Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista"

Transkriptio

1 Tutkimuksen rahoituksesta ja temaattisista valinnoista Heikki Mannila

2 Sisällys Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen rahoitus Missä ollaan? Temaattiset valinnat Miten alojen koot muodostuvat? Kuka tekee temaattisia valintoja ja missä? Strategisen tutkimuksen rahoitusväline 2

3 Yhteenveto Rahoitus kasvoi pitkään Valtiontalouden tilanne Kaikkea ei voi tehdä Valintoja tehdään koko ajan, kaikilla tasoilla Sekin on valinta että tehdään niin kuin ennen Valinnat alhaalta ylös ja ylhäältä alas Yliopistojen strategiat ja niiden toteutus keskeisessä asemassa; rakenteellinen kehittäminen yliopistojen välillä, aineiden sisällä 3

4 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen reaalikehitys sektoreittain vuosina (1995=100) Päivitetty Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. 4

5 Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yliopistot, tutkimusosuus Valtion tutkimuslaitokset Ministeriöt Suomen Akatemia Tekes Säätiöt (noin) EU (FP7*) Hyvin erilaisia toimijoita Tiedejärjestelmä on kokonaisuus

6 Yliopistot Tutkimuslaitokset Yritykset EU Säätiöt Opetusja kulttuuriministeriö Suomen Akatemia Muut ministeriöt Tekes 6

7 Kansainvälisen rahoituksen rooli? Horisontti 2020 ym. Erittäin tärkeä monessakin mielessä Kokonaisvolyymista tulee tuskin muodostamaan kovin suurta osaa 7

8 Viittausindikaattorit: stabiilia mutta 8 Tieteen tila 2012

9 Jatkonäkymät Tutkimusrahoituksen pitkät aikajänteet, vaikutukset eivät näy heti Elinkeinorakenteen murros Valtiontalouden tilanne Muutokset tieteessä ja opetuksessa 9

10 Entä nyt? Uusien alojen ja teemojen käynnistäminen on ollut helpompaa silloin kun rahoitus kasvoi Jos rahoitus ei kasva, niin uusien asioiden käynnistäminen vaatii jostakin luopumista Valinnat ja poisvalinnat, rakenteellinen kehittäminen Fokusoituminen ja uudet avaukset eivät ole ristiriidassa keskenään Yliopistojen strategiat ja niiden toteuttaminen 10

11 Temaattiset valinnat Kaikkea ei voi tehdä eikä ole koskaan voitu tehdä Pitää päättää mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä Sekin on valinta että tehdään niin kuin ennen Mitä asioita / tieteenaloja / ilmiöitä tutkitaan ja mitä opetetaan? Ja kuinka paljon Temaattiset valinnat 11

12 Temaattisten valintojen eri tasot Missä valintoja tehdään? Yksittäinen tutkija Tutkijaryhmä Laitos / oppiaine Tiedekunta Yliopisto Kansallinen taso 12

13 Temaattiset valinnat Miten valintoja tehdään? Tutkijalähtöisesti ja ylhäältä alas; bottom up ja top down Esim. yhden tieteenalan profiili ja koko tietyssä yliopistossa Mitkä tekijät vaikuttavat siihen? Yleensä sekamalli 13

14 Suurimpia temaattisia valintoja Eri alojen koot yliopistojärjestelmässä Valtion tutkimuslaitosten koot Kilpailullisten rahoittajien (enemmän tai vähemmän vakiintuneet) painotukset eri alojen välillä Kilpailullisten rahoittajien eksplisiittiset temaattiset instrumentit (esim. tutkimusohjelmat) muutosnopeus koko 14

15 Professorihtv:t tieteenaloittain 2011 Tieteenalat Tiet.käs. ja inf.tieteet Kielitieteet, kirjallisuus Kasvatustieteet Biotieteet Taiteiden tutkimus Fysiikka Sosiaalitieteet Oikeustiede Sähköt., elektron., tiet.käs.tekn. Kemia Kone- ja valmistustekniikka Matematiikka Peruslääketieteet Terveystieteet Maantiede ja ympäristötieteet Historia ja arkeologia Maatalous ja metsätieteet Filosofia Valtio-oppi, hallintotiede Psykologia Farmasia Materiaalitekniikka Kansantaloustiede Teologia Media- ja viestintätieteet Lääketieteen bioteknologia Teknillinen kemia, kemian pros.tekn. Hammaslääketieteet Arkkitehtuuri Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede Eläinlääketiede Rakennus- ja yhdyskuntatekn. Hoitotiede Ympäristötekniikka Tilastotiede Liikuntatiede Avaruustieteet ja tähtitiede Lääketieteen tekniikka Teollinen bioteknologia Professorihenkilötyövuosia Liiketaloustiede Kliiniset lääketieteet OKM:n Vipunen-tietokanta

16 Professorihtv:t ja Akatemian rahoitus Biotieteet 35 Suomen Akatemian rahoitus (M ) Fysiikka Tiet.käs. ja inf.tieteet Kliiniset lääketieteet Peruslääketieteet Kemia Sähköt., Sosiaalitieteet elektron., tiet.käs.tekn. Kielitieteet, kirjallisuus Matematiikka Historia ja arkeologia Kasvatustieteet Maantiede ja ympäristötieteet Terveystieteet Liiketaloustiede Taiteiden tutkimus Kone- ja valmistustekniikka Oikeustiede Professorihenkilötyövuosia SA:n rahoitus: jonkin verran vuosittaista vaihtelua Vipunen

17 Esimerkki Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet 159 htv professoritasolla 16,6 miljoonaa euroa Suomen Akatemian rahoitusta Onko professorimäärä oikea? Liian suuri? Liian pieni? Onko Akatemian rahoitus tälle alalle oikea? Absoluuttisesti tai professorimäärään verrattuna? 17

18 Temaattiset valinnat Merkittävin temaattinen valinta: (pysyvän) opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrä eri aloilla, koulutuksen laajuus Valinnat konkretisoituvat ihmisiin; opettajat, tutkijat, opiskelijat Tutkimuksen ja opetuksen tarpeet 18

19 Temaattiset valinnat Alojen koot kussakin yliopistossa Miten nämä valinnat ovat muotoutuneet? Uusia aloja on tullut Miten nämä valinnat muotoutuvat jatkossa? Valinnat ja poisvalinnat Yliopistojen strategiat ja niiden toteutus Rakenteellinen kehittäminen Valinnat alojen sisällä (esimerkit; yleinen taso vs. soveltuvuus juuri sen hetken opetustarpeeseen tms.) Valinnat hyvin pitkäkestoisia 19

20 Suurimpia temaattisia valintoja Eri alojen koot yliopistojärjestelmässä Valtion tutkimuslaitosten koot Kilpailullisten rahoittajien (enemmän tai vähemmän vakiintuneet) painotukset eri alojen välillä Kilpailullisten rahoittajien eksplisiittiset temaattiset instrumentit (esim. tutkimusohjelmat) muutosnopeus koko 20

21 Temaattiset valinnat: kilpailullisten rahoittajien painotukset eri alojen välillä Esim. Suomen Akatemia Noin 85 % rahoituksesta hyvin vahvasti tutkijalähtöisesti (bottom up) Toimikuntien prosenttiosuuden varsin vakaita Tieteenalojen välillä vuosittaisia vaihteluja Tekes: painotukset alojen välillä vaihtelevat voimakkaammin 21

22 Akatemiatutkijahakemusten läpäisyprosentti BY KY LT TT

23 Toimikuntien prosenttiosuudet Akatemian rahoituksesta (myönnöt) 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % BY BY KY KY LT LT TT TT 10 % 5 % 0 %

24 Akatemian syyskuun haku Noin 3100 hakemusta (+ 13% vuoteen 2012 verrattuna) Erityisesti luonnontieteiden ja tekniikan sekä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueet kasvussa (+20 %) Supistunut myöntövaltuus à hyväksymisprosentit uhkaavat jäädä hyvin pieniksi 24

25 Suurimpia temaattisia valintoja Eri alojen koot yliopistojärjestelmässä Valtion tutkimuslaitosten koot Kilpailullisten rahoittajien (enemmän tai vähemmän vakiintuneet) painotukset eri alojen välillä Kilpailullisten rahoittajien eksplisiittiset temaattiset instrumentit (esim. tutkimusohjelmat) muutosnopeus koko 25

26 Kilpailullisten rahoittajien eksplisiittiset temaattiset valinnat Esim. Suomen Akatemian tutkimusohjelmat ja muut suunnatut instrumentit Suomen Akatemia: noin miljoonaa euroa vuodessa Noin 10-14% Akatemian rahoituksesta Noin 1,5-2% julkisesta tutkimusrahoituksesta Tekesillä laajempi ohjelmatoiminta 26

27 Suurimpia temaattisia valintoja Eri alojen koot yliopistojärjestelmässä Valtion tutkimuslaitosten koot Kilpailullisten rahoittajien (enemmän tai vähemmän vakiintuneet) painotukset eri alojen välillä Kilpailullisten rahoittajien eksplisiittiset temaattiset instrumentit (esim. tutkimusohjelmat) muutosnopeus koko 27

28 Tutkimuslaitosten budjettirahoitus tutkimukseen VTT, Teknologian tutkimuskeskus Metsäntutkimuslaitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Ilmatieteen laitos Työterveyslaitos Geologian tutkimuskeskus Suomen ympäristökeskus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Säteilyturvakeskus Geodeettinen laitos Kotimaisten kielten keskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Ulkopoliittinen instituutti Mittatekniikan keskus Kuluttajatutkimuskeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elintarviketurvallisuusvirasto Yht. 304 miljoonaa Tilastokeskus: Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2013

29 Tutkimuslaitosuudistus ja strategisen tutkimuksen rahoitusväline Valtion tutkimuslaitosten rakenteen uudistusta on valmisteltu useaan kertaan Valtioneuvoston periaatepäätös

30 Uudistuksen toimenpidekokonaisuudet Rakenteelliset uudistukset: A) Tutkimuslaitosten yhteensulauttaminen B) Tutkimuslaitosten yhdistäminen Helsingin yliopistoon C) Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen D) Tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen Tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset: E) Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen F) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen G) Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä Uudistuksen toimeenpano ja seuranta: H) Henkilöstön asema toimintojen uudelleen järjestelyissä I) Periaatepäätöksen toimeenpano ja seuranta 30

31 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Kolmas kilpaillun rahoituksen komponentti Pitkäjänteistä, ongelmalähtöistä, monitieteistä tutkimusta Tutkimustiedon hyväksikäyttö päätöksenteossa Tutkimuslaitoksilta (52,5 miljoonaa), Akatemialta ja Tekesiltä kootaan vuoteen 2017 mennessä yhteensä 70 miljoonaa euroa Eli 3,5 % valtiollisesta tutkimusrahoituksesta 31

32 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline miksi? Yleisperiaatteet: Rahaa kerätään suuremmiksi kokonaisuuksiksi Ongelmat eivät noudata ministeriöiden rajoja Kilpailullisen rahan osuutta lisätään Kaikki pääsevät hakemaan Esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvä tutkimus Monitieteisyys, ilmiölähtöisyys, hallinnon rajojen madaltaminen 32

33 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Valtioneuvosto nimittää strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Neuvosto tekee aloitteen teemoista, valtioneuvosto päättää Teemat eivät synny tyhjästä Neuvosto päättää itsenäisesti ohjelmat ja rahoituksen Kilpailtua rahoitusta 33

34 Temaattiset valinnat ja tutkimuslaitosten rahoitus Tutkimuslaitosten tutkimusbudjettiin liittyvät temaattiset valinnat: minkä kokoisia laitokset ovat ja mitä niissä tehdään Valtioneuvosto ministeriö tutkimuslaitos tutkimuslaitoksen tutkijat Nyt 52,5 miljoonan suhteen ohjaus ja temaattisten valintojen tekeminen muuttuu: STN valtioneuvosto STN kilpailullinen menettely tutkijat 34

35 Yhteenveto Valtiontalouden tilanne à rahoitus tuskin kasvaa Temaattisia valintoja tehdään jatkuvasti, ja ne on hyvä tehdä eksplisiittisesti Alojen koot yliopistoissa merkittävin temaattinen valinta Temaattiset valinnat konkretisoituvat ihmisiin Opettajat, tutkijat ja opiskelijat Rakenteellinen kehittäminen, yhteistyö ja työnjako 35

36 Kiitos! 36

37

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014

Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus Alivaltiosihteeri Timo Lankinen 19.3.2014 Valtion tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2012 Valtion tutkimuslaitosten menot ja

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä johtaja Tarmo Lemola, Advansis Oy 19-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden talousarviossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Aika: keskiviikkona 15.10.2014 klo 10-15 Paikka: opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi Suomen Akatemia 24.10.2014 Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuosina 2010 2013 tehdyistä professorien rekrytoinneista Taulukot ja kuvat 24.10.2014 www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Arvoisa vastaaja! Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista,

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Oulun yliopisto on kehittänyt itseään monialaisena ja kansainvälisesti toimivana tiedeyliopistona.

Lisätiedot

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14

Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:14 Tuomo Suhonen Kansainvälisen tutkimusrahoituksen vastinrahoitus Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot