Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys"

Transkriptio

1 Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 2014

2 1

3 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta... 5 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet... 7 Kirjastot... 9 Nykytila... 9 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet... 9 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Museot Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesteri Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Liikunta- ja nuorisopalvelut Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Työryhmän esittämien kehittämisesitysten säästöt ja menot yhteensä

4 3

5 Taustaa Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikuntaja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa. Työryhmän kokoonpano Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Muut Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja 4

6 Aluejohtokuntien asiantuntijat Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunta, Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunta ja Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunta Kuulemistilaisuudet ja nettikysely Selvitystä varten järjestettiin kuulemistilaisuudet Mikkelissä 1.4., Ristiinassa 2.4., Suomenniemellä 7.4., Haukivuorella 8.4. ja Ristiinassa Kuulemistilaisuuksien yhteenveto liitteenä, liite 1. Selvitystä varten järjestettiin myös nettikysely eri kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöille ja -toimijoille. Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati. Nettikyselyn ja asiakasraadin tulokset liitteenä, liite 2. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden yleiset kulttuuripalvelut, museot, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kaupunginorkesteri tavoite on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joilla turvataan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko kaupungin alueella. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. 5

7 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain ovat seuraavat: Kuvio 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain. Yhteensä lautakunnan alaisen toiminnan toimintamenot ovat 16,63 milj. ja toimintatulot 2,26 milj.. Mikkelin kaupungin toimintamenot ovat 441,31 milj. ja toimintatulot 163,15 milj.. Lautakunnan menot ovat siis 3,8 % ja tulot 1,4 % koko kaupungin menoista ja tuloista. Tulosalueen henkilöstö on seuraavasti: Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kirjastot Liikunta ja nuoriso Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Yhteensä Taulukko 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstö (tilanne , henkilöstöpalvelut). Tulosalueiden henkilöstö on hieman yli 4 % kaupungin henkilöstömäärästä. 6

8 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet Kuntalain 1 :n mukaan Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.. Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset toimenpiteet toteuttavat kuntalakia kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Mikkelin kaupunkistrategia lähtee kolmesta näkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnista. Näkökulmista on muodostettu ohjelmat Asukkaiden hyvinvointiohjelma, Elinkeinojen hyvinvointiohjelma ja Ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin on koottu kehittämistoimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan. (Kuvio 2) Kuvio 2. Mikkelin kaupunkistrategian kolme näkökulmaa ja tärkeimmät tavoitteet. Mikkelin väestö on sosioekonomiselta ja ikärakenteeltaan pienoiskuva Suomesta. Asukkaiden hyvinvointia ajatellen Mikkelillä on kuitenkin tiettyjä kehittämistarpeita, joita strategiassa on tunnistettu. Mikkeliläiset juovat alkoholia noin litran enemmän vuodessa kuin suomalaiset keskimäärin, sairastavuus on hieman Suomen keskiarvoa korkeammalla tasolla ja mikkeliläisten ennenaikaiset kuolemat ovat muun maan keskiarvoa korkeammat. Päihteet ovat merkittävä ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä. Toisaalta mikkeliläisten hyvinvoinnissa on myös paljon 7

9 myönteisiä piirteitä: osa kuntalaisista harrastaa varsin aktiivisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä aktiviteetteja, osa on hyvin passiivisia. Polarisoitumiskehitys on haasteena. Kullekin hyvinvointiohjelmalle on määritelty kolme strategista päämäärää, ja näitä koskevat yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja mittarit, joilla kehitystä voidaan seurata (kuvio 3). Kuvio 3. Asukkaiden hyvinvoinnin mittarit ja tavoitetasot. Asukkaiden hyvinvointiohjelmassa korostetaan asukkaiden osallistamista hyvinvoinnin tuottamiseen. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisilla tulosalueilla on tärkeä rooli kaupunkistrategian toiminnan toteuttamisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä: ne luovat mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä asukkaiden omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen sekä ennalta ehkäisevät sekä fyysistä että psyykkistä pahoinvointia. Kaikkien nykyisten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella eripuolilla kaupunkia yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Tästä syystä käynnistettiin tämä palveluverkkoselvitys kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisessa toiminnassa. Työryhmän tehtäväksi annettiin suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. 8

10 Kirjastot Nykytila Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. OKM rahoittaa maakuntakirjastotoimintaa noin e/vuosi. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja luo virikkeitä vapaa-ajan viettoon. Kirjaston keskeisiä tehtäviä on taata kansalaisen tietohuolto, edistää lukemisharrastusta sekä tarjota tiloja ja välineitä oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kirjastojen valtionosuusrahoitus tulee valtion perusbudjetista (vrt. perusopetus, pelastustoimi, osa sotepalveluista). Mikkeli saa valtionosuutta noin 1,06 M, joka on noin 1/3 kirjastopalveluihin käytetystä summasta. Tämän jälkeen asukaskohtainen kustannus kirjastopalveluista on noin 32. Kuntien on pakko järjestää kirjastopalvelut jollakin tavalla lain säätämässä laajuudessa (kirjastolaki ( /904) ja kirjastoasetus ( /1078)). Lisäksi toimintaa ohjaa OKM:n laatusuositus kirjastoille. Laki mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön. Mikkelissä tätä mahdollisuutta on käytetty laajasti: kaupungilla on voimassa yhteistoimintasopimus kirjastopalveluiden järjestämisestä kolmen naapurikunnan kanssa (kh ). Toimipaikkoja: 13 + kirjastoauto + Moision laitoskirjasto Henkilökuntaa: 48, joista vakituisia 44 ja 4 määräaikaisia (oppisopimus) Budjetti: menot 3 619,3 T, tulot 690,2 T, kate 2 929,1 T Vuonna 2013: lainoja , lainausoikeutta käytti noin 35 % asukkaista, käyntejä (9,87/asukas), näyttelyitä 384, tapahtumia 373, käyttäjäkoulutuksia 147. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Vuodesta 2008 alkaen on lakkautettu kokonaan kaksi lähikirjastoa (Kaituemäki ja Kalvitsa), ja yhden lakkautetun kirjaston tilalle on perustettu uusi (Siekkilä/Kalevankangas). Vakansseja on lakkautettu kolme. Seutukirjastomallin luominen on tehostanut henkilöstön käyttöä seudullisesti: kirjastotoimenjohtajan, palvelupäällikön, asiakaspalveluvastaavan, vahtimestarin sekä hankinnan ja luetteloinnin henkilökunnan työaikaa sekä kustannuksia jaetaan sopimuskuntien kesken. Vuonna 2014 tämä tarkoittaa euromääräisesti noin euroa. 9

11 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllään asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta sekä kansalaistoiminnan tukeminen avustuksin kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Keskitettyjä palveluja lukuun ottamatta (liikuntalaitokset, osa suuremmista kentistä, etsivä nuorisotyö) liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan alueellisia tai lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on kuitenkin vaikeaa, ja palveluverkkoon jouduttaneen palveluverkkoselvityksen ja kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman perusteella tekemään karsintaa. Liikunta- ja nuorisopalvelut TA2014 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Liikunta- ja nuorisopalveluilla on 65 sellaista vakituista työsuhdetta ja vakanssia (kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset), jotka ovat täytettyinä tai joihin on täyttämisjärjestely meneillään. Lisäksi käytetään tuntuvasti työllistämistoimenpitein työllistettyä työvoimaa (eri kentät, jäähallit), ostopalvelua (haja-asutusalueen liikuntapaikat) ja tuuraavia määräaikaisia tuntityöntekijöitä (Naisvuoren uimahalli). Liikuntapaikkoja on pitkälti yli kaksi ja puoli sataa, kun kaikki vähäisellä käytöllä ja matalalla hoitoasteella olevat kentät, retkisatamat ja ulkoilureitit lasketaan mukaan. Kustannuksiltaan suurimpia liikuntapaikkoja ovat liikuntalaitokset (uimahallit, jäähallit, tekojäärata). Listaus liikuntapaikoista on liitteenä. Omalla henkilöstöllä avoinna pidettäviä nuorisotaloja on seitsemän. Tarkempi listaus nuorisotiloista on liitteenä. Liikuntaseuroja ja nuorisoyhdistyksiä tuetaan vuosittain noin euron avustusmäärärahoin. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueella on tehty viime vuosina palveluverkkoon, palveluiden määrään ja henkilöstörakenteeseen kohdentuvia leikkauksia ja vähennyksiä, jotka tulee tulevaisuuden palveluverkkoa suunnitellessa ottaa huomioon. Alla listatut vähennykset on tehty vuoden 2006 jälkeen. 10

12 Vähennetyt tilat ja palvelut Nuorisopalvelut - Tuppuralan nuorisotalo - Loukeen leirikeskus - Bänditiloja (5 bändille) Rokkalasta - Bänditiloja (3-4 bändille) Mikonkadulta - Kokoontumistila nuorisojärjestöille 4 kpl (Rokkalasta, Porrassalmenkadulta, Nuijamiehestä 2kpl) - Norolan nuorisotalo - Nuorten työpaja koneineen ja kalustoineen siirretty elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön - Yhteinen tilaratkaisu Olkkarin ja Nuorisokahvila Starlightin kanssa, Starlightin vanhasta tilasta luovutaan. Tilahallinto vuokraa tilan eteenpäin. - Haukivuoren nykyinen nuorisotalo irtisanotaan uusien tilojen valmistuessa yhtenäiskoululle. Rakennus voidaan myydä. - Vuokratuki nuorisojärjestöjen nuorisojaostojen tiloihin lopetettu (vähintään 5 järjestöä) - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt (1-2% kerrallaan) talousarvioon eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Liikuntapalvelut - Liikuntapalveluiden varastoja - Kattilansillan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Vanhan Kalevankankaan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Parkkilan ulkoilureitin ylläpito lakkautettu. Valaistus puretaan. - Kaksi miestä talvisin liikuntapaikkojen hoitoon tekniseltä toimelta (aiemmin ilmainen siirto, YITkuntatekniikalle yhtiöittämisen jälkeen maksullinen, jolloin jouduttiin lopettamaan, vaikeuttanut taloudellisesti ja työn kuormittavuudelta kenttien hoitoa) - Taloudellisen resurssin väheneminen Haukivuoren kuntaliitoksen yhteydessä (liikuntapalveluille tuli hoidettavaksi uusia alueita ja kiinteistöjä, mutta henkilöstöresurssia tai toimintarahaa ei siirtynyt, ylläpito oman budjetin sisältä) - Kalevankankaan vanhan koulun viereinen kenttä - Pankalammen toinen kaukalo - Joidenkin hiekkakenttien jäädyttämättä jättäminen talvisin (Vipunen, Ilmarinen, Lyseo ym.) - Vanhan Kalevankankaan koulun ja Otavan koulun kuntosalien ylläpito lopetettu - Kerovuoren (Haukivuori) retkeilyreittiä lyhennetty - Uimarantojen ylläpito lopetettu kolmessa kohteessa: Tuukkala, Pitkäjärvi (pienempi) ja Kalevankangas. - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt talousarvioon (1-2% kerrallaan) eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Henkilöstövähennykset Nuorisopalvelut siivooja talonhoitaja-siivooja raittiussihteeri nuorisotoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) suunnittelija (siirretty hallinnosta kentälle nuoriso-ohjaajan toimeen) nuoriso-ohjaaja (elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön) 11

13 Määräaikaiset ohjaajat nuorisotaloilta (tuntiohjaajia palkkaamalla pystyttiin aiemmin pitämään kaksi ohjaaja nuorisotaloa kohti, nyt taloilla pääsääntöisesti yksi ohjaaja) Liikuntapalvelut liikuntatoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) liikuntapaikkamestari siivooja (jäähallit) hallimestari (jäähallit, täyttämättä vuodesta 2008) Museot Nykytila Museotoimessa on 12 vakanssia, joista kaksi on puolipäiväistä. Tämä tarkoittaa yhteensä yhtätoista henkilötyövuotta. Toimipisteitä on 14 eri paikassa mikä aiheuttaa ongelmia pienellä henkilöstöresurssilla toimittaessa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat vaikeuttavat toimintaa. Sisäilmaongelmat Päämajamuseossa ja taidemuseossa vaarantavat henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden. Graniittitalossa olosuhdehallintaa ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Tilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelevat hallitsemattomasti. Tämä vaarantaa kokoelmien ja näyttelyesineiden turvallisuuden. Olosuhdehallinnan vaikeudet, huono sisäilma ja toimitilojen esteettömyysongelmat taidemuseossa ovat johtaneet taidemuseon tilatyöryhmän perustamiseen. Tilatyöryhmä pohtii taidemuseolle uutta sijoituspaikkaa. Remontoitu päämajamuseo saataneen avatuksi yleisölle viimeistään loppukesästä Museotoimen budjetista yli 72 % menee tilavuokriin ja henkilöstömenoihin. Lisäksi muut kiinteät kustannukset; sisäiset palvelut, tietoliikennepalvelut, puhelimet ja museokohteiden hälytysjärjestelmät vievät yhdessä palkkojen ja tilavuokrien kanssa n. 85 % kaikista kuluista. Näyttelyt, tapahtumat, työpajat, konservointi ja markkinointi tehdään jäljelle jäävällä n. 15 %:lla budjetista. Tämä tekee museotoimen budjetoinnista haavoittuvan. Pienikin leikkaus määrärahoissa leikkaa tuntuvasti varsinaiseen toimintaan suunnattuja määrärahoja. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Henkilökunnan määrä museotoimessa on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vakansseja oli 12 myös vuonna Kuntaliitosten myötä hoidettavia museokohteita on sen sijaan tullut lisää. Harjukosken mylly siirtyi kulttuuritoimelta museotoimen hoidettavaksi. Viimeisimmän kuntaliitoksen myötä Ristiinassa sijaitseva Pien- Toijolan talonpoikaismuseo ja Suomenniemellä sijaitseva Nikkisen torppa siirtyivät museotoimen hoidettaviksi. Museotoimen budjetti on kymmenen vuoden aikana muuttunut seuraavasti: Museotoimen budjetti v oli (TA 2005): Menot yhteensä: euroa Toimintatuotot: euroa 12

14 Nettobudjetti: euroa Lakisääteinen valtionosuus: euroa Kaupungin netto-osuus kuluista: euroa Museotoimen budjetti vuonna 2014 (TA 2014): Menot yhteensä Toimintatuotot: Nettobudjetti: Lakisääteinen valtionosuus: Kaupungin netto-osuus kuluista Vuonna 2005 kiinteistömenot olivat euroa. Kun kiinteistömenot ovat tänä vuonna euroa, on kasvua kiinteistömenoissa euroa. Kaupungin netto-osuus museotoimen kustannuksista on noussut aikavälillä yhteensä euroa, joten kiinteistökustannusten nousu kattaa koko budjetin netto-osuuden noususta yli 65 %. Samana ajanjaksona lakisääteinen valtionosuus on noussut yli 75 %. Erityisen voimakkaasti valtionosuus kasvoi vuosina Lisääntyneistä valtionosuuksista vain pieni osa on suunnattu museotoimen budjettiin. Tulevaisuudessa valtionosuus pienentynee jonkin verran. Museotoimen toimintamäärärahoissa ei ole enää leikkaamista ilman merkittäviä toiminnan supistamisia. Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, edistää kotiseututyötä sekä jakaa avustuksia. Kulttuuripalvelut perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ja sen mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 pykälät 1. ja 2.) Kunnilla on laaja itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten ne järjestävät kulttuuripalvelunsa. Kunta saa valtionosuutta yleisiin kulttuuripalveluihin 3,50 /asukas ja taiteen perusopetukseen 1,40 /asukas. Painopistealueina on lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, ikäihmisten kulttuuripalvelut kulttuuriperintöohjelman toimeenpano ja asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä osallisuuden kehittäminen kulttuuritarjonnan avulla. 13

15 Kulttuuripalvelut jakavat kulttuuriyhdistyksille vuosiavustuksia, kohdeavustuksia ja säännöllisiä toiminta-avustuksia. Avustusten jakamisella luodaan monipuolista taidetta ja kulttuuria kaupunkiin sekä saadaan kuntalaisille hyvinvointia aikaiseksi. Henkilökunta: 4 Vakituista (kulttuurijohtaja, kaksi kulttuurituottajaa, toimistosihteeri) 1 Määräaikainen kulttuuriohjaaja ( asti) Yhden kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluu Mikkelin kaupungin museotoimen tehtäviä 15% työajasta. Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu myös liikuntapuolen toimistosihteeritehtäviä 50%. Tilat: 1. Wanha Muuntamo (Pursialankatu 5, näyttelytila 111,5 m 2 ) vuokra 2064 /v 2. Anttolan viljamakasiini (Mikkelintie 39, 52 m 2 ) vuokra 2204 /v (Molemmat rakennukset ovat suojeltuja) 3. Kesäteatteri (Mikonkatu, loka-maaliskuu) 5859 /v 4. Varasto (Porrassalmenkatu 50) vuokra 2020 /v 5. Taiteiden talo (Puistokatu 3) vuokra /v Budjetti: 2014: kulut euroa. Kate euroa. Tulotavoite euroa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Alla on lueteltuna ne kohteet, joihin on kohdistunut säästötoimenpiteitä ja muita muutoksia: - Urpolan kartano siirtyi kulttuuripalveluilta tilahallinnolle Vuoden % säästö kulttuuripalveluiden osalta oli Kokopäiväinen toimistosihteerin vakanssi lakkautettiin tilalle tuli puolipäiväinen toimistosihteerin vakanssi. - Veturitallien kesäkäytöstä näyttelytilana luovuttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka lakkautettiin Ristiinasta siirtyi kulttuurituottaja kulttuuripalveluihin kaupunginorkesterista tuli oma tulosyksikkönsä. Kokopäiväinen kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin Uusi kulttuurijohtajan virka perustettiin v Lasten kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistolle ja samalla myös kulttuuripalveluiden budjetissa ollut kuvataidekoulun vuokramääräraha siirtyi kansalaisopiston budjettiin. 14

16 Kaupunginorkesteri Nykytila Kaupunginorkesteri on sivistystoimen tulosalue, jonka johtajana ja esimiehenä toimii intendentti ja lisäksi tulosalueella on yksi orkesterisihteeri. Orkesterissa on 12 muusikonvakanssia ja ylikapellimestari toimii ostopalvelusopimuksella. Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän vuonna 2011 tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Orkesterin konsertti- ja vierailutoiminta on toiminnalliset tavoitteet ja muusikoiden työohjelman mahdollisuudet huomioiden hyvällä tasolla. Vuodessa esiintymisiä on yli 50 kpl ja toiminnan sisällöt ovat varsin monipuoliset. Yleisömäärien kehitys on ollut hidasta, mikä on jatkossa orkesterin suurimpia haasteita. Orkesterin oma tulonhankinta ja tulojen osuus toiminnan kuluista on noussut uudelle tasolle: omien tulojen määrä on yli kolminkertaistunut vuoden 2011 tasosta. Tuloissa ei kuitenkaan enää ole nähtävissä merkittävää kasvua ilman kuulijamäärien huomattavaa kasvua. Osa tuloista perustuu hankerahoitukseen ja harkinnanvaraisiin avustuksiin, joiden toteutuminen jatkossa ei ole itsestäänselvyys. Valtionosuusrahoituksen muuttuminen osittain tuloksellisuusmittareiden perusteella jaettavaksi aiheuttaa epävarmuutta rahoitukseen. Samalla se lisää painetta ylläpitää ja kehittää monipuolista, helposti saavutettavaa ja laajalti vaikuttavaa toimintaa tulosmittareissa pärjäämisen varmistamiseksi. Orkesterilla on motivoitunut soittajisto, mutta koonpanon pienuus aiheuttaa haasteita taiteelliselle kehittymiselle, ohjelmistosuunnittelulle ja monipuolisen ohjelmiston esittämiselle. Vaikka kaupunginorkesteri on ns. kokonainen jousiorkesteri, eli kaikki jousiorkesterin soitinryhmät ovat siinä edustettuina, myös jousiorkesterimusiikin vaatimukset edellyttäisivät usein suurempaa kokoonpanoa. Suurempien kokoonpanojen ohjelmisto rajautuu kaupunginorkesterin ulottumattomiin, ja pienet soitinryhmät rajoittavat orkesterin soinnillista ja taiteellista kehittymistä. Pieni soittajisto on myös erittäin haavoittuvainen; sairaustapauksissa sijaisten käyttäminen on välttämätöntä, mutta sijaisten saatavuus Mikkelin alueella on huono. Konserttitoiminnassa tarvittaviin kapellimestareihin ja solisteihin sekä yhteistuotantoihin varattujen toimintamäärärahojen tilanne on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana oman tulonhankinnan onnistumisen ansiosta. Määrärahakehitys on kuitenkin jäljessä palkkiokehityksestä, ja kiinnostavien vierailijoiden käyttö tarvittavissa määrin on edelleen vaikeaa. Uskottava orkesteritoiminta tarkoittaa sitä, että orkesteri voi osana toimintaansa hyödyntää sellaisia suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita, joita myös muut ammattimaista orkesteritoimintaa harjoittavat tahot Suomessa käyttävät. Orkesterin kehitysaskeleet ovat tuoneet lisää tehtäviä hallinnolle, minkä lisäksi ammattiorkesteritoiminnan kannalta keskeiset tehtäväalueet - nuotistonhoito, viestintä ja markkinointi sekä orkesterijärjestäjän tehtävät - ovat puuttuvien resurssien vuoksi vajavaisesti 15

17 hoidetut. Tällä hetkellä orkesterin kahden hengen hallinto on ylikuormittunut ja toimii alimitoitetuilla resursseilla toiminnan volyymiin nähden. Nykyisissä olosuhteissa hallinnon työhyvinvointia ja työssä jaksamista voida turvata. Tämä vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitkällä aikajänteellä ja kehitystyön eteenpäin viemistä, sillä hyvin suuri osa hallinnon ajasta menee operatiiviseen toimintaan liittyvien konserttitoiminnan käytännön asioiden hoitoon. Tämä aiheuttaa myös sen, että orkesterissa on hyödyntämätöntä toiminta- ja kehittämispotentiaalia. Olisi mahdollista tavoittaa enemmän yleisöä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla ja viestinnällä ja järjestää entistä monipuolisempaa ja saavutettavampaa toimintaa muusikoiden työohjelman puitteissa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesterin toimintaa on kehitetty kaupunginhallituksen syksyllä 2010 asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän voimin. Työryhmä työskenteli vuoden 2011 aikana ja sen loppuraportin linjaukset kaupunginhallitus on hyväksynyt keväällä Kehittämistyöryhmä linjasi, että orkesteri pysyy jatkossakin Mikkelin kaupungin omana orkesterina ja että sillä tulee olla vahva asema mikkeliläisessä ja eteläsavolaisessa kulttuurielämässä. Työryhmän mukaan orkesteri tulee kytkeä vahvasti tukemaan Mikkelin kaupungin strategisia päämääriä elinvoimaisesta kaupungista. Lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä olivat, että orkesterista muodostetaan oma tulosalue, perustetaan intendentin virka, kiinnitetään taiteellinen johtaja sekä kehitetään ohjelmistopolitiikkaa ja lisätään yhteistoimintaa. Työryhmä linjasi myös että orkesterin soittajiston kokoa tulee pyrkiä kasvattamaan. Tavoitteeksi asetettiin mm. kuulijamäärän merkittävä kasvu sekä oman tulonhankinnan tehostaminen. Orkesterissa on toteutettu kehittämistyöryhmän linjauksia koskien organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää, ohjelmistopolitiikkaa, tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistyötä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kehittämisryhmän linjaukset on nähty orkesterissa hyvänä suuntana kehittämistyölle, ja sen pääosin positiiviset tulokset ovat nähtävissä orkesterin nykytilassa. Suurin haaste on se, että kehitystyön vaatimaa työresurssia ei kyetty kehittämistyöryhmän linjauksissa ennakoimaan. 16

18 Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa kirjastot velvoitetaan euron säästöihin valtuustokauden aikana. Ilman merkittäviä palvelusupistuksia säästöjä ei pystytä saavuttamaan. Jo nykyisellään Mikkelin kirjaston aukioloajat suhteessa henkilötyövuosiin ovat huomattavasti suuremmat verrattuna vastaavan kokoisiin maakuntakirjastoihin (Mikkeli 481,75 tuntia/htv, seuraavaksi eniten Joensuu 364,32 tuntia/htv, vuonna 2012). Tästä syystä henkilöstöä ei pystytä vähentämään ilman, että aukiolotunteja vähennetään. Kymmenien tuhansien eurojen säästöihin ei päästä ilman henkilöstövähennyksiä. 1. Toimintojen yhdistäminen Yhdistetään kirjasto ja yhteispalvelu Anttolassa ja Haukivuorella Kirjaston kannalta synergiaetuja ja säästöjä saadaan aikaan yhdistämällä kirjasto ja yhteispalvelu entisissä kuntataajamissa. Henkilöstön yhteiskäyttö: säästöä syntyy sijaiskustannuksissa. Pystytään tarjoamaan palvelua varmemmin poikkeustilanteissa. Yhdistämistä puoltavat erityisesti säästöt tilakustannuksissa. Säästöjä myös laitteiden osalta (esimerkiksi asiakaspäätteet, kopiokoneet, maksupäätteet ja kassat). Ilman tilakustannuksia säästöt ovat joitakin tuhansia euroja vuodessa. Kirjasto ja yhteispalvelu on yhdistetty jo Rantakylässä, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja säästöjä on jo saatu aikaiseksi. Ne eivät näy kirjaston budjetissa, mutta vaikutus on kaupungin budjettiin. 2. Kirjastoauton lakkauttaminen Säästöt: henkilöstökulut (hyödynnetään eläköitymisiä, ja siirretään kirjastoauton henkilökunta muihin pisteisiin, mahdollista toteuttaa asteittain vuodesta 2016 alkaen) e, aineistokulut e, muut kulut e, yht e. Uuden auton investointia ei tarvita. Palvelutaso säilytetään vuoden 2015 saakka. Riskit: Maaseudun palvelutason heikkeneminen. Reunaehdot: Kuntaliitossopimuksen mukaan kirjastoautopalvelut tulee järjestää vuoden 2015 loppuun saakka. Uuden auton hankinta on investointilistalla vuodelle 2015 (myös OKM:n perustamishankkeiden listalla), uuden auton hankintahinta on noin euroa. Mikäli investointi toteutetaan, tulee palvelu turvata ja resurssoida seuraavaksi 15 vuodeksi. Huomioitava, että pätevien kirjastoautonkuljettaja-virkalijoiden rekrytoiminen erittäin vaikeaa. Lisäksi kirjastoautotallille on löydettävä uudet tilat, sillä nykyinen Rantakylän yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitseva talli on otettu koulun remontin hankesuunnitelmassa muuhun käyttöön. Käyttäjämäärän radikaali muuttuminen. Kyläkoulujen kirjastopalvelut täytyy pystyä turvaamaan siirtokokoelmien sekä jalkautuvan kirjastokäytönopetuksen keinoin. Kiinteiden kirjastojen aukioloaikoja pitää pystyä sijoittamaan 17

19 siten, että asiointiliikennettä käyttävien on mahdollista käyttää kirjastopalveluita. Tämä voi tarkoittaa aukiolotuntien painottumista aamupäivään ilta-aukiolon kustannuksella. 3. Otavan kirjaston itsepalvelupilotti Säästöt: henkilöstön käytön tehostuminen, laajemman palveluajan tarjoaminen asiakkaille, noin e Investoinnit: noin e Riskit: Alueen henkilökohtaisesti tarjottavat kirjastopalvelut huononevat. Reunaehdot: Otavan kirjastotiloihin tulee tehdään tarvittavat muutokset ja investoinnit (sähköinen kulunvalvonta, kameravalvonta, liiketunnisteiset valot, kirjastoautomaatit sekä RFIDtekniikka). Yksi henkilö työskentelee kirjastossa tietyt päivät viikossa, muina aikoina kirjasto toimii itsepalveluna. henkilökunnan työpanosta ohjataan muihin kirjastoihin. Tarve tarkastellaan käytön ja käytettävissä olevan henkilöstöresurssin mukaan. Kirjastot yhteensä Investointi Toimintojen yhdistäminen *) Kirjastoauton lakkauttaminen Otavan kirjaston itsepalvelupilotti yhteensä *)Muita säästöjä ASPAn toimintaan Säästöt + Kulut - Kyseessä on kertaerät Muut työryhmän käsittelemät säästövaihtoehdot Mikäli kaupunki joutuu pohtimaan erityisen tiukkoja säästötoimenpiteitä, palveluverkkotyöryhmä selvitti kirjastojen toiminnan tehostamiseksi kaksi vaihtoehtoa, joita se ei kuitenkaan esitä tässä vaiheessa toteutettavaksi. 1. Lakkautetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot Säästöt: henkilöstövähennyksiä ei ole mahdollista tehdä täysimääräisesti eläköitymisten kautta nopealla aikataululla. Henkilöstöä näissä kirjastoissa on yhteensä kuusi. Siirretään henkilökuntaa muihin pisteisiin. Säästöt henkilöstökuluissa asteittain vuodesta 2016 alkaen e, aineistokulut e, muut kulut e. Vuokrat n e. Täytyy selvittää, onko tiloille muuta käyttöä vai jäävätkö tyhjilleen. Riskit: Lähemäen kirjasto on kolmanneksi käytetyin Mikkelin kirjastoista. Lainaus liki /vuosi. Kalevankankaan kirjasto edelläkävijä konseptoinnissa ja palvelutuotteiden kehittämisessä. Ainoa Mikkelin kirjastoista, jossa toteutetaan social library -ajattelua. Pystyykö toimintaa siirtämään toisiin kirjastoihin? Loppuuko social library -toiminta ja sen kehittäminen? Kaikkea käyttöä ei 18

20 pystytä ohjaamaan muihin kirjastoihin. Rantakylän kirjasto on toiseksi käytetyin Mikkelin kirjastoista. Lainaus noin /vuosi. Palvelee kasvavaa kaupunginosaa. Kaikki tilat remontoitu 2000-luvulla kirjastojen käyttöön. Kirjastot toimivat koulujen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä, joten niillä on suuri merkitys oppilaiden tietohuollolle sekä rooli oppilaiden ajanviettopaikkana koulun jälkeen. Reunaehdot: pääkirjaston palveluita ja korvaavia palveluita on resurssoitava niin, että niiden kehittäminen on mahdollista. Yhteisöllisten menetelmien testaaminen ja kehittäminen saatava tehtäväksi toiseen kirjastoon, tilojen muokkaaminen. Kirjastojen tilat on saatava muuhun käyttöön. Korvaavia palveluja: siirtokokoelmat, jalkautuva kirjastokäytön ohjaus, kirjastoauto 2. Muutetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot itsepalvelukirjastoiksi Säästöt: henkilöstövähennyksiä ei ole mahdollista tehdä täysimääräisesti eläköitymisten kautta nopealla aikataululla. Henkilöstöä näissä kirjastoissa on yhteensä kuusi. Siirretään henkilökuntaa muihin pisteisiin. Säästöt henkilöstökuluissa asteittain vuodesta 2016 alkaen e. Investoinnit: Neljän kirjaston muuttaminen itsepalvelukirjastoksi maksaa noin euroa. Riskit: Alueen henkilökohtaisesti tarjottavat kirjastopalvelut huononevat. Reunaehdot: Kirjastotiloihin tulee tehdään tarvittavat muutokset ja investoinnit (sähköinen kulunvalvonta, kameravalvonta, liiketunnisteiset valot, kirjastoautomaatit sekä RFID-tekniikka). Yksi henkilö työskentelee yhdessä kirjastossa tietyt päivät viikossa, muina aikoina kirjasto toimii itsepalveluna. Henkilökunnan työpanosta ohjataan muihin kirjastoihin. Tarve tarkastellaan käytön ja käytettävissä olevan henkilöstöresurssin mukaan. Pääkirjaston tietopalvelua on resurssoitava niin, että sen kehittäminen on mahdollista huomioiden sen lisääntyvä käyttö. Liikunta- ja nuorisopalvelut Nuorisopalvelut 1. Moision koulun yhteydessä olevan nuorisotila irtisanotaan Moision koululla on nuorisotoimen hallinnassa oleva nuorisotila. Tilaan ostetaan avointa nuorisotoimintaa kerran viikossa 4H-yhdistykseltä. Tila on auki neljä tuntia viikossa, pois lukien kesäaika. Nuorisopalveluilla ei ole osoittaa tilaan omaa työntekijää. Vuokrasäästö irtisanomisen jälkeen noin euroa vuodessa, toimintakuluissa joitakin tuhansia euroja, kustannussäästö yhteensä noin Tilan eteenpäin markkinointi on vaikeaa, koska tila koulun on kiinteistössä. Alue jää ilman nuorisotyötä. Vaikuttaa vuoden 2015 talousarvioon. 2. Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen Esitetään, että etsivä nuorisotyö vakinaistetaan viisi etsivän nuorisotyöntekijän vakanssia perustamalla. Nuorisopalvelut on sijoittanut viisi etsivää nuorisotyöntekijää nuorten matalan kynnyksen Olkkari-palveluihin. Työntekijät on palkattu vuosittain erikseen haettavalla valtionapumäärärahalla määräaikaisin työsopimuksin. Toimenpiteellä ei välttämättä ole vaikutusta lähivuosien talousarvioon, sillä valtionapumäärärahaa on toistaiseksi ollut vuosittain haettavissa. Vaikutus noin siitä lähtien, kun valtionapua ei 19

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Palveluselvityksen lähtökohdat Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Poissa Markku Heikkilä Outi Ruottinen Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Poissa Markku Heikkilä Outi Ruottinen Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Suomenniemen aluejohtokunta 12.08.2014 Kokoustiedot Aika 12.08.2014 tiistai klo 18.00-19.00 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hannu Toivonen avasi kokouksen. 2. Työryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmän 1. kokous Aika Perjantai klo 13:00-14:34 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien kokoushuone Toivonen Hannu, kulttuuri-,

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 6.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 1. kokous Aika Torstai 6.2.2014 klo 12-14 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut: Lautakuntien

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku

Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja As. luku 76 125 Vapaa aikalautakunnan käsittelyyn 27.9.2016 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus,museot,

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 19.10.2016 81, liite 1 KULTTUURI, NUORISO JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.9.2016 Myyntituotot kehitys ja ennuste n lipunmyyntituotot

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 1. Vapaa-aikatoimen menot ja henkilöstö 2. Liikunta 3. Nuoriso ja yleinen kulttuuritoiminta 4. Vapaa-aikatoimen maksut ja vuokrat 5. Kirjastotoimi 1. VAPAA-AIKATOIMEN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 3. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 3. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 14.3.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 3. kokous Aika Perjantai 14.3.2014 klo 14:30-16:26 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 19.08.2014 Kokoustiedot Aika 19.08.2014 tiistai klo 18.36-20.03 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, auditorio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 65 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 29.11.2017 Liite 1 65 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015

KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015 KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunta 62 28.10.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Nuorisolautakunta 26.8.2015 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8. Ristiinan aluejohtokunta 14.9.2016 Liite 1 71 Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016 Aluejohtokuntien määrä ja rakenne Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016 1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 352 000 Toimintakulut 2 338

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot