Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi"

Transkriptio

1 Suomen Akatemia Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuosina tehdyistä professorien rekrytoinneista Taulukot ja kuvat

2 Sisällys Aineisto... 4 Avainluvut... 5 Taulukot ja kuvat... 6 Taulukko 1. Yliopistoihin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät, tohtorintutkinnon suorittamispaikat, ulkomaalaisten lukumäärät sekä IV portaan henkilötyövuodet vuonna Kuva 1. Yliopistojen osuudet (%) IV portaan henkilötyövuosista vuonna 2012 ja vuosina tehdyistä professorirekrytoinneista Taulukko 2. Tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät ja professorikunnan lukumäärä vuonna 2012 organisaatioittain Taulukko 3. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärä vuosittain sukupuolen mukaan Taulukko 4. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien tehtävä ja työajan kesto Taulukko 5. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina tehtyjen professorirekrytointien hakumuodot ja rekrytoitujen tehtävän kesto Taulukko 6. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina tehtyjen professorirekrytointien käynnistämiseen johtaneet syyt (monivalintakysymys) Taulukko 7. Rekrytointimenettelyt ja niiden kehittäminen organisaatioittain Taulukko 8. Hakijamäärät rekrytointia kohti yliopistoittain vuosina Taulukko 9. Ulkomailla ilmoitetut haut vuosina Taulukko 10. Kansainvälisen rekrytoinnin haasteet organisaatioittain Taulukko 11. Vuosina rekrytoitujen professorien yhteisrahoitteisten tehtävien lukumäärä organisaatioittain Taulukko 12. Vuosina rekrytoitujen professorien tohtorintutkinnon jälkeinen työskentely Suomessa yliopistoittain Taulukko 13. Vuosina rekrytoitujen professorien työskentely ulkomailla tohtorintutkinnon jälkeen yliopistoittain Taulukko 14. Yliopistojen täysinpalvelleet professorit. Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla Kuva 2. Yliopistojen professorirekrytoinnit vuosina suhteutettuna IV portaan henkilötyövuosiin vuonna 2012 ja IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 tieteenaloittain Kuva 3. Yliopistojen IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain

3 Kuva 4. Tutkimuslaitosten professorikunnan lukumäärä vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 5. Aalto-yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 6. Hanken Svenska Handelshögskolan: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 7. Helsingin yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 8. Itä-Suomen yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 9. Jyväskylän yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 10. Lapin yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 11. Lappeenrannan teknillinen yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 12. Oulun yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 13. Taideyliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 14. Tampereen teknillinen yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 15. Tampereen yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 16. Turun yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 17. Vaasan yliopisto: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain Kuva 18. Åbo Akademi: IV portaan henkilötyövuodet vuonna 2012 ja professorirekrytoinnit vuosina tieteenaloittain

4 Aineisto Professorien rekrytointia kuvaava aineisto perustuu Suomen Akatemian yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta kyselyllä keräämiin tietoihin vuosina Aineisto kuvaa vuosina tehtyjä professorirekrytointeja sekä Suomen professorikuntaa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa. Tiedonkeruun ohjeistus, aineistokuvaus ja kysymykset on esitelty Suomen Akatemian verkkosivulla > Professorien rekrytointi. Professoriksi määriteltiin henkilöt, jotka työskentelevät yliopistojen tutkijanuran IV portaan tehtävissä sekä valtion tutkimuslaitosten tutkimusprofessorit ja tutkimusjohtotehtävissä työskentelevät henkilöt. Aineisto kerättiin tieteenaloittain ja organisaatioittain 1. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä. Kyselyn vastaukset jäivät osin puutteellisiksi, joten analyysin mahdollisuudet olivat rajoitetut. Vastauksista ei esimerkiksi saatu riittävästi tietoa määräaikaisten tehtävien yksityiskohtaisempaan analyysiin. Lisäksi avoimien hakujen hakijamäärät ilmoitettiin vastauksissa varsin harvoin. Tässä dokumentissa esitetyistä taulukoista ja kuvista selviää, että tutkimusorganisaatioihin on rekrytoitu viime vuosina paljon professoreita. Vuosina yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin rekrytoitiin yhteensä professoria, joista yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin 64 professoria. Professorikyselyn tuloksia on pohdittu Tieteen tila hankkeen yhteenvetoraportissa > Yhteenveto Tässä dokumentissa julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien 14 yliopiston tuloksia. Puolustushallinnon alainen Maanpuolustuskorkeakoulu osallistui myös tiedonkeruuseen. 2 Lukumäärään sisältyy Aalto-yliopiston 54 apulaisprofessorirekrytointia (assistant professor). Muut yliopistot eivät ole raportoineet apulaisprofessoreina työskenteleviä henkilöitä. 4

5 Avainluvut Professoreita rekrytoitu vuosina yhteensä henkilöä naisia 357, miehiä 852 (sukupuoli ilmoitettu rekrytoinnissa) ulkomaalaisia 166 (kansalaisuus ilmoitettu rekrytoinnissa) rekrytoinnit vuosittain o 2010: 210 o 2011: 267 o 2012: 350 o 2013: 385 o ei tietoa: 7 Yliopistoihin professoria naisia 339, miehiä 807 (sukupuoli ilmoitettu rekrytoinnissa) ulkomaalaisia 160 (kansalaisuus ilmoitettu rekrytoinnissa) vakinaisia 533, määräaikaisia 615, ei tietoa 7 rekrytoinnit vuosittain o 2010: 200 o 2011: 252 o 2012: 331 o 2013: 366 o ei tietoa: 6 koko professorikunta 2012: henkilötyövuotta o naisten henkilötyövuosia 665, miesten Valtion tutkimuslaitoksiin 64 professoria naisia 18, miehiä 45 (sukupuoli ilmoitettu 63 rekrytoinnissa) ulkomaalaisia 6 (kansalaisuus ilmoitettu 64 rekrytoinnissa) vakinaisia 40, määräaikaisia 22, ei tietoa 2 rekrytoinnit vuosittain o 2010: 10 o 2011: 15 o 2012: 19 o 2013: 19 o ei tietoa: 1 koko professorikunta 2012: 244 henkilöä o naisia 67, miehiä 177 Lähteet: Suomen Akatemian professorikysely 2013; Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu

6 Taulukot ja kuvat Taulukko 1. Yliopistoihin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät, tohtorintutkinnon suorittamispaikat, ulkomaalaisten lukumäärät sekä IV portaan henkilötyövuodet vuonna Aalto Hanken HY ISY JY LY LTY OY Taide TTY TaY TY VY ÅA Yht. IV portaan henkilötyövuodet Yhteensä rekrytoitu professoreita Näistä samassa yliopistossa tohtorintutkinnon suorittaneet Samassa yliopistoissa tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus (%) Tohtorintutkinnon suorituspaikkaa ei ilmoitettu Yhteensä rekrytoiduista ulkomaalaisia Samassa yliopistossa tohtorintutkinnon suorittaneista ulkomaalaisia Kuva 1. Yliopistojen osuudet (%) IV portaan henkilötyövuosista vuonna 2012 ja vuosina tehdyistä professorirekrytoinneista. 6

7 Taulukko 2. Tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät ja professorikunnan lukumäärä vuonna 2012 organisaatioittain. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Professorikunta 2012 Rekrytoidut professorit Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 10 2 Geodeettinen laitos 9 4 Geologian tutkimuskeskus 5 2 Ilmatieteen laitos 20 5 Kuluttajatutkimuskeskus 3 1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Metsäntutkimuslaitos 19 6 Mittatekniikan keskus 1 0 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 3 1 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 5 2 Suomen ympäristökeskus (SYKE) Säteilyturvakeskus 7 4 Teknologian tutkimuskeskus VTT 39 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 53 3 Työterveyslaitos 22 6 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1 1 Tutkimuslaitokset yhteensä Taulukko 3. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärä vuosittain sukupuolen mukaan. Vuosi Yliopistot Tutkimuslaitokset Kaikki mies nainen puuttuu yht. mies nainen puuttuu yht. yhteensä puuttuu Yht Lähde: Suomen Akatemian professorikysely

8 Taulukko 4. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien tehtävä ja työajan kesto. Yliopistot Tutkimuslaitokset Kaikki osaaikainepäiväinen täysi- ei yht. osa- täysi- ei yht. yhteensä tietoa aikainen päiväinen tietoa Taidealan kehittäminen ja opetus (yliopisto) Tutkimus ja opetus (yliopisto) Tutkimusjohtaja (yliopisto) Johtaminen ja kehittäminen (tutkimuslaitos) Tutkimusprofessuuri, ei opetustyötä (tutkimuslaitos) Täysinpalvellut professori, sopimusperusteinen Ei tietoa Yhteensä Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Taulukko 5. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina tehtyjen professorirekrytointien hakumuodot ja rekrytoitujen tehtävän kesto. Yliopistot määräaikainen vakinainen ei tietoa Tutkimuslaitokset Kaikki yhteensä määräaikainen vakinainen ei tietoa yhteensä yhteensä Avoin haku vertaisarvioinnilla Avoin haku tenure track -järjestelmään Tenure track -järjestelmässä vakinaistaminen Kutsumismenettely Ei tietoa Yhteensä Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Taulukko 6. Yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin vuosina tehtyjen professorirekrytointien käynnistämiseen johtaneet syyt (monivalintakysymys). Tehtävää hoitaneen professorin siirtyminen toiseen tehtävään Tehtävää hoitaneen professorin jääminen eläkkeelle Monivalintakysymykseen oli mahdollista vastata valitsemalla useampi kuin yksi vaihtoehto. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Opetustarve Tarve tieteenalan tutkimuksen vahvistamiseen Tarve uuden tai nousevan alan tukemiseen Tarve organisaation painoalan vahvistamiseen Yliopistot Tutkimuslaitokset Yhteensä

9 Taulukko 7. Rekrytointimenettelyt ja niiden kehittäminen organisaatioittain. Mitä menettelyjä käytetään nykyisin professorien rekrytoinnissa? Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen Yliopisto Jyväskylän yliopisto V K A M T Rekrytointien kehittäminen x x x x 1 x x x 19 x x x x 4 x x x 1 x x x Jatketaan nykyisen tenure track -järjestelmän käyttöä ja seurantaa. Arviointikriteereitä tarkennetaan sekä yliopisto- että koulutasolla. Prosessin läpimenoaikaa pyritään saamaan nopeammaksi. Hakijaviestintää ja sisäistä viestintää kehitetään. Ökad prioritet för internationell rektrytering. Rekrytering via tenure track systemet systematiseras. Panostusta kansainväliseen rekrytointiin lisätään. Rekrytoinnin tueksi perustetaan tiedekuntiin ns. search committeet, joiden tehtävänä on hankkia tietoa potentiaalisista hakijoista ennen mahdollista hakua sekä markkinoida haettavana olevia tehtäviä. Tenure track -järjestelmän käyttö ja erityisesti strategisilla aloilla kutsumenettely lisääntyvät. Kansainväliseen rekrytointiin panostetaan (haut, tukitoiminnot, headhunting). Kehitetään ja lisätään tenure track -järjestelmän soveltamista professorien hakumenettelyssä. Lapin yliopisto 3 x x x Lisätään tenure track -järjestelmän käyttöä. Kehitetään kansainvälistä hakua. Lappeenrannan teknillinen Tenure track -järjestelmän mahdollinen käyttönotto. 3 x x x yliopisto Oulun yliopisto Tenure track -menettelyn käyttö lisääntyy. Kansainvälinen hakumenettely 6 x x x yleistyy. Taideyliopisto Rekrytointikäytäntöjä yhdenmukaistetaan eri akatemioiden kesken ja pyritään 3 x x x luomaan Taideyliopistolle soveltuva tenure track -malli. Tampereen teknillinen yliopisto Tenure track -käytäntöjä kehitetään. Tavoitteena on läpinäkyvä, tehokas ja 1 x x x laadukas prosessi. Tavoitteena on tiivistää prosessin ajallista kestoa niin, että rekrytointiprosessin laatu ei kärsi. Tampereen yliopisto Lisätään tenure track -järjestelmän käyttöä. Kehitetään kansainvälistä hakua ja 7 x x x lisätään sen käyttöä. Turun yliopisto 7 x x x Tenure track -järjestelmän käyttöä laajennetaan. Vaasan yliopisto 3 x x Tenure track -järjestelmä otetaan käyttöön. Rekrytointiprosessin kehittäminen ja nopeuttaminen. Johtamistaitojen huomioiminen. Arvioidaan vapautuvan tehtävän vastaavuutta painoaloihin ja koulutusohjelmiin. Abo Akademi 1 x Ei ole päätetty. Olettavasti tenure track- järjestelmä otetaan osaksi käyttöön. Evira 1 x Pyritään lisäämään tieteellistä vertaisarviointia. Geodeettinen laitos 1 x x Tenure track -järjestelmä otetaan harkintaan. Geologian tutkimuskeskus 1 x Panostettu myös kansainvälisiin hakuhin. Kehittämistarpeita ei ole todettu. Ilmatieteen laitos 1 x x x Lisätään yhteisprofessuureja. Kuluttajatutkimuskeskus 1 Metsäntutkimuslaitos 1 x Kutsumismenettely otetaan käyttöön. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 1 x x Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 x Riista- ja kalatalouden Ensimmäinen kansainvälinen haku meneillään. 1 x x tutkimuslaitos Säteilyturvakeskus 1 x x Lisätään yhteisprofessuureja. Suomen ympäristökeskus (SYKE) Avoimet kansainväliset haut. Erityistapauksissa sisäiset nimitykset. 1 x x x x Yhteisprofessuurien hyödyn arviointi. Työterveyslaitos 1 x x Valtion taloudellinen Kansainvälisen rekrytoinnin kehittäminen. 1 x tutkimuskeskus Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 x x Kansainvälisten hakujen edelleen kehittäminen. Taulukon selitteet: V = vastaajayksiköitä yhteensä, K = kutsumismenettely, A = avoin haku vertaisarvioinnilla, M = muu menettely, T = tenure track eli urapolkujärjestelmä. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely

10 Taulukko 8. Hakijamäärät rekrytointia kohti yliopistoittain vuosina Aalto Hanken HY ISY JY LY LTY OY Taide TTY TaY TY VY ÅA Yht. Rekrytoidut Rekrytointien lukumäärä professorit Rekrytoinnin hakijamäärä ilmoitettu Keskimäärin suomalaisia hakijoita 12 8,5 6,5 4, ,4 4 6,3 4,4 6 7,2 4,2 3 Keskimäärin ulkomaalaisia hakijoita 38,9 10,5 1,7 0,4 5,6 0 0,8 1 11,4 1,3 0 0,9 0,7 2 Suomalaiset, mediaani 9 8,5 5 3, Ulkomaalaiset, mediaani 21 10, Keskimäärin hakijoita yhteensä 50,9 19 8,2 4, ,2 5 17,7 5,7 6 8,1 4,9 5 Mediaani ,5 7, joista Rekrytointien lukumäärä määräaikaiset Rekrytoinnin hakijamäärä ilmoitettu Keskimäärin suomalaisia hakijoita 11,3 6,4 4,3 5, ,4 3,2 6 9,3 2,5 Keskimäärin ulkomaalaisia hakijoita 39,9 1,8 1,1 2, ,2 1,2 1 3,1 0 Suomalaiset, mediaani 8,5 4 4, , ,5 Ulkomaalaiset, mediaani 19, , Keskimäärin määräaikaiset 51,2 8,3 5,4 7, ,6 4, ,5 Mediaani ,5 joista Rekrytointien lukumäärä vakinaiset Rekrytoinnin hakijamäärä ilmoitettu Keskimäärin suomalaisia hakijoita 13,6 8,5 6,6 4,2 8, ,6 6 6,5 5,3 3 Keskimäärin ulkomaalaisia hakijoita 36,5 10,5 1,6 0,2 6,2 0 0,7 1 1,3 0 0,3 1,2 2 Suomalaiset, mediaani 10,5 8, Ulkomaalaiset, mediaani 24 10, Keskimäärin vakinaiset 50,1 19 8,1 4, , ,8 6,5 5 Mediaani ,5 4 joista ei tietoa Rekrytointien lukumäärä Rekrytoinnin hakijamäärä ilmoitettu Aalto-yliopiston hakuprosessi on osin erilainen kuin muiden yliopistojen. Aalto-yliopiston 225 professorirekrytointia sisältää 54 apulaisprofessorin rekrytoinnit. Muut yliopistot eivät ole raportoineet niitä hakuja, jotka ne ovat kohdentaneet apulaisprofessoritasoisiin hakijoihin. Lisäksi Aalto-yliopiston rekrytoinneissa on osa sellaisia, joissa on samassa haussa täytetty useampi professuuri. Eri yliopistojen hakijamäärät eivät siksi ole vertailukelpoisia. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Taulukko 9. Ulkomailla ilmoitetut haut vuosina Ilmoitettiin Ei Ei tietoa Yhteensä ulkomailla ilmoitettu Yliopistot Tutkimuslaitokset Yhteensä Lähde: Suomen Akatemian professorikysely

11 Taulukko 10. Kansainvälisen rekrytoinnin haasteet organisaatioittain. Mitkä tekijät ovat osoittautuneet professorien kansainvälisen rekrytoinnin haasteiksi? Vastaajayksiköiden määrä Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Professuurin markkinointi Professuurin houkuttelevuuteen liittyvät tekijät Muut tekijät Professuurin markkinointtifooru- Kansainvälisten rekrytoin- Rekrytointiprosessin ja - Rekrytointimenettelyn Rekrytointimenettelyn Uran ennakoitavuus Professuurin palkka Alan tutkimuksen Organisaation tunnet- Perheen tukeminen kriteerien kesto kesto us tunnettuus ulko- ulkomailla yleisesti mien tunnettuus selkeys hakijoiden arviointivaiheessa päätöksen jälkeen tuus ulkomaillmailla HRhenkilöstön ja akateemisen henkilöstön yhteistyön sujuvuus Professuurin resursointi (esim. tutkimusryhmän rahoitus, infrastruktuurit) Aalto-yliopisto 1 x x x x x x Hanken Svenska handelshögskolan 1 x x x x Helsingin yliopisto Itä-Suomen Yliopisto Jyväskylän yliopisto 1 x x x x x x Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 1 x x x x x Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi 1 x x x x Ilmatieteen laitos 1 x x x Metsäntutkimuslaitos 1 x x x Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 1 x x x x x x x Suomen ympäristökeskus (SYKE) 1 x x x x x x Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1 x x Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 x x x x Verotuskäytännö t (esim. verojen maksu kahteen maahan) 11

12 Taulukko 11. Vuosina rekrytoitujen professorien yhteisrahoitteisten tehtävien lukumäärä organisaatioittain. Yhteisrahoitteinen Ei ole Ei tietoa Yhteensä Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Yliopistot yhteensä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2 2 Geodeettinen laitos Geologian tutkimuskeskus 2 2 Ilmatieteen laitos Kuluttajatutkimuskeskus 1 1 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Metsäntutkimuslaitos Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 1 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2 2 Suomen ympäristökeskus (SYKE) Säteilyturvakeskus Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 2 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 3 3 Työterveyslaitos 6 6 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1 1 Tutkimuslaitokset yhteensä Kaikki yhteensä Tiedonkeruussa kysyttiin, onko professuuri yhteisrahoitteinen toisen organisaation kanssa (kyllä/ ei). Lähde: Suomen Akatemian professorikysely

13 Taulukko 12. Vuosina rekrytoitujen professorien tohtorintutkinnon jälkeinen työskentely Suomessa yliopistoittain. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Taulukko 13. Vuosina rekrytoitujen professorien työskentely ulkomailla tohtorintutkinnon jälkeen yliopistoittain. Yhteensä 619 yliopistoihin rekrytoidun professorin kohdalla ei ilmoitettu, onko rekrytoitu työskennellyt ulkomailla tohtorintutkinnon jälkeen. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely Ainoastaan Vähintään Vähintään nykyisessä yhdessä yhdessä organisaatiossa tutkimuslai- yliopistossa (muussa) (muussa) toksessa Muu Ei ole työskennellyt Suomessa Ei tietoa Yhteensä Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Yliopistot yhteensä Työskennellyt ulkomailla Ei ilmoitettu Yhteensä Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi Yliopistot yhteensä

14 Taulukko 14. Yliopistojen täysinpalvelleet professorit. Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla. Aalto-yliopisto Hanken Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Mikä on täysinpalvelleiden professorien sopimusten määrä tiedekunnassa tai vastaavassa? Mitä ratkaisumalleja on käytössä? Mikä on täysinpalvelleiden professorien rooli ja merkitys? Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön emeritisopimus, jossa heidän roolinsa on selkeytetty. Sopimuksessa voidaan erillisellä liitteellä sopia tutkimusprojektiin osallistumisesta. Erityistilanteissa voidaan eläköitymisen jälkeen tehdä määräaikainen, osa-aikainen työsopimus erityisasiantuntijana. Parhaimmillaan emeritiprofessorien merkitys voi olla erittäin suuri (esim. mentorina, nuorempien tutkijoiden ohjaajina). Rehtori voi kutsua emeritusprofessorin, jolla on erittäin vahvat tutkimusansiot. Ensimmäinen emeritusprofessori aloitti syksyllä Bio- ja ympäristötieteet: yksi sopimus tutkimuksen jatkamiseen. Eläinlääketieteellinen: kaksi sopimusta; tärkeä opetusresurssi erityisesti pienryhmäopetuksessa. Farmasia: kaksi sopimusta; osallistuvat tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen ja ovat hyödyllinen voimavara. Fysiikan tutkimuslaitos: kaksi sopimusta; osallistuvat tutkimustoimintaan, toinen hoitaa laitoksen seminaarisarjaa. Panos on merkittävä. Humanistinen: noin 10 sopimusta; työskentelevät usein tutkimushankkeissa ja ohjaavat tohtoriopiskelijoita. Joskus toimivat myös uusien professorien valintaa valmistelevien ryhmien jäsenenä, koska tuntevat alan tieteellisen kentän hyvin, eivätkä ole esteellisiä. Käyttäytymistieteellinen: lähes kaikki vuodesta 2010 alkaen eläkkeelle jääneet ovat edelleen töissä professorisopimuksella ja tutkimusjohtajan nimikkeellä Merkitys on suuri: ohjaavat pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja. Lääketieteellinen: käytössä on emeritussopimus, jonka turvin professorit voivat jatkaa yliopistossa tutkimus- ja opetustyötään. Mikäli professorilla on käynnissä merkittäviä täydentävän rahoituksen projekteja, on hänen mahdollista jatkaa palvelussuhteessa tutkimusjohtajana jonkin aikaa. Maatalous-metsätieteellinen: vuosina tiedekunnassa on toiminut viisi eläkkelle jäänyttä professoria tutkimusjohtajan nimikkeellä. Matemaattis-luonnontieteellinen: Pieni määrä sopimuksia on tehty. Oikeustieteellinen: Kuudella täysinpalvelleella professorilla on tiedekunnassa työtila. He tutkivat ja opettavat, toimivat akateemisina arvioitsijoina ja joissakin tapauksissa myös jatko-opintojen työnohjaajina huolehtien omien oppilaidensa työn päätöksen saattamisesta ja joskus myös ottamalla uusia ohjattavia. Etenkin akateemisissa arvionneissa emeritusprofessoreiden osuus arvioitsijoista on huomattava. Ruralia-instituutti: kaksi emeritussopimusta; asiantuntemuksen hyödyntäminen eri tavoin. Svenska social- och kommunalhögskolan: Tällä hetkellä yksi sopimus. Täysinpalvellut professori voi johtaa tutkimusprojekteja, toimia työn ohjaajana ja osallistua mm. kansainväliseen toimintaan. Täysinpalvelleet professorit antavat tärkeän panoksen yksikön toimintaan. Teologinen: Täysinpalvelleet professorit ovat tärkeä lisä opetuksessa ja tutkimuksessa sekä usein myös asiantuntijoina. Aktiivisten emeritus- ja emeritaprofessorien kanssa solmitaan ns. professorisopimus, jolla sovitaan siitä, miten eläköitynyt professori on käytettävissä eri tehtäviin. Eläköityvät professorit johtavat myös usein tutkimusprojekteja ym. heti eläkkeelle siirtymisensä jälkeen. 14

15 Taulukko 14 jatkuu. Itä-Suomen Yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Taideyliopisto Filosofinen: yhdeksän sopimusta; tutkimustyö, osin jatkotutkintojen ohjaajina. Terveystieteellinen: alle 10 sopimusta. Yhteiskuntatieteet ja kauppatieteet: neljä sopimusta; ohjaus, tutkimushankkeet, merkitys erityisesti verkostojen luomisessa ja tunnettavuuden tekemisessä. Teknillinen: kaksi sopimusta; tutkimustyö ryhmässä, edustavat yliopistoa akateemisessa toiminnassa. Yliopistolla on tehty vuosina yhteensä 40 emeritus-/emeritasopimusta. Sopimukset tehdään määräaikaisina vuodeksi kerrallaan. Sopimusten merkitys ja emeritusten/emeritoiden rooli on korkeatasoisen tieteellisen tutkimustyön jatkaminen ja ohjausvastuiden varmistaminen. Oikeustieteet: Täysinpalvelleista professoreista osan kanssa on tehty emeritussopimukset. Osa on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja opetustehtävissä ja ohjaa väitöskirjoja. Aktiivisesti tiedekunnan toiminnassa mukana olevien julkaisut on otettu mukaan julkaisusarjoihin ja tietokantoihin. Tarkoitus on jatkossa lisätä emeritus/emerita professoreiden käyttöä tiedekunnan toiminnassa yhteisesti sovittavin menettelytavoin. Taiteet: Ei emeritussopimuksia tällä hetkellä. Yhteiskuntatieteet: Tällä hetkellä kolme emeritus/emerita -sopimusta. Sopimukset ovat määräaikaisia (1-2 vuotta kerrallaan). Sopimuksilla olevat antavat hiukan opetusta, ohjaavat jatko-opiskelijoita ja pystyvät tarjoamaan kokemuksen ja virkavuosien mukanaan tuomaa tietoa ja verkostoja. Kauppatieteellinen, Teknillinen ja Tuotantotalous: kussakin muutama henkilö. Toimivat satunnaisesti asiantuntijatehtävissä (luennot). Lääketieteellinen: Sopimuksia on noin 20. Yliopistolla on yhtenevä käytäntö asiassa. Humanistinen, Luonnontieteellinen, Taloustieteet: ei sopimuksia. Sopimuksia ei ole. Joissain tapauksissa henkilö on jatkanut dosenttina. Tampereen teknillinen Vuoden 2014 alussa neljä sopimusta; opinnäytetöiden ohjaus, opetus, tutkimustyöhön osallistuminen. Osaaminen, yliopisto verkostot ja tietotaito pyritään siirtämään jatkajille ennen eläköitymistä. Tampereen yliopisto Informaatiotieteet: viisi sopimusta; ensisijassa omien ohjaustöiden loppuunsaattaminen. Johtamiskorkeakoulu: noin 10 sopimusta; tohtoriopiskelijoiden ohjaus ja yksikön tutkimustoiminta. Kasvatustieteet: kaksi sopimusta. Määrän noustessa yksikkötason linjaus. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet: viisi sopimusta (1-2-vuotisia); aktiivinen tutkimustoiminta, rooli on melko vähäinen muuten kuin julkaisujen rekisteröinnin osalta. Lääketieteet: 11 sopimusta; merkitys erittäin suuri, osalla määräaikainen ja osalla emeritussopimus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteet: yhdeksän sopimusta; tutkimustoiminta, opetus, muutamalla hankkeen johtaminen, hallinto. Turun yliopisto Kasvatustieteet: kolme sopimusta erityisesti väitöskirjaohjausten loppuun saattamiseksi. Matemaattisluonnontieteellinen: sopimuksia on; osa tutkimustoiminnassa ja osalle yliopisto on edelleen merkittävä sosiaalinen yhteisö. Oikeustieteellinen: viisi sopimusta; tapauskohtaisesti työtila, julkaisutoiminta, opetus, jatkokoulutus, asiantuntijatehtävät. Turun kauppakorkeakoulu: viisi sopimusta; rooli ja merkitys vaihtelee; osa hyvin aktiivisia tutkimustoiminnassa ja tiedekunnan kehittämisessä. Yhteiskuntatieteellinen: neljä sopimusta; arvokas resurssi ohjaajina, opettajina ja tutkijoina. Vaasan yliopisto Åbo Akademi Filosofinen: vaihtelee tapauskohtaisesti professorin omien intressien mukaan. Kauppatieteellinen: Aktiivinen osa yliopistoyhteisöä. Teknillinen: kaksi sopimusta; osalllistuvat tutkimusryhmien toimintaan sekä edustavat yliopistoa akateemisessa toiminnassa; merkitys suhteellisen vähäinen. Täysinpalvellut professori on alansa tietellinen takaaja. Tutkimusprojektien ja -hankkeiden päävastuullinen (myös rahoituksen suhteen). Hallinnollinen vastuu. Koulutuksen ja koulutuslinjojen kehittäminen. Yliopiston kolmas tehtävä eri yhteiskunnallisissa organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Lähde: Suomen Akatemian professorikysely

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Heikki Mannila 24.10.2014 1 Sisältö Tavoitteet Aineistot ja huomautuksia niihin Havaintoja Suositukset 2 Tavoitteet Materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYS JOHDANTO 1. AINEISTON KUVAUS... 2 2. TYÖNANTAJASELVITYS... 3 2.1. Professorien lukumäärät... 3 2.2. Määräaikaisten professorien osuus ittain... 5 2.3. Kokonaispalkka syyskuussa 2014 ja palkkojen

Lisätiedot

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ

VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ VAKINAISTAMISPOLKU JA URALLA ETENEMINEN YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKÖSSÄ Tampereen yliopistossa neliportaisella tutkijauralla eteneminen voi tapahtua joko vakinaistamispolulla (tenure track)

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2016

PALKKASELVITYKSET 2016 PALKKASELVITYKSET 2016 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2017 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Luonnontieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Nuorten tutkijoiden uralla eteneminen yliopistoissa selviämistä vai suunnitelmallisuutta?

Nuorten tutkijoiden uralla eteneminen yliopistoissa selviämistä vai suunnitelmallisuutta? Nuorten tutkijoiden uralla eteneminen yliopistoissa selviämistä vai suunnitelmallisuutta? Edistyksen päivät, Tieteiden talo Taru Siekkinen, projektitutkija, jatko-opiskelija, Koulutuksen tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Yhteiskuntatieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tekniikka

Tieteen tila 2014: Tekniikka Suomen Akatemia 28.1.214 Tieteen tila 214: Tekniikka Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset : Tutkimuslaitokset Tutkimushenkilöstö, tutkimusrahoitus ja bibliometrisin menetelmin mitattu tieteellinen vaikuttavuus www.aka.fi/tieteentila Sisällys -hanke... 2 Bibliometriset analyysit... 2 Tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA 28.2.2012 Jakelussa mainitut Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös 15.6.2011 ja yliopiston rekrytointiohjeet 1.9.2011 TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA Yliopiston hallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN LIITE 2 KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN Yliopistojen taloutta on tarkasteltu aikajaksolla 2011 2013 kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lisäinformaatiota

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua

Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua 1 Julkaistu ewertissä 26.01.2011 Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua Osmo Kivinen ja Juha Hedman Julkaisimme äskettäin tuoreimman tuloksellisuusanalyysimme Kohti

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila 10.1.2014 1 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat?

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

E REHTORIN PÄÄTÖS

E REHTORIN PÄÄTÖS E REHTORIN PÄÄTÖS 3-9120112 1.3.2012 E OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILOSTON VAKINAISTAMISPOLKU (TENURE TRACK) - JÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN Helsingin yliopistossa on otettu 5.5.2010 annetulla rehtorin päätöksellä

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

VIRTA julkaisutietopalvelu

VIRTA julkaisutietopalvelu VIRTA julkaisutietopalvelu KOTA seminaari 22. 23.8.2017 Hanna Mari Puuska CSC Suomalainen tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT osaamiskeskus VIRTA julkaisuiltapäivän ohjelma 1. VIRTA

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT Ylitarkastaja Jukka Haapamäki YLIOPISTOJEN TIEDONKERUUT 31.8.2016 Ylitarkastaja Jukka Haapamäki Sisältö OKM:n tiedonkeruiden aikataulu Tiedonkeruiden virtaistaminen Rekrytointitiedonkeruu Kyselyn tausta Kyselyn rajaus Hakuun liittyvät

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste Biotekniikan keskuksen johtajan hyväksymä 27.1.2014 PROTEOMIIKAN ERIKOISTUTKIJA (TENURE TRACK) Tehtävä ja sen sijoittuminen Proteomiikan erikoistutkijan (tenure track) tehtävä sijoittuu

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Liite 1 Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Olli Poropudas Yrjö Leino Janne Pölönen Sitaatioindeksityöryhmä JURE-projekti Certain data

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta

Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta Näkökulmia kokonaiskustannusmalliin: Tutkimuslaitoksen tutkijan kannalta Pyyntö: Tutkimuslaitosten ja tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden kannalta Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet Suoritetut Turun vuonna 2013 (sis. avoimessa opinnot) 1 (6) Kaikki perustutkinto opinnnot) Vaihto (ei sis. TY:n tutkinto tutkinto- muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 20746 54 1012 839

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 13.4.21 Matias Ansaharju Tu ru n kauppa korkeakoulu Hels ingin kauppa korkeakoulu Tam pereen teknillinen ylio pisto Svenska ha ndels högskolan Lapp eenrannan

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016 Heikki Mannila Suomen Akatemia 14.3.2017 1 Tieteen tila selvitysten tavoitteet ja aineistot Tuottaa materiaalia, joka Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä Vahvistaa tiedepolitiikan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot