UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING"

Transkriptio

1 UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (Riskiluokka 3) tuotteita. BNP Paribasin unlimited turbojen liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. turbowarrantit.fi BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

2 BNP Paribasin UNLIMITED TURBOT UNLIMITED TURBOT ovat pörssinoteerattuja sijoitustuotteita, joiden avulla voit sijoittaa erilaisiin kohde-etuuksiin (osakkeisiin, osakeindekseihin, raaka-aineisiin, valuuttoihin). Unlimited turbon vipu on keskisuuri tai suuri, eikä sillä ole kiinteää juoksuaikaa. Nämä tuotteet on suunniteltu aktiivisijoittajille, jotka haluavat lisätä salkkujensa vipua lyhyellä tai erittäin lyhyellä aikavälillä. Tämä esite on johdanto unlimited turboihin. Saat kattavat tiedot perusesitteestä ja lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos haluat tietää lisää. Yhteystiedot ovat esitteen lopussa. Vipuvaikutus tekee unlimited turboista riskipitoisia sijoituksia. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Hän ei voi kuitenkaan menettää enempää kuin sijoittamansa pääoman. UNLIMITED TURBOJEN OMINAISUUDET JA TOIMINTA PÄÄPERIAATE Unlimited turboilla voit sijoittaa kohde-etuuden nousuun (unlimited long) ja laskuun (unlimited short). Instrumenttiin sisältyvä vipu antaa mahdollisuuden suurempiin tuottoihin. Vipu on voimakkaampi ja riskitaso korkeampi, kun kohde-etuuden hinta on lähellä knockout-tasoa. RAHOITUSTASO Rahoitustaso on tärkein parametri, jota tarvitaan unlimited turbon arvon laskemiseen. Aloituspäivänä liikkeellelaskija määrittää aloitusarvon, minkä jälkeen rahoitustaso kehittyy päivittäin rahoituskustannuksen mukaisesti. KNOCKOUT-TASO Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa tai ohittaa knockout-tason, unlimited turbo raukeaa arvottomana. Unlimited turbojen knockout-taso on aina sama kuin rahoitustaso. Riskipreemio ( gap risk ) Riskipreemio on lisähinta, jolla liikkeeseenlaskija vakuuttaa itsensä mahdollisesta knockoutista syntyviä tappioita vastaan. Riskipreemio kasvaa kohde-etuuden volatiliteetin myötä ja voi vaihdella tuotteen elinkaaren aikana. 2

3 VIPU Vipu moninkertaistaa kohde-etuuden kehityksen (nousun tai laskun) Jos vipu on esimerkiksi 20, kohde-etuuden +/- 1 prosentin muutos aiheuttaa unlimited turbossa +/- 20 prosentin muutoksen. Kohde-etuuden nousu vaikuttaa positiivisesti unlimited longiin. Unlimited short taas nousee kohdeetuuden laskiessa. Vipu ei ole vakio, vaan se vaihtelee kohde-etuuden hinnan funktiona. Vipu = Kohde-etuuden hinta x mahdollinen valuuttakurssi Unlimited turbon hinta x pariteetti JUOKSUAIKA Unlimited turboilla on ns. avoin juoksuaika (1) : unlimited turbon voi pitää niin kauan kuin haluaa, ellei knockout-tasoa saavuteta. UNLIMITED TURBOJEN HINNAN LASKEMINEN Juoksuajan kuluessa: Unlimited turbon hinta = reaaliarvo + riskipreemio Unlimited longin reaaliarvo = kohde-etuuden hinta - rahoitustaso Pariteetti x mahdollinen valuuttakurssi Unlimited shortin reaaliarvo = Rahoitustaso - kohde-etuuden hinta Pariteetti x mahdollinen valuuttakurssi Pariteetti on vakiokerroin, joka on eri kohde-etuuksille erilainen. Valuuttakurssilla on vaikutusta, jos kohde-etuus hinnoitellaan muussa valuutassa kuin euroissa. Mahdollisen lunastuksen tapauksessa (1) : Unlimited turbon hinta = reaaliarvo Edut Haitat Unlimited turboilla on suuri tai erittäin suuri vipu Avoin juoksuaika (1) niin kauan kuin knockout-tasoa ei saavuteta Hinta on melko helppo laskea Jatkuva kaupankäynti NDX-pörssissä, BNP Paribas toimii markkinatakaajana (2) Suuri riski sijoitetun pääoman menettämisestä Vipu vaikuttaa myös negatiiviseen suuntaan Sijoitus vaatii tarkkaa seurantaa Jos knockout-taso saavutetaan, tuote raukeaa arvottomana Reaaliarvoon lisätään riskipreemio (1) Liikkeeseenlaskijalla on tietyin edellytyksin oikeus asettaa päättymispäivä ja lunastaa unlimited turbot käteisellä, esimerkiksi verotuksen muutoksen tai viranomaiskäytännön muutoksen takia. Tarkemmat tiedot saat ohjelmaesitteestä ja lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. (2) Normaaleissa markkinaoloissa: ks. likviditeettiä koskeva kohta riskistä, s. 7. 3

4 ESIMERKKEJÄ Alla olevat luvut ovat vain esimerkkejä, joilla kuvataan unlimited turbojen toimintaperiaatetta. Ne eivät ole tae tulevista tuloksista eivätkä myöskään tarjous. Tietyn osakeindeksin pisteluku on tällä hetkellä , ja sijoittaja uskoo sen nousevan. Hän päättää ostaa UNLIMITED TURBON, jolla on seuraavat ominaisuudet: Rahoitustaso = 9700 Knockout-taso = 9700 Pariteetti = 100 Unlimited longin reaaliarvo = (osakeindeksin taso - rahoitustaso) / pariteetti = ( )/100 = 3 Riskipreemio (3) = 0.5 Unlimited turbon hinta = reaaliarvo + riskipreemio = 3 + 0,5 = 3,5 Vipu = kohde-etuuden hinta / (unlimited turbon hinta x pariteetti) = / (3,5 x 100) = 28,6 Rahoituskustannus (4) = 4 % vuodessa A KOHDE-ETUUTENA OLEVAN INDEKSIN KEHITYS NELJÄN VIIKON AJALTA Kohde-etuusindeksi A Rahoitustaso = Knockout-taso Ostotilaisuus 1 6 kuukautta 1 Skenaario 1 Kuvan tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa kuukautta 12 kuukautta 15 kuukautta 2 Skenaario 2 3 Skenaario 3 4 Skenaario 4 SKENAARIO 1: 1 VIIKKOA MYÖHEM- MIN: ERITTÄIN LÄHELLÄ KNOCKOUT-TASOA SKENAARIO 2: 2 VIIKKOA MYÖHEMMIN: ERITTÄIN POSITIIVINEN SKENAARIO 3: 3 VIIKKOA MYÖHEMMIN: POSITIIVINEN SKENAARIO 4: 4 VIIKKOA MYÖHEMMIN: KNOCKOUT Osakeindeksi (-2 % alusta) (+4 % alusta) (+1 % alusta) (-3 % alusta) Rahoitustaso (4) 9707,5 9715,1 9722,6 9730,2 Knockout-taso (5) 9707,5 9715,1 9722,6 9730,2 Unlimited turbon hinta (6) 1,43 [= ( ,5)/ ,5] 7,35 [= ( ,1)/ ,5] 4,27 [= ( ,6)/ ,5] 0. Jos knockout-taso saavutetaan tai ohitetaan, unlimited turbo raukeaa arvottomana Vipu (7) Unlimited longin tuotto (ostotapahtumasta lähtien) -59% [= (1,43 3,5)/ 3,5)] +110% [= (7,35 3,5)/ 3,5)] +22% [= (4,27 3,5)/ 3,5)] 100% (3) Riskipreemio voi vaihdella ajan kuluessa, mutta tässä esimerkissä sen oletetaan pysyvän vakiona. (4) Rahoituskustannus koostuu kiinteästä osasta (korkokannan marginaalista) ja muuttuvasta osasta (korkokannasta), joka on suomalaisille kohde-etuuksille 1 kuukauden EURIBOR. Korkokannan marginaali voi vaihdella tuotteittain ja ilmoitetaan kunkin tuotteen tuotetiedoissa sivustolla turbowarrantit.fi. Tässä esimerkissä se on 2,5 %. Ymmärtämisen helpottamiseksi esimerkissämme yksinkertaistetaan todellisuutta ja oletetaan, että EURIBOR on jatkuvasti 1,5 % ja että korko on yksinkertainen korko (ts. koronkorkoa ei oteta huomioon). Näin ollen rahoitustaso on viikon (7 päivän) kuluttua noussut (3,5 % + 0,5 %) x 7 / 360 = 0,0778 %, kahden viikon kuluttua (3,5 % + 0,5 %) x 14 / 360 = 0,1556 %, jne. (5) Knockout-taso on unlimited turboilla aina sama kuin rahoitustaso. (6) Hinta = (kohde-etuuden hinta - rahoitustaso)/pariteetti + riskipreemio (jonka oletetaan tässä esimerkissä olevan jatkuvasti 0,05 ). Tässä esimerkissä ei oteta huomioon spreadia (osto- ja myyntikurssin erotusta) eikä palkkioita. (7) Vipu = kohde-etuuden hinta / (unlimited turbon hinta x pariteetti) 4

5 MUISTA! Unlimited turbot noteerataan euroissa. Jos kohde-etuuden hinta on muussa valuutassa, myös valuuttakurssi vaikuttaa unlimited turbon hintaan. Jos kohde-etuutena olevasta tai kohde-etuutena olevaan osakeindeksiin kuuluvasta osakkeesta maksetaan osinkoa, rahoitustasoa ja siten myös knockout-tasoa korjataan osingon kompensoimiseksi. Vipu vaihtelee ajan kuluessa ennen kaikkea kohde-etuutena olevan osakkeen tai osakeindeksin kehityksen mukaan. Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa knockout-tason, unlimited turbo raukeaa arvottomana. LÄHEMPI TARKASTELU ENSIMMÄINEN RAHOITUSKUSTANNUS Sijoittajan tarvitsee sijoittaa unlimited turboon vain murto-osa tosiasiallisesta positiostaan. Liikkeeseenlaskija kattaa loppuosan. UNLIMITED LONGIN rahoituskustannus vastaa korkoa lainasta, jonka liikkeeseenlaskija epäsuorasti myöntää kohde-etuuksien ostamiseksi ja vivun muodostamiseksi. Rahoituskustannus koostuu muuttuvasta osasta (interbank-korosta) ja kiinteästä korkokannan marginaalista. Tarkempi kuvaus tästä löytyy osoitteesta turbowarrantit.fi. UNLIMITED SHORT muodostetaan siten, että liikkeeseenlaskija myy kohde-etuuden. Sijoittaja saa tämän myyntituoton koron, joka koostuu vaihtuvasta interbank-korosta vähennettynä korkomarginaalilla (siihen sisältyvät myös kohde-etuuden mahdollisesta lainaamisesta aiheutuvat kustannukset). Huomaa: Jos korkokannan marginaali ylittää interbank-koron, erotus on sijoittajalle päinvastoin kustannus. Tarkempi kuvaus tästä löytyy osoitteesta turbowarrantit.fi. Sivustolla turbowarrantit.fi on tietoa rahoituskustannuksesta, ts. korkokannan marginaalista ja interbank-korosta. 5

6 Lisää RISKEISTÄ Tässä esitetään yhteenveto unlimited turbojen tärkeimmistä riskeistä. Lisätietoa riskeistä on turbowarrantit.fi-sivustolta saatavan BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V:s Warrant and Certificate Programmen ( ohjelmaesitteen ) kohdassa Risk Factors. Kaikkiin rahoitusinstrumentteihin tehtäviin sijoituksiin liittyy riski, ja niiden arvo voi sekä nousta että laskea. Ei ole varmaa, että saat sijoittamasi pääoman takaisin. Unlimited turbot ovat korkean riskin sijoituksia, joten on erityisen tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat ja millaisia riskejä niihin liittyy. Ensin sinun on sijoittajana päätettävä, ovatko nämä tuotteet sinulle sopivia sijoituskohteita. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sinulla on riittävästi kokemusta ja tietoa, jotta voit itse arvioida riskejä. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sijoitusaikajänteesi ja tavoitteesi sopivat näiden tuotteiden ominaisuuksiin ja että taloutesi kestää koko sijoittamasi pääoman menetyksen. MARKKINARISKI Kohde-etuuden arvo on ratkaiseva tekijä unlimited turbon arvoa laskettaessa. Sinun on näin ollen ymmärrettävä tiettyyn kohde-etuuteen liittyvät riskit. Ne voivat olla osake- tai raaka-ainemarkkinoiden riskejä, luottoriskejä, valuuttariskejä, korkoriskejä ja poliittisia riskejä. VIPU Unlimited turbojen hinta nousee ja laskee prosentuaalisesti paljon enemmän kuin kohde-etuuden hinta. Unlimited turbon vipu on sitä suurempi, mitä lähempänä kohde-etuuden kurssi on unlimited turbon knockout-tasoa. Mitä suurempi vipu, sitä suurempi on myös riski sijoitetun pääoman menettämisestä. MAKSIMITAPPIO / KNOCKOUT-RISKI Jos kohde-etuuden kurssi ei kehity olettamallasi tavalla, saatat menettää sijoittamasi pääoman nopeasti. Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa knockout-tason, unlimited turbo raukeaa ja menetät koko sijoittamasi pääoman. Siksi on erittäin riskialtista käydä kauppaa unlimited turbolla, jonka kohde-etuuden hinta on lähellä knockout-tasoa. 6

7 LUOTTORISKI BNP Paribasin unlimited turbojen liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Jos liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyyteen, BNP Paribas SA takaa sen velvoitteet sijoittajia kohtaan. Arvopaperit eivät ole vakuudellisia, mutta ne ovat etuoikeutettuja (unsecured and unsubordinated Englannin lain mukaan). Se merkitsee, ettei sijoittajan saatavia ole varmistettu tietyillä omaisuuserillä mutta he ovat etuoikeutettuja velkojia, jos BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ajautuu konkurssiin. Instrumentteihin sijoittaessasi sinun tulee itse arvioida, voidaanko BNP Paribas SA:n odottaa täyttävän velvoitteensa sinua kohtaan. LIKVIDITEETTI Tämän esitteen tuotteet ovat vapaasti luovutettavia pörssinoteerattuja arvopapereita. Osto ja myynti tapahtuvat osto- tai myyntitoimeksiannolla, joka annetaan pörssille pankin, arvopaperivälittäjän tai nettivälittäjän välityksellä. Välittäjän on oltava jäsenenä NDX:ssä (Nordic Derivatives Exchange), jossa tuotteet noteerataan. BNP Paribas Arbitrage SNC toimii markkinatakaajana ja antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit. Ajoittain voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä kyseisiä arvopapereita. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi, jos kohde-etuuden markkinoilla on häiriöitä, kurssit heiluvat voimakkaasti tai kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan tilapäisesti jollakin arvopaperin kannalta merkittävällä markkinapaikalla. Kaupankäyntiä saattavat häiritä myös tekniset viat, esimerkiksi viestintäyhteyksien katkeaminen. Lisätietoja saat ohjelmaesitteestä ja kyseisen tuotteen lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. KOHDE-ETUUSINDEKSI DAX on Deutsche Börse AG:n rekisteröity tavaramerkki. NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30 ja OMXS30 Index ovat The NASDAQ OMX Group, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kauppanimiä (mainittuun yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin viitataan sanalla Yhtiöt ), ja BNP Paribasilla on lisenssi niiden käyttämiseen. Yhtiöt eivät ole hyväksyneet tuotteen/ tuotteiden laillisuutta eivätkä soveltuvuutta. Yhtiöt eivät laske liikkeeseen, hyväksy, myy tai mainosta tuotetta/tuotteita. YHTIÖT EIVÄT ANNA TAKUITA EIVÄTKÄ OTA VASTUUTA TUOTTEESTA/TUOTTEISTA. 7

8 Kaupankäynti UNLIMITED TURBOILLA Unlimited turboilla käydään kauppaa pelkästään pörssissä. Sitä varten sinulla voi olla salkku tavallisessa pankissa tai verkkovälittäjällä, jolle maksat palkkion. Markkinatakaaja BNP Paribas Arbitrage SNC antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit pörssin tarjouskirjaan pörssin aukioloaikoina (lue lisää sivulta 7 kohdasta Likviditeetti). Seuraavat esimerkit kuvaavat BNP Paribasin unlimited turbojen nimen muodostamista. TURBOLONG DAX BNP17 on unlimited long, jonka kohde-etuus on tässä DAX, DAX-indeksi. BNP Paribas on liikkeeseenlaskija, ja 17 on juokseva numero tietyn tuotteen erottamiseksi. TURBOSHRTDAX BNP11 on unlimited short, jonka kohde-etuus on tässä DAX, DAXindeksi. Sivustolta turbowarrantit.fi löydät tiedon vivusta ja knockout-tasosta. TÄSTÄ ESITTEESTÄ Tämän esitteen tarkoituksena on toimia johdantona BNP Paribasin unlimited turboihin. Esite on tarkoitettu vain markkinointiin, eikä sitä tule tulkita neuvoksi, tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa jotakin tuotetta tai palvelua. BNP Paribas kehottaa sijoittajia aina tutustumaan ohjelmaesitteeseen ja lopullisiin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Ohjelmaesitteen ja BNP Paribasin unlimited turbojen lopulliset ehdot löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. TIETOA MEISTÄ BNP Paribasin pääkonttori on Pariisissa, ja se on paikallisesti läsnä yli 80 maassa ympäri maailman, muun muassa Pohjoismaissa. Vuosien mittaan BNP Paribas on rakentanut menestyksekkään toiminnan pörssinoteeratuissa sijoitustuotteissa ja noussut johtavien toimijoiden joukkoon Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja vuodesta 2014 lähtien myös Suomessa. YHTEYSTIEDOT Lisätietoja unlimited turboista saat sivustolta turbowarrantit.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Puh Tämän esitteen tuottaja on BNP Paribas Arbitrage SNC, kotipaikka 160/162 boulevard Mac Donald, Paris, France. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Netherlands, yritysmuoto limited liability company numero BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. on liikkeeseenlaskija, ja BNP Paribas SA toimii liikkeeseenlaskijan takaajana. BNP Paribas SA:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen 16, boulevard des Italiens, Paris, VAT-numerolla FR , yhtiömuoto Société Anonyme. TBC 2015 BNP Paribas

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite

Minifutuurit. WArrantit turbowarrantit minifutuurit. Tuote-esite WArrantit turbowarrantit minifutuurit Minifutuurit Tuote-esite Nämä tiedot on tarkoitettu vain markkinointiin. Koko perusesite ja siihen liittyvät lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta https://fi.citifirst.com/fi/showpage.aspx?pageid=147

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Rahasto-obligaatio Newcits XL V

Rahasto-obligaatio Newcits XL V Rahasto-obligaatio Newcits XL V Noin viisivuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste neljästä absoluuttisen tuoton rahastosta koostuvan indeksin nousuun on alustavasti 200%. Obligaatio - Pääomasuojattu

Lisätiedot

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun.

ARVO-OSAKKEET USD. Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Merkittävissä 7. huhtikuuta 2015 saakka ARVO-OSAKKEET USD Arvosijoittajan tähtikori, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta osakkeiden nousuun. Arvo-osakkeet USD Alustavat

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Global Takuukuponki nro 2264

Autocall Global Takuukuponki nro 2264 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Kesäkuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5069 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 28.6.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot