Väestön toiminta Sipoossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väestön toiminta Sipoossa"

Transkriptio

1 henkilöitä Väestön toiminta Sipoossa Työlliset Työttömät vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA

2 Sipoon kunta/kehittämis- ja elinkeinoyksikkö/rlö /Käännös Lisätietoja: erikoissuunnittelija Rita Lönnroth, puh. (09) , rita.lonnroth (at)sipoo.fi Sipoon kunta, Iso Kylätie 18, Sipoo > Ajankohtaista > Avainluvut

3 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA Väestönkasvu Muuttoliike Ikärakenne Kielijakauma Väestön toiminta Osa-alueiden väestö.. 15 Taulukot 1. Sipoon väestönkasvu vuosina Väestömuutokset Sipoossa vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa Väestö ikäryhmittäin vuosina Väestö ikäryhmittäin vuosina Kieliryhmien kehitys Sipoossa vuosina Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna Väestön toiminta Sipoossa vuosina Osa-alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina Sipoon 27 osa-alueen tilastokartta vuosina Osa-alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina Asukasmäärän osa-alue- ja kielijakauma vuonna Osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2007, henkilöitä 16. Osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2007, % -osuudet 17. Suurten osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna Sipoon suurten osa-alueiden tilastokartta vuosina Lähde: Tilastokeskus

4 SIPOON VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA V Ä E S T Ö N K A S V U Sipoo on väkiluvultaan jatkuvasti kasvava kunta. Kolmenkymmenenkolmen viime vuoden aikana asukasluku on kasvanut 57 %:lla, runsaalla henkilöllä, henkilöstä vuonna henkilöön vuonna luvulla väestönkasvu on ollut vajaat 300 henkilöä vuodessa. henkilöitä Sipoon väestömäärä vuosina Katso liitetaulukko 1 Nopeimmin sipoolaisten määrä kasvoi vuosituhannenvaihteessa. Vuosina 1998, 1999, 2002 ja 2007 asukasluku kasvoi yli 400 henkilöllä vuodessa. Väestönkasvu oli 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupuolella noin 1 % vuodessa luvun puolivälistä lähtien kasvu on ollut noin 2 % vuodessa. 3,4 %:n 1

5 huippulukema saavutettiin vuonna 1998 ja 0,3 %:n pohjalukema vuonna Vuonna 2007 väestönkasvu oli 2,2 %. % 4,0 Väestönkasvu vuosina , % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Katso liitetaulukko 1 Väestönkasvu johtuu sekä syntyvyyden enemmyydestä että muuttovoitosta. Syntyneiden määrä on henkilöä vuodessa, kuolleiden määrä noin 140 henkilöä vuodessa. Muuttovoitto on ollut henkilöä vuodessa, poikkeuksena vuosi 2004, jolloin lähtömuutto oli hieman suurempi kuin tulomuutto. Asukasluvun kasvaessa syntyneiden ja kuolleiden vuosittainen määrä on lisääntynyt. henkilötä Syntyneiden ja kuolleiden määrä vuosina syntyneitä kuolleita Katso liitetaulukko 2 2

6 1970-luvun loppupuolella Sipoossa syntyi vuosittain noin 150 lasta, vastasyntyneiden sipoolaisten määrä on nyt noin 230 vuodessa. Vastaavasti kuolleiden määrä on lisääntynyt 1970-luvun lopun noin 100 henkilöstä noin 140 henkilöön vuodessa. Vuonna 2007 syntyneiden määrä oli 251 ja kuolleiden määrä 152 henkilöä. henkilöitä 160 Kuolleiden määrä Sipoossa vuosina Katso liitetaulukko 2 Vuosien aikana on syntyneiden vuotuinen osuus vaihdellut 1,0 %:sta 1,5 %:iin koko väestömäärästä, kuolleiden osuus 0,7 %:sta 1,0 %:iin. Vuonna 2007 syntyneiden osuus oli 1,3 %, kuolleiden osuus 0,8 %. Runsaat 80 % kuolleista oli 60 vuotta täyttäneitä. 2. M U U T TO L I I K E Vuotuiset muuttotapahtumat ovat 1970-luvun puolivälistä lähtien kaksinkertaistuneet. Niitä on noin vuodessa. Muuttotapahtumilla tarkoitetaan tulomuuttoa Sipooseen ja lähtömuuttoa Sipoosta sekä kunnan sisäistä muuttoa. Muuttotapahtumat ovat kolmenkymmenenkolmen viime vuoden aikana lisääntyneet suhteessa kasvavaan asukasmäärään 13 %:sta %:iin. Täten keskimäärin joka kuudes sipoolainen muuttaa vuoden aikana. 3

7 henkilöitä M uuttotapahtumat vuosina Katso liitetaulukko luvun puolivälistä lähtien vuosittainen tulomuutto on kasvanut henkilöstä henkilöön. Lähtömuutto on kasvanut :sta noin 1 000:een. Vuonna henkilöä muutti Sipooseen, 992 henkilöä muutti pois. henkilöitä 1400 Tulo- ja lähtömuutto vuosina tulom uutto lähtöm uutto Katso liitetaulukko 2 Muuttovoitto on kasvanut keskimäärin 100 henkilöstä henkilöön, mutta se on vaihdellut voimakkaasti. Vuosina 1975, 1980 ja

8 lähtömuutto oli hieman tulomuuttoa suurempi. Vuonna 1998 muuttovoitto oli huippulukemissaan, 466 henkilöä, kun henkilöä muutti Sipooseen, mutta ainoastaan 690 henkilöä muutti pois. Sipoon ja ulkomaiden välinen muuttoliike on melko vaatimatonta. Vuosittain Sipooseen muuttaa noin 60 henkilöä ulkomailta ja noin 50 sipoolaista muuttaa ulkomaille. Vuosina Sipooseen muuttaneista 41 % tuli Helsingistä, 29 % poismuuttaneista muutti Helsinkiin. Vantaalta tuli 17 % tulomuuttajista, Vantaalle muutti 11 % poismuuttajista. Muuttoliike vuosina ulkomaat ö muut kunnat Pornainen Mäntsälä Turku Tuusula Vantaa tulomuutto Sipooseen lähtömuutto Sipoosta Porvoo Kerava Järvenpää Espoo Helsinki henkilöitä Katso liitetaulukko 3 Vuosina Sipooseen muutti henkilöä Helsingistä, Vantaalta, 477 Keravalta, 390 Porvoosta, 428 Espoosta, 279 Järvenpäästä, 188 Tuusulasta, 57 Pornaisista, 47 Mäntsälästä ja 68 Turusta. Muista maamme kunnista muutti henkilöä ja ulkomailta 381 henkilöä. Yhteensä uutta sipoolaista. Vuosina Sipoosta muutti henkilöä Helsinkiin, 760 Vantaalle, 593 Keravalle, 665 Porvooseen, 257 Espooseen, 216 Järvenpäähän, 170 Tuusulaan, 114 Pornaisiin, 68 Mäntsälään ja 97 Turkuun. Muihin maamme kuntiin muutti ja ulkomaille 301 henkilöä. Yhteensä henkilöä muutti Sipoosta vuosina

9 Vuonna 2007 muuttovirta oli seuraavanlainen (tulomuutto toiselta paikkakunnalta /lähtömuutto toiselle paikkakunnalle): Helsinki 528/294, Vantaa 211/94, Kerava 86/101, Porvoo 42/74, Espoo 47/33, Järvenpää 35/24, Tuusula 38/24, Pornainen 13/10, Mäntsälä 1/10, Turku 9/18 ja muut kunnat 219/245 sekä ulkomaat 65/43. Vuonna 2007 Sipooseen muutti henkilöä ja Sipoosta pois 935 henkilöä. Vuonna 2007 Sipooseen muutti muista kunnista 943 suomenkielistä ja 232 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 54). Sipoosta muutti vuonna 2007 muihin kuntiin 684 suomenkielistä ja 204 ruotsinkielistä (muut kieliryhmät: 47). Lapsiperheet muodostavat suurimman tulomuuttoryhmän, kun taas suuri osa lähtömuuttajista on nuoria, jotka muuttavat muualle opintojen takia. henkilöitä Keskimääräinen vuosittainen muuttovoitto vuosina ikäryhmät Katso liitetaulukko 4 Vuosien keskimääräinen vuotuinen muuttovoitto osoittaa, että vilkas muuttoliike tuottaa selvän ylijäämän 0 4-vuotiaiden, 5 9-vuotiaiden, vuotiaiden, vuotiaiden, vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Muuttoliike tuottaa selvän alijäämän vuotiaden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Alle kouluikäiset ja vuotiaat muodostivat suurimmat tulomuuttoryhmät vuonna 2007, kun taas lähtömuutto oli vilkkainta vuotiaiden keskuudessa. 6

10 henkilöitä Tulo- ja lähtömuutto vuonna muuttajien ikä tulomuutto lähtömuutto Katso liitetaulukko 4 3. I K Ä R A K E N N E Väestön eri ikäryhmien välillä esiintyy suuria vaihteluja. Sipoon väestöpyram idi vuonna v. miehiä naisia Katso liitetaulukko 5 Vuosina ja vuotiaiden määrät ovat suuret ( ). Myös , ja vuotiaiden määrät ovat suuret ( ) vuotiaiden sekä vuotiaiden määrät 7

11 ovat pienet (< 150). Ikäryhmien väliset vaihtelut heijastavat vilkasta muuttoliikettä. Lapsiperheitä, ts. 30-vuotiaita lapsineen, muuttaa Sipooseen, kun taas nuoret muuttavat muualle lähinnä opintojensa takia. Ikäryhmät pienenevät luonnollisista syistä mitä vanhemmista ihmisistä on kyse. Vuonna 2007 henkilöiden määrä/ikäryhmä jää alle 100:n vasta 78:nnen ikävuoden jälkeen. henkilöitä Väestön ikärakenne Sipoossa vuonna år Katso liitetaulukko 5 Vuosina , jolloin väestönkasvu oli runsaat henkilöä, ovat 5 9-, , ja vuotiaiden ikäryhmät pienentyneet jossain määrin. Muut ikäryhmät ovat kasvaneet. 8

12 henkilöitä Väestön ikärakenne vuosina , viisivuotisryhmät vuotiaat Katso liitetaulukko 6 Vielä 1980-luvulla naisten osuus Sipoon väestöstä oli 1 % suurempi kuin miesten. Ero on kuitenkin tasaantunut. Vuonna 2007 Sipoossa oli naista (50,1 %) ja miestä (49,9 %). Miesten ja naisten osuus vuosina naisia 50 % miehiä år 101 Katso liitetaulukko 5 9

13 Nuoremmissa ikäryhmissä on enemmän poikia ja miehiä kuin tyttöjä ja naisia, kun taas naisia on enemmän etenkin 30-vuotiaiden ja eläkeläisten keskuudessa luvulla alle kouluikäisten lasten määrä on sekä määrällisesti että suhteellisesti vähentynyt hieman, kun taas kouluikäisten osuus on kasvanut vuotiaiden osuus on vähentynyt, kun taas vuotiaiden osuus on lisääntynyt nopeasti. Myös eläkeläisten osuus on kasvanut jossain määrin. henkilöitä Väestön ikärakenne vuosina Katso liitetaulukko 7 10

14 Vuonna vuotiaiden osuus oli 10 %, 7-18-vuotiaiden 19 %, vuotiaiden 22 %, vuotiaiden 37 %, vuotiaiden 7 % ja vuotiaiden 5 % koko väestömäärästä. Ikäryhmät vuonna % 75-5 % % % % % Katso liitetaulukko 7 4. K I E L I J A K A U M A Vuoden 2007 lopussa Sipoossa asui henkilöä, joista :lla oli Suomen kansalaisuus, vain 294:llä (1,5 %:lla) oli muun maan kansalaisuus. Suomenkielisiä oli (60 %), ruotsinkielisiä (38 %) ja muunkielisiä tai äidinkieleltään tuntemattomia 352 (2 %). Suurimmat ulkomaan kansalaisuuden omaavat ryhmät ovat Ruotsista (50 henkilöä) ja Virosta (57 henkilöä). Tavallisimmat ulkomaiset kielet ovat viron (71 henkilöä) ja venäjän kieli (90 henkilöä). 11

15 Sipoon väestö vuonna 2007 Kansalaisuus Kieli Suomi suomi muut maat 294 ruotsi R uotsi 50 muut kielet 352 Viro 57 viro 71 Venäjä 33 venäjä 90 Iso-Britannia 12 englanti 33 Saksa 15 saksa 22 Thaimaa 15 thai 18 Vietnam 5 vietnam 10 Norja 9 norja 12 Hollanti 12 hollanti 13 Sveitsi 5 ranska 6 Turkki 9 turkki 10 Tanska 6 italia 7 Irlanti 6 muut 60 muut 60 Äidinkieleltään muunkielisten kuin suomen- ja ruotsinkielisten henkilöiden määrä on pitkään ollut pieni. Ruotsinkielinen kieliryhmä on pysynyt lukumääräisesti samana usean vuosikymmenen ajan Kieliryhmien kehitys Sipoossa vuosina ruotsi suomi ym Katso liitetaulukko 8 Kokonaisväestönkasvu ja suomenkielisen kieliryhmän kasvu ovat kutakuinkin vastanneet toisiaan. Tästä syystä suomenkielisen väestön väestörakenne on huomattavasti nuorempaa kuin ruotsinkielisen väestön, sillä muuttoliikkeellä on nuorentava vaikutus väestön ikärakenteeseen. 12

16 % 70 Kielijakauma vuonna ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut -vuotiaat Katso liitetaulukko 9 Ruotsin-, suomen- ja muunkielisten osuus ikäryhmittäin vuonna 2007: Ikä %-osuus Ruotsinkieliset Suomenkieliset Muut Kaikki sipoolaiset Ruotsin-, suomen- ja muunkielisten osuus koko asukasmäärästä vuonna 2007: Ikä %-osuus Ruotsinkieliset Suomenkieliset Muut Kaikki sipoolaiset

17 henkilöitä Kieli ja ikärakenne vuonna ruotsinkieliset, suomenkieliset, muut Katso liitetaulukko 9 5. V Ä E S T Ö N T O I M I N T A Vuonna 2006 asukasmäärä oli henkilöä. Näistä (50,2 %) kuului työvoimaan. Työllisiä oli henkilöä (48,0 %), työttömiä 418 henkilöä (2,2 %). Väestön toiminta Sipoossa vuonna 2006 Eläkeläiset 16,9 % Muut 2,9 % Varusmiehet 0,2 % Opiskelijat, koululaiset 6,6 % Työlliset 48,0 % vuotiaat 23,2 % Työttömät 2,2 % Katso liitetaulukko 10 14

18 9 493 henkilöä ei kuulunut työvoimaan. Näistä henkilöä oli vuotiaita (23,2 % väestöstä), opiskelijoita tai 15 vuotta täyttäneitä koululaisia (6,6 %), 50 varusmiehiä (0,3 %), eläkeläisiä (16, 9 %) sekä 549 muita työvoimaan kuulumattomia henkilöitä (2,9 %). 5. O S A A L U E I D E N V Ä E S T Ö Vuosina Sipoon väestömäärä on lisääntynyt henkilöstä henkilöön. Kasvua on +6 % (1 026 henkilöä). Määrällisesti suurinta kasvu oli Nikkilän Itäisen Jokipuiston osa-alueella, jossa se oli 211 henkilöä (+49 %), ja Söderkullan osa-alueella, jossa se oli 449 henkilöä (+20 %). Kaikista 27 osa-alueesta on useimpien väestö lisääntynyt jossain määrin, mutta Nikkilän keskusta-alueella väkiluku väheni 95 henkilöllä (-3 %). Itäisen Jokipuiston alueella vanhat sairaalarakennukset on kunnostettu asunnoiksi. Söderkullan osa-alueella sijaitsee kunnan kaksi uusinta asuinaluetta: Läntisen Taasjärven ja Eriksnäsin asuinalueet. Vuonna 2007 Sipoon väkiluku kasvoi 410 henkilöllä (+2,2 %:lla) henkilöstä henkilöön. Puolet kasvusta kohdistui Söderkullan osaalueseen (199 henkilöä). Ruotsinkielisten osuus koko kunnan väestöstä on vain 38 %, mutta saaristoalueilla, Västerskogissa, Träskbyssä, Spjutsundissa, Boxissa, Hangelbyssä, Gesterbyssä, Linnanpellossa ja Etelä-Paippisissa on ruotsinkielinen enemmistö. Suomenkielisten osuuden ollessa keskimäärin 60 % koko kunnan väestöstä suomenkielisten osuus on Itäsalmen, Majvikin, Myyraksen, Talman keskustan, Talman seudun, Martinkylän ja Itäisen Jokipuiston alueilla yli 70 %. Sipoon väestöstä oli vuonna vuotiaiden osuus 29 %, vuotiaiden 58 % ja 65 vuotta täyttäneiden 13 % (koko maan luvut: 22 %, 62 % ja 16 %). Itäsalmen seudun nopea väestönkasvu viime vuosikymmenen aikana on johtanut Lounais-Sipoon suhteellisen nuoren ikärakenteen syntymiseen Sipoon muihin alueisiin verrattuna. 15

19 Väestön ikärakenne vuonna vuotiaat vuotiaat 13 % 29 % 58 % vuotiaat Katso liitetaulukko 16 Itäsalmen, Majvikin, Nikkilän kartanon, Savijärven (Nikkilän kartanon asuinalue ulottuu rajan yli Savijärven osa-alueelle) ja Linnanpellon osa-alueilla on lasten ja nuorten osuus suuri (33-40 %) ja 65 vuotta täyttäneiden osuus pieni (5-10 %). Myös Itäisessä Jokipuistossa on 65 vuotta täyttäneiden osuus pieni (7 %). Lasten ja nuorten määrä on suhteellisen pieni Granön, Simsalön, Kitö- Löparön, Spjutsundin, Itäisen Jokipuiston ja Etelä-Paippisten osa-alueilla (13-24 %). Erityisesti saaristoalueilla, mutta myös Nikkilän keskustassa on 65 vuotta täyttäneiden määrä suuri (19-47 %). Eniten vuotiaita on Itäisen Jokipuiston ja Spjutsundin osa-alueilla (68-69 %), vähiten Granön osa-alueella (33 %) sekä Kitö-Löparön, Itäsalmen, Majvikin, Nikkilän keskustan ja Pohjois-Paippisten osa-alueilla (55-56 %)

20 L I I T T E E T Taulukko 1. Sipoon väestönkasvu vuosina Vuosi Asukasmäärä Kasvu Vuosi Asukasmäärä Kasvu % Määrä % Määrä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 109

21 Taulukko 2. Väestömuutokset Sipoossa vuosina Syntyneet Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Sisäinen muutto Korjaus Väestönlisäys Väkiluku Vuosi Henkilöitä % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Syntyneet Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Sisäinen muutto Korjaus Väestönlisäys Väkiluku

22 Taulukko 3. Tulo- ja lähtömuutto muuttopaikkakunnan mukaan vuosina TULOMUUTTO henkilöitä/vuosi % Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat Muutto Sipooseen - muista kunnista ulkomailta TULOMUUTTO, henkilöitä LÄHTÖMUUTTO henkilöitä/vuosi % Espoo Helsinki Järvenpää Kerava Porvoo Tuusula Vantaa Muut kunnat Muutto Sipoosta - muihin kuntiin ulkomaille LÄHTÖMUUTTO, henkilöitä

23 Taulukko 4. Tulo- ja lähtömuutto muuttajan iän mukaan vuosina TULOMUUTTO Ikä % Henkilöitä LÄHTÖMUUTTO Ikä % Henkilöitä

24 Taulukko 5. Väestön ikä- ja sukupuolijakauma Sipoossa Vuosi Yhteensä Miehiä N aisia Vuosi Yhteensä Miehiä Naisia henkilöitä

25 Taulukko 6. Väestö ikäryhmittäin vuosina ikä henkilöitä

26 Taulukko 7. Väestö ikäryhmittäin vuosina vuonna henkilöitä % % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , vuonna henkilöitä % % % % % %

27 Taulukko 8. Kieliryhmien kehitys Sipoossa vuosina Vuosi Asukasmäärä Ruotsink ieliset Suomenkieliset Muut Ruotsinkieliset Suomenkielis et Muut 1) 1) % % 1) % 1) ,1 41, ,5 42, ,6 43, ,4 43, ,1 43, ,0 44, ,1 44, ,5 45, ,9 46, ,5 46, ,9 47, ,3 47, ,8 48, ,9 49, ,6 49, ,2 49, ,8 50, ,0 51, ,4 51, ,9 52, ,3 52, ,4 53, ,5 54, ,6 55, ,6 56, ,6 57, ,7 57,0 1, ,8 57,9 1, ,1 58,4 1, ,0 58,5 1, ,9 59,5 1, ,3 60,0 1, ,6 60,6 1,8 1) vuosina muut kieliryhmät ovat sisältyneet suomenkieliseen ryhmään

28 Taulukko 9. Ikärakenne ja kielisuhteet Sipoossa vuonna henkilöitä Koko väestö Ruotsinkieliset Suomenkieliset Muut kieliryhmät Osuus ikäryhmästä % Ruotsinkieliset 33,7 35,7 33,0 35,7 53,4 63,4 37,6 Suomenkieliset 65,1 63,3 63,6 62,4 47,2 36,3 60,6 Muut kieliryhmät 1,2 1,0 3,4 1,9 0,4 0,3 1,8 Osuus kieliryhmästä % Koko väestö 9,7 19,1 21,5 37,1 7,3 5,4 100 Ruotsinkieliset 8,6 18,2 18,8 35,2 10,2 9,0 100 Suomenkieliset 10,4 20,0 22,5 38,2 5,7 3,2 100 Muut kieliryhmät 6,5 11,1 40,1 39,8 1,7 0,9 100 Osuus koko väestöstä % Koko väestö 9,7 19,1 21,5 37,1 7,3 5,4 100 Ruotsinkieliset 3,3 6,8 7,1 13,2 3,8 3,4 37,6 Suomenkieliset 6,3 12,1 13,7 23,1 3,5 1,9 60,6 Muut kieliryhmät 0,1 0,2 0,7 0,7 0,0 0,0 1,8

29 Taulukko 10. Väestön toiminta Sipoossa vuosina Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset Muut Väestö Työvoima Työlliset Työttömät Työvoiman ulkopuolella olevat vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset Muut

30 Taulukko 11. Osa-alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina osa-alue/vuosi henkilöitä % 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras Hindsby Kirkonkylä Talman keskusta Talman seutu Martinkylä Gesterby Savijärvi Nikkilä Itäinen Jokipuisto Nikkilän kartano Linnanpelto Etelä-Paippinen Pohjois-Paippinen Jakamattomat arvot SIPOO

31 12. Sipoon 27 osa-alueen tilastokartta vuosina

32 Taulukko 13. Osa-alueiden asukasmäärä Sipoossa vuosina lisäys % lisäys % 1. Granö , ,8 2. Simsalö , ,3 3. Kitö-Löparö ,2 4. Itäsalmi ,1 76 6,0 5. Majvik , ,9 6. Immersby ,8 30 6,7 7. Västerskog ,5 33 4,1 8. Söderkulla , ,4 9. Hangelby , ,9 10. Massby , ,1 11. Träskby ,0 12. Spjutsund ,0 14 5,7 13. Box ,5 9 1,1 14. Myyras ,3 33 5,6 15. Hindsby , ,7 16. Kirkonkylä , ,2 17. Talman keskusta ,1 2 0,3 18. Talman seutu ,3 9 1,5 19. Martinkylä ,9 8 1,3 20. Gesterby ,1 32 6,3 21. Savijärvi ,5 46 6,4 22. Nikkilä , ,2 23. Itäinen Jokipuisto , ,2 24. Nikkilän kartano ,5 29 4,8 25. Linnanpelto ,9 23 4,5 26. Etelä-Paippinen ,7 49 6,9 27. Pohjois-Paippinen ,7 13 1,9 Jakamattomat arvot , ,3 SIPOO , ,6,

33 Taulukko 14. Asukasmäärän osa-alue- ja kielijakauma Sipoossa vuonna 2007 yhteensä suomi ruotsi muu suomi ruotsi muu totalt finska svenska övrigt finska svenska övrigt henkilöitä personer % % % 1. Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi/Östersundom Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras/Myras Hindsby Kirkonkylä/Kyrkoby Talman keskusta/tallmo centrum Talman seutu/tallmonejden Martinkylä/Mårtensby Gesterby Savijärvi Nikkilä/Nickby Itäinen Jokipuisto/Östanåparken Nikkilän kartano/nickby gård Linnanpelto/Borgby Etelä-Paippinen/Södra Paipis Pohjois-Paippinen/Norra Paipis Jakamattomat arvot/ofördelade värden SIPOO/SIBBO

34 Taulukko 15. Osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2007, henkilöitä osa-alue/ikäryhmät Granö Simsalö Kitö-Löparö Itäsalmi/Östersundom Majvik Immersby Västerskog Söderkulla Hangelby Massby Träskby Spjutsund Box Myyras/Myras Hindsby Kirkonkylä/Kyrkoby Talman keskusta/tallmo centrum Talman seutu/tallmonejden Martinkylä/Mårtensby Gesterby Savijärvi Nikkilä/Nickby Itäinen Jokipuisto/Östanåparken Nikkilän kartano/nickby gård Linnanpelto/Borgby Etelä-Paippinen/Södra Paipis Pohjois-Paippinen/Norra Paipis Jakamattomat arvot Sipoo, henkilöitä

35 Taulukko 16. Osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2007, % -osuudet osa-alue/ikäryhmät % 1. Granö 13,3 6,7 6,7 26,7 26,7 20, Simsalö 3,6 9,5 17,9 42,9 11,9 14, Kitö-Löparö 10,9 9,8 14,1 42,4 12,0 10, Itäsalmi/Östersundom 13,0 26,8 19,1 36,3 2,9 1, Majvik 10,4 23,4 18,2 38,1 6,8 3, Immersby 10,3 20,0 19,4 39,2 5,1 6, Västerskog 8,9 16,8 18,8 40,8 10,7 4, Söderkulla 11,4 17,2 26,1 33,1 6,2 5, Hangelby 10,3 16,6 17,0 42,6 9,0 4, Massby 11,8 14,5 22,9 38,8 6,5 5, Träskby 9,5 19,4 18,2 38,8 8,6 5, Spjutsund 5,0 11,6 22,9 45,0 9,7 5, Box 8,9 19,4 19,9 36,6 10,3 5, Myyras/Myras 9,2 19,0 22,2 36,8 10,5 2, Hindsby 9,3 18,1 19,9 41,1 7,5 4, Kirkonkylä/Kyrkoby 13,7 17,3 20,7 36,1 7,2 4, Talman keskusta/tallmo centrum 9,6 18,5 18,1 42,3 6,2 5, Talman seutu/tallmonejden 8,7 21,8 17,7 40,9 6,7 4, Martinkylä/Mårtensby 8,0 21,8 18,5 40,4 7,1 4, Gesterby 11,8 17,5 23,9 32,8 8,8 5, Savijärvi 13,2 21,1 23,2 34,7 4,6 3, Nikkilä/Nickby 6,3 18,2 20,3 36,1 9,5 9, Itäinen Jokipuisto/Östanåparken 12,5 11,9 33,4 35,0 4,5 2, Nikkilän kartano/nickby gård 7,8 25,4 19,9 39,2 4,9 2, Linnanpelto/Borgby 10,5 22,0 20,8 36,4 5,6 4, Etelä-Paippinen/Södra Paipis 7,7 15,1 25,6 35,4 9,6 6, Pohjois-Paippinen/Norra Paipis 9,2 21,3 18,0 38,1 7,2 6, Jakamattomat arvot 2,0 16,4 28,9 40,1 5,3 7, Sipoo, % 9,7 19,1 21,5 37,1 7,3 5,

36 Taulukko 17. Suurten osa-alueiden ikärakenne Sipoossa vuonna 2007 osa-alue/ikäryhmät osa-alue nro Saaristo Lounais-Sipoo Immersby Söderkulla Kaakkois-Sipoo Keski-Sipoo Talma Nikkilä Pohjois-Sipoo SIPOO henkilöitä Saaristo ,9 9,4 15,2 41,4 13,1 13,1 100 Lounais-Sipoo ,1 23,1 18,8 38,1 6,1 2,8 100 Immersby ,0 17,4 21,0 39,0 5,7 5,8 100 Söderkulla 8 11,4 17,2 26,1 33,1 6,2 5,9 100 Kaakkois-Sipoo ,7 18,0 19,4 39,2 9,5 5,2 100 Keski-Sipoo ,9 19,5 21,6 36,7 7,5 3,9 100 Talma ,2 20,1 17,9 41,6 6,4 4,7 100 Nikkilä ,3 18,3 22,5 36,5 7,9 7,5 100 Pohjois-Sipoo ,0 19,1 21,7 36,6 7,7 6,0 100 SIPOO % 9,7 19,1 21,5 37,1 7,3 5,4 100

37 18. Sipoon suurten osa-alueiden tilastokartta vuosina

SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004-250-200-150-100-50 0 50 100 150 200 250 S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S

SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004-250-200-150-100-50 0 50 100 150 200 250 S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S SIPOON VÄESTÖPYRAMIDI VUONNA 2004 miehiä naisia -250-200 -150-100 -50 0 50 100 150 200 250 S I P O O N V Ä E S T Ö N K E H I T Y S VUOSINA 1975-2004 Sipoon kunta/ Hallinto- osasto/ RLÖ 12.9.2005/ Käännös

Lisätiedot

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu)

Tietopalvelu B10:2013 ISBN 978-952-443-443-0 ISSN-L 1799-7003 ISSN 1799-7003 (painettu) ISSN 1799-7127 (verkkojulkaisu) Vantaan väestö / Tietopalvelu B: ISBN 8-9-443-443-0 ISSN-L 99-7003 ISSN 99-7003 (painettu) ISSN 99-77 (verkkojulkaisu) Julkaisija Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Kannen kuva Sanna Juusola, viestintä

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024

Vantaan väestöennuste 2014. Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Vantaan väestöennuste 2014 Koko kaupungin ennuste 2015 2040 Osa-alue-ennuste 2015 2024 Julkaisija Kannen kuva Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Pekka Turtiainen Tietopalvelu

Lisätiedot

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa

2015:22. 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ. Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa 2015:22 2014:xx VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE HELSINGISSÄ Koulutustaso Helsingissä ja sen seudulla vuoden 2013 lopussa Helsinkiläisistä 25 64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2015 Koko kaupungin ennuste 2016-2040 Osa-alue-ennuste 2016-2025 Julkaisija Kannen kuva: Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Sakari Manninen, Vantaan kaupungin aineistopankki Vantaan

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä?

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? Johdanto 2 l Muuttoliike 3 l Työssäkäynti 4 l Ulkomaalaiset 8 l Väestön koulutusrakenne 11 l Väestön määrä

Lisätiedot

Yleiskaavallinen ohjelma

Yleiskaavallinen ohjelma Yleiskaavallinen ohjelma Väestöraportti 2014 1 Johdanto Kaupunkisuunnittelussa on kesän 2014 aikana laadittu yleiskaavallisen ohjelman perustieto-osion väestöosan päivitys. Raportti sisältää Salon väestökehityksen

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Laajakuvakuvat Kuvat voidaan myös esittää dramaattisemmin laajakuvana. Analyysin kohteena olevat kaupunkiseudut Analyysin kohteena Tampereen,

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla

Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Jouni Korkiasaari Suomalaisten maastamuutto 1980- ja 1990-luvulla Artikkeli suomalaisten maastamuuton kehityspiirteistä tilastojen valossa Artikkeli on hieman muunneltu versio Kuntapuntari-lehdessä 2/98

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro Osa I Tausta ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄ ISOA TEEMAA 2010-LUVULLA: Keskittymiskehitys Kehityskäytävät, -vyöhykkeet ja kehät Sopimusperustainen

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna

Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Hallinnonuudistuksen jatkotyöryhmä Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Kirkon jäsenten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot