Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1

2 YLEISTÄ Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittinen edunvalvoja. Liiton tavoitteena on korostaa positiivista mielikuvaa alasta sekä lisätä alan vetovoimaisuutta arvostamalla toiminnassa asiakaspalvelulähtöisyyttä, vastuullisuutta ja ammattimaisuutta. Syksyllä 2010 aloitettu Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen mediakampanja jatkui kevääseen Mediakampanjan tavoitteena oli saada alan ääni kuuluviin ja sitä kautta asiakkaat ymmärtämään vuodenvaihteessa tapahtuneen palkkakustannusten nousun taustat ja vaikutukset toimialaan. Aktiivista tiedottamista ja sitä kautta medianäkyvyyden hakemista on jatkettu myös mediakampanjan päätyttyä varsin mukavin tuloksin. Toukokuussa 2011 järjestettiin alan ensimmäinen huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. HALLINTO JA TALOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa syys-marraskuussa. Muita liiton toimielimiä ovat vaalivaliokunta, hallitus sekä valiokunnat. Liiton hallintoa ja toimistoa hoitaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Liittokokous Kiinteistöpalvelut ry:n varsinainen liittokokous pidettiin perjantaina Sibeliustalossa Lahdessa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös, päätettiin vuoden 2012 talousarviosta ja jäsenmaksuperusteista sekä valittiin liitolle uusi hallitus vuodelle Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen, ISS Palvelut Oy. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy.

3 Hallitus Liiton asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kari Virta, ISS palvelut Oy ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimialajohtaja Juha Simola, Lassila & Tikanoja Oyj, toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy, toimitusjohtaja Anu Eronen, SOL Palvelut Oy, hallintojohtaja Päivi Repo, Piharepo Oy, toimitusjohtaja Tauno Maksniemi, RTK-Palvelu Oy, toiminnanjohtaja Kai Haarma, Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry, toimitusjohtaja Hannu Salonen, HH- Kiinteistöpalvelut Oy sekä toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Valiokunnat Liiton vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liittokokoukselle esitys hallituksen jäseniksi sekä tilintarkastajiksi. Lisäksi vaalivaliokunta ottaa vastaan liiton jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Liiton vaalivaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kertomusvuonna hallitus asetti tuekseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle hallinnollisia ja muita asioita, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien käsiteltäviin asioihin. Työvaliokunta koostui hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä liiton toimitusjohtajasta. Työmarkkinavaliokunnan tehtävänä on toimia liiton työehtosopimuspolitiikan ja -ratkaisujen valmisteluelimenä. Työmarkkinavaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH- Kiinteistöpalvelut Oy:stä. Työmarkkinavaliokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Elinkeinopoliittisen valiokunnan tehtävänä on toimia liiton elinkeinopolitiikan valmisteluelimenä elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alan imagon parantamiseksi. Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy:stä. Elinkeinopoliittinen valiokunta kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Jäsenet Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet toimivat palveluntarjoajina kiinteistön hoito- ja ylläpitotehtävissä sekä toimitila- ja käyttäjäpalveluissa, joita ovat mm. kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, kiinteistön energiahallintapalvelut, puhdistus- ja siivouspalvelut, ulkoalueiden hoito, talonmiestehtävät, turvapalvelut, vartiointi, viherpalvelut sekä muut käyttäjä- ja tukipalvelut. Lisäksi jäsenet toimivat

4 myös kiinteistön hallinnointi- ja isännöintitehtävissä. Liiton jäseniä ovat myös kiinteistönomistajatyönantajat. Vuoden 2011 lopussa liiton jäsenmäärä oli 385. Liittoon liittyi vuoden 2011 aikana 28 ja erosi 14 jäsenyritystä. Jäsenten palveluksessa oli yli alan työntekijää ja toimihenkilöä. Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan piirissä oli reilut henkilöä. Henkilöstö ja toimisto Toimintavuoden alusta liiton toimintoja muutettiin vastaamaan paremmin liiton päivitettyä strategiaa. Liittoon palkattiin assistentti Tania Navia vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa liiton taloushallintopalvelut ulkoistettiin Suomen Talousverkko Oy:lle. Liiton toimiston kokoonpano oli toimitusjohtaja, työmarkkinajohtaja, työmarkkina-asiantuntija, elinkeinopoliittinen asiantuntija sekä assistentti. Syksyllä hallitus päätti oman viestintäresurssin palkkaamisesta v alusta. Tiedottajan tehtävään valittiin medianomi Saara Autere, joka oli jo hoitanut liiton viestintää ostopalveluna kesästä 2010 alkaen. Liitto toimi Palvelutyönantajien Yleinen Työnantajaliitto ry:ltä vuokratuissa toimitiloissa Eteläranta 10:ssä kesäkuun 20. päivään saakka, jolloin liitto muutti uusiin, Marttaliitolta vuokrattuihin toimitiloihin Kamppiin osoitteeseen Malminrinne 1 B. Toimiston tupaantuliaisia vietettiin IT-verkkopalvelut ja atk-ohjelmat olivat käytössä EK:n palvelimella elokuun loppuun asti ja syyskuun alusta IT-kumppanuutta ryhtyi hoitamaan tietotekniikkayritys Pinus Oy. EK:n palvelimelta jatkettiin edelleen jäsenrekisterin käyttöä. Talous Kertomusvuosi oli liiton 10. toimintavuosi. Liiton talous- ja palkkahallinto hoidettiin ostopalveluna Suomen Talousverkko Oy:n toimesta. Liiton tilintarkastajana toimi edelleen HTM-tilintarkastaja Matti Kylänpää Tilintarkastustoimisto Kylänpää Oy:stä. VIESTINTÄ Vuonna 2011 lähetettiin 10 sähköistä jäsentiedotetta. Sähköiset jäsentiedotteet on arkistoitu jäsenextraan. Jäsenyritysten toimitusjohtajille lähetettiin 5 tiedotetta. Liiton omia lehdistötiedotteita toimitettiin 14 kappaletta: Suomalaiset arvostavat kiinteistöpalvelualan ammattilaisia, Kiinteistöpalvelut ry: Siivousalan yritysten rikollinen toiminta tuomittavaa, Neuvottelutulos kiinteistöpalvelualan toimihenkilöiden palkankorotuksista, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailussa etsitään kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, Kiinteistöpalveluala tar-

5 vitsee työperäistä maahanmuuttoa, Kiinteistöpalvelut ry: Kotitalousvähennystä ei saa poistaa, ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa kilpailun voitto Koulutuskeskus Salpaukselle ja Lassila & Tikanoja Oyj:lle, Koko siivousala mustamaalattu ilman syytä, Kiinteistöpalvelujen uusi perustutkinto malliksi alan muille tutkintouudistuksille, Kiinteistöpalvelualan TES-neuvottelut katkenneet, Syyt kiinteistöpalvelualan lakkouhkaan, Sovintoesitys kallis kiinteistöpalvelualalle, Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta neuvottelutulos ja Käräjäoikeuden tulkinta kattolumien valvontavastuusta houkuttelee vastuun siirtämiseen. Yhdessä KIRA-foorumin kanssa toimitettiin kaksi tiedotetta. Ensimmäinen, Kiinteistö- ja rakennusalan hallitusohjelmatavoitteet julki harmaa talous halutaan kuriin, julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteiden julkistamisen yhteydessä. Toinen yhteistiedote, Kiinteistö- ja rakentamisala haluaa ihmisten iholle, puolestaan julkaistiin KIRAn lehdistötilaisuudessa Finlandiatalolla Pia Gramén oli tilaisuudessa mukana KIRA-johtoryhmän edustajana. Kaikki lehdistötiedotteet on arkistoitu liiton kotisivuille. Tiedotteiden läpimenoa ja liiton medianäkyvyyttä muutenkin seurataan Meltwaters-uutiskoosteella, jonka avulla tärkeimmät uutiset saadaan näkyviin myös liiton kotisivujen etusivun uutisikkunaan. Keväällä 2011 liitto oli mukana Managing Director julkaisussa artikkelilla nimeltä Energiatehokkuutta edistämässä. Keväällä näkyvyyttä saatiin myös Kauppalehden ulkoistamista käsitelleessä Mediaplanet-teemalehdessä, jonka pääkirjoitus oli Pia Graménin nimissä. Kiinteistöpalvelut ry oli mukana laatimassa kiinteistön talvikunnossapitoa koskevaa ohjeistusta yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Suomen Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa. Syksyllä 2011 julkistettu Miten sopia kiinteistön talvikunnossapidosta? ohjeistus on arkistoitu liiton kotisivuille. Syyskuussa 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteinen, koko kiinteistöpalvelualaa koskeva mediakampanja päättyi maaliskuussa Kampanjan tavoitteena oli eritoten toimialan tunnettuuden edistäminen ja imagon parantaminen. Kampanjan myötä tunnettuuden edistämiselle saatiin hyvä pohja, ja työ jatkuu yhä. Myöskään mediakampanjointi ei päättynyt tähän, vaan syyskuun alussa liitto lähti mukaan poliisin harmaan talouden torjuntakampanjaan Harmaa talous musta tulevaisuus. Liiton ulkoistetut viestintäpalvelut siirrettiin toukokuun 2011 alusta viestintätoimisto Jkpromo Oy:ltä Tmi Saara Autereelle.

6 ARVOA ARKEEN JA ARVOKAS Vuonna 2011 järjestettiin ensimmäinen kiinteistöpalvelualan huippuseminaari Arvoa arkeen Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi. Samalla käynnistettiin myös Arvokas Palvelusta lisäarvoa kilpailu, jonka voittajat palkittiin Arvoa arkeen seminaarissa. ARVOA ARKEEN Kiinteistöpalvelut käyttäjän eduksi -seminaari Ensimmäinen Arvoa arkeen -seminaari alan toimijoille, asiakkaille, asiantuntijayrityksille sekä tutkimusorganisaatioille järjestettiin Hotelli Crowne Plazassa Helsingissä. Seminaari kokosi palvelujen tilaajat sekä kiinteistöpalvelualan päättäjät ja asiantuntijat keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. Tilaisuus toteutettiin Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon yhteistyönä. ARVOKAS Palvelusta lisäarvoa -kilpailu 30. maaliskuuta 2011 käynnistyneen Arvokas-kilpailun tarkoituksena oli etsiä kiinteistöpalvelualan parhaita toimintamalleja, ratkaisuja sekä palvelukonsepteja ihmisten ja yritysten arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Kilpailu päättyi 3.5. ja kolmen kärki julkistettiin Arvoa arkeen seminaarissa. Voiton nappasivat Koulutuskeskus Salpaus ja Lassila & Tikanoja Oyj Kummiluokka kiinteistöpalvelualan ammatillisesta koulutuksesta -nimisellä ehdotuksellaan. LIITTOPÄIVÄ Kiinteistöpalvelualan Työ ja tulevaisuus -seminaari Liiton perinteinen Työ ja tulevaisuus -seminaari pidettiin liittokokouksen yhteydessä Sibeliustalossa Lahdessa. Seminaarissa kuultiin yhteensä neljä esitystä. Toimitusjohtaja Matti Vanhanen Perheyritysten liitto ry:stä puhui yrittäjyyden merkityksestä yhteiskuntamme toimivuuden näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulun professori Juuso Töylin aiheena oli hyvä strategia menestyksen kulmakivenä. Oy Halton Group Ltd.:n hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen listasi yrityksen menestystekijöitä ja

7 Toimintakertomus 2011 Lännen Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Järvenpää kertoi PKyrityksen keinoista arjen haasteiden ratkaisemiseksi. Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Saloselle. Liittopäivä huipentui Sibeliustalon Puusepän Salissa vietettyyn iltajuhlaan, jossa vieraita tanssitti bilebändi Sugar High. Musiikin lomassa lavalle kipusi taiteilija Noora Karma, joka ihastutti ja ihmetytti taikuuden ja ajatuksenluvun kei noin. Illan kuluessa nähtiin myös kuinka 60- ja 70-lukujen hittibiisit muotoutuivat pantomiimiesityksiksi. EDUSTUKSET Elinkeinoelämän keskusliitto EK Edustajisto Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy Liiketoimintayksikön johtaja Arne Martikainen ISS Palvelut Oy Toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy

8 PK-yrittäjävaltuuskunta Hallintojohtaja Päivi Repo Piharepo Oy Hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH-Kiinteistöpalvelut Oy Talous- ja verovaliokunta Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Vaalivaliokunta Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy Hallitus Liitolla ei ollut omaa hallituspaikkaa Palvelutyönantajien yleinen työnantajaliitto (PTYTL) Hallitus Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy EDUNVALVONTA JÄSENTUTKIMUS Kiinteistöpalvelut ry toteutti maaliskuussa 2011 jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten tyytyväisyyttä liiton viestintään, palveluihin ja edunvalvontaan. Kyselyn toteutti Innolink Research Oy. Tutkimuksen vastausprosentti oli 34 ja vastauksia saatiin 131 kappaletta. Yhteenvetona tutkimustuloksista nousi esiin, että jäsenviestintää pidettiin aiempaa parempana, mutta ulkoinen suhdetoiminta ja viestintä vaativat vielä kehittämistä. Tärkeimpinä tekijöinä vastaajat pitivät liiton perustehtäviä: työsuhde- ja TES - neuvontapalveluita sekä työmarkkinapoliittista edunvalvontaa. Lisäksi tärkeinä näyttäytyvät alan imagon ja arvostuksen vahvistaminen, ulkoisten suhteiden hoitaminen sekä yleisen tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen. Liitolle erittäin positiivinen tulos oli se, että yhteensä kolme neljästä vastaajasta koki saavansa vastinetta jäsenyydelleen erittäin tai melko hyvin. Jäsenyyteen selkeästi tyytymättömiä yrityksiä oli vain muutamia. KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖMARKKINATILANNE Kiinteistöpalvelut ry:n neuvottelemien työehtosopimusten yleissitovuuden piirissä työskenteli kertomusvuonna yli työntekijää ja toimihenkilöä.

9 Työehtosopimusten uudistamisista sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittaman raamisopimuksen mukaisesti. Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Ammattiliitto Pron kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen Vuoden 2012 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,6 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,8 % laskettuna yrityksen maaliskuun 2012 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta syyskuun 2012 palkanmaksun yhteydessä. Vuoden 2013 palkankorotukset sovittiin toteutettavaksi lukien 1,3 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,6 % laskettuna yrityksen huhtikuun 2013 palkkasummasta. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa uudistettiin ajalle Osapuolet hyväksyivät valtakunnansovittelija Esa Lonkan hyväksymän sovintoesityksen Palkantarkistukset sovittiin toteutettavaksi seuraavasti: lukien 2,4 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 2,5 % + 0,05 euroa. Lisäksi sovittiin raamisopimuksen mukaisen kertaerän maksamisesta toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä lukien 1,9 % suuruinen yleiskorotus sekä vähimmäispalkkataulukoita korottava ansiokehityskorotus 3,5 % + 0,03 euroa. Lisäksi sovittiin toimialakohtaisten ja raamisopimukseen perustuvien työryhmien perustamisesta. Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa sovittiin, että osapuolet neuvottelevat työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukaisesti mennessä talonmiehen työtä ja siivousta koskevan työehtosopimuksen liittämisestä osaksi kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Jos sopimukseen ei päästä, jatke

10 taan työehtosopimusta itsenäisenä ja raamisopimuksen mukaisesti alkaen. Työtaistelut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry uhkasi työtaistelutoimenpiteillä marraskuussa 2011 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Työnseisaukset eivät toteutuneet osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovittelijan sovintoesitykset ennen työtaistelutoimenpiteiden alkamista. Ammattiliiton julistama ylityökielto toteutui ajalla ilman merkittäviä vaikutuksia. Jäsenneuvonta, erimielisyysasiat ja oikeudenkäynnit Jäsenyritysten neuvontaa työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa jatkettiin liiton tärkeänä perustehtävänä. Kertomusvuoden aikana ratkaistiin lukuisia työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita. Lisäksi liitto antoi jäsenyrityksille asianajoapua työsuhderiita-asioissa. Kertomusvuonna annettiin työtuomioistuimelle useita lausuntoja koskien työehtosopimusten soveltamisaloja. Työtuomioistuin ratkaisi kaikki lausuntoasiat liiton kannanottojen mukaisesti. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN EDUNVALVONTA JA LAUSUNNOT Liitto lähestyi kirjeitse Uudenmaan ELY-keskuksen kesäkuussa asettamaa maahanmuuttoasiain toimikuntaa vaikuttaakseen saatavuusharkinnan poistamiseen Uudenmaan TE-keskuksen alueellisesta työlupalinjauksesta. Liitto osallistui työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Tuija Oivon kutsusta samaa asiaa koskevaan keskustelutilaisuuteen Liitto vaikutti yhdessä EK:n ja Sosiaalialan Työnantajat ry:n kanssa yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun, voimaan tulleeseen lakiin liittyvän verohallinnon arvonlisäverotusta koskevan ohjeen uudistamistyöhön. Liitto lausui ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen (TUTKE) loppuraportista (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:15) sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU) yhdessä Kiinteistö- ja kotityöpalvelujen koulutustoimikunnan ja Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin kanssa lokakuussa HANKKEET JA TUTKIMUKSET Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2011 ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, jonka pohjana on alun perin valtioneuvoston vuonna 2003 vahvis

11 tama kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. ROTI tuottaa säännöllisesti asiantuntijatietoa suomalaisen rakennetun omaisuuden tilasta ja kehityssuunnista ja nostaa esiin keskeisiä havaintoja rakennetun omaisuuden tilan jatkuvaksi parantamiseksi. Kolmas ROTI raportti, jossa liitto oli mukana ensimmäistä kertaa, julkistettiin helmikuussa ROTI 2011 perustui lähes 90 johtavan asiantuntijan paneelityöhön. Raportti selvittää, kuinka rakennettu omaisuus vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Rakennetun omaisuuden kunto on hyvän ja tyydyttävän välillä, mutta nykysuunta vie sitä huolestuttavasti alaspäin. Rapistuminen on käännettävä nopeasti uudistumiseksi, sillä hyvä rakennettu ympäristö tarjoaa perustoimintojen lisäksi runsaasti menestymisen mahdollisuuksia. Raportti myös tunnistaa myönteiset tulevaisuusskenaariot ja nimeää toimenpiteet niihin pääsemiseksi sekä paljastaa, missä kunnossa rakennettu ympäristömme eli rakennukset, liikenneverkot ja yhdyskuntatekniset järjestelmät, ovat juuri nyt. Kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivittäminen RAKLIn koordinoima kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivitys- ja täydennyshanke valmistui loppuvuodesta Hankkeen tavoitteena oli päivittää nykyiset käsitteet sekä määritellä uudet käsitteet kiinteistösijoittamiselle, ympäristö- ja energiatehokkuudelle sekä kiinteistöpalveluille. Sanasto sisältää 132 käsitettä, jotka on määritelty ja joille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja näille englanninkieliset termivastineet. Määritelmät ja huomautukset on myös käännetty englanniksi. Lausuntokierros siirtyi vuoden 2012 puolelle. Sanastoa laadittiin työryhmässä, joka koostui kiinteistöliiketoiminnan ja sanastotyön asiantuntijoista. Sanaston kohderyhmänä ovat erityisesti kiinteistöalan toimijat. Sanasto on tarkoitettu helpottamaan aihetta käsittelevää viestintää. Kiinteistöpalveluiden julkiset hankinnat Vuonna 2010 käynnistynyt Kiinteistöpalvelut ry:n ja Kuntaliiton sekä suurimpien kuntien hankintaorganisaatioiden yhteinen hanke ei edennyt. Hankkeen tavoitteena oli parantaa kuntien ja kiinteistöpalvelualan toimijoiden yhteistyötä julkisissa hankinnoissa sekä pohtia, miten saadaan ratkaistua kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja ja sovellettavia yleisiä sopimusehtoja koskevat ongelmat. Lisäksi tavoitteena oli laatia kiinteistöpalveluiden julkisia hankintoja varten omat tarjouspyyntö-, tarjous- ja palvelusopimusmallit. Poliisin Musta tulevaisuus kampanja Liitto lähti mukaan Poliisin syyskuussa käynnistämään harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanjaan Harmaa talous - Musta tulevaisuus. Viestinnällisen kampanjan tavoitteena oli informoida nuoria harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä.

12 Kampanjan avulla haluttiin kertoa miten harmaa talous ilmenee arjessa, miten nuori voi sen kohdata ja mitkä ovat harmaan talouden yksilölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Lisäksi tavoitteena oli luoda yhteisvastuun näkökulma ja ymmärrys siitä, että jokainen voi vaikuttaa omilla arkisilla valinnoillaan ja olla siten mukana torjumassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Kampanjan pääasiallisena kohderyhmänä olivat erityisesti työelämään siirtymässä olevat nuoret. Kampanjaa päätettiin jatkaa vuonna Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle hanke MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalle -hanke sai toimintavuoden keväällä jatkoa Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle - hankkeesta. Amiedun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n yhteistyössä toteuttaman, vuosina toimivan ESR-hankkeen päätavoitteiksi asetettiin toimialan tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kasvattaminen, yritys-oppilaitosyhteistyön ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija nimitettiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi. Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) projekti Liitto jatkoi mukana maaliskuusta 2010 toukokuun loppuun 2011 kestäneen, Opetushallitus-vetoisen VOSE-projektin kiinteistö- ja rakentamisalan pilotti ryhmässä. Ryhmään kuului niin eri koulutusasteiden, toimiala- ja henkilöjärjestöjen kuin tutkimuksen ja keskushallinnon edustajia. Projektissa kehitettiin prosessimalli osaamistarpeiden laadulliseen ennakointiin. Pilottiryhmän työ tuotti samalla ennakointitietoa mukana olleiden alojen tulevaisuuden osaamistarpeista. Toimintavuoden syksynä pilottiprojektista julkaistiin Opetushallituksen toimesta Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamistarveraportti (Raportit ja selvitykset 2011:23). HAAVI-hanke Liitto jatkoi mukana Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin rahoittaman Haavi-hankkeen ohjausryhmässä saakka kestävä hanke toteutetaan yhteistyössä muun muassa Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston, Helsingin kaupungin ja yhteistyöyritysten kanssa. Projektin hallinnoijana on Liikelaitos Edupoli. Hankkeen tavoitteena on vastata alle 30-vuotiaiden nuorten

13 voimakkaasti kasvavaan työttömyyteen ja ehkäistä samalla yhteiskunnasta syrjäytymistä. Hanke suuntautuu erityisesti logistiikka-, kuljetus-, kiinteistöpalvelu- ja kaupan aloille, joilla toimivien yritysten kanssa luodaan työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista edistävä työpooli. Toimintavuoden loppuun mennessä Haavin asiakkaina oli aloittanut yhteensä 135 henkilöä. Toimialan esittelytilaisuudet Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija kertoi toimialasta ja sen työllisyys- ja tulevaisuudennäkymistä Malmin TE-toimistossa , Varian ammatillisen neuvottelukunnan seminaarissa , Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan ja tutkintovastaavien seminaarissa sekä EK:n alueasiantuntijoille järjestetyssä tilaisuudessa Videohanke Liitto käynnisti loppuvuodesta yhdessä Image Builder Oy:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa toimialan historiaa ja käytännön työtä esittelevä noin minuutin pituinen video. Videolla halutaan antaa kuva alan nykytoiminnasta, osaajista sekä tulevaisuuden haasteista. Video on liiton 10- vuotisjuhlavideo ja se on tarkoitus julkistaa ja esittää liittopäivässä Rovaniemellä. KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUS Yhteistyötä valtionhallinnon, viranomaisten, työnantaja- ja työntekijäliittojen, alan koulutus- ja tutkintotoimikuntien edustajien, oppilaitosten sekä ammattitutkintojen laadunvarmistuksen ALVARin välillä jatkettiin. Kiinteistöpalvelujen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonnassa syksystä 2010 lähtien ollut kiinteistöpalvelujen perustutkinto kasvatti hakijamääräänsä. Nuorisoasteen puolella kiinteistöpalvelujen perustutkinnon 217 aloituspaikalle haki syksyn 2011 yhteishaussa yhteensä 1158 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 264. Ensisijaisten hakijoiden lukumäärän perusteella saatu vetovoimaluku 1,22 (ensisijaiset hakijat per aloituspaikat) oli miltei kaksinkertainen edelliseen syksyyn verrattuna. Työelämälähtöinen perustutkinto kasvatti kiinnostusta myös aikuisopetuksen puolella aktiivisen markkinointityön ansiosta. Toimintavuonna kiinteistöpalvelujen perustutkinto oli jo 11 ammatillisen oppilaitoksen koulutustarjonnassa ja tutkinnon järjestämislupa lähes 40 koulutuksen järjestäjällä. Toimintavuoden lopulla käynnistyi toimialan ammatillisen jatkokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä koskevan uudistustyön suunnittelu.

14 Kiinteistöalan määräaikainen asiantuntijatyöryhmä Koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmä asetti kiinteistöalan määräaikaisen asiantuntijatyöryhmän ajalle Asettamista oli haettu liiton ja muiden toimijoiden yhteistyönä jo ennakkoon koulutustoimikuntajärjestelmän uudistustyön yhteydessä. Asiantuntijatyöryhmä sai selvittääkseen, minkälaisia osaamistarpeiden muutoksia kiinteistöalalla on tapahtumassa ja mitä vaikutuksia niillä on kiinteistöalan sijoittumiseen koulutusjärjestelmässä. 15-henkinen asiantuntijatyöryhmä koottiin kolmikantaperiaatteen mukaisesti sekä kiinteistöalan asiantuntijoista että muiden rakennetun ympäristön toimialojen asiantuntijoista. Opetushallituksen toimesta asiantuntijatyöryhmän tueksi perustettiin erillinen tukiryhmä, joka sai tehtäväkseen laatia työstä kirjallisen selvityksen koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmälle. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui kolme kertaa toimintavuoden aikana. Koska työ ei edennyt suunnitellussa aikataulussa, asiantuntijatyöryhmä päätyi pyytämään koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmältä lisäaikaa helmikuun 2012 loppuun saakka. Koulutustilaisuudet Perinteiset Kiinkon Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät pidettiin Asiantuntijat kouluttivat tilaisuudessa työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimusten muutoksista ja työntekijöiden uudesta palkkausjärjestelmästä. Kiinko järjesti Kiinteistöalan palkanlaskennan tutkintokoulutuksen (PAK), jossa asiantuntijat kouluttivat kiinteistöalan palkanlaskennan perusteista. Johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinnon (AIT) suorittavia koulutettiin eri ajankohtina vuoden aikana. Koulutuksissa käytiin läpi keskeistä työlainsäädäntöä. Asiantuntijat kävivät vuoden aikana eri jäsenyrityksissä kouluttamassa esimiehiä ja palkanlaskijoita jäsenyritysten toiveiden mukaisista aiheista. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kiinteistöpalvelut ry toimi tiiviissä yhteistyössä toimintaansa liittyvien kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja muiden vastaavien yhteistyötahojen kanssa niin edunvalvonnan, koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla.

15 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA Liitto osallistui toimintavuoden aikana kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisten järjestöjen yhdessä muodostaman Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteistyöryhmän toimintaan. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin yhteisenä päämääränä on koota ja välittää tietoa toimialaan ja rakennettuun ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kertoa alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia sekä käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Lisäksi foorumi kehittää toimialan osaamista ja myötävaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. KIRA-foorumin yhteiset hallitusohjelmatavoitteet julkistettiin alkuvuodesta. Yhteisiksi hallitusohjelmatavoitteiksi valittiin energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa, osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen sekä talousrikollisuuden torjunta. Vuonna 2010 käynnistetty rakennetun ympäristön tulevaisuuteen kantaa ottava työprosessi saatiin päätökseen. Tavoitteena oli tunnistaa keskeiset muutostarpeet kiinteistö- ja rakentamisalan toimintatavoissa ja käynnistää muutoksiin tähtääviä toimenpiteitä. Työn tuloksena valmistui Rakennettu ympäristömme nyt / julkaisu, jonka keskeiset tulokset julkistettiin KIRA-foorumissa Finlandia-talolla loppuvuodesta. Raporttiin koottiin alan yhteinen näkemys siitä, minkälainen rakennetun ympäristön tulisi olla vuonna 2025, jotta se vastaisi käyttäjien sekä kestävän kehityksen vaatimuksiin. Rakennettu ympäristö 2025 raporttiin liittyen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjesti RIL:in toteuttamana Sujuva!-infografiikkakilpailun. Kilpailu suunnattiin AMK- ja yliopisto-opiskelijoille sekä jo tutkinnon suorittaneille ammattilaisille. Sujuva!-infografiikkakilpailun tehtävänä oli tunnistaa kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyvä haaste tai ongelma, keksiä siihen liittyvä ratkaisu ja kuvata ratkaisuprosessi graafisesti. Voittajatöissä luotiin heti käyttöön otettavissa olevia kansalaistyökaluja asukkaille ja kuluttajille. Kiinteistö- ja rakentamistalkoissa keskityttiin energia- ja ekotehokkuuteen. Talkoot tähtäävät alan tunnettuuden parantamiseen ja vuorovai-

16 kutuksen lisäämiseen. Talkoot kokoavat julkisen ja yksityisen sektorin ja median vaikuttajia keskustelemaan kiinteistö- ja rakentamisalan haasteista ja mahdollisuuksista. Talkoissa käsitellään laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan yhteiskunnallista merkitystä, alan kehitystrendejä, haasteita ja tulevaisuuden visioita. Tapahtuma muodostuu esitelmistä, puheenvuoroista, keskusteluista, pienryhmätyöskentelystä ja kohdevierailuista. Talkoilla rakennetaan yhdessä parempaa asuinja toimintaympäristöä. Perinteinen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjestettiin Finlandiatalossa. Teemana oli ihmisiä palveleva rakennettu ympäristö. Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kertoi yhteiskunnan odotuksista liittyen käyttäjälähtöisyyteen rakentamisessa ja asumisessa. Liiton toimitusjohtaja Pia Gramén esitteli Rakennettu ympäristömme nyt / raportin, joka julkistettiin tilaisuudessa. Professori Juha Mattsson Aalto-yliopistosta valotti uutta näkökulmaa toimialan murrokseen. Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Groupista innosti kuulijoita ideoimaan parempaa bisnestä ihmisten tarpeita tunnistamalla. Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry Liitto jatkoi aktiivista työskentelyä Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n hallituksessa tavoitteena parantaa kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Vetovoima ry:n toiminta painottui aiempien vuosien tavoin opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, alueellisten yhteistyöverkostojen luomiseen, alan esittelytilaisuuksien järjestämiseen, sähköisen ja painetun esittelymateriaalin tuottamiseen, alueelliseen koulutus- ja messutoimintaan sekä alasta tiedottamiseen. Toimintavuoden aikana yhdistykselle luotiin uudet nettisivut ja se aloitti osatoimijana Ura-avain - Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle -hankkeessa. Isännöintipäivät Liitto osallistui Tampere-talossa järjestettyjen Isännöintipäivien Kehittyvä Kiinteistö -näyttelyyn

17 Aulangon Vuosiseminaari Liitto oli Kiinkon yhteistyökumppanina mukana Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan vuosiseminaarissa Aulangolla Vuosiseminaari on vuosittain marraskuussa järjestettävä kiinteistö- ja rakennusalan johdon merkittävä kokoontuminen, jossa käsitellään ajankohtaisia, alaa puhuttavia ja toimialaa eteenpäin vieviä teemoja. Liiton toimitusjohtaja oli jäsenenä Vuosiseminaarin neuvottelukunnassa, joka koostuu alan asiantuntijoista ja asiakkaista, ja joka vastaa seminaariohjelman suunnittelusta. Kiinteistöpalvelut ry:n Hanna Luukkonen ja Pia Gramén olivat ehdolla ensimmäistä kertaa jaettavan Kiinteistöalan uroteko -palkinnon saajiksi ehdotuksella uusi ja kannustava palkkausjärjestelmä kiinteistöpalvelualalle. Kiinko Liitto solmi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinkon kanssa kumppanuussopimuksen koulutusyhteistoiminnasta. Sopimus kattaa Kiinkon koulutustarjonnan ja sen sisällön kehittämisen kiinteistöpalveluyrityksille, markkinointiyhteistyön sekä yhteistyön nimetyissä koulutustuotteissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kiinteistöpalvelut ry on jäsenenä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa ja osallistui aktiivisesti EK:n ja sen jäsenliittojen järjestöyhteistyöhön. Liiton toimitusjohtaja istui EK:n liittoneuvottelukunnassa, johon kuuluvat kaikkien EK:n jäsenliittojen toimitusjohtajat. Työmarkkinajohtaja toimi jäsenenä EK:n työmarkkinavaliokunnassa. Toimitusjohtaja ja asiantuntijat jatkoivat yhteistyötä EK:n useissa työryhmissä, muun muassa julkisten markkinoiden ryhmässä, PK-yhdyshenkilöryhmässä, koulutus- ja työvoima-asioiden yhteistyöryhmässä sekä vero-ja juristiryhmissä. Työturvallisuuskeskus TTK Työmarkkinajohtaja jatkoi jäsenenä Työturvallisuuskeskuksen yksityisten palvelualojen työturvallisuus- ja hyvinvointiasioita edistävässä Palveluryhmässä. Palveluryhmä kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa ja järjesti työturvallisuus-seminaarin Dublinissa Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä Liiton toimitusjohtaja on mukana kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista sekä viranomaisten edustajista koostuvassa Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä. Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän tehtävänä on miettiä keinoja rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi.

18 Kiinteistönpidon päätoimikunta Liiton toimitusjohtaja on jäsenenä Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunta PT 15 Kiinteistönpidon päätoimikunnassa, jonka tehtävänä on valvoa KHkortiston toimitustyötä. European Federation of Cleaning Industries EFCI Liitto on jäsenenä European Federation of Cleaning Industries EFCI järjestössä. Liiton toimitusjohtaja on EFCI:n hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Työmarkkinajohtaja on jäsenenä Euroopan Komission Social Dialogue Committee for Cleaning Industry -komiteassa ja European Federation of Cleaning Industries EFCI:n työnantajatyöryhmässä. Nordiskt nätverk för tjänsteföretag Yhteistyötä jatkettiin Pohjoismaisessa palveluyritysten verkostossa Nordiskt nätverk för tjänsteföretag. Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui Tukholmassa maaliskuussa pidettyyn kokoukseen. Toimintakertomus hyväksytty hallituksen kokouksessa ja vahvistettu liittokokouksessa

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Strategiset valinnat 4 3. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 6 3.1 TES-tilanne 3.2 Jäsenneuvonta ja -koulutus 4. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 8 4.1 Työvoima- ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1 HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN VALMISTELU 1. Tausta Opetushallitus on selvittänyt ammatillisten perustutkintojen muutostarpeita samalla huomioiden yksilöllisen oppimisen ja erityisopetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA luo hyvän elämän puitteet Suomen kiinteistö- ja rakentamisala muodostuu rakennettua ympäristöä, rakennuksia ja infrastruktuuria

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Keskusliiton jäseneksi voivat liittyä rahoitus-, vakuutus- ja arvopaperimarkkinatoimialoilla toimintaa harjoittavat oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 1 (5) FINANSSIALAN KESKUSLIITON SÄÄNNÖT (Rekisteröity PRH:ssa 12.6.2014) 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Lapin toimialaklusterit 2016

Lapin toimialaklusterit 2016 Lapin toimialaklusterit 2016 Ennakoima yhessä! Lapin ennakoinnin toimintamalli Osaaminen Työvoima Elinkeinot Toimintaympäristö Lapin toimialaklusterit ja puheenjohtajat 2016 Auto- ja logistiikka-ala pj.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

VISIOKILPAILU LIIKKUMISESTA JA INFRASTA

VISIOKILPAILU LIIKKUMISESTA JA INFRASTA VISIOKILPAILU LIIKKUMISESTA JA INFRASTA SÄÄNNÖT move! 2040 Säännöt Sivu 2 (5) VISIOKILPAILU LIIKKUMISESTA JA INFRASTA move! 2040 SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUJAT... 3 3 TEHTÄVÄ JA ARVOSTELUPERUSTEET...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot