Perusterveyden suunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusterveyden suunta"

Transkriptio

1 Perusterveyden suunta Kyselyn voi keskeyttää painamalla "keskeytä". Tällöin saatte sähköpostiinne uuden linkin, josta pääsette jatkamaan myöhemmin kyselyä siitä kohdasta, johon jäitte. PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN SAATAVUUS Perusterveydenhuollon palveluiden keskittäminen ja sen seuraukset kuntalaisille esimerkiksi pidentyneinä matkoina ovat olleet esillä viime aikoina mm. kuntaliitos- ja päivystyspalvelujärjestelyjen yhteydessä. Keskittäminen on yksi palveluiden saatavuuteen vaikuttava strategia, muita saatavuuteen vaikuttavia lähestymistapoja ovat esimerkiksi hajautettu/ kiinteä / mobiili (esim. Saaristolääkärit Oy:n lääkärivene ja rokotusbussit) sijainti, palveluiden aukioloajat ja palveluvalikoiman rajoittaminen (esim. terveyskioski, missä rajoitettu palveluvalikoima on saatavilla lähellä, loput palvelut keskitetysti kauempana). 1) Mikä on mielestänne hyväksyttävä pisin mahdollinen matka kuntalaiselle (km) Alle yli 150 Lääkärin vastaanotolle virka-aikana nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Neuvolaan virka-aikana nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Perusterveydenhuollon palveluihin päivystysaikana nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Laboratorio- ja kuvantamispalveluihin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 2) Mikä olisi mielestänne hyväksyttävä odotusaika ei-akuutteihin ajanvarauksellisiin terveyskeskuspalveluihin? (vrk) 3) Onko kaupungissanne / kunnassanne käytössä tai suunnitteilla terveyskeskuksen klo 16 jälkeistä ajanvarauksellista iltavastaanottotoimintaa (ns. iltapolit, ei-päivystys)? nmlkj On käytössä joka ilta nmlkj On käytössä määrättyinä viikonpäivinä nmlkj On suunnitelmissä joka ilta nmlkj On suunnitelmissa määrättyinä viikonpäivinä nmlkj Ei ole käytössä eikä suunnitelmissa

2 4) Olisitteko valmis kokeilemaan terveyskioski - mallia palveluiden saatavuuden parantamiseksi kuntanne / kaupunkinne alueella? Terveyskioski on palvelupiste, jossa on rajallinen valikoima eniten kysyttyjä terveydenhuollon palveluja, esim. flunssat ja pientraumat, mutta se sijaitsee kuntalaisia lähellä paikassa, jonne on helppo tulla. Muut palvelut keskitetään suurempiin yksiköihin. nmlkj On käytössä nmlkj On suunnitelmissa nmlkj Voisi olla mahdollista nmlkj Ei sovi kaupungillemme/ kunnallemme, miksi ei? nmlkj Muu,mikä? PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN JA ORGANISOINTI Perusterveydenhuollon palveluiden ulkoistamisesta on käyty keskustelua mm. kaupunkeja/ kuntia vaivaavan lääkärivajeen ratkaisuvaihtoehtona. Ulkoistamiskeskusteluun liittyy kiinteästi myös keskustelu tuottamisvastuun eriyttämisestä kunnalta liikelaitoksille tai osakeyhtiöille. Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä perusterveydenhuollon palveluostoja, eli palveluita joita kunta ei tuota itse omien työntekijöidensä voimin vaan ostaa esim. naapurikunnasta, sairaanhoitopiiriltä, yksityiseltä yritykseltä, säätiöltä tai järjestöltä. 5) Miten kaupungin / kunnan tulisi mielestänne toimia seuraavien palveluiden suhteen? Onko palvelu ulkoistettu tällä hetkellä? Ulkoistettu nyt Ehdottomasti kunnan Mahdollisesti Täysin Pitäisi Kyllä Ei omaa tuotantoa ulkoistettavissa ulkoistettevissa ehdottomasti ulkoistaa Väestövastuupalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Päivystystoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Neuvolatoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Vuodeosastotoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Laboratoriopalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Kuvantamispalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Hammashuolto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Mielenterveyspalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Hallintopalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Kotihoito nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Muu osa perusterveydenhuollon toiminnasta, mikä? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 6) Jos vastasitte edellisessä kysymyksessä 1, että muu osa perusterveydenhuollon toiminnasta, mikä? 7) Mistä kuntanne/kaupunkinne ulkoistetut palvelut on hankittu nyt? (Voitte valita useamman vaihtoehdon) gfedc Ei ole ulkoistettu gfedc Julkiselta sektorilta (esim. muut kunnat, sairaanhoitopiirit, kunnalliset liikelaitokset) gfedc Yksityiseltä sektorilta gfedc Kolmannelta sektorilta (yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt)

3 8) Onko kuntanne/ kaupunkinne vaikutusalueella todellisia vaihtoehtoja seuraaville itse järjestetyille julkisille terveyspalveluille (esim. muita julkisia, yksityisiä tai ns. yleishyödyllisten järjestöjen ja säätiöiden palveluntarjoajia)? Väestövastuupalvelut nmlkj nmlkj Päivystys nmlkj nmlkj Neuvola nmlkj nmlkj Vuodeosasto nmlkj nmlkj Kotihoito nmlkj nmlkj Laboratorio nmlkj nmlkj Kuvantaminen nmlkj nmlkj Hammashoito nmlkj nmlkj Mielenterveys nmlkj nmlkj Perustason erikoissairaanhoito nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj Kyllä Ei 9) Jos vastasitte edellisessä kysymyksessä 4, muu julkinen palvelu, mikä? 10) Mistä kuntanne /kaupunkinne ulkoistetut palvelut tulisi hankkia ensisijaisesti jatkossa? (Valitkaa yksi vaihtoehto) nmlkj Tuottaa itse nmlkj Tuottajan taustalla (julkinen/ yksityinen) ei ole merkitystä nmlkj Julkiselta sektorilta (esim. muut kunnat, sairaanhoitopiirit, kunnalliset liikelaitokset) nmlkj Yksityiseltä sektorilta nmlkj Kolmannelta sektorilta (yleishyödylliset järjestöt ja säätiöt)

4 11) Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät haasteet palveluiden ulkoistamisessa? Valitse kolme (3) merkittävintä haastetta. Laita merkittävimmän kohdalle numero 1, toiseksi merkittävimmän kohdalle 2, ja kolmanneksi merkittävimmän kohdalle 3. Jos ulkoistamisessa ei ole mielestänne merkittäviä haasteita, valitkaa vain viimeinen vaihtoehto. Kilpailuttamiskäytännöt Sopivien palveluntuottajien löytäminen Sopimusjuridiikka Laadun seuranta Hinnoittelu/ Korkea hinta Potilasohjaus /palvelutarpeen arvio Muu Ei erityisiä haasteita/ ongelmia 12) Jos valitsitte kysymyksessä 7, että ulkoistamiselle on olemassa muu merkittävä haaste, mikä muu? 13) Jos olette ulkoistaneet tai suunnittelette perusterveydenhuollon palveluiden ulkoistamista kunnassanne / kaupungissanne, mikä on tärkein syy ulkoistamiselle? (Valitkaa yksi (1) vaihtoehto) nmlkj Palveluiden saatavuuden parantaminen nmlkj Jonojen lyhentäminen nmlkj Kustannusten vähentäminen nmlkj Joustavammat työehdot nmlkj Kuntapolitiikka nmlkj Muu, mikä? nmlkj Emme ole ulkoistaneet tai suunnitelleet ulkoistamista PERUSTERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISET PALVELUT Viimeaikaisten selvitysten mukaan kansalaiset toivoisivat enemmän sähköisiä palveluita myös terveydenhuoltoon. Tällaisia palveluita voisivat olla mm. suojatut sähköpostiyhteydet hoitohenkilökunnan ja potilaiden välillä neuvontaan, reseptien uusimiseen ja koetulosten ilmoittamiseen, sähköinen ajanvaraus, esitietolomakkeet sähköisesti saatavilla. Reseptien uusiminen sähköpostilla ja e-resepti eivät ole toistaiseksi vielä juridisesti mahdollisia, mutta pian toteutettavissa.

5 14) Mikä on tilanne seuraavien sähköisten palveluiden suhteen kaupungissanne / kunnassanne? On käytössä On suunnitelmissa Ei ole suunnitelmissa lainkaan Lomakkeet sähköisesti saatavilla nmlkj nmlkj nmlkj Terveys- ja palveluneuvonta (ohjeita) sähköisesti nmlkj nmlkj nmlkj Internet-ajanvaraus nmlkj nmlkj nmlkj Koetulosten vastaukset sähköpostilla nmlkj nmlkj nmlkj Sähköpostitiedustelut ja yhteydenpito hoitajalle nmlkj nmlkj nmlkj Sähköpostitiedustelut ja yhteydenpito lääkärille nmlkj nmlkj nmlkj Reseptien uusiminen sähköpostilla nmlkj nmlkj nmlkj e-resepti nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj 15) Jos vastasitte kysymyksessä 1 muu sähköinen palvelu, mikä? PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN Perusterveydenhuollon palvelutuotannon menestyksekäs johtaminen edellyttää riittävää tietoa toiminnan nykytilanteesta johtamisen ja kehittämistyön tueksi. Nykytilanteen tuntemus on välttämätön lähtökohta tuloksekkaalle kehittämistyölle. Nykytilannetta seurataan erilaisten mittarien kautta. Tyypillisiä seurattavia toiminnan osa- alueita voivat olla esimerkiksi tuottavuus, kustannukset, sidosryhmien tyytyväisyys ja laatu. 16) Mikä on seuraavien perusterveydenhuollon toiminnan osa-alueiden tilanne kaupungissanne / kunnassanne nyt? Hyvällä tasolla, ei kehitettävää Kehittämistyö käynnissä Hyväksyttävällä tasolla, tulisi kehittää Kiireellisesti kehitettävä Tilannetta ei ole seurattu Asiakastyytyväisyys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Henkilöstön tyytyväisyys nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Henkilöstön osaaminen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Henkilöstön saatavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Palveluiden saatavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Palveluiden laatu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Tuottavuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Kustannustehokkuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Prosessien tehokkuus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 17) Jos vastasitte kysymyksessä 1 muu, niin mikä osa-alue ja mikä on tilanne sen suhteen?

6 18) Jos vastasitte edellä kysymyksessä 1, että asiaa tulisi kehittää, mikä on merkittävin kehittämistyön este tällä hetkellä? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) nmlkj Puuttuva osaaminen nmlkj Aika- ja/ tai henkilöstöresurssien puute nmlkj Muutosvastarinta nmlkj Organisatoriset rajat nmlkj Johtamisongelmat nmlkj Muu, mikä? 19) Mitä perusterveydenhuollon toiminnan osa-alueita kaupungissanne /kunnassanne seurataan jonkin mittarin avulla Säännöllisesti Satunnaisesti Ei seurata Kustannukset (esim. kustannukset per asukas/ potilas/ käynti, toimintojen vuosikustannus/ toiminta-alue) nmlkj nmlkj nmlkj Suoritteet (esim. käynnit/ lääkäri, käynnit/ potilas toimintaalueittain (kuvantaminen, päivystys)) nmlkj nmlkj nmlkj Toiminnanohjaus (esim. päivystyskäyntien osuus, puhelinkontaktit/ vastaanotot) nmlkj nmlkj nmlkj Palveluiden saatavuus (esim. jonotusajat vastaanotolle/ puheluihin) nmlkj nmlkj nmlkj Palveluiden laatu (esim. henkilökunnan vaihtuvuus, henkilöstöja asiakaspalautteet) nmlkj nmlkj nmlkj Taustamittarit (esim. potilasmäärä ikäryhmittäin/ toiminta-alue, diagnoosit/ikäryhmä, henkilöstön kokemus) nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj 20) Jos vastasitte kysymyksessä 4, että seuraatte perusterveydenhuollon toimintaa kunnassanne / kaupungissanne jonkin muun mittarin avulla (säännöllisesti, satunnaisesti, ei seurata), minkä mittarin? 21) Ovatko käytössänne olevat perusterveydenhuollon palvelutuotannon toiminnan osa-alueita seuraavat mittarit riittävän tarkkoja ja yksityiskohtaisia? Kustannukset nmlkj nmlkj Suoritteet nmlkj nmlkj Toiminnanohjaus nmlkj nmlkj Palveluiden saatavuus nmlkj nmlkj Palveluiden laatu nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj Kyllä Ei 22) Jos valitsitte kysymyksessä 6, muu palvelutuotannon toiminnan osa-alueen mittari, minkä osa-alueen mittari?

7 23) Onko kunnassanne / kaupungissanne dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä jollakin seuraavista palvelualueista? On käytössä On suunnitelmissa tehdä Ei ole suunnitelmissa tehdä Väestövastuupalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Päivystystoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Neuvolatoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Vuodeosastotoiminta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Laboratoriopalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Kuvantamispalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Hammashuolto nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Mielenterveyspalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Hallintopalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Muu osa perusterveydenhuollon toiminnasta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj En tiedä 24) Jos vastasitte edellisessä kysymyksessä 8, että teillä on dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä jollain muulla palvelualueella, millä? TYÖNJAKO PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA Henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittäminen on ollut viime aikoina esillä keinona parantaa perusterveydenhuollon palveluiden tuottavuutta. Esimerkiksi sairauslomatodistusten kirjoittaminen on joissakin kunnissa siirretty lääkäreiltä sairaanhoitajille. 25) Onko kuntanne / kaupunkinne perusterveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana lääkärien tehtäviä siirretty hoitohenkilökunnalle? nmlkj Ei nmlkj Kyllä 26) Jos vastasitte, että kuntanne /kaupunkinne perusterveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana lääkärien tehtäviä on siirretty hoitohenkilökunnalle, mitä tehtäviä? gfedc Todistusten kirjoittaminen gfedc Pienten vaivojen hoitaminen (flunssat, haavat, hiertymät, korvakivut) gfedc Rutiiniseurannat (esim. verenpaine-, diabetes-, reuma-, astma-, päihdeseurantapotilaat) gfedc Muu, mitä? 27) Onko kuntanne / kaupunkinne perusterveydenhuollon palveluissa viimeisen vuoden aikana hoitohenkilökunnan tehtäviä siirretty muille henkilöstöryhmille tai työnjakoa hoitohenkilökunnan sisäisesti muutettu? nmlkj Ei nmlkj Kyllä, miten, mille ryhmille?

8 28) Tulisiko työnjakoa eri henkilöstöryhmien välillä mielestänne kehittää? nmlkj Ei nmlkj Kyllä, miten? TULEVAISUUDEN PANOSTUKSET PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Terveydenhuollon palvelutuotannon kohtaamat haasteet ja niiden ratkaisukeinot ovat puhuttaneet laajasti viime aikoina. Keskusteluissa on esitetty lähtökohdiltaan erilaisia lähestymistapoja terveydenhuollon palvelutuotannon kohtaamiin ongelmiin. Ratkaisukeinoina ovat vilahdelleet mm. resurssien lisääminen, resurssien käytön tehostaminen ja uudelleen organisointi, tuontityövoima, palveluiden rajoitukset ja priorisointi. 29) Laittakaa tärkeysjärjestykseen (1-4) mihin tulevaisuudessa tulee mielestänne panostaa perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisessä? lisätä rahaa perusterveydenhuoltoon hallita kysyntää priorisoinnilla ja terveydenedistämistoimintaa lisäämällä hallita perusterveydenhuollon alan työntekijäpulaa (tuontityövoimalla, koulutusta kehittämällä, alan imagoa kehittämällä) parantaa nykyisten resurssien tuottavuutta kehittämällä organisaatiota ja sen prosesseja muu 30) Jos vastasitte edelliseen kysymykseen 1 muu, mikä muu? TAUSTATIEDOT 31) Onko kunnassanne / kaupungissanne suunnitteilla muutoksia, jotka vaikuttavat perusterveydenhuollon järjestämiseen? gfedc Kuntaliitos gfedc Kuntayhtymän perustaminen / kuntayhtymään liittyminen gfedc Terveyspiiri gfedc Muu, mikä?

9 32) Kunnan/ kaupungin asukasluku * nmlkj Alle 2000 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Yli ) Jos kunnalla / kaupungilla on oma terveyskeskus, terveyskeskusten toimipisteiden lukumäärä? 34) Vastaajan asema/ toimenkuva * nmlkj Terveyspalvelujohtaja nmlkj Sosiaalijohtaja nmlkj Sosiaali- ja terveyspalvelujohtaja tai perusturvajohtaja nmlkj Kunnan- tai kaupunginjohtaja nmlkj Muu, mikä? 35) Jos haluatte antaa palautetta kyselystämme tai täydentää vastauksianne, käyttäkää alla olevaa avointa kenttää. Lähetä 0% valmiina

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Terveyskioski palveluinnovaationa

Terveyskioski palveluinnovaationa 1 Terveyskioski palveluinnovaationa Vaihe I: Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta Tampereen yliopisto, Anna-Aurora Kork, Jari Stenvall, Jarmo Vakkuri 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker Tehyn julkaisusarja B Selvityksiä 1/15 B Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden Eve Becker Eve Becker Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys THL 1 THL 2 Sisällysluettelo 1. SELVITYSTEHTÄVÄ... 5 1.1. TAUSTAA... 5 1.2. TOIMEKSIANTO... 6 1.3. SELVITYSTYÖN TAVOITE... 7 2. SELVITYSTYÖN TOTEUTUS...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot