HALLINTO JA OIKEUS EU JA TALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO JA OIKEUS EU JA TALOUS"

Transkriptio

1 KOULUTUSKALENTERI 2012 VIESTINTÄ JOHTAMINEN HALLINTO JA OIKEUS EU JA TALOUS HANKINTATOIMI HENKILÖSTÖHALLINT TYÖHYVINVOINTI

2 HYVÄ LUKIJA, HAUS kehittämiskeskus Oy:n asema valtiokonsernin sisäisenä sidosryhmäyksikkönä merkitsee entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja toimimme valtionhallinnon keskeisissä verkostoissa. Tuotekehityksemme perustuu asiakkaiden kuulemiseen ja ajankohtaisiin tarpeisiin vastaamiseen sekä kilpailukykyiseen hinnoitteluun. Valtiovarainministeriön julkaisu Konserniotetta koulutukseen (VM 22/2011) antaa aineksia entistä tiiviimpään yhteistyöhön virastojen ja HAUSin välillä. HAUS edistää osaltaan valtionhallinnon muutos- ja kehittämistavoitteita sekä valtion henkilöstöpolitiikan toteutumista. Laadukkaiden ja asiantuntevien palveluidemme tavoitteena on varmistaa valtionhallinnon henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Pyrimme tukemaan uusien toimintamallien läpiviemistä organisaatioissa korostamalla samanaikaisesti valtion henkilöstön työhyvinvoinnin tärkeyttä. Tarjoamme mielellämme panoksemme myös organisaatioiden henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun. Koulutustarjonnassamme keskitymme valtiokonsernin kannalta keskeisiin horisontaalisiin teemoihin. Virkamiesten ydinosaamisen varmistaminen mm. lainvalmistelun, henkilöstö- ja taloushallinnon, hankintatoimen, asiakaspalvelun ja EU-teemojen osalta on henkilöstökoulutuksemme ytimessä. HAUS College järjestää puolestaan oppisopimuskoulutuksena ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Tuemme voimakkaasti sekä valtion johtajapolitiikan toteutumista että johtajien ja esimiesten onnistumista tehtävissään, ammatillista kehittymistä ja uraa. Kehitämme valtionhallinnon yhteisiä johtamisvalmennusohjelmia yhdessä valtiota työnantajana edustavan valtiovarainministeriön kanssa. Toteutamme tilauksesta myös organisaatiokohtaisesti räätälöityjä ohjelmia. Kehitämme koulutusohjelmiamme jatkuvasti menetelmällisesti ja tarjoamme mm. työnohjausta, coachingia, johtamisarviointeja sekä verkkokoulutusta. Vuoden 2012 koulutuskalenteri sisältää avoimen koulutuksen perustarjonnan. Ajankohtainen koulutustarjontamme ja eri koulutusalueiden vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat nähtävissä verkkosivuillamme (www.haus.fi). SISÄLLYS JOHTAMINEN Johdon pitkät koulutusohjelmat... 4 Johtaminen ja esimiestyö... 5 TALOUSHALLINTO... 7 HENKILÖSTÖHALLINTO...10 HALLINTO JA OIKEUS...13 HANKINTATOIMI...15 EU-OSAAMINEN...17 TOIMISTOHENKILÖSTÖ...18 ASIAKASPALVELU...18 VIRASTO- JA VAHTIMESTARIT...19 VALTIONHALLINNON PEREHDYTYS...19 AMMATTITUTKINNOT...19 TYÖHYVINVOINTI...20 VIESTINTÄ JA ESIINTYMISTAIDOT...20 KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN...22 Anna Saharinen johtaja, henkilöstökoulutus 2 Lue lisää koulutustarjonnasta 3

3 JOHTAMINEN JOHDON PITKÄT KOULUTUSOHJELMAT VALTIO-JUST 14 Julkisen johtamisen strategiaohjelma 1. jakso Hallituksen strateginen ohjausjärjestelmä ja vaatimukset johtamisvalmennukselle 2. jakso Kehittämisteemat ja johtamisen kehittämispolku (internaatti) 3. jakso Esimerkillinen johtajuus ja johtajan henkilökohtainen kehittyminen (internaatti) 4. jakso Strategian tehokas toimeenpano 5. jakso Päätösjakso: strategian viimeistely ja esittely alv Reijo Lindh, puh VALTIO-JOKO jakso Johtajuus 2. jakso Strateginen johtaminen 3. jakso Toimintojen johtaminen 4. jakso Itsetuntemus ja toimivien suhteiden rakentaminen 5. jakso Sitoutunut ja osallistuva työyhteisö alv Riitta Tihinen, puh VALTIO-JOKO jakso Johtajuus 2. jakso Strateginen johtaminen 3. jakso Toimintojen johtaminen 4. jakso Itsetuntemus ja toimivien suhteiden rakentaminen 5. jakso Tammikuussa 2013 Sitoutunut ja osallistuva työyhteisö alv Riitta Tihinen, puh VALTIO-VIRE jakso Esimiestyön viitekehys 2. jakso Tavoitteellinen vuorovaikutus esimiestyössä 3. jakso Esimies, työyhteisö ja muutos alv Johanna Snellman, puh VALTIO-VIRE jakso Esimiestyön viitekehys 2. jakso Tavoitteellinen vuorovaikutus esimiestyössä 3. jakso Esimies, työyhteisö ja muutos alv Johanna Snellman, puh Johdon työvire 2012 Valtion ylimmälle johdolle suunnattu henkilökohtainen hyvinvointiohjelma 1. jakso Aloitus helmikuu 2012 Firstbeat-mittaus + viisi ryhmävalmennusta Optiona henkilökohtainen coaching alv Riitta Tihinen, puh Valmentava johtaminen 1. jakso Coachingin monet kasvot 2. jakso Oman tien löytäminen 3. jakso Jatkuva kehittyminen alv Riitta Tihinen, puh Prosessien johtaminen julkisella sektorilla Kurssi 1 keväällä 2012 ilmoitetaan myöhemmin Kurssi 2 syksyllä 2012 ilmoitetaan myöhemmin 1. jakso Prosessien johtaminen, kehittäminen ja muutos 2. jakso Prosessien johtamisen parhaat käytännöt 3. jakso Prosessien arviointi, mittaaminen ja jatkuva parantaminen alv Johanna Snellman, puh JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Lähiesimiehen henkilöstöasiat Kurssi Kurssi alv Vaikeiden esimiestilanteiden hallinta Kurssi Kurssi Työelämän hankalat keskustelut Kurssi Kurssi Esimiehenä muutoksessa Kurssi Kurssi Kehittämisen johtaminen projektityöskentelyn keinoin Kurssi Kurssi alv Tarja Hedenstam, puh Lue lisää koulutustarjonnasta 5

4 Osaamisen ja aikaansaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Kurssi Kurssi alv Tarja Hedenstam, puh Henkilöstöstrategian laadinta, kehittäminen ja arviointi Kurssi Kurssi alv Tarja Hedenstam, puh Johtoryhmävalmennus alv Projektijohtaminen alv Hankintojen johtaminen Häirintä työpaikalla työpaikkakiusaamisen ehkäiseminen esimiehen keinoin Kurssi Kurssi alv Ajankäytön hallinta Kurssi Kurssi Kurssi Tarja Hedenstam, puh TALOUSHALLINTO Taloushallinnon osaaja 8 1. jakso jakso jakso jakso jakso alv Controller jakso jakso jakso jakso jakso alv Talouden tietopankki substanssiosaajille Toiminnan ja talouden suunnittelu valtionhallinnossa Kurssi Kurssi Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laatiminen Valtuuksien seuranta Johdanto valtion taloushallintoon Kurssi Kurssi Kirjanpitoyksikön arvonlisäverotus Kurssi Kurssi Lue lisää koulutustarjonnasta 7

5 Liikekirjanpidon perusteet 2.4. Yhteisrahoitteinen toiminta Kurssi Kurssi Valtion kirjanpidon perusteet Kurssi Kurssi Kirjanpidon jatkokurssi Kurssi Kurssi Talousarviokirjanpito Kurssi Kurssi Talousarviokirjanpidon jatkokurssi Käyttöomaisuuskirjanpito EU-projektien taloushallinto rakennerahastohankket EU-projektien taloushallinto tutkimushankkeet Laskennan kehittäjäpäivä Taloushallinnon kevätseminaari Valtion maksuliikepäivä Valtion taloushallintopäivä Maksullisen toiminnan erityispiirteet Sisäisen tarkastuksen perusteet Lue lisää koulutustarjonnasta 9

6 HENKILÖSTÖHALLINTO Työnantajatoiminnan valmennusohjelma TA3 3. jakso jakso Seuraava valmennusohjelma TA4 alkaa keväällä alv/jakso Henkilöstöasiainhoidon tutkinto 1/ jakso jakso jakso alv Henkilöstöasiainhoidon tutkinto 2/ jakso jakso jakso alv Matkahallinnon osaajaohjelma 1. jakso jakso jakso tammik alv Helena Viskari, puh Työelämän juridiikkaa virkamiehille 1. jakso jakso jakso alv Virka- ja työsuhteen ehdot Kurssi Kurssi alv Esimies ja palvelussuhteen ehdot Kurssi Kurssi Kurssi Virkamieslakia koskevaa uutta lainsäädääntöä Kurssi Kurssi Terttu Parikka, puh Vuosilomamääräykset valtiolla Kurssi Kurssi Terttu Parikka, puh Matkakustannusten korvaaminen Kurssi Kurssi Työaikalain ja työaikasopimuksien soveltaminen valtiolla Kurssi Kurssi alv Työaikajohtaminen virastossa Jaksotyötä koskevat sopimusmääräykset Kurssi Kurssi alv Terttu Parikka, puh Valtion eläketurva eläke ja työ rinnakkain Kurssi Kurssi Yhteistoimintamenettely valtiolla Kurssi Kurssi Henkilöstö- ja palkkahallinnon teemapäivä Terttu Parikka, puh Lue lisää koulutustarjonnasta 11

7 Matkahallinnon teemapäivä Viking Line, Tallinna Terttu Parikka, puh Henkilöstösihteeriforum Viking Line, Tukholma Henkilöstöhallinto 2012 huhti.12 HALLINTO JA OIKEUS Säädösvalmistelukurssi 1 1. jakso jakso jakso 5.6. Säädösvalmistelukurssi 2 1. jakso jakso jakso Säädösvalmistelun täydennyskoulutuspäivä Hallintopäätösten tekeminen Kurssi Kurssi alv Esittely hallinnollisessa päätöksenteossa Kurssi Kurssi Julkisuus, tietosuoja, rekisterit Kurssi Kurssi Julkiset tietovarannot Virkamies, vilppi ja väärinkäytökset Työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu Lue lisää koulutustarjonnasta 13

8 Selkeyttä virkakieleen päätökset ymmärrettäviksi Ajankohtaista tasa-arvolainsäädännöstä Tietoaineistojen käsittely tietoturvallisuusasetuksen mukaisesti Tietoturvallisuuden vuosikello Ahvenanmaan oikeudellinen asema opintomatka Sosiaalinen media ja hallinto Uudistettu oikaisuvaatimusjärjestelmä Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa Kurssi Kurssi ICT-varautuminen ja tietoturvallisuuden johtaminen Kurssi Kurssi Tietoturvallisuusasetus -teoriasta käytäntöön Tietoturvallisuus ja riskienhallinta HANKINTATOIMI Hankintaosaaja 6 1. jakso Julkisten hankintojen perusteet ja hankintatoimen organisointi 2. jakso Hankinnan suunnittelu ja tarjouspyynnön laatiminen 3. jakso Tarjousten arviointi, vertailu ja hankintapäätös 4. jakso Hankintasopimukset 5. jakso Hankintojen johtaminen alv Hankintatoimen peruskurssi Kurssi Kurssi Kurssi alv Hankintatoimen jatkokurssi Kurssi Kurssi alv Oikeusturva ja hankintapäätös Kurssi Kurssi Mitä uutta hankintojen oikeuskäytännössä? Lue lisää koulutustarjonnasta 15

9 Hankintojen johtaminen Palveluhankinnat alv Julkisten ICT-hankintojen teemapäivät alv Hankintasopimukset ja tilausehdot Hankkijan työpakki - Hinnoittelumallit, vertailutaulukot ja työkalut laadunhallintaan Kurssi Kurssi Kevennettyjen kisojen valmennus Kurssi Kurssi Kurssi Kurssi Kurssi Kurssi alv Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Koulutuspalveluiden hankinta 5.3. Ympäristöystävälliset hankinnat Valtion hankintatoimen ajankohtaisforum EU-OSAAMINEN EU pähkinänkuoressa Kurssi Kurssi EU:n päätöksenteko Kurssi Kurssi Drafting EU legislation and EU documents Kurssi Kurssi EU:n komitologiamenettelyn uudistus ja delegoidut säädökset Kurssi Kurssi alv EU-oikeus pähkinänkuoressa Kurssi Kurssi alv Vaikuttaminen EU-forumeilla Kurssi Kurssi EU:n oikeudellisen tiedon lähteet Kurssi Kurssi Perus- ja ihmisoikeudet EU:ssa Kurssi Kurssi Lue lisää koulutustarjonnasta 17

10 TOIMISTOHENKILÖSTÖ Kirjaamistoiminan koulutus Kurssi Kurssi alv Sihteerien ja assistenttien tietosuoja- ja tietoturvapäivä Kurssi Kurssi Sihteerien ja assistenttien kielenhuoltopäivät Kurssi Kurssi alv Sihteeri hallituksen ja johtoryhmän tukena Kurssi Kurssi Uusinta esitystekniikasta Kurssi Kurssi alv Sihteerien ja assistenttien kevätseminaari Asiakirjahallinnon ajankohtaisseminaari ASIAKASPALVELU Vaativat asiakastilanteet Kurssi Kurssi Asiakaspalvelu puhelimessa Kurssi Kurssi Oulu Kurssi Asiakasviestintä sähköpostilla Kurssi Kurssi Oulu Kurssi alv VIRASTO- JA VAHTIMESTARIT Esitystekniikan työpaja 1/ jakso jakso alv Marja Laine-Asikainen, puh Esitystekniikan työpaja 2/ jakso jakso alv Marja Laine-Asikainen, puh Turvallisuusseminaari Marja Laine-Asikainen, puh VALTIONHALLINNON PEREHDYTYS Valtionhallinnon perustuntemus Kurssi Kurssi alv Valtionhallinto tutuksi - verkkokurssi Tammikuu 2012 toukokuu 2012 Kysy oppisopimusrahoituksesta AMMATTITUTKINNOT HAUS järjestää oppisopimuskoulutuksena seuraavia ammattitutkintoja: Asiakirjahallinnon ammattitutkinto: seuraava ryhmä käynnistyy tammikuussa 2012 Taloushallinnon ammattitutkinto Virastomestarin ammattitutkinto Marja Laine-Asikainen, puh Lue lisää koulutustarjonnasta 19

11 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisötaidot Yhteisen onnistumisen eväät Kurssi Kurssi alv Työelämää vai elämää työssä, Valamo alv Häirintä työpaikalla työpaikkakiusaamisen ehkäiseminen esimiehen keinoin Kurssi Kurssi alv Ajankäytön hallinta Kurssi Kurssi Kurssi Tarja Hedenstam, puh VIESTINTÄ JA ESIINTYMISTAIDOT Kehity kouluttajana 1. jakso jakso alv Johanna Snellman, puh Esimiesten ja asiantuntijoiden mediasuhdevalmennus 7.6. Anna Saharinen, Esimiesten ja asiantuntijoiden kriisiviestintävalmennus Anna Saharinen, Asiantuntijan esiintymistaidot Kurssi Kurssi Selkeyttä virkakieleen päätökset ymmärrettäviksi Virkakielen kiemuroista suoraviivaiseen viestintään Kurssi Kurssi alv Sihteerien ja assistenttien kielenhuoltopäivät Kurssi Kurssi alv Kirjoita uskottavasti englanniksi Kurssi Kurssi alv Aineiston tuottaminen verkkoon Sosiaalinen media ja hallinto Asiakaspalvelu puhelimessa Kurssi Kurssi Asiakasviestintä sähköpostilla Kurssi Kurssi Kurssi Oulu alv Omat tiedot ojennukseen Kurssi Kurssi alv Tarja Hedenstam, puh Lue lisää koulutustarjonnasta 21

12 KOULUTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN verkkosivuilta soittamalla tai sähköpostilla faxilla Osanottovahvistuksen lähetämme ennen tilaisuuden alkua. TILAUSKOULUTUS JA MUUT KEHITTÄMISPALVELUT Esitteessä mainittujen koulutustilaisuuksien lisäksi järjestämme tilauskoulutusta. Lisäksi tarjoamme koulutuksen asiantuntijapalveluja mm. osaamiskartoitusten laatimiseen, organisaation koulutussuunnitteluun ja henkilökohtaisten kehittämisohjelmien valmisteluun. KOULUTUSPAIKKA Koulutus järjestetään Munkkiniemen koulutustalossa os. Hollantilaisentie 11, Helsinki. Jos tilaisuus järjestetään muualla kuin edellä mainitussa paikassa, siitä mainitaan erikseen. Koulutuspaikka ilmoitetaan myös aina osanottovahvistuksen yhteydessä. KOULUTUKSEN HINTA Kotimaassa järjestettävien koulutustapahtumien hinnan arvonlisävero on 23 %. Mikäli koulutus tapahtuu ulkomailla tai ulkomaan liikenteessä olevassa aluksessa on arvonlisävero 0 %. Koulutuksen hintaan on mahdollista saada alennusta, mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampia henkilöitä. HAUS pidättää itsellään oikeudet koulutuksen sisältöjen, hintojen ja paikan muutoksiin sekä koulutuksen peruutukseen. OSALLISTUMISEN PERUUTUSEHDOT JA HENKILÖVAIHDOKSET Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko osallistumismaksun. Ulkomaille suuntautuvissa opintomatkoissa ja ulkomaisen yhteistyö osapuolen kanssa toteutettavissa koulutustilaisuuksissa noudatetaan ulkomaisen yhteistyöosapuolen ja matkatoimiston peruutusehtoja. Jos joudut peruuttamaan osallistumisesi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kuukausi ennen tilaisuutta, veloitamme koko osallistumismaksun. Koulutukseen osallistuvien henkilöstövaihdokset ovat mahdollisia, jos muutoksista sovitaan etukäteen koulutuksesta vastaavan henkilön kanssa. LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA saat tämän esitteen tiedustelut -kohtaan merkityiltä henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostilla KOULUTUS VERKKOSIVUILLA voit tutustua koulutustarjontaamme, ilmoittautua koulutukseen, päivittää osoitetietojasi ja tilata sähköisen uutiskirjeen, jolla saat ennakkotietoa tulevasta koulutuksesta. 22 Lue lisää koulutustarjonnasta 23

13 PL 101, Helsinki Hollantilaisentie 11, Helsinki vaihde ,

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA

HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa. Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU- TAITEILIJA haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 1-2010 www.haus.fi HAUS tiiviisti mukana valtion muutoksessa ONKO ARMO- JOHTAMISELLE TILAA? PALKEILLA TAVOITTEET KORKEALLA Anneli Temmes VIRKAMIES ON KUIN HUIPPU-

Lisätiedot

Kevät 2013 Koulutuskalenteri

Kevät 2013 Koulutuskalenteri Kevät 2013 Koulutuskalenteri Voimassa 1.1. - 31.5.2013 Osuvaa osaamista ja vetovoimaista verkottumista Keski-Suomen kauppakamari luo monimuotoisella toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Kuva: Teppo Jokinen Sijoita osaamiseen! Kehitä ammattitaitoasi finanssialan laaja työkalupakki on käytettävissäsi. Valitse palveluistamme

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

Osaamisella laatua lainsäädäntöön

Osaamisella laatua lainsäädäntöön 7/2013 Osaamisella laatua lainsäädäntöön Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen loppuraportti Raportti IV 7/2013 Osaamisella laatua lainsäädäntöön Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

JHL kouluttaa utbildar 2015

JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa utbildar 2015 JHL kouluttaa 2015 2 NÄIN HELPOSTI HAET KOULUTUKSEEN Kurssikalenteri löytyy liiton kotisivuilta www.jhl.fi/kurssit. Kurssikuvauksessa on kerrottu kurssin kohderyhmä eli kenelle

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti

Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Eeva Liisa Toivonoja, Erkki Westerlund, Tuovi Päiviö- Leppänen, Marja Koski, Matti Piispanen Tiehallinnon Asiantuntijapalveluiden urapolkupilotti Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 63/2008 gg Eeva Liisa

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2012

Kiinteistöalan koulutus 2012 Kiinteistöalan koulutus 2012 www.kiinko.fii www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Palaute asiakkailtamme on meille erittäin tärkeää. Keräämme palautetta koulutukseen

Lisätiedot

www.centralfinlandchamber.fi

www.centralfinlandchamber.fi www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri Syksy 2012 Yhdessä tekemisen meninkiä Parempi Johtaa Hyvin kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta, on antanut

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2014

Kiinteistöalan koulutus 2014 Kiinteistöalan koulutus 2014 www.kiinko.fi 2 ARVOSTETUT KOULUTUKSET, HUIPPULUENNOITSIJAT Kiinkon opiskelijat arvostavat asiantuntemustamme Kiinkon koulutuksilla on vahva ja arvostettu asema asiakkaidemme

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2013

Kiinteistöalan koulutus 2013 Kiinteistöalan koulutus 2013 www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen, kehittäen Asiakkailta saatava palaute on Kiinkon toiminnassa ja koulutustemme kehittämisessä keskeisellä

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koulutus- ja tapahtumakalenteri Syksy 2013 Koulutus- ja tapahtumakalenteri Voimassa 1.8. - 31.12.2013 Kauppakamarin koulutus tunnetusti laadukasta Jäsenistömme menestymisen tukeminen on päätehtävämme ja kouluttaminen on yksi keskeisistä

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot