTin, ja saada suuremman vivun kuin Mini Futuurin tapauksessa. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esimerkki jättää huomioimatta, että todellisuudessa osto- ja myyntikurssien välillä on aina ero. Esimerkki ei myöskään huomioi rahoituskustannusta eikä muita sijoitukseen liittyviä kuluja ja palkkioita, jotka on myös otettava huomioon sijoituspäätöstä tehdessä.

16 16 I Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Miten osingonjako vaikuttaa Mini Futuurin hinnoitteluun? Yleisesti ottaen Commerzbank hinnoittelee osingon mukaan kaikkiin Mini Futuuri- ja Mini Futuuri BEST -tuotteisiin. päivä Mini Futuuri BEST:lla), jotta voidaan varmistua, että rahoitusosuus ei ohita sitä ja että rahoitusosuuteen jäisi etäisyyttä jäljelle. Ajankohtaiset korkoprosentit Mini Futuuri BEST:lle löydät kotisivuiltamme. Kun Mini Futuurin tai Mini Futuuri BESTin kohde-etuus on eurooppalainen osake, rahoitusosuutta ja stop loss -tasoa tarkistetaan samassa suhteessa osinkoon nähden. Mitä tarkoittaa sana BEST Mini Futuurissa? Mini Futuuri BESTin rahoitusosuus ja stop loss -taso ovat yhtä suuret. Sijoittajan näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisuutta suurempaan vipuvaikutukseen. Commerzbankin Mini Futuuri BEST-tuotteiden kohde-etuuksia ovat osakkeet, osakeindeksit, jalometallit ja Brent-öljy. Miksi Mini Futuurin rahoitusosuus muuttuu? Mini Futuurin toteutushinta on sama kuin sen rahoitusosuus. Sijoittajana altistut kohdeetuuden hinnankehitykselle vaikka et ole sijoittanut kaiken kattavaa sijoituspääomaa. Tästä muodostuu vipuvaikutus Mini Futuurille tai Mini Futuuri BEST:lle. Liikkeellelaskijan rahoituskustannus veloitetaan sijoittajalta säätämällä rahoitusosuutta. Mini Long:lle tämä tarkoittaa, että rahoitusosuus nousee joka päivä. Mini Short toimii kuitenkin hieman eri tavalla. Mini Short:ssa kohdeetuutta lainataan ja myydään. Arvopaperin lainaamisesta (lyhyeksi myymisestä) muodostuu kuluja, jotka tavallisesti korvataan niillä korkotuloilla jotka saadaan arvopaperin pitämisestä ja samalla sijoittamisesta. Stop loss -tasoa mukautetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (joka Milloin Mini Futuuri voi knockata? Mini Futuurit voivat knockata eli erääntyä ennenaikaisesti, kun niiden kohde-etuudella käydään kauppaa. Kaikkien suomalaisten osakkeiden kaupankäyntiajat ovat NASDAQ OMX -pörssissä klo 10:00 18:25, kun taas DAX30-indeksillä voi käydä kauppaa Xetrassa, joka on avoinna klo 10:00 18:35 4. Mini Futuurit voivat myös erääntyä ennenaikaisesti NDX-pörssin kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos kohde-etuutena on ulkomaisia osakkeita, valuuttoja, Brent-öljyä tai jalometalleja. Kuinka voin seurata Mini Futuurini hinnankehitystä ja laskea ajantasaisen hinnan? Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin hinta on helppo laskea. Mini Longin hinta on kohde-etuuden hinnan ja Mini Futuurin rahoitusosuuden välinen erotus korjattuna kertoimella. Mini Shortin hinta saadaan vähentämällä kohde-etuuden hinta rahoitusosuudesta korjattuna kertoimella. Jos Mini Futuurin kohde-etuus on noteerattu muussa valuutassa kuin eurossa, laskelmassa on otettava huomioon myös valuuttakurssi. Mini Futuuri BESTin hintaan sisältyy preemio verrattuna Mini Futuuriin (sama rahoitusosuus). Preemio johtuu liikkeeseenlaskijan ottamasta lisäriskistä. 4 Suomen aikaa.

17 Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista I 17 Miksi Mini Futuurin rahoitusosuuden ja stop loss -tason välinen erotus ei vastaa jäännösarvoa? Kun Mini Futuurin stop loss -taso saavutetaan, liikkeeseenlaskija purkaa oman kohde-etuutta koskevan suojauksensa. Jäännösarvo riippuu siitä, mikä on rahoitusosuuden ja kohdeetuuden hinnan välinen erotus suojauksen purkuhetkellä. Tällöin jäännösarvo ei välttämättä vastaa rahoitusosuuden ja stop loss -tason välistä erotusta. Äärimmäisissä kurssiliikkeissä, kuten esimerkiksi pörssin avaamishetkellä tai tulosjulkistusten aikaan, on mahdollista, että jäännösarvoa ei ole lainkaan. Tämä tosin tapahtuu vasta, kun Mini Futuurin kohde-etuuden hinta saavuttaa Mini Futuurin rahoitusosuuden. Mini Futuuri BESTin jäännösarvo on AINA nolla, koska rahoitusosuuden ja stop loss -tason erotus on nolla. Minkä takia Mini Futuurin spreadi (osto- ja myyntihinnan välinen erotus) vaihtelee? Johtavana liikkeellelaskijana Commerzbank haluaa tarjota sijoittajille mahdollisimman pienen ja houkuttelevan spreadin. Spreadin suuruus voi vaihdella ja mitään takuuta spreadin suuruudelle ei ole. Yleisesti ottaen markkinatilanne ja kohde-etuuden likviditeetti määrittelevät spreadin suuruuden. Kenelle Mini Futuuri sopii? Mini Futuureja ja Mini Futuuri BESTiä voidaan käyttää erilaisten markkinanäkemysten hyödyntämiseen ja erilaisten sijoitusstrategioiden toteuttamiseen. Vipuvaikutuksella voidaan hyödyntää lyhytja pitkäaikaisia kurssimuutoksia ilman aika-arvon menetystä. Voit hyötyä nousevista ja laskevista markkinoista ilman monimutkaisia optiolaskelmia. Kuinka erotan ostohetkellä Mini Futuurin ja Mini Futuuri BESTin? Kaikilla Mini Futuureilla on pörssikoodi, joka näkyy myös arvopaperivälittäjälläsi. Mini Futuuri BESTin pörssikoodi alkaa aina B-kirjaimella. Esimerkiksi B LONGDAX A CBK on Mini Futuuri BEST, jonka kohdeetuus on DAX30-indeksi ja liikkeeseenlaskija Commerzbank. Mini Futuurien ajantasaiset rahoitusosuudet ja stop loss -tasot löydät verkkosivustoltamme: Kuinka voin käydä kauppaa Mini Futuureilla? Commerzbankin Mini Futuurit ja Mini Futuuri BESTit ovat Nordic Derivatives Exchange -pörssissä (NDX) noteerattuja arvopapereita. Mini Futuurit on rekisteröity Euroclear Finland Oy:öön. Kaupankäynti Mini Futuuri BESTillä on yhtä helppoa kuin osakkeilla, tavallisilla warranteilla tai turbowarranteilla koko juoksuajan edellyttäen, että Mini Futuuri ei eräänny ennenaikaisesti. Kaupankäyntiä varten tarvitset vain arvopaperivälittäjäsi tarjoaman arvo-osuustilin. Kaupankäynti Mini Futuureilla tapahtuu Internetissä joko pankkisi tai arvopaperivälittäjäsi kautta. Arvopaperivälittäjäsi tai pankkisi tavallisen välityspalkkion lisäksi muita kaupankäyntipalkkioita ei ole. Commerzbank AG ei peri välityspalkkiota. Commerzbank toimii markkinatakaajana ( market maker ) ja takaa likviditeetin kaikille Commerzbankin Mini Futuureille ja Mini Futuuri BESTeille koko kaupankäyntipäivänä. Voit siis ostaa ja myydä Mini Futuureita ja

18 18 I Kysymyksiä ja vastauksia Mini Futuureista Mini Futuuri BESTejä yhtä helposti kuin tavallisia warrantteja ja osakkeita. Tiesithän, että verkkosivustollamme on paljon hyödyllistä tietoa Mini Futuureista ja Mini Futuuri BESTeistä avainlukuja, tuotteiden reaaliaikaisia hintoja ja paljon muuta.

19 Vastuuvapauslauseke I 19 Vastuuvapauslauseke Tässä esitteessä kuvataan joitakin mutta ei kaikkia Mini Futuureihin liittyviä riskejä ja muita tärkeitä näkökohtia. Sijoittajan tulisi käydä kauppaa Mini Futuureilla ainoastaan, mikäli hän ymmärtää niiden toimintaperiaatteen ja ottamansa riskin suuruuden. Kaupankäynti Mini Futuureilla ei välttämättä sovellu kaikille, jotka saavat nämä tiedot käsiinsä. Ennen sijoituspäätösten tekemistä sijoittajan tulisi tutustua esitteeseen, joka on saatavilla Commerzbankin verkkosivustolta osoitteesta ja joka muodostaa perustan Mini Futuurien noteeraukselle, tai pyytää pankkiaan tai välittäjäänsä selittämään esitteen sisältö. Joihinkin Mini Futuureihin liittyy vipuvaikutus, mikä tarkoittaa, että suhteellisen pieni muutos kohde-etuutena olevassa osakkeessa tai indeksifutuurissa saattaa aiheuttaa suuren muutoksen Mini Futuurin hinnassa. Tämä voi koitua sijoittajan eduksi tai vahingoksi. Sijoittajia muistutetaan siitä, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy taloudellinen riski. Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa sijoitusta saattaa olla vaikeaa myydä. Mini Futuurien osto- ja myyntihintoja ei aina välttämättä voida taata, ja vaikka voitaisiin, sijoittajan saattaa olla joskus vaikeaa saada Mini Futuureista markkinahintaa. Commerzbank AG saattaa olla ainoa toimija, joka antaa hintoja joillekin tai kaikille Mini Futuureille. Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti sijoituksen arvoon. Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti Mini Futuurien ja ulkomailla noteerattujen yritysten kurssiin. Mini Futuureihin voi liittyä joissakin maissa erityyppisiä asiakkaita koskevia kaupankäyntirajoituksia. Historiallinen arvonkehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Mini Futuurien arvo voi sekä nousta että laskea, eikä sijoittaja saa välttämättä sijoittamaansa pääomaa takaisin. Mini Futuurien vipuvaikutus tarkoittaa, että sijoitetun pääoman arvo vaihtelee kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen arvoa enemmän. Kaikki tiedot ovat peräisin Commerzbank AG:n luotettavina pitämistä lähteistä, mutta Commerzbank AG ei anna mitään vakuutusta tai takuuta näiden tietojen oikeellisuudesta. Kaikki tiedot saattavat muuttua ilman, että muutoksesta ilmoitetaan erikseen. Nämä tiedot on koottu vain tiedotustarkoituksessa, eikä niitä ole tarkoitettu eikä niitä näin ollen saa tulkita tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä Mini Futuureja tai Mini Futuuri BESTejä. Commerzbankkonserni ja konsernin henkilöstö voivat niin ikään omistaa tai hankkia omistukseensa kyseisiä arvopapereita tai johdannaisia taikka käydä kauppaa niillä sekä myydä niitä sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Commerzbank-konserni voi laskea liikkeeseen Mini Futuureja tai Mini Futuuri BESTejä, jotka kohdistuvat yrityksiin, joiden kanssa sillä on pankki- tai muu liikesuhde. Commerzbank-konserni ei vastaa mistään kuluista, tappioista tai vahingoista, jotka syntyvät näiden tietojen käytön seurauksena tai liittyvät jollakin tavalla niiden käyttöön. Commerzbank AG antaa ainoastaan tietoja tuotteistaan, ei sijoitusneuvontaa. Mikäli tarvitset lisätietoja Mini Futuureista tai Mini Futuuri BESTeistä tai käyt niillä kauppaa, ota yhteyttä omaan sijoitusneuvojaasi. Tämän informaation julkaisija on Commerzbank AG. 2013

20 Commerzbank AG Corporates & Markets Equity Markets & Commodities Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Warranttilinja: (maksuton) Sähköposti: Kotisivut: www10.warrants.commerzbank.com

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm

Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla. Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm Hyödynnä näkemyksesi Nordean OMXH25- sertifikaateilla Nils Schalin Equity & Fund Linked Derivatives Nordea Markets - Stockholm Indeksisijoittaminen ja OMXH25 sertifikaatit Indeksisijoittaminen Euroopassa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot