Laukaan kunta HANKINTAKALENTERI Huomioitavaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan kunta HANKINTAKALENTERI 2015. Huomioitavaa"

Transkriptio

1 Huomioitavaa Tässä Laukaan kunnan vuoden 2015 hankintakalenterissa ilmoitetut hankinnat ja / tai niiden aikataulut saattavat muuttua, tämän vuoksi varmista hankintojen ajankohtaisuus hankinnasta vastaavalta. Hankintakalenteriin pyritään vuoden mittaan päivittämään mahdolliset muutokset. Hankinnat on ilmoitettu osastoittain. Kalenterissa on ilmoitettu hankinnan nimi, hankinnan lyhyt kuvaus, hankintamenettely, aikataulu, hankinnasta vastaavan henkilön ja hankinnan ennakoitu arvo. Hankinnan nimi ja Kuvaus -sarakkeissa kuvataan hankintaa lyhyesti. Hankintamenettely-sarakkeessa ilmoitetaan hankintamenettely, jota kunta soveltaa hankintaan. "Avoin" kuvaa menettelyä, jossa tarjouspyyntö julkaistaan kaikkien saataville ja tarjouksia voivat tehdä kaikki halukkaat. "Rajoitettu" kuvaa menettelyä, jossa ensin pyydetään osallistumishakemuksia, joista valitaan ennalta ilmoitetuilla ja tasapuolisilla kriteereillä ne, joille varsinainen tarouspyyntö lähetetään ja vain tarjouspyynnön saaneet voivat tehdä tarjouksen. Sarakkeessa ilmoitetaan termillä "KL- Kuntahankinnat" ne hankinnat, joissa kunta on sitoutunut tai aikoo sitoutua KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään sopimukseen, eli kunta ei kilpailuta hankintaa itse. "Pienhankinta" tarkoittaa alle kansallisen kynnysarvon olevaa hankintaa, joka kilpailutetaan kunnan pienhankintaohjeiden mukaisesti tai tehdään suorahankinta, jos katsotaan ettei hankintaa voida tehdä kuin yhdeltä toimittajalta esim. teknisten syiden vuoksi. Hankintalakia ei sovelleta pienhankintoihin muuta kuin hankintaoikaisun osalta. "Kansallinen" tarkoittaa euromäärältään kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa, "EU-hankinta" taas euromäärältään EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa. Kynnysarvot löytyvät osoitteesta Aikataulusarakkeessa olevat merkinnät Q1, Q2 jne. tarkoittavat vuosineljänneksiä, H1 ja H2 vuosipuoliskoja. Tarkoitus on, että ilmoitettuna ajankohtana hankinnasta ilmoitetaan HILMAssa osoitteessa ja / tai kunnan verkkosivuilla osoitteessa tai aloitetaan tekninen vuoropuhelu tarjoajien kanssa. Hankinnasta vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero on ilmoitettu hankintakohtaisesti. Laukaan kunnan henkilöstön sähköpostisoitteet ovat muotoa arvo tarkoittaa hankinnan arvioitua kokonaiskustannusta koko sopimuskaudelta. Tässä ei tarkoiteta hankintalain mukaista ennakoitua hankinnan arvoa, joka on laskettava hankintalaissa määritellyllä tavalla ja ilmoitettava hankintailmoituksen jättämisen yhteydessä. Kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMA -ilmoituskanavassa osoitteessa ja kunnan verkkosivuilla Pienhankinnoista pyritään ilmoittamaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa Lisätietoja yksittäisistä hankinnoista antavat ensisijaisesti ko. hankinnoista vastaavat. Laukaan kunnan henkilöstön sähköpostisoitteet ovat muotoa Yleisiin hankintoja koskeviin kysymyksiin vastaa hankinta- ja kehittämispäällikkö Jarmo Pasanen, puh , sähköpostiosoite

2 Kanslia AV-laitteet Kunnan yksikköjen AV-laitteiden hankinta, liitytään KL- Kuntahankintojen kilpailutukseen Tietoliikenneyhteydet Kunnan toimipaikkojen välisten tietoliikenneyhteyksien ja internetyhteyden hankinta kolmen vuoden sopimuksella Valokuituverkon tarvikeet Kunnan omien valokuituverkkojen rakennustarvikkeet, mm. putket ja kaivot vuodelle 2015 Valokuituverkon urakoitsijat Kunnan omien valokuituverkkojen kaivu- ja aurausorakoitsijan hankinta Vakuutukset Kunnan vakuutusten kilpailutus, käytetään vakuutusmeklarina Marsh Vuosilomien suunnitteluohjelma Oy:tä Henkilöstöhallinnon käyttöön tuleva työntekijöiden vuosilomien suunnitteluohjelma, hankintaan suorahankintana henkilöstöhallinnon järjestelmätoimittajalta CGI Oy:ltä KL-Kuntahankinnat Q1 / 2015 Jarmo Pasanen, Avoin, kansallinen Q3 / 2015 Antti Helkala, Avoin, pienhankinta Q1 / 2015 Antti Helkala, Avoin, pienhankinta Q1 / 2015 Antti Helkala, alle Avoin, EU-hankinta H1 / 2015 Jarmo Pasanen, Suorahankinta H1 / 2015 Erkki Jäppinen,

3 Perusturvaosasto Saran asuntojen irtaimistot Koti-Kuuselan kalusto Tilapäinen kotihoito Yleisten tilojen kalusteet ja astiat. Kalustehankinnassa käytetään KL- Kuntahankintojen sopimusta, astiat kilpailutetaan pienhankintoina Täydennetään Koti-Kuuselan kalustoa, käytetään KL- Kuntahankintojen sopimusta Kotihoitopalvelujen osto yllättäviin sijaistamistarpeisiin, sopimuskausi KL- Kuntahankinnat, rajoitettu pienhankinta Q3 / 2015 Anne Mari Koukka, KL-Kuntahankinnat H1 / 2015 Terhi Heikkilä, Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Leila Jylhä, Kehitysvammaisten leiri Rajoitettu Q1 / 2015 Anne Mari Koukka, pienhankinta Jokelan ryhmäkodin yöhoito Avoin, kansallinen Q2 / 2015 Hannu Heinonen, Kehitysvammaisten Avoin, kansallinen Hannu Heinonen, kuljetuspalvelut työ- ja päivätoimintaan Kehitysvammaisten Pienhankinta Hannu Heinonen, kuljetuspalvelut lasten erityispäivähoitoon Kehitysvammaisten terapiaarviot Pienhankinta 2015 Anne Mari Koukka, Henkilökohtainen apu Avoin, kansallinen Q2 / 2015 Päivi Paavilainen, Vammaisten Asunnotojen muutostyöt, noin 10 Avoin, kansallinen Q2 / 2015 Päivi Paavilainen, asunnonmuutstyöt kohdetta Palveluseteli Palveluseteli kuntalaisille Asiakas valitsee tuottajan Vuokko Hiljanen,

4 Tilapalvelu Kehitysvammaisten ohjattu asuminen Tiituspohjan koulun muutos päiväkodiksi Tilaelementin perustukset, Tilaelementtikoulun perustusten Vihtavuoren koulu urakoijan hankinta Vihtavuoren koulun Vihtavuoren koulun keittiöiden keittiömuutokset muutostyöt Haapalan koulun vesikaton uusinta Vuonteen aluekoulu Purkutyöt Hissien huolto Toimitilojen kunnossapito- ja korjaustyöt Suunnittelijoiden kilpailutus Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Pekka Mikkonen, Urakoitisijoiden kilpailutus Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Jani Veikkolainen, Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Jani Veikkolainen, Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Jani Veikkolainen, Vesikattourakoitisijan hankinta Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Juha Mäklin, Vuonteelle ekokoulu-periaatteen mukaisesti rakennettavan koulun suunnittelijoiden hankinta Purettavien rakennusten purkuurakoitsijan hankinta Hissien ja nosto-ovien huoltotyöt vuosille (4 vuoden sopimus) Rakennustekniikka ja LVI-työt puitejärjestely vuosille (4 vuoden sopimus) Avoin, kansallinen 2015 Mika Vornanen, Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Mika Vornanen, Avoin, kansallinen Q4 / 2015 Mika Vornanen, Avoin, kansallinen Q4 / 2015 Mika Vornanen, IV-kanavistojen puhdistus Kunnan eri toimitilojen Avoin, kansallinen Q2 / 2015 Juha Wiik, ilmanvaihtokanavistojen puhdistus Koti-Kuuselan suunnittelu Suunnittelijoiden hankinta Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Pekka Mikkonen, Sopimussuunnittelijat Vuosisopimussuunnittelijioden Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Mika Vornanen, hankinta, 3 vuoden puitesopimus Rakennuttajakonsultti, paikallisvalvoja, TATEvalvoja Puitesopimus vuotta Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Mika Vornanen, Sisäilmakonsultti Puitesopimus vuotta Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Mika Vornanen, Kopiopalvelut Puitesopimus vuotta Avoin, kansallinen Q1 / 2015 Mika Vornanen,

5 Yhdyskuntatekniset palvelut Kiviainekset Maa- ja kiviainekset paikalle toimitettuna Konetyöt Maanrakennuskonepalveluja puistojen, ja kunnalistekniikan rakentamiseen Kunnallistekniikan rakennustarvikkeet Putket, venttiilit, kaivot ym. tarvikkeet vesi- ja viemärilinjojen rakentamiseen Avoin, kansallinen Q4 / 2015 Jari Oksman, Avoin, kansallinen Q4 / 2015 Jari Oksman, Avoin, kansallinen, työmaittain 2015 Jari Oksman, Katuvalojen huolto Sähköurakoitsijoiden palveluja kunnan Avoin, kansallinen Q3 / 2015 Kalevi Lahtonen, katuvaloverkoston kunnossapitoon ja rakentamiseen Ajoratamaalaukset Kuluneiden ajoratamaalausten Pienhankinta Q1 / 2015 Jari Oksman, uusiminen taajamissa Asfaltointityöt Katujen päällystystyöt ja paikaukset Avoin, kansallinen Q2 / 2015 Jari Oksman, tarpeen mukaan Leikkivälineet Leikkipaikkojen kalusteet Pienhankinta H1 / 2015 Kalevi Lahtonen, Keittiökalusteet Leppäveden aluekeittiön astiat ja Avoin, kansallinen 2015 Ritva Mattila, Vuonteen koulun keittiöin suurkeittiökalusteet Liedet ja uunit Haapalan ja Äijälän koulujen suurkeittiöuunit ja -liedet Pienhankinta 2015 Ritva Mattila,

6 Maankäyttöosasto Yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset Leppävesijärven rantayleiskaava, emätilaselvityksen numeeristaminen ja päivittäminen Rakennusvalvonnan lupapalvelun ja arkiston sähköistämishanke Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma Kaavoitukseen liittyviä selvitystöitä Avoin, pienhankinta Q2 / 2015 Mari Holmstedt, Kaavoitukseen liittyviä selvitystöitä Avoin, pienhankinta Q2 / 2015 Mari Holmstedt, Rakennusvalvonnan toimintojen sähköistäminen ja kehittaminen Kirkonkylän keskustan kehittamissuunnitelma ja siihen liittyvät selvitykset Paikkatietopohjaiset kuntarekisterit Metsäautoteiden kunnostus Metsätalouden ja metsien hoidon edellytysten parantaminen kunnostamalla metsäautoteitä Avoin, pienhankinta Q2 / 2015 Pävi Niemi, Suunnittelukilpailu kutsukilpailuna Q4 / 2014 Mari Holmstedt, Kuntarekisterien ylläpitojärjestelmä Avoin, kansallinen 2016 Jarmo Toikka, Avoin, pienhankinta 2016 Jarmo Toikka,

7 Sivistysosasto Koulukuljetukset Tilausajona suoritettavat perusopetuksen ja lukion oppilaiden Oppikirjat Oppilaskuljetukset koulukuljetukset Peruskoulun oppikirjojen hankinta joko avoimella hankintamenettelyllä tai sitoutumalla KL-Kuntahankintojen sopimukseen Koululaisten uimahalli- ja muut retkikuljetukset Avoin, EU-kilpailutus H2 / 2015 Juha Tolonen, Avoin, kansallinen / KL-Kuntahankinnat Pienhankinta / Suorahankinnat tarvittaessa H2 / 2015 Juha Tolonen, Koulujen rehtorit

Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi

Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi Laukaan kunnan 1. hankintafoorumi 3.12.2014 Ohjelma Tilaisuuden avaus Tervetuloa Jaakko Kiiskilä, kunnanjohtaja Kunnanhallituksen terveiset Maarit Heikkinen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, yrittäjä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 RAUMAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 Korvaa kaupunginhallituksen 18.9.2006 ( 553) hyväksymän Hankintojen pelisäännöt ja 1.10.2007 ( 649) hyväksymän Rauman kaupungin

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Nro 349 Hyväksytty Lapuan kaupunginhallituksen päätöksellä 29.6.2011 18 Lapuan kaupunki Yleiset hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT. Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009

KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT. Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009 KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009 TERVETULOA 15 % BKT:stä Julkisten hankintojen vuosittainen kokonaisarvo Suomessa on noin 22 miljardia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot