Raision väestökehitys ja muuttoliike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision väestökehitys ja muuttoliike"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset Ikä Pääasiallinen toiminta Sosioekonominen rakenne Raision asuntokuntien koko Kieli ja kansalaisuus Koulutustaso Tulot Muuttoliike Muuttoliikkeen suunnat Muuttajien ikä Muuttajien työmarkkina-asema Kieli ja kansalaisuus Koulutusrakenne Tulojen mukaan (Aro) Yhteenveto väestö- ja muuttoliikekehityksestä Liitteet Lähteet

3 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset 1.1. Ikä 1.1 Ikärakenteen nykytila Demografinen huoltosuhde kuvaa kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta on yhtä työikäistä ( vuotiasta) kohti. Raisiossa demografinen huoltosuhde on muuttunut seuraavasti: , , , , ,54 Turun seutukunnassa väestöllinen huoltosuhde oli vuonna ,51 ja koko maassa 0,54. Raisio on varttuneempien keski-ikäisten kaupunki. Suurimmat ikäluokat löytyvät vuotiaista. Myös varttuneiden työikäisten ikäluokka ( vuotiaat) on suuri. 2

4 Ikä 95 Väestö 2012 (henkilöä) Miehet Naiset 1.2 Väestömuutokset ikäluokittain v Raision ikärakenteessa on vuodesta 2005 alkaen havaittavissa selkeä piirre: alle 15 - vuotiaiden lasten ja vuotiaiden määrä on vähentynyt, vaikka väestön kokonaismäärä on kasvanut. Tarkasteltaessa koko ajanjaksoa väestönkasvua on vuotiaissa ja varsinkin 65 vuotta täyttäneissä ikäluokissa. Liite 1 Väestönmuutos ikäryhmittäin sukupuolen mukaan v Kun tarkastellaan ikärakenteen muutosta v , havaitaan vähenemistä myös vuotiaiden ja vuotiaiden ikäluokissa. Viimeksi mainitun ikäryhmän kohdalla taustalla on paitsi viimeaikainen yleinen kehitys kuolleisuudessa niin myös se, että Raisio on kokenut muuttotappiota viiden viime vuoden aikana ikäryhmässä vuotiaat (vajaat 100 henkilöä). Sen sijaan 25 3

5 34 -vuotiaiden väheneminen viime vuosina on johtunut pelkästään ikärakenteen muuttumisesta eli tarkemmin sanottuna siitä, että em. ikäryhmästä poistuneet ikäluokat ovat olleet suurempia kuin heidät korvaavat ikäluokat. Tilastokeskuksesta saadun selvityksen mukaan ikärakenteen vaikutus pienentää vuotiaiden määrää ainakin viitenä seuraavana vuotena. Liite 2 Väestömuutos ikäryhmittäin sukupuolen mukaan v Liite 3 Väestömuutos ikäryhmittäin sukupuolen mukaan v Väestöennuste Tilastokeskus julkaisi uuden kuntakohtaisen väestöennusteen syksyllä Vuosien kuolleisuuskehityksen seurauksena 65 vuotta täyttäneiden määrä on uusimman ennusteen mukaan koko maassa vuonna 2040 vajaat 3 prosenttia alhaisempi verrattuna vuonna 2009 julkistettuun ennusteeseen. Raision kohdalla ao. muutos on koko maata jyrkempi. Aiempien ennusteiden luvut ovat v. ikäryhmässä olleet Raision kohdalla vuoden 2012 lopussa toteutumaan verrattuna on runsaat 100 henkilöä yläkanttiin. Tuoreimmassa ennusteessa on otettu huomioon myös viimeaikaisen vuotiaiden kehitys muuttoliikkeessä, mikä osaltaan vaikuttaa v. ja vuotiaiden määrään tulevaisuudessa. Ennuste osoittaa, millainen väestökehitys on luvassa, jos viimeaikainen muuttoliike- ja kuolleisuuskehitys jatkuisivat muuttumattomina. Varmaa kuitenkin on, että Raision kohdalla 65- vuotta täyttäneiden osuudet ja lukumäärä tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Oheinen ikärakennevertailu kertoo, että 65 vuotta täyttäneitä on 30 % raisiolaisista vuonna 2035, kun heidän osuutensa on nykytilanteessa 18 %. Kaikkien muiden ikäryhmien osuudet supistuvat. 4

6 Ikäjakautuma (%) Yhteensä Uuden ennusteen ikäryhmittäiset kokonaisluvut ja prosenttijakautumat vuosina 2015, 2020, 2025,2030,2035 ja 2040 on esitetty liitteessä 4. Kaiken kaikkiaan uusi ennuste poikkeaa vanhasta varsin paljon. Väestönkasvu kokonaisuudessaan on uudessa ennusteessa arvioitu selvästi hitaammaksi. Uudessa ennusteessa lasten, nuorten ja keski-ikäisten määrä on suurempi, kun taas keski-ikäisten ja varsinkin varttuneempien määrät ovat uudessa aiempaa pienemmät. Oheisessa asetelmassa esitetään uuden ennusteen poikkeamat aiempaan ennusteeseen nähden ikäluokittain: 5

7 Uuden ennusteen poikkeamat nykyisestä Yhteensä Pääasiallinen toiminta Kun tarkastellaan Raision koko väestöä vuoden 2011 lopussa, havaitaan, että työllisiä on 45 %. Eläkeläisiä on noin 24 %, vuotiaita lapsia on 16 % ja opiskelijoita on 7 %. Työttömien osuus koko väestöstä on 4 %. Oheisessa taulukossa on vertailutiedot lähikunnista. Raisiossa työttömien osuus on Turun jälkeen suurin vertailukunnista. Työllisten osuus on vain Turussa ja Mynämäellä pienempi kuin Raisiossa, Naantalissa heidän osuutensa on yhtä suuri kuin Raisiossa. 6

8 Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Opiskelijat, Varusmiehet Muut työvoiman Yhteensä Työlliset Työttömät vuotiaat koulul. Eläkeläiset siviilipalv.mieh. ulkop. olevat Kaarina 46,1 2,9 19,6 6,8 21,4 0,2 3,0 100,0 Lieto 46,6 2,7 21,3 7,3 19,3 0,2 2,5 100,0 Masku 48,1 2,8 22,6 6,5 17,7 0,2 2,1 100,0 Mynämäki 44,3 3,2 16,8 6,9 26,2 0,1 2,4 100,0 Naantali 45,2 3,5 16,8 6,7 24,5 0,3 3,0 100,0 Nousiainen 47,7 2,4 21,3 6,3 19,8 0,3 2,2 100,0 Raisio 45,2 4,0 16,4 7,0 23,6 0,3 3,4 100,0 Rusko 47,4 2,7 21,3 7,8 18,7 0,4 1,8 100,0 Turku 43,7 6,2 12,9 9,2 23,8 0,4 3,8 100,0 Muutokset asemassa työmarkkinoilla ilmenevät oheisesta kaaviosta: Henkilöä Työllinen työvoima Työttömät Työvoiman ulkopuolella Tarkasteluajanjakson jälkeen työttömien määrä kääntyi kasvuun vuoden 2013 alusta, sen sijaan merkittävää muutosta ei tapahtunut vuoden 2012 aikana. 7

9 1.3. Sosioekonominen rakenne Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan henkilön asemaa yhteiskunnan rakenteellis-toiminnallisissa järjestelmissä. Sosioekonomisen aseman muodostaminen henkilölle perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta sekä toimialasta. Henkilöt luokitellaan oman toimintansa perusteella lukuun ottamatta vuotiaita ja ryhmää "muut työvoimaan kuulumattomat" (lähinnä omaa kotitaloutta hoitavat), jotka saavat asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. Tuorein käytettävissä oleva tieto on vuodelta Kaikista raisiolaisista palkansaajia on yhteensä 55 %, yrittäjiä 5 %, eläkeläisiä 24 %. Ryhmä muut muodostuu työttömistä ja varusmiehistä. Tuntematon 3 % Muut 7 % Raision sosioekonominen rakenne 2010 Yrittäjät 5 % Ylemmät toimihenkilöt 12 % Eläkeläiset 24 % Alemmat toimihenkilöt 23 % Opiskelijat 6 % Työntekijät 20 % 2000-luvun puolivälin jälkeen Raisiossa on suurin muutos tapahtunut työntekijöiden määrässä. Työntekijöiden osuus on pienentynyt 5 prosenttiyksikköä ja heidän lukumääränsä on vähentynyt 1000 henkilöllä. Myös ylemmissä toimihenkilöissä on havaittavissa vähenemistä (noin 100). Ylempien toimihenkilöiden väheneminen alkoi vuonna 2009 eli selvästi myöhemmin kuin työntekijöiden. Eläkeläisten osuus on kasvanut 3 prosenttiyksikköä, vuositasolla keskimäärin noin 150 henkilöä. Ryhmässä muut (pääosin työttömiä) on myös kasvua: osuus on kasvanut 2 prosenttiyksikköä ja vuositasolla runsaat 100 henkilöä. 8

10 Liitteenä 6 kaaviokuva sosioekonomisesta rakenteesta v Raision asukkaiden sosioekonomisesta asemasta on saatavissa tietoja myös syntyperän mukaan (liite 7 ja 8). Syntyperä tarkoittaa vanhempien syntymämaata (henkilö itse voi olla syntynyt joko Suomessa tai ulkomailla). Syntyperältään ulkomaalaisissa on yrittäjien osuus yhtä suuri kuin suomalaissyntyisilläkin eli 5 %. Syntyperältään ulkomaalaisissa on palkansaajia yhteensä 44 %, vastaava suomalaisten osuus on 56 %. Opiskelijoiden osuus on ulkomaalaistaustaisilla 11 % ja suomalaisilla 6 %. Eläkeläisiä on suomalaisissa neljännes, kun heitä on ulkomailla syntyneissä 11 %. Ulkomaalaista oli työttömiä 14 % vuonna 2010 ja syntyperäisistä suomalaisista 6 %. Sosioekonomiselta asemaltaan tuntemattomia oli ulkomaalaistaustaisissa 15 %, kun heitä oli suomalaissyntyisissä vain 2 % Raision asuntokuntien koko Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa vakituisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntien keskimääräinen henkilömäärä on merkittävästi pienentynyt koko maassa ja Raisiossakin, nopeinta kasvu on ollut yhden hengen asuntokuntien määrässä. Yhden henkilön asuntokunta on nyt Raision yleisin asuntokuntatyyppi: 38,4 % kaikista asuntokunnista (Turun kaupunkiseudulla keskimäärin 44,1 %). Kahden hengen asuntokuntia on 34,1 % ja kolmen henkilön on 12,4 %. Neljän hengen asuntokuntia, joihin isä, äiti ja kaksi lasta tyyppiset perheetkin kuuluvat, on 10,9 % (Turun kaupunkiseudulla keskimäärin 8,9 %). 9

11 Asuntokuntien koon kehitys Raisiossa 1 henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 henkilöä 7+ henkilöä Liitteenä 5 on kaaviokuva asuntokuntien koon muutoksesta pitkällä aikavälillä vuodesta 1985 vuoteen Kieli ja kansalaisuus Suomen kansalaisia oli vuoden 2012 lopulla 96, 2 % kaikista Raisiossa asuvista ja ulkomaan kansalaisten osuus 3,8 %. Kymmenen vuotta aiemmin ulkomaan kansalaisia oli 2,3 %. Muita kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia oli vuoden 2012 lopulla 5,3 %. Kymmenen vuotta aiemmin vieraskielisiä oli 2,7 %. Kaiken kaikkiaan Raisiossa puhutaan noin 50 eri kieltä. Yleisimmät muut kuin kotimaiset kielet ovat venäjä, bosnia, albania, serbokroatia ja viro. Ohessa on tarkasteltu väestökehityksestä kielen mukaan 2000-luvulla. 10

12 Raision väestökehitys kielen mukaan Suomenkieliset Ruotsinkieliset Muut kielet yhteensä Vuonna 2012 suomenkielisten määrä väheni Raisiossa (-107), kuten Varsinais-Suomen kunnista myös Salossa, Uudessakaupungissa, Loimaalla, Naantalissa ja Mynämäellä. Samaan aikaan vieraskielisten määrä kasvoi niin Raisiossa kuin kaikissa em. kunnissa ja koko Suomessa. Vieraskieliset eivät keskity enää Turkuun, Saloon ja Raisioon, vaan heitä asuu yhä enemmän maakunnan pienissä maaliskunnissa (Mervi Kylmälä ) Koulutustaso 11

13 Raisiossa tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 66,6 %. Osuus pienempi kuin lähiseudulla: Maskussa (71,5 %), Turussa (71,1 %), Kaarinassa (70,6 %), Liedossa (70,1 %), Ruskolla (69,6 %) ja Naantalissa (69,3 %). Tutkinnon suorittaminen on yleistynyt Raisiossa tasaisesti. Vuonna 1998 heitä oli 58,8, 5 ja vuonna ,4 % Tulot Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna raisiolaisten valtionveron alaiset tulot ovat kasvaneet, mutta kasvu on ollut hitaampaa kuin Kaarinassa, Naantalissa ja Maskussa. Oheinen tarkastelu osoittaa, että keskimääräiset tulot olivat Raisiossa nelikon korkeimmat vuonna 1995, minkä jälkeen muut, erityisesti Masku ovat kasvattaneet etumatkaa Mediaanitulon kehitys (euroa/tulonsaaja) Kaarina Raisio Naantali Masku 12

14 2. Muuttoliike 2.1. Muuttoliikkeen suunnat Vilkas muuttoliike on Raisiolle ominaista; pitkällä aikavälillä muuttoja joko Raisioon ja Raisiosta pois on ollut yli 3000 vuosittain. Raisioon on muuttanut vuodessa keskimäärin 1565 uutta asukasta ja Raisiosta on muuttanut pois 1501 asukasta. Vuotuiset vaihtelut ovat olleet huomattavia. Valtaosa muuttoliikettä on ollut ns. kuntien välistä muuttoa ja maahan ja maastamuuton merkitys on ollut vähäinen. Pitkällä aikavälillä tulomuutosta 96,4 % on ollut ns. kuntien välistä maassamuuttoa ja lähtömuutosta vastaavasti 97,9 % on suuntautunut Suomen muihin kuntiin Raision muuttoliike pitkällä aikavälillä Alueelle muuttaneet yhteensä Alueelta muuttaneet yhteensä Maahanmuuttaneet yhteensä Maastamuuttaneet yhteensä Raisio Muuttovoitto ulkomailta on ollut väestönkasvun kannalta Raisiolle 2000-luvulla keskimäärin reilusti kaksinkertainen (29 henkilöä) verrattuna keskimääräiseen muuttovoittoon kotimaasta (13 henkilöä). Muuttoliike kotimaasta on ollut useana vuonna tappiollista ja vain vuosina 2004, 2005 ja 2010 muuttovoitto kotimaasta oli 100 asukasta tai enemmän. Huomattakoon tässä, että Raisiossa väestönkasvun merkittävin osatekijä on luonnollinen väestökasvu. Syntyneitä on ollut 2000-luvulla keskimäärin vuodessa 73 henkilöä enemmän kuin kuolleita. Tilanne on toinen koko maan tasolla. Timo Aro toteaa selvityksessään 1, 13

15 että maahanmuuton osuus on koko maan väestönlisäyksessä noussut jo suuremmaksi tekijäksi kuin luonnollinen väestönlisäys. Esimerkiksi vuonna 2012 muuttovoitto ulkomailta oli jo kaksi kertaa suurempi tekijä väestön määrän kasvussa kuin syntyneiden enemmyys. Väestömuutosten osatekijät Raisiossa Kuntien välinen nettomuutto Syntyneiden enemmyys Netto siirtolaisuus Väestömuutos yhteensä 2.2. Muuttajien ikä Timo Aron tutkimuksen mukaan v Raision nettomuutto jakaantui iän mukaan seuraavasti: 14

16 Raision nettomuutto iän mukaan (Timo Aro) Henkilöä Raisio on saanut eniten muuttovoittoa ikäluokissa vuotiaat, alle 15 -vuotiaat ja vuotiaat. Pienintä muuttovoitollista ryhmää edustavat eläkeikäiset. Muuttotappiota on ollut opiskeluikäisissä nuorissa, mikä on ollut tyypillistä Raisiolle myös aiempina vuosina. Myös kaupunkiseutu on kokonaisuudessaan muuttovoitollinen, mutta aktiivi-ikäisten vuotiaiden muuttoliike on tappiollista, mikä on keskeinen ero esimerkiksi Tampereen seutuun. Aron mukaan kaikki suuret keskuskaupungit kärsivät aktiivi-ikäisten muuttotappiosta, mutta muutot patoutuvat yleensä kaupunkiseudulle. Turun seudulla näin ei ole käynyt. Kuten aiemmin todettiin, viimeisen viiden vuoden aikana Raisio on kokenut muuttotappiota vuotiaiden osalta (vajaat 100 henkilöä), kun edelliseltä 5-vuotisjaksolta Raisio sai ko. ikäryhmässä muuttovoittoa. Tilastokeskuksesta saadun tiedon mukaan Raisio on menettänyt vuotiaita asukkaita eniten Naantaliin ja Turkuun. Poismuutossa on havaittavissa vuodesta 2009 alkaen pientä kasvua 65 vuotta täyttäneissä ja selvää notkahdusta on havaittavissa Raisioon muuttaneissa 65 +:ssa vuodesta Seniori-ikäisten ryntäyksestä Raisioon ei näy merkkejä tilastoissa. Liite 9 Yli 64 -vuotiaiden muutot 15

17 2.3. Muuttajien työmarkkina asema Timo Aron tutkimuksessa tarkasteltiin myös muuttajien työmarkkina-asemaa. suurilla kaupunkiseuduilla. Raisio on saanut muuttovoittoa v eniten työllisistä muuttajista ja lapsista. Työttömiä on sen sijaan muuttanut Raisiosta pois enemmän kuin heitä on muuttanut Raisioon. Raision nettomuutto muuttajien pääasiallisen toiminnan mukaan 1 : 400 Raision nettomuutto muuttajan pääasiallisen toiminnan mukaan (Timo Aro) Aron tutkimuksen mukaan Raisiossa työllisten nettomuuton suhde väestöpohjaan osoittautui kehyskuntien pienimmäksi Kieli ja kansalaisuus Raisioon vuonna 2011 muuttaneista 92 % puhuu äidinkielenään suomea tai ruotsia ja 8 % muita kieliä, joista yleisimmät olivat albania, viro ja venäjä. Raisiosta pois muuttaneista 93 %:lla oli kotimainen äidinkieli ja 7 %:lla muu äidinkieli, joista yleisimmät olivat venäjä, albania ja viro. 16

18 Raisioon vuonna 2010 muuttaneista oli ulkomaan kansalaisia 8 %, Raisiosta pois muuttaneista heitä oli 4 % 2.5. Koulutusrakenne Yleisesti ottaen koulutustaso vaikuttaa muuttoalttiuteen: mitä korkeampi koulutustaso sitä herkemmin ja useammin muutetaan. Timo Aron tutkimuksen 1 mukaan Raision nettomuutto jakaantui tarkasteluajanjaksolla seuraavasti: 800 Raision nettomuutto koulutusasteen mukaan v (Timo Aro) Keskiaste korkea-aste Perusaste

19 Raision muuttoliiketutkimuksessa vuodelta 2002 näkyi sama rakenne muuttoliikkeessä kuin yllä olevassa jakautumassakin. Raisiosta vuotaa ulos keskiasteen suorittaneita ja Raisio saa muuttovoittoa perusasteen ja korkea-asteen suorittaneista. Keskiasteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta vuotta. Näitä koulutuksia ovat esim. ylioppilastutkinnot, 1-3 -vuotiset ammatilliset tutkinnot ja ammatilliset perustutkinnot (esim. sähköasentaja, lähihoitaja ja merkonomi). Perusasteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta korkeintaan 9 vuotta. Näitä koulutuksia ovat esim. kansa-, keski- ja peruskoulun tutkinnot. Koko kaupunkiseudun tasolla muuttoliikkeen rakenne on epäedullinen koulutusrakenteen näkökulmasta. Turun kaupunkiseutu menettää korkeasti koulutettuja seudun ulkopuolelle; Turun koulutettujen muuttotappio ei siis käänny kehyskuntien voitoksi, kuten tapahtuu Tampereen seudulla. Lisäksi Aron mukaan Turun seudun aivovuoto on pahentunut koko ajan 2000-luvulla Tulojen mukaan (Aro) Timo Aro selvitti em. tutkimuksessa 1 myös muuttajien jakautumista tuloryhmittäin kaupunkiseutujen kunnissa. Aro on sisällyttänyt tulokertymätarkasteluunsa kaikki verottajan tiedossa olevat tulot. Taulukossa ei ole huomioitu niitä, joilla ei ole ollut verotettavia tuloja. Tulokertymätietojen avulla voidaan Aron mukaan suuntaa antavasti arvioida hyötyykö alue taloudellisesti muuttajien tulorakenteesta. Ohessa tiedot Raision nettomuuton rakenteesta vuosina tuloluokittain (keskimäärin e/vuosi): 18

20 Raision muuttajien rakenne tuloryhmittäin Timo Aro Tulot Tulot Tulot Tulot Tulot Kaikki kehyskunnat saavat muuttotappiota pienituloisista ja keskuskunnat saavat heistä muuttovoittoa. Raisioon muuttaneiden tulorakenne poikkeaa kuitenkin muista kehyskunnista. Raisio on saanut muuttotappiota alle e ja yli e ansaitsevien ryhmissä, kun muut seudun kehyskunnat saivat muuttovoittoa kaikissa muissa kuin pienituloisten ryhmässä. Kun tarkastellaan vain vuosia , havaitaan muuttotappiota vain tuloryhmässä Muuttovoittoa on keskituloisten luokissa huomattavan paljon ja selvästi enemmän kuin tarkasteltaessa koko lukua. Liite 10 Tulo- ja lähtömuuttajien lukumäärien erotukset tuloluokittain Seuraavassa taulukossa esitetään Timo Aron raporttiin sisältyvä vertailu tulo- ja lähtömuuttajien keskimääräisistä tuloista kaupunkiseudun kunnissa. 19

21 Tulomuuttajien keskimääräiset tulot ovat suurimmat Kaarinassa, Naantalissa ja Maskussa. Raision tulomuuttajien keskimääräiset tulot ovat olleet 2000-luvulla alhaisemmat kuin lähtömuuttajien. Muuttajien tulokertymävaikutus on ollut Raisiolle epätasapainoinen. Timo Aron selvityksen mukaan Raision muuttajien tulokertymä eli kaikkien tulo- ja lähtömuuttajien tulojen erotus vuosina oli yhteensä -37,1 miljoonaa euroa, mikä on keskimäärin -3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Asukaslukuun suhteutettuna Raision tulokertymän negatiivisuus on lähellä Turun lukuja. 20

22 Tulomuuttajien tulojen enemmyys lähtömuuttajiin verrattuna oli suurinta Kaarinassa. Kehyskunnissa keskimääräinen vuotuinen tulokertymä oli yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettu tulokertymä oli korkein Mynämäellä, Maskussa, Sauvossa, Nousiaisissa ja Paimiossa, mutta luvut ovat selvästi alhaisemmat kuin esim. Tampereen seudun kehyskunnissa. Vuosia koskeva tarkastelu osoittaa, että Raisiossa muuttajien keskimääräisissä tuloissa ja tulokertymissä on sellaisia yllättäviä piirteitä, jotka viittaavat yksittäisiin muuttajiin, joilla on poikkeuksellisen suuret tulot. 3. Yhteenveto väestö ja muuttoliikekehityksestä Kasvutekijät Raision väkiluku on kasvanut 2000-luvulla noin 1400 henkilöllä. Vuotuiset kasvuprosentit ovat vaihdelleet 0,9-0,01 %:n välillä, keskimääräinen vuosikasvu on ollut 0,5 %. kasvu on jäänyt alle strategiassa määritellyn tavoitetason 1 %/ vuosi. 21

23 2000-luvulla väkiluvun kasvusta 48 % on johtunut kotimaisia kieliä puhuvien kasvulla. Muita kieliä puhuvien merkitys väestönkasvun kannalta on voimistunut luvun puolivälin jälkeen. Vuosina väkiluvun kasvusta enää 21 % selittyy kotimaisia kieliä puhuvien kasvulla. Eero Holstila 3 toteaa selvityksessään Kaupunki oman onnensa seppänä, että Suomen kaupunkien kasvu perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Luonnollinen väestönkasvu on ollut Raisiossa merkittävin kasvun osatekijä. Syntyneitä on ollut koko 2000-luvun jatkuvasti reilusti kuolleita enemmän. Ikääntyminen Vaikka seniori-ikäisten ryntäyksestä Raisioon ei näykään merkkejä tilastoissa, vanhenee väestö Raisioissakin. Varttuneiden keskiikäisten Raisio tulee varmuudella harmaantumaan. Edelleen on odotettavissa, että yksin asuvien vanhusten määrä kasvaa. Tuoreimman väestöennusteen mukaan vanhempien ikäluokkien määrä ei kasva Raisiossa tulevaisuudessa kuitenkaan niin paljon kuin viime strategiakauden ennusteessa oletettiin. Tuorein väestöennuste antaakin aihetta selvittää, onko esim. hoito- ja hoivapalveluohjelmassa tarkistamisen tarvetta. Eläköityminen näkyy myös Raision sosioekonomisessa rakenteessa: eläkeläisten osuus on kasvanut 2000-luvun jälkipuoliskolla 21 %:sta 24 %:iin. Samaan aikaan on tapahtunut suuri muutos myös työntekijöiden lukumäärässä, joka on pienentynyt 1000 henkilöllä. Pienet asuntokunnat Yhden hengen talous on jo nyt Raision yleisin asuntokuntatyyppi (38 % asuntokunnista). Sinkkutalouksien kasvu on ollut viime vuosina kaikkein nopeinta. Neljän hengen asuntokuntia on noin 11 %. Muuttoliikkeen vaikutus Vilkas muuttoliike on Raisiolle ominaista. Muuttoja Raisioon ja Raisiosta pois on ollut vuosittain yli Ikärakenteen ja työllisyyskehityksen kannalta muuttoliike on Raisiolle edullinen: Raisio saa muuttovoittoa nuorten aktiivi-ikäisten ikäluokissa ja työllisissä. Mutta muuttoliikkeessä on Raision kannalta myös epätasapainottavia piirteitä. Muuttoliikkeen tulokertymävaikutus on Raisiolle epäedullinen, sillä tulomuuttajien keskimääräiset tulot ovat pienemmät kuin lähtömuuttajilla. Päinvastoin kuin muut seudun kehyskunnat Raisio on saanut muuttotappiota pienituloisten lisäksi myös tuloluokassa e/vuosi ja suurituloisista. Toinen epäedullinen piirre on siinä, että Raisio kärsii muuttotappiota keskiasteen suorittaneista. Muuttoliikkeellä ei ole valitettavasti ollut Raision tulorakennetta nostattavaa vaikusta, sillä valtionveron alaiset tulot ovat kasvaneet Raisiossa selvästi hitaammin kuin naapurikunnissa. 22

24 Liitteet 23

25 Liite 1 Väestönmuutos ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan Raisiossa Naiset Miehet Ikäluokat yhteensä

26 Liite 2 Väestömuutos ikäryhmittäin sukupuolen mukaan Raisiossa Naiset Miehet Ikäluokat yhteensä

27 Liite 3. Väestönmuutos ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan Raisiossa Naiset Miehet Ikäluokat yhteensä

28 Liite 4. Raision väestöennuste 2013 ikäryhmittäin Lähde tilastokeskus (2012) Väkilukuu % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 707 % 80 % 90 % 100 %

29 45 Liite 5. Asuntokuntien koon muutos Raisiossa (%-jakautumat vuosittain) % osuudet henkilö 2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 henkilöä 7 henkilöä

30 Liite 6.Raision sosioekonominen rakenne 2005 aton Yrittäjät 5 % Tuntem Muut 2 % 5 % Ylemmät toimihenkilöt 13 % Eläkeläiset 21 % Opiskelijat 6 % Alemmat toimihenkilöt 23 % Työntekijät 25 % 29

31 Liite 7. Syntyperältään ulkomaalaisten sosioekonominen jakautuma Raisiossa 2010 Yrittäjät Ylemmät 5 % toimihenkilöt Tuntematon 3 % 15 % Alemmat toimihenkilöt 9 % Työttömät 14 % Eläkeläiset 11 % Työntekijät 32 % Opiskelijat 11 % 30

32 Liite 8. Syntyperältään suomalaisten sosioekonominen jakautuma Raisiossa 2010 Työttömät 6 % Tuntematon 2 % Yrittäjät 5 % Ylemmät toimihenkilöt 12 % Eläkeläiset 25 % Alemmat toimihenkilöt 24 % Opiskelijat 6 % Työntekjät 20 % 31

33 Liite 9. Kotimaisten yli 64 vuotiaiden muuttoliike Raisioon ja Raisiosta Alueelle muuttaneet yli 64 vuotiaat Alueelta muuttaneet yli 64 vuotiaat 32

34 Liite 10 Tulo ja lähtömuuttajien lukumäärien erotukset tuloluokittain Henkilöä

35 Lähteet Timo Aro: Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky (valtiovarainministeriölle vuonna 2013 toimitettu taustaselvitys) Mervi Kylmälä: Vieraskielisten määrän kasvu voimistuu (Varsinais-Suomen maahanmuuttoasiain toimikunnalle valmisteltu selvitys) Eero Holstila: Kaupunki oman onnensa seppänä (Suomen Kuntaliitto 2012) 34

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 %

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 % Pyhtää 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 5 334 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) 0,8 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,9 % Pyhtää. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku TIETOISKU 8.6.215 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ Turun seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut merkittävä käänne viime vuosina: Turun muuttotappio on kääntynyt muuttovoitoksi muiden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Laajakuvakuvat Kuvat voidaan myös esittää dramaattisemmin laajakuvana. Analyysin kohteena olevat kaupunkiseudut Analyysin kohteena Tampereen,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

Väestökatsaus. Lokakuu 2015

Väestökatsaus. Lokakuu 2015 Väestökatsaus Lokakuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli lokakuun lopussa 185 747, jossa oli kasvua vuodenvaihteesta 1 923 henkeä. Elävänä syntyneet 1 634 Kuolleet 1 467 Syntyneiden enemmyys 167 Kuntien välinen

Lisätiedot

MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI. VTT, Timo Aro 27.1.2011

MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI. VTT, Timo Aro 27.1.2011 MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI VTT, Timo Aro 27.1.2011 Suomi repeytyy!!!: - Kolme viidestä suomalaisesta asuu 10 suurimmalla kaupunkiseudulla ja neljä viidestä 20 suurimmalla

Lisätiedot

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus kesäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Turun ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Päivitetty 13.2.2015 Väestörakenne Helsingin seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2013, % 1,8 1,6 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Väestö. Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestörakenne Hli Helsingin i seudun vuotuinen väestönkasvu vuosina 1990 2012, % 1,8 1,6 14 1,4 Kasvu / vuosi % 1,2 1,0 0,8 0,6 04 0,4 0,2 0,0 1990

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016

Väestökatsaus. Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa Elokuu 2016 Väestönmuutos kunnittain tammi-elokuussa 2016 Sinisissä kunnissa (88 kpl) väestö kasvoi tai oli ennallaan, punaisissa (225 kpl) väheni. Kahdeksan suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-elokuussa

Lisätiedot

Väestökatsaus. Joulukuu 2015

Väestökatsaus. Joulukuu 2015 Väestökatsaus Joulukuu 2015 Turun väestökatsaus joulukuu 2015 Turun ennakkoväkiluku 2015 oli 185 810, lisäys edellisvuodesta 1986. Kuuden suurimman kaupungin vertailussa Turun väestönkasvu oli edelleen

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

1. Väestö. 1.1Johdanto

1. Väestö. 1.1Johdanto 1. Väestö 1.1Johdanto Väestö 31.12. Indikaattori ilmaisee kunnassa vakinaisesti asuvan väestön määrän vuoden viimeisenä päivänä. Väestömäärän muutos vuosien 1995-2009, 2000-2009 ja 2008-2009 välillä on

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty Kymenlaakso Väestö Valokuvat Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2017 Väkiluku yhteensä 177 367 ennakko (1.1.2017) 2 Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

Tilastokatsaus 10:2012

Tilastokatsaus 10:2012 Tilastokatsaus 1:212 Vantaa 1 14.11.212 Tietopalvelu B13:212 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2 21 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuoden 21

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 22:2016

TILASTOKATSAUS 22:2016 TILASTOKATSAUS 22:216 12.12.216 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 83 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 82 prosenttia. Vuonna 214 Vantaalle

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 henkilöä Irja Henriksson 10.8.2016 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 Lahden ja Nastolan yhdistyttyä viime vuodenvaihteessa tuli uudesta Lahdesta Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.6.2015 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 103 754. Kaupungin

Lisätiedot

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA Tilastokeskus laatii noin kolme vuoden välein ns. trendilaskelman. Laskelmassa arvioidaan väestönkehitystä noin 30 vuotta eteenpäin. Tuoreimman

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN

TYÖIKÄINEN VÄESTÖNMÄÄRÄ KASVAA PÄÄASIASSA TURUN SEUDUN ITÄISISSÄ KUNNISSA KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN KUNTIEN VÄESTÖNKASVU MALTILLISTUU UUDEN TRENDILASKELMAN MUKAAN Tuoreimman tulevaisuuden väestökehitystä arvioivan Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan nykyisten väestöltään kasvavien kuntien väestönkasvu

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väestökatsaus Huhtikuu 2016 Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väkiluku kasvoi tai oli ennallaan 95 kunnassa (vihreä) ja väheni 218 kunnassa (punainen). Oulu 426 Väestö jatkaa keskittymistään

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010

Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 Tilastokatsaus 2:2010 B2:2010 11.2.2010 Vantaan kaupunki Tietopalvelu Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1998-2007 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 11:2015

TILASTOKATSAUS 11:2015 TILASTOKATSAUS 11:215 1.12.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista 86 prosenttia oli työllisiä. Lähtömuuttajista heitä oli 9 prosenttia. Vuonna 213 Vantaalle

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2015

TILASTOKATSAUS 2:2015 TILASTOKATSAUS 2:215 1.3.215 TIETOJA VANTAALLE JA VANTAALTA MUUTTANEISTA Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä oli työllisiä Vuonna 212 Vantaalle muutti 15 84 henkilöä, joista työvoimaan

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

Valkeakosken muuttoliikeanalyysi. VTT Timo Aro ja Valt.yo. Rasmus Huhtikuu 2017

Valkeakosken muuttoliikeanalyysi. VTT Timo Aro ja Valt.yo. Rasmus Huhtikuu 2017 Valkeakosken muuttoliikeanalyysi VTT Timo Aro ja Valt.yo. Rasmus Aro @timoaro Huhtikuu 2017 SISÄLTÖ 1. Yleistä koko maan väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2. Valkeakosken määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 3:2014

Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Tilastokatsaus 3:2014 Vantaa 1 10.3.2014 Tietopalvelu B4:2014 Tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 2002 2011 Työvoimaan kuuluvista tulomuuttajista yhdeksän kymmenestä

Lisätiedot

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet

Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Väestö Väestörakenne Muuttoliike Asuntokunnat ja perheet Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt aluejaot: Pääkaupunkiseutu:, Espoo, Vantaa, Kauniainen KUUMA kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2014

Vaasan muuttoliike 2000 2014 Vaasan muuttoliike 2000 2014 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 9.6.2015 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2014 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Väestökatsaus Maaliskuu 2016 Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Turun väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa 122 hengellä Turku tammi-maaliskuu 2016 Elävänä syntyneet 427 Kuolleet 477 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike

Vaasan muuttoliike Vaasan muuttoliike 2000 2016 Tilastosuunnittelija Jaakko Löytynoja, Kaupunkikehitys, 10.7.2017 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2016 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro Osa I Tausta ALUE- JA KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄ ISOA TEEMAA 2010-LUVULLA: Keskittymiskehitys Kehityskäytävät, -vyöhykkeet ja kehät Sopimusperustainen

Lisätiedot

SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT Vakka-Suomi LIITE 1

SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT Vakka-Suomi LIITE 1 SEUTUKUNNITTAISET ALUEPROFIILIT LIITE 1 Teollisuuden vientiaste seutukunnittain 105,2 Salon seutukunta 85 61,3 56,1 Turunmaa 42,8 Turun seutukunta 39,6 Loimaan seutukunta 30,3 0 20 40 60 80 100 120 Viennin

Lisätiedot

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS

VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Osa 1 KAAKKOIS-PIRKANMAAN VÄESTÖ Marja Mönkkönen Pomoottori ry & Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta 2008 Kuva: Leo Koppana 2005 VÄESTÖ JA ALUEKEHITYS Alueiden kehittämisen aluekehityksen tarkoituksena on hallita

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELYalueilla Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Turku 28.1.215 Villiina Kazi Asiantuntija Esityksen sisältö 1) Maahanmuutto

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Vantaan kaupunki A 5 : 2008 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2008 Ruotsinkielinen väestö Koko kaupungin ennuste 2008-2040 Suuralueiden ennuste 2008-2018 A5:2008 ISBN 978-952-443-259-7 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015

Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 2015 Kuopion väestö kansalaisuuden ja kielen mukaan 215 Tilastotiedote 7 /216 Vuoden 216 alussa Kuopiossa asui 2691 ulkomaan kansalaista, 2,4 % väestöstä. Vuoden 215 aikana ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012

Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo Timo Aro 2012 Analyysi Porvoon demografisesta kilpailukyvystä muuttoliikkeen näkökulmasta Valtiotieteen tohtori Timo Aro 30.1.2012, Porvoo I Muuttoliike Suomessa 2010-luvun vaihteessa II Porvoon muuttovetovoima määrällisestä

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3. Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 1.1.2010-2030 Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastot ja tietopalvelu 23.3.2010 Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten määrä Helsingin seudulla

Lisätiedot

Väestön toiminta Sipoossa

Väestön toiminta Sipoossa henkilöitä 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Väestön toiminta Sipoossa 1990 1 1995 2 2000 3 2006 4 Työlliset Työttömät 0-14 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Varusmiehet Eläkeläiset

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta

Muuttajien taloudellinen tausta VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C5: 24 Muuttajien taloudellinen tausta -tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-21 Hannu Kyttälä Saatteeksi Muuttoliikkeen mukanaan tuomista muutoksista

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS. Valtiotieteen tohtori Timo Maaliskuu 2017

LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS. Valtiotieteen tohtori Timo Maaliskuu 2017 LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS Valtiotieteen tohtori Timo Aro @timoaro Maaliskuu 2017 Esityksen ydinviestit 1.Alue- ja väestörakenteen muutosvoimat vaikuttavat pikemmin keskittävästi kuin tasoittavasti

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä?

Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Mitä viime vuosien tilastot kertovat Hämeen väestöstä? Johdanto 2 l Muuttoliike 3 l Työssäkäynti 4 l Ulkomaalaiset 8 l Väestön koulutusrakenne 11 l Väestön määrä

Lisätiedot

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttaja- ryhmät Suomessa Jarmo Partanen 2010 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka

Kaupunkiseutujen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka Kaupunkijen muuttoliikkeen rakenteellinen dynamiikka Tausta Väestönkasvu, muuttovoitot, talouskasvu, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen ja eri toimialojen arvonlisäys ovat keskittyneet suuriin

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2016

Muuttoliike vuonna 2016 Irja Henriksson 29.8.217 Muuttoliike vuonna 216 Lahteen muutti muista kunnista 6 56 henkilöä ja Lahdesta muihin kuntiin muuttajia oli 5 51 vuonna 216. Maahanmuuttajia oli 634 ja maastamuuttajia 317. Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot