Pohjoiskarjalainen kalatie

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoiskarjalainen kalatie"

Transkriptio

1 Pohjoiskarjalainen kalatie Järvilohi on ollut Vuoksen vesistössä jo vuosikymmenet viljelyn varassa ja luontaista lisääntymistä ei juurikaan tapahdu. Järvilohi (ts. Pohjois-Karjalan ELY-keskus) voitti voimayhtiöitä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja nyt luontaiselle lisääntymiselle on avautumassa lisää mahdollisuuksia. Pielisjoessa on kaksi voimalaitosta: Kaltimo (1958) ja Kuurna (1971). Ala-Koitajoen läheisyydessä on kolmas voimalaitos, Pamilo (rak.vuosi 1955). Voimala rakennettiin kuivalle maalle ja Hiiskosken padolla ohjattiin suurin osa Ala-Koitajoen vedestä Tekojärven kautta Pamilon voimalaitokseen. Pamilon voimalaitos purkaa vetensä Jäsykseen ja sitä kautta Pielisjokeen. Voimalaitosten rakentamisen myötä virtakutuiset kalat hävisivät lähes kokonaan ja virta- ja koskialueet vähenivät noin 5%:iin siitä mitä ne olivat ennen voimalaitosten rakentamista. Ala-Koitajoen keskivirtaama väheni noin 70m³:stä 2 m³:iin/sekunnissa. Kyseiset alueet yhdessä Pielisjoen kanssa olivat aikanaan merkittävin järvilohen lisääntymisalue. Luonnontilassa olleiden Pielis- ja Ala-Koitajoen vaelluspoikastuotannon on arvioitu olleen noin kappaletta luvulla puolestaan luontaisen vaelluspoikastuotannon on arvioitu olevan joitakin kymmeniä kappaleita. Järvilohelle sopivaa lisääntymis- ja poikasaluetta, jonne kutulohilla on vapaa pääsy, on hyvin vähän Joensuun kaupungin koskissa. Järvilohen elinehdoista on käyty pitkällistä kädenvääntöä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus teki aloitteen järvilohen lisääntymisalueiden lisäämisestä Ala-Koitajoen lisävesityksen avulla jo vuonna Huhtikuussa 2011 Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi osittain Pohjois-Karjalassa toimivien voimayhtiöiden valitukset koskien uusia kalatalousmaksuja sekä Ala-Koitajoen virtaaman nostoa. Viime vuoden tammikuussa uutisoitiin, että järvilohi voitti voimayhtiöt myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten kalatalousmaksut nousivat huomattavasti ja Pamilon voimalaitoksen on lisättävä veden juoksutusta Ala-Koitajoessa. Vettä on juoksutettava vähintään 6 m³ sekunnissa ja välisenä aikana vähintään 4 m³ sekunnissa. Lisäjuoksutuksella Ala-Koitajoelle tulee lisääntymis- ja poikasalueita lisää arviolta n hehtaaria, mutta ennen kaikkea se voi mahdollistaa mätimunien säilymisen koskissa talven yli. Luonnonkierron käynyt poikanen olisi se kaikkein paras yksilö jatkamaan sukuaan.

2 Kuva: (Kalliokoski) Muinainen uittorännin suoja-aita, joka on estänyt puita karkaamasta uomasta. Nykyinen joki näkyy purona vasemmalla. Maisema muuttuu melkoisesti kun virtaama pienenee 70 m³/s -> 4 m³/s. Lisäalueet ja suurempi virtaama mahdollistavat ensi kertaa Kuurnan voimalaitoksen alapuolelta pyydettyjen järvikierron käyneiden emokalojen siirron uusille lisääntymisalueille. Vuosina Kuurnan alapuolelle Pielisjokeen istutettiin lähes järvilohen vaelluspoikasta, joten ennakko-odotukset viime syksyn emokalapyynnille olivat korkeat. Ensimmäiset viikot kuitenkin osoittivat, että saalista kertyykin niukasti ja lopulta tulokset olivat 2000-luvun heikoimmat, mikä oli raju pettymys tutkijoille. Järvilohia kertyi Kuurnasta kaikkiaan 28 kalaa, joista 21 oli naaraita ja 7 koiraita. Heikkoa tilannetta kuvastaa myös se tieto, että aiemmin merkittyjä vaellussmoltteja tuli takaisin 4 kappaletta. Jokainen merkitty oli eri 2000 yksilön merkintäerästä, joten varsin heikko on takaisintulijoiden määrä; yksi kahdestatuhannesta! Enonkoskelle tuleville järvilohisukupolvillekin piti riittää mätiä, joten siirrettäviä kaloja jäi ainoastaan 9 lohta. Aiemmin Kuurnan ja Kaltimon voimaloiden yläpuolelle oli viety Paltamon kalanviljelylaitokselta 1-2 kilon painoisia lisääntymiskykyisiä yksilöitä n. 164, joista 24 oli varustettu telemetrialähettimillä. Puolet näistä oli virikekasvatettuja lohia. Yhden kesän vanhoja pienpoikasia on istutettu Ala-Koitajoelle, josta ne toivottavasti vielä joku päivä aloittavat oman järvivaelluksensa. Lohen luontaisessakin kierrossa vaellussmolteista

3 valtaosa menehtyy kun ne poistuvat joesta. Nyt matkan varrelle osuu vielä luontaisten vihollisten ja kalastajien pyytöjen lisäksi kaksi Pielisjoen voimalaitosta, joiden turbiinien läpi olisi päästävä. Voimalaitoksissa on Kaplan-tyyppiset turbiinit, joiden hitaasti pyörivien lapojen välistä valtaosa kaloista voi selvitä vahingoittumattomina läpi. Allekirjoittaneella oli kunnia päästä seuraamaan yhtenä lokakuisena aamuna emokalojen siirtoa voimalaitosten ohi. Aamu alkoi hakemalla siirrettävät emokalat (9kpl). Yhden telemetrialähetin oli kuitenkin osittain irronnut, joten se jäi pois ensimmäisestä kyydistä. Kuva: Kalaportaan lähtöpaikka. Erikoistutkija Jorma Piironen avustaa ensiaskelmissa. Kalojen matka kuljetussäiliössä kohti Ala-Koitajoen lisääntymisalueita alkoi.

4 Kuva: Kahdeksan emokalaa kutunousulla vaaramaisemissa. Ensimmäinen järvilohipari pääsi uuteen ympäristöönsä Saunavirran sillalta ja samalla erikoistutkija Jorma Piironen ja Itä-Suomen yliopiston opiskelija Aurora Hatanpää kävivät lukemassa läppäriin kiinteän telemetriavastaanottimen tiedot. Aurora tekee Pro-gradu - työtään kutulohien telemetriaseurannasta. Pikainen vilkaisu osoitti, että lukemia oli useita, jotka ovat tulleet aiemmin jokeen istutetuista lähetintä kantavista lohista. Mukana oli myös kannettava vastaanotin, joka paljasti, että yksi lähetinkala oli aivan keskellä siltaa jalkojemme alla. Loput lohet saivat vielä odottaa noin parinkymmenen kilometrin automatkaa ennen vapauttamistaan. Uusi koti löytyi Hiiskoskelta aivan patoluukun juurelta. Kyseisellä luukulla säädellään KHO:n päätöksen mukaisesti Ala-Koitajoen virtausta. Myös Hiiskoskelle oli aiemmin tuotu virikekasvatettuja emokaloja sekä kesänvanhoja poikasia. Yksi juuri tuotu komea koiraslohi kävi vielä useasti näyttäytymässä ennen poistumistamme ja oli jo noussut yhden n. 30-senttisen kynnyksen yli tutustumaan uuteen paikkaansa.

5 Kuva: Järvilohikoiras pääsemässä uuteen kotiinsa. Selkään on kiinnitetty telemetrialähetin ja keltainen T-ankkurimerkki. Paluumatkalla kävimme lukemassa kaksi muuta kiinteää lukulaitetta. Kummassakaan ei ollut yhtään lähetinsignaalia tallentuneena, mikä toisaalta oli hyvä merkki siitä, että latvavesille siirretyistä kaloista yksikään ei ollut valunut vielä alavirtaan. Ala-Koitajoen järvilohitutkimuksessa on radiolähetinseurannalla tarkoitus selvittää, onnistutaanko järvilohen luontainen lisääntyminen palauttamaan lisäjuoksutuksen ansiosta. Jokainen n. 170$ arvoista lähetintä kantava yksilö pystytään tunnistamaan yksilöivän signaalin perusteella. Pamilon voimalan omistaa Vattenfall, joka omistaa myös arvokkaat telemetriaseurantalaitteet, mutta on antanut ne RKTL:n käyttöön Ala-Koitajoki-hankkeen ajaksi. Hyvä vastaantulo voimayhtiöltä, jotta hinnakkaita laitteita on saatu tutkijoiden käyttöön.

6 Kuva: Tutkimusmestari Markku Gavrilov laskee järvilohikoirasta uuteen ympäristöön. Marraskuun alkupuolella kutupesiä etsittiin snorklaamalla koskialueita. Vaikka kaikkia koskialueita ei ehditty tarkastaa, olivat jokeen siirretyt lohet kuteneet ainakin Hiiskoskessa, Tyltsynkoskessa, Mäntykoskessa ja Tiaisenkoskessa. Valitettavasti Vattenfallin patoturvallisuudesta ja Pamilon yhden koneyksikön remontista aiheutunut poikkeusjuoksutus marraskuun lopulla rikkoi kutupesiä ainakin joen yläosan koskilla. Mahdollisesti vesiryöpytyksestä selvinneitä poikasia aletaan etsiä heti keväällä. Mitä voimme tehdä järvilohen eteen? KHO:n päätös lisäjuoksutuksesta on määräaikainen ja voimassa seitsemän vuotta. Kyseinen aika riittäisi juuri yhden järvilohisukupolven elinkierrolle. Jokaisesta emokalasta on otettu talteen myös DNA-näyte ja olisihan se hienoa jos viime syksynä siirrettyjen emokalojen jälkeläinen löytyisi 5-6 vuoden kuluttua tulevista emokalapyydystyksistä. Löytö varmasti helpottaisi seuraavia neuvotteluita voimayhtiöiden kanssa. Järvilohen kannalta siirtymäajassa on kuitenkin se hyvä puoli, että seitsemän vuoden kuluttua sulkuportti ei heti sulkeudu entiselleen vaan tilanne arvioidaan lupavirastossa uudelleen kokeilujakson aikana saatujen tulosten perusteella. Vuonna 2014 on suunnitteilla muutamia koskien täsmäkunnostuksia, jotta sopivia alueita kutupuuhiin ja poikastuotannolle tulisi lisää. Kuurnan ja Kaltimon voimalaitosten ohittavista kalaportaista on aivan turhaa aloittaa keskustelua ennen kuin pyydettyjen emokalojen määrä lasketaan

7 sadoissa. Emokalojen määrät eivät tule nousemaan nykyisestä ellei kannansäilytystarkoituksessa istutettujen kalojen kalastuspainetta saada pienennettyä. Kalastajille helpoin tapa tunnistaa kalastettavat kalat kannan ylläpitoyksilöistä on merkitä kalat rasvaeväleikkauksin. Emokalapyynnin kannalta optimaalisin tilanne olisi, jos Saimaalle kalastettavaksi tarkoitetut rasvaeväleikatut kalat laitettaisiin Pielisjokeen, josta ne toivon mukaan vaeltaisivat Saimaalle syönnökselle. Eväleikatutkin olisivat tervetulleita säilyttämään tulevien järvilohien geenien monimuotoisuutta, joka on jo tällä hetkellä valitettavan kapea. Hyvä lukija, haastan Sinut talkoisiin mukaan! Näihin peleihin pääsee jo hyvin pienillä muutoksilla kalastustavoissaan, sillä järvilohikannan säilyttäminen tarvitsee niin monta emokalaa kuin mahdollista. Vapauttamalla rasvaevälliset lohet on useammalla kalalla mahdollisuus palata emokalana Pielisjokeen. Huom! Umpijärvien vapautetut lohet voivat osaltaan purkaa Saimaalle kohdistuvaa kalastuspainetta ja näin auttavat erittäin hienoa kalaa. Suuret kiitokset RKTL:n porukalle ikimuistoisesta päivästä. Kari Ruuskanen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen

SUUNNITELMA. Juha Rouvinen LIEKSANJOEN ALUEEN KALATALOUDELLINEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS- SUUNNITELMA SUUNNITELMA 2007 Suu Etukannen kuvat on otettu Naarajoen Käpykoskesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 6 2. Valuma-alueet ja jokien

Lisätiedot

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke

Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke RKTL:n työraportteja 9/213 Vieläkö on villejä järvitaimenia - Keski-Suomen taimenhanke 212 Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen, Kimmo Sivonen, Olli Sivonen ja Anssi Eloranta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla

Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 301 Jarmo Makkonen Markku Pursiainen Harjuksen mädintuotannossa ongelmia kalanviljelylaitoksilla Helsinki 2004 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa

Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristön suojelun taso LIFE-Luonto -projektissa (RM) Ilmari Valovirta Pekka Tuulenvire Vili Englund Helsingin yliopisto Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsinki 2003 Jokihelmisimpukan

Lisätiedot

Tervehdys, kanssakulkija! ViikkoRaha puskee kohti kesää ja kannustaa lukijoitaan nauttimaan auringosta ja kauniista kesäpäivistä.

Tervehdys, kanssakulkija! ViikkoRaha puskee kohti kesää ja kannustaa lukijoitaan nauttimaan auringosta ja kauniista kesäpäivistä. Nro 41 Tervehdys, kanssakulkija! ViikkoRaha puskee kohti kesää ja kannustaa lukijoitaan nauttimaan auringosta ja kauniista kesäpäivistä. - Terhi, Jaakko ja Matias Elämä tasapainoon yleisiä harhakäsityksiä

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA

YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA YHTEISTYÖTÄ RAJAVESISTÖISSÄ 50 VUOTTA Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöyhteistyön tuloksia ESIPUHE: SUOMALAIS-VENÄLÄISESTÄ RAJAVESISTÖJEN KÄYTÖN YHTEISTYÖSTÄ Suomen ja Venäjän rajavesistöyhteistyö

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT

ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME OPPILAAN MATERIAALI LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT REHEVÖITYMISESTÄ ITÄMERI TIETOPAKETTI REHEVÖITYMISESTÄ OPPIMATERIAALI DOKUMENTTIIN SAASTUNUT MEREMME LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Elokuvantekijä ja freelance-toimittaja Folke Rydén ja valokuvaaja

Lisätiedot

Esko Pakk anen Joka uittaa se voittaa. Suomen Uittajainyhdistys ry 1912 2004

Esko Pakk anen Joka uittaa se voittaa. Suomen Uittajainyhdistys ry 1912 2004 Esko Pakk anen Joka uittaa se voittaa Suomen Uittajainyhdistys ry 1912 2004 Joka uittaa se voittaa Esko Pakk anen Joka uittaa se voittaa Suomen Uittajainyhdistys ry 1912 2004 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO VANTAAN OPETTAJA No:8 7.12.2007 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460 annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

Hyvä uusi opiskelija,

Hyvä uusi opiskelija, FUKSILEHTI 1 2 TIEDEKUNNAN DEKAANIN TERVEHDYS Hyvä uusi opiskelija, Uskallan sanoa että edessäsi on yksi elämäsi hienoimmista jaksoista. Siihen mahtuu paljon työntäyteistä arkea mutta runsaasti myös juhlaa

Lisätiedot

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi

ALUKSI. Opetuspaketin kokoaja, Sirkka Hippi 3 ALUKSI Ähtävänjoen vesistö tutuksi opetuspaketti on laadittu osana EU:n aluekehitysrahaston tukemaa Ympäristöystävällinen Järviseutu hanketta. Idea koulujen käyttöön sopivasta tietopaketista syntyi jo

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä

Hyvä Elämä. Utajärvellä! Utajärvellä 1 YKKÖSOSOITTEETON JOKA TALOUTEEN UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA OULUSSA Hyvä Elämä Oululaisille! Utajärveltä terveisinä asumista ja hyvää elämää sisältävä kesäinen lehti. Yrittäjä! Meiltä löytyy

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot