Toimintakertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1

2 YLEISTÄ Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tavoitteena on korostaa positiivista mielikuvaa alasta sekä lisätä alan vetovoimaisuutta arvostamalla toiminnassa asiakaspalvelulähtöisyyttä, vastuullisuutta ja ammattimaisuutta. Syksyllä 2010 aloitettu Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen mediakampanja jatkui kevääseen Mediakampanjan tavoitteena oli saada alan ääni kuuluviin ja sitä kautta asiakkaat ymmärtämään vuodenvaihteessa tapahtuneen palkkakustannusten nousun taustat ja vaikutukset toimialaan. Aktiivista tiedottamista ja sitä kautta medianäkyvyyden hakemista on jatkettu myös mediakampanjan päätyttyä varsin mukavin tuloksin. Toukokuussa 2011 järjestettiin alan ensimmäinen huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. HALLINTO JA TALOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa syys-marraskuussa. Muita liiton toimielimiä ovat vaalivaliokunta, hallitus sekä valiokunnat. Liiton hallintoa ja toimistoa hoitaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Liittokokous Kiinteistöpalvelut ry:n varsinainen liittokokous pidettiin perjantaina Sibeliustalossa Lahdessa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös, päätettiin vuoden 2012 talousarviosta ja jäsenmaksuperusteista sekä valittiin liitolle uusi hallitus vuodelle Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen, ISS Palvelut Oy. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy.

3 Hallitus Liiton asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kari Virta, ISS palvelut Oy ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimialajohtaja Juha Simola, Lassila & Tikanoja Oyj, toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy, toimitusjohtaja Anu Eronen, SOL Palvelut Oy, hallintojohtaja Päivi Repo, Piharepo Oy, toimitusjohtaja Tauno Maksniemi, RTK-Palvelu Oy, toiminnanjohtaja Kai Haarma, Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry, toimitusjohtaja Hannu Salonen, HH- Kiinteistöpalvelut Oy sekä toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Valiokunnat Liiton vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liittokokoukselle esitys hallituksen jäseniksi sekä tilintarkastajiksi. Lisäksi vaalivaliokunta ottaa vastaan liiton jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Liiton vaalivaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kertomusvuonna hallitus asetti tuekseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle hallinnollisia ja muita asioita, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien käsiteltäviin asioihin. Työvaliokunta koostui hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä liiton toimitusjohtajasta. Työmarkkinavaliokunnan tehtävänä on toimia liiton työehtosopimuspolitiikan ja -ratkaisujen valmisteluelimenä. Työmarkkinavaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH- Kiinteistöpalvelut Oy:stä. Työmarkkinavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Elinkeinopoliittisen valiokunnan tehtävänä on toimia liiton elinkeinopolitiikan valmisteluelimenä elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alan imagon parantamiseksi. Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy:stä. Elinkeinopoliittinen valiokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Jäsenet Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet toimivat palveluntarjoajina kiinteistön hoito- ja ylläpitotehtävissä sekä toimitila- ja käyttäjäpalveluissa, joita ovat mm. kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, kiinteistön energiahallintapalvelut, puhdistus- ja siivouspalvelut, ulkoalueiden hoito, talonmiestehtävät, turvapalvelut, vartiointi, viherpalvelut sekä muut käyttäjä- ja tukipalvelut. Lisäksi jäsenet toimivat

4 myös kiinteistön hallinnointi- ja isännöintitehtävissä. Liiton jäseniä ovat myös kiinteistönomistajatyönantajat. Vuoden 2011 lopussa liiton jäsenmäärä oli 385. Liittoon liittyi vuoden 2011 aikana 28 ja erosi 14 jäsenyritystä. Jäsenten palveluksessa oli yli alan työntekijää ja toimihenkilöä. Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan piirissä oli reilut henkilöä. Henkilöstö ja toimisto Toimintavuoden alusta liiton toimintoja muutettiin vastaamaan paremmin liiton päivitettyä strategiaa. Liittoon palkattiin assistentti Tania Navia vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa liiton taloushallintopalvelut ulkoistettiin Suomen Talousverkko Oy:lle. Liiton toimiston kokoonpano oli toimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, työmarkkina-asiantuntija, elinkeinopoliittinen asiantuntija sekä assistentti. Syksyllä hallitus päätti oman viestintäresurssin palkkaamisesta v alusta. Tiedottajan tehtävään valittiin medianomi Saara Autere, joka oli jo hoitanut liiton viestintää ostopalveluna kesästä 2010 alkaen. Liitto toimi Palvelutyönantajien Yleinen Työnantajaliitto ry:ltä vuokratuissa toimitiloissa Eteläranta 10:ssä kesäkuun 20. päivään saakka, jolloin liitto muutti uusiin, Marttaliitolta vuokrattuihin toimitiloihin Kamppiin osoitteeseen Malminrinne 1 B. Toimiston tupaantuliaisia vietettiin IT-verkkopalvelut ja atk-ohjelmat olivat käytössä EK:n palvelimella elokuun loppuun asti ja syyskuun alusta IT-kumppanuutta ryhtyi hoitamaan tietotekniikkayritys Pinus Oy. EK:n palvelimelta jatkettiin edelleen jäsenrekisterin käyttöä. Talous Kertomusvuosi oli liiton 10. toimintavuosi. Liiton talous- ja palkkahallinto hoidettiin ostopalveluna Suomen Talousverkko Oy:n toimesta. Liiton tilintarkastajana toimi edelleen HTM-tilintarkastaja Matti Kylänpää Tilintarkastustoimisto Kylänpää Oy:stä. VIESTINTÄ Vuonna 2011 lähetettiin 10 sähköistä jäsentiedotetta. Sähköiset jäsentiedotteet on arkistoitu jäsenextraan. Jäsenyritysten toimitusjohtajille lähetettiin 5 tiedotetta. Liiton omia lehdistötiedotteita toimitettiin 14 kappaletta: Suomalaiset arvostavat kiinteistöpalvelualan ammattilaisia, Kiinteistöpalvelut ry: Siivousalan yritysten rikollinen toiminta tuomittavaa, Neuvottelutulos kiinteistöpalvelualan toimihenkilöiden palkankorotuksista, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailussa etsitään kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, Kiinteistöpalveluala tar-

5 vitsee työperäistä maahanmuuttoa, Kiinteistöpalvelut ry: Kotitalousvähennystä ei saa poistaa, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa kilpailun voitto Koulutuskeskus Salpaukselle ja Lassila & Tikanoja Oyj:lle, Koko siivousala mustamaalattu ilman syytä, Kiinteistöpalvelujen uusi perustutkinto malliksi alan muille tutkintouudistuksille, Kiinteistöpalvelualan TES-neuvottelut katkenneet, Syyt kiinteistöpalvelualan lakkouhkaan, Sovintoesitys kallis kiinteistöpalvelualalle, Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta neuvottelutulos ja Käräjäoikeuden tulkinta kattolumien valvontavastuusta houkuttelee vastuun siirtämiseen. Yhdessä KIRA-foorumin kanssa toimitettiin kaksi tiedotetta. Ensimmäinen, Kiinteistö- ja rakennusalan hallitusohjelmatavoitteet julki harmaa talous halutaan kuriin, julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteiden julkistamisen yhteydessä. Toinen yhteistiedote, Kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ihmisten iholle, puolestaan julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa Finlandiatalolla Pia Gramén oli tilaisuudessa mukana KIRA-johtoryhmän edustajana. Kaikki lehdistötiedotteet on arkistoitu liiton kotisivuille. Tiedotteiden läpimenoa ja liiton medianäkyvyyttä muutenkin seurataan Meltwaters-uutiskoosteella, jonka avulla tärkeimmät uutiset saadaan näkyviin myös liiton kotisivujen etusivun uutisikkunaan. Keväällä 2011 liitto oli mukana Managing Director julkaisussa artikkelilla nimeltä Energiatehokkuutta edistämässä. Keväällä näkyvyyttä saatiin myös Kauppalehden ulkoistamista käsitelleessä Mediaplanet-teemalehdessä, jonka pääkirjoitus oli Pia Graménin nimissä. Kiinteistöpalvelut ry oli mukana laatimassa kiinteistön talvikunnossapitoa koskevaa ohjeistusta yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Suomen Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa. Syksyllä 2011 julkistettu Miten sopia kiinteistön talvikunnossapidosta? ohjeistus on arkistoitu liiton kotisivuille. Syyskuussa 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen, koko kiinteistöpalvelualaa koskeva mediakampanja päättyi maaliskuussa Kampanjan tavoitteena oli eritoten toimialan tunnettuuden edistäminen ja imagon parantaminen. Kampanjan myötä tunnettuuden edistämiselle saatiin hyvä pohja, ja työ jatkuu yhä. Myöskään mediakampanjointi ei päättynyt tähän, vaan syyskuun alussa liitto lähti mukaan poliisin harmaan talouden torjuntakampanjaan Harmaa talous musta tulevaisuus. Liiton ulkoistetut viestintäpalvelut siirrettiin toukokuun 2011 alusta viestintätoimisto Jkpromo Oy:ltä Tmi Saara Autereelle.

6 ARVOA ARKEEN JA ARVOKAS Vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen kiinteistöpalvelualan huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Samalla käynnistettiin myös Arvokas Palvelusta lisäarvoa kilpailu, jonka voittajat palkittiin Arvoa arkeen seminaarissa. ARVOA ARKEEN Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi -seminaari Ensimmäinen Arvoa arkeen -seminaari alan toimijoille, asiakkaille, asiantuntijayrityksille sekä tutkimusorganisaatioille järjestettiin Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. Tilaisuus toteutettiin Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon yhteistyönä. ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailu 30. maaliskuuta 2011 käynnistyneen Arvokas-kilpailun tarkoituksena oli etsiä kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, ratkaisuja sekä palvelukonsepteja ihmisten ja yritysten arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Kilpailu päättyi 3.5. ja kolmen kärki julkistettiin Arvoa arkeen seminaarissa. Voiton nappasivat Koulutuskeskus Salpaus ja Lassila & Tikanoja Oyj Kummiluokka kiinteistöpalvelualan ammatillisesta koulutuksesta -nimisellä ehdotuksellaan. LIITTOPÄIVÄ Kiinteistöpalvelualan Työ ja tulevaisuus -seminaari Liiton perinteinen Työ ja tulevaisuus -seminaari pidettiin liittokokouksen yhteydessä Sibeliustalossa Lahdessa. Seminaarissa kuultiin yhteensä neljä esitystä. Toimitusjohtaja Matti Vanhanen Perheyritysten liitto ry:stä puhui yrittäjyyden merkityksestä yhteiskuntamme toimivuuden näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulun professori Juuso Töylin aiheena oli hyvä strategia menestyksen kulmakivenä. Oy Halton Group Ltd.:n hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen listasi yrityksen menestystekijöitä ja

7 Toimintakertomus 2011 Lännen Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Järvenpää kertoi PKyrityksen keinoista arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Saloselle. Liittopäivä huipentui Sibeliustalon Puusepän Salissa vietettyyn iltajuhlaan, jossa vieraita tanssitti bilebändi Sugar High. Musiikin lomassa lavalle kipusi taiteilija Noora Karma, joka ihastutti ja ihmetytti taikuuden ja ajatuksenluvun kei noin. Illan kuluessa nähtiin myös kuinka 60- ja 70-lukujen hittibiisit muotoutuivat pantomiimiesityksiksi. EDUSTUKSET Elinkeinoelämän keskusliitto EK Edustajisto Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy Liiketoimintayksikön johtaja Arne Martikainen ISS Palvelut Oy Toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy

8 PK-yrittäjävaltuuskunta Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy Hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH-Kiinteistöpalvelut Oy Talous- ja verovaliokunta Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Vaalivaliokunta Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy Hallitus Liitolla ei ollut omaa hallituspaikkaa Palvelutyönantajien yleinen työnantajaliitto (PTYTL) Hallitus Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy EDUNVALVONTA JÄSENTUTKIMUS Kiinteistöpalvelut ry toteutti maaliskuussa 2011 jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten tyytyväisyyttä liiton viestintään, palveluihin ja edunvalvontaan. Kyselyn toteutti Innolink Research Oy. Tutkimuksen vastausprosentti oli 34 ja vastauksia saatiin 131 kappaletta. Yhteenvetona tutkimustuloksista nousi esiin, että jäsenviestintää pidettiin aiempaa parempana, mutta ulkoinen suhdetoiminta ja viestintä vaativat vielä kehittämistä. Tärkeimpinä tekijöinä vastaajat pitivät liiton perustehtäviä: työsuhde- ja TES - neuvontapalveluita sekä työmarkkinapoliittista edunvalvontaa. Lisäksi tärkeinä näyttäytyvät alan imagon ja arvostuksen vahvistaminen, ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yleisen tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen. Liitolle erittäin positiivinen tulos oli se, että yhteensä kolme neljästä vastaajasta koki saavansa vastinetta jäsenyydelleen erittäin tai melko hyvin. Jäsenyyteen selkeästi tyytymättömiä yrityksiä oli vain muutamia. KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖMARKKINATILANNE Kiinteistöpalvelut ry:n neuvottelemien työehtosopimusten yleissitovuuden piirissä työskenteli kertomusvuonna yli työntekijää ja toimihenkilöä.

9 Työehtosopimusten uudistamisista sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittaman raamisopimuksen mukaisesti. Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Ammattiliitto Pron kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen Vuoden 2012 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,6 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,8 % laskettuna yrityksen maaliskuun 2012 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta syyskuun 2012 palkanmaksun yhteydessä. Vuoden 2013 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,3 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,6 % laskettuna yrityksen huhtikuun 2013 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelija Esa Lonkan hyväksymän sovintoesityksen Palkantarkistukset sovittiin toteutettavaksi seuraavasti: lukien 2,4 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 2,5 % + 0,05 euroa. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä lukien 1,9 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 3,5 % + 0,03 euroa. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa sovittiin, että osapuolet neuvottelevat työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukaisesti mennessä talonmiehen työtä ja siivousta koskevan työehtosopimuksen liittämisestä osaksi kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Jos sopimukseen ei päästä, jatke

10 taan työehtosopimusta itsenäisenä ja raamisopimuksen mukaisesti alkaen. Työtaistelut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry uhkasi työtaistelutoimenpiteillä marraskuussa 2011 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Työnseisaukset eivät toteutuneet osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovittelijan sovintoesitykset ennen työtaistelutoimenpiteiden alkamista. Ammattiliiton julistama ylityökielto toteutui ajalla ilman merkittäviä vaikutuksia. Jäsenneuvonta, erimielisyysasiat ja oikeudenkäynnit Jäsenyritysten neuvontaa työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa jatkettiin liiton tärkeänä perustehtävänä. Kertomusvuoden aikana ratkaistiin lukuisia työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita. Lisäksi liitto antoi jäsenyrityksille asianajoapua työsuhderiita-asioissa. Kertomusvuonna annettiin työtuomioistuimelle useita lausuntoja koskien työehtosopimusten soveltamisaloja. Työtuomioistuin ratkaisi kaikki lausuntoasiat liiton kannanottojen mukaisesti. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN EDUNVALVONTA JA LAUSUNNOT Liitto lähestyi kirjeitse Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa asettamaa maahanmuuttoasiain toimikuntaa vaikuttaakseen saatavuusharkinnan poistamiseen Uudenmaan TE-keskuksen alueellisesta työlupalinjauksesta. Liitto osallistui työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Tuija Oivon kutsusta samaa asiaa koskevaan keskustelutilaisuuteen Liitto vaikutti yhdessä EK:n ja Sosiaalialan Työnantajat ry:n kanssa yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun, voimaan tulleeseen lakiin liittyvän verohallinnon arvonlisäverotusta koskevan ohjeen uudistamistyöhön. Liitto lausui ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) loppuraportista (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:15) sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU) yhdessä Kiinteistö- ja kotityöpalvelujen koulutustoimikunnan ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin kanssa lokakuussa HANKKEET JA TUTKIMUKSET Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2011 ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, jonka pohjana on alun perin valtioneuvoston vuonna 2003 vahvis

11 tama kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. ROTI tuottaa säännöllisesti asiantuntijatietoa suomalaisen rakennetun omaisuuden tilasta ja kehityssuunnista ja nostaa esiin keskeisiä havaintoja rakennetun omaisuuden tilan jatkuvaksi parantamiseksi. Kolmas ROTI raportti, jossa liitto oli mukana ensimmäistä kertaa, julkistettiin helmikuussa ROTI 2011 perustui lähes 90 johtavan asiantuntijan paneelityöhön. Raportti selvittää, kuinka rakennettu omaisuus vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Rakennetun omaisuuden kunto on hyvän ja tyydyttävän välillä, mutta nykysuunta vie sitä huolestuttavasti alaspäin. Rapistuminen on käännettävä nopeasti uudistumiseksi, sillä hyvä rakennettu ympäristö tarjoaa perustoimintojen lisäksi runsaasti menestymisen mahdollisuuksia. Raportti myös tunnistaa myönteiset tulevaisuusskenaariot ja nimeää toimenpiteet niihin pääsemiseksi sekä paljastaa, missä kunnossa rakennettu ympäristömme eli rakennukset, liikenneverkot ja yhdyskuntatekniset järjestelmät, ovat juuri nyt. Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivittäminen RAKLIn koordinoima kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys- ja täydennyshanke valmistui loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena oli päivittää nykyiset käsitteet sekä määritellä uudet käsitteet kiinteistösijoittamiselle, ympäristö- ja energiatehokkuudelle sekä kiinteistöpalveluille. Sanasto sisältää 132 käsitettä, jotka on määritelty ja joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja näille englanninkieliset termivastineet. Määritelmät ja huomautukset on myös käännetty englanniksi. Lausuntokierros siirtyi vuoden 2012 puolelle. Sanastoa laadittiin työryhmässä, joka koostui kiinteistöliiketoiminnan ja sanastotyön asiantuntijoista. Sanaston kohderyhmänä ovat erityisesti kiinteistöalan toimijat. Sanasto on tarkoitettu helpottamaan aihetta käsittelevää viestintää. Kiinteistöpalveluiden julkiset hankinnat Vuonna 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kuntaliiton sekä suurimpien kuntien hankintaorganisaatioiden yhteinen hanke ei edennyt. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kuntien ja kiinteistöpalvelualan toimijoiden yhteistyötä julkisissa hankinnoissa sekä pohtia, miten saadaan ratkaistua kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja ja sovellettavia yleisiä sopimusehtoja koskevat ongelmat. Lisäksi tavoitteena oli laatia kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja varten omat tarjouspyyntö-, tarjous- ja palvelusopimusmallit. Poliisin Musta tulevaisuus kampanja Liitto lähti mukaan Poliisin syyskuussa käynnistämään harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanjaan Harmaa talous - Musta tulevaisuus. Viestinnällisen kampanjan tavoitteena oli informoida nuoria harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä.

12 Kampanjan avulla haluttiin kertoa miten harmaa talous ilmenee arjessa, miten nuori voi sen kohdata ja mitkä ovat harmaan talouden yksilölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Lisäksi tavoitteena oli luoda yhteisvastuun näkökulma ja ymmärrys siitä, että jokainen voi vaikuttaa omilla arkisilla valinnoillaan ja olla siten mukana torjumassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Kampanjan pääasiallisena kohderyhmänä olivat erityisesti työelämään siirtymässä olevat nuoret. Kampanjaa päätettiin jatkaa vuonna Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle hanke MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalle -hanke sai toimintavuoden keväällä jatkoa Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle - hankkeesta. Amiedun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n yhteistyössä toteuttaman, vuosina toimivan ESR-hankkeen päätavoitteiksi asetettiin toimialan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvattaminen, yritys-oppilaitosyhteistyön ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija nimitettiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) projekti Liitto jatkoi mukana maaliskuusta 2010 toukokuun loppuun 2011 kestäneen, Opetushallitus-vetoisen VOSE-projektin kiinteistö- ja rakentamisalan pilotti ryhmässä. Ryhmään kuului niin eri koulutusasteiden, toimiala- ja henkilöjärjestöjen kuin tutkimuksen ja keskushallinnon edustajia. Projektissa kehitettiin prosessimalli osaamistarpeiden laadulliseen ennakointiin. Pilottiryhmän työ tuotti samalla ennakointitietoa mukana olleiden alojen tulevaisuuden osaamistarpeista. Toimintavuoden syksynä pilottiprojektista julkaistiin Opetushallituksen toimesta Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti (Raportit ja selvitykset 2011:23). HAAVI-hanke Liitto jatkoi mukana Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin rahoittaman Haavi-hankkeen ohjausryhmässä saakka kestävä hanke toteutetaan yhteistyössä muun muassa Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston, Helsingin kaupungin ja yhteistyöyritysten kanssa. Projektin hallinnoijana on Liikelaitos Edupoli. Hankkeen tavoitteena on vastata alle 30-vuotiaiden nuorten

13 voimakkaasti kasvavaan työttömyyteen ja ehkäistä samalla yhteiskunnasta syrjäytymistä. Hanke suuntautuu erityisesti logistiikka-, kuljetus-, kiinteistöpalvelu- ja kaupan aloille, joilla toimivien yritysten kanssa luodaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista edistävä työpooli. Toimintavuoden loppuun mennessä Haavin asiakkaina oli aloittanut yhteensä 135 henkilöä. Toimialan esittelytilaisuudet Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija kertoi toimialasta ja sen työllisyys- ja tulevaisuudennäkymistä Malmin TE-toimistossa , Varian ammatillisen neuvottelukunnan seminaarissa , Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan ja tutkintovastaavien seminaarissa sekä EK:n alueasiantuntijoille järjestetyssä tilaisuudessa Videohanke Liitto käynnisti loppuvuodesta yhdessä Image Builder Oy:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa toimialan historiaa ja käytännön työtä esittelevä noin minuutin pituinen video. Videolla halutaan antaa kuva alan nykytoiminnasta, osaajista sekä tulevaisuuden haasteista. Video on liiton 10- vuotisjuhlavideo ja se on tarkoitus julkistaa ja esittää liittopäivässä Rovaniemellä. KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUS Yhteistyötä valtionhallinnon, viranomaisten, työnantaja- ja työntekijäliittojen, alan koulutus- ja tutkintotoimikuntien edustajien, oppilaitosten sekä ammattitutkintojen laadunvarmistuksen ALVARin välillä jatkettiin. Kiinteistöpalvelujen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonnassa syksystä 2010 lähtien ollut kiinteistöpalvelujen perustutkinto kasvatti hakijamääräänsä. Nuorisoasteen puolella kiinteistöpalvelujen perustutkinnon 217 aloituspaikalle haki syksyn 2011 yhteishaussa yhteensä 1158 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 264. Ensisijaisten hakijoiden lukumäärän perusteella saatu vetovoimaluku 1,22 (ensisijaiset hakijat per aloituspaikat) oli miltei kaksinkertainen edelliseen syksyyn verrattuna. Työelämälähtöinen perustutkinto kasvatti kiinnostusta myös aikuisopetuksen puolella aktiivisen markkinointityön ansiosta. Toimintavuonna kiinteistöpalvelujen perustutkinto oli jo 11 ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonnassa ja tutkinnon järjestämislupa lähes 40 koulutuksen järjestäjällä. Toimintavuoden lopulla käynnistyi toimialan ammatillisen jatkokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä koskevan uudistustyön suunnittelu.

14 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijatyöryhmä Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä asetti kiinteistöalan määräaikaisen asiantuntijatyöryhmän ajalle Asettamista oli haettu liiton ja muiden toimijoiden yhteistyönä jo ennakkoon koulutustoimikuntajärjestelmän uudistustyön yhteydessä. Asiantuntijatyöryhmä sai selvittääkseen, minkälaisia osaamistarpeiden muutoksia kiinteistöalalla on tapahtumassa ja mitä vaikutuksia niillä on kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä. 15-henkinen asiantuntijatyöryhmä koottiin kolmikantaperiaatteen mukaisesti sekä kiinteistöalan asiantuntijoista että muiden rakennetun ympäristön toimialojen asiantuntijoista. Opetushallituksen toimesta asiantuntijatyöryhmän tueksi perustettiin erillinen tukiryhmä, joka sai tehtäväkseen laatia työstä kirjallisen selvityksen koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmälle. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. Koska työ ei edennyt suunnitellussa aikataulussa, asiantuntijatyöryhmä päätyi pyytämään koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmältä lisäaikaa helmikuun 2012 loppuun saakka. Koulutustilaisuudet Perinteiset Kiinkon Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät pidettiin Asiantuntijat kouluttivat tilaisuudessa työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimusten muutoksista ja työntekijöiden uudesta palkkausjärjestelmästä. Kiinko järjesti Kiinteistöalan palkanlaskennan tutkintokoulutuksen (PAK), jossa asiantuntijat kouluttivat kiinteistöalan palkanlaskennan perusteista. Johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon (AIT) suorittavia koulutettiin eri ajankohtina vuoden aikana. Koulutuksissa käytiin läpi keskeistä työlainsäädäntöä. Asiantuntijat kävivät vuoden aikana eri jäsenyrityksissä kouluttamassa esimiehiä ja palkanlaskijoita jäsenyritysten toiveiden mukaisista aiheista. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kiinteistöpalvelut ry toimi tiiviissä yhteistyössä toimintaansa liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja muiden vastaavien yhteistyötahojen kanssa niin edunvalvonnan, koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla.

15 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA Liitto osallistui toimintavuoden aikana kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisten järjestöjen yhdessä muodostaman Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteistyöryhmän toimintaan. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteisenä päämääränä on koota ja välittää tietoa toimialaan ja rakennettuun ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kertoa alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia sekä käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Lisäksi foorumi kehittää toimialan osaamista ja myötävaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. KIRA-foorumin yhteiset hallitusohjelmatavoitteet julkistettiin alkuvuodesta. Yhteisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi valittiin energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa, osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen sekä talousrikollisuuden torjunta. Vuonna 2010 käynnistetty rakennetun ympäristön tulevaisuuteen kantaa ottava työprosessi saatiin päätökseen. Tavoitteena oli tunnistaa keskeiset muutostarpeet kiinteistö- ja rakentamisalan toimintatavoissa ja käynnistää muutoksiin tähtääviä toimenpiteitä. Työn tuloksena valmistui Rakennettu ympäristömme nyt / julkaisu, jonka keskeiset tulokset julkistettiin KIRA-foorumissa Finlandia-talolla loppuvuodesta. Raporttiin koottiin alan yhteinen näkemys siitä, minkälainen rakennetun ympäristön tulisi olla vuonna 2025, jotta se vastaisi käyttäjien sekä kestävän kehityksen vaatimuksiin. Rakennettu ympäristö 2025 raporttiin liittyen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjesti RIL:in toteuttamana Sujuva!-infografiikkakilpailun. Kilpailu suunnattiin AMK- ja yliopisto-opiskelijoille sekä jo tutkinnon suorittaneille ammattilaisille. Sujuva!-infografiikkakilpailun tehtävänä oli tunnistaa kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyvä haaste tai ongelma, keksiä siihen liittyvä ratkaisu ja kuvata ratkaisuprosessi graafisesti. Voittajatöissä luotiin heti käyttöön otettavissa olevia kansalaistyökaluja asukkaille ja kuluttajille. Kiinteistö- ja rakentamistalkoissa keskityttiin energia- ja ekotehokkuuteen. Talkoot tähtäävät alan tunnettuuden parantamiseen ja vuorovai-

16 kutuksen lisäämiseen. Talkoot kokoavat julkisen ja yksityisen sektorin ja median vaikuttajia keskustelemaan kiinteistö- ja rakentamisalan haasteista ja mahdollisuuksista. Talkoissa käsitellään laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiskunnallista merkitystä, alan kehitystrendejä, haasteita ja tulevaisuuden visioita. Tapahtuma muodostuu esitelmistä, puheenvuoroista, keskusteluista, pienryhmätyöskentelystä ja kohdevierailuista. Talkoilla rakennetaan yhdessä parempaa asuinja toimintaympäristöä. Perinteinen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjestettiin Finlandiatalossa. Teemana oli ihmisiä palveleva rakennettu ympäristö. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kertoi yhteiskunnan odotuksista liittyen käyttäjälähtöisyyteen rakentamisessa ja asumisessa. Liiton toimitusjohtaja Pia Gramén esitteli Rakennettu ympäristömme nyt / raportin, joka julkistettiin tilaisuudessa. Professori Juha Mattsson Aalto-yliopistosta valotti uutta näkökulmaa toimialan murrokseen. Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Groupista innosti kuulijoita ideoimaan parempaa bisnestä ihmisten tarpeita tunnistamalla. Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry Liitto jatkoi aktiivista työskentelyä Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n hallituksessa tavoitteena parantaa kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Vetovoima ry:n toiminta painottui aiempien vuosien tavoin opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, alueellisten yhteistyöverkostojen luomiseen, alan esittelytilaisuuksien järjestämiseen, sähköisen ja painetun esittelymateriaalin tuottamiseen, alueelliseen koulutus- ja messutoimintaan sekä alasta tiedottamiseen. Toimintavuoden aikana yhdistykselle luotiin uudet nettisivut ja se aloitti osatoimijana Ura-avain - Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle -hankkeessa. Isännöintipäivät Liitto osallistui Tampere-talossa järjestettyjen Isännöintipäivien Kehittyvä Kiinteistö -näyttelyyn

17 Aulangon Vuosiseminaari Liitto oli Kiinkon yhteistyökumppanina mukana Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan vuosiseminaarissa Aulangolla Vuosiseminaari on vuosittain marraskuussa järjestettävä kiinteistö- ja rakennusalan johdon merkittävä kokoontuminen, jossa käsitellään ajankohtaisia, alaa puhuttavia ja toimialaa eteenpäin vieviä teemoja. Liiton toimitusjohtaja oli jäsenenä Vuosiseminaarin neuvottelukunnassa, joka koostuu alan asiantuntijoista ja asiakkaista, ja joka vastaa seminaariohjelman suunnittelusta. Kiinteistöpalvelut ry:n Hanna Luukkonen ja Pia Gramén olivat ehdolla ensimmäistä kertaa jaettavan Kiinteistöalan uroteko -palkinnon saajiksi ehdotuksella uusi ja kannustava palkkausjärjestelmä kiinteistöpalvelualalle. Kiinko Liitto solmi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinkon kanssa kumppanuussopimuksen koulutusyhteistoiminnasta. Sopimus kattaa Kiinkon koulutustarjonnan ja sen sisällön kehittämisen kiinteistöpalveluyrityksille, markkinointiyhteistyön sekä yhteistyön nimetyissä koulutustuotteissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kiinteistöpalvelut ry on jäsenenä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa ja osallistui aktiivisesti EK:n ja sen jäsenliittojen järjestöyhteistyöhön. Liiton toimitusjohtaja istui EK:n liittoneuvottelukunnassa, johon kuuluvat kaikkien EK:n jäsenliittojen toimitusjohtajat. Työmarkkinajohtaja toimi jäsenenä EK:n työmarkkinavaliokunnassa. Toimitusjohtaja ja asiantuntijat jatkoivat yhteistyötä EK:n useissa työryhmissä, muun muassa julkisten markkinoiden ryhmässä, PK-yhdyshenkilöryhmässä, koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmässä sekä vero-ja juristiryhmissä. Työturvallisuuskeskus TTK Työmarkkinajohtaja jatkoi jäsenenä Työturvallisuuskeskuksen yksityisten palvelualojen työturvallisuus- ja hyvinvointiasioita edistävässä Palveluryhmässä. Palveluryhmä kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa ja järjesti työturvallisuus-seminaarin Dublinissa Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä Liiton toimitusjohtaja on mukana kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista sekä viranomaisten edustajista koostuvassa Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä. Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän tehtävänä on miettiä keinoja rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi.

18 Kiinteistönpidon päätoimikunta Liiton toimitusjohtaja on jäsenenä Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunta PT 15 Kiinteistönpidon päätoimikunnassa, jonka tehtävänä on valvoa KHkortiston toimitustyötä. European Federation of Cleaning Industries EFCI Liitto on jäsenenä European Federation of Cleaning Industries EFCI järjestössä. Liiton toimitusjohtaja on EFCI:n hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Työmarkkinajohtaja on jäsenenä Euroopan Komission Social Dialogue Committee for Cleaning Industry -komiteassa ja European Federation of Cleaning Industries EFCI:n työnantajatyöryhmässä. Nordiskt nätverk för tjänsteföretag Yhteistyötä jatkettiin Pohjoismaisessa palveluyritysten verkostossa Nordiskt nätverk för tjänsteföretag. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui Tukholmassa maaliskuussa pidettyyn kokoukseen. Toimintakertomus hyväksytty hallituksen kokouksessa ja vahvistettu liittokokouksessa

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Arvoa arkeen seminaari ja Arvokas-kilpailu 5. Liittopäivä 6. Edustukset 7. Edunvalvonta 7.1. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 JOHDANTO Kiinteistöpalveluala työllistää noin 105 000 henkilöä, joista yksityinen sektori noin 75 000 ja julkinen sektori noin 30 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärä kattaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 JOHDANTO Kiinteistöpalveluala työllistää yli 100 000 henkilöä, joista yksityinen sektori lähes 80 000 ja julkinen sektori vajaa 30 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärä kattaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Strategiset valinnat 4 3. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 6 3.1 TES-tilanne 3.2 Jäsenneuvonta ja -koulutus 4. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 8 4.1 Työvoima- ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Strategiset valinnat 4 3. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 6 3.1 TES-tilanne 3.2 Jäsenneuvonta ja -koulutus 4. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 8 4.1 Työvoima- ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2008 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2008 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla -hanke Resurssit ESR / OPH -rahoitus vuoden 2010 loppuun. Hallinnollinen

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1. Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.2013 Valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Väliaikaishallinto. Vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä. Valmistelutoimielin. Valmisteluhenkilöstö. POPmaakunta. Näkemyksen antaja.

Väliaikaishallinto. Vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä. Valmistelutoimielin. Valmisteluhenkilöstö. POPmaakunta. Näkemyksen antaja. Väliaikaishallinto Vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä Näkemyksen antaja Valmistelutoimielin Päättäjä Valmisteluhenkilöstö Toteuttaja Väliaikaisen valmisteluelimen asettaminen Maakuntaliitto johtaa

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii reformista omilla sivuillaan Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen

Sivistystyönantajat ry. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö 20.3.2013 Helsinki, Opetushallitus Iina Ihonen Sivistystyönantajat ry: Työmarkkina- ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa Ainoa pelkästään

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1. Tausta Opetushallitus on selvittänyt ammatillisten perustutkintojen muutostarpeita samalla huomioiden yksilöllisen oppimisen ja erityisopetuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET JA KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN TUTKINTOJEN SISÄLLÖT TIIVISTELMÄ SELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ Talonrakentajan tutkinto * Kiinteistönhoitajan tutkinto * Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma/rakennusmestari

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot