EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin"

Transkriptio

1 BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean riskin (3-taso) tuotteita. BNP Paribas -minifutuurien liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

2 MINIFUTUURIT BNP Paribas MINIFUTUURIT ovat pörssinoteerattuja sijoitustuotteita, joiden avulla voit sijoittaa erilaisiin kohde-etuuksiin (osakkeisiin, osakeindekseihin, raaka-aineisiin, valuuttoihin). Minifutuureilla on keskisuuri tai suuri vipu, eikä niillä ole määritettyä juoksuaikaa. Tuotteet on suunniteltu aktiivisijoittajille, jotka haluavat lisätä salkkujensa altistusta lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Tämä esite on johdanto minifutuureihin. Tarkemmat tiedot saat ohjelmaesitteestä ja lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos haluat tietää lisää. Yhteystiedot ovat esitteen lopussa. Vipuvaikutus tekee minifutuureista riskipitoisia sijoituksia. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Hän ei voi kuitenkaan menettää enempää kuin sijoittamansa pääoman. MINIFUTUURIEN OMINAISUUDET JA TOIMINTA PÄÄPERIAATE Minifutuureilla voit sijoittaa kohde-etuuden nousuun (mini long) tai laskuun (mini short). Instrumenttiin sisältyvä vipu antaa mahdollisuuden suurempiin tuottoihin. Vipuvaikutus on voimakkaampi ja riskitaso korkeampi, kun kohde-etuuden hinta on lähellä stop loss -tasoa. RAHOITUSTASO Rahoitustaso on parametri, jota tarvitaan minifutuurin arvon laskemiseen. Aloituspäivänä liikkeeseenlaskija määrittää aloitusarvon, minkä jälkeen rahoitustaso kehittyy päivittäin rahoituskustannuksen mukaisesti. STOP LOSS -TASO Stop loss -taso lasketaan minifutuurien rahoitustasosta ja turvamarginaalista (1). Mini long -instrumentilla stop loss -taso on rahoitustaso plus turvamarginaali; mini shortilla se on rahoitustaso miinus turvamarginaali. Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa tai ohittaa stop loss -tason, minifutuuri raukeaa. Tällöin sijoittajalle maksetaan jäännösarvo, joka on huonoimmassa tapauksessa nolla euroa ja parhaassa tapauksessa stop loss -tason ja rahoitustason välinen ero (korjattuna mahdollisella pariteetilla ja valuuttakurssilla) (2). Normaaleissa markkinaoloissa BNP Paribas antaa ostokurssit, jotka vastaavat jäännösarvoa stop loss -tason toteutumispäivänä. Muussa tapauksessa jäännösarvo palautetaan 10 pankkipäivän kuluttua. (1) Turvamarginaali lasketaan päivittäin kiinteänä prosenttiosuutena, joka kerrotaan rahoitustasolla. Kiinteän prosenttiosuuden päättää liikkeeseenlaskija, ja se määräytyy pääasiassa ns. gap riskin perusteella. Gap risk voidaan määritellä kohde-etuuden hinnan mahdollisen voimakkaan ja äkkinäisen muutoksen arvioituna suuruutena. Jos osakkeen päätöskurssi on esimerkiksi 10 ja seuraavan päivän avauskurssi 9, yhden euron pudotus (joka tapahtui kaupankäynnin ollessa suljettuna) on nimeltään gap. (2) Jäännösarvo riippuu hinnasta, jolla liikkeeseenlaskija myy positionsa stop loss -tason saavuttamista seuraavien kolmen tunnin aikana. Kolmen tunnin aika lasketaan ajalta, jolloin kohde-etuudella käydään kauppaa kyseisellä markkinapaikalla. 2

3 VIPU Vipu moninkertaistaa kohde-etuuden kehityksen (nousun tai laskun) Jos vipu on esimerkiksi viisi, kohde-etuuden +/- 1 prosentin muutos aiheuttaa minifutuurissa +/- 5 prosentin muutoksen. Kohde-etuuden nousu vaikuttaa positiivisesti mini longin hintaan. Mini shortin hinta puolestaan nousee kohde-etuuden laskiessa. Vipu ei ole vakio, vaan se vaihtelee kohde-etuuden hinnan funktiona. Vipu Kohde-etuuden hinta x mahdollinen valuuttakurssi Minifutuurin hinta MINIFUTUURIEN HINNAN LASKEMINEN Minifutuurien hinta on melko helppo laskea, koska se vastaa reaaliarvoa. Mini longin hinta kohde-etuuden hinta - rahoitustaso Pariteetti x mahdollinen valuuttakurssi Mini shortin hinta Rahoitustaso - kohde-etuuden hinta Pariteetti x mahdollinen valuuttakurssi x pariteetti JUOKSUAIKA Minifutuureilla on ns. avoin juoksuaika (3) : sijoittaja voi pitää minifutuurin niin kauan kuin haluaa, ellei stop loss -tasoa saavuteta. Pariteetti on vakiokerroin, jota käytetään myyntierän sopivan koon määrittämiseen. Minifutuurien pariteetti on useimmilla kohde-etuuksilla 1, mutta raakaaineet, indeksit ja jotkin ulkomaiset osakkeet ovat poikkeuksia. Valuuttakurssilla on vaikutusta, jos kohdeetuus hinnoitellaan muussa valuutassa kuin euroissa. Edut Haitat Minifutuureissa on vipua Avoin juoksuaika (3) niin kauan kuin stop loss -tasoa ei saavuteta Hinta on melko helppo laskea Volatiliteetti ei vaikuta hintaan Jatkuva kaupankäynti NDX-pörssissä, BNP Paribas toimii markkinatakaajana (4) Pääoman menetyksen riski Vipu vaikuttaa myös negatiiviseen suuntaan Sijoitus vaatii tarkkaa seurantaa Jos stop loss -taso saavutetaan, tuote raukeaa Liikkeeseenlaskija voi lunastaa tuotteen (3) Liikkeeseenlaskijalla on tietyin edellytyksin oikeus asettaa päättymispäivä ja lunastaa minifutuurit käteisellä, esimerkiksi verotuksen muutoksen tai viranomaiskäytännön takia. Tarkemmat tiedot saat ohjelmaesitteestä ja lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. (4) Normaaleissa markkinaoloissa: ks. likviditeettiä koskeva kohta riskistä, s. 7. 3

4 ESIMERKKI Alla olevat luvut ovat vain esimerkkejä, joilla kuvataan mini-futuurien toimintaperiaatetta. Ne eivät ole tae tulevista tuloksista eivätkä myöskään tarjous. Tietyn osakkeen hinta on tällä hetkellä 5 euroa, ja sijoittaja uskoo sen nousevan. Hän päättää ostaa MINI LONGIN, jolla on seuraavat ominaisuudet: Rahoitustaso = 4,19 Stop loss -taso (5) = 4,40 Pariteetti = 1 (joten se jätetään tästedes pois laskelmista) Minifutuurin hinta = kohde-etuuden hinta - rahoitustaso = 5 4,19 = 0,81 Vipu = kohde-etuuden hinta / minifutuurin hinta = 5 / 0,81 = 6,2 Rahoituskustannus (6) = 4 % vuodessa KOHDE-ETUUDEN KEHITYS Osakekurssi euroissa 2 A Stop loss -taso Rahoitustaso 6 kuukautta 9 kuukautta 12 kuukautta 15 kuukautta A Ostomahdollisuus 1 Skenaario 1 2 Skenaario 2 3 Skenaario 3 4 Skenaario 4 Kuvan tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa. SKENAARIO 1: NEGATIIVINEN 6 KK MYÖHEMMIN SKENAARIO 2: POSITIIVINEN 9 KK MYÖHEMMIN SKENAARIO 3: POSITIIVINEN 12 KK MYÖHEMMIN SKENAARIO 4: NEGATIIVINEN 15 KK MYÖHEMMIN Osakekurssi 4,7 (-6 % alusta) 5,6 (+12 % alusta) 5,3 (+6 % alusta) 4,6 (-8 % alusta) Rahoitustaso (6) 4,27 [= 4,19 x (1 + (6/12) x 4 %)] 4,32 [= 4,19 x (1 + (9/12) x 4 %)] 4,36 [= 4,19 x (1 + (12/12) x 4 %)] 4,4 [= 4,19 x (1 + (15/12) x 4 %)] Stop loss -taso (5) 4,48 [= 4,27 x 1,05] 4,54 [= 4,32 x 1,05] 4,58 [= 4,36 x 1,05] 4,62 [= 4,4 x 1,05] Minifutuurin hinta (7) 0,43 [= 4,7 4,27 ] 1,28 [= 5,60 4,32 ] 0,94 [= 5,3 4,36 ] Stop loss. Takaisinmaksusumma 0 ja 0,22 välillä (9) Vipu (8) 11,0 [= 4,7 / 0,43] 4,4 [= 5,6 / 1,28] 5,6 [= 5,3 / 0,94] Minifutuurin tuotto (ostotapahtumasta lähtien) -47% [= (0,43 0,81) / 0,81)] +58% [= (1,28 0,81) / 0,81)] +16% [= (0,94 0,81) / 0,81)] Huonoin lopputulos: 100% Paras lopputulos: 73% [= (0,22 0,81) / 0,81)] (5) Tässä esimerkissä turvamarginaali eli rahoitustason ja stop loss -tason erotus on 5 % x rahoitustaso. Koska kyseessä on mini long, tämä merkitsee, että stop loss -taso asetetaan joka päivä 5 % rahoitustason yläpuolelle. (6) Rahoituskustannus koostuu kiinteästä osasta (korkokannan marginaalista) ja muuttuvasta osasta (korkokannasta), joka on suomalaisille kohde-etuuksille 1 kuukauden EURIBOR. Korkokannan marginaali voi vaihdella tuotteittain, ja se ilmoitetaan turbowarrantit. fi-sivuston tuotetiedoissa. Tässä esimerkissä korkokannan marginaali on 2,5 %. Ymmärtämisen helpottamiseksi esimerkissämme yksinkertaistetaan todellisuutta ja oletetaan, että EURIBOR on jatkuvasti 1,5 % ja että korko on yksinkertainen korko (ts. koronkorkoa ei oteta huomioon). Siksi rahoitustason nousu esimerkiksi 6 kuukaudessa on (2.5 % %) x 6 / 12 = 2 %. (7) Hinta = kohde-etuuden kurssi rahoitustaso. Tässä ei oteta huomioon spreadia (osto- ja myyntikurssin erotusta) eikä palkkioita. (8) Vipu = kohde-etuuden hinta / minifutuurin hinta (9) Jäännösarvo on alimmillaan 0, ja enimmillään se vastaa stop loss -tason ja rahoitustason välistä eroa stop loss -tason saavuttamispäivänä, siis 4,62 4,4 = 0,22 4

5 MUISTA! Minifutuurit noteerataan euroissa. Jos kohde-etuuden hinta on muussa valuutassa, valuuttakurssi vaikuttaa minifutuurin hintaan. Jos kohde-etuutena olevasta tai kohde-etuutena olevaan osakeindeksiin kuuluvasta osakkeesta maksetaan osinkoa, rahoitustasoa ja stop loss -tasoa korjataan osingon kompensoimiseksi. Vipu vaihtelee ajan kuluessa ennen kaikkea kohde-etuutena olevan osakkeen tai osakeindeksin kehityksen mukaan. Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa tai ohittaa stop loss -tason, minifutuuri raukeaa. Tällöin maksettava jäännösarvo riippuu hinnasta, jolla liikkeeseenlaskija myy kohde-etuuspositionsa stop loss -tason saavuttamisen jälkeen. Jäännösarvo on huonoimmassa tapauksessa nolla euroa, ja parhaassa tapauksessa se vastaa turvamarginaalia (stop loss -tason ja rahoitustason välistä eroa, jota on korjattu mahdollisella pariteetilla ja valuuttakurssilla). LÄHEMPI TARKASTELU YMMÄRRÄ RAHOITUSKUSTANNUS Sijoittajan tarvitsee sijoittaa minifutuuriin vain murto-osa tosiasiallisesta altistuksestaan. Liikkeeseenlaskija kattaa loppuosan. MINI LONGIN rahoituskustannus vastaa korkoa lainasta, jonka liikkeeseenlaskija myöntää epäsuorasti kohde-etuuksien ostamiseen ja vivun muodostamiseen. Rahoituskustannus koostuu muuttuvasta osasta (interbank-korosta) ja kiinteästä korkokannan marginaalista. Tarkempi kuvaus tästä löytyy osoitteesta turbowarrantit.fi. LÄHEMPI TARKASTELU 2 MINI SHORT muodostetaan siten, että liikkeeseenlaskija myy kohde-etuuden. Sijoittaja saa tämän myyntituoton koron. Se koostuu interbank-korosta, josta on vähennetty korkokannan marginaali (siihen sisältyy myös kohde-etuuden mahdollisesta lainaamisesta aiheutuvat kustannukset). Huomaa: Jos korkokannan marginaali ylittää interbank-koron, erotus on sijoittajalle päinvastoin kustannus. Tarkempi kuvaus tästä löytyy osoitteesta turbowarrantit.fi. Sivustolla turbowarrantit.fi esitetään tietoa rahoituskustannuksesta, ts. korkokannan marginaalista ja interbank-korosta. TERMIINIT KOHDE-ETUUTENA Jos minifutuuri on kytketty esim. kupariin, sinkkiin, T-bondeihin, Brent- tai WTI-öljyyn ja maakaasuun, sen kohde-etuutena on termiinisopimus. Ennen nykyisen termiinisopimuksen päättymistä liikkeeseenlaskija niin sanotusti rullaa position seuraavaan termiinisopimukseen. Tällöin kohde-etuutena oleva termiinisopimus vaihdetaan uuteen termiinisopimukseen, jolla on pitempi juoksuaika. Termiinisopimusten hintaeron kompensoimiseksi rahoitustasoa ja stop loss -tasoa sopeutetaan. Lue lisää riskiä koskevasta kohdasta sivulta 7. 5

6 Lisää RISKEISTÄ Tässä esitetään yhteenveto minifutuurien tärkeimmistä riskeistä. Lisätietoa riskeistä on turbowarrantit.fi-sivustolta saatavan BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V:s Warrant and Certificate Programmen ( ohjelmaesitteen ) kohdassa Risk Factors. Kaikkiin rahoitusinstrumentteihin tehtäviin sijoituksiin liittyy riski, ja niiden arvo voi sekä nousta että laskea. Ei ole varmaa, että saat sijoittamasi pääoman takaisin. Minifutuurit ovat korkean riskin sijoituksia, joten on erityisen tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat ja millaisia riskejä niihin liittyy. Ensin sinun on sijoittajana päätettävä, ovatko nämä tuotteet sinulle sopivia sijoituskohteita. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sinulla on riittävästi kokemusta ja tietoa, jotta voit itse arvioida riskejä. Ne sopivat sinulle vain siinä tapauksessa, että sijoitusaikajänteesi ja tavoitteesi sopivat näiden tuotteiden ominaisuuksiin ja että taloutesi kestää koko sijoittamasi pääoman menetyksen. MARKKINARISKI Kohde-etuuden arvo on ratkaiseva tekijä minifutuurin arvoa laskettaessa. Sinun on näin ollen ymmärrettävä tiettyyn kohde-etuuteen liittyvät riskit. Ne voivat olla osake- tai raaka-ainemarkkinoiden riskejä, luottoriskejä, valuuttariskejä, korkoriskejä ja poliittisia riskejä. VIPU Minifutuurien hinta nousee ja laskee prosentuaalisesti paljon enemmän kuin kohde-etuuden hinta. Minifutuurin vipu on sitä suurempi, mitä lähempänä kohde-etuuden kurssi on minifutuurin stop loss -tasoa. Mitä suurempi vipu, sitä suurempi on myös riski sijoitetun pääoman menettämisestä. MAKSIMITAPPIO / STOP LOSS -RISKI Jos kohde-etuuden kurssi ei kehity olettamallasi tavalla, saatat menettää sijoittamasi pääoman nopeasti. Jos kohde-etuuden kurssi saavuttaa stop loss -tason, minifutuuri raukeaa ja menetät suuren osan sijoittamastasi pääomasta tai voit menettää sen kokonaan. Siksi on erittäin riskialtista käydä kauppaa minifutuurilla, jonka kohde-etuuden hinta on lähellä stop loss -tasoa. 6

7 LUOTTORISKI BNP Paribas -minifutuurien liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Jos liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyyteen, BNP Paribas SA takaa sen velvoitteet sijoittajia kohtaan. Arvopaperit eivät ole vakuudellisia, mutta ne ovat etuoikeutettuja (unsecured and unsubordinated Englannin lain mukaan). Se merkitsee, ettei sijoittajan saatavia ole varmistettu tietyillä omaisuuserillä mutta he ovat etuoikeutettuja velkojia, jos BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ajautuu konkurssiin. Instrumentteihin sijoittaessasi sinun tulee itse arvioida, voidaanko BNP Paribas SA:n odottaa täyttävän velvoitteensa sinua kohtaan. LIKVIDITEETTI Tämän esitteen tuotteet ovat vapaasti luovutettavia pörssinoteerattuja arvopapereita. Osto ja myynti tapahtuvat osto- tai myyntitoimeksiannolla, joka annetaan pörssille pankin, arvopaperivälittäjän tai e-meklarin välityksellä. Välittäjän on oltava jäsenenä NDX:ssä (Nordic Derivatives Exchange), jossa tuotteet noteerataan. BNP Paribas Arbitrage SNC toimii markkinatakaajana ja antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit. Ajoittain voi kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta ostaa tai myydä kyseisiä arvopapereita. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi, jos kohde-etuuden markkinoilla on häiriöitä, kurssit heiluvat voimakkaasti tai kaupankäynti keskeytetään tai sitä rajoitetaan tilapäisesti jollakin arvopaperin kannalta merkittävällä markkinapaikalla. Kaupankäyntiä saattavat häiritä myös tekniset viat, esimerkiksi viestintäyhteyksien katkeaminen. TERMIINIT KOHDE-ETUUTENA Jos minifutuuri on kytketty Brent- tai WTI-öljyyn, maakaasuun, kupariin, T-bondeihin tms., sen kohde-etuutena on termiinisopimus. Ennen kohde-etuutena olevan nykyisen termiinisopimuksen päättymistä liikkeeseenlaskija niin sanotusti rullaa position uuteen termiinisopimukseen. Se merkitsee, että kohde-etuutena oleva termiinisopimus vaihdetaan termiinisopimukseen, jolla on pitempi juoksuaika. Termiinisopimusten hintaeron kompensoimiseksi rahoitustasoa ja stop loss -tasoa sopeutetaan. Jos hintaero on positiivinen eli uusi termiinisopimus on kalliimpi, tilannetta kutsutaan nimellä contango. Se merkitsee, että altistus kohde-etuutena olevalle termiinisopimukselle pienenee automaattisesti. Tilanne on epäedullinen mini longille mutta edullinen mini shortille. Jos taas hintaero on negatiivinen eli uusi termiinisopimus on halvempi, tilannetta kutsutaan nimellä backwardation. Se merkitsee, että altistus kasvaa. Tilanne on edullinen mini longille mutta epäedullinen mini shortille. Ajan kuluessa termiinien rullausvaikutuksella voi olla suuri merkitys minifutuurin tuotolle. Suosittelemme, että tutustut tarkempaan kuvaukseen tästä osoitteessa turbowarrantit.fi. Lisätietoja saat ohjelmaesitteestä ja kyseisen tuotteen lopullisista ehdoista, jotka löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. 7

8 Kaupankäynti MINIFUTUUREILLA Minifutuureilla käydään kauppaa pelkästään pörssissä. Sitä varten sinulla voi olla salkku tavallisessa pankissa tai verkkovälittäjällä, jolle maksat palkkiota. Markkinatakaaja BNP Paribas Arbitrage SNC antaa jatkuvat osto- ja myyntikurssit pörssin tarjouskirjaan pörssin aukioloaikoina (lue lisää sivulta 7 kohdasta Likviditeetti). Seuraavat esimerkit kuvaavat BNP Paribasin minifutuurien nimen muodostamista. MINILONG DAX BNP17 on mini long, jonka kohde-etuus on DAX-indeksi. BNP Paribas on liikkeeseenlaskija, ja 17 on juokseva numero tietyn tuotteen erottamiseksi. MINISHRT EURUSD B1 on mini short, jonka kohde-etuus on EUR/USD-vaihtokurssi. Tilan salliessa liikkeellelaskija BNP Paribasin koodi ilmoitetaan muodossa BNP, mutta se saattaa olla myös BP tai pelkkä B. Sivustolta turbowarrantit.fi löydät tiedon vivusta ja knockout-tasosta. 8

9 TÄSTÄ ESITTEESTÄ Tämän esitteen tarkoituksena on toimia johdantona BNP Paribasin minifutuureihin. Esite on tarkoitettu vain markkinointiin, eikä sitä tule tulkita neuvoksi, tarjoukseksi tai suositukseksi ostaa jotakin tuotetta tai palvelua. BNP Paribas kehottaa sijoittajia aina tutustumaan ohjelmaesitteeseen ja lopullisiin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Ohjelmaesitteen ja BNP Paribasin minifutuurien lopulliset ehdot löydät osoitteesta turbowarrantit.fi. TIETOA MEISTÄ BNP Paribasin pääkonttori on Pariisissa, ja se on paikallisesti läsnä yli 80 maassa ympäri maailman, muun muassa Pohjoismaissa. Vuosien mittaan BNP Paribas on toiminut menestyksekkäästi pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden kuten minifutuurien ja turbowarranttien parissa ja noussut johtavien toimijoiden joukkoon Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja vuodesta 2014 lähtien myös Suomessa YHTEYSTIEDOT Lisätietoja minifutuureista saat sivustolta turbowarrantit.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämän esitteen tuottaja on BNP Paribas Arbitrage SNC, kotipaikka 160/162 boulevard Mac Donald, Paris, France. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, Netherlands, yritysmuoto limited liability company numero BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. on liikkeeseenlaskija, ja BNP Paribas SA toimii liikkeeseenlaskijan takaajana. BNP Paribas SA:n kotipaikka on rekisteröity osoitteeseen 16, boulevard des Italiens, Paris, VAT-numerolla FR , yhtiömuoto Société Anonyme BNP Paribas

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun

Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Recovery Eurooppa MERKINTÄAIKA 29.5.13 17.6.13 Sijoituskohde sinulle, joka uskot Euroopan nousuun Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa Kuljemme omaa tietämme Osakeindeksiobligaatio Recovery Eurooppa

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994

Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994 Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 202.8 1(8) PL 159, 00101 HELSINKI Dnro 3/542/94 Antopäivä 14.1.1994 Optioyhteisöille Voimassaoloaika: 1.4.1994 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeen 2.02 Dnro 862/8.2/89, 27.10.1989

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot