Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi"

Transkriptio

1 Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi Ohjelma Tilaisuuden avaus Tervetuloa Jaakko Kiiskilä, kunnanjohtaja Kunnanhallituksen terveiset Maarit Heikkinen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, yrittäjä Laukaan yrittäjät r.y. terveiset K-S Yrittäjät r.y. terveiset Laukaan kunnan hankintojen nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat Laukaan kunnan ensi vuoden hankinnat Aki Teiskonen, puheenjohtaja Laukaan yrittäjät r.y. Katja Laukkanen, hankinta-asiamies K-S Yrittäjät r.y. Jarmo Pasanen, hankinta- ja kehittämispäällikkö Jarmo Pasanen, osastopäälliköt ja tulosyksiköiden vastaavat Keskustelua Tilaisuuden yhteenveto ja päätös 1

2 Hankintafoorumi Laukaa Katja Laukkanen, hankinta-asiamies Hankinta-asiamiestoiminta Hankinta-asiamiestoiminta alkanut Keski-Suomessa Hankinta-asiamies on viestinviejä yrityksien ja hankintayksiköiden välillä Hankinta-asiamies neuvoo yrityksiä julkisissa hankinnoissa maksutta. Palvelu on tarkoitettu kaikille keski-suomalaisille yrityksille. Hankinta-asiamies toimittaa markkinatietoa hankintayksiköille ja voi olla mukana hankintoihin liittyvissä asioissa(ei kilpailutuksen aikana) nettisivut ja hankintailmoitusten vahtipalvelu (Keski-Suomi 120 eur/vuosi, koko Suomi 198 eur/vuosi) Edistetään yhteistyöllä keski-suomalaisten yritysten mukaan pääsyä maakunnan julkisiin hankintoihin ja sitä kautta eurojen ja verotulojen pysymistä alueella. 2

3 Yhteistyö ja tahto hankintatoimessa Hankinnat ovat oma erityinen osaamisalueensa ja niihin tarvitaan perehtynyttä asiantuntijaa, Laukaassa hankintapäällikkö Tarvitaan yhteinen osapuolten tahtotila tehdä yhteistyötä (kunta/yritykset) hankinnoissa, yhteistyö on hankintalainkin mukaan sallittua muutoin paitsi kun kilpailutus on käynnissä (julkinen) - vuoropuhelun lisääminen, keskustelun mahdollistaminen esim. hankintaillat 1-2 kertaa vuodessa - yksittäisessä hankinnassa huolellinen etupainotteinen valmisteluprosessi, kunnan puolelta markkinatiedon kartoittaminen esim. tietopyyntöjen muodossa, yritysten mahdollisuus ottaa kantaa tarjouspyyntöluonnokseen tai kilpailutuksen ehtoihin - kilpailutuskalenteri hankintojen ennakointia varten palvelee sekä hankinnan valmistelijoita että yrityksiä - pienhankintojen ilmoittaminen Yhteistyö ja tahto hankintatoimessa Työ on aluillaan kaikkialla kunnissa Keski-Suomessa, jokaisessa kunnassa pohditaan niitä keinoja ja tapoja, joilla yhteistyön tiivistämistä hankinnoissa voidaan lähteä työstämään Laukaassa tämä hankintafoorumi ja hankintapäällikön palkkaaminen ovat askeleita yhteistyön suuntaan mitä muuta voisimme tehdä? Katja Laukkanen, hankinta-asiamies Keski-Suomen yrittäjät Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ p

4 Julkiset hankinnat Laukaan kunnassa Jarmo Pasanen hankinta- ja kehittämispäällikkö Toimintaympäristö 4

5 Organisointi Kunnan menot TA kilpailutetaan hankintoja n. 8 milj. eurolla investoinnit mukaan lukien 5

6 Julkinen hankintaprosessi Kunnan hankintatoimen kehittäminen Q Q Vuosi 2015 Vuosi 2016 Kehittämiskohde Nykytilan kartoitus Hankintojen analysointi (spend- ja ABC-analyysit) ja kategoriointi Hankintastrategia, joka ohjaa hankintoja kategorioittain Sähköiset kilpailutusjärjestelmät kartoitus / hankinta Muut esille tulevat kehittämiskohteet Hankintojen tekemisen tehostamistoimet strategian perusteella Uudet hankintastrategiaan ja uuteen hankintalakiin perustuvat hankintaohjeet Muut esille tulevat kehittämiskohteet 6

7 Kunnan kilpailutukset 2015 osastoittain Osasto Milj. euroa Kpl Perusturvaosasto 0,6 10 Kanslia 1,6 6 Tekninen osasto, tilapalvelu 3,3 n. 30 Tekninen osasto, yhdyskuntatekniset palvelut 0,9 9 Maankäyttöosasto 0,1 4 Sivistysosasto 1,5 4 Kilpailutukset yhteensä 8,0 63 Maankäyttöosasto, maan hankinta 2 Perusturvaosasto Saran asuntojen irtaimistoa Saran asuntojen yleisten tilojen kalusteet, astiat Ennakoitu hankinnan arvo Kuntahankinnat Q2 / Koti-Kuuselan kalustotäydennys Kalustohankinta Kuntahankinnat H1 / Tilapäinen kotihoito Palvelujen osto kotihoidon yllättäviin tarpeisiin Q1 / Kehitysvammaisten leiri Pienhankinta Q1/ Jokelan ryhmäkodin yöhoito Avoin Q2/ Keva kuljetusp. työ- ja päivätoiminta Avoin Keva kuljetusp. lasten erityispäiväh. Avoin Keva terapia-arviot Pienhankinta Ostettu henkilökohtainen apu Nyt n. 6:lle asiakkaalle Avoin Q2/ Vammaisten asunnonmuutostyöt N. 10 vuodessa Avoin Q2/ Palveluseteli Palveluseteli kuntalaisille Asiakas valitsee tuottajan Kilpailutukset yhteensä ,00 7

8 Kanslia AV-laitteet Tietoliikenneyhteydet Kuituverkkotarvikkeet Valokuituverkon urakoitsijat Liitytään KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan sopimukseen Kunnan tietoliikenneyhteydet toimipaikkojen välillä, 3 v sopimus Valokuituverkon tarvikkeet, mm. putket ja kaivot vuodelle 2015 Valokuituverkon urakoitsijan kilpailutus vuodelle 2015 Ennakoitu hankinnan arvo Kuntahankinnat Q1 / Avoin Q1-2 / Avoin Q1 / Avoin Q1 / Vakuutukset Kunnan vakuutusten kilpailutus, 4 v Avoin Q1 / sopimus Vuosiloman suunnitteluohjelma Vuosilomien suunnitteluohjelma Suorahankinta Q1-2 / CGI:ltä Kilpailutukset yhteensä ,00 Tilapalvelu Ennakoitu hankinnan arvo Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Suunnittelijoiden (4 kpl) kilpailutus Avoin Q1 / Tiitupohjan koulun muutos päiväkodiksiurakoitsija (4-6kpl) kilpailutus Avoin Q1 / Tilaelementin perustaminen, V-vuori Tilaelementtikoulun perustusten hankinta Avoin Vihtavuoren koulun keittiömuutokset Vihtavuoren koulun keittiöiden muutostyöt Avoin Haapalan koulun vesikaton uusinta Rakennusurakoitsijan kilpailutus Avoin Q2 / Vuonteen aluekoulu Suunnittelijat (4kpl), urakkakilpailutus Avoin Q1 / Purettavat rakennukset Purku-urakoitsijan hankinta Avoin Q2 / Hissit/nosto-ovet huolto Huollot vuosille Avoin Q4 / Toimitilojen kunnossapito- ja Rakennustekniikka., putki- ja iv-työt, Avoin Q4 / korjaustyöt puitesopimus vuosille IV-kanavistojen puhdistus Avoin Q2 / Koti-Kuuselan suunnittelu Suunnittelijoiden hankintaa 4 kpl Avoin Sopimussuunnittelijat Vuosisopimussuunnittelijoiden hankinta Avoin Q4 / 2014 Rakennuttajakonsultti, paikallisvalvoja, Avoin Q4 / 2014 TATE-valvoja Sisäilmakonsultti Avoin Q4 / 2014 Kopiopalvelut Avoin Q4 / 2014 Kilpailutukset yhteensä

9 Yhdyskuntatekniset palvelut Ennakoitu hankinnan arvo Kiviainekset Tarvittavat maa- ja kiviainekset kuormattuna ja Avoin Q4/ paikalle toimitettuna Konetyöt Maanrakennuskone-, ym palveluita mm. Avoin Q4/ puistojen ja kunnallistekniikan rakentamiskohteiden tekemiseen Kunnallistekniikan Putket, venttiilit, kaivot ym. Tarvikkeet vesi- ja Avoin, Q1-3/ rakennustarvikkeet viemärilinjojen rakentamiseen työmaittain Katuvalohuolto Sähkömiesten palveluita kunnan Avoin Q3/ katuvaloverkoston kunnossapitoon ja rakentamiseen Ajoratamaalaukset Kuluneiden asfalttimaalausten uusiminen Pienhankinta Q1/ taajamissa (keskiviiva, suojatiet, hidastemerkinnät ym.) Asfalttipäällystykset Katujen päällystystyöt ja pienet paikkaukset Avoin Q2/ tarpeen mukaan Leikkivälineet Leikkipaikkakalusteet Pienhankinta Q1-2/ Keittiökalusteet Kalustehankinnat Leppäveden aluekeittiön ja Vuonteen aluekoulun uusiin keittiöihin Avoin Liedet ja uunit Haapalan ja Äijälän kouluille uudet uunit ja liedet Pienhankinta Kilpailutukset yhteensä Maankäyttöosasto Yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset Leppävesijärven rantayleiskaava, emätilaselvityksen numeeristaminen ja päivittäminen Rakennusvalvonnan lupapalvelun ja arkiston sähköistämismäisen hankkeistus Keskustan kehittämissuunnitelma Kaavoitukseen liittyvä selvitystyö Kaavoitukseen liittyvä selvitystyö Rakennusvalvonnan toimintojen sähköistämisen kehittäminen Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma ja siihen liittyvät selvitykset Avoin, pienhankinta Avoin, pienhankinta Avoin, pienhankinta Ennakoitu hankinnan arvo Q2 / Q2 / Q2 / Rajoitettu Q4 / Kilpailutukset yhteensä ,00 Paikkatietopohjaiset kuntarekisterit Kuntarekisterien ylläpitojärjestelmä Avoin Metsäautoteiden kunnostus Metsätalouden parantaminen Avoin, pienhankinta Maan hankinta Suorahankinta

10 Sivistysosasto Ennakoitu hankinnan arvo Koulukuljetukset Tilausajona suoritettavat perusopetuksen ja lukion koulukuljetukset Avoin Q3-4 / Oppikirjat Peruskoulun oppikirjat Avoin / Q3-4 / Kuntahankinnat Tvt-laitteet Oppilaskuljetukset Koulujen tieto- ja viestintätekniikan Kuntahankinnat Q1 / laitehankinnat (yhteistyössä ICTyksikön kanssa) Koululaisten uimahalli- ja muut Pienhankinta retkikuljetukset Kilpailutukset yhteensä Mistä tietoa kunnan hankinnoista? HILMA: Kunnan verkkosivut: /tarjouspyynnot Muuttuu jossain vaiheessa ensivuotta /hankinnat Hankintakalenteri Hankintavahti: Ilmainen ja maksullinen versio Maksullisessa versiossa saa omaan sähköpostiin tiedot haluamaltaan alueelta (kunta, maakunta ( alkaen), koko maa) ja haluamiltaan toimialoilta asiasanojen perusteella Muita hankintoihin liittyviä palveluja 10

11 Keskustelu ja tilaisuuden yhteenveto 11

Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Tervetuloa hankintailtaan! 2.12.2014 Jyväskylän kaupunki Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy OHJELMA Puheenjohtajan avaussanat, toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes

Lisätiedot

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle 2013-2016 kokouksessaan 27.1.2014 1. Kuntastrategian

Lisätiedot

3.10.2013. Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo

3.10.2013. Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo HANKINTAFOORUMI MUISTIO 3.10.2013 Aika: 3.10.2013 klo 14.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen Yrittäjien toimisto, Keski-Suomen talo Osallistujat: Timo Koivisto Antero Kiviniemi Jouko Mustalampi Perttu Hietanen

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1. Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.2008 24 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9. Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.2007 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen

TIETOISKU. Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen TIETOISKU Mahdollisuuksia lähiruuan käytön lisäämiseen Forssa 17.12.2014 Tarja Krakau Asiantuntija, varatuomari PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Jorma Saariketo. puhelin 02 275 7100 044 556 7638 Y-tunnus 0291483-4

Jorma Saariketo. puhelin 02 275 7100 044 556 7638 Y-tunnus 0291483-4 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 15.10.2014 LIITE 4 18.11.2014 Hankinta-asiamies edistää yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla hankintayksiköt

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Yritysviesti. Tässä lehdessä:

Yritysviesti. Tässä lehdessä: Yritysviesti Jaetaan kaikkiin yrityksiin Lempäälässä 02/14 Yhteistyössä Lempäälän kunta ja Lempäälän Yrittäjät Tässä lehdessä: s. 2 Pääkirjoitus s. 3 Elinkeinoviesti s. 4 Yrittäjien uudet jäsenet s. 5

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot