Alueellinen hankintaasiamiesverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen hankintaasiamiesverkosto"

Transkriptio

1 Alueellinen hankintaasiamiesverkosto Helsinki Hankinta-asiamies Jorma Saariketo 1 Jorma Saariketo

2 Suomen Yrittäjät Yli jäsenyritystä, joissa noin työpaikkaa 400 paikallisyhdistystä, joissa lähes luottamushenkilöä Yrittäjissä on voimaa 2 Jorma Saariketo

3 Hankinta-asiamiespalvelu Palvelu käytössä Etelä-Savo, Helsinki, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pääkaupunkiseutu ja Varsinais- Suomi Käyttöönotto vireillä Häme, Kymi ja Savo Tulossa vuoden kuluessa Etelä-Pohjanmaa, Rannikko-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta Hankinta-asiamies edistää yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla hankintayksiköt saavat laadukkaampia, parempia sekä kilpailukykyisempiä tarjouksia entistä laajemmalta yritysjoukolta. 3 Jorma Saariketo

4 Hankinnat ja toimintaympäristö 4 Jorma Saariketo

5 EU-direktiivi Julkisten hankintojen periaatteet Avoimuus Hankinnasta ilmoittaminen kilpailun aikaansaamiseksi Hankintapäätös asianmukaisesti tiedoksi perusteluineen Tasapuolisuus Kaikki markkinatoimijat voivat tarjota Syrjimättömyys Tarjoukset vertaillaan ja päätös tehdään ennalta ilmoitettujen perusteiden mukaan Ei suosikkijärjestelmää - tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet Suhteellisuus Hankinnan kokoon ja luonteeseen suhteutetut vaatimukset 5

6 Tarkoitus ja periaatteet Hankintalaki Julkisin varoin tehtävät hankinnat on kilpailutettava käyttäen hyväksi olemassa olevat kilpailutusolosuhteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen toteuttamista Turvata avoin, syrjimätön ja tasapuolinen kilpailu tavaroiden ja palveluiden hankinnassa Voittajan valinta Kelpoisuuden täyttävistä ehdokkaista Paras tarjous valitaan ennalta ilmoitetuin perustein muut tarjoukset hylätään 6

7 Neljän tason hankinnat Mikrohankinnat *(arvo vähäinen < ) Ei julkista ilmoittamista Tarjouspyynnöt kohdennetusti esim. kunnan yrityksille Pienhankinnat *(arvo merkittävä ) Julkinen ilmoittaminen toivottavaa (Hankinta-asiamies, HILMA) Ultrakevyt hankintamenettely (vain tarpeelliset tiedot) Tulevaisuudessa (hankintalain uudistus) Kansalliset (arvo suuri / / >) Julkinen ilmoittaminen (HILMA) Kansallinen menettely, kevyt kohtuullinen sääntely EU hankinnat ( / >) Julkinen ilmoittaminen (HILMA, TED) EU-menettely, raskas sääntely paljon rajoitteita ja yksityiskohtia *Hankintalaki ei koske nykyisin mikro- ja pienhankintoja 7 Jorma Saariketo

8 Julkiset hankinnat määrä ja arvo Mikro Pien Kansallinen EU Muut *) Yhteensä KPL ARVO Hankintojen määrä kpl ,6 3, Lähteet: EU Public Procurement Indicators 2010, Hilma , Hankinta-asiamies tilasto 2012, KTM selvitys 2006 (pienhankintojen arvon osuus 10 % kaikista hankinnoista) TEM Selvitys hankintojen hallinnollisista kustannuksista 10/2010 *) suorahankinta, ennakko- ja jälki-ilmoitukset Jorma Saariketo Pien Kansallinen EU Muut *) Hankintojen arvo (milj. ) Pien Kansallinen EU Muut *)

9 Kynnysarvon merkitys Kynnysarvon vaikutus ilmoitusten lukumäärään Lähde: Hilma Alin EU-kynnysarvo Poistuu Jää Muutos/osuus kpl % yks Kaikki > -62,9% 7,2 % -62,6% 33,7 % -89,0% -11,6% -97,7% -29,0% 9 Tavarat Palvelut Urakat Muut Hallitusohjelman 2011 mukaan kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EUdirektiivitasoja ja tavaroiden ja palveluiden kansallista kynnysarvoa korotetaan tuntuvasti Jorma Saariketo lähelle EU:n kynnysarvoa

10 Hankinnan jakaminen Keskeisiä virhetulkintoja Hankinta voidaan jakaa osiin (HL 17 ja 20 ) Järkevät osakokonaisuudet mahdollisia ehtona julkinen kilpailuttaminen ja hankintalain noudattaminen Osatarjouskäytäntö Usean pienen toimijan yhteistarjous (ryhmittymä HL 61 ) Pilkkominen on kielletty Tarkoituksena hankintalain kiertäminen (HL 20 ) eli hankintaa ei kilpailuteta hankintalain säännösten mukaan Tulevaisuudessa (valmisteilla oleva direktiivi) Jos hankintaa ei jaeta osiin tulee hankintayksikön perustella miksi hankintaa ei jaeta tarkoituksenmukaisiin osiin 10

11 Markkinatiedon hyödyntäminen Tavoitteena toimivat tavara- ja palvelumarkkinat Laadukas, osaava, tehokas ja toimiva hankintatoimi Markkinatieto mukaan suunnitteluun Yritysvaikutusten huomioiminen hankinnoissa Selkeät yksiselitteiset ehdot/vaatimukset Aktiivinen vuoropuhelu potentiaalisten toimittajien kanssa Kaikkien yritysten tasapuolinen kohtelu Innovatiivisten ratkaisujen synnyttäminen 11

12 Hankinta-asiamiespalvelu 12 Jorma Saariketo

13 Web-palvelu 13 Jorma Saariketo

14 Neuvontapalvelut Yrityksille Maksuton puhelinpalvelu Ensivaiheen neuvontapalvelut maksuttomia Kumppaniverkoston palvelut Toimeksiantoon perustuvat palvelut (esim. muutoksenhaku) Konsultointi Tarjousten tekeminen, ryhmittymät ja alihankintaverkostot Toimeksiannot (mm. avustaminen tarjouksissa, taustatiedoissa) Hankintayksiköille Kilpailutusten suunnittelu ja valmistelu Yritysvaikutusten arviointi Pienhankintojen ilmoittaminen Raportointipalvelut 14 Jorma Saariketo

15 Vahtipalvelut Yrityksille Hankintailmoitusten seuranta Toimialaan ja avainsanoihin perustuvien ilmoitusten toimittaminen Edellisen vrk:n ilmoitukset aamulla klo 10 sähköpostiin Vahtipalvelun hinnoittelu Alueellinen palvelu 10 / kk, laskutus 12 kk:n jaksoissa Valtakunnallinen palvelu 16,50 / kk, laskutus 12 kk:n jaksoissa Hankintayksiköille Hankintailmoitusten toimittaminen Tiedot toimitetuista hankintailmoituksista ja tarjouspyynnöistä Vahtipalvelun toimittamien ilmoitusten vastaanottajien lukumäärä Tarvittaessa esim. lisätietojen toimittaminen Vahtipalvelun hinnoittelu Sopimuksen mukaan hankintayksikön koko huomioiden 15 Jorma Saariketo

16 Yrityksille Ilmoitusten seuranta Vahtipalvelu Toimitus kohdennetusti (esim. toimiala) Tarjoustyökalu Sähköinen tarjous Hinnoittelu Sisältyy vahtipalveluun Pienhankintapalvelut Pienhankinnat kiinnostavat yli Alle Hankintayksiköille Alueellinen pienhankintojen ilmoittaminen Tarjousten sähköinen vastaanotto Lähde: Yrittäjäkysely 2012/2013 Automaattinen vertailu, päätöksenteon tuki ja raportointi 16 Jorma Saariketo

17 Hankinta-asiamies raportointipalvelu Reaaliaikaiset Raportit saatavissa useilta eri osa-alueilta. Kuvissa esimerkkejä. 17 Jorma Saariketo

18 Tuloksia ja kokemuksia hankintaasiamiestoiminnasta 18 Jorma Saariketo

19 Tuloksia Varsinais-Suomesta Palvelua käyttäneet asiakkaat Hankintayksiköt mennessä, yhteensä 217 hankintayksikköä Palvelun piirissä olevat yritykset yhteensä yritystä 2. Neuvontapuhelut yhteensä 248 neuvontatapahtumaa (puhelut ja s-postit) Yritykset noin 80 %, hankintayksiköt 20 % 3. Vahtipalveluilmoitukset yhteensä yrittäjille toimitettua tarjouspyyntöä 4. Julkaistut kilpailutukset (VSY:n alue) noin hankintailmoitusta Kuluvan vuoden aikana 426 hankintailmoitusta (140 ilmoitusta / kk) 5. Voitettuja kilpailutuksia *) yhteensä 394 voitettua kilpailutusta Kuluvan vuoden aikana 76 voitettua kilpailutusta (25 voittoa / kk) *) Todellisuudessa voitettuja kilpailutuksia on huomattavasti enemmän koska vain EU-hankintojen voittajat julkaistaan. 19 Jorma Saariketo

20 Hankinta-asiamiehen top five, positiivista 1. Yhteistyö hankintayksiköiden kanssa Suunnittelu, valmistelu ja YRVA yhteistyössä yrittäjien kanssa Säännöllinen palaute ja raportointi havaituista puutteista 2. Internetpalvelu yhden luukun periaate Kaikki ilmoitukset, ohjeet ja työvälineet yhdessä paikassa Sähköisen menettelyn käytön lisääminen 3. Vahtipalvelu Oikeat ilmoitukset oikeaan osoitteeseen nopeasti avainsanojen perusteella 4. Koulutus ja konsultointi Markkina- ja yritystietoa hankintayksiköille Menettelytapa ja tarjontaosaamista yrittäjille Maakuntiin hajautettu toimintamalli, alueelliset tarpeet huomioidaan 5. Ryhmittymien muodostaminen Pienyritysten voimavarojen yhdistäminen suurissa hankinnoissa Tarjontaverkostot on selvästi enemmän kuin 2 20 Jorma Saariketo

21 Hankinta-asiamiehen top five, negatiivista 1. Markkinatiedon ja osaamisen puute Hankintayksiköillä ei riittävästi markkinatietoa Hankintaosaamista harvoilla ilmoittajilla Liian suuret hankintakokonaisuudet (tavarat, palvelut, investoinnit) 2. Toimintakulttuurissa parannettavaa Hankintailmoituksissa runsaasti puutteita ja virheitä sekä ristiriitaisuuksia Hankinnan suunnittelu ja valmistelu puutteellista 3. Turha kiire Tarjousajat usein riittämättömiä, tarjonta supistuu, pienet eivät ehdi 4. Kirjavat ilmoituskäytännöt Ei keskitettyä hankintaosaamista Monta toimintatapaa yhden hankintayksikön sisällä Ilmoittamatta jättäminen Suorahankinnat 5. Pienhankinnat Ilmoittamatta jättäminen, kirjavat käytännöt Avoimuuden puute jopa syrjiminen 21 Jorma Saariketo

22 Yhteistyö yrittäjät ja hankintayksiköt 22 Jorma Saariketo

23 Yrittäjät ja hankintayksikkö yhdessä miten? Yhteys yrittäjien ja hankintayksikön välille Säännöllinen yhteydenpito, rakentava vuoropuhelu Hankintojen suunnittelu ja valmistelu yhdessä Yritysvaikutusten arviointi osana hankintojen suunnittelua Kaikki hankinnat yhteistyön piiriin Kynnysarvot ylittävät EU- ja kansalliset hankinnat Kynnysarvon alittavat pienhankinnat 23 Jorma Saariketo

24 Lisää hankintaosaamista Suunnittelu ja ohjeistus Luodaan hankintastrategia Kattava ohjeistus kaiken kokoisille hankinnoille Hankintojen seuranta koko elinkaaren ajan Koulutetut hankintojen tekijät Nimetyt hankintaosaajat eri instansseissa Markkinatiedon hyödyntäminen Tunnetaan hankintalain mahdollisuudet ja vaatimukset Yhtenäiset toimintatavat Yksi toimintatapa säästää aikaa ja vaivaa Tehostaa toimintatavat hankintaosaaminen keskitetysti substanssi vastuutaholta Raportointi ja seuranta Yhtenäinen helposti seurattava raportointijärjestelmä Suunnitelman / toteutuman seuranta tehostuu Opitaan virheistä 24 Jorma Saariketo

25 Toimintatavat uudistuvat Hankinnat jaetaan osiin entistä useammin Mitä pienempi hankinta sen lähempää tarjoukset Hyödynnetään markkinatietoa Yhteydet lähialueen potentiaalisiin tarjoajiin kunnossa Hankinnan ehdot kohtuullistuvat Tarpeettomat ja hankinnan kokoon nähden ylimitoitetut vaatimukset poistuvat Lähialueen työllisyys paranee Pk-yritysten erityistarpeet huomioidaan Varmistetaan alueen pk-yritysten tarjontamahdollisuudet Syntyy uusia työpaikkoja Voidaan hyödyntää alueen pk-yritysten tarjontaa Pienhankinnat kilpailutuksiin Alueen osaamispääoma karttuu Enemmän tilauksia julkiselta toimijalta oman alueen yrityksille yritykset ja osaaminen kehittyvät 25 Jorma Saariketo

26 Tuloksena toimiva monituottajamalli 26 Jorma Saariketo

27 Lisätietoja: Sähköposti: Internet: Toimitusjohtaja Henri Wibom ja hankinta-asiamies Jorma Saariketo 27 Jorma Saariketo

28 Ryhmittymän hyödyntäminen Ryhmittymä 1 Ryhmittymä 2 Yritys A Yritys B Suunnittelu Yritys A Yritys B ja valmistelu Yritys C Yritys D Yritys E Sopimus aika Kilpailutus Looginen tarjous 1 Looginen tarjous 2 Toteutus Hankintayksikkö Kunta A Kunta B Kunta C Toteutuneita ryhmittymiä, IT-, rakentaminen, logistiikka-, mainos-, sote-, infra-, konsultointi, kuljetus, tavarat, urakat 28

Jorma Saariketo. puhelin 02 275 7100 044 556 7638 Y-tunnus 0291483-4

Jorma Saariketo. puhelin 02 275 7100 044 556 7638 Y-tunnus 0291483-4 Turun Seudun Kehittämiskeskus hallitus 15.10.2014 LIITE 4 18.11.2014 Hankinta-asiamies edistää yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla hankintayksiköt

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.

Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1. Paltamon kunta hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 28.1.2008 24 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9. Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.2007 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA

JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA MEP MITRO REPO JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTAMINEN JA VAIKUTUKSET SUOMESSA SEMINAARIJULKAISU Copyright Kirjoittajat Toimitus ja taitto Johannes-Mikael Mäki Julkaisija ja kustantaja Mitro Repo, Euroopan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013

Miten mukaan julkisiin hankintoihin. Keminmaa 15.11.2013 Miten mukaan julkisiin hankintoihin Keminmaa 15.11.2013 EKOCENTRIA JA KESTÄVÄT HANKINNAT -HANKE - EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö - Tavoitteena

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot