JULKINEN KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKINEN 8.6.2016 KLO 9:00 KOTI & TV TUTKIMUS 2016 TUTKIMUSRAPORTTI"

Transkriptio

1 JULKINEN..0 KLO :00 KOTI & TV TUTKIMUS 0 TUTKIMUSRAPORTTI..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

2 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

3 Päähavainnot / Nyt vuonna 0, ensimmäistä kertaa, televisio ei ole enää kodin tärkein tekninen väline viihtymisen kannalta katsottuna vaan ykköspaikan omii itselleen langaton kotiverkko. Aivan television tuntumaan kodin tärkeänä viihdelaitteena on viimeisten vuosien aikana vauhdilla noussut myös älypuhelin. Mielenkiintoista on myös havaita, että erittäin tärkeänä viihtyvyyden kannalta pidetään kotioloissa nyt yhtä usein sekä televisiota että kannettavaa tietokonetta jälkimmäisen tärkeys ei ole muuttunut vuodesta 0 mutta television merkitys on laskenut selvästi. Nämä arjen mobiliteettia synnyttävät tekniset välineet korostuvat etenkin naisten, nuorten ja lapsiperheiden vastauksissa - etenkin nämä ryhmät ovat muutoksen ajurit. Tv-sisältöjä katsotaan edelleen suorina lähetyksinä esitysaikaan pääasiassa televisiolla, joskin käyttö on laskenut -yksiköllä vuodesta 0. Samalla kaikkien muiden tutkittujen laitteiden käyttö on kasvanut, eniten tabletin ( katsoo). Tässä muutoksessa ajureina eivät ole kuitenkaan nuoret paitsi television käytön vähenemisessä. Nuoret eivät katso muita enempää suoria lähetyksiä älypuhelimilla tai tableteilla. Näyttäisi sen sijaan siltä, että nuoremmat vastaajat katsovat suoria lähetyksiä television lisäksi lähinnä tietokoneilla, ja tablettien rooli kasvaa puolestaan vasta yli -vuotiailla korvaten samalla tietokoneiden käyttöä television katselussa. Tv-sisältöjä katsoo tallenteina/aikasiirrolla vajaa /-osaa vastaajista. Televisio on edelleen yleisin väline katseluun vaikka viikoittaisten tallenteiden katsojien osuus onkin laskenut -yksikköä vuodesta 0. Eniten osuuksiaan tallenteiden/aikasiirron viikoittaisessa käytössä ovat kasvattaneet älypuhelin ( ) ja tabletti ( ). Ikäryhmittäin on merkittävää huomata, että alle -vuotiaat vastaajat katsovat tvsisältöjä tallenteina/aikasiirtona jo useammin kannettavilla tietokoneilla kuin televisiolla. Samoin heistä noin katsoo tallennettuja/aikasiirrettyjä tv-sisältöjä älypuhelimella. Kannattavat tietokoneet ovat etenkin sinkkujen suosiossa. Lapsiperheet käyttävät vastaavasti muita enemmän tabletteja ja älypuhelimia tallenteiden/aikasiirrettyjen ohjelmien katselussa...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

4 Päähavainnot / Koko kansan keskuudessa katsotuimpia tv-sisältöjä ovat edelleen uutiset ja ajankohtaisohjelmat sekä ulkomainen draama ja sarjat. Ikäryhmittäin tarkasteltuna tuloksissa on kuitenkin huimia eroja. Parhaiten nuoria pitää televisiosisältöjen ääressä sekä ulkomainen että kotimainen draama, viihde ylipäätään. Sen sijaan uutisten, ajankohtaisohjelmien, asiaohjelmien, dokumenttien, urheilun ja jopa elokuvien kohdalla katselu on sitä useampaa mitä vanhemmasta vastaajasta on kyse. Poikkeuksen tekee kuitenkin muiden netinkäyttäjien omat videosisällöt, joita nuoret katsovat ahkerasti. Lähes 0 alle -vuotiaista katsoo muiden käyttäjien tekemiä omia videosisältöjä viikoittain! - vuotiaissakin ko. luku on lähes 0. Tabletin ja älypuhelimen mieluisuus tv-sisältöjen katsomiseen on kasvanut vuodesta 0 samalla kun kannettavan tietokoneen koettu mieluisuus on joko pysynyt samana tai hieman laskenut. Tabletin koettu mieluisuus on kasvanut eri käyttöpaikoista lähinnä kotona, lomapaikassa Suomessa (esim. mökki, vene), hotelleissa, liikennevälineissä (auto, juna, lentokone), ja lomapaikoissa ulkomailla. Näin on tapahtunut myös älypuhelimen osalta mutta älypuhelimen mieluisuus on kasvanut em. käyttöpaikkojen lisäksi myös muualla kun ollaan liikkeellä lyhytaikaisesti. Toisin sanoen tablettia käytetään kotona ja matkalla mutta päivittäisen liikkumisen lomassa älypuhelin on kasvattanut eniten rooliaan tv-sisältöjen katsomisessa. Toisaalta mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse sitä enemmän älypuhelimen rooli korostuu kaikissa käyttöpaikoissa, mikä on aivan luonnollista älypuhelin on kaikilla, tabletti tyypillisemmin vasta työelämään siirtyneillä nuorilla aikuisilla ja sitä vanhemmilla. Pelkästään kotikatselua ajatellen tutkittiin myös miten montaa eri tv-lähetystä tai -sisältöä voitaisiin taloudessa katsoa yhtä aikaa kaikki laitteet huomioiden. Vastausten keskiarvo on, ja mediaani. Asteikon yläpäässä noin joka neljännen vastaajan taloudessa voitaisiin katsoa viittä tai useampaa tv-sisältöä samanaikaisesti. Laitteiden lukumäärä kasvaa vastaajan talouden tulotason myötä mutta toisaalta se on korkeimmillaan lapsiperheissä (ks.,), ja etenkin jos lapset ovat yli -vuotiaita (ka.,-,)...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

5 Päähavainnot / Internetin, tietokoneiden ja mobiililaitteiden merkityksen kasvusta tv-sisältöjen kuluttamisessa kertoo hyvin, että Yle Areena mainitaan nyt jo useammin ( mainitsee) kuin perinteinen televisio (0 ), kun kaikilta vastaajilta kysyttiin mitä käyttää tv-sisältöjen katsomiseen. Myös Katsomo, YouTube* ja Ruutu mahtuvat TOP-vastausten joukkoon karkeasti noin puolet vastaajista käyttää viimeksi mainittuja. Naiset miehiä selvästi useammin Katsomoa ja Ruutua, miehet puolestaan naisia useammin YouTubea*. Netflixiäkin käyttää neljännes vastaajista ja se on ylivoimaisesti suosituin maksullinen suoratoistopalvelu tv-sisällöissä. Yle Areena eroaa muista netin yli toimivista tv-sisältöpalveluista siinä, että sen käyttäjien ikäprofiili on melko tasainen, se on onnistunut tavoittamaan myös vanhempaa yleisöä. Joskin tuloksiin kannattaa suhtautua pienellä varauksella koska YLE:n brändi on niin vahva että se voi saada mainintoja ilman että edes tiedetään mikä YLE Areena on. (tutk.huom.) Muuten netin tv-sisältöjä käytetään sitä todennäköisemmin mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse. Merkittävin pudotus tapahtuu tällä hetkellä noin ikävuoden jälkeen, jota vanhemmista vain alle kolmannes katsoo YouTubea*. Myös Katsomon ja Ruudun yli vuotiaiden käyttäjien osuudet jäävät vaatimattomammiksi nuorempiin verrattuna. Talouden elinvaiheen mukaan tarkasteltuna netin tv-sisältöjä kuluttavat etenkin lapsiperheet ja toisaalta myös sinkut. Kuitenkin niin, että etenkin Netflixin osalta lapsiperheet dominoivat (tuloksia 0 kertoo käyttävänsä). Tasaisimmin talouden eri elinvaiheissa käytetään Yle Areenaa sekä Katsomoa - YouTuben*, Ruudun ja Netflixin kohdalla sinkut ja lapsiperheet ovat jo muita aktiivisempia käyttäjäryhmiä. *) YouTube ja videoblogit; huomaa että vastaukset koskevat todennäköisesti enemmän YouTubea tunnettuna brändinä kuin kaikkia videoblogeja sinänsä, tutk.huom...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

6 Päähavainnot / Keskimäärin maksullisista tv-sisällöistä maksetaan nyt, euroa kuukaudessa. Summa on laskenut vuodesta 0 vajaalla eurolla (0:, e/kk). Eniten rahaa käyttävät --vuotiaat, keskimäärin, e/kk. Myös lapsiperheissä käytetään maksullisiin tv-sisältöihin muita enemmän rahaa (, e/kk), etenkin sinkkuihin verrattuna ( e/kk). Erilaisista tv-sisältöominaisuuksista/-palveluista ovat järjestyksessä käytetyimmät maksulliset ohjelmakirjastot, tallentaminen ja tallenteiden katselu, teräväpiirtosisällöt, ajansiirto sekä maksulliset ohjelmakirjastot. Kaikkia näitä käyttää jo nyt useampi kuin viidennes suomalaisista, maksuttomia ohjelmakirjastoja ja tallentamista/tallenteiden katselua yli puolet suomalaisista. Suurin potentiaali, eli mitä tv-sisältöominaisuuksista/-palveluista haluttaisiin käyttää, näyttäisi vastaavasti olevan tv-ohjelmien etätallennuksella (esim. matkapuhelimella/tabletilla), yksittäisten tv-ohjelmien, kanavien tai sarjojen ostamisella suoraan televisiosta ja ajansiirrolla. Näistä on kiinnostunut noin viidennes kaikista suomalaisista tv-sisältöjen katsojista. Samanaikaisesti television katselun aikana tai lomassa tehdään yleisesti tavanomaisia kodin askareita, kuntoillaan, tehdään ruokaa, luetaan lehtiä jne. - noin puolet vastaajista tekee näin lähes päivittäin. Lisäksi melko yleistä samanaikaista tekemistä televisiota katseltaessa on myös tv-ohjelmaa koskevan lisätiedon hakeminen netistä ( lähes päivittäin) tai somessa kommunikointi ystävien kanssa ( lähes päivittäin). Sen sijaan itse ohjelmaan liittyvä kommentointi tutuille tai somessa, tai ohjelman suosittelu somessa, samanaikaisesti sen katsomisen kanssa näyttäisi olevan sangen vähäistä koko väestön tasolla päivittäisen tekemisen tasolla puhutaan vain - prosentista tv-sisältöjen katsojia...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

7 Päähavainnot / Tv-sisältöjen käyttäjille esitettiin myös tiettyjä katsojatyypittelyjä, joista jokaisen tuli valita itseensä parhaiten sopiva tyyppi. Tulos on mielenkiintoinen varsinkin vuoden 0 tulokseen verrattuna. Trendi on selvä ja sitä tukevat myös tutkimuksen muut tulokset; television katsominen etääntyy lähetysaikaan tapahtuvasta television ääressä tapahtuvasta katselusta kohti ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatonta monilähteistä tv-sisältöjen katselua. Alle -vuotiaista peräti 0 :lla ei enää edes ole televisiota tai sitä ei enää käytetä. Samalla kun lähetysaikaan tapahtuva television katselu vähenee, kasvua tapahtuu lähinnä viihdepalveluiden (esim. Sonera tai Elisa Viihde, Netflix jne.) sekä erilaisten, usein kannettavilla päätelaitteilla käytettävien, nettipalvelujen käytössä. Samaa tarinaa kertoo myös se, että kysyttäessä mitä uutta television käyttöön liittyvää vastaajan taloudessa on tapahtunut viimeisen kk aikana, yleisimmät vastaukset ovat tilattu uusia nettipalveluita kuten Netflix tai HBO sekä alettu katsomaan tv-ohjelmia myös tabletilla. Tavallisen television katsomisen on lopettanut viimeisen vuoden aikana kaikista vastaajista. Kaiken kaikkiaan lähes puolta vastaajien talouksista on koskenut jokin television katselua koskeva muutos viimeisen kk aikana. Nuorimmilla, alle -vuotiailla vastaajilla, nousevat keskimääräistä useammin esiin vastaukset aloitettu katsomaan tv-ohjelmia myös älypuhelimella, aloitettu katsomaan tv-ohjelmia myös tietokoneella, sekä lopetettu tavallisen television katseleminen joko täysin tai lähes täysin. Tämä kertonee myös hyvin käynnissä olevasta muutoksesta eli perinteisen television merkityksen vähenemisestä tvsisältöjen katselemisen päätelaitteena...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

8 TUTKIMUSGRAFIIKKA..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

9 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? =erittäin tärkeä =ei lainkaan tärkeä Keskiarvo langaton kotiverkko, televisio,0 älypuhelin,00 kannettava tietokone,0 TV-sisällön tallennuslaite 0 0, tabletti, stereot, pöytätietokone, dvd-soitin,0 kotiteatteri, mp-soitin/ipod,0 langaton kaiutinjärjestelmä, pelikonsoli, mediatoistin, Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

10 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset 0-0 langaton kotiverkko älypuhelin kannettava tietokone televisio TV-sisällön tallennuslaite pöytätietokone tabletti stereot dvd-soitin kotiteatteri mp-soitin/ipod langaton kaiutinjärjestelmä mediatoistin pelikonsoli , n=0 0, n=0 0, n= 0..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

11 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset Sukupuoli langaton kotiverkko älypuhelin kannettava tietokone televisio TV-sisällön tallennuslaite pöytätietokone tabletti stereot dvd-soitin kotiteatteri mp-soitin/ipod langaton kaiutinjärjestelmä mediatoistin pelikonsoli Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

12 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset Ikäryhmä () langaton kotiverkko älypuhelin kannettava tietokone televisio TV-sisällön tallennuslaite pöytätietokone tabletti Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n=..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

13 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset Ikäryhmä () stereot dvd-soitin kotiteatteri mp-soitin/ipod langaton kaiutinjärjestelmä mediatoistin pelikonsoli Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

14 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset Talouden elinvaihe () langaton kotiverkko älypuhelin kannettava tietokone televisio TV-sisällön tallennuslaite pöytätietokone tabletti Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n=..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

15 Miten tärkeitä nämä tekniset välineet ovat viihtyvyytesi kannalta kotioloissa? Erittäin tärkeitä -vastaukset Talouden elinvaihe () stereot dvd-soitin kotiteatteri mp-soitin/ipod langaton kaiutinjärjestelmä mediatoistin pelikonsoli 0 Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

16 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä SUORINA LÄHETYKSINÄ ESITYSAIKAAN? päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa televisiolla kannettavalla tietokoneella pöytätietokoneella tabletilla älypuhelimella 0 mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

17 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä SUORINA LÄHETYKSINÄ ESITYSAIKAAN? Vähintään kerran viikossa katsovat 0 ja 0 televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella 0, n=0 0, n=0 mediatoistimella pelikonsolilla t, Koti & TV-tutkimus 0

18 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä SUORINA LÄHETYKSINÄ ESITYSAIKAAN? Vähintään kerran viikossa katsovat Ikäryhmä televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki, n=0 0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

19 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä SUORINA LÄHETYKSINÄ ESITYSAIKAAN? Vähintään kerran viikossa katsovat Talouden elinvaihe televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n=..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

20 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä TALLENTEINA TAI AIKASIIRROLLA? päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa televisiolla kannettavalla tietokoneella 0 pöytätietokoneella 0 tabletilla älypuhelimella 0 mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

21 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä TALLENTEINA TAI AIKASIIRROLLA? Vähintään kerran viikossa katsovat 0 ja 0 televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella 0, n=0 0, n=0 mediatoistimella pelikonsolilla t, Koti & TV-tutkimus 0

22 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä TALLENTEINA TAI AIKASIIRROLLA? Vähintään kerran viikossa katsovat Ikäryhmä televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

23 Millä kaikilla eri välineillä/tavoilla katsot tv-sisältöjä TALLENTEINA TAI AIKASIIRROLLA? Vähintään kerran viikossa katsovat Talouden elinvaihe televisiolla kannettavalla tietokoneella tabletilla pöytätietokoneella älypuhelimella mediatoistimella pelikonsolilla Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

24 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa uutiset ja ajankohtaisohjelmat ulkomainen draama ja sarjat asiaohjelmat ja dokumentit kotimainen draama ja sarjat viihde urheilu elokuvat 0 netin käyttäjien omat videosisällöt opetus- ja tiedeohjelmat lastenohjelmat 0 musiikkiohjelmat, kuten konsertit 0 Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

25 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? 0 ja 0 () päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa uutiset ja ajankohtaisohjelmat ulkomainen draama ja sarjat 0 0 asiaohjelmat ja dokumentit kotimainen draama ja sarjat 0 0 viihde 0 0 urheilu 0 0 Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

26 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? 0 ja 0 () päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa elokuvat netin käyttäjien omat videosisällöt 0 opetus- ja tiedeohjelmat lastenohjelmat musiikkiohjelmat, kuten konsertit Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

27 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Sukupuoli () uutiset ja ajankohtaisohjelmat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 ulkomainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 asiaohjelmat ja dokumentit Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 kotimainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 viihde Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 urheilu Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain 0 harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

28 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Sukupuoli () päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa elokuvat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 netin käyttäjien omat videosisällöt Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 opetus- ja tiedeohjelmat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 lastenohjelmat Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 musiikkiohjelmat, kuten konsertit Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

29 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Ikäryhmä () uutiset ja ajankohtaisohjelmat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= ulkomainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= asiaohjelmat ja dokumentit Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= kotimainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

30 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Ikäryhmä () viihde Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= urheilu Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= elokuvat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= netin käyttäjien omat videosisällöt Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= päivittäin/ lähes päivittäin 0 viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa 0 0 ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

31 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Ikäryhmä () opetus- ja tiedeohjelmat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= lastenohjelmat Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= musiikkiohjelmat, kuten konsertit Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= päivittäin/ lähes päivittäin 0 viikoittain 0 harvemmin kuin kerran viikossa 0 ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

32 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Talouden elinvaihe () uutiset ja ajankohtaisohjelmat Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= ulkomainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= asiaohjelmat ja dokumentit Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= kotimainen draama ja sarjat Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= päivittäin/ lähes päivittäin 0 viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

33 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Talouden elinvaihe () viihde Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= urheilu Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= elokuvat Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= netin käyttäjien omat videosisällöt Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa t, Koti & TV-tutkimus 0

34 Kuinka usein katsot seuraavia tv-sisältöjä? Talouden elinvaihe () päivittäin/ lähes päivittäin viikoittain harvemmin kuin kerran viikossa ei ole tapana katsoa opetus- ja tiedeohjelmat Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= 0 Lapseton pari, n= 0 Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= lastenohjelmat Kaikki, n=0 0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= musiikkiohjelmat, kuten konsertit Kaikki, n=0 0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= 0 Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

35 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso koti 0 lomapaikka Suomessa, jossa ei ole muuta televisiota (mökki, vene) hotelli 0 liikenneväline (esim. auto, juna, lentokone) lomapaikka ulkomailla 0 0 odotustila (esim. lääkäri, pankki jne.) muut julkiset tilat (katu, puisto, ostoskeskus, tori) ravintola/kahvila Suomessa kyläilypaikka työpaikka 0 opiskelupaikka harrastuspaikka (esim. kuntosali, jäähalli, työväenopisto tmv.) Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

36 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? 0 ja 0 () tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso koti 0 0 lomapaikka Suomessa, jossa ei ole muuta televisiota (mökki, vene) 0 0 hotelli 0 0 liikenneväline (esim. auto, juna, lentokone) 0 0 lomapaikka ulkomailla 0 0 odotustila (esim. lääkäri, pankki jne.) 0 0 Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

37 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? 0 ja 0 () tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso muut julkiset tilat (katu, puisto, ostoskeskus, tori) 0 0 ravintola/kahvila Suomessa 0 0 kyläilypaikka työpaikka opiskelupaikka 0 0 harrastuspaikka (esim. kuntosali, jäähalli, työväenopisto tmv.) 0 0 Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

38 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Ikäryhmä () koti Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= lomapaikka Suomessa, jossa ei ole muuta televisiota (mökki, vene) Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= hotelli Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= liikenneväline (esim. auto, juna, lentokone) Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

39 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Ikäryhmä () lomapaikka ulkomailla Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= odotustila (esim. lääkäri, pankki jne.) Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= muut julkiset tilat (katu, puisto, ostoskeskus, tori) Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= ravintola/kahvila Suomessa Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

40 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Ikäryhmä () kyläilypaikka Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= työpaikka Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= opiskelupaikka Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= harrastuspaikka (esim. kuntosali, jäähalli, työväenopisto tmv.) Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

41 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Talouden elinvaihe () koti Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= lomapaikka Suomessa, jossa ei ole muuta televisiota (mökki, vene) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= hotelli Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= liikenneväline (esim. auto, juna, lentokone) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

42 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Talouden elinvaihe () lomapaikka ulkomailla Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= odotustila (esim. lääkäri, pankki jne.) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= muut julkiset tilat (katu, puisto, ostoskeskus, tori) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= ravintola/kahvila Suomessa Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

43 Mitä seuraavista laitteista käytät mieluiten tv-sisällön katsomiseen missäkin paikassa? Talouden elinvaihe () kyläilypaikka Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= työpaikka Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= opiskelupaikka Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= harrastuspaikka (esim. kuntosali, jäähalli, työväenopisto tmv.) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= tabletti älypuhelin kannettava tietokone en katso t, Koti & TV-tutkimus 0

44 Missä kaikissa kotisi huoneissa/tiloissa on tapana katsoa tv-ohjelmia? Olohuoneessa Makuuhuoneessa Keittiössä Työhuoneessa TV-huoneessa Pihalla Kylpyhuoneessa/WC:ssä Ruokailuhuoneessa 0 Muutos 0 -> 0 -> 0 Olohuone: -> -> Makuuhuone: 0 -> -> Työhuone: -> -> Keittiö: -> -> Tv-huone: 0 -> -> 0 Kylpyhuone/wc: -> -> Parvekkeella Takkahuoneessa 0 Saunassa 0 Jossain muualla Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

45 Kuka perheessäsi katsoo eniten? isä/mies äiti/nainen lapsi/lapset (ikä alle v.) lapsi/lapset (ikä - v.) lapsi/lapset (ikä + v.) kaikki yhdessä asun yksin ei kukaan/meillä ei katsota tv-ohjelmia maksuttomia tv-kanavia maksullisia tv-sisältöjä 0 tv-sisältöjä tietokoneella tv-sisältöjä tabletilla tv-sisältöjä älypuhelimella Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

46 Kuinka montaa eri tv-lähetystä tai sisältöä taloudessanne voitaisiin/saatetaan katsoa yhtä aikaa kaikki laitteet huomioiden? Yli Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0, t, Koti & TV-tutkimus 0

47 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? YLE Areena Perinteinen televisio Katsomo Youtube, videoblogit Ruutu Netflix Älytelevisio Elisa Viihde DNA TV Sonera Viihde Google Chromecast Viaplay AppleTV HBO Periscope tai muut suoratoistosovellukset Makuuni Filmnet En mitään näistä En osaa sanoa Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

48 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? Sukupuoli YLE Areena Perinteinen televisio Katsomo Youtube, videoblogit Ruutu Netflix Älytelevisio Elisa Viihde DNA TV Sonera Viihde Google Chromecast Viaplay AppleTV HBO Periscope tai muut suoratoistosovellukset Makuuni Filmnet En mitään näistä En osaa sanoa Mies, n=0 Nainen, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

49 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? Ikäryhmä () YLE Areena Perinteinen televisio Katsomo Youtube, videoblogit Ruutu Netflix Älytelevisio Elisa Viihde DNA TV Sonera Viihde vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

50 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? Ikäryhmä () Google Chromecast Viaplay AppleTV HBO Periscope tai muut suoratoistosovellukset Makuuni Filmnet En mitään näistä En osaa sanoa vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

51 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? Talouden elinvaihe () YLE Areena Perinteinen televisio Katsomo Youtube, videoblogit Ruutu Netflix Älytelevisio Elisa Viihde DNA TV Sonera Viihde Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

52 Mitä seuraavista käytät tv-sisältöjen katsomiseen? Talouden elinvaihe () Google Chromecast Viaplay AppleTV HBO Periscope tai muut suoratoistosovellukset Makuuni Filmnet En mitään näistä En osaa sanoa Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= 0 Lapseton pari, n= 0 Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

53 Paljonko maksat nyt maksullisista tv-sisällöistä kuukausitasolla? Yli euroa - euroa - euroa -0 euroa Ei käytä (0 euroa) Keskiarvo, euroa Kaikki 0, n=0, Kaikki 0, n=0, Sukupuoli Mies, n=0, Nainen, n=0 0, Ikäryhmä - vuotta, n=, - vuotta, n= 0, - vuotta, n= 0, - vuotta, n=, - vuotta, n=0 0, - vuotta, n= 0, Talouden elinvaihe Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= 0,0 Lapseton pari, n=, Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 0, Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= 0 0, t, Koti & TV-tutkimus 0

54 Mitä seuraavista tv-sisältöominaisuuksista/-palveluista käytät jo nyt, tai mitä haluaisit käyttää? 0 ja 0 () käytän haluaisin käyttää en käytä enkä ole kiinnostunut en osaa sanoa Maksuttomat ohjelmakirjastot (kuten Youtuben, Yle Areenan, Katsomon Tallentaminen ja tallenteiden katselu 0 HD- eli teräväpiirtosisällöt Ajansiirto (katselun aloittaminen ohjelman jo alettua) Maksulliset ohjelmakirjastot (kuten Katsomon ja Ruutu.fi:n maksullinen Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

55 Mitä seuraavista tv-sisältöominaisuuksista/-palveluista käytät jo nyt, tai mitä haluaisit käyttää? 0 ja 0 () käytän haluaisin käyttää en käytä enkä ole kiinnostunut en osaa sanoa Television käyttö internet-selaukseen (nettisurffaus) Omiin valintoihini ja mieltymyksiini perustuva profiili tv-palvelussa Tv-palvelu suosittelee sisältöjä (esim. elokuvia ja sarjoja) tekemieni Tv-ohjelmien etätallennus (esim. matkapuhelimella tai tabletilla) 0 0 Musiikin kuuntelu, soittolistojen tallentaminen ja jakaminen tv:n kautta Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

56 Mitä seuraavista tv-sisältöominaisuuksista/-palveluista käytät jo nyt, tai mitä haluaisit käyttää? 0 ja 0 () käytän haluaisin käyttää en käytä enkä ole kiinnostunut en osaa sanoa Elokuvavuokraus suoraan televisiosta Maksukanavien tilaus suoraan televisiosta 0 0 D- eli kolmiulotteiset sisällöt 0 0 Yksittäisten tv-ohjelmien, kanavien tai sarjojen ostaminen suoraan 0 0 K-sisällöt 0 Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

57 Mitä seuraavista asioista teet televisiota katsellessasi tai siihen liittyen? 0 ja 0 () useamman kerran päivässä kerran päivässä lähes päivittäin vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuukaudessa harvemmin tai en koskaan katson televisiota yksin omassa rauhassani 0 0 katson televisiota samassa huoneessa muiden kanssa 0 0 katselen tv:tä samalla kun teen muita asioita, esim. kotitöitä, kuntoilen, 0 0 haen netistä lisätietoa katselemaani tv-ohjelmaan liittyen 0 0 katson televisiota ja kommunikoin samalla muista asioista 0 0 luen tv-ohjelmista kommentteja sosiaalisesta mediasta Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

58 Mitä seuraavista asioista teet televisiota katsellessasi tai siihen liittyen? 0 ja 0 () useamman kerran päivässä kerran päivässä lähes päivittäin vähintään kerran viikossa vähintään kerran kuukaudessa harvemmin tai en koskaan kommentoin ystävilleni/tutuilleni parhaillaan katselemaani tv-ohjelmaa puhun puhelimessa siitä, mitä kiinnostavia tv-ohjelmia on parhaillaan tykkään tai suosittelen katselemiani tv-ohjelmia sosiaalisessa mediassa 0 0 kommentoin itse sosiaalisessa mediassa tv-ohjelmia osallistun käynnissä olevaan tv-ohjelmaan netin tai sosiaalisen median Kaikki vastaajat, 0 n=0, 0 n= t, Koti & TV-tutkimus 0

59 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua television katsojana? 0 ja 0 () Olen perinteinen tv-katsoja. Katson ohjelmat televisiovastaanottimestani silloin kun ne tulevat. Tallennan joskus ohjelmia myöhemmin katsottavaksi, mutta pääasiassa katson tv:tä ohjelmien lähetysaikaan. Katson perinteisen tv:n lisäksi ohjelmia myös netistä tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Minulla ei ole televisiota tai en käytä sitä. Hyödynnän erilaisia nettipalveluja ja -sisältöjä läppärillä, tabletilla tai kännykällä. Katson viihdepalvelun kautta (esim Sonera Viihde, Elisa Viihde, Netflix) yhtä lailla tv-ohjelmia lähetysaikana, palveluun tallentuvia ohjelmia ja ohjelmakirjaston ohjelmia sekä verkosta tilattavia tai vuokrattavia ohjelmia ja leffoja. Kaikki 0, n=0 Kaikki 0, n=0 0 Sukupuoli Mies, n=0 0 Nainen, n=0 Ikäryhmä - vuotta, n= vuotta, n= 0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

60 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua television katsojana? 0 ja 0 () Olen perinteinen tv-katsoja. Katson ohjelmat televisiovastaanottimestani silloin kun ne tulevat. Tallennan joskus ohjelmia myöhemmin katsottavaksi, mutta pääasiassa katson tv:tä ohjelmien lähetysaikaan. Katson perinteisen tv:n lisäksi ohjelmia myös netistä tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Minulla ei ole televisiota tai en käytä sitä. Hyödynnän erilaisia nettipalveluja ja -sisältöjä läppärillä, tabletilla tai kännykällä. Katson viihdepalvelun kautta (esim Sonera Viihde, Elisa Viihde, Netflix) yhtä lailla tv-ohjelmia lähetysaikana, palveluun tallentuvia ohjelmia ja ohjelmakirjaston ohjelmia sekä verkosta tilattavia tai vuokrattavia ohjelmia ja leffoja. Kaikki 0, n=0 Kaikki 0, n=0 Alue Pääkaupunkiseutu, n= Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= Etelä-Suomi, n= Länsi-Suomi, n= Pohjois- ja Itä-Suomi, n= Talouden elinvaihe Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

61 Mitä uutta television käyttöön liittyvää on tapahtunut taloudessasi viimeisen kk aikana? tilattu uusia netti-tv-palveluita kuten Netflix tai HBO aloitettu katsomaan tv-ohjelmia myös tabletilla 0 ostettu uusi äly-tv:n (SmartTV, yhteydessä internetiin) tilattu uusia maksu-tv-kanavia aloitettu katsomaan tv-ohjelmia myös tietokoneella aloitettu katsomaan tv-ohjelmia myös älypuhelimella tilattu uusia laajakaistatv-palveluita käyttöömme (kuten Sonera Viihde, Elisa Viihde) lopetettu tavallisen television katselemisen joko täysin tai lähes täysin vuokrattu ensimmäistä kertaa elokuvia suoraan internetistä (esim. Filmnet, Makuuni) 0 ei mitään olennaista muutosta jokin muu en osaa sanoa Kaikki vastaajat, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

62 Mitä uutta television käyttöön liittyvää on tapahtunut taloudessasi viimeisen kk aikana? Kaikki, n=0 - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n=..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

63 KODIN PÄÄTELAITTEET..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

64 Mitä seuraavista laitteista sinulla on mahdollisuus käyttää kotona? Sukupuoli televisio älypuhelin kannettava tietokone tabletti (esim. ipad, Samsung Galaxy Tab) pöytätietokone pelikonsoli (esim. Playstation, Xbox, Wii) 0 0 Kaikki, n=0 Mies, n=0 Nainen, n=0 mediatoistin (esim. AppleTV, Google Chromecast) t, Koti & TV-tutkimus 0

65 Mitä seuraavista laitteista sinulla on mahdollisuus käyttää kotona? Ikäryhmä televisio älypuhelin kannettava tietokone tabletti (esim. ipad, Samsung Galaxy Tab) pöytätietokone pelikonsoli (esim. Playstation, Xbox, Wii) mediatoistin (esim. AppleTV, Google Chromecast) 0 0 Kaikki, n=0 - vuotta, n= 0 - vuotta, n= - vuotta, n= 0 - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

66 Mitä seuraavista laitteista sinulla on mahdollisuus käyttää kotona? Talouden elinvaihe televisio älypuhelin kannettava tietokone tabletti (esim. ipad, Samsung Galaxy Tab) pöytätietokone pelikonsoli (esim. Playstation, Xbox, Wii) mediatoistin (esim. AppleTV, Google Chromecast) Kaikki, n=0 Yksinäistalous (yksi aikuinen), n= Lapseton pari, n= Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita), n=0 0 Talous, jossa alle -vuotiaita lapsia, n= t, Koti & TV-tutkimus 0

67 MITEN TUTKIMUS TEHTIIN..0 t, Koti & TV-tutkimus 0

68 Miten tutkimus tehtiin Tutkimus toteutettiin internetkyselynä Taloustutkimuksen Internet-paneelissa kohderyhmässä suomalaiset - vuotta valtakunnallisesti. Taloustutkimuksen Internet-paneeli on Taloustutkimuksen kokoama vastaajajoukko - vuotiaista suomalaisista valtakunnallisesti. Panelistit on kutsuttu vastaajiksi henkilökohtaisesti perustuen satunnaisotantaan koko väestöstä. Kutsukanavina ovat pääasiassa puhelin mutta myös face-to-face haastattelut sekä valtakunnalliset kirjepostitukset. Tutkimuskutsut lähetettiin sähköpostitse..0, yksi muistutus lähetettiin.. ja näytettä lisättiin nuorempien vastaajien osalta..0. Tutkimuksen vastaamisaika päättyi..0 Tutkimukseen vastasi hyväksytysti 0 tutkimuksen kohderyhmään kuuluvaa sellaista suomalaista, jotka katsovat tv-sisältöjä. Tulokset on painotettu edustamaan Suomen - vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan...0 t, Koti & TV-tutkimus 0

69

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI. TeliaSonera / Syyskuu 2014

KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI. TeliaSonera / Syyskuu 2014 KOTI & TV TUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI TeliaSonera / Syyskuu 2014 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 2 Yhteenveto Vaikka televisio onkin edelleen keskimäärin tärkein tekninen väline kotioloissa viihtymistä

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus TV-katselu, yhteenveto medialle Lisätietoja: osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA Oyj, puh. 044 044 2251, niina.hagman@dna.fi DNA:n viestintä,

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015

Sähköisten viestintäpalvelujen. Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6.2015 Sähköisten viestintäpalvelujen käyttö Päällikkö Joonas Orkola, Asiakkuudet, Viestintävirasto 23.6. julkaistavat tulokset Kuluttajatutkimustiedot suomalaisten viestintäpalvelujen käyttötottumuksista» Toteutettu

Lisätiedot

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Ani Korpela, Head of Content Users, Elisa Viihde Mika Lepistö, Business Manager, Elisa Viihde Asiakasymmärrys strateginen valinta 2 Miten haemme asiakasymmärrystä

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa

MARKKINAKATSAUS 7/2012. AV-sisältöpalvelut Suomessa MARKKINAKATSAUS 7/2012 AV-sisältöpalvelut Suomessa Televisio ja videosisältöjen katselu 2012 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

DNA Digitaaliset elämäntavat -tutkimus Lisätietoja:

DNA Digitaaliset elämäntavat -tutkimus Lisätietoja: DNA Digitaaliset elämäntavat -tutkimus Digitaalinen asiointi, yhteenveto medialle Lisätietoja: osastopäällikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA Oyj, puh. 044 044 2251, niina.hagman@dna.fi

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katselu Suomessa 2012 Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö (10+), vuodesta 2008 lähtien mukana vieraat ja ajassa siirretty

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-VUOSITILAISUUS 2016 AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-KATSELU SUOMESSA VUONNA 2015 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel WHAT TV IS Paul

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi Elisa Viihde Pikaopas Kaapelimodeemi Laitteiden asentaminen 1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapelitelevisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin kaapelitelevisioverkkoon.

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin?

Markkinakatsaus 4/2011. Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? Markkinakatsaus 4/2011 Viestintäpalvelujen muutos - Siirtyvätkö kaikki kuluttajat internetiin? 1 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Siipikarjanliha yhä suositumpaa

Siipikarjanliha yhä suositumpaa Siipikarjanliha yhä suositumpaa Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut ja kasvaa Siipikarjanlihan kulutus saavuttanut EU-keskitason Siipikarjanlihan kulutus kasvanut elintarvikkeista eniten Siipikarjaliha

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisten verkkoasioin0

Suomalaisten verkkoasioin0 Suomalaisten verkkoasioin0 Syyskuu 2014 Prior Konsultoin0 Oy Tatu Kauppinen, Jouni Kivikoski Tutkimuksen toteutus, kohderyhmä ja aineistot Tutkimuksen suunniaelusta, 0edonkeruusta, analyysista ja raportoinnista

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2011

Suomalainen televisiotarjonta 2011 Suomalainen televisiotarjonta 2011 11.7.2012 1 Hankkeen tavoitteet Luoda yleiskuva suomalaisesta televisioohjelmistosta Tarkastella suomalaisen tv-tarjonnan monipuolisuutta Kuvata muutoksia televisiotarjonnassa

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008

KliKKicom Nuorisopaketti SPOT -kävijäprofiilitutkimus. Syyskuu 2008 SPOT -kävijäprofiilitutkimus Syyskuu 2008 KliKKicom Nuorisopaketin SPOT kävijäprofiilitutkimus KliKKicomin Nuorisopaketin kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 29.8. 22.9.2008 välisenä aikana. Vastauksia

Lisätiedot

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2013

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2013 KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2013 LÄHTÖKOHTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset katsovat elokuvia eri jakelukanavissa ja millaiset ovat katselutottumukset Lisäksi selvitettiin

Lisätiedot

Vesillä virkistäytyjien profiilit

Vesillä virkistäytyjien profiilit Vesillä virkistäytyjien profiilit Tuija Sievänen, Marjo Neuvonen ja Eija Pouta Keitele-Päijänne vesistömatkailuseminaari Jyväskylä 11.11.2003 LVVI-tutkimus Väestökysely in 1998-2000 Otos 12 000 suomalaista,

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettikone.com

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettikone.com Nettisivustojen profiilimittaus Nettikone.com Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Nettikone.com sivun profiilitutkimus 0. 8..009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas. ADSL-modeemi

Elisa Viihde Pikaopas. ADSL-modeemi Elisa Viihde Pikaopas ADSL-modeemi Laitteiden asentaminen 1. Liitä mustilla liittimillä varustettu puhelinkaapeli (RJ11) Kotiboksin takaosan mustaan ADSL-liittimeen ja kaapelin toinen pää asunnon puhelinpistokkeeseen.

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2009

Säilyttäminen KMT Kuluttaja 2009 Säilyttäminen KMT Kuluttaja 09 Säilyttäminen Säilyttäminen tutkittiin KMT Kuluttaja syksy 09 / kevät 10 tutkimuksen yhteydessä kirjekyselynä Personoitu lomake: Vastaajan lomakkeelle tulostuivat vain ne

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2015

KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 2015 KOTIMAISEN ELOKUVAN YLEISÖT -TUTKIMUS 015 LÄHTÖKOHTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset katsovat elokuvia eri jakelukanavissa ja millaiset ovat katselutottumukset Lisäksi selvitettiin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen

50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen 50+ suomalaiset Mediakäyttö, mainonnan toimivuus & kuluttaminen M aikuiset - tutkimuksen toteutus SYVÄHAASTATTELUT MEDIAKÄYTÖSTÄ Huhtikuu N=6 Naiset n= 3 Miehet n= 3 SYVÄHAASTATTELUT MAINONNASTA Huhti-toukokuu

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012 Television katselu Suomessa vuonna 2011 Tennispalatsi, 1.2.2012 Televisiota katsotaan viikossa lähes 21 tuntia 2 Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 200 180 160 140 120 100 80 60

Lisätiedot