Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9. Kiinteistöpalvelualan koulutus 10. Kotimainen yhteistyö ja kansainvälinen toiminta

3 1. YLEISTÄ Kiinteistötyönantajat ry (ent. Kiinteistöpalvelut ry) on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö. Liitto toimii kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittisena edunvalvojana ja neuvonantajana sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen elinkeinopoliittisena edunvalvojana. Liitto työskentelee kiinteistöpalvelualan tunnettuuden kasvattamiseksi ja vetovoimaisuuden edistämiseksi. Vuosi 2013 oli Kiinteistöpalvelut ry:n 12. toimintavuosi. Vuoden yksi merkittävimmistä tapahtumista oli päätös liiton nimen vaihtamisesta Kiinteistötyönantajat ry:ksi. Asiasta päätettiin Jyväskylässä pidetyssä liittokokouksessa 4. lokakuuta, ja uusi nimi otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa. Nimimuutoksella halutaan korostaa liiton varsinaista tehtävää koko kiinteistöalan työmarkkinapoliittisena edunvalvojana. Tässä vuoden 2013 toiminnasta kertovassa toimintakertomuksessa liitosta käytetään Kiinteistöpalvelut-nimeä. Maaliskuun alussa astuivat voimaan liiton omaehtoiset ja jäsenyrityksiä velvoittavat harmaan talouden torjuntakeinot. Vuoden 2012 liittokokouksen päätöksellä jäsenyritykset velvoitettiin noudattamaan liiton eettisiä ohjeita, antamaan yritystään koskevat tiedot Tilaajavastuu.fi-palveluun sekä hankkimaan jokaiselle työntekijälleen kuvallisen ja veronumerollisen henkilökortin. Kesällä toteutettu tarkastus osoitti, että velvoitetta oli jäsenyritysten osalta noudatettu hyvin. Toimenpiteet helpottavat palvelujen tilaajia ja toisaalta niillä erottaudutaan myös järjestäytymättömästä yrityskentästä. Liiton tavoitteena on saada velvoite koskemaan koko kiinteistöpalvelualaa. Työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan osalta vuoden merkittävin ponnistus olivat syys-lokakuussa käydyt työehtosopimusneuvottelut. Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa keskityttiin erityisesti kiinteistöpalvelualan ammatillisen koulutuksen uudistamiseen liittyvään työhön sekä uusien työelämälähtöisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen markkinoimiseen. Liittopäivän yhteydessä pidetyn Kiinteistöpalvelualan työ ja tulevaisuus seminaarin teemana oli alan brändi. 2. HALLINTO JA TALOUS Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa syys-marraskuussa. Muita liiton toimielimiä ovat vaalivaliokunta, hallitus sekä valiokunnat. Liiton hallintoa ja toimistoa hoitaa toimitusjohtaja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

4 Liittokokous Kiinteistöpalvelut ry:n varsinainen liittokokous pidettiin perjantaina Jyväskylän Paviljongissa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, päätettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuperusteista sekä valittiin liitolle uusi hallitus vuodelle Lisäksi hyväksyttiin liiton nimenmuutos Kiinteistöpalvelut ry:stä Kiinteistötyönantajat ry:ksi. Vuoden 2014 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen, HH-Kiinteistöpalvelut Oy. Hallitus Liiton asioita hoitaa hallitus. Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kari Virta, ISS palvelut Oy ja varapuheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen, HH-Kiinteistöpalvelut Oy. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Juhapekka Joronen, SOL Palvelut Oy, toimitusjohtaja Tauno Maksniemi, RTK-Palvelu Oy, Pekka Ojanpää, Lassila & Tikanoja Oyj, toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy, hallintojohtaja Päivi Repo, Piharepo Oy, toimitusjohtaja Harri Järvenpää, Lännen Kiinteistöpalvelu Oy, toimitusjohtaja Kalevi Ranta, Rovanapa Oy, toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry sekä varajäseninä toimitusjohtaja Johan Mild, Coor Service Management Oy ja varatoimitusjohtaja Suvi Kuusisto, N-Clean Oy. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.

5 Valiokunnat Liiton vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella liittokokoukselle esitys hallituksen jäseniksi sekä tilintarkastajiksi. Lisäksi vaalivaliokunta ottaa vastaan liiton jäsenten ehdotuksia henkilövalintoja varten. Liiton vaalivaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Hallitus asetti tuekseen työ-, työmarkkina- ja elinkeinopoliittisen valiokunnan sekä työmarkkinavaliokunnan alaisuuteen isännöintijaoston. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle hallinnollisia ja muita asioita, jotka eivät kuulu muiden valiokuntien käsiteltäviin asioihin. Työvaliokunta koostui hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä liiton toimitusjohtajasta. Työmarkkinavaliokunnan tehtävänä on toimia liiton työehtosopimuspolitiikan ja -ratkaisujen valmisteluelimenä. Työmarkkinavaliokunnan alaisuudessa toimivan isännöintijaoston tehtävänä on kehittää isännöintitoimialan työmarkkinapoliittista edunvalvontaa. Työmarkkinavaliokunnan sekä isännöintijaoston puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu Salonen, HH-Kiinteistöpalvelut Oy:stä. Valiokunta kokoontui neljä kertaa. Elinkeinopoliittisen valiokunnan tehtävänä on toimia liiton elinkeinopolitiikan valmisteluelimenä elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja alan imagon parantamiseksi. Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi johtaja Jussi Ylinen, SOL Palvelut Oy. Valiokunta kokoontui viisi kertaa. Jäsenet Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet toimivat palveluntarjoajina kiinteistön hoito- ja ylläpitotehtävissä, toimitila- ja käyttäjäpalveluissa sekä kiinteistön johtamis-, hallinnointi- ja isännöintitehtävissä. Myös kiinteistönomistaja- ja isännöintityönantajat sekä kiinteistöyhdistykset ovat Kiinteistöpalvelut ry:n jäseniä. Vuoden 2013 lopussa liiton jäsenmäärä oli 365. Liittoon liittyi vuoden aikana 19 ja erosi 22 jäsenyritystä. Jäsenten palveluksessa oli reilut alan työntekijää ja toimihenkilöä. Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan piirissä oli yli henkilöä. Liitto toteutti marras-joulukuussa jäsenhankintakampanjan, jonka kohteena olivat yli 10 henkilöä työllistävät kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset sekä muut kiinteistöalan työnantajat. Henkilöstö ja toimisto Helmikuussa liiton tiedottajaksi valittiin Ninna Kujala. Työmarkkinajohtaja Hanna Luukkonen siirtyi maaliskuussa uusien haasteiden pariin, ja työmarkki-

6 na-asiantuntijaksi valittiin Jenni Törmälehto. Työmarkkina-asiantuntija Emmaleena Nurmi nimitettiin liiton työmarkkinajohtajaksi joulukuussa. Jäsenrekisteripalvelut tuotti Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ja toimialan suhdannetilastoja koskevat palvelut Tilastokeskus. IT-palvelut tuotti tietotekniikkayritys WellDone Solutions Oy. Liiton nykyinen toimitila on vuokrattu Marttaliitolta. Hallitus päätti, että liitto sijoittaa PTYTL:ltä saamansa rahavarat kiinteistöön ja ostaa omat toimitilat. Vuoden lopussa määräaikainen, saakka voimassa oleva vuokrasopimus irtisanottiin ja sovittiin uudesta, toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksesta. Talous Liiton talous- ja palkkahallinto hoidettiin ostopalveluna T:mi Jaana Holmin toimesta. Liiton tilintarkastajana toimi HTM-tilintarkastaja Matti Kylänpää Tilintarkastustoimisto Kylänpää Oy:stä. 3. VIESTINTÄ Liiton viestintäresursseja vahvistettiin kokoaikaisen tiedottajan aloittaessa helmikuussa. Vuoden merkittävimmät viestinnälliset ponnistukset liittyivät työehtosopimusneuvotteluihin, uusiin kiinteistöpalvelujen ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin, liittopäivään sekä liiton nimimuutokseen. Vuoden aikana liitolle laadittiin kriisiviestintäohje, jäsenyrityksille tuotettiin alan koulutusuudistukseen liittyvää viestintäaineistoa ja tehtiin verkossa jaettava sähköinen alaesite yläkouluikäisille nuorille. Lehdistötiedotteita julkaistiin 16 kappaletta, joista yli puolet läpäisi uutiskynnyksen. Lehdistötiedotteet ovat nähtävissä liiton verkkosivuilla. Valmisartikkeleita julkaistiin eri lehdissä noin kymmenkunta. Liiton verkkosivuille tuotettuja uutisia ja juttuja oli 11. Tiedottaja osallistui Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin viestintäryhmän vierailulle Kauppalehden toimitukseen elokuussa sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton toimittajatapaamiseen joulukuussa. Jäsentiedotteita julkaistiin 11 kappaletta, ja ne ovat nähtävissä liiton jäsenextrassa. Toimitusjohtajakirjeitä lähetettiin 5 kappaletta. Lisäksi lähetettiin uutiskirje päättäjille, eduskunnalle sekä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehille. Uutiskirjeessä esiteltiin liiton keväällä teettämän kuntapäättäjäkyselyn tuloksia. Keväällä 2012 perustetulle Kiinteistöpalvelut ry:n Facebook-sivulle tuotettiin sisältöä säännöllisesti. Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin omalla Twitter-tilillä sekä YouTube-kanavalla. Alaa koskevaa kirjoittelua ja uutisointia voi seurata liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

7 4. LIITTOPÄIVÄ Työ ja tulevaisuus -seminaari pidettiin liittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä 4. lokakuuta. Tilaisuuden teemana oli kiinteistöpalvelualan brändi. Seminaarin avasi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Virta. Puhujavieraista ensimmäisenä kuultiin kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa, joka kertoi yritysten tärkeästä roolista nuorten työllistäjinä ja Suomen talouden nostureina. Brändiasiantuntija Lisa Sounio pohti omassa esityksessään kiinteistöpalvelualaa brändin rakentamisen näkökulmasta. Sounio kysyi yleisöltä, onko alalla tunnistettavat kasvot ja keihin ala henkilöityy, sillä brändi syntyy aina ihmisistä. Nuorten työelämäterveiset yritysjohdolle välitti nuorisolähettiläs Aicha Manai. Manain mukaan nuoret toivovat ennen kaikkea perehdyttämistä ja kannustavaa palautetta. Muun muassa siivoojana työskennelleen nuorisolähettilään mukaan kaikella työllä on merkitystä ja asenne ratkaisee työssä viihtymisen. Päivä päätteeksi kuultiin mielenkiintoinen käytännön esimerkki nuorten sitouttamisesta kiinteistöpalvelualalle. Palveluesimies Mika Routo RTK- Palvelu Oy:stä, kiinteistönhoidon opiskelija Heikki Lainpelto ja lehtori Petri Sinisalo Koulutuskeskus Salpauksesta kertoivat omasta erinomaisesta oppilaitosyritys-yhteistyöstään.

8 Liiton kultaisen ansiomerkin saivat Seppo Käkelä, Henry Engblom (Pähkinähoito Oy), Kalevi Ranta (Rovanapa Oy), Ulla Virtanen (Lassila & Tikanoja Oyj), Markku Pulkinen, Peter Westermarck, Pirjo Valsti, Päivi Kankaanpää ja Tarja- Leena Sipiläinen (ISS Palvelut Oy). Liittopäivä huipentui niin ikään Paviljongissa vietettyyn iltajuhlaan. 5. EDUSTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK Vaalivaliokunta Hallintojohtaja Päivi Repo, Piharepo Oy Hallitus Toimitusjohtaja Kari Virta, ISS Palvelut Oy Edustajisto Varsinaiset jäsenet Toimitusjohtaja Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Oy Toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy PK-yrittäjävaltuuskunta Hallituksen puheenjohtaja, kiint.neuvos Hannu Salonen HH-Kiinteistöpalvelut Oy Varajäsenet Toimitusjohtaja Juhapekka Joronen SOL Palvelut Oy Toimitusjohtaja Kalevi Ranta Rovanapa Oy Hallintojohtaja Päivi Repo Rewest Oy Koulutus- ja työvoimavaliokunta Johtaja Timo Sairanen SOLEMO Oy Talous- ja verovaliokunta Toimitusjohtaja Mauri Kivilaakso Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Työelämävaliokunta Hallituksen pj., kiinteistöneuvos Hannu Salonen HH-kiinteistöpalvelut Oy

9 Ympäristövaliokunta Toimitusjohtaja Antti-Pekka Aravirta Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy EK:n aluejohtokunnat Kaakkois-Suomen aluejohtokunta, Jari Luoma, ISS Palvelut Oy Keski-Suomen aluejohtokunta, Tapani Väänänen, ISS Palvelut Oy Pohjanmaan aluejohtokunta, Jussi Holopainen, SOL Palvelut Oy Pohjois-Karjalan aluejohtokunta, Markku Raatikainen, ISS Palvelut Oy Pohjois-Savon aluejohtokunta, Antti-Pekka Aravirta, Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Oy Uudenmaan aluejohtokunta, Anu Eronen, SOL Palvelut Oy RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTO Varsinainen jäsen huoltopäällikkö Aki Moilanen, Matinkylän Huolto Oy Varajäsen huoltopäällikkö Petri Alvinen, HH-Kiinteistöpalvelut Oy 6. TYÖMARKKINAPOLIITTINEN EDUNVALVONTA Kiinteistöpalvelut ry:n neuvottelemien työehtosopimusten yleissitovuuden piirissä työskentelee yli työntekijää ja toimihenkilöä. Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Ammattiliitto Pron kanssa oli voimassa kertomusvuoden ajan. Syksyllä käytiin keskitettyyn työllisyys- ja kasvusopimukseen pohjautuvat työehtosopimusneuvottelut ja uudistettiin toimihenkilöiltä koskeva työehtosopimus sopimuskaudelle Palkankorotukset toteutettiin lukien 1,3 %:n suuruisena yleiskorotuksena. Tämän lisäksi yrityksillä oli käytössään yrityskohtainen järjestelyerä 0,6 % laskettuna yrityksen maaliskuun 2013 palkkasummasta. Palkkausjärjestelmätyöryhmä jatkoi työtään ja liitot tekivät yhteistyössä palkkausjärjestelmäselvityksen, jossa selvitettiin järjestelmän käyttöönottoa ja toimivuutta. Luottamusmiessopimusta valmisteleva työryhmä jatkoi työtään. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus Työehtosopimus Palvelualojen ammattiliiton kanssa oli voimassa asti. Syksyllä käytiin keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta työehtosopimusneuvottelut ja niihin yhdistetyt ansiokehitysohjelmaneuvottelut. Kiin-

10 teistöpalvelualan työehtosopimus uudistettiin sopimuskaudeksi Palkankorotukset toteutettiin lukien 1,9 % suuruisena yleiskorotuksena sekä lisäksi vähimmäispalkkataulukoita korottavana ansiokehityskorotuksena 3,5 % + 0,03 euroa tunnilta. Palkkausjärjestelmän päivittämistyöryhmä sekä työaikatyöryhmän ja paikallisen sopimisen työryhmä jatkoivat työtään. Talonmiehen työtä ja siivousta koskeva liite Liite oli osa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. Loppuvuodesta liitettä koskien käytiin erillisiä soveltamisneuvotteluja palkankorotuksista. Työtaistelut Palvelualojen ammattiliitto järjesti laittomia työtaisteluita vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Työtaistelut vietiin työtuomioistuimeen. Lisäksi jäsenyrityksissä järjestettiin muutamia ns. laillisia työtaisteluita. Jäsenneuvonta, erimielisyysasiat ja oikeudenkäynnit Liiton yksi perustehtävä on jäsenyritysten neuvonta työehtosopimus- ja työlainsäädäntöasioissa. Vuoden aikana käsiteltiin ja ratkaistiin useita työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisia erimielisyysasioita. Lisäksi ratkottiin muita erimielisyysasioita. 7. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN EDUNVALVONTA, LAUSUNNOT JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ Liiton toimitusjohtaja ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n toimitusjohtaja Matti Mannonen tapasivat alkuvuodesta valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Hannu Koivurinnan julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen JYSE Palvelut 2009 epäkohtien tiimoilta. Tapaamisen tuloksena ministeriö käynnisti loppukeväällä JYSE-ehtojen päivittämistyön, johon otettiin tällä kertaa mukaan myös elinkeinoelämä. JYSE-ehtojen päivitystyö oli tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toimitusjohtaja teki aktiivista yhteistyötä EK:n johtajan Leena Mörttisen kanssa vaikuttaakseen maan hallituksen maaliskuiseen kehysriiheen kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamiseksi takaisin vuoden 2011 tasolle, euroon. Kotitalousvähennystä päätettiinkin lopulta korottaa 400 eurolla 2400 euroon vuoden 2014 alusta.

11 Toimitusjohtaja kävi keväällä vaikuttamiskeskustelua kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Kunnat ja markkinat -jaoston valmisteluun kuuluvien asioiden osalta muutamien parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenten kanssa. Liitto antoi valtiovarainministeriön vero-osastolle päivätyn lausunnon ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskevasta selvityksestä sekä työ- ja elinkeinoministeriölle päivätyn lausunnon tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraportista. Vaikuttamistyötä jatkettiin siivoustyön pitämiseksi Uudenmaan alueellisen työlupalinjauksen saatavuusharkintamenettelyn ulkopuolella päivitetyn ja voimaan tulleen linjauksen mukaan siivoojia saa edelleen palkata EU:n ulkopuolelta ilman erillistä saatavuusharkintamenettelyä, jos työsopimus on kokoaikainen ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Liiton elinkeinopoliittista asiantuntijaa haastateltiin keväällä siivousalaan liittyvistä kysymyksistä Euroopan kriminaalipoliittisen instituutin HEUNIn ulkomaisen työvoiman rekrytointia ja työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyä koskevaan kansainväliseen hankkeeseen. Elinkeinopoliittinen asiantuntija oli mukana vaikuttamassa alan koulutus- ja tutkintorakenneuudistuksiin kiinteistö- ja kotityöpalvelujen koulutustoimikunnan jäsenenä. Toukokuussa elinkeinopoliittinen asiantuntija tapasi koulutusasioissa Palvelualojen ammattiliiton edustajan kanssa Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän ja elokuussa opetusministerin erityisavustaja Esa Suomisen. Tämän lisäksi elinkeinopoliittinen asiantuntija oli Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Sarkomaan vieraana eduskunnassa marraskuun lopulla. Liitto lausui toimintavuoden aikana useita kertoja ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämislinjauksista (TUTKE2) ja kommentoi hallituksen esitysluonnosta opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa 24. syyskuuta. Liitto jätti Palvelualojen ammattiliiton kanssa päivätyn aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintojen perusteiden nimenmuutosten siirtämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä Opetushallituksen päätettäviksi. Liiton hallitus jätti opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle päivätyn lausunnon kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamisalan tutkintojen kokonaisuuden ja perusteiden arviointityöhön liittyen. Elinkeinopoliittinen asiantuntija kertoi toimialan työllisyys- ja tulevaisuusnäkymistä sekä elokuun alussa voimaan tulleista kiinteistöpalvelujen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten, TEtoimistojen ja ELY-keskusten edustajille useissa eri tapaamisissa toimintavuoden aikana.

12 8. HANKKEET JA TUTKIMUKSET Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Kiinteistöpalvelut ry toteutti yhteistyössä Aula Research Oy:n kanssa kyselytutkimuksen kuntapäättäjien ja -virkamiesten näkemyksistä koskien kiinteistöpalvelujen järjestämistä kunnissa. Otos kerättiin huhti-toukokuussa sähköpostitse sekä puhelinhaastatteluin. Tutkimukseen vastasi 806 henkilöä. Tutkimuksen yhteenvetona voitiin todeta, että valtaosa kuntapäättäjistä pitää kiinteistöpalveluja tukipalveluna. Suurin osa vastaajista kertoi olevansa jokseenkin tai erittäin tyytyväinen kiinteistöpalvelujen toimivuuteen kunnassaan. Tyytyväisimpiä oltiin henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen. Suurinta tyytymättömyyttä aiheuttivat puolestaan kustannusten ennakoitavuus ja kustannussäästöt. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista on nähtävissä liiton verkkosivuilla. Harmaa talous Musta tulevaisuus kampanja Liitto jatkoi mukanaoloa poliisin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanjassa. Kampanjan tavoitteena on jakaa tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä. Kampanjan kohderyhmänä keväällä olivat erityisesti työelämään siirtymässä olevat nuoret. Syksyn kampanja kohdistettiin laajemmin kaikenikäisille. Kampanjoinnin painopistettä siirrettiin pois sosiaalisesta mediasta perinteisempiin viestintäkanaviin, joilla todettiin saavutettavan kustannustehokkaimmat tulokset. Liitto ja ala saivat näkyvyyttä elinkeinopoliittisen asiantuntijan osallistuessa huhtikuussa kampanjan puitteissa kanssa järjestettyyn radio-ohjelmaan (Basso-radio), jossa käsiteltiin nuorten kesätyökokemuksia. Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle Liitto jatkoi mukana keväällä 2011 käynnistyneessä Vetovoima ry:n, Amiedun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteistyössä toteuttamassa URA-AVAIN Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle -ESR-hankkeessa. Elinkeinopoliittinen asiantuntija jatkoi ohjausryhmän puheenjohtajana ja osallistui liiton tiedottajan kanssa aktiivisesti hankkeessa muodostetun pääkaupunkiseudun alueverkoston toi-

13 mintaan sekä useisiin hankkeen toimesta järjestettyihin tilaisuuksiin. Hankkeen loppuseminaari ja sitä seurannut alueverkostojen johtajille järjestetty seminaariristeily toteutettiin marraskuussa. Hanke sai jatkoajan keväälle HAAVI- ja HAAVI2-projektit Kolmivuotisen Haavi-projektin loppuseminaari Haavi auki työelämään järjestettiin Helsingissä 20. maaliskuuta. Projekti onnistui varsin hyvin päätavoitteessaan; alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Haavin asiakkaina oli projektin aikana yhteensä 369 henkilöä, joista projektin päätti suunnitellusti 135. Avoimille työmarkkinoille työllistyi 70 ja työkokeiluun tai palkkatuelle 31 asiakasta. Opiskelemaan pääsi 13 henkilöä. Osa Haavin asiakkaista jatkoi Haavi2-projektissa. Haavi2-projekti käynnistyi välittömästi Haavi-projektin jälkeen rahoitusjaksolle Projektin päätavoitteet pysyivät samankaltaisina ja kohderyhmäksi valikoituivat alle 30-vuotiaat työttömät, irtisanotut tai lomautetut nuoret aikuiset. Projekti suuntautui logistiikka-, kuljetus-, kiinteistöpalveluja kaupan alojen lisäksi sosiaali- ja terveysalalle. Projektiin pystyi nyt hakeutumaan Helsingin lisäksi myös muualta Uudenmaan alueelta. Elinkeinopoliittinen asiantuntija nimettiin myös Haavi2-projektin ohjausryhmän jäseneksi. Maahanmuuttajan onnistuminen työssä Elinkeinopoliittinen asiantuntija jatkoi Työterveyslaitoksen (TTL) vuonna 2009 käynnistämän, maahanmuuttajien suomalaiseen työelämään sopeuttamiseen tähtäävän hankkeen ohjausryhmässä. Vuoden lopussa päättyneessä hankkeessa kartoitettiin kolmen keskeisen maahanmuuttajaryhmän (venäläiset, kurdit ja somalit) tilannetta työelämässä ja työpaikalla sekä tuotettiin julkaisuja ja resurssimittari monikulttuuristen työpaikkojen esimiestyön tueksi.

14 Rakennetun omaisuuden tila 2013 ROTI ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, jonka pohjana on alun perin valtioneuvoston vuonna 2003 vahvistama kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. ROTI tuottaa säännöllisesti asiantuntijatietoa suomalaisen rakennetun omaisuuden tilasta ja kehityssuunnista ja nostaa esiin keskeisiä havaintoja rakennetun omaisuuden tilan jatkuvaksi parantamiseksi. ROTI raportti luovutettiin kuntaministeri Henna Virkkuselle Säätytalolla 18. huhtikuuta. Raportti selvitti neljättä kertaa asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäistä kertaa aiheesta teetettiin myös laaja kansalaiskysely. Työssäkäyntialueiden välillä on isoja eroja, ja ekologisuus on vielä kaukana kansalaisten arjesta. Nopeasti monimutkaistuvaan maailmaan valtioneuvostolle ehdotetaan työkaluksi hallinnonalojen uudelleenjärjestelyä uudeksi rakennetun ympäristön ministeriöksi. Huoltokirjaohjeiden päivityshanke Rakennustietosäätiö RTS käynnisti vuoden alussa KH-, LVI ja RT-kortistojen huoltokirjaohjeiden päivityshankkeen. Hankkeessa selvitetään, tarvitaanko nykyisiä, kaikkiaan kahdeksaa ohjetta vai olisiko niitä mahdollista yhdistää. Päivitystyössä painotetaan eri huoltokirjajärjestelmien nykyistä parempaa yhteensopivuutta, käyttöliittymien selkeyttä ja helppoa käytettävyyttä. Päivitystyön perustana ovat huoltokirjan tilaajien, tekijöiden ja käyttäjien palautteet. Hankkeen arvioidaan kestävän enintään kaksi vuotta. Ympäristöministeriön laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden toimintaryhmä Viime vuosina on tapahtunut useita hallirakennusten sortumisia. Syynä onnettomuuksiin ovat olleet esimerkiksi hallien rakenteelliset virheet ja puutteet sekä käytönaikaiset ylläpidon puutteet. Suomessa on tuhansia laajarunkoisia hallimaisia rakennuksia, joissa kattorakenteiden jänneväli on pitkä. Kyseisiä rakennuksia käytetään tyypillisesti urheiluhalleina ja muina suurten ihmismäärien kokoontumistiloina. Rakennukset ovat rakenteiltaan ja iältään hyvin erilaisia. Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja turvallisuudesta kuuluu niiden omistajille. Rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen ei kohdistu niiden käytön aikana viranomaisten jatkuvaa seurantaa. Ympäristöministeriö perusti keväällä laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden lisäämiseksi toimintaryhmän. Toimintaryhmään kutsuttiin alan viranomaisten lisäksi kiinteistö- ja rakennusalan sekä hallien käyttäjien edusta-

15 jia. Toimintaryhmän tehtävänä on toimia hallien käyttöturvallisuutta edistävän lainsäädännön valmistelutyön tukena sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä ja tiedon kulkua. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2014 aikana. Olemassa olevien rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen Vuonna 2008 Rakennusinsinööriliitto RIL:in vetämä Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä teetti esiselvityksen olemassa olevien rakennusten katsastusmenettelystä. Raportti sisälsi ehdotuksen menettelyn rakenteeksi. Tämän pohjalta RIL käynnisti joulukuussa 2012 vapaehtoisuuteen perustuvan, säännöllisen tarkastusmenettelyn kehittämishankkeen. Rakenteellista turvallisuutta varmistavia toimenpiteitä tarvitaan rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Vaativien uudishankkeiden rakenteellista turvallisuutta on parannettu ottamalla käyttöön erityismenettelyä kohteissa, joissa on suuronnettomuuden vaara. Hankkeessa on kuvattu olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettely. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti omistajan omaan aloitteeseen perustuvaan rakennuksen tarkastukseen. Ohje on pyritty laatimaan siten, että sitä voidaan hyödyntää myös viranomaisvelvoitteeseen perustuvissa tarkastuksissa. Ohje on laadittu rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän ohjauksessa, jonka jäsenet ovat Rakennusteollisuus RT, Kiinteistötyönantajat, Rakennustarkastusyhdistys, Suomen Kuntaliitto, SKOL, RAKLI, RIL ja ympäristöministeriö. Hankkeen pilotointi alkaa helmikuussa 2014, ja se on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä. 9. KIINTEISTÖPALVELUALAN KOULUTUS Yhteistyötä valtionhallinnon, viranomaisten, työnantaja- ja työntekijäliittojen, alan etujärjestöjen, koulutus- ja tutkintotoimikuntien edustajien, koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten sekä ammattitutkintojen laadunvarmistuksen ALVARin välillä jatkettiin. Kiinteistöpalvelujen ammatillisen koulutuksen uudistaminen Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonnassa neljättä vuotta ollut kiinteistöpalvelujen perustutkinto vakiinnutti paikkaansa tutkintotarjonnassa monipuolisena alalle tulo -tutkintona. Nuorisoasteen puolella kiinteistöpalvelujen perustutkinnon 290 aloituspaikalle haki syksyn yhteishaussa yhteensä henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 330. Ensisijaisten hakijoiden lukumäärän perusteella saatu vetovoimaluku 1,14 (ensisijaiset hakijat / aloituspaikat) vastasi aiempien vuosien tilannetta. Työelämälähtöinen perustutkinto kasvatti kiinnostusta myös aikuisopetuksen puolella.

16 Kiinteistöpalvelualan uudet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot saatiin voimaan poikkeuksellisen pitkän, lähes kaksi vuotta kestäneen uudistustyön jälkeen. Viranomaismenettely osoittautui erityisen kankeaksi uudistukseen liittyneen nimenmuutosesityksen kohdalla. Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunta oli jättänyt jo alkuvuodesta 2012 Opetushallitukselle yksimielisen esityksen kiinteistönhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkintojen nimien muuttamisesta kiinteistöpalvelujen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoiksi. Tästä huolimatta tutkinnot jouduttiin ottamaan elokuussa käyttöön niiden laajennettua sisältöä vastaamattomilla nimillä. Työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajien lukuisat yhteydenotot Opetushallituksen johtokuntaan, pääjohtajaan ja opetusministerin erityisavustajaan eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen. Uusien tutkintojen markkinointi niiden oikeilla, nykyisillä nimillä päästiin näin ollen aloittamaan vasta lokakuussa. Kiinteistöpalvelujen uusista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista tiedottaminen ja niiden markkinointi Suosi uudistettuja, työelämälähtöisiä tutkintoja kouluttaessasi henkilöstöäsi ja viesti niistä aktiivisesti omille asiakkaillesi! Liitto tiedotti alan ammatti- ja erikoisammattitutkintouudistuksista näkyvästi jäsenyrityksilleen ja laajalle joukolle sidosryhmiä. Jäsenextraan tuotettiin kattava viestinnällinen aineisto, jota jäsenyritykset voivat hyödyntää markkinoidessaan koulutuksia yritysten sisällä ja käydessään keskusteluja palvelun tilaajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Liiton kotisivuille laadittiin erillinen koulutusosio, jossa on esitelty alalle uudistettu työelämälähtöinen ammatillisten koulutusten jatkumo. Yhteistyön virittäminen ammattikorkeakoulujen kanssa Elinkeinopoliittinen asiantuntija järjesti ammattikorkeakouluedustajien tapaamisen syyskuussa. Keskustelutilaisuudessa käytiin läpi alalle tarjolla olevan ammattikorkeakoulutuksen nykytilaa ja pohdittiin alustavasti, miten rakennettaisiin tulevaisuuden tarpeisiin soveltuva, looginen koulutusjatkumo ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulutasolle. Tapaamiseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Laurean sekä alan koulutus- ja tutkintotoimikuntatyöhön osallistuvia jäsenyritysten edustajia. Koulutustilaisuudet KIINKOn perinteiset Kiinteistöpalvelualan palkka- ja työsuhdepäivät pidettiin huhtikuuta. Asiantuntijat pitivät tilaisuudessa koulutuksen työntekijäja toimihenkilötyöehtosopimuksista, palkankorotuksista sekä vuosilomalain uudistuksesta. Syksyllä liiton asiantuntijat luennoivat KIINKOn järjestämissä vuosilomakoulutuksissa.

17 Asiantuntijat kävivät vuoden aikana jäsenyrityksissä kouluttamassa esimiehiä ja palkanlaskijoita työehtosopimuksen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Marraskuussa liitto järjesti isännöitsijöiden työaikakysymyksistä keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin isännöintitoimialan erityiskysymyksiä. 10. KOTIMAINEN YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kiinteistöpalvelut ry toimi tiiviissä yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa niin edunvalvonnan, koulutuksen kuin tutkimuksenkin alalla. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA Liitto osallistui kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöjen yhdessä muodostaman Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimintaan. Foorumin yhteisenä päämääränä on koota ja välittää tietoa toimialaan ja rakennettuun ympäristöön vaikuttavista tekijöistä, kertoa alan yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia sekä käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. Lisäksi foorumi kehittää toimialan osaamista ja myötävaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. Tammikuussa järjestetyissä kuudensissa Kiinteistö- ja rakentamistalkoissa pohdittiin rakennetun ympäristön tilaa. Talkoiden suojelijana toimi asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Olennaisena osana Talkoita ovat ryhmätyöt, joissa tällä kertaa kerättiin näkemyksiä keväällä julkaistua Rakennetun omaisuuden tila ROTI raporttia varten. Talkoot kokoavat vuosittain yhteen poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä, median, kansalaisjärjestöjen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä toimialan omia edustajia. KIRAn vuosittainen mediatapaaminen järjestettiin syyskuussa Kaivomestarin koululla Espoossa. Tapaamisessa esiteltiin elinkaarimallia, josta Kaivomestarin koulu ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö vuonna 2003 tarjosi käytännön esimerkin. Elinkaarimallin mukainen sopimus rakennushankkeissa tarkoittaa, että hankkeen toteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Kokonaisuuteen sisältyy suunnittelun ja rakentamisen lisäksi pitkäkestoinen sopimus kiinteistön hoidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjestettiin 22. marraskuuta Finlandia-talolla. Tapahtuma on jokavuotinen kutsuvierastilaisuus alan yritysten, järjestöjen ja eri sidosryhmien edustajille. Kertomusvuonna teemana oli Fiksu rakennettu ympäristö.

18 Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry Liitto jatkoi aktiivista työskentelyä Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n hallituksessa. Toiminnan tavoitteena on parantaa kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta erityisesti ammatinvalintaikäisten (yläkoulu ja lukio) nuorten keskuudessa. Vetovoima ry:n toiminta painottui aiempien vuosien tavoin opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön, alueellisten yhteistyöverkostojen luomiseen, alan esittelytilaisuuksien kuten Avoimet työmaat tilaisuuksien järjestämiseen, sähköisen ja painetun esittelymateriaalin tuottamiseen, alueelliseen koulutus- ja messutoimintaan sekä alasta tiedottamiseen. Yhdistys jatkoi osatoimijana Ura-avain Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle -hankkeessa ja näkyi verkkosivujen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Kiinteistöalan vuosiseminaari ja Kiinteistöalan UROTEKO -palkinto Kiinteistöpalvelut ry oli KIINKOn yhteistyökumppanina mukana Aulangolla marraskuuta järjestetyssä Kiinteistöalan vuosiseminaarissa. Seminaari on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa kiinteistöalan toimijat ja asiakkaat yhteen. Seminaarissa käsitellään laajasti koko alaa koskevia asioita ja keskitytään myös eri osamarkkinoiden toimintaan. Seminaarista löytyy aiheita niin sijoitus-, rahoitus-, rakennus- kuin palveluliiketoiminnankin toimijoille. Ajankohtaiset ja kiinnostavat puheenvuorot yhdistyvät tehokkaaseen verkostoitumiseen. Toimitusjohtaja oli mukana Vuosiseminaarin neuvottelukunnassa, joka koostuu alan asiantuntijoista ja asiakkaista. Neuvottelukunta vastaa seminaariohjelman suunnittelusta. Liitto palkittiin Kiinteistöalan Uroteko palkinnolla Harmaa talous kuriin -teemalla. Voitto ratkesi Kiinteistöalan vuosiseminaarissa ylivoimaisella äänimäärällä (49 %). Aulangolle kokoontuneet noin 500 kiinteistöalan vaikuttajaa valitsivat voittajan kolmen finalistin joukosta.

19 KIINKO Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan koulutussäätiö KIINKOn kanssa jatkettiin kumppanuussopimuksen mukaista koulutusyhteistoimintaa. Kumppanuussopimus kattaa KIINKOn koulutustarjonnan ja sen sisällön kehittämisen kiinteistöpalveluyrityksille, markkinointiyhteistyön sekä yhteistyön nimetyissä koulutustuotteissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Liitto osallistui aktiivisesti EK:n ja sen jäsenliittojen järjestöyhteistyöhön. Toimitusjohtaja oli mukana EK:n laajassa johtoryhmässä, liittoneuvottelukunnassa sekä vaikuttajaryhmissä. Työmarkkinajohtaja toimi jäsenenä työmarkkinavaliokunnassa. Toimitusjohtaja ja asiantuntijat jatkoivat yhteistyötä useissa työryhmissä mm. julkisten markkinoiden ryhmässä, kunnat ja markkinat - taustaryhmässä, JYSE-taustaryhmässä, PK-yhdyshenkilöryhmässä, koulutusja työvoima-asioiden yhteistyöryhmässä sekä vero-ja juristiryhmissä. Tiedottaja osallistui säännöllisesti EK:n jäsenliittojen yhteisen viestintäryhmän tapaamisiin. Liiton edustajat olivat loppuvuonna mukana useissa liittoyhteisön kehittämiseen tähtäävissä erillistyöryhmissä sekä EK:n veroprojektissa ja Terve julkinen sektori -hankkeessa. Kiinteistöpalvelut ry:n ja PAM ry:n elinkeinopoliittinen seminaari Palvelualojen ammattiliiton kanssa järjestettiin ensimmäinen yhteinen elinkeinopoliittinen seminaari toukokuussa. Tilaisuudessa kuultiin kummankin osallistujatahon alustuksia ja keskusteltiin muun muassa harmaan talouden torjuntaan ja alan koulutusuudistuksiin liittyvistä aiheista. Seuraavan elinkeinopoliittisen seminaarin alustava suunnittelu käynnistyi loppuvuonna.

20 Ammattiliitto Pron ja kiinteistö- rakentamis- ja suunnittelualojen elinkeinopoliittinen seminaari Toimitusjohtaja ja elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistuivat Ammattiliitto Pron järjestämään elinkeinopoliittiseen seminaariin Seminaarissa keskusteltiin kiinteistö- ja rakennusklusterin rajapintojen muuttumisen vaikutuksesta tes-alueisiin ja alojen keskinäisiin suhteisiin sekä tarkennettiin alojen elinkeinopoliittisia tavoitteita. Toimitusjohtaja esitteli tilaisuudessa kiinteistöpalvelualan tulevaisuuden näkymiä. Työturvallisuuskeskus TTK Elinkeinopoliittinen asiantuntija nimettiin jäseneksi Työturvallisuuskeskuksen yksityisten palvelualojen työturvallisuus- ja hyvinvointiasioita edistävään Palveluryhmään. Ryhmä kokoontui kolme kertaa ja järjesti työturvallisuusseminaarin Ahvenanmaalla Palveluryhmän alakohtaisessa työryhmässä saatiin valmiiksi kiinteistöpalvelualan päivitetty työsuojeluopas ja sen vieraskieliset nettiversiot. Syksyllä käynnistyi projekti kiinteistöpalvelualan alakohtaisen työturvallisuuskorttimateriaalin kehittämiseksi. Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä Liitto on mukana kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoista sekä viranomaisten edustajista koostuvassa Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä, jonka tehtävänä on miettiä keinoja rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Kiinteistönpidon päätoimikunta Liitto on jäsenenä Rakennustietosäätiön päätoimikunta PT 15 Kiinteistönpidon päätoimikunnassa. Sen tehtävänä on valvoa KH-kortiston toimitustyötä. Päätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. European Federation of Cleaning Industries EFCI Liitto on jäsenenä European Federation of Cleaning Industries EFCI - järjestössä. Toimitusjohtaja on EFCIn hallituksen jäsen. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Työmarkkinajohtaja on jäsenenä Euroopan komission Social Dialogue Committee for Cleaning Industry -komiteassa ja European Federation of Cleaning Industries EFCI:n työnantajatyöryhmässä. Nordiskt nätverk för tjänsteföretag Yhteistyötä jatkettiin pohjoismaisessa palveluyritysten etuja ajavassa verkostossa Nordiskt nätverk för tjänsteföretag. Elinkeinopoliittinen asiantuntija osallistui maaliskuussa Sigtunassa ja joulukuussa Kööpenhaminassa pidettyihin kokouksiin.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja.

KIINTEISTÖPALVELUT RY. Ratkaisut eduksesi, työnantaja. KIINTEISTÖPALVELUT RY Ratkaisut eduksesi, työnantaja. Historiaa. Kiinteistöpalvelut ry Perustettu 2002 Perustajajärjestöt Kiinteistöpalvelualat KIPA ry Kiinteistötyönantajat KITA ry Suomen Kiinteistöpalveluyritykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 JOHDANTO Kiinteistöpalveluala työllistää yli 100 000 henkilöä, joista yksityinen sektori lähes 80 000 ja julkinen sektori vajaa 30 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärä kattaa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Arvoa arkeen seminaari ja Arvokas-kilpailu 5. Liittopäivä 6. Edustukset 7. Edunvalvonta 7.1. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 JOHDANTO Kiinteistöpalveluala työllistää noin 105 000 henkilöä, joista yksityinen sektori noin 75 000 ja julkinen sektori noin 30 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten henkilöstömäärä kattaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Strategiset valinnat 4 3. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 6 3.1 TES-tilanne 3.2 Jäsenneuvonta ja -koulutus 4. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 8 4.1 Työvoima- ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 YLEISTÄ Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Hallinto ja talous 3. Viestintä 4. Liittopäivä 5. Edustukset 6. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 7. Lainsäädännöllinen edunvalvonta ja lausunnot 8. Hankkeet ja tutkimukset 9.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle. Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii reformista omilla sivuillaan Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Strategiset valinnat 4 3. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta 6 3.1 TES-tilanne 3.2 Jäsenneuvonta ja -koulutus 4. Elinkeinopoliittinen edunvalvonta 8 4.1 Työvoima- ja koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden tarkistamistyöhön osallistuvat Ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen ja työn toteutus eri osapuolten kesken Koulutuksen järjestäjien tilaisuus 15.9.2008 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa

Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Ammattiosaamisen merkitys tehokkuuden ja laadun tuottamisessa Mistä ja miten koulutettua henkilöstöä alalle tulevaisuudessa Mitä kiinteistöpalveluala on tänään? osa mittavaa kiinteistö- ja rakentamisklusteria

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8316) KOKOUS Pöytäkirja Aika: 3.11.2011 klo 10:00-15:15 Paikka: Jyväskylän aikuisopisto Taulumäentie 45, 40100 Jyväskylä Läsnä: Kalle Heikkinen OP paikalla

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Ajankohtaista näyttötutkinnoista Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen opetusneuvos, yksikön päällikkö 10/2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN TOIMIALALLA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KOME 45 v juhlaseminaari Suomi 100. Tutkintorakenneuudistus - Kone- ja tuotantotekniikka. Yli-insinööri Inga Sihvo

KOME 45 v juhlaseminaari Suomi 100. Tutkintorakenneuudistus - Kone- ja tuotantotekniikka. Yli-insinööri Inga Sihvo KOME 45 v juhlaseminaari Suomi 100 Tutkintorakenneuudistus - Kone- ja tuotantotekniikka Yli-insinööri Inga Sihvo Olemme uusi Opetushallitus! OPH ja CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi,

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 19.01.2016 klo 09:00-11:25 Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:10-20:10 Paikka Karttulan Palvelupiste, hallitushuone Lisätietoja Toiminnanjohtaja Jaana Paananen Leader- toimintaryhmä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012. Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Tammikuu 2012 Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas on ilmestynyt ruotsinkielisenä joulukuussa 2012 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio Ammatillinen koulutus muutosten pyörteessä SEHL ry:n opintopäivät Kuopio 7.4.2017 Soila Nordström, opetusneuvos Opetushallitus Miksi ammatillinen koulutus uudistetaan? Työ-ja elinkeinoelämän osaamistarpeet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari 10.5.2012 Matti Vesalainen, toimialajohtaja, Amiedu Sisällys Amiedun osaamiskeskukset Kiinteistöpalvelu-

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen

Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen 14.9.2015 Kiinteistöpalveluala kartalla - elintärkeää

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Kampanjan taustaa Kampanjan pilotointi poliisihallinnon toimesta syksyllä 2011 Kampanjassa

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot