Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys. Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli, 9.6.2014"

Transkriptio

1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluselvitys Hannu Toivonen, työryhmän puheenjohtaja Mikkeli,

2 Palveluselvityksen lähtökohdat Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ( 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman Talousarviossa todetaan muun muassa, että Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana. Selvitystyö käynnistettiin Lisäksi tehtiin kuntalaiskuulemiset ja nettikysely yhteistyötahoille (seurat, järjestöt). 2 Työryhmän tehtävänä oli suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena oli, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa.

3 Työryhmän kokoonpano Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, pj Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan pj, vpj Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri Muut Isomöttönen Nikke, intendentti Karttunen Matti, museotoimenjohtaja Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja 3

4 4

5 Henkilöstö ( ) Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kirjastot Liikunta ja nuoriso Museot Yleiset kulttuuripalvelut Kaupunginorkesteri Yhteensä

6 Mikkelin kaupunkistrategia Kuntalaki 1 : Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. -> Mikkelin kaupungin strategia ja strategiset toimenpiteet: kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia Mikkelin kaupunkistrategia lähtee kolmesta näkökulmasta: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnista 6

7 Luonnon ja ympäristön hyvinvointi 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Ympäristön hyvinvointiohjelma 1. Monipuolisen ja puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen 2. Ekologisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen 3. Rakennetun ympäristön laatu 2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Asu A Mikkeli 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen 1. Mikkelin vetovoiman, liiketoimintaympäristön ja aluetalouden kehittäminen 2. Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Asukkaiden hyvinvointiohjelma Elinkeinojen hyvinvointiohjelma 3. Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Elinkeinojen hyvinvointi ja kaupungin elinvoima

8 1. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus: 9,1 (koko maa 11,4) 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: lk:t: 9,6 (koko maa 9,1) 6,5 2. Ammattikoululaiset: 7,2 (koko maa 7,8) 5,8 3. Lukiolaiset: 6 (koko maa 7,4) 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: lk:t: 20 (koko maa 22,3) Ammattikoululaiset: 27,3 (koko maa 26,1) Lukiolaiset: 21,5 (koko maa 21,7) 18 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %- osuus: lk:t: Amma koululaiset: 4, Lukiolaiset: 1,9 0 Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli 2. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina, litraa: 11.3 (koko maa 10.1) 10 Humalajuominen, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: Tupakointi päivittäin, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: 10 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuus: lk:t: amma koululaiset: lukiolaiset: 12 8 Asukkaiden hyvinvointiohjelma 3. Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Sairastavuusindeksi: 106,1 (maan keskiarvo 100) 100 PYLL: Alkoholin ja tupakoinnin aiheuttamat kuolemat suurin ennenaikaista kuolleisuutta aiheu ava tekijä Alkoholin ja tupakan aiheu amat ennenaikaiset kuolemat vähenevät, laskee koko maan keskiarvotasolle Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: 1.kirjaston käyttö/kävijät: : museot/kävijät : orkesteri/kuulijamäärä : yleiset kulttuuripalvelut 1. Kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: Kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: Säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: Uimahallikäynnit: Tea erin kävijämäärät:

9 Mitä jatkossa? Jatkossakin kaupunki toteuttaa hyvinvointistrategiaansa: luodaan mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä asukkaille hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja lisäämiseen! Kuntatalous toimii kuitenkin niukoilla resursseilla kaikkea sitä, mitä nyt tehdään, ei jatkossa pystytä tekemään ei, vaikka halua ja tahtoa olisi Mikä on tärkeintä? Mistä ei tingitä? Mitä voidaan vähentää? Voidaanko jostakin jopa luopua? Mitä voidaan tehdä yhdessä asukkaiden/seurojen/järjestöjen kanssa?

10 Kirjastopalvelut Nykytilanne Toimipaikkoja: 13 + kirjastoauto + Moision laitoskirjasto Henkilökuntaa: 48, joista vakituisia 44 ja 4 määräaikaisia (oppisopimus) Budjetti: menot 3 619,3 T, tulot 690,2 T, kate 2 929,1 T Vuonna 2013: lainoja , lainausoikeutta käytti noin 35 % asukkaista, käyntejä (9,87/asukas), näyttelyitä 384, tapahtumia 373, käyttäjäkoulutuksia 147. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Vuodesta 2008 alkaen on lakkautettu kokonaan kaksi lähikirjastoa (Kaituemäki ja Kalvitsa), ja yhden lakkautetun kirjaston tilalle on perustettu uusi (Siekkilä/Kalevankangas). Vakansseja on lakkautettu kolme. Seutukirjastomallin luominen on tehostanut henkilöstön käyttöä seudullisesti: kirjastotoimenjohtajan, palvelupäällikön, asiakaspalveluvastaavan, vahtimestarin sekä hankinnan ja luetteloinnin henkilökunnan työaikaa sekä kustannuksia jaetaan sopimuskuntien kesken. Vuonna 2014 tämä tarkoittaa euromääräisesti noin euroa. 10

11 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1/4 Nykytilanne Liikunta- ja nuorisopalvelut edistää palveluillaan ja rakennetulla ympäristöllään asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehitystä. Monipuolinen nuorisotyö ja liikuntapaikkatarjonta sekä kansalaistoiminnan tukeminen avustuksin kannustavat kuntalaisia ohjattuun ja omaehtoiseen toimintaan. Liikuntapaikkarakentaminen ja jo olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnostaminen paremmin nykyvaatimuksia vastaaviksi lisää kuntalaisten liikkumista. Keskitettyjä palveluja lukuun ottamatta (liikuntalaitokset, osa suuremmista kentistä, etsivä nuorisotyö) liikunta- ja nuorisopalvelut ovat luonteeltaan alueellisia tai lähipalveluita, joiden tavoitettavuus sekä kaupunki- että haja-asutusalueella tulee turvata. Palveluiden ylläpitäminen maantieteellisesti laajalla alueella ja niukkenevilla resursseilla on kuitenkin vaikeaa, ja palveluverkkoon jouduttaneen palveluverkkoselvityksen ja kaupunginvaltuuston asettaman talouden tasapainottamisohjelman perusteella tekemään karsintaa. 11

12 Liikunta- ja nuorisopalvelut 2/4 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet, vähennetyt tilat ja palvelut Nuorisopalvelut Tuppuralan nuorisotalo Loukeen leirikeskus Bänditiloja (5 bändille) Rokkalasta Bänditiloja (3-4 bändille) Mikonkadulta Kokoontumistila nuorisojärjestöille 4 kpl (Rokkalasta, Porrassalmenkadulta, Nuijamiehestä 2kpl) Norolan nuorisotalo Nuorten työpaja koneineen ja kalustoineen siirretty elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön Yhteinen tilaratkaisu Olkkarin ja Nuorisokahvila Starlightin kanssa, Starlightin vanhasta tilasta luovutaan. Tilahallinto vuokraa tilan eteenpäin. Haukivuoren nykyinen nuorisotalo irtisanotaan uusien tilojen valmistuessa yhtenäiskoululle. Rakennus voidaan myydä. Vuokratuki nuorisojärjestöjen nuorisojaostojen tiloihin lopetettu (vähintään 5 järjestöä) Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt (1-2% kerrallaan) talousarvioon eri vuosina toteutettu. Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle. 12

13 Liikunta- ja nuorisopalvelut 3/4 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet, vähennetyt tilat ja palvelut Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden varastoja Kattilansillan koulun liikuntasali. Koulu purettu, korvaavaa tilaa ei saada. Vanhan Kalevankankaan koulun liikuntasali, vanhan koulun viereinen kenttä Parkkilan ulkoilureitin ylläpito lakkautettu. Valaistus puretaan. Kaksi miestä talvisin liikuntapaikkojen hoitoon tekniseltä toimelta (aiemmin ilmainen siirto, YIT-kuntatekniikalle yhtiöittämisen jälkeen maksullinen, jolloin jouduttiin lopettamaan, vaikeuttanut taloudellisesti ja työn kuormittavuudelta kenttien hoitoa) Taloudellisen resurssin väheneminen Haukivuoren kuntaliitoksen yhteydessä (liikuntapalveluille tuli hoidettavaksi uusia alueita ja kiinteistöjä, mutta henkilöstöresurssia tai toimintarahaa ei siirtynyt, ylläpito oman budjetin sisältä) Pankalammen toinen kaukalo Joidenkin hiekkakenttien jäädyttämättä jättäminen talvisin (Vipunen, Ilmarinen, Lyseo ym.) Vanhan Kalevankankaan koulun ja Otavan koulun kuntosalien ylläpito lopetettu Kerovuoren (Haukivuori) retkeilyreittiä lyhennetty Uimarantojen ylläpito lopetettu kolmessa kohteessa: Tuukkala, Pitkäjärvi (pienempi) ja Kalevankangas. Kaupunginhallituksen vaatimat säästöt talousarvioon (1-2% kerrallaan) eri vuosina toteutettu. 13 Avustusmäärärahoja leikattu, seuraava talousarvio laskettu leikatulle pohjalle.

14 Liikunta- ja nuorisopalvelut 4/4 Henkilöstövähennykset Nuorisopalvelut siivooja talonhoitaja-siivooja raittiussihteeri nuorisotoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) suunnittelija (siirretty hallinnosta kentälle nuoriso-ohjaajan toimeen) nuoriso-ohjaaja (elinkeino- ja kilpailukyky-yksikköön) Määräaikaiset ohjaajat nuorisotaloilta (tuntiohjaajia palkkaamalla pystyttiin aiemmin pitämään kaksi ohjaaja nuorisotaloa kohti, nyt taloilla pääsääntöisesti yksi ohjaaja) Liikuntapalvelut liikuntatoimenjohtaja (perustettu yhdistetty liikunta- ja nuorisojohtajan virka) liikuntapaikkamestari siivooja (jäähallit) hallimestari (jäähallit, täyttämättä vuodesta 2008) 14

15 Kulttuuripalvelut 1/2 Nykytilanne Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa ja luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, edistää kotiseututyötä sekä jakaa avustuksia. Kunnilla on laaja itsemääräämisoikeus sen suhteen, miten ne järjestävät kulttuuripalvelunsa. Painopistealueina on lasten ja nuorten kulttuuripalvelut, ikäihmisten kulttuuripalvelut kulttuuriperintöohjelman toimeenpano ja asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä osallisuuden kehittäminen kulttuuritarjonnan avulla. Kulttuuripalvelut jakavat kulttuuriyhdistyksille vuosiavustuksia, kohdeavustuksia ja säännöllisiä toimintaavustuksia. Avustusten jakamisella luodaan monipuolista taidetta ja kulttuuria kaupunkiin sekä saadaan kuntalaisille hyvinvointia aikaiseksi. Henkilökunta: 4 Vakituista (kulttuurijohtaja, kaksi kulttuurituottajaa, toimistosihteeri) 1 Määräaikainen kulttuuriohjaaja ( asti) Yhden kulttuurituottajan tehtäväkuvaan kuuluu Mikkelin kaupungin museotoimen tehtäviä 15% työajasta. Toimistosihteerin tehtäväkuvaan kuuluu myös liikuntapuolen toimistosihteeritehtäviä 50%. Tilat: Wanha Muuntamo (Pursialankatu 5, näyttelytila 111,5 m 2 ) vuokra 2064 /v ja Anttolan viljamakasiini (Mikkelintie 39, 52 m 2 ) vuokra 2204 /v (molemmat rakennukset ovat suojeltuja) Kesäteatteri (Mikonkatu, loka-maaliskuu) 5859 /v Varasto (Porrassalmenkatu 50) vuokra 2020 /v Taiteiden talo (Puistokatu 3) vuokra /v 15

16 Kulttuuripalvelut 2/2 Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Urpolan kartano siirtyi kulttuuripalveluilta tilahallinnolle Vuoden % säästö kulttuuripalveluiden osalta oli Kokopäiväinen toimistosihteerin vakanssi lakkautettiin tilalle tuli puolipäiväinen toimistosihteerin vakanssi. Veturitallien kesäkäytöstä näyttelytilana luovuttiin Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin virka lakkautettiin Ristiinasta siirtyi kulttuurituottaja kulttuuripalveluihin kaupunginorkesterista tuli oma tulosyksikkönsä. Kokopäiväinen kulttuuritoimenjohtajan virka lakkautettiin Uusi kulttuurijohtajan virka perustettiin v Lasten kuvataideopetus siirtyi kansalaisopistolle ja samalla myös kulttuuripalveluiden budjetissa ollut kuvataidekoulun vuokramääräraha siirtyi kansalaisopiston budjettiin. 16

17 Museot Nykytilanne Museotoimessa on 12 vakanssia, joista kaksi on puolipäiväisiä eli 11 htv Toimipisteitä on 14 eri paikassa Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat: sisäilmaongelmat Päämajamuseossa ja taidemuseossa vaarantavat henkilökunnan ja asiakkaiden terveyden. Graniittitalossa olosuhdehallintaa ei saada museotoiminnan edellyttämälle tasolle. Tilojen lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelevat hallitsemattomasti. Tämä vaarantaa kokoelmien ja näyttelyesineiden turvallisuuden. Olosuhdehallinnan vaikeudet, huono sisäilma ja toimitilojen esteettömyysongelmat taidemuseossa ovat johtaneet taidemuseon tilatyöryhmän perustamiseen. Tilatyöryhmä pohtii taidemuseolle uutta sijoituspaikkaa. Remontoitu päämajamuseo saataneen avatuksi yleisölle viimeistään loppukesästä Museotoimen budjetista n. 85 % kiinteissä kuluissa. Näyttelyt, tapahtumat, työpajat, konservointi ja markkinointi tehdään jäljelle jäävällä n. 15 %:lla budjetista. Tämä tekee museotoimen budjetoinnista haavoittuvan. Pienikin leikkaus määrärahoissa leikkaa tuntuvasti varsinaiseen toimintaan suunnattuja määrärahoja. Aiemmin toteutetut tehostamistoimenpiteet Henkilökunnan määrä museotoimessa on pysynyt samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuntaliitosten myötä hoidettavia museokohteita on sen sijaan tullut lisää: Harjukosken mylly siirtyi kulttuuritoimelta museotoimen hoidettavaksi, Ristiinassa sijaitseva Pien- Toijolan talonpoikaismuseo ja Suomenniemellä sijaitseva Nikkisen torppa siirtyivät museotoimen hoidettaviksi. 17

18 Kaupunginorkesteri 1/2 Nykytilanne Kaupunginorkesterin johtajana ja esimiehenä toimii intendentti ja lisäksi tulosalueella on yksi orkesterisihteeri. Orkesterissa on 12 muusikonvakanssia ja ylikapellimestari toimii ostopalvelusopimuksella. Orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti vuoden 2012 alusta alkaen. Kehityksen taustalla ovat kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän vuonna 2011 tekemät linjaukset, joiden mukaisin toimenpitein orkesteria on kehitetty, sekä uudet rekrytoinnit, intendentti, ylikapellimestari ja konserttimestari. Orkesterissa on toteutettu kehittämistyöryhmän linjauksia koskien organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää, ohjelmistopolitiikkaa, tiedotusta ja markkinointia sekä yhteistyötä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. 18

19 Kehittämistoimenpiteitä, työryhmän ehdotuksia 19

20 Kirjastopalvelut, toimenpiteet 1. Toimintojen yhdistäminen Yhdistetään kirjasto ja yhteispalvelu Anttolassa ja Haukivuorella 2. Kirjastoauton lakkauttaminen 3. Otavan kirjaston itsepalvelupilotti Muita toimenpiteitä Lakkautetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot Muutetaan Lähemäen, Kalevankankaan, Otavan ja Rantakylän kirjastot itsepalvelukirjastoiksi 20

21 Nuorisopalvelut, toimenpiteet Moision koulun yhteydessä olevan nuorisotila irtisanotaan Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen 21

22 Liikuntapalvelut, toimenpiteet Kuomapirtti irtisanotaan Jääkiekkokenttien määrän vähentäminen Hiekka- ja jääkenttien (avoimet luistelualueet) käytön arviointi ja kenttien ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Ulkoilureittien käytön arviointi ja ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Hankitaan lisää ulkoilureittien valaistuksen etäohjauslaitteistoja Retkisatamien käytön arviointi ja ylläpidon lopettaminen tarvittaessa Joidenkin nurmikenttien korvaaminen keinonurmilla Monitoimihalli ja muut liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman kohteet: monitoimihallisuunnitelma 2012, liikunta- ja kulttuuripaikkojen rakentamisohjelma Lähiliikuntapaikat: kartoitetaan lähiliikuntapaikkojen rakentamistarvetta ja mahdollisuutta. 22

23 Museopalvelut, toimenpiteet Harjukosken myllyn vuokraaminen Pien-Toijolan talonpoikaismuseon siirtäminen ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi Nikkisen torpan siirtäminen ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi 23

24 Yleiset kulttuuripalvelut, toimenpiteet Talouden tasapainotus otetaan avustusmäärärahoista Pursialan Wanhan Muuntamon (2 064 /v) ja Anttolan viljamakasiinin (2 204 /v) vuokrasopimusten irtisanominen (tilakeskus) 24

25 Kaupunginorkesteri, toimenpiteet Kaupunginorkesterin toiminnassa ei ole tällä hetkellä nähtävissä tehostamisen mahdollisuuksia Orkesteri toimii niin pienillä resursseilla, että säästöjä ei ole löydettävissä. Koska vakituisen henkilöstön kuluista ei ole mahdollista säästää, mahdolliset säästöt kohdistuisivat yksinomaan toimintaan, mikä tarkoittaisi konserttien määrän vähentämistä ja sen myötä konserttituottojen pienentymistä ja kuukausipalkkaisten muusikoiden vajaata hyödyntämistä. Kustannustehokas lähestymistapa orkesterin toimintaan olisi lisätä sen resursseja jonkin verran, jolloin hyödyntämätöntä potentiaalia saataisiin käyttöön ja ylläpitäjä saisi parhaan toiminnallisen tuoton sijoitukselleen. 25

26 Jatkotoimenpiteet Selvitys luovutetaan kaupunginhallitukselle Toimenpide-ehdotusten vieminen ta2015 ja taloussuunnitteluun toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi - normaali päätöksentekoprosessi 26

27 Lisätietoja: Hannu Toivonen, p KIITOS

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli

Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli Mikkelin kaupunkistrategia 2014 2017 Kuva: Jere Lauha Kuva: Jere Lauha 1 Johdanto: Mikkeli tähtää parempaan hyvinvointiin kestävällä tavalla Mikkelin kaupunkistrategia

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 17.12.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 17.12.2014 Kokoustiedot Aika 17.12.2014 Keskiviikko, klo 16:30-18:33 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 22.01.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 22.01.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.01.2014 Kokoustiedot Aika 22.01.2014 Keskiviikko klo 17.00-17.44 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot