Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011"

Transkriptio

1 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

2 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan astuneesta Ohjelmaesitteestä sekä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesitteen (ruotsinkielinen) sekä tiivistelmän (suomenkielinen) saa osoitteesta sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista. Riskit Luottoriski - liikkeeseenlaskijariski Ostaessaan arvopapereita, jotka on laskettu liikkeelle Handelsbankenin MTN-, Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman puitteissa, ottaa sijoittaja Handelsbankeniin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että Handelsbanken ei kykenisi hoitamaan maksuvelvoitteitaan sijoittajalle. Jos Handelsbanken joutuisi maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi hävitä osan tai koko sijoituksensa riippumatta siitä, miten sijoituksen kohdemarkkina on kehittynyt arvopaperin juoksuaikana. Riippumattomat luottoluokituslaitokset antavat arvosanoja pankkien ja muiden yhtiöiden kyvylle suoriutua omista velkavelvoitteistaan. Handelsbankenin luottokelpoisuusluokitus on korkea: AA- Standard & Poor sin ( S&P ) ja Aa2 Moody sin asteikolla. Moody s rating Aa2 och S&P luokitus AA- tarkoittaa korkeaa laatua hyvin pienellä luottoriskillä. Handelsbanken on yleispankki, joka tarjoaa täydellisen valikoiman erilaisia pankkipalveluita. Näitä palveluista aiheutuu pankille erilaisia riskejä, jotka tunnistetaan, mitataan ja käsitellään systemaattisesti eri puolilla konsernia. Sijoittajan mahdollisuus saada hänelle kuuluvat maksut arvopaperista riippuvat pankin kyvystä vastata maksusitoumuksistaan, joka puolestaan riippuu pankin toiminnan kehittymisestä ja kyvystä hallita eri riskejä liiketoiminnassaan. Handelsbanken ei aseta vakuuksia liikkeeseen laskemille arvopapereilleen, eikä sijoittajaa, joka sijoittaa näihin arvopapereihin, koske valtiollinen talletussuoja. Markkinariski Juoksuaikana warrantin hintaan vaikuttavat useat tekijät; mm. kohde-etuuden arvonkehitys, jäljellä oleva juoksuaika, odotukset tulevasta volatiliteetista, markkinakorot ja mahdolliset osingot. Huomioitavaa on, että pienet muutokset kohde-etuuden arvossa juoksuaikana, voivat johtaa suuriin muutoksiin warrantin arvossa. Warrantilla käydään juoksuaikanaan kauppaa itsenäisenä arvopaperina ja sen arvoon vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Likviditeettiriski Warrantilla saattaa toisinaan olla vaikeaa tai mahdotonta käydä kauppaa. Näin voi käydä esimerkiksi markkinoiden likviditeetin puutteen tai voimakkaiden kurssiliikkeiden takia tai jos kyseinen tai jonkun kyseisistä markkinapaikoista suljetaan tai kaupankäyntiä rajoitetaan määräajaksi. Myös tekniset viat, kuten yhteyksien katkot, voivat häiritä kaupankäyntiä. Valuuttariski Mikäli alla oleva omaisuus/kohde-etuus noteerataan jossain muussa valuutassa kuin euroissa, voivat valuuttakurssimuutokset vaikuttaa arvopaperin tuottoon. Näin ei kuitenkaan käy arvopapereille, jotka ehtojensa mukaan ovat nimenomaan valuuttasuojattuja, ts. niiden valuuttakurssi on kiinteä. Oikeudellinen riski Handelsbankenin toimintaa säätelee Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) ja laki (2004:297) pankki- ja rahoitustoiminnasta sekä pankkitoimintaa koskeva kattava säännöstö. Sääntöjen oikea soveltaminen on ratkaisevan tärkeää terveelle pankkitoiminnalle. Mikäli pankki ei täytä kaikkia säännösten mukaisia velvoitteitaan, voi valvova viranomainen tai tuomioistuin asettaa sille erilaisia rajoitteita, jotka voivat puolestaan vaikuttaa negatiivisesti pankin liiketoimintaan. Määräykset Arvopaperikauppaa käyvän sijoittajan tulee perehtyä niihin määräyksiin (esim. kunkin arvopaperin Lopullisiin Ehtoihin), jotka koskevat kaupankäyntiä sekä huomioida, että näitä määräyksiä voidaan myöhemmin täydentää ja muuttaa. Sijoittajan tulisi erityisesti huomioida, että tällaiset täydennykset ja muutokset voivat tulla ajankohtaisiksi kohde-etuuteen kohdistuvien merkittävien markkinamuutosten myötä. Vastuu Sijoittaja on aina itse kokonaan vastuussa päätöksestään yksittäisen sijoituksen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä sekä näiden sijoitusten taloudellisesta tuloksesta. Ostotyyppisen warrantin osalta on huomattava, että Loppukurssin ollessa matalampi tai yhtä suuri kuin Lunastuskurssi warrantti erääntyy arvottomana ja koko sijoitettu pääoma hävitään. Myyntityyppisen warrantin osalta on huomattava, että Loppukurssin ollessa korkeampi tai yhtä suuri kuin Lunastuskurssi warrantti erääntyy arvottomana ja koko sijoitettu pääoma hävitään. 2

3 Taloudellinen selvitys Jos arvopaperi on Ostowarrantti ja Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastuskurssi saadaan kutakin Ostowarranttia kohden Takaisinmaksettava summa, joka vastaa Kerrointa kerrottuna Loppukurssin ja Lunastuskurssin erotuksella. Jos Loppukurssi on yhtä suuri tai matalampi, kuin Lunastuskurssi, ei mitään Takaisinmaksettavaa summaa saada.. Jos arvopaperi on Myyntiwarrantti ja Loppukurssi on matalampi kuin Lunastuskurssi saadaan kutakin Myyntiwarranttia kohden Takaisinmaksettava summa, joka vastaa Kerrointa kerrottuna Lunastuskurssin ja Loppukurssin erotuksella. Jos Loppukurssi on yhtä suuri tai korkeampi, kuin Lunastuskurssi, ei mitään Takaisinmaksettavaa summaa saada.. Jos Kohde-etuus noteerataan jossain muussa valuutassa, kuin Arvopaperin Noteerausvaluutta lasketaan Takaisinmaksettava summa, Noteerausvaluutta kerrottuna valuuttakurssilla. Tuotekohtaiset ehdot Pörssitunnus Kohde-etuus Laji Lunastuskurssi Kerroin ISIN-tunnus NOK1H 64SHB Nokia Oyj Osto 6,4 0,2 FI NOK1I 615SHB Nokia Oyj Osto 6,15 0,2 FI NOK1I 655SHB Nokia Oyj Osto 6,55 0,2 FI NOK1L 65SHB Nokia Oyj Osto 6,5 0,2 FI NOK1L 75SHB Nokia Oyj Osto 7,5 0,2 FI NOK1S 58SHB Nokia Oyj Myynti 5,8 0,2 FI NOK1T 54SHB Nokia Oyj Myynti 5,4 0,2 FI NOK1T 59SHB Nokia Oyj Myynti 5,9 0,2 FI NOK1U 6SHB Nokia Oyj Myynti 6 0,2 FI NOK2H 6SHB Nokia Oyj Osto 6 0,2 FI NOK2H 7SHB Nokia Oyj Osto 7 0,2 FI Pörssitunnus Listauspäivä Loppukurssin Loppupäivä Takaisinmaksupäivä määräytymisjakso NOK1H 64SHB NOK1I 615SHB NOK1I 655SHB NOK1L 65SHB NOK1L 75SHB NOK1S 58SHB NOK1T 54SHB NOK1T 59SHB NOK1U 6SHB NOK2H 6SHB NOK2H 7SHB Lunastustapa: Metodi Viitekurssin päättämiselle: Loppukurssi: Ostowarrantin Takaisinmaksettava summa: Myyntiwarrantin Takaisinmaksettava summa: Handelsbanken suorittaa automaattisen käteisnettoarvon tilityksen. Virallinen päätös. Aritmeettinen keskiarvo Viitekursseille Loppukurssin Määritysajanjaksolla. Jos Loppukurssi > Lunastuskurssi (Loppukurssi Lunastuskurssi) x Kerroin muutoin nolla Jos Loppukurssi < Lunastuskurssi (Lunastuskurssi - Loppukurssi) x Kerroin muutoin nolla. 3

4 Lisätietoja Kohde-etuudesta Alla oleva informaatio koostuu otteista tai yhteenvedoista julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Handelsbanken ei kuitenkaan ole suorittanut riippumatonta tietojen tarkastamista, eikä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Kohde-etuus Nokia Oyj, aktie Kohde-etuuden liikkeellelaskija Nokia Oyj Lähde NASDAQ OMX Helsinki Kohde-etuuden ISIN-tunnus FI Lisätietoja kohdeetuudesta 4

5 Tarjouksen muoto ja ehdot Liikkeeseenlaskettujen Warranttien määrä: Järjestäjä: warranttia sarjaa kohden. Handelsbanken pidättää itsellään oikeuden lisätä tai rajoittaa tätä määrää halunsa mukaan. Merkintää ei toteuteta, vaan arvopapereiden osto ja myynti tapahtuu sillä merkintäpaikalla jossa arvopaperit noteerataan. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Provisiot: Emissiopäivä: Kaupankäynnissä Handelsbankenin kautta peritään provisioita Handelsbankenin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan Listauspäivä. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntijärjestelmä Listaus: Hakemus arvopapereiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi tullaan jättämään NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn. Listauspäivä: Noteerausvaluutta: Market Making: Pienin kaupankäyntierä: Viimeinen kaupankäyntipäivä: Listauspäivä käy ilmi lopullisista ehdoista. EUR. Warrantti voidaan noteerata pörssissä juoksuaikanaan. Handelsbanken toimii tällöin warrantin markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että Handelsbankenin tarkoituksena on, normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, tarjota osto- ja myyntikursseja sille määrälle kauppaeriä, josta Handelsbanken kulloinkin päättää. Warrantille, jonka ostokurssi on Handelsbankenin käsityksen mukaan alle 0,01 euroa, voi Handelsbanken jättää ostokurssin kokonaan noteeraamatta. Huomionarvoista on, että Warrantin osto- ja myyntikurssin välistä eroa ( spread ) voidaan muuttaa juoksuaikana. Samoin kiinnitämme huomiota siihen, että tiettyinä aikoina Handelsbankenin voi olla vaikeaa tai mahdotonta noteerata osto- ja myyntikursseja Warrantille, jonka seurauksena Warrantin ostaminen tai myyminen voi vaikeutua tai olla mahdotonta. Tällainen tilanne voi esimerkiksi sattua markkinoiden liikkuessa voimakkaasti, likviditeetin muuttuessa, Handelsbankenin suojatessa positioitaan, markkinan häiriintyessä, kommunikaatiokatkoksissa tai muissa teknisissä häiriöissä, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia kaupankäyntiin järkeviin hintoihin sekä kyseisen tai kyseisten markkinapaikkojen sulkeutuessa tai asetettaessa kaupankäynnille määräaikaisia rajoituksia. 1 warrantti sarjaa kohden. Loppupäivä Tukholma 26 toukokuuta 2011 Svenska Handelsbanken AB (publ)

Lopulliset Ehdot lainalle 5084

Lopulliset Ehdot lainalle 5084 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva.

Lisätiedot

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5081

Lopulliset Ehdot lainalle 5081 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5080

Lopulliset Ehdot lainalle 5080 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa

Luottotodistus High Yield Eurooppa Luottotodistus High Yield Eurooppa Kohteena: itraxx Crossover Series 21 Index Liikkeeseenlaskupäivä: 15. heinäkuuta 2014 Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6

Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Laina 5086 Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Perus 5086A Osakeindeksiobligaatio Eurooppalaiset yhtiöt, Ekstra 5086B Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Lopulliset Ehdot lainalle 5085

Lopulliset Ehdot lainalle 5085 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten ruotsinkielisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus

1. Tiivistelmä. A.1 Varoitus 1. Tiivistelmä Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A-E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Kesäkuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5069 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 28.6.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5064 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 15.2.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5050 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa

TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa TURBOWARRANTIT Opi, analysoi ja käy kauppaa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (riskiluokka 3) tuotteita. Tämä esite on tarkoitettu

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin

Tiedote 1 (5) Päivämäärä 18.11.2014. 2.1 Asiointikielet Suomi. Ruotsi ja englanti tietyin palvelukohtaisin rajoituksin 114894e Tiedote 1 (5) Päivämäärä Tämä asiakirja sisältää tietoja, jotka asiakkaalle on annettava Pohjola Pankki Oyj:tä ("Pohjola Pankki") velvoittavien säännösten mukaan. Tarkemmat palvelu- tai tuotekohtaiset

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot