velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja Toimialan esitys"

Transkriptio

1 Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Toimialan esitys Kaupunginvaltuuston seminaari Vapaa-aika ja asukaspalvelut Toimialan johtajan vs. Heidi Nygren

2 Palvelutarpeen kehitys (esim. väestönkasvu, ikärakenne) korkea työttömyys ja kasvava rakennetyöttömien määrä elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset -> työllisyyden kehittyminen ennaltaehkäisevän työn tarve ja merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin tärkeys väestön ikääntyminen -> vaikutukset toimintakykyä ylläpitävien palveluiden kysyntään (liikunta, kulttuuri) tarpeet ja odotukset vapaa-ajan palveluissa kasvaa kansalaisyhteiskunnan kehitys -> lisääntyvä kuntalaisvaikuttaminen alueellinen eriarvoisuus kasvattaa alueellisesti kohdennettujen palvelujen tarvetta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Toimialan keskeiset tasapainottamisen keinot kaupungin rooli palvelutuotantoketjussa muuttuu järjestäjästä mahdollistajaksi palveluja ja palveluverkkoja karsitaan henkilöstö vähenee lähtövaihtuvuuden myötä nuoriso-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalvelut, hallinto avustusmäärärahoja leikataan liikunta-, kulttuuri- ja alue- ja tapahtumapalveluiden järjestöavustukset työllistämisavustukset yhdistyksille ja yrityksille toimintaorganisaatiossa selvitetään mahdollisuuksia rakenteellisiin muutoksiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 3

4 v euroa henkilöstö 6,5 htv tilojen karsinta Tuupakan työpaja, taiteilijatilat, Bjursin ja Etelälahden ulkoilualueet, Toteemi toimintamenot palkkatukityöllistäminen, toiminnan tehostaminen avustukset euroa v euroa henkilöstö 6,5 htv tilat järjestöjen nimikkotiloja, Pähkinärinteen nuorisotila toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, museon toiminta avustukset euroa liikuntayhtiöiden hallinto euroa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 4

5 v euroa henkilöstö 3 htv tilat Lemin leirikeskus, Kafnetti toimintamenot palkkatukityöllistäminen, kulttuurin tapahtumat, elokuvatoiminta avustukset euroa liikuntayhtiöiden hallinto euroa v jatketaan toiminnan, palveluiden ja palveluverkon kriittistä tarkastelua toiminnan rakenteiden muutosten vaikutusten arviointi Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5

6 Sopeuttamista edistävät palvelurakennemuutokset ja tuottavuushankkeet Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen yhtiöittäminen Musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen Liikuntayhtiöiden aseman ja hallinnon tarkastelu konsernissa Sähköisen asioinnin kehittäminen avustusten haku ja avustusprosessi ilmoittautumisjärjestelmät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6

7 Investointien karsinta Marja-Vantaan investoinnit vetovoimaisuudesta huolehtiminen Investointien siirtäminen (tilakeskuksen suunnitelma) Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki (3 v.) Håkansbölen kartano (4 v.) ELMOn urheilupuisto kaupungin/konsernin talousarviossa ei ole varauduttu ELMOhankkeen toteuttamisen kustannuksiin investointi- tai käyttömenoarvioissa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 7

8 Palveluverkkomuutokset Tikkurilan nuorisotilaratkaisu ulkoilualueet Etelälahti ja Bjurs, leirikeskus Lemi Tuupakan työpaja, Korson yhteispalvelu, Toteemi, Pähkinärinteen nuorisotila, Kafnetti (ulkopuolisilta vuokrattuja) järjestöjen ulkoa vuokratut tilat (Kimmonsalpa Martinlaaksossa, Inkun Ideapaja, Nicehearts ja Vantaan Näkövammaiset, Orvokkitie 13) taiteilijoiden tilat Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8

9 Sopeutustoimenpiteiden vaikutus palvelutasoon palvelutyön määrä vähenee, palvelutaso laskee ja palveluverkko harvenee avustusmäärärahojen leikkaaminen heikentää järjestöjen toimintaedellytyksiä ennaltaehkäisevän hyvinvointityön väheneminen nostaa kaupungin kustannuksia muualla kaupunkitasoinen yhteisvaikutusten arviointi leikkausten vaikutukset samoihin asukas- ja asiakasryhmiin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9

10 Toimenpiteiden talousvaikutukset menojen väheneminen toiminnan sopeuttamisen myötä tulojen kehitys tulopohjan laajentaminen, maksujen korotukset, volyymien kasvu vaihtoehtokustannusten arvioinnin tärkeys vapaa-aika ja asukaspalveluiden tekemien leikkausten seurauksena vaihtoehtoiset kustannukset muilla toimialoilla Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Talouden tasapainotus- ja velkaohjelman henkilöstövaikutukset henkilöstömäärä vähenee v tasosta yhteensä 16 htv vuoden 2012 alussa henkilöstön kokonaismäärä 550, joista vakinaisia 391 ja määräaikaisia 159 henkilöstömäärän keskiarvo v oli 530, määrä vaihtelee vuoden aikana määräaikaisten kausityöntekijöiden (esim. musiikkiopiston tuntiopettajat) vuoksi Vapaa-aika ja asukaspalvelut Henkilöstö Voimassa olevan TS henkilöstösuunnitelma Toimenpiteiden vaikutus henkilöstösuunnitelmaan -6,5-6,5-3 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Työllisyyspalvelut Toimenpiteet palveluverkon karsinta yritysten ja järjestöjen työllistämisavustukset palkkatukityöllistämisen vähentäminen Vaikutukset työllisyyttä edistävien palveluiden heikkeneminen (esim. lakisääteinen kuntouttava työtoiminta kaupungille aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset lisääntyvät työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotuki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12

13 500 päivää työmarkkinatukea saaneet Vähintään 500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Työtoiminnan osallistujia Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 14

15 Nuoria työttömiä Nuorisotyöttömien määrä Kuusikkokunnissa joulukuussa Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lähde: Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2010, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 15

16 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis henkilöä Työttömät nuoret, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät (yli 12 kk) Vantaalla Työttömyys Vantaalla : alle 25-vuotiaat, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömä Alle 25 v. Yli 50 v. Pitkäaikaistyöttömät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 16

17 Euroa/työtön Kuuden suurimman kunnan työllisyyden hoidon bruttokustannukset ( ), työttömänä ollutta kohti Lähde: Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut 2009, Kuusikko-työryhmä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 17

18 Kulttuuripalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen, toiminta-avustukset, taiteilija-apurahat lastenkulttuurin toimintatapojen muutokset museoissa vain yksi vaihtuva näyttely musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yksityistäminen palveluverkon karsinta luovutaan elokuvatoiminnasta Vaikutukset tapahtuma- ja palvelutarjonta vähenee asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 18

19 Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, /asukas, v Vaasa Lahti Tampere Turku Oulu Espoo Kotka Kajaani Kuopio Helsinki Pori Jyväskylä Kokkola Joensuu Hämeenlinna Rauma Rovaniemi Lappeenranta Porvoo Savonlinna Mikkeli Seinäjoki Kouvola Salo Vantaa 242, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19 Cupore ja Kuntaliitto 19

20 Kuntien nettokäyttökustannukset taide- ja kulttuurilaitoksille, /asukas, v /as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20 Cupore ja Kuntaliitto 20

21 Nettokäyttökustannukset kunnan yleiseen kulttuuritoimintaan, /asukas, v /as , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 301 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21 Cupore ja Kuntaliitto 21

22 Liikuntapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen palveluverkon karsinta Bjursin ulkoilualue Etelälahden ulkoilualue Liikuntayhtiöiden hallinnon ja rakenteiden tarkastelu Vaikutukset liikunnan harrastamisen kustannukset kasvavat sekä kuntalaisilla että liikuntajärjestöillä asukkaiden mahdollisuudet osallistua liikuntatoimintaan vähenevät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22

23 Liikuntapalveluiden kustannukset / asukas Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23

24 Nuorisopalvelut Toimenpiteet henkilöstön vähennykset 10 htv, lähtövaihtuvuus ym. palveluverkon karsinta: Lemin leirikeskus Pähkinärinteen nuorisotila Vaikutukset kasvatuksellinen ohjaus vähenee ennaltaehkäisevä työ vähenee palveluaikojen ja -verkon supistuminen toimenpiteiden vaikutukset nuorten syrjäytymiseen Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24

25 Alue- ja tapahtumapalvelut Toimenpiteet avustusten vähentäminen vakanssien täyttämättä jättäminen palveluverkon tarkastelu luovutaan kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista Vaikutukset järjestöjen toimintaedellytykset heikkenevät palveluverkko supistuu Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot