Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1

2 YLEISTÄ Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tavoitteena on korostaa positiivista mielikuvaa alasta sekä lisätä alan vetovoimaisuutta arvostamalla toiminnassa asiakaspalvelulähtöisyyttä, vastuullisuutta ja ammattimaisuutta. Syksyllä 2010 aloitettu Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen mediakampanja jatkui kevääseen Mediakampanjan tavoitteena oli saada alan ääni kuuluviin ja sitä kautta asiakkaat ymmärtämään vuodenvaihteessa tapahtuneen palkkakustannusten nousun taustat ja vaikutukset toimialaan. Aktiivista tiedottamista ja sitä kautta medianäkyvyyden hakemista on jatkettu myös mediakampanjan päätyttyä varsin mukavin tuloksin. Toukokuussa 2011 järjestettiin alan ensimmäinen huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. HALLINTO JA TALOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa syys-marraskuussa. Muita liiton toimielimiä ovat vaalivaliokunta, hallitus sekä valiokunnat. Liiton hallintoa ja toimistoa hoitaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Liittokokous Kiinteistöpalvelut ry:n varsinainen liittokokous pidettiin perjantaina Sibeliustalossa Lahdessa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös, päätettiin vuoden 2012 talousarviosta ja jäsenmaksuperusteista sekä valittiin liitolle uusi hallitus vuodelle Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen, ISS Palvelut Oy. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy.

3 Hallitus Liiton asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kari Virta, ISS palvelut Oy ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimialajohtaja Juha Simola, Lassila & Tikanoja Oyj, toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy, toimitusjohtaja Anu Eronen, SOL Palvelut Oy, hallintojohtaja Päivi Repo, Piharepo Oy, toimitusjohtaja Tauno Maksniemi, RTK-Palvelu Oy, toiminnanjohtaja Kai Haarma, Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry, toimitusjohtaja Hannu Salonen, HH- Kiinteistöpalvelut Oy sekä toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Valiokunnat Liiton vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liittokokoukselle esitys hallituksen jäseniksi sekä tilintarkastajiksi. Lisäksi vaalivaliokunta ottaa vastaan liiton jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Liiton vaalivaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kertomusvuonna hallitus asetti tuekseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle hallinnollisia ja muita asioita, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien käsiteltäviin asioihin. Työvaliokunta koostui hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä liiton toimitusjohtajasta. Työmarkkinavaliokunnan tehtävänä on toimia liiton työehtosopimuspolitiikan ja -ratkaisujen valmisteluelimenä. Työmarkkinavaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH- Kiinteistöpalvelut Oy:stä. Työmarkkinavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Elinkeinopoliittisen valiokunnan tehtävänä on toimia liiton elinkeinopolitiikan valmisteluelimenä elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alan imagon parantamiseksi. Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy:stä. Elinkeinopoliittinen valiokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Jäsenet Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet toimivat palveluntarjoajina kiinteistön hoito- ja ylläpitotehtävissä sekä toimitila- ja käyttäjäpalveluissa, joita ovat mm. kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, kiinteistön energiahallintapalvelut, puhdistus- ja siivouspalvelut, ulkoalueiden hoito, talonmiestehtävät, turvapalvelut, vartiointi, viherpalvelut sekä muut käyttäjä- ja tukipalvelut. Lisäksi jäsenet toimivat

4 myös kiinteistön hallinnointi- ja isännöintitehtävissä. Liiton jäseniä ovat myös kiinteistönomistajatyönantajat. Vuoden 2011 lopussa liiton jäsenmäärä oli 385. Liittoon liittyi vuoden 2011 aikana 28 ja erosi 14 jäsenyritystä. Jäsenten palveluksessa oli yli alan työntekijää ja toimihenkilöä. Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan piirissä oli reilut henkilöä. Henkilöstö ja toimisto Toimintavuoden alusta liiton toimintoja muutettiin vastaamaan paremmin liiton päivitettyä strategiaa. Liittoon palkattiin assistentti Tania Navia vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa liiton taloushallintopalvelut ulkoistettiin Suomen Talousverkko Oy:lle. Liiton toimiston kokoonpano oli toimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, työmarkkina-asiantuntija, elinkeinopoliittinen asiantuntija sekä assistentti. Syksyllä hallitus päätti oman viestintäresurssin palkkaamisesta v alusta. Tiedottajan tehtävään valittiin medianomi Saara Autere, joka oli jo hoitanut liiton viestintää ostopalveluna kesästä 2010 alkaen. Liitto toimi Palvelutyönantajien Yleinen Työnantajaliitto ry:ltä vuokratuissa toimitiloissa Eteläranta 10:ssä kesäkuun 20. päivään saakka, jolloin liitto muutti uusiin, Marttaliitolta vuokrattuihin toimitiloihin Kamppiin osoitteeseen Malminrinne 1 B. Toimiston tupaantuliaisia vietettiin IT-verkkopalvelut ja atk-ohjelmat olivat käytössä EK:n palvelimella elokuun loppuun asti ja syyskuun alusta IT-kumppanuutta ryhtyi hoitamaan tietotekniikkayritys Pinus Oy. EK:n palvelimelta jatkettiin edelleen jäsenrekisterin käyttöä. Talous Kertomusvuosi oli liiton 10. toimintavuosi. Liiton talous- ja palkkahallinto hoidettiin ostopalveluna Suomen Talousverkko Oy:n toimesta. Liiton tilintarkastajana toimi edelleen HTM-tilintarkastaja Matti Kylänpää Tilintarkastustoimisto Kylänpää Oy:stä. VIESTINTÄ Vuonna 2011 lähetettiin 10 sähköistä jäsentiedotetta. Sähköiset jäsentiedotteet on arkistoitu jäsenextraan. Jäsenyritysten toimitusjohtajille lähetettiin 5 tiedotetta. Liiton omia lehdistötiedotteita toimitettiin 14 kappaletta: Suomalaiset arvostavat kiinteistöpalvelualan ammattilaisia, Kiinteistöpalvelut ry: Siivousalan yritysten rikollinen toiminta tuomittavaa, Neuvottelutulos kiinteistöpalvelualan toimihenkilöiden palkankorotuksista, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailussa etsitään kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, Kiinteistöpalveluala tar-

5 vitsee työperäistä maahanmuuttoa, Kiinteistöpalvelut ry: Kotitalousvähennystä ei saa poistaa, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa kilpailun voitto Koulutuskeskus Salpaukselle ja Lassila & Tikanoja Oyj:lle, Koko siivousala mustamaalattu ilman syytä, Kiinteistöpalvelujen uusi perustutkinto malliksi alan muille tutkintouudistuksille, Kiinteistöpalvelualan TES-neuvottelut katkenneet, Syyt kiinteistöpalvelualan lakkouhkaan, Sovintoesitys kallis kiinteistöpalvelualalle, Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta neuvottelutulos ja Käräjäoikeuden tulkinta kattolumien valvontavastuusta houkuttelee vastuun siirtämiseen. Yhdessä KIRA-foorumin kanssa toimitettiin kaksi tiedotetta. Ensimmäinen, Kiinteistö- ja rakennusalan hallitusohjelmatavoitteet julki harmaa talous halutaan kuriin, julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteiden julkistamisen yhteydessä. Toinen yhteistiedote, Kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ihmisten iholle, puolestaan julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa Finlandiatalolla Pia Gramén oli tilaisuudessa mukana KIRA-johtoryhmän edustajana. Kaikki lehdistötiedotteet on arkistoitu liiton kotisivuille. Tiedotteiden läpimenoa ja liiton medianäkyvyyttä muutenkin seurataan Meltwaters-uutiskoosteella, jonka avulla tärkeimmät uutiset saadaan näkyviin myös liiton kotisivujen etusivun uutisikkunaan. Keväällä 2011 liitto oli mukana Managing Director julkaisussa artikkelilla nimeltä Energiatehokkuutta edistämässä. Keväällä näkyvyyttä saatiin myös Kauppalehden ulkoistamista käsitelleessä Mediaplanet-teemalehdessä, jonka pääkirjoitus oli Pia Graménin nimissä. Kiinteistöpalvelut ry oli mukana laatimassa kiinteistön talvikunnossapitoa koskevaa ohjeistusta yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Suomen Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa. Syksyllä 2011 julkistettu Miten sopia kiinteistön talvikunnossapidosta? ohjeistus on arkistoitu liiton kotisivuille. Syyskuussa 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen, koko kiinteistöpalvelualaa koskeva mediakampanja päättyi maaliskuussa Kampanjan tavoitteena oli eritoten toimialan tunnettuuden edistäminen ja imagon parantaminen. Kampanjan myötä tunnettuuden edistämiselle saatiin hyvä pohja, ja työ jatkuu yhä. Myöskään mediakampanjointi ei päättynyt tähän, vaan syyskuun alussa liitto lähti mukaan poliisin harmaan talouden torjuntakampanjaan Harmaa talous musta tulevaisuus. Liiton ulkoistetut viestintäpalvelut siirrettiin toukokuun 2011 alusta viestintätoimisto Jkpromo Oy:ltä Tmi Saara Autereelle.

6 ARVOA ARKEEN JA ARVOKAS Vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen kiinteistöpalvelualan huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Samalla käynnistettiin myös Arvokas Palvelusta lisäarvoa kilpailu, jonka voittajat palkittiin Arvoa arkeen seminaarissa. ARVOA ARKEEN Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi -seminaari Ensimmäinen Arvoa arkeen -seminaari alan toimijoille, asiakkaille, asiantuntijayrityksille sekä tutkimusorganisaatioille järjestettiin Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. Tilaisuus toteutettiin Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon yhteistyönä. ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailu 30. maaliskuuta 2011 käynnistyneen Arvokas-kilpailun tarkoituksena oli etsiä kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, ratkaisuja sekä palvelukonsepteja ihmisten ja yritysten arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Kilpailu päättyi 3.5. ja kolmen kärki julkistettiin Arvoa arkeen seminaarissa. Voiton nappasivat Koulutuskeskus Salpaus ja Lassila & Tikanoja Oyj Kummiluokka kiinteistöpalvelualan ammatillisesta koulutuksesta -nimisellä ehdotuksellaan. LIITTOPÄIVÄ Kiinteistöpalvelualan Työ ja tulevaisuus -seminaari Liiton perinteinen Työ ja tulevaisuus -seminaari pidettiin liittokokouksen yhteydessä Sibeliustalossa Lahdessa. Seminaarissa kuultiin yhteensä neljä esitystä. Toimitusjohtaja Matti Vanhanen Perheyritysten liitto ry:stä puhui yrittäjyyden merkityksestä yhteiskuntamme toimivuuden näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulun professori Juuso Töylin aiheena oli hyvä strategia menestyksen kulmakivenä. Oy Halton Group Ltd.:n hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen listasi yrityksen menestystekijöitä ja

7 Toimintakertomus 2011 Lännen Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Järvenpää kertoi PKyrityksen keinoista arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Saloselle. Liittopäivä huipentui Sibeliustalon Puusepän Salissa vietettyyn iltajuhlaan, jossa vieraita tanssitti bilebändi Sugar High. Musiikin lomassa lavalle kipusi taiteilija Noora Karma, joka ihastutti ja ihmetytti taikuuden ja ajatuksenluvun kei noin. Illan kuluessa nähtiin myös kuinka 60- ja 70-lukujen hittibiisit muotoutuivat pantomiimiesityksiksi. EDUSTUKSET Elinkeinoelämän keskusliitto EK Edustajisto Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy Liiketoimintayksikön johtaja Arne Martikainen ISS Palvelut Oy Toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy

8 PK-yrittäjävaltuuskunta Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy Hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH-Kiinteistöpalvelut Oy Talous- ja verovaliokunta Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Vaalivaliokunta Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy Hallitus Liitolla ei ollut omaa hallituspaikkaa Palvelutyönantajien yleinen työnantajaliitto (PTYTL) Hallitus Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy EDUNVALVONTA JÄSENTUTKIMUS Kiinteistöpalvelut ry toteutti maaliskuussa 2011 jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten tyytyväisyyttä liiton viestintään, palveluihin ja edunvalvontaan. Kyselyn toteutti Innolink Research Oy. Tutkimuksen vastausprosentti oli 34 ja vastauksia saatiin 131 kappaletta. Yhteenvetona tutkimustuloksista nousi esiin, että jäsenviestintää pidettiin aiempaa parempana, mutta ulkoinen suhdetoiminta ja viestintä vaativat vielä kehittämistä. Tärkeimpinä tekijöinä vastaajat pitivät liiton perustehtäviä: työsuhde- ja TES - neuvontapalveluita sekä työmarkkinapoliittista edunvalvontaa. Lisäksi tärkeinä näyttäytyvät alan imagon ja arvostuksen vahvistaminen, ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yleisen tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen. Liitolle erittäin positiivinen tulos oli se, että yhteensä kolme neljästä vastaajasta koki saavansa vastinetta jäsenyydelleen erittäin tai melko hyvin. Jäsenyyteen selkeästi tyytymättömiä yrityksiä oli vain muutamia. KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖMARKKINATILANNE Kiinteistöpalvelut ry:n neuvottelemien työehtosopimusten yleissitovuuden piirissä työskenteli kertomusvuonna yli työntekijää ja toimihenkilöä.

9 Työehtosopimusten uudistamisista sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittaman raamisopimuksen mukaisesti. Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Ammattiliitto Pron kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen Vuoden 2012 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,6 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,8 % laskettuna yrityksen maaliskuun 2012 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta syyskuun 2012 palkanmaksun yhteydessä. Vuoden 2013 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,3 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,6 % laskettuna yrityksen huhtikuun 2013 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelija Esa Lonkan hyväksymän sovintoesityksen Palkantarkistukset sovittiin toteutettavaksi seuraavasti: lukien 2,4 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 2,5 % + 0,05 euroa. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä lukien 1,9 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 3,5 % + 0,03 euroa. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa sovittiin, että osapuolet neuvottelevat työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukaisesti mennessä talonmiehen työtä ja siivousta koskevan työehtosopimuksen liittämisestä osaksi kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Jos sopimukseen ei päästä, jatke

10 taan työehtosopimusta itsenäisenä ja raamisopimuksen mukaisesti alkaen. Työtaistelut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry uhkasi työtaistelutoimenpiteillä marraskuussa 2011 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Työnseisaukset eivät toteutuneet osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovittelijan sovintoesitykset ennen työtaistelutoimenpiteiden alkamista. Ammattiliiton julistama ylityökielto toteutui ajalla ilman merkittäviä vaikutuksia. Jäsenneuvonta, erimielisyysasiat ja oikeudenkäynnit Jäsenyritysten neuvontaa työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa jatkettiin liiton tärkeänä perustehtävänä. Kertomusvuoden aikana ratkaistiin lukuisia työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita. Lisäksi liitto antoi jäsenyrityksille asianajoapua työsuhderiita-asioissa. Kertomusvuonna annettiin työtuomioistuimelle useita lausuntoja koskien työehtosopimusten soveltamisaloja. Työtuomioistuin ratkaisi kaikki lausuntoasiat liiton kannanottojen mukaisesti. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN EDUNVALVONTA JA LAUSUNNOT Liitto lähestyi kirjeitse Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa asettamaa maahanmuuttoasiain toimikuntaa vaikuttaakseen saatavuusharkinnan poistamiseen Uudenmaan TE-keskuksen alueellisesta työlupalinjauksesta. Liitto osallistui työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Tuija Oivon kutsusta samaa asiaa koskevaan keskustelutilaisuuteen Liitto vaikutti yhdessä EK:n ja Sosiaalialan Työnantajat ry:n kanssa yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun, voimaan tulleeseen lakiin liittyvän verohallinnon arvonlisäverotusta koskevan ohjeen uudistamistyöhön. Liitto lausui ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) loppuraportista (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:15) sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU) yhdessä Kiinteistö- ja kotityöpalvelujen koulutustoimikunnan ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin kanssa lokakuussa HANKKEET JA TUTKIMUKSET Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2011 ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, jonka pohjana on alun perin valtioneuvoston vuonna 2003 vahvis

11 tama kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. ROTI tuottaa säännöllisesti asiantuntijatietoa suomalaisen rakennetun omaisuuden tilasta ja kehityssuunnista ja nostaa esiin keskeisiä havaintoja rakennetun omaisuuden tilan jatkuvaksi parantamiseksi. Kolmas ROTI raportti, jossa liitto oli mukana ensimmäistä kertaa, julkistettiin helmikuussa ROTI 2011 perustui lähes 90 johtavan asiantuntijan paneelityöhön. Raportti selvittää, kuinka rakennettu omaisuus vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Rakennetun omaisuuden kunto on hyvän ja tyydyttävän välillä, mutta nykysuunta vie sitä huolestuttavasti alaspäin. Rapistuminen on käännettävä nopeasti uudistumiseksi, sillä hyvä rakennettu ympäristö tarjoaa perustoimintojen lisäksi runsaasti menestymisen mahdollisuuksia. Raportti myös tunnistaa myönteiset tulevaisuusskenaariot ja nimeää toimenpiteet niihin pääsemiseksi sekä paljastaa, missä kunnossa rakennettu ympäristömme eli rakennukset, liikenneverkot ja yhdyskuntatekniset järjestelmät, ovat juuri nyt. Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivittäminen RAKLIn koordinoima kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys- ja täydennyshanke valmistui loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena oli päivittää nykyiset käsitteet sekä määritellä uudet käsitteet kiinteistösijoittamiselle, ympäristö- ja energiatehokkuudelle sekä kiinteistöpalveluille. Sanasto sisältää 132 käsitettä, jotka on määritelty ja joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja näille englanninkieliset termivastineet. Määritelmät ja huomautukset on myös käännetty englanniksi. Lausuntokierros siirtyi vuoden 2012 puolelle. Sanastoa laadittiin työryhmässä, joka koostui kiinteistöliiketoiminnan ja sanastotyön asiantuntijoista. Sanaston kohderyhmänä ovat erityisesti kiinteistöalan toimijat. Sanasto on tarkoitettu helpottamaan aihetta käsittelevää viestintää. Kiinteistöpalveluiden julkiset hankinnat Vuonna 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kuntaliiton sekä suurimpien kuntien hankintaorganisaatioiden yhteinen hanke ei edennyt. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kuntien ja kiinteistöpalvelualan toimijoiden yhteistyötä julkisissa hankinnoissa sekä pohtia, miten saadaan ratkaistua kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja ja sovellettavia yleisiä sopimusehtoja koskevat ongelmat. Lisäksi tavoitteena oli laatia kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja varten omat tarjouspyyntö-, tarjous- ja palvelusopimusmallit. Poliisin Musta tulevaisuus kampanja Liitto lähti mukaan Poliisin syyskuussa käynnistämään harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanjaan Harmaa talous - Musta tulevaisuus. Viestinnällisen kampanjan tavoitteena oli informoida nuoria harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä.

12 Kampanjan avulla haluttiin kertoa miten harmaa talous ilmenee arjessa, miten nuori voi sen kohdata ja mitkä ovat harmaan talouden yksilölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Lisäksi tavoitteena oli luoda yhteisvastuun näkökulma ja ymmärrys siitä, että jokainen voi vaikuttaa omilla arkisilla valinnoillaan ja olla siten mukana torjumassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Kampanjan pääasiallisena kohderyhmänä olivat erityisesti työelämään siirtymässä olevat nuoret. Kampanjaa päätettiin jatkaa vuonna Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle hanke MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalle -hanke sai toimintavuoden keväällä jatkoa Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle - hankkeesta. Amiedun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n yhteistyössä toteuttaman, vuosina toimivan ESR-hankkeen päätavoitteiksi asetettiin toimialan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvattaminen, yritys-oppilaitosyhteistyön ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija nimitettiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) projekti Liitto jatkoi mukana maaliskuusta 2010 toukokuun loppuun 2011 kestäneen, Opetushallitus-vetoisen VOSE-projektin kiinteistö- ja rakentamisalan pilotti ryhmässä. Ryhmään kuului niin eri koulutusasteiden, toimiala- ja henkilöjärjestöjen kuin tutkimuksen ja keskushallinnon edustajia. Projektissa kehitettiin prosessimalli osaamistarpeiden laadulliseen ennakointiin. Pilottiryhmän työ tuotti samalla ennakointitietoa mukana olleiden alojen tulevaisuuden osaamistarpeista. Toimintavuoden syksynä pilottiprojektista julkaistiin Opetushallituksen toimesta Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti (Raportit ja selvitykset 2011:23). HAAVI-hanke Liitto jatkoi mukana Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin rahoittaman Haavi-hankkeen ohjausryhmässä saakka kestävä hanke toteutetaan yhteistyössä muun muassa Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston, Helsingin kaupungin ja yhteistyöyritysten kanssa. Projektin hallinnoijana on Liikelaitos Edupoli. Hankkeen tavoitteena on vastata alle 30-vuotiaiden nuorten

13 voimakkaasti kasvavaan työttömyyteen ja ehkäistä samalla yhteiskunnasta syrjäytymistä. Hanke suuntautuu erityisesti logistiikka-, kuljetus-, kiinteistöpalvelu- ja kaupan aloille, joilla toimivien yritysten kanssa luodaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista edistävä työpooli. Toimintavuoden loppuun mennessä Haavin asiakkaina oli aloittanut yhteensä 135 henkilöä. Toimialan esittelytilaisuudet Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija kertoi toimialasta ja sen työllisyys- ja tulevaisuudennäkymistä Malmin TE-toimistossa , Varian ammatillisen neuvottelukunnan seminaarissa , Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan ja tutkintovastaavien seminaarissa sekä EK:n alueasiantuntijoille järjestetyssä tilaisuudessa Videohanke Liitto käynnisti loppuvuodesta yhdessä Image Builder Oy:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa toimialan historiaa ja käytännön työtä esittelevä noin minuutin pituinen video. Videolla halutaan antaa kuva alan nykytoiminnasta, osaajista sekä tulevaisuuden haasteista. Video on liiton 10- vuotisjuhlavideo ja se on tarkoitus julkistaa ja esittää liittopäivässä Rovaniemellä. KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUS Yhteistyötä valtionhallinnon, viranomaisten, työnantaja- ja työntekijäliittojen, alan koulutus- ja tutkintotoimikuntien edustajien, oppilaitosten sekä ammattitutkintojen laadunvarmistuksen ALVARin välillä jatkettiin. Kiinteistöpalvelujen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonnassa syksystä 2010 lähtien ollut kiinteistöpalvelujen perustutkinto kasvatti hakijamääräänsä. Nuorisoasteen puolella kiinteistöpalvelujen perustutkinnon 217 aloituspaikalle haki syksyn 2011 yhteishaussa yhteensä 1158 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 264. Ensisijaisten hakijoiden lukumäärän perusteella saatu vetovoimaluku 1,22 (ensisijaiset hakijat per aloituspaikat) oli miltei kaksinkertainen edelliseen syksyyn verrattuna. Työelämälähtöinen perustutkinto kasvatti kiinnostusta myös aikuisopetuksen puolella aktiivisen markkinointityön ansiosta. Toimintavuonna kiinteistöpalvelujen perustutkinto oli jo 11 ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonnassa ja tutkinnon järjestämislupa lähes 40 koulutuksen järjestäjällä. Toimintavuoden lopulla käynnistyi toimialan ammatillisen jatkokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä koskevan uudistustyön suunnittelu.

14 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijatyöryhmä Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä asetti kiinteistöalan määräaikaisen asiantuntijatyöryhmän ajalle Asettamista oli haettu liiton ja muiden toimijoiden yhteistyönä jo ennakkoon koulutustoimikuntajärjestelmän uudistustyön yhteydessä. Asiantuntijatyöryhmä sai selvittääkseen, minkälaisia osaamistarpeiden muutoksia kiinteistöalalla on tapahtumassa ja mitä vaikutuksia niillä on kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä. 15-henkinen asiantuntijatyöryhmä koottiin kolmikantaperiaatteen mukaisesti sekä kiinteistöalan asiantuntijoista että muiden rakennetun ympäristön toimialojen asiantuntijoista. Opetushallituksen toimesta asiantuntijatyöryhmän tueksi perustettiin erillinen tukiryhmä, joka sai tehtäväkseen laatia työstä kirjallisen selvityksen koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmälle. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. Koska työ ei edennyt suunnitellussa aikataulussa, asiantuntijatyöryhmä päätyi pyytämään koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmältä lisäaikaa helmikuun 2012 loppuun saakka. Koulutustilaisuudet Perinteiset Kiinkon Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät pidettiin Asiantuntijat kouluttivat tilaisuudessa työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimusten muutoksista ja työntekijöiden uudesta palkkausjärjestelmästä. Kiinko järjesti Kiinteistöalan palkanlaskennan tutkintokoulutuksen (PAK), jossa asiantuntijat kouluttivat kiinteistöalan palkanlaskennan perusteista. Johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon (AIT) suorittavia koulutettiin eri ajankohtina vuoden aikana. Koulutuksissa käytiin läpi keskeistä työlainsäädäntöä. Asiantuntijat kävivät vuoden aikana eri jäsenyrityksissä kouluttamassa esimiehiä ja palkanlaskijoita jäsenyritysten toiveiden mukaisista aiheista. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kiinteistöpalvelut ry toimi tiiviissä yhteistyössä toimintaansa liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja muiden vastaavien yhteistyötahojen kanssa niin edunvalvonnan, koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla.

15 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA Liitto osallistui toimintavuoden aikana kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisten järjestöjen yhdessä muodostaman Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteistyöryhmän toimintaan. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteisenä päämääränä on koota ja välittää tietoa toimialaan ja rakennettuun ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kertoa alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia sekä käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Lisäksi foorumi kehittää toimialan osaamista ja myötävaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. KIRA-foorumin yhteiset hallitusohjelmatavoitteet julkistettiin alkuvuodesta. Yhteisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi valittiin energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa, osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen sekä talousrikollisuuden torjunta. Vuonna 2010 käynnistetty rakennetun ympäristön tulevaisuuteen kantaa ottava työprosessi saatiin päätökseen. Tavoitteena oli tunnistaa keskeiset muutostarpeet kiinteistö- ja rakentamisalan toimintatavoissa ja käynnistää muutoksiin tähtääviä toimenpiteitä. Työn tuloksena valmistui Rakennettu ympäristömme nyt / julkaisu, jonka keskeiset tulokset julkistettiin KIRA-foorumissa Finlandia-talolla loppuvuodesta. Raporttiin koottiin alan yhteinen näkemys siitä, minkälainen rakennetun ympäristön tulisi olla vuonna 2025, jotta se vastaisi käyttäjien sekä kestävän kehityksen vaatimuksiin. Rakennettu ympäristö 2025 raporttiin liittyen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjesti RIL:in toteuttamana Sujuva!-infografiikkakilpailun. Kilpailu suunnattiin AMK- ja yliopisto-opiskelijoille sekä jo tutkinnon suorittaneille ammattilaisille. Sujuva!-infografiikkakilpailun tehtävänä oli tunnistaa kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyvä haaste tai ongelma, keksiä siihen liittyvä ratkaisu ja kuvata ratkaisuprosessi graafisesti. Voittajatöissä luotiin heti käyttöön otettavissa olevia kansalaistyökaluja asukkaille ja kuluttajille. Kiinteistö- ja rakentamistalkoissa keskityttiin energia- ja ekotehokkuuteen. Talkoot tähtäävät alan tunnettuuden parantamiseen ja vuorovai-

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2011... 4 LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET... 5 TOIMIALA-ASIAT... 5 ENERGIATEHOKKUUS... 5 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN... 6

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2007

EK:n toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 EK:n toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Viestintä ja strateginen suunnittelu 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 8 Henkilöstökertomus 9 Talouspolitiikka 12 Työmarkkinat

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2012 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto 1 Vuosikertomus 2012 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 Sisällysluettelo LIITON TEHTÄVÄ... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2010... 3 TALOUDEN ELPYMINEN KÄYNNISTYI RIPEÄNÄ... 3 ASUNTORAKENTAMINEN VAHVASSA KASVUSSA... 3 LVI-TALOTEKNIIKAN TASAINEN

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I. Toimintakertomus 2012 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Vuosikertomus 2012 I 1 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2012...4 Vuodesta 2012 tuli kohtuullinen...4 Uudisrakentaminen nihkeää, korjaaminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto. Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1

2014 Vuosikertomus. KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 2014 Vuosikertomus KT Kuntatyönantajat vuosikertomus 2014 1 KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Poimintoja vuodelta 2014

Poimintoja vuodelta 2014 VUOSIkertomus 2014 Poimintoja vuodelta 2014 1» 2» 3» 4» 5» Tammikuu RAKLIn uuden visuaalisen ilmeen lanseeraus Rakennuttajapäivät Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot käyttöön KSE-uudistus

Lisätiedot

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto

Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Vuosikirja 2012 Vuosikertomus 2011 Jäsenet Yrityshakemisto Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kauppakamari lyhyesti Perustamisvuosi 1929 Jäseniä vuoden 2011 lopussa 558 Luottamushenkilöt 2011 126 Valiokunnat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vetovoimaisen metropolin kilpailukykyinen Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU YHTEISTYÖJOHTAJAN KATSAUS: KUUMAN RAUHALLISESTI

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2006

EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 EK:n toimintakertomus 2006 2 EK:n toimintakertomus 2006 Vuoden 2006 aikana tapahtunutta Kansainvälinen talouskehitys oli vuonna 2006 suotuisaa. Suomen talous kasvoi nopeinta

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 käyntiosoite: Eteläranta 10 Puhelin (09) 420 20 etunimi.sukunimi@ek.fi PL 30, 00131 Helsinki Faksi (09) 175 814 www.hpl.fi 1 / 11 YLEISTÄ Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) hoitaa henkilöstöpalvelualan

Lisätiedot