TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa"

Transkriptio

1 TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. BNP Paribas-turbowarranttien liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. turbowarrantit.fi BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

2 TÄHTÄIMESSÄ SUURI VIPUVAIKUTUS Seuraatko DAX-indeksiä? Onko sinulla usein selvä käsitys siitä, mihin suuntaan markkinat liikkuvat lyhyellä aikavälillä? Oletko kokenut sijoittaja, joka on valmis ottamaan tavallista suuremman riskin saadakseen hyvän tuoton? Silloin turbowarrantit voivat sopia sinulle. Muutamia BNP Paribas turbowarranttien merkittäviä etuja: Korkea vipu Knockout-taso (sama kuin lunastushinta) on kiinteä koko juoksuajan. Muutamia BNP Paribas turbowarranttien merkittäviä haittapuolia: Suuri riski menettää koko sijoitus Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa knockout-tason milloin tahansa juoksuajan kuluessa, turbowarrantti raukeaa arvottomana. turbowarrantit.fi 2

3 NÄIN TURBOWARRANTTI TOIMII NOUSEVILLE JA LASKEVILLE MARKKINOILLE Turbowarrantteja on kahdenlaisia: Osto-turbowarrantti jos odotat markkinoiden nousevan Myynti-turbowarrantti jos odotat markkinoiden laskevan TURBOWARRANTTI ON VIPUTUOTE Sijoittaessasi turbowarrantteihin sijoituksesi arvo nousee ja laskee prosentuaalisesti paljon enemmän kuin jos sijoittaisit suoraan kohdeetuuteen. Mitä lähempänä kohde-etuuden kurssi on turbowarrantin lunastushintaa, sitä suurempi on turbowarrantin vipu. TURBOWARRANTTI ON KORKEAN RIS- KIN TUOTE, MUTTA ET VOI KOSKAAN MENETTÄÄ ENEMPÄÄ KUIN SIJOITTA- MASI PÄÄOMAN Turbowarrantteihin sijoittamisessa on suuri riski menettää koko sijoituspanos. Mitä voimakkaampi vipu, sitä suurempi on myös sijoitetun pääoman menettämisen riski. Kannattaa kuitenkin muistaa, että turbowarranteilla et voi koskaan menettää enempää kuin panoksesi toisin kuin joillakin muilla viputuotteilla. KNOCKOUT Turbowarrantilla on knockout-taso. Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa knockouttason, turbowarrantti raukeaa arvottomana. BNP Paribasin knockout-taso on sama kuin lunastushinta. Knockout-taso pysyy samana turbowarrantin koko juoksuajan. LUNASTUSHINTA JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ Turbowarrantilla on kiinteä lunastushinta ja päättymispäivä. Jos knockout-tasoa ei ole saavutettu turbowarrantin juoksuaikana, saat takaisinmaksupäivänä (kymmenen pankkipäivän kuluttua päättymispäivästä) summan, joka lasketaan seuraavasti: Osto-turbowarrantin takaisinmaksusumma= (kohde-etuuden päätöskurssi päättymispäivänä - lunastushinta) / pariteetti Myynti-turbowarrantin takaisinmaksusumma= (lunastushinta - kohde-etuuden päätöskurssi päättymispäivänä) / pariteetti Jos kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroina, takaisinmaksusummaan vaikuttaa myös valuuttakurssi. Pariteetti on turbowarranttien lukumäärä, joka vastaa kohde-etuuden yhtä yksikköä. Jos ostat turbowarrantin, jonka pariteetti on sata, se merkitsee, että positiosi vastaa yhtä sadasosaa kohde-etuudesta. turbowarrantit.fi 3

4 MITEN KAUPPAA KÄYDÄÄN? KAUPANKÄYNTI TURBOWARRANTEILLA Turbowarranteilla käydään kauppaa pelkästään pörssissä. Sitä varten sinulla voi olla salkku tavallisessa pankissa tai verkkovälittäjällä, jolle maksat palkkion. Markkinatakaaja BNP Paribas Arbitrage SNC antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit pörssin tarjouskirjaan pörssin aukioloaikoina. Nämä osto- ja myyntikurssit muodostavat turbowarrantin hinnan sen koko juoksuajan. Ei kuitenkaan voida taata, että voit aina käydä kauppaa. Esimerkiksi kohde-etuuden markkinoiden häiriöt tai tekniset ongelmat voivat häiritä kaupankäyntiä. Sijoittajan tulee myös tietää, että osto- ja myyntikurssin välinen ero eli spread voi muuttua ajan kuluessa. KAUPANKÄYNTI EUROISSA Suomessa noteerattavilla turbowarranteilla käydään kauppaa euroissa. Jos kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa, hinta lasketaan uudelleen senhetkisellä valuuttakurssilla. KOHDE-ETUUS Kohde-etuus on kohde, johon sijoittaja haluaa panostaa. Se on usein osakeindeksi mutta voi olla myös raaka-aine, valuutta tai yksittäinen osake. TURBOWARRANTTIEN NIMEN MUODOSTAMINEN Jotta voit käydä kauppaa turbowarranteilla, sinun täytyy ensin ymmärtää, miten niiden nimet muodostuvat. Seuraavat esimerkit kuvaavat BNP Paribasin turbowarranttien nimen muodostamista. Kun turbowarrantin tyyppi on osto-turbowarrantti, kohde-etuus DAX, DAX-indeksi, lunastushinta 9700, päättymiskuukausi tammikuu 2015 ja liikkeeseenlaskija BNP Paribas, sen nimeksi tulee TDAX5A 9700BNP. TOXS5A 1400BNP Ensimmäinen kirjain T tarkoittaa turbowarranttia. Seuraavat kirjaimet kertovat kohdeetuuden, joka on tässä DAX, DAX-indeksi. Sen jälkeen tuleva numero kertoo päättymisvuoden: yllä olevassa esimerkissä 5 tarkoittaa vuotta Vuosiluvun jälkeen tulee kirjain, joka kertoo sekä päättymiskuukauden että sen, onko kyseessä osto- vai myynti-turbowarrantti. Jos kirjain on aakkosten 12 ensimmäisen joukossa, siis A-L, kyseessä on turbo call; A merkitsee tammikuuta, B helmikuuta jne. Jos kirjain on aakkosten 12 seuraavan kirjaimen joukossa, siis M-X, kyseessä on turbo put; M merkitsee tammikuuta, N helmikuuta jne. Lopuksi tulee lunastushinta ja tunnus, joka kertoo liikkeeseenlaskijan, BNP on BNP Paribas. Liikkeeseenlaskijan tunnusta seuraa joskus numero, joka kertoo, että kyseessä on uusi turbowarrantti samoilla ehdoilla kuin aiemmin knockout-tasoon rauennut turbowarrantti. Turbowarranttien nimenmuodostus saattaa vaikuttaa hieman monimutkaiselta, mutta se perustuu optiomarkkinoiden standardiin. Liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. turbowarrantit.fi 4

5 KYMMENEN NYRKKISÄÄNTÖÄ TURBO- WARRANTEILLA KÄYTÄVÄÄN KAUPPAAN MIKSI SIJOITTAISIT TURBOWARRANTTIIN? 1. Sinulla on selkeä näkemys kohde-etuuden kurssista lyhyellä aikavälillä, ja olet valmis seuraamaan kehitystä tarkasti koko sijoituksesi ajan. 2. Haluat voimakkaan vivun ja kiinteän knockout-tason. 3. Olet perehtynyt turbowarrantin toimintaperiaatteeseen ja riskeihin. PALJONKO SIJOITAT? 4. Älä sijoita enempää kuin olet valmis menettämään - turbowarranteilla tappio voi tulla nopeasti 5. Mitä voimakkaampi vipu, sitä varovaisempi sijoituspäätöksesi on oltava MINKÄ TURBOWARRANTIN VALITSET? 6. Ennen kuin sijoitat, lue tarkasti ohjelmaesite ja lopulliset ehdot varmistaaksesi, että turbowarrantin ominaisuudet ovat todella sellaisia kuin odotat. Löydät nämä asiakirjat osoitteesta turbowarrantit.fi 7. Markkinatakaaja päättää turbowarrantin hinnanmuodostuksen ja siten myös likviditeetin. Siksi sinulla täytyy olla käsitys markkinatakaajan hinnanmuodostustavasta. 8. Muista, että turbowarrantin hintaa ohjaa markkinatakaaja eikä sen kysyntä ja tarjonta. Se turbowarrantti, jolla on suurin vaihto, ei siis välttämättä ole likvidein. 9. Älä koskaan osta turbowarranttia, kun sen kohde-etuuden hinta on lähellä knockout-tasoa. Silloin knockout-riski on erittäin suuri. MILLOIN MYYT TURBOWARRANTIN? 10. Päätä etukäteen myyntistrategia, ts. take-profit tai stop-loss. Katso sivun 8 laskuesimerkki. turbowarrantit.fi 5

6 TURBOWARRANTIN ARVON LASKEMINEN TAKAISINMAKSUSUMMAN JA TUOTON LASKEMINEN Jos pidät turbowarrantin siihen asti, kun se raukeaa päättymispäivänä, eikä se ole missään vaiheessa saavuttanut knockout-tasoa, saat takaisinmaksupäivänä takaisinmaksusumman: Osto-turbowarrantin takaisinmaksusumma = (kohde-etuuden päätöskurssi - lunastushinta) / pariteetti Myynti-turbowarrantin takaisinmaksusumma = (lunastushinta - kohde-etuuden päätöskurssi) / pariteetti Jos kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroina, takaisinmaksusummaan vaikuttaa myös valuuttakurssi. TURBOWARRANTIN ARVO JUOKSUAIKANA Turbowarrantin hinta määräytyy pääasiassa niin sanotun reaaliarvon perusteella. Se on arvo, joka turbowarrantilla olisi, jos päättymispäivä olisi tänään. Tämä on suuri ero perinteisiin warrantteihin nähden. Niillä on usein merkittävä aika-arvo, jonka vuoksi warrantin hinta on usein paljon korkeampi kuin reaaliarvo. Osto-turbowarrantin reaaliarvo = (kohde-etuuden senhetkinen kurssi - lunastushinta) / pariteetti Myynti-turbowarrantin reaaliarvo = (lunastushinta - kohde-etuuden senhetkinen kurssi) / pariteetti Hintaa korjataan valuuttakurssin muutoksilla myös juoksuajan kuluessa, jos kohde-etuus noteerataan muussa valuutassa kuin euroina. Juoksuajan kuluessa hinnanmuodostukseen vaikuttavat reaaliarvon lisäksi seuraavat tekijät, minkä vuoksi markkinoilla olevat osto- ja myyntikurssit eroavat reaaliarvosta: Korko Osingot Riskipreemio (niin sanottu gap risk) Spread eli osto- ja myyntikurssin välinen ero turbowarrantit.fi 6

7 KORKO Liikkeeseenlaskija rahoittaa osto-turbowarrantilla suuren osan panostuksestaan kohde-etuuteen. Rahoituskustannukset lisätään turbowarrantin hintaan korkopreemiona. Myynti-turbowarrantilla tilanne on päinvastainen, ja siihen muodostuu korkoalennus. Tämä on yksi syy siihen, että turbowarranteilla käydään kauppaa pääasiassa lyhyin juoksuajoin. Mitä lyhyempi juoksuaika, sitä pienempi vaikutus korolla on hintaan. OSINGOT Turbowarrantista ei makseta osinkoa sen omistajalle, vaikka kohde-etuutena olevasta osakkeesta maksettaisiin osinkoa. Sen sijaan turbowarrantin hinnassa otetaan alusta asti huomioon kaikki odotettavissa olevat osingonjaot päättymispäivään saakka. Tämä on erityisen merkittävää, jos turbowarrantin päättymispäivä on huhti- tai toukokuussa, jolloin monet yritykset maksavat osinkonsa. RISKIPREEMIO ( GAP RISK ) Riskipreemio on lisähinta, jolla liikkeeseenlaskija vakuuttaa itsensä mahdollisesta knockoutista syntyviä tappioita vastaan. Markkinoiden epävarmuuden lisääntyessä riskipreemio saattaa nousta. Riskipreemio on sitä suurempi, mitä lähempänä hinta on knockout-tasoa. SPREAD Turbowarranteilla käydään jatkuvasti kauppaa pörssissä, ja osto- ja myyntikurssin välillä on aina ero. Jos siis ostat markkinoiden tarjoamaan myyntikurssiin ja myyt sitten markkinoiden tarjoamaan ostokurssiin, sinulle syntyy epäsuora kustannus spreadin muodossa. MUUT KUSTANNUKSET Edellä kuvattujen hintaan vaikuttavien tekijöiden lisäksi sijoittaja maksaa tavallisesti palkkion kaupan toteuttavalle pankille tai arvopaperivälittäjälle. Turbowarrantin reaaliarvo muuttuu nopeasti! turbowarrantit.fi 7

8 ESIMERKKILASKELMA Seuraava esimerkki osoittaa, miten turbowarrantin hinta voidaan laskea. SINULLA ON MARKKINANÄKEMYS: DAX-INDEKSI NOUSEE LOIVASTI LÄHIAIKOINA On 10. tammikuuta, ja DAX-indeksin arvo on pistettä. Uskot, että indeksi nousee muutaman päivän kuluessa muutamia prosentteja. VALITSET STRATEGIAN Jos haluat voimakkaan vivun mutta toisaalta haluat myös kestää indeksin muutaman prosentin laskun, voisit valita osto-turbowarrantin, jonka knockout-taso on Se merkitsee, että DAX-indeksi voi laskea pisteestä pisteeseen, siis vajaat 4 %, ilman että osto-turbowarranttisi knockout toteutuu. Samalla vipu on voimakas, kuten alla olevasta laskelmasta nähdään. Koska sijoitushorisonttisi on lyhyt, valitset turbowarrantin, jonka lunastuskuukausi on tammikuu, TDAX5A 9600BNP. Ehdoista näet, että se raukeaa 14. tammikuuta. Päätät myös myydä voitolla ( take-profit ), jos DAX nousee pisteeseen, ja myydä tappiolla ( stop-loss ), jos indeksi laskee pisteeseen. Olet tietoinen siitä, että jos indeksi laskee jossain vaiheessa pisteeseen, menetät koko panoksesi. TÄRKEIDEN PARAMETRIEN PIKA- ANALYYSI Reaaliarvo = (kohde-etuuden senhetkinen kurssi - lunastushinta) / pariteetti = ( ) / 100 = 4. Oletetaan, että pidät turbowarrantin hintatilannetta kohtuullisena ja ostat kpl hintaan MIKÄ NYT ON POSITIOSI JA VIPUSI? DAX-turbowarranttien pariteetti on 100, joten 100 turbowarranttia vastaa yhtä DAX-indeksin yksikköä turbowarranttia vastaa tällöin kymmentä DAX-yksikköä. DAX-tasolla 9600 tämä merkitsee, että panoksellasi olet ostanut 10 x = position DAX-indeksille. Vipu on / = 23,6. Turbowarrantin prosentuaaliset muutokset ovat siis nopeudeltaan n. 24-kertaisia DAXin muutoksiin verrattuna. Take-profit = myyt voitolla Stop-loss = myyt tappiolla Markkinahinta? Oletetaan, että näet nettipankistasi turbowarrantin senhetkisen hintatilanteen olevan 4,05/4,07. Koska ostat markkinoiden myyntikurssiin, maksat 4,07 eli 7 senttiä yli reaaliarvon. Näistä 7 sentistä 2 senttiä johtuu spreadista, jota voidaan pitää epäsuorana kustanuksena. Loput 5 senttiä ovat riskipreemion, koron ja osinkojen yhteisvaikutus, jota kutsutaan tässä esimerkissä turbopreemioksi. turbowarrantit.fi 8

9 SKENAARIO 1: OLET OIKEASSA, DAX NOUSEE Koska strategianasi oli myydä voitolla pisteen tasolla, kotiutat voittosi ( take-profit ). Kuinka suuri tuottosi on? Lasketaan ensin uusi reaaliarvo = ( ) / 100 = 6. Oletetaan, että turbopreemio* on sama kuin ostaessasi turbowarrantin eli 5 senttiä. Hintatilanne on tällöin 6,05/6,07. Koska myyt markkinoiden ostokurssiin, saat x 6,05 = Mikä on tuottosi? Sijoituksesi nousi eurosta euroon eli arvonnousu oli 48,6 % samaan aikaan kuin indeksi nousi pisteestä pisteeseen eli 2 %. SKENAARIO 2: DAX POLKEE PAIKALLAAN JA PÄÄTYY PISTEESEEN TURBO- WARRANTIN PÄÄTTYMISPÄIVÄNÄ Tässä skenaariossa turbowarrantti raukeaa ja sinulle palautetaan reaaliarvoa vastaava summa, ts. Takaisinmaksuarvo = ( ) / 100 = 4. Sinulla oli turbowarranttia, joten saat Olit sijoittanut Tuottosi on siten -1,7%. Koko turbopreemion menettämisen välttämiseksi voi olla järkevää myydä turbowarrantti ennen juoksuajan päättymistä. SKENAARIO 3: OLET VÄÄRÄSSÄ, DAX LASKEE Koska strategianasi oli toteuttaa stop-loss ja myydä turbowarrantti indeksitasolla 9 800, myyt sijoituksesi. Kuinka suuri tappio sinulle syntyy? Lasketaan ensin uusi reaaliarvo = ( ) / 100 = 2. Oletetaan, että turbopreemio* on sama kuin ostaessasi turbowarrantin, siis 5 senttiä. Hintatilanne on tällöin 2,05/2,07. Koska myyt markkinoiden ostokurssiin, saat x 2,05 = SKENAARIO 4: OLET VÄÄRÄSSÄ, DAX LASKEE RAJUSTI Oletetaan, että DAX laskee nopeasti pisteeseen ja nousee sitten nopeasti pisteeseen. Koska knockout-taso on saavutettu, kaupankäynti päättyy välittömästi ja turbowarrantti raukeaa arvottomana, vaikka indeksi nousee sen jälkeen nopeasti. Menetät tässä tapauksessa koko euron panoksesi. Knockout-tappio: 100 % euron sijoituksesta. Mikä on tuottosi? Sijoituksesi laski eurosta euroon eli arvonlasku oli 50 % samaan aikaan kuin indeksi laski pisteestä pisteeseen eli 2 %. *TURBOPREEMIO Tässä esimerkissä kutsumme turbowarrantin hinnan ja sen reaaliarvon erotusta turbopreemioksi. Siihen vaikuttavat tekijät on kuvattu sivuilla 6-7. Esimerkissä oletamme, että turbopreemio pysyy vakiona. Näin voimme paremmin selittää turbowarrantin hintakehitykseen vaikuttavan päämekanismin eli sen, miten kohde-etuus vaikuttaa turbowarrantin hintaan. On myös syytä huomata, että turbowarrantin hinta voi joissakin tapauksissa alittaa reaaliarvon, jolloin syntyy turboalennus. HUOMAUTUKSIA ESIMERKISTÄ Skenaarioissa 1 3 oletamme, ettei DAX laske missään vaiheessa pisteen knockouttasoon. Käytännössä maksat välittäjällesi myös palkkion, jota ei ole otettu huomioon edellä olevassa esimerkissä. turbowarrantit.fi 9

10 RISKIT JA TÄRKEÄÄ TIETOA Kaikkiin rahoitusinstrumentteihin tehtäviin sijoituksiin liittyy riski, ja niiden arvo voi sekä nousta että laskea. Ei ole varmaa, että saat sijoittamasi pääoman takaisin. Turbowarrantit ovat korkean riskin sijoituksia, joten on erityisen tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat ja millaisia riskejä niihin liittyy. Ensin sinun on sijoittajana päätettävä, ovatko nämä tuotteet sinulle sopivia sijoituskohteita. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sinulla on riittävästi kokemusta ja tietoa, jotta voit itse arvioida riskejä. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sijoitusaikajänteesi ja tavoitteesi sopivat näiden tuotteiden ominaisuuksiin ja että taloutesi kestää koko sijoittamasi pääoman menetyksen. Sijoitus turbowarranttiin merkitsee suurta riskiä. YLEINEN MARKKINARISKI Kohde-etuuden arvon kehitys on ratkaiseva tekijä turbowarrantin arvoa laskettaessa. Sinun on näin ollen ymmärrettävä tiettyyn kohde-etuuteen liittyvät riskit. Ne voivat olla osake- tai raaka-ainemarkkinoiden riskejä, luottoriskejä, valuuttariskejä, korkoriskejä ja poliittisia riskejä. VIPU Turbowarranttien hinta nousee ja laskee prosentuaalisesti paljon enemmän kuin kohde-etuuden hinta. Mitä lähempänä kohdeetuuden kurssi on turbowarrantin lunastushintaa, sitä voimakkaampi vipu siinä on. KNOCKOUT-TASO Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa knockout-tason, turbowarrantti raukeaa arvottomana. Siksi on erittäin riskialtista käydä kauppaa turbowarrantilla, jonka kohdeetuuden hinta on lähellä knockout-tasoa. Jos ostat turbowarrantin, jonka kohde-etuuden hinta on lähellä knockout-tasoa, sinulla on suuri riski menettää koko panoksesi. LUOTTORISKI BNP Paribas -turbowarranttien liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Jos liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyyteen, BNP Paribas SA takaa sen velvoitteet sijoittajia kohtaan. Arvopaperit eivät ole vakuudellisia, mutta ne ovat etuoikeutettuja (unsecured and unsubordinated Englannin lain mukaan). Se merkitsee, ettei sijoittajan saatavia ole varmistettu tietyillä omaisuuserillä mutta he ovat etuoikeutettuja velkojia, jos BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ajautuu konkurssiin. Instrumentteihin sijoittaessasi sinun tulee itse arvioida, voidaanko BNP Paribas SA:n odottaa täyttävän velvoitteensa sinua kohtaan. turbowarrantit.fi 10

11 VOLATILITEETIN VAIKUTUS TURBOWARRANTTEIHIN Kohde-etuuden volatiliteetti (1) vaikuttaa turbowarranttien hinnanmuodostukseen vähemmän kuin perinteisten warranttien. Koska volatiliteetilla on kuitenkin vaikutusta erityisesti knockout-tason läheisyydessä, sinun täytyy sijoittajana ymmärtää se. LIKVIDITEETTI Tämän esitteen tuotteet ovat vapaasti luovutettavia pörssinoteerattuja arvopapereita. Osto ja myynti tapahtuvat osto- tai myyntitoimeksiannolla, joka annetaan pörssille pankin, arvopaperivälittäjän tai nettipankin välityksellä. Välittäjän on oltava jäsenenä NDX:ssä (Nordic Derivatives Exchange), jossa tuotteet noteerataan. BNP Paribas Arbitrage SNC toimii markkinatakaajana ja antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit. Ajoittain voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä kyseisiä arvopapereita. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi, jos kohde-etuuden markkinoilla on häiriöitä, kurssit heiluvat voimakkaasti tai kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan tilapäisesti jollakin arvopaperin kannalta merkittävällä markkinapaikalla. Kaupankäyntiä saattavat häiritä myös tekniset viat, esimeriksi viestintäyhteyksien katkeaminen. Lisätietoja saat ohjelmaesitteestä ja kyseisen tuotteen lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. MUUTA TÄRKEÄÄ TIETOA BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Netherlands, yritysmuoto limited liability company numero BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. on liikkeeseenlaskija, ja BNP Paribas SA toimii liikkeeseenlaskijan takaajana. BNP Paribas SA:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen 16, boulevard des Italiens, Paris, VAT-numerolla FR , yhtiömuoto Société Anonyme. KOHDE-ETUUSINDEKSI DAX on Deutsche Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30TM ja OMXS30 Index ovat The NASDAQ OMX Group, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kauppanimiä (mainittuun yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin viitataan sanalla Yhtiöt ), ja BNP Paribasilla on lisenssi niiden käyttämiseen. Yhtiöt eivät ole hyväksyneet tuotteen/ tuotteiden laillisuutta eivätkä soveltuvuutta. Yhtiöt eivät laske liikkeeseen, hyväksy, myy tai mainosta tuotetta/tuotteita. YHTIÖT EIVÄT ANNA TAKUITA EIVÄTKÄ OTA VASTUUTA TUOTTEESTA/TUOTTEISTA. (1) Volatiliteetti on kohde-etuuden heilunnan mitta. Volatiliteettiä mitataan standardipoikkeamalla, ts. tilastollisella mittarilla, ja se ilmaistaan prosentteina. Ajoittain voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä tässä esitteessä kuvattuja arvopapereita. turbowarrantit.fi 11

12 TÄSTÄ ESITTEESTÄ Tämän esitteen tarkoituksena on toimia johdantona BNP Paribasin turbowarrantteihin. Esite on tarkoitettu vain markkinointiin, eikä sitä tule tulkita neuvoksi, tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa jotakin tuotetta tai palvelua. BNP Paribas kehottaa sijoittajia aina tutustumaan ohjelmaesitteeseen ja lopullisiin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Ohjelmaesitteen ja BNP Paribasin turbowarranttien lopulliset ehdot ovat saatavissa osoitteesta turbowarrantit.fi. TIETOA MEISTÄ BNP Paribasin pääkonttori on Pariisissa, ja se on paikallisesti läsnä yli 80 maassa ympäri maailman, muun muassa Pohjoismaissa. Vuosien mittaan BNP Paribas on toiminut menestyksekkäästi pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden kuten minifutuurien ja turbowarranttien parissa ja noussut johtavien toimijoiden joukkoon esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja vuodesta 2014 lähtien myös Suomessa. YHTEYSTIEDOT Lisätietoja turbowarranteistamme saat sivustolta turbowarrantit.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Puh BNP Paribas

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5064 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 15.2.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Autocall Global Takuukuponki nro 2264

Autocall Global Takuukuponki nro 2264 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Kesäkuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5069 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 28.6.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot