SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Liite: kysymyslomakkeet"

Transkriptio

1 SISÄLLYS JOHDANTO 1. AINEISTON KUVAUS TYÖNANTAJASELVITYS Professorien lukumäärät Määräaikaisten professorien osuus ittain Kokonaispalkka syyskuussa 2014 ja palkkojen muutos Yliopistokohtaiset palkat Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Vaati- ja henki-tasot ittain Professorien sijoittuminen vaati- ja henki-tasoille Naisten ja miesten välisten palkkaerojen tarkastelua issa Professorien palkat tutkimuslaitoksissa PALKKAKYSELY JÄSENILLE Vastaajaprofiili Palkka syyskuussa Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Muut korvaukset ja palkkiot Palkkojen muutos ittain Naisten ja miesten välinen palkkaero Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Professorien sivutulot Muita kysymyksiä palkkauksesta Palkkaus muissa kuin professorin tehtävissä toimivien jäsenten keskuudessa Liite: kysymyslomakkeet

2 2 1. AINEISTON KUVAUS Työnantajaselvityksessä pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot: - Yliopistokohtaiset tiedot erikseen vakinaisten professorien ja määräaikaisten professorien osalta. - Kuukausipalkat palkat pyydettiin eriteltyinä YPJ:n mukaisen maksussa olevan palkan (sisältäen vaati- ja henki-osan tai vaihtoehtoisesti takuupalkan), vaativuuslisän, suorituskorotuksen, sekä näistä muodostuvan ns. säännöllisen työajan ansion osalta. Lisäksi pyydettiin erittely akateemisen johtamisen palkkioista ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. - Henki- ja vaati-tasot kohtaisesti Kaikki palkkatiedot saatiin. Palkkatiedot kohdistuvat syyskuun 2015 palkkoihin. Aineisto käsittää yhteensä 2104 kokoaikaisen professorin palkkatiedot. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu osa-aikaisten professorien palkkatiedot. Työnantajaselvityksen aineistoa on kerätty vuodesta 2003 lähtien. Työnantajaselvityksen yhteydessä lähestyttiin myös tutkimuslaitoksia. Tutkimuslaitosten vastausaktiivisuus ei yltänyt samalle tasolle jen kanssa. Tutkimuslaitosten professorikohtaiset palkkatiedot ovat käytettävissä 4 tutkimuslaitoksesta yhteensä 19 kokoaikaisen professorin tai tutkimusjohtajan osalta. Professoriliiton jäsenten palkkakysely toteutettiin sähköpostikyselynä syyskuussa Kysely kohdistettiin suurimmalle osalle työssä olevia liiton jäseniä. Kyselyyn vastasi 502 jäsentä ja vastausaktiivisuus oli siten noin 34 %. Jäsenten palkkakyselyn vertailukohtana toimii aikaisemmat vuosien palkkakyselyt.

3 3 2. TYÖNANTAJASELVITYS 2.1. Professorien lukumäärät Taulukko 1: Professorien lukumäärä ittain YLIOPISTO kokoaikaisten professorien lukumäärä 2015 osa-aikaisten professorien lukumäärä 2015 kokoaikaisten lukumäärän muutos kokoaikaisten lukumäärän muutos Aalto Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lapin Lappeenrannan teknillinen Oulun Svenska handelshögskolan Taide Tampereen teknillinen Tampereen Turun Vaasan Åbo Akademi yhteensä Yliopistojen palveluksessa on 2104 kokoaikaisen professorin lisäksi 379 osa-aikaista professoria. Jos osa-aikaisten professorien oletetaan työskentelevän 50 % täydestä työajasta, vastaa professorien työpanos yhteensä 2294 henkilötyövuotta.

4 4 Taulukko 2: Professorien lukumäärä vuosina vuosi kokoaikaisia osa-aikaisia yhteensä Taulukko 3: Professorien lukumäärän muutos vuosi kokoaikaiset professorit, lukumäärän muutos vuosittain kaikki professorit, lukumäärän muutos vuosittain ,4 % ,8 % ,3 % -2-0,1 % ,2 % +6 +0,2 % ,6 % ,0 % ,3 % ,6 % ,4 % ,0 % ,0 % -43-1,6 % ,7 % ,9 % ,5 % -2-0,1 % ,4 % -11-0,4 % ,5 % -79-3,0 % ,8 % -92-3,6 % yhteensä ,8 % ,6 % Kokoaikaisten professorien lukumäärä pieneni jo kuudetta vuotta peräkkäin. Jatkotarkasteluissa luvuissa on aineisto rajattu kokoaikaisiin professoreihin.

5 Määräaikaisten professorien osuus ittain Taulukko 4: Määräaikaisten professorien osuus ittain, järjestetty vuoden 2015 osuuden mukaan määräaikaisten professorien osuus (%) Taide Tampereen Lappeenrannan teknillinen Lapin Oulun Turun Aalto Helsingin Åbo Akademi Jyväskylän Itä-Suomen Tampereen teknillinen Vaasan Svenska handelshögskolan kaikki yhteensä

6 Kokonaispalkka syyskuussa 2015 ja palkkojen muutos Taulukko 5: Kaikki t, vakinaisten ja määräaikaisten professorien kokonaispalkka 1 Kokonaispalkka 2015 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit keskiarvo desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili desiili Taulukko 6: Kokonaispalkan muutos , kaikki professorit muutos Vertailu keskiarvon muutos ,7 % mediaanin muutos ,6 % Taulukko 7: Kokonaispalkan muutos työsuhteen mukaan vertailu vakinaiset määräaikaiset keskiarvon muutos 41 +0,6 % 1 +0,0 % 1 Kokonaispalkka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta sekä akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Säännöllisen työajan ansioon luetaan vaati- ja henki-osat, vaativuuslisä ja suorituskorotus tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei lueta tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. Professorin palkka saattaa vaihtoehtoisesti muodostua myös henkilökohtaisesti neuvotellusta YPJsopimuksen ylittävästä palkasta. N=2104

7 / / / / / / / / / / /2013 9/2014 9/2015 Kuva 1. Kaikkien kokoaikaisten professorien keskipalkka Taulukko 8: Keskipalkan muutos vuosittain vuodesta 2003 vuosi keskipalkan muutos vuosittain ,4 % ,5 % ,0 % ,6 % ,9 % ,1 % ,7 % ,4 % ,6 % ,8 % ,2 % ,7 % Yhteensä ,2 % 2 Kokonaispalkka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta.

8 Yliopistokohtaiset palkat Taulukko 9: Yliopistokohtaiset kokonaispalkat, keskiarvot ja mediaanit, aakkosjärjestyksessä 3 kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit YLIOPISTO keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani erotus vakinaisten professorien hyväksi keskiarvojen erotus Aalto Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lapin Lappeenrannan teknillinen Oulun Svenska handelshögskolan Taide Tampereen teknillinen Tampereen Turun Vaasan Åbo Akademi kaikki Professoreita työskentelee myös tutkimuslaitosten palveluksessa. 4 Tutkimuslaitosten palveluksessa työskentelevien professorien keskipalkka on 6561 euroa ja mediaanipalkka 6208 euroa. 3 4 Kokonaispalkka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta. N=2104. Tutkimuslaitoksista ovat mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maanmittauslaitos, Säteilyturvakeskus ja VATT (yhteensä N=19). Tarkempi selvitys tutkimuslaitosten palkkauksesta on esitetty kappaleessa 2.9.

9 9 Taulukko 10: Yliopistot kaikkien professorien kokonaispalkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 5 6 YLIOPISTO Lappeenrannan teknillinen keskiarvo 2015 muutos 2014 > 2015 muutos 2003 > ,7 % ,6 % Aalto ,3 % ,2 % Svenska handelshögskolan ,5 % ,7 % Helsingin ,7 % ,2 % Oulun ,7 % ,4 % Jyväskylän ,3 % ,2 % Itä-Suomen ,6 % ,8 % Vaasan ,1 % ,6 % Tampereen teknillinen ,5 % ,0 % Tampereen ,2 % ,9 % Turun ,6 % ,3 % Lapin ,2 % ,1 % Åbo Akademi ,5 % ,3 % Taide ,0 % ,7 % kaikki ,7 % ,2 % 5 6 Kokonaispalkka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja akateemisen johtajan tehtävistä (esimerkiksi dekaani tai laitosjohtaja) maksettavasta palkkiosta. Fuusiojen vertailuluvut vuodelta 2003 on laskettu uudelleen alkuperäisestä aineistosta. Aalto n vertailuluku perustuu Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun palkkoihin. Turun on vuoden 2003 aineistossa Turun ja Turun kauppakorkeakoulu. Taide on vuosien aineistossa Sibelius-Akatemia, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu. Itä-Suomen on vuoden 2003 aineistossa Joensuun ja Kuopion.

10 10 Taulukko 11: Yliopistot vakinaisten professorien kokonaispalkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 7 YLIOPISTO Lappeenrannan teknillinen keskiarvo Aalto Oulun 7298 Svenska handelshögskolan 7210 Helsingin 7160 Jyväskylän 6957 Tampereen 6944 Vaasan 6853 Turun 6851 Itä-Suomen 6848 Lapin 6815 Tampereen teknillinen 6797 Taide 6756 Åbo Akademi 6685 kaikki Kokonaispalkka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta, akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. N=1672.

11 Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Taulukko 12: Vakinaisten professorien ja määräaikaisten professorien kokonaispalkan muodostuminen keskiarvot palkkanimikkeittäin palkka (tehtäväkohtainen osa, henkilökohtainen osa, vaativuuslisä ja suorituskorotus) tai vaihtoehtoisesti takuupalkka kaikki professorit vakinaiset professorit määräaikaiset professorit akateemisen johtajan palkkio säännöllisesti maksettavat lisät (henkilökohtainen lisä, siirtymälisä, luontoisedut) edellisistä koostuva kokonaispalkka Taulukko 13: Akateemisen johtajan palkkion kehittyminen vuosina ajankohta palkkiota saavien osuus keskimääräinen palkkio arvio professoreille maksettavien palkkioiden summasta (euroa / kk) % % % % % % % % % % % Arvio akateemisen johtajan palkkiosta. Keskiarvoa laskettaessa on otettu huomioon myös henkilöt, jotka eivät saa kyseistä palkkiota. Vuodesta 2012 lukien aineistossa mukana kaikki t (N 2015 =2104). Vuoteen 2011 saakka esimiespalkkio, vuonna 2012 nimikkeenä hallintotehtäväpalkkio, vuodesta 2013 nimikkeenä akateemisen johtajan palkkio.

12 Vaati- ja henki-tasot ittain Taulukko 14: Vaati- ja henki-tasot ittain ja muutos vuoteen 2014, kaikki professorit, t aakkosjärjestyksessä 10 Aalto- KAIKKI PROFESSORIT Vaati-keskiarvo ja muutos Henki-keskiarvo ja muutos Helsingin 8,80 +0,04 6,58 +0,03 Itä-Suomen 8,74 +0,11 5,90-0,12 Jyväskylän 8,53-0,01 6,43 +0,02 Lapin 8,57-0,01 5,73 +0,04 Lappeenrannan teknillinen 9,02 +0,05 8,20 +0,24 Oulun 8,73 +0,05 6,21-0,01 Svenska handelshögskolan 9,04-0,08 6,50-0,19 Taide 8,56-0,04 5,50 +0,08 Tampereen teknillinen 8,70 0,00 5,99-0,01 Tampereen 8,76 +0,06 5,95 +0,13 Turun 8,80 +0,06 5,29-0,03 Vaasan 8,98 +0,07 5,69-0,12 Åbo Akademi 8,65-0,10 5,93 +0,01 kaikki t 8,75 +0,04 6,14-0,01 10 Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana taulukossa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

13 13 Taulukko 15: Vaati-tasot ittain vuosina , kaikki professorit, t aakkosjärjestyksessä 11 VAATI-KESKIARVO Helsingin 8,80 8,76 8,80 8,81 8,83 8,81 Itä-Suomen 8,74 8,63 8,67 8,58 8,61 8,59 Jyväskylän 8,53 8,54 8,55 8,51 8,54 8,54 Lapin 8,57 8,58 8,60 8,63 8,64 8,48 Lappeenrannan teknillinen 9,02 8,97 8,97 9,00 8,83 8,66 Oulun 8,73 8,68 8,67 8,61 8,66 8,56 Svenska handelshögskolan 9,04 9,12 9,17 9,13 9,12 8,79 Taide 8,56 8,60 8, Tampereen teknillinen 8,70 8,70 8,69 8,62 8,65 8,61 Tampereen 8,76 8,70 8,68 8,67 8,70 8,69 Turun 8,80 8,74 8,74 8,75 8,66 8,63 Vaasan 8,98 8,91 8,88 8,88 8,80 8,80 Åbo Akademi 8,65 8,75 8,74 8,70 8,76 8,72 kaikki t 8,75 8,71 8,72 8,69 8,71 8,65 Taulukko 16: Henki-tasot ittain vuosina , kaikki professorit, t aakkosjärjestyksessä HENKI-KESKIARVO Helsingin 6,58 6,55 6,62 6, Itä-Suomen 5,90 6,02 6,04 5,66 5,74 5,56 Jyväskylän 6,43 6,41 6,50 6,37 6,44 6,20 Lapin 5,73 5,69 6,02 6,06 6,04 5,89 Lappeenrannan teknillinen 8,20 7,96 8,03 7,76 7,79 7,74 Oulun 6,21 6,22 6,28 6,26 6,26 6,08 Svenska handelshögskolan 6,50 6,69 6,76 6,58 6,52 5,96 Taide 5,50 5,42 5, Tampereen teknillinen 5,99 6,00 6,07 6,01 6,06 6,14 Tampereen 5,95 5,82 5,90 5,94 6,10 5,93 Turun 5,29 5,32 5,34 5,39-5,33 Vaasan 5,69 5,81 5,72 5,43 5,91 5,70 Åbo Akademi 5,93 5,92 5,96 6,07 6,11 5,96 kaikki t 6,14 6,15 6,22 6,12 6,19 5,92 11 Aineiston N 2015 =1810, N 2014 =1872, N 2013 =1932, N 2012 =1956, N 2011 =1280 ja N 2010 =1425. Aalto- ei ole mukana taulukossa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

14 14 Taulukko 17: Vaati- ja henki-tasot ittain, eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta 12 Vaati, keskiarvo VAKINAISET Henki, keskiarvo MÄÄRÄAIKAISET Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo Aalto- Helsingin 8,91 6,77 8,24 5,58 Itä-Suomen 8,80 5,99 8,22 5,13 Jyväskylän 8,59 6,64 8,08 5,04 Lapin 8,70 5,79 8,18 5,55 Lappeenrannan teknillinen 9,24 8,37 8,35 7,71 Oulun 8,91 6,37 8,19 5,72 Svenska handelshögskolan 9,04 6, Tampereen teknillinen 8,76 6,05 8,00 5,33 Tampereen 8,93 6,25 8,29 5,14 Taide 8,76 6,18 8,45 5,15 Turun 8,95 5,49 8,19 4,49 Vaasan 9,02 5,78 8,33 4,33 Åbo Akademi 8,77 6,05 8,00 5,23 kaikki t 8,86 6,32 8,23 5,35 Taulukko 18: Vaati- ja henki-tasojen muutos , eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta 13 Vaati, keskiarvo VAKINAISET Henki, keskiarvo MÄÄRÄAIKAISET Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo muutos ,03-0,02-0,01-0, Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana luvuissa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja. Aineiston N 2015 =1810 ja N 2014 =1872.

15 15 Taulukko 19: Professorien sijoittuminen vaati-tasoille ittain 14 Aalto- VAATI-TASO Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lapin Lappeenrannan teknillinen Oulun Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen Tampereen Taide Turun Vaasan Åbo Akademi kaikki t 6 0 % % % % 18 1 % 14 Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana luvuissa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

16 16 Taulukko 20: Professorien sijoittuminen henki-tasoille ittain 15 Aalto- HENKI-TASO Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lapin Lappeenrannan teknillinen Oulun Taide Svenska handelshögskolan Tampereen teknillinen Tampereen Turun Vaasan Åbo Akademi kaikki t 31 2 % % % % % % 67 4 % 15 Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana luvuissa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

17 Professorien sijoittuminen vaati- ja henki-tasoille Taulukko 21: Professorien sijoittuminen vaati- ja henki-tasojen mukaiseen matriisiin (kaikki professorit, n-luvut) 16 HENKI yhteensä VAATI VAATI VAATI VAATI VAATI yhteensä Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana luvuissa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

18 Naisten ja miesten välisten palkkaerojen tarkastelua issa Taulukko 22: Naisten ja miesten välinen palkkaero tarkastelussa ittain. Yliopistot järjestetty palkkaeron mukaan. 17 YLIOPISTO miehet naiset Lappeenrannan teknillinen erotus miesten (+) tai naisten (-) hyväksi naisten euro ,941 Åbo Akademi ,939 Tampereen ,954 Aalto ,963 Jyväskylän ,962 Helsingin ,964 Itä-Suomen ,965 Turun ,971 Tampereen teknillinen ,976 Oulun ,982 Svenska handelshögskolan ,983 Lapin ,988 Taide ,989 Vaasan ,001 yhteensä ,956 Taulukko 23: Vaati- ja henki-tasot ja niiden muutos sukupuolen mukaan, eriteltynä vakinaisten ja määräaikaisten professorien osalta 18 Vaati, keskiarvo VAKINAISET Henki, keskiarvo MÄÄRÄAIKAISET Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo nainen 8,74 +0,03 6,21-0,02 8,14-0,03 5,16-0,02 mies 8,91 +0,03 6,37-0,02 8,29 0,00 5,49 +0,02 kaikki professorit 8,86 +0,03 6,32-0,02 8,23-0,01 5,35-0, Tarkastelussa kokonaispalkka. Tarkastelu sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset professorit, N=2104. Naisten euro koko aineistossa on 0,956. Vertailutieto vuodelta 2014 on 0,957. Aineiston N=1810. Aalto- ei ole mukana luvuissa. Aalto-ssa sovelletaan akateemista henkilöstöä koskevaa paikallista sopimusta, jossa ei ole yksiselitteisiä vaati- ja henki-tasoja.

19 19 Taulukko 24: Naisten ja miesten osuus eri issa, N=2104 tilanne 2015 syyskuussa vertailu vuodelta 2010 miehiä % naisia % naisia % muutos Tampereen teknillinen 95,7 4,3 7,7-3,4 Aalto- 84,1 15,9 14,8 +1,1 Lappeenrannan teknillinen 84,8 15,2 19,7-4,7 Åbo Akademi 74,7 25,3 22,4 +2,9 Oulun 74,0 26,0 19,0 +7,0 Vaasan 75,5 24,5 29,5-5,0 Svenska handelshögskolan 71,4 28,6 20,8 +7,8 Helsingin 71,2 28,8 26,3 +2,5 Itä-Suomen 66,7 33,3 26,2 +7,1 Turun 67,2 32,8 28,7 +4,1 Jyväskylän 65,6 34,4 31,5 +2,9 Tampereen 58,9 41,1 28,9 +12,2 Taide 56,9 43,1 53,0-9,9 Lapin 37,0 63,0 59,3 +3,7 yhteensä 71,4 28,6 24,5 +4,1 Taulukko 25: Vakinaiset ja määräaikaiset professorit sukupuolen mukaan, N=2104 sukupuoli professuurin tyyppi vakinainen % määräaikainen % nainen 73,2 26,8 mies 82,0 18,0 kaikki professorit 79,5 20,5

20 Professorien palkat tutkimuslaitoksissa Taulukko 26: Tutkimuslaitosten ja jen professorien palkkavertailu 19 Palkka 2015 TUTKIMUS- LAITOKSET YLIOPISTOT keskiarvo alakvartiili mediaani yläkvartiili Taulukko 27: Tutkimuslaitoksissa työskentelevien palkkavertailua sukupuoli keskipalkka mediaani nainen mies palvelussuhde keskipalkka mediaani toistaiseksi voimassa oleva määräaikainen Taulukko 28: Tutkimuslaitosten palkkojen muutos muutos keskiarvon muutos ,0 % mediaanin muutos -62-1,0 % Tutkimuslaitoksista ovat mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Maanmittauslaitos, Säteilyturvakeskus ja VATT (yhteensä N=19). Vertailutieto ista perustuu kappaleessa 2.3 esitettyihin tunnuslukuihin (kokonaispalkka) ja on laskettu kaikista ista (N=2104). Vuonna 2014 mukana osittain eri tutkimuslaitokset ja poikkeava havaintojen määrä (N 2014 =72).

21 21 3. PALKKAKYSELY JÄSENILLE 3.1. Vastaajaprofiili sukupuoli % nainen 28,0 mies 72,0 ikä % alle 40 vuotta 6, vuotta 20, vuotta 42,1 60 vuotta tai enemmän 31,4 tieteenala % luonnontieteellinen 21,1 humanistinen 12,7 teknistieteellinen 12,1 yhteiskuntatieteellinen 10,8 kauppatieteellinen 8,0 kasvatustieteellinen 7,6 lääketieteellinen 5,5 oikeustieteellinen 3,6 maatalous-metsätieteellinen 2,7 psykologia 2,5 terveystieteet 2,3 teologinen 2,1 eläinlääketieteellinen 1,7 musiikki 1,3 liikuntatieteellinen 1,1 taideteollinen 1,1 hammaslääketieteellinen 1,1 farmasia 0,9 teatteri ja tanssi 0,9 kuvataide 0,2 jokin muu 0,6

22 22 työpaikka % Helsingin 22,2 Turun 11,7 Itä-Suomen 11,0 Jyväskylän 10,8 Tampereen 10,0 Aalto- 8,0 Oulun 6,3 Tampereen teknillinen 4,4 Åbo Akademi 4,4 tutkimuslaitos 3,0 Vaasan 2,1 Taide 1,9 Lappeenrannan teknillinen 1,7 Svenska handelshögskolan 1,3 Lapin 1,3 muu työpaikka - työaika % kokoaikainen 96,6 osa-aikainen 2,8 osa-aikaeläkkeellä 0,6 palkkasopimus % YPJ-sopimus 95,8 henkilökohtainen sopimus 4,2

23 23 tehtävä 21 % professorina pysyvästi ilman aikarajoitusta 80,3 professorina määräaikaisesti 22 7,8 professoripoolin apurahalla 2,3 tenure track -järjestelmässä apulaisprofessori, assoaciate professor tms. n myöntämällä tutkimuskaudella 1,9 0,6 akatemiaprofessori 0,4 päätoiminen rehtori 0,2 päätoiminen vararehtori 1,1 päätoiminen dekaani 0,6 päätoiminen tutkimusryhmän johtaja muu päätoiminen johtaja ssa 0,2 1,3 muunlaisessa tehtävässä 2,5 työ- tai virkavapaalla professorin tehtävistä 0, Professorien palkkojen tarkastelussa kappaleissa on aineisto rajattu siten, että mukana ovat pysyvästi ilman aikarajoitusta professorina toimivat ja määräaikaisesti professorina toimivat jäsenet. Kappaleessa 3.10 on eritelty palkkatietoja myös muista vastaajista. Määräaikaisia professoreita pyydettiin ilmoittamaan määräaikaisuuden peruste. Tässä kohdin mainittiin seuraavat: 5-vuotinen sopimuskausi haettavana olevan toimen hoitaminen kutsuvirka lahjoitusprofessuuri non-tenured oma pyyntö oman alan tutkimuksen ja opetuksen käynnistäminen painopistealan rahoitus Prof of Practise rahoitus (9) sijaisuus (2) sopimus taidealan käytäntö (2) uusi tehtävä (2)

24 Palkka syyskuussa 2015 Palkkausta käsiteltäessä on tutkimusaineisto rajattu siten, että mukana ovat ainoastaan kokoaikaiset professorit. Pois on siten rajattu professoripoolin apurahalla olevat jäsenet, työvapaalla olevat professorit ja muissa kuin professorin tehtävissä toimivat jäsenet. 23 Näillä rajauksilla aineisto käsittää 465 vastaajaa. Taulukko 29: Jäsenten palkka Palkka syyskuu 2015 syyskuu 2014 lokakuu 2013 joulukuu 2012 joulukuu 2011 joulukuu 2010 marraskuu 2009 keskiarvo mediaani alakvartiili yläkvartiili Taulukko 30: Palkka syyskuussa 2015 ja muutos vuosilta 2014, 2013, 2012 ja 2011 Palkka syyskuu 2015 muutos muutos muutos muutos keskiarvo ,8 % -78-1,2 % ,7 % ,4 % mediaani ,4 % -55-0,8 % ,0 % ,5 % alakvartiili ,4 % -46-0,7 % ,1 % ,5 % yläkvartiili ,3 % ,3 % ,7 % ,2 % Syyskuussa 2015 oli professorien keskipalkka 6798 euroa ja mediaanipalkka 6695 euroa. Vuoden 2014 syyskuuhun verrattuna oli syyskuun 2015 mediaanipalkka 28 euroa ja keskipalkka 71 euroa korkeampi. Palkkaan luetaan vaati- ja henki-palkka ja vaativuuslisä ja suorituskorotus tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei lueta akateemisen johtajan palkkioita (dekaanin tai laitosjohtajan tehtävistä) 24, tulospalkkiota (tai vastaavaa), tuntiopetuspalkkioita, täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkioita, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. Tutkimuslaitoksissa työskentelevät ilmoittavat tässä oman palkkausjärjestelmänsä mukaisen palkan Osa-aikaiset professorit ovat mukana tarkasteltavassa aineistossa ja palkka on oikaistu vastaamaan kokoaikaista palkkaa, edellyttäen että osa-aikaisuuden suhde on ollut tiedossa. Lisäksi on poistettu yksittäisiä poikkeuksellisen pieniä tai suuria palkkatietoja, jotka johtuvat vastaajan epätavallisesta työnkuvasta tai palkkatasosta. Vertailtaessa jäsenkyselyä ja jen toimittamaa aineistoa tulee huomioida, että jen toimittamassa aineistossa kokonaispalkka sisältää myös palkkion akateemisen johtajan tehtävistä.

25 Kuva 2. Palkka syyskuussa 2015, histogrammi

26 Kuva 3. Keskipalkka vertailussa Taulukko 31: Keskipalkan muutos vuosittain vuodesta 2001 muutos ,1 % muutos ,1 % muutos ,3 % muutos ,9 % muutos ,4 % muutos ,2 % muutos ,8 % muutos ,6 % muutos % muutos % muutos ,7 % muutos ,9 % muutos ,9 % muutos ,8 % muutos ,5 %

27 Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Taulukko 32: Työpaikkakohtaiset palkat syyskuussa 2015 keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 25 keskiarvo mediaani Lappeenrannan tekn. (*) Aalto Lapin (*) Svenska handelshögskolan (*) Helsingin Oulun Tampereen Jyväskylän Itä-Suomen Taide Vaasan Åbo Akademi Turun Tampereen teknillinen tutkimuslaitos kaikki vastaajat tähdellä on merkitty t, joiden n-luku <10

28 28 Taulukko 33: Tieteenalakohtaiset palkat keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 26 keskiarvon muutos tieteenala keskiarvo mediaani kauppatieteellinen ,4 % farmasia (*) ,9 % luonnontieteellinen ,0 % teknistieteellinen ,6 % liikuntatieteellinen (*) ,7 % terveystieteet ,0 % maatalous-metsätieteellinen ,5 % oikeustieteellinen ,7 % eläinlääketieteellinen (*) ,8 % psykologia ,8 % taideteollinen (*) ,9 % lääketieteellinen ,4 % yhteiskuntatieteellinen ,5 % teologinen ,9 % kasvatustieteellinen ,8 % musiikki (*) ,8 % humanistinen ,4 % teatteri ja tanssi (*) ,9 % hammaslääketieteellinen (*) ,5 % kuvataide (*) ,6 % kaikki vastaajat ,5 % 26 tähdellä on merkitty tieteenalat, joiden n-luku vuoden 2015 aineistossa <10

29 29 Taulukko 34: Professorien palkka sukupuolen mukaan sukupuoli keskiarvo mediaani nainen mies Taulukko 34: Professorien palkka ikäluokan mukaan ikä keskiarvo mediaani alle 40 vuotta vuotta vuotta vähintään 60 vuotta Taulukko 36: Professorien palkka sopimustyypin mukaan palkkasopimus keskiarvo mediaani YPJ-järjestelmän mukainen palkka henkilökohtainen sopimus Taulukko 37: Professorien palkka työtehtävän mukaan työtehtävä keskiarvo mediaani professorina pysyvästi ilman aikarajoitusta professorina määräaikaisesti

30 Muut korvaukset ja palkkiot Muiden palkan osien tai muotojen osalta tarkastelupohja on seuraavanlainen: akateemisen johtajan palkkiota (esim. dekaanin tai laitosjohtajan tehtävästä) saa 23 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 23 % ja miesten keskuudessa 24 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 108 vastaajalta) täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamispalkkiota (projektinjohtamiskorvausta) saa 6 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 1 % ja miesten keskuudessa 9 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 23 vastaajalta) tulospalkkiota, bonuspalkkiota tai kannustinpalkkiota saa 12 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 8 % ja miesten keskuudessa 14 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 50 vastaajalta) erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai sivutoimisesta tuntiopetuksesta saa 10 % vastaajista (naisten keskuudessa osuus 10 % ja miesten keskuudessa 10 %) (euromääräinen tieto käytettävissä 42 vastaajalta) akateemisen johtajan palkkio syyskuussa 2015 Euroa keskiarvo 758 mediaani 600 vaihteluväli täydentävän rahoituksen hankkeiden johtamiskorvaus vuonna 2015 Euroa keskiarvo 4498 mediaani 3500 vaihteluväli tulospalkkio, bonuspalkkio tai kannustinpalkkio vuonna 2015 Euroa keskiarvo 3571 mediaani 2012 vaihteluväli erilliskorvaus täydennyskoulutuksesta tai sivutoim. tuntiopetuksesta vuonna 2015 Euroa keskiarvo 2473 mediaani 1500 vaihteluväli

31 31 Taulukko 38: Professorien kokonaispalkan muodostuminen syyskuussa professorin kokonaispalkan muodostuminen syyskuussa 2015 palkka, sisältäen vaati- ja henki-osan, vaativuuslisän ja suorituskorotuksen tai vaihtoehtoisesti takuupalkan Euroa 6782 akateemisen johtajan palkkio 174 KOKONAISPALKKA 6956 Taulukko 39: Yliopistokohtainen tarkastelu tulospalkkiosta, bonuspalkkiosta tai kannustinpalkkiosta palkkiota saavien professorien osuus professorin palkkio vuonna 2015, keskiarvo Vaasan 67 % 1163 Lappeenrannan tekn. 25 % 5450 Tampereen teknillinen 47 % 6638 Aalto- 38 % 5411 Jyväskylän 23 % 514 Lapin - tutkimuslaitos 22 % 950 Turun 3 % 875 Helsingin 2 % 7000 Itä-Suomen - Oulun 11 % 2867 Svenska handelshögskolan 14 % 2025 Taide 11 % Tampereen 2 % Åbo Akademi - kaikki vastaajat 12 % 3498

32 Palkkojen muutos ittain Taulukko 40: Työpaikkakohtaiset palkat ja palkkojen muutos ja , vuoden 2015 keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. 27 keskiarvo 2015 muutos muutos Lappeenrannan tekn ,0 % ,7 % Aalto ,2 % ,9 % Lapin ,3 % ,0 % Svenska handelshögskolan ,3 % ,1 % Helsingin ,8 % ,2 % Tampereen ,7 % ,3 % Jyväskylän ,6 % ,0 % Itä-Suomen ,6 % ,3 % Oulun ,2 % ,3 % Taide ,0 % ,4 % Vaasan ,5 % ,4 % Åbo Akademi ,2 % ,5 % Turun ,2 % ,8 % Tampereen teknillinen ,6 % ,0 % tutkimuslaitos ,0 % ,9 % kaikki vastaajat ,8 % ,5 % Vertailtaessa muutosta tulee muistaa, että eri ajankohtina kyselyyn ovat vastanneet eri henkilöt. Etenkin vastaajamäärältään pienten jen kohdalla esiintyy melko suuria poikkeamia kahden peräkkäisen tutkimuksen välillä. Tarkastelujakso antaakin parhaan kuvan palkkojen kehittymisestä. 27 Tähdellä on merkitty t, joiden n-luku 10.

33 Naisten ja miesten välinen palkkaero miehet naiset Kuva 4. Naisten ja miesten keskipalkka Naisten ja miesten välinen palkkaero on nykyisin 237 euroa miesten hyväksi.

34 34 Taulukko 41: Miesten ja naisten palkka ja palkkakehitys vuodesta 2001 palkka miehet palkka naiset vuosimuutos vuosimuutos palkkojen erotus miesten hyväksi ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,1 % ,5 % ,9 % ,0 % ,6 % ,8 % ,3 % ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % ,6 % ,6 % ,8 % ,8 % ,4 % ,4 % ,0 % ,7 % ,4 % ,7 % ,4 % ,8 % ,8 % 237 muutos ,6 % ,1 % Kuva 5. Naisten ja miesten välinen palkka suhteutettuna eli naisten euro ,00 0,95 0,950 0,950 0,953 0,965 0,966 0,959 0,959 0,965 0,963 0,955 0,961 0,966 0,973 0,965 0,962 0,90 0,85 0, naisten euro 28 Syyskuussa 2015 naisten palkka oli 96,2 % miesten palkasta. Tarkastelu perustuu kuvan 4 mukaisiin keskipalkkoihin.

35 Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Kuva 6. Omaan palkkaansa tyytyväisten osuus vuosina prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkaansa. Palkkaansa tyytymättömiä pyydettiin jatkokysymyksessä nimeämään palkka, joka olisi heidän mielestään sopivan suuruinen. Tavoitepalkan keskiarvo koko aineistosta laskettuna on 7427 euroa. Tavoitepalkan ja vastaajien nykyisen palkan erotuksesta muodostuu palkkakuilu. Kaikkien tavoitepalkan ilmoittaneiden osalta palkkakuilu on 764 euroa 29. Taulukko 42: Palkkaansa tyytyväisten osuus ja palkkakuilu kvartiileittain nykyinen palkka, kvartiilit Tyytyväisten osuus Palkkakuilu palkkaansa tyytymättömillä 1. kvartiili, alle 6222 euroa 35 % 593 euroa 2. kvartiili, euroa 45 % 743 euroa 3. kvartiili, euroa 53 % 766 euroa 4. kvartiili, vähintään 7292 euroa 61 % 1071 euroa kaikki vastaajat 48 % 764 euroa 29 Kaikki palkkaansa tyytymättömät eivät ole ilmoittaneet tavoitepalkkaa. Nykyinen palkka ja tavoitepalkka on tiedossa yhteensä 233 vastaajalta.

36 Professorien sivutulot toisen n maksamat palkkiot asiantuntijalausunnoista vuonna 2015 palkkioita saaneiden osuus keskiarvo mediaani vaihteluväli arvioinut professorin pätevyyttä 20,6 % arvioinut dosentin arvonimen myöntämistä 15,0 % arvioinut väitöskirjaa 43,6 % työsuhteen ulkopuoliset palkkiot kirjoituspalkkiot työsuhteen ulkopuolelta vuonna 2015 palkkioita saaneiden osuus keskiarvo mediaani vaihteluväli 27,1 %

37 Muita kysymyksiä palkkauksesta Ovatko professorien keskinäiset palkkaerot mielestäsi? liian suuret 31 % pienet 7 % sopivat 62 % Ovatko professorien palkat n muuhun opetus- ja tutkimushenkilökuntaan nähden mielestäsi? liian suuret 4 % liian pienet 26 % sopivat 70 %

38 38 Arvioi väittämää Minulla on riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen. täysin eri mieltä 29 % täysin samaa mieltä 6 % jokseenkin samaa mieltä 19 % en osaa sanoa 2 % jokseenkin eri mieltä 44 %

39 39 Yliopiston työehtosopimus antaa mahdollisuuden sovittaa yksikön työsuunnitelmat yhteen niin, että kukin saa vuorollaan mahdollisuuden opetuksesta ja hallintotyöstä vapaaseen tutkimusjaksoon. Oletko saanut tällaisen tutkimusjakson? kyllä 9 % en 91 %

40 40 Oletko hakenut Professoripoolista apurahaa? olen, hakemukseni on hyväksytty 21 % olen, hakemustani ei ole hyväksytty 8 % en ole 71 %

41 41 Joissakin issa on otettu käyttöön n oma tutkimuskausijärjestelmä. Oletko hakenut omasta stasi tutkimuskautta? (rajauksena t joissa on järjestelmä, n=285) olen, hakemukseni on hyväksytty 8 % olen, hakemustani ei ole hyväksytty 1 % en ole 91 % jos hakemus on hyväksytty, niin, minä vuonna vuosi n-luku tai aikaisemmin 5

42 42 Oletko ollut yt-neuvotteluissa irtisanomisuhan alla? kyllä 8 % en 92 % kyllä, minä vuonna vuosi n-luku tai aikaisemmin 3

43 Palkkaus muissa kuin professorin tehtävissä toimivien jäsenten keskuudessa tehtävä keskiarvo mediaani professoripoolin apurahalla n= tenure track -järjestelmässä apulaisprofessori, associate professor tms. n= n myöntämällä tutkimuskaudella n= akatemiaprofessori n= päätoiminen rehtori n= päätoiminen vararehtori n= päätoiminen dekaani n= päätoiminen tutkimusryhmän johtaja n= muu päätoiminen johtaja ssa n=

PALKKASELVITYKSET 2016

PALKKASELVITYKSET 2016 PALKKASELVITYKSET 2016 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2017 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2017

PALKKASELVITYKSET 2017 PALKKASELVITYKSET 2017 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2018 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2018

PALKKASELVITYKSET 2018 PALKKASELVITYKSET 2018 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2019 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1. AINEISTON KUVAUS... 5 2. TYÖNANTAJASELVITYS... 6 2.1. Professorien

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2009 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2010 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2007 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2008 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. YLEISTÄ...5 2. KYSELY

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2015

PALKKASELVITYKSET 2015 PALKKASELVITYKSET 2015 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2016 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Tilastojulkaisu 2018 Yliopistot

Tilastojulkaisu 2018 Yliopistot Tilastojulkaisu 2018 Yliopistot YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ... 2 YLIOPISTOT... 3 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ... 4 Henkilöstömäärä... 4 Vakinaisuus ja määräaikaisuus... 6 Kokoaikaisuus ja osa-aikaisuus...

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Tilastojulkaisu 2017 Yliopistot

Tilastojulkaisu 2017 Yliopistot Tilastojulkaisu 2017 Yliopistot SISÄLLYS YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ... 3 YLIOPISTOT... 5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ... 6 Henkilöstömäärä... 6 Vakinaisuus ja määräaikaisuus... 8 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Tilastojulkaisu 2015 Yliopistot

Tilastojulkaisu 2015 Yliopistot Tilastojulkaisu 2015 Yliopistot Sisällys Yliopistot työllistäjinä... 3 Yliopistot... 5 Avainlukuja yliopistojen henkilöstöstä... 6 Henkilöstömäärä 6 Ikärakenne 7 Vakinaisuus ja määräaikaisuus 8 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi Professoriliiton Palkkakyselyt 2008 Tutkimusraportti 4.3.2009 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v

Arvio lähtijöistä. Arvio, kk. lähtijöistä (2v (2v Tuki 09/10. (2v ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2009-10 200 / vaihtokk, kk toteuma + toteuma + haettu, ka) haettu, ka), kk 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu 102 471 94 200 105 502 85 340 8 860 29604 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/2010 Q3-2014

HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/2010 Q3-2014 HENKILÖSTÖ- RAKENTEEN KEHITYS Q1/21 Q3-214 HENKILÖSTÖLUKUMÄÄRÄN RAPORTOINTI Henkilöstölukumäärä on vuosineljänneksen viimeisen päivän poikkileikkaustilanne. Raportille otetaan mukaan kyseisenä päivänä

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 3.5.2010 200 / vaihtokk, kk YO 177925 Aalto-yliopisto 221 1 243 248 600 255 000-6 400 Helsingin kauppakorkeakoulu 94 200 Taideteollinen korkeakoulu 26 400

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

RIL-PALKKAKYSELY 2017

RIL-PALKKAKYSELY 2017 RIL- 8.3.2017 PALKKAKYSELY 2016 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin loka-marraskuussa 2017 työmarkkinatutkimus. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta KOTA-seminaari 17.9.2014 Jyväskylä Juha Sainio, TY Uraseurannan tausta Sijoittumisen seurannasta viivästettyyn uraseurantaan yliopistoilla omia valmistuneiden

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Asemointitilastot 25; Yhteinen osio, koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen n asemointitilastot 25 yliopistoille Koulutusalojen profiloituminen opetukseen ja tutkimukseen Seuraavissa

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla. SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 2019 N=974

Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla. SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 2019 N=974 Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla SAK:n luottamushenkilöpaneeli, tammikuu 19 N=974 Palkka-avoimuus SAK:laisilla työpaikoilla Luottamushenkilöistä 67,3 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi Suomen Akatemia 24.10.2014 Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuosina 2010 2013 tehdyistä professorien rekrytoinneista Taulukot ja kuvat 24.10.2014 www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---------------- ---------------- Samaa Eri Samaa

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset 2018 Yliopistot Sopimuskausi 1.2.2018 31.3.2020. Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 1.4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä

Lisätiedot

Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 122b/1. Omien lasten lukumäärä opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei yhtään 1 lapsi 2 lasta 3 lasta tai enemmä n N % % % % 1. vuosi 379 96.6 1.6 1.8 0.0 2.-4.

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön erilaisia työaikoja ja työsuhteita käsittelevä kysely

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön erilaisia työaikoja ja työsuhteita käsittelevä kysely Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön erilaisia työaikoja ja työsuhteita käsittelevä kysely Työelämän muutos heijastelee myös työsuhteiden luonteen ja työaikojen vaihteluna. 1.3.2018 voimaantulleessa yksityisen

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto

Turun kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto TieVieasiantuntijakoulutuksen pedagoginen orientaatio ja osallistujien esittely Paula Airaksinen ja Merja Ruotsalainen Oulun yliopisto 25.8.2005, Oulu Mikä on TieVie? Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 381 97.9 2.1 2.-4. vuosi 838 96.7 3.3 5.-7. vuosi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2017 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9200, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Yliopistopäivä Fuusiot ja yhteistyö. Puheenjohtaja Satu Henttonen

Yliopistopäivä Fuusiot ja yhteistyö. Puheenjohtaja Satu Henttonen Yliopistopäivä 15.9.2017 Fuusiot ja yhteistyö Puheenjohtaja Satu Henttonen Yliopistopäivä 15.9.2017 Turhaan järki valittaa, että ennakkoluulo hallitse maailmaa; sillä jos se itse tahtoo hallita maailmaa,

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2017 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2017 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot