Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimi. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys"

Transkriptio

1 Sivistystoimi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys 2014

2 1

3 Sisällysluettelo Taustaa... 4 Työryhmän kokoonpano... 4 Kuulemistilaisuudet ja nettikysely... 5 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta... 5 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet... 7 Kirjastot... 9 Nykytila... 9 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet... 9 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Museot Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesteri Nykytila Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Liikunta- ja nuorisopalvelut Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Työryhmän esittämien kehittämisesitysten säästöt ja menot yhteensä

4 3

5 Taustaa Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikuntaja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa. Työryhmän kokoonpano Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, puheenjohtaja Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Muut Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja 4

6 Aluejohtokuntien asiantuntijat Korhonen Kirsi, Suomenniemen aluejohtokunta, Pylkkänen Ilpo, Anttolan aluejohtokunta ja Saloviin Minna, Haukivuoren aluejohtokunta Kuulemistilaisuudet ja nettikysely Selvitystä varten järjestettiin kuulemistilaisuudet Mikkelissä 1.4., Ristiinassa 2.4., Suomenniemellä 7.4., Haukivuorella 8.4. ja Ristiinassa Kuulemistilaisuuksien yhteenveto liitteenä, liite 1. Selvitystä varten järjestettiin myös nettikysely eri kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöille ja -toimijoille. Kirjasto ei osallistunut nettikyselyyn, vaan heillä oli asiakasraati. Nettikyselyn ja asiakasraadin tulokset liitteenä, liite 2. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden yleiset kulttuuripalvelut, museot, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjastopalvelut ja kaupunginorkesteri tavoite on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä, lisätä sähköisten palvelujen käyttöä ja tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joilla turvataan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko kaupungin alueella. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. 5

7 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain ovat seuraavat: Kuvio 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulot ja menot tulosalueittain. Yhteensä lautakunnan alaisen toiminnan toimintamenot ovat 16,63 milj. ja toimintatulot 2,26 milj.. Mikkelin kaupungin toimintamenot ovat 441,31 milj. ja toimintatulot 163,15 milj.. Lautakunnan menot ovat siis 3,8 % ja tulot 1,4 % koko kaupungin menoista ja tuloista. Tulosalueen henkilöstö on seuraavasti: Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kirjastot Liikunta ja nuoriso Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Yhteensä Taulukko 1. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen henkilöstö (tilanne , henkilöstöpalvelut). Tulosalueiden henkilöstö on hieman yli 4 % kaupungin henkilöstömäärästä. 6

8 Mikkelin kaupunkistrategia ja kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan tulosalueet Kuntalain 1 :n mukaan Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.. Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset toimenpiteet toteuttavat kuntalakia kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Mikkelin kaupunkistrategia lähtee kolmesta näkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnista. Näkökulmista on muodostettu ohjelmat Asukkaiden hyvinvointiohjelma, Elinkeinojen hyvinvointiohjelma ja Ympäristön hyvinvointiohjelma. Ohjelmiin on koottu kehittämistoimenpiteet, joilla strategiaa toteutetaan. (Kuvio 2) Kuvio 2. Mikkelin kaupunkistrategian kolme näkökulmaa ja tärkeimmät tavoitteet. Mikkelin väestö on sosioekonomiselta ja ikärakenteeltaan pienoiskuva Suomesta. Asukkaiden hyvinvointia ajatellen Mikkelillä on kuitenkin tiettyjä kehittämistarpeita, joita strategiassa on tunnistettu. Mikkeliläiset juovat alkoholia noin litran enemmän vuodessa kuin suomalaiset keskimäärin, sairastavuus on hieman Suomen keskiarvoa korkeammalla tasolla ja mikkeliläisten ennenaikaiset kuolemat ovat muun maan keskiarvoa korkeammat. Päihteet ovat merkittävä ennenaikaisia kuolemia aiheuttava tekijä. Toisaalta mikkeliläisten hyvinvoinnissa on myös paljon 7

9 myönteisiä piirteitä: osa kuntalaisista harrastaa varsin aktiivisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita hyvinvoinnin kannalta tärkeitä aktiviteetteja, osa on hyvin passiivisia. Polarisoitumiskehitys on haasteena. Kullekin hyvinvointiohjelmalle on määritelty kolme strategista päämäärää, ja näitä koskevat yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja mittarit, joilla kehitystä voidaan seurata (kuvio 3). Kuvio 3. Asukkaiden hyvinvoinnin mittarit ja tavoitetasot. Asukkaiden hyvinvointiohjelmassa korostetaan asukkaiden osallistamista hyvinvoinnin tuottamiseen. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisilla tulosalueilla on tärkeä rooli kaupunkistrategian toiminnan toteuttamisessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä: ne luovat mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä asukkaiden omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen sekä ennalta ehkäisevät sekä fyysistä että psyykkistä pahoinvointia. Kaikkien nykyisten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella eripuolilla kaupunkia yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Tästä syystä käynnistettiin tämä palveluverkkoselvitys kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisessa toiminnassa. Työryhmän tehtäväksi annettiin suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. 8

10 Kirjastot Nykytila Kirjasto tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja Mikkelin kaupungin asukkaille sekä yhteistoimintasopimusten mukaisesti seudun kuntien asukkaille. Mikkelin kaupunginkirjasto toimii myös Etelä-Savon maakuntakirjastona. OKM rahoittaa maakuntakirjastotoimintaa noin e/vuosi. Kirjasto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja luo virikkeitä vapaa-ajan viettoon. Kirjaston keskeisiä tehtäviä on taata kansalaisen tietohuolto, edistää lukemisharrastusta sekä tarjota tiloja ja välineitä oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kirjastojen valtionosuusrahoitus tulee valtion perusbudjetista (vrt. perusopetus, pelastustoimi, osa sotepalveluista). Mikkeli saa valtionosuutta noin 1,06 M, joka on noin 1/3 kirjastopalveluihin käytetystä summasta. Tämän jälkeen asukaskohtainen kustannus kirjastopalveluista on noin 32. Kuntien on pakko järjestää kirjastopalvelut jollakin tavalla lain säätämässä laajuudessa (kirjastolaki ( /904) ja kirjastoasetus ( /1078)). Lisäksi toimintaa ohjaa OKM:n laatusuositus kirjastoille. Laki mahdollistaa kuntien välisen yhteistyön. Mikkelissä tätä mahdollisuutta on käytetty laajasti: kaupungilla on voimassa yhteistoimintasopimus kirjastopalveluiden järjestämisestä kolmen naapurikunnan kanssa (kh ). Toimipaikkoja: 13 + kirjastoauto + Moision laitoskirjasto Henkilökuntaa: 48, joista vakituisia 44 ja 4 määräaikaisia (oppisopimus) Budjetti: menot 3 619,3 T, tulot 690,2 T, kate 2 929,1 T Vuonna 2013: lainoja , lainausoikeutta käytti noin 35 % asukkaista, käyntejä (9,87/asukas), näyttelyitä 384, tapahtumia 373, käyttäjäkoulutuksia 147. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Vuodesta 2008 alkaen on lakkautettu kokonaan kaksi lähikirjastoa (Kaituemäki ja Kalvitsa), ja yhden lakkautetun kirjaston tilalle on perustettu uusi (Siekkilä/Kalevankangas). Vakansseja on lakkautettu kolme. Seutukirjastomallin luominen on tehostanut henkilöstön käyttöä seudullisesti: kirjastotoimenjohtajan, palvelupäällikön, asiakaspalveluvastaavan, vahtimestarin sekä hankinnan ja luetteloinnin henkilökunnan työaikaa sekä kustannuksia jaetaan sopimuskuntien kesken. Vuonna 2014 tämä tarkoittaa euromääräisesti noin euroa. 9

11 Liikunta- ja nuorisopalvelut Nykytila Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllään asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta sekä kansalaistoiminnan tukeminen avustuksin kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Keskitettyjä palveluja lukuun ottamatta (liikuntalaitokset, osa suuremmista kentistä, etsivä nuorisotyö) liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan alueellisia tai lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on kuitenkin vaikeaa, ja palveluverkkoon jouduttaneen palveluverkkoselvityksen ja kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman perusteella tekemään karsintaa. Liikunta- ja nuorisopalvelut TA2014 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Liikunta- ja nuorisopalveluilla on 65 sellaista vakituista työsuhdetta ja vakanssia (kuukausipalkkaiset ja tuntipalkkaiset), jotka ovat täytettyinä tai joihin on täyttämisjärjestely meneillään. Lisäksi käytetään tuntuvasti työllistämistoimenpitein työllistettyä työvoimaa (eri kentät, jäähallit), ostopalvelua (haja-asutusalueen liikuntapaikat) ja tuuraavia määräaikaisia tuntityöntekijöitä (Naisvuoren uimahalli). Liikuntapaikkoja on pitkälti yli kaksi ja puoli sataa, kun kaikki vähäisellä käytöllä ja matalalla hoitoasteella olevat kentät, retkisatamat ja ulkoilureitit lasketaan mukaan. Kustannuksiltaan suurimpia liikuntapaikkoja ovat liikuntalaitokset (uimahallit, jäähallit, tekojäärata). Listaus liikuntapaikoista on liitteenä. Omalla henkilöstöllä avoinna pidettäviä nuorisotaloja on seitsemän. Tarkempi listaus nuorisotiloista on liitteenä. Liikuntaseuroja ja nuorisoyhdistyksiä tuetaan vuosittain noin euron avustusmäärärahoin. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulosalueella on tehty viime vuosina palveluverkkoon, palveluiden määrään ja henkilöstörakenteeseen kohdentuvia leikkauksia ja vähennyksiä, jotka tulee tulevaisuuden palveluverkkoa suunnitellessa ottaa huomioon. Alla listatut vähennykset on tehty vuoden 2006 jälkeen. 10

12 Vähennetyt tilat ja palvelut Nuorisopalvelut - Tuppuralan nuorisotalo - Loukeen leirikeskus - Bänditiloja (5 bändille) Rokkalasta - Bänditiloja (3-4 bändille) Mikonkadulta - Kokoontumistila nuorisojärjestöille 4 kpl (Rokkalasta, Porrassalmenkadulta, Nuijamiehestä 2kpl) - Norolan nuorisotalo - Nuorten työpaja koneineen ja kalustoineen siirretty elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön - Yhteinen tilaratkaisu Olkkarin ja Nuorisokahvila Starlightin kanssa, Starlightin vanhasta tilasta luovutaan. Tilahallinto vuokraa tilan eteenpäin. - Haukivuoren nykyinen nuorisotalo irtisanotaan uusien tilojen valmistuessa yhtenäiskoululle. Rakennus voidaan myydä. - Vuokratuki nuorisojärjestöjen nuorisojaostojen tiloihin lopetettu (vähintään 5 järjestöä) - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt (1-2% kerrallaan) talousarvioon eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Liikuntapalvelut - Liikuntapalveluiden varastoja - Kattilansillan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Vanhan Kalevankankaan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. - Parkkilan ulkoilureitin ylläpito lakkautettu. Valaistus puretaan. - Kaksi miestä talvisin liikuntapaikkojen hoitoon tekniseltä toimelta (aiemmin ilmainen siirto, YITkuntatekniikalle yhtiöittämisen jälkeen maksullinen, jolloin jouduttiin lopettamaan, vaikeuttanut taloudellisesti ja työn kuormittavuudelta kenttien hoitoa) - Taloudellisen resurssin väheneminen Haukivuoren kuntaliitoksen yhteydessä (liikuntapalveluille tuli hoidettavaksi uusia alueita ja kiinteistöjä, mutta henkilöstöresurssia tai toimintarahaa ei siirtynyt, ylläpito oman budjetin sisältä) - Kalevankankaan vanhan koulun viereinen kenttä - Pankalammen toinen kaukalo - Joidenkin hiekkakenttien jäädyttämättä jättäminen talvisin (Vipunen, Ilmarinen, Lyseo ym.) - Vanhan Kalevankankaan koulun ja Otavan koulun kuntosalien ylläpito lopetettu - Kerovuoren (Haukivuori) retkeilyreittiä lyhennetty - Uimarantojen ylläpito lopetettu kolmessa kohteessa: Tuukkala, Pitkäjärvi (pienempi) ja Kalevankangas. - Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt talousarvioon (1-2% kerrallaan) eri vuosina toteutettu. - Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. Henkilöstövähennykset Nuorisopalvelut siivooja talonhoitaja-siivooja raittiussihteeri nuorisotoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) suunnittelija (siirretty hallinnosta kentälle nuoriso-ohjaajan toimeen) nuoriso-ohjaaja (elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön) 11

13 Määräaikaiset ohjaajat nuorisotaloilta (tuntiohjaajia palkkaamalla pystyttiin aiemmin pitämään kaksi ohjaaja nuorisotaloa kohti, nyt taloilla pääsääntöisesti yksi ohjaaja) Liikuntapalvelut liikuntatoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) liikuntapaikkamestari siivooja (jäähallit) hallimestari (jäähallit, täyttämättä vuodesta 2008) Museot Nykytila Museotoimessa on 12 vakanssia, joista kaksi on puolipäiväistä. Tämä tarkoittaa yhteensä yhtätoista henkilötyövuotta. Toimipisteitä on 14 eri paikassa mikä aiheuttaa ongelmia pienellä henkilöstöresurssilla toimittaessa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat vaikeuttavat toimintaa. Sisäilmaongelmat Päämajamuseossa ja taidemuseossa vaarantavat henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden. Graniittitalossa olosuhdehallintaa ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Tilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelevat hallitsemattomasti. Tämä vaarantaa kokoelmien ja näyttelyesineiden turvallisuuden. Olosuhdehallinnan vaikeudet, huono sisäilma ja toimitilojen esteettömyysongelmat taidemuseossa ovat johtaneet taidemuseon tilatyöryhmän perustamiseen. Tilatyöryhmä pohtii taidemuseolle uutta sijoituspaikkaa. Remontoitu päämajamuseo saataneen avatuksi yleisölle viimeistään loppukesästä Museotoimen budjetista yli 72 % menee tilavuokriin ja henkilöstömenoihin. Lisäksi muut kiinteät kustannukset; sisäiset palvelut, tietoliikennepalvelut, puhelimet ja museokohteiden hälytysjärjestelmät vievät yhdessä palkkojen ja tilavuokrien kanssa n. 85 % kaikista kuluista. Näyttelyt, tapahtumat, työpajat, konservointi ja markkinointi tehdään jäljelle jäävällä n. 15 %:lla budjetista. Tämä tekee museotoimen budjetoinnista haavoittuvan. Pienikin leikkaus määrärahoissa leikkaa tuntuvasti varsinaiseen toimintaan suunnattuja määrärahoja. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Henkilökunnan määrä museotoimessa on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vakansseja oli 12 myös vuonna Kuntaliitosten myötä hoidettavia museokohteita on sen sijaan tullut lisää. Harjukosken mylly siirtyi kulttuuritoimelta museotoimen hoidettavaksi. Viimeisimmän kuntaliitoksen myötä Ristiinassa sijaitseva Pien- Toijolan talonpoikaismuseo ja Suomenniemellä sijaitseva Nikkisen torppa siirtyivät museotoimen hoidettaviksi. Museotoimen budjetti on kymmenen vuoden aikana muuttunut seuraavasti: Museotoimen budjetti v oli (TA 2005): Menot yhteensä: euroa Toimintatuotot: euroa 12

14 Nettobudjetti: euroa Lakisääteinen valtionosuus: euroa Kaupungin netto-osuus kuluista: euroa Museotoimen budjetti vuonna 2014 (TA 2014): Menot yhteensä Toimintatuotot: Nettobudjetti: Lakisääteinen valtionosuus: Kaupungin netto-osuus kuluista Vuonna 2005 kiinteistömenot olivat euroa. Kun kiinteistömenot ovat tänä vuonna euroa, on kasvua kiinteistömenoissa euroa. Kaupungin netto-osuus museotoimen kustannuksista on noussut aikavälillä yhteensä euroa, joten kiinteistökustannusten nousu kattaa koko budjetin netto-osuuden noususta yli 65 %. Samana ajanjaksona lakisääteinen valtionosuus on noussut yli 75 %. Erityisen voimakkaasti valtionosuus kasvoi vuosina Lisääntyneistä valtionosuuksista vain pieni osa on suunnattu museotoimen budjettiin. Tulevaisuudessa valtionosuus pienentynee jonkin verran. Museotoimen toimintamäärärahoissa ei ole enää leikkaamista ilman merkittäviä toiminnan supistamisia. Yleiset kulttuuripalvelut Nykytila Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, edistää kotiseututyötä sekä jakaa avustuksia. Kulttuuripalvelut perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta ja sen mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 pykälät 1. ja 2.) Kunnilla on laaja itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten ne järjestävät kulttuuripalvelunsa. Kunta saa valtionosuutta yleisiin kulttuuripalveluihin 3,50 /asukas ja taiteen perusopetukseen 1,40 /asukas. Painopistealueina on lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, ikäihmisten kulttuuripalvelut kulttuuriperintöohjelman toimeenpano ja asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä osallisuuden kehittäminen kulttuuritarjonnan avulla. 13

15 Kulttuuripalvelut jakavat kulttuuriyhdistyksille vuosiavustuksia, kohdeavustuksia ja säännöllisiä toiminta-avustuksia. Avustusten jakamisella luodaan monipuolista taidetta ja kulttuuria kaupunkiin sekä saadaan kuntalaisille hyvinvointia aikaiseksi. Henkilökunta: 4 Vakituista (kulttuurijohtaja, kaksi kulttuurituottajaa, toimistosihteeri) 1 Määräaikainen kulttuuriohjaaja ( asti) Yhden kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluu Mikkelin kaupungin museotoimen tehtäviä 15% työajasta. Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu myös liikuntapuolen toimistosihteeritehtäviä 50%. Tilat: 1. Wanha Muuntamo (Pursialankatu 5, näyttelytila 111,5 m 2 ) vuokra 2064 /v 2. Anttolan viljamakasiini (Mikkelintie 39, 52 m 2 ) vuokra 2204 /v (Molemmat rakennukset ovat suojeltuja) 3. Kesäteatteri (Mikonkatu, loka-maaliskuu) 5859 /v 4. Varasto (Porrassalmenkatu 50) vuokra 2020 /v 5. Taiteiden talo (Puistokatu 3) vuokra /v Budjetti: 2014: kulut euroa. Kate euroa. Tulotavoite euroa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Alla on lueteltuna ne kohteet, joihin on kohdistunut säästötoimenpiteitä ja muita muutoksia: - Urpolan kartano siirtyi kulttuuripalveluilta tilahallinnolle Vuoden % säästö kulttuuripalveluiden osalta oli Kokopäiväinen toimistosihteerin vakanssi lakkautettiin tilalle tuli puolipäiväinen toimistosihteerin vakanssi. - Veturitallien kesäkäytöstä näyttelytilana luovuttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka lakkautettiin Ristiinasta siirtyi kulttuurituottaja kulttuuripalveluihin kaupunginorkesterista tuli oma tulosyksikkönsä. Kokopäiväinen kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin Uusi kulttuurijohtajan virka perustettiin v Lasten kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistolle ja samalla myös kulttuuripalveluiden budjetissa ollut kuvataidekoulun vuokramääräraha siirtyi kansalaisopiston budjettiin. 14

16 Kaupunginorkesteri Nykytila Kaupunginorkesteri on sivistystoimen tulosalue, jonka johtajana ja esimiehenä toimii intendentti ja lisäksi tulosalueella on yksi orkesterisihteeri. Orkesterissa on 12 muusikonvakanssia ja ylikapellimestari toimii ostopalvelusopimuksella. Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän vuonna 2011 tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Orkesterin konsertti- ja vierailutoiminta on toiminnalliset tavoitteet ja muusikoiden työohjelman mahdollisuudet huomioiden hyvällä tasolla. Vuodessa esiintymisiä on yli 50 kpl ja toiminnan sisällöt ovat varsin monipuoliset. Yleisömäärien kehitys on ollut hidasta, mikä on jatkossa orkesterin suurimpia haasteita. Orkesterin oma tulonhankinta ja tulojen osuus toiminnan kuluista on noussut uudelle tasolle: omien tulojen määrä on yli kolminkertaistunut vuoden 2011 tasosta. Tuloissa ei kuitenkaan enää ole nähtävissä merkittävää kasvua ilman kuulijamäärien huomattavaa kasvua. Osa tuloista perustuu hankerahoitukseen ja harkinnanvaraisiin avustuksiin, joiden toteutuminen jatkossa ei ole itsestäänselvyys. Valtionosuusrahoituksen muuttuminen osittain tuloksellisuusmittareiden perusteella jaettavaksi aiheuttaa epävarmuutta rahoitukseen. Samalla se lisää painetta ylläpitää ja kehittää monipuolista, helposti saavutettavaa ja laajalti vaikuttavaa toimintaa tulosmittareissa pärjäämisen varmistamiseksi. Orkesterilla on motivoitunut soittajisto, mutta koonpanon pienuus aiheuttaa haasteita taiteelliselle kehittymiselle, ohjelmistosuunnittelulle ja monipuolisen ohjelmiston esittämiselle. Vaikka kaupunginorkesteri on ns. kokonainen jousiorkesteri, eli kaikki jousiorkesterin soitinryhmät ovat siinä edustettuina, myös jousiorkesterimusiikin vaatimukset edellyttäisivät usein suurempaa kokoonpanoa. Suurempien kokoonpanojen ohjelmisto rajautuu kaupunginorkesterin ulottumattomiin, ja pienet soitinryhmät rajoittavat orkesterin soinnillista ja taiteellista kehittymistä. Pieni soittajisto on myös erittäin haavoittuvainen; sairaustapauksissa sijaisten käyttäminen on välttämätöntä, mutta sijaisten saatavuus Mikkelin alueella on huono. Konserttitoiminnassa tarvittaviin kapellimestareihin ja solisteihin sekä yhteistuotantoihin varattujen toimintamäärärahojen tilanne on parantunut viimeisten kahden vuoden aikana oman tulonhankinnan onnistumisen ansiosta. Määrärahakehitys on kuitenkin jäljessä palkkiokehityksestä, ja kiinnostavien vierailijoiden käyttö tarvittavissa määrin on edelleen vaikeaa. Uskottava orkesteritoiminta tarkoittaa sitä, että orkesteri voi osana toimintaansa hyödyntää sellaisia suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita, joita myös muut ammattimaista orkesteritoimintaa harjoittavat tahot Suomessa käyttävät. Orkesterin kehitysaskeleet ovat tuoneet lisää tehtäviä hallinnolle, minkä lisäksi ammattiorkesteritoiminnan kannalta keskeiset tehtäväalueet - nuotistonhoito, viestintä ja markkinointi sekä orkesterijärjestäjän tehtävät - ovat puuttuvien resurssien vuoksi vajavaisesti 15

17 hoidetut. Tällä hetkellä orkesterin kahden hengen hallinto on ylikuormittunut ja toimii alimitoitetuilla resursseilla toiminnan volyymiin nähden. Nykyisissä olosuhteissa hallinnon työhyvinvointia ja työssä jaksamista voida turvata. Tämä vaikeuttaa toiminnan suunnittelemista pitkällä aikajänteellä ja kehitystyön eteenpäin viemistä, sillä hyvin suuri osa hallinnon ajasta menee operatiiviseen toimintaan liittyvien konserttitoiminnan käytännön asioiden hoitoon. Tämä aiheuttaa myös sen, että orkesterissa on hyödyntämätöntä toiminta- ja kehittämispotentiaalia. Olisi mahdollista tavoittaa enemmän yleisöä tehokkaammalla ja kohdennetummalla markkinoinnilla ja viestinnällä ja järjestää entistä monipuolisempaa ja saavutettavampaa toimintaa muusikoiden työohjelman puitteissa. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Kaupunginorkesterin toimintaa on kehitetty kaupunginhallituksen syksyllä 2010 asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän voimin. Työryhmä työskenteli vuoden 2011 aikana ja sen loppuraportin linjaukset kaupunginhallitus on hyväksynyt keväällä Kehittämistyöryhmä linjasi, että orkesteri pysyy jatkossakin Mikkelin kaupungin omana orkesterina ja että sillä tulee olla vahva asema mikkeliläisessä ja eteläsavolaisessa kulttuurielämässä. Työryhmän mukaan orkesteri tulee kytkeä vahvasti tukemaan Mikkelin kaupungin strategisia päämääriä elinvoimaisesta kaupungista. Lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä olivat, että orkesterista muodostetaan oma tulosalue, perustetaan intendentin virka, kiinnitetään taiteellinen johtaja sekä kehitetään ohjelmistopolitiikkaa ja lisätään yhteistoimintaa. Työryhmä linjasi myös että orkesterin soittajiston kokoa tulee pyrkiä kasvattamaan. Tavoitteeksi asetettiin mm. kuulijamäärän merkittävä kasvu sekä oman tulonhankinnan tehostaminen. Orkesterissa on toteutettu kehittämistyöryhmän linjauksia koskien organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää, ohjelmistopolitiikkaa, tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistyötä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kehittämisryhmän linjaukset on nähty orkesterissa hyvänä suuntana kehittämistyölle, ja sen pääosin positiiviset tulokset ovat nähtävissä orkesterin nykytilassa. Suurin haaste on se, että kehitystyön vaatimaa työresurssia ei kyetty kehittämistyöryhmän linjauksissa ennakoimaan. 16

18 Työryhmän kehittämisesitykset Kirjastot Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa kirjastot velvoitetaan euron säästöihin valtuustokauden aikana. Ilman merkittäviä palvelusupistuksia säästöjä ei pystytä saavuttamaan. Jo nykyisellään Mikkelin kirjaston aukioloajat suhteessa henkilötyövuosiin ovat huomattavasti suuremmat verrattuna vastaavan kokoisiin maakuntakirjastoihin (Mikkeli 481,75 tuntia/htv, seuraavaksi eniten Joensuu 364,32 tuntia/htv, vuonna 2012). Tästä syystä henkilöstöä ei pystytä vähentämään ilman, että aukiolotunteja vähennetään. Kymmenien tuhansien eurojen säästöihin ei päästä ilman henkilöstövähennyksiä. 1. Toimintojen yhdistäminen Yhdistetään kirjasto ja yhteispalvelu Anttolassa ja Haukivuorella Kirjaston kannalta synergiaetuja ja säästöjä saadaan aikaan yhdistämällä kirjasto ja yhteispalvelu entisissä kuntataajamissa. Henkilöstön yhteiskäyttö: säästöä syntyy sijaiskustannuksissa. Pystytään tarjoamaan palvelua varmemmin poikkeustilanteissa. Yhdistämistä puoltavat erityisesti säästöt tilakustannuksissa. Säästöjä myös laitteiden osalta (esimerkiksi asiakaspäätteet, kopiokoneet, maksupäätteet ja kassat). Ilman tilakustannuksia säästöt ovat joitakin tuhansia euroja vuodessa. Kirjasto ja yhteispalvelu on yhdistetty jo Rantakylässä, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja säästöjä on jo saatu aikaiseksi. Ne eivät näy kirjaston budjetissa, mutta vaikutus on kaupungin budjettiin. 2. Kirjastoauton lakkauttaminen Säästöt: henkilöstökulut (hyödynnetään eläköitymisiä, ja siirretään kirjastoauton henkilökunta muihin pisteisiin, mahdollista toteuttaa asteittain vuodesta 2016 alkaen) e, aineistokulut e, muut kulut e, yht e. Uuden auton investointia ei tarvita. Palvelutaso säilytetään vuoden 2015 saakka. Riskit: Maaseudun palvelutason heikkeneminen. Reunaehdot: Kuntaliitossopimuksen mukaan kirjastoautopalvelut tulee järjestää vuoden 2015 loppuun saakka. Uuden auton hankinta on investointilistalla vuodelle 2015 (myös OKM:n perustamishankkeiden listalla), uuden auton hankintahinta on noin euroa. Mikäli investointi toteutetaan, tulee palvelu turvata ja resurssoida seuraavaksi 15 vuodeksi. Huomioitava, että pätevien kirjastoautonkuljettaja-virkalijoiden rekrytoiminen erittäin vaikeaa. Lisäksi kirjastoautotallille on löydettävä uudet tilat, sillä nykyinen Rantakylän yhtenäiskoulun yhteydessä sijaitseva talli on otettu koulun remontin hankesuunnitelmassa muuhun käyttöön. Käyttäjämäärän radikaali muuttuminen. Kyläkoulujen kirjastopalvelut täytyy pystyä turvaamaan siirtokokoelmien sekä jalkautuvan kirjastokäytönopetuksen keinoin. Kiinteiden kirjastojen aukioloaikoja pitää pystyä sijoittamaan 17

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014 Palveluselvityksen lähtökohdat Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti sisäpihan puolelta) 13 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha vuonna 2015 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (22) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 05.03.2015 Aika 04.03.2015, klo 17:01-19:15 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone(käynti

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot